Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy użyteczności witryny e-commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy użyteczności witryny e-commerce"

Transkrypt

1 Monika Woźniak * Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy użyteczności witryny e-commerce Wstęp Współczesna gospodarka elektroniczna stoi przed wyzwaniem. W celu skutecznego zapewnienia jej dalszego rozwoju muszą zostać wypracowane i wprowadzone odpowiednie strategie. Konieczność ta jest wynikiem faktu, iż coraz więcej produktów i usług oferowanych przez gospodarkę sieciową staje się skomodowana i w tej sytuacji sposobu odróżnienia się od konkurencji należałoby upatrywać w innej sferze niż produkt/usługa [Cheskin Research, 2011]. Odpowiedzią może być położenie nacisku na obsługę klienta w kontekście specyfiki środowiska tej gospodarki. Gospodarka ta bowiem, jak żadna inna, ze względu na swą burzliwą historię rozwoju, charakteryzuje się dużą zmiennością. Zgodnie z odkryciami nauk kogniwistycznych naturalną reakcją czynnika ludzkiego na aspekt zmiany jest poczucie niepewności i zagrożenia, co skutkuje spadkiem zaufania. Jak można budować zaufanie w gospodarce sieciowej? Jest to zatem kluczowe pytanie dla współczesnej gospodarki elektronicznej. Gospodarka elektroniczna stwarza możliwość użycia narzędzia, które powstało na styku takich nurtów nauki, jak informatyka, ekonomia i kogniwistyka. Jest nim użyteczność, która dzięki swej interdyscyplinarności może łączyć techniczne i technologiczne zdobycze informatyki z czynnikiem ludzkim, które poparte badaniami kogniwistycznymi, znajdą odzwierciedlenie w ekonomii gospodarki elektronicznej. Poniżej przedstawiono propozycję zastosowania kluczowych czynników użyteczności witryn e-commerce na rzecz budowy zaufania, jako aspektu umożliwiającego osiągnięcie konkurencyjnego potencjału firmom we współczesnej gospodarce elektronicznej. 1. Marka Pierwszym elementem użyteczności, którym można się posłużyć dla zwiększenia poziomu zaufania do witryny e-commerce sieci Web, * Dr, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański,

2 192 Monika Woźniak jest branding. Dobre wartości marki, głęboka i szeroka oferta produktów, budowanie wspólnoty, to czynniki, które między innymi mają pozytywny wpływ na zaufanie. W tej części zostaną opisane trzy składniki użyteczności, których uwzględnienie i zastosowanie w e-commerce firmy spowoduje wzrost zaufania klientów [Kosseff, 2010]. Należą do nich: menedżerowie reputacji, marketing zapytań i relacji oraz partnerstwa i sojusze Menedżer reputacji Menedżer reputacji jest niezależnym serwisem, który śledzi ocenianą jakość, wiarygodność lub inne metryki, dla każdego elementu w zbiorze [Nielsen, 2010]. Strony internetowe, firmy, produkty, a także ludzie są typowymi elementami oceny. Metoda oceny opiera się na doświadczeniu użytkowników z tymi elementami. W najprostszym przypadku, reputacja elementu jest średnią ocen otrzymanych od wszystkich użytkowników, którzy mieli interakcję z nim w przeszłości. Znani menedżerowie reputacji to ebay (serwis aukcyjny), Epinions (opinie elektroniczne) i Google (wyszukiwarki). Menedżerowie reputacji w znacznym stopniu ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie produktów i usług w sieci. Takie skierowywanie klientów do witryn e-commerce, odpowiadających ich potrzebom, w znacznym stopniu podnosi wskaźnik użyteczności [McKinght, Chervany, 2010]. Menedżerowie reputacji powodują zwiększanie pozytywnych opinii. System oceny jest już sam w sobie narzędziem do dostarczenia negatywnych i pozytywnych opinii. Te umieszczone na górnych pozycjach cieszą się automatycznie pozytywnymi opiniami, natomiast te, które są umieszczone na niskich miejscach w rankingu posiadają opinię negatywną. Opinia pozytywna sprawia, że silne staje się silniejsze, a słabe słabsze, jak mówi teoria sieci zewnętrznych. Dlatego tym bardziej menedżerowie reputacji powinni kłaść nacisk na niezawodność i wiarygodność dwa elementy zwiększające zaufanie. Google na przykład stosuje porządkowanie listy wyników w kolejności popularności, uzależniając ją od liczby linków z innych stron. Pierwsze miejsce otrzymuje zatem największą uwagę i co za tym idzie, najwyższy wskaźnik zaufania, gdyż stanowi wynik najlepiej dopasowany do procesu wyszukiwania użytkownika. Dlatego też menedżerowie reputacji są źródłem pozytywnych opinii, co prowadzi do zewnętrznych sieci i powoduje zwiększenie zaufania. Należy jednak zauważyć, że menedżerowie reputacja są równie dobrze źródłem negatywnych opinii,

3 Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy 193 zmniejszających zaufanie. Kluczową kwestię dla firm w tym aspekcie stanowi więc pytanie, jak dobrze lub jak źle ich strona jest zrankinkowana i w zależności od odpowiedzi podjęcie stosownych działań Marketing zapytań i relacji Marketing zapytań oznacza kierowanie przez klientów pytań do firmy w celu zrealizowania swoich potrzeb. Marketing relacji natomiast polega na powiadamianiu przez firmę klientów o aktualizacjach i innych istotnych dla nich zmianach, trafiających w ich potrzeby. Te narzędzia marketingowe powinny zostać zintegrowane w projekcie e-commerce sieci Web [Nielsen, 2009]. Dobrym rozwiązaniem jest zaprojektowanie oddzielnych linków, gdzie użytkownicy mogliby rejestrować się w celu uzyskania powiadamiania owego o interesujących ich wydarzeniach. Amazon.com na przykład wysyła powiadomienia , gdy ulubiony autor klienta opublikował nową książkę. Klienci mogą być również powiadamiani, gdy ich produkt zostanie wysłany lub gdy produkt stanie się dostępny ponownie po chwilowym jego braku na stanie. Te narzędzia marketingowe mają istotny wpływ na zaufanie, ponieważ zwiększają liczbę informacji, które klient pragnie otrzymywać. Im klient jest bardziej świadomy swoich potrzeb informacyjnych, tym bardziej udaje się zmniejszyć obszar jego niewiedzy w danym zakresie, tym samym podnosząc poziom jego zaufania. Brak zaufania, bowiem jest często wynikiem braku informacji i wiedzy. Dlatego też marketing zapytań i relacji, poprzez dostarczanie tych informacji i wiedzy, o które klient prosi, może stanowić efektywne narzędzie w pracy nad zwiększeniem zaufania. Ponadto należałoby również zauważyć wpływ marketingu zapytań i relacji na zmniejszenie kosztów agencji i kosztów transakcji. Zapewnienie klientom lepszej informacji i wiedzy na temat statusu ich zamówień i automatyczne ich dostarczanie, zgodnie z ich prośbami, skutkować będzie obciążeniem kosztów zorganizowania telefonicznych usług pomocy technicznej, co zmniejszy koszty agencji. Koszty transakcji natomiast uda się zbliżyć do zera, gdy klienci będą mieć możliwość natychmiastowego sprawdzenia statusu zamówienia i otrzymania drogą elektroniczną powiadomienia o zaprogramowanej prośbie. W ten sposób można osiągnąć obniżenie ryzyka handlowego w odbiorze klienta, co z kolei zwiększy zaufanie, o czym mowa w ekonomicznej teorii zaufania [Shapiro, Varian, 2008].

4 194 Monika Woźniak Marketing zapytań i relacji może być również użyty do pracy nad utrzymaniem klientów w szerszym jego rozumieniu. Nie tylko dlatego, żeby wywołać w klientach poczucie przynależności do pewnej firmy e-commerce, ale również dlatego, żeby skłonić ich do dalszego zakupu produktów i usług tej firmy. Następstwem będzie uzyskanie znacznie zwiększonej łatwości zakupu produktów i usług, zmniejszenie ryzyka handlowego i w efekcie podniesienie poziomu zaufania [McKinght, Cummings, Chervany, 2009]. Przy takim działaniu klienci zostaną zablokowani w obliczu zmiany kosztów i wykażą wysoki stopień zaufania Partnerstwa i sojusze Uruchomienie przez firmę w swojej wizji e-commerce programów partnerskich i / lub zaangażowanie się w sojusze z innymi stronami internetowymi czy firmami, to kolejne elementy użyteczności, z których może skorzystać organizacja dla podniesienia poziomu zaufania. Programy partnerskie stanowią skuteczną metodę pozyskania jak największej liczby odwiedzających, jak to tylko możliwe [Webcom, 2011]. Sojusze z innymi stronami internetowymi i firmami służą oferowaniu szerszej kategorii produktów lub usług, a co za tym idzie, także podnoszeniu poziomu zaufania. Na przykład witryna e-commerce sieci Web, która informuje, że jest zasilana przez kilku dobrze znanych producentów oprogramowania, cieszy się większym stopniem zaufania dzięki marce i renomie wypracowanej przez tych producentów [McDonald, 2010]. Zakłada się, że prowadzenie programów partnerskich i tworzenie sojuszy z innymi witrynami sieci Web lub firmami, stanowi doskonałą metodę, by powiększyć swoją sieć, co daje znaczny wzrost zewnętrznych sieci i stopnia zaufania. 2. Realizacja Chociaż badania Cheskin i Archetype Studio zdefiniowały realizację jako proces formy pracy od czasu rozpoczęcia procesu zakupu aż do otrzymania produktu [Cheskin Research, 2011], proponuję szersze spojrzenie na tę koncepcję i potraktowanie realizacji jako całokształtu w jaki firma e-commerce zajmuje się swoimi klientami. Dwie zasady użyteczności są ważne, aby zoptymalizować postrzeganie klienta: ujawnienie z góry wszystkich informacji dotyczących relacji z klientem oraz używanie poczty klienta w bardzo przyjazny sposób.

5 Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy Ujawnianie informacji Klienci nie powinni mieć poczucia, że e-commerce Web coś ukrywa, bo to prowadzi nieuchronnie do obniżenia wiarygodności. Priorytetowym celem dla witryny e-commerce sieci Web jest bycie tak przejrzystą i użyteczną, jak to tylko możliwe [Rubin, 2009]. Zalecaną metodą do osiągnięcia tego celu jest niezwłoczne ujawnienie wszystkich aspektów relacji z klientem. Jednym z takich aspektów, który przyciąga dużą uwagę, jest koszt zakupu. Witryny e-commerce sieci Web, które ukrywają koszty wysyłki aż do ostatecznego etapu transakcji, charakteryzują się w konsekwencji spadkiem reputacji, a następnie mają do czynienia ze spadkiem zaufania. Kiedy klienci muszą poświęcić długi czas na wypełnienie formularza rejestracyjnego i ewentualne podanie numeru karty kredytowej w pierwszym etapie, ich frustracja może osiągnąć punkt kulminacyjny, gdy dopiero w drugim etapie zostaną im ujawnione wysokie opłaty związane z obsługą. Należy zauważyć, że te opłaty mogą zwiększyć pierwotną cenę nawet o 40%. Co więcej, równie ważne jest zapewnienie bieżącej informacji o dostępności produktów. Jeśli dany produkt lub usługa nie jest dostępna, należy o tym powiadomić użytkowników witryny e-commerce sieci Web, w przeciwnym wypadku tracą czas na próbie zakupu czegoś, co nie jest dostępne. Każde zadanie użytkownika, które się nie powiodło, zmniejsza szacunek dla witryny sieci Web i zmniejsza prawdopodobieństwo powrotu użytkownika. Dobrym rozwiązaniem sytuacji związanej z niedostępnością produktu lub usługi jest zaoferowanie użytkownikom możliwości przesyłania na ich adres powiadomień o tym, kiedy staną się one dostępne [Fyer, 2010]. Tak więc ujawnianie z góry pewnych informacji wyeliminuje niebezpieczeństwo, że klienci zaczną myśleć, iż witryny e-commerce sieci Web oszukują ich w jakiś sposób [Cheskin Research, 2011]. Zapewni to postrzeganie witryn sieci Web przez poinformowanego klienta jako miejsc wiarygodnych i uczciwych. To w konsekwencji zredukuje koszty agencji dla klienta, jako że proces zakupu stanie się wówczas bardziej przejrzysty. Przejrzystość natomiast prowadzi do wzrostu zaufania, ponieważ klient czuje się całkowicie poinformowany w wyniku dostarczenia mu niezbędnej, kompletnej wiedzy na temat procesu zakupu.

6 196 Monika Woźniak klienta Użytkownicy są niechętni do podawania swoich adresów w obawie przed zalaniem ich promocyjnymi wiadomości . Dlatego za każdym razem, gdy witryny e-commerce sieci Web wymagają od użytkownika adresu , konieczne jest pełne ujawnienie celów, do których adres będzie używany. Ponadto, użytkownik powinien być w stanie kontrolować, ile i będzie otrzymywał [Regan, 2010]. Należałoby zatem zapewnić użytkownikowi podającemu w celu złożenia zamówienia, poczucie pewności, że otrzyma na skrzynkę jedynie niezbędne informacje dotyczące zamówienia. Jest to bardzo ważna zasada użyteczności dla witryn e-commerce sieci Web w zakresie utrzymywania i budowania relacji z klientami za pomocą systemu . Badania przeprowadzone przez Jupiter Communications (2011) wykazały, że aż 42% badanych firm nie odpowiedziało na zapytanie lub odpowiedź zabrała im więcej niż pięć dni, lub nie katalogują kontaktów w ogóle. Oczywistym jest, że w konsekwencji takiego postępowania potencjalni klienci, którzy nie otrzymują odpowiedzi, często poddają się i przechodzą do innych firm z lepszą obsługą klienta. Kimberly Williams (www.ecommercetimes.com) twierdzi, że w sferze działalności firm obsługa klienta staje się coraz bardziej popularna [Williams, 2010]. Dzieje się tak, gdyż coraz więcej produktów i usług staje się skomodowanych i coraz więcej firm dostrzega, że położenie nacisku na obsługę klienta może być jednym ze sposobów odróżnienia się od swoich konkurentów. Istotne jest zatem, aby zwrócić uwagę firm na następujące elementy [Nielsen, 2010]: 1) odpowiedzi pochodzących od różnych pracowników firmy powinny być poprawne i zgodne (można to osiągnąć poprzez regularne zapoznawanie pracowników z aktualnymi informacjami), 2) adresy powinny być przechowywane dla przyszłych celów marketingowych realizowanych za zgodą klienta (uwaga na podobieństwo do marketingu zapytań i relacji), 3) niektóre e powinny być kontynuowane na drodze połączeń telefonicznych upewniających, że klienci zadowoleni są z obsługi 4) e powinny być śledzone i monitorowane w celu określenia, jakie obszary witryny sieci Web wymagają aktualizacji. Skutecznym sposobem na zarządzanie zapytaniami jest włączenie systemu automatycznej odpowiedzi. Taki program może automa-

7 Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy 197 tycznie klasyfikować wiadomości, priorytetować je, odpowiadać lub śledzić ich trasę, co znacznie upraszcza cały proces. Automatyczne potwierdzenie powinno być wysyłane do klienta za każdym razem, gdy on wysłał wiadomość i za każdym razem gdy produkt lub usługa zostały przez niego zakupione. Klient będzie czuł się lepiej wiedząc, że lub zamówienie zostały odebrane i że odpowiedź jest w drodze. Oczywistym jest, że liczba możliwości zastosowań na drodze firma klient jest duża. Oczywiste jest również, że służy jako jedna z najważniejszych jeśli nie najważniejsza metoda komunikacji pomiędzy klientem i firmą [Nielsen, 2010]. Dlatego tym bardziej witryny e-commerce powinny w swojej polityce położyć nacisk na to, aby używać tego medium z najwyższą starannością. Wiąże się to z następującymi podsumowującymi punktami. Po pierwsze, w formie linków kontaktu powinien być obecny nie tylko na stronie głównej, ale także na stronach z kategoriami produktów i potwierdzeniami. Po drugie, potwierdzające e należy wysyłać do klientów regularnie po ich zapytaniach lub po zakupie produktu czy usługi. Po trzecie, klienci powinni zostać poproszeni o zgodę na otrzymywanie i promocyjnych i powinni mieć możliwość łatwego wycofania takiego zezwolenia, gdy zostało udzielone. Po czwarte, jeżeli firma wymaga od klientów ujawnienia adresu , powinna jednocześnie wyraźnie poinformować o tym, w jakim celu ich adres będzie używany. Przez prawidłowe używanie firma może w znacznym stopniu zmniejszyć koszty agencji dla klientów, ponieważ komunikacja i koordynacja z firmą stanie się zoptymalizowana. Ponadto, klienci zyskają pełną wiedzę na temat stanu ich wiadomości , oraz tego kiedy ich adresy będą użyte i dla jakiego celu. Będzie to skutkowało zwiększeniem poziomu zaufania klienta do firmy, gdyż stworzy ona przekonanie, że jego adres będzie traktowany poważnie i odpowiedzialnie. W warunkach konkurencji, firmy dokładające wszelkich starań aby utrzymać dobrą reputację, zmniejszają ryzyko transakcji, a co za tym idzie zyskują na zaufaniu klientów. 3. Prezentacja Psychologowie już dawno wykazali, że pierwsze wrażenie jakie odnosimy jest często jednym z najważniejszych. Użytkownicy, którzy

8 198 Monika Woźniak odwiedzają witrynę e-commerce sieci Web po raz pierwszy, powinni być skonfrontowani z projektem, który nie tylko dobrze wygląda, ale również wygląda profesjonalnie. Dobre pierwsze wrażenie witryny sieci Web nie będzie prawdopodobnie najbardziej decydującym czynnikiem zaufania, ale już może sygnalizować bycie godnym kredytu zaufania [Nielsen, 2010]. Składniki komponentów użyteczności, które powinny zostać uwzględnione w konstrukcji takiej prezentacji, są następujące: stosowanie standardów prezentacji, odpowiednie postępowanie z projektem treści oraz unikanie podobieństwa do projektu reklamy Standardy prezentacji Dla witryny e-commerce sieci Web zaleca się nie tylko stosowanie pewnych standardów nawigacji, jak standardy linków, właściwe korzystanie z karty nawigacji i rozważenie breadcrumb szlaków [Nielsen, 2009]. Użytkownicy oczekują bowiem, że witryny e-commerce sieci Web zawierać będą także powszechnie przyjęte standardy kategorii. Wraz z zastosowaniem standardów zwiększa się w dużym stopniu przewidywalność, a przewidywalność, jak stwierdzono, jest jednym z kluczowych czynników zaufania [Guglielmo, 2010]. Przede wszystkim, użytkownicy oczekują, że witryny e-commerce sieci Web będą zawierały kategorie produktów. Kategorie, takie jak o firmie są równie ważne; te kategorie powinny zawierać informacje na temat zarządzania, historii firmy, informacje finansowe, informacje prasowe i o możliwości zatrudnienia. Badania Web Nielsena wykazały, że użytkownicy chcą znać ludzi, którzy stoją za danymi informacjami w sieci. W szczególności, biografie i fotografie autorów pomagają Web stać się mniej bezosobowym miejscem i zwiększyć zaufanie. Link lub kategoria kontakt z nami jest kolejnym ważnym elementem projektu, który powinien znajdować się na widocznym miejscu. Bez tego rodzaju kategorii, u klienta może wytworzyć się poczucie nieufności, biorące się z myśli, że firma coś ukrywa [Benjamin, 2011]. Obecność tych kategorii obniża koszty agencji dla klientów, ponieważ zwiększa wygodę w kontaktach z firmą. Na przykład klient, który ma problem techniczny z towarem zakupionym w witrynie e-commerce sieci Web, może skorzystać z kategorii kontakt i kliknąć na link pomoc techniczna. Przykład ten obejmuje również zmniejszenie kosztów transakcji, gdyż klient łatwo odnajduje odpowiednie miejsce, do którego może się udać ze swoim problemem.

9 Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy Projekt treści Badanie przeprowadzone przez Poynter Institute (2011) wskazuje, że użytkownicy najpierw spoglądają na tekst zanim skierują swoją uwagę na grafikę. Wśród badanych użytkowników pierwsze trzy utrwalenia oka na stronie były na grafice tylko w 22%, a w 78% na tekście [Nielsen, 2011]. Wnioski są proste projekt treści zasługuje na największą staranność. Nagłówki powinny być proste i bezpośrednie. Każda strona sieci Web powinna zawierać tytuł strony mówiący użytkownikowi, na jaki temat jest strona. Nielsen podkreśla, że slogany nie powinny być stosowane, ponieważ wytwarzają nieufności [Nielsen, 2010]. Użytkownicy rzadko czytają całą treść strony. Większość użytkowników ma dobrze rozwinięte umiejętności surfingu, przeskakując z jednego łącza do innego. Wykazują przy tym zdolności skanowania, rozglądając się za interesującymi ich informacjami, po znalezieniu których mogą zatrzymać surfing i rozpocząć czytanie treści. W konsekwencji zatem strony powinny być skonstruowane tak, aby ułatwiać skanowanie. W tym celu jak najbardziej odpowiednim jest przemyślane wykorzystanie miejsca i grupowanie zawartości [Nielsen, 2009]. Strony internetowe e-commerce powinny zawierać stronę startową z linkami hipertekstowymi, które konstruują przestrzeń treści, stanowiąc przegląd kategorii produktów. Zastosowanie wyżej wymienionych zaleceń dotyczących projektu treści ułatwi użytkownikom wyszukiwanie interesujących ich informacji i odczytywanie ich na ekranie komputera. Ułatwiając proces poszukiwania i zwiększając wygodę czytania, obniża się koszty transakcji [Online Extra, 2010]. Zwiększając użyteczność nawigacyjną, wygodę i łatwość obsługi, zwiększa się poziom zaufania klienta do e-commerce witryny sieci Web. Dlatego też dobry projekt zawartości ma pozytywny wpływ na zaufanie Projekt reklamy Projektowanie witryny sieci Web na wzór projektowania reklam jest złym projektowaniem. Rzeczywiście, jak już wspomniano w poprzednim podrozdziale, zwykły tekst pierwszy zwraca uwagę użytkownika, powodując jednoczesną ignorancję projektu, który wyglądał jak reklama. Wielu użytkowników sieci bowiem nauczyło się nie zwracać uwagi na wszelkie reklamy.

10 200 Monika Woźniak Nielsen opisuje trzy konsekwencje projektowania reklam [Nielsen, 2011]: 1) ślepy banner oznacza, że nigdy oczy użytkowników nie zatrzymają się na czymś, co wygląda jak baner reklamowy pod względem kształtu lub położenia na stronie internetowej, 2) animacje sprawiają, że użytkownicy ignorują obszary migające lub migający tekst, 3) pop-up oznacza, że użytkownicy zamykają okienka pop-up zanim jeszcze w pełni się załadują. Czynniki wpływające na wiarygodność są proste do wychwycenia. W projektowaniu należy unikać projektów podobnych do reklam, gdyż zakłócają one użytkownikom ich proces nawigacji, stwarzają utrudnienia i wzbudzają w nich poczucie niewiedzy. Ponadto projektowanie witryn sieci Web w stylu reklam nie zawiera żadnych elementów, które pozytywnie wpływałyby na zaufanie klienta. Zakończenie Coraz więcej firm funkcjonujących w gospodarce elektronicznej dostrzega, że położenie nacisku na obsługę klienta może być istotnym sposobem odróżnienia się od swoich konkurentów. Ważne jest zatem, aby zwrócić uwagę tych firm na zaproponowane wyżej sposoby wykorzystujące naturalne zasady użyteczności na rzecz wzmocnienia ich wizerunku w oczach klientów, przez podniesienie poziomu zaufania, tak subtelnego, a jednocześnie nieodzownego i wymiernego, czynnika wpływającego na ekonomię firm. Bez strategii budowy zaufania rozwój gospodarki sieciowej nie może osiągnąć swojego potencjału. Zaufanie jest istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie się zawsze występującej niepewności w kontaktach ze stale zmieniającym się specyficznym środowiskiem tej gospodarki. Jest to zatem obecnie priorytetowe wyzwanie, przed którym stoi gospodarka elektroniczna. Literatura 1. Benjamin B. (2011), Elements of Web Design, 2. E-Commerce Trust Study (2011), Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient. 3. E-Commerce: The Trust Factor (2011), WebCom. 4. Fyer B. (2010), Your Message Here, E-commerce Times. 5. Guglielmo C. (2010), Study Tracks 'Trust' in Web Design,

11 Konkurencyjność w gospodarce elektronicznej a kluczowe elementy Hillebrand M. (2010), Business School Study Projects E-Commerce Plateau, E-commerce Times. 7. Kosseff J. (2010), Web Firms Could Have Benefited from More 'Usability', Experts Say, E-commerce Times. 8. McDonald P. (2010), Global B2B a KM perspective, KMWorld Magazine. 9. McKinght H., Chervany N. (2010), The Meanings of Trust, Carlson School of Management, University of Minnesota. 10. McKinght H., Cummings L., Chervany N. (2009), Trust Formation in the New Organizational Relationships, Carlson School of Management, University of Minnesota. 11. Nielsen J. (2009), Do Interface Standards Stifle Design Creativity?, Alertbox. 12. Nielsen J. (2010), End of Web Design, Alertbox. 13. Nielsen J. (2011), Eyetracking Study of Web Readers, Alertbox. 14. Nielsen J. (2010), How to Write Headlines, Page Titles, and Subject Lines, Alertbox. 15. Nielsen J. (2010), Mailing List Usability, Alertbox. 16. Nielsen J. (2010), Regulatory Usability, Alertbox. 17. Nielsen J. (2010), Reputation Managers are Happening, Alertbox. 18. Nielsen J. (2009), Request Marketing, Alertbox, 19. Nielsen J. (2009), Search: Visible and Simple, Alertbox, 20. Nielsen J. (2011), Top Ten Mistakes in Web Design, Alertbox. 21. Nielsen J. (2010), Trust or Bust: Communicating Trustworthiness in Web Design, Alertbox. 22. Online Extra: On the Web, Simple is Smart (2010), Business Week. 23. Regan K. (2010), The Web is Still Open for Business!, E-commerce Times. 24. Regan K. (2010), Web Dominance: A Matter of Choice?, E-commerce Times. 25. Rubin Ch.(2009), Web Design: Information = Involvement, GMO. 26. Shapiro C., Varian H. (2008), Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

12 202 Monika Woźniak 27. Williams K. (2010), Use to Energize your Customer Service, E-commerce Times. 28. Wonnacott T., Wonnacott R. (2009), Introductory Statistics for Business and Economics, 4th edition, John Wiley & Sons. Streszczenie Podjęta problematyka w niniejszym artykule jest wynikiem dostrzeżenia wyzwań, przed jakimi stoi współczesna gospodarka elektroniczna i podmioty w niej uczestniczące. Wyzwania owe wynikają ze zjawiska skomodowania produktów i usług oferowanych w sieci, specyfiki gospodarki sieciowej polegającej na dużej zmienności i obowiązującej zasadzie spadku zaufania w obliczu tej zmienności, mającej szkodliwe skutki dla wypracowywania wiarygodności. Z pomocą mogą przyjść zasady użyteczności charakterystyczne do tej pory dla informatyki i rozpatrywane w kontekście dobrych praktyk tworzenia stron internetowych. Artykuł stanowi propozycję interdyscyplinarnego podejścia do elementów użyteczności i poprzez integrację różnych teorii, opinii, doświadczeń i literatury, pochodzących z wielu obszarów badawczych i dziedzinowych, próbę wskazania firmom, jak z owych wyzwań uczynić atrybut i stać się bardziej konkurencyjnymi i efektywnymi jako podmioty współczesnej gospodarki elektronicznej. Słowa kluczowe konkurencyjność, marketing, marka, standardy prezentacji, e-commerce. The competitiveness of the electronic economy and the key elements of the usability of e-commerce site (Summary) Taken the issue in this article is due to discern the challenges facing modern electronic economy and actors participating in it. These challenges arise from the phenomenon of assimilation products and services offered on the network, the characteristics of the networked economy consisting of high volatility and applying the principle of declining confidence in the face of this variability, having detrimental effects on the develop credibility. With the help may come in the principles of usability features so far for computing and considered in the context of "good practices" to create websites. The article is a proposal for an interdisciplinary approach to the elements of usability and through the integration of different theories, opinions, experiences and literature from many research areas, as an attempt to identify companies with these challenges, do attribute and become more competitive and efficient as subjects of modern electronic economy. Keywords competitiveness, marketing, brand, standards of presentation, e-commerce.

Budowa zaufania w gospodarce elektronicznej przez zastosowanie użyteczności technologii i bezpieczeństwa witryny e-commerce

Budowa zaufania w gospodarce elektronicznej przez zastosowanie użyteczności technologii i bezpieczeństwa witryny e-commerce Monika Woźniak * Budowa zaufania w gospodarce elektronicznej przez zastosowanie użyteczności technologii i bezpieczeństwa witryny e-commerce Wstęp Dla współczesnej gospodarki elektronicznej czynnik zaufania

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm +68% więcej odwiedzin przy tym samym budżecie O Super-Pharm Firma Super-Pharm Poland Sp. z o.o. to

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ...

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ... Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie 1 Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej Wykonali:............ Zadanie: należy ocenić wybrana witrynę internetową odpowiadając na pytania z tabeli.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Odkryj potencjał swojej strony internetowej

Odkryj potencjał swojej strony internetowej Odkryj potencjał swojej strony internetowej Do prężnej działalności w przestrzeni internetowej nie wystarczy posiadanie rozbudowanej strony internetowej. Aby witryna była widoczna dla użytkowników i potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

Prezentacje 3D, wizualizacja produktów XXI wieku OFERTA WSPÓŁPRACY

Prezentacje 3D, wizualizacja produktów XXI wieku OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacje 3D, wizualizacja produktów XXI wieku OFERTA WSPÓŁPRACY We wrześniu 2010 r. portal Ceneo.pl przeprowadził wśród sklepów ankietę, z której wynika, że 64% Klientów boi się zaufać sklepom internetowym,

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka prywatności

Plus500UK Limited. Polityka prywatności Plus500UK Limited Polityka prywatności Polityka prywatności Oświadczenie dotyczące prywatności Plus500 Ochrona prywatności i zabezpieczanie informacji osobistych i finansowych klientów i osób odwiedzających

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Agenda: 1. Kim są Użyteczni.pl i czym się zajmują? 2. Składowe User Experience 3. Architektura informacji 4. Czym jest użyteczność 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy?

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy? Polityka s Niniejsza polityka cookies ( Polityka s ) określa, w jaki sposób, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika

Nazwa firmy lub projektu: 1. Grafika Nazwa firmy lub projektu: Ogólne informacje o firmie i branży: Prosimy w kilku słowach opisać Państwa firmę, rodzaj produktów lub usług, elementy charakterystyczne dla Państwa branży, jej specyfikę, opis

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja

Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja Zadowolony Klient to najlepsza inwestycja OFERTA DOSTĘPNE USŁUGI: 1. TAJEMNICZY KLIENT 2. BADANIE KONKURENCJI 3. ANKIETOWANIE POUSŁUGOWE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ I/LUB TELEFONICZNE 4. SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) UltraGraf Studio Grafiki Ul. Wojska Polskiego 5a/69 26-200 Końskie Woj. Świętokrzyskie GG: 4850036 Tel: +48 792 62 63 42 E-mail: biuro@ultragraf.pl

Bardziej szczegółowo

Case study DobreOkucia.pl Zwiększenie konwersji w e-sklepie

Case study DobreOkucia.pl Zwiększenie konwersji w e-sklepie Case study DobreOkucia.pl 2017 Zwiększenie konwersji w e-sklepie 1 O sklepie DobreOkucia.pl Obecna na rynku od 1991 r. firma Valcomp jest producentem przesuwnych i składanych systemów do drzwi, bram oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Witamy w TNT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji

Witamy w TNT. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji Witamy w TNT Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji WITAMY W TNT WITAMY W TNT WITAJ Tworzymy międzynarodowy zespół specjalistów, który zapewnia najlepsze rozwiązania transportowe dopasowane do Twoich

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces!

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Eyetracking jako narzędzie badania internetowych klientów Poznań, 30 czerwca 2007 Plan prezentacji 1. O Symetrii 2. Śledzenie wzroku jak i po co 3. Zakres zastosowań

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w turystyce (lab)

Systemy informatyczne w turystyce (lab) Systemy informatyczne w turystyce (lab) dr Oskar Szumski szumski@mail.wz.uw.edu.pl mgr Zbigniew Misiak zbigniew.misiak@gmail.com Tematyka zajęć Segmentacja rynku (profilowanie) zdefiniowanie persony Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie do badań eyetrackingowych

wprowadzenie do badań eyetrackingowych wprowadzenie do badań eyetrackingowych prezentacja BCMM badania marketingowe sp. z o.o. 21 stycznia 2015 r. BCMM badania marketingowe sp. z o.o., 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 23; NIP: 954-00-22-369;

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Żyjemy w czasach, w których konsument odruchowo sięga po telefon, kiedy czegoś chce albo potrzebuje. opublikowany kwiecień 2015 Chce

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WIDEO A

TWORZENIE WIDEO  A TWORZENIE WIDEO EMAILA JEST SZYBKIE, PROSTE I PRZYJEMNE 1. Zaloguj się do swojego Centrum wideokomunikacyjnego. Następie najedź kursorem na zakładkę Wideo emaile i kliknij na link Standardowe wideo emaile

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

HumanTechnology. Projektowanie interakcji. czyli łatanie dziury w procesie produkcji

HumanTechnology. Projektowanie interakcji. czyli łatanie dziury w procesie produkcji HumanTechnology Projektowanie interakcji czyli łatanie dziury w procesie produkcji Czym jest projektowanie interakcji? Projektowanie interakcji, czyli współdziałania człowieka z komputerem, wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

RONSON Strona, która sprzedaje Wirtualne narzedzie w dotarciu do realnego nabywcy mieszkania

RONSON Strona, która sprzedaje Wirtualne narzedzie w dotarciu do realnego nabywcy mieszkania RONSON CASE STUDY Strona, która sprzedaje Wirtualne narzedzie w dotarciu do realnego nabywcy mieszkania Klient: RONSON Działania: Strona Internetowa CELE NOWEGO WWW 1 2 3 4 Skuteczna i prosta w formie

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 Sintra Consulting

Lipiec 2014 Sintra Consulting Lipiec 2014 Sintra Consulting NASZYM CELEM JEST TWÓJ SUKCES Nie jesteśmy tylko agencją interaktywną. Nie jesteśmy tylko programistami, ani tylko artystami. Nie jesteśmy tylko zespołem wsparcia sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

netresearch Marketing Automation Zwiększanie konwersji Analiza danych i doradztwo

netresearch Marketing Automation Zwiększanie konwersji Analiza danych i doradztwo netresearch netresearch Marketing Automation Zwiększanie konwersji Analiza danych i doradztwo netresearch - marketing automation Proponujemy Państwu SALESmanago system Online klasy Marketing Automation

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Co to jest usability?

Co to jest usability? Co to jest usability? Użyteczność produktów interaktywnych stron internetowych, programów komputerowych, telefonów komórkowych to odczuwana przez użytkowników prostota i wygoda, naturalność wykonywania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI Enovatio CRM

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI Enovatio CRM Sprawne zarządzanie kontaktami handlowymi Historia wszystkich relacji z Klientem oraz lepsza wiedza o nim Wsparcie procesów sprzedażowych i zwiększenie sprzedaży cross-selling i up-selling Mierzenie kosztów

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Obsługa handlowa 80 składów i hurtowni budowlanych ----------------- Zaproszenie do współpracy handlowej dla PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH przygotował : Paweł Lampke tel. 52 324 21 50 fax 52 345 30

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies 1 z 5 2013-01-29 10:05 portal wiedzy dla biznesu Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies Małgorzata Kucharska-Grochocka Sunrise System Sp. z o.o. 2013-01-24 08:00:00

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI OPIEKUN ZYSKU WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI JAK INWESTOWAĆ? CZYLI STRATEGIA INWESTOWANIA To najważniejsza funkcja portalu. Dlatego inwestor odnajdzie ją od razu po

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo