PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA"

Transkrypt

1 Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. - Warszawa : "Łośgraf", Wypożyczalnia 8/D 3. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji : studium bioetyczno-prawne / Mariusz Ciszek. - Stan prawny na 28 lutego Toruń : "Duet", cop Wypożyczalnia 1/D 4. Bioetyka i prawa człowieka / W. Bołoz. - Wwa : Uniw. im. Kard. S. Wyszyńskiego, Wypożyczalnia 1/D 5. Czarna księga kobiet / Red. Christine Ockrent ; Współpr. Sandrine Treiner. - Warszawa : "W.A.B.", Wyp ożyczalnia 3/C 6. Człowiek w obliczu prawa / pod red. B. Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", Czytelnia 3/F 7. Człowiek w sztuce, sztuka w człowieku : praca zbiorowa, almanach. - Warszawa : Instytut Jagielloński, Wypożyczalnia 7/A 8. Człowiek z perspektywy biznesu / red. Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Zarządzania Organizacjami. - Lublin : Wydaw. KUL, Wypożyczalnia 3/E3 9. Dobro dziecka w rodzinie / pod red. L. Adamowskiej i J. Uszyńskiej-Jarmoc. - Białystok : Niepańst. Wyższa Szkoła Pedagog., Wypożyczalnia 3/K5 10. Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Wypożyczalnia 3/F 11. Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie : statystyka i cechy charakterystyczne / Red. Maria Kolankiewicz ; Tł. Marta Kolankiewicz, Olga Orzeł. - Warszawa : "Żak", Wypożyczalnia 3/K6 12. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. A. Steciwko i I. Pirogowicz ; Państ. Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : "Continuo", Wypożyczalnia 3/K5 13. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Wyp ożyczalnia 3/C 14. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Małopolska 1 / 7

2 Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Czytelnia 3/K8 15. Emancypacja przez wychowanie czyli Edukacja do wolności, równości i szczęścia / Katarzyna Szumlewicz. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop Wypoż yczalnia 3/K1 16. Encyklopedia prawa / W. Siuda. - Poznań : "Contact", Czytelnia 3/F 17. Encyklopedia Prawna " Rzeczpospolitej" [Dokument elektroniczny]. - Stan prawny na 31 marca 2006 r. - Wwa : "Presspublica", Czyt. Multi. 0/C 18. Etyczne aspekty decyzji medycznych / pod red. Jana Hartmana, Marcina Waligóry ; aut. Iwona Andrys-Wawrzyniak [i in]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Czytelnia, Wypożyczalnia 1/D 19. Etyczne wymiary praw człowieka / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wypożyczalnia 1/D 20. Granice zgody : autonomia zasad i dobro pacjenta / Paweł Łuków ; Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Scholar", Czytelnia, Wypożyczalnia1/D 21. Historia i filozofia praw człowieka / Red. A. Florczak, B. Bolechów. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Wypożyczalnia 1/D 22. Kapitalizm i wolność : klasyka wolnorynkowej myśli gospodarczej / M. Friedman. - Gliwice : "Helion", cop Wypożyczalnia 3/E 23. Karta Praw Podstawowych UE : nowa szansa dla praw człowieka? / red. nauk. W. Wacławczyk. - Wwa : "Erida", Czytelnia 3/F 24. Kobieta, etyka, ekonomia / pod red. Edwarda Ozorowskiego, Ryszarda Cz. Horodeńskiego. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wypożyczal nia 3/C 25. Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem : stan prawny na 1 stycznia 2004 r / Wprow. Tadeusz Ereciński. - Stan prawny na 1 października 2005 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2 maca 2006 roku ). - Warszawa : "LexisNexis", Wypożyczal nia 3/F 26. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami / Helena Ciepła. - Wyd. 3, stan prawny na 24 maja 2006 roku. - Warszawa : "LexisNexis", Wypożyczalnia 3/F 27. Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji / pod red. Jacka Mazurkiewicza. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wypożyczalnia 3/F 28. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej = Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym = Prawo prasowe = Prawo o stowarzyszeniach = Ustawa o partiach politycznych = Konkordat między stolicą Apostolską i RP = Regulamin Sejmu i Senatu RP = Prawo o ustroju sądów powszechnych = Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP : Prawo konstytucyjne : ze skorowidzem : stan prawny na 1 września 2006 r. / Red. Ewa Płacheta. - Wyd Kraków : "Zakamycze", [2006]. Czytelnia 3/F 29. Konstytucja wolności / Friedrich August von Hayek ; przeł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Czytelnia 3/D 2 / 7

3 30. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wypożyczalnia 3/C1 31. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. M. Balcerzaka, S. Sykuny ; [aut. leksyk. M. Balcerzak i in.]. - Wwa : "C. H. Beck", Czytelnia 3/F 32. Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Szmyta ; [aut. leksykonu Krzysztof Grajewski i in.]. - Warszawa : "C. H. Beck", Czytelnia 3/F 33. Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Jolanta Zombirt. - Wyd Warszawa : "Difin", Wypożyczalnia 3/E 34. Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i oprac. A. Bieńczyk-Missala. - Wwa : Uniw. Warszawski, cop Czytelnia 3/F 35. Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i oprac. Agnieszka Bieńczyk-Missala. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop Czytel nia 3/F 36. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : "Żak", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 37. Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / T. Astramowicz-Leyk. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Czytelnia 3/F 38. O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / Red. Małgorzata Bednarska. - Toruń : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki, Cz ytelnia, Wypożyczalnia 3/K5 39. Oblicza wolności : praca zbiorowa / pod red. Rafała Łętochy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. - Oświęcim : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 1/A 40. Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień / red. Tomasz Osiej, Jarosław Trelka [i in.]. - Warszawa : "Omni modo", Czytelnia 3/F 41. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / G. Michałowska. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profes., cop Wypożyczalnia 3/F 42. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop Wypożyczalnia 3/F 43. Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / K. Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, Czytelnia 3/F 44. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Czytelnia 3/F 45. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. A. Florczak. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profes., cop Wypożyczalnia 3/F 46. Podstawowe pojęcia filozoficzne : człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / R. Ferber. - Kraków : "WAM", Wypożyczalnia 1/A 47. Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd Warszawa : Wydaw. 3 / 7

4 Prawnicze "LexisNexis", Czytelnia 3/F 48. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek] wyd., stan prawny 9 sierpnia 2010 r. - Warszawa : "C. H. Beck", Wypo życzalnia 3/F 49. Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. L. Koba, W. Wacławczyk. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 50. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [i in.] wyd., stan prawny na 1 lutego 2011 r. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", Wypożyczalnia 3/F 51. Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński ; przekł. Sergiusz Kowalski. - Kraków : "Znak", Wypożyczalnia 3/F 52. Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / B. Gronowska [i in.]. - Wyd. popr. i uzup. - Toruń : Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Czytelnia 3/F 53. Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / J. Sozański. - Wwa : Poznań : "Iuris", Czytelnia 3/F 54. Prawa dziecka : wybrane aspekty / Red. I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Czytelnia 3/F 55. Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym / M. Śliwka. - Wyd Toruń : "Dom Organizatora", 2010 Czytelnia 3/F 56. Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej / K. Zamorska. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, Wypożyczalnia 3/A 57. Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska / Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wypożyczalnia 3/K2 58. Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej / S. Kaczorowska, A. Kurzyńska-Lipniewicz. - Legnica : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyc zalnia 3/F 59. Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie / Paweł Kobes ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, Wypożyczalnia 3/F 60. Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / S. Nitecki. - Stan prawny na 1 lutego 2006 r. - Wwa : Wolters Kluwer Polska, C, Wypożyczalnia 3/F 61. Prawo do pracy a polityka społeczna : materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej KUL 20 kwietnia 2005 r. / Red. J. Mazur. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski, Wypożyczalnia 3/F 62. Prawo informacji : prawo do informacji / W. Góralczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wypożyczalnia 3/F 63. Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz ; [rozdz. II.2 napisał Marcin Śliwka]. - Wyd. 9. uaktualnione i poszerz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Czytelnia 3/F 64. Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar. - Wyd Warszawa : "LexisNexis", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 65. Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński wyd. uzup. i uaktualnione. - Warszawa : "C. H. Beck", Czytelnia 3/F 4 / 7

5 66. Prawo rodzinne w dobie przemian / pod red. Piotra Kasprzyka, Piotra Wiśniewskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop Wypożyczalnia 3/F 67. Prawo rodzinne w Polsce i w Europie : zagadnienia wybrane / Red. Piotr Kasprzyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop Wypożyczalnia 3/F 68. Prawo wobec wyzwań współczesności. T.2 / Red. P. Wiliński. - Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza, Wypożyczalnia 3/F 69. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : prawo i praktyka / Jarosław Polanowski ; Państwowa Agencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - Warszawa : "Parpamedia", Czytelnia 3/F 70. Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności / red. nauk. Jadwiga Daszykowska, Mirosław Rewera. - Warszawa : "Żak", Wypożyczalnia 3/C1 71. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 72. Psychologia, psychiatria i prawo wobec podsądnych zaburzonych psychicznie / Angelika Barczyk ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, Wypożyczalnia 3/F 73. Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wypożyczalnia 3/C 74. Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. - Warszawa : "Żak", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 75. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/K8 76. Równość / S. White. - Wwa : "Sic!", Wypożyczalnia 3/C 77. Spór o rodzinę : odpowiedź na żądania niektórych osób homoseksualnych zabiegających o prawo do zawierania małżeństw i do adopcji dzieci / Xavier Lacroix ; Tł. Agnieszka Kuryś. - Kraków : "Espe", Wypożyczalnia 1/D 78. Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Iwona Sierpowska, Anna Kogut. - Wrocław : "Gaskor", Czytelnia 3/F 79. Swoboda działalności gospodarczej / Tadeusz Szymanek. - Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Czytelnia 3/F 80. Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności / A. Matysiak-Błaszczyk. - Kraków : "Impuls", Czytelnia 3/C 81. Teoria praw podstawowych / R. Aleby. - Wwa : Wydaw. Sejmowe, Wypożyczalni a 3/F 82. W imię honoru : dramatyczna historia muzułmanki walczącej o prawa kobiet / Muchtar Mai ; współpraca Marie-Thérese Cuny ; przekł. z jęz. fr. Alicja Cop. - Katowice : "Videograf II", Wypożyczalnia 8/D 5 / 7

6 83. Wielka encyklopedia prawa / Red. B. Hołyst, E. Smoktunowicz. - Wyd Wwa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", Czytelnia 3/F 84. Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Elwira Anna Bonisławska. - Poznań ; Opole : "Scriptorium", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 85. Własność intelektualna - źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy / [red. Zdobysław Kuleszyński]. - Kielce : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wypożyczalnia 3/F 86. Wokół naruszeń praw człowieka / pod red. Witolda Stankowskiego i Krzysztofa Żarny ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. - Oświęcim : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 3/D 87. Wokół śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : "Universitas", Wypożyczalnia 1/D 88. Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka / red. nauk. Wiesław Wacławczyk. - Warszawa : "Erida", Wypożyczalnia 3/F 89. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. M. Chmaja ; [poszczególne rozdz. napisali M. Augustyniak i in.]. - Wyd Wwa : Wolters Kluwer Polska, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 90. Wolność : istota bycia człowiekiem : zbiór opowiadań / [aut. P. Grace i in.]. - Wwa : "G+J Gruner" + "Jahr" Polska, cop Wypożyczalnia 8/D 91. Wolność pod ostrzałem / R. Paul. - Wwa : "Prohibita", Wypożycalnia 3/D 92. Wolność w epoce poszukiwań / red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, Wypożyczalnia 1/A 93. Wołanie o prawa kobiety / Mary Wollstonecraft ; [tł. z ang. Ewa Bodel i in.]. - Warszawa : "Mamania", Wypożyczalnia 3/C 94. Wspólnota : w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie / Z. Bauman. - Kraków : Wydaw. Literackie, Wypożyczalnia 3/C1 95. Współczesna młodzież wobec problemu wolności : studium socjologiczno-pedagogiczne / V. Kopińska. - Toruń : "Akapit", Czytelnia 3/C 96. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego / pod red. nauk. Z. Pulki. - Legnica : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 3/F 97. Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / Red. nauk. Jadwiga Bińczycka, Barbara Smolińska-Theiss. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/C 98. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / T. Szkudlarek, B. Śliwerski. - Wyd Kraków : "Impuls", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K 99. Zarys prawa / red. S. Korycki, J. Kuciński. - Wyd Wwa : "LexisNexis", Wypoż yczalnia 3/F 100. Zrównoważony rozwój : od utopii do praw człowieka / pod red. A. Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, Czytelnia 3/F opracowała: mgr Anna Kniewel 6 / 7

7 7 / 7

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie (zestawienie tematyczne w wyborze)

Organizacja i zarządzanie (zestawienie tematyczne w wyborze) BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://www.bpsk.nets.pl, e-mail: biblioteka@bpsk.net Skierniewice, listopad 2014 Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro / Joanna Stawska ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź :

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a

R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a R. 70(82) Warszawa, styczeń 2014 r. Nr 3a Poz. 1832-2530 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo