Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE."

Transkrypt

1

2 Wprowadzenie do MES Systemy MES (Manufacturing Execution System) odpowiadają bezpośrednio za realizację i nadzór nad zadaniami produkcyjnymi i z tego właśnie powodu nakłady ponoszone na wdrożenie systemu MES uznawane są za najszybciej zwracające się inwestycje. MES - to systemy, które historycznie wywodzą się z rozwiązań HMI (Human-Machine Interface) i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Dynamiczny wzrost popularności systemów MES związany jest z rozwojem i rozpowszechnieniem systemów automatyki przemysłowej, w szczególności sterowników PLC (Programmable Logic Controller) i przemysłowych wersji komputerów PC. Systemy MES gromadzą przekazywane z produkcji dane, aby umożliwić wizualizację, śledzenie i genealogię produktów w kontekście zarządzania jakością oraz podnieść efektywność utrzymania ruchu. Kontrola produkcji MES Interfejs Nadzór nad procesami SCADA Interfejs Bezpośrednia kontrola procesu HMI Interfejs Procesy technologiczne i produkcyjne PLC Zarządzanie zasobami produkcyjnymi w systemach MES realizowane jest poprzez alokację zasobów, zarówno technicznych jak i kadrowych. Rozsyłanie zadań wsparte jest elektronicznym obiegiem dokumentów, obsługą systemów kodów kreskowych, etykiet logistycznych czy RFID. Systemy MES wspierają obsługę logistyki produkcji, magazynów, pól odkładczych, a nawet magazynów przyprodukcyjnych, w tym magazynów wysokiego składu. Zastosowanie systemu MES pozwala na wyliczenie podstawowych wskaźników oceniających efektywność produkcyjną. Wskaźniki te służą porównaniu efektywności w czasie tego samego zasobu, jak i porównaniu alternatywnych zasobów produkcyjnych. Badanie wskaźników umożliwia ocenę wpływu na efektywność wprowadzanych usprawnień, czy to po stronie metod zarządzania, czy po stronie ulepszania lub wymiany technicznych środków produkcji. Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE. OEE Overall Equipment Effectiveness Całkowita Efektywność Wyposażenia opiera się na kalkulacji trzech parametrów: OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość OEE Availability Performance Quality Analiza wskaźnika OEE umożliwia ocenę efektywności pracy poszczególnych zespołów, brygad, zmian, co z kolei pozwala ocenić umiejętności zarządcze kadry technicznej. Analiza przyczyn dla których wskaźnik ten przyjmuje niższe wartości pozwala na identyfikację i eliminację strat, traktowanych nie tylko jako odpad, ale i jako niska wydajność, przestój, bądź mikroprzestój.

3 Korzyści z wdrożenia systemu HYDRA MES Zwiększenie wydajności maszyn lokalizacja dodatkowej zdolności produkcyjnej (OEE); wzrost stabilności procesu i przewidywalne planowanie; Redukcja czasu realizacji redukcja WIP; precyzyjne harmonogramowanie dostaw; redukcja, a nawet eliminacja, nieprzewidzianych zmian krótkoterminowych i mikroprzestojów; Wyższa jakość nie tylko pomiar, ale i eliminacja odpadów poprzez działania prewencyjne; monitoring miejsc powstawania odpadów; Redukcja kosztów administracji redukcja lub eliminacja dokumentacji papierowej, jej powstawania i składowania; automatyzacja czynności powtarzalnych; Wzrost wydajności pracy personelu ciągły monitoring efektywności pracy; sprawiedliwe powiązanie wynagrodzenia z efektami; wprowadzenie elastycznego wymiaru czasu pracy; Identyfikacja obszarów rezerw i możliwości wzrostu monitoring podstawowych danych liczbowych i identyfikacja obszarów poprawy. ERP APS MES Systemy MES w czasie rzeczywistym: Gromadzą i kierują do realizacji zlecenia produkcyjne, zgodnie z przyjętym planem produkcji; Gromadzą przekazywane z produkcji dane i archiwizują je dla potrzeb analiz; Wizualizują stan maszyn i urządzeń oraz postęp zleceń; Śledzą genealogię wyrobów w kontekście zarządzania jakością; Podnoszą efektywność utrzymania ruchu; Podnoszą wydajność pracy personelu. Rola MES w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Przy wszystkich zaletach systemów ERP trzeba podkreślić, że stanowią one z punktu widzenia zarządzania produkcją, głównie repozytorium informacji, natomiast systemy APS i MES, w szczególności MES, są kluczowe dla efektywnego zarządzania procesami produkcji, w wymiarze czasu rzeczywistego. Popularyzacja standardów ERP, w szczególności standardu MRP II, spowodowały, że wielu menedżerów firm produkcyjnych nie przywiązywało istotnej wagi do zarządzania procesami produkcyjnymi na poziomie hali produkcyjnej. Co więcej, niskie koszty produkcji w Polsce związane z relatywnie niskimi do niedawna kosztami pracy, nie skłaniały do szukania oszczędności na hali produkcyjnej. Przy jednoczesnym wzroście kosztów pracy w Polsce, poszukiwanie oszczędności kosztów produkcji i metod wzrostu w y d a j n o ś c i s t a ł y s i ę w p o l s k i c h przedsiębiorstwach kluczowym czynnikiem sukcesu.

4 SAP SYSTEM MPDV to wiodący światowy dostawca PS MM PP QM HR PM CO rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności systemów MES. HYDRA SAP Connector Bogate doświadczenie, gromadzone nieprzerwanie od 1977 roku, innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w sy- MDE DNC MPL BDE FLS PZE WRM PDV LLE ZTK stemie HYDRA oraz szereg prestiżowych klientów, stawia firmę MPDV w pierwszym rzędzie wiodących na świecie dostawców systemów MES. MPDV jest autoryzowanym partnerem SAP, największego na świecie producenta systemów ERP wspomagających zarządzanie. MES System HYDRA Filozofia MPDV Wlicz harmon. specyficzne APO R/3 MES Priorytetem działania MPDV jest satysfakcja klienta, uzyskiwana dzięki znaczącym usprawnieniom przebiegu procesów produkcji, jakie umożliwia wdrożenie systemu HYDRA. Planowanie Sekwencjonowanie DP Planowanie bloków PP/DS Plan. zamówień ATP/CTP Zam. sprzedaży Wdrożenia oprogramowania autorstwa MPDV realizowane są ściśle z procedurami i jedynie przez autoryzowanych partnerów, których obowiązują twarde i bezkompromisowe reguły inżynierii, potwierdzone stosowanymi standardami DIN EN ISO 9001:2000. PP/DS Zlec. produkcyjne Zlec. produkcyjne Połączenie do danych nie przechowywanych w SAP (opt.) update Zlec. produkcyjne update Zlec. produkcyjne Wykonanie produkcji Potwierdzenie zleceń prod. System HYDRA jest rozwiązaniem najbliższym rzeczywistym potrzebom firm produkcyjnych, gdyż jego rozwój jest w równym stopniu pobudzany życzeniami klientów i rozwojem technologii informatycznych. Klienci wykorzystujący oprogramowanie HYDRA MES należą do światowej czołówki użytkowników systemów SAP - liderów wśród firm produkcyjnych. Dzięki współpracy w ramach międzynarodowej organizacji standaryzującej systemy MES - MESA International - funkcjonalność oprogramowania HYDRA MES jest zgodna z najlepszymi praktykami biznesowymi branży. Stowarzyszenie MESA International skupia zarówno najlepszych producentów systemów MES, jak i pracowników naukowych oraz samych użytkowników tych systemów menedżerów i specjalistów z firm produkcyjnych stając się niezastąpionym forum wymiany doświadczeń. MPDV Mosbach

5 HYDRA MES system monitorowania i zarządzania produkcją w toku Oprogramowanie HYDRA jako aplikacja klasy MES jest łącznikiem pomiędzy techniczną platformą złożoną z urządzeń produkcyjnych, a handlowo zorientowanymi systemami ERP wspomagającymi zarządzanie. HYDRA gwarantuje szybki i sprawny obieg danych w procesach produkcyjnych, będąc w pełni zintegrowanym, modularnym rozwiązaniem. Istotnie ułatwiając zapisywanie i interpretację gromadzonych informacji oprogramowanie HYDRA ułatwia planowanie procesów produkcyjnych. Informacje o postępach produkcji są udostępniane pracownikom każdego szczebla, w zróżnicowanej postaci, najwłaściwszej każdorazowo dla pełnionych zadań. Oprogramowanie HYDRA charakteryzuje: Uniwersalność zastosowanych rozwiązań; Integracja z systemami ERP; Połączenia z urządzeniami produkcyjnymi oraz przyrządami kontroli; Łatwa konfiguracja oraz dopasowanie do wymagań klienta; Zapisywanie oraz analiza danych w trybie on-line; Pełna integracja przy modularnej budowie. Supplier Evaluation Oprogramowanie HYDRA zostało wyposażone w ramach standardowej funkcjonalności w zestaw interfejsów do systemów ERP, TQM, HR i WMS, co gwarantuje szybką wymianę danych. Modularna budowa umożliwia swobodną konfigurację zależnie od potrzeb wdrożeniowych. Gage Management Complaints Management Initial Sample Ispection Control Plan GI / GR GNC Process Data Collection Tools and Resources Material and Production Logisctics Shop Floor Scheduling Access Control Personnel Scheduling Incentive Pay In-Production Inspection / SPC MDC Production Data Collection Time and Attendance

6 MDC Zarządzanie produkcją HYDRA MES to system dedykowany zarządzaniu procesom produkcyjnym. Efekty wdrożenia: Process Data Collection DNC Tools & Resources Shop Floor Data Collection Redukcja stanów magazynowych oraz prac w toku (work in progress); Redukcja przestojów i kosztów oprzyrządowania; Zwiększenie efektywności, użyteczności i mocy produkcyjnych; Większa transparentność zamówień produkcyjnych; Logiczne i kompletne śledzenie i monitorowanie zamówień; Material and Production Logistic Shop Floor Scheduling Precyzyjna informacja na temat stanu realizacji zamówienia dostępna w celu tworzenia raportów i analiz, również finansowych; Większa transparentność przestojów maszyn i ich efektywności; Automatyczne, pełne i kompletne monitorowanie maszyn; Informacje o wykorzystaniu urządzeń przedstawiane zawsze na bieżąco; połączenia z wagami Usprawnienie planowania produkcji; Planowanie zamówień na podstawie informacji o dostępnych oraz brakujących zasobach; Szybkie rozpoznanie wpływu modyfikacji procesu produkcyjnego, błędów maszynowych oraz brakujących zasobów; Terminal HYDRA Ulepszenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; Nadzór i kontrola nad przepływem materiałów poza produkcją, wspomaganie magazynu; Możliwość dokumentacji pochodzenia zasobów dzięki zintegrowanej funkcji śledzenia; Zarządzanie i planowanie wykorzystania narzędzi i zasobów; Poprawa przebiegu operacji DNC; Transfer istniejących programów NC poprzez istniejącą infrastrukturę zbierania informacji produkcyjnych. czytnik kodu kreskowego połączenia z urządzeniami kontrolnymi przy maszynach liczniki pulsów pracujących maszyn interfejsy do maszyn możliwość pracy z drukarkami analiza danych analogowych z maszyn

7 Complaints Management GR/GI SPE ACS I S I GAM In-Production Inspection / SPC Incentive Pay Personnel Scheduling Control Plan Time & Attendance Zarządzanie jakością System HYDRA został wyposażony w dedykowaną zarządzaniu jakością funkcjonalność CAQ. Oprogramowanie CAQ wyróżnia modularna budowa, wysoka intuicyjność obsługi oraz narzędzia analityczne. Istnieje możliwość użycia CAQ jako autonomicznego narzędzia. Efekty wdrożenia: Polepszenie planowania inspekcji jakości; Poprawa inspekcyjnego zbioru danych; Jednoczesne wprowadzanie danych produkcyjnych i inspekcyjnych w terminalu lub komputerze (BDA); Polepszenie zarządzania reklamacjami; Wsparcie obiegu dokumentów (work-flow) w szczególności jakościowych (likwidacja lub istotna redukcja efektu papierowej fabryki); Optymalizacja działań przedsiębiorstwa w zakresie oceny jakościowej dostawców i definiowania kryteriów wyboru; Poprawa zarządzania wyposażeniem testującym, wraz ze znaczną redukcją kosztów eksploatacji wyposażenia testującego. Zarządzanie personelem Elastyczny czas pracy oraz płaca zależna od efektu stały się cechami charakterystycznymi dzisiejszej gospodarki. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oczekują wzrostu jakości pracy oraz ulepszenia warunków finansowych. Efektywne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem pracy, zarządzania wynagrodzeniami są nieodzowną częścią procesu zwiększania efektywności pracy każdego przedsiębiorstwa. Plan pracy APS Stworzenie planu kontroli dla operacji, które są przedmiotem zapewnienia jakości Logowanie zlecenia produkcyjnego Automatyczne generowanie zleceń kontroli kiedy zlecenie rozpoczęło się w HYDRA-ADE Efekty wdrożenia: Zapisywanie i kalkulacja wynagrodzeń na podstawie efektu pracy; Poprawa efektywności rejestrowania czasu pracy i absencji; Kontrola dostępu do pomieszczeń przedsiębiorstwa; Przezbrojenie Produkcja Przestój interwał kontroli Sprawdzanie wydania Start interwału kontroli Kontrola SPC interwał kontroli SPC zlecenie kontroli GR zlecenie kontroli SPC zlecenie kontroli GI zlecenie kontroli Poprawa procesu planowania zasobami ludzkimi na podstawie sytuacji produkcyjnej, kwalifikacji, dostępności pracownika. Powiadomienie w przypadku wymaganej kontroli bez gromadzenia danych maszyny Zapalenie lampki i/lub powiadomienie na terminalu jeśli inspekcja jest wymagana AFO 10 AFO 20 AFO 30 AFO 40 AFO 50 AFO 60 Kontrola SPC Obracanie Mycie Galwanizacja Montaż Kontrola końcowa Wysyłka Produkcja Kontrola SPC Wylogowanie zlecenia produkcyjnego Kontrola SPC Automatyczna kompletacja zlecenia kontroli na zakończenie zlecenia produkcyjnego

8 Przykładowe funkcje realizowane przez HYDRA MES status OP, czasy OP, przyczyny przerw, ilości i przyczyny braków, pracownicy / grupy, przyczyny przerw, konserwacje, materiały / komponenty, partie, narzędzia, oprzyrządowanie, programy NC, wyniki KJ wydajność, ilość odpadów, zatrzymania, awarie, dane narzędzi, parametry procesu, dane NC, dane jakościowe dokumentacja, zdjęcia, filmy, rysunki przebieg procesu etykiety dla pojemników, etykiety dla palet, etykiety dla partii status OP, postęp OP, statystyki zleceń, raporty zmianowe, analiza aktywności zas. wynagrodzenia, premie, kalendarze konserwacji, wskaźniki, śledzenie partii, cykl życia narzędzi, monitorowanie procesów, listy próbek, arkusze badań aktualizacja ERP aktualizacja HR aktualizacja GM aktualizacja TQM HYDRA jest systemem umożliwiającym zdefiniowanie interfejsów użytkownikom na wszystkich poziomach procesu produkcyjnego, począwszy od operatorów na linii produkcyjnej, poprzez brygadzistów, kierowników zmian, kontrolerów jakości, logistyków, planistów na dyrektorze produkcji i CEO kończąc. MES Operation Center System wizualizacji stanu maszyn i procesów

9 Interfejs systemu HYDRA charakteryzuje się przejrzystością i wysoką ergonomią wynikającą ze ścisłej współpracy z klientami w procesie projektowym. Analiza wskaźnikowa Plan pracy HYDRA jest systemem wyposażonym w niemal wszystkie interfejsy i standardy komunikacyjne z maszynami czołowych światowych producentów, zarówno z wykorzystaniem sieci LAN/WAN/Intranet, kolektorami EMS, połączeniem przez porty seryjne RS, aż po cyfrowe i analogowe wskaźniki i liczniki. MDE PDV DNC ADE CAQ MPL WRM PCC-WSS Standard Weihenstephaner PCC-SSS Interfejsy seryjne PCC-OPC Klient OPC PCC-Exx Euromap 63 i 15 PCC-ALS System kontroli Arburg PCC-ADP Adapter aplikacji PCC-XML Interfejs XML PCC-WAB Skala połączenia PCC-DIF Plik interfejsu PDP MDC Interfejsy gotowe do pracy Przebieg procesu HYDRA umożliwia pełen wgląd w historię procesów, umożliwiając wnioskowanie zależności a w rezultacie identyfikację rezerw wydajnościowych i eliminację przyczyn strat.

10 Klienci HYDRA System HYDRA zdobył popularność w następujących branżach: przemysł tworzyw sztucznych i przemysł gumowy; przemysł metalowy; przemysł motoryzacyjny; przemysł spożywczy; przemysł maszynowy; przemysł meblowy i drzewny; przemysł papierniczy i poligraficzny; przemysł mechaniki precyzyjnej i optycznej; przemysł elektroniczny i elektryczny. Modularność systemu umożliwia jego wdrożenie w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych potrzebach i wielkości. System Hydra jest wykorzystywany przez firmy produkcyjne będące niekwestionowanymi liderami w swoich branżach. W Polsce system eksploatuje już 10 zakładów produkcyjnych. Korzyści jakie odnieśli Klienci HYDRA ThyssenKrupp Marine Systems: Poprawienie terminowości realizacji zleceń produkcyjnych z ok. 65% w 2000 aż do 95% w Emhart Teckologies Tucker: Zwiększenie wydajności maszyn dzięki analizie i eliminacji przyczyn zatrzymań z 87,3% w 2000 do 90,4% w Legrand Bticino: Zmniejszenie odpadu z 0,3% w 2004 do 0,17% w Zmniejszenie kosztów produkcji w toku o 300 tys. Euro (40%) poprzez redukcję o 40% ilości materiału zamrożonego w procesach produkcyjnych. Redukcja średniego czasu przezbrojenia z 1,35h w 2004 do 1 h w Gerhardi: Redukcja odpadu z wtryskarek z 7% do 3,5% w Zwiększenie wydajności technicznej maszyn z 88% do 93% w Zwiększenie wydajności pracy ludzi z 60 do 72%. Zeiss (2007): Skrócenie cyklu rotacji materiału o 0,8 miesiąca. Wzrost produktywności o 12,5%. Wzrost terminowości o 15%. źródło: W oparciu o dane własne klientów MPDV.

11 EQ System Jesteśmy firmą doradczą, która kierując się najlepszym interesem Klienta rekomenduje zastosowanie konkretnych narzędzi z obszaru informatyki zarządczej. Znamy najnowsze technologie, pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności działania. Specjalizujemy się w systemach wspierających zarządzanie produkcją i jakością, w szczególności APS, MES i ERP. Jesteśmy otwarci na wyzwania, przed którymi stoją nasi Klienci, dopasowując nasze propozycje do indywidualnych potrzeb i możliwości. Wyróżnia nas multidyscyplinarna wiedza: począwszy od dogłębnej znajomości standardów zarządzania, poprzez informatykę, elektronikę, automatykę przemysłową, kończąc na praktycznym doświadczeniu w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji IT, włączając wykorzystanie unijnych dotacji. Realizowane przez EQ System projekty, dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom konsultantów kończą się sukcesem. O skuteczności działania firmy świadczy stale zwiększająca się liczba Klientów. EQ System jest autoryzowanym partnerem MPDV w Polsce EQ system jest firmą wyspecjalizowaną w obsłudze klientów przemysłowych. Podział branżowy klientów EQ System Elektronika Produkcja spożywcza Produkcja papiernicza Automotive Przetwórstwo tworzyw sztucznych Produkcja maszynowa Produkcja chemiczna Produkcja metalowa Dzielimy się zgromadzoną wiedzą U źródeł sukcesów MPDV i EQ System leży wysoka dbałość o utrzymanie wysokich standardów technicznych i organizacyjnych, także w dziedzinie przekazywanej wiedzy. Szkolenie podstawowe HYDRA-Produkcja Szkolenie zaawansowane HYDRA dane maszyn GKM-HMG Szkolenie podstawowe GKQ-HQG Szkolenie podstawowe GKP-HPG HYDRA-Zarządzanie jakością HYDRA czas i obecność lub HYDRA-Zarządzanie jakością Szkolenie dla systemów SAP lub Szkolenie zaawansowane HYDRA-PZE rozszerzenia Współpracujemy z Akademią Profesjonalistów i uczelniami wyższymi, organizujemy szkolenia, wymieniamy się doświadczeniami uczestnicząc w konferencjach i seminariach. Szkolenie zaawansowane HYDRA logistyka materiałowa i produkcji Szkolenie zaawansowane HYDRA harmonogramowanie produkcji Szkolenie zaawansowane HYDRA zarządzanie narzędziami i zasobami Szkolenie zaawansowane HYDRA zarządzanie reklamacjami Szkolenie HYDRA kontrola dostępu Szkolenie do planowania personelu w HYDRA Szkolenie HYDRA wynagrodzenie motywacyjne Standaryzacja, w pełni opracowana i aktualna dokumentacja, dopracowane zasady wprowadzania zmian i rozwoju w ramach dedykowanej funkcjonalności wyróżniają projekty realizowane przez EQ System. Szkolenie HYDRA-dane procesu Training HYDRA-DNC przesyłanie danych Seminarium Zwiększenie wydajności maszyn i narzędzi FS-MPR Seminarium zarządzania Karta wyników produkcji MS-MSG Seminarium Zmniejszenie czasu realizacji FS-OLZ Seminarium zarządzania Wartość dodana bez strat MS-WOV

12 EQ System Sp. z o.o. Aleja Krasińskiego Kraków tel/fax: Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka Dąbrowa Górnicza tel/fax: KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: PLN

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie

IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Raport MSI Polska 2011/2012 www.msipolska.pl MES PLM APS EAM/CMMS 2 0 1 1 IT dla produkcji Systemy wspomagające zarządzanie Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów REDAKCJA redaktor

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo