Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze"

Transkrypt

1 Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM Rejestracja uczestników hol przy wejściu głównym SESJA PLENARNA AULA II (parter) moderator mgr Iwona Ramus Powitanie gości Prof. zw. dr hab. Aleksander Lichorowicz, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedstawiciel Władz Uczelni Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach mgr Iwona Ramus, Forum gospodarcze przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego zarys inicjatywy, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM, Umowna zmiana ustroju majątkowego małżeńskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Iwona Ramus, Zastępcza zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości wspólnej po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, a przed dokonaniem podziału majątku wspólnego. Aspekty materialne i proceduralne, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Prof. zw. dr hab. Zenon Stachowiak, Dylematy obrotu powszechnego i gospodarczego w gospodarce rynkowej a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie mgr Łukasz Bilski, Sieć Enterprise Europe Network jako realne wsparcie międzynarodowego transferu technologii, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach mgr Łukasz Bilski, Regionalne Koncepcje Energetyczne metodologia opracowania na bazie międzynarodowych doświadczeń projektu CEP REC, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach Panel cywilny Aula II Panel administracyjny Aula I Panel podatkowy Aula nr 427 Panel karnistyczny Aula nr 527 Seminarium Innowacyjna gospodarka Aula nr SESJE W PANELACH

2 PANEL CYWILNY- AULA II (parter) Sformatowano: Polski moderator dr Michał Pietkiewicz SESJA I WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Postępowanie uproszczone jako podstawowy instrument dochodzenia roszczeń konsumenckich, Uniwersytet Szczeciński dr Olimpia Marcewicz, Elektroniczne postępowanie upominawcze. Zagadnienia wybrane, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Joanna Bodio, Skarb Państwa jako strona procesu cywilnego zarys problematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie OBIAD SESJA II KONTRAKTY dr Marcin Smyk, Z problematyki obrotu i zarządzania nieruchomościami, Klimaszewska, Smyk & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Warszawa dr Katarzyna Dadańska, Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej, Uniwersytet Szczeciński dr Michał Pietkiewicz, Solidarna odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy w umowie o roboty budowlane, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie mgr Mariusz Broda, Odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Aspekty materialno-prawne i procesowe, Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach SESJA III OBRÓT GOSPODARCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM WIERZYCIELI mgr Robert Pabis, Wykorzystanie spółek osobowych w praktyce obrotu, AMICUS Kancelaria Radców Prawnych W. Kuziel, R. Pabis, Kielce mgr Małgorzata Sas, Odpowiedzialność odszkodowawcza menadżerów spółek kapitałowych w kontekście przekroczenia dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr Mariusz Żelichowski, Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeńskie stosunki majątkowe małżonka będącego przedsiębiorcą, Kancelaria Notarialna, Kielce dr Iwona Długoszewska-Kruk, Dokonywanie przesunięć składników majątkowych w obrębie wspólności majątkowej ustawowej na podstawie czynności prawnych rozporządzających studium przypadku, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Alicja Moskała-Dudek, Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przez małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

3 Rezerwowo: dr Michał Chajda, Problemy nowoczesnego kredytowania, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej mgr Mateusz Jagieła, Typy umów timesharingu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II LOŻA EKSPERTÓW: Prof. zw. dr hab. Aleksander Lichorowicz, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr Mariusz Broda, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach 3

4 PANEL ADMINISTACYJNY AULA I (parter) moderator dr Piotr Ruczkowski SESJA I ADMINISTRACYJNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Jan Izdebski, Problematyka współadministrowania a prawne formy działania administracji publicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Krzysztof Kozłowski, Wolność prowadzenia działalności gospodarczej co nam jeszcze z niej zostało? Konstytucyjne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pomiędzy postulatem ustawy zasadniczej a rzeczywistością obrotu prawnego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Mariusz Maciejewski, Nadzór publiczny nad podmiotami gospodarczymi na przykładzie nadzoru nad rynkiem finansowym, Polska Akademia Nauk dr Leszek Bielecki, Rzecz publiczna w działalności komunalnej gminy, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach OBIAD SESJA II ZAMÓWIENIA PUBLICZNE dr Grzegorz Herc, Jakość jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie mgr Marianna Dalka-Noga, Udzielanie zamówień z wolnej ręki ze szczególnym uwzględnieniem zamówień dodatkowych i uzupełniających uwagi de lege lata i de lege ferenda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Małgorzata Stachowiak, Korzystanie z potencjału innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o mgr Marta Witwicka-Dżugan, Przekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowej uwagi na tle ustawy prawo zamówień publicznych, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Oddział w Rzeszowie SESJA III GMINY I DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA dr Tomasz Wołowiec, Opłata uzdrowiskowa w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie mgr Bartłomiej Ciechowski, O roli komercyjnych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych słów kilka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Grzegorz Lubeńczuk, Aksjologiczne i normatywne przesłanki reglamentacji w zakresie wytwarzania, obrotu i reklamy produktów leczniczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mgr Ewelina Gębka, Działalność gmin w sferze użyteczności publicznej jako przedmiot kontroli sądu antymonopolowego i sądów administracyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 4

5 dr Anna Szyszka, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Rezerwowo: dr Wojciech Lis, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mgr Paweł Stokłosa, Dopuszczalność zmian po stronie wykonawcy w ramach umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego udzielonego przez gminę, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów LOŻA EKSPERTÓW: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Stanisławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. Jan Izdebski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Polska Akademia Nauk dr Leszek Bielecki, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach mgr Mirosław Surma, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 5

6 PANEL PODATKOWY AULA NR 427 (czwarte piętro) moderator dr Ireneusz Nowak SESJA I PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG WYBRANE ASPEKTY mgr Paweł Mikuła, Na co przedsiębiorca powinien uważać. Dobra wiara i należyta staranność w opodatkowaniu VAT, Deloitte dr Adam Bartosiewicz, Odzyskiwanie VAT przez gminy, EOL, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o., Spółka komandytowa mgr Jacek Pastuszka, Dysfunkcyjność ekonomiczna podatku od wartości dodanej w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Kielcach mgr Stanisław Sarzyński, Przesłanki i warunki rozliczania podatku od towarów i usług przez gminy a kwalifikowalność VAT w projektach unijnych, ACC Training & Consulting Group w Warszawie OBIAD SESJA II WYBRANE PROBLEMY PODATKOWE dr hab. Andrzej Gorgol, Prof. UMCS, Działalność gospodarcza jako determinanta podatku od nieruchomości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu mgr Beata Stepień-Świderek, Sankcyjna stawka w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w podatku od spadków i darowizn, Uniwersytet Łódzki mgr Magdalena Górska, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pomoc de minimis, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr Mariusz Macudziński, Obejście prawa podatkowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim dr Rafał Bucholski, Zwolnienie pojazdów specjalnych z podatku od środków transportowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr Bogdan Rutkowski, Instytucje finansowe jako źródło informacji organów podatkowych, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim dr Paweł Marek Woroniecki, Sytuacja prawna osób trzecich jako podmiotów ponoszących odpowiedzialność podatkową, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr Małgorzata Futera, Sprzeciw przedsiębiorcy na czynności kontrolne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów mgr Janusz Rynk, Nowoczesne rozwiązania informatyczne w procesach pozyskiwania informacji podatkowych, FPD Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

7 Rezerwowo: dr Leszek Bielecki, Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, a zasada równości wobec prawa uwagi w zakresie konstytucyjności przepisów ustawy podatkowej, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dr Ireneusz Nowak, Określenie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych z uwzględnieniem opinii biegłego w podatkach lokalnych, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Mateusz Grosicki, Odliczenie VAT przez oddział zagranicznej spółki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II LOŻA EKSPERTÓW: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu dr hab. Adam Nita, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Prof. dr hab. Bożena Wieczorska, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów dr Bogdan Rutkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 7

8 PANEL KARNISTYCZNY - AULA NR 527 (piąte piętro) moderator dr Damian Gil SESJA I WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESOWE prowadzenie SSO Wojciech Arczyński dr hab. Andrzej Światłowski, Perspektywy ożywienia odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PWSZ w Tarnowie, radca prawny dr Grzegorz A. Skrobotowicz, Mediacje w sprawach karnych gospodarczych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Damian Gil, Model postępowania karnoskarbowego w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności za zgodą sprawcy uwagi de lege lata i de lege ferenda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach OBIAD SESJA II PRAWO KARNE A OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY dr Krzysztof Wątorek, Korupcja gospodarcza węzłowe zagadnienia prawne i problemy kryminologiczne, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (Dziekan Wydziału Prawa) mgr Paweł Dębowski, Przestępczość gospodarcza a pojecie ryzyka gospodarczego. Uniwersytet Jagielloński, aplikant w OIRP w Krakowie dr Anna Golonka, Szkoda jako znamię przestępstwa przekupstwa menadżerskiego, Uniwersytet Rzeszowski mgr Justyna Halaś, Wpływ odpowiedzialności karnej na odpowiedzialność odszkodowawczą, radca prawny VOTUM S.A dr Mariusz Michalski, dr Paweł Łabuz, Współdziałanie przestępne w świetle współczesnych problemów przestępczości gospodarczej, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Agnieszka Dalecka, Wizerunek sprawcy przestępstw korupcyjnych - kilka uwag wynikających z analizy postępowań sądowych prowadzonych w latach w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku, Uniwersytet Warszawski mgr Dominika Zybała, Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych problemy prawne i analiza kryminologiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mgr Kamil Wiciński, Złapani w sieci specyfika oszustw internetowych w obrocie gospodarczym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mgr Katarzyna Syroka-Marczewska, Prawne aspekty znieważenia i zniesławienia w sieci konsekwencje dla prowadzonej działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski LOŻA EKSPERTÓW: dr hab. Andrzej Światłowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, PWSZ w Tarnowie dr Mariusz Michalski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach mgr Wojciech Arczyński, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach 8

9 SEMINARIUM INNOWACYJNA GOSPODARKA AULA - NR 627 (szóste piętro) moderator mgr Arkadiusz Płoski SESJA I INNOWACJA Prof. dr hab. Artur Bartosik, Uwarunkowania akademickie transferu technologii, Politechnika Świętokrzyska mgr inż. Paweł Kocańda, Współpraca nauki z przemysłem, jako klucz do innowacyjnej gospodarki na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Politechnika Świętokrzyska, aplikant rzecznikowski dr Karol Dąbrowski, Ulga na innowacyjność w podatku dochodowym od osób prawnych woluntaryzm ustawodawcy, anarchizm podatników, Pracownia Badań nad Samorządami, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki mgr inż. Michał Elertowicz, Metody opracowywania regionalnych programów energetycznych, Mazowiecka Agencja Energetyczna OBIAD SESJA II WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA mgr Arkadiusz Płoski, Obrót prawami autorskimi w aspekcie kontraktów dotyczących programów komputerowych, Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusza Płoskiego, Kielce mgr Marcin Polit, Cloud computing problematyka prawna umów o udostępnienie aplikacji w chmurze obliczeniowej, Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Polit, Kielce mgr Aleksander Meresiński, Umowy know-how w praktyce obrotu gospodarczego, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Meresińskiego, Kielce SESJA III PRAWO ENERGETYCZNE I ENERGETYKA mgr Tomasz Nowacki, Wprowadzenie do prawa jądrowego, Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Departamentu Energii Jądrowej, Naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Współpracy Międzynarodowej 9

10 mgr Łukasz Młynarkiewicz, Postępowanie w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ekspert ŚCITT, Gospodarka Energetyczna w przedsiębiorstwie, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach Rezerwowo: dr inż Sławomir Luściński, Inżynieria wynalazczości, Politechnika Świętokrzyska LOŻA EKSPERTÓW: Prof. zw. dr hab. Zenon Stachowiak, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Antoni Garstka, Rzecznik Patentowy dr Włodzimierz Grochal, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach 10

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 35. SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH CEDZYNA 12 16 WRZEŚNIA 2016 HOTEL ECHO W CEDZYNIE 12 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK Moderator seminarium: Alina Domańska-Baer 9.00 10.00 rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Lp. Data Godz. Dziedzina prawa Radca prawny Kancelaria 1.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ORGANIZATORZY KONFERENCJI Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia?

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Zachodnim: ekologia czy ekonomia? PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski Szczecin, 13-14 listopada 2013 roku Dzień 1. 13 listopada 2013 roku środa (miejsce: Sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów Harmonogram Konferencji 23.04.2015 Wrocław 23-24 kwietnia 2015 r. Zakwaterowanie uczestników: Hotel Premiere

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 6-7 grudnia 2012 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dzień

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ I czwartek, 27.03.2014 r.

DZIEŃ I czwartek, 27.03.2014 r. DZIEŃ I czwartek, 27.03.2014 r. PANEL I - INAUGURACYJNY 9:00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski 9:15 dr Arkadiusz Bieliński - Informatyzacja postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Akcja Niebieski Parasol 22- Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Lp. Data Godz. Dziedzina prawa Radca prawny Kancelaria 1. 22.09.2014r. - 2. 22.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY. Problemy. redakcja naukowa: Iwona Ramus

OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY. Problemy. redakcja naukowa: Iwona Ramus OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY Problemy podatkowoprawne redakcja naukowa: Iwona Ramus Recenzenci prof. nadzw. dr hab. Henryk Dzwonkowski Uniwersytet Łódzki dr hab. Wojciech Morawski Uniwersytet Mikołaja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA E- administracja szanse i zagrożenia Lublin, 24 maja 2013 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA E- administracja szanse i zagrożenia Lublin, 24 maja 2013 r. Instytut Administracji KUL Koło Naukowe Studentów Administracji KUL Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UJ Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Pod redakcją Mariusza Popławskiego Białystok 2011 Copyright by Temida 2 Białystok 2011 Rada Programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17.

Spis treści. Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17. Spis treści Wprowadzenie do cyklu Prawo alimentacyjne. Zagadnienia problemowe (J.M. Łukasiewicz, I. Ramus)...13 Wstęp (Autorzy)...17 Część I Zagadnienia systemowe Dział I Prawo prywatne Rozdział I: Kilka

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. Sesja plenarna ( część 1) Moderator: dr hab. Wojciech Gizicki KUL

Program konferencji. Sesja plenarna ( część 1) Moderator: dr hab. Wojciech Gizicki KUL Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Koło Naukowe Studentów Politologii KUL,,Politea OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Rola służb specjalnych w państwie prawa 25 luty 2015 Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

IBIS Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych

IBIS Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych IBIS Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej i regionalnej Kielce, środa 27 maja

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY. Problemy. redakcja naukowa: Iwona Ramus

OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY. Problemy. redakcja naukowa: Iwona Ramus OBRÓT POWSZECHNY I GOSPODARCZY Problemy cywilnoprawne redakcja naukowa: Iwona Ramus Recenzenci dr hab. Marek Andrzejewski prof. US, Uniwersytet Szczeciński dr hab. Tomasz Justyński prof. UMK, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW

MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 PROGRAM I KONFERENCJI NAUKOWEJ MARKETING TERYTORIALNY SZANSĄ ROZWOJU MIAST, GMIN I REGIONÓW Biała Podlaska 27-28.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowni Państwo Rektorzy, mam przyjemność zaprosić Państwa na całodniowe warsztaty organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego Aktualne problemy prawa

Bardziej szczegółowo

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn. 05.06.2014r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

WIOSENNY PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO

WIOSENNY PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ WIOSENNY PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 14-15 kwietnia 2016 r., Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX Mistrzostw Polski AZS

Protokół z IX Mistrzostw Polski AZS Protokół z IX Mistrzostw Polski AZS przeprowadzonych w dniu 25.06.2011 r. w Krakowie 1. Obsada Sędziowska: Sędzia Główny: Andrzej Jagła J/1/1 kl. P Przewodniczący Komisji Technicznej: Henryk Korzonek K/20/134

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

Podatkowy slalom przedsiębiorcy

Podatkowy slalom przedsiębiorcy STUDIA FINANSOWOPRAWNE Nr 3 Podatkowy slalom przedsiębiorcy pod redakcją Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli WROCŁAW 2014 Podatkowy slalom przedsiębiorcy Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego # Honorowy Patronat Ministra Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt

Bardziej szczegółowo

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN WARSZAWA 18-21.06.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN WARSZAWA 18-21.06.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN WARSZAWA 18-21.06.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY GRUPA A 1. Politechnika Opolska 6 punktów bramki 81-70 2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa fot. Andreas Tille 09:30 10:00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE

ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE OPCJA CZY REALNA POTRZEBA? 15 LISTOPADA, 2011 R. GDAŃSK, GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Dlaczego Energetyka Jądrowa? Kierunki rozwoju bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów

Ewidencja mediatorów Ewidencja ośrodków mediacyjnych i mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja ośrodków mediacyjnych Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego Dane teleadresowe 1. Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 10-511 Olsztyn, Ul. Kopernika 10.

Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 10-511 Olsztyn, Ul. Kopernika 10. Adres siedziby odbywania spotkań mediacyjnych Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie 10-511 Olsztyn, Ul. Kopernika 10. Adres do korespondencji, dane kontaktowe Ośrodek Mediacji Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw Materiały z konferencji Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 51 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/58960

Bardziej szczegółowo

I. Podział aplikantów na grupy szkoleniowe

I. Podział aplikantów na grupy szkoleniowe Załącznik do uchwały Rady OIRP w Krakowie Nr 448/IX/2013 z dnia 17.12.2013 r. I. Podział aplikantów na grupy szkoleniowe W roku szkoleniowym 2014 zostaje utrzymany imienny podział aplikantów na 2 grupy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Falkiewicz Centrum Mediacji Krzysztof 2. Gmurzyńska Ewa Centrum Mediacji 3. Huryn Violetta Centrum Mediacji 4. Nowaczyk

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej Program konferencji pt. SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, SIŁY ZBROJNE WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 SPIS TREŚCI nr 1(727) 2 Zawarcie umowy przyłączeniowej w ciepłownictwie / Katarzyna Franczak-Durczok 9 Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych:

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA Konferencja naukowa PROGRAM ORGANIZATORZY: Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo