Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE."

Transkrypt

1

2 Wprowadzenie do MES Systemy MES (Manufacturing Execution System) odpowiadają bezpośrednio za realizację i nadzór nad zadaniami produkcyjnymi i z tego właśnie powodu nakłady ponoszone na wdrożenie systemu MES uznawane są za najszybciej zwracające się inwestycje. MES - to systemy, które historycznie wywodzą się z rozwiązań HMI (Human-Machine Interface) i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Dynamiczny wzrost popularności systemów MES związany jest z rozwojem i rozpowszechnieniem systemów automatyki przemysłowej, w szczególności sterowników PLC (Programmable Logic Controller) i przemysłowych wersji komputerów PC. Systemy MES gromadzą przekazywane z produkcji dane, aby umożliwić wizualizację, śledzenie i genealogię produktów w kontekście zarządzania jakością oraz podnieść efektywność utrzymania ruchu. Kontrola produkcji MES Interfejs Nadzór nad procesami SCADA Interfejs Bezpośrednia kontrola procesu HMI Interfejs Procesy technologiczne i produkcyjne PLC Zarządzanie zasobami produkcyjnymi w systemach MES realizowane jest poprzez alokację zasobów, zarówno technicznych jak i kadrowych. Rozsyłanie zadań wsparte jest elektronicznym obiegiem dokumentów, obsługą systemów kodów kreskowych, etykiet logistycznych czy RFID. Systemy MES wspierają obsługę logistyki produkcji, magazynów, pól odkładczych, a nawet magazynów przyprodukcyjnych, w tym magazynów wysokiego składu. Zastosowanie systemu MES pozwala na wyliczenie podstawowych wskaźników oceniających efektywność produkcyjną. Wskaźniki te służą porównaniu efektywności w czasie tego samego zasobu, jak i porównaniu alternatywnych zasobów produkcyjnych. Badanie wskaźników umożliwia ocenę wpływu na efektywność wprowadzanych usprawnień, czy to po stronie metod zarządzania, czy po stronie ulepszania lub wymiany technicznych środków produkcji. Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE. OEE Overall Equipment Effectiveness Całkowita Efektywność Wyposażenia opiera się na kalkulacji trzech parametrów: OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość OEE Availability Performance Quality Analiza wskaźnika OEE umożliwia ocenę efektywności pracy poszczególnych zespołów, brygad, zmian, co z kolei pozwala ocenić umiejętności zarządcze kadry technicznej. Analiza przyczyn dla których wskaźnik ten przyjmuje niższe wartości pozwala na identyfikację i eliminację strat, traktowanych nie tylko jako odpad, ale i jako niska wydajność, przestój, bądź mikroprzestój.

3 Korzyści z wdrożenia systemu HYDRA MES Zwiększenie wydajności maszyn lokalizacja dodatkowej zdolności produkcyjnej (OEE); wzrost stabilności procesu i przewidywalne planowanie; Redukcja czasu realizacji redukcja WIP; precyzyjne harmonogramowanie dostaw; redukcja, a nawet eliminacja, nieprzewidzianych zmian krótkoterminowych i mikroprzestojów; Wyższa jakość nie tylko pomiar, ale i eliminacja odpadów poprzez działania prewencyjne; monitoring miejsc powstawania odpadów; Redukcja kosztów administracji redukcja lub eliminacja dokumentacji papierowej, jej powstawania i składowania; automatyzacja czynności powtarzalnych; Wzrost wydajności pracy personelu ciągły monitoring efektywności pracy; sprawiedliwe powiązanie wynagrodzenia z efektami; wprowadzenie elastycznego wymiaru czasu pracy; Identyfikacja obszarów rezerw i możliwości wzrostu monitoring podstawowych danych liczbowych i identyfikacja obszarów poprawy. ERP APS MES Systemy MES w czasie rzeczywistym: Gromadzą i kierują do realizacji zlecenia produkcyjne, zgodnie z przyjętym planem produkcji; Gromadzą przekazywane z produkcji dane i archiwizują je dla potrzeb analiz; Wizualizują stan maszyn i urządzeń oraz postęp zleceń; Śledzą genealogię wyrobów w kontekście zarządzania jakością; Podnoszą efektywność utrzymania ruchu; Podnoszą wydajność pracy personelu. Rola MES w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Przy wszystkich zaletach systemów ERP trzeba podkreślić, że stanowią one z punktu widzenia zarządzania produkcją, głównie repozytorium informacji, natomiast systemy APS i MES, w szczególności MES, są kluczowe dla efektywnego zarządzania procesami produkcji, w wymiarze czasu rzeczywistego. Popularyzacja standardów ERP, w szczególności standardu MRP II, spowodowały, że wielu menedżerów firm produkcyjnych nie przywiązywało istotnej wagi do zarządzania procesami produkcyjnymi na poziomie hali produkcyjnej. Co więcej, niskie koszty produkcji w Polsce związane z relatywnie niskimi do niedawna kosztami pracy, nie skłaniały do szukania oszczędności na hali produkcyjnej. Przy jednoczesnym wzroście kosztów pracy w Polsce, poszukiwanie oszczędności kosztów produkcji i metod wzrostu w y d a j n o ś c i s t a ł y s i ę w p o l s k i c h przedsiębiorstwach kluczowym czynnikiem sukcesu.

4 SAP SYSTEM MPDV to wiodący światowy dostawca PS MM PP QM HR PM CO rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności systemów MES. HYDRA SAP Connector Bogate doświadczenie, gromadzone nieprzerwanie od 1977 roku, innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w sy- MDE DNC MPL BDE FLS PZE WRM PDV LLE ZTK stemie HYDRA oraz szereg prestiżowych klientów, stawia firmę MPDV w pierwszym rzędzie wiodących na świecie dostawców systemów MES. MPDV jest autoryzowanym partnerem SAP, największego na świecie producenta systemów ERP wspomagających zarządzanie. MES System HYDRA Filozofia MPDV Wlicz harmon. specyficzne APO R/3 MES Priorytetem działania MPDV jest satysfakcja klienta, uzyskiwana dzięki znaczącym usprawnieniom przebiegu procesów produkcji, jakie umożliwia wdrożenie systemu HYDRA. Planowanie Sekwencjonowanie DP Planowanie bloków PP/DS Plan. zamówień ATP/CTP Zam. sprzedaży Wdrożenia oprogramowania autorstwa MPDV realizowane są ściśle z procedurami i jedynie przez autoryzowanych partnerów, których obowiązują twarde i bezkompromisowe reguły inżynierii, potwierdzone stosowanymi standardami DIN EN ISO 9001:2000. PP/DS Zlec. produkcyjne Zlec. produkcyjne Połączenie do danych nie przechowywanych w SAP (opt.) update Zlec. produkcyjne update Zlec. produkcyjne Wykonanie produkcji Potwierdzenie zleceń prod. System HYDRA jest rozwiązaniem najbliższym rzeczywistym potrzebom firm produkcyjnych, gdyż jego rozwój jest w równym stopniu pobudzany życzeniami klientów i rozwojem technologii informatycznych. Klienci wykorzystujący oprogramowanie HYDRA MES należą do światowej czołówki użytkowników systemów SAP - liderów wśród firm produkcyjnych. Dzięki współpracy w ramach międzynarodowej organizacji standaryzującej systemy MES - MESA International - funkcjonalność oprogramowania HYDRA MES jest zgodna z najlepszymi praktykami biznesowymi branży. Stowarzyszenie MESA International skupia zarówno najlepszych producentów systemów MES, jak i pracowników naukowych oraz samych użytkowników tych systemów menedżerów i specjalistów z firm produkcyjnych stając się niezastąpionym forum wymiany doświadczeń. MPDV Mosbach

5 HYDRA MES system monitorowania i zarządzania produkcją w toku Oprogramowanie HYDRA jako aplikacja klasy MES jest łącznikiem pomiędzy techniczną platformą złożoną z urządzeń produkcyjnych, a handlowo zorientowanymi systemami ERP wspomagającymi zarządzanie. HYDRA gwarantuje szybki i sprawny obieg danych w procesach produkcyjnych, będąc w pełni zintegrowanym, modularnym rozwiązaniem. Istotnie ułatwiając zapisywanie i interpretację gromadzonych informacji oprogramowanie HYDRA ułatwia planowanie procesów produkcyjnych. Informacje o postępach produkcji są udostępniane pracownikom każdego szczebla, w zróżnicowanej postaci, najwłaściwszej każdorazowo dla pełnionych zadań. Oprogramowanie HYDRA charakteryzuje: Uniwersalność zastosowanych rozwiązań; Integracja z systemami ERP; Połączenia z urządzeniami produkcyjnymi oraz przyrządami kontroli; Łatwa konfiguracja oraz dopasowanie do wymagań klienta; Zapisywanie oraz analiza danych w trybie on-line; Pełna integracja przy modularnej budowie. Supplier Evaluation Oprogramowanie HYDRA zostało wyposażone w ramach standardowej funkcjonalności w zestaw interfejsów do systemów ERP, TQM, HR i WMS, co gwarantuje szybką wymianę danych. Modularna budowa umożliwia swobodną konfigurację zależnie od potrzeb wdrożeniowych. Gage Management Complaints Management Initial Sample Ispection Control Plan GI / GR GNC Process Data Collection Tools and Resources Material and Production Logisctics Shop Floor Scheduling Access Control Personnel Scheduling Incentive Pay In-Production Inspection / SPC MDC Production Data Collection Time and Attendance

6 MDC Zarządzanie produkcją HYDRA MES to system dedykowany zarządzaniu procesom produkcyjnym. Efekty wdrożenia: Process Data Collection DNC Tools & Resources Shop Floor Data Collection Redukcja stanów magazynowych oraz prac w toku (work in progress); Redukcja przestojów i kosztów oprzyrządowania; Zwiększenie efektywności, użyteczności i mocy produkcyjnych; Większa transparentność zamówień produkcyjnych; Logiczne i kompletne śledzenie i monitorowanie zamówień; Material and Production Logistic Shop Floor Scheduling Precyzyjna informacja na temat stanu realizacji zamówienia dostępna w celu tworzenia raportów i analiz, również finansowych; Większa transparentność przestojów maszyn i ich efektywności; Automatyczne, pełne i kompletne monitorowanie maszyn; Informacje o wykorzystaniu urządzeń przedstawiane zawsze na bieżąco; połączenia z wagami Usprawnienie planowania produkcji; Planowanie zamówień na podstawie informacji o dostępnych oraz brakujących zasobach; Szybkie rozpoznanie wpływu modyfikacji procesu produkcyjnego, błędów maszynowych oraz brakujących zasobów; Terminal HYDRA Ulepszenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; Nadzór i kontrola nad przepływem materiałów poza produkcją, wspomaganie magazynu; Możliwość dokumentacji pochodzenia zasobów dzięki zintegrowanej funkcji śledzenia; Zarządzanie i planowanie wykorzystania narzędzi i zasobów; Poprawa przebiegu operacji DNC; Transfer istniejących programów NC poprzez istniejącą infrastrukturę zbierania informacji produkcyjnych. czytnik kodu kreskowego połączenia z urządzeniami kontrolnymi przy maszynach liczniki pulsów pracujących maszyn interfejsy do maszyn możliwość pracy z drukarkami analiza danych analogowych z maszyn

7 Complaints Management GR/GI SPE ACS I S I GAM In-Production Inspection / SPC Incentive Pay Personnel Scheduling Control Plan Time & Attendance Zarządzanie jakością System HYDRA został wyposażony w dedykowaną zarządzaniu jakością funkcjonalność CAQ. Oprogramowanie CAQ wyróżnia modularna budowa, wysoka intuicyjność obsługi oraz narzędzia analityczne. Istnieje możliwość użycia CAQ jako autonomicznego narzędzia. Efekty wdrożenia: Polepszenie planowania inspekcji jakości; Poprawa inspekcyjnego zbioru danych; Jednoczesne wprowadzanie danych produkcyjnych i inspekcyjnych w terminalu lub komputerze (BDA); Polepszenie zarządzania reklamacjami; Wsparcie obiegu dokumentów (work-flow) w szczególności jakościowych (likwidacja lub istotna redukcja efektu papierowej fabryki); Optymalizacja działań przedsiębiorstwa w zakresie oceny jakościowej dostawców i definiowania kryteriów wyboru; Poprawa zarządzania wyposażeniem testującym, wraz ze znaczną redukcją kosztów eksploatacji wyposażenia testującego. Zarządzanie personelem Elastyczny czas pracy oraz płaca zależna od efektu stały się cechami charakterystycznymi dzisiejszej gospodarki. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oczekują wzrostu jakości pracy oraz ulepszenia warunków finansowych. Efektywne systemy zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem pracy, zarządzania wynagrodzeniami są nieodzowną częścią procesu zwiększania efektywności pracy każdego przedsiębiorstwa. Plan pracy APS Stworzenie planu kontroli dla operacji, które są przedmiotem zapewnienia jakości Logowanie zlecenia produkcyjnego Automatyczne generowanie zleceń kontroli kiedy zlecenie rozpoczęło się w HYDRA-ADE Efekty wdrożenia: Zapisywanie i kalkulacja wynagrodzeń na podstawie efektu pracy; Poprawa efektywności rejestrowania czasu pracy i absencji; Kontrola dostępu do pomieszczeń przedsiębiorstwa; Przezbrojenie Produkcja Przestój interwał kontroli Sprawdzanie wydania Start interwału kontroli Kontrola SPC interwał kontroli SPC zlecenie kontroli GR zlecenie kontroli SPC zlecenie kontroli GI zlecenie kontroli Poprawa procesu planowania zasobami ludzkimi na podstawie sytuacji produkcyjnej, kwalifikacji, dostępności pracownika. Powiadomienie w przypadku wymaganej kontroli bez gromadzenia danych maszyny Zapalenie lampki i/lub powiadomienie na terminalu jeśli inspekcja jest wymagana AFO 10 AFO 20 AFO 30 AFO 40 AFO 50 AFO 60 Kontrola SPC Obracanie Mycie Galwanizacja Montaż Kontrola końcowa Wysyłka Produkcja Kontrola SPC Wylogowanie zlecenia produkcyjnego Kontrola SPC Automatyczna kompletacja zlecenia kontroli na zakończenie zlecenia produkcyjnego

8 Przykładowe funkcje realizowane przez HYDRA MES status OP, czasy OP, przyczyny przerw, ilości i przyczyny braków, pracownicy / grupy, przyczyny przerw, konserwacje, materiały / komponenty, partie, narzędzia, oprzyrządowanie, programy NC, wyniki KJ wydajność, ilość odpadów, zatrzymania, awarie, dane narzędzi, parametry procesu, dane NC, dane jakościowe dokumentacja, zdjęcia, filmy, rysunki przebieg procesu etykiety dla pojemników, etykiety dla palet, etykiety dla partii status OP, postęp OP, statystyki zleceń, raporty zmianowe, analiza aktywności zas. wynagrodzenia, premie, kalendarze konserwacji, wskaźniki, śledzenie partii, cykl życia narzędzi, monitorowanie procesów, listy próbek, arkusze badań aktualizacja ERP aktualizacja HR aktualizacja GM aktualizacja TQM HYDRA jest systemem umożliwiającym zdefiniowanie interfejsów użytkownikom na wszystkich poziomach procesu produkcyjnego, począwszy od operatorów na linii produkcyjnej, poprzez brygadzistów, kierowników zmian, kontrolerów jakości, logistyków, planistów na dyrektorze produkcji i CEO kończąc. MES Operation Center System wizualizacji stanu maszyn i procesów

9 Interfejs systemu HYDRA charakteryzuje się przejrzystością i wysoką ergonomią wynikającą ze ścisłej współpracy z klientami w procesie projektowym. Analiza wskaźnikowa Plan pracy HYDRA jest systemem wyposażonym w niemal wszystkie interfejsy i standardy komunikacyjne z maszynami czołowych światowych producentów, zarówno z wykorzystaniem sieci LAN/WAN/Intranet, kolektorami EMS, połączeniem przez porty seryjne RS, aż po cyfrowe i analogowe wskaźniki i liczniki. MDE PDV DNC ADE CAQ MPL WRM PCC-WSS Standard Weihenstephaner PCC-SSS Interfejsy seryjne PCC-OPC Klient OPC PCC-Exx Euromap 63 i 15 PCC-ALS System kontroli Arburg PCC-ADP Adapter aplikacji PCC-XML Interfejs XML PCC-WAB Skala połączenia PCC-DIF Plik interfejsu PDP MDC Interfejsy gotowe do pracy Przebieg procesu HYDRA umożliwia pełen wgląd w historię procesów, umożliwiając wnioskowanie zależności a w rezultacie identyfikację rezerw wydajnościowych i eliminację przyczyn strat.

10 Klienci HYDRA System HYDRA zdobył popularność w następujących branżach: przemysł tworzyw sztucznych i przemysł gumowy; przemysł metalowy; przemysł motoryzacyjny; przemysł spożywczy; przemysł maszynowy; przemysł meblowy i drzewny; przemysł papierniczy i poligraficzny; przemysł mechaniki precyzyjnej i optycznej; przemysł elektroniczny i elektryczny. Modularność systemu umożliwia jego wdrożenie w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych potrzebach i wielkości. System Hydra jest wykorzystywany przez firmy produkcyjne będące niekwestionowanymi liderami w swoich branżach. W Polsce system eksploatuje już 10 zakładów produkcyjnych. Korzyści jakie odnieśli Klienci HYDRA ThyssenKrupp Marine Systems: Poprawienie terminowości realizacji zleceń produkcyjnych z ok. 65% w 2000 aż do 95% w Emhart Teckologies Tucker: Zwiększenie wydajności maszyn dzięki analizie i eliminacji przyczyn zatrzymań z 87,3% w 2000 do 90,4% w Legrand Bticino: Zmniejszenie odpadu z 0,3% w 2004 do 0,17% w Zmniejszenie kosztów produkcji w toku o 300 tys. Euro (40%) poprzez redukcję o 40% ilości materiału zamrożonego w procesach produkcyjnych. Redukcja średniego czasu przezbrojenia z 1,35h w 2004 do 1 h w Gerhardi: Redukcja odpadu z wtryskarek z 7% do 3,5% w Zwiększenie wydajności technicznej maszyn z 88% do 93% w Zwiększenie wydajności pracy ludzi z 60 do 72%. Zeiss (2007): Skrócenie cyklu rotacji materiału o 0,8 miesiąca. Wzrost produktywności o 12,5%. Wzrost terminowości o 15%. źródło: W oparciu o dane własne klientów MPDV.

11 EQ System Jesteśmy firmą doradczą, która kierując się najlepszym interesem Klienta rekomenduje zastosowanie konkretnych narzędzi z obszaru informatyki zarządczej. Znamy najnowsze technologie, pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności działania. Specjalizujemy się w systemach wspierających zarządzanie produkcją i jakością, w szczególności APS, MES i ERP. Jesteśmy otwarci na wyzwania, przed którymi stoją nasi Klienci, dopasowując nasze propozycje do indywidualnych potrzeb i możliwości. Wyróżnia nas multidyscyplinarna wiedza: począwszy od dogłębnej znajomości standardów zarządzania, poprzez informatykę, elektronikę, automatykę przemysłową, kończąc na praktycznym doświadczeniu w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji IT, włączając wykorzystanie unijnych dotacji. Realizowane przez EQ System projekty, dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom konsultantów kończą się sukcesem. O skuteczności działania firmy świadczy stale zwiększająca się liczba Klientów. EQ System jest autoryzowanym partnerem MPDV w Polsce EQ system jest firmą wyspecjalizowaną w obsłudze klientów przemysłowych. Podział branżowy klientów EQ System Elektronika Produkcja spożywcza Produkcja papiernicza Automotive Przetwórstwo tworzyw sztucznych Produkcja maszynowa Produkcja chemiczna Produkcja metalowa Dzielimy się zgromadzoną wiedzą U źródeł sukcesów MPDV i EQ System leży wysoka dbałość o utrzymanie wysokich standardów technicznych i organizacyjnych, także w dziedzinie przekazywanej wiedzy. Szkolenie podstawowe HYDRA-Produkcja Szkolenie zaawansowane HYDRA dane maszyn GKM-HMG Szkolenie podstawowe GKQ-HQG Szkolenie podstawowe GKP-HPG HYDRA-Zarządzanie jakością HYDRA czas i obecność lub HYDRA-Zarządzanie jakością Szkolenie dla systemów SAP lub Szkolenie zaawansowane HYDRA-PZE rozszerzenia Współpracujemy z Akademią Profesjonalistów i uczelniami wyższymi, organizujemy szkolenia, wymieniamy się doświadczeniami uczestnicząc w konferencjach i seminariach. Szkolenie zaawansowane HYDRA logistyka materiałowa i produkcji Szkolenie zaawansowane HYDRA harmonogramowanie produkcji Szkolenie zaawansowane HYDRA zarządzanie narzędziami i zasobami Szkolenie zaawansowane HYDRA zarządzanie reklamacjami Szkolenie HYDRA kontrola dostępu Szkolenie do planowania personelu w HYDRA Szkolenie HYDRA wynagrodzenie motywacyjne Standaryzacja, w pełni opracowana i aktualna dokumentacja, dopracowane zasady wprowadzania zmian i rozwoju w ramach dedykowanej funkcjonalności wyróżniają projekty realizowane przez EQ System. Szkolenie HYDRA-dane procesu Training HYDRA-DNC przesyłanie danych Seminarium Zwiększenie wydajności maszyn i narzędzi FS-MPR Seminarium zarządzania Karta wyników produkcji MS-MSG Seminarium Zmniejszenie czasu realizacji FS-OLZ Seminarium zarządzania Wartość dodana bez strat MS-WOV

12 EQ System Sp. z o.o. Aleja Krasińskiego Kraków tel/fax: Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka Dąbrowa Górnicza tel/fax: KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: PLN

Innowacyjne Rozwiązania. Usprawniające: procesy produkcyjne, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością

Innowacyjne Rozwiązania. Usprawniające: procesy produkcyjne, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością Innowacyjne Rozwiązania Usprawniające: procesy produkcyjne, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością O MPDV O MPDV MPDV, firma założona w roku 1977, jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Dr William Edwards Deming (1900-1993).

Dr William Edwards Deming (1900-1993). Wychodząc historycznie od kompetencji związanych z zarządzaniem jakością, a technicznie od wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki, konsultanci EQ System zgromadzili bogatą wiedzę z okołoprodukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją Wiele firm w swej codziennej praktyce biznesowej korzysta z systemów klasy ERP. Wspomagają one działania operacyjne, usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ERP i co dalej? Wdrożenia systemów PLM, MES, SCM.

ERP i co dalej? Wdrożenia systemów PLM, MES, SCM. ERP i co dalej? Wdrożenia systemów PLM, MES, SCM. IT w Przemyśle GigaCon Dr Krzysztof Atłasiewicz, Dyrektor ds. Doradztwa Informatycznego konsultant z 17-letnim doświadczeniem w projektach z zakresu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

LAT DATACONSULT KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIA W BRANŻY WMS PONAD 10 BLISKO 200 KLIENTÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ PONAD 300 PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH

LAT DATACONSULT KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIA W BRANŻY WMS PONAD 10 BLISKO 200 KLIENTÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ PONAD 300 PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH DATACONSULT DataConsult jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych, które wspomagają zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw. Firma specjalizuje się w optymalizacji przepływów procesów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

MES. Manufacturing Execution System

MES. Manufacturing Execution System MES Manufacturing Execution System Zarządzanie realizacją produkcji (Process Management) System MES BPSC jest narzędziem pozwalającym na precyzyjną analizę stanów maszyn i produkcji w toku (detali zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI

ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI ZARZĄDZANIE TOWAREM NA PALETACH W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BY CTI 1. Opis produktu. Współpracując z firmami produkcyjnymi, wykorzystującymi w codziennej pracy magazyny wysokiego składowania, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy transporterów i automatyzacji produkcji

Systemy transporterów i automatyzacji produkcji Systemy transporterów i automatyzacji produkcji Optymalizacja Efektywny przepływ produktu Od ponad 20 lat specjalizujemy się w produkcji transporterów płytkowych i dostarczaniu dedykowanych rozwiązań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE OF WODOCIĄGÓW COMARCH I KANALIZACJI W RYBNIKU M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP BILLING PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 PWIK RYBNIK Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

TRACEABILITY W PRODUKCJI ROZWIĄZANIA BALLUFF DLA PRZEMYSŁU 4.0

TRACEABILITY W PRODUKCJI ROZWIĄZANIA BALLUFF DLA PRZEMYSŁU 4.0 TRACEABILITY W PRODUKCJI ROZWIĄZANIA BALLUFF DLA PRZEMYSŁU 4.0 1 PRZYSZŁOŚĆ 4.0? Przyszłość 4.0? GLOBAL MANUFACTURING COMPETITIVENESS INDEX Ranking krajów - 2016 1. Chiny 100 2. USA 99,5 3. Niemcy 93,9

Bardziej szczegółowo

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji Rozwiązania logistyczne _SYSTEM WYDAWANIA NARZĘDZI Systemy wydawania narzędzi Walter Multipy Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji _NETWORKLINE Oto nowoczesny sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania produkcją (MES) Opis przedmiotu zamówienia

System zarządzania produkcją (MES) Opis przedmiotu zamówienia System zarządzania produkcją (MES) Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1 Przedmiot zamówienia... 2 1.1 Informacje podstawowe... 2 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia... 2 1.3 Obszary wdrożenia... 3 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo