Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka"

Transkrypt

1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International Conference Effectiveness of the European System of Protection of Human Rights , Warszawa, Sejm Patronat Honorowy: Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjoern Jagland Organizatorzy/Organizers: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP Współpraca/Co-operation: Centrum Badawcze OPF, Fundacja Praw Podstawowych, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy 1

2 Patroni Dozbud Development; Dolina Smaku; Artefe; Agencja Reklamowa Maga Języki robocze konferencji: polski, angielski, rosyjski (Working languages of the Conference: Polish, English, Russian Simultaneous Interpretation) Koordynator Konferencji/Coordinator of the Conference: prof. Jerzy Jaskiernia mobile (+48) Sekretarz Konferencji/Secretary of the Conference: mgr Kamil Spryszak mobile (+48) Program konferencji (Programme of the Conference) 17 kwietnia 2011 (niedziela) 17 April 2011 (Sunday) restauracja U Chłopa, Hotel Gromada, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2 - kolacja powitalna, połączona z prezentacją książki z poprzedniej międzynarodowej konferencji naukowej: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości (tom I i II, Toruń 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek); prezentacji dokonają: prezes Wydawnictwa dr Adam Marszałek, redaktor naukowy książki prof. Jerzy Jaskiernia, recenzenci: prof. Anna Łabno i prof. Marek Zubik oraz redaktor prowadząca Judyta Węgłowska (Inaugural Dinner with presentation of the book with materials from the previous Conference: Transformation of the Judicial Systems ). 18 kwietnia 2011 (poniedziałek) 18 April 2011 (Monday) Sejm RP (Polish Parliament), Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8, wejście główne - rejestracja uczestników (registration of participants); wejście do Sejmu na podstawie listy uczestników Konferencji i okazania dowodu tożsamości (entrance to the Sejm upon list of participants of the Conference and presentation of the ID card); Sejm RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8, sala nr 118 uroczyste otwarcie konferencji (Official Opening of the Conference); - otwarcie: dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji UJK, prof. Jerzy Jaskiernia; - wystąpienie Wicemarszałka Sejmu, prof. Stefana Niesiołowskiego; 2

3 - wystąpienie J.M. Rektora UJK, prof. Reginy Renz; - wystąpienie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego; - wystąpienie Ministra Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego; - wystąpienie Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu, amb. Urszuli Gacek; - przesłanie Sekretarza Generalnego Rady Europy, Thorbjoerna Jaglanda Pierwsza Sesja Plenarna Rozwój systemu ochrony praw człowieka (First Plenary Session Development of the System of Protection of Human Rights) - przewodniczy: prof. Wojciech Sokolewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego) Prof. Herbert Schambeck (University of Linz, Former President of the Austrian Federal Council, Vienna, Austria), The idea of man and human rights in present; Prof. Genowefa Grabowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Prawa człowieka u progu XXI wieku. Rozwój i kierunki zmian; Prof. Detlef Merten (były rektor Niemieckiej Wyższej Szkoły Administracji w Speyer, sędzia Sądu Konstytucyjnego Nadrenii Palatynatu, Niemcy), Mehrebenen-Grundrechtsschutz in Europa; Prof. Jerzy Oniszczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Równowaga i równość w sferze ochrony wolności i praw człowieka; Prof. Karel Klima (Faculty of Law, University of West Bohemia, Pilsen, Czechy), Efficiency of the Relationship between Constitutional Law and European Human Rights Law; Dr hab. Jerzy Kolarzowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Prawa socjalne - prawami człowieka. Różnorodność i perspektywy unifikacji; Prof. Galina Sadovnikova (Moscow State Law Academy, Moskwa, Federacja Rosyjska), The Role of Parliament in Protection of Human Rights; Prof. Petr Melnik, członek Rady Najwyższej Ukrainy, rektor Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Kijów, Ukraina), Роль парламента Украины в системе защиты прав человека przerwa na kawę (Coffee break) Sejm, sala Druga sesja plenarna Uwarunkowania efektywności europejskiego system ochrony praw człowieka (Second Plenary Session Conditions of 3

4 the Effectiveness of European System of Protection of Human Rights ) przewodniczy: prof. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego); Prof. Leszek Garlicki (Uniwersytet Warszawski, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu), Kryteria oceny efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka; Prof. Jerzy Jaskiernia (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Rada Europy, Unia Europejska i OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka - synergia działań czy konkurencja?; Dr Piotr Świtalski (ambasador tytularny, Dyrektor ds. planowania politycznego, Sekretariat Generalny Rady Europy, Strasburg, Francja), Europejski system ochrony praw człowieka: OBWE a Rada Europy na tle zmian w środowisku politycznym Europy; Amb. Jan-Willem Bertens (European Parliament Former Members Association, Holandia), Human Rights in the European Union; Prof. Stanisław Kaźmierczyk (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Wykonywanie Europy i praw człowieka przez Unię Europejską; Prof. Nóra Chronowski (Jean Monnet Chair, University of Pécs, Faculty of Law, Węgry), Integration of European Human Rights Standards the Accession of EU to the ECHR; Prof. Andrzej Wróbel (Instytut Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego), Ochrona tymczasowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Prof. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wątki islamskie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Prof. Zbigniew Lasocik (dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Zakaz tortur standard, inny wymiar i nowe wyzwania; Prof. Ryszard Czarny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Nordycki model ochrony praw człowieka obiad/lunch, restauracja Hawełka, Sejm, Stary Dom Poselski; Sejm, sala Pierwszy panel dyskusyjny Problemy ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy (First Panel Problems of the Protection of Human Rights in the System of the Council of Europe ) przewodniczy: sędzia Trybunału Stanu, Sylweriusz Marcin Królak (przewodniczący Rady Fundacji Praw Podstawowych) Dr Ireneusz C. Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński), Czy ETPCz mógłby rozpoznać skargę dotyczącą rzezi Ormian w roku 1915 r.? 4

5 Uwagi o właściwości czasowej (ratione temporis) ETPCz; Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Zasada ETPCz marginesu oceny w zakresie immunitetu jurysdykcyjnego państwa; Adw. Justyna Metelska (Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Wyrok pilotażowy jako nowy instrument rozstrzygania sporów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Kompetencje doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako próba rozszerzenia jego jurysdykcji; Dr Anna Rakowska (Uniwersytet Łódzki), Ewolucja i znaczenie dla państw stron prawa do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Prawo do wolności słowa a płatne reklamy wyborcze w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i ustawodawstwa RP; Dr Joanna Kielin-Maziarz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Agnieszka Kos (doktorant UJK), Swoboda wypowiedzi politycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Mgr Stanisław Paruch (doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Warszawa), Prawo do obrony w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz (Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Rola Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w praktyce krajowego adwokata; Mgr Edward Denkiewicz (prezes Zarządu, Autostrada Wschodnia Sp. z o.o.), Efektywność mechanizmu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej; dyskusja przerwa na kawę Sejm, sala konferencyjna - Drugi Panel Dyskusyjny Problemy ochrony praw człowieka w systemie Unii Europejskiej (Second Panel Problems of the Protection of Human Rights in the System of the European Union ) przewodniczy dr Jerzy Rychlik (Instytut Nauk Prawnych PAN, dyrektor Fundacji Promocji Prawa Europejskiego) Prof. Mikola Doroshenko (проректор по международным вопросам Национального университета Государственной налоговой службы Украины, 5

6 Kijów, Ukraina), Значение Хартии ЕС об основных правах 2000 года для формирования механизма защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе; Dr Leszek Bielecki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu w systemie ochrony praw człowieka; Dr Paulina Justyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Europejskiego), Wpływ niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na ewolucję ochrony praw podstawowych w prawie UE; Adw. Andrzej Szejna (b. Wiceprzewodniczący Komisji Prawa Parlamentu Europejskiego, Kancelaria Salans), Parlament Europejski wobec problematyki ochrony praw człowieka; Dr Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Problem bezpośredniego stosowania Karty Praw Podstawowych UE przez organy administracji publicznej; Adw. Piotr Kułak (doktorant UMCS w Lublinie), Mechanizm ochronny praw podstawowych w obrębie Unii Europejskiej rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych; Mgr Jarosław Hołub (UMCS Lublin), Znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Łukasz Baratyński (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Wydział Ekonomii i Finansów), Prawo do ochrony środowiska w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka w świetle dokonań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mgr Robert Materna (przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji Polskiej SA oraz Firm Pracujących na Rzecz TP Błękitna Linia ), Efektywność Agencji Praw Podstawowych w świetle opinii Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie integracji pracowników imigrantów(2010 C 354/03); Mgr Swietłana Sydun (doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), Przestrzeganie praw człowieka na Ukrainie. Wpływ Unii Europejskiej; dyskusja przerwa na kawę Sejm, sala Trzeci panel dyskusyjny Problemy współdziałania Rady Europy, OBWE i Unii Europejskiej w sferze ochrony praw człowieka (Third Panel 6

7 Problems of the Cooperation of Council of Europe, OSCE and European Union in the Area of Protection of Human Rights ) przewodniczy: dr Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski) Dr Izabela Justyńska (EUH-E w Elblągu), Spór kompetencyjny między Trybunałem Sprawiedliwości UE a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Mgr Marta Osypowicz (doktorant UJK), Rola Komisarza Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Mgr Anna Deryng (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego), Efektywność Europejskiego Rzecznika Ochrony Praw Obywatelskich; Mgr Błażej Karwacki (doktorant UJK), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a RPO w Rzeczypospolitej Polskiej; Mgr Wojciech Kasprzyk (Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona wolności słowa osób uwięzionych w Polsce Mgr Kamil Spryszak (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności człowieka w systemie aksjologicznym OBWE Mgr Karolina Mrozik (doktorant UJK), Przedstawiciel do spraw Wolności Mediów OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Joanna Skowron (doktorant UJK), Ocena niezależności funkcjonowania mediów w latach przez Przedstawiciela do spraw Wolności Mediów OBWE ; Mgr Marcin Heinze (doktorant UJK), Edukacyjne prawa mniejszości narodowych w kontekście działalności Wysokiego Komisarza Do Spraw Mniejszości Narodowych OBWE; Mgr Rafał Wojda (doktorant UJK), Prawo mniejszości narodowych do posługiwania się własnym językiem a rola języka urzędowego w świetle opinii Wysokiego Komisarza OBWE do Spraw Mniejszości Narodowych; Magdalena Kraśkiewicz (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Rola Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODiHR) w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Ewelina Bielak (UMCS Lublin), Prawo do wolności wyznania osób korzystających w pomocy społecznej ma terenie Unii Europejskiej; dyskusja przerwa na kawę 7

8 14.30 Sejm, sala Czwarty panel dyskusyjny Krajowe a międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka (Fourth Panel Internal and International Instruments of the Protection of Human Rights ) przewodniczy: dr hab. Jerzy Ciapała (Uniwersytet Szczeciński) Prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Wpływ orzecznictwa ETPCz na zakres prawa do prywatności osób publicznych w prawie krajowym; Dr Jarosław Sułkowski, Mgr Patrycja Wrocławska (Uniwersytet Łódzki), Wolność przemieszczania się w Konstytucji RP oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Dr Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Prawo do rozsądnego czasu aresztowania i jego implikacje dla organów władzy RP; Dr Iwona Wrońska (Instytut Nauk Politycznych UJK), Prawo do ochrony życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego Kanady (analiza porównawcza); Mgr Rafał Kubik (doktorant UJK), Konstytucyjna zasada ochrony rodziny a europejskie standardy ochrony praw człowieka na tle orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego cudzoziemców; Mgr Adam Demecki (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Realizacja w polskim procesie karnym zasady Nemo se ipso accusare tenetur jako wprowadzenie europejskich standardów rzetelnego procesu; Mgr Weronika Kundera (doktorant w Centrum im. Willego Brandta we Wrocławiu), Podmiotowe prawo obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Mgr Katarzyna Syroka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Ochrona zdrowia i prawa pacjenta jako praw człowieka - wpływ europejskiego orzecznictwa na polskie ustawodawstwo; Mgr Krystian Mazur (doktorant UJK), Rola Komisji Weneckiej w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Bartosz Mendyk (Kancelaria Prawna Ius Europae), Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej - organy Unii wobec Rezolucji ONZ. Studium na podstawie sprawy Jusuf i Kadi (C-402/05 P i C-415/05 P); Mgr Marcin Nowotka (członek Zarządu Powiatu, Maków Mazowiecki, doktorant UJK), Rola Amnesty International w europejskim systemie ochrony praw człowieka; dyskusja przerwa na kawę 8

9 16.45 Sejm, sala Piąty panel dyskusyjny Ochrona praw człowieka w sferze wymiaru sprawiedliwości (Fifth Panel Protection of Human Rights in the Sphere of Judicial Systems ) przewodniczy: dr hab. Ryszard Chruściak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych); Prof. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski, Kierownik Katedry Prawa Karnego), Stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakładach karnych i aresztach śledczych; Gen. dr Jacek Pomiankiewicz (rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Status więźnia niebezpiecznego a ochrona praw osób pozbawionych wolności w polskim systemie penitencjarnym; Dr Olga Łachacz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Prawa Międzynarodowego Publicznego), Rozsądny termin tymczasowego aresztowania w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko RP; Dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski), Wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa do prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Robert Pelewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, doktorant Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku), Ujawnianie danych osobowych oraz informacji zarejestrowanych w systemie dozoru elektronicznego w kontekście konstytucyjnych i międzynarodowych gwarancji ochrony życia prywatnego; Mgr Piotr Zamelski (Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania), Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym; Mgr Marcin Matyja (Sąd Rejonowy w Legnicy), Prawo do rzetelnego procesu w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Martyna Pieszczek (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego), Reguły postępowania dowodowego w polskim procesie karnym a gwarancje przestrzegania praw człowieka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Aplik. adw. Paweł Gość (doktorant UJK), Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów do toczącego się postępowania lub zapobiegania popełnienia nowego przestępstwa w świetle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Mgr Sebastian Ostrouch (doktorant UJK), Stosowanie środków technicznych przez organa ścigania na przykładzie lokalizacji GPS i BTS oraz kontroli operacyjnej (w postaci posłuchu telekomunikacyjnego) w świetle systemu ochrony praw człowieka; Dr Krzysztof Urbaniak (Poznań), Prawo do głosowania osób pozbawionych wolności w świetle standardów europejskich i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Anna Kotowska (doktorant UJK), Prawo więźniów do posługi religijnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 9

10 Aplik. adw. Agata Helena Skóra (Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Ewolucja standardów właściwej opieki medycznej osób pozbawionych wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Marek Olszewski (doktorant UJK), Prawo człowieka do sądu a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych; Ariel Falkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Zasada ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej; dyskusja Sejm, sala konferencyjna - Szósty panel dyskusyjny Nowe wyzwania w sferze europejskiego systemu ochrony praw człowieka (Sixth Panel New Challenges in the Area of the European System of the Protection of Human Rights ) przewodniczy dr Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Dr Hanna Machińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Europejska Konwencja Praw Człowieka jako instrument ochrony prawnej jednostki w związku z zagrożeniami środowiska; Mgr Ivanna Ilchenko (Kirkland program/wroclaw University, Law PhD Kyiv-Mohula University/Ukraine), Human Rights Protection: European Court of Human Rights Ukrainian and Polish Experience; Dr Kazimierz Kopystyński (prezes Stowarzyszenia "Dzieci w Europie"), Ewolucja praw dziecka; Dr Andrzej Adamczyk (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Ewolucja prawnomiędzynarodowej regulacji prawa jednostki do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez bezprawie władzy publicznej; Dr Krzysztof Prokop (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego), Ochrona praw człowieka w czasie stanu nadzwyczajnego. Standardy europejskie; Dr Michał Stępień (Katedra Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Opieka dyplomatyczna a ochrona praw człowieka; Płk dr Władysław Przyjemski (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Ochrona praw człowieka w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego; 10

11 17.55 Mgr Aleksander Szalecki (Stratego Doradztwo Europejskie, Warszawa), Sankcje organizacji międzynarodowych w walce z terroryzmem a ochrona praw człowieka; Dr Agnieszka Malicka (Uniwersytet Wrocławski), Zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody w polskim systemie prawa; Dr Grzegorz Wąsiewski (radca prawny, Warszawa), Znaczenie zasady niezawisłości sędziowskiej z perspektywy wybranych kierunków współczesnej filozofii prawa; Marek Przysucha (sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, doktorant Uniwersytetu Śląskiego), Konstytucja i prawo międzynarodowe w procesie budowania podstawy sądowego rozstrzygnięcia poszukiwanie nowego modelu sądowej ochrony praw i wolności obywateli; Mgr Łukasz Urbański (doktorant UJK), Prawo do posiadania broni a podmiotowe prawo człowieka do ochrony życia; Mgr Magdalena Kramska (doktorant Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Prokreacja medycznie wspomagana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Karol Bator (doktorant UJK), Ochrona życia nienarodzonego a zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych; dyskusja Sejm, sala Siódmy panel dyskusyjny Problemy skutecznego zwalczania rasizmu i wszelkich form dyskryminacji (Seventh Panel Problems of Effective Combat with Racism and All Forms of Discrimination ) przewodniczy: dr Artur Preisner (Uniwersytet Wrocławski); Dr Łukasz Pikuła (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Prawo człowieka do słusznego prawa; Dr Anna Chmielarz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji), Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI); Mgr Ryszard Wajszczak (doktorant UJK), Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Barbara Grabowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa), Dwie prędkości ochrony przed dyskryminacją w Europie Strasburg v. Luksemburg; Mgr Iwona Mucha (doktorant UJK), Dyskryminacja pozytywna w świetle standardów Rady Europy; Dr Michał Gołoś (rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), Status mniejszości polskiej na Litwie i mniejszości litewskiej w Polsce w świetle ustawodawstw krajowych i standardów europejskich; 11

12 17.45 Mgr Adam Kirpsza (doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka; Mgr Mirosław Kałużny (doktorant UJK), Ochrona praw mniejszości romskiej w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka; Dr Anna Śledzińska-Simon (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor), Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Problemy skutecznego zwalczania dyskryminacji w świetle polskiej ustawy o równym traktowaniu (ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania); Mgr Michał Długosz (doktorant UJK), Ochrona praw człowieka a dyskryminacja osób ze względu na orientację seksualną; Dr Edyta Widawska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością), Zasada równego traktowania w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością; Mgr Monika Orłowska (doktorant UJK), Pozycja osób niepełnosprawnych w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Joanna Piotrowicz (doktorant UJK), Dyskryminacja rasowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Irmina Pacho (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa), Efektywność antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej a dostęp do urzędów publicznych; dyskusja Sejm, sala Ósmy panel dyskusyjny Tendencje rozwojowe europejskiego systemu ochrony praw człowieka (Eight Panel Development Tendencies of the European System of Protection of Human Rights ) przewodniczy dr Ewa Popławska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego) Dr Bartosz Skwara (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka - rozważania teoretycznoprawne; Mgr Łukasz Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Globalizm a regionalizm w dziedzinie ochrony praw człowieka; Dr Hubert Kaczmarczyk (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Prawo do szczęścia - prawem człowieka? Krytyka koncepcji praw socjalnych; Mgr Anna Suchodolska (doktorant), Uwarunkowania Karty Praw Człowieka w edukacyjnej obronie tożsamości ludzkiej; 12

13 Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski), Zakres zastosowania unijnych praw podstawowych - czy to już Stany Zjednoczone Europy?; Dr Marcin Menkes (analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa), Sankcje gospodarcze jako instrument ochrony praw człowieka: efektywność vs. legalność Dr Marek Ciecierski (Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim), Korporacje transnarodowe a przypadki łamania praw człowieka; Mgr Robet Bobkier (radca prawny, Jelenia Góra), Regulacje prawne wymierzone przeciwko rajom podatkowym a ochrona praw człowieka; Dr Beata Pawlica (Zakład Socjologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Realizacja praw socjalnych a działalność Organizacji Pozarządowych, Mgr Renata Kopczyk (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, aplikant adwokacki), Ochrona praw człowieka w sporcie; Dr Aleksandra Siedlaczek-Szwed (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Opieka logopedyczna a prawa dziecka Mgr Bartłomiej Hejnar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Ochrona praw podstawowych w prawie podatkowym w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Mgr Krzysztof Borowski (doktorant UJK), Ochrona praw człowieka w obszarze podatkowym jako przedmiot działań Komisarza Praw Człowieka Rady Europy; Mgr Weronika Parczewska (doktorant UJK), Ochrona praw i wolności człowieka po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen; dyskusja uroczysta kolacja; restauracja U Chłopa, Hotel Gromada, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2 (Official Dinner) 19 kwietnia 2011 (wtorek) -19 April (Tuesday) 09.00, Sejm RP, sala 118 Trzecia sesja plenarna Przesłanki skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka (Third Plenary Session Perequisities of the Effectiveness of the European System of Protection of Human Rights ) przewodniczy: prof. Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji). 13

14 Prof. Jerzy Menkes (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie), Funkcjonariusz versus organizacja międzynarodowa prawa podstawowe versus immunitet jurysdykcyjny; Prof. Jan Svak, Dr Boris Balog (Pan European University, Bratislava, Słowacja), Trends in the judicature of European Court of Human Rights and the execution of judgments of European Court of Human Rights in Slovakia; Prof. Krzysztof Drzewicki (Uniwersytet Gdański, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), The Modalities of Simplified Procedures for Amending the European Convention on Human Rights; Doc. Aleksander Waszkiewicz (były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Białorusi, Katedra Prawa Międzynarodowego, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś), Spontaneous assemblies in the decisions of the ECHR and in the national legislation Dr Rafał Wiewiórowski (Generalny Inspektor Danych Osobowych; Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji), Przyszłość Konwencji 108 Rady Europy jako podstawy europejskiego systemu ochrony prywatności; Prof. Irina Aliebastrova (Moscow State Law Academy, Moskwa, Federacja Rosyjska), The Natural Law Conception of Human Rights in European and Russian Law; Dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, wiceprzewodniczący Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), Instytucjonalne gwarancje niezależności sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako czynnik wpływający na efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka; Dr Tomáš L alík (Comenius University, Faculty of Law, Bratislava, Słowacja), Understanding the Binding Effect of the Case-Law of the ECtHR in Domestic Legal Order; Dr Adam Bodnar (Zakład Praw Człowieka WPiA UW): Zasada subsydiarności a implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących państw trzecich; Maxime Kononenko (doradca ministra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Kijów, Ukraina ), Институциональный механизм защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе przerwa na kawę (Coffee break) 14

15 11.15 Sejm, sala Czwarta sesja plenarna Uwarunkowania rozwoju systemu ochrony praw człowieka (Fourth Plenary Session: Conditions of Further Development of System of Protection of Human Rights ) przewodniczy: prof. Marek Mazurkiewicz (przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego) Prof. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych), Transeuropejski wymiar makro-systemu grup dyspozycyjnych w społeczeństwie obywatelskim; Prof. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, sędzia Sądu Najwyższego), dr Witold Sobczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN), Wolność sumienia i wyznania prawo człowieka czy iluzja?; Ks. prof. Jerzy Kułaczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Znaczenie nauczania Kościoła o prawach rodziny dla kultury europejskiej; Prof. Bartosz Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi), Między relatywizmem a uniwersalizmem praw człowieka we współczesnej filozofii prawa; Dr Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji; Prof. Elżbieta Weiss (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), System ochrony prawnej praw jednostki w procesie aplikowania o środki unijne; Prof. Mieczysław Dudek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Ekonomiczne aspekty prawnej ochrony konsumenta w Europie; Prof. Сауле Кошкеновна Амандыковa (Karagandijskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. J.A. Bukietowa, Karaganda, Republika Kazachstan), Развитие концепции прав человека в Конституции Республики Казахстан 1995 года; dyskusja; ceremonia zakończenia konferencji (Closing Ceremony) obiad/lunch, restauracja Hawełka, Sejm, Stary Dom Poselski; Pozostali uczestnicy Konferencji Other participants of the Conference: 1) Dr Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski); 2) Mgr Piotr Bandyk (doktorant UJK); 3) Stanisław Baran (WSM w Legnicy); 4) Adw. Jukub Baraniewski (Kancelaria Jakub Baraniewski, Jarosław); 5) Mgr Grażyna Baranowska (Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych PAN); 6) Dr n. hum. inż. Ryszard Bednarski, Wydział Zagadnień Europejskich, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie; 15

16 7) Mgr Karolina Baratyńska (Kielce); 8) dr Maciej Bernatt, Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW; 9) Renata Bielecka; 10) Igor A. Bieleckij (zastępca prokuratora okręgowego, Lwów, Ukraina); 11) Filip Bielicki (Akademia Finansów w Warszawie); 12) Aga Blicharska; 13) Mgr Anna Błaszczak (Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich); 14) Dr Joanna Braciak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Oddział we Wrocławiu; 15) Dr hab. Paweł Chmielnicki, kierownik Katedry Teorii Prawa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 16) Agnieszka Cieleń, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego; 17) Rafał Dąbrowski (Politechnika Świętokrzyska); 18) Mgr Teresa Demecka (kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy) 19) Mgr inż. Wacław Demecki (założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy); 20) Ernest Dębiński (Uniwersytet Rzeszowski); 21) Prof. Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji); 22) Jerzy Fabijański (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie); 23) Prof. Jan Filip, Czechy; 24) Mgr Przemysław Florjanowicz - Błachut, Wydział Prawa Europejskiego, Naczelny Sąd Administracyjny; 25) Mgr Katarzyna Gałka (Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie); 26) Dr Monika Giżyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); 27) Taras Golopych (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 28) Dr Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny); 29) Ilona Grądzka (KUL Lublin); 30) Mgr inż. Andrzej Grzesiewicz (Business Centre Club, sekretarz Loży Warszawskiej); 31) Prof. Marian Grzybowski (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego; 32) Dr Agata Gumieniak (Instytut Ekonomii i Administracji UJK); 33) Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego; 34) Dr Grzegorz Kopczyński (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 35) Dr Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji); 36) Diana Kalita (studentka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland - Grupa Lokalna ELSA Rzeszów); 37) Urszula Klejnowska-Musiołek (sędzia Sądu Okręgowego oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości); 38) Mgr Marta Kłopocka-Jasińska (WSM w Legnicy, Wydział Prawa); 39) Mgr Danuta Konarska (PWSZ Legnica); 40) Dr Lena Kondratieva-Bryzik (Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie); 41) Dr Grzegorz Kopczyński (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy); 42) Prof. Jerzy Kornaś, Kierownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 43) Dr Małgorzata Kozak (Akademia Leona Koźmińskiego); 16

17 44) Jerzy Koźniewski (były minister Rządu Londyńskiego); 45) Dr Jolanta Kubicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; 46) Dr Józef Kusiak (prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy); 47) Dr Marian Krysiak, Komendant Rejonowy Policji w Kolnie; 48) Dr Grzegorz Kuca (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego); 49) Mgr Zuzanna Kulińska (doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UW); 50) Mgr Agnieszka Kurczuk (Parlament Europejski); 51) Mgr Ewelina Lenart; 52) Andrzej Krysiak, Dozbud; 53) St. kpr. pchor. Krzysztof Ługowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu); 54) Justyna Łukomska (WSM w Legnicy); 55) Adw. Hubert Maciąg; 56) Prof. Zbigniew M. Maciąg (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego); 57) Marcin Maj (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie); 58) Mgr Anna Michalak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego); 59) Prof. Jevgenij Michurin (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica) 60) Dr Przemysław Mijal (Uniwersytet Szczeciński); 61) Dr Piotr Mikuli (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego) 62) Dr Andrzej Misiak (Instytut Hematologii i Transfuzjologii Krwi, Warszawa); 63) Dr Elżbieta Morawska (Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, WPiA UKSW w Warszawie); 64) Mgr Magdalena Nestman (Legnica); 65) Adw. Katarzyna Niedużak (Kancelaria Doradztwa Biznesowego, Warszawa); 66) Mgr Anna Nowak; 67) Mgr Marcin Nowotka (doktorant UJK); 68) Mgr Janusz Okoń, Eurogospodarka ; 69) Mgr Anna Olszewska (Legnica); 70) Mgr Marcin Olszówka (Instytut Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego); 71) Dr Bartłomiej Opaliński (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Uczelni Łazarskiego w Warszawie); 72) Adw. Beata Ordowska (Komplementariusz Spółki TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K.); 73) Jerzy Osypowicz, PhD., Prezes Fundacji Wymiany Innowacji w Nauce i Technice, Warszawa; 74) Michał Panek; 75) Mgr Ada Paprocka (Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW); 76) Mgr Ewa Patrzek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy); 77) Mgr Joanna Piotrowicz; 78) Mgr Maciej Plutecki, Dyrektor Biura, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan; 79) Prof. Władysław Rozwadowski (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 80) Dr Bogusław Purski (kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie); 17

18 81) Dr Leszek Ruchwa, Prezes Zarządu Artefe, Kielce; 82) Urszula Rybacka, Dozbud; 83) Mgr Rafał Rykowski (doktorant UJK); 84) Dr Ewa Schwierskott-Matheson (Uniwersytet w Regensburgu, Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung); 85) Katarzyna Sierakowska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji); 86) Mgr Maciej Sierakowski (Warszawa); 87) Prof. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji); 88) Józef Skutecki (prezes Mineral Sp. z o.o., Józefów; były poseł na Sejm RP); 89) Dr B. Skwara (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy); 90) Prof. Jacek Sobczak (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, sędzia Sadu Najwyższego); 91) Mgr Piotr Sopa, Eurogospodarka ; 92) Mgr Sławomir Spurek, PHU Spurek Kielce; 93) Paweł Stacho; 94) Mgr Bartłomiej Starzec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 95) Dr Kinga Stasiak (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL Jana Pawła II w Lublinie); 96) Mgr Katarzyna M. Steckiewicz; 97) Mgr Kamil Strzępek, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW; 98) Adw. Małgorzata Supera (Kancelaria Adwokacka Supera, Warszawa). 99) Elżbieta Sypuła-Chruściak; 100) Prof. Delain Swenson (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL Jana Pawła II w Lublinie); 101) Dr Norbert Szczęch (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 102) Dr Anna Szyszka ((Instytut Ekonomii i Administracji UJK); 103) Prof. Allan Tatham, Wielka Brytania; 104) Dr Hab. Antoni Volobujev (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 105) Prof. Tatiana Vasilieva, Moskwa; 106) Prof. Natalia Varlamova, Moskwa; 107) Mgr Ryszard Wajszczak; 108) Mgr Przemysław Wasylik (doktorant UJK); 109) Dr Agnieszka Wilk - Ilewicz, Wydział Prawa Europejskiego, Naczelny Sąd Administracyjny; 110) Prof. Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji); 111) Adw. Adam Włoch (Adwokaci i Radcowie Prawni, Kraków); 112) Mgr Wojciech Śliwski (Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego); 113) Piotr Wielogórski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie); 114) Prof. Waldemar J. Wołpiuk, Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie; 115) Adw. Michał Woś (Kancelaria Adwokacja Broniszewski & Granecki Sp.j. w Warszawie); 116) Zbigniew Zalewski, prezes, Dozbud; 117) Prof. Halina Zięba-Załucka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie); 118) Mgr Michał Ziółkowski (Doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN); 119) Bartosz Żmuda (UMCS); 18

19 120) Krystyna Żurek, dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, Warszawa. Referaty do zamieszczenia w książce pokonferencyjnej: 1) Prof. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Ostateczny termin dokonywania opłaty konferencyjnej: 15 kwietnia 2011 (Conference fee account; deadline for payment 15 April 2011) Opłatę (Conference fee) w kwocie (amount) 350,00 PLN należy przelać na konto: Name of the Account: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, Kielce Number of the Account: Bank Handlowy w Warszawie S.A z dopiskiem J064 Konferencja Praw Człowieka (dołączyć należy dane do faktury, m.in. NIP). IBAN for Poland: PL SWIFT Code CITIPLPX Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym. Zakwaterowanie w hotelu (Hotel accommodation). Organizatorzy zapewniają hotel uczestnikom zagranicznym (Hotel Gromada, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2). Uczestnicy krajowi rezerwują i opłacają hotel we własnym zakresie. Celem ułatwienia rezerwacji, organizatorzy dokonali zamówienia odpowiedniej puli miejsc w Hotelu Gromada po cenach preferencyjnych (hotel położony jest w centrum Warszawy, z łatwym dostępem do miejsca obrad i odbędą się w nim obie kolacje): Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa, tel. (22) kategoria: «««(pokoje jedno i dwuosobowe) Przy rezerwacji podać hasło: Konferencja Praw Człowieka. (Hotel accommodation is provided by Organizers for foreign participants: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warsaw; other participants make reservation and payment on their own directly in the hotel). Termin nadsyłania tekstu roboczego referatu lub tez 15 kwietnia 2011 na adres sekretarza konferencji, Kamila Spryszaka ; teksty przeznaczone są wyłącznie do ułatwienia pracy tłumaczom (Deadline to submit a working version of the paper to unable interpretation 10 April 2011). Termin nadsyłania tekstu referatu (komunikatu) przeznaczonego do publikacji 31 maja 2011 na adres mailowy koordynatora konferencji, prof. Jerzego Jaskierni (Deadline to submit final version of the paper for publication 31 May 2011 on mailing address of the Coordinator of the Conference). Referat/text of paper: 15 stron (pages) + 1 strona (page) English Summary; przypisy u dołu strony (footnotes in the down of the page), Times New Roman, 12, interline 1,5. 19

20 20

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, pozwalam sobie przesłać Państwu do wiadomości stanowiska w sprawie projektu ustawy: o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie września Hotel Westin, Warszawa MEDÓW Warsaw nternational Media Summit Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia Strategie zarządzania częstotliwościami- jak zrównoważyć wyzwania konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo