PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA"

Transkrypt

1 Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. - Warszawa : "Łośgraf", Wypożyczalnia 8/D 3. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji : studium bioetyczno-prawne / Mariusz Ciszek. - Stan prawny na 28 lutego Toruń : "Duet", cop Wypożyczalnia 1/D 4. Bioetyka i prawa człowieka / W. Bołoz. - Wwa : Uniw. im. Kard. S. Wyszyńskiego, Wypożyczalnia 1/D 5. Czarna księga kobiet / Red. Christine Ockrent ; Współpr. Sandrine Treiner. - Warszawa : "W.A.B.", Wyp ożyczalnia 3/C 6. Człowiek w obliczu prawa / pod red. B. Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", Czytelnia 3/F 7. Człowiek w sztuce, sztuka w człowieku : praca zbiorowa, almanach. - Warszawa : Instytut Jagielloński, Wypożyczalnia 7/A 8. Człowiek z perspektywy biznesu / red. Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Zarządzania Organizacjami. - Lublin : Wydaw. KUL, Wypożyczalnia 3/E3 9. Dobro dziecka w rodzinie / pod red. L. Adamowskiej i J. Uszyńskiej-Jarmoc. - Białystok : Niepańst. Wyższa Szkoła Pedagog., Wypożyczalnia 3/K5 10. Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Wypożyczalnia 3/F 11. Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie : statystyka i cechy charakterystyczne / Red. Maria Kolankiewicz ; Tł. Marta Kolankiewicz, Olga Orzeł. - Warszawa : "Żak", Wypożyczalnia 3/K6 12. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. A. Steciwko i I. Pirogowicz ; Państ. Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : "Continuo", Wypożyczalnia 3/K5 13. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Wyp ożyczalnia 3/C 14. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Małopolska 1 / 7

2 Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Czytelnia 3/K8 15. Emancypacja przez wychowanie czyli Edukacja do wolności, równości i szczęścia / Katarzyna Szumlewicz. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop Wypoż yczalnia 3/K1 16. Encyklopedia prawa / W. Siuda. - Poznań : "Contact", Czytelnia 3/F 17. Encyklopedia Prawna " Rzeczpospolitej" [Dokument elektroniczny]. - Stan prawny na 31 marca 2006 r. - Wwa : "Presspublica", Czyt. Multi. 0/C 18. Etyczne aspekty decyzji medycznych / pod red. Jana Hartmana, Marcina Waligóry ; aut. Iwona Andrys-Wawrzyniak [i in]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Czytelnia, Wypożyczalnia 1/D 19. Etyczne wymiary praw człowieka / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wypożyczalnia 1/D 20. Granice zgody : autonomia zasad i dobro pacjenta / Paweł Łuków ; Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Scholar", Czytelnia, Wypożyczalnia1/D 21. Historia i filozofia praw człowieka / Red. A. Florczak, B. Bolechów. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Wypożyczalnia 1/D 22. Kapitalizm i wolność : klasyka wolnorynkowej myśli gospodarczej / M. Friedman. - Gliwice : "Helion", cop Wypożyczalnia 3/E 23. Karta Praw Podstawowych UE : nowa szansa dla praw człowieka? / red. nauk. W. Wacławczyk. - Wwa : "Erida", Czytelnia 3/F 24. Kobieta, etyka, ekonomia / pod red. Edwarda Ozorowskiego, Ryszarda Cz. Horodeńskiego. - Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wypożyczal nia 3/C 25. Kodeks cywilny ; Kodeks postępowania cywilnego ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem : stan prawny na 1 stycznia 2004 r / Wprow. Tadeusz Ereciński. - Stan prawny na 1 października 2005 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2 maca 2006 roku ). - Warszawa : "LexisNexis", Wypożyczal nia 3/F 26. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami / Helena Ciepła. - Wyd. 3, stan prawny na 24 maja 2006 roku. - Warszawa : "LexisNexis", Wypożyczalnia 3/F 27. Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji / pod red. Jacka Mazurkiewicza. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wypożyczalnia 3/F 28. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej = Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym = Prawo prasowe = Prawo o stowarzyszeniach = Ustawa o partiach politycznych = Konkordat między stolicą Apostolską i RP = Regulamin Sejmu i Senatu RP = Prawo o ustroju sądów powszechnych = Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP : Prawo konstytucyjne : ze skorowidzem : stan prawny na 1 września 2006 r. / Red. Ewa Płacheta. - Wyd Kraków : "Zakamycze", [2006]. Czytelnia 3/F 29. Konstytucja wolności / Friedrich August von Hayek ; przeł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Czytelnia 3/D 2 / 7

3 30. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Uniwersytet Śląski, Wypożyczalnia 3/C1 31. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. M. Balcerzaka, S. Sykuny ; [aut. leksyk. M. Balcerzak i in.]. - Wwa : "C. H. Beck", Czytelnia 3/F 32. Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Szmyta ; [aut. leksykonu Krzysztof Grajewski i in.]. - Warszawa : "C. H. Beck", Czytelnia 3/F 33. Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Jolanta Zombirt. - Wyd Warszawa : "Difin", Wypożyczalnia 3/E 34. Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i oprac. A. Bieńczyk-Missala. - Wwa : Uniw. Warszawski, cop Czytelnia 3/F 35. Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i oprac. Agnieszka Bieńczyk-Missala. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop Czytel nia 3/F 36. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : "Żak", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 37. Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / T. Astramowicz-Leyk. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Czytelnia 3/F 38. O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / Red. Małgorzata Bednarska. - Toruń : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Pedagogiki, Cz ytelnia, Wypożyczalnia 3/K5 39. Oblicza wolności : praca zbiorowa / pod red. Rafała Łętochy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. - Oświęcim : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 1/A 40. Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień / red. Tomasz Osiej, Jarosław Trelka [i in.]. - Warszawa : "Omni modo", Czytelnia 3/F 41. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / G. Michałowska. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profes., cop Wypożyczalnia 3/F 42. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop Wypożyczalnia 3/F 43. Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / K. Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydaw. KUL, Czytelnia 3/F 44. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Czytelnia 3/F 45. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. A. Florczak. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profes., cop Wypożyczalnia 3/F 46. Podstawowe pojęcia filozoficzne : człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / R. Ferber. - Kraków : "WAM", Wypożyczalnia 1/A 47. Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd Warszawa : Wydaw. 3 / 7

4 Prawnicze "LexisNexis", Czytelnia 3/F 48. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek] wyd., stan prawny 9 sierpnia 2010 r. - Warszawa : "C. H. Beck", Wypo życzalnia 3/F 49. Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. L. Koba, W. Wacławczyk. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 50. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [i in.] wyd., stan prawny na 1 lutego 2011 r. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", Wypożyczalnia 3/F 51. Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński ; przekł. Sergiusz Kowalski. - Kraków : "Znak", Wypożyczalnia 3/F 52. Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / B. Gronowska [i in.]. - Wyd. popr. i uzup. - Toruń : Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Czytelnia 3/F 53. Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / J. Sozański. - Wwa : Poznań : "Iuris", Czytelnia 3/F 54. Prawa dziecka : wybrane aspekty / Red. I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Czytelnia 3/F 55. Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym / M. Śliwka. - Wyd Toruń : "Dom Organizatora", 2010 Czytelnia 3/F 56. Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej / K. Zamorska. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, Wypożyczalnia 3/A 57. Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska / Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wypożyczalnia 3/K2 58. Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej / S. Kaczorowska, A. Kurzyńska-Lipniewicz. - Legnica : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyc zalnia 3/F 59. Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie / Paweł Kobes ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, Wypożyczalnia 3/F 60. Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / S. Nitecki. - Stan prawny na 1 lutego 2006 r. - Wwa : Wolters Kluwer Polska, C, Wypożyczalnia 3/F 61. Prawo do pracy a polityka społeczna : materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej KUL 20 kwietnia 2005 r. / Red. J. Mazur. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski, Wypożyczalnia 3/F 62. Prawo informacji : prawo do informacji / W. Góralczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wypożyczalnia 3/F 63. Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz ; [rozdz. II.2 napisał Marcin Śliwka]. - Wyd. 9. uaktualnione i poszerz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Czytelnia 3/F 64. Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar. - Wyd Warszawa : "LexisNexis", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 65. Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński wyd. uzup. i uaktualnione. - Warszawa : "C. H. Beck", Czytelnia 3/F 4 / 7

5 66. Prawo rodzinne w dobie przemian / pod red. Piotra Kasprzyka, Piotra Wiśniewskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop Wypożyczalnia 3/F 67. Prawo rodzinne w Polsce i w Europie : zagadnienia wybrane / Red. Piotr Kasprzyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop Wypożyczalnia 3/F 68. Prawo wobec wyzwań współczesności. T.2 / Red. P. Wiliński. - Poznań : Uniw. im. A. Mickiewicza, Wypożyczalnia 3/F 69. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : prawo i praktyka / Jarosław Polanowski ; Państwowa Agencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - Warszawa : "Parpamedia", Czytelnia 3/F 70. Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesności / red. nauk. Jadwiga Daszykowska, Mirosław Rewera. - Warszawa : "Żak", Wypożyczalnia 3/C1 71. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 72. Psychologia, psychiatria i prawo wobec podsądnych zaburzonych psychicznie / Angelika Barczyk ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, Wypożyczalnia 3/F 73. Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wypożyczalnia 3/C 74. Rodzina w dobie przemian : małżeństwo i kohabitacja / Anna Kwak. - Warszawa : "Żak", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 75. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/K8 76. Równość / S. White. - Wwa : "Sic!", Wypożyczalnia 3/C 77. Spór o rodzinę : odpowiedź na żądania niektórych osób homoseksualnych zabiegających o prawo do zawierania małżeństw i do adopcji dzieci / Xavier Lacroix ; Tł. Agnieszka Kuryś. - Kraków : "Espe", Wypożyczalnia 1/D 78. Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Iwona Sierpowska, Anna Kogut. - Wrocław : "Gaskor", Czytelnia 3/F 79. Swoboda działalności gospodarczej / Tadeusz Szymanek. - Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Czytelnia 3/F 80. Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności / A. Matysiak-Błaszczyk. - Kraków : "Impuls", Czytelnia 3/C 81. Teoria praw podstawowych / R. Aleby. - Wwa : Wydaw. Sejmowe, Wypożyczalni a 3/F 82. W imię honoru : dramatyczna historia muzułmanki walczącej o prawa kobiet / Muchtar Mai ; współpraca Marie-Thérese Cuny ; przekł. z jęz. fr. Alicja Cop. - Katowice : "Videograf II", Wypożyczalnia 8/D 5 / 7

6 83. Wielka encyklopedia prawa / Red. B. Hołyst, E. Smoktunowicz. - Wyd Wwa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", Czytelnia 3/F 84. Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Elwira Anna Bonisławska. - Poznań ; Opole : "Scriptorium", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 85. Własność intelektualna - źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy / [red. Zdobysław Kuleszyński]. - Kielce : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wypożyczalnia 3/F 86. Wokół naruszeń praw człowieka / pod red. Witolda Stankowskiego i Krzysztofa Żarny ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. - Oświęcim : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 3/D 87. Wokół śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : "Universitas", Wypożyczalnia 1/D 88. Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka / red. nauk. Wiesław Wacławczyk. - Warszawa : "Erida", Wypożyczalnia 3/F 89. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. M. Chmaja ; [poszczególne rozdz. napisali M. Augustyniak i in.]. - Wyd Wwa : Wolters Kluwer Polska, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/F 90. Wolność : istota bycia człowiekiem : zbiór opowiadań / [aut. P. Grace i in.]. - Wwa : "G+J Gruner" + "Jahr" Polska, cop Wypożyczalnia 8/D 91. Wolność pod ostrzałem / R. Paul. - Wwa : "Prohibita", Wypożycalnia 3/D 92. Wolność w epoce poszukiwań / red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, Wypożyczalnia 1/A 93. Wołanie o prawa kobiety / Mary Wollstonecraft ; [tł. z ang. Ewa Bodel i in.]. - Warszawa : "Mamania", Wypożyczalnia 3/C 94. Wspólnota : w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie / Z. Bauman. - Kraków : Wydaw. Literackie, Wypożyczalnia 3/C1 95. Współczesna młodzież wobec problemu wolności : studium socjologiczno-pedagogiczne / V. Kopińska. - Toruń : "Akapit", Czytelnia 3/C 96. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego / pod red. nauk. Z. Pulki. - Legnica : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 3/F 97. Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / Red. nauk. Jadwiga Bińczycka, Barbara Smolińska-Theiss. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/C 98. Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / T. Szkudlarek, B. Śliwerski. - Wyd Kraków : "Impuls", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K 99. Zarys prawa / red. S. Korycki, J. Kuciński. - Wyd Wwa : "LexisNexis", Wypoż yczalnia 3/F 100. Zrównoważony rozwój : od utopii do praw człowieka / pod red. A. Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, Czytelnia 3/F opracowała: mgr Anna Kniewel 6 / 7

7 7 / 7

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW

Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Metodologia badań pedagogicznych: materiały dostępne w PBW Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Kielce, wrzesień 2012 r. Książki 1. Dutkiewicz, Waldemar : Podstawy metodologii badań : do pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA. PRAWA DZIECKA.

PRAWA CZŁOWIEKA. PRAWA DZIECKA. PRAWA CZŁOWIEKA. PRAWA DZIECKA. (Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2008) WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Andrzejewski, Marek Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. Wyd. 2 zm. Warszawa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

NABYTKI Z PIERWSZEGO PÓŁROCZA

NABYTKI Z PIERWSZEGO PÓŁROCZA PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl NABYTKI Z PIERWSZEGO PÓŁROCZA r. szk. 2012/2013 z literatury

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1(25)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Luty 2008 1. Andragogika Z XMFLX LQWHUG\VF\SOLQDUQ\P SRG red. Wojciecha Horynia

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 5(29)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 5(29)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 5(29)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii 3D(G]LHUQLN 2008 1. AutyzmZXMFLXSV\FKROLQJZLVW\F]Q\PWHUDSLDG\VNXUV\ZQDDWHRULDXP\VáX

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ADOPCJA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2010 Opracowała Agnieszka Sobczak

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Biblioteka szkolna dzisiaj /

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna ul. Plac Floriański 1 Wykaz nowości książkowych z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Rok 2015 1. Andrzejewska, Anna

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 3(27)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 3(27)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Maj 2008 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka

POLITYKA S. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka POLITYKA S Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka Katowice 2008 SPIS TREŚCI I. INTEGRACJA ŚRODOWISKA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH 7 Andrzej Rączaszek OD USTRONIA WIELKOPOLSKIEGO DO SIENIAWY. DWADZIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Andragogika. Edukacja dorosłych

Andragogika. Edukacja dorosłych Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Andragogika. Edukacja dorosłych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2015 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne

TEORIE WYCHOWANIA. Zestawienie bibliograficzne TEORIE WYCHOWANIA Zestawienie bibliograficzne 1. CICHOŃ Władysław: Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Dziecko zdolne : rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży

Dziecko zdolne : rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży Dziecko zdolne : rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży 12.02.2014 r. (zestawienie bibliograficzne książek ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży) 1. Aktywność twórcza dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości maj 2014

Wykaz nowości maj 2014 Wykaz nowości maj 1.ALKOHOLIK : instrukcja obsługi / Jolanta Reisch-Klose, Ewelina Głowacz. - Warszawa : Wyd. IPS, 2013 Sygnatura: 41812 2.ARTETERAPIA : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. - Wyd.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042. 2. Arteterapia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie. Wydawnictwa zwarte:

PRAWA DZIECKA. bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie. Wydawnictwa zwarte: Wydawnictwa zwarte: PRAWA DZIECKA bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie 1. Balcerek M., Prawa dziecka. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. 2. Hart S., Prawa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA W EDUKACJI :

EKOLOGIA W EDUKACJI : TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE EKOLOGIA W EDUKACJI : MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne nr 1008/09

Zestawienie bibliograficzne nr 1008/09 Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje:

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje: Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencje wprowadzające do programu Miłosz odnowa. Podczas konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów ekspertów, znanych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 4(28)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 4(28)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 4(28)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii 3D(G]LHUQLN 2008 1. Autyzm Z\MDnienie tajemnicy / Uta Frith. - *GDVN *GDVNLH Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2009r.

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2009r. 1. Astramowicz-Leyk, Teresa WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2009r. Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / Teresa Astramowicz- Leyk. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

NABYTKI z pierwszego półrocza r. szk. 2010/2011 z literatury pedagogiczno-psychologicznej

NABYTKI z pierwszego półrocza r. szk. 2010/2011 z literatury pedagogiczno-psychologicznej PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym)

Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym) PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Dziecko osierocone (rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem osieroconym) KSIĄŻKI: 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI II KWARTAŁ 2015

WYKAZ NOWOŚCI II KWARTAŁ 2015 Jaworzno, 19.06.2015 r. WYKAZ NOWOŚCI II KWARTAŁ 2015 1. ANDRZEJEWSKA, Anna Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska.- Warszawa :

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE NIEŚMIAŁOŚĆ (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały: mgr Barbara Krawczyk mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl. Jąkanie Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych Zbiory zwarte 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) MEDIACJE I NEGOCJACJE W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracował

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 1. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek.- Warszawa : Difin, Sygnatura: 96582 2. Aspiracje życiowe

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo