ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R."

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ i NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. 61 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI: - 29 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, - 26 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH - 6 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH

4 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ i NOTARIALNĄ POWOŁANE KOMISJE EGZAMINACYJNE KOMISJI KOMISJI KOMISJI KOMISJI KOMISJE KOMISJI

5 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY

6 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH WG APLIKACJI PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO APLIKACJA ADWOKACKA 47,9% APLIKACJA RADCOWSKA 43,3% APLIKACJA NOTARIALNA 34,9%

7 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH DO EGZAMINÓW W LATACH PRZYSTĄPIŁO ŁĄCZNIE OSOBY EGZAMIN ZDAŁO ŁĄCZNIE OSOBY CO STANOWI 44,04% ZDAJĄCYCH

8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2012 R. WYNIKI ANALIZY POKAZAŁY UTRZYMUJĄCĄ SIĘ ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY OCENĄ NA DYPLOMIE A ZDAWALNOŚCIĄ: IM WYŻSZA OCENA NA DYPLOMIE, TYM WIĘKSZY PROCENT ZDAWALNOŚCI W GRUPIE OSÓB Z TĄ OCENĄ OCENA CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY PLUS DOBRY DOSTATECZNY PLUS DOSTATE CZNY ZDAWALNOŚĆ 97,44% 73,78% 63,53% 40,11% 31,35% 24,44% ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ: 50,43%

9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2012 R. SPOŚRÓD WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ STANOWIŁY OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2012 R. NASTĘPNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2011 R. ABSOLWENCI 2012 R. i 2011 R. STANOWILI RAZEM PRAWIE 2/3 PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW w 2012 R. ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW RAZEM LICZBA PROCENT 42,13% 23,36% 65,49%

10 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R ,20 % ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R ,78 % ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R ,35 % ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R ,47 % ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R ,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2013 R ,67% WSZYSTKICH

11 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW Z ROKU, W KTÓRYM ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN EGZAMINAMI NA APLIKACJE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH WSZYSCY ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU ,22% ,45% ,51% ,26% ,65% ,84%

12 L.p. ABSOLWENCI Z 2013 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2013 Absolwenci 2013, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpiło z danej uczelni 1 Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu , Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet w Białymstoku , Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie , Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Rzeszowski , Uczelnia Łazarskiego ,81 384

13 L.p. ABSOLWENCI Z 2013 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO Absolwenci 2013, EGZAMINÓW NA APLIKACJE którzy przystąpili C.D. Zainteresowa Uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2013 r do egz. wstępnych na aplikacje nie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpiło z danej uczelni 19 Uniwersytet Opolski , Akademia Leona Koźmińskiego , KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim , KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli , Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie , Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu , Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych , Szkoła Wyższa Bankowa w Gdyni , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu brak danych Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy brak danych RAZEM ,84

14 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Wrocławski UMCS w Lublinie Uniwersytet Gdański Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego Akademia Koźmińskiego

15 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI APL. ADWOKACKA APL. RADCOWSKA APL. NOTARIALNA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% U. Jagielloński U. Warszawski U. Łódzki U. Rzeszowski UAM w Poznaniu U. Śląski UMK w Toruniu UKSW w Warszawie U. Wrocławski UMCS w Lublinie U. Gdański U. Szczeciński U. w Białymstoku KUL U. Warm. - Mazurski Krakowska Akademia Ucz. Łazarskiego A. Koźmińskiego

16 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI C.D. APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA 19 Uniwersytet Opolski WS Administracji i Biznesu w Gdyni WS Finansów i Zarządzania w Warszawie WS Menedżerska w Legnicy WS Prawa i Administracji w Przemyślu WS Zarządzania i Prawa w Warszawie SW Psychologii Społecznej KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu WS Menedżerska w Warszawie WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu WS Bankowa w Gdyni Prywatna WS Businessu Administracji i Technik Komputerowych 1 0 0

17 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI C.D. 100% APL. ADWOKACKA APL. RADCOWSKA APL. NOTARIALNA 80% 60% 40% 20% 0% U Opolski WSAiB w Gdyni WSFiZ w Warszawie WSM w Legnicy WSPiA w Przemyślu WSZiP w Warszawie SWPS KUL Stalowa Wola KUL Tomaszów Lub. WSEPiNM w Kielcach EWSPiA w Warszawie WSPiA w Poznaniu WSM w Warszawie WSUS w Poznaniu WSB w Gdyni PWSBAiTK

18 PRZYSTĘPUJĄCY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW OSÓB ,23% 124 OSOBY ,27% 128 OSÓB ,93% 94 OSOBY 2002 I WCZEŚNIEJ 2,71% OSOBY ,68% OSOBY ,61% 163 OSOBY ,96% 198 OSÓB ,49% 251 OSÓB ,61% 364 OSOBY ,27% 632 OSOBY ,4% OSÓB ,78% OSÓB 3 OSOBY -BRAK DANYCH

19 EGZAMIN W 2013 R. PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB 48,47% APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO ZDAŁY ZDAŁY ,12% 46,53% 35,84%

20 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok ,9% 2 Bielsko - Biała 54 53,7% 3 Bydgoszcz 47 46,8% 4 Częstochowa 73 41,1% 5 Gdańsk ,8% 6 Katowice ,5% 7 Kielce 87 50,6% 8 Koszalin 33 39,4% 9 Kraków ,8% 10 Lublin % 11 Łódź ,3% 12 Olsztyn 54 42,6% 13 Opole 44 38,6% 14 Płock 46 37% Lp. Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 15 Poznań ,2% 16 Radom 31 32,3% 17 Rzeszów ,2% 18 Siedlce 35 42,9% 19 Szczecin ,4% 20 Toruń 50 44% 21 Wałbrzych 48 39,6% 22 Warszawa % 23 Wrocław ,9% 24 Zielona Góra 54 51,9% Razem ,1%

21 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok ,3% 2 Bydgoszcz ,3% 3 Gdańsk % 4 Katowice ,2% 5 Kielce ,5% 6 Koszalin 67 38,8% 7 Kraków ,7% 8 Lublin ,9% 9 Łódź ,2% 10 Olsztyn ,4% 11 Opole % 12 Poznań ,6% Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 13 Rzeszów ,2% 14 Szczecin ,4% 15 Toruń % 16 Wałbrzych 93 32,3% 17 Warszawa % 18 Wrocław ,6% 19 Zielona Góra 65 43,1% Razem ,5%

22 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Gdańsk ,1% 2 Katowice 59 42,4% 3 Kraków ,4% 4 Poznań ,1% 5 Warszawa ,4% 6 Wrocław 88 37,5% Razem ,8%

23 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 230 OSÓB ZDAWALNOŚĆ 65,2% UMCS W LUBLINIE 21 OSÓB WSPIA W PRZEMYŚLU 18 OSÓB KUL WZ W STALOWEJ WOLI - 16 OSÓB KUL - 10 OSÓB UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 10 OSÓB KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. 7 OSÓB UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 4 OSOBY UNIWERSYTET RZESZOWSKI 135 OSÓB KRAKOWSKA AKADEMIA - 4 OSOBY UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2 OSOBY UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PWSBAITK

24 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 101 OSOBY ZDAWALNOŚĆ 64,4% UAM W POZNANIU 4 OSOBY EWSPIA W WARSZAWIE 3 OSOBY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI -89 OSÓB UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET GDAŃSKI KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. KUL UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WSB W GDYNI

25 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 129 OSÓB ZDAWALNOŚĆ 64,3% KUL - 5 OSÓB UMK W TORUNIU 3 OSOBY UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 2 OSOBY UNIWERSYTET ŁÓDZKI 110 OŚÓB UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UCZELNIA KOŹMIŃSKIEGO EWSPIA W WARSZAWIE KRAKOWSKA AKADEMIA UNIWERSYTET GDAŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET OPOLSKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI UW-M W OLSZTYNIE WSUS W POZNANIU

26 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 191 OSÓB ZDAWALNOŚĆ 60,2% UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 7 OSÓB UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 5 OSÓB UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTAPIŁY 4 OSOBY KUL KRAKOWSKA AKADEMIA UMCS UAM W POZNANIU UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY UMK W TORUNIU UNIWERSYTET ŚLĄSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UKSW UNIWERSYTET OPOLSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET ŁÓDZKI 143 OSOBY UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. WSM W WARSZAWIE

27 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 539 OSÓB ZDAWALNOŚĆ 59,7% UNIWERSYTET RZESZOWSKI 43 OSOBY UNIWERSYTET ŚLĄSKI - 25 OSÓB KRAKOWSKA AKADEMIA 109 OSÓB KUL - 10 OSÓB UMCS - 9 OSÓB UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 7 OSÓB KUL WZ W STALOWEJ WOLI - 6 OSÓB KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. 3 OSOBY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 319 OSÓB UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UNIWERSYTET GDAŃSKI UAM W POZNANIU UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA WSPAINM W KIELCACH UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

28 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB PRZYSTAPILI DO EGZAMINU W 32 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 17 MIASTACH W POLSCE: - 5 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ - 13 KOMISJACH EGZAMINACYJNCYH DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ - 14 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ

29 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB 350 KE NOTARIALNE KE RADCOWSKIE KE ADWOKACKIE KRAKÓW WARSZAWA 0 GDAŃSK KATOWICE POZNAŃ KIELCE ŁÓDŹ OPOLE RZESZÓW WROCŁAW LUBLIN SZCZECIN ZIELONA GÓRA BIELSKO-BIAŁA BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA WAŁBRZYCH

30 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB PRZYSTAPILI DO EGZAMINU W 34 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 19 MASTACH W POLSCE: - 4 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ - 15 KOMISJACH EGZAMINACYJNCYH DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ - 15 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ

31 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB 600 KE NOTARIALNE KE RADCOWSKIE KE ADWOKACKIE WARSZAWA 0 GDAŃSK KATOWICE KRAKÓW BIAŁYSTOK BYDGOSZCZ KIELCE LUBLIN OLSZTYN RZESZÓW ZIELONA GÓRA ŁÓDŹ OPOLE SZCZECIN WROCŁAW KOSZALIN PŁOCK RADOM SIEDLCE

32 ZAKRES ANALIZY ANALIZA PYTAŃ ANALIZA PROFILU PRZYSTĘPUJĄCYCH

33 ANALIZA PYTAŃ

34 ANALIZA PYTAŃ OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE

35 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

36 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ P. O USTROJU SĄDÓW I PROK. 4 PYT. P. KONSTYTUCYJNE 6 PYT. SAMORZĄD ADWOKACKI - 3 PYT. SAMORZĄD RADCOWSKI - 3 PYT. INNE ORGANY OCHRONY PR. 1 PYT. P. KARNE MATERIALNE 10 PYT. P. KARNE PROCESOWE 15 PYT. P. WYKROCZEŃ 4 PYT. P. UNII EUROPEJSKIEJ 4 PYT. P. KARNE SKARBOWE - 2 PYT. POST. SĄDOWOADMINISTRA CYJNE - 6 PYT. P. CYWILNE MATERIALNE 26 PYT. P. ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - 9 PYT. P. ADMINISTRACYJNE MATERIALNE - 7 PYT. P. CYWILNE PROCESOWE 17 PYT. P.UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - 3 PYT. P. PRACY - 4 PYT. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 8 PYT. P. GOSPODARCZE 13 PYT. P. RODZINNE I OPIEKUŃCZE - 5 PYT.

37 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH 98,14% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH 97,97% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, katastrofą budowlaną jest: A. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, B. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, C. awaria instalacji.

38 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH 13,42% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH 11,05% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, przy braku zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia, może żądać: A. każdy z małżonków, nawet ten, który nie zawarł małżeństwa przez pełnomocnika, B. mocodawca, C. małżonek mocodawcy, jeżeli nie zawarł on małżeństwa przez pełnomocnika.

39 KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE 150 LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ 108 W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ 32 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 10 RAZY - 10

40 KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

41 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA APL. RADCOWSKA APL. ADWOKACKA P. KARNE MATERIALNE P. KARNE PROCESOWE P. WYKROCZEŃ P. KARNE SKARBOWE P. CYWILNE MATERIALNE P. CYWILNE PROCESOWE P. RODZINNE I OPIEKUŃCZE P. GOSPODARCZE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO P. PRACY P.UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH P. ADMINISTRACYJNE MATERIALNE P. ADMINISTRACYJNE PROCESOWE POST. SĄDOWOADMINISTRACYJNE P. UNII EUROPEJSKIEJ PRAWO KONSTYTUCYJNE P. O USTROJU SĄDÓW I PROKURATUR SAMORZĄD RADCOWSKI SAMORZĄD ADWOKACKI INNE ORGANY OCHRONY PR.

42 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH APL. RADCOWSKA APL. ADWOKACKA P. KARNE MATERIALNE P. KARNE PROCESOWE P. WYKROCZEŃ P. KARNE SKARBOWE P. CYWILNE MATERIALNE P. CYWILNE PROCESOWE P. RODZINNE I OPIEKUŃCZE P. GOSPODARCZE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO P. PRACY P.UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH P. ADMINISTRACYJNE MATERIALNE P. ADMINISTRACYJNE PROCESOWE POST. SĄDOWOADMINISTRACYJNE P. UNII EUROPEJSKIEJ PRAWO KONSTYTUCYJNE P. O USTROJU SĄDÓW I PROKURATUR SAMORZĄD RADCOWSKI SAMORZĄD ADWOKACKI INNE ORGANY OCHRONY PR.

43 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ P. KARNE MATERIALNE P. KARNE PROCESOWE P. WYKROCZEŃ P. KARNE SKARBOWE P. CYWILNE MATERIALNE P. CYWILNE PROCESOWE P. RODZINNE I OPIEKUŃCZE P. GOSPODARCZE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO PRAWO PRACY PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POST. SĄDOWO- ADMINISTRACYJNE P. ADMINISTRACYJNE PRAWO UE P.KONSTYTUCYJNE P. O USTROJU SĄDÓW I PROK. SAMORZĄD ADW. I RAD. INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ

44 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ P. KARNE MATERIALNE P. KARNE PROCESOWE P. WYKROCZEŃ P. KARNE SKARBOWE P. CYWILNE MATERIALNE P. CYWILNE PROCESOWE P. RODZINNE I OPIEKUŃCZE P. GOSPODARCZE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO PRAWO PRACY P. UBEZPIECZEŃ SPOŁ. POST. SĄDOWO- ADMINISTRACYJNE P. ADMINISTRACYJNE PRAWO UE P. KONSTYTUCYJNE P.O USTROJU SĄDÓW I PROK. SAMORZĄD ADW. I RAD. INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ

45 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

46 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRAWO O USTROJU SĄDÓW I PROK. 6 PYT. PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE 1 PYT. POST. SĄDOWOADMIN. 3 PYT. SAMORZĄD NOTARIALNY WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU 5 PYT. PRAWO KONSTYTUCYJNE 6 PYT. PRAWO UE - 6 PYT. PRAWO FINANSOWE 7 PYT. P. ADMINISTRACYJNE PROCESOWE 5 PYT. PRAWO CYWILNE MATERIALNE 52 PYT. P. ADMINISTRACYJNE MATERIALNE 10 PYT. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE 4 PYT. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2 PYT. PRAWO PRACY 3 PYT. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 12 PYT. PRAWO GOSPODARCZE 13 PYT. PRAWO CYWILNE PROCESOWE 15 PYT.

47 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 94,99% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w wyniku sprzeczności z ustawą nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność ta: A. nigdy nie pozostaje w mocy co do pozostałych części, B. pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana, C. zawsze pozostaje w mocy co do pozostałych części.

48 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 5,4% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej przedmiotem dzierżawy, dzierżawcy nieruchomości: A. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat, B. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej pięciu lat, C. nie przysługuje prawo pierwokupu.

49 KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE 150 LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ - 21 LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ 37 W TYM LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ 24 LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 5 RAZY - 3

50 KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

51 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA P. PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE P. KONSTYTUCYJNE P. GOSPODARCZE P. RODZINNE I OPIEKUŃCZE PRAWO UE P. CYWILNE PROCESOWE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO PRAWO PRACY P. CYWILNE MATERIALNE P. ADMINISTRACYJNE MATERIALNE P. ADMINISTRACYJNE PROCESOWE SAM. NOTARIALNY P. UBEZPIECZEŃ SPOŁ. P. O USTROJU SĄDÓW I PROKURATUR POST. SĄDOWOADMINISTRACYJNE P. FINANSOWE

52 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRAWO CYWILNE MATERIALNE PRAWO CYWILNE PROCESOWE54 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE PRAWO GOSPODARCZE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO PRAWO FINANSOWE P. PRACY I UB. SPOŁ. POST. ADM. I POST. SĄDOWO - ADM. ADMINISTRACYJNE PROCESOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE PRAWO UE PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE PRAWO KONSTYTUCYJNE PRAWO O USTROJU SĄDÓW I PROKURATUR SAMORZĄD NOTARIALNY INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ

53 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

54 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW: UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY ZE STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW FORMY STUDIÓW WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2013 WG OCENY ZE STUDIÓW

55 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2013 R. DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO OSÓB NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO OSÓB APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁY OSOBY APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁO 759 OSÓB

56 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH

57 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB CO STANOWI 53,12% KANDYDATÓW

58 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW DOSTATECZNY PLUS 5,25% 117 OSÓB DOSTATECZNY 2,96% 66 OSÓB BRAK DANYCH 0,14% 3 OSOBY CELUJĄCY 1,3% 29 OSÓB DOBRY 30,82% 687 OSÓB BARDZO DOBRY 29,43% 656 OSÓB DOBRY PLUS 30,1% 671 OSÓB

59 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ,53% 12 OSÓB ,62% 14 OSÓB ,53% 12 OSÓB 2002 I WCZEŚNIEJ 0,9% - 19 OSÓB ,71% 16 OSÓB ,58% 13 OSÓB % OSÓB ,52% 34 OSOBY ,33% 52 OSOBY ,99% 89 OSÓB ,77% 151 OSÓB ,5% 457 OSÓB

60 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ CZWARTY:1,95% 82 OSOBY PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIĄTY I WIĘCEJ 0,55% - 23 OSOBY BRAK DANYCH 9 OSÓB 0,23% PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ TRZECI: 6,46% 271 OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY: 71,56% OSOBY PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ DRUGI: 19,25% 808 OSÓB

61 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ NIE ZDAŁO ZDAŁO PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPIŁO 734 NIE ZDAŁY 450 ZDAŁO PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIŁO ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY 59,14% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY 38,00% BRAK DANYCH 9 OSÓB

62 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ: 1 RAZ 59,14% 2 RAZ 52,2% 3 RAZ 32,47% 4 RAZ 19,5% 5 RAZ i więcej 19,23% BRAK DANYCH - 9 OSÓB

63 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH

64 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁY OSOBY ZDAŁY OSOBY CO STANOWI 46,5% KANDYDATÓW

65 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW DOSTATECZNY: 3,23% 77 OSOBY DOSTATECZNY PLUS: 7,25% 173 OSOBY DOBRY: 30,95% 738 OSÓB BRAK DANYCH: 0,14% 3 OSOBY CELUJĄCY: 0,63% 15 OSÓB BARDZO DOBRY: 26,89% 641 OSÓB DOBRY PLUS: 30,91% 737 OSÓB

66 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ,05% 25 OSÓB ,25% 30 OSÓB 2002 I WCZEŚNIEJ 3,23% - 77 OSÓB ,79% 19 OSÓB ,23% 30 OSÓB ,98% OSOBY ,13% 27 OSÓB ,67% 40 OSÓB ,65% 111 OSÓB ,27% 78 OSÓB ,98% 214 OSÓB ,71% 470 OSÓB

67 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ CZWARTY: 3,9% 200 OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIĄTY I WIĘCEJ: 1,85% 95 OSÓB BRAK DANYCH 0,56% 29 OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ TRZECI 8,53% 437 OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ DRUGI 21,1% OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY 64,1% OSOBY

68 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ NIE ZDAŁY ZDAŁO PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPIŁO NIE ZDAŁO 615 ZDAŁO PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIŁO ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY 53,58% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY 33,96% BRAK DANYCH 29 OSÓB

69 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ: 1 RAZ 53,58% 2 RAZ 36,88% 3 RAZ 31,35% 4 RAZ 23,5% 5 RAZ i więcej 34,73% BRAK DANYCH 29 OSÓB

70 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

71 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO 759 OSÓB ZDAŁY 272 OSOBY CO STANOWI 35,8% KANDYDATÓW

72 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW DOSTATECZNY 3,78% - 10 OSÓB BRAK DANYCH 0,37% - 1 OSOBA DOSTATECZNY PLUS - 8,46% 23 OSOBY BARDZO DOBRY 25,73% 70 OSÓB DOBRY - 34,19% 93 OSOBY DOBRY PLUS 27,53% 75 OSÓB

73 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ,37% 1 OSOBA ,74% 2 OSOBY 2002 I WCZEŚNIEJ 0,74% - 2 OSOBY ,59% 124 OSOBY ,1% 3 OSOBY ,1% 3 OSOBY ,84% 5 OSÓB ,2% 6 OSÓB ,32% 58 OSÓB ,15% 14 OSÓB ,51% 15 OSÓB ,34% 39 OSÓB

74 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 759 PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ TRZECI 10,4% 79 OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ CZWARTY 2,79% 21 OSÓB PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIĄTY 0,4% 3 OSOBY BRAK DANYCH 0,14% 1 OSOBA PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ DRUGI 22,8% 173 OSOBY PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY 63,5% 482 OSOBY

75 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ NIE ZDAŁO 181 ZDAŁO PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPIŁO 185 NIE ZDAŁO 91 ZDAŁO PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĄPIŁO ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY 37,55% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY 32,97% BRAK DANYCH 1 OSOBA

76 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA ZDAŁA EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ: 1 RAZ - 37,55% 2 RAZ - 28,9% 3 RAZ - 43,03% 4 RAZ - 23,8% 5 RAZ - 66,66% BRAK DANYCH 1 OSOBA

77 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

78 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB CO STANOWI 48,47% KANDYDATÓW

79 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 247 osób - 5,05% AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 65 osób - 1,33% U. JAGIELLOŃSKI 506 osób - 10,36% U. ŁÓDZKI 226 osób - 4,63% U. RZESZOWSKI 218 osób - 4,46% U. WARSZAWSKI 579 osób - 11,85% UAM W POZNANIU 368 osób - 7,53% UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 113 osób - 2,31% U. ŚLĄSKI 318 osób - 6,51% KRAKOWSKA AKADEMIA 125 osób - 2,56% U. WARMIŃSKO- MAZURSKI 136 osób - 2,78% KUL 204 osoby - 4,18% U. WROCŁAWSKI 414 osób - 8,47% UMK W TORUNIU 274 osoby - 5,61% U. W BIAŁYMSTOKU 159 osób - 3,25% UMCS 322 osoby - 6,59% U. SZCZECIŃSKI 188 osób - 3,85% UKSW W WARSZAWIE 188 osób - 3,85% U. GDAŃSKI 235 osób - 4,81%

80 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 6 5 4,5 4 3,5 3 LICZBA ABSOLWENTÓW WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N P N P N P N P N P N B. D. LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 93,62 74,50 61,00 37,85 29,67 22,67 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,90 27,97 30,35 31,07 6,4 3,13

81 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW , , ,47 % ,85 29,67 22, CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY PLUS DOBRY DOSTATECZNY PLUS DOSTATECZNY

82 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW DOSTATECZNY 3,13% 153 OSOBY DOSTATECZNY PLUS: 6,4% 313 OSÓB BRAK DANYCH: 0,19% 7 OSÓB CELUJĄCY: 0,9% 44 OSOBY DOBRY: 31,07% OSÓB BARDZO DOBRY 27,97% OSÓB DOBRY PLUS 30,35% OSOBY

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp

Wygenerowano dnia 2015-06-26 dla loginu: internetowagp Wygenerowano dnia 0-0- dla loginu: internetowagp IX RANKING WYDZIAŁÓW PRAWA e k s t r a Piątek niedziela Tradycja górą. Prawo najlepsze w Krakowie i Warszawie Trudna sztuka wiosłowania Dominika Sikora

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Raport z badań Opracowanie: dr Robert Furtak dr Marcin Lipowski

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

RADCA PRAWNY. Kod zawodu: 261103

RADCA PRAWNY. Kod zawodu: 261103 RADCA PRAWNY Kod zawodu: 261103 1 1. Zadania zawodowe Zawód radcy prawnego przeszedł w Polsce przez pół wieku gruntowną przemianę, od obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej, świadczonej zwykle

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie Wiedzoholicy Krzysztof Pawłowski Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH -

ANALIZA RYNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - ANALIZA RYNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - czynniki budujące sukces WPROWADZENIE Znacząco wzrasta liczba osób kontynuujących naukę na studiach podyplomowych. W roku akademickim 1995/1996 na wszystkich uczelniach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo