Spis treści. 1. Sposób uruchomienia aplikacji...2. Zalecane ustawienia sprzętowe Praca z aplikacją Kalkulator opłat RRL...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Sposób uruchomienia aplikacji...2. Zalecane ustawienia sprzętowe...3. 2. Praca z aplikacją Kalkulator opłat RRL..."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Generator wniosków o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości oraz kalkulator opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL) 1 STYCZNIA 2014

2 Spis treści 1. Sposób uruchomienia aplikacji...2 Zalecane ustawienia sprzętowe Praca z aplikacją Kalkulator opłat RRL...4 Główne okno aplikacji...5 Okno analizy wysokości opłaty dla pojedynczej decyzji Okno z obliczoną wysokością rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami dla wybranego operatora Okno z szablonem wniosku do zmiany obszaru wykorzystania częstotliwości dla wybranej decyzji str. 1

3 Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (zobacz) w służbie ruchomej RRL, opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami zależne są od rodzaju i liczby gmin wchodzących w skład obszaru dysponowania częstotliwością. Jest to obszar, gdzie wybrany podmiot posiada prawo do wykorzystania lub dysponowania przydzielonymi częstotliwościami, na którym są one chronione przed zakłóceniami i za które ponosi roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Generator wniosków o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości oraz kalkulator opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL) umożliwia zmianę gmin wchodzących w skład obszaru wykorzystania częstotliwości oraz obliczenie należnych opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwościami dla wybranego obszaru. W kolejnych zakładkach możliwe jest przygotowanie wniosku o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości, który po podpisaniu przez osobę upoważnioną, należy przesłać do Prezesa UKE. 1. Uruchomienie aplikacji Generator wniosków o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości oraz kalkulator opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL) dostępny jest na stronie w zakładce kalkulator RRL oraz na stronach BIP-UKE w zakładce Częstotliwości. Rysunek 1. Sposób uruchamiania aplikacji Kalkulator RRL w przeglądarce WWW. Po wejściu na stronę test UKE aplikację można również uruchomić klikając na miniaturce przedstawiającej pierwszą stronę startową aplikacji Kalkulator RRL. str. 2

4 Rysunek 2. Wybór aplikacji Kalkulator RRL. Zalecane środowisko pracy Aplikacja dostosowana jest do wszystkich platform systemowych obsługujących poprawianie technologię java, z uwagi małą wydajność i niepoprawną obsługę styli nie jest zalecana praca na przeglądarce firmy Microsoft Internet Explorer poniżej wersji 9. Przeglądarki IE poniżej wersji 8 nie są obsługiwane przez aplikacje. Windows Windows 8 i nowsze wersje Windows 7 Windows Vista SP2 Windows XP SP3 (wersja 32-bitowa); Windows XP SP2 (wersja 64-bitowa) Windows Server 2008 Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa) RAM: 256 MB; 64 MB dla Windows XP (wersja 32-bitowa) Miejsce na dysku: 124 MB Przeglądarki: Internet Explorer 9.0 i wersje nowsze, Firefox 3.6 i wersje nowsze, Chrome, Mac OS X, Opera 9.5 i wersje nowsze., Komputer Mac oparty na Intelu, z systemem Mac OS X w wersji (Lion) lub nowszej. Przeglądarka 64-bitowa. str. 3

5 Linux Oracle Linux 5.5+ Oracle Linux 6.x (wersja 32-bitowa)*, 6.x (wersja 64-bitowa)** Red Hat Enterprise Linux 5.5+, 6.x (wersja 32-bitowa)*, 6.x (wersja 64-bitowa)** Ubuntu Linux* i wersje nowsze Suse Linux Enterprise Server* 10 SP2, 11.x RAM: 128 MB Przeglądarki: Wszystkie systemy operacyjne obsługujące program Firefox 3.6 i wersje nowsze. Urządzenia z Androidem Urządzeniu musi być zainstalowany Android 2.2 lub nowszy. Aplikacje obsługują wszystkie aktualne wersje przeglądarek obsługujących technologię java. Urządzenia z ios: Urządzeniu musi być zainstalowany ios 6.0 lub nowszy. Aplikacje obsługują wszystkie aktualne wersje przeglądarki obsługujących technologię java. Kontakt w sprawach technicznych Sugestie i błędy w działaniu aplikacji należy zgłaszać mailowo pod adres: W sprawach merytorycznych, związanych z wielkością obszaru obsługi lub brakiem decyzji w wykazie należy kontaktować z Urzędem Komunikacji Elektronicznej 2. Praca z aplikacją Kalkulator opłat RRL Aplikacja wykorzystuje do pracy parametry techniczne zawarte w wydanych przez Prezesa UKE decyzjach administracyjnych przyznających prawo do wykorzystywania lub dysponowania zasobami częstotliwości. Aktualne wykazy dostępne są na stronie BIP-UKE w zakładce Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Wykazy pozwoleń radiowych > Pozwolenia radiowe dla klasycznych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej. Aplikacja może nie uwzględniać w obliczeniach nowych decyzji administracyjnych, które nie zostały jeszcze opublikowane przez Prezesa UKE. str. 4

6 Główne okno aplikacji Po uruchomieniu aplikacji w przeglądarce WWW dostępne jest główne okno aplikacji umożliwiające wybór operatora oraz numeru analizowanej decyzji administracyjnej. Rysunek 3. Główne okno programu. Klikając w trójkąt wyboru znajdujący się w oknie Nazwa operatora oraz Numer decyzji należy wybrać najpierw przedsiębiorstwo dla którego będzie robiona analiza opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami, a następnie numer badanej decyzji administracyjnej. Numery decyzji podpowiadane są z bazy danych zawierającej spis opublikowanych przez Prezesa UKE decyzji administracyjnych. Okienko wyboru umożliwia również wpisanie charakterystycznej części decyzji, zawężając widok podpowiadanych numerów do listy spełniającej warunki wyszukiwania - Rysunek 4. Wybór operatora i Rysunek 5. Wybór analizowanej decyzji. Po wybraniu Nazwa operatora, jeżeli chcemy zmienić wybór należy kliknąć w szary przycisk x znajdujący się przed trójkątem wyboru. Kasuje on wybór operatora, który ogranicza listę automatycznie podpowiadanych numerów decyzji. str. 5

7 Rysunek 4. Wybór operatora Rysunek 5. Wybór analizowanej decyzji. str. 6

8 Po wybraniu numeru analizowanej decyzji pojawiają się parametry techniczne zawarte w analizowanym pozwoleniu radiowym lub decyzji rezerwacyjnej. Rysunek 6.Sekcje A. Dane decyzji oraz B. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe. Dane identyfikujące decyzje składają się z 4 głównych sekcji A. Danych decyzji, B. Wykorzystywanych kanałów radiowych, B. Wykorzystywanych kanałów radiowych, C. Parametrów techniczno-eksploatacyjnych stacji bazowych i sieci ruchomych wraz z polem Uwagi: zawierającym określony w decyzji opisowy obszar wykorzystania częstotliwości oraz sekcji D. Obszary wykorzystania częstotliwości określonej dla każdego z podanych kanałów radiowych -> Rysunek 7.Sekcja C. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych i sieci ruchomych i Rysunek 8. Pole C. Uwagi oraz sekcja D. Obszary wykorzystania częstotliwości. W sekcji B. Wykorzystywanych kanałów radiowych możliwa jest zmiana rodzaju prawa do wykorzystywania częstotliwości. Zaznaczenie pola wyboru umożliwia dopuszczenie współkorzystania na podanym obszarze z częstotliwości rzez inne podmioty. Zgoda na współkorzystanie zmniejsza wysokość należnych opłat o 50%. Sekcja D. Obszary wykorzystania częstotliwości umożliwia również zmianę gmin wchodzących w skład obszaru wykorzystania częstotliwości w celu badania zmian wysokości opłat dla różnych obszarów obsługi. Podana dla każdej gminy opłata ma tylko charakter orientacyjny, jest ona zróżnicowana w zależności od rodzaju gminy, jednak nie uwzględnia zmian sposobu naliczania opłat po przekroczeniu podanych w Rozporządzeniu wartości granicznych. str. 7

9 Rysunek 7.Sekcja C. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych i sieci ruchomych. Rysunek 8. Pole C. Uwagi oraz sekcja D. Obszary wykorzystania częstotliwości str. 8

10 Rysunek 9. Przycisk umożliwiający skasowanie wybranej gminy w sekcji D. Obszary wykorzystania częstotliwości. Rysunek 10. Przycisk umożliwiający dodanie nowej gminy do obszaru wykorzystania częstotliwości. Rysunek 11. Wybór nowego obszaru wykorzystania częstotliwości gminy, powiatu, województwa lub całej polski. str. 9

11 Po wyborze numeru decyzji możliwe jest wybranie przycisku Dalej. Przycisk ten umożliwia wykonanie symulacji wysokości opłat za prawo do dysponowania częstotliwością dla wybranej decyzji. Do analizy brane są aktualne wartości pól zgody na współkorzystanie kanałów radiowych Rysunek 6.Sekcje A. Dane decyzji oraz B. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe oraz obszary wykorzystania częstotliwości Rysunek 8. Pole C. Uwagi oraz sekcja D. Obszary wykorzystania częstotliwości. Umożliwia to sprawdzenie wpływu tych parametrów na końcową wysokość opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości. Rysunek 12. Przycisk dalej, umożliwiający wykonanie analizy wysokości opłaty dla zadanych parametrów. str. 10

12 Okno analizy wysokości opłaty dla pojedynczej decyzji Kolejne okno programu przedstawia wysokość opłaty dla wybranych parametrów analizy -> Rysunek 6.Sekcje A. Dane decyzji oraz B. Wykorzystywane kanały częstotliwościowe oraz obszary wykorzystania częstotliwości Rysunek 8. Pole C. Uwagi oraz sekcja D. Obszary wykorzystania częstotliwości. W oknie tym podane są również podstawowe parametry techniczne decyzji, które posłużyły do wyliczenia wysokości symulowanej opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości. Rysunek 13.Sekcje A. dane Operatora oraz sekcja B. Dane decyzji wraz z symulacją wysokością opłaty rocznej. Należy pamiętać, że przeprowadzona analiza rocznych kosztów za prawo do dysponowania częstotliwościami została wyliczona na podstawie parametrów technicznych tylko wybranej decyzji, bez uwzględniania innych pozwoleń Operatora i obniżek wynikających z 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Opłata ta różni się od wymaganej opłaty rocznej w przypadku posiadania więcej niż jednej decyzji. str. 11

13 Rysunek 14.Sekcje A. dane Operatora, sekcja B. Dane decyzji wraz z symulacją wysokością opłaty rocznej oraz sekcja D. Parametry techniczno-eksploatacyjne stacji bazowych i sieci ruchomych. Rysunek 15.Sekcja E. Analizowany obszar wykorzystania częstotliwości z rozbiciem na poszczególne gminy. str. 12

14 Kolejna sekcja F. przedstawia analizę rocznych koszów z tytułu prawa za wykorzystywanie częstotliwości dla zadanego obszaru wykorzystania częstotliwości i rodzaju wykorzystania przyznanych kanałów radiowych. Rysunek 16.Sekcja F. Analiza rocznych koszów z tytułu prawa za wykorzystywanie częstotliwości dla zadanych parametrów symulacji Należy pamiętać, że analiza rocznych kosztów za prawo do dysponowania częstotliwościami została wyliczona na podstawie parametrów technicznych wybranej decyzji, bez uwzględniania innych pozwoleń Operatora i obniżek wynikających z 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Opłata ta różni się od wymaganej opłaty rocznej w przypadku posiadania więcej niż jednej decyzji. UWAGA: Do wyliczenia rzeczywistej opłaty rocznej należy uwzględnić wszystkie decyzje wydanych dla Operatora. W tym celu należy wybrać przycisk [Analiza wszystkich decyzji]. Decyzje wykorzystujące ten sam zasób częstotliwości wzajemnie wpływają na całkowite koszty za prawo do dysponowania częstotliwościami. Na dole okna analizy wysokości opłaty dla pojedynczej decyzji znajdują się przyciski umożliwiające: Cofnięcie się do okna wyboru decyzji i ponowne określania obszaru wykorzystania częstotliwości przycisk [Wstecz]. Zapisanie raportu z przeprowadzonej analizy w postaci pary plików XML i pliku wizualizacji XLS [Zapisz raport]. Wykonanie zbiorczej analizy wysokości wymaganych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami dla wszystkich decyzji operatora [Analiza wszystkich decyzji]. Wygenerowanie wniosku o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości analizowanej decyzji dla wybranego obszaru wykorzystania częstotliwości [Wniosek o zmianę obszaru]. str. 13

15 Rysunek 17. Zapisanie raportu z przeprowadzonej analizy. Należy zwrócić uwagę, że raport z prowadzonej analizy zapisywany jest w formacie XML (ang. Extensible Markup Language) uniwersalnym języku formalnym przeznaczonym do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami, jest to standard specyfikowany przez organizację W3C. Ponowne otworzenie zapisanego raportu możliwe jest w przeglądarce internetowej. Po wybraniu i uruchomieniu akcji dla pliku XML. Rysunek 18. Zapis pary plików XML i XSL stanowiących raport z analizy. Uwaga: W celu wizualizacji raportu należy rozpakować pobrane archiwum w postaci pliku zip do wybranego katalogu na dysku lokalnym. Do wizualizacji potrzebne są oba pliki XML jak i XSL. Sam plik XML będzie wizualizował się nieprawidłowo str. 14

16 Rysunek 19. Błędna wizualizacja raportu z analizy po wypakowaniu tylko pliku XML lub próbie przejrzenia raportu bezpośrednio z archiwum. Rysunek 20. Poprawna wizualizacja raportu z analizy. str. 15

17 Okno z obliczoną wysokością rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami dla wybranego operatora Po wybraniu przycisku [Analiza wszystkich decyzji] zostanie wykonana zbiorcza kalkulacja analizy wysokości wymaganych opłat za prawo do dysponowania częstotliwościami z uwzględnieniem wszystkich decyzji operatora. Okno to podobnie jak w przypadku analizy dla jednej decyzji podzielone jest na kilka sekcji. Rysunek 21. Sekcja danych operatora oraz Wysokość opłat cząstkowych dla wszystkich decyzji wybranego operatora. Podana w sekcji B. Dane decyzji opłata roczna za prawo do dysponowania i wykorzystania częstotliwości uwzględnia już dane zawarte we wszystkich decyzjach administracyjnych i opłata liczona w ten sposób będzie podstawią do naliczenia opłat przez Prezesa UKE. Opłata ta może być znacznie mniejsza od opłat liczonych dla każdej decyzji indywidualnie. str. 16

18 Rysunek 22. Sekcja zbiorczych obszarów wykorzystania częstotliwości dla wszystkich decyzji wybranego operatora. Podana dla każdej gminy opłata ma tylko charakter orientacyjny, jest ona zależna od rodzaju gminy oraz od liczby wykorzystywanych zasobów radiowych. Tak wyliczona opłata cząstkowa nie uwzględnia zmian sposobu naliczania opłat po przekroczeniu podanych w Rozporządzeniu wartości granicznych. Ostatnia sekcja w oknie analizy zbiorczej wszystkich decyzji operatora zawiera roczną opłata za prawo do wykorzystywania częstotliwości. Rysunek 23. Wysokość rocznej opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwościami z uwzględnieniem wszystkich decyzji wybranego operatora. str. 17

19 Okno z szablonem wniosku do zmiany obszaru wykorzystania częstotliwości dla wybranej decyzji. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie ruchomej RRL, opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami zależne są od rodzaju i liczby gmin wchodzących w skład obszaru dysponowania częstotliwością. Jest to obszar, gdzie wybrany podmiot posiada prawo do wykorzystania lub dysponowania przydzielonymi częstotliwościami, na którym są one chronione przed zakłóceniami i za które ponosi roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Generator wniosków o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości oraz kalkulator opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL) umożliwia przygotowanie wniosku o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości, umożliwia to dostosowanie obszaru do rzeczywistych potrzeb danego przedsiębiorcy i ograniczenie wysokości wymaganej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami. Rysunek 24. Wygenerowany w aplikacji wniosek o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości. str. 18

20 Rysunek 25. Wygenerowany w aplikacji wniosek o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości, część obszaru wykorzystania częstotliwości i podpisu. Należy zwrócić uwagę, że wniosek zapisywany jest w formacie XML (ang. Extensible Markup Language). Ponowne otworzenie zapisanego raportu możliwe jest w przeglądarce internetowej. Po wybraniu i uruchomieniu akcji dla pliku XML. Uwaga: W celu wizualizacji wnioskunależy rozpakować pobrane archiwum w postaci pliku zip do wybranego katalogu na dysku lokalnym. Do wizualizacji potrzebne są oba pliki XML jak i XSL. Sam plik XML będzie wizualizował się nieprawidłowo Po wygenerowaniu wniosku, następnym etapem, jest jego wydrukowanie i podpisanie przez osobę mającą uprawnienia do reprezentacji Przedsiębiorstwa. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/ Warszawa oraz mailem na adres str. 19

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo