ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dzieje Polski z Litwą do schyłku XVIII wieku, Kraków Chojna-Duch Elżbieta [współautorstwo] Dochody gminy z podatków i opłat, Warszawa, Twigger Chojna-Duch Elżbieta [red. i współautorstwo] Zbiór przepisów prawa finansowego, Warszawa Harasimowicz Jerzy [współautorstwo] Zasady polskiego prawa bankowego, Gdańsk, Wydawnictwo Prawnicze LEX Holewińska-Łapińska Elżbieta Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów, Warszawa, Oficyna Naukowa Jagielski Jacek Obywatelstwo polskie zagadnienia podstawowe, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Kaszubski Remigiusz Restrukturyzacja banków spółdzielczych, Warszawa, KiK Kocot Wojciech Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, Warszawa, C.H. Beck Kronenberg-Sokołowska Elżbieta [współautorstwo] Dochody gminy z podatków i opłat, Warszawa, Twigger Mitera Monika, Zubik Marek Kara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych państw, Warszawa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka Pieńkos Jerzy Rzymska myśl prawnicza, Warszawa, Infor Pietrzak Michał, Wysoczański W. Prawo nierzymskokatolickich kościołów w Polsce, Warszawa Safjan Marek Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa, Oficyna Naukowa Salwa Zbigniew Uprawnienia związków zawodowych, Warszawa, Wyd. Branta Szczepanowska-Kozłowska Krystyna Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony, Warszawa, KiK Szyszkowska Maria Filozofia w Europie, Białystok, Temida 2 Świstowska Agata Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa, Ecostar Wojtaszek-Mik Ewa Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich, Łódź, Instytut Europejski w Łodzi Zabłocka Maria Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu, Warszawa, Liber

2 256 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 II. PODRĘCZNIKI I SKRYPTY Banasiński Cezary, Przybysz Piotr Wybór aktów prawnych do nauki prawa gospodarczego, Warszawa, Liber Banasiński Cezary, Gronkiewicz-Waltz Hanna, Kaszubski Remigiusz, Pawłowicz Krystyna, Szafrański Dariusz, Wierzbowski Marek [red.], Wyrzykowski Mirosław [red.] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. II zmienione, Warszawa Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Kazusy z prawa pracy, Warszawa, C.H. Beck Chojna-Duch Elżbieta [współautorstwo] Samorząd terytorialny zagadnienia prawne i administracyjnoprawne [red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa Dietrich M., Namysłowska Barbara Prawo karne. Część ogólna [skrypt], Warszawa, C.H. Beck Garlicki Leszek Polskie prawo konstytucyjne, wyd. I, cz. II, Warszawa Garlicki Leszek Polskie prawo konstytucyjne, wyd. II, Warszawa Izdebski Hubert, Kulesza Michał Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Warszawa, Liber Jędrasik-Jankowska Inetta Pojęcia i konstrukcje prawne w ubezpieczeniach społecznych [skrypt], Kielce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach Kocot Wojciech Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w zakresie prawa cywilnego materialnego, Warszawa, Liber Kruszyński Piotr [red.], Bieńkowska Beata, Kulesza C., Piszczek P. Wykład prawa karnego procesowego, Białystok, Temida 2 Majchrowski Jan, Winczorek Piotr Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Hortpress Mierzejewski Piotr Postępowanie karne. Repetytorium, Warszawa Modzelewski Witold [red.] Prawo podatkowe zbiór przepisów, wyd. II, Warszawa Modzelewski Witold [współred.] Prawo finansowe zbiór przepisów, Warszawa Mordwiłko Janusz Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wydanie uzupełnione i zaktualizowane według stanu prawnego na 1998 r., Warszawa, Liber Piotrowski Ryszard Współczesne ustroje polityczne [skrypt wykładu w Podyplomowym Studium Administracji] Piotrowski Ryszard Prawo konstytucyjne [skrypt dla Magisterskiego Uzupełniającego Studium Administracji] Salwa Zbigniew Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. III zmienione, Warszawa, PWN Sawicki Stefan Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa, PWN Sójka-Zielińska Katarzyna Historia prawa, wyd. VIII, Warszawa Szafrański Dariusz Wybrane zagadnienia z zakresu prawa komunalnego [cykl wykładów], Ostrołęka, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szubiakowski Marek, Wierzbowski Marek, Wiktorowska Aleksandra Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe i egzekucyjne [red.: M. Wierzbowski], wyd. II zmienione i uzupełnione, Warszawa, C.H. Beck Wąsowicz Marek Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa, Liber Winczorek Piotr Wstęp do nauki o państwie, wyd. III poszerzone i poprawione, Warszawa, Liber Winczorek Piotr, Stawecki Tomasz Wstęp do prawoznawstwa, wyd. II poszerzone i poprawione, Warszawa, C.H. Beck

3 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Wiśniewski Andrzej W. Prawo o spółkach podręcznik praktyczny, tom 1: Wiadomości ogólne, spółka cywilna, Warszawa, Twigger III. ROZPRAWY I ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM Bałtruszajtys Grażyna Z dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Palestra, nr Banasiński Cezary Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące samorządu terytorialnego po roku obowiązywania Konstytucji RP, Samorząd Terytorialny, nr 12 Bardach Juliusz Litewskie dziedzictwo Czesława Miłosza, Darbai ir Dienos, nr 7 Bardach Juliusz Terra Mariana. Księga album ofiarowana papieżowi Leonowi w imieniu ziemian Inflant Polskich, w: Christianitas et cultura Europea. Księga jubileuszowa prof. J. Kłoczowskiego, Lublin Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Zawieranie umów o pracę, Kadry. Serwis spraw pracowniczych Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Umowa o pracę a umowa zlecenia i umowa agencyjna, Edukacja Prawnicza Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Urlopy wypoczynkowe, Edukacja Prawnicza Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Zatrudnienie niepełnosprawnych w świetle polskiego prawa i prawa Unii Europejskiej, Służba Pracownicza, nr 2 Bielecki Andrzej Rys historyczny TUiR Warta cz. I: Trudne lata dwudzieste, Nasza Warta, nr 2 (październik) Bieńkowska Beata Aktywność stron w postępowaniu przygotowawczym w nowym kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo, nr 3 Błeszyński Jan Obowiązek i charakter zatwierdzania przez Komisję prawa autorskiego tabel wynagrodzeń autorskich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3 Chojna-Duch Elżbieta Zasady samorządowego prawa podatkowego w świetle prac prof. dr hab. Leona Kurowskiego, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Chojna-Duch Elżbieta Odczytując tezy budżetu 1999, Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka z 9 września Chojna-Duch Elżbieta Niezrozumiała taktyka podatkowa, Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka z 9 września Chojna-Duch Elżbieta Historia nauką życia rocznica 230 lat uchwalenia pierwszego prawa budżetowego, Rzeczpospolita z 5 marca Chojna-Duch Elżbieta Projekt ustawy o finansach publicznych niemal każdy przepis budzi wątpliwości, Rzeczpospolita z 28 maja Chojna-Duch Elżbieta Biała Księga Podatków. Zagadnienia podatków dla samorządu terytorialnego, Wspólnota, październik Chojna-Duch Elżbieta Dostosowanie polskiego systemu bankowego do przepisów Unii Europejskiej, Zeszyty Płockie, Płock Chojna-Duch Elżbieta Prawno-finansowe aspekty decentralizacji, Nowe Życie Gospodarcze z 15 lutego Chojna-Duch Elżbieta Banki bliżej Europy, Nowe Życie Gospodarcze z 14 czerwca Cywiński Zbigniew Uwagi o nihilizmie prawnym, <Studia Iuridica> 1997, t. 34

4 258 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Czajka Arkadiusz, Frankowski B., Preiss-Mysłowska Marta Systemy karne wobec doświadczeń przestępczości zorganizowanej [Kolokwium młodych karnistów, Syrakuzy, września 1997], Państwo i Prawo, nr 4 Czapigo Anna Umorzenie postępowania karnego z powodu niepopełnienia czynu, Prokuratura i Prawo, nr 3 Czechowski Paweł Dzierżawa gruntów rolnych w świetle standardów europejskich, w: Dzierżawa nieruchomości w polityce rolnej państwa, Szczecin Czechowski Paweł Problemy harmonizacji prawa w związku z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską, w: Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok Czechowski Paweł Stosowanie przedmiotowych zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z tytułu dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze środków przyznanych przez rządy obcych Państw, na przykładzie programów PHARE, Doradztwo Podatkowe, nr 9 Czechowski Paweł, Stelmachowski Andrzej Dostosowanie polskiego rynku mleka i przetworów mlecznych do standardów europejskich, Agroprzemiany, grudzień Czechowski Paweł, Wojciechowski J.A. Przegląd stanu zaawansowania procesu dostosowania polskiego prawa do prawa UE, w: Podatki i prawo gospodarcze Unii Europejskiej Dąbrowska Monika, Wiśniewska I. Merchandising czyli komercjalizacja popularnych symboli, Przegląd Prawa Handlowego, nr 10 Dubowik Anna Mianowanie jako instytucja prawa pracy podstawowe problemy, w: Prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i polityki socjalnej. Wybrane zagadnienia [red.: B.M. Ćwiertniak], Opole Dubowik Anna Zmiana treści stosunku pracy z mianowanym wybrane zagadnienia, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7-8 Dubowik Anna Regulacja indywidualnych zmian stosunku pracy pracowników mianowanych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 10 Dyl Marcin Status banku powiernika a pozycja depozytariusza, Glosa, nr 2 Dyl Marcin Typy jednostek uczestnictwa, Glosa, nr 8 Dziurnikowska Monika Prestiż zawodów prawniczych i preferencje zawodowe studentów prawa, Jurysta, nr 7-8 Dziurnikowska Monika Świat wartości kandydatów do zawodu adwokata, Palestra, nr 5-6 Ereciński Tadeusz Czynności handlowe jako najważniejsza kategoria czynności w obrocie, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 Ereciński Tadeusz System gwarantowania depozytów bankowych według prawa wspólnotowego i prawa polskiego, Bezpieczny Bank, nr 2 Ereciński Tadeusz Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, Palestra, nr 11 Florek Ludwik Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7-8 Florek Ludwik Pojęcie źródła i charakter prawny europejskiego prawa pracy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7-8 Florek Ludwik Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, Przegląd Sądowy, nr 9 Gajewska-Kraczkowska Hanna Oskarżony i pokrzywdzony w procedurze nowego k.p.k., Jurysta, nr 2

5 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Garlicki Leszek Zasada równości i zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Obywatel jego wolności i prawa [red.: B. Oliwa-Radzikowska], Warszawa Garlicki Leszek Parlament a rząd. Powołanie kontrola odpowiedzialność, w: Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu [red.: A. Gwiżdż], Warszawa Garlicki Leszek Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, Przegląd Sądowy, nr 1 Garlicki Leszek Odrzucenie weta a obowiązek podpisania ustawy [dotyczy uchwały Sądu Konstytucyjnego Mołdawii], Przegląd Sejmowy, nr 1 Garlicki Leszek Progi wyborcze w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w RFN, Przegląd Sejmowy, nr 2 Garlicki Leszek Progi wyborcze (orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej), Przegląd Sejmowy, nr 5 Garlicki Leszek Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1997 r., Przegląd Sejmowy, nr 6 Gersdorf Małgorzata Jeszcze w sprawie konstrukcji prawnej rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 6 1 Gersdorf Małgorzata Kilka uwag praktycznych na temat art. 25 Kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 2 Gersdorf Małgorzata Wypowiedzenie nieuzasadnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 7 i 8 Gersdorf Małgorzata Przedawnienie roszczeń z tytułu stosunku pracy: na zarzut, czy z urzędu?, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 8 Gersdorf Małgorzata Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy: na zarzut czy z urzędu?, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 9 Gersdorf Małgorzata Okresy wypowiedzenia zagadnienia praktyczne, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 11 Gersdorf Małgorzata Domniemanie zawarcia umowy na czas nieokreślony, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 1 Gersdorf Małgorzata Spory co do liczenia trzeciej umowy terminowej rozstrzygnięte!!! [dotyczy umowy o pracę], Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 5 Gersdorf Małgorzata Renta inwalidzka dla kombatanta z tytułu pobytu w obozie dla internowanych na terenie byłego Związku Radzieckiego, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 6 Gersdorf Małgorzata Omówienie uchwały SN z 16.IV.1968, III ZP 52/97 [dotyczy trzeciej kolejnej umowy na czas określony], Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11 Gersdorf Małgorzata Zwolnienie dyscyplinarne z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11 Gersdorf Małgorzata Vademecum rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez winy pracownika, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11 Gersdorf Małgorzata Art. 52 kp w orzecznictwie, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 11

6 260 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Gersdorf Małgorzata Specyfika zatrudniania emerytów, rencistów, studentów, Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 12 Gersdorf Małgorzata Nowe wykładnie [dotyczy wypadków i zatrudnienia wspólników], Przegląd Ustawodawstwa Społecznego i Gospodarczego, nr 12 Girdwoyń Piotr Wersje kryminalistyczne w kontekście niektórych instytucji postępowania karnego, w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa Goronowski Wacław Systemy podatkowe kryteria kwalifikacji, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Goronowski Wacław Język prawny i język prawniczy w polskim prawie podatkowym, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. Apoloniusza Kosteckiego, Toruń Gruza Ewa Programy ochrony świadka, Prokuratura i Prawo, nr 2 Gruza Ewa Rozstrzygnięcie w krzywej zapisu. Dopuszczalność stosowania badań wariograficznych w polskiej procedurze karnej, Edukacja Prawnicza, nr 5 Gruza Ewa Zatrzymanie, Edukacja Prawnicza, nr 8 Gruza Ewa Możliwości i granice opiniowania w oparciu o kserokopie dokumentów, Ślad, nr 5 Gruza Ewa Obowiązki i uprawnienia procesowe uczestników okazania w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa Grzybowski Marek [współautorstwo] Polski system gwarantowania depozytów bankowych a dyrektywa Unii Europejskiej 94/19/EEC, Bezpieczny Bank, nr 2-3 Grzybowski Marek Prawnofinansowe granice swobody organizacji pozarządowych, Glosa, nr 3 Harasimowicz Jerzy Dochodowe funkcje podatków a problemy opodatkowania, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Harasimowicz Jerzy O potrzebie reformy systemu podatkowego w Polsce, w: Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń Harasimowicz Jerzy O ogólnych zasadach podatkowych, Rocznik Nauk Prawnych, nr 8, Towarzystwo Naukowe KUL Holewińska-Łapińska Elżbieta Rola kuratora w realizowaniu prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem, Jurysta, nr 9 Holewińska-Łapińska Elżbieta Zniesienie małżeńskiej wspólnoty majątkowej (art. 52 krio), Jurysta, nr Izdebski Hubert Ustawa z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej, w: Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, [ red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa Jastrzębski Robert Wykorzystanie funkcji kredytowej weksla, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3 Jaworski Lech Bezpłatne urlopy obligatoryjne komentarz do przepisów prawa, Prawo Przedsiębiorcy, nr 1 Jaworski Lech Rękojmia i gwarancja po nowelizacji kodeksu cywilnego, Prawo Spółek, nr 2 Jaworski Lech Klauzula rebus sic stantibus charakter wprowadzonych zmian, Prawo Spółek, nr 2

7 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Jaworski Lech Twórczość pracownicza zakres praw autorskich nabytych przez pracodawcę, Prawo Spółek, nr 9 Jaworski Lech Wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy oraz cywilnoprawnych umów o świadczenie usług, Serwis Prawno-Pracowniczy Jaworski Lech Sądownictwo pracy. Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy w świetle kodeksu postępowania cywilnego i przepisów prawa pracy, cz. 1-4, Serwis Prawno- -Pracowniczy Jędrasik-Jankowska Inetta Zawieszenie prawa do świadczeń, Rzeczpospolita z 24 sierpnia Jędrasik-Jankowska Inetta Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne po nowelizacji ustawy, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 4 Kamela Paweł O pojęciu światopoglądu, <Studia Iuridica>, 1997, t. 34 Karwat Piotr Powiązanie elementów osobowych i rzeczowych prawnopodatkowego stanu faktycznego w procesie wykładni prawa, Przegląd Podatkowy, nr 1 Karwat Piotr Jak obliczać VAT, w: VAT w praktyce, Warszawa, Wiedza i Praktyka Karwat Piotr Zwrot VAT przez urząd skarbowy, w: VAT w praktyce, Warszawa, Wiedza i Praktyka Karwat Piotr Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w: VAT w praktyce, Warszawa, Wiedza i Praktyka Kaszubski Remigiusz, Grodzicki J. Jak korzystać z plastikowego pieniądza, Przegląd Podatkowy, nr 1 Kaszubski Remigiusz, Mroczek J. Współwłasność a podatkowa ulga budowlana, Przegląd Podatkowy, nr 2 Kaszubski Remigiusz, Pietrasik A. Obchodzenie przepisów o nieuczciwej i zakazanej reklamie, Przegląd Podatkowy, nr 7 Kaszubski Remigiusz, Kawulski A. Nadzór bankowy w perspektywie integracji europejskiej, Przegląd Podatkowy, nr 10 i 11 Kaszubski Remigiusz Sytuacja prawna banków nie wchodzących w skład krajowej grupy banków spółdzielczych, Glosa, nr 2 Kaszubski Remigiusz, Olszak M. Koncesja a zasada wolności gospodarczej, Glosa, nr 7 Kaszubski Remigiusz, Zapadka P. Ewidencja a wolność gospodarcza, Glosa, nr 10 Kaszubski Remigiusz Komisja nadzoru bankowego nowa jakość w administracji publicznej, Glosa, nr 11 Kaszubski Remigiusz, Mroczek J. Tenecja leasing tenecyjny. Nowy instrument finansowy, Prawo i Gospodarka z 22 lipca Kaszubski Remigiusz, Śleszyńska-Charewicz E. Kierunki zmian w systemie nadzoru finansowego, Biuletyn Bankowy, wrzesień Kaszubski Remigiusz Nadzór bankowy a przeciwdziałanie i eliminowanie patologii w systemie bankowym, w: Współdziałanie sektora bankowego z organami państwowymi w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej, Warszawa, Hubertus Kocot Wojciech Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4 Kocot Wojciech Przedawnienia roszczeń w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji Nowojorskiej ONZ z 1974 roku, Przegląd Prawa Handlowego, nr 9

8 262 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Kojder Andrzej Socjologia prawa, w: Socjologia w Polsce [red.: Z. Krawczyk, K. Sowa], Rzeszów Kojder Andrzej Zło szczególne: patologia instytucji, Rzeczpospolita, z 6 października Kolarzowski Jerzy J. Bronisław Wróblewski prekursor socjologii historycznej, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Kornberger-Sokołowska Elżbieta Zasady subwencjonowania samorządów terytorialnych, Samorząd Terytorialny, nr 6 Kozłowski Tomasz W poszukiwaniu straconego czasu, Prawo i Gospodarka, nr 186 Kozłowski Tomasz Nowa obrona prawa natury John Mitchell Finnis, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Krasnodębski Robert Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Korekta zobowiązań podatkowych, Rzeczpospolita, nr 154 Krasnodębski Robert Opodatkowanie podmiotów powiązanych w umowach zagranicznych, Glosa, nr 5 Krasnodębski Robert Ceny transferowe w orzecznictwie NSA, Przegląd Podatkowy, nr 10 Król-Bogomilska Małgorzata Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców w świetle polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji, Studia Europejskie, nr 3, Centrum Europejskie UW Król-Bogomilska Małgorzata Kary pieniężne w polskim prawie antymonopolowym na tle europejskiego prawa wspólnotowego, Państwo i Prawo, nr 7 Krzynówek Jerzy Prawne konsekwencje ustanowienia (praepositio) w rzymskich źródłach prawniczych, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Kulesza Michał Model ustrojowy i kompetencyjny administracji publicznej w nowych warunkach, Casus, nr 7 Lang Jacek Opinia w sprawie niepołączalności mandatu posła lub senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej (art. 103 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy, nr 2 Litwińczuk Hanna Polskie prawo podatkowe w świetle standardów międzynarodowych, w: Obywatel jego wolności i prawa, Warszawa Litwińczuk Hanna Podatkowe prawo wspólnotowe mechanizm funkcjonowania podatku od wartości dodanej w warunkach rynku wewnętrznego, w: Księga jubileuszowa ku czci prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Litwińczuk Hanna Według ilorazu rodzinnego, Rzeczpospolita, nr 76 Litwińczuk Hanna Umowy nienazwane Factoring; Opodatkowanie VAT, Rzeczpospolita, nr 147 Longchamps de Bérier Franciszek Prawnospadkowe pochodzenie actio Pauliana? Na marginesie pracy C. Masi Doria Bona libertorum. Regimi giuridici e realta sociali, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene Napoli 1996, 510 stron, Czasopismo Prawno- -Historyczne, nr 50, z. 1 Longchamps de Bérier Franciszek Fideicommissum hereditatis w źródłach rzymskiego prawa klasycznego, Prawo Kanoniczne, nr 41, z. 1-2 Longchamps de Bérier Franciszek Z badań nad rzymskim prawem spadkowym: konstrukcja dogmatyczna fideikomisu uniwersalnego, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Machińska Hanna Stosowanie prawa wspólnotowego w wewnętrznym porządku państwa na przykładzie ochrony środowiska, Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy, nr 3-4 Maćkowiak Jarosław Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu terenowej organizacji rządowej próba oceny, Państwo i Prawo, nr 2

9 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Maćkowiak Jarosław Działy administracji rządowej, Kontrola Państwowa, nr 5 Maćkowiak Jarosław Ustrój powiatów i województw (wybrane zagadnienia), Kontrola Państwowa, nr 6 Majchrowski Jan Finansowanie partii politycznych w Polsce ( ), <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Majchrowski Jan Status prawny partii komunistycznej w Polsce współczesnej, w: Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. Prof. Henryka Karbownika, Lublin, Wyd. KUL Majchrowski Jan, Stępień Jerzy A. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw krótka prezentacja, w: Reforma administracji publicznej. Ustrój Samorządu Terytorialnego w Polsce, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych Państwa, Warszawa Majchrowski Jan Wybory do rad gmin, w: Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne [red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Majchrowski Jan Państwo a informacja, Nauka i Przyszłość, nr 3 Majchrowski Jan Ignorantia iuris nocet, Nauka i Przyszłość, nr 9 Mierzejewski Piotr, Mierzejewska M. Zasada legalizmu oraz oportunizm w nowym kodeksie postępowania karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3-4 Mikos-Skuza Elżbieta Rozdział sześć i pół, czyli o praktycznym odczytaniu Karty ONZ. Problem utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w świetle praktyki Organizacji Narodów Zjednoczonych, Edukacja Prawnicza, nr 8 Mikos-Skuza Elżbieta Obszary morskie w prawie międzynarodowym, Edukacja Prawnicza, nr 9 Mikos-Skuza Elżbieta Odpowiedzialność osób fizycznych przed sądami międzynarodowymi, Edukacja Prawnicza, nr 10 Modzelewski Witold Zwrot podróżnym podatku od towarów i usług, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 4 Modzelewski Witold Odsetki za zwłokę nie nalicza się, gdy zwrot nadpłaty następuje w trybie czynności sprawdzających, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 3 Modzelewski Witold Pozorne problemy prawa podatkowego, niedostrzegalna przyczyna jego poznania, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 2 Modzelewski Witold Ustawowe wynagrodzenie płatnika i inkasenta; nowość wprowadzona przepisami Ordynacji podatkowej, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 1 Modzelewski Witold Duplikat faktury rozstrzygnął spór o prawo do odliczenia, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 7-8 Modzelewski Witold Precedensowy wyrok: Sąd Najwyższy potwierdza prawo podatnika do korekty deklaracji, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 7-8 Mordwiłko Janusz Opinia prawna w przedmiocie ustalenia wyniku głosowania imiennego na posiedzeniu Sejmu, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Mordwiłko Janusz O niektórych problemach związanych z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Mordwiłko Janusz O właściwości Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, jako organu do rozpatrywania poselskich oświadczeń majątkowych, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Mordwiłko Janusz Zagadnienia cohabitation w systemie ustrojowym Francji i Polski, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1

10 264 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Mordwiłko Janusz Referendum gminne w świetle prawa i praktyki, w: Samorząd Terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, [red.: A. Piekara, Z. Niewiadomski], Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Mrowiec Zbigniew Obligacje zmienne problematyka zamiany obligacji na akcje, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 1 Murzynowski Andrzej, Rogacka-Rzewnicka Maria, Wędrychowski Marek Problematyka świadka incognito w postępowaniu karnym (w aspekcie porównawczym), Państwo i Prawo, nr 8 Murzynowski Andrzej O wyłączeniu z grona sędziów osób w przeszłości skompromitowanych, Palestra, nr 5-6 Murzynowski Andrzej Węzłowe problemy tymczasowego aresztowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego, w: Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków Opalski Adam Koncern w niemieckim prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 Opalski Adam Koncern w polskim prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego, nr 7 Opalski Adam Tworzenie koncernu w polskim prawie spółek na tle prawa niemieckiego, Glosa, nr 6 Pietrzak Michał Status nauczyciela religii w Polsce, w: Elementy pedagogiki religijnej, Warszawa Pietrzak Michał Wolność sumienia i wyznania w RP, w: Regulacje prawne i praktyka. Obywatel jego wolność i prawa, Warszawa Piotrowski Ryszard Zagadnienia struktury parlamentów współczesnych, w: Założenia ustrojowe oraz struktura i funkcjonowanie parlamentu [red.: A. Gwiżdż], Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe Pisarczyk Łukasz Podstawy nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółki kapitałowej, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 10 Płatek Monika Europejskie reguły więzienne a polskie prawo i praktyka penitencjarna, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Poczobut Jerzy Leasing akty prawne. Regulacja potrzebna od zaraz, w: Polski rynek nieruchomości, Warszawa, Unikat Promocja Media Przybysz Piotr Uwagi w sprawie wykładni prawa podatkowego, Państwo i Prawo, nr 6 Przybysz Piotr Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, Państwo i Prawo, nr 8 Przybysz Piotr Pojęcie administracji rządowej w nowej Konstytucji, w: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny. Zbiór studiów [red.: C. Banasiński, J. Oniszczuk], Warszawa Przybysz Piotr Obywatel jego wolności i prawa, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Materiały nr 26 Rajewski Karol Niektóre aspekty myśli karnej Gaetano Filangieriego, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Rajski Jerzy Dopuszczalność umownego zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4 Rączka Krzysztof Stosunki pracodawcy-pracobiorcy a nowy model prawa pracy. Wybrane zagadnienia, w: Pracodawcy pracobiorcy w sektorze prywatnym, Warszawa Rosner Anna Konstytucyjne nadzieje i rozczarowania Polaków w dobie Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego, w: Tryby uchwalania polskich konstytucji [red.: M. Wyrzykowski], Warszawa

11 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Rosner Anna Tradycja szlacheckiego sejmikowania w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 49, z. 1-2 Safjan Marek Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 Safjan Marek Trybunał Konstytucyjny węzłowe problemy i orzecznictwo na tle nowych regulacji konstytucyjnych, Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego, nr 1 Safjan Marek Zarys i kompetencje [dotyczy Trybunału Konstytucyjnego], Jurysta, nr 7-8 Safjan Marek Prawo wobec wyzwań współczesnej medycyny, Palestra, nr Skoczyński Jacek Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 11 Skowrońska-Bocian Elżbieta Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące dopuszczalności kasacji w postępowaniu cywilnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 4 Sójka-Zielińska Katarzyna Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne w ustawodawstwie Królestwa Polskiego I połowy XIX wieku, w: Z historii państwa, prawa, miasta i polonii. Prace ofiarowane prof. W. Cwikowi, Rzeszów Stefański Marcin Przepisy karne w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, Palestra, nr 3-4 Szafrański Dariusz Przedsiębiorstwo Wspólnot jako podmiot traktowania narodowego (w świetle postanowień Układu Europejskiego), Glosa, nr 6 Szczepanowska-Kozłowska Krystyna Patent europejski, Glosa, nr 3 Szepietowska Beata Powszechna skarga konstytucyjna w prawie polskim, w: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich Szepietowska Beata O problemach z dalszym postępowaniem w sprawach pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Szepietowska Beata W sprawie uczestnictwa w pracach komisji sejmowych wolontariuszy, Biuletyn Etyki i Odpowiedzialności Poselskiej, nr 1 Szepietowska Beata Trybunał Konstytucyjny nowe rozwiązania w polskim modelu ochrony konstytucji, Edukacja Prawnicza, nr 6 Szepietowska Beata Źródła prawa w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Edukacja Prawnicza, nr 6 Szubiakowski Marek Dopuszczalność kontroli Najwyższej Izby Kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny, Kontrola Państwa, nr 4 Tomaszewski Tadeusz Biegły i jego opinia w nowym kodeksie postępowania karnego, Państwo i Prawo, nr 5 Tomaszewski Tadeusz Prawa i obowiązki biegłego według kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa Tomaszewski Tadeusz Instytucja świadka koronnego w ocenie studentów prawa, <Studia Iuridica> 1997, nr 34 Waluga Marek Polski system podatkowy, w: Taxation and Investment in Eastern Europe, aktualizacja, Amsterdam, I.B.F.D. Wąsowicz Marek Powrót bankowości hipotecznej. Założenia ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rejent, nr 2

12 266 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Wąsowicz Marek Bankowość uniwersalna i specjalistyczna, w: Harmonizacja prawa w zakresie instytucji kredytowych i finansowych, opracowanie w ramach funduszu Phare Wędrychowska Edyta Nieważność orzeczeń w nowym k.p.k., Prokuratura i Prawo, nr 1 Wiktorowska Aleksandra Postępowanie podatkowe zasady ogólne, Edukacja Prawnicza, nr 8 Wiktorowska Aleksandra Tok czynności procesowych w postępowaniu podatkowym, Edukacja Prawnicza, nr 9 Winczorek Piotr Konstytucyjne zasady ustroju w projekcie Konstytucji RP, <Acta Universitatis Vratislaviensis>, nr 1989, Prawo CCLVIII, Wrocław Winczorek Piotr Opinia na temat usytuowania i kompetencji Prezydium Sejmu w świetle nowej konstytucji RP, Przegląd Sejmowy, nr 1 (24) Winczorek Piotr Regulamin Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii, Przegląd Sejmowy, nr 3 (26) Wiśniewski Andrzej W. Wypowiedź w dyskusji redakcji na temat ochrony praw drobnych akcjonariuszy, Państwo i Prawo, nr 8 i 9 Wiśniewski Cezary Granice wolności tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych ze względu na formy prawno-organizacyjne, Instytut Spraw Publicznych Wojtaszek-Mik Ewa Instytucje Wspólnot Europejskich, w: Wybrane problemy integracji europejskiej [red. nauk.: M.C. Błaszczak, J. Świerkocki], Łódź, Instytut Europejski w Łodzi Wołodkiewicz Witold Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Palestra, nr 3-4 Wołodkiewicz Witold Prawo rzymskie. Od świata antycznego do współczesności, w: Integracja czy specjalizacja? O przyszłości nauk o kulturze antycznej, Warszawa Wyrzykowski Mirosław Granice praw i wolności granice władzy, w: Obywatel jego wolności i prawa, Warszawa Wyrzykowski Mirosław Zasada demokratycznego państwa prawa, w: Zasady podstawowe polskiej konstytucji [red.: W. Sokolewicz], Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe Zabłocka Maria Ustawa XII tablic w Civilis historiae Iuris Aymarusa Rivalliusa, <Studia Iuridica> 1997, t. 34 Zakrzewski Andrzej B. Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec odrębności Litwy w ramach Rzeczypospolitej (w świetle instrukcji sejmikowych XVI-XVIII w.), w: Senoji lietuviu literatura, Vilnius, t. 6 Zakrzewski Andrzej B. Zamożność Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim, XVI-XVIII w. Próba oceny, Zeszyty Historyczne, nr 5 Zielińska Eleonora Prawo medyczne w Polsce, w: Teoria prawa, filozofia prawa, współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń Zielińska Eleonora Przemoc wobec kobiet. Próba definicji zjawiska, Ośka, nr 1 Zielińska Eleonora, Fuszara M. Krótka lecz zawiła historia ustawy równościowej, Ośka, nr 4 Zielińska Eleonora Konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Wstęp do tekstu Konwencji oraz Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet, Ośka Zielińska Eleonora, Fuszara M. Oblicza dyskryminacji, Rzeczpospolita, nr 298 Zubik Marek Immunitet parlamentarny a zawieszenie postępowania karnego. Uwagi na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji, Państwo i Prawo, nr 7

13 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Zygarski P. Stawianie do oczu (konfrontacja) w ZSRR oraz w Rosji w ujęciu kryminalistycznym i procesowym (cz. 1), w: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. II [red.: E. Gruza, T. Tomaszewski], Warszawa IV. ARTYKUŁY W JĘZYKACH OBCYCH Bardach Juliusz The Constitution of 3 May and the Mutual Guarantee of the Two Nations, w: Constitution and Reform in Eighteenth Century Poland. The Constitution of 3 May 1791, Indianapolis 1997 Bosiacki Adam Rieformy gosudarstviennogo upravlienija w Polsze i Rossijskoj Fiedieracyji Osnovnyje voprosy w sravnitielnom aspiektie, w: Gosudarstviennoje upravlienije. Istorija i Sovriemiennost, materiały Konferencji Naukowej w Instytucie Administracji Państwowej i Badań Społecznych, Moskwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Moskiewskiego Florek Ludwik Discrimination in Employment in Poland, w: Discrimination in Employment, Leuven, Peeters Publisher Florek Ludwik, Uścińska G. Freedom of Association for Workers and Social Security in View of the Europe Agreement, w: European Social Security Law and Third Country Nationals, [eds.: Y. Jorens, B. Schulte], Max-Planck-Institut, für auslandisches und internationales Sozialrecht, Die Keure Galicki Zdzisław Does the Right to a Nationality Belong to the Catalogue of Human Rights, w: Aan de Grenzen van het Nederlander, Schap-Haga Garlicki Leszek La reforme de la juridicion constitucionelle en Pologne, Annuaire International de Justice Constitucionelle 1997, vol. XIII Garlicki Leszek Pologne. Les discriminations positives, Annuaire International de Justice Constitutionelle 1997, vol. XIII Garlicki Leszek Pologne. La Jurisprudence en 1997, Annuaire International de Justice Constitutionelle 1997, vol. XIII Garlicki Leszek The Polish Political Scene. The Walesa Presidency and the Parlamentary Elections, w: The Presidency and Governance in Poland [ed.: K.W. Thomspson], Lanham 1997 Garlicki Leszek The Polish Interim Constitution of 17, October, 1992, w: The Presidency and Governance in Poland [ed.: K.W. Thomspson], Lanham 1997 Gruza Ewa Utajeni totoznosti svedka v polskem trestnim procesu, Kriminalistika, nr 4 Kojder Andrzej Systemic Transformation in Poland: , Polish Sociological Review, nr 3 Machińska Hanna European Dimension in Education at the Academic Level in Poland Colloque on European Studies for Democratic Citizenship, Council of Europe, No. VIII Murzynowski Andrzej Le nouveau code de procédure pénale polonais, Revue général de procédures, Dalloz Murzynowski Andrzej Quelques remarques de droit comparé sur la procédure pénal en Pologne et au Canada, w: Vision d études Canadiennes, Enseignement, Recherche, Methodologie, Instytut Anglistyki-Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

14 268 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Płatek Monika Penal Practice and Social Theory in Poland Before and After the Events of 1989, w: Comparing Prison Systems. Towards Comparative and International Penology (Dds) R.P., Weiss & N. South, Gordon and Breach Publisher Amsteldijk Płatek Monika Young Offenders and Their Familes The Human Right Issue, w: Young Offenders and Their Familes The Human Right Issue, IAJFCM (Eds.) Proceeding th th of the 14 International Congres in Bremen, Germany, From August 28 to September nd , Forum Ferlag Godesberg Gmbh Płatek Monika Law in Every Day Practice Teaching Law in School and Prisons Legal Clinic Program for Law School Students, High School Students and Penitentiary Institutions Residents Origin and Development of the Programm, w: Materiały Konferencji Szkoleniowej, Moskwa Poczobut Jerzy Der Leasingvertrag im Gesetzesentwurf von 1997 über die Aenderung des polnischen Zivilgesetzbuches eine Einführung, w: Festschrift für Ulrich Drobnig [red.: J. Basedow, K.J. Hopt, H. Koetz), Tübingen Rajski Jerzy The Challenges of Adapting Law to Market Economies in Post-communism Central European Countries, w: New Developments in International Commercial and Consumer Law, Oxford, Hart Publising Sójka-Zielińska Katarzyna L assistance dans la resolution des conflicts dans les pays slaves du nord (Rapport de synthese), w: L assistance dans la resolution des conflicts. Recueils de la Société Jean Bodin pour l historie comparative des institutions, vol. 65, part 4, Bruxelles Sójka-Zielińska Katarzyna La bannissement hors de la frontière dans la philosophie penale des Lumières, w: La Frontière deso prigines a nos jours, Bordeaux Winczorek Piotr Axiological Foundations of the Constitution of Poland, Sait Louis- -Warszawa. Transatlantic Law Journal, Vol Wołodkiewicz Witold La discussion des philosophes et juristes au XVIIIème siècle concernant la repression penale, w: Antropologie juridique. Melanges Pierre Braun, Limoges Wołodkiewicz Witold Droit romain, discipline au dela des frontière, w: La Frontière deso prigines a nos jours, Bordeaux Wołodkiewicz Witold Favor debitoris a favor creditoris nel diritto civile polacco, w: Il debito internazionale,roma Wyrzykowski Mirosław Gemeinsame Wurzeln der Menschenrechte Schranken des Staates in der neuen polnischen Verassung, w: Globalisierung und informationelle Rechtskultur in Europa [eds.: S. Lamnek, M.-Th. Tinnefeld], Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft Wyrzykowski Mirosław La reforme du Tribunal Constitutonnel polonaise, Droits Polonaise Contemporain Polish Contemporary Law 1997, No. 1-4 Zabłocka Maria Leges duodecim tabularum secundum Hotomanum reconstructae, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 49, 1997, z. 1-2 Zielińska Eleonora, Frankowski S. Legal Respondences to AIDS. A Polish Perspective, w: Legal Respondences to AIDS in Comperative Perspective, Kluwer Law International, Wyd. S. Frankowski

15 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK V. KOMENTARZE Barzycka-Banaszczyk Małgorzata Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, C.H. Beck Chojna-Duch Elżbieta Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Cieślak Zbigniew, Jagielski Jacek, Rączka Krzysztof Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Dubowik Anna Komentarz do ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, w: Prawo pracy [red.: Z. Salwa], Warszawa, PWN Dubowik Anna Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o służbie cywilnej, w: Prawo pracy [red.: Z. Salwa], Warszawa, PWN Ereciński Tadeusz, Ciszewski J. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. III: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Florek Ludwik [red. naukowy] Encyklopedia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Salwa Zbigniew, Skoczyński Jacek Kodeks pracy. Komentarz, w: Prawo pracy [red.: Z. Salwa], Warszawa, PWN Gersdorf Małgorzata, Skoczyński Jacek Encyklopedia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych [red. nauk.: L. Florek], Warszawa, Dom Wydawniczy ABC Goronowski Wacław Komentarz do znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, <Biblioteka Podatkowa>, t. 3, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Grzybowski Marek [współautor] Komentarz do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Warszawa, KiK Harla Andrzej G. Wzory umów nazwanych (contracti nominati), Warszawa Izdebski Hubert Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, wyd. VII, Warszawa, Transit Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, UOP, SG, PSP, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o kombatantach, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Jędrasik-Jankowska Inetta Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, w: Prawo socjalne [red. nauk.: I. Jędrasik-Jankowska], Warszawa, PWN Litwińska Marta Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wzór z komentarzem, Warszawa, C.H. Beck Pietrzykowski Krzysztof [red.], Skowrońska-Bocian Elżbieta Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa, C.H. Beck Pietrzykowski Krzysztof, Jedliński A. Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Warszawa Płatek Monika, Bojarski Ł. Z prawem na Ty, wyd. II uaktualnione i poszerzone, Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawniczej Rączka Krzysztof Kodeks pracy według jednolitego tekstu z 23 grudnia 1997 r. Z komentarzem, Warszawa

16 270 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK 1998 Salwa Zbigniew Kodeks pracy komentarz, wyd. II rozszerzone, Warszawa, Wyd. Branta Skoczyński Jacek Komentarz do ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa, KiK Szachułowicz Jan Komentarz do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, Warszawa, Wydawnictwo MON Szachułowicz Jan Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Warszawa, PWN Szubiakowski Marek, Szubielska D. Zbiór prawa podatkowego, Tom II: Komentarze, orzecznictwo, wyjaśnienia. Dział III K.P.A., Warszawa, C.H. Beck Świstowska Agata Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Warszawa, KiK Waluga Marek Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, <Biblioteka Podatkowa> t. 1 [aktualizacja], Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze PWN Wojtaszek-Mik Ewa, Goronowski S. Ustawa antymonopolowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Przepisy, Warszawa, C.H. Beck VI. INNE Bałtruszajtys Grażyna Karol Koranyi jako pedagog, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Bałtruszajtys Grażyna Wydział Prawa i Administracji, w: Informator WPiA, rok akademicki , Warszawa Banasiński Cezary [red.], Oniszczuk J. [red.] Konstytucja Trybunał Konstytucyjny (zbiór studiów), Warszawa Bardach Juliusz Powrót do źródeł. Przemówienie na uroczystości nadania doktoratu h.c. Uniwersytetu Wileńskiego 21 października 1997 roku, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 50, z. 1 Bardach Juliusz Ze wspomnień o Karolu Koranyim, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Chojna-Duch Elżbieta [red.] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Florek Ludwik Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie prawa pracy, Erida Goronowski Wacław [red.] Księga jubileuszowa prof. dr hab. Leona Kurowskiego, Warszawa, KiK Gwiżdż Andrzej [red.] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa Izdebski Hubert [wstęp oraz red. naukowa] Nowe prawo samorządowe, Warszawa, Wyd. ABC Kocot Wojciech Nota bibliograficzna dotycząca komentarza autorstwa J. Hermanowskiego i J.D. Jastrzębskiego do Konwencji wiedeńskiej o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku, Państwo i Prawo, nr 5 Kulesza Władysław [opracowanie i wstęp] Wacław Makowski o państwie współczesnym, Warszawa Okolski Józef [red.] Prawo handlowe, Warszawa, KiK

17 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE... ZA ROK Paszkowska Marzena, Sobotka Roman, Zabłocka Maria Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1995, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 49, z. 1-2 Paszkowska Marzena, Sobotka Roman, Zakrzewski Andrzej Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1996, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 50, z. 1 Płatek Monika Elizabeth Fry Obecna i nieznana, Ośka, nr 3-4 Rosner Anna Królowie polscy i ich rodziny, Warszawa Sobotka Roman Bibliografia zawartości CPH za lata , Czasopismo Prawno- -Historyczne, t. 50, z. 2 Sójka-Zielińska Katarzyna Karol Koranyi ze wspomnień o Nauczycielu i Człowieku, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 50, z. 1 Sójka-Zielińska Katarzyna Prawo karne w dziełach Karola Koranyiego, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Szyszkowska Maria Drogowskazy, Warszawa, Polska Agencja Promocyjna Szyszkowska Maria Spotkania w salonie, wyd. II, Warszawa, Wyd. Twój Styl Szyszkowska Maria Stwarzanie siebie, wyd. II, Warszawa, Wyd. Geminis Interlibro Turska Anna, Winczorek Piotr Ehrlich Stanisław Wspomnienie pośmiertne, Państwo i Prawo, nr 3 Wołodkiewicz Witold Karol Koranyi Profesor profesorów, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Wyrzykowski Mirosław [red.] Tryby uchwalania polskich konstytucji, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych Wyrzykowski Mirosław [red.] Constitution Making Process, Warszawa, Institute of Public Affairs Wyrzykowski Mirosław [red.], Woźnicki J. [red.] Współpłatność za studia a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych Zabłocka Maria O pracach bibliograficznych Karola Koranyiego, w: Karol Koranyi ( ). Studia w stulecie urodzin [red.: S. Salmonowicz], Toruń Zestawienie opracował na podstawie sprawozdań dostarczonych przez poszczególne Instytuty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Bielecki

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec kwiecień 3 4/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 579 580 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA

JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA STUDIA IURIDICA XLIII/2004 Tomasz Stawecki WPiA UW JAWNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ PRAWNA I. WPROWADZENIE W rozwijającej się od stuleci myśli filozoficznoprawnej, a także w rozmaitych pracach prawniczych podejmujących

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2013/NR 2 (5)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2013/NR 2 (5) Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2013/NR 2 (5) Themis Polska Nova Redakcja: prof. dr hab. Jacek Sobczak redaktor naczelny Członkowie redakcji: prof.

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej

Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Tomasz Sroka Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej Disciplinary Liability in the Light of Article 42 of the Constitution

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo