Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa. TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa. TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a"

Transkrypt

1 Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a

2 Spis treści vim Wybrane polecenia Ochrona plików Konfiguracja interfejsów sieciowych Instalacja oprogramowania Udostępnianie plików - SAMBA

3 Co to jest Linux? Wystarczy spojrzeć na komunikat zwracany po zalogowaniu Last login: Sun Oct 7 18:27: from Linux Aby zauważyć, że Linux to właściwie jądro (ang. kernel) w tym przypadku w wersji W powszechnym rozumieniu Linux to cała dystrybucja, czyli np. Slackware, Ubuntu, itp.

4 Jak zainstalować nowego Linuksa? Pobierz ze strony Rozpakuj Skompiluj Zainstaluj

5 Pobieranie obrazu systemu Linux dla VirtualBox Pobierz z serwera pracowni plik linux2.rar z zainstalowanym systemem Linux oraz program rar.exe. Rozpakuj pobrany plik do katalogu C:\SOISK, na przykład za pomocą polecenia: rar e linux2.rar

6 Instalacja systemu Linux na VirtualBox 1. Uruchom menedżer maszyn wirtualnych. 2. Kliknij przycisk Nowa. 3. Wpisz nazwę maszyny i wybierz system operacyjny.

7 Instalacja systemu Linux na VirtualBox 4. Na kolejnej karcie ustalamy rozmiar pamięci. Kreator proponuje 256MiB, ale w zupełności wystarczy 128MiB. Komputer wirtualny nie może mieć więcej pamięci RAM niż komputer, na którym pracuje maszyna wirtualna. 5. W następnej karcie zaznacz Użyj istniejącego dysku twardego. Plik z obrazem dysku linux2.vdi znajduje się w katalogu c:\soisk. 6. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej możesz się zalogować w systemie Linux jako administrator login: root, hasło: toor123

8 Korzystanie z edytora vi oraz vim System operacyjny :q! -wyjście bez zapisu :wq wyjście z zapisem Tryb poleceń Esc i Tryb edycji

9 Korzystanie z edytora vi oraz vim Tryb poleceń :e <ścieżka do pliku> otwarcie pliku :wq zapis do pliku i wyjście z programu :w! wyjście z programu bez zapisu yy skopiowanie całego wiersza p wklejenie i przełączenie w tryb edycji Tryb edycji Esc przełączenie w tryb poleceń

10 Korzystanie z edytora vim na przykładzie pliku /etc/profile.d/lang.sh vim /etc/profile.d/lang.sh otwarcie pliku i przełączenie w tryb edycji (przepisz zawartość pliku z następnego slajdu) Esc przełączenie w tryb poleceń :wq zapis do pliku i wyjście

11 Polonizacja systemu Plik: /etc/profile.d/lang.sh #!/bin/sh export LANG=pl_PL export LC_ALL=pl_PL export LESSCHARSET=latin1

12 X Window Polecenie uruchamiające serwer XWindow: X Skrypt uruchamiający serwer X Window i wybrany menedżer okien: startx Zamykanie sesji Xwindow: Ctrl+Alt+Backspace Skrypt konfigurujący serwer XWindows xwmconfig Uruchomić skrypt: xwmconfig - wybrać menedżer fluxbox Skrypt: fluxbox-generate_menu Skrypt: fbsetbg -f <ścieżka do tapety>

13 Wybrane polecenia systemu Linux Większość poleceń ma dodatkowe parametry, np.: polecenie lsusb wyświetli urządzenia USB. lecz z parametrem -v lsusb -v wyświetli dodatkowe informacje.

14 Wybrane polecenia systemu Linux Operacje na plikach i katalogach mkdir Tworzenie katalogu touch Tworzenie pliku cp Kopiowanie pliku lub katalogu Przykład: mkdir /srv/samba/netlogon Uworzenie katalogu /srv/samba/netlogon

15 Wybrane polecenia systemu Linux System uptime Czas pracy i obciążenie systemu 02:20:07 up 8 min, load average: 0.00, 0.02, 0.00 uname -a Szczegółowe informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym Linux darkstar smp #2 SMP Wed May 12 22:47;36 CDT 2010 i686 Intel(R) Atom(TM) CPU 1.33GHz GenuineIntel GMU/Linux hostname Nazwa hosta hostname -i Adres IP hosta

16 dmesg Komunikaty jądra Linuksa dmesg grep -i usb Komunikaty jądra Linuksa dotyczące urządzeń USB (-i oznacza ignoruj wielkość liter) ssb: Core 3 found: USB 2.0 Host (cc 0x819, rev 0x02, vendor 0x4243) Wybrane polecenia systemu Linux Sprzęt lsusb -t Wyświetla urządzenia USB Bus# 1 `-Dev# 1 Vendor 0x1d6b Product 0x0001 lspci Wyświetla urządzenia PCI

17 Wybrane polecenia systemu Linux Użytkownicy id Wyświetla id, login oraz grupę aktualnie zalogowanego użytkownika uid=1000(gcygan)gid=1000(gcygan), groups=1000(gcygan),11(floppy), 17(audio),18(video),19(cdrom),93(scanner) who Wyświetla listę obecnie zalogowanych użytkowników root tty :52 gcygan tty :58

18 Wybrane polecenia systemu Linux Zarządzanie grupami groupadd uczniowie Tworzy grupę uczen groupdel uczniowie Usuwa grupę uczeniowie groups jas Wyświetla nazwy grup do których należy użytkownik jas

19 useradd -m jas Tworzy użytkownika jas i tworzy dla niego katalog domowy /home/jas userdel jas Usuwa użytkownika jas userdel -r jas Usuwa użytkownika jas i jego katalog domowy passwd jas Zmienia hasło użytkownika jas Wybrane polecenia systemu Linux Zarządzanie użytkownikami usermod -g users jas Przypisuje użytkownika jas do grupy users

20 Utworzymy grupę uczniowie, a następnie użytkownika jas, którego przypiszemy do tej grupy. Utwórz użytkownika malgosia. Ją także przypisz do grupy uczniowie. groupadd uczeniowie Tworzy grupę uczen Zarządzanie użytkownikami i grupami Zadanie praktyczne useradd -m -g uczniowie jas Tworzy użytkownika jas i przypisuje go do grupy uczniowie passwd jas Zmienia hasło użytkownika jas

21 Wybrane polecenia systemu Linux Ustawianie zegarka date Wyświetla datę i godzinę date -s :00:00 Ustawia zegarek

22 Ochrona plików w wybranych systemach plików FAT (FAT 12, FAT 16, FAT 32) - Brak ochrony! File Alocation Table w systemach operacyjnych DOS, Windows Dyskietka FAT12, pendrive NTFS - Ochrona ACL New Technology File System W systemach operacyjnych Windows NT i późniejszych ext3, ext4 - Ochrona rwxrwxrwx W systemach operacyjnych Linux

23 Prawa w systemie Linux W Linuksie każdy plik ma właściciela Do zmiany właściciela służy polecenie chown Prawa odczyt, zapis, wykonanie (rwx) są określone kolejno dla: Właściciela pliku Grupy, do której należy właściciel Pozostałych użytkowników r odczyt w zapis x wykonanie r w x r w x r w x

24 Przykłady użycia polecenia chmod chmod +r <nazwa pliku> - nadanie prawa odczytu dla wszystkich chmod -x <nazwa pliku> - odebranie wszystkim prawa wykonywania chmod 744 <nazwa pliku> - nadanie właścicielowi wszystkich praw, a grupie i pozostałym tylko odczytu rwxrwxrwx r odczyt w zapis x wykonanie 7 4 4

25 Konfiguracja sieci

26 1. Zainstalowanie karty sieciowej w komputerze. 2. Dołączenie przewodu łączącego kartę sieciową komputera z przełącznikiem. 3. Zainstalowanie sterowników karty sieciowej. 4. Skonfigurowanie interfejsu sieciowego (karty sieciowej): adres IP i maska sieci. 5. Dokonanie odpowiednich wpisów w tablicy rutingu. 6. Skonfigurowanie systemu rozwiązywania nazw domenowych DNS.

27 Polecenie ifconfig Służy do konfigurowania interfejsów sieciowych (kart sieciowych) przewodowych i bezprzewodowych Podobne do polecenia ipconfig z systemu Windows Dla kart bezprzewodowych korzystamy dodatkowo z polecenia iwconfig

28 Polecenie ifconfig Bez parametrów wyświetla wszystkie skonfigurowane interfejsy sieciowe (karty sieciowe). Z parametrem -h lub --help ifconfig -h wyświetla listę dostępnych parametrów Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku man. man ifconfig

29 Wybrane parametry polecenia ifconfig ifconfig eth0 wyświetla informacje o interfejsie eth0, czyli pierwszej karcie sieciowej. Kolejna karta ma oznaczenie eth1, itd. Karty bezprzewodowe mogą mieć przedrostek wlan ifconfig -a wyświetla wszystkie interfejsy sieciowe, nawet te nieskonfigurowane. Jeżeli dany interfejs pojawi się, to znak, że system ma do niego sterowniki

30 Jeżeli ifconfig -a nie wyświetli interfejsu Znajdź typ kontrolera sieciowego Za pomocą polecenia lspci (lub innego) Odczytaj z układu scalonego na karcie Zainstaluj sterowniki

31 Ręczne konfigurowanie interfejsu Adres IP Maska sieci Adres rozgłoszeniowy Wprowadzamy tylko adres i maskę, adres rozgłoszeniowy zostanie obliczony. Jeżeli nie wprowadzimy maski, polecenie obliczy ją na podstawie tzw. klasy adresu.

32 Skrypt /etc/rc.d/rc.inet1 W dystrybucji Slackware jest skrypt służący do konfiguracji interfejsów. Znajduje się on w pliku /etc/rc.d/rc.inet1. Skrypt ten czyta plik konfiguracyjny /etc/rc.d/rc.inet1.conf, w którym należy umieścić parametry konfiguracyjne interfejsów, takie jak adresy IP maski itp. Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym należy ponownie uruchomić skrypt /etc/rc.d/rc.inet1 restart

33 Ręczne konfigurowanie interfejsu przewodowego eth0 3 przykłady konfiguracji 1. ifconfig eth Zostanie przypisana maska ifconfig eth /17 Zostanie przypisana maska /17 czyli dhclient eth0 Pobranie konfiguracji z serwera DHCP

34 Ręczne konfigurowanie interfejsu bezprzewodowego wlan0 z zabezpieczeniem WEP ifconfig wlan0 down iwconfig wlan0 essid sisk-wan iwcfonfig wlan0 key s: 5praw ifconfig wlan0 up dhclient wlan0 W sieci bez zabezpieczeń pominąć parametr key.

35 Polecenie ping do testowania interfejsu Ping sprawdzenie komputera w sieci lokalnej ping sprawdzenie komputera w sieci rozległej ping sprawdzenie komputera za pomocą adresu domenowego Ctrl+C (^C) Zakończenie pracy programu ping

36 Polecenia wyświetlające tablicę routingu route vs. ip route route Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface * U eth0 ip route /24 dev eth0 proto kernel scope link src metric 202

37 Instalacja programów

38 Instalacja programów ze źródeł 1. Pobieramy skompresowaną wersję źródłową programu. 2. Dekompresujemy pliki 3. Przechodzimy do katalogu z rozpakowanymi plikami i zapoznajemy się z plikiem README 4. Uruchamiamy skrypt konfiguracyjny 5. Kompilujemy źródła 6. Instalujemy programy (wymaga konta root)

39 Przykład - instalacja ffmpeg 1) Pobieramy skompresowaną wersję źródłową programu. wget 2) Dekompresujemy pliki tar -xzf ffmpeg-0.10.tar.gz 3) Przechodzimy do katalogu z rozpakowanymi plikami 4) Uruchamiamy skrypt konfiguracyjny cd ffmpeg-0.10./configure 5) Kompilujemy źródła make 6) Instalujemy make install

40 Instalacja programów z pakietów na przykładzie dystrybucji Slackware Do zarządzania pakietami służą następujące narzędzia: installpkg (instalacja pakietu), removepkg (usunięcie pakietu), upgradepkg (aktualizacja pakietu), makepkg (utworzenie pakietu tgx z zawartości bieżącego katalogu), explodepkg (rozpakowanie zawartości pakietu do bieżącego katalogu).

41 Instalacja programów z pakietów /libreoffice/3.3.3/

42 Przykład użycia programu ffmpeg Konwersja filmu z aparatu cyfrowego na format MPEG-2 / AC3 (DVD) ffmpeg.exe -y -i 100_8754.MOV -f dvd -vcodec mpeg2video -r s 576x720 -aspect 4:3 -b 4000k -mbd rd -acodec mp2 -ab 128k -ar ac 2 temp.mpg

43 Udostępnianie katalogów z wykorzystaniem protokołu SMB

44 Założenia 1. Mamy zainstalowanego linuksa Slackware z oprogramowaniem samba z dostępem do sieci (sieć jest skonfigurowana). 2. Chcemy udostępnić udział WYMIANA (katalog /usr/local/share) dla użytkowników korzystających z Windowsa. Oczywiście komputery z Windowsem także są dołączone do sieci. 3. Dostęp do udziału będzie chroniny hasłem, dlatego stworzymy użytkownika jurek. Można dokonać modyfikacji w przykładzie, np wpisać inną nazwę NetBios, inną nazwę użytkownika, itp.

45 1. Utworzenie pliku /etc/samba/smb.conf [global] workgroup = MSHOME netbios name = S60 server string = Komputer na gorze encrypt passwords = yes smb passwd file = /etc/smbpass security = user log file = /var/log/samba.%m max log size = 50 [wymiana] comment = Pliki path = /usr/local/share browseable = yes writable = yes guest ok = yes

46 2. Uruchomienie samby Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym należy zrestartować sambę przy pomocy skryptu /etc/rc.d/rc.samba restart Jeżeli skryptu nie można uruchomić prawdopodobnie należy nadać prawa wykonalności plikowi. chmod +x /etc/rc.d/rc.samba /etc/rc.d/rc.samba start

47 3. Utworzenie użytkownika systemu Linux i dodanie go do użytkowników samby useradd -g users jurek passwd jurek smbpasswd -a jurek Na komputerze z systemem Windows wpisać polecenie (Start->Uruchom) lub odnaleźć komputer w otoczeniu sieciowym. Zamiast nazwy NetBIOS można podać adres IP. \\S60

48 Samba jako PDC Uzupełnij plik /etc/samba/smb.conf: [global] domain master = yes domain logons = yes smb passwd file = /etc/smbpass preferred master = yes os level = 90 [netlogon] comment = Network Logon Service path = /home/samba/netlogon guest ok = yes read only = yes share modes = no

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treści 1. Zanim zaczniesz... 3 2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux... 4 3. Rozpakowanie sterowników na dysk

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo