Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka"

Transkrypt

1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International Conference Effectiveness of the European System of Protection of Human Rights , Warszawa, Sejm Patronat Honorowy: Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjoern Jagland Organizatorzy/Organizers: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP Współpraca/Co-operation: Centrum Badawcze OPF, Fundacja Praw Podstawowych, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy 1

2 Patroni Dozbud Development; Dolina Smaku; Artefe; Agencja Reklamowa Maga Języki robocze konferencji: polski, angielski, rosyjski (Working languages of the Conference: Polish, English, Russian Simultaneous Interpretation) Koordynator Konferencji/Coordinator of the Conference: prof. Jerzy Jaskiernia mobile (+48) Sekretarz Konferencji/Secretary of the Conference: mgr Kamil Spryszak mobile (+48) Program konferencji (Programme of the Conference) 17 kwietnia 2011 (niedziela) 17 April 2011 (Sunday) restauracja U Chłopa, Hotel Gromada, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2 - kolacja powitalna, połączona z prezentacją książki z poprzedniej międzynarodowej konferencji naukowej: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości (tom I i II, Toruń 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek); prezentacji dokonają: prezes Wydawnictwa dr Adam Marszałek, redaktor naukowy książki prof. Jerzy Jaskiernia, recenzenci: prof. Anna Łabno i prof. Marek Zubik oraz redaktor prowadząca Judyta Węgłowska (Inaugural Dinner with presentation of the book with materials from the previous Conference: Transformation of the Judicial Systems ). 18 kwietnia 2011 (poniedziałek) 18 April 2011 (Monday) Sejm RP (Polish Parliament), Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8, wejście główne - rejestracja uczestników (registration of participants); wejście do Sejmu na podstawie listy uczestników Konferencji i okazania dowodu tożsamości (entrance to the Sejm upon list of participants of the Conference and presentation of the ID card); Sejm RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8, sala nr 118 uroczyste otwarcie konferencji (Official Opening of the Conference); - otwarcie: dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji UJK, prof. Jerzy Jaskiernia; - wystąpienie Wicemarszałka Sejmu, prof. Stefana Niesiołowskiego; 2

3 - wystąpienie J.M. Rektora UJK, prof. Reginy Renz; - wystąpienie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego; - wystąpienie Ministra Sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego; - wystąpienie Stałego Przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu, amb. Urszuli Gacek; - przesłanie Sekretarza Generalnego Rady Europy, Thorbjoerna Jaglanda Pierwsza Sesja Plenarna Rozwój systemu ochrony praw człowieka (First Plenary Session Development of the System of Protection of Human Rights) - przewodniczy: prof. Wojciech Sokolewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego) Prof. Herbert Schambeck (University of Linz, Former President of the Austrian Federal Council, Vienna, Austria), The idea of man and human rights in present; Prof. Genowefa Grabowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Prawa człowieka u progu XXI wieku. Rozwój i kierunki zmian; Prof. Detlef Merten (były rektor Niemieckiej Wyższej Szkoły Administracji w Speyer, sędzia Sądu Konstytucyjnego Nadrenii Palatynatu, Niemcy), Mehrebenen-Grundrechtsschutz in Europa; Prof. Jerzy Oniszczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Równowaga i równość w sferze ochrony wolności i praw człowieka; Prof. Karel Klima (Faculty of Law, University of West Bohemia, Pilsen, Czechy), Efficiency of the Relationship between Constitutional Law and European Human Rights Law; Dr hab. Jerzy Kolarzowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Prawa socjalne - prawami człowieka. Różnorodność i perspektywy unifikacji; Prof. Galina Sadovnikova (Moscow State Law Academy, Moskwa, Federacja Rosyjska), The Role of Parliament in Protection of Human Rights; Prof. Petr Melnik, członek Rady Najwyższej Ukrainy, rektor Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Kijów, Ukraina), Роль парламента Украины в системе защиты прав человека przerwa na kawę (Coffee break) Sejm, sala Druga sesja plenarna Uwarunkowania efektywności europejskiego system ochrony praw człowieka (Second Plenary Session Conditions of 3

4 the Effectiveness of European System of Protection of Human Rights ) przewodniczy: prof. Marek Zubik (Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego); Prof. Leszek Garlicki (Uniwersytet Warszawski, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu), Kryteria oceny efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka; Prof. Jerzy Jaskiernia (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Rada Europy, Unia Europejska i OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka - synergia działań czy konkurencja?; Dr Piotr Świtalski (ambasador tytularny, Dyrektor ds. planowania politycznego, Sekretariat Generalny Rady Europy, Strasburg, Francja), Europejski system ochrony praw człowieka: OBWE a Rada Europy na tle zmian w środowisku politycznym Europy; Amb. Jan-Willem Bertens (European Parliament Former Members Association, Holandia), Human Rights in the European Union; Prof. Stanisław Kaźmierczyk (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Wykonywanie Europy i praw człowieka przez Unię Europejską; Prof. Nóra Chronowski (Jean Monnet Chair, University of Pécs, Faculty of Law, Węgry), Integration of European Human Rights Standards the Accession of EU to the ECHR; Prof. Andrzej Wróbel (Instytut Nauk Prawnych PAN, sędzia Sądu Najwyższego), Ochrona tymczasowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Prof. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wątki islamskie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Prof. Zbigniew Lasocik (dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Zakaz tortur standard, inny wymiar i nowe wyzwania; Prof. Ryszard Czarny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Nordycki model ochrony praw człowieka obiad/lunch, restauracja Hawełka, Sejm, Stary Dom Poselski; Sejm, sala Pierwszy panel dyskusyjny Problemy ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy (First Panel Problems of the Protection of Human Rights in the System of the Council of Europe ) przewodniczy: sędzia Trybunału Stanu, Sylweriusz Marcin Królak (przewodniczący Rady Fundacji Praw Podstawowych) Dr Ireneusz C. Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński), Czy ETPCz mógłby rozpoznać skargę dotyczącą rzezi Ormian w roku 1915 r.? 4

5 Uwagi o właściwości czasowej (ratione temporis) ETPCz; Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Zasada ETPCz marginesu oceny w zakresie immunitetu jurysdykcyjnego państwa; Adw. Justyna Metelska (Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Wyrok pilotażowy jako nowy instrument rozstrzygania sporów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Kompetencje doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako próba rozszerzenia jego jurysdykcji; Dr Anna Rakowska (Uniwersytet Łódzki), Ewolucja i znaczenie dla państw stron prawa do wolnych wyborów w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Prawo do wolności słowa a płatne reklamy wyborcze w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i ustawodawstwa RP; Dr Joanna Kielin-Maziarz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Agnieszka Kos (doktorant UJK), Swoboda wypowiedzi politycznej w świetle art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Mgr Stanisław Paruch (doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Warszawa), Prawo do obrony w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Adw. Bogdana Słupska-Uczkiewicz (Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Rola Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w praktyce krajowego adwokata; Mgr Edward Denkiewicz (prezes Zarządu, Autostrada Wschodnia Sp. z o.o.), Efektywność mechanizmu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej; dyskusja przerwa na kawę Sejm, sala konferencyjna - Drugi Panel Dyskusyjny Problemy ochrony praw człowieka w systemie Unii Europejskiej (Second Panel Problems of the Protection of Human Rights in the System of the European Union ) przewodniczy dr Jerzy Rychlik (Instytut Nauk Prawnych PAN, dyrektor Fundacji Promocji Prawa Europejskiego) Prof. Mikola Doroshenko (проректор по международным вопросам Национального университета Государственной налоговой службы Украины, 5

6 Kijów, Ukraina), Значение Хартии ЕС об основных правах 2000 года для формирования механизма защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе; Dr Leszek Bielecki (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu w systemie ochrony praw człowieka; Dr Paulina Justyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Europejskiego), Wpływ niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na ewolucję ochrony praw podstawowych w prawie UE; Adw. Andrzej Szejna (b. Wiceprzewodniczący Komisji Prawa Parlamentu Europejskiego, Kancelaria Salans), Parlament Europejski wobec problematyki ochrony praw człowieka; Dr Piotr Ruczkowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Problem bezpośredniego stosowania Karty Praw Podstawowych UE przez organy administracji publicznej; Adw. Piotr Kułak (doktorant UMCS w Lublinie), Mechanizm ochronny praw podstawowych w obrębie Unii Europejskiej rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych; Mgr Jarosław Hołub (UMCS Lublin), Znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Łukasz Baratyński (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Wydział Ekonomii i Finansów), Prawo do ochrony środowiska w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mgr Katarzyna Kasowska-Pedrycz (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka w świetle dokonań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mgr Robert Materna (przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji Polskiej SA oraz Firm Pracujących na Rzecz TP Błękitna Linia ), Efektywność Agencji Praw Podstawowych w świetle opinii Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie integracji pracowników imigrantów(2010 C 354/03); Mgr Swietłana Sydun (doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), Przestrzeganie praw człowieka na Ukrainie. Wpływ Unii Europejskiej; dyskusja przerwa na kawę Sejm, sala Trzeci panel dyskusyjny Problemy współdziałania Rady Europy, OBWE i Unii Europejskiej w sferze ochrony praw człowieka (Third Panel 6

7 Problems of the Cooperation of Council of Europe, OSCE and European Union in the Area of Protection of Human Rights ) przewodniczy: dr Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski) Dr Izabela Justyńska (EUH-E w Elblągu), Spór kompetencyjny między Trybunałem Sprawiedliwości UE a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Mgr Marta Osypowicz (doktorant UJK), Rola Komisarza Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Mgr Anna Deryng (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego), Efektywność Europejskiego Rzecznika Ochrony Praw Obywatelskich; Mgr Błażej Karwacki (doktorant UJK), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a RPO w Rzeczypospolitej Polskiej; Mgr Wojciech Kasprzyk (Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona wolności słowa osób uwięzionych w Polsce Mgr Kamil Spryszak (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności człowieka w systemie aksjologicznym OBWE Mgr Karolina Mrozik (doktorant UJK), Przedstawiciel do spraw Wolności Mediów OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Joanna Skowron (doktorant UJK), Ocena niezależności funkcjonowania mediów w latach przez Przedstawiciela do spraw Wolności Mediów OBWE ; Mgr Marcin Heinze (doktorant UJK), Edukacyjne prawa mniejszości narodowych w kontekście działalności Wysokiego Komisarza Do Spraw Mniejszości Narodowych OBWE; Mgr Rafał Wojda (doktorant UJK), Prawo mniejszości narodowych do posługiwania się własnym językiem a rola języka urzędowego w świetle opinii Wysokiego Komisarza OBWE do Spraw Mniejszości Narodowych; Magdalena Kraśkiewicz (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie), Rola Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODiHR) w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Ewelina Bielak (UMCS Lublin), Prawo do wolności wyznania osób korzystających w pomocy społecznej ma terenie Unii Europejskiej; dyskusja przerwa na kawę 7

8 14.30 Sejm, sala Czwarty panel dyskusyjny Krajowe a międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka (Fourth Panel Internal and International Instruments of the Protection of Human Rights ) przewodniczy: dr hab. Jerzy Ciapała (Uniwersytet Szczeciński) Prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Wpływ orzecznictwa ETPCz na zakres prawa do prywatności osób publicznych w prawie krajowym; Dr Jarosław Sułkowski, Mgr Patrycja Wrocławska (Uniwersytet Łódzki), Wolność przemieszczania się w Konstytucji RP oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Dr Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Prawo do rozsądnego czasu aresztowania i jego implikacje dla organów władzy RP; Dr Iwona Wrońska (Instytut Nauk Politycznych UJK), Prawo do ochrony życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego Kanady (analiza porównawcza); Mgr Rafał Kubik (doktorant UJK), Konstytucyjna zasada ochrony rodziny a europejskie standardy ochrony praw człowieka na tle orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego cudzoziemców; Mgr Adam Demecki (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Realizacja w polskim procesie karnym zasady Nemo se ipso accusare tenetur jako wprowadzenie europejskich standardów rzetelnego procesu; Mgr Weronika Kundera (doktorant w Centrum im. Willego Brandta we Wrocławiu), Podmiotowe prawo obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Mgr Katarzyna Syroka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Ochrona zdrowia i prawa pacjenta jako praw człowieka - wpływ europejskiego orzecznictwa na polskie ustawodawstwo; Mgr Krystian Mazur (doktorant UJK), Rola Komisji Weneckiej w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Bartosz Mendyk (Kancelaria Prawna Ius Europae), Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej - organy Unii wobec Rezolucji ONZ. Studium na podstawie sprawy Jusuf i Kadi (C-402/05 P i C-415/05 P); Mgr Marcin Nowotka (członek Zarządu Powiatu, Maków Mazowiecki, doktorant UJK), Rola Amnesty International w europejskim systemie ochrony praw człowieka; dyskusja przerwa na kawę 8

9 16.45 Sejm, sala Piąty panel dyskusyjny Ochrona praw człowieka w sferze wymiaru sprawiedliwości (Fifth Panel Protection of Human Rights in the Sphere of Judicial Systems ) przewodniczy: dr hab. Ryszard Chruściak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych); Prof. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski, Kierownik Katedry Prawa Karnego), Stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakładach karnych i aresztach śledczych; Gen. dr Jacek Pomiankiewicz (rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Status więźnia niebezpiecznego a ochrona praw osób pozbawionych wolności w polskim systemie penitencjarnym; Dr Olga Łachacz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Prawa Międzynarodowego Publicznego), Rozsądny termin tymczasowego aresztowania w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko RP; Dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski), Wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa do prywatności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Robert Pelewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, doktorant Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku), Ujawnianie danych osobowych oraz informacji zarejestrowanych w systemie dozoru elektronicznego w kontekście konstytucyjnych i międzynarodowych gwarancji ochrony życia prywatnego; Mgr Piotr Zamelski (Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania), Wybrane koncepcje dobra wspólnego w ujęciu prawnonaturalnym i normatywnym; Mgr Marcin Matyja (Sąd Rejonowy w Legnicy), Prawo do rzetelnego procesu w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Martyna Pieszczek (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego), Reguły postępowania dowodowego w polskim procesie karnym a gwarancje przestrzegania praw człowieka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Aplik. adw. Paweł Gość (doktorant UJK), Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów do toczącego się postępowania lub zapobiegania popełnienia nowego przestępstwa w świetle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Mgr Sebastian Ostrouch (doktorant UJK), Stosowanie środków technicznych przez organa ścigania na przykładzie lokalizacji GPS i BTS oraz kontroli operacyjnej (w postaci posłuchu telekomunikacyjnego) w świetle systemu ochrony praw człowieka; Dr Krzysztof Urbaniak (Poznań), Prawo do głosowania osób pozbawionych wolności w świetle standardów europejskich i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Anna Kotowska (doktorant UJK), Prawo więźniów do posługi religijnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 9

10 Aplik. adw. Agata Helena Skóra (Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Ewolucja standardów właściwej opieki medycznej osób pozbawionych wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Marek Olszewski (doktorant UJK), Prawo człowieka do sądu a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych; Ariel Falkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Zasada ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej; dyskusja Sejm, sala konferencyjna - Szósty panel dyskusyjny Nowe wyzwania w sferze europejskiego systemu ochrony praw człowieka (Sixth Panel New Challenges in the Area of the European System of the Protection of Human Rights ) przewodniczy dr Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Dr Hanna Machińska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Europejska Konwencja Praw Człowieka jako instrument ochrony prawnej jednostki w związku z zagrożeniami środowiska; Mgr Ivanna Ilchenko (Kirkland program/wroclaw University, Law PhD Kyiv-Mohula University/Ukraine), Human Rights Protection: European Court of Human Rights Ukrainian and Polish Experience; Dr Kazimierz Kopystyński (prezes Stowarzyszenia "Dzieci w Europie"), Ewolucja praw dziecka; Dr Andrzej Adamczyk (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Ewolucja prawnomiędzynarodowej regulacji prawa jednostki do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez bezprawie władzy publicznej; Dr Krzysztof Prokop (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego), Ochrona praw człowieka w czasie stanu nadzwyczajnego. Standardy europejskie; Dr Michał Stępień (Katedra Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Opieka dyplomatyczna a ochrona praw człowieka; Płk dr Władysław Przyjemski (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Ochrona praw człowieka w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego; 10

11 17.55 Mgr Aleksander Szalecki (Stratego Doradztwo Europejskie, Warszawa), Sankcje organizacji międzynarodowych w walce z terroryzmem a ochrona praw człowieka; Dr Agnieszka Malicka (Uniwersytet Wrocławski), Zakaz poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody w polskim systemie prawa; Dr Grzegorz Wąsiewski (radca prawny, Warszawa), Znaczenie zasady niezawisłości sędziowskiej z perspektywy wybranych kierunków współczesnej filozofii prawa; Marek Przysucha (sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, doktorant Uniwersytetu Śląskiego), Konstytucja i prawo międzynarodowe w procesie budowania podstawy sądowego rozstrzygnięcia poszukiwanie nowego modelu sądowej ochrony praw i wolności obywateli; Mgr Łukasz Urbański (doktorant UJK), Prawo do posiadania broni a podmiotowe prawo człowieka do ochrony życia; Mgr Magdalena Kramska (doktorant Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Prokreacja medycznie wspomagana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Karol Bator (doktorant UJK), Ochrona życia nienarodzonego a zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych; dyskusja Sejm, sala Siódmy panel dyskusyjny Problemy skutecznego zwalczania rasizmu i wszelkich form dyskryminacji (Seventh Panel Problems of Effective Combat with Racism and All Forms of Discrimination ) przewodniczy: dr Artur Preisner (Uniwersytet Wrocławski); Dr Łukasz Pikuła (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Prawo człowieka do słusznego prawa; Dr Anna Chmielarz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji), Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji zgodnie z zaleceniami Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI); Mgr Ryszard Wajszczak (doktorant UJK), Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Barbara Grabowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa), Dwie prędkości ochrony przed dyskryminacją w Europie Strasburg v. Luksemburg; Mgr Iwona Mucha (doktorant UJK), Dyskryminacja pozytywna w świetle standardów Rady Europy; Dr Michał Gołoś (rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), Status mniejszości polskiej na Litwie i mniejszości litewskiej w Polsce w świetle ustawodawstw krajowych i standardów europejskich; 11

12 17.45 Mgr Adam Kirpsza (doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka; Mgr Mirosław Kałużny (doktorant UJK), Ochrona praw mniejszości romskiej w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka; Dr Anna Śledzińska-Simon (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor), Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Problemy skutecznego zwalczania dyskryminacji w świetle polskiej ustawy o równym traktowaniu (ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania); Mgr Michał Długosz (doktorant UJK), Ochrona praw człowieka a dyskryminacja osób ze względu na orientację seksualną; Dr Edyta Widawska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością), Zasada równego traktowania w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością; Mgr Monika Orłowska (doktorant UJK), Pozycja osób niepełnosprawnych w europejskim systemie ochrony praw człowieka; Mgr Joanna Piotrowicz (doktorant UJK), Dyskryminacja rasowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Mgr Irmina Pacho (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa), Efektywność antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej a dostęp do urzędów publicznych; dyskusja Sejm, sala Ósmy panel dyskusyjny Tendencje rozwojowe europejskiego systemu ochrony praw człowieka (Eight Panel Development Tendencies of the European System of Protection of Human Rights ) przewodniczy dr Ewa Popławska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego) Dr Bartosz Skwara (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka - rozważania teoretycznoprawne; Mgr Łukasz Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Globalizm a regionalizm w dziedzinie ochrony praw człowieka; Dr Hubert Kaczmarczyk (Instytut Ekonomii i Administracji UJK), Prawo do szczęścia - prawem człowieka? Krytyka koncepcji praw socjalnych; Mgr Anna Suchodolska (doktorant), Uwarunkowania Karty Praw Człowieka w edukacyjnej obronie tożsamości ludzkiej; 12

13 Dr Agnieszka Frąckowiak-Adamska (Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski), Zakres zastosowania unijnych praw podstawowych - czy to już Stany Zjednoczone Europy?; Dr Marcin Menkes (analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa), Sankcje gospodarcze jako instrument ochrony praw człowieka: efektywność vs. legalność Dr Marek Ciecierski (Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim), Korporacje transnarodowe a przypadki łamania praw człowieka; Mgr Robet Bobkier (radca prawny, Jelenia Góra), Regulacje prawne wymierzone przeciwko rajom podatkowym a ochrona praw człowieka; Dr Beata Pawlica (Zakład Socjologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Realizacja praw socjalnych a działalność Organizacji Pozarządowych, Mgr Renata Kopczyk (doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, aplikant adwokacki), Ochrona praw człowieka w sporcie; Dr Aleksandra Siedlaczek-Szwed (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Opieka logopedyczna a prawa dziecka Mgr Bartłomiej Hejnar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Ochrona praw podstawowych w prawie podatkowym w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; Mgr Krzysztof Borowski (doktorant UJK), Ochrona praw człowieka w obszarze podatkowym jako przedmiot działań Komisarza Praw Człowieka Rady Europy; Mgr Weronika Parczewska (doktorant UJK), Ochrona praw i wolności człowieka po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen; dyskusja uroczysta kolacja; restauracja U Chłopa, Hotel Gromada, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2 (Official Dinner) 19 kwietnia 2011 (wtorek) -19 April (Tuesday) 09.00, Sejm RP, sala 118 Trzecia sesja plenarna Przesłanki skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka (Third Plenary Session Perequisities of the Effectiveness of the European System of Protection of Human Rights ) przewodniczy: prof. Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji). 13

14 Prof. Jerzy Menkes (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie), Funkcjonariusz versus organizacja międzynarodowa prawa podstawowe versus immunitet jurysdykcyjny; Prof. Jan Svak, Dr Boris Balog (Pan European University, Bratislava, Słowacja), Trends in the judicature of European Court of Human Rights and the execution of judgments of European Court of Human Rights in Slovakia; Prof. Krzysztof Drzewicki (Uniwersytet Gdański, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), The Modalities of Simplified Procedures for Amending the European Convention on Human Rights; Doc. Aleksander Waszkiewicz (były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Białorusi, Katedra Prawa Międzynarodowego, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś), Spontaneous assemblies in the decisions of the ECHR and in the national legislation Dr Rafał Wiewiórowski (Generalny Inspektor Danych Osobowych; Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji), Przyszłość Konwencji 108 Rady Europy jako podstawy europejskiego systemu ochrony prywatności; Prof. Irina Aliebastrova (Moscow State Law Academy, Moskwa, Federacja Rosyjska), The Natural Law Conception of Human Rights in European and Russian Law; Dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, wiceprzewodniczący Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), Instytucjonalne gwarancje niezależności sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako czynnik wpływający na efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka; Dr Tomáš L alík (Comenius University, Faculty of Law, Bratislava, Słowacja), Understanding the Binding Effect of the Case-Law of the ECtHR in Domestic Legal Order; Dr Adam Bodnar (Zakład Praw Człowieka WPiA UW): Zasada subsydiarności a implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących państw trzecich; Maxime Kononenko (doradca ministra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Kijów, Ukraina ), Институциональный механизм защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе przerwa na kawę (Coffee break) 14

15 11.15 Sejm, sala Czwarta sesja plenarna Uwarunkowania rozwoju systemu ochrony praw człowieka (Fourth Plenary Session: Conditions of Further Development of System of Protection of Human Rights ) przewodniczy: prof. Marek Mazurkiewicz (przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego) Prof. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych), Transeuropejski wymiar makro-systemu grup dyspozycyjnych w społeczeństwie obywatelskim; Prof. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, sędzia Sądu Najwyższego), dr Witold Sobczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN), Wolność sumienia i wyznania prawo człowieka czy iluzja?; Ks. prof. Jerzy Kułaczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Znaczenie nauczania Kościoła o prawach rodziny dla kultury europejskiej; Prof. Bartosz Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi), Między relatywizmem a uniwersalizmem praw człowieka we współczesnej filozofii prawa; Dr Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji), Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji; Prof. Elżbieta Weiss (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), System ochrony prawnej praw jednostki w procesie aplikowania o środki unijne; Prof. Mieczysław Dudek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Ekonomiczne aspekty prawnej ochrony konsumenta w Europie; Prof. Сауле Кошкеновна Амандыковa (Karagandijskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. J.A. Bukietowa, Karaganda, Republika Kazachstan), Развитие концепции прав человека в Конституции Республики Казахстан 1995 года; dyskusja; ceremonia zakończenia konferencji (Closing Ceremony) obiad/lunch, restauracja Hawełka, Sejm, Stary Dom Poselski; Pozostali uczestnicy Konferencji Other participants of the Conference: 1) Dr Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski); 2) Mgr Piotr Bandyk (doktorant UJK); 3) Stanisław Baran (WSM w Legnicy); 4) Adw. Jukub Baraniewski (Kancelaria Jakub Baraniewski, Jarosław); 5) Mgr Grażyna Baranowska (Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych PAN); 6) Dr n. hum. inż. Ryszard Bednarski, Wydział Zagadnień Europejskich, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie; 15

16 7) Mgr Karolina Baratyńska (Kielce); 8) dr Maciej Bernatt, Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW; 9) Renata Bielecka; 10) Igor A. Bieleckij (zastępca prokuratora okręgowego, Lwów, Ukraina); 11) Filip Bielicki (Akademia Finansów w Warszawie); 12) Aga Blicharska; 13) Mgr Anna Błaszczak (Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich); 14) Dr Joanna Braciak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Oddział we Wrocławiu; 15) Dr hab. Paweł Chmielnicki, kierownik Katedry Teorii Prawa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; 16) Agnieszka Cieleń, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego; 17) Rafał Dąbrowski (Politechnika Świętokrzyska); 18) Mgr Teresa Demecka (kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy) 19) Mgr inż. Wacław Demecki (założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy); 20) Ernest Dębiński (Uniwersytet Rzeszowski); 21) Prof. Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji); 22) Jerzy Fabijański (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie); 23) Prof. Jan Filip, Czechy; 24) Mgr Przemysław Florjanowicz - Błachut, Wydział Prawa Europejskiego, Naczelny Sąd Administracyjny; 25) Mgr Katarzyna Gałka (Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie); 26) Dr Monika Giżyńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); 27) Taras Golopych (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 28) Dr Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny); 29) Ilona Grądzka (KUL Lublin); 30) Mgr inż. Andrzej Grzesiewicz (Business Centre Club, sekretarz Loży Warszawskiej); 31) Prof. Marian Grzybowski (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego; 32) Dr Agata Gumieniak (Instytut Ekonomii i Administracji UJK); 33) Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego; 34) Dr Grzegorz Kopczyński (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 35) Dr Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji); 36) Diana Kalita (studentka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland - Grupa Lokalna ELSA Rzeszów); 37) Urszula Klejnowska-Musiołek (sędzia Sądu Okręgowego oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości); 38) Mgr Marta Kłopocka-Jasińska (WSM w Legnicy, Wydział Prawa); 39) Mgr Danuta Konarska (PWSZ Legnica); 40) Dr Lena Kondratieva-Bryzik (Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie); 41) Dr Grzegorz Kopczyński (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy); 42) Prof. Jerzy Kornaś, Kierownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 43) Dr Małgorzata Kozak (Akademia Leona Koźmińskiego); 16

17 44) Jerzy Koźniewski (były minister Rządu Londyńskiego); 45) Dr Jolanta Kubicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; 46) Dr Józef Kusiak (prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy); 47) Dr Marian Krysiak, Komendant Rejonowy Policji w Kolnie; 48) Dr Grzegorz Kuca (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego); 49) Mgr Zuzanna Kulińska (doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UW); 50) Mgr Agnieszka Kurczuk (Parlament Europejski); 51) Mgr Ewelina Lenart; 52) Andrzej Krysiak, Dozbud; 53) St. kpr. pchor. Krzysztof Ługowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu); 54) Justyna Łukomska (WSM w Legnicy); 55) Adw. Hubert Maciąg; 56) Prof. Zbigniew M. Maciąg (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego); 57) Marcin Maj (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie); 58) Mgr Anna Michalak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego); 59) Prof. Jevgenij Michurin (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica) 60) Dr Przemysław Mijal (Uniwersytet Szczeciński); 61) Dr Piotr Mikuli (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego) 62) Dr Andrzej Misiak (Instytut Hematologii i Transfuzjologii Krwi, Warszawa); 63) Dr Elżbieta Morawska (Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, WPiA UKSW w Warszawie); 64) Mgr Magdalena Nestman (Legnica); 65) Adw. Katarzyna Niedużak (Kancelaria Doradztwa Biznesowego, Warszawa); 66) Mgr Anna Nowak; 67) Mgr Marcin Nowotka (doktorant UJK); 68) Mgr Janusz Okoń, Eurogospodarka ; 69) Mgr Anna Olszewska (Legnica); 70) Mgr Marcin Olszówka (Instytut Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego); 71) Dr Bartłomiej Opaliński (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Uczelni Łazarskiego w Warszawie); 72) Adw. Beata Ordowska (Komplementariusz Spółki TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Sp. K.); 73) Jerzy Osypowicz, PhD., Prezes Fundacji Wymiany Innowacji w Nauce i Technice, Warszawa; 74) Michał Panek; 75) Mgr Ada Paprocka (Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW); 76) Mgr Ewa Patrzek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy); 77) Mgr Joanna Piotrowicz; 78) Mgr Maciej Plutecki, Dyrektor Biura, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan; 79) Prof. Władysław Rozwadowski (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 80) Dr Bogusław Purski (kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie); 17

18 81) Dr Leszek Ruchwa, Prezes Zarządu Artefe, Kielce; 82) Urszula Rybacka, Dozbud; 83) Mgr Rafał Rykowski (doktorant UJK); 84) Dr Ewa Schwierskott-Matheson (Uniwersytet w Regensburgu, Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung); 85) Katarzyna Sierakowska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa i Administracji); 86) Mgr Maciej Sierakowski (Warszawa); 87) Prof. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji); 88) Józef Skutecki (prezes Mineral Sp. z o.o., Józefów; były poseł na Sejm RP); 89) Dr B. Skwara (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy); 90) Prof. Jacek Sobczak (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, sędzia Sadu Najwyższego); 91) Mgr Piotr Sopa, Eurogospodarka ; 92) Mgr Sławomir Spurek, PHU Spurek Kielce; 93) Paweł Stacho; 94) Mgr Bartłomiej Starzec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 95) Dr Kinga Stasiak (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL Jana Pawła II w Lublinie); 96) Mgr Katarzyna M. Steckiewicz; 97) Mgr Kamil Strzępek, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW; 98) Adw. Małgorzata Supera (Kancelaria Adwokacka Supera, Warszawa). 99) Elżbieta Sypuła-Chruściak; 100) Prof. Delain Swenson (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL Jana Pawła II w Lublinie); 101) Dr Norbert Szczęch (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 102) Dr Anna Szyszka ((Instytut Ekonomii i Administracji UJK); 103) Prof. Allan Tatham, Wielka Brytania; 104) Dr Hab. Antoni Volobujev (Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica); 105) Prof. Tatiana Vasilieva, Moskwa; 106) Prof. Natalia Varlamova, Moskwa; 107) Mgr Ryszard Wajszczak; 108) Mgr Przemysław Wasylik (doktorant UJK); 109) Dr Agnieszka Wilk - Ilewicz, Wydział Prawa Europejskiego, Naczelny Sąd Administracyjny; 110) Prof. Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji); 111) Adw. Adam Włoch (Adwokaci i Radcowie Prawni, Kraków); 112) Mgr Wojciech Śliwski (Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego); 113) Piotr Wielogórski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie); 114) Prof. Waldemar J. Wołpiuk, Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie; 115) Adw. Michał Woś (Kancelaria Adwokacja Broniszewski & Granecki Sp.j. w Warszawie); 116) Zbigniew Zalewski, prezes, Dozbud; 117) Prof. Halina Zięba-Załucka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie); 118) Mgr Michał Ziółkowski (Doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN); 119) Bartosz Żmuda (UMCS); 18

19 120) Krystyna Żurek, dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, Warszawa. Referaty do zamieszczenia w książce pokonferencyjnej: 1) Prof. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Ostateczny termin dokonywania opłaty konferencyjnej: 15 kwietnia 2011 (Conference fee account; deadline for payment 15 April 2011) Opłatę (Conference fee) w kwocie (amount) 350,00 PLN należy przelać na konto: Name of the Account: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, Kielce Number of the Account: Bank Handlowy w Warszawie S.A z dopiskiem J064 Konferencja Praw Człowieka (dołączyć należy dane do faktury, m.in. NIP). IBAN for Poland: PL SWIFT Code CITIPLPX Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, całodzienne wyżywienie, publikację referatu (komunikatu) w wydawnictwie pokonferencyjnym. Zakwaterowanie w hotelu (Hotel accommodation). Organizatorzy zapewniają hotel uczestnikom zagranicznym (Hotel Gromada, Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2). Uczestnicy krajowi rezerwują i opłacają hotel we własnym zakresie. Celem ułatwienia rezerwacji, organizatorzy dokonali zamówienia odpowiedniej puli miejsc w Hotelu Gromada po cenach preferencyjnych (hotel położony jest w centrum Warszawy, z łatwym dostępem do miejsca obrad i odbędą się w nim obie kolacje): Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa, tel. (22) kategoria: «««(pokoje jedno i dwuosobowe) Przy rezerwacji podać hasło: Konferencja Praw Człowieka. (Hotel accommodation is provided by Organizers for foreign participants: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warsaw; other participants make reservation and payment on their own directly in the hotel). Termin nadsyłania tekstu roboczego referatu lub tez 15 kwietnia 2011 na adres sekretarza konferencji, Kamila Spryszaka ; teksty przeznaczone są wyłącznie do ułatwienia pracy tłumaczom (Deadline to submit a working version of the paper to unable interpretation 10 April 2011). Termin nadsyłania tekstu referatu (komunikatu) przeznaczonego do publikacji 31 maja 2011 na adres mailowy koordynatora konferencji, prof. Jerzego Jaskierni (Deadline to submit final version of the paper for publication 31 May 2011 on mailing address of the Coordinator of the Conference). Referat/text of paper: 15 stron (pages) + 1 strona (page) English Summary; przypisy u dołu strony (footnotes in the down of the page), Times New Roman, 12, interline 1,5. 19

20 20

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Efektywność europejskiego systemu ochrony Praw Człowieka, Warszawa, 18 19 kwietnia 2011 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Efektywność europejskiego systemu ochrony Praw Człowieka, Warszawa, 18 19 kwietnia 2011 r. Sprawozdanie Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Efektywność europejskiego systemu ochrony Praw Człowieka, Warszawa, 18 19 kwietnia 2011 r. W dniach 18 19 kwietnia 2011 r. odbyła się w Sejmie RP Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania nowe rozwiązania

Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka Nowe wyzwania nowe rozwiązania Invitation Call for Papers Międzynarodowa Konferencja Naukowa / International Conference z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SUB Hamburg A/543469. Rada Europy. a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009

SUB Hamburg A/543469. Rada Europy. a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 SUB Hamburg A/543469 Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia Wprowadzenie Część I: Rada Europy jako organizacja

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej W dniu 19 listopada 2015 r przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 7-8.XII.2015 UCHODŹCY: KRYZYS PRZERASTA UNIĘ?

WARSZAWA 7-8.XII.2015 UCHODŹCY: KRYZYS PRZERASTA UNIĘ? WARSZAWA 7-8.XII.2015 UCHODŹCY: KRYZYS PRZERASTA UNIĘ? UCHODŹCY: KRYZYS PRZERASTA UNIĘ? Warszawa, 7-8.XII.2015, centrum Ukraiński Świat ul. Nowy Świat 63 oraz ul. Krakowskie Przedmieście 3 Aula im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

IBIS Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych

IBIS Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych IBIS Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej i regionalnej Kielce, środa 27 maja

Bardziej szczegółowo

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN Dr Borys Budka

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 6-7 grudnia 2012 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dzień

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Międzyamerykański system ochrony praw człowieka

Spis treści. Międzyamerykański system ochrony praw człowieka Międzyamerykański system ochrony praw człowieka Luiz Guilherme Arcaro Conci The Inter-American System of Human Rights Protection: birth and evolution... 11 Eduard Bárány Two Roles of Constitutional and

Bardziej szczegółowo

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014)

Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Samorząd powiatowy w Polsce. 15 lat doświadczeń (1999-2014) Patronat honorowy konferencji: Związek Powiatów Polskich Kraśnik, dn. 05.06.2014r. Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA EUROPY I ŚWIATA

WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA EUROPY I ŚWIATA P R O G R A M Międzynarodowej Konferencji Naukowej WOJNA HYBRYDOWA NA UKRAINIE WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA EUROPY I ŚWIATA Piotrków Trybunalski, 23-24 listopada 2016 roku O R G A N I Z A T O R Z Y Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych pod redakcją Andrzeja Batora Mariusza Jabłońskiego Marka Maciejewskiego Krzysztofa Wójtowicza Wrocław 2013 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE OCHRONY WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH:

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: Załącznik nr 8 WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (organizator Rada

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ORGANIZATORZY KONFERENCJI Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. Sesja plenarna ( część 1) Moderator: dr hab. Wojciech Gizicki KUL

Program konferencji. Sesja plenarna ( część 1) Moderator: dr hab. Wojciech Gizicki KUL Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Koło Naukowe Studentów Politologii KUL,,Politea OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Rola służb specjalnych w państwie prawa 25 luty 2015 Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY POLSKIEJ DEMOKRACJI

DYLEMATY POLSKIEJ DEMOKRACJI KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DYLEMATY POLSKIEJ DEMOKRACJI POD HONOROWYM

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Program międzynarodowej konferencji zorganizowanej w związku z Europejskim Rokiem Obywateli Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Nałęczów 3-5. VI. 2013 Obrady

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia Zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY

EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie EUROPEJSKI KONGRES PENITENCJARNY w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie

Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów Harmonogram Konferencji 23.04.2015 Wrocław 23-24 kwietnia 2015 r. Zakwaterowanie uczestników: Hotel Premiere

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce KOMUNIKAT Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁY LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI ORGANIZUJĄ: XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII Fizjoterapia w praktyce 30 września 2 października 2016 Patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 PROGRAM V I I I M I E D Z Y N A R O D O W E J K O N F E R E N C J I N A U K O W E J MANAGEMENT 2012 ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE Siedlce 28-29 maja 2012 Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego

Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Choroba Alzheimera wyzwania i obszary wsparcia społecznego z okazji X-lecia działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich

Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich Konferencja Naukowo-Techniczna Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich pod patronatem honorowym: Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej Zakład Komunikacji Językowej Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Zakład Polszczyzny Historycznej i Współczesnej Oddział w Kielcach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo