Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce"

Transkrypt

1 Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Warszawa 2011

2 Spis treści strona: Wstęp 5 6 w Białymstoku 10 w Bydgoszczy 12 w Gdańsku 14 w Katowicach 16 w Krakowie 18 w Lublinie 20 Redakcja: Przemysław Bartuszek (CDE przy Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego) Współpraca: Monika Kowalik (SGH), Marzena Sałek (Kolegium Europejskie), Kinga Schlesinger (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), Dorota Sołtysiak (UW) Projekt graficzny i skład: Mediakoncept Opracowanie: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Warszawa, ul. Jasna 14/16A tel.: , fax: www: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISBN Printed in Poland w Łodzi 22 w Olsztynie 24 w Opolu 26 w Poznaniu 28 w Szczecinie 30 w Toruniu 32 w Warszawie (Natolin) 34 w Warszawie (MSZ) 36 w Warszawie (SGH) 38 w Warszawie (UW) 40 we Wrocławiu 42

3 Wstęp Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce Informator o sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Polsce. Publikacja ta ma na celu przybliżenie roli i zadań CDE, działających w ramach sieci informacyjnej Unii Europejskiej Europe Direct. Obecnie w Polsce działa siedemnaście CDE o charakterze ogólnym lub specjalistycznym. Funkcjonują one z reguły przy szkołach wyższych, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych, gromadząc oficjalne publikacje Unii Europejskiej oraz o tematyce unijnej pochodzące z innych wydawnictw, w wersji papierowej i/lub elektronicznej. Ośrodki te umożliwiają także dostęp do baz danych i serwisów UE, takich jak Pre-Lex czy Cordis. Centra Dokumentacji Europejskiej, z jednej strony, wspierają instytucje macierzyste w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej, z drugiej strony popularyzują wiedzę na temat Unii Europejskiej. Każdy, kto poszukuje aktów prawnych, danych statystycznych lub analiz naukowych dotyczących UE, może zwrócić się do CDE o pomoc. Jeśli zasoby CDE nie pozwalają na udzielenie odpowiedzi, jego pracownicy doradzą, gdzie i jak prowadzić dalsze poszukiwania. Informator o sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej jest skierowany, z jednej strony, do środowiska bibliotekarzy pracujących w bibliotekach, uczelnianych i publicznych. Z drugiej strony, adresatami są osoby ze środowisk studenckich i naukowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką europeistyczną. Mam nadzieję, że Informator przybliży Państwu wiedzę ma temat wyspecjalizowanej sieci informacyjnej oraz okaże się pomocny w studiach czy w codziennej pracy. Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 5

4 Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Od 1 maja 2005 r. każda osoba w Polsce zainteresowana informacjami dotyczącymi jednoczącej się Europy czy działalności Unii Europejskiej może skorzystać z usług sieci informacyjnej Europe Direct. 1 Została ona stworzona i jest zarządzana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej (DG COMM), Wydział B/2. Sieć ta, podobnie jak w innych krajach unijnych, składa się z trzech typów ośrodków: Centrów Dokumentacji Europejskiej, punktów Europe Direct oraz specjalistów z grupy Team Europe. Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw Komisji Europejskiej. Pierwsze ośrodki założono na terenie państw Wspólnot Europejskich w 1963 r. Sieć tworzą punkty informacyjne ulokowane najczęściej przy uniwersytetach, a także innych instytucjach naukowych i badawczych. Zadaniem CDE jest promocja, konsolidacja środowiska akademickiego i badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej i europeistyki. CDE funkcjonują na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. Komunikacji Społecznej i równorzędnym przedstawicielem instytucji przyjmującej. Polska sieć CDE jest stosunkowo nowa. Pierwsze centra powstały na przełomie lat 80- tych i 90-tych. Obecnie w Polsce działa 17 ośrodków, które rozmieszczone są w głównych miastach Polski (z wyjątkiem Warszawy, gdzie usytuowane są cztery ośrodki). Cele działalności ośrodków CDE zostały ujęte w tekście wcześniej wspomnianego Porozumienia 2 w następujących trzech punktach: pomoc instytucji przyjmującej we wspieraniu i konsolidacji nauki oraz badań w dziedzinie integracji europejskiej; udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej politykach zarówno środowisku akademickiemu jak i innym; udział w debacie o Unii Europejskiej ewentualnie z innymi europejskimi punktami oraz sieciami informacyjnymi r. to data rozpoczęcia działalności sieci Europe Direct na terenie całej Unii Europejskiej. 2 CDE, Porozumienie, Regulamin załączony, Art. 4., tekst dostępny u autora. Lp. Miasto 1. Białystok Wyższa Szkoła Gospodarki 2. Bydgoszcz Uniwersytet w Białymstoku 3. Gdańsk Uniwersytet Gdański 4. Katowice Biblioteka Śląska 5. Kraków Uniwersytet Ekonomiczny 6. Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 7. Łódź Instytut Europejski 8. Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 9. Opole Uniwersytet Opolski 10. Poznań Akademia Ekonomiczna 11. Szczecin Uniwersytet Szczeciński 12. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika 13. Warszawa Kolegium Europejskie w Natolinie 14. Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych 15. Warszawa Szkoła Główna Handlowa 16. Warszawa Uniwersytet Warszawski 17. Wrocław Uniwersytet Wrocławski Powyższe założenia CDE realizują przede wszystkim przez gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie oficjalnych UE (wydawanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej) i innych materiałów poświęconych Unii Europejskiej. Centra biorą aktywny udział we wspieraniu debaty na temat szeroko rozumianej przyszłości Europy w środowisku naukowym i akademickim. Pracownicy centrów dokumentacji uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, seminariach i konferencjach dotyczących tematyki związanej z Unią Europejską. Działania Centrów Dokumentacji Europejskiej wspiera i nadzoruje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie. Koordynatorem polskiej sieci CDE jest Wiktor T. Poźniak dyrektor biblioteki Kolegium Europejskiego-Natolin. Koordynator jest wybierany w wyborach jawnych przez wszystkich pracowników CDE. 6 7

5 Polska sieć CDE porozumiewa się i współpracuje za pomocą internetowej grupy dyskusyjnej. 3 Zbiory CDE składają się z dokumentów drukowanych i elektronicznych wydawanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, a także materiałów zakupionych ze środków własnych. W większości przypadków zbiory gromadzone są według 17-punktowej klasyfikacji określonej przez Urząd Publikacji. 4 Tematyka zbiorów dotyczy m.in: teorii i historii integracji europejskiej, prawa, ekonomii, polityk UE (np. polityki regionalnej czy społecznej), edukacji i badań naukowych, kultury, ochrony środowiska, statystyki. Większość ośrodków dysponuje dostępem do Internetu oraz do wielu elektronicznych baz danych, w tym oficjalnych baz UE i pełnotekstowych komercyjnych baz danych. Z unijnych baz posadowionych na portalu Europa (www.europa.eu) należy wymienić przynajmniej kilka: Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/) bezpłatna baza danych zawierająca: bezpośredni dostęp do elektronicznych wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z serii L i C, wydania od roku 1998, teksty Traktatów, akty przygotowawcze Wspólnot, zapytania parlamentarne, prawo wspólnotowe, akty wydane przez inne instytucje europejskie, tj.: komunikaty, raporty, białe księgi, zielone księgi, dokumenty pracy Komisji Europejskiej, i inne; Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/jo1_6308/) baza danych umożliwiająca bezpłatny dostęp do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Informacje na temat komercyjnych baz danych udostępnianych przez poszczególne centra znajdują się w części teleadresowej informatora. Raz do roku ma miejsce ogólnokrajowe spotkanie pracowników całej sieci CDE. Spotkania te odbywają się cyklicznie w różnych większych miastach Polski. Ich organizatorem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które ustala program, zaprasza gości, jak również finansuje przejazdy i pobyt uczestników. Pracownicy CDE biorą także aktywny udział w organizowanych przez Komisje Europejską szkoleniach (Central Training Seminars lub General Training Seminars) w Brukseli oraz Spotkaniach Generalnych sieci Europe Direct (Annual General Meeting of Europe Direct Network), które odbywają się od czterech lat w różnych państwach Unii Europejskiej co roku. 5 Przemysław Bartuszek Uniwersytet Warszawski PreLex (http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm) bezpłatna baza monitorująca międzyinstytucjonalny proces decyzyjny pomiędzy Komisją Europejską a innymi instytucjami UE; OEIL (http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=en) bezpłatny serwis internetowy przydatny do uzyskiwania bieżących wiadomości i obserwowania procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim; 3 Grupa dyskusyjna powstała w 1999 r. i obecnie zrzesza 51 członków, adres korespondencyjny: 4 Poźniak W.T., Centra Dokumentacji Europejskiej sieć informacyjna Komisji Europejskiej, w: Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum, s. 11, Luksemburg AGM odbywają się od 2006 r. Organizatorem spotkań jest Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Kolegium Europejskie w Brugii oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej państwa pełniącego funkcję gospodarza. Uczestnikami spotkań są przedstawiciele wszystkich trzech typów ośrodków sieci Europe Direct (ED, EDC, Team Europe). Ostatnie AGMs były adresowane przede wszystkim do pracowników ED. 8 9

6 Białystok Uniwersytet w Białymstoku Adres Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 2008 ul. Marii Curie- Skłodowskiej 14a Białystok (pokój 204, I piętro) Telefon, fax, tel.: (85) fax: (85) książki, czasopisma, CD-ROMy otrzymywane z Urzędu Publikacji UE oraz nabywane na rynku księgarskim, dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; dary krajowe i zagraniczne. polski, angielski pełnotekstowe bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę Uniwersytecką dostępne w Oddziale Informacji Naukowej prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz mgr Katarzyna Bura - starszy referent mgr Agata Czerska - starszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek-piątek: Liczba miejsc w czytelni 21 oraz 3 stanowiska komputerowe 10 11

7 Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Liczba miejsc w czytelni 18, w tym 4 stanowiska komputerowe i informacje o nowej umowie Adres (adres korespondencyjny) Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 2007 Telefon, fax, tel.: (52) fax: (52) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, Bydgoszcz Komercyjne (odpłatne) serwisy i bazy danych W wolnym dostępie: księgozbiór i czasopisma z OPOCE, publikacje polskie pochodzące z wymiany, zakupów i darów. Lex Polonica maxima, Ebsco, Elsevier, Springer, Web of science. dr Maria Dubiella-Pubanc - dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Piotr Komorowski - dokumentalista Strona WWW Godziny otwarcia wtorek: środa: czwartek: piątek: sobota - niedziela: udostępnianie na zamówienie przez Bibliotekę Główną 12 13

8 Gdańsk Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański, Biblioteka Ekonomiczna 1978; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres ul. Armii Krajowej Sopot Telefon, fax, tel.: (58) fax: (58) html?xa=cde w przygotowaniu Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek: piątek wydawnictwa zwarte i ciągłe, dokumenty i publikacje nadsyłane od lat 80. przez Urząd Publikacji UE, m.in. statystyki i akty prawne, np. Dziennik Urzędowy UE, orzecznictwo wspólnotowe, publikacje Eurostat, dokumenty COM; zestaw Official Journal serii L i C w wersji papierowej, począwszy od końca lat 70. (prawie kompletny) i w wersji elektronicznej od 2000 r. w jęz. ang., a od 2004 r. również w jęz. pol.; Eurostat Electronic Library w wersji elektronicznej i inne materiały;- seria European Economy od lat 80.; publikacje polskie gromadzone od lat 90. angielski, polski, częściowo niemiecki nie Katarzyna Banaszek - bibliotekarz Liczba miejsc w czytelni 6, można także korzystać z sąsiedniej czytelni 14 15

9 Katowice Biblioteka Śląska Biblioteka Śląska, Dział Czytelń Adres Plac Rady Europy Katowice 1992; maj 2005 podpisanie nowej umowy przez Europejską Akademię na Śląsku i Komisję Europejską DG PRESS/COMM Telefon, fax, tel.: (32) , , fax: (32) czyt_cde.po.php wydawnictwa zwarte ok woluminów i ponad 200 tytułów czasopism oraz ok. 150 dokumentów elektronicznych; dokumenty nadsyłane z Urzędu Publikacji UE, m.in. Dziennik Urzędowy UE, Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, Biuletyn Unii Europejskiej, European Economy gromadzone od 1992 r. w wersji drukowanej w jęz. ang. (zbiór kompletny); publikacje polskie otrzymywane w ramach egzemplarza obowiązkowego Biblioteki Śląskiej oraz pochodzące z zakupów i wymiany; periodyki polskie dostępne w Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Śląskiej; publikacje i czasopisma o tematyce regionalnej i komunalnej z zakresu prawa, polityki i finansów lokalnych dostępne w specjalistycznej Czytelni Samorządowej CDE. katalog online bs. katowice. pl (obejmuje większość zbiorów CDE); kartkowy katalog tytułowy (zawiera wszystkie dokumenty znajdujące się w wolnym dostępie w czytelni CDE) Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek, czwartek: środa, piątek, sobota: Liczba miejsc w czytelni 9 (w tym 3 stanowiska z komputerami) polski, angielski System Informacji Prawnej LEX Omega Jolanta Mulewicz - kierownik, starszy kustosz Ewa Błaszczyk - bibliotekarz

10 Kraków Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna 1995; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga; wydawnictwa zwarte i ciągłe dostępne w Czytelni Europejskiej; kolekcje: Biblioteka Depozytowa Banku Światowego, Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju gromadzone w Bibliotece Głównej UEK. Adres ul. Rakowicka Kraków (Czytelnia Europejska pokój 317, III piętro) Telefon, fax, tel.: (12) fax: (12) Godziny otwarcia poniedziałek: wtorek - piątek: sobota: Liczba miejsc w czytelni 28 angielski, polski EBSCOhost, Emerald, Global Market Information Database, EMIS Emerging Markets Information Service, ABI/INFORM COMPLETE - ProQuest, Safari Books Online, OECD ilibrary, Bankscope Anna Osiewalska - dyrektor Biblioteki Magdalena Bednarek - kustosz Anna Tokarczyk - młodszy bibliotekarz Kinga Zięcik - młodszy bibliotekarz

11 Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i informacje o nowej umowie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Główna 2000; rozpoczęcie działalności 2001; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres ul. Radziszewskiego Lublin (piętro I, pokój 203) Telefon, fax, tel./fax.: (81) php?id=858 katalog wewnętrzny (system MAK), katalog kartkowy Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: (oprócz czwartków) pierwsza sobota miesiąca: Liczba miejsc w czytelni 7 dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Publikacji UE z Luksemburga; materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej książki zakupione w ramach programu Tempus (księgozbiór przekazany przez Bibliotekę Wydziału Politologii), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE (OSCE); zbiory specjalne, m.in. zbiory przekazane po likwidacji Biblioteki Przedstawicielstwa Komisji w Warszawie (2005 r.); czasopisma polskie i zagraniczne (Futuribles); książki o tematyce europejskiej zakupione ze środków własnych CDE UMCS. angielski, francuski, polski nie dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak kierownik, adiunkt na Wydziale Politologii UMCS Marzena Bukowska - młodszy bibliotekarz Piotr Sękowski - młodszy bibliotekarz

12 Łódź Instytut Europejski Biblioteka Instytutu Europejskiego w Łodzi Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski materiały drukowane i elektroniczne instytucji Unii Europejskiej otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Publikacji UE; wydawnictwa zwarte i ciągłe związane z zagadnieniami wspólnotowymi i procesem integracji europejskiej dostępne w bibliotece sąsiadującej z CDE. 1989; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Język gromadzonych angielski, francuski, polski Adres ul. Piotrkowska 262/ Łódź Telefon, fax, tel.: (42) fax: (42) ogólny: informacyjny: nie dr Kazimierz Sobotka - dyrektor Krzysztofa Agata Banaszkiewicz - pracownik Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: Liczba miejsc w czytelni

13 Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biblioteka Główna książki (ok vol.); czasopisma (ok vol.); dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga; książki i czasopisma zakupione przez Bibliotekę Główną UWM. 1998; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM angielski, polski Adres ul. Oczapowskiego 12 B Olsztyn nie Telefon, fax, tel.: (89) fax: (89) mgr Magdalena Malanowicz - kierownik, kustosz uwm. edu. pl Godziny otwarcia poniedziałek - sobota: Liczba miejsc w czytelni 26 oraz 8 stanowisk komputerowych 24 25

14 Opole Uniwersytet Opolski przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Uniwersytet Opolski dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji z Luksemburga; dary krajowe i zagraniczne; zbiory o tematyce prawniczej dostępne w Bibliotece Wydziału. Adres 2001; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM ul. Oleska 48, Opole angielski, polski Infor Lex Ebsco, ProQuest, Springer/ICM i inne Telefon, fax, tel./fax: (77) dr Marta Rostropowicz-Miśko - kierownik Tomasz Orłowski - bibliotekarz przy stanowiskach komputerowych w czytelni CDE Godziny otwarcia poniedziałek czwartek: piątek: Liczba miejsc w czytelni 10 oraz 4 stanowiska komputerowe 26 27

15 Poznań Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna, Collegium Altum 1991; 2006 podpisanie nowej umowy Adres ul. Powstańców Wielkopolskich Poznań Telefon, fax, tel: (61) fax: (61) php?go=cde oficjalne publikacje polskie i zagraniczne Wspólnot Europejskich; książki, czasopisma dotyczące m.in. historii Unii Europejskiej, handlu międzynarodowego, finansów, polityki społecznej, prawa, przemysłu, transportu, pracy, ochrony środowiska; opracowania, raporty, statystyki, przeglądy dokumentacyjne, dzienniki urzędowe itp. polski, angielski, francuski, niemiecki w Bibliotece Głównej Maria Jolanta Wardaszko - p.o. dyrektora Michał Grzesiak - młodszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: sobota: niedziela: Liczba miejsc w czytelni

16 Szczecin Uniwersytet Szczeciński Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Liczba miejsc w czytelni 6 Adres korespondencyjny ul. Mickiewicza Szczecin Uniwersytet Szczeciński, Biblioteka Główna 1998; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres siedziby ul. Tarczyńskiego Szczecin (pokój 206, II piętro) Telefon, fax, tel.: (91) fax: (91) wydawnictwa zwarte (ponad 4700 tytułów); czasopisma (ponad 200 tytułów); CD-ROMy (ok. 150); dokumenty i materiały otrzymywane z Urzędu Publikacji UE. polski, angielski, sporadycznie niemiecki, francuski baz danych prenumerowane przez Bibliotekę Główną US, m.in. EBSCO, Springer / Kluwer, Blackwell Synergy, JSTOR, Oxford University Press, PROQUEST, GMID Andrzej Bochniarz - kierownik, kustosz opac-main.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: I i III sobota miesiąca:

17 Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres ul. Gagarina Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka 1998; maj 2005 podpisanie nowej umowę z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Telefon, fax, tel.: (56) fax: (56) publikacje otrzymane z Urzędu Publikacji UE; publikacje pochodzące z innych źródeł dotyczące prawa i polityk Unii Europejskiej oraz działalności Rady Europy (ok tytułów wydawnictw zwartych i 300 tytułów czasopism); prenumerowane czasopisma zagraniczne, np.: Europolitics, Europolitics Agri, Europolitics Environment; zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej. polski, angielski, niemiecki, francuski (inne sporadycznie) bazy danych prenumerowane przez Bibliotekę Jolanta Szewczak - kierownik, kustosz Sławomira Pawłowska - starszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek, środa - piątek: wtorek: sobota: nieczynne Liczba miejsc w czytelni

18 Warszawa Kolegium Europejskie w Natolinie Fundacja Kolegium Europejskie 1993; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM Adres ul. Nowoursynowska Warszawa Telefon, fax, tel.: (22) fax: (22) ogólny: informacyjny: dokumenty i publikacje nadesłane z Urzędu Publikacji UE z Luksemburga, wydawnictwa zwarte i ciągłe (28000 tomów książek i ponad 250 tytułów czasopism); Dziennik Urzędowy WE / UE w jęz. franc. w wersji drukowanej od 1958 r. (kompletny zbiór); Rapport général sur l activité de l Union européenne - seria rocznych raportów od 1958 r.; Bulletin of the European Union w wersji drukowanej od 1993 r.; orzecznictwo wspólnotowe w serii Recueil de la jurisprudence de la Cour od 1954 r.; European Economy od 1990 r.; periodyki dotyczące Unii Europejskiej dostępne w dziale czasopism Biblioteki. coleurop. pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: sobota: Liczba miejsc w czytelni 30 oraz 25 miejsc w salach przylegających do CDE angielski, francuski, polski EBSCOHost, European Sources Online (ESO), Oxford Scholarship Online (OSO) Wiktor T. Poźniak - dyrektor Marzena Sałek - dokumentalista

19 Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Adres (adres korespondencyjny) Ministerstwo Spraw Zagranicznych od 1991 r. status biblioteki depozytowej, od 2005 r. status Centrum Dokumentacji Europejskiej Adres CDE: ul. Krucza 38/42, Warszawa Adres korespondencyjny: Al. J. Ch. Szucha Warszawa Telefon, fax, tel.: fax: Strona WWW katalog książek i baza prasy specjalistycznej dostępne on-line na stronie internetowej: Godziny otwarcia poniedziałek - środa: 10:00-18:00 czwartek - sobota: 10:00-16:00 Języki gromadzonych w CDE dokumenty i publikacje nadsyłane z Urzędu Publikacji UE, wydawnictwa zwarte ok książek wydawnictwa ciągłe kilkadziesiąt tytułów tematycznej prasy specjalistycznej, Dzienniki Urzędowe WE i UE, Zbiory orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i inne - Agata Kowalska - koordynatorka tel Beata Ceglińska tel Anna Puszka tel Julia Rusinowicz tel mail: Liczba miejsc w czytelni stanowiska komputerowe dla czytelników 36 37

20 Warszawa Szkoła Główna Handlowa Szkoła Główna Handlowa, Biblioteka utworzenie Centrum Studiów Europejskich, przekształcenie CSE w CDE, maj 2005 podpisanie nowej umowy z DG PRESS/COMM Adres Biblioteka SGH ul. Rakowiecka 22B Warszawa (wejście od ul. Stefana Batorego, parter, p. 9) Telefon, fax, tel/fax: Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: Liczba miejsc w czytelni 13 oraz 5 stanowisk komputerowych druki zwarte (ponad woluminów), dokumenty elektroniczne (ok wol.) oraz czasopisma (ok. 200 tytułów); dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Publikacji UE oraz dary. angielski, polski bazy prenumerowane przez Bibliotekę SGH: ABI/Inform (ProQuest), CEIC, EBSCO EIFL, Emerald Fulltext, GMID Global Market Information Database, EMIS Emerging Markets Information Service, JSTOR, Science Direct, Springer Link, OECD ilibrary, Lex Omega itd; elektroniczne archiwa gazet i czasopism, dostępne w Oddziale Informacji Naukowej i w CDE, np. Rzeczpospolita, Dziennik - Gazeta Prawna, Puls Biznesu, czasopisma wydawnictwa INFOR itd. prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej kierownik mgr Magdalena Czechowska zastępca kierownika mgr Maciej Bednarczyk pracownik mgr Monika Kowalik pracownik

21 Warszawa Uniwersytet Warszawski (do 2005 r. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskich) Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 1991; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską DG PRESS/COMM wydawnictw zwarte (ok tytułów), czasopisma (ponad 350 tytułów), CD-ROMy (ok. 200) i ok prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych; dokumenty i publikacje wydawane przez Urząd Publikacji UE; książki i czasopisma pozyskiwane w ramach krajowych i zagranicznych zakupów, darów oraz wymiany. Adres al. Niepodległości Warszawa (pokój 219, II piętro) Telefon, fax, tel.: (22) fax: (22) katalog online (system VTLS/Virtua od 2008 r.); katalog wewnętrzny (system Micro-ISIS), zawiera większość zbiorów CDE. i serwisów angielski, polski, niemiecki, francuski Przemysław Bartuszek - kustosz, kierownik Agnieszka Sacharuk - starszy bibliotekarz Dorota Sołtysiak - starszy bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek - środa: czwartek: nieczynne piątek: sobota: Liczba miejsc w czytelni 17 oraz 3 stanowiska komputerowe 40 41

22 Wrocław Uniwersytet Wrocławski Liczba miejsc w czytelni 10 Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1992; maj 2005 podpisanie nowej umowy z Komisją Europejską dokumenty i materiały otrzymane z Urzędu Publikacji UE; dary krajowe i zagraniczne; prenumerowane czasopisma krajowe i zagraniczne o tematyce integracji europejskiej dostępne w Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Wydziału. Adres ul. Uniwersytecka 22/ Wrocław (pokój 21) Telefon, fax, tel.: (71) , tel./fax: (71) informacyjny: baz danych i serwisów polski, angielski, niemiecki, francuski Virtuelle Fachbibliothek Recht; bazy dostępne w sieci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, np. Bibliografia Prawnicza, Lex, Lex Polo nica Maxima, Legalis oraz bazy zagraniczne np. HeinOnline, SourceOECD, GMID, ABI. katalog on-line w przygotowaniu prof. dr Jarosław Kundera - kierownik mgr Renata Kiełbus - bibliotekarz Godziny otwarcia poniedziałek, środa: wtorek, czwartek: piątek: sobota: nieczynne 42 43

23

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 System biblioteczno-informacyjny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu tworzą: - Biblioteka Główna w

Bardziej szczegółowo

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Magdalena Malanowicz Czerwiec 2010 r.

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Magdalena Malanowicz Czerwiec 2010 r. Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Magdalena Malanowicz Czerwiec 2010 r. Centra Dokumentacji Europejskiej (European Documentation Centres)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Ważne informacje Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1 c 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KIERUNKI DZIAŁANIA SIECI CENTRÓW DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

ZASADY I KIERUNKI DZIAŁANIA SIECI CENTRÓW DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE ZASADY I KIERUNKI DZIAŁANIA SIECI CENTRÓW DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE 1. Sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w UE i w Polsce Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) są jedną z najstarszych inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011

Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011 Sprawozdanie z działalności Biblioteki WFiB w Poznaniu za rok 2010/2011 Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu tworzą: Biblioteka Wydziału Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA MISTRZOSTWACH!!!

WITAMY NA MISTRZOSTWACH!!! WITAMY NA MISTRZOSTWACH!!! Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego serdecznie wita zawodników, trenerów i kierowników ekip na Akademickich Mistrzostwach Polski w Futsalu Mężczyzn. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

{loadposition related_items}

{loadposition related_items} Wydaje się, że w dzisiejszym, skomercjalizowanym świecie już tylko dobre słowo i uśmiech dostępne są za darmo. Szczególnie kosztowna jest sfera pomocy prawnej, bez której nie można się w życiu obyć. Z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Biblioteczne. Biblioteka Wydziału Finansów i Zarzadzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu

Szkolenie Biblioteczne. Biblioteka Wydziału Finansów i Zarzadzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu Szkolenie Biblioteczne Biblioteka Wydziału Finansów i Zarzadzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu Dlaczego warto zostać uŝytkownikiem Biblioteki Wydziałowej? oferujemy dostęp do najnowszych publikacji z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, GRECJA GRECJA Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce nasze Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomii. Czasopismo zawiera

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 1. Termin: 15 17.05.2015 2. Miejsce: Hala CS PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, Gdańsk Zaspa

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, 22-25 września 2009 r. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego - SCP

Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego - SCP KATALOG STRON WWW Wersja: 02.04.2008r. UNIA EUROPEJSKA http://www.europa.eu.int Oficjalna strona Unii Europejskiej http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul. Akademicka 1 18-400 Łomża I piętro budynku Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii Tel. 86 215 66 06 e-mail biblioteka@pwsip.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

Witamy na Mistrzostwach!!!

Witamy na Mistrzostwach!!! Witamy na Mistrzostwach!!! Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego serdecznie wita zawodników, trenerów i kierowników ekip Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Program. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Program Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 265-270 2008 PROGRAM KONFERENCJI Poniedziałek (24 XI 2003 ) Część I. Ogólna/Uroczysta Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Łódź Uniwersytet Łódzki godz. 9 00 Dr Ryszard

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA PAKIET KORPORACJA OPTIMUM KOMPLEKSOWA OFERTA OBSŁUGI FIRMOWYCH FINANSÓW Jeśli szukają Państwo kompleksowej, sprawnej i korzystnej cenowo obsługi firmowych finansów, proponujemy wybór

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze:

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: 1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowni Państwo Rektorzy, mam przyjemność zaprosić Państwa na całodniowe warsztaty organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży drewna w systemowych aukjach internetowych w aplikacji E-drewno na II półrocze 2014 roku

Wyniki sprzedaży drewna w systemowych aukjach internetowych w aplikacji E-drewno na II półrocze 2014 roku Wyniki sprzedaży drewna w systemowych aukjach internetowych w aplikacji E-drewno na II półrocze 2014 roku - wybrane grupy handlowo-gatunkowe W_STANDARD SO 01 BIAŁYSTOK 72 913 72 892 100,0% 158 295,4 187,0%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.: NIP: REGON:

Załącznik nr 1 do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.:   NIP: REGON: Załącznik nr do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.: e-mail: NIP: REGON: CENNIK DOSTAWY. Centrala Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 8/20,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z abolicji

Kto może skorzystać z abolicji Kto może skorzystać z abolicji Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce: nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku. Program cyklu

Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku. Program cyklu Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana wraz ze znaczącymi instytucjami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi zaprasza na cykl konferencji, debat i spotkań poświęconych

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XVIII konferencji sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Sprawozdanie z XVIII konferencji sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce Wrocław, dn. 14.07.2014 r. Sprawozdanie z XVIII konferencji sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce W dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Olsztynie odbyła się XVIII konferencja sieci Centrów Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

BIURA KARIER Uczelni wyższych województwa kujawsko - pomorskiego

BIURA KARIER Uczelni wyższych województwa kujawsko - pomorskiego BIURA KARIER Uczelni wyższych województwa kujawsko - pomorskiego SPIS BIUR KARIER BYDGOSZCZ 1. Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2. Collegim Medicum w Bydgoszczy (UMK) 3. Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO

RAMOWY PLAN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO RAMOWY PLAN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO I. Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 1. Lokalizacja i stan obecny..2 2. Godziny otwarcia...2

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 1. KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA

Szkolenie biblioteczne cz. 1. KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Szkolenie biblioteczne cz. 1 KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Przygotowała Beata Bekasz Biblioteka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII

Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII Studenci etnologii UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE mają zaszczyt zaprosić na II MIĘDZYNARODOWY ZJAZD STUDENTÓW ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ EUROPY ŚRODKOWEJ ETNOLOGIA BEZ GRANIC KRAKÓW 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Biblioteka. Główna. www.bg.up.krakow.pl INFORMATOR. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie INFORMATOR Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka Thomas Carlyle (1795 1881) Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rok akademicki 2010/2011

Raport podsumowujący działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rok akademicki 2010/2011 Raport podsumowujący działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii Rok akademicki 2010/2011 1 Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii - Ideą powołania do życia ogólnopolskiej sieci Klubów ASE jest zachęcenie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

System Informacji Prawnej

System Informacji Prawnej System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa tel.: 022 535 80 00 fax: 022 505 80 01 www.wolterskluwer.pl SIP LEX ON-LINE Baza dokumentów prawnych akty prawne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla I roku studia I i II stopnia

Szkolenie dla I roku studia I i II stopnia Szkolenie dla I roku studia I i II stopnia Zasady zaliczenia szkolenia bibliotecznego: 1. Szkolenie biblioteczne mają obowiązek zaliczyć wszyscy studenci pierwszego roku na kierunku fizjoterapia i kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej)

Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej) Nazwa instytucji Miasto Liczba i nazwy baz EBSCO Rodzaj żródła Liczba tytułów unikatowych w dodatkowo zamawianych bazach (bez pakietu podstawowego w ramach licencji krajowej) Liczba unikatowych tytułów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WOJEWÓDZKIE ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN WARSZAWA 03-06.05 06.05.2012.2012 KOMUNIKAT KOŃCOWY www.amp.kuazsuw.pl/koszykówka GRUPA A 04.05 09:30 hala WZ UW Uniwersytet Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA Szczecin 17-18 maja 2016 r. IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie Zapraszamy do Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie Nasza lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 11 70-507 Szczecin Piętro V www.bg.am.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda Katalog elektroniczny Obejmuje informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz o najnowszych zbiorach bibliotek instytutowych lub wydziałowych. Rejestruje książki, które

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Katalogi i bazy danych innych bibliotek

Katalogi i bazy danych innych bibliotek Katalogi i bazy danych innych bibliotek Biblioteka udostępnia linki do stron wszystkich bibliotek akademii wychowania fizycznego oraz wielu innych, których zbiory mogą być interesujące dla naszych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

I. Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku I. Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 1. Lokalizacja i stan obecny 2. Godziny otwarcia 3. Zbiory Biblioteki WSAP 4. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI DZIENNIK PRAKTYK KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI DZIENNIK PRAKTYK KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI DZIENNIK PRAKTYK KIERUNEK STUDIÓW: EUROPEISTYKA 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nr albumu:... 3. Rok i tryb studiów:.... 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN WARSZAWA 18-21.06.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN WARSZAWA 18-21.06.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN WARSZAWA 18-21.06.2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY GRUPA A 1. Politechnika Opolska 6 punktów bramki 81-70 2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt. #miasto

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo