Modelowy agentowy system e-commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowy agentowy system e-commerce"

Transkrypt

1 Modelowy agentowy system e-commerce Maria Ganzha, Maciej Gawinecki, Paweł Kobzdej, Marcin Paprzycki Wprowadzenie Pojęcie E-Commerce (electronic commerce) można definiować rozmaicie. Jedną z definicji przedstawiła Światowa Organizacja Handlu, opisując e-commerce jako produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów przez sieci teleinformatyczne [41]. E-commerce działa głównie w technologii WWW, jednakże wymaga również innych usług (np. usługi transportowe w przypadku produktów, które należy dostarczyć do klienta) [12]. Badania podsumowane w pracach [27, 28] pokazały, że technologia agentowa ma szansę podwyższyć rentowność przedsiębiorstw wirtualnych. Dzieje się tak między innymi dzięki możliwości taniego zwiększenia liczby negocjowanych i zawieranych transakcji oraz skróceniu czasu zakupu. Natomiast klient może zyskać na zastosowaniu technologii agentowej przez uzyskanie ceny towaru zbliżonej do jego rzeczywistej wartości rynkowej. Jest to rezultatem: 1. dostępu agentów do pełniejszej informacji o cenie towaru na rynku oraz 2. możliwości uczestniczenia w negocjacjach cenowych i testowaniu hipotez na temat tego, jaką cenę można uzyskać na rynku.

2 282 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Opis modelowego systemu e-commerce Przedstawimy teraz architekturę proponowanego systemu e-commerce modelującego procesy zakupu/sprzedaży z użyciem agentów. Według [40] proces zakupu/sprzedaży obejmuje następujące fazy: faza wstępna zawiera działania typu: badanie zapotrzebowania, zamawianie towaru, itp.; negocjacje w czasie których uczestnicy negocjują cenę zgodnie z obowiązującymi regułami, używając do tego celu swoich prywatnych strategii; finalizacja transakcji potwierdzenie zamówienia, dostawa towaru i odbiór należności; faza końcowa zbieranie informacji z procesu i wyciąganie na tej podstawie wniosków na przyszłość. Dwie pierwsze fazy wstępna i negocjacje nadają się szczególnie do zastosowania w nich technologii agentowej, dlatego im właśnie poświęcono znaczną część niniejszego rozdziału. Jednakże zwracać będziemy również uwagę na to, jaka informacja generowana w systemie może zostać wykorzystana do wyciągania wniosków na przyszłość. Schemat przypadków użycia systemu, wraz z występującymi w nim agentami i interakcjami między nimi, przedstawiony został na rysunku Źródło: opracowanie własne. Rysunek Przypadki użycia w prezentowanym systemie

3 Modelowy agentowy system e-commerce 283 Możemy wyodrębnić trzy główne części systemu: 1. centrum informacji, gdzie przechowywane są informacje o tym, który sklep sprzedaje jakie produkty; 2. część kliencką, w skład której wchodzą agenci reprezentujący interesy kupującego; 3. e-sklep reprezentowany przez agentów realizujących zadania sprzedawcy. Załóżmy teraz, że system działa już przez jakiś czas. Zostały więc zainicjowane funkcje wszystkich jego komponentów (np. e-sklepy zarejestrowały swoje towary w centrum informacji). Jak odbywa się obsługa kolejnego zamówienia użytkownika? Klient przekazuje swojemu przedstawicielowi Client Agent (CA) informację o tym, co chciałby kupić. Na podstawie tych danych CA zwraca się do centrum informacji z prośbą o listę sprzedawców danego towaru. Po otrzymaniu listy sklepów, CA wybiera spośród nich te, które są godne zaufania i umieszcza w nich swoich przedstawicieli (Buyer Agent; BA) w celu uczestnictwa w negocjacjach. Decyzję gdzie kupić potrzebny towar (lub, że przy zadanych parametrach zakup jest niemożliwy) CA podejmuje na podstawie raportów o wynikach tych negocjacji nadchodzących od BA. Z punktu widzenia sprzedającego system wygląda następująco. Sprzedawca jest reprezentowany przez agenta Shop Agent (SA). Ustala on listę towarów oraz rejestruje swój sklep i towary w centrum informacji (CIC) i czeka na klientów. W procesie sprzedaży agenta SA wspiera Gatekeeper Agent (GA). Jest to agent, który wpuszcza do sklepu tylko tych kupców (BA), którzy są godni zaufania. Następnie przekazuje im niezbędne informacje o mechanizmie sprzedaży danego produktu; po czym, gdy tylko kupiec poinformuje, że jest gotów przystąpić do negocjacji, dodaje go do puli kupców zainteresowanych tymże towarem. Gdy proces gromadzenia uczestników jest zakończony, GA inicjalizuje negocjację, w której biorą udział kupcy (BA) i sprzedawca (Seller Agent; SeA). Po zakończeniu negocjacji SeA przekazuje (przez GA) informacje do SA o zwycięzcy negocjacji (jeżeli taki istnieje). Na polecenie SA kolejny agent sklepowy Warehouse Agent (WA) rezerwuje towar na określony czas, aby kupiec mógł się zastanowić, czy kupuje towar w tym sklepie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, SA i CA uczestniczą w trzeciej fazie procesu kupna/sprzedaży finalizacji zakupu. Zanim przedstawimy dokładny opis systemu, zauważmy, że choć istnieje wiele prac na temat agentów w e-commerce oraz negocjacji między agentami, to jednak nasz projekt różni się od nich pod kilkoma istotnymi względami. 1) Zwykle rozważa się prowadzenie tylko jednej negocjacji. Nas interesuje scenariusz bardziej zbliżony do rzeczywistości, kiedy wiele produktów tego samego typu sprzedaje się jeden po drugim, czyli mamy do czynienia z sekwencją negocjacji. 2) Proces negocjacji zaprojektowaliśmy odmiennie do tego przedstawianego w literaturze. Zwy-

4 284 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych kle sprzedaż produktu ma miejsce w trakcie aukcji, do której nowi agenci przystępują w różnych momentach czasowych. W naszym systemie negocjacje są procesem dyskretnym. Mają one miejsce, gdy zgromadzi się pewna liczba kupców pragnących nabyć dany produkt. W międzyczasie zbiera się nowa grupa agentów BA zainteresowanych tymże towarem. 3) Skoro mamy do czynienia z sekwencją negocjacji cenowych, możliwa jest zmiana ich mechanizmu. Na przykład, pierwsze 127 sztuk zielonych szelek zostało sprzedanych w aukcji holenderskiej, a pozostałe 43 po ustalonej cenie z dużą zniżką z uwagi na koniec kolekcji. 4) Modelujemy system e-commerce całościowo, obejmując również to, co odbywa się przed i po negocjacjach (za wyjątkiem dostawy towaru i odbioru należności). 5) Mimo, że mobilność agentów często uznawana jest za ważny aspekt e-commerce, to rzadko wspomina się o problemie transportowania agenta z dużą inteligencją. W naszym systemie proponujemy rozwiązanie tego problemu wykorzystujące modularną budowę agentów i precyzyjne określenie jakie moduły mają zostać przesłane, kiedy, przez kogo i dokąd. Aby mogło dojść do zawarcia transakcji konieczne jest, aby uczestnicy procesu wiedzieli o czym mówią. Nasze rozważania zaczniemy więc od omówienia reprezentacji informacji Reprezentacja informacji i zarządzanie nią Zdecydowaliśmy, że produkty sprzedawane w systemie, będą reprezentowane ontologicznie przy użyciu OWL Lite [32]. Do gromadzenia i przetwarzania danych ontologicznych wykorzystujemy środowisko Jena [21]. Z uwagi na to, że naszym celem nie jest stworzenie realistycznej ontologii produktów, ale pokazanie zasad operowania danymi w postaci ontologicznej, postanowiliśmy użyć stosunkowo prostych struktur. Na rysunku 11.2 przedstawiamy schemat ontologii oraz schemat zarządzania nią przez centrum informacji (CIC). Kręgosłup ontologii produktów stanowi czterostopniowa hierarchia grup produktów: segment, rodzina, klasa i cegła (segment, family, class i brick). W ramach tej hierarchii poszczególne katalogi, jak na przykład katalog produktów audiowizualnych, organizują grupy produktów danego typu. Każdy indywidualny produkt stanowi instancję odpowiedniej klasy cegły z wybranego katalogu. Pomysł oraz większość danych zostało zaadaptowanych ze standardu Global Product Classification [15].

5 Modelowy agentowy system e-commerce 285 Rysunek Zarządzanie informacją przez CIC Źródło: opracowanie własne. Poniżej prezentujemy przykład instancji ontologii w formie N3. Reprezentuje ona ubranie jednorazowego użytku dla kobiet, chroniące kolana, wykonane z mieszanego materiału i odporne na cc: prod: : <http://www.ibspan.waw.pl/e-cap/db/cic/products.owl#>. :Product a cc:protectivelowerbodywearbrick, a prod:productentity ; cc:hasconsumerlifestage cc:unclassified ; cc:hasgender cc:female ; cc:hasifdisposable cc:yes ; cc:hassafetyfeatures cc:coldresistant ; cc:hastypeofmaterial cc:combination ; cc:hastypeofprotectivelowerbodywear cc:protectivekneepads.

6 286 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Jak wspomnieliśmy, agent SA rejestruje w centrum informacji (CIC) wszystkie sprzedawane w swoim sklepie produkty (wysyła wiadomość zawierającą zserializowane dane towarów). Z tego względu CIC zapisuje informacje o produktach w formie ontologii rozszerzonej o dane oferującego SA (dokładniej, agenta GA). Dokładnie rzecz biorąc, obok zespołu ontologii produktów istnieje ontologia definiująca związek zarejestrowanych sklepów z produktami dostępnymi w bazie, za pomocą relacji sells. Na przykład, na rysunku 11.2 sklep X sprzedaje Offered- Product100, będący aparatem fotograficznym Canon EOS Warto przy tej okazji wskazać na kilka przyjętych rozwiązań. Po pierwsze w naszym podejściu używamy dwóch różnych języków ontologii: FIPA ACL/SL [13] dla opisu operacji, o których wykonanie CIC jest proszony oraz OWL Lite do opisu produktów. Po drugie, dla uproszczenia niektórych procesów zdecydowaliśmy się na reprezentowanie różnych wariantów jednego produktu, jako osobne byty. Na przykład jeżeli pewne buty występują w rozmiarach 39, 40 oraz 41, to w bazie CIC będą reprezentowane jako trzy osobne rekordy. Po trzecie przyjęliśmy założenie, że wszyscy agenci przetwarzający informacje o produktach, będą znali ontologię produktów. Kiedy użytkownik poprosi CA o zakup towaru, wówczas takie zamówienie tłumaczone jest na zapytanie SPARQL [38], które jest wykonywane przez CIC w środowisku Jena. BASE <http://www.ibspan.waw.pl/e-cap/> PREFIX product: <product/product.owl#> PREFIX team: <cic/auxilary/team.owl#> PREFIX audio-video: <product/audio-visual-catalog.owl#> SELECT?product?shop FROM <db/cic/products.owl#> FROM NAMED <db/cic/teams.owl#> WHERE {?product audio-video:hasformatofphotographicfilm audio-video:_35mm ; audio-video:hasifwithbuilt_inflash audio-video:no ; audio-video:hasifwithzoom audio-video:no ; audio-video:hasifwithautofocus audio-video:yes ; audio-video:hastypeofcamera audio-video:singlelensreflex_slr_ ; rdf:type audio-video:analoguecamerasbrick ; rdf:type product:productentity. GRAPH <db/cic/teams.owl#> {?shop team:sells?offered.?offered team:aboutproduct?product. } } LIMIT 100

7 11.4. Negocjacje wprowadzenie Modelowy agentowy system e-commerce 287 Wiedząc już, jak w systemie opisywana jest informacja o produktach i ich sprzedawcach, możemy przejść do kluczowego zagadnienia negocjacji cenowych. W ogólności, negocjacje są formą znajdowania kompromisu, w ramach którego zaangażowane strony akceptują porozumienie, np. w sprawie ceny towaru, terminu dostawy czy zawarcia pokoju [22, 30]. Jedną z najbardziej znanych form negocjacji cenowych są aukcje. Przedmiotem aukcji mogą być towary (dzieła sztuki, nieruchomości, etc.) lub usługi (naprawa budynku, budowa drogi, etc.). W praktyce spotyka się szeroką gamę aukcji, z których większość można dostosować do e-commerce. Dla celów naszego projektu ograniczyliśmy się do aukcji, które spotykamy w negocjacjach przedsiębiorstwo-do-konsumentów (B2C), pomijając transakcje typu przedsiębiorstwo-do-przedsiębiorstw(a) (B2B), w których możliwe są na przykład aukcje odwrotne (aukcje, w których klient ogłasza chęć zakupu towaru, a dostawcy zgłaszają swoje propozycje). Najbardziej popularnymi formami negocjacji cenowych są: Aukcja angielska (English auction) dotyczy sprzedaży jednego produktu (lub grupy produktów traktowanych jako jeden produkt). Bierze w niej udział sprzedawca i minimum dwóch kupujących. Uczestnicy składają propozycje zakupu przebijając poprzednią najwyższą cenę o co najmniej pewną określoną wartość (kwotę przebicia). Aukcja kończy się, gdy nie ma już chętnych do dalszego podnoszenia ceny (przez określony czas nie została zgłoszona nowa propozycja) lub gdy upłynie ustalony termin (aukcja kończy się o 11.54). To pierwsze rozwiązanie jest bardziej popularne w domach aukcyjnych, natomiast to drugie w przypadku aukcji internetowych. Sprzedający wyznacza cenę wywoławczą i opcjonalnie kwotę minimalną, poniżej której nie zgadza się na sprzedaż. Zwycięzcą aukcji jest kupujący, który złożył najwyższą ofertę (jeżeli nie była ona niższa od ceny minimalnej). Jeśli kwota minimalna nie jest ustalona, przyjmuje się, że jest to cena wywoławcza. Aukcja holenderska (Dutch auction) w chwili obecnej istnieje wiele schematów aukcji holenderskiej [7, 16]. Aukcje tego rodzaju rozpoczyna sprzedawca wysoką ceną wywoławczą, która jest następnie obniżana do momentu zaakceptowania ogłoszonej ceny przez któregokolwiek z klientów. Aukcja holenderska może być wykorzystana do sprzedaży jednego, jak i wielu produktów. W tym drugim przypadku kupujący określa ile przedmiotów w danej cenie chce zakupić. Pozostałe przedmioty uczestniczą w kontynuacji aukcji, która przebiega w ten sam sposób. Warto zauważyć, że w aukcji holenderskiej sprzedawca jest stroną aktywną, natomiast kupujący są pasywni (poza akceptacją wybranej ceny). Jest to przeciwieństwo aukcji angielskiej, gdzie to kupujący byli stroną aktywną, a sprzedawca pasywną. Przetargi (sealed bid first price auction) uczestnicy składają oferty w zalakowanych kopertach. Zwycięzcą jest ten, kto zaoferował najwięcej (jeśli jest to kwota wyższa od kwoty minimalnej sprzedawcy).

8 288 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Przetargi drugiej ceny (sealed bid second-price auction) czasem zwana także aukcją Vickrey'a (nazwaną tak od nazwiska autora pomysłu Williama Vickrey'a). Jest to wariant przetargu, w którym zwycięzca płaci drugą co do wysokości zaproponowaną cenę, a nie najwyższą. Negocjacje z ceną ustaloną (fixed-price negotiation) sprzedający określił stałą cenę produktu. Kupujący mogą nabyć dowolną (dostępną) ilość towaru po tejże cenie Autonomiczne negocjacje oraz modularna budowa agentów Zobaczmy teraz, jak można negocjacje realizować w systemach agentowych. Powszechnie przyjmuje się, że mechanizm negocjacji wymaga dwóch elementów [22, 30]: protokół negocjacyjny jest to konwencja, według której przebiega proces negocjacji, strategia negocjacji zachowania podejmowane podczas negocjacji, mające doprowadzić do osiągnięcia pożądanych wyników. Ponieważ negocjacje mają być prowadzone autonomicznie przez agentów programowych, konieczna jest formalizacja (w celu późniejszej reprezentacji algorytmicznej). Podsumowanie różnych podejść do formalizacji negocjacji można znaleźć w pracy [5, 26, 29, 42]. W proponowanym systemie wykorzystujemy rezultaty przedstawione przez Bartoliniego i jego zespół w [8, 9]. Zaproponowali oni strukturę dla implementacji negocjacji agentowych. Składa się ona z: 1) infrastruktury negocjacji, 2) ogólnego protokołu negocjacji oraz 3) reguł negocjacji. Infrastruktura negocjacji opisuje role uczestników oraz gospodarza (host) zarządcy negocjacji. Ogólny protokół negocjacji definiuje trzy fazy negocjacji: przyjęcie do negocjacji, wymianę ofert oraz formułowanie porozumienia. Określa on, na przykład, kiedy i jakiego rodzaju wiadomości muszą wymienić gospodarz i uczestnicy negocjacji. Reguły negocjacji wymuszają mechanizm negocjacji i zostały podzielone na: reguły przyjmowania uczestników do negocjacji, reguły sprawdzania poprawności ofert, reguły do przestrzegania protokołu, reguły zmiany stanu negocjacji i informowania uczestników, reguły formułowania porozumienia oraz reguły zakończenia negocjacji. W swoich pracach Bartolini i zespół zaproponowali, że w negocjacjach uczestniczą agenci mobilni, którzy przenoszą ze sobą całą wiedzę potrzebną do negocjacji. Ponieważ w naszym systemie negocjacje mogą się odbywać według wielu różnych scenariuszy, musieliśmy zmodyfikować takie podejście. A mianowicie, proponujemy rozwiązanie oparte na pracy [1], gdzie mobilny agent zbudowany jest ze szkieletu oraz modułów ładowanych dynamicznie na żądanie (więcej w [34, 35]).

9 Modelowy agentowy system e-commerce 289 Rysunek Modularna budowa agenta Źródło: [35] Pomysł zilustrowany jest na rysunku 11.3 przedstawiającym następujące elementy modularnego agenta: Moduł komunikacji odpowiedzialny za komunikację między agentami; jest to moduł statyczny posługujący się językiem FIPA ACL [17] (jednak zawartość wiadomości może ulegać zmianie w zależności od miejsca negocjacji; na przykład negocjacje w e-sklepie w Chinach mogą wymagać specjalnego modułu komunikacji). Moduł protokołu zawiera ogólne zasady negocjacji oraz specyficzne dane dotyczące negocjacji, która będzie miała miejsce (szablon negocjacji; negotiation template); informacje te są dostarczane przez agenta GA przed przystąpieniem do negocjacji; Moduł strategii zawiera specyficzną dla danej negocjacji taktykę agenta, otrzymaną od agenta CA. W ten sposób przez sieć przemieszcza się tyko minimalny szkielet agenta (ew. z modułem komunikacyjnym) natomiast pozostałe moduły zostają przyłączone już w sklepie.

10 290 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Negocjacje oparte na regułach Załóżmy teraz, że agent BA został skompletowany i jest gotowy do uczestnictwa w negocjacjach cenowych. Jak wspomniano reguły negocjacji wykorzystywane są do wymuszania konkretnego rodzaju negocjacji cenowych i dzielą się na: a) reguły przyjmowania uczestników do negocjacji, b) reguły poprawności ofert, c) reguły ustalania zgodności z protokołem, d) reguły uaktualniania stanu negocjacji oraz informowania uczestników, e) reguły zawierania porozumienia oraz f) reguły zakończenia negocjacji. Na podstawie takiego podziału, w pracach [8, 9], zaproponowano utworzenie po stronie gospodarza następujących komponentów: Gatekeeper, Proposal Validator, Protocol Enforcer, Information Updater, Negotiation Terminator oraz Agreement Maker. W związku z wykorzystywanym przez nas mechanizmem obsługi negocjacji, Gatekeeper stał się pełnoprawnym agentem z zadaniami opisanymi powyżej. Tak więc gospodarz negocjacji ma teraz strukturę przestawioną na rysunku Źródło: opracowanie własne. Rysunek Struktura klas gospodarza negocjacji Gospodarz negocjacji został zaimplementowany jako agent JADE i dziedziczy po klasie jade.core.agent. Komponenty kontroli negocjacji zostały do niego włączone jako zwykłe klasy Javy, z których każda posiada metodę handle(), aktywowaną gdy należy sprawdzić reguły, za które odpowiada. Dodatkowo, co widać na

11 Modelowy agentowy system e-commerce 291 rysunku 11.4, gospodarz zawiera obiekt tablica informacyjna (blackboard). Obiekt ten jest silnikiem reguł JESS [23] (klasy jess.rete) zainicjowanym regułami konkretnej negocjacji i uruchamia go każde sprawdzanie tych reguł Sprawdzanie reguł Wszystkie komponenty gospodarza używają jednej współdzielonej instancji systemu eksperckiego JESS. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że każdy host posiada wyłącznie jeden silnik reguł zamiast sześciu sugerowanych przez Bartoliniego (jeden dla każdego komponentu). Tak więc w przypadku m gospodarzy mamy m instancji JESS zamiast 6m; zyskując tym samym na wydajności oraz ograniczając ilość wymaganej pamięci. Reguły i fakty zarządzane przez silnik reguł podzielone są na moduły JESS. Obecnie jeden moduł odpowiada za dane na tablicy informacyjnej, a osobne za reguły używane przez poszczególne komponenty. Fakty dla tablicy informacyjnej są wyrażeniami JESS deftemplate i mogą reprezentować, między innymi (pełna lista faktów zależy od rodzaju negocjacji): aktualną ofertę sprzedaży, niewidoczną dla kupców minimalną kwotę sprzedawcy, maksymalny czas oczekiwania na następną ofertę, kwotę aktualnie najwyższej oferty, etc Realizacja negocjacji aukcja angielska Aukcja angielska jest jedną z najbardziej popularnych obecnie metod negocjacji cenowych. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest jej prostota i fakt, iż łatwo daje się realizować elektronicznie (używają jej, m.in. ebay.com i Allegro.pl). W naszym systemie, w przypadku aukcji angielskiej szablon negocjacji będzie zawierał następujące informacje: numer identyfikacyjny negocjacji, numer identyfikacyjny produktu, minimalną kwotę przebicia, maksymalny czas braku aktywności w trakcie aukcji, po którym następuje zakończenie aukcji, cenę początkową (szablon sprzedawcy), minimalną zarezerwowaną cenę sprzedawcy (szablon sprzedawcy). Strategia klienta w przypadku aukcji angielskiej mówi kiedy ogłosi on swoją ofertę oraz jaka będzie jej wysokość. Oczywiście wartość oferty musi być wyższa

12 292 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych od aktualnej ceny maksymalnej co najmniej o kwotę przebicia podaną w szablonie. Strategia zawiera także informację, ile maksymalnie klient jest gotów zapłacić za dany towar (górna granica dla ofert zgłaszanych przez BA). Strategii dla sprzedającego w aukcji angielskiej nie ma, ponieważ w tym przypadku jest on stroną pasywną. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe reguły występujące w aukcji angielskiej. OFERTA KUPIEC reguła ta mówi, że kupiec może wysłać ofertę wówczas, gdy istnieje oferta sprzedającego (negocjacja została zapoczątkowana) JEŻELI Jest poprawna oferta Pr uczestnika w roli kupca ^ Istnieje aktywna oferta uczestnika w roli sprzedawcy WÓWCZAS Oferta Pr jest ogłaszana PRZEBICIE KUPIEC zgłaszana przez kupca oferta musi być wyższa od aktualnej oferty co najmniej o kwotę przebicia JEŻELI Kwota przebicia to Inc ^ Aktualna najwyższa oferta to B ^ Ofertę Pr na towar A z ceną P złożył kupiec ^ P B + Inc WÓWCZAS Oferta Pr jest aktywna Realizacja negocjacji aukcja holenderska Zajmijmy się teraz nieco bardziej skomplikowanym mechanizmem negocjacji, jakim może być wieloproduktowa aukcja holenderska. Opis przyjętej przez nas wersji aukcji holenderskiej znajduje się w punkcie Dodajmy tylko, że przyjęliśmy dodatkowe ograniczenie, że jeden kupujący może zgłosić co najwyżej jedną poprawną ofertę kupna. Dla aukcji holenderskiej szablon negocjacji musi zawierać następujące ustalenia: numer identyfikacyjny negocjacji, numer identyfikacyjny produktu,

13 Modelowy agentowy system e-commerce 293 minimalną kwotę przebicia, o którą sprzedawca musi zmniejszać cenę przy każdej kolejnej ofercie, maksymalny czas braku aktywności w trakcie aukcji, po którym następuje zakończenie aukcji, liczbę sztuk N towaru wystawioną na sprzedaż, cenę początkową (szablon sprzedawcy), minimalną zarezerwowaną cenę sprzedawcy (szablon sprzedawcy). W przypadku aukcji holenderskiej, strategia kupującego określa, kiedy zaakceptować cenę sprzedawcy. Najprostszą strategią jest sprawdzenie, czy aktualna cena jest niższa od maksymalnej, którą klient jest skłonny zapłacić i jeśli tak jest, to zaakceptować ofertę. Można jednak oprzeć strategię na upływie czasu, ilości pozostałych w ofercie przedmiotów, czy na tempie, w jakim ich ubywa. Strategia sprzedawcy natomiast powinna zawierać następujące parametry: cenę początkową, funkcję wyznaczania przedziału czasu, po którym sprzedawca ogłosi kolejną ofertę (czas ten musi być krótszy niż maksymalny czas braku aktywności, który kończy negocjację), cenę minimalną, poniżej której sprzedawca nie będzie licytował. A oto przykładowa reguła dla aukcji holenderskiej. Kupiec może wysyłać ofertę jedynie wówczas, kiedy istnieje aktywna oferta sprzedawcy. Ponadto oferowana przez kupca cena (funkcja X) musi być równa aktualnej cenie sprzedaży oraz żądana ilość (funkcja M) nie może być większa od ogólnie dostępnej puli towaru. Powyższe warunki sprawdza następująca reguła: AKCEPTOWANIE KUPIEC JEŻELI oferta Pr pochodzi od uczestnika w roli kupca ^ aktywna oferta sprzedawcy jest na kwotę B ^ X(Pr) = B ^ M(Pr) N WÓWCZAS oferta Pr jest akceptowana.

14 294 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Zakończenie negocjacji Każdorazowe zakończenie negocjacji przez jednego z agentów BA prowadzi do przesłania informacji o jej rezultatach do agenta CA. Wiadomości te są obsługiwane w kolejności wynikającej z czasu rezerwacji (oraz kwestii związanych z zaufaniem; zobacz punkt 11.9). Na przykład, jeśli dana rezerwacja kończy się w ciągu następnych 37 sekund to trzeba podjąć decyzję czy wykorzystać ją i dokonać zakupu [14]. W trakcie trwania analizy mogą zostać nadesłane wyniki negocjacji, które miały miejsce w innych sklepach i mogą wpłynąć na jej przebieg. Ogólnie rzecz biorąc, rezultatem analizy może być: 1) decyzja o realizacji zakupu w jednym ze sklepów, 2) decyzja o oczekiwaniu na lepszą propozycję (w tym rezygnacja z pewnej grupy rezerwacji i nakazanie agentom przystąpienia do ponownych negocjacji), lub 3) poinformowanie klienta, że transakcja jest niemożliwa do przeprowadzenia (na przykład dlatego, iż z informacji otrzymanych od BA wynika, że ceny rynkowe - ceny stałe i wyniki negocjacji - są wyższe od zadanych warunków cenowych). Zauważmy, że podjęcie decyzji o wyborze oferty nie musi zakończyć się sukcesem. Komunikacja z agentem znajdującym się na innym komputerze może trwać tak długo, że rezerwacja zostanie anulowana. Fakt ten musi być brany pod uwagę przez CA, gdy analizuje on posiadane w danym momencie informacje dotyczące obsługi konkretnego zlecenia. Kiedy próba zakupu powiedzie się, jak również jeżeli podjęta zostaje decyzja o niewykonalności danego zlecenia, CA wysyła wiadomości do wszystkich BA pracujących nad danym zleceniem, aby zakończyli swoje działanie. Wszelkie dane o zdarzeniach mających miejsce podczas obsługi poleceń klienta są zbierane i przechowywane na przyszłość. Mowa tutaj, na przykład, o: odmowie przyjęcia do negocjacji, wynikach negocjacji (pozytywnych i negatywnych), uzyskanej cenie i długości rezerwacji. Efektem analiz z wykorzystaniem takich informacji może być, na przykład: (1) wykluczenie z kręgu zainteresowań sklepu, który systematycznie oferuje towary po zawyżonych cenach (na podstawie wyników aukcji/proponowanych stałych cen), (2) ocena wartości rynkowej towaru (przegrane i wygrane aukcje dostarczają takiej informacje) (3) ocena stopnia zaufania ze strony SA (na podstawie zmiany długości rezerwacji w danym sklepie), (4) ocena prędkości sprzedaży (krótsza rezerwacja bez powodu może oznaczać, że towar się dobrze sprzedaje), (5) zmiana strategii negocjacji (sekwencja przegranych negocjacji danego typu skłania do zmiany strategii). Z drugiej strony po zakończeniu negocjacji SA dokonuje rezerwacji towaru u WA, informuje zwycięskiego BA o przyznanej długości rezerwacji i oczekuje na dalszy rozwój sytuacji: 1. Jeśli zwycięski BA potwierdza rezerwację, SA sprawdza u WA status rezerwacji. Jeżeli rezerwacja nie wygasła, wówczas SA potwierdza transakcję. Ta wia-

15 Modelowy agentowy system e-commerce 295 domość rozpoczyna finalizację transakcji obejmującą, m.in. płatności i dostawę. Jeżeli rezerwacja wygasła, SA wysyła do BA informację o odrzuceniu. 2. Jeśli CA odwołuje rezerwację (za pośrednictwem BA), wówczas SA poleca WA wycofać odpowiednią rezerwację i modyfikuje zaufanie do danego CA. Przedstawione scenariusze zamykają określony proces w SA, jednak przez cały czas ma on pieczę nad pozostałymi transakcjami i negocjacjami. Ponadto cyklicznie przeprowadza on analizę sytuacji dotyczącej danego towaru, co może owocować zmianami w sposobie (mechanizm negocjacji) lub parametrach (ceny minimalnej, itp.) jego sprzedaży. Na przykład, gdy zostały 22 sztuki produktu, wówczas może zapaść decyzja o wyprzedaży po cenie stałej. W każdym z takich przypadków powstaje odpowiedni szablon, który trafia do GA. Podobnie do CA, SA też zapisuje w swojej bazie wiedzy wszelkie informacje dotyczące wszystkich wydarzeń w sklepie, np.: wyniki negocjacji (pozytywne i negatywne), informacje o zwycięzcach, kto potwierdził rezerwację, a kto zrezygnował z zakupu, itd. Informacje zgromadzone w tejże bazie mogą spowodować, np.: (1) niedopuszczenie niektórych BA/CA do negocjacji, (2) zmianę mechanizmu negocjacji cenowych, (3) zmianę parametrów negocjacji (np. kwoty minimalnej sprzedawcy), zmianę czasu rezerwacji (towary, które się bardzo dobrze sprzedają, mają krótszy czas rezerwacji) Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem odgrywa istotną rolę w proponowanym systemie. Po pierwsze wiele typów negocjacji cenowych wykorzystuje czas, np. do kiedy można ogłosić nową ofertę lub do kiedy sprzedawca czeka na oferty. Ponieważ jednak negocjacje cenowe odbywają się na jednym komputerze (nie ma negocjacji na odległość), wszyscy uczestnicy mogą korzystać z zegara tej samej maszyny. Drugi przypadek, to rezerwacja produktu i tutaj sprawa się komplikuje, ponieważ dotyczy wielu komputerów. Na przykład, jeżeli CA wysłał 10 agentów BA na 10 różnych maszyn, wówczas musimy sobie radzić z 11 różnymi czasami. Na przykład, gdy jeden komputer spieszy się o 13 sekund w stosunku do GMT, inny może późnić się o 17 sekund. Załóżmy, że część z tych agentów wygrała negocjacje i przekazała do CA informacje kiedy wygasają rezerwacje. W tej sytuacji CA musi wiedzieć dokładnie ile ma czasu na podjęcie decyzji, czy potwierdzić chęć zakupu, zanim poszczególne rezerwacje wygasną. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje czas uniwersalny. W tym celu użyliśmy protokołu czasu sieciowego SNTP [18, 19, 20], aby ustalić czas uniwersalny i różnicę czasową między tym czasem a lokalnym zegarem na komputerze. Wykorzystując ten protokół, każdy CA i GA ustala taką różnicę podczas inicjalizacji.

16 296 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych Zakładamy przy tym, że lokalny zegar działa poprawnie, i że proces ustalania różnicy czasu nie będzie musiał być uruchamiany zbyt często (możliwe jest również odświeżanie różnicy czasowej przez GA przed każdą negocjacją). Tak ustalona różnica czasowa jest przekazywana do BA razem z szablonem negocjacji. Po wygranej licytacji, BA przesyła różnicę czasową do CA razem z godziną wygaśnięcia rezerwacji (np. rezerwacja jest ważna do 12:35:55, a lokalna różnica czasowa to 00:00:01 ). Wówczas CA może dowiedzieć się dokładnie ile ma czasu na analizę (np. jeżeli sklep późni się o 10 sekund względem GMT, a klient spieszy się o 5 sekund względem GMT, wówczas CA względem GA spieszy się o 15 sekund). Oczywiście opóźnienia sieciowe mogą odegrać kluczową rolę podczas potwierdzania rezerwacji. W przypadku wolniejszego połączenia sieciowego, wiadomość o decyzji klienta powinna zostać wysłana odpowiednio wcześniej, a ustalanie właściwego momentu leży w gestii agenta CA Zarządzanie zaufaniem Ostatnim tematem, który chcielibyśmy omówić, jest zarządzanie zaufaniem. Zauważmy tutaj, że rozpatrywać można dwa bliskie sobie pojęcia: zaufanie i reputację. W literaturze pojęcia te rozumiane są najczęściej jako: zaufanie wiara jednostki w możliwości, uczciwość oraz niezawodność (drugiej jednostki), na bazie własnych dotychczasowych doświadczeń; reputacja wiara jednostki w możliwości, uczciwość oraz niezawodność (drugiej jednostki), na podstawie rekomendacji innych jednostek. Tak więc zaufanie jest zwykle traktowane jako relacja jeden-dojednego, natomiast reputacja jako jeden-do-wielu. Równocześnie oba związki budowane są na podstawie długotrwałych doświadczeń. Istnieje wiele sposobów obliczania reputacji i zaufania. Podamy tutaj tylko listę przykładów, a po konkretne rozwiązania odsyłamy zainteresowanych czytelników do wskazanej literatury: 1) suma lub średnia rankingów [36], 2) systemy Bayesa [39], 3) model dyskretny [2, 3, 10, 11], 4) modele rozmyte [31] i inne [24, 25, 33, 43, 44]. Choć możliwe byłoby wprowadzenie do naszego systemu pojęcia reputacji, w chwili obecnej wymiana informacji między klientami lub sprzedawcami nie jest przewidziana. Z tego powodu zajmiemy się wyłącznie zaufaniem Zaufanie po stronie klienta Działanie agenta CA, reprezentującego użytkownika, opiera się na historii kontaktów ze sklepami. Obecnie zakładamy, że negocjacje są fair (np. bez sztucznego podbijania ceny przez podstawionych agentów lub umów między sklepami oferującymi taki sam towar) oraz, że agenci nie mogą ukryć swojej tożsamości: mogą otrzymać

17 Modelowy agentowy system e-commerce 297 nowe ID, aby wymazać brak zaufania do siebie w niektórych sklepach, jednak nie mogą podszywać się pod kogoś innego, kto cieszy się wysokim zaufaniem. Większość sytuacji, mogących wpływać na zaufanie do sklepu, ma miejsce podczas finalizacji transakcji (inne można znaleźć w [6]). Proces ten zawiera, m.in. płatność oraz dostawę. Wszelkie opóźnienia, zła jakość dostarczonego towaru, przysłanie niewłaściwego towaru, itd. wpływają negatywnie na zaufanie do takiego dostawcy. Zastanówmy się teraz, jak wpływa to na zachowanie klienta. Kiedy użytkownik prosi CA o zakup pewnego produktu, CA otrzymuje od CIC listę sklepów, które ten produkt oferują. Taka lista jest następnie przetwarzana przez CA, który między innymi ustala stopień zaufania do każdego e-sklepu (proces każdorazowego dostosowywania listy wynika z zastosowania modelu zaufania z zapominaniem). Jeżeli okaże się, że na liście znajdują się sklepy z zaufaniem poniżej pewnej dopuszczalnej wartości, wówczas są one wykluczane z kręgu zainteresowań. Oczywiście wyjątkiem od tej reguły może być sytuacja, kiedy interesujący produkt oferuje niewielu sprzedawców. W takim przypadku klient może zechcieć zaryzykować zakupy w sklepie, o którym ma nienajlepsze zdanie. Jeżeli jednak po wykluczeniu niechcianych sklepów lista ciągle jest długa, wówczas CA może zastosować wielokryterialny ranking (np. używając metody Saaty'go [37]) i na tej podstawie wybrać oferty najbardziej go interesujące. Zauważmy, że wtedy może mieć znaczenie, że dany sklep został uznany przez klienta za drogi (tzw. wizerunek), ponieważ każdemu kryterium należy przyporządkować pewną ważność. Jeden klient może powiedzieć: wolę drogie produkty wysokiej jakości od tanich, kiedy inny powie: szukam przede wszystkim tańszych produktów z nie koniecznie ekspresową dostawą. Można by zapytać, dlaczego nie wysyłać agentów BA do wszystkich sklepów. Odpowiedź jest również powiązana z zaufaniem. Za każdym razem, kiedy BA wygrywa aukcję i jej nie finalizuje, sklep zmniejsza do niego zaufanie. Zatem w uproszczeniu, jeżeli klient wysłałby N kupców, z których K wygrałoby aukcje, to przy finalizacji jednej transakcji, w jednym sklepie nasze zaufanie by wzrosło, a w K 1 spadło. Z uwagi na to, że niskie zaufanie może doprowadzić do niedopuszczenia do negocjacji, przy wyborze sklepów do odwiedzenia należy postępować bardzo ostrożnie Zaufanie po stronie sklepu Jak opisano wcześniej, pierwszy kontakt między sklepem a klientem odbywa się za pośrednictwem agenta GA, który danego kupca wpuszcza lub nie. Decyzja ta opiera się na zaufaniu, które sklep przypisuje konkretnemu klientowi. Kiedy wartość zaufania zejdzie poniżej pewnego progu, wówczas GA nie pozwoli kupcowi na negocjacje. Z punktu widzenia sklepu, realizacja rezerwacji odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania do klienta (inne przypadki opisane są w [6]). Przypomnijmy, że

18 298 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych jeżeli BA wygrał negocjacje, nie znaczy to jeszcze, że kupi dany towar. Sklep jednak musi na pewien czas zarezerwować odpowiednią ilość produktu, wycofując ją tym samym z ogólnej puli dostępnej dla innych klientów. Skoro głównym zadaniem agenta SA jest sprzedaż jak największej ilości towaru, to klient, który sfinalizował transakcję, umacnia swoją pozycję w sklepie. W przypadku, gdy BA nie dokona zakupu, mamy do rozpatrzenia dwa scenariusze. 1) BA stosunkowo wcześnie, w czasie trwania rezerwacji, poinformował o swojej rezygnacji (np. w pierwszych 2 minutach przy 59 minutach rezerwacji). SA oczywiście nie jest wówczas zadowolony z takiego obrotu sprawy, jednak takie są założenia naszego systemu i wszyscy użytkownicy muszą godzić się z konsekwencjami. Dlatego też w tej sytuacji kara nałożona na BA nie powinna być zbyt surowa (lub nie powinno jej być w ogóle). 2) Jeżeli jednak rezerwacja wygasa, wówczas sklep ma pełne prawo do utraty zaufania do takiego nabywcy. Nie dość bowiem, że na dłuższy czas pomniejszono dostępną dla sprzedaży ilość towaru, to jeszcze należy sobie uświadomić, iż drugi w kolejności licytujący mógłby kupić ten towar, lecz nie wygrał negocjacji. Obniżenie wiarygodności nierzetelnego kupca może wiązać się z zejściem jego zaufania poniżej wartości progowej, a to uniemożliwi mu ponowne wejście do negocjacji [4]. Należy również przewidzieć problemy podczas finalizacji transakcji. Powiedzmy BA wygrał negocjacje i potwierdził chęć zakupu, ale z różnych przyczyn CA nie przelał pieniędzy. W takim przypadku poziom zaufania do klienta również się obniża. Jednak w naszym systemie ten etap zakupu nie jest implementowany. Dlatego też pomijamy takie przypadki w szczegółowych rozważaniach Karanie i nagradzanie Zaufanie klienta do sklepu wykorzystuje się wyłącznie w momencie wyboru sklepów, w których podjęta zostanie próba zakupu towarów. Natomiast zaufanie sklepu do klienta używane jest w dwóch przypadkach. Po pierwsze dany kupiec może być dopuszczony do negocjacji (po raz pierwszy, lub usiłując do niej powrócić). Jednakże znacznie ciekawszy jest wpływ zaufania na długość rezerwacji. Im większe bowiem zaufanie sklepu do kupca, tym dłużej sklep może poczekać na jego decyzję. Więcej na ten temat, jak również o przykładowym sposobie obliczania zaufania, można przeczytać w [6]. Uwagi końcowe Celem powyższego rozdziału było podsumowanie naszych prac prowadzących do stworzenia modelowego agentowego systemu e-commerce. W chwili obecnej opisany system jest implementowany, a kody źródłowe znajdują się w repozytorium Sourceforge pod adresem:

19 Modelowy agentowy system e-commerce 299 Bibliografia [1] A Plug-in Architecture Providing Dynamic Negotiation Capabilities for Mobile Agents (1998) M. T. Tu, F. Griffel, M. Merz, W. Lamersdorf, Lecture Notes in Computer Science. [2] Abdul-Rahman A., Hailes S., Supporting Trust in Virtual Communities. In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, 4 7 January [3] Audun J., Roslan I., Boyd C., A Survey of Trust and Reputation Systems for Online Service Provision. Decision Support Systems. [4] Bădică C., Bădită A., Ganzha M., Paprzycki M., Developing a Model Agent-based E-commerce System. In: Jie Lu et. al. (eds.) E-Service Intelligence Methodologies, Technologies and Applications, Springer, [5] Bădică C., Bădită A., Ganzha M., Paprzycki M., Implementing Rule-Based Automated Price Negotiation in an Agent System. Journal of Universal Computer Science, in press. (2007) [6] Bădică C., Ganzha M., Gawinecki M., Kobzdej P., Paprzycki M., Towards Trust Management in an Agent-based E-commerce System Initial Considerations. In: A. Zgrzywa (ed.) Proceedings of the MISSI 2006 Conference, Wroclaw University of Technlogy Press, Wroclaw, Poland (2006) [7] Bădică C., Ganzha M., Gawinecki M., Kobzdej P., Paprzycki M..: Utilizing Dutch Auction in an Agent-based Model E-commerce System In: Proceedings of the 14 th International Enformatika Conference, World Enformatika Society, 2006, [8] Bartolini, C., Preist, C., Jennings, N.R., A Software Framework for Automated Negotiation; Proc. Of SELMS. Lect. Notes in Comp. Sci. 3390, Springer, Berlin (2005) [9] Bartolini, C., Preist, C., Jennings, N.R., Architecting for Reuse: A Software Framework for Automated negotiation; Proc. of AOSE: Int. Workshop on Agent-Oriented Software Engineering, Bologna, Italy, Lect. Notes in Comp. Sci. 2585, Springer, Berlin, (2002) [10] Cahill V., Shand B., Gray E., et al. Using Trust for Secure Collaboration in Uncertain Environments. Pervasive Computing, 2(3):52 61, July September [11] Carbone M., Nielsen M., Sassone V., A Formal Model for Trust in Dynamic Networks. In Proc. of Int. Conference on Software Engineering and Formal Methods, Brisbane, September [12] Ecommerce definition and types of ecommerce, [13] FIPA SL Content Language Specification, 2002, [14] Gawinecki M., Ganzha M., Kobzdej P., Paprzycki M., Bădică C., Scafes M., Popa Gabriel- George (2006) Managing Information and Time Flow in an Agent-based E-commerce System. In: D. Petcu et. al. (eds.), Proceedings of the Fifth International Symposiom on Parallel and Distributed Computing, IEEE CS Press, Los Alamitos, CA, 2006, [15] Global Product Classification, [16] [17] [18] [19] [20] [21] Jena 2 A Semantic Web Framework, Hewlett Packard, [22] Jennings N. R., Faration P., Lomuscio A. R., Parsons S., Sierra C. And Wooldridge M.: Automated Negotiation: Prospects, Methods and Challanges, In: Int Journal of Group Decission and Negotiation, 2001, Keynote Paper. [23] JESS; Jave Expert System Shell; herzberg.ca.sandia.gov/jess/ [24] Jøsang A. A., Logic for Uncertain Probabilities. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 9(3): , June 2001.

20 300 Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych [25] Jøsang A., Trust-Based Decision Making for Electronic Transactions. In: L. Yngström and T. Svensson, editors, Proceedings of the 4th Nordic Workshop on Secure Computer Systems (NORDSEC 99). Stockholm University, Sweden, [26] Kittsteiner T., Ockenfels A., On the Design of Simple Multi-unit Online Auctions, In: N. Jennings, G. Kersten, A. Ockenfels and C. Weinhardt (Eds.), Negotiation and Market Engineering, Dagstuhl Seminar Proceedings. [27] Kowalczyk R., et al.: Integrating Mobile and Intelligent Agents. In: Advanced E-commerce: A Survey. Agent Technologies, Infrastructures, Tools, and Applications for E-Services, Proceedings NODe 2002 Agent-Related Workshops, Erfurt, Germany, LNAI 2592, Springer Verlag, (2002) [28] Kowalczyk R., Franczyk B., Speck A., Inter-Market, towards intelligent mobile agent E-Market places. 9 th Annual IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS 2002), Lund, Sweden (2002), [29] Lochner, K. M., Wellman, M.P.: Rule-Based Specification of Auction Mechanisms. Proc. AAMAS'04, ACM Press, New York, USA, (2004). [30] Lomuscio, A. R., Wooldridge, M., Jennings, N.R.: A classification schema for negotiation in electronic commerce; F. Dignum, C. Sierra (Eds.): Agent Mediated Electronic Commerce: The European AgentLink Perspective, Lect. Notes in Comp. Sci. 1991, Springer, Berlin (2002) [31] Manchala D. W., Trust Metrics, Models and Protocols for Electronic Commerce Transactions. In Proceedings of the 18th International Conference on Distributed Computing Systems, [32] OWL Web Ontology Language Overview, [33] Page L., Brin S., Motwani R., Winograd T., The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web. Technical report, Stanford Digital Library Technologies Project, [34] Parakh G., Paprzycki M., Nistor C. E., Dynamically Loaded Reasoning Models in Negotiating Agents, Proceedings of the 3 rd European E-COMM-LINE 2002 Conference, Bucharest, Romania, 2002, [35] Parakh G., Sandhya R., Paprzycki M., Ajith A., Johnson Th. (2003) Agents Capable of Dynamic Negotiations. In: M. Paprzycki (ed.), Electronic Commerce; Research and Development, ACTEN Press, Wejherowo, Poland, 2003, [36] Resnick P., Zeckhauser R., Trust Among Strangers in Internet Transactions: Empirical Analysis of ebay s Reputation System. In M. R. Baye, editor, The Economics of the Internet and E- Commerce, volume 11 of Advances in Applied Microeconomics. Elsevier Science, [37] Saaty T.L. The Analytik hierarchy process, RWS Publications, [38] SPARQL Query Language for RDF, [39] Withby A., Jøsang A., Indulska J.: Filtering Out Unfair Ratings in Bayesian Reputation Systems. In Proceedings of the 7 th Int. Workshop on Trust in Agent Societies. ACM, [40] Wooldridge M.: An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, (2002), Laudon K. C., Traver C. G.: E-commerce. business. technology. society (2nd ed.). Pearson Addison-Wesley, (2004). [41] WTO special study on e-commerce [42] Wurman P. R., Wellman M. P., Walsh W. E.: A Parametrization of the Auction Design Space; Games and Economic Behavior, 35, 1/2, (2001) [43] Yu B., Singh M. P.: An Evidential Model of Distributed Reputation Management. In Proceedings of the First Int. Joint Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems. ACM, July [44] Yu B., Singh P. M.: A social mechanism of reputation management in electronic communities. In Proceedings of Fourth International Workshop on Cooperative Information Peers, , 2000.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

AUKCJE LIVE! PRZEWODNIK! licytowanie na żywo przez Internet razem z salą! AGRAART.ONEBID.PL! Agra-Art SA 2015

AUKCJE LIVE! PRZEWODNIK! licytowanie na żywo przez Internet razem z salą! AGRAART.ONEBID.PL! Agra-Art SA 2015 AUKCJE LIVE licytowanie na żywo przez Internet razem z salą PRZEWODNIK AGRAART.ONEBID.PL Agra-Art SA 2015 Przewodnik Aukcji Live 2 z 10 Agra-Art SA i Onebid.pl, 2015 JAK TO DZIAŁA Licytacja Live razem

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SYSTEMACH WIELOAGENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM STANDARDÓW FIPA

NEGOCJACJE W SYSTEMACH WIELOAGENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM STANDARDÓW FIPA Stanisław Stanek Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Mariusz Żytniewski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach NEGOCJACJE W SYSTEMACH WIELOAGENTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM STANDARDÓW FIPA Wprowadzenie Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa?

Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. Jak zrobić zakupy za pośrednictwem Rekshopa? www.rekshop.pl Poradnik, który przeprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy dokonywania zakupów za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 2 Ukraińskie prawo zamówień publicznych przewiduje kilka rodzajów procedur zamówień publicznych. Podstawowym rodzajem procedury zamówienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski

AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski AUKCJE Interaktywne wykłady z cyklu pt. Teoria ekonomii w praktyce dr Przemysław Kusztelak dr Tomasz Kopczewski Przemysław Kusztelak Slajd 1 /27 Aukcje Aukcja to mechanizm oparty na konkurencji używany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie

Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie Czyli o tym, jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie Zastanawiałeś się,, czy Twoje produkty mają szansę sprzedać się w Internecie? My to wiemy! Data ukazania się raportu marzec 2011 Czym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE WYMAGAŃ PRZYPADKI UŻYCIA (USE CASE)

SPECYFIKACJE WYMAGAŃ PRZYPADKI UŻYCIA (USE CASE) SPECYFIKACJE WYMAGAŃ PRZYPADKI UŻYCIA (USE CASE) Na podstawie http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=io-2-lab Prof. dr hab. Marek Wisła INTERNETOWA SPRZEDAŻ KSIĄŻEK Księgarnia internetowa Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów?

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Jak wiadomo, udane zakupy często zależą od dobrego doradztwa. Tak uważają nie tylko klienci w centrach handlowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych.

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Cardmobile.pl Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Po zarejestrowaniu w systemie użytkownicy mają możliwość podłączenia do konta swojej karty Mastercard lub Maestro.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu 3.9.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek- Pierwszy Dzień i czwartek- Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku REGULAMIN PRZETARGU Sprzedaż maszyn i urządzeń Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku 1. NAZWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI

Źródło: S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych Helion DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY INTERAKCJI DIAGRAMY STEROWANIA INTERAKCJĄ Diagramy sterowania interakcją dokumentują logiczne związki między fragmentami interakcji. Podstawowe kategorie pojęciowe diagramów sterowania interakcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Sieci Społeczne i Analiza Sieci. P. Kazienko and K. Musial Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska Wrocław, 25 Października 2007

Sieci Społeczne i Analiza Sieci. P. Kazienko and K. Musial Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska Wrocław, 25 Października 2007 Sieci Społeczne i Analiza Sieci P. Kazienko and K. Musial Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska Wrocław, 25 Października 2007 Agenda Kilka słów o naszej grupie Dlaczego warto zająć się

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 Wirtualny Koszyk

Przelewy24 Wirtualny Koszyk Przelewy24 Wirtualny Koszyk Dialcom24 Sp. z o.o. wersja.1.1 data 2013-12-18 Spis treści: 1. Opis usługi 2 2. Obsługa interfejsu w panelu Przelewy24 2 2.1. Moduł konfiguracyjny 2 a) Dostawcy 2 b) Produkty

Bardziej szczegółowo

Jerzy Skalski s9473, grupa WIs I.6-11c. System wspierający obsługę klienta dla firm sprzedających na Allegro

Jerzy Skalski s9473, grupa WIs I.6-11c. System wspierający obsługę klienta dla firm sprzedających na Allegro Jerzy Skalski s9473, grupa WIs I.6-11c System wspierający obsługę klienta dla firm sprzedających na Allegro 1. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA Użytkownicy systemu: System powinien przechowywać informacje dotyczące:

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY KONI na aukcji w Stadzie Ogierów w Łącku podczas WEEKENDU Z JNBT 19-20.10.2013

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY KONI na aukcji w Stadzie Ogierów w Łącku podczas WEEKENDU Z JNBT 19-20.10.2013 REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY KONI na aukcji w Stadzie Ogierów w Łącku podczas WEEKENDU Z JNBT 19-20.10.2013 1 Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży 1. Stado Ogierów w Łącku razem z JNBT wystawia na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Warstwa transportowa

Sieci komputerowe Warstwa transportowa Sieci komputerowe Warstwa transportowa 2012-05-24 Sieci komputerowe Warstwa transportowa dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie umożliwia jednoczesną komunikację poprzez sieć wielu aplikacjom uruchomionym

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KUPNA- SPRZEDAŻY

PROPOZYCJA KUPNA- SPRZEDAŻY PROPOZYCJA KUPNA- SPRZEDAŻY Propozycja kupna - sprzedaży W fazie propozycji kupna-sprzedaży korespondencja prowadzona jest pomiędzy potencjalnymi dostawcami i potencjalnymi odbiorcami. Jej przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013 Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Handel w internecie to świetny biznes mówili Najłatwiej zarobione pieniądze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Poniższy regulamin zawiera najważniejsze zasady współpracy między klientem, a firmą CID LINES Sp. z o.o. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszelkie wątpliwe kwestie postaramy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników i kontrahentów Grupy Maspex

Instrukcja dla pracowników i kontrahentów Grupy Maspex Instrukcja użytkowania serwisu Flota.TargetMoto.pl Instrukcja dla PRACOWNIKÓW i KONTRAHENTÓW Grupy Maspex...str. 1-5 Instrukcja dla LEASINGOBIORCÓW. str. 6-7 I. Dostęp do serwisu Instrukcja dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 specyfikacja produktów

Załącznik 1 specyfikacja produktów Załącznik 1 specyfikacja produktów Specyfikacja definiuje zestaw aplikacji do wykonania w ramach zlecenia. Spis treści 1. Giełda wykonawców...2 1.1. Aktorzy...2 1.2. Modele...2 1.3. Scenariusze...2 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE Prezentacja z Konferencji Nowości płatnicze, czyli co nas czeka wkrótce Warszawa, czerwiec 2015 przyjaznyserwis.pl 1 Wstęp Na potrzeby konferencji

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6. Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj sprzedaż w internecie. Magda Nojszewska

Zbuduj sprzedaż w internecie. Magda Nojszewska Zbuduj sprzedaż w internecie Magda Nojszewska 12 / 16 1. Rynek e-commerce w Polsce Rynek e-commerce w Polsce: Czym jest e-commerce? Handel elektroniczny według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel (e-commerce)

Bardziej szczegółowo

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów Eksploracja danych Piotr Lipiński Informacje ogólne Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów UWAGA: prezentacja to nie

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania:

Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania: Ćwiczenia 3: Specyfikacja wymagań Pytania: 1. Przygotuj przypadek użycia opisujący obsługę zamówienia w sklepie internetowym (krok po kroku). Zaczynamy od identyfikatora przypadku użycia (powiedzmy UC1),

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Dualny Model Sprzedaży podręcznik użytkownika

Tytuł prezentacji. Dualny Model Sprzedaży podręcznik użytkownika Tytuł prezentacji Dualny Model Sprzedaży podręcznik użytkownika Spis treści: 1. DMS podstawy systemu. 2. Zawieranie umów ubezpieczenia w systemie DMS. - Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie ofert

Bardziej szczegółowo

Integrator ze sklepem internetowym (dodatek do Sage Symfonia ERP Handel)

Integrator ze sklepem internetowym (dodatek do Sage Symfonia ERP Handel) Integrator ze sklepem internetowym (dodatek do Sage Symfonia ERP Handel) Cena brutto: 6 765,00 zł Cena netto: 5 500,00 zł Integracja HMF-DROP usprawnia proces składania zamówień oraz ich późniejszej obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

DHCP Copyright : JaRo

DHCP Copyright : JaRo DHCP Copyright : JaRo 1. Działanie DHCP Sieci podlegają stałym przemianom przybywa nowych komputerów, mobilni użytkownicy logują się i wylogowują. Ręczna konfiguracja sieci wymagałaby nieprawdopodobnego

Bardziej szczegółowo

FAQ - Często zadawane pytania

FAQ - Często zadawane pytania Czym jest przedpłacona Karta Podarunkowa? FAQ - Często zadawane pytania Karta Podarunkowa jest instrumentem płatniczym na okaziciela. Dzięki temu kartę można wręczyć dowolnej osobie, która staje się jej

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM,

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Oczekiwania? 2 3 Bazy danych Jak przechowywać informacje? Jak opisać rzeczywistość?

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego Flota.TargetMoto.pl

Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego Flota.TargetMoto.pl Instrukcja użytkowania serwisu aukcyjnego Flota.TargetMoto.pl I. Dostęp do serwisu Platforma aukcyjna Grupy Maspex Wadowice dostępna jest pod adresem www.flota.targetmoto.pl. Przeglądanie serwisu aukcyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Spis treści Krok 1. Rejestracja...2 Krok 2. Logowanie...4 Krok 3. Poruszanie się po sklepie...5 3.1. Wyszukiwanie...5 3.2. Mój cennik koszyk produktów...8

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

(Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii.

(Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Moduły PAM (Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie technologii Autor: Bartosz Hetmański Moduły PAM (Pluggable Authentication Modules). Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Drupal Commerce 7.x-1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, wrzesień 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJ NAPOJE I PIWO, DJERBĘ ZOBACZ NA ŻYWO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJ NAPOJE I PIWO, DJERBĘ ZOBACZ NA ŻYWO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJ NAPOJE I PIWO, DJERBĘ ZOBACZ NA ŻYWO 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator firma

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo