Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce"

Transkrypt

1 Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Warszawa 2011

2 Spis treści strona: Wstęp 5 6 w Białymstoku 10 w Bydgoszczy 12 w Gdańsku 14 w Katowicach 16 w Krakowie 18 w Lublinie 20 Redakcja: Przemysław Bartuszek (CDE przy Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego) Współpraca: Monika Kowalik (SGH), Marzena Sałek (Kolegium Europejskie), Kinga Schlesinger (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), Dorota Sołtysiak (UW) Projekt graficzny i skład: Mediakoncept Opracowanie: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Warszawa, ul. Jasna 14/16A tel.: , fax: www: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISBN Printed in Poland w Łodzi 22 w Olsztynie 24 w Opolu 26 w Poznaniu 28 w Szczecinie 30 w Toruniu 32 w Warszawie (Natolin) 34 w Warszawie (MSZ) 36 w Warszawie (SGH) 38 w Warszawie (UW) 40 we Wrocławiu 42

3 Wstęp Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce Informator o sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Polsce. Publikacja ta ma na celu przybliżenie roli i zadań CDE, działających w ramach sieci informacyjnej Unii Europejskiej Europe Direct. Obecnie w Polsce działa siedemnaście CDE o charakterze ogólnym lub specjalistycznym. Funkcjonują one z reguły przy szkołach wyższych, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych, gromadząc oficjalne publikacje Unii Europejskiej oraz o tematyce unijnej pochodzące z innych wydawnictw, w wersji papierowej i/lub elektronicznej. Ośrodki te umożliwiają także dostęp do baz danych i serwisów UE, takich jak Pre-Lex czy Cordis. Centra Dokumentacji Europejskiej, z jednej strony, wspierają instytucje macierzyste w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej, z drugiej strony popularyzują wiedzę na temat Unii Europejskiej. Każdy, kto poszukuje aktów prawnych, danych statystycznych lub analiz naukowych dotyczących UE, może zwrócić się do CDE o pomoc. Jeśli zasoby CDE nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi, jego pracownicy doradzą, gdzie i jak prowadzić dalsze poszukiwania. Informator o sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej jest skierowany, z jednej strony, do środowiska bibliotekarzy pracujących w bibliotekach, uczelnianych i publicznych. Z drugiej strony, adresatami są osoby ze środowisk studenckich i naukowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką europeistyczną. Mam nadzieję, że Informator przybliży Państwu wiedzę ma temat wyspecjalizowanej sieci informacyjnej oraz okaże się pomocny w studiach czy w codziennej pracy. Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 5

4 Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Od 1 maja 2005 r. każda osoba w Polsce zainteresowana informacjami dotyczącymi jednoczącej się Europy czy działalności Unii Europejskiej może skorzystać z usług sieci informacyjnej Europe Direct. 1 Została ona stworzona i jest zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM), Wydział B/2. Sieć ta, podobnie jak w innych krajach unijnych, składa się z trzech typów ośrodków: Centrów Dokumentacji Europejskiej, punktów Europe Direct oraz specjalistów z grupy Team Europe. Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki założono na terenie państw Wspólnot Europejskich w 1963 r. Sieć tworzą punkty informacyjne ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także innych instytucjach naukowych i badawczych. Zadaniem CDE jest promocja, konsolidacja środowiska akademickiego i badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej i europeistyki. CDE funkcjonują na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Komunikacji Społecznej i równorzędnym przedstawicielem instytucji przyjmującej. Polska sieć CDE jest stosunkowo nowa. Pierwsze centra powstały na przełomie lat 80- tych i 90-tych. Obecnie w Polsce działa 17 ośrodków, które rozmieszczone są w głównych miastach Polski (z wyjątkiem Warszawy, gdzie usytuowane są cztery ośrodki). Cele działalności ośrodków CDE zostały ujęte w tekście wcześniej wspomnianego Porozumienia 2 w następujących trzech punktach: pomoc instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań w dziedzinie integracji europejskiej; udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej politykach zarówno środowisku akademickiemu jak i innym; udział w debacie o Unii Europejskiej ewentualnie z innymi europejskimi punktami oraz sieciami informacyjnymi r. to data rozpoczęcia działalności sieci Europe Direct na terenie całej Unii Europejskiej. 2 CDE, Porozumienie, Regulamin załączony, Art. 4., tekst dostępny u autora. Lp. Miasto 1. Białystok Wyższa Szkoła Gospodarki 2. Bydgoszcz Uniwersytet w Białymstoku 3. Gdańsk Uniwersytet Gdański 4. Katowice Biblioteka Śląska 5. Kraków Uniwersytet Ekonomiczny 6. Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 7. Łódź Instytut Europejski 8. Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 9. Opole Uniwersytet Opolski 10. Poznań Akademia Ekonomiczna 11. Szczecin Uniwersytet Szczeciński 12. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika 13. Warszawa Kolegium Europejskie w Natolinie 14. Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych 15. Warszawa Szkoła Główna Handlowa 16. Warszawa Uniwersytet Warszawski 17. Wrocław Uniwersytet Wrocławski Powyższe założenia CDE realizują przede wszystkim przez gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie oficjalnych UE (wydawanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej) i innych materiałów poświęconych Unii Europejskiej. Centra biorą aktywny udział we wspieraniu debaty na temat szeroko rozumianej przyszłości Europy w środowisku naukowym i akademickim. Pracownicy centrów dokumentacji uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, seminariach i konferencjach dotyczących tematyki związanej z Unią Europejską. Działania Centrów Dokumentacji Europejskiej wspiera i nadzoruje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Koordynatorem polskiej sieci CDE jest Wiktor T. Poźniak dyrektor biblioteki Kolegium Europejskiego-Natolin. Koordynator jest wybierany w wyborach jawnych przez wszystkich pracowników CDE. 6 7

5 Polska sieć CDE porozumiewa się i współpracuje za pomocą internetowej grupy dyskusyjnej. 3 Zbiory CDE składają się z dokumentów drukowanych i elektronicznych wydawanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, a także materiałów zakupionych ze środków własnych. W większości przypadków zbiory gromadzone są według 17-punktowej klasyfikacji określonej przez Urząd Publikacji. 4 Tematyka zbiorów dotyczy m.in: teorii i historii integracji europejskiej, prawa, ekonomii, polityk UE (np. polityki regionalnej czy społecznej), edukacji i badań naukowych, kultury, ochrony środowiska, statystyki. Większość ośrodków dysponuje dostępem do Internetu oraz do wielu elektronicznych baz danych, w tym oficjalnych baz UE i pełnotekstowych komercyjnych baz danych. Z unijnych baz posadowionych na portalu Europa (www.europa.eu) należy wymienić przynajmniej kilka: Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/) bezpłatna baza danych zawierająca: bezpośredni dostęp do elektronicznych wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z serii L i C, wydania od roku 1998, teksty Traktatów, akty przygotowawcze Wspólnot, zapytania parlamentarne, prawo wspólnotowe, akty wydane przez inne instytucje europejskie, tj.: komunikaty, raporty, białe księgi, zielone księgi, dokumenty pracy Komisji Europejskiej, i inne; Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/jo1_6308/) baza danych umożliwiająca bezpłatny dostęp do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Informacje na temat komercyjnych baz danych udostępnianych przez poszczególne centra znajdują się w części teleadresowej informatora. Raz do roku ma miejsce ogólnokrajowe spotkanie pracowników całej sieci CDE. Spotkania te odbywają się cyklicznie w różnych większych miastach Polski. Ich organizatorem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które ustala program, zaprasza gości, jak również finansuje przejazdy i pobyt uczestników. Pracownicy CDE biorą także aktywny udział w organizowanych przez Komisje Europejską szkoleniach (Central Training Seminars lub General Training Seminars) w Brukseli oraz Spotkaniach Generalnych sieci Europe Direct (Annual General Meeting of Europe Direct Network), które odbywają się od czterech lat w różnych państwach Unii Europejskiej co roku. 5 Przemysław Bartuszek Uniwersytet Warszawski PreLex (http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm) bezpłatna baza monitorująca międzyinstytucjonalny proces decyzyjny pomiędzy Komisją Europejską a innymi instytucjami UE; OEIL (http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en) bezpłatny serwis internetowy przydatny do uzyskiwania bieżących wiadomości i obserwowania procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim; 3 Grupa dyskusyjna powstała w 1999 r. i obecnie zrzesza 51 członków, adres korespondencyjny: 4 Poźniak W.T., Centra Dokumentacji Europejskiej sieć informacyjna Komisji Europejskiej, w: Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum, s. 11, Luksemburg AGM odbywają się od 2006 r. Organizatorem spotkań jest Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Kolegium Europejskie w Brugii oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej państwa pełniącego funkcję gospodarza. Uczestnikami spotkań są przedstawiciele wszystkich trzech typów ośrodków sieci Europe Direct (ED, EDC, Team Europe). Ostatnie AGMs były adresowane przede wszystkim do pracowników ED. 8 9

6 Białystok Uniwersytet w Białymstoku Adres Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 2008 ul. Marii Curie- Skłodowskiej 14a Białystok (pokój 204, I piętro) Telefon, fax, tel.: (85) fax: (85) książki, czasopisma, CD-ROMy otrzymywane z Urzędu Publikacji UE oraz nabywane na rynku księgarskim, dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; dary krajowe i zagraniczne. polski, angielski pełnotekstowe bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę Uniwersytecką dostępne w Oddziale Informacji Naukowej prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz mgr Katarzyna Bura - starszy referent mgr Agata Czerska - starszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek-piątek: Liczba miejsc w czytelni 21 oraz 3 stanowiska komputerowe 10 11

7 Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Liczba miejsc w czytelni 18, w tym 4 stanowiska komputerowe i informacje o nowej umowie Adres (adres korespondencyjny) Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 2007 Telefon, fax, tel.: (52) fax: (52) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, Bydgoszcz Komercyjne (odpłatne) serwisy i bazy danych W wolnym dostępie: księgozbiór i czasopisma z OPOCE, publikacje polskie pochodzące z wymiany, zakupów i darów. Lex Polonica maxima, Ebsco, Elsevier, Springer, Web of science. dr Maria Dubiella-Pubanc - dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Piotr Komorowski - dokumentalista Strona WWW Godziny otwarcia wtorek: środa: czwartek: piątek: sobota - niedziela: udostępnianie na zamówienie przez Bibliotekę Główną 12 13

8 Gdańsk Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański, Biblioteka Ekonomiczna 1978; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres ul. Armii Krajowej Sopot Telefon, fax, tel.: (58) fax: (58) html?xa=cde w przygotowaniu Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek: piątek wydawnictwa zwarte i ciągłe, dokumenty i publikacje nadsyłane od lat 80. przez Urząd Publikacji UE, m.in. statystyki i akty prawne, np. Dziennik Urzędowy UE, orzecznictwo wspólnotowe, publikacje Eurostat, dokumenty COM; zestaw Official Journal serii L i C w wersji papierowej, począwszy od końca lat 70. (prawie kompletny) i w wersji elektronicznej od 2000 r. w jęz. ang., a od 2004 r. również w jęz. pol.; Eurostat Electronic Library w wersji elektronicznej i inne materiały;- seria European Economy od lat 80.; publikacje polskie gromadzone od lat 90. angielski, polski, częściowo niemiecki nie Katarzyna Banaszek - bibliotekarz Liczba miejsc w czytelni 6, można także korzystać z sąsiedniej czytelni 14 15

9 Katowice Biblioteka Śląska Biblioteka Śląska, Dział Czytelń Adres Plac Rady Europy Katowice 1992; maj 2005 podpisanie nowej umowy przez Europejską Akademię na Śląsku i Komisję Europejską DG PRESS/COMM Telefon, fax, tel.: (32) , , fax: (32) czyt_cde.po.php wydawnictwa zwarte ok woluminów i ponad 200 tytułów czasopism oraz ok. 150 dokumentów elektronicznych; dokumenty nadsyłane z Urzędu Publikacji UE, m.in. Dziennik Urzędowy UE, Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, Biuletyn Unii Europejskiej, European Economy gromadzone od 1992 r. w wersji drukowanej w jęz. ang. (zbiór kompletny); publikacje polskie otrzymywane w ramach egzemplarza obowiązkowego Biblioteki Śląskiej oraz pochodzące z zakupów i wymiany; periodyki polskie dostępne w Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Śląskiej; publikacje i czasopisma o tematyce regionalnej i komunalnej z zakresu prawa, polityki i finansów lokalnych dostępne w specjalistycznej Czytelni Samorządowej CDE. katalog online bs. katowice. pl (obejmuje większość zbiorów CDE); kartkowy katalog tytułowy (zawiera wszystkie dokumenty znajdujące się w wolnym dostępie w czytelni CDE) Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek, czwartek: środa, piątek, sobota: Liczba miejsc w czytelni 9 (w tym 3 stanowiska z komputerami) polski, angielski System Informacji Prawnej LEX Omega Jolanta Mulewicz - kierownik, starszy kustosz Ewa Błaszczyk - bibliotekarz

10 Kraków Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna 1995; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga; wydawnictwa zwarte i ciągłe dostępne w Czytelni Europejskiej; kolekcje: Biblioteka Depozytowa Banku Światowego, Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju gromadzone w Bibliotece Głównej UEK. Adres ul. Rakowicka Kraków (Czytelnia Europejska pokój 317, III piętro) Telefon, fax, tel.: (12) fax: (12) Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek - piątek: sobota: Liczba miejsc w czytelni 28 angielski, polski EBSCOhost, Emerald, Global Market Information Database, EMIS Emerging Markets Information Service, ABI/INFORM COMPLETE - ProQuest, Safari Books Online, OECD ilibrary, Bankscope Anna Osiewalska - dyrektor Biblioteki Magdalena Bednarek - kustosz Anna Tokarczyk - młodszy bibliotekarz Kinga Zięcik - młodszy bibliotekarz

11 Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i informacje o nowej umowie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Główna 2000; rozpoczęcie działalności 2001; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres ul. Radziszewskiego Lublin (piętro I, pokój 203) Telefon, fax, tel./fax.: (81) php?id=858 katalog wewnętrzny (system MAK), katalog kartkowy Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: (oprócz czwartków) pierwsza sobota miesiąca: Liczba miejsc w czytelni 7 dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Publikacji UE z Luksemburga; materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej książki zakupione w ramach programu Tempus (księgozbiór przekazany przez Bibliotekę Wydziału Politologii), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE (OSCE); zbiory specjalne, m.in. zbiory przekazane po likwidacji Biblioteki Przedstawicielstwa Komisji w Warszawie (2005 r.); czasopisma polskie i zagraniczne (Futuribles); książki o tematyce europejskiej zakupione ze środków własnych CDE UMCS. angielski, francuski, polski nie dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak kierownik, adiunkt na Wydziale Politologii UMCS Marzena Bukowska - młodszy bibliotekarz Piotr Sękowski - młodszy bibliotekarz

12 Łódź Instytut Europejski Biblioteka Instytutu Europejskiego w Łodzi Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski materiały drukowane i elektroniczne instytucji Unii Europejskiej otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Publikacji UE; wydawnictwa zwarte i ciągłe związane z zagadnieniami wspólnotowymi i procesem integracji europejskiej dostępne w bibliotece sąsiadującej z CDE. 1989; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Język gromadzonych angielski, francuski, polski Adres ul. Piotrkowska 262/ Łódź Telefon, fax, tel.: (42) fax: (42) ogólny: informacyjny: nie dr Kazimierz Sobotka - dyrektor Krzysztofa Agata Banaszkiewicz - pracownik Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: Liczba miejsc w czytelni

13 Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biblioteka Główna książki (ok vol.); czasopisma (ok vol.); dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga; książki i czasopisma zakupione przez Bibliotekę Główną UWM. 1998; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM angielski, polski Adres ul. Oczapowskiego 12 B Olsztyn nie Telefon, fax, tel.: (89) fax: (89) mgr Magdalena Malanowicz - kierownik, kustosz uwm. edu. pl Godziny otwarcia poniedziałek - sobota: Liczba miejsc w czytelni 26 oraz 8 stanowisk komputerowych 24 25

14 Opole Uniwersytet Opolski przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Uniwersytet Opolski dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji z Luksemburga; dary krajowe i zagraniczne; zbiory o tematyce prawniczej dostępne w Bibliotece Wydziału. Adres 2001; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM ul. Oleska 48, Opole angielski, polski Infor Lex Ebsco, ProQuest, Springer/ICM i inne Telefon, fax, tel./fax: (77) dr Marta Rostropowicz-Miśko - kierownik Tomasz Orłowski - bibliotekarz przy stanowiskach komputerowych w czytelni CDE Godziny otwarcia poniedziałek czwartek: piątek: Liczba miejsc w czytelni 10 oraz 4 stanowiska komputerowe 26 27

15 Poznań Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna, Collegium Altum 1991; 2006 podpisanie nowej umowy Adres ul. Powstańców Wielkopolskich Poznań Telefon, fax, tel: (61) fax: (61) php?go=cde oficjalne publikacje polskie i zagraniczne Wspólnot Europejskich; książki, czasopisma dotyczące m.in. historii Unii Europejskiej, handlu międzynarodowego, finansów, polityki społecznej, prawa, przemysłu, transportu, pracy, ochrony środowiska; opracowania, raporty, statystyki, przeglądy dokumentacyjne, dzienniki urzędowe itp. polski, angielski, francuski, niemiecki w Bibliotece Głównej Maria Jolanta Wardaszko - p.o. dyrektora Michał Grzesiak - młodszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: sobota: niedziela: Liczba miejsc w czytelni

16 Szczecin Uniwersytet Szczeciński Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Liczba miejsc w czytelni 6 Adres korespondencyjny ul. Mickiewicza Szczecin Uniwersytet Szczeciński, Biblioteka Główna 1998; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres siedziby ul. Tarczyńskiego Szczecin (pokój 206, II piętro) Telefon, fax, tel.: (91) fax: (91) wydawnictwa zwarte (ponad 4700 tytułów); czasopisma (ponad 200 tytułów); CD-ROMy (ok. 150); dokumenty i materiały otrzymywane z Urzędu Publikacji UE. polski, angielski, sporadycznie niemiecki, francuski baz danych prenumerowane przez Bibliotekę Główną US, m.in. EBSCO, Springer / Kluwer, Blackwell Synergy, JSTOR, Oxford University Press, PROQUEST, GMID Andrzej Bochniarz - kierownik, kustosz opac-main.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: I i III sobota miesiąca:

17 Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres ul. Gagarina Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka 1998; maj 2005 podpisanie nowej umowę z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Telefon, fax, tel.: (56) fax: (56) publikacje otrzymane z Urzędu Publikacji UE; publikacje pochodzące z innych źródeł dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej oraz działalności Rady Europy (ok tytułów wydawnictw zwartych i 300 tytułów czasopism); prenumerowane czasopisma zagraniczne, np.: Europolitics, Europolitics Agri, Europolitics Environment; zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej. polski, angielski, niemiecki, francuski (inne sporadycznie) bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę Jolanta Szewczak - kierownik, kustosz Sławomira Pawłowska - starszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek, środa - piątek: wtorek: sobota: nieczynne Liczba miejsc w czytelni

18 Warszawa Kolegium Europejskie w Natolinie Fundacja Kolegium Europejskie 1993; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres ul. Nowoursynowska Warszawa Telefon, fax, tel.: (22) fax: (22) ogólny: informacyjny: dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga, wydawnictwa zwarte i ciągłe (28000 tomów książek i ponad 250 tytułów czasopism); Dziennik Urzędowy WE / UE w jęz. franc. w wersji drukowanej od 1958 r. (kompletny zbiór); Rapport général sur l activité de l Union européenne - seria rocznych raportów od 1958 r.; Bulletin of the European Union w wersji drukowanej od 1993 r.; orzecznictwo wspólnotowe w serii Recueil de la jurisprudence de la Cour od 1954 r.; European Economy od 1990 r.; periodyki dotyczące Unii Europejskiej dostępne w dziale czasopism Biblioteki. coleurop. pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: sobota: Liczba miejsc w czytelni 30 oraz 25 miejsc w salach przylegających do CDE angielski, francuski, polski EBSCOHost, European Sources Online (ESO), Oxford Scholarship Online (OSO) Wiktor T. Poźniak - dyrektor Marzena Sałek - dokumentalista

19 Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Adres (adres korespondencyjny) Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 1991 r. status biblioteki depozytowej, od 2005 r. status Centrum Dokumentacji Europejskiej Adres CDE: ul. Krucza 38/42, Warszawa Adres korespondencyjny: Al. J. Ch. Szucha Warszawa Telefon, fax, tel.: fax: Strona WWW katalog książek i baza prasy specjalistycznej dostępne on-line na stronie internetowej: Godziny otwarcia poniedziałek - środa: 10:00-18:00 czwartek - sobota: 10:00-16:00 Języki gromadzonych w CDE dokumenty i publikacje nadsyłane z Urzędu Publikacji UE, wydawnictwa zwarte ok książek wydawnictwa ciągłe kilkadziesiąt tytułów tematycznej prasy specjalistycznej, Dzienniki Urzędowe WE i UE, Zbiory orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i inne - Agata Kowalska - koordynatorka tel Beata Ceglińska tel Anna Puszka tel Julia Rusinowicz tel mail: Liczba miejsc w czytelni stanowiska komputerowe dla czytelników 36 37

20 Warszawa Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Handlowa, Biblioteka utworzenie Centrum Studiów Europejskich, przekształcenie CSE w CDE, maj 2005 podpisanie nowej umowy z DG PRESS/COMM Adres Biblioteka SGH ul. Rakowiecka 22B Warszawa (wejście od ul. Stefana Batorego, parter, p. 9) Telefon, fax, tel/fax: Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: Liczba miejsc w czytelni 13 oraz 5 stanowisk komputerowych druki zwarte (ponad woluminów), dokumenty elektroniczne (ok wol.) oraz czasopisma (ok. 200 tytułów); dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Publikacji UE oraz dary. angielski, polski bazy prenumerowane przez Bibliotekę SGH: ABI/Inform (ProQuest), CEIC, EBSCO EIFL, Emerald Fulltext, GMID Global Market Information Database, EMIS Emerging Markets Information Service, JSTOR, Science Direct, Springer Link, OECD ilibrary, Lex Omega itd; elektroniczne archiwa gazet i czasopism, dostępne w Oddziale Informacji Naukowej i w CDE, np. Rzeczpospolita, Dziennik - Gazeta Prawna, Puls Biznesu, czasopisma wydawnictwa INFOR itd. prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej kierownik mgr Magdalena Czechowska zastępca kierownika mgr Maciej Bednarczyk pracownik mgr Monika Kowalik pracownik

21 Warszawa Uniwersytet Warszawski (do 2005 r. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich) Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 1991; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM wydawnictw zwarte (ok tytułów), czasopisma (ponad 350 tytułów), CD-ROMy (ok. 200) i ok prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych; dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Publikacji UE; książki i czasopisma pozyskiwane w ramach krajowych i zagranicznych zakupów, darów oraz wymiany. Adres al. Niepodległości Warszawa (pokój 219, II piętro) Telefon, fax, tel.: (22) fax: (22) katalog online (system VTLS/Virtua od 2008 r.); katalog wewnętrzny (system Micro-ISIS), zawiera większość zbiorów CDE. i serwisów angielski, polski, niemiecki, francuski Przemysław Bartuszek - kustosz, kierownik Agnieszka Sacharuk - starszy bibliotekarz Dorota Sołtysiak - starszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek - środa: czwartek: nieczynne piątek: sobota: Liczba miejsc w czytelni 17 oraz 3 stanowiska komputerowe 40 41

22 Wrocław Uniwersytet Wrocławski Liczba miejsc w czytelni 10 Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1992; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską dokumenty i materiały otrzymane z Urzędu Publikacji UE; dary krajowe i zagraniczne; prenumerowane czasopisma krajowe i zagraniczne o tematyce integracji europejskiej dostępne w Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Wydziału. Adres ul. Uniwersytecka 22/ Wrocław (pokój 21) Telefon, fax, tel.: (71) , tel./fax: (71) informacyjny: baz danych i serwisów polski, angielski, niemiecki, francuski Virtuelle Fachbibliothek Recht; bazy dostępne w sieci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, np. Bibliografia Prawnicza, Lex, Lex Polo nica Maxima, Legalis oraz bazy zagraniczne np. HeinOnline, SourceOECD, GMID, ABI. katalog on-line w przygotowaniu prof. dr Jarosław Kundera - kierownik mgr Renata Kiełbus - bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek, środa: wtorek, czwartek: piątek: sobota: nieczynne 42 43

23

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014 www.ambafrance-pl.org Pod redakcją: Dr Dominique Le Masne Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce dominique.lemasne@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ informator dla studentów Spis treści Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2 Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2 Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 42 (173): poniedziałek, 12 grudnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie INFORMATOR Wydanie 2011-2012 www.ambafrance-pl.org Nadzór Corinne Baylac, attachée ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Polsce corinne.baylac@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE Oddział w Ciechanowie - najmłodszą jak dotąd placówkę terenową Głównej

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo