Sfera Menedżera. internetowego? Tesco. miłej lektury! Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sfera Menedżera. internetowego? Tesco. miłej lektury! Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!"

Transkrypt

1

2 SFR MŻR

3 SFR MŻR Redakcja Redaktor aczelny Rajmund alas yrektor Zarządzający Rajmund alas Skład i opraa graficzna Janusz Bugajski Recenzent r rzysztof oźniak orekta Iga Orzechoska dycja ioletta Promocja Mateusz umański rodzy Czytelnicy! Przyszła pora na drugi już numer magazynu popularnonaukoego Sfera Menedżera. Z racji tego, że nie jesteśmy już początkujący, pragniemy zaprezentoać am całkoicie odśieżonej formie graficznej i merytorycznej da interesujące artykuły: pierszy traktujący o internetoych sklepach, których znajdujemy sieci pełno. Może arto pomyśleć, aby i oja firma trafiała do licznego grona klientó łaśnie poprzez taki sklep. rugi artykuł przedstaia zadziiające historie napradę m łodych ludzi, którzy realizują soje marzenia biznesoe. la nich nie ma rzeczy niemożliych - czego rónież i am życzę. Może początek biznesu leży u podsta założenia sklepu internetoego? ie zabraknie rónież ekskluzynego yiadu z jednym z menedżeró tak znamienitej i rozpoznaalnej na rynku firmy jaką jest esco. miłej lektury! ie pozostaje mi już nic innego jak życzyć am szystkim Rajmund alas szystkie materiały chronione są praem autorskim. Przedruk lub rozposzechnianie jakiejkoliek formie i języku bez pisemnej zgody redakcji jest zabronione. Redakcja zastrzega sobie prao do skracania i redagoania nadesłanych tekstó. Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!.knpz.uek.krako.pl/projekty/sferamenedzera.php

4 drugim numerze I yiad z Joanną Matuszak - Menedżer firmie esco s. 6 O OI C Z S -commerce in Poland s. 10 F O M I U I Młodzi milionerzy s. 15

5 Informacje o autorach i bibliografia yiad rozmaia: atarzyna osela z Panią Joanną Matuszak Menedżer Zespołu Clubcard -commerce in Poland mgr gnieszka Leśnieska Independent Researcher & ntrepreneur Founder of PZ Bibliografia 1. ęboska B., Prognozy dla rynku e- commerce na lata Polska uropa Śiat, rynku-e-commerce-na-lata polska-europa-siat/, Commerce, Interaktynie.com, ecommerce 2012, Internet Standard, e-commerce Polsce 2012 oczami internautó, Interaktyny instytut Badań Rynkoych oraz Gemius dla e-commrc POLS, Raport -commerce Rynek Polsce, pod red. J. Skorupskiej, FC-Finder Partner Polska dla e-commrc POLS, Rdzeń., Obroty Commerce Polska 2012 i ielkość serisu llegro, Sprzedaż internetoa uropie 2012, rusted Shops, 2012 Młodzi milionerzy Volha Matskevich Studentka Zarządzania, I rok SUM, SGH Członkini oła aukoego Procesu Zarządzania Bibliografia 1. Бизнес. Образование. Право. 2..forbes.com 3..people.com 4. Молодые миллионеры, разбогатевшие до 30 лет, Zenhex.com, 2013

6 yiad z Joanną Matuszak Menedżer działu Clubcard firmie esco yiad przeproadziła atarzyna osela, Prezes oła aukoego Procesu Zarządzania. Pani Joanna Matuszak opoiada zaróno o początkach sojej kariery firmie esco, jak i kolejnych jej etapach. Zdradza czytelnikom, jaki jest jej klucz do sukcesu i podaje kilka metod na przezyciężenie stresu. 6 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

7 yiad - Joanna Matuszak - Menedżer firmie esco.knpz.uek.krako.pl atarzyna osela (..): Jak długo Programie Clubcard. Ponadto zdobyłam pracuje dośiadczenie Pani firmie esco? laczego ybrała Pani akurat to dziale zakupó oraz dziale komunikacji enętrznej. Programem Clubcard zajmuję się od roku. ażda miejsce pracy? I zmiana to noe, bezcenne dośiadczenia, Joanna Matuszak (J.M.): Pracę esco którymi rozpoczęłam 16 lat temu. tedy nie można by ziększać efektyność naszej spólnej było pracy. jeszcze znaleźć naszych sklepó można się dzielić z innymi, Polsce firma dopiero rozpoczynała inestycje, ketó przejmując SVI i sieci MM. Był supermar-..: tóry etap Pani karierze to był najiększym yzaniem? okres rozpoznaania rynku i torzenia planu rozoju. esco zna łam natomiast z moich izyt ielkiej Brytanii latach 90-tych oraz z renomy, jak ą osiągnęło zakresie marketingu. Rekrutacja na program xcel rainee odpoiednik naszego obecnego programu menedżerskiego kstraklasa trała przez pół roku. Spośród 400 osób tylko 10 przeszło pomyślnie szystkie etapy rekrutacji. Miałam przyjemność znaleźć się śród nich. ak rozpocz ęłam J.M.: ażda noa rola jest soistym yzaniem ynika to z innej specyfiki pracy poszczególnych działó. Firma esco przez iększość ludzi postrzegana jest jako firma handloa, która skupia się na handlu różnych formatach sklepó. Oczyiście takie postrzeganie błędne. rzeba że działalność jest do jednak handloa końca pami ętać, jest efektem końcoym istnienia ielu różnorodnych kompetencji moją przygodę z esco. nie ściśle ze sobą spółpra- cujących ludzi. ak ięc: specjaliści od I..: Jak yglądała Pani droga na dbają o systemy kasoe i bazodanoe; analitycy odpoiadają za analizę danych obecne stanoisko? transakcyjnych i przeidyanie trendó, J.M.: Przez lata pracy firmie miałam proadzą okazję do których angażują socjologó; specjaliści różnych szkolenia rozijać iele dziedzinach, umiejętności począszy hipermarkecie od logistyki i konsumenckie, dystrybucji zapeniają dziale łaście planoanie dosta i efektyne marketingu ielkiej Brytanii, po pracę zarządzanie flotą; inżynieroie odpoia- Biurze dają za budoę sklepó i magazynó; Głónym oraz od badania Polsce kilku obszarach działu marketingu: komunikacja kupcy zenętrzna, zarządzanie cenami, a obecnie rudno zaś nie za asortyment spomnieć Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013 produktó. o kieronikach 7

8 yiad - Joanna Matuszak - Menedżer firmie esco I sklepó oraz niezastąpionej załodze J.M.:.knpz.uek.krako.pl Stres to taki nasz nieodłączny praconikó mających bezpośredni kon- dodatek do życia. trudnych chilach takt z naszymi klientami sklepach esco zasze pomagała mi joga, sport, spacery, każdego górskie dnia. Za pozornie prostym ypray, muzyka. ontakt systemem detalicznej sprzedaży kryje się z przyrodą szczególnie takich miejscach, zatem gdzie ogromny zasób iedzy, którą człoiek nie zdążył jej jeszcze staramy się ykorzystyać do umiejętnego zdominoać, budoania i zarządzania firmą a to perspektyę i sporą dakę energii najiększe yzanie, przed którym stoi polecam każdy nasz praconik. fryki. Od kiedy jestem mamą, przeby- daje mi szczególnie spaniałą dzikie zakątki anie z moimi dziećmi, spólne zabay,..: Co jest edług Pani kluczem obseroanie jak same uczą się noych do sukcesu? umiejętności (m.in. sportoych) jest dla mnie J.M.: Moim zdaniem kluczem do sukcesu rónież bardzo odprężające i inspirujące. jest konsekencja osiąganiu ustalonych celó. la niektórych droga sama sobie jest celem, a dla innych cel to osiąganie..: Co jest najażniejsze przy pracy na tak ysokim stanoisku? ynikó yznaczoną drogą. Ja jestem zolennikiem złotego środka ażne jest J.M.: spółpraca, spółpraca i jeszcze raz osiąganie celó, dzięki temu nasza podróż spółpraca. przez ymagają życie jest bardzo śiadoma Stanoiska menedżerskie umiejętności organizoania i zaplanoana (oczyiście na tyle, na ile spółpracy, pobudzania jej tam, gdzie jej jest to możlie). roga dochodzenia do nie ma, angażoania zespołó, by osiągać celu poinna być jednak spójna z naszymi uzgodnione cele, sparcia zażegnyaniu artościami, których nie można pogubić konfliktó. ruga czy zatracić. Gdy to się uda, można umiejętność to śiętoać myślenie o tym, jak będzie zmieniał się sukces podójnie. rónie innoacyjność, ażna czyli onsekencja połączeniu z iernością rynek, obec łasnych artości dają ogromną kestionujących status quo i szukanie satysfakcję. odpoiedzi, które pomogą firmie dostrzec zadaanie prostych pytań noe możliości rozoju...: 8 ażdego dnia musi Pani zmierzyć się z ogromną daką..: Jak udaje się Pani pogodzić stresu. Jak sobie Pani z nim radzi? życie rodzinne z pracą zaodoą? Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

9 yiad - Joanna Matuszak - Menedżer firmie esco.knpz.uek.krako.pl J.M.: a peno zasze może być lepiej..: Czy może Pani udzielić kilku godzeniu takich oboiązkó. Odczuam rad studentom, które pomogą im peien niedosyt i ciągle pracuję nad sobą, życiu zaodoym? aby organizacja życia na płaszczyźnie pryatnej rodzinnej oraz zaodoej J.M.: ym, którzy już przed podjęciem firmie esco była jeszcze lepsza oraz studió pozalała jednocześnie realizoać moje życioych łasne pasje. i ytrałości realizacji soich zamierzeń mieli jasność, celó, co życzę do I soich konsekencji oraz marzeń. ym, którzy ciąż ahają się..: Co sądzi Pani o praktykach jak ukierunkoać soje plany po studiach, dla organizoanych polecam zdobyanie noych dośiadczeń, przez esco? Czy to dobry start dla czy to przez angażoanie się różnego studentó, osób, które staiają piersze kroki na sojej ścieżce kariery Praktyki zagraniczne, projekty, szkolenia, aby dośiadczyć różnych sytuacji, poznać inne zaodoej? J.M.: typu praktyki, staże, czy też yjazdy realia i śiaty. Pozala to przetestoa ć to doskonała okazja soje yobrażenia pradziym oczekiań środoisku i czerpać z tego jeszcze ięcej środoisku otartym i penym sensie iedzy o samym sobie. Zapeniam, ta bez zoboiązań. Cieszę się, że organi- iedza zujemy tego typu przedsięzięcia esco. Śiadome ybory są najlepsze. testoania łasnych zaprocentuje przyszłości. Możemy dzielić się naszym dośiadczeniem oraz, mam nadzieję, pomagać przez to młodym ludziom dokonyaniu lepszych yboró zaodoych na ich osobistej ścieżce kariery. Oczyiście z Panią Joanną Matuszak rozmaiała atarzyna osela ymiana dośiadczeń może być obustronna. esco oraz każda inna firma organizująca praktyki rónież może zrozumieć lepiej noe trendy śród młodych konsumentó i zyskać dzięki temu innoacyjne, śieże spojrzenie. Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

10 -commerce in Poland he e-shop story in a nutshell Źródło: gemiusreport 2012/2013 id you realize that Polish e-commerce market is the most dynamically groing market in urope? es, it is and ill probably be also in ho are Polish e-consumers? hey are rather a diversified group, if the metrics are concerned. ho serves them? Individual entrepreneurs and a couple of bigger players. Is further groth possible? 10 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

11 -commerce in Poland.knpz.uek.krako.pl POLISH 'GOL MI' H BIG -FISH IFFRI he Polish e-commerce market is said to be idely discussed ne outlook of allegro.pl, the fastest groing U markets [21/09/12 hey B. Skórzeska, eopercyjnie.pl]. rusted services, Shops quotes in their report on the internet statystyki.allegro.pl sales in urope a groth of 24% in hich are just a fe of the specialized t the beginning of 2013 the press as full projects improving the quality of the of service the positive e-market predictions. also run such ne as associated ebook.allegro.pl, or to the ms.allegro.pl, end users. But such dynamic groth brings about he llegro Group diversifies their portfolio more competition, hat also makes the also into directions other than auctions: e-commerce a more differentiated market ceneo.pl (shopping than it used to be. istore.pl (e-shop Many specialists arn comparison platform), citeam.pl (collective electronic store. hese days you need to allegro.pl (domain registration and sales). have an original idea ho to run it, s a big player, they play a crucial to be successful. educational role, here they teach the about site) site), that it is no longer enough to just open an market buying or domeny. innovations and ne ou need to have an original idea ho solutions. mong other factors, thanks to to run it, to be successful. education accesible the to O OI C Z S market ider becomes audience more of both customers and entrepreneurs. FOLLO H LR ho do you think of hen you hear shopping online? Most probably, as ell as almost every fifth Polish Internet user, you name allegro.pl at first. his fourteen years old company is a senior and an absolute leader in Polish e-commerce. Its market share reaches about 46% (mensis.pl). here are more than 12 mln users of the auction site and its top position seems unbeatable. Still, as any other company they must keep up ith the market. OHRS LSO O PL ccording to the results presented in the report e-commerce he user and Poland perspective. empik.com spontaneously in are the Merlin.pl most mentioned often e-shops, excluding allegro.pl hich is being named more often, even though it is not literally an 'e-shop'. gito.pl, alma24.pl, bonprix.pl, komputronik.pl, amazon.com, rockmetalshop.pl follo the lead. Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

12 -commerce in Poland O OI C Z S.knpz.uek.krako.pl CUSOMRS M O IFF- the e-stores tend to offer a specialized RC? product selection. ccording to the Report Internet Standard e-commerce 2012, he interesting fact is that many customers more than 53% of e-stores offer less than asked about the e-shops, name the auction 500 items. But it makes a lot of sense ith sites as allegro.pl and e-bay.pl, or the only 5% of e-clients saying that ider shopping comparison sites, like ceneo.pl product selection ould encourage them to and nokaut.pl. It could seem that people buy online more often. in general - do not differentiate beteen shopping in the e-store or at the auction site. In fact, 58% of e-clients shop in both the e-shops and auctions. 24% of them shop exclusively in the e-shops, hile 19% only in the auction platforms. H O CUSOMRS? 72% of the internet users declared that they do shop online [Report e-commerce in Poland he user perspective. ]. hat attracts the e-customers to online O SLL HROUGH BOH? shopping is a loer price (80%), the fact that it takes less time (71%) thus being It is thus understandable, that about 65% convenient of an mong e-shoppers, 44% declare to make additional channel. Interestingly, 12% sells online purchases a couple of times a year exclusively through their e-store. Finally, and another 40% does it once a month 41% distribute through traditional stores. or more often. Still, only 4% does it s long as the e-commerce accounts for once a eek. the e-shops use auctions as and free delivery (34%). less than 4% of the hole retail market, it seems reasonable to eventually engage 5% of e-clients saying that ider into traditional sales. product selection ould encourage them to buy online more often. SMLL MUS SPCILIZ? n interesting characteristic of Polish e-shops is that more than half of them are HO O M HM BU MOR? run by one or to people 55% [Report mong factors hich ould increase the -commerce frequency of online shopping the clients hus, the Polish Polish market. ]. e-commerce market name better financial condition (23%), is extremely fragmented. hat is more, 12 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

13 -commerce in Poland.knpz.uek.krako.pl even loer prices (20%), loer delivery costs (19%). B2B SUPPOR I M Interestingly, only 4% mention that promotions and special offers his perspective opens much space for the ould make them buy more often, hich is development a relevant decrease compared ith 7% services. o decrease the costs and thus in 2011, 10% in 2010 or 8% in prices, the of the e-shops B2B should supporting negotiate O OI C Z S ith current providers or employ ne ones. he latter should offer ne or more flexible IRCIO MS GROH If the clients receive hat they demand, the e-shops could increase their turnover. he credibility of the e-shops keeps increasing. lready 58% of the e-clients say that online shopping is not risky and 79% of shoppers trust online opinions about e-stores. Hopefully this trend ill open the market to solutions. In delivery and postage services, e observe not only legal improvements, but also ne services being introduced, for example Paczkomaty. ith increasing number of e-shopping platform providers, and the popularisation of SaaS (Softare as a Service) solutions, e-shops may decrease their fixed costs. ne consumers. O OL PRIC MRS It ould be most difficult to loer the price MOR CSH, MOR SHOPPIG hat is more, current e-clients say hat could make them shop online more often. he e-commerce firms may not do much about the intrinsic factors, as financial situation, but then can influence the extrinsic ones, as delivery costs or prices. loer delivery costs and prices. of products, especially that many e-shops are just re-sellers. Still, there is a large group of consumers ho value more the quality of service (20%) and time saving (20%), not just the price. For those ho ant to learn more about e-commerce sector in Poland, I recommend to follo the activities of the ecommerce Polska Foundation, at.ecommercepolska.pl. SaaS (Softare as a Service) solutions help e-shops to decrease fixed costs. mgr gnieszka Leśnieska Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

14 Młodzi milionerzy Biznesy dla tych, którzy mają energię, chęci i pomysły fot. yk. Volha Matskevich, kolaż ze zdjęć:.google.com/imghp?hl=ru iektórzy ludzie ciągu kilku lat starają się storzyć noe pomysły na biznes, ale nie mają odagi do ich realizacji. Inni natomiast już od dzieciństa ykazują przedsiębiorczy charakter i krótkim czasie stają się milionerami. tym artykule przedstaione zostały sukcesy młodych przedsiębiorcó, którzy są stanie udoodnić, że iek nie jest ażny dla torzenia łasnego biznesu. 14 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

15 Młodzi milionerzy.knpz.uek.krako.pl łaścicielem JMŁOSZ MILIRR dóch drużyn ational Hockey League. Ryan Ross to najmłodszy miliarder na śiecie. Życie kanadyjskiego chłopca przypomina fabułę doolnego filmu opartego na historii sukcesu. le co jest interesujące? Historia małoletniego sukcesu biznesmena tego zaczyna się, gdy miał mniej niż trzy lata! Pierszy pomysł na biznes, który z poodzeniem realizoał Ryan, znajdująca się to farma podórku ROZIJJĄC SIĘ BIZS Harley Jordan to niezykły ośmioletni F O M I U I chłopiec, który otorzył soją działalność da lata temu. Podczas gdy jego koledzy grają gry komputeroe, on proadzi drobiu Historia domu sukcesu tego małoletniego biznesmena zaczyna się, gdy miał rodzinnego. mniej niż trzy lata. negocjacje PIRSZ ISCJ Ryan zainestoał następną rzecz usług koszenia tranikó. U młodego biznesmena pojaili się piersi praconicy, którzy ykonyali całą zamiast "brudną dostacami, zajmuje się zakupem toaró i zleceń procesoych, Otrzymane z pierszego biznesu pieniądze, śiadczenia z niego które są przyjmoane na adres jego sklepu internetoego. przedsiębiorca, z nabycó, musiał Młody poodu brytyjski dużej liczby zatrudni ć matkę i dóch starszych braci. robotę". Pła c i ł i m z a t o 7 5 % d o c h o d ó. BIZSO IMPRIUM astępnie chłopak zaczął proadzić jeszcze które Roczne zyski sklepu Marbleing ynoszą przyniosło mu 100 $ (50%) od każdego tysiące funtó. Firma już dano uzyskała klienta. 80% zyskó Ryan zainestoał uznanie na arenie międzynarodoej. Soje rozój biznesu. biznesoe imperium młody przedsiębiorca jeden biznes - podleanie, Jordan rozinął marmuroych O LO POCZĄ ieku 8 lat młody które przedsiębiorca posiadał sześć budynkó, a jego stan majątkoy został oceniony na 900 tysięcy - na sprzedaży od kulek najzyklejszych, najczęściej są opakoaniach po sprzedaane kilka sztuk, do kolekcjonerskich o artości kilkuset funtó za sztukę. dolaró. przyszłości Ryan chce zostać Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

16 Młodzi milionerzy F O M I U I.knpz.uek.krako.pl MRBLS cały sój dochód zainestoał Oe marmuroe kule są u żyane rozszerzenie produkcji popularnej grze dla dzieci Marbles, której celem jest yeliminoanie ryalom jak najiększej liczby piłek. Obecnie Marbles są ytarzane nie z marmuru, lecz ze szkła z dodatkiem farboanych pigmentó nadających kulkom różne kolory i odcienie. RÓL ŻMU Fraser oherty - "król dżemu". ie mniej interesująca jest historia czternastoletniego biznesmena ze Szkocji, który storzył łasną produkcję różnych rodzajó dżemu. szystko zaczęło się od eksperymentó nad babcinymi przepisami U PRÓB przeproadzanymi kuchni rodzinnego Jordan ymieniał te kulki z kolegami na placu zaba. Penego dnia szystkie zostały mu skradzione. Chłopiec zrócił się tedy do matki, prosząc j ą, aby ta kupiła mu Marbles przez Internet. Po kilku nieudanych próbach znalezienia ulubionej zabaki przeróżnych sklepach internetoych, Harley zaczął prosić mamę, żeby pozoliła mu domu. otorzyć łasną itrynę. ilka miesięcy po uruchomieniu strony internetoej liczba klientó zrosła OOCO SPRM Penego razu Fraser zamknął się kuchni i użyając starego przepisu babci, zaczął przeproadzać szystkich lodóce. mentó eksperymenty oocach Postały dostępnych produkt na trakcie był eksperyskutecznie sprzedaany śród sąsiadó. dukrotnie i tym samym przeyższyła oczekiania szystkich. ISCJ I SPÓŁPRC PRZSZŁOŚĆ UL Fraser cały sój dochód zainestoał rozszerzenie produkcji i ynajął na kilka przyszłości młody przedsiębiorca chce zorganizoać masoą produkcję szklanych kulek Chinach pod łasną marką i utorzyć sieć specjalistycznych sklepó jedną z najiększych na śiecie, która dni lokal fabryce ytarzania dżemu. Od momentu storzenia marki Superjam biznes nabrał rozpędu roku Fraseroi udało się dotyczącą spółpracy zarzeć z będzie sprzedaać szystkie rodzaje kulek. 16 Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013 siecią umoę super-

17 Młodzi milionerzy.knpz.uek.krako.pl marketó aitrose na yłączną dostaę PIRSZ SRO różne F O M I U I szablony projektoe dla MySpace sojego dżemu. shley nabyła domenę hateverlife.com i storzyła na niej soją pierszą stronę - ŻI izytókę, tym samym roku obrót Superjam yniósł około dolaró, a 2009 roku zyski spółki przekroczyły okrągły milion. gdzie opublikoała roku frekencja jej strony internetoej ziększyła się do miliona ejść dziennie, a przychody ze sprzedaży reklamy yniosły 1 milion dolaró. obseracja przyjaciół ( ) pozoliła jej zidentyfikoać jedną istotną potrzebę RÓŻOROOŚĆ BIZSO Cameron Johns zarobił sój pierszy milion dzięki otorzeniu kilku komercyjnych MILIO Z OŚMIU OLRÓ przedsiębiorst. Jego pierszy biznes Cheers and ears zaczął ieku 9 lat. shley vols czternastoletnia dzieczyna Siedząc u siebie domu, Johnson zaczął była stanie znaleźć niszę czasach, gdy robić, przy pomocy programu Photoshop, boom na sieci społeczne dopiero się zaproszenia na imprezy soich rodzicó. pojaiał. fektem Obseracja przyjaciół, którzy tego były liczne zlecenia komunikoali się na MySpace, pozoli ła jej otrzymyane od znajomych i przyjaciół. zidentyfikoać jedną istotną potrzebę. ilka lat później Johnson, z zarobionych pieniędzy, zaczął kupoać zabaki po hurtoych cenach. a ich odsprzedaży J SIĘ RÓŻIĆ? na ebay oraz na jego stronie Praie każdy użytkonik chciał yróżnić Cheers and ears zarobił ponad 50 soją tysięcy dolaró. shley stronę lubiła spośród grafikę tysięcy i innych. malarsto, co ułatiło jej narysoanie jaskraego i niezapomnianego tła dla MySpace. MILO BIZS tedy to nastolatka poprosiła soją matkę iedy Johns miał 13 lat, ymyślił My Z o 8 dolaró, a otrzymane pieniądze stały Mail - seris, który przekazuje iadomości się pierszą i pradopodobnie ostatnią na określony adres, bez ujaniania inestycją ten biznes. danych osoboych odbiorcy. Cameron, Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

18 Młodzi milionerzy F O M I U I.knpz.uek.krako.pl aby cielić sój pomysł życie, ynajął BIZS Z SZOŁ programistę. ciągu dóch lat My Z Mail zarabiał około 3000 dolaró 2005 roku 15-letnia athryn Cook i jej 17-letni brat ave, przeracając strony miesięcznie. sojego rocznego albumu ze szkoły, padli na pomysł utorzenia go darmoej LICZ SIĘ SPÓŁPRC 1997 roku Johnson ersji online. taki sposób postał spółpracoał z doma młodymi przedsiębiorcami po to, by storzyć kampanię reklamoą. Johnson zaczął i spółpracę z dvertising.com, oubleclick, którzy L90 brali 30% przychodó. "Miałem 15 lat, a co miesiąc otrzymyałem czeki na 300 i 400 tysięcy dolaró" - poiedział Johnson Myearbook.com. Chilę później połączyli soją sieć społeczną z Zenhex.com, na której użytkonicy publikują samodzielne testy (przykładoe tematy: hich merican City are you? lub hat religion best suits you? ), tym samym podajając liczbę odiedzin na sojej stronie. magazynie biznesoym Forbes 2008 PRZJM SU roku Myearbook.com przyniósł 4,1 mln dolaró z fundacji amerykańskich Venture OCHOO PROJ Richard to Maso studenci i Partners eith ambaritam technologii Queensland University of echnology. Jako projekt dyplomoy ybrali napisanie programu komputeroego. technologię radioych. dla Ich Storzyli innoacyjną monitoringu stacji opracoaniem były zainteresoane firmy fonograficzne, które chciały śledzić to, jak często stacje radioe kręcą ich nagrania. Richard i i First Capital, przyszłości isney i BC. "Liczba uczestnikó osiągnęła 3 miliony na całym śiecie, a sprzedaż roczna sięgnęła liczb siedmiocyfroych" poiedzieli athryn i ave magazynoi Forbes 2008 roku. Miał e m 1 5 l a t, a c o m i e s iąc otrzymyałem czeki na 300 i 400 tysięcy dolaró. eith przeidują ziększenie soich dochodó. 18 i reklamodacó takich jak eutrogena, otrzymali iele nioskó na zakup sojej produkcji. jak Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

19 Młodzi milionerzy.knpz.uek.krako.pl patentoanie UIO LZ Phillips - dzieczyna nie spodzieała się sukcesu, ale mimo to odniosła go. Firmę Lindsay 4 lata, jednakże Lindsay nie traciła czasu, i rónolegle z Lindsay trało patentoaniem, szukała sponsoró zainteresoanych noym produktem oraz możliościami rozszerzenia rynkó zbytu. Phillips storzyła 2007 roku, a teraz ma soim zespole około 35 osób. Co roku F O M I U I CZS UĘ przedsiębiorsto zarabia 30 mln złotych, pomimo, że jego produkty są stosunkoo tanie. Jedna para klapek modelu Sitch Flops kosztuje 35 dolaró, a paski na tym czasie Lindsay kontynuoała naukę - najpier szkole, a następnie Rollins College. trakcie urlopu ymianę samym staż Phillips u udało Ralpha się Laurena, odbyć znanego amerykańskiego projektanta mody. Przez SICH FLOPS jakiś czas Lindsay podróżoała po śiecie ucząc się różnych technik projektoania Podstaę idei ynalazku Phillips można określić bardzo prosto: laczego nie i produkcji obuia. Gdy róciła do domu od razu zaczęła pracoać. produkoać klapek z odpinanym paskami? Jedna para podesze i 10 par ymiennych paskó będą kosztoać dużo mniej niż 10 par klapek, a ponadto będą zajmoały nie myślała, prostego że pomysłu na podstaie storzy łasny biznes nieiele miejsca. Lindsay nie my ślała, że na podstaie prostego pomysłu storzy łasny biznes, gdyż początkoo robiła je tylko i yłącznie dla przyjaciół oraz znajomych. idząc sukces Lindsay, rodzice chcieli opatentoać pomysł córki. ŁS OLCJ Piersze klapki SitchFlops zostały zaprezentoane 2007 roku na ystaie Surf xpo rade Sho". o pierszych butó paski (obecnie I RCIĆ CZSU były stosuje zapinane się rzepy na guziki VLCRO). Po takim sukcesie Philips ydała łasną zieczyna ogóle nie spodzieała się kolekcję sukcesu na tak dużą skalę. Oczyiście szalikó. Philips nie uzyskała takich baletek, butó, torebek oraz dochodó od razu (co rok 30 mln złotych). Samo Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień

20 Młodzi milionerzy F O M I U I.knpz.uek.krako.pl OOCZS BIZS JŻIJSZ O ZCZĄĆ ooczesny biznes jest nastaiony na a oczekiania możemy potencjalnych Projektanci starają nabycó. się d ążyć młodych stierdzić, że biznesmenó bez zględu do na iek czy dost ępność kapitału, można zaspokojenia potrzeb, ale do przekonania, paść na innoacyjny pomysł, który uczyni że tego potrzebują. Lindsay Phillips udało każdego się storzyć nie tylko użyteczny, ale także skutecznym i niezależnym finansoo, a co praktyczny za tym idzie - szczęśliym. ajażniejsze produkt, dlatego nie przykładzie osiągnęła sukces. to początkującego zacząć konsekentnie udało się użyteczny, storzyć ale nie także tylko coś przy menedżera robić. tym trać potem i nie poddaać się. praktyczny produkt. Volha Matskevich BIZS Z OULRMI iedy 21-letni student Jamie Murray ells 2004 roku próboał kupić parę okularó, jego głoie postał noy pomysł na biznes. Zaskoczony ceną okularó, ells postanoił zainestoać sój kredyt studencki firmę internetoą. azał j ą Glasses irect, specjalizującą się detaliczną sprzedażą okólaró po znacznie niższej cenie niż zykłych sklepach. ciągu pierszego roku dochody firmy przekroczyły 2 miliony dolaró roku przychody osiągnęły 5 milionó, a liczba praconikó Sfera Menedżera / umer 2 / Październik - Grudzień 2013

21 następnym numerze między innymi*: ariera controllingu Zaraźlia motyacja nie zabraknie także kskluzynego yiadu *redakcja zastrzega sobie prao do eentualnych zmian

22 SFR MŻR ołącz do nas! Stań się spółtórcą Sfery Menedżera i przeczytaj łasny artykuł na łamach naszego czasopisma. ontakt i szczegółoe informacje pod adresem mailoym:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dla studentó Wydziału Nauk o Żyności Szkoły Głónej Gospodarsta Wiejskiego Warszaie odbyających praktykę zakładach przetórczych przemysłu spożyczego Celem praktyki jest zapoznanie studenta sposób kompleksoy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Regulamin studenckich praktyk zaodoych na Wydziale Nauk o Żyności SGGW Warszaie ZAŁĄCZNIK 3/I-1/P-n Wersja 2.0 Oboiązuje od: 24.09.2013 r. RAMOWY PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH zakładach przetórczych

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach

Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach Polski Krok Po Kroku: Tablice Gramatyczne (Polish Edition) By Anna Stelmach If you are looking for the ebook by Anna Stelmach Polski krok po kroku: Tablice gramatyczne (Polish Edition) in pdf form, in

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Krakó, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://.stat.gov.pl/urzedy/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracoania

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o y Projekt Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstaoe Imię Nazisko Płeć

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT

KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT KONKURS OFERT NA WYKONAWCĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH NR1/2013/HDT I. Naza i adres zamaiającego: HDT - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Kolejoa 1 46-040 Ozimek II. Przedmiot zamóienia Szkolenia z zakresu umiejętności komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl 3 Development Web Solutions Portfolio Consulting 4 5 6 11 2 T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-30-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Maximum Ride Ostatnie Ostrzezenie Globalne Ocieplenie (Polska Wersja Jezykowa)

Maximum Ride Ostatnie Ostrzezenie Globalne Ocieplenie (Polska Wersja Jezykowa) Maximum Ride Ostatnie Ostrzezenie Globalne Ocieplenie (Polska Wersja Jezykowa) If you are searched for the ebook Maximum Ride Ostatnie ostrzezenie globalne ocieplenie (Polska wersja jezykowa) in pdf format,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Koniec mitu prywaciarza

Koniec mitu prywaciarza Koniec mitu prywaciarza Polacy o firmach rodzinnych 2015 Gala Finałowa EY Przedsiębiorca Roku Warszawa, 26 listopada 2015 Przedsiębiorczy 59,1% Pracowity 54,9% Zaradny 48,3% Kreatywny 48,3% Odważny 37,8%

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. Grota Roweckiego 64 41-200 Sosnowiec zsz9@sosnowiec.edu.pl

ul. Gen. Grota Roweckiego 64 41-200 Sosnowiec zsz9@sosnowiec.edu.pl naza i adres szkoły/placóki: Zespół Szkół Projektoania i Stylizacji Ubioru ul. Gen. Grota Roeckiego 64 41-200 Sosnoiec e mail: zsz9@sosnoiec.edu.pl telefon: 32 266 06 82 imię i nazisko dyrektora szkoły:

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego

instrukcja gry miejskiej porwanie dymskiego instrukcja gry miejskiej poranie dymskiego 1. W grze udział biorą drużyny, skład których chodzi od 4 do 6 zaodnikó. Drużyna, uzasadnionych ypadkach, może liczyć mniej lub ięcej zaodnikó, niż ymagana ilość.

Bardziej szczegółowo

Projekt czas zacząć? Czyli - humbuk czy realne zagrożenie? Piotr Ławniczak Warszawa, 26 września 2011

Projekt czas zacząć? Czyli - humbuk czy realne zagrożenie? Piotr Ławniczak Warszawa, 26 września 2011 Projekt czas zacząć? Czyli - humbuk czy realne zagrożenie? Piotr Ławniczak Warszawa, 26 września 2011 spis treści 1. Co oznacza brak adresów IP? 2. Kogo naprawdę może dotknąć brak adresów IP? 3. Czy zamienimy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi

Wywiady. Pani Halina Glińska. Tancerka, właścicielka sklepu Just Dance z akcesoriami tanecznymi Wywiady Pani Aleksandra Machnikowska Przedsiębiorca od 2009 roku, najpierw w spółce cywilnej prowadziła sklep Just Dance. Od 2012 roku prowadzi restaurację EL KAKTUS. W styczniu 2014 restauracja EL KAKTUS

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Personalizowane rekomendacje w e-commerce, czyli jak skutecznie zwiększyć przychody w sklepie on-line

Personalizowane rekomendacje w e-commerce, czyli jak skutecznie zwiększyć przychody w sklepie on-line Personalizowane rekomendacje w e-commerce, czyli jak skutecznie zwiększyć przychody w sklepie on-line Paweł Wyborski - Agenda Kim jesteśmy Czym są personalizowane rekomendacje Jak powstają rekomendacje,

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku

Sprawozdanie z działań Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy w 2007 roku Spraozdanie z działań Fundacji Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray 2007 roku Dane Fundacji Naza Fundacji: Fundacja Partnersto Dorzecza Kocierzanki i Koszaray Siedziba, Rychałd ul. Beskidzka 41,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo