Tuning dla Twojej produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tuning dla Twojej produkcji"

Transkrypt

1 Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa terminowości dostaw Lepsze wykorzystanie mocy przerobowych Lepsza konkurencyjność

2 PROXIA. Przedsiębiorstwo PROXIA Software AG Specyfika przedsiębiorstwa 20-letnie doświadczenie w zakresie MES (systemów zarządzania produkcją) Wszystko z jednej ręki projektowanie, doradztwo, dystrybucja i wsparcie techniczne Działalność na rynku międzynarodowym Członek COSCOM Group Nasze motto Potrzeby Klienta są naszym priorytetem. Pracownicy firmy PROXIA Software AG są przede wszystkim zorientowani na wdrażanie rozwiązań korzystnych dla Klienta. Najnowocześniejsze oprogramowanie, w połączeniu z łatwością obsługi, gwarantują niemal liniowy wzrost wytwarzanej wartości oraz zabezpieczenie osiągniętego poziomu wydajności. Michael Platzner, Prezes Zarządu Piramida PROXIA dla optymalizacji produkcji 2

3 MES. Korzyści ekonomiczne Potencjał generowany przez MES Zastosowanie systemu MES przyczynia się w udokumentowany sposób do wzrostu wydajności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Umożliwia szybkie rozpoznanie słabych punktów procesu produkcyjnego i ich ukierunkowaną eliminację. System MES obejmuje wiele obszarów przedsiębiorstwa i włącza we wspólną komunikację wszystkie działy firmy. Pozwala także odkryć niedociągnięcia i skłania nowoczesne przedsiębiorstwa do efektywnego wykorzystania potencjału dostępnych zasobów. Korzyści widoczne jak na dłoni Rozwiązania, które oferuje system PROXIA MES mogą wygenerować oszczędności w samym obszarze produkcji od 20 do 70 % i to przy średnim zwrocie z inwestycji (ROI) na poziomie 14 miesięcy. Potencjał oszczędnościowy generowany przez system MES* Czas przebiegów produkcyjnych -55% Prace administracyjne -67% Czas wprowadzania danych -36% Czas przygotowania produkcji -22% Work in Progress (WIP) -32% Wady i towar wybrakowany -22% * Źródło: Manufacturing Execution Systems Association 3

4 MES. Grupy docelowe Co to jest MES? Pełna kontrola procesów, wizualizacja, prawidłowa ocena i szybka analiza informacji, czyli zapobieganie marnotrawstwu to podstawa do uzyskania przez przedsiębiorstwo produkcyjne wysokiej rentowności. System MES integruje zorientowane wysoko technicznie obszary firmy ( w tym maszyny i urządzenia) z ukierunkowanym typowo komercyjnie zarządzaniem przedsiębiorstwem. Stanowi ogniwo łączące kadrę zarządzającą i załogę zaangażowaną w produkcję. MES jako narzędzie sterujące zapewnia zwiększoną wydajność, efektywność i jakość produkcji. Poprzez standardowe ujęcie poszczególnych etapów w produkcji, PROXIA MES tworzy jednocześnie dynamiczne obwody regulacji, które są absolutnie potrzebne w nowoczesnym procesie wytwórczym, a których nie może zapewnić system ERP. Korzyści dla zarządzającego przedsiębiorstwem Nadzór nad wydajnością Optymalizacja wykorzystania kapitału poprzez aktywację niewykorzystanych mocy Porównanie wydajności (benchmark) i analiza wskaźników (OEE) Korzyści dla kierownika produkcji Ograniczenie przestojów maszyn i urządzeń Wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości w produkcji Optymalizacja wydajności maszyn i urządzeń Korzyści dla kierownika ds. jakości Nadzór i dokumentacja jakości produkcji Kontrola działań racjonalizatorskich Redukcja ilości wybrakowanego towaru Korzyści dla operatora maszyn i urządzeń Dotrzymanie planowych terminów produkcji Optymalna dokładność przy powtarzalnych zleceniach Dokumentacja procedur procesowych 4

5 PROXIA MES. Rozwiązania branżowe Przemysł tworzyw sztucznych: Zautomatyzowana rejestracja danych Integracja statystycznych systemów zarządzania jakością Zabezpieczenie przepływu materiału Przemysł chemiczny: Zarządzanie produkcją Monitoring wskaźników procesowych Zautomatyzowana rejestracja danych procesowych PROXIA MES kompetentne rozwiązania dla różnych branż Spółka PROXIA Software AG, niezależny producent oprogramowania klasy MES oferuje szeroki wachlarz, zarówno kompleksowych, jak i szczegółowych rozwiązań do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Własne produkty programowe stanowią podstawę dla rozwiązań dostosowanych do specyfiki danej branży. Na pierwszym planie stawiamy aspekty ekonomiczne i optymalizację procesów technicznych. Produkcja na zlecenie: Odpowiednia do potrzeb struktura oprogramowania Wysoka standaryzacja procesów Ochrona zasobów Budowa maszyn i urządzeń: Porównawcza analiza wskaźników Komunikacja dwukierunkowa z załogą zaangażowaną w produkcję Sporządzanie harmonogramu pracy dla załogi Przemysł motoryzacyjny: Kompletna dokumentacja procesów Precyzyjnie stosowane funkcje drill down Planowanie obejmujące wiele działów Budowa narzędzi i form: Szczegółowa dokumentacja części Szczegółowe planowanie zasobów Zabezpieczenie powtarzających się procesów 5

6 ERP/PPS. Komunikacja/partner SAP Wiele interfejsów umożliwia wymianę informacji między PROXIA MES i wiodącymi systemami ERP/PPS. ERP i MES wykorzystanie synergii dla podniesienia wydajności. Idealna współpraca z SAP PROXIA MES rozpoczyna działanie tam, gdzie SAP je kończy Dzięki integracji PROXIA MES z mysap ERP tworzy się środowisko, w którym pracownicy na poziomie zarządzania i produkcji idealnie ze sobą współpracują. System PROXIA MES posiada certyfikat SAP i otrzymał wyróżnienie Powered by SAP NetWeaver. Oprogramowanie PROXIA MES może pracować zarówno w otwartej technologii SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (także SAP XI 3.0), jak również w SAP NetWeaver Portal. Połączenie za pośrednictwem SAP XI 3.0 umożliwia integrację procesów zarządzania poprzez wymianę danych i informacji między tymi dwoma systemami. Dzięki temu użytkownik jest na bieżąco szczegółowo informowany, a redundancja danych jest wyeliminowana. Środowisko systemowe zapewnia elastyczne kierowanie produkcją poprzez synergię obszaru zarządzania przedsiębiorstwem i procesów wytwórczych, czyli pełną wymianę informacji. Dlatego systemy ERP i MES muszą być zsynchronizowane w zdefiniowanych jednostkach procesowych. Inteligentne połączenia programowe zabezpieczają/gwarantują kompletny i dwukierunkowy przepływ informacji. Praca bez konwersji nośników System PROXIA MES został tak skonfigurowany, aby umożliwić wymianę danych w czasie rzeczywistym między różnymi systemami. Na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa użytkownik ma dostęp do tych samych danych, na podstawie których przygotowywane są oceny, analizy lub wizualizacje. Tym samym redundacja, czyli nadmiarowość informacji nie stanowi problemu. PROXIA jest certyfikowanym partnerem SAP. 6

7 MES. Manager PROXIA Manager nakładka aplikacyjna dla modułów MES PROXIA MES pracuje na bazie jednolitej platformy systemowej PROXIA Manager. Ta platforma aplikacyjna skupia wszystkie moduły PROXIA i tworzy podstawę dla spójnego gromadzenia danych.proxia Manager funkcjonuje w sposób otwarty, i w zależności od potrzeb, pozwala na wbudowywanie/ dołączanie poszczególnych modułów systemu PROXIA MES. Platforma aplikacyjna oferuje więc szeroki zakres funkcji standardowych, mających zastosowanie we wszystkich modułach PROXIA. Tym samym użytkownik zyskuje jedną kompleksową i spójną koncepcję obsługi. PROXIA Manager wykorzystuje wszystkie informacje pobierane z centralnej struktury bazy danych. Za pomocą PROXIA Manager można wykonywać różnego rodzaju przyporządkowania, konfiguracje i ustawienia. Wprowadzanie zmian i dodatkowych informacji jest możliwe podczas pracy oprogramowania MES. PROXIA Manager jest zaprojektowany tak, aby rozwiązanie programowe dokładnie dostosować do wymagań produkcyjnych, a mimo to nie wyjść poza ramy standardu. System PROXIA MES może być aktualizowany i zachowuje spójność danych nawet przy zmieniających się wymaganiach przedsiębiorstwa. W każdej chwili można dodać dodatkowe źródła informacji, które są natychmiast udostępniane zintegrowanym modułom PROXIA. Platforma PROXIA Manager została stworzona przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi programistycznych i jest nieustannie udoskonalana. Dzięki temu stanowi solidny fundament dla długoletnich i wydajnych rozwiązań firmowych. Fakty & standardy PROXIA Manager: Standaryzowana platforma oprogramowania Platforma oprogramowania dla indywidualnych aplikacji Nowoczesna, aktualizowana struktura bazowa dla długoterminowych koncepcji firmowych Jednolita obsługa i wywoływanie funkcji Solidny fundament IT, duża elastyczność 7

8 Stanowisko dyspozytorskie. Planowanie szczegółowe produkcji Niezwykle łatwa obsługa oprogramowania znajduje swoje odzwierciedlenie w interfejsie użytkownika. Oczywiście istnieje możliwość dostosowania interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika. 8 Stanowisko dyspozytorskie PROXIA działaj zamiast reagować Stanowisko dyspozytorskie PROXIA jest narzędziem pozwalającym na optymalne wykorzystanie maszyn. Jednocześnie użytkownik nadzoruje harmonogram realizacji zleceń produkcyjnych i jest odpowiednio wcześnie ostrzegany przed ewentualnym niedotrzymaniem terminów. Stanowisko dyspozytorskie PROXIA uwzględnia przy tym efektywną moc maszyny, obliczaną na podstawie modelu zmian i współczynnika wykorzystania. Planista produkcji może symulować różne scenariusze i porównywać wyniki tych symulacji. Pod uwagę bierze się również odpowiednie listy zadań/zleceń dla produkcji lub montażu. Zalety & korzyści Stanowisko dyspozytorskie PROXIA: Zwiększenie przejrzystości produkcji Skrócenie cykli produkcyjnych Wzrost produktywności Minimalizacja zasobów magazynowych Szybka reakcja na bieżące zmiany Eliminowanie przestojów maszyny Minimalizacja rotujących zasobów magazynowych Stanowisko dyspozytorskie PROXIA narzędzie umożliwiające działanie, zanim zacznie się palić Dzięki stanowisku dyspozytorskiemu PROXIA użytkownik jest doskonale poinformowany o zleceniach, zasobach i sytuacji materiałowej. Przejrzysty interfejs użytkownika umożliwia symulację różnych scenariuszy awaryjnych. Pozwala to na wybór i wdrożenie najlepszego wariantu. Najważniejszym narzędziem stanowiska dyspozytorskiego PROXIA jest interaktywny wykres Gantta. Ta wyjątkowa animacja umożliwia interaktywną symulację i planowanie za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Stanowisko dyspozytorskie PROXIA zostało zaprojektowane w technologii Microsoft.NET i jest całkowicie pozbawione komponentów pozyskiwanych od poddostawców. Nawet skomplikowany, interaktywny wykres Gantta jest opatentowanym rozwiązaniem firmy PROXIA Software AG. Jądrem stanowiska dyspozycyjnego PROXIA jest algorytm optymalizacyjny, obliczający różne zbiory wartości. Zlecenia produkcyjne z systemu ERP/PPS, generującego zapotrzebowanie porównuje się przy tym z dostępnymi zasobami o odpowiednich mocach przerobowych. Przy ocenie kolejności zleceń uwzględnia się także ich zależności. Celem jest obliczenie w jak najkrótszym czasie optymalnego wykorzystania maszyny. Ponadto stanowisko dyspozytorskie PROXIA optymalizuje czasy cykli zleceń produkcyjnych.

9 PEP.. Planowanie wykorzystania personelu W kalendarzu pracowniczym można ująć także planowanie na poziomie frekwencji pracowników. Potencjalne powody nieobecności można zdefiniować w PROXIA PEP. PROXIA PEP optymalne planowanie i sterowanie wykorzystaniem personelu Obecnie zauważa się, że polityka kadrowa przedsiębiorstw, coraz bardziej zmierza w kierunku indywidualnych zastosowań modelu czasu pracy. Elastyczna praca zmianowa i uzależniona od bieżącej sytuacji strategia planowania kadrowego stanowi już dzisiaj normę. Chodzi o to, aby w odpowiednim czasie, także w nagłych sytuacjach, dysponować wystarczającą liczbą pracowników. Biorąc przy tym pod uwagę, aby kwalifikacje pracowników odpowiadały zakresowi prac. Właśnie takie niespodziewane sytuacje ma zabezpieczać moduł PROXIA PEP. Jako część systemu PROXIA MES, stanowi idealne narzędzie do planowania wykorzystania zasobów ludzkich w obszarze produkcji. Planowanie odwołujące się do zleceń aby podejmować decyzje na bazie faktów Stanowisko dyspozytorskie PROXIA uwzględnia modele zmian i atrybuty kwalifikacji pracowników, aby umożliwić szczegółowe planowanie zleceń produkcyjnych. Dzięki temu za pomocą symulacji, planista może natychmiast sprawdzić zmianę modelu oraz jej skutki, np. w przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej zmiany roboczej, w wyniku zlokalizowania wąskiego gardła w procesie produkcyjnym. Tym samym planowanie wykorzystania pracowników odbywa się na podstawie rzetelnej oceny sytuacji. Fakty & standardy PROXIA PEP: Planowanie zapotrzebowania z uwzględnieniem kwalifikacji pracowników Planowanie zmian roboczych Elastyczność przy tworzeniu modeli czasu pracy 9

10 BDE. Rejestracja danych produkcyjnych Przykład rejestracji z wykorzystaniem logiki księgowania "Produkcja" PROXIA BDE prosta rejestracja danych zakładowych/produkcyjnych PROXIA BDE rejestruje rzeczywisty stan zleceń produkcyjnych, bezpośrednio w miejscu ich powstania ręcznie lub automatycznie, w zależności od potrzeb. Dzięki temu użytkownik systemu jest zawsze poinformowany o aktualnym stanie produkcji. Nadrzędnym celem przy projektowaniu programu PROXIA BDE było umożliwienie łatwej obsługi komputerów/terminali, także niedoświadczonym użytkownikom, poprzez przyjazny, intuicyjny interfejs. Przy użyciu PROXIA BDE można rejestrować zarówno informacje wprowadzane ręcznie, jak i automatycznie wykazywane stany maszyn. Zautomatyzowana rejestracja danych i łatwo konfiguralne rozwiązania terminalowe do ręcznego dokonywania wpisów gwarantują rzetelną ocenę stanu realizacji zleceń. Dane zgromadzone za pomocą PROXIA BDE są niezwłocznie udostępniane modułom analizy, oceny i wizualizacji oprogramowania PROXIA MES. Fakty & standardy PROXIA BDE: Bardzo prosta obsługa gwarantująca bezbłędną rejestrację danych Łatwa konfiguracja komunikatów, także podczas pracy oprogramowania Bezpośrednia komunikacja z systemami stanowisk dyspozytorskich Obsługa różnego rodzaju rozwiązań sprzętowych Identyfikacja personelu za pomocą systemu ról BDE system informacji zwrotnej dla stanowiska dyspozytorskiego PROXIA BDE rejestruje dane ich powstania bezpośrednio w miejscu ich powstania i przekazuje te informacje z odwołaniem do poszczególnych zleceń z powrotem do stanowiska dyspozytorskiego. Terminal PROXIA BDE Możliwości sprzętowe są różnorodne od standardowego komputera PC, przez komputer przemysłowy, po terminal rejestracyjny. Oprogramowanie terminala można skonfigurować jako aplikację z ekranem dotykowym, która obsługuje czytniki kodów kreskowych. Do identyfikacji pracowników stosuje się dostępne na rynku rozwiązania, takie jak kody kreskowe lub karty chipowe/magnetyczne. Terminal BDE rozbudowa do kompleksowego systemu informacyjnego Terminal PROXIA BDE jest wyposażony w system ról/ zadań. Dzięki temu z jednego stanowiska rejestracyjnego może korzystać wielu pracowników wypełniających różne zadania. Interfejs dla poszczególnych pracowników lub ról można skonfigurować w zupełnie inny sposób dzięki temu pełni on w przedsiębiorstwie rolę systemu informacyjnego dla wielu obszarów. 10

11 MDE. Rejestracja danych maszyny & sprzęt Doskonały nadzór maszyn i urządzeń Awarie lub usterki maszyn, bądź urządzeń należy odpowiednio wcześnie rozpoznawać/rejestrować, aby umożliwić szybką reakcję, poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii. Do tego właśnie służy system rejestracji danych maszyny (MDE), udostępniający na bieżąco informacje o stanie poszczególnych maszyn i stopniu wykorzystania ich mocy produkcyjnych. W przypadku usterki można szybko rozpoznać, w jakim stadium zaawansowania znajduje się zlecenie produkcyjne na danej maszynie. Dzięki temu w systemie MES lub ERP/PPS użytkownik znajdzie zawsze aktualne dane dotyczące produkcji. danych maszyn konieczna jest heterogeniczna technologia systemowa. Zastosowanie mają następujące technologie i protokoły: serwer OPC moduły SPS i I/O EUROMAP 63 Alarm w przypadku usterek Za pomocą PROXIA MDE można realizować różne scenariusze sygnałów alarmowych. Od wykorzystania własnej struktury IT przedsiębiorstwa po sygnał SMS-owy w telefonie komórkowym. Automatyczna dokumentacja danych procesowych Procesy produkcyjne coraz częściej podlegają procedurom zarządzania jakością. Wszystkie zdefiniowane kroki procesu należy przy tym pieczołowicie dokumentować. Zastosowanie systemu MDE jest niezbędne do automatycznego udostępniania tych informacji. MDE dla zabezpieczonych analiz procesowych PROXIA MDE jest istotnym elementem skutecznego systemu analizy procesowej. Zautomatyzowana rejestracja stanów maszyn i urządzeń prowadzi do zharmonizowania cykli rejestracji danych. Tym samym informacje procesowe udostępniane przez system monitoringu online są niezwykle wymowne. PROXIA MDE dla różnych typów i roczników maszyn PROXIA MDE wyróżnia się całościowym traktowaniem przedsiębiorstwa. Ponieważ w większości firm korzysta się z maszyn i urządzeń różnych typów, pochodzących od różnych producentów i z różnych roczników, do rejestracji Fakty & standardy PROXIA MDE: Obsługa międzynarodowych standardów Zautomatyzowana rejestracja dużych ilości danych Wczesne rozpoznawanie i zgłaszanie usterek 11

12 CAQ. Rejestracja danych pomiarowych CAQ. Rejestracja danych pomiarowych Bezpieczny proces rejestracji danych do zarządzania jakością Dla tworzenia lepszej wartości produkcyjnej w przedsiębiorstwie niezwykle istotna jest analiza, dokumentacja i archiwizacja danych, dotyczących jakości. Tylko wysokiej jakości produkty, pozbawione wad gwarantują sukces ekonomiczny firmy. PROXIA CAQ oferuje strukturę systemową, umożliwiającą rejestrację danych jakościowych i pomiarowych oraz przekazywanie tych informacji do zintegrowanych systemów np. Q-DAS. To pozwala na dokonanie oceny statystycznej i analizy. Weryfikacja, towarzysząca procesowi (samokontrola pracownika), jak również kontrola nadchodzących towarów lub kontrola końcowa stanowią integralne elementy PROXIA CAQ. Ujęcie kompleksowego łańcucha procesowego na spójnej platformie systemowej zapewnia użytkownikowi łatwą obsługę i stały przepływ danych. Fakty & standardy PROXIA CAQ:: Planowanie kontroli, rejestracja danych kontrolnych, analiza i ocena Weryfikacja towarzysząca procesowi, kontrola nadchodzących towarów lub kontrola końcowa analiza i dokumentacja Rejestracja wartości pomiarowych do procedur statystycznych dla zapewnienia jakości Partnerzy PROXIA w zakresie CAQ 12

13 MES. Monitoring Monitor to okno online na produkcję. Wszystko w porządku? Monitor online PROXIA udzieli odpowiedzi Monitor online PROXIA umożliwia natychmiastowy wgląd w aktualną sytuacją na produkcji. W czasie rzeczywistym wyświetla np. czasy pracy i czasy pomocnicze, liczbę sztuk lub ilość wybrakowanego towaru. Monitor online PROXIA stanowi tym samym idealne narzędzie zarówno dla brygadzisty w zakresie jego kompetencji, jak i dla planisty lub kierownika produkcji, którzy są bardziej zainteresowani sytuacją globalną. A kiedy użytkownik sobie tego życzy, jest powiadamiany o zdarzeniach SMS-em lub pocztą elektroniczną. Oś czasu nowoczesna forma monitoringu MES Za pomocą monitora online PROXIA można precyzyjnie zaznaczyć punktowo wydajność maszyn na wykresie osi czasu i wyświetlić w formie graficznej. Wszystkie informacje o maszynach są widoczne na pierwszy rzut oka. Np. brygadzista ma na bieżąco informację, jak wydajna była ostatnia zmiana robocza. Monitoring mobilny informacja dostępna zawsze i wszędzie Oferowana przez system funkcja mobilnego monitoringu stwarza możliwość uzyskiwania informacji o wydajności, usterkach i postępie realizacji zleceń także poza terenem przedsiębiorstwa. Wczesne rozpoznanie negatywnych czynników zapobiega kosztownym opóźnieniom w procesie produkcji i montażu. Mobilny monitoring jest dostępny jako aplikacja internetowa, spełniająca najnowocześniejsze standardy i działa na każdym smartfonie. Fakty & standardy PROXIA Monitoring: Wczesne rozpoznawanie czynników mających negatywny wpływ na wydajność produkcji Wielostopniowe zarządzanie deeskalacją Wyświetlanie aktualnej sytuacji w czasie rzeczywistym Monitoring sieciowy informacja dostępna zawsze i wszędzie Najwyższe bezpieczeństwo dzięki aplikacji sieciowej Silverlight 13

14 KPI i OEE. Ustalanie wskaźników Polepszanie wydajności i rentowności za pomocą wskaźników Key Performance Indicators (KPI), to parametry odzwierciedlające sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. Ważną rolę odgrywa tu aktualność wskaźników. Jeżeli na podstawie wskaźników KPI oceniamy, że spełnienie założeń planistycznych w wyznaczonym okresie czasu nie jest możliwe, można dokonać korygującej ingerencji w proces, by cel został zrealizowany. Porównanie zakończonych procesów ze wskaźnikami aktualnych przebiegów jest ponadto istotnym elementem ustawicznego procesu racjonalizatorskiego (KVP). PROXIA KPI analiza w czasie rzeczywistym PROXIA KPI dostarcza szczegółowej oceny wszystkich istotnych czynników procesowych. Oprogramowanie rejestruje zautomatyzowane komunikaty zwrotne maszyn i urządzeń (MDE) oraz ręczne komunikaty zwrotne (BDE) i przekazuje je do konfigurowalnych wzorów obliczeniowych. Dowolnie konfigurować można także powiązania, reguły czy zależności, podobnie jak sposób prezentacji analizy. Ponadto za pomocą funkcji drill down użytkownik natychmiast rozpoznaje, gdzie w procesie lub w przedsiębiorstwie tkwi przyczyna problemu. Monitor OEE ustalanie produktywności Fakty & standardy PROXIA KPI i OEE: Ocena procesów jako podstawa ustawicznego procesu racjonalizatorskiego (KVP) Standaryzowana matematyka obliczeniowa i definicja wg normy VDMA DIN Wydajna funkcja drill down do lokalizacji zakłócających czynników Wskaźniki online (OEE) 14 Dokładne informacje o dostępności maszyn i efektywności produkcji stanowią podstawę skutecznego (ustawicznego) procesu optymalizacji. Wartość OEE jest jednym z najbardziej wymownych wskaźników wydajności maszyny, linii produkcyjnej lub klastra produkcyjnego. Wskaźnik ten określa bezpośrednio straty efektywności, co umożliwia porównanie maszyn niezależnie od aktualnie wytwarzanego produktu. Monitor OEE PROXIA jest produkcyjnym modułem analitycznym, który wyświetla aktualny współczynnik OEE. Wszystkie odpowiedzialne osoby i działy są zawsze na bieżąco poinformowane i mogą natychmiast zareagować na daną sytuację.

15 MES w praktyce. Opinie klientów Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG Dzięki zastosowaniu systemu PROXIA MES zawsze z wyprzedzeniem wiemy, gdzie mogą wystąpić problemy, dzięki czemu możemy działać, nie pracując pod presją czasu z jej wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Rozwiązanie MDE/BDE zapewnia nam większą przejrzystość w produkcji, która umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych mocy przerobowych. Steeltec AG Schweiz Przy użyciu rozwiązania PROXIA MES szybko i wydajnie ustalamy wszystkie istotne wskaźniki produkcyjne. Zapewnia to optymalne planowanie produkcji, które ostatecznie przekłada się na skrócenie terminów dostaw lub znajduje odzwierciedlenie w wymiernym skróceniu terminów dostaw. Dzięki PROXIA MES jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość! Reis Robotics GmbH & Co. KG Dzięki zastosowaniu oprogramowania stanowiska dyspozytorskiego szybciej i pewniej sterujemy całym procesem produkcji. W połączeniu z modułami MDE i BDE ujrzeliśmy światło w ciemności i zwiększyliśmy naszą zdolność przerobową o 40%. Dodatkowy efekt synergii w postaci znacznie lepszego przepływu materiału i udoskonalonych procesów logistycznych pomógł nam w uzyskaniu szybkiego zwrotu z inwestycji. Salzgitter Service und Technik GmbH Minimalizacja zasobów, wydajniejsza produkcja i skrócenie czasu cykli produkcyjnych to cele jakie stawialiśmy sobie przy wdrażaniu systemu MES. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu PROXIA MES jesteśmy dzisiaj przygotowani na wahania koniunktury i bardziej konkurencyjni. Ponadto 6 miesięcy od podjęcia decyzji do stworzenia wydajnego systemu, to naprawdę wspaniałe osiągnięcie! 15

16 PROXIA. Na całym świecie PROXIA Software AG Centrala w Niemczech Anzinger Str. 5 D Ebersberg Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) Przedstawicielstwo dla Niemiec Braunschweig Kaulenbusch 1a D Braunschweig Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) Centrala we Francji 8, rue des Lilas - BP F Mundolsheim CEDEX Telefon: +33 (0) Telefaks: +33 (0) Centrala w Polsce PROXIA Polska Sp. z o.o. ul. Budowlanych Tychy Telefon: Telefaks: Przedstawicielstwo dla Niemiec Południowo-Zachodnich Mollenbachstr. 37 D Leonberg Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) Centrala w Austrii Europaring F15, Campus 21 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: +43 (0) Telefaks: +43 (0) Centrala w Ameryce Północnej Kincey Avenue, Suite 142, Huntersville, NC Telefaks: Przedstawicielstwo dla Niemiec Zachodnich Gottlieb-Daimler-Straße 2 D Holzwickede/Dortmund Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Centrala w Szwajcarii Industriepark Logistikcenter 1 CH-6246 Altishofen Telefon: +41 (0) Telefaks: +41 (0) Centrala w Czechach Chlumecká 1539/7 CZ Praha-Kyje Telefon: Telefaks:

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo