Akademia EITCA. Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia EITCA. Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA"

Transkrypt

1 Informatyczne Centrum Szkoleniowe Styczeń 2015 Broszura informacyjna krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA realizowanej przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn w ramach akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI Akademia EITCA Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA Oferta dla klientów indywidualnych Oferta ważna do 31 grudnia 2015 roku Akredytacja Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli Licencja certyfikacyjna EITCI nr: EITCI-LID-PL Realizator krajowej edycji programu Akademii EITCA: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 akredytowny przez The United Kingdom Accreditation Service Krajowa edycja programu Akademii EITCA na platformie CompLearn e-learning realizowana jest przy współfinansowaniu z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 Spis treści Informacje o ICS CompLearn Projekty niekomercyjne Informacje o krajowej edycji programu Akademii EITCA Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG Akademia Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC Akademia Informatyki Biznesowej EITCA/BI Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS Informacje o certyfikatach EITCA Informacje o systemie nauki Cennik szkoleń i promocje Zalety i korzyści Profil uczestnika Zawody, w których można wykorzystać nabyte umiejętności Kontakt

3 Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn ICS CompLearn Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn działa na międzynarodowym rynku informatycznym od 2005 roku. Jest jednym z wiodących centrów szkoleń IT oraz prekursorem i liderem upowszechniania e-learningu w informatycznych szkoleniach (prowadzonych w pełni zdalnie przez Internet). ICS CompLearn jest zakorzenione w środowisku akademickim, a jego misją jest wdrażanie wysokich standardów jakości w oferowanych programach szkoleń informatycznych, łączących wysoki poziom nauczania akademickiego ze specjalistycznym i praktycznym wymiarem szkoleń przemysłowych. ICS CompLearn posiada akredytację i licencję certyfikacyjną Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli i wdraża komercyjnie międzynarodowe programy certyfikacji informatycznej EITC i EITCA. Ponadto cały zakres usług ICS CompLearn jest przedmiotem certyfikowanej zgodności z normą ISO 9001:2008 wg akredytacji The United Kingdom Accreditation Service (UKAS). The implementer of the national edition of the EITCA Academy: ITTC CompLearn has a valid certificate of ISO 9001:2008 Quality Management System, accredited by The United Kingdom Accreditation Service Główną siedzibą Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn (ITTC CompLearn Ltd.) jest Londyn. ITTC CompLearn Ltd. (Information Technology Training Center CompLearn) New Bond House, 124 New Bond Street London, W1S 1DX, United Kingdom Company reg. no.: CompLearn jest obecne na polskim rynku od początku swojej działalności. Od 2005 roku ICS CompLearn funkcjonuje w kraju jako część grupy technologicznej CompSecur sp. z o.o. ICS CompLearn (w ramach grupy CompSecur sp. z o.o.) już w 2007 roku otrzymało akredytację PARP (nr 1588/2007 SPO-WKP 2.1) na usługi doradcze i szkoleniowe w kategoriach ICT, Innowacyjność i prace B+R oraz Strategie rozwojowe. Jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.02/00095/2008. W 2008 roku, jako pierwsze centrum szkoleniowe w kraju, CompLearn otrzymało akredytację Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI wraz z licencją certyfikacyjną (nr EITCI-LID-PL ), uprawniającą do komercyjnego oferowania międzynarodowych standardów certyfikacji informatycznej w Europie: EITC (European Information Technologies Certification Programme) EITCA (European Information Technologies Certification Academy Programme) Klienci usług certyfikacyjno-szkoleniowych oferowanych przez CompLearn w e-learningu w ramach akredytacji EITCI otrzymują międzynarodowe certyfikaty informatyczne EITC i EITCA wydawane przez Instytut EITCI w Brukseli. ICS CompLearn (Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn) CompSecur sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74, lok. 309b, Wrocław REGON: , NIP: , KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 3

4 Poza komercyjnymi programami szkoleń informatycznych (w tym kierunkowym programem Akademii EITCA), ICS CompLearn realizuje obecnie szereg niekomercyjnych programów szkoleń informatycznych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL: Program eadministracja.pl Ogólnokrajowy program realizowany wg umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący specjalistycznymi szkoleniami informatycznymi w zakresie elektronicznej administracji wg standardu EITCA egovernment (EITCA/EG) pracowników urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju - finansowanie kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet V Dobre rządzenie, dotychczas szkoleniami objęto ponad 2 tysiące urzędników administracji publicznej w kraju). Program ICPA.pl - Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej Ogólnokrajowy program realizowany wg umów z Urzędami Marszałkowskimi Województw, obejmujący szkoleniami informatycznymi wg standardu informatyki biznesowej EITCA Business Information Technologies (EITCA/BI) środowisko akademickie, tj. pracowników naukowych i nowych absolwentów uczelni wyższych - finansowanie kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, dotychczas objęto szkoleniami ponad 2 tys. absolwentów i pracowników akademickich w całym kraju). Program ESIT.pl - Europejskie Szkoły Informatycznych Technologii Ogólnokrajowy program realizowany wg umów z Urzędami Marszałkowskimi Województw obejmujący szkoleniami informatycznymi wg standardów kluczowych kompetencji informatycznych EITCA Information Technologies Key Competencies (EITCA/KC) oraz dydaktyki e-learningowej EITCA elearning Didactics Technologies (EITCA/EL) odpowiednio uczniów i nauczycieli szkół średnich na terenie poszczególnych województw - finansowanie kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, dotychczas objęto szkoleniami ponad 3 tys. nauczycieli i uczniów w kraju). Program eurokobieta.pl Ogólnokrajowy program realizowany wg umów z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, obejmujący szkoleniami informatycznymi wg standardu kluczowych kompetencji informatycznych EITCA Information Technologies Key Competencies (EITCA/KC) oraz kompetencji dla telepracy EITCA Information Technologies Telework Competencies (EITCA/TC) nieaktywne zawodowo kobiety jako płeć dyskryminowanej na rynku pracy - finansowanie kosztów udziału w szkoleniach ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dotychczas objęto szkoleniami ponad 20 tys. kobiet w całym kraju). Łącznie ICS CompLearn zrealizowało usługi szkoleniowe dla ponad 30 tys. klientów (ok. 2 mln uczestnikogodzin szkoleń) oraz kilku tysięcy instytucji. 4

5 Krajowa realizacja programu Akademii EITCA Krajowa edycja programu Akademii EITCA realizowana jest w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli (European Information Technologies Certification Institute) przez konsorcjum naukowo -przemysłowe, reprezentowane przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn w ramach grupy kapitałowej CompSecur sp. z o.o. Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) jest międzynarodową, pozarządową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli (Belgia), skupiającą przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłu informatycznego w UE i mającą na celu rozwój standardów certyfikacji informatycznej w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań kompetencyjnych oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji informatycznych w społeczeństwie w skali międzynarodowej. Część z programów szkoleniowych realizowanych lub współrealizowanych przez ICS CompLearn (CompSecur sp. z o.o.), w tym program Studium EITCA, jest akredytowana przez Instytut EITCI na podstawie umowy licencyjnej (nr EITCI-LID-PL ). Dla uczestników programu EITCA oznacza to, że formalne poświadczenie nabytej wiedzy w ramach akredytowanych szkoleń ma postać międzynarodowych certyfikatów EITCA (lub EITC w przypadku realizacji pojedynczych kursów z programu) wydawanych w Brukseli wraz z suplementami w j. angielskim (oraz odpisami w j. polskim lub innych językach urzędowych Unii Europejskiej). Krajowa adaptacja certyfikacyjnego programu szkoleń informatycznych Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy) Program Studium EITCA jest krajową edycją programu certyfikacji informatycznej (European Information Technologies Certification Academy), realizowaną w Polsce przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Zajęcia e-leraningowe prowadzone są on-line (wykłady i laboratoria) w pełni w języku polskim na platformie CompLearn e-lerning. Zawartość programowa obejmują od 150 do 180 godzin w ramach od 10 do 12 bloków przedmiotowych (wykłady, laboratoria narzędziowe oraz konsultacje merytoryczne kadr). Program dydaktyczny-certyfikacyjny możliwy do zrealizowania nawet dla osób o niskich kompetencjach informatycznych. Procedury egzaminacyjno-certyfikacyjne odbywają się również w j. polskim w trybie zdalnym całkowicie przez Internet. Ukończenie jednego z czterech kierunków Akademii EITCA zostaje poświadczone międzynarodowym certyfikatem EITCA wydanym przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. Całkowity koszt realizacji Akademii EITCA jest obecnie niższy o 80% dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Obecnie Akademia EITCA oferuje klientom cztery atrakcyjne kierunki szkoleniowe: Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG (dokładne informacje na stronie 6) Akademia Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC (dokładne informacje na stronie 7) Akademia Informatyki Biznesowej EITCA/BI (dokładne informacje na stronie 8) Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS (dokładne informacje na stronie 9) 5

6 Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG Przedmioty objęte Programem Certyfikacyjnym Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG: EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator - 15h EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign - 15h EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash - 15h EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki - 15h EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h EITC/CG/AI2: Projektowanie i tworzenie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator - 15h EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad oraz SketchUp - 15h EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej - 15h Certyfikat Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG Stanowi formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji, systematyzujące szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Grafika komputerowa stanowi jedno z najbardziej istotnych i powszechnych zastosowań technologii informatycznych w nowoczesnej gospodarce i w życiu społecznym, które stają się coraz silniej zinformatyzowane. To obecnie podstawa nowoczesnego marketingu, projektowania użytkowego, architektury, rozrywki, a nawet sztuki. Tworzona z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej nieodzownym elementem wszelkich przekazów wizualnych (w tym np. stron internetowych, filmów i programów TV, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji książkowych i gazetowych, fotografii, designu użytkowego, i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia coraz istotniejsze są umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, a rola kompetentnych grafików komputer owych na nowoczesnym rynku pracy jest nie do przecenienia. Profesjonalne umiejętności w obszarze grafiki komputerowej mogą być wykorzystane w niezliczonych zastosowaniach - zarówno możliwych w pracy zarobkowej, działalności gospodarczej jak i w życiu prywatnym. Poświadczenie tych umiejętności międzynarodowym certyfikatem jeszcze bardziej podnosi ich wartość, zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat EITCA/CG jest poświadczeniem specjalistycznych kompetencji w obszarze tworzenia kreacji wizualnych w ramach grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i trójwymiarowej, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron WWW w technologii Adobe Dreamweaver i Flash), tworzenia animacji i grafiki interaktywnej (Flash) oraz zrozumienia aspektów identyfikacji wizualnej i grafiki komputerowej w kontekście szeroko pojętej sztuki i techniki. Wysokość czesnego dzięki dofinansowaniu wynosi 880 zł zamiast 4400 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie opłaty za realizację programu i procedury certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: cg.eitca.pl 2012 EITCI, The European Information Technologies Certification Institute Brussels, Belgium, European Union 6

7 Akademia Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC Przedmioty objęte Programem Certyfikacyjnym Akademii Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC: EITC/KC/MSO10: Microsoft Office - 15h EITC/CN/CNF: Technologie sieciowe - 15h EITC/BI/TF: Systemy telepracy - 15h EITC/BI/CAPMF: Zarządzanie projektami - 15h EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h EITC/BI/BASOF: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie i administracji - 15h EITC/IS/ISCF: Technologie bezpieczeństwa informatycznego - 15h EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h EITC/INT/JOOM: Projektowanie stron internetowych - 15h EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h EITC/INT/ITAF: Wykorzystanie technologii internetowych - 15h Certyfikat Akademii Kluczowych Kompetencji Informatycznych EITCA/KC Stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie posiadania najważniejszych (tj. kluczowych) umiejętności informatycznych, szeroko wykorzystywanych na nowoczesnym rynku pracy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Program jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), tj. takich kompetencji informatycznych, które są potrzebne do samorealizacji, rozwoju osobistego i doskonalenia, w szczególności na płaszczyźnie zawodowej społeczeństwa informacyjnego i GOW. Certyfikat EITCA/KC jest poświadczeniem zdobytych kompetencji informatycznych określanych jako niezbędne na obecnym rynku pracy przede wszystkim przez pracodawców i kadry zarządzające w każdej gałęzi nowoczesnej gospodarki. Posiadanie certyfikatu zwiększa atrakcyjność osoby w niemal każdym zawodzie (w szczególności zawodach biur owych, administracyjnych i biznesowych), a także poświadcza chęć samodoskonalenia się w obliczu szybko postępującej informatyzacji i rozwoju technologicznego. Wysokość czesnego dzięki dofinansowaniu wynosi 840 zł zamiast 4200 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie opłaty za realizację programu i procedury certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: kc.eitca.pl 2012 EITCI, The European Information Technologies Certification Institute Brussels, Belgium, European Union 7

8 Akademia Informatyki Biznesowej EITCA/BI Przedmioty objęte Programem Certyfikacyjnym Akademii Informatyki Biznesowej EITCA/BI: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie - 15h EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji - 15h EITC/BI/GADW: Reklama internetowa i rynek elektroniczny - 15h EITC/SE/CPF: Podstawy programowania - 15h EITC/BI/SDBAMS: Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w biznesie - 15h EITC/DB/DDEF: Bazy danych i inżynieria danych - 15h EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-gospodarki - 15h EITC/INT/IT1: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW - 15h EITC/INT/IT2: Technologie internetowe, wytwarzanie serwisów WWW 2-15h EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h EITC/TT/MSF: Systemy mobilne - 15h EITC/AI/AIF: Sztuczna inteligencja - 15h Certyfikat Akademii Informatyki Biznesowej EITCA/BI Stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie przygotowania kompetencyjnego w obszarze szeroko pojętych zastosowań informatyki w biznesie (tj. w działalności gospodarczej), w tym w biznesie elektronicznym (e-biznesie) oraz w administracji (a w szczególności w admin - istracji procesami biznesowymi). Programowy zakres Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej obejmuje wiedzę na temat technologii informatycznych wspierających procesy biznesowe i administracyjne (w tym zarządzanie projektami, nowoczesny marketing i reklama internetowa, zastosowania technologii sieciowych i informatycznych w e-biznesie, oprogramowanie biurowe, systemy zarządzania procesami biznesowymi i zasobami ERP, systemy zarządzania relacjami z klientami CRM, systemy komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym RTC, administracja i zarządzani e treścią w serwisach internetowych w systemach CMS, systemy mobile, i wiele innych. Kompetencje informatyczne w zakresie zastosowań informatyki w bizne sie (w tym w e-biznesie) oraz administracji są w kontekście coraz silniej zinformatyzowanej gospodarki bardzo istotnym elementem kwalikacji, pożądanym od każdego pracownika firm i korporacji, ale także instytucji niekomercyjnych (w tym administracji publicznej). Technologie informatyczne zastosowań biznesowych i administracyjnych mają za zadanie usprawnienie procesów zarządzania i planowania zasobami oraz automatyzację wielu istotnych procesów (takich jak przepływy pracy workflow, komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym, etc.). Zakres zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych objęty programem Akademii EITCA/BI Informatyka Biznesowa odpowiada aktualnym potrzebom biznesowym nowoczesnej gospodarki, i jest przeznaczony nie tylko dla osób zajmujących się informatyką zawodowo, ale nawet przede wszystkim dla osób obejmujących stanow - iska administracyjne, biznesowe i kierowniczne, na których w coraz większym stopniu będą miały do czynienia z technologiami informatyc - znymi. Wysokość czesnego dzięki dofinansowaniu wynosi 720 zł zamiast 3600 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie opłaty za realizację programu i procedury certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: bi.eitca.pl 2012 EITCI, The European Information Technologies Certification Institute Brussels, Belgium, European Union 8

9 Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS Przedmioty objęte Programem Certyfikacyjnym Akademii Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS: EITC/IS/CF: Podstawy kryptografii - 15h EITC/CN/SCN1: Bezpieczne sieci komputerowe 1-15h EITC/IS/SMMOS: Administracja i zarzadzanie bezpieczenstwem w systemach Microsoft - 15h EITC/IS/IST: Teoria bezpieczeństwa informatycznego - 15h EITC/QI/QIF: Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa - 15h EITC/IS/EEIS: Bezpieczeństwo informatyczne e-gospodarki - 15h EITC/FC/CCT: Złożoność obliczeniowa podstawą bezpieczeństwa - 15h EITC/CN/SCN2: Bezpieczne sieci komputerowe 2-15h EITC/IS/OS: Bezpieczeństwo systemów operacyjnych - 15h EITC/IS/ACNS: Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych - 15h EITC/IS/FAIS: Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji - 15h EITC/IS/QCF: Kryptografia kwantowa - 15h Certyfikat Akademii Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS Stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji zawodowych w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych (w tym w szczególności istniejących zagrożeń, stosowanych metod kryptograficznych, teorii podstaw bezpieczeństwa informacji, metod zarządzania bezpieczeństwem informacji, aspektów formalno-prawnych, jak również szczegółowych zagadnień technicznych oraz technologii w dziedzinie zabezpieczeń sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych). Zakres programowy Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego stanowi wiedzę o sposobach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych pod kątem poufności, wiarygodności i integralności przetwarzanych danych, co stanowi obecnie jeden z najbardziej wrażliwych obszarów informatyki. Rozwój społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, to nie tylko wszechobec na wirtualizacja procesów gospodarczo-ekonomicznych i społecznych, ale także rosnący poziom zagrożeń informatycznych i wrażliwości eksponowanej informacji na potencjalne ataki i manipulacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS stanowi istotny element specjalizacji nie tylko w zawodowych bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, ale również w zawodowych związanych z ogólną obsługą systemów informatycznych i sieciowych (w tym w ramach silnie zinformatyzowanego sektora finansowego, czy też sektora dużych firm i korporacji, ale również wszystkich instytucji posiadających i polegających na niezawodności wdrożonych systemów informatycznych, m.in. także w administracji publicznej). Program EITCA/IS przeznaczony jest dla pracowników dowolnych branż gospodarki, których praca związana jest z przetwarzaniem danych w ramach systemów informatycznych, jak również do specjalistów branży IT, oraz wszystkich osób zainteresowanych niezwykle ciekawym i rozwojowym zagadnieniem bezpieczeństwa informacji, chcących nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. Wysokość czesnego dzięki dofinansowaniu wynosi 880 zł zamiast 4400 zł (obniżone czesne obejmuje wszelkie opłaty za realizację programu i procedury certyfikacyjnej). Więcej szczegółów, program kursu, a także rejestracja dostępne są na stronie: is.eitca.pl 2012 EITCI, The European Information Technologies Certification Institute Brussels, Belgium, European Union 9

10 Certyfikaty Akademii EITCA Europejskie certyfikaty informatyczne EITCA stanowią międzynarodowy standard formalnego potwierdzenia poziomu posiadanych kompetencji informatycznych w określonej dziedzinie informatyki stosowanej. W zależności od wybranego kierunku oraz wariantu realizacji całego programu Akademii EITCA ( h) lub jedynie programu pojedynczego przedmiotu EITC (15h), uczestnikowi wydany zostaje certyfikat w języku angielskim, wraz ze szczegółowym suplementem programowym oraz dyplom ukończenia krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGIES CERTIFICATION INSTITUTE, ASBL. Brussels, Belgium, European Union CERTIFICATE Lorraine van Lierde Has successfully completed test requirements of The European Information Technologies Certification EITC/CG/APS Raster graphics processing software (Adobe Photoshop) Programme Examination result: 95% Certification programme: Introduction: download and installation of application, basic concepts (bitmap graphics, resolution standards, compression); User interface: workspace, commands, palettes, preferences, keyboard shortcuts, navigation through a document, views; Image parameters: rotation, cropping, histogram correction, noise blurring, sharpness improvement, color correction, examples (red eyes effect removal, changing hue and saturation irises, object geometry corrections: needed tools); Collage: design study/analyze, edition tools: pen, layers (working with multiple layers, edition, locking, transformations, layers properties, alpha channel), selections (selections stored in file), manual changes of image (tools, brushes, light and shadow adjustment); Portrait retouching: the eyes (hue/saturation, smudge tool), mouth, teeth (sharpening, unsharp mask), skin (eyedropper tool, clone stamp tool, blur tool), hair (chiaroscuro); Figure retouching: appearance modification, needed tools (liquify filter, density, liquify panel, pucker tool, bloat tool, reconstruct tool); Website graphics elements: basic aspects (websafe palette, dimensions, fonts, photos), vignette, vector objects, layer style (elements styling, color, gradient, shadow, glow), text objects, small graphics elements, styles, actions (batch sequence), images export (image size, cutting); Print publishing: working on a print publication (image styling, print area, scaling, typography in print publication), offset printing (reproduction of images) SPECIMEN COPY CERTIFICATE ID: EITC/CG/APS/AAE DATA OF ISSUE: To validate authenticity of this certificate January 2010 or review programme and test results visit: Brussels, Belgium European Union Certificate ID: Certificate type: Academy name: Issue date: Holder's name: Holder's country: Examination center: Certification programme: Certificate ID: Certificate type: Academy name: Issue date: Holder's name: Holder's country: Examination center: Certificate ID: Certificate type: Academy name: Issue date: EITCA/BI/AAE Holder's name: Holder's country: Examination center: Certificate ID: Certificate type: Academy name: EITCA/CG/AAE Examination center: EITCA/IS/AAE CERTIFICATE SUPPLEMENT European Information Technologies Certification Academy EITCA Information Technologies Security Programme Issue date: October 2008 Holder's name: Lorraine van Lierde CERTIFICATE SUPPLEMENT Holder's country: Belgium ITmatica, Utrecht, Netherlands European Information Certification Technologies programme: Certification Academy EITCA Computer Cryptography Graphics Programme fundamentals 99% October 2008 CERTIFICATE SUPPLEMENT Result: Security management in Microsoft operating systems Lorraine van Lierde Secure computer networking 1 93% Belgium Information security theory 95% ITmatica, Utrecht, Quantum Netherlands information and quantum computation fundamentals 95% Electronic economy information security 94% European Information Certification Technologies programme: Certification Academy Computational complexity theory Result: EITCA Business Raster Information graphics Technologies processing Programme software (Adobe Quantum Photoshop) cryptography fundamentals 99% October 2008 Vector graphics processing software (Adobe Secure Illustrator) computer networking 2 95% 97% Lorraine van Lierde Desktop publishing software (Adobe InDesign) Operating systems security 98% Belgium Interactive animation and graphics design Advanced software computer (Adobe Flash) networks security ITmatica, Utrecht, Visual Netherlands identification in computer graphics Formal aspects of information security 96% CERTIFICATE SUPPLEMENT EITCA/KC/AAE Conceptual aspects of graphics 92% This supplement is a formal attachment to issued certificate. European Information Certification Technologies programme: Certification Academy Web pages design fundamentals (Adobe Result: Dreamweaver) All rights reserved. European IT Certification Institute, EITCI asbl, Brussels, Belgium, European Union EITCA Information Microsoft Technologies operating Key systems Competencies administration Programme Design and development of visual identity (Adobe Illustrator) 97% October 2010 Spreadsheets and databases in business 3D applications graphics design and visualisation software (AutoCAD and SketchUp) 95% 90% Lorraine van Lierde ecommerce and Internet marketing Theoretical foundations of computer graphics 99% 95% Belgium Business and administration software 96% ITmatica, Utrecht, Internet Netherlands technologies 1 This supplement is a formal attachment to issued certificate. All rights reserved. European IT Certification Institute, EITCI asbl, Brussels, Belgium, European Union Computer programming fundamentals Databases and database management Result: systems 97% Office software fundamentals (Microsoft Mobile Office systemsâ 2010) fundamentals 98% 94% Office software fundamentals (Microsoft Artificial Office 2007) intelligence 98% Business and administration software fundamentals Electronic economy information security Information security and cryptography Internet fundamentals technologies 2 99% 95% Internet technologies and applications fundamentals Computer graphics and visualization fundamentals 95% Internet advertisement and marketing fundamentals (Google AdWords) 94% Raster graphics processing software (Adobe Photoshop) This supplement 97% is a formal attachment to issued certificate. All rights reserved. European IT Certification Institute, EITCI asbl, Brussels, Belgium, European Union Website design and content management systems fundamentals (Joomla) Computer programming fundamentals 95% SPECIMEN SPECIMEN SPECIMEN COPYSPECIMEN COPY COPY Computer networking fundamentals Telework fundamentals 94% Computer-aided project management fundamentals 95% Databases and data engineering fundamentals 97% This supplement is a formal attachment to issued certificate. All rights reserved. European IT Certification Institute, EITCI asbl, Brussels, Belgium, European Union 2012 EITCI, The European Information Technologies Certification Institute Brussels, Belgium, European Union 10

11 Charakterystyka systemu e-learning Nauka oraz procedury egzaminacyjne w ramach programu Akademii EITCA odbywa się wyłącznie online na platformie e-learning (CompLearn e-learning). W elastycznie organizowanym czasowo procesie dydaktycznym realizowanym za pośrednictwem komputera i Internetu, nie jest konieczna obecność fizyczna w salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, dzięki czemu wyeliminowane zostają liczne bariery (np. geograficzne, czasowe, etc.). Po dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności związanych z imienną rejestracją konta, każdemu uczestnikowi programu EITCA / EITC udostępniona zostaje platforma szkoleniowa e-learning, wykorzystująca rozwiązania sieciowe oraz asynchroniczne metodologię nauczania. Zawartość platformy szkoleniowej e-learning Program Akademii EITCA realizowany jest w ramach poszczególnych przedmiotów EITC (które w przypadku krajowej edycji na kierunkach EITCA/KC i EITCA/CG mogą być również realizowane oddzielnie, bez konieczności realizacji całego programu Akademii). W skład każdego przedmiotu EITC wchodzą wykłady, ćwiczenia lub laboratoria (niektóre wraz z interaktywnymi aplikacjami), konsultacje oraz egzaminy zaliczeniowe (w formie zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru) z poszczególnych przedmiotów EITC składających się na program EITCA. W zależności od kierunku Akademii EITCA wykłady będą prowadzone w formie tekstowej, wzbogacone o zdjęcia, ilustracja i animacje, dostępne bezpośrednio na platformie lub będą wysyłane w transzach w formacie plików.pdf (w tym także wzbogaconych o multimedialną zawartość). Zasady realizacji szkoleń Każdy przedmiot EITC wchodzący w zakres programu danego kierunku Akademii EITCA zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę w jego obszarze. W zależności od wybranego kierunku Akademii EITCA zdać należy minimum 5, 10 lub 12 egzaminów z przedmiotów EITC objętych programem kierunku Akademii. Kierunki Akademii EITCA Warunki uzyskania certyfikatu Akademii EITCA Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC Liczba przedmiotów EITC: 12 Koniczność zaliczenia co najmniej 5 z 12 egzaminów Możliwość nadprogramowego zaliczenia 12 egzaminów Grafika Komputerowa EITCA/CG Liczba przedmiotów EITC: 10 Koniczność zaliczenia 10 egzaminów Informatyka Biznesowa EITCA/BI Liczba przedmiotów EITC: 12 Koniczność zaliczenia 12 egzaminów Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS Liczba przedmiotów EITC: 12 Koniczność zaliczenia 12 egzaminów 11

12 Cennik szkoleń i promocje Obecnie, w ramach dofinansowania ze środków UE, wszystkie kierunki Akademii EITCA są dostępne w obniżonych o 80% cenach. Podane wysokości opłat zawierają pełne koszty szkolenia: w cenie każdy uczestnik zyskuje międzynarodowy certyfikat EITCI w języku angielskim, szczegółowy suplement programowy, dyplom polskiego realizatora szkoleń, nieograniczony dostęp do konsultacji z kadrą dydaktyczną on-line oraz dostęp do materiałów szkoleniowych. Poniższe ceny obejmują w pełni zdalną procedurę wydania międzynarodowego Certyfikatu IT oraz usługę on-line walidacji certyfikatu. Kierunki Akademii EITCA Koszt bez dofinansowania Koszt przy 80% dofinansowania UE Koszt pojedynczego przedmiotu EITC w ramach Akademii EITCA (kwota nie podlega dofinansowaniu) Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC zł 840 zł 450 zł Grafika Komputerowa EITCA/CG zł 880 zł 450 zł Informatyka Biznesowa EITCA/BI zł 720 zł 450 zł Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS zł 880 zł 450 zł 12

13 Co zyskuje uczestnik programu Akademii EITCA? formalne potwierdzenie nabytych zawodowych kompetencji informatycznych w formie międzynarodowego certyfikatu wydanego przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) z siedzibą w Brukseli wraz z suplementem w języku angielskim i odpisami w języku polskim lub innych urzędowych językach UE, jak również polskojęzycznego dyplomu ukończenia krajowej edycji Akademii EITCA wystawianego przez krajowe konsorcjum realizujące istotny wzrost konkurencyjności na rynku pracy w praktycznie każdej branży gospodarki nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego przez nabycie lub zasadnicze podniesienie kwalifikacji w dziedzinie IT profesjonalną, teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie, objętej programem Akademii EITCA na poziomie merytorycznym studiów podyplomowych wdrażanych w krajowej realizacji międzynarodowego programu certyfikacji informatycznej (European Information Technologies Certification Academy) kompleksowe przeszkolenie w wymiarze odpowiadającym od 150 do 180 godzin zajęć stacjonarnych (tj. wymiar godzinowy 2-semestralnych studiów podyplomowych), co stanowi wielokrotność objętości programowej standardowych, dostępnych na rynku kursów i szkoleń informatycznych dostęp do indywidualnych konsultacji z akademicką kadrą dydaktyczną przez cały okres trwania nauki w przypadku wyrażenia takiej woli przez uczestnika programu, umieszczenie go jako certyfikowanego specjalisty w zakresie odpowiedniej specjalizacji zgodnej z profilem ukończonego szkolenia programu EITCA (lub EITC) w europejskiej bazie specjalistów informatyków (ITPD.eu) szeroko udostępnianej pracodawcom na terenie kraju i Unii Europejskiej 13

14 Do kogo skierowane są szkolenia programu EITCA? Program Akademii EITCA skierowany jest zarówno dla osób nie mających dotychczas styczności zawodowej z informatyką, jak również dla zawodowych informatyków. Uczestnikami szkoleń mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych, kadry zawodowe przedsiębiorstw lub sfery budżetowej oraz wszystkie inne zainteresowane osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem EITCA wydawanym w Brukseli. Kierunki Akademii EITCA Szkolenia Akademii EITCA obejmują zakres wiedzy niezbędny w wykonywaniu zawodów: Kluczowe Kompetencje Informatyczne EITCA/KC (praktycznie każdy zawód wykonywany w oparciu o pracę z komputerem) Pracownik biurowy Sekretarka, Asystent Operator maszyn biurowych Pracownik ds. ewidencji Pracownik księgowości Specjalista ds. obsługi klienta Pracownik działu analiz Pracownik administracji Menadżer, Kierownik, Dyrektor Nauczyciel, Asystent nauczyciela Technik informatyk Technik Internetu lub sieci komputerowych etc. Grafika Komputerowa EITCA/CG Grafik, Grafik komputerowy Animator, Scenograf Specjalista ds. wizualizacji 3D Specjalista ds. marketingu Projektant stron www, Webmaster Projektant gier video Projektant odzieży Specjalista ds. składu publikacji Specjalista ds. DTP Fotograf, Montażysta Asystent architekta Dekorator wnętrz, Projektant zieleni Ilustrator etc. Informatyka Biznesowa EITCA/BI Specjalista ds. e-commerce Specjalista ds. e-marketingu Specjalista ds. e-sprzedaży Specjalista ds. systemów CRM Specjalista ds. systemów ERP Menadżer projektu Specjalista HR Programista (koder) Konsultant ds. systemu zarządzania jakością Specjalista ds. baz danych Analityk, Analityk systemów informatycznych Menadżer, Kierownik, Dyrektor etc. Bezpieczeństwo Informatyczne EITCA/IS Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji Administrator baz danych Administrator sieci Administrator bezpieczeństwa informacji Audytor bezpieczeństwa informacji Audytor sieci i systemów informatycznych Specjalista ds. komunikacji Konsultant ds. ochrony informacji niejawnych Konsultant ds. polityki bezpieczeństwa Projektant sieci informatycznych etc. 14

15 Więcej szczegółowych informacji na temat programu Akademii EITCA można znaleźć na stronach poszczególnych kierunków, oraz na stronach European Information Technologies Certification Institute EITCI - W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Akademii EITCA: pod adresem bądź pod numerami telefonów , (w dni robocze w godzinach 10 17) Sekretariat Akademii EITCA Dział Obsługi Klienta pn-pt, 10:00 17:00 tel: , infolinia: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn CompSecur sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/309, Wrocław tel: (+48) , Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: , NIP: , REGON: Kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł Bank Zachodni WBK SA: Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00147/2009 Licencja certyfikacyjna EITCI nr EITCI-LID-PL Akredytacja Szkoleniowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr 1588/2007 Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nr 8242 (akredytacja UKAS) European Information Technologies Certification Institute, ASBL Avenue des Saisons bte 30, 1050 Brussels, Belgium, EU Tel: +32(0) , Fax: +32(0) , Web: Registration no: , Bank account: (BE ) BNP Paribas Fortis 15

Akademia EITCA. Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA

Akademia EITCA. Krajowa realizacja programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn ICS CompLearn Broszura informacyjna krajowej edycji programu Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA realizowanej przez Informatyczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Informatyczne standardy kompetencyjne w Unii Europejskiej. Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn

Informatyczne standardy kompetencyjne w Unii Europejskiej. Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn Informatyczne standardy kompetencyjne w Unii Europejskiej Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn Polityki horyzontalne UE Nowa sztandarowa strategia rozwoju UE Europa 2020 - Unia Innowacji Europejska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Wrocław, 2010 Realizacja: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur sp. z o.o. w partnerstwie z krajową siecią naukową KBN LFPPI o. Wrocław Instytucja wdrażająca: Urząd

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo