O PRZEKSZTAŁCENIACH ENERGETYKI I PROBLEMACH W HANDLU ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O PRZEKSZTAŁCENIACH ENERGETYKI I PROBLEMACH W HANDLU ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE USA"

Transkrypt

1 O PRZEKSZTAŁCENIACH ENERGETYKI I PROBLEMACH W HANDLU ENERGIĄ NA PRZYKŁADZIE USA Autor: Józef Szymczyk ( Rynek Energii nr 3/2006) Streszczenie. Reformy w energetyce wprowadzane aktualnie w Unii Europejskiej były wcześniej wypracowywane w USA. Celem tych reform było przekształcenie elektroenergetyki i gazownictwa z monopolistycznych sektorów, kontrolowanych przez władze federalne i stanowe, w zliberalizowane działy gospodarki z dużym poziomem konkurencji. W Stanach Zjednoczonych wymyślono sposoby realizowania nowoczesnej energetyki i przekształcono je w akty prawne. W USA stworzono racjonalne podstawy działania skojarzonej gospodarki energetycznej. Tam wymyślono zasadę TPA (dostęp strony trzeciej do infrastruktury), obowiązek rozdzielenia działalności przesyłowej i dystrybucyjnej (która podlega regulacji) od handlowej (która nie jest regulowana). W USA wprowadzono wolny handel mocą przesyłową, giełdy i centra handlu energią elektryczną i gazem (z dominacją kontraktów krótkoterminowych), handel elektroniczny energią i łączenie handlu energią z różnymi usługami. Te działania przekształciły radykalnie model gospodarki energetycznej w USA, ale także wprowadziły pewne problemy i zagrożenia! Słowa kluczowe: reforma, energetyka, liberalizacja, rynek 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYKI USA To co odróżnia energetykę USA od energetyki europejskiej i reszty świata, to stabilna struktura zużycia w niej energii pierwotnej od wielu dziesiątków lat. Wynika to stąd, że amerykańskie gazownictwo osiągnęło swą dojrzałość już w czasie między pierwszą i drugą wojną światową. Europa zaś zainteresowała się bardziej gazem ziemnym dopiero po pierwszym światowym kryzysie energetycznym, który wystąpił na początku lat osiemdziesiątych XX wieku (najczęściej przyjmuje się, że pierwszy kryzys energetyczny wystąpił w 1973, a drugi w roku 1981). Bujny rozwój gazownictwa w Europie i na świcie nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Na początku lat sześćdziesiątych w USA zaczęto rozwijać energetykę jądrową, która obecnie daje kilkuprocentowy wkład do bilansu energii. W ostatnich latach ropa naftowa dawała wkład około 40% do bilansu energii pierwotnej USA, gaz ziemny około 24,5%, węgiel kamienny około 25%, energia jądrowa około 8% i resztę energia wodna (-2,5%). Amerykanie zużywają dużo energii, bo aż około 24% ogólnoświatowego zużycia energii pierwotnej. Reformę energetyki amerykańskiej rozpoczęto od gazownictwa w latach siedemdziesiątych, która zakończyła się sukcesem. W wyniku jej został zliberalizowany prawie cały rynek hurtowy gazu ziemnego i rozpoczęto liberalizację rynku detalicznego. Skorzystali na tym wszyscy odbiorcy gazu ziemnego w wyniku obniżenia ceny gazu i uzyskania lepszej obsługi. Sukces jaki osiągnięto przez wprowadzenie konkurencyjnego rynku gazu, pozwolił na rozpoczęcie liberalizacji rynku energii elektrycznej, co uczyniono w roku Reformy w gazownictwie i w elektroenergetyce nazwano w USA deregulacją energetyki. Wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych konkurencyjnych rynków gazu ziemnego i energii elektrycznej spowodowało na początku duży popyt na energię i bardzo duży rozwój energetycznych firm handlowych, a także nowych form handlu energią (łącznie z handlem elektronicznym). Deregulacją energetyki amerykańskiej i wcześniejszy rozwój gazownictwa umożliwił w USA szybki rozwój nowych sposobów organizacji procesów technologicznych w

2 elektroenergetyce i ciepłownictwie. Dotyczy to w pierwszym rzędzie tego co nazwano generacją rozproszoną i rozsianą w energetyce [5]. Generacja rozproszona i rozsiana to przede wszystkim skojarzona gospodarka energetyczna (czyli jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej) oparta o obieg silnika spalinowego i turbiny gazowej. Stany Zjednoczone były i są liderem światowym w instalowaniu jednostek generacji rozproszonej i rozsianej. Rozwój generacji rozproszonej i rozsianej umożliwił organizowanie energetyki komunalnej. Teraz zakłady energetyki komunalnej w USA produkują około po 30% całości produkowanego ciepła i energii elektrycznej po najniższych cenach. Uważa się powszechnie, że ilościowy rozwój komunalnych firm energetycznych w USA (jest ich tam około czterech tysięcy) jest hamulcem podnoszenia cen ciepła i energii elektrycznej przez zakłady zawodowe energetyki zawodowej (tych jest kilkaset, ale są to zakłady dużej mocy). Załamanie się w ostatnich latach koniunktury gospodarczej w USA, kryzys energetyczny w Kalifornii (jaki wystąpił w roku 2001), wielka awaria sieci elektroenergetycznej na wybrzeżu północno-wschodnim (sierpień 2003 r.) oraz nadużyciami przez wiele firm marketingowych energetyki, w tym przez firmy największe i inne zaistniałe fakty spowodowało zahamowanie deregulacji energetyki amerykańskiej. W wielu przypadkach deregulacja energetyki USA została zakwestionowana. Energetyka brytyjska, a szczególnie gazownictwo i elektroenergetyka, która jeszcze do niedawna wzorowała się na amerykańskiej deregulacji energetyki, obecnie wyprzedzają ją w zakresie deregulacji i różnorodności rozwiązań [4]. 2. AFERA ENRONU I SKUTKI BANKRUCTW ENERGETYCZNYCH FIRM MARKETINGOWYCH W USA W latach dziewięćdziesiątych Enron był pionierem w światowej energetyce. W tym czasie otrzymał 6 razy nagrodę Forbesa, przyznawana najbardziej innowacyjnej spółce amerykańskiej. Do momentu upadku był największym dostawcą energii elektrycznej i gazu na rynek amerykański. Jedna trzecia rynku energii i gazu w USA należała do tej firmy. Elektroniczny handel hurtowy gazem i energią elektryczną, prowadzony przez EnronOnline, w czasie rzeczywistym był wielkości 300 mld $ na rok, już w drugim roku działalności [3]. I pomimo popełnionych oszustw i błędów dalej uznaje się zasługi Enronu jako pioniera w zakresie restrukturyzacji hurtowych i detalicznych rynków energii. Enron zorganizował rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej na tych obszarach, gdzie rynku dotąd prawie ich nie było. Spowodowało to konkurencję i obniżkę cen gazu i energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Enron stworzył podstawy elektronicznego handlu energią i hurtowe rynki transakcji natychmiastowych (spot). Potrafił zabezpieczyć handlujących przed zmianami cen, przez skuteczne zabezpieczanie ceny energii w wyniku zawierania odpowiednich kontraktów i innych instrumentów. Wiele innowacji wprowadzonych przez Enron (zarządzanie korporacjami, prowadzenie handlu hurtowego i dystrybucji) zostało zastosowane przez światowe spółki handlujące energią. Do dnia dzisiejszego w USA i na świecie dyskutuje się na temat przyczyn bankructwa Enronu i jego skutków na dalszy stan i sposoby deregulacji energetyki amerykańskiej i światowej. Obecnie (maj 2006) zakończyło się śledztwo dyrektorów Enronu, którzy jako pierwsi zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Zostali oni uznani za winnych zaistniałej sytuacji. Wyrok zostanie ogłoszony 11 września 2006 roku!. Bankructwo Enronu analizuje, oprócz sądów, wiele instytucji takich jak: Federalna Komisja do Spraw Energetyki (FERC - Federal Energy Regulation Commission), Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC - Securities and Exchange Commission), Ministerstwo Sprawiedliwości USA.

3 Główne przyczyny, bezpośrednio wpływają na bankructwo Enronu, to niedokładne lub nawet nieprawdziwe sprawozdania finansowe, które wprowadziły w błąd inwestorów, agencje rankingowe i opinię publiczną [3]. W sprawozdaniach tych zawyżano zyski i ukrywano straty finansowe firmy, czyli ogólnie mówiąc manipulowano księgowością. Podawano nawet nieprawdziwe dane o cenach gazu i energii elektrycznej. Prowadzono fikcyjne transakcje handlowe, np. sprzedawano gaz lub energię elektryczną danej firmie i zaraz odkupywano je po tej samej cenie. W czasie kryzysu kalifornijskiego dokonano wielu oszustw, na czym Enron zyskał około 2mld $. Firma wykorzystywała pozycję dominującą na rynku amerykańskim. Były też przyczyny zewnętrzne upadku Enronu ułatwiające rozwinięcie rozdmuchanej działalności gospodarczej, co doprowadziło firmę do upadku. Przed rokiem 2001 na finansowym rynku amerykańskim pojawiło się dużo taniego kapitału. W ciągu trzech lat moc elektrowni amerykańskich (głównie w zakresie generacji rozproszonej i rozsianej) zwiększyła się o jedną piątą. Nastąpiło nasycenie rynku energii elektrycznej i duży spadek cen hurtowych i detalicznych tej energii. Na giełdach rosły ceny akcji firm paliwowych, co też były czynnikiem nadmiernego rozwoju firm energetycznych. Działania rynku finansowego wzmacniane były prowadzoną liberalizacją rynku gazu i energii elektrycznej w USA. Spodziewano się dalszego wzrostu gospodarczego, a tymczasem nastąpiło zahamowanie tego rozwoju, pogłębione wydarzeniami 11 września 2001 roku. Zima 2000/2001 w USA była najsroższa w ciągu ostatnich stu lat, a tymczasem po roku 2001 przyszły chłodne lata i ciepłe zimy. Zapotrzebowanie na energię w USA w roku 2000 było bardzo duże, natomiast po roku 2000 zapotrzebowanie to się znacznie obniżyło. Rok 2000 był więc szczytowym rokiem rozwoju energetyki amerykańskiej. Rozsądku finansowego nie wykazały też banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które zainwestowały duże fundusze publiczne i prywatne w przedsiębiorstwa energetyczne. Najgorzej oceniane są agencje ratingowe, które oskarżane są o bezczynność lub wręcz o sprzyjanie oszustwom. Są one odpowiedzialne za ocenę (rating) papierów wartościowych, inwestycji i zdolności kredytowych firm notowanych na giełdzie. Takich renomowanych firm na świecie jest kilka (np. Moody's Investors Services, Fitch Investors Service). Winne są też, za brak czujności: Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełdy, Federalna Komisja Regulacji Energetyki oraz politycy. Instytucje te zadziałały prawidłowo dopiero w chwili katastrofy. Źle działające handlowe firmy energetyczne straciły wtedy na giełdzie przez spadek swoich akcji średnio o 90%. Oczywistym jest też, że stracili wszyscy inwestorzy giełdowi kupujący akcje firm energetycznych, co podkopało zaufanie do energetyki w USA. W prasie i środkach masowego przekazu wyciągano grzechy energetyki amerykańskiej popełnione w ciągu ostatnich stu lat. Oprócz tych ogólnych, zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn upadku Enronu, w firmie popełniono szereg błędów w sztuce zarządzania koncernem. Przede wszystkim niski był poziom zarządzania na najwyższych szczeblach korporacji. Dotyczy to głównie zarządzania ryzykiem. W koncernie prowadzono restrukturyzację firm i jednocześnie uprawiano centralistyczny system zarządzania. Nie zezwolono na większą samodzielność menadżerom zakładów. Dlatego też w pierwszej kolejności postawiono zarzuty głównym dyrektorom koncernu którzy zostali przez sąd amerykański uznani za winnych. Błędem strategicznym koncernu było działanie innowacyjne na rynku za wszelką cenę, przy zaniedbaniu poprawności operacyjnej i finansowej w nowych warunkach. Brak był właściwej wewnętrznej

4 kontroli finansowej w spółkach energetycznych. Dopuszczono do nadmiernego zadłużenia poszczególnych firm energetycznych koncernu. Angażowano działalność firm energetycznych w tych dziedzinach gospodarki USA, gdzie sytuacja finansowa była jeszcze gorsza niż w Enronie. Dotyczy to głównie telekomunikacji, gdzie w roku 2004 i 2005 upadło ponad sześćdziesiąt dużych firm (upadek AT&T był równie spektakularny jak upadek Enronu) [3]. Na początku grudnia roku 2001 Enron ogłosił postępowanie upadłościowe. Winny był wtedy około 70mld $ prawie 30 tysiącom wierzycieli, którzy mają małe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Ponadto Enron spowodował kłopoty finansowe wielu firm elektroenergetycznych i gazowniczych w wyniku spadku ich akcji na giełdzie (powyżej 80%). Spowodowało to najczęściej ich zanik działalności. Z upadkiem Enronu nastąpiły też bankructwa w innych działach gospodarki Stanów Zjednoczonych. W roku 2002 wystąpiła największa fala bankructw w tej gospodarce od czasu wielkiego kryzysu w latach trzydziestych XX wieku. Bankructwo Enronu przyczyniło się (głównie w sferze psychologicznej) do osłabienia gospodarki amerykańskiej. Bezpośrednim skutkiem upadłości Enronu było zmniejszenie zużycia gazu (z około 670mld m w roku 2000 do około 620mld m obecnie) i znaczny wzrost cen gazu (z około 80 $/1000m' w roku 1999 do około 200$/1000 m 3 obecnie) [1,2]. Skutki w sprzedaży gazu i energii elektrycznej nie były więc zbyt duże. Gazownictwo i elektroenergetyka w USA działa na dotychczasowych zasadach. Jednak energetyka USA znalazła się w głębokim kryzysie. Do czasu upadku Enronu energetyka amerykańska zdążała do dojrzałego rynku energii, odznaczającego się przejrzystością cen, płynnością prowadzenia działalności i rozbudowanym systemem regulacji finansowych. Dzisiaj zmiana cen energii i paliw odbywa się też skokowo, co utrudnia prowadzenie całej gospodarki amerykańskiej. Spowodowało to też upadek wielu firm gazowniczych i wymusiło większe zużycie węgla i produktów przerobu ropy naftowej. W gazownictwie amerykańskim wiele skomplikowanych procesów (natury prawnej, strategicznej, finansowej, marketingowej) poczynając od sprzedaży gazu, aż do poszukiwania, eksploatacji i zakupu złóż na obszarach zagranicznych. Większe są jednak straty moralne, polityczne, finansowe i ekonomiczne energetyki amerykańskiej. Przeciwnicy deregulacji gazownictwa i elektroenergetyki oraz ciepłownictwa zyskali nowe argumenty przeciw dalszemu jej prowadzeniu. Tymbardziej, że kryzys kalifornijski został wywołany źle przeprowadzoną deregulacją. Następnym zdarzeniem, które osłabiło dalszą deregulację energetyki amerykańskiej była wielka awaria sieci na północno-wschodnim wybrzeżu USA, której można było uniknąć, gdyby operator sieci miał większe prawa. Innym skutkiem upadku Enronu jest spadek zainteresowania inwestorów energetyką. Zauważono, że dla niektórych spółek energetycznych (np. dużych handlujących energią) dostęp do kapitału inwestycyjnego jest teraz zamknięty. Poza tym dostęp do kapitału firm energetycznych jest teraz kosztowniejszy. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jednym z podstawowych problemów jest zabezpieczenie inwestorów przed nieuczciwymi firmami. Władze amerykańskie podjęły już działania ustawodawcze, wprowadzając zmiany w zasadach księgowania i w zasadach zawierania umów handlowych. Agencje ratingowe zaostrzyły kryteria oceny spółek występujących na giełdzie. W związku z większym zapotrzebowaniem na energię pierwotną na świecie, firmy energetyczne powinny bardziej się liczyć ze zmianą ceny jednostkowej paliw przy planowanej strategii działalności. Większe zużycie energii jest związane głównie z rozwojem gospodarczym (ze wzrostem PKB) i dlatego firmy energetyczne ten czynnik powinny brać głównie pod uwagę jako podstawę do planowania swojej działalności. Deregulację i re

5 strukturyzacją energetyki można prowadzić tylko w ramach ciągłej regulacji prawnych podstaw działania i stabilności politycznej w państwie, które rozumie wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tylko w takich warunkach można otrzymać kapitał od inwestorów. Nie należy dopuszczać aby silnie rozwijający się sektor gospodarczy bazował głównie na kredytach, bo w czasie kryzysu gospodarczego będzie poddany paraliżowi finansowemu. Działalność zakładów wytwarzających i sprzedających energię jest dość złożona i wymaga rzetelnego i regularnego informowania opinii publicznej o wynikach finansowych. Anty przykładem działania takiej firmy w Polsce jest działalność PGNiG, spółki która będzie spółką giełdową, a opinia publiczna nie wie nawet po ile kupujemy gaz od Rosji [5]. 3. OSTATNIE REFORMY W ENERGETYCE AMERYKAŃSKIEJ Amerykański przemysł energetyczny w ciągu ostatnich piętnastu lat przeszedł następujący proces: nastąpiło połączenie dużych prywatnych firm w gigantyczne koncerny, a jednocześnie zaczęła się gwałtownie rozwijać komunalna gospodarka energetyczna, bazująca na generacji rozproszonej i rozsianej, dostarczającej około 30% gazu, ciepła i energii elektrycznej na rynek amerykański. Energetyka wytwórców podlegała więc gigantycznej konsolidacji i jednocześnie wielkiemu rozproszeniu. Na przykład w gazownictwie nastąpiła taka konsolidacja międzystanowa, że rynek ten, w tak dużym państwie, opanowały trzy firmy: El Passo Corporation, Duke Energy i Wiliams. Proces konsolidacji zawodowej energetyki amerykańskiej jest oceniany pozytywnie. Jednak po upadku Enronu w sektorze handlu energią obserwuje się zjawisko odwrotne. Firmy zajmujące się marketingiem i handlem energią postanowiły powrócić do starych dobrych form" handlowania energią, by odzyskać zaufanie społeczne oraz inwestorów. Powrócono do handlu fizycznego i obsługi klientów. Ograniczono się do zarządzania majątkiem przedsiębiorstw energetycznych i logistyką, a zarządzanie ryzykiem zostawiono instytucjom finansowym. Można powiedzieć, że dąży się do dojrzałego rynku energii odznaczającego się poprzednimi cechami (przedenronowskimi). Trwa więc intensywna restrukturyzacja i odchudzanie firm zajmujących się marketingiem i handlem. Odbiorcy gazu, energii i ciepła (mali, średni i duzi) skłaniają się teraz w USA w stronę małych firm, nie będących filiami dużych koncernów. Firmy te próbują odzyskać zaufanie przez: wiarygodne deklaracje swoich dyrekcji, rzetelne sprawozdania finansowe, analizy giełdowe i wyniki analiz agencji ratingowych. W tych wszystkich działaniach uznano, że najważniejszą jest odnowa moralna. W firmie powinno się stworzyć warunki dla kupieckiej etyki, prawdomówności i uczciwości. Nieciekawa jest sytuacja szczególnie w amerykańskim gazownictwie. Zapotrzebowanie na gaz spadło, a trudno jest zrealizować większe projekty, skoro większość wielkich firm handlowych zniknęła z rynku. Najgorsza jest sytuacja w pozyskiwaniu kredytów bankowych. Na amerykańskim rynku finansowym nastąpiła też konsolidacja i około 80% pożyczek zakładom udzielają trzy banki (Bank of America, Citicorp i JP Morgan). Szczególnie trudno jest pozyskać dla energetyki pożyczki krótkoterminowe. Energetyczne firmy marketingowe i handlowe w USA czekają na lepsze czasy, gdy szybciej zacznie rozwijać się gospodarka i wzrośnie zapotrzebowanie na gaz i energię elektryczną. W USA opracowano nowe zasady prowadzenia rachunkowości (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), które od roku 2005 obowiązują też w Unii Europejskiej. Energetyka amerykańska podjęła też współpracę z Komisją ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) oraz z organizacjami zrzeszającymi specjalistów z zakresu rachunkowości handlu w celu opracowania wzorców sprawozdawczości finansowej. Ostatnio SEC opracowała także nowe przepisy o ujawnianiu informacji, o odpowiedzialności za ich stan by przeciwdziałać

6 oszustwom, które zdarzyły się niedawno. Agencje ratingowe wprowadziły do praktyki, nowe wyrafinowane metody analizy i oceny zakładów energetycznych. Dotyczy to uszczegółowienia oceny ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego, udoskonalenia analizy płynności spółek, analizy składników kredytów oraz zmiany analizy działalności w zakresie handlu i marketingu energią. Władze amerykańskie nie porzuciły więc nadziei na deregulację energetyki. Konkurencyjne rynki energii mogą działać. Około 30% firm energetycznych w USA do roku 2001 działało poprawnie. Wynaturzenia i kryzys nie były spowodowane deregulacją, a uczciwością ludzi, którzy ją realizowali. Liberalizacja rynku energii elektrycznej uległa, w ostatnich latach, przyspieszeniu, gdy Sąd Najwyższy podtrzymał wprowadzenie w życie dyrektywy Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC) dotyczącej dostępu stron trzecich do sieci przesyłowych (czyli TPA). Dużym sukcesem zakończyła się deregulacją detalicznego rynku energii elektrycznej wprowadzona do praktyki w Teksasie w roku 2002 [4]. Teraz można mówić o dużym poziomie konkurencji w handlu energią elektryczną w ponad trzydziestu stanach USA. Planuje się zakończyć deregulację rynku energii elektrycznej w USA do roku Jeżeli chodzi o gaz, to rynek hurtowy został już uwolniony w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Natomiast rynek detaliczny liberalizował się szybciej od rynku energii elektrycznej do roku 2001, natomiast po roku 2001, liczba klientów korzystających z wyboru dostawcy gazu rośnie wolniej. Około 35mln (na 61 mln) gospodarstw domowych korzysta z możliwości wyboru dostawcy gazu [3]. W sumie jednak liberalizacja rynku gazu i energii elektrycznej została w USA przyhamowana. W wyniku tego USA, które zapoczątkowały reformy w energetyce, są teraz z tyłu za takimi krajami jak Wielka Brytania, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia i Szwecja. Życie potwierdziło, ze konkurencyjne rynki energii mogą się rozwijać nawet w czasie recesji gospodarczej. W USA coraz częściej rozważa się konieczność oszczędzania energii, zintensyfikowania badań nad alternatywnymi źródłami energii, zwiększenia importu tańszego gazu w postaci LNG oraz udostępnienie gazu ze złóż arktycznych. Lata dziewięćdziesiąte były dla informatyki przemysłowej okresem dużego rozwoju, szczególnie w USA. Spodziewano się uzyskać w wyniku tego duże oszczędności. Obecnie zakłady energetyczne w USA wydają na ten cel tylko około 2% przychodów brutto, bowiem wydatki poniesione na duże systemy informatyczne i obsługi klientów nie dają jednak przewidywanych zysków. Duża ich część była budowana własnymi siłami i nie uwzględniała ciągle zmieniających się wymogów zliberalizowanej gospodarki energetycznej. W wielu przypadkach pracownicy też nie byli przygotowani do wykorzystania systemów informacyjnych. Często więc przechodzono od komputera do kalkulatora, by wyliczyć ważne wskaźniki". Trudno się dziwić, że w Enronie można było tak łatwo oszukiwać. W USA oceniono, że około 70% zainstalowanych systemów informatycznych w energetyce było nieudanych. Zaobserwowano prawidłowość, że im system większy, tym porażka jego wdrożenia i korzystania z niego jest większa. Często ma się nierealistyczne oczekiwania od systemu komputerowego, który instaluje się, kierując się modą lub podziwem dla tego nowoczesnego działu gospodarki. W innych przypadkach zatracano cel główny, czyli wykorzystanie systemu w codziennej działalności gospodarczej, a koncentrowano się na niepotrzebnych szczegółach. System energetyczny nie może spełnić oczekiwań, jeżeli dział informatyki nie zintegruje się z resztą zakładu (czyli z załogą i procesem technologicznym).

7 Wprowadzanie systemu informatycznego do zakładu, lub zastępowanie nowym, powinno być problemem menadżerskim, a nie informatycznym. System taki powinien być tak samo produktywnie wykorzystywany, jak wykorzystuje się turbinę czy kocioł w elektrowni. Wiele firm energetycznych w USA wykonało ślepy skok w ruchome piaski informatyki" [4]. Nowoczesne przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą działać bez dobrze zaprojektowanych i wdrożonych systemów informatycznych. LITERATURA [1] BP Statistical Review of Word Energy, [2] Status of Natural Gas Residential Choice Program by State as of December Energy Information Administration. [3] Natural Gas Market Centers and Hubs: A 2003 Update. Energy Information Administration. [4] Łucki Z., Paliński A.: Problemy handlu energią w USA. Polityka Energetyczna z , Kraków [5] Szymczyk J.: Liberalizacja rynku gazu w Polsce szansą rozwoju gazownictwa i energetyki gazowniczej. Rynek Energii 2004, nr 4. ABOUT TRANSFORMATION OF POWER ENGINEERING AND ABOUT PROBLEMS OF ENERGY COMMERCE - ON THE EXAMPLE OF THE USA Keywords: reform, power engineering. Iiberalization, market Summary. The reforms of power engineering, carrying out by UE nowadays, were developed and fulfilled in USA many years ago. The transformation of power and gas engineering' sectors (under control of federal or state authorities) into liber-alized economy's departments with high level of concurrency - it was the goal of those reforms. It's in USA, where the methods of modern power engineering were developed and translated into law regulations. In the USA the rational basement for functioning of power engineering's economy was created, as well as the TPA's rule (the access to the infrastructure of the third part), the obligatory separation the transmission and distribution activity (under regulation) from the commercial one (not regulated). The free trade of the transmission of power energy, stock exchange and centrę of the gas end electric-ity's commerce (mainly for short-term contracts), e-commerce and association with the other services have been also brought in action in the USA. Those operations radically transformed the model of power engineering's economy but also involved certain problems and risks.

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Problemy handlu energią w USA

Problemy handlu energią w USA Zbigniew Łucki, Andrzej Paliński Problemy handlu energią w USA SŁOWA KLUCZOWE: energetyka, gazownictwo, elektroenergetyka, handel energią, zarządzanie, marketing, USA 1. Wprowadzenie Stany Zjednoczone

Bardziej szczegółowo

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu Kilka slajdów z wykładu Projekt Polityki Energetycznej Polski 2050 a rynek gazu Europa i liberalizacja rynku gazu Ceny gazu mechanizmy, formuły, umowy

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii

Efektywność zużycia energii Efektywność zużycia energii Zmiany indeksów cen energii i cen nośników energii oraz inflacji Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników Krajowe zużycie energii elektrycznej [GWh] w latach

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Co mogą osiągnąć odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej. Władysław Mielczarski

Co mogą osiągnąć odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej. Władysław Mielczarski Co mogą osiągnąć odbiorcy z TPA na rynku energii elektrycznej. Władysław Mielczarski Wladyslaw.Mielczarski@electricmarket.neostrada.pl W Polsce wprowadza się rynek energii elektrycznej. Trwają dyskusje

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

czytamy w komunikacie rządu(link is external).

czytamy w komunikacie rządu(link is external). W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Oszustwa w podatku VAT w obrocie paliwami to główny problem rzetelnych producentów

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej?

RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? RYNEK ENERGII. Jak optymalizować cenę energii elektrycznej? Marek Kulesa dyrektor biura TOE Bełchatów, 2.09.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 XI Sympozjum Naukowo -Techniczne,

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego.

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. dr Tomasz Heryszek Uniwersytet Śląski w Katowicach Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS S.A. Unia Europejska (EU-28)

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank Unii Europejskiej, oferuje finansowanie i know-how na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza nią. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

Rynek energii: Ukraina

Rynek energii: Ukraina Rynek energii: Ukraina Autor: Wojciech Kwinta ( Polska Energia nr 9/2010) Mimo znacznych nadwyżek mocy, elektroenergetyka ukraińska boryka się jednak z problemami, przede wszystkim wiekową infrastrukturą.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w strategii przedsiębiorstw energetycznych - wprowadzenie do panelu dyskusyjnego

Innowacyjność w strategii przedsiębiorstw energetycznych - wprowadzenie do panelu dyskusyjnego Innowacyjność w strategii przedsiębiorstw energetycznych - wprowadzenie do panelu dyskusyjnego Kongres Energa Operator S.A. OSSA 27.06.2011 r. dr Mariusz Swora (WPIA UAM Poznań) Strategia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne?

REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? REMIT Kto ma obowiązek publikować informacje wewnętrzne? Autorzy: Łukasz Jankowski, radca prawny, szef Departamentu Prawa Energetycznego i Jakub Kasnowski, aplikant radcowski, Chałas i Wspólnicy Kancelaria

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska STRUKTURA FINANSOWA Mięzynarodowe Finansoweanie Przedsiębiorstw, Wykład 3 1 Czym jest struktura kapitałowa? AKTYWA DŁUG / ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁY Co

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 28 czerwca 216 r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Agnieszka Stachniak Zastępca Dyrektora Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE LIBERALIZACJA KRAJOWEGO RYNKU GAZU ZIEMNEGO - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Dr MARIUSZ SWORA KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO WPIA UJ W KRAKOWIE WSPÓLNE SEMINARIUM CAEWSE, KJ, EBE KLUB JAGIELLOŃSKI 17.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej

Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Departament Promowania Konkurencji Rola i zadania Prezesa URE na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE 12 października 2016r. Raportowanie niefinansowe w Polsce transpozycja dyrektywy 2014/95/UE Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej 1 Stan obecny Polska na tle

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY

ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY UMOWY W ENERGETYCE Termin: 29-30 marca 2011 Miejsce: Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, Warszawa www.onpromotion.pl GRUPA DOCELOWA WARSZTATÓW: Warsztaty są

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r

Mechanizmy rynkowe Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, r Mechanizmy rynkowe 1 Rynek Mocy Rozwiązanie dla Polski Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Warszawa, 29.10.2014r W. Łyżwa, B. Olek, M. Wierzbowski, W. Mielczarski Instytut Elektroenergetyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011

Rynek gazu w Polsce. Warszawa. 30 czerwca 2011 Rynek gazu w Polsce Warszawa 30 czerwca 2011 Agenda 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce 2. Perspektywy rozwoju rynku gazu w Polsce Page 2 1. Otoczenie regulacyjne w Polsce ramy regulacyjne Rynek gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE

REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE REGULACJE PRAWNE W KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA FINANSOWEGO W POLSCE Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Dr Ewa Cichowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WYKLUCZENIE FINANSOWE Proces, w którym obywatele

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo