ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje Polski z Litwą do schyłku XVIII wieku, Kraków Chojna-Duch Elżbieta [współautorstwo] Dochody gminy z podatków i opłat, Warszawa, Twigger Chojna-Duch Elżbieta [red. i współautorstwo] Zbiór przepisów prawa finansowego, Warszawa Harasimowicz Jerzy [współautorstwo] Zasady polskiego prawa bankowego, Gdańsk, Wydawnictwo Prawnicze LEX Holewińska-Łapińska Elżbieta Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów, Warszawa, Oficyna Naukowa Jagielski Jacek Obywatelstwo polskie zagadnienia podstawowe, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Kaszubski Remigiusz Restrukturyzacja banków spółdzielczych, Warszawa, KiK Kocot Wojciech Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, Warszawa, C.H. Beck Kronenberg-Sokołowska Elżbieta [współautorstwo] Dochody gminy z podatków i opłat, Warszawa, Twigger Mitera Monika, Zubik Marek Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych państw, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka Pieńkos Jerzy Rzymska myśl prawnicza, Warszawa, Infor Pietrzak Michał, Wysoczański W. Prawo nierzymskokatolickich kościołów w Polsce, Warszawa Safjan Marek Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa, Oficyna Naukowa Salwa Zbigniew Uprawnienia związków zawodowych, Warszawa, Wyd. Branta Szczepanowska-Kozłowska Krystyna Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony, Warszawa, KiK Szyszkowska Maria Filozofia w Europie, Białystok, Temida 2 Świstowska Agata Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa, Ecostar Wojtaszek-Mik Ewa Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich, Łódź, Instytut Europejski w Łodzi Zabłocka Maria Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu, Warszawa, Liber

2 256 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 II. PODRĘCZNIKI I SKRYPTY Banasiński Cezary, Przybysz Piotr Wybór aktów prawnych do nauki prawa gospodarczego, Warszawa, Liber Banasiński Cezary, Gronkiewicz-Waltz Hanna, Kaszubski Remigiusz, Pawłowicz Krystyna, Szafrański Dariusz, Wierzbowski Marek [red.], Wyrzykowski Mirosław [red.] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. II zmienione, Warszawa Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Kazusy z prawa pracy, Warszawa, C.H. Beck Chojna-Duch Elżbieta [współautorstwo] Samorząd terytorialny zagadnienia prawne i administracyjnoprawne [red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa Dietrich M., Namysłowska Barbara Prawo karne. Część ogólna [skrypt], Warszawa, C.H. Beck Garlicki Leszek Polskie prawo konstytucyjne, wyd. I, cz. II, Warszawa Garlicki Leszek Polskie prawo konstytucyjne, wyd. II, Warszawa Izdebski Hubert, Kulesza Michał Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa, Liber Jędrasik-Jankowska Inetta Pojęcia i konstrukcje prawne w ubezpieczeniach społecznych [skrypt], Kielce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach Kocot Wojciech Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w zakresie prawa cywilnego materialnego, Warszawa, Liber Kruszyński Piotr [red.], Bieńkowska Beata, Kulesza C., Piszczek P. Wykład prawa karnego procesowego, Białystok, Temida 2 Majchrowski Jan, Winczorek Piotr Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Hortpress Mierzejewski Piotr Postępowanie karne. Repetytorium, Warszawa Modzelewski Witold [red.] Prawo podatkowe zbiór przepisów, wyd. II, Warszawa Modzelewski Witold [współred.] Prawo finansowe zbiór przepisów, Warszawa Mordwiłko Janusz Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wydanie uzupełnione i zaktualizowane według stanu prawnego na 1998 r., Warszawa, Liber Piotrowski Ryszard Współczesne ustroje polityczne [skrypt wykładu w Podyplomowym Studium Administracji] Piotrowski Ryszard Prawo konstytucyjne [skrypt dla Magisterskiego Uzupełniającego Studium Administracji] Salwa Zbigniew Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. III zmienione, Warszawa, PWN Sawicki Stefan Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa, PWN Sójka-Zielińska Katarzyna Historia prawa, wyd. VIII, Warszawa Szafrański Dariusz Wybrane zagadnienia z zakresu prawa komunalnego [cykl wykładów], Ostrołęka, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szubiakowski Marek, Wierzbowski Marek, Wiktorowska Aleksandra Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe i egzekucyjne [red.: M. Wierzbowski], wyd. II zmienione i uzupełnione, Warszawa, C.H. Beck Wąsowicz Marek Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa, Liber Winczorek Piotr Wstęp do nauki o państwie, wyd. III poszerzone i poprawione, Warszawa, Liber Winczorek Piotr, Stawecki Tomasz Wstęp do prawoznawstwa, wyd. II poszerzone i poprawione, Warszawa, C.H. Beck

3 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Wiśniewski Andrzej W. Prawo o spółkach podręcznik praktyczny, tom 1: Wiadomości ogólne, spółka cywilna, Warszawa, Twigger III. ROZPRAWY I ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM Bałtruszajtys Grażyna Z dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Palestra, nr Banasiński Cezary Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące samorządu terytorialnego po roku obowiązywania Konstytucji RP, Samorząd Terytorialny, nr 12 Bardach Juliusz Litewskie dziedzictwo Czesława Miłosza, Darbai ir Dienos, nr 7 Bardach Juliusz Terra Mariana. Księga album ofiarowana papieżowi Leonowi w imieniu ziemian Inflant Polskich, w: Christianitas et cultura Europea. Księga jubileuszowa prof. J. Kłoczowskiego, Lublin Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Zawieranie umów o pracę, Kadry. Serwis spraw pracowniczych Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Umowa o pracę a umowa zlecenia i umowa agencyjna, Edukacja Prawnicza Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Urlopy wypoczynkowe, Edukacja Prawnicza Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Zatrudnienie niepełnosprawnych w świetle polskiego prawa i prawa Unii Europejskiej, Służba Pracownicza, nr 2 Bielecki Andrzej Rys historyczny TUiR Warta cz. I: Trudne lata dwudzieste, Nasza Warta, nr 2 (październik) Bieńkowska Beata Aktywność stron w postępowaniu przygotowawczym w nowym kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo, nr 3 Błeszyński Jan Obowiązek i charakter zatwierdzania przez Komisję prawa autorskiego tabel wynagrodzeń autorskich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3 Chojna-Duch Elżbieta Zasady samorządowego prawa podatkowego w świetle prac prof. dr hab. Leona Kurowskiego, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Chojna-Duch Elżbieta Odczytując tezy budżetu 1999, Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka z 9 września Chojna-Duch Elżbieta Niezrozumiała taktyka podatkowa, Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka z 9 września Chojna-Duch Elżbieta Historia nauką życia rocznica 230 lat uchwalenia pierwszego prawa budżetowego, Rzeczpospolita z 5 marca Chojna-Duch Elżbieta Projekt ustawy o finansach publicznych niemal każdy przepis budzi wątpliwości, Rzeczpospolita z 28 maja Chojna-Duch Elżbieta Biała Księga Podatków. Zagadnienia podatków dla samorządu terytorialnego, Wspólnota, październik Chojna-Duch Elżbieta Dostosowanie polskiego systemu bankowego do przepisów Unii Europejskiej, Zeszyty Płockie, Płock Chojna-Duch Elżbieta Prawno-finansowe aspekty decentralizacji, Nowe Życie Gospodarcze z 15 lutego Chojna-Duch Elżbieta Banki bliżej Europy, Nowe Życie Gospodarcze z 14 czerwca Cywiński Zbigniew Uwagi o nihilizmie prawnym, <Studia Iuridica> 1997, t. 34

4 258 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Czajka Arkadiusz, Frankowski B., Preiss-Mysłowska Marta Systemy karne wobec doświadczeń przestępczości zorganizowanej [Kolokwium młodych karnistów, Syrakuzy, września 1997], Państwo i Prawo, nr 4 Czapigo Anna Umorzenie postępowania karnego z powodu niepopełnienia czynu, Prokuratura i Prawo, nr 3 Czechowski Paweł Dzierżawa gruntów rolnych w świetle standardów europejskich, w: Dzierżawa nieruchomości w polityce rolnej państwa, Szczecin Czechowski Paweł Problemy harmonizacji prawa w związku z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską, w: Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok Czechowski Paweł Stosowanie przedmiotowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z tytułu dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych Państw, na przykładzie programów PHARE, Doradztwo Podatkowe, nr 9 Czechowski Paweł, Stelmachowski Andrzej Dostosowanie polskiego rynku mleka i przetworów mlecznych do standardów europejskich, Agroprzemiany, grudzień Czechowski Paweł, Wojciechowski J.A. Przegląd stanu zaawansowania procesu dostosowania polskiego prawa do prawa UE, w: Podatki i prawo gospodarcze Unii Europejskiej Dąbrowska Monika, Wiśniewska I. Merchandising czyli komercjalizacja popularnych symboli, Przegląd Prawa Handlowego, nr 10 Dubowik Anna Mianowanie jako instytucja prawa pracy podstawowe problemy, w: Prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i polityki socjalnej. Wybrane zagadnienia [red.: B.M. Ćwiertniak], Opole Dubowik Anna Zmiana treści stosunku pracy z mianowanym wybrane zagadnienia, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7-8 Dubowik Anna Regulacja indywidualnych zmian stosunku pracy pracowników mianowanych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 10 Dyl Marcin Status banku powiernika a pozycja depozytariusza, Glosa, nr 2 Dyl Marcin Typy jednostek uczestnictwa, Glosa, nr 8 Dziurnikowska Monika Prestiż zawodów prawniczych i preferencje zawodowe studentów prawa, Jurysta, nr 7-8 Dziurnikowska Monika Świat wartości kandydatów do zawodu adwokata, Palestra, nr 5-6 Ereciński Tadeusz Czynności handlowe jako najważniejsza kategoria czynności w obrocie, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 Ereciński Tadeusz System gwarantowania depozytów bankowych według prawa wspólnotowego i prawa polskiego, Bezpieczny Bank, nr 2 Ereciński Tadeusz Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, Palestra, nr 11 Florek Ludwik Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7-8 Florek Ludwik Pojęcie źródła i charakter prawny europejskiego prawa pracy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7-8 Florek Ludwik Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, Przegląd Sądowy, nr 9 Gajewska-Kraczkowska Hanna Oskarżony i pokrzywdzony w procedurze nowego k.p.k., Jurysta, nr 2

5 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Garlicki Leszek Zasada równości i zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Obywatel jego wolności i prawa [red.: B. Oliwa-Radzikowska], Warszawa Garlicki Leszek Parlament a rząd. Powołanie kontrola odpowiedzialność, w: Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu [red.: A. Gwiżdż], Warszawa Garlicki Leszek Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, Przegląd Sądowy, nr 1 Garlicki Leszek Odrzucenie weta a obowiązek podpisania ustawy [dotyczy uchwały Sądu Konstytucyjnego Mołdawii], Przegląd Sejmowy, nr 1 Garlicki Leszek Progi wyborcze w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w RFN, Przegląd Sejmowy, nr 2 Garlicki Leszek Progi wyborcze (orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej), Przegląd Sejmowy, nr 5 Garlicki Leszek Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1997 r., Przegląd Sejmowy, nr 6 Gersdorf Małgorzata Jeszcze w sprawie konstrukcji prawnej rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 6 1 Gersdorf Małgorzata Kilka uwag praktycznych na temat art. 25 Kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 2 Gersdorf Małgorzata Wypowiedzenie nieuzasadnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7 i 8 Gersdorf Małgorzata Przedawnienie roszczeń z tytułu stosunku pracy: na zarzut, czy z urzędu?, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 8 Gersdorf Małgorzata Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy: na zarzut czy z urzędu?, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 9 Gersdorf Małgorzata Okresy wypowiedzenia zagadnienia praktyczne, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 11 Gersdorf Małgorzata Domniemanie zawarcia umowy na czas nieokreślony, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 1 Gersdorf Małgorzata Spory co do liczenia trzeciej umowy terminowej rozstrzygnięte!!! [dotyczy umowy o pracę], Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 5 Gersdorf Małgorzata Renta inwalidzka dla kombatanta z tytułu pobytu w obozie dla internowanych na terenie byłego Związku Radzieckiego, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 6 Gersdorf Małgorzata Omówienie uchwały SN z 16.IV.1968, III ZP 52/97 [dotyczy trzeciej kolejnej umowy na czas określony], Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11 Gersdorf Małgorzata Zwolnienie dyscyplinarne z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11 Gersdorf Małgorzata Vademecum rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez winy pracownika, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11 Gersdorf Małgorzata Art. 52 kp w orzecznictwie, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11

6 260 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Gersdorf Małgorzata Specyfika zatrudniania emerytów, rencistów, studentów, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 12 Gersdorf Małgorzata Nowe wykładnie [dotyczy wypadków i zatrudnienia wspólników], Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 12 Girdwoyń Piotr Wersje kryminalistyczne w kontekście niektórych instytucji postępowania karnego, w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa Goronowski Wacław Systemy podatkowe kryteria kwalifikacji, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Goronowski Wacław Język prawny i język prawniczy w polskim prawie podatkowym, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Apoloniusza Kosteckiego, Toruń Gruza Ewa Programy ochrony świadka, Prokuratura i Prawo, nr 2 Gruza Ewa Rozstrzygnięcie w krzywej zapisu. Dopuszczalność stosowania badań wariograficznych w polskiej procedurze karnej, Edukacja Prawnicza, nr 5 Gruza Ewa Zatrzymanie, Edukacja Prawnicza, nr 8 Gruza Ewa Możliwości i granice opiniowania w oparciu o kserokopie dokumentów, Ślad, nr 5 Gruza Ewa Obowiązki i uprawnienia procesowe uczestników okazania w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa Grzybowski Marek [współautorstwo] Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EEC, Bezpieczny Bank, nr 2-3 Grzybowski Marek Prawnofinansowe granice swobody organizacji pozarządowych, Glosa, nr 3 Harasimowicz Jerzy Dochodowe funkcje podatków a problemy opodatkowania, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Harasimowicz Jerzy O potrzebie reformy systemu podatkowego w Polsce, w: Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń Harasimowicz Jerzy O ogólnych zasadach podatkowych, Rocznik Nauk Prawnych, nr 8, Towarzystwo Naukowe KUL Holewińska-Łapińska Elżbieta Rola kuratora w realizowaniu prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem, Jurysta, nr 9 Holewińska-Łapińska Elżbieta Zniesienie małżeńskiej wspólnoty majątkowej (art. 52 krio), Jurysta, nr Izdebski Hubert Ustawa z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej, w: Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, [ red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa Jastrzębski Robert Wykorzystanie funkcji kredytowej weksla, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3 Jaworski Lech Bezpłatne urlopy obligatoryjne komentarz do przepisów prawa, Prawo Przedsiębiorcy, nr 1 Jaworski Lech Rękojmia i gwarancja po nowelizacji kodeksu cywilnego, Prawo Spółek, nr 2 Jaworski Lech Klauzula rebus sic stantibus charakter wprowadzonych zmian, Prawo Spółek, nr 2

7 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Jaworski Lech Twórczość pracownicza zakres praw autorskich nabytych przez pracodawcę, Prawo Spółek, nr 9 Jaworski Lech Wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy oraz cywilnoprawnych umów o świadczenie usług, Serwis Prawno-Pracowniczy Jaworski Lech Sądownictwo pracy. Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy w świetle kodeksu postępowania cywilnego i przepisów prawa pracy, cz. 1-4, Serwis Prawno- -Pracowniczy Jędrasik-Jankowska Inetta Zawieszenie prawa do świadczeń, Rzeczpospolita z 24 sierpnia Jędrasik-Jankowska Inetta Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne po nowelizacji ustawy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 4 Kamela Paweł O pojęciu światopoglądu, <Studia Iuridica>, 1997, t. 34 Karwat Piotr Powiązanie elementów osobowych i rzeczowych prawnopodatkowego stanu faktycznego w procesie wykładni prawa, Przegląd Podatkowy, nr 1 Karwat Piotr Jak obliczać VAT, w: VAT w praktyce, Warszawa, Wiedza i Praktyka Karwat Piotr Zwrot VAT przez urząd skarbowy, w: VAT w praktyce, Warszawa, Wiedza i Praktyka Karwat Piotr Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w: VAT w praktyce, Warszawa, Wiedza i Praktyka Kaszubski Remigiusz, Grodzicki J. Jak korzystać z plastikowego pieniądza, Przegląd Podatkowy, nr 1 Kaszubski Remigiusz, Mroczek J. Współwłasność a podatkowa ulga budowlana, Przegląd Podatkowy, nr 2 Kaszubski Remigiusz, Pietrasik A. Obchodzenie przepisów o nieuczciwej i zakazanej reklamie, Przegląd Podatkowy, nr 7 Kaszubski Remigiusz, Kawulski A. Nadzór bankowy w perspektywie integracji europejskiej, Przegląd Podatkowy, nr 10 i 11 Kaszubski Remigiusz Sytuacja prawna banków nie wchodzących w skład krajowej grupy banków spółdzielczych, Glosa, nr 2 Kaszubski Remigiusz, Olszak M. Koncesja a zasada wolności gospodarczej, Glosa, nr 7 Kaszubski Remigiusz, Zapadka P. Ewidencja a wolność gospodarcza, Glosa, nr 10 Kaszubski Remigiusz Komisja nadzoru bankowego nowa jakość w administracji publicznej, Glosa, nr 11 Kaszubski Remigiusz, Mroczek J. Tenecja leasing tenecyjny. Nowy instrument finansowy, Prawo i Gospodarka z 22 lipca Kaszubski Remigiusz, Śleszyńska-Charewicz E. Kierunki zmian w systemie nadzoru finansowego, Biuletyn Bankowy, wrzesień Kaszubski Remigiusz Nadzór bankowy a przeciwdziałanie i eliminowanie patologii w systemie bankowym, w: Współdziałanie sektora bankowego z organami państwowymi w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej, Warszawa, Hubertus Kocot Wojciech Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4 Kocot Wojciech Przedawnienia roszczeń w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji Nowojorskiej ONZ z 1974 roku, Przegląd Prawa Handlowego, nr 9

8 262 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Kojder Andrzej Socjologia prawa, w: Socjologia w Polsce [red.: Z. Krawczyk, K. Sowa], Rzeszów Kojder Andrzej Zło szczególne: patologia instytucji, Rzeczpospolita, z 6 października Kolarzowski Jerzy J. Bronisław Wróblewski prekursor socjologii historycznej, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Kornberger-Sokołowska Elżbieta Zasady subwencjonowania samorządów terytorialnych, Samorząd Terytorialny, nr 6 Kozłowski Tomasz W poszukiwaniu straconego czasu, Prawo i Gospodarka, nr 186 Kozłowski Tomasz Nowa obrona prawa natury John Mitchell Finnis, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Krasnodębski Robert Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Korekta zobowiązań podatkowych, Rzeczpospolita, nr 154 Krasnodębski Robert Opodatkowanie podmiotów powiązanych w umowach zagranicznych, Glosa, nr 5 Krasnodębski Robert Ceny transferowe w orzecznictwie NSA, Przegląd Podatkowy, nr 10 Król-Bogomilska Małgorzata Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców w świetle polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji, Studia Europejskie, nr 3, Centrum Europejskie UW Król-Bogomilska Małgorzata Kary pieniężne w polskim prawie antymonopolowym na tle europejskiego prawa wspólnotowego, Państwo i Prawo, nr 7 Krzynówek Jerzy Prawne konsekwencje ustanowienia (praepositio) w rzymskich źródłach prawniczych, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Kulesza Michał Model ustrojowy i kompetencyjny administracji publicznej w nowych warunkach, Casus, nr 7 Lang Jacek Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła lub senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej (art. 103 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy, nr 2 Litwińczuk Hanna Polskie prawo podatkowe w świetle standardów międzynarodowych, w: Obywatel jego wolności i prawa, Warszawa Litwińczuk Hanna Podatkowe prawo wspólnotowe mechanizm funkcjonowania podatku od wartości dodanej w warunkach rynku wewnętrznego, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Litwińczuk Hanna Według ilorazu rodzinnego, Rzeczpospolita, nr 76 Litwińczuk Hanna Umowy nienazwane Factoring; Opodatkowanie VAT, Rzeczpospolita, nr 147 Longchamps de Bérier Franciszek Prawnospadkowe pochodzenie actio Pauliana? Na marginesie pracy C. Masi Doria Bona libertorum. Regimi giuridici e realta sociali, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene Napoli 1996, 510 stron, Czasopismo Prawno- -Historyczne, nr 50, z. 1 Longchamps de Bérier Franciszek Fideicommissum hereditatis w źródłach rzymskiego prawa klasycznego, Prawo Kanoniczne, nr 41, z. 1-2 Longchamps de Bérier Franciszek Z badań nad rzymskim prawem spadkowym: konstrukcja dogmatyczna fideikomisu uniwersalnego, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Machińska Hanna Stosowanie prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku państwa na przykładzie ochrony środowiska, Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy, nr 3-4 Maćkowiak Jarosław Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu terenowej organizacji rządowej próba oceny, Państwo i Prawo, nr 2

9 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Maćkowiak Jarosław Działy administracji rządowej, Kontrola Państwowa, nr 5 Maćkowiak Jarosław Ustrój powiatów i województw (wybrane zagadnienia), Kontrola Państwowa, nr 6 Majchrowski Jan Finansowanie partii politycznych w Polsce ( ), <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Majchrowski Jan Status prawny partii komunistycznej w Polsce współczesnej, w: Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. Prof. Henryka Karbownika, Lublin, Wyd. KUL Majchrowski Jan, Stępień Jerzy A. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw krótka prezentacja, w: Reforma administracji publicznej. Ustrój Samorządu Terytorialnego w Polsce, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych Państwa, Warszawa Majchrowski Jan Wybory do rad gmin, w: Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne [red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Majchrowski Jan Państwo a informacja, Nauka i Przyszłość, nr 3 Majchrowski Jan Ignorantia iuris nocet, Nauka i Przyszłość, nr 9 Mierzejewski Piotr, Mierzejewska M. Zasada legalizmu oraz oportunizm w nowym kodeksie postępowania karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3-4 Mikos-Skuza Elżbieta Rozdział sześć i pół, czyli o praktycznym odczytaniu Karty ONZ. Problem utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w świetle praktyki Organizacji Narodów Zjednoczonych, Edukacja Prawnicza, nr 8 Mikos-Skuza Elżbieta Obszary morskie w prawie międzynarodowym, Edukacja Prawnicza, nr 9 Mikos-Skuza Elżbieta Odpowiedzialność osób fizycznych przed sądami międzynarodowymi, Edukacja Prawnicza, nr 10 Modzelewski Witold Zwrot podróżnym podatku od towarów i usług, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 4 Modzelewski Witold Odsetki za zwłokę nie nalicza się, gdy zwrot nadpłaty następuje w trybie czynności sprawdzających, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 3 Modzelewski Witold Pozorne problemy prawa podatkowego, niedostrzegalna przyczyna jego poznania, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 2 Modzelewski Witold Ustawowe wynagrodzenie płatnika i inkasenta; nowość wprowadzona przepisami Ordynacji podatkowej, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 1 Modzelewski Witold Duplikat faktury rozstrzygnął spór o prawo do odliczenia, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 7-8 Modzelewski Witold Precedensowy wyrok: Sąd Najwyższy potwierdza prawo podatnika do korekty deklaracji, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 7-8 Mordwiłko Janusz Opinia prawna w przedmiocie ustalenia wyniku głosowania imiennego na posiedzeniu Sejmu, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Mordwiłko Janusz O niektórych problemach związanych z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Mordwiłko Janusz O właściwości Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, jako organu do rozpatrywania poselskich oświadczeń majątkowych, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Mordwiłko Janusz Zagadnienia cohabitation w systemie ustrojowym Francji i Polski, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1

10 264 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Mordwiłko Janusz Referendum gminne w świetle prawa i praktyki, w: Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, [red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Mrowiec Zbigniew Obligacje zmienne problematyka zamiany obligacji na akcje, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1 Murzynowski Andrzej, Rogacka-Rzewnicka Maria, Wędrychowski Marek Problematyka świadka incognito w postępowaniu karnym (w aspekcie porównawczym), Państwo i Prawo, nr 8 Murzynowski Andrzej O wyłączeniu z grona sędziów osób w przeszłości skompromitowanych, Palestra, nr 5-6 Murzynowski Andrzej Węzłowe problemy tymczasowego aresztowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego, w: Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków Opalski Adam Koncern w niemieckim prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 Opalski Adam Koncern w polskim prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7 Opalski Adam Tworzenie koncernu w polskim prawie spółek na tle prawa niemieckiego, Glosa, nr 6 Pietrzak Michał Status nauczyciela religii w Polsce, w: Elementy pedagogiki religijnej, Warszawa Pietrzak Michał Wolność sumienia i wyznania w RP, w: Regulacje prawne i praktyka. Obywatel jego wolność i prawa, Warszawa Piotrowski Ryszard Zagadnienia struktury parlamentów współczesnych, w: Założenia ustrojowe oraz struktura i funkcjonowanie parlamentu [red.: A. Gwiżdż], Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe Pisarczyk Łukasz Podstawy nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółki kapitałowej, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 10 Płatek Monika Europejskie reguły więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Poczobut Jerzy Leasing akty prawne. Regulacja potrzebna od zaraz, w: Polski rynek nieruchomości, Warszawa, Unikat Promocja Media Przybysz Piotr Uwagi w sprawie wykładni prawa podatkowego, Państwo i Prawo, nr 6 Przybysz Piotr Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, Państwo i Prawo, nr 8 Przybysz Piotr Pojęcie administracji rządowej w nowej Konstytucji, w: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny. Zbiór studiów [red.: C. Banasiński, J. Oniszczuk], Warszawa Przybysz Piotr Obywatel jego wolności i prawa, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały nr 26 Rajewski Karol Niektóre aspekty myśli karnej Gaetano Filangieriego, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Rajski Jerzy Dopuszczalność umownego zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4 Rączka Krzysztof Stosunki pracodawcy-pracobiorcy a nowy model prawa pracy. Wybrane zagadnienia, w: Pracodawcy pracobiorcy w sektorze prywatnym, Warszawa Rosner Anna Konstytucyjne nadzieje i rozczarowania Polaków w dobie Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego, w: Tryby uchwalania polskich konstytucji [red.: M. Wyrzykowski], Warszawa

11 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Rosner Anna Tradycja szlacheckiego sejmikowania w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 49, z. 1-2 Safjan Marek Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 Safjan Marek Trybunał Konstytucyjny węzłowe problemy i orzecznictwo na tle nowych regulacji konstytucyjnych, Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego, nr 1 Safjan Marek Zarys i kompetencje [dotyczy Trybunału Konstytucyjnego], Jurysta, nr 7-8 Safjan Marek Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, Palestra, nr Skoczyński Jacek Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 11 Skowrońska-Bocian Elżbieta Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące dopuszczalności kasacji w postępowaniu cywilnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 4 Sójka-Zielińska Katarzyna Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne w ustawodawstwie Królestwa Polskiego I połowy XIX wieku, w: Z historii państwa, prawa, miasta i polonii. Prace ofiarowane prof. W. Cwikowi, Rzeszów Stefański Marcin Przepisy karne w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, Palestra, nr 3-4 Szafrański Dariusz Przedsiębiorstwo Wspólnot jako podmiot traktowania narodowego (w świetle postanowień Układu Europejskiego), Glosa, nr 6 Szczepanowska-Kozłowska Krystyna Patent europejski, Glosa, nr 3 Szepietowska Beata Powszechna skarga konstytucyjna w prawie polskim, w: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich Szepietowska Beata O problemach z dalszym postępowaniem w sprawach pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Szepietowska Beata W sprawie uczestnictwa w pracach komisji sejmowych wolontariuszy, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Szepietowska Beata Trybunał Konstytucyjny nowe rozwiązania w polskim modelu ochrony konstytucji, Edukacja Prawnicza, nr 6 Szepietowska Beata Źródła prawa w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Edukacja Prawnicza, nr 6 Szubiakowski Marek Dopuszczalność kontroli Najwyższej Izby Kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny, Kontrola Państwa, nr 4 Tomaszewski Tadeusz Biegły i jego opinia w nowym kodeksie postępowania karnego, Państwo i Prawo, nr 5 Tomaszewski Tadeusz Prawa i obowiązki biegłego według kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa Tomaszewski Tadeusz Instytucja świadka koronnego w ocenie studentów prawa, <Studia Iuridica> 1997, nr 34 Waluga Marek Polski system podatkowy, w: Taxation and Investment in Eastern Europe, aktualizacja, Amsterdam, I.B.F.D. Wąsowicz Marek Powrót bankowości hipotecznej. Założenia ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rejent, nr 2

12 266 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Wąsowicz Marek Bankowość uniwersalna i specjalistyczna, w: Harmonizacja prawa w zakresie instytucji kredytowych i finansowych, opracowanie w ramach funduszu Phare Wędrychowska Edyta Nieważność orzeczeń w nowym k.p.k., Prokuratura i Prawo, nr 1 Wiktorowska Aleksandra Postępowanie podatkowe zasady ogólne, Edukacja Prawnicza, nr 8 Wiktorowska Aleksandra Tok czynności procesowych w postępowaniu podatkowym, Edukacja Prawnicza, nr 9 Winczorek Piotr Konstytucyjne zasady ustroju w projekcie Konstytucji RP, <Acta Universitatis Vratislaviensis>, nr 1989, Prawo CCLVIII, Wrocław Winczorek Piotr Opinia na temat usytuowania i kompetencji Prezydium Sejmu w świetle nowej konstytucji RP, Przegląd Sejmowy, nr 1 (24) Winczorek Piotr Regulamin Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii, Przegląd Sejmowy, nr 3 (26) Wiśniewski Andrzej W. Wypowiedź w dyskusji redakcji na temat ochrony praw drobnych akcjonariuszy, Państwo i Prawo, nr 8 i 9 Wiśniewski Cezary Granice wolności tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych ze względu na formy prawno-organizacyjne, Instytut Spraw Publicznych Wojtaszek-Mik Ewa Instytucje Wspólnot Europejskich, w: Wybrane problemy integracji europejskiej [red. nauk.: M.C. Błaszczak, J. Świerkocki], Łódź, Instytut Europejski w Łodzi Wołodkiewicz Witold Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, nr 3-4 Wołodkiewicz Witold Prawo rzymskie. Od świata antycznego do współczesności, w: Integracja czy specjalizacja? O przyszłości nauk o kulturze antycznej, Warszawa Wyrzykowski Mirosław Granice praw i wolności granice władzy, w: Obywatel jego wolności i prawa, Warszawa Wyrzykowski Mirosław Zasada demokratycznego państwa prawa, w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji [red.: W. Sokolewicz], Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe Zabłocka Maria Ustawa XII tablic w Civilis historiae Iuris Aymarusa Rivalliusa, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Zakrzewski Andrzej B. Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec odrębności Litwy w ramach Rzeczypospolitej (w świetle instrukcji sejmikowych XVI-XVIII w.), w: Senoji lietuviu literatura, Vilnius, t. 6 Zakrzewski Andrzej B. Zamożność Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim, XVI-XVIII w. Próba oceny, Zeszyty Historyczne, nr 5 Zielińska Eleonora Prawo medyczne w Polsce, w: Teoria prawa, filozofia prawa, współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń Zielińska Eleonora Przemoc wobec kobiet. Próba definicji zjawiska, Ośka, nr 1 Zielińska Eleonora, Fuszara M. Krótka lecz zawiła historia ustawy równościowej, Ośka, nr 4 Zielińska Eleonora Konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Wstęp do tekstu Konwencji oraz Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet, Ośka Zielińska Eleonora, Fuszara M. Oblicza dyskryminacji, Rzeczpospolita, nr 298 Zubik Marek Immunitet parlamentarny a zawieszenie postępowania karnego. Uwagi na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji, Państwo i Prawo, nr 7

13 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Zygarski P. Stawianie do oczu (konfrontacja) w ZSRR oraz w Rosji w ujęciu kryminalistycznym i procesowym (cz. 1), w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa IV. ARTYKUŁY W JĘZYKACH OBCYCH Bardach Juliusz The Constitution of 3 May and the Mutual Guarantee of the Two Nations, w: Constitution and Reform in Eighteenth Century Poland. The Constitution of 3 May 1791, Indianapolis 1997 Bosiacki Adam Rieformy gosudarstviennogo upravlienija w Polsze i Rossijskoj Fiedieracyji Osnovnyje voprosy w sravnitielnom aspiektie, w: Gosudarstviennoje upravlienije. Istorija i Sovriemiennost, materiały Konferencji Naukowej w Instytucie Administracji Państwowej i Badań Społecznych, Moskwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Moskiewskiego Florek Ludwik Discrimination in Employment in Poland, w: Discrimination in Employment, Leuven, Peeters Publisher Florek Ludwik, Uścińska G. Freedom of Association for Workers and Social Security in View of the Europe Agreement, w: European Social Security Law and Third Country Nationals, [eds.: Y. Jorens, B. Schulte], Max-Planck-Institut, für auslandisches und internationales Sozialrecht, Die Keure Galicki Zdzisław Does the Right to a Nationality Belong to the Catalogue of Human Rights, w: Aan de Grenzen van het Nederlander, Schap-Haga Garlicki Leszek La reforme de la juridicion constitucionelle en Pologne, Annuaire International de Justice Constitucionelle 1997, vol. XIII Garlicki Leszek Pologne. Les discriminations positives, Annuaire International de Justice Constitutionelle 1997, vol. XIII Garlicki Leszek Pologne. La Jurisprudence en 1997, Annuaire International de Justice Constitutionelle 1997, vol. XIII Garlicki Leszek The Polish Political Scene. The Walesa Presidency and the Parlamentary Elections, w: The Presidency and Governance in Poland [ed.: K.W. Thomspson], Lanham 1997 Garlicki Leszek The Polish Interim Constitution of 17, October, 1992, w: The Presidency and Governance in Poland [ed.: K.W. Thomspson], Lanham 1997 Gruza Ewa Utajeni totoznosti svedka v polskem trestnim procesu, Kriminalistika, nr 4 Kojder Andrzej Systemic Transformation in Poland: , Polish Sociological Review, nr 3 Machińska Hanna European Dimension in Education at the Academic Level in Poland Colloque on European Studies for Democratic Citizenship, Council of Europe, No. VIII Murzynowski Andrzej Le nouveau code de procédure pénale polonais, Revue général de procédures, Dalloz Murzynowski Andrzej Quelques remarques de droit comparé sur la procédure pénal en Pologne et au Canada, w: Vision d études Canadiennes, Enseignement, Recherche, Methodologie, Instytut Anglistyki-Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

14 268 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Płatek Monika Penal Practice and Social Theory in Poland Before and After the Events of 1989, w: Comparing Prison Systems. Towards Comparative and International Penology (Dds) R.P., Weiss & N. South, Gordon and Breach Publisher Amsteldijk Płatek Monika Young Offenders and Their Familes The Human Right Issue, w: Young Offenders and Their Familes The Human Right Issue, IAJFCM (Eds.) Proceeding th th of the 14 International Congres in Bremen, Germany, From August 28 to September nd , Forum Ferlag Godesberg Gmbh Płatek Monika Law in Every Day Practice Teaching Law in School and Prisons Legal Clinic Program for Law School Students, High School Students and Penitentiary Institutions Residents Origin and Development of the Programm, w: Materiały Konferencji Szkoleniowej, Moskwa Poczobut Jerzy Der Leasingvertrag im Gesetzesentwurf von 1997 über die Aenderung des polnischen Zivilgesetzbuches eine Einführung, w: Festschrift für Ulrich Drobnig [red.: J. Basedow, K.J. Hopt, H. Koetz), Tübingen Rajski Jerzy The Challenges of Adapting Law to Market Economies in Post-communism Central European Countries, w: New Developments in International Commercial and Consumer Law, Oxford, Hart Publising Sójka-Zielińska Katarzyna L assistance dans la resolution des conflicts dans les pays slaves du nord (Rapport de synthese), w: L assistance dans la resolution des conflicts. Recueils de la Société Jean Bodin pour l historie comparative des institutions, vol. 65, part 4, Bruxelles Sójka-Zielińska Katarzyna La bannissement hors de la frontière dans la philosophie penale des Lumières, w: La Frontière deso prigines a nos jours, Bordeaux Winczorek Piotr Axiological Foundations of the Constitution of Poland, Sait Louis- -Warszawa. Transatlantic Law Journal, Vol Wołodkiewicz Witold La discussion des philosophes et juristes au XVIIIème siècle concernant la repression penale, w: Antropologie juridique. Melanges Pierre Braun, Limoges Wołodkiewicz Witold Droit romain, discipline au dela des frontière, w: La Frontière deso prigines a nos jours, Bordeaux Wołodkiewicz Witold Favor debitoris a favor creditoris nel diritto civile polacco, w: Il debito internazionale,roma Wyrzykowski Mirosław Gemeinsame Wurzeln der Menschenrechte Schranken des Staates in der neuen polnischen Verassung, w: Globalisierung und informationelle Rechtskultur in Europa [eds.: S. Lamnek, M.-Th. Tinnefeld], Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft Wyrzykowski Mirosław La reforme du Tribunal Constitutonnel polonaise, Droits Polonaise Contemporain Polish Contemporary Law 1997, No. 1-4 Zabłocka Maria Leges duodecim tabularum secundum Hotomanum reconstructae, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 49, 1997, z. 1-2 Zielińska Eleonora, Frankowski S. Legal Respondences to AIDS. A Polish Perspective, w: Legal Respondences to AIDS in Comperative Perspective, Kluwer Law International, Wyd. S. Frankowski

15 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK V. KOMENTARZE Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, C.H. Beck Chojna-Duch Elżbieta Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Cieślak Zbigniew, Jagielski Jacek, Rączka Krzysztof Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Dubowik Anna Komentarz do ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, w: Prawo pracy [red.: Z. Salwa], Warszawa, PWN Dubowik Anna Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o służbie cywilnej, w: Prawo pracy [red.: Z. Salwa], Warszawa, PWN Ereciński Tadeusz, Ciszewski J. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. III: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Florek Ludwik [red. naukowy] Encyklopedia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Salwa Zbigniew, Skoczyński Jacek Kodeks pracy. Komentarz, w: Prawo pracy [red.: Z. Salwa], Warszawa, PWN Gersdorf Małgorzata, Skoczyński Jacek Encyklopedia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych [red. nauk.: L. Florek], Warszawa, Dom Wydawniczy ABC Goronowski Wacław Komentarz do znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, <Biblioteka Podatkowa>, t. 3, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Grzybowski Marek [współautor] Komentarz do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Warszawa, KiK Harla Andrzej G. Wzory umów nazwanych (contracti nominati), Warszawa Izdebski Hubert Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, wyd. VII, Warszawa, Transit Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, UOP, SG, PSP, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o kombatantach, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Litwińska Marta Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wzór z komentarzem, Warszawa, C.H. Beck Pietrzykowski Krzysztof [red.], Skowrońska-Bocian Elżbieta Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa, C.H. Beck Pietrzykowski Krzysztof, Jedliński A. Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Warszawa Płatek Monika, Bojarski Ł. Z prawem na Ty, wyd. II uaktualnione i poszerzone, Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawniczej Rączka Krzysztof Kodeks pracy według jednolitego tekstu z 23 grudnia 1997 r. Z komentarzem, Warszawa

16 270 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Salwa Zbigniew Kodeks pracy komentarz, wyd. II rozszerzone, Warszawa, Wyd. Branta Skoczyński Jacek Komentarz do ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa, KiK Szachułowicz Jan Komentarz do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, Warszawa, Wydawnictwo MON Szachułowicz Jan Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Warszawa, PWN Szubiakowski Marek, Szubielska D. Zbiór prawa podatkowego, Tom II: Komentarze, orzecznictwo, wyjaśnienia. Dział III K.P.A., Warszawa, C.H. Beck Świstowska Agata Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Warszawa, KiK Waluga Marek Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, <Biblioteka Podatkowa> t. 1 [aktualizacja], Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze PWN Wojtaszek-Mik Ewa, Goronowski S. Ustawa antymonopolowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Przepisy, Warszawa, C.H. Beck VI. INNE Bałtruszajtys Grażyna Karol Koranyi jako pedagog, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Bałtruszajtys Grażyna Wydział Prawa i Administracji, w: Informator WPiA, rok akademicki , Warszawa Banasiński Cezary [red.], Oniszczuk J. [red.] Konstytucja Trybunał Konstytucyjny (zbiór studiów), Warszawa Bardach Juliusz Powrót do źródeł. Przemówienie na uroczystości nadania doktoratu h.c. Uniwersytetu Wileńskiego 21 października 1997 roku, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 50, z. 1 Bardach Juliusz Ze wspomnień o Karolu Koranyim, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Chojna-Duch Elżbieta [red.] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Florek Ludwik Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie prawa pracy, Erida Goronowski Wacław [red.] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Gwiżdż Andrzej [red.] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa Izdebski Hubert [wstęp oraz red. naukowa] Nowe prawo samorządowe, Warszawa, Wyd. ABC Kocot Wojciech Nota bibliograficzna dotycząca komentarza autorstwa J. Hermanowskiego i J.D. Jastrzębskiego do Konwencji wiedeńskiej o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku, Państwo i Prawo, nr 5 Kulesza Władysław [opracowanie i wstęp] Wacław Makowski o państwie współczesnym, Warszawa Okolski Józef [red.] Prawo handlowe, Warszawa, KiK

17 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Paszkowska Marzena, Sobotka Roman, Zabłocka Maria Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1995, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 49, z. 1-2 Paszkowska Marzena, Sobotka Roman, Zakrzewski Andrzej Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1996, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 50, z. 1 Płatek Monika Elizabeth Fry Obecna i nieznana, Ośka, nr 3-4 Rosner Anna Królowie polscy i ich rodziny, Warszawa Sobotka Roman Bibliografia zawartości CPH za lata , Czasopismo Prawno- -Historyczne, t. 50, z. 2 Sójka-Zielińska Katarzyna Karol Koranyi ze wspomnień o Nauczycielu i Człowieku, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 50, z. 1 Sójka-Zielińska Katarzyna Prawo karne w dziełach Karola Koranyiego, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Szyszkowska Maria Drogowskazy, Warszawa, Polska Agencja Promocyjna Szyszkowska Maria Spotkania w salonie, wyd. II, Warszawa, Wyd. Twój Styl Szyszkowska Maria Stwarzanie siebie, wyd. II, Warszawa, Wyd. Geminis Interlibro Turska Anna, Winczorek Piotr Ehrlich Stanisław Wspomnienie pośmiertne, Państwo i Prawo, nr 3 Wołodkiewicz Witold Karol Koranyi Profesor profesorów, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Wyrzykowski Mirosław [red.] Tryby uchwalania polskich konstytucji, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych Wyrzykowski Mirosław [red.] Constitution Making Process, Warszawa, Institute of Public Affairs Wyrzykowski Mirosław [red.], Woźnicki J. [red.] Współpłatność za studia a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych Zabłocka Maria O pracach bibliograficznych Karola Koranyiego, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Zestawienie opracował na podstawie sprawozdań dostarczonych przez poszczególne Instytuty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Bielecki

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1997

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1997 STUDIA IURIDICA XXXVI/1998 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1997 I. MONOGRAFIE Florek Ludwik Beschaftigung

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWER- SYTETU WARSZAWSKIEGO ZA LATA 1994-1996

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWER- SYTETU WARSZAWSKIEGO ZA LATA 1994-1996 STUDIA IURIDICA XXXIV/1997 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWER- SYTETU WARSZAWSKIEGO ZA LATA 1994-1996 I. MONOGRAFIE Doda Zbigniew, Grajewski

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe. Dr hab. Michał Skąpski

Publikacje naukowe. Dr hab. Michał Skąpski Dr hab. Michał Skąpski Publikacje naukowe 1. Problemy związane z dyżurami pracowników służby zdrowia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, nr 4 2. Charakter prawny studiów doktoranckich, Państwo i Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk PRAWO FINANSOWE Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk Część I. Finanse publiczne. Prawo finansowe. Rozdział I PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1999

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1999 STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1999 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz Statuty litewskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prowadzący: dr Magdalena Arczewska Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Tok studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Dr hab. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski Wykształcenie Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Stopień naukowy doktora nauk prawnych;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN. 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego Lista udostępnionych wydań elektronicznych: L.p. Tytuł ISBN 1 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego 978-83-60501-88-7 2 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 3 Administracyjnoprawna sytuacja

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne

SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne SYLABUS Prawo finansów publicznych studia stacjonarne 1) Podstawowe informacje o przedmiocie Skrócony opis Pełny opis Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa w tym prawo budżetowe

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa 2004 r., ss. 312

Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa 2004 r., ss. 312 dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr.

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Spis prac naukowych opublikowanych w latach 1980-2012 Monografie: 1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Artykuły naukowe: 1. Posiadanie stanu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALIZACYJNYCH W ROKU AKAD. 2008/2009 Specjalizacja administracyjno społeczna 1 Prawo samorządu terytorialnego - Dr P.Suwaj 2 Administracja spraw zagranicznych - Dr A.Suławko-Karetko

Bardziej szczegółowo

Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010

Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010 Pozaorzecznicza działalność sądu w roku 2010 Wykaz publikacji naukowych w 2010 roku przedstawia się następująco: Sędziowie Sędzia WSA dr Wojciech Stachurski Dostępność i działalność urzędów państwowych

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe FINANSE PUBLICZNE W POLSCE Autor: WOJCIECH MISIĄG, ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG Wstęp Rozdział I. Podstawowe pojęcia finansów publicznych Zadania publiczne Decentralizacja zadań publicznych Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Nr 2 / 2005 WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI W związku z "Harmonogramem scalania księgozbiorów Bibliotek Wydziałowych" przygotowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, informuje się Czytelników, że

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych. zabezpieczenia społecznego

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych. zabezpieczenia społecznego Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język modułu kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Semestr Imię i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

ROK I - ŚRODA PAŹDZIERNIK 2013. grupa PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. (wykładowca- SSA J. Pietrzak) Miejsce wykładu: AULA NR 7

ROK I - ŚRODA PAŹDZIERNIK 2013. grupa PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. (wykładowca- SSA J. Pietrzak) Miejsce wykładu: AULA NR 7 dzień ROK I - ŚRODA PAŹDZIERNIK 2013 8 30-11 00 11 15-13 45 14 00-16 30 2.10 GRUPA 1 szczególności: a) nabycia prawa do zasiłku chorobowego np. w kontekście zasad obliczania okresu zasiłkowego, b) utraty

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo