O PRZEKSZTAŁCENIACH ENERGETYKI I PROBLEMACH W HANDLU ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE USA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O PRZEKSZTAŁCENIACH ENERGETYKI I PROBLEMACH W HANDLU ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE USA"

Transkrypt

1 O PRZEKSZTAŁCENIACH ENERGETYKI I PROBLEMACH W HANDLU ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE USA Autor: Józef Szymczyk ( Rynek Energii nr 3/2006) Streszczenie. Reformy w energetyce wprowadzane aktualnie w Unii Europejskiej były wcześniej wypracowywane w USA. Celem tych reform było przekształcenie elektroenergetyki i gazownictwa z monopolistycznych sektorów, kontrolowanych przez władze federalne i stanowe, w zliberalizowane działy gospodarki z dużym poziomem konkurencji. W Stanach Zjednoczonych wymyślono sposoby realizowania nowoczesnej energetyki i przekształcono je w akty prawne. W USA stworzono racjonalne podstawy działania skojarzonej gospodarki energetycznej. Tam wymyślono zasadę TPA (dostęp strony trzeciej do infrastruktury), obowiązek rozdzielenia działalności przesyłowej i dystrybucyjnej (która podlega regulacji) od handlowej (która nie jest regulowana). W USA wprowadzono wolny handel mocą przesyłową, giełdy i centra handlu energią elektryczną i gazem (z dominacją kontraktów krótkoterminowych), handel elektroniczny energią i łączenie handlu energią z różnymi usługami. Te działania przekształciły radykalnie model gospodarki energetycznej w USA, ale także wprowadziły pewne problemy i zagrożenia! Słowa kluczowe: reforma, energetyka, liberalizacja, rynek 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYKI USA To co odróżnia energetykę USA od energetyki europejskiej i reszty świata, to stabilna struktura zużycia w niej energii pierwotnej od wielu dziesiątków lat. Wynika to stąd, że amerykańskie gazownictwo osiągnęło swą dojrzałość już w czasie między pierwszą i drugą wojną światową. Europa zaś zainteresowała się bardziej gazem ziemnym dopiero po pierwszym światowym kryzysie energetycznym, który wystąpił na początku lat osiemdziesiątych XX wieku (najczęściej przyjmuje się, że pierwszy kryzys energetyczny wystąpił w 1973, a drugi w roku 1981). Bujny rozwój gazownictwa w Europie i na świcie nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Na początku lat sześćdziesiątych w USA zaczęto rozwijać energetykę jądrową, która obecnie daje kilkuprocentowy wkład do bilansu energii. W ostatnich latach ropa naftowa dawała wkład około 40% do bilansu energii pierwotnej USA, gaz ziemny około 24,5%, węgiel kamienny około 25%, energia jądrowa około 8% i resztę energia wodna (-2,5%). Amerykanie zużywają dużo energii, bo aż około 24% ogólnoświatowego zużycia energii pierwotnej. Reformę energetyki amerykańskiej rozpoczęto od gazownictwa w latach siedemdziesiątych, która zakończyła się sukcesem. W wyniku jej został zliberalizowany prawie cały rynek hurtowy gazu ziemnego i rozpoczęto liberalizację rynku detalicznego. Skorzystali na tym wszyscy odbiorcy gazu ziemnego w wyniku obniżenia ceny gazu i uzyskania lepszej obsługi. Sukces jaki osiągnięto przez wprowadzenie konkurencyjnego rynku gazu, pozwolił na rozpoczęcie liberalizacji rynku energii elektrycznej, co uczyniono w roku Reformy w gazownictwie i w elektroenergetyce nazwano w USA deregulacją energetyki. Wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych konkurencyjnych rynków gazu ziemnego i energii elektrycznej spowodowało na początku duży popyt na energię i bardzo duży rozwój energetycznych firm handlowych, a także nowych form handlu energią (łącznie z handlem elektronicznym). Deregulacją energetyki amerykańskiej i wcześniejszy rozwój gazownictwa umożliwił w USA szybki rozwój nowych sposobów organizacji procesów technologicznych w

2 elektroenergetyce i ciepłownictwie. Dotyczy to w pierwszym rzędzie tego co nazwano generacją rozproszoną i rozsianą w energetyce [5]. Generacja rozproszona i rozsiana to przede wszystkim skojarzona gospodarka energetyczna (czyli jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej) oparta o obieg silnika spalinowego i turbiny gazowej. Stany Zjednoczone były i są liderem światowym w instalowaniu jednostek generacji rozproszonej i rozsianej. Rozwój generacji rozproszonej i rozsianej umożliwił organizowanie energetyki komunalnej. Teraz zakłady energetyki komunalnej w USA produkują około po 30% całości produkowanego ciepła i energii elektrycznej po najniższych cenach. Uważa się powszechnie, że ilościowy rozwój komunalnych firm energetycznych w USA (jest ich tam około czterech tysięcy) jest hamulcem podnoszenia cen ciepła i energii elektrycznej przez zakłady zawodowe energetyki zawodowej (tych jest kilkaset, ale są to zakłady dużej mocy). Załamanie się w ostatnich latach koniunktury gospodarczej w USA, kryzys energetyczny w Kalifornii (jaki wystąpił w roku 2001), wielka awaria sieci elektroenergetycznej na wybrzeżu północno-wschodnim (sierpień 2003 r.) oraz nadużyciami przez wiele firm marketingowych energetyki, w tym przez firmy największe i inne zaistniałe fakty spowodowało zahamowanie deregulacji energetyki amerykańskiej. W wielu przypadkach deregulacja energetyki USA została zakwestionowana. Energetyka brytyjska, a szczególnie gazownictwo i elektroenergetyka, która jeszcze do niedawna wzorowała się na amerykańskiej deregulacji energetyki, obecnie wyprzedzają ją w zakresie deregulacji i różnorodności rozwiązań [4]. 2. AFERA ENRONU I SKUTKI BANKRUCTW ENERGETYCZNYCH FIRM MARKETINGOWYCH W USA W latach dziewięćdziesiątych Enron był pionierem w światowej energetyce. W tym czasie otrzymał 6 razy nagrodę Forbesa, przyznawana najbardziej innowacyjnej spółce amerykańskiej. Do momentu upadku był największym dostawcą energii elektrycznej i gazu na rynek amerykański. Jedna trzecia rynku energii i gazu w USA należała do tej firmy. Elektroniczny handel hurtowy gazem i energią elektryczną, prowadzony przez EnronOnline, w czasie rzeczywistym był wielkości 300 mld $ na rok, już w drugim roku działalności [3]. I pomimo popełnionych oszustw i błędów dalej uznaje się zasługi Enronu jako pioniera w zakresie restrukturyzacji hurtowych i detalicznych rynków energii. Enron zorganizował rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej na tych obszarach, gdzie rynku dotąd prawie ich nie było. Spowodowało to konkurencję i obniżkę cen gazu i energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Enron stworzył podstawy elektronicznego handlu energią i hurtowe rynki transakcji natychmiastowych (spot). Potrafił zabezpieczyć handlujących przed zmianami cen, przez skuteczne zabezpieczanie ceny energii w wyniku zawierania odpowiednich kontraktów i innych instrumentów. Wiele innowacji wprowadzonych przez Enron (zarządzanie korporacjami, prowadzenie handlu hurtowego i dystrybucji) zostało zastosowane przez światowe spółki handlujące energią. Do dnia dzisiejszego w USA i na świecie dyskutuje się na temat przyczyn bankructwa Enronu i jego skutków na dalszy stan i sposoby deregulacji energetyki amerykańskiej i światowej. Obecnie (maj 2006) zakończyło się śledztwo dyrektorów Enronu, którzy jako pierwsi zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Zostali oni uznani za winnych zaistniałej sytuacji. Wyrok zostanie ogłoszony 11 września 2006 roku!. Bankructwo Enronu analizuje, oprócz sądów, wiele instytucji takich jak: Federalna Komisja do Spraw Energetyki (FERC - Federal Energy Regulation Commission), Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC - Securities and Exchange Commission), Ministerstwo Sprawiedliwości USA.

3 Główne przyczyny, bezpośrednio wpływają na bankructwo Enronu, to niedokładne lub nawet nieprawdziwe sprawozdania finansowe, które wprowadziły w błąd inwestorów, agencje rankingowe i opinię publiczną [3]. W sprawozdaniach tych zawyżano zyski i ukrywano straty finansowe firmy, czyli ogólnie mówiąc manipulowano księgowością. Podawano nawet nieprawdziwe dane o cenach gazu i energii elektrycznej. Prowadzono fikcyjne transakcje handlowe, np. sprzedawano gaz lub energię elektryczną danej firmie i zaraz odkupywano je po tej samej cenie. W czasie kryzysu kalifornijskiego dokonano wielu oszustw, na czym Enron zyskał około 2mld $. Firma wykorzystywała pozycję dominującą na rynku amerykańskim. Były też przyczyny zewnętrzne upadku Enronu ułatwiające rozwinięcie rozdmuchanej działalności gospodarczej, co doprowadziło firmę do upadku. Przed rokiem 2001 na finansowym rynku amerykańskim pojawiło się dużo taniego kapitału. W ciągu trzech lat moc elektrowni amerykańskich (głównie w zakresie generacji rozproszonej i rozsianej) zwiększyła się o jedną piątą. Nastąpiło nasycenie rynku energii elektrycznej i duży spadek cen hurtowych i detalicznych tej energii. Na giełdach rosły ceny akcji firm paliwowych, co też były czynnikiem nadmiernego rozwoju firm energetycznych. Działania rynku finansowego wzmacniane były prowadzoną liberalizacją rynku gazu i energii elektrycznej w USA. Spodziewano się dalszego wzrostu gospodarczego, a tymczasem nastąpiło zahamowanie tego rozwoju, pogłębione wydarzeniami 11 września 2001 roku. Zima 2000/2001 w USA była najsroższa w ciągu ostatnich stu lat, a tymczasem po roku 2001 przyszły chłodne lata i ciepłe zimy. Zapotrzebowanie na energię w USA w roku 2000 było bardzo duże, natomiast po roku 2000 zapotrzebowanie to się znacznie obniżyło. Rok 2000 był więc szczytowym rokiem rozwoju energetyki amerykańskiej. Rozsądku finansowego nie wykazały też banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które zainwestowały duże fundusze publiczne i prywatne w przedsiębiorstwa energetyczne. Najgorzej oceniane są agencje ratingowe, które oskarżane są o bezczynność lub wręcz o sprzyjanie oszustwom. Są one odpowiedzialne za ocenę (rating) papierów wartościowych, inwestycji i zdolności kredytowych firm notowanych na giełdzie. Takich renomowanych firm na świecie jest kilka (np. Moody's Investors Services, Fitch Investors Service). Winne są też, za brak czujności: Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełdy, Federalna Komisja Regulacji Energetyki oraz politycy. Instytucje te zadziałały prawidłowo dopiero w chwili katastrofy. Źle działające handlowe firmy energetyczne straciły wtedy na giełdzie przez spadek swoich akcji średnio o 90%. Oczywistym jest też, że stracili wszyscy inwestorzy giełdowi kupujący akcje firm energetycznych, co podkopało zaufanie do energetyki w USA. W prasie i środkach masowego przekazu wyciągano grzechy energetyki amerykańskiej popełnione w ciągu ostatnich stu lat. Oprócz tych ogólnych, zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn upadku Enronu, w firmie popełniono szereg błędów w sztuce zarządzania koncernem. Przede wszystkim niski był poziom zarządzania na najwyższych szczeblach korporacji. Dotyczy to głównie zarządzania ryzykiem. W koncernie prowadzono restrukturyzację firm i jednocześnie uprawiano centralistyczny system zarządzania. Nie zezwolono na większą samodzielność menadżerom zakładów. Dlatego też w pierwszej kolejności postawiono zarzuty głównym dyrektorom koncernu którzy zostali przez sąd amerykański uznani za winnych. Błędem strategicznym koncernu było działanie innowacyjne na rynku za wszelką cenę, przy zaniedbaniu poprawności operacyjnej i finansowej w nowych warunkach. Brak był właściwej wewnętrznej

4 kontroli finansowej w spółkach energetycznych. Dopuszczono do nadmiernego zadłużenia poszczególnych firm energetycznych koncernu. Angażowano działalność firm energetycznych w tych dziedzinach gospodarki USA, gdzie sytuacja finansowa była jeszcze gorsza niż w Enronie. Dotyczy to głównie telekomunikacji, gdzie w roku 2004 i 2005 upadło ponad sześćdziesiąt dużych firm (upadek AT&T był równie spektakularny jak upadek Enronu) [3]. Na początku grudnia roku 2001 Enron ogłosił postępowanie upadłościowe. Winny był wtedy około 70mld $ prawie 30 tysiącom wierzycieli, którzy mają małe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Ponadto Enron spowodował kłopoty finansowe wielu firm elektroenergetycznych i gazowniczych w wyniku spadku ich akcji na giełdzie (powyżej 80%). Spowodowało to najczęściej ich zanik działalności. Z upadkiem Enronu nastąpiły też bankructwa w innych działach gospodarki Stanów Zjednoczonych. W roku 2002 wystąpiła największa fala bankructw w tej gospodarce od czasu wielkiego kryzysu w latach trzydziestych XX wieku. Bankructwo Enronu przyczyniło się (głównie w sferze psychologicznej) do osłabienia gospodarki amerykańskiej. Bezpośrednim skutkiem upadłości Enronu było zmniejszenie zużycia gazu (z około 670mld m w roku 2000 do około 620mld m obecnie) i znaczny wzrost cen gazu (z około 80 $/1000m' w roku 1999 do około 200$/1000 m 3 obecnie) [1,2]. Skutki w sprzedaży gazu i energii elektrycznej nie były więc zbyt duże. Gazownictwo i elektroenergetyka w USA działa na dotychczasowych zasadach. Jednak energetyka USA znalazła się w głębokim kryzysie. Do czasu upadku Enronu energetyka amerykańska zdążała do dojrzałego rynku energii, odznaczającego się przejrzystością cen, płynnością prowadzenia działalności i rozbudowanym systemem regulacji finansowych. Dzisiaj zmiana cen energii i paliw odbywa się też skokowo, co utrudnia prowadzenie całej gospodarki amerykańskiej. Spowodowało to też upadek wielu firm gazowniczych i wymusiło większe zużycie węgla i produktów przerobu ropy naftowej. W gazownictwie amerykańskim wiele skomplikowanych procesów (natury prawnej, strategicznej, finansowej, marketingowej) poczynając od sprzedaży gazu, aż do poszukiwania, eksploatacji i zakupu złóż na obszarach zagranicznych. Większe są jednak straty moralne, polityczne, finansowe i ekonomiczne energetyki amerykańskiej. Przeciwnicy deregulacji gazownictwa i elektroenergetyki oraz ciepłownictwa zyskali nowe argumenty przeciw dalszemu jej prowadzeniu. Tymbardziej, że kryzys kalifornijski został wywołany źle przeprowadzoną deregulacją. Następnym zdarzeniem, które osłabiło dalszą deregulację energetyki amerykańskiej była wielka awaria sieci na północno-wschodnim wybrzeżu USA, której można było uniknąć, gdyby operator sieci miał większe prawa. Innym skutkiem upadku Enronu jest spadek zainteresowania inwestorów energetyką. Zauważono, że dla niektórych spółek energetycznych (np. dużych handlujących energią) dostęp do kapitału inwestycyjnego jest teraz zamknięty. Poza tym dostęp do kapitału firm energetycznych jest teraz kosztowniejszy. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jednym z podstawowych problemów jest zabezpieczenie inwestorów przed nieuczciwymi firmami. Władze amerykańskie podjęły już działania ustawodawcze, wprowadzając zmiany w zasadach księgowania i w zasadach zawierania umów handlowych. Agencje ratingowe zaostrzyły kryteria oceny spółek występujących na giełdzie. W związku z większym zapotrzebowaniem na energię pierwotną na świecie, firmy energetyczne powinny bardziej się liczyć ze zmianą ceny jednostkowej paliw przy planowanej strategii działalności. Większe zużycie energii jest związane głównie z rozwojem gospodarczym (ze wzrostem PKB) i dlatego firmy energetyczne ten czynnik powinny brać głównie pod uwagę jako podstawę do planowania swojej działalności. Deregulację i re

5 strukturyzacją energetyki można prowadzić tylko w ramach ciągłej regulacji prawnych podstaw działania i stabilności politycznej w państwie, które rozumie wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tylko w takich warunkach można otrzymać kapitał od inwestorów. Nie należy dopuszczać aby silnie rozwijający się sektor gospodarczy bazował głównie na kredytach, bo w czasie kryzysu gospodarczego będzie poddany paraliżowi finansowemu. Działalność zakładów wytwarzających i sprzedających energię jest dość złożona i wymaga rzetelnego i regularnego informowania opinii publicznej o wynikach finansowych. Anty przykładem działania takiej firmy w Polsce jest działalność PGNiG, spółki która będzie spółką giełdową, a opinia publiczna nie wie nawet po ile kupujemy gaz od Rosji [5]. 3. OSTATNIE REFORMY W ENERGETYCE AMERYKAŃSKIEJ Amerykański przemysł energetyczny w ciągu ostatnich piętnastu lat przeszedł następujący proces: nastąpiło połączenie dużych prywatnych firm w gigantyczne koncerny, a jednocześnie zaczęła się gwałtownie rozwijać komunalna gospodarka energetyczna, bazująca na generacji rozproszonej i rozsianej, dostarczającej około 30% gazu, ciepła i energii elektrycznej na rynek amerykański. Energetyka wytwórców podlegała więc gigantycznej konsolidacji i jednocześnie wielkiemu rozproszeniu. Na przykład w gazownictwie nastąpiła taka konsolidacja międzystanowa, że rynek ten, w tak dużym państwie, opanowały trzy firmy: El Passo Corporation, Duke Energy i Wiliams. Proces konsolidacji zawodowej energetyki amerykańskiej jest oceniany pozytywnie. Jednak po upadku Enronu w sektorze handlu energią obserwuje się zjawisko odwrotne. Firmy zajmujące się marketingiem i handlem energią postanowiły powrócić do starych dobrych form" handlowania energią, by odzyskać zaufanie społeczne oraz inwestorów. Powrócono do handlu fizycznego i obsługi klientów. Ograniczono się do zarządzania majątkiem przedsiębiorstw energetycznych i logistyką, a zarządzanie ryzykiem zostawiono instytucjom finansowym. Można powiedzieć, że dąży się do dojrzałego rynku energii odznaczającego się poprzednimi cechami (przedenronowskimi). Trwa więc intensywna restrukturyzacja i odchudzanie firm zajmujących się marketingiem i handlem. Odbiorcy gazu, energii i ciepła (mali, średni i duzi) skłaniają się teraz w USA w stronę małych firm, nie będących filiami dużych koncernów. Firmy te próbują odzyskać zaufanie przez: wiarygodne deklaracje swoich dyrekcji, rzetelne sprawozdania finansowe, analizy giełdowe i wyniki analiz agencji ratingowych. W tych wszystkich działaniach uznano, że najważniejszą jest odnowa moralna. W firmie powinno się stworzyć warunki dla kupieckiej etyki, prawdomówności i uczciwości. Nieciekawa jest sytuacja szczególnie w amerykańskim gazownictwie. Zapotrzebowanie na gaz spadło, a trudno jest zrealizować większe projekty, skoro większość wielkich firm handlowych zniknęła z rynku. Najgorsza jest sytuacja w pozyskiwaniu kredytów bankowych. Na amerykańskim rynku finansowym nastąpiła też konsolidacja i około 80% pożyczek zakładom udzielają trzy banki (Bank of America, Citicorp i JP Morgan). Szczególnie trudno jest pozyskać dla energetyki pożyczki krótkoterminowe. Energetyczne firmy marketingowe i handlowe w USA czekają na lepsze czasy, gdy szybciej zacznie rozwijać się gospodarka i wzrośnie zapotrzebowanie na gaz i energię elektryczną. W USA opracowano nowe zasady prowadzenia rachunkowości (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), które od roku 2005 obowiązują też w Unii Europejskiej. Energetyka amerykańska podjęła też współpracę z Komisją ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) oraz z organizacjami zrzeszającymi specjalistów z zakresu rachunkowości handlu w celu opracowania wzorców sprawozdawczości finansowej. Ostatnio SEC opracowała także nowe przepisy o ujawnianiu informacji, o odpowiedzialności za ich stan by przeciwdziałać

6 oszustwom, które zdarzyły się niedawno. Agencje ratingowe wprowadziły do praktyki, nowe wyrafinowane metody analizy i oceny zakładów energetycznych. Dotyczy to uszczegółowienia oceny ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego, udoskonalenia analizy płynności spółek, analizy składników kredytów oraz zmiany analizy działalności w zakresie handlu i marketingu energią. Władze amerykańskie nie porzuciły więc nadziei na deregulację energetyki. Konkurencyjne rynki energii mogą działać. Około 30% firm energetycznych w USA do roku 2001 działało poprawnie. Wynaturzenia i kryzys nie były spowodowane deregulacją, a uczciwością ludzi, którzy ją realizowali. Liberalizacja rynku energii elektrycznej uległa, w ostatnich latach, przyspieszeniu, gdy Sąd Najwyższy podtrzymał wprowadzenie w życie dyrektywy Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC) dotyczącej dostępu stron trzecich do sieci przesyłowych (czyli TPA). Dużym sukcesem zakończyła się deregulacją detalicznego rynku energii elektrycznej wprowadzona do praktyki w Teksasie w roku 2002 [4]. Teraz można mówić o dużym poziomie konkurencji w handlu energią elektryczną w ponad trzydziestu stanach USA. Planuje się zakończyć deregulację rynku energii elektrycznej w USA do roku Jeżeli chodzi o gaz, to rynek hurtowy został już uwolniony w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Natomiast rynek detaliczny liberalizował się szybciej od rynku energii elektrycznej do roku 2001, natomiast po roku 2001, liczba klientów korzystających z wyboru dostawcy gazu rośnie wolniej. Około 35mln (na 61 mln) gospodarstw domowych korzysta z możliwości wyboru dostawcy gazu [3]. W sumie jednak liberalizacja rynku gazu i energii elektrycznej została w USA przyhamowana. W wyniku tego USA, które zapoczątkowały reformy w energetyce, są teraz z tyłu za takimi krajami jak Wielka Brytania, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia i Szwecja. Życie potwierdziło, ze konkurencyjne rynki energii mogą się rozwijać nawet w czasie recesji gospodarczej. W USA coraz częściej rozważa się konieczność oszczędzania energii, zintensyfikowania badań nad alternatywnymi źródłami energii, zwiększenia importu tańszego gazu w postaci LNG oraz udostępnienie gazu ze złóż arktycznych. Lata dziewięćdziesiąte były dla informatyki przemysłowej okresem dużego rozwoju, szczególnie w USA. Spodziewano się uzyskać w wyniku tego duże oszczędności. Obecnie zakłady energetyczne w USA wydają na ten cel tylko około 2% przychodów brutto, bowiem wydatki poniesione na duże systemy informatyczne i obsługi klientów nie dają jednak przewidywanych zysków. Duża ich część była budowana własnymi siłami i nie uwzględniała ciągle zmieniających się wymogów zliberalizowanej gospodarki energetycznej. W wielu przypadkach pracownicy też nie byli przygotowani do wykorzystania systemów informacyjnych. Często więc przechodzono od komputera do kalkulatora, by wyliczyć ważne wskaźniki". Trudno się dziwić, że w Enronie można było tak łatwo oszukiwać. W USA oceniono, że około 70% zainstalowanych systemów informatycznych w energetyce było nieudanych. Zaobserwowano prawidłowość, że im system większy, tym porażka jego wdrożenia i korzystania z niego jest większa. Często ma się nierealistyczne oczekiwania od systemu komputerowego, który instaluje się, kierując się modą lub podziwem dla tego nowoczesnego działu gospodarki. W innych przypadkach zatracano cel główny, czyli wykorzystanie systemu w codziennej działalności gospodarczej, a koncentrowano się na niepotrzebnych szczegółach. System energetyczny nie może spełnić oczekiwań, jeżeli dział informatyki nie zintegruje się z resztą zakładu (czyli z załogą i procesem technologicznym).

7 Wprowadzanie systemu informatycznego do zakładu, lub zastępowanie nowym, powinno być problemem menadżerskim, a nie informatycznym. System taki powinien być tak samo produktywnie wykorzystywany, jak wykorzystuje się turbinę czy kocioł w elektrowni. Wiele firm energetycznych w USA wykonało ślepy skok w ruchome piaski informatyki" [4]. Nowoczesne przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą działać bez dobrze zaprojektowanych i wdrożonych systemów informatycznych. LITERATURA [1] BP Statistical Review of Word Energy, [2] Status of Natural Gas Residential Choice Program by State as of December Energy Information Administration. [3] Natural Gas Market Centers and Hubs: A 2003 Update. Energy Information Administration. [4] Łucki Z., Paliński A.: Problemy handlu energią w USA. Polityka Energetyczna z , Kraków [5] Szymczyk J.: Liberalizacja rynku gazu w Polsce szansą rozwoju gazownictwa i energetyki gazowniczej. Rynek Energii 2004, nr 4. ABOUT TRANSFORMATION OF POWER ENGINEERING AND ABOUT PROBLEMS OF ENERGY COMMERCE - ON THE EXAMPLE OF THE USA Keywords: reform, power engineering. Iiberalization, market Summary. The reforms of power engineering, carrying out by UE nowadays, were developed and fulfilled in USA many years ago. The transformation of power and gas engineering' sectors (under control of federal or state authorities) into liber-alized economy's departments with high level of concurrency - it was the goal of those reforms. It's in USA, where the methods of modern power engineering were developed and translated into law regulations. In the USA the rational basement for functioning of power engineering's economy was created, as well as the TPA's rule (the access to the infrastructure of the third part), the obligatory separation the transmission and distribution activity (under regulation) from the commercial one (not regulated). The free trade of the transmission of power energy, stock exchange and centrę of the gas end electric-ity's commerce (mainly for short-term contracts), e-commerce and association with the other services have been also brought in action in the USA. Those operations radically transformed the model of power engineering's economy but also involved certain problems and risks.

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium

czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie biznesu technologicznego

Finansowanie biznesu technologicznego Finansowanie biznesu technologicznego Autorzy: Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak, Theresa Szczurek Warszawa-Gdynia-Denver marzec 2003 Projekt wspierany przez German Marshall Fund of

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Studia Gdańskie, t. V, 259 275 Sławomir Antkiewicz * Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych W ostatniej dekadzie minionego stulecia pojawiło się pole do kreowania

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Michał Łukowski. Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku. z uwzględnieniem wskaźnika odejść. Rozprawa doktorska

Michał Łukowski. Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku. z uwzględnieniem wskaźnika odejść. Rozprawa doktorska Michał Łukowski Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść Rozprawa doktorska Promotor: prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Poznań 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo