Wstęp Instalacja Uruchomienie Brokera Interfejs programu Wprowadzanie danych Selekcja danych Raporty Menu Inne Uprawnienia Licencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp Instalacja Uruchomienie Brokera Interfejs programu Wprowadzanie danych Selekcja danych Raporty Menu Inne Uprawnienia Licencja"

Transkrypt

1 ZPKSoft Broker Wstęp Instalacja Uruchomienie Brokera Interfejs programu Wprowadzanie danych Selekcja danych Raporty Menu Inne Uprawnienia Licencja Automatyzacja korespondencji

2 1.Wstęp Broker jest narzędziem współpracującym z programem Doradca. Służy do obsługi biur brokerskich - przechowuje m.in. polisy, szkody, umowy życiowe klientów firm brokerskich. 2.Instalacja Aby zainstalować program Broker należy pobrać plik o nazwie Broker.zip ze strony producenta Po pobraniu i rozpakowaniu pliku należy w programie Doradca z menu Narzędzia kliknąć opcję Instaluj/aktualizuj narzędzie i wskazać pobrany plik. 3.Uruchomienie Brokera Broker jest uruchamiany tylko i wyłącznie z programu Doradca z menu Narzędzia. 4.Interfejs programu Menu główne Okno znalezionych pozycji Zakładki programu Obszar klucza

3 5.Wprowadzanie danych Polisy: Celem wprowadzenia nowej polisy należy z menu Polisy wybrać opcję Nowa. Pojawi się okno dialogowe nowego zapisu. Przy wprowadzaniu nowej polisy należy określić: którego klienta dotyczy polisa numer polisy status polisy ( czy jest to polisa: nowa nowego klienta pozyskanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nowa stałego klienta, czy kontynuowana) oraz czy ta polisa będzie w przyszłości kontynuowana

4 Po wypełnieniu pierwszego okna wszystkimi danymi należy kliknąć Ok. Przejdziemy wtedy do następnego okna dialogowego, w którym wypełnimy polisę szczegółowymi informacjami. Należy wypełnić: Przedmiot polisy Centrale Towarzystwo ubezpieczeniowe Pośrednika Okres czasu trwania polisy System ubezpieczenia (Sumy stałe, 1-sze ryzyko, Inne) Rodzaj wartości (Księgowa brutto, Księgowa netto, Rzeczywista, Odtworzeniowa) Sumę gwarancyjną Składki, Prowizję, Prowizję pośrednika (jeżeli pozwalają na to uprawnienia).

5 Należy także ustalić liczbę składek polisy. Program może automatycznie policzyć kwoty składek i ich terminy, aby tak się stało musimy kliknąć przycisk: Kwotę składek można także ustalić ręcznie korzystając z przycisków: Dodaj ratę Popraw ratę Usuń ratę Aktualizuj opisy na domyślne Tak wypełnioną polisę zamykamy klikając przycisk zapisz. Program nie pozwoli nam na zapisanie jeżeli przeoczyliśmy jakąś ważna informację. Po prawidłowym zapisaniu naszej pracy w oknie znalezionych pozycji pojawi się wprowadzona przez nas polisa.

6 Rachunek: W celu wystawienia rachunku dla klienta należy z menu Rachunki wybrać opcję Nowy. Po kliknięciu opcji ukaże się okno dialogowe zatytułowane Rachunek bądź Faktura w zależności od tego jaki jest ustawiony domyślny typ dokumentu sprzedaży. Można zmienić typ dokumentu klikając na tytuł dokumentu, w tym przypadku jest to RACHUNEK. Należy wypełnić danymi wszystkie pola okna Istnieje możliwość załadowania zakładki Nazwa firmy, NIP, Adres wartościami domyślnym, aby to zrobić należy uzupełnić zakładkę Klient, central., tow. i użyć przycisku: Zasada tworzenia nowych Szkód, Szkód med., Umów życiowych jest taka sama jak w przypadku tworzenia nowych polis i rachunków.

7 Wskazówka: Po najechaniu kursorem myszki na przyciski ukazuje się podpowiedź jakie zastosowanie ma dany przycisk. 6.Selekcja danych Aplikacja posiada filtry pozwalające na szybkie wyselekcjonowanie odpowiednich zapisów. W dolnej części okna znajduje się obszaru klucza. Na tym panelu znajduje się szereg pól pozwalających na uściślenie informacji, której szukamy. Klucz zmienia się w zależności od zakładki jaką wybraliśmy. Po ustaleniu interesujących nas elementów klucza możemy uruchomić poszukiwanie przyciskiem: Wyniki poszukiwań wyświetlane będą w oknie znalezionych pozycji. 7.Raporty Aplikacja pozwala użytkownikowi na 3 czynności związane z raportami: Drukuj Zapisz jako... arkusz Excela (.XLS), strona internetowa (.HTM), dane xml (.XML), plik tekstowy (.txt) Wykresy Opcje te dostępne są w menu Raporty.

8 8.Menu Inne Zawiera dane dotyczące: Central i towarzystw ubezpieczeniowych, Central likwidacji szkód i oddziałów, Przedmiotów ubezpieczenia, Rodzajów szkód, Pośredników, Jest to również zbiór opcji administracyjnych: Uprawnienia, Synchronizacja, Domyślny typ dokumentu sprzedaży, Sposoby płatności, Podpis a, Okno dialogowe C. i TU oraz CLS i oddziałów jest identyczne i działają na podobnej zasadzie.

9 W celu dodania, zmienienia bądź usunięcia danych należy posłużyć się przyciskami: (przycisku usuń może używać tylko osoba o wysokich uprawnieniach) Edytowanie zasobów Przedmiot ubezpieczenia i Rodzaj szkody odbywa się na tej samej zasadzie jak edytowanie C. i TU i CLS. 9.Uprawnienia Uprawnienia do działania w programie ustala administrator. Lista uprawnień w programie Broker:

10 Uprawnienia są zapamiętywane w bazie wg schematu: Czynność=status użytkownika[,id dodatkowego użytkownika][,id dodatkowego użytkownika]... Poniżej przedstawiono listę uprawnień z wartościami domyślnymi: Wejście do programu Broker=3 Dostęp do uprawnień=0 Group Box SklPolRazem pokazane=2 Group Box ProwPolRazem pokazane=1 Group Box ProwPosrPolRazem pokazane=1 Group Box SklSklRazem pokazane=2 Group Box ProwSklRazem pokazane=1 Group Box ProwPosrSklRazem pokazane=1

11 Group Box SklPoczekRazem pokazane=2 Menu Otwórz rachunek skadki Dostępne=2 Możliwość przełączania między firmami SB=0 Selekcja rachunków=1 Selekcja klientów=1 Dostępne menu Rachunki=1 Group Box KliProwPolRazem pokazane=1 Group Box GBKliSklPolRazem pokazane=1

12 Group Box SklPolRazemUmZyc pokazane=1 Group Box ProwPolRazemUmZyc pokazane=1 Group Box ProwPosrPolRazemUmZyc pokazane=1 Group Box ProwSklRazemUmZyc pokazane=1 Group Box ProwPosrSklRazemUmZyc pokazane=1 Group Box SklSklRazemUmZyc pokazane=1 Dostępne wykresy=0 Polisy wszystkich klientów dostępne=2 Składki wszystkich klientów dostępne=2 Rachunki wszystkich klientów dostępne=1 Klienci wszystkich klientów dostępne=1 Umowy życiowe wszystkich klientów dostępne=1 Składki umówy życiowych wszystkich klientów dostępne=1 Menu Skadki Dostępne=1 Menu Skadki umów życiowych Dostępne=1 Menu Polisy -> Usuń Dostępne=1 Menu Polisy życiowe -> Usuń Dostępne=1 Menu Pośrednicy Dostępne=0 Menu Domyślny typ dokumentu sprzedaży Dostępne=0

13 Menu Sposoby płatności Dostępne=0 Menu Granice przypisów rocznych Dostępne=0; Menu Granice prowizji rocznych Dostępne=0; Menu Synchronizacja Dostępne=0; Tabela polis- pokazane prowizje i prowizje pośredników=1 Tabela składek polis- pokazane kwoty składek i prowizji=1 Tabela umów życiowych- pokazane składki przypisane, prowizje i prowizje pośredników=1 Tabela składek umów życiowych- pokazane kwoty i prowizje=1 Tabela poczekalni polis - pokazane składki przypisane=1 Tabela polis- pokazane składki przypisane=1 Usunięcie polisy=1 Oznaczenie rat polis jako zapłacone/niezapłacone wg zmian w tabeli=1 Oznaczenie rachunków jako zapłacone/niezapłacone wg zmian=0 Usunięcie szkody=2 Usunięcie zaznaczonych szkód=2 Usunięcie polisy z poczekalni=1 Usunięcie umowy życiowej=1 Oznaczenie rat umów życiowych jako zapłacone/niezapłacone wg zmian w tabeli=1 Tabela historii edycji procedury- pokazane składki przypisane, prowizje i prowizje pośredników=1 Okno polisy- pokazany panel prowizji i prowizji pośrednika=1 Okno polisy- zaznaczenie że składka jest zapłacona/niezapłacona=1 Okno umowy życiowej- panel prowizji i prowizji pośrednika widziany przez=1 Okno składki umowy życiowej- pokazany proc. prowizji pośrednika=1 Usunięcie szkody medycznej=2 Usunięcie zaznaczonych szkód medycznych=2 Dostęp do raportów dla KNF=1 Wydruk i zapis raportów=1 Dostęp do klientów umów życiowych=0 10.Licencja W celu użytkowania systemu ZPKSoft Broker należy zakupić stosowną licencję u producenta lub dystrybutora programu. Posiadanie licencji na system ZPKSoft Doradca nie jest tożsame z posiadaniem licencji na system ZPKSoft Broker. ZPKSoft' 2008 opr. Bartłomiej Juszczak Automatyzacja korespondencji Program ZPKSoft Broker udostępnia kilka możliwości automatyzujących korespondencję z klientami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, dostępne z odpowiednich menu programu: Składki: Wyślij składki do towarzystw ( )... Wyślij do klientów przypomnienia o płatnościach rat ( )... Wyślij do klientów przypomnienia o płatnościach rat nie ujętych w rachunkach ( )...

14 Rachunki: Klienci: Wyślij wezwania do zapłaty do towarzystw ( )... Wyślij raporty em Szkody i Szkody medyczne: Wyślij zapytania do CLS o stan zaawansowania szkody ( )... Raporty i wezwania wysyłane są w postaci przesyłek owych. W przypadku raportów tworzone są dokumenty Excela które następnie są dołączane do przesyłek. Wyślij składki do towarzystw ( )... Program wysyła raporty do towarzystw należących do wybranej centrali (centrala musi być wybrana). Przesyłki są zatytułowane jako Potwierdzenie inkasa, zawierają treść (tu: przykład): Proszę o potwierdzenie inkasa i zwrotny . (brak potwierdzenia w terminie 7 dni uznajemy za akceptację i zgodę na wystawienie faktur) Z wyrazami szacunku- Ala ma kota tel i fax: Wrocław, ul.zielona 20 [wysłano do: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A Warszawa Al.Jana Pawła II 24 Inspektorat we Wrocławiu]

15 Oraz załącznik w formacie Excela zawierający oprócz standardowej treści tabelę: Numer polisy Kwota (zł) Prowizja (%) Termin Nazwa klienta Wyślij do klientów przypomnienia o płatnościach rat ( )... Wyślij do klientów przypomnienia o płatnościach rat nie ujętych w rachunkach ( )... Wyselekcjonowane składki (spełniające warunek klucza) program grupuje wg klientów, po czym tworzy i wysyła e zawierające zestawienia wg schematu: TERMIN KWOTA POLISA Wyślij wezwania do zapłaty do towarzystw ( )... Tworzone i wysyłane są wezwania do zapłaty do towarzystw wybranej centrali (centrala musi być wybrana). Przesyłki owe są uzupełniane o załączniki w formacie excela zawierające stosowne zestawienia. Przykładowa treść a: Proszę o potwierdzenie wezwania i uregulowanie płatności. Z wyrazami szacunku- Ala ma kota tel i fax: Wrocław, ul.zielona 20 [wysłano do: PZU S.A.] Załącznik Excela posiada dane zawarte w tabeli: Nr faktury Nazwa klienta Data wystawienia Termin płatności Kwota Wyślij raporty em Wysyłane są poprzez załaczniki excela zawierające raporty z obsługi brokerskiej klientów. Załącznik zawiera dane tabelaryczne: Klient Grupa brokers ka Priorytet Kwota polis Liczba szkód Wartość wypłaconych odszkodowań szkód Liczba szkód medycznych Wartość zgłoszonych roszczeń szkód medycznych Miejscowo ść Wojewód ztwo

16 Wyślij zapytania do CLS o stan zaawansowania szkody ( )... Drogą ową wysyłany jest standardowy tekst: W związku z brakiem informacji o przebiegu likwidacji szkód zgłoszonych do Was a dotyczących klientów, których reprezentujemy bardzo prosimy o uzupełnienie załączonego raportu o brakujące dane oraz informacje o stanie likwidacji każdej z n/w szkód. Jeżeli opóźnienie wynika z winy naszego klienta proszę o ich podanie, jeżeli szkoda została zamknięta wypłatą odszkodowania to proszę podać kwotę i datę wypłaty, jeżeli odmową to prosimy o podanie przyczyny. Prosimy o odpowiedź w terminie 7 dni co oszczędzi nam przykrości związanych z uruchamianie procedury reklamacyjnej. Z tabelą: data zdarzenia data zgłoszenie do t.u. nr szkody w tow. nazwa klienta rodzaj szkody opis nr polisy stan likwidacji nr rejestracyjny pojazdu data zakończenia ZPKSoft' 2010

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI WITAMY W NOWEJ WITRYNIE VULCAN 3 Kilka słów o budowie witryny 5 Jedno logowanie dostęp do wielu witryn 6 PIERWSZE KROKI 7 Pierwsze logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo