POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA"

Transkrypt

1

2 POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014

3 Pod redakcją naukową Andrzeja Biercia Opracowanie Aneta Konefał, Urszula Majszyk, Grażyna Włosek, Jolanta Żołądkiewicz Korekta i opracowanie redakcyjne Marta Jaszczukowa, Grażyna Włosek Recenzenci działów 07, 09 Marzena Laskowska; 10 Mateusz Błachucki, Wojciech Drobny, Mariusz Maciejewski, Grzegorz Sibiga; 12, 13, 14 Przemysław Saganek; 15, 16, 22 Jolanta Jakubowska-Hara; 17 Irena Rzeplińska; 11, 18, 19 Barbara Bajor; 20 Lena Krysińska-Wnuk; 21 Elżbieta Tomkiewicz; 23 Wojciech Brzozowski Łamanie Sławomir Sobczyk ISBN Wydawca: Wolters Kluwer SA Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax Zamówienia: infolinia: , fax księgarnia internetowa: Copyright by Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2014 ISSN

4 PRZEDMOWA Kolejny XLIX tom Polskiej Bibliografii Prawniczej obejmuje dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2013 roku. Zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (podręczniki, repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (informatory, poradniki) oraz materiały zamieszczane w dodatku do Rzeczpospolitej Prawo co dnia oraz w dwutygodniku Wspólnota. W Polskiej Bibliografii Prawniczej rejestrowane są obok prac prawniczych także wybrane z uwagi na związek z zasadniczym jej przedmiotem pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego takich jak: kryminologia, kryminalistyka, medycyna, psychiatria i psychologia sądowa. Odnotowywane są także źródła prawa (dział 02). Obejmuje on wykaz organów promulgacyjnych, kodeksy i ustawy z komentarzem lub bez niego oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotyczące obowiązujących przepisów prawnych jak również projektów ustaw. Orzecznictwo sądowe z podziałem na poszczególne gałęzie prawa zawiera dział 03. Informacje o czasopismach prawniczych (wraz podaniem adresu redakcji i numeru ISSN) znajdują się w dziale 04.W PBP zamieszczony jest również wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych oraz ich skrótów opracowanych w 2013 roku. Pozyskiwanie danych bibliograficznych do PBP odbywa się z autopsji oraz z częściowym wykorzystaniem Przewodnika Bibliograficznego. Pozycje umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadającym jej treści. W wypadku, gdy to konieczne, zapis powtarzany jest w dwóch trzech innych działach. Numer porządkowy umieszczony jest przy pozycji po raz pierwszy pojawiającej się w tekście, powtarzana w kolejnym miejscu występuje bez numeru. Recenzje publikacji umieszczonych we wcześniejszych tomach PBP są opatrzone nawiasem kwadratowym. Ten sam znak sygnalizuje uwagi pochodzące od autorów Bibliografii, gdy tytuł pozycji nie wyjaśnia jej treści (glosy, niektóre wypowiedzi prasowe, publicystyka, wywiady). PBP zawiera dwa indeksy: indeks autorów prac publikowanych w Polsce oraz indeks autorów prac zagranicznych, recenzowanych w Polsce. W tym ostatnim wypadku nazwiska autorów podaje się w brzmieniu użytym w tekście recenzji. Zapisy w indeksach podzielone są na grupy. Pierwsza (bez szczególnego oznaczenia) zawiera pozycje autorskie (monografie, studia, artykuły, udziały w pracach zbiorowych). Pozostałe grupy oznaczono jako: red. redakcje, gl. glosy i komentarze, oprac. opracowania, polem. polemiki, przedm. przedmowy, wstępy, posłowia, rec. recenzje. PBP ma także wersję elektroniczną dostępną po wykupieniu subskrypcji na stronie www. bibliografia-prawnicza.pl. Obejmuje ona lata i jest aktualizowana raz w miesiącu. Stopniowo będzie poszerzana o kolejne, wcześniejsze tomy PBP aż po rok Od tomu XLII: 2006 współwydawcą PBP jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Andrzej Bierć 5

5

6 Wykaz czasopism 1. Acta Iuris Stetinensis Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011 nr 2 2. Acta UWr. Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo 2012 nr 314; 2013 nr 315 (1) 3. Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2012 nr 90,91; 2013 nr 92, Admin. Administracja. Teoria - dydaktyka praktyka 2012 nr 4; 2013 nr 1, 2 5. Admin.Publ.Białystok Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2012 nr 1, 2 6. ADR ADR Arbitraż i Mediacja 2013 nr Ann.UMCS Sectio G Ius Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius 2012 nr 59 z Ann.UMCS Sectio K Politologia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Arch.FPiFS Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2012 nr 2; 2013 nr Arch.Krymin. Archiwum Kryminologii 2012 nr Arch.Med.Sąd. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2012 nr 3, 4; 2013 nr 1, Białostockie Stud.Prawn. Białostockie Studia Prawnicze 2010 nr 8; 2011 nr 9, 10; 2012 nr BiK Bank i Kredyt 2013 nr Biul.Arbitrażowy Biuletyn Arbitrażowy. ABC Arbitrażu 2012 nr 18; 2013 nr 19, Biul.PTK Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 2010/2011 nr Casus Casus 2013 nr Czas Informacji Czas Informacji. Prawo Nowych Technologii. Informacja w Administracji i Gospodarce 2012 nr 4; 2013 nr 1, Czas.PH Czasopismo Prawno-Historyczne 2013 nr Czas.Prawa Karn. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2012 nr 4; 2013 nr Dziecko Krzywdzone Dziecko Krzywdzone 2013 nr Edukacja Prawnicza Edukacja Prawnicza 2013 nr Europ.Prz.Sądowy Europejski Przegląd Sądowy 2013 nr Fin.Kom. Finanse Komunalne 2013 nr 1/2-12 7

7 24. Folia Iuridica Wratisl. Folia Iuridica Wratislaviensis 2012 vol. 1 nr Forum Prawnicze Forum Prawnicze 2013 nr Gdańskie Stud.Międzynar. Gdańskie Studia Międzynarodowe 2011 nr1/2; 2012 nr 1/2 27. Gdańskie Stud.Prawn. Gdańskie Studia Prawnicze 2013 nr Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2012 nr 2-4; 2013 nr 1,2 29. Gdańsko-Łódzkie Rocz.PPiPS Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2011 nr 1; 2012 nr Glosa Glosa 2013 nr ikar internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr Ius et Administratio Ius et Administratio 2013 nr Ius Novum Ius Novum 2012 nr 4; 2013 nr Iustitia Iustitia 2012 nr 4; 2013 nr Journal of Ecology and Health Journal of Ecology and Health 2012 nr Jurysta Jurysta 2013 nr Jus Matriomoniale Jus Matrimoniale t. 18: Kontr.Państw Kontrola Państwowa 2013 nr Krajowa Rada Sądownictwa. Kwart. Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik 2013 nr Kwart.KSSiP Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013 nr Kwart.o Prawach Człowieka Kwartalnik o Prawach Człowieka 2011; 2012 nr 1-4; 2013 nr 1, Kwart.Prawa Podatk. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012 nr 2-4; 2013 nr Kwart.Prawa Prywat. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013 nr Kwart.Prawa Publ. Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 nr 3, 4; 2013 nr Metryka Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2012 nr 1, MPH Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2012 t Misc.Historico-Iuridica Miscellanea Historico-Iuridica 2012 t Monitor Podatkowy Monitor Podatkowy 2013 nr Monitor Prawa Bankowego Monitor Prawa Bankowego 2013 nr Monitor Prawa Celnego i Podatk. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2013 nr Monitor Prawa Handl. Monitor Prawa Handlowego 2013 nr Monitor Prawa Pracy Monitor Prawa Pracy 2013 nr Monitor Prawniczy Monitor Prawniczy 2013 nr N.Prz.Notarialny Nowy Przegląd Notarialny 2012 nr 4; 2013 nr Nieruchomości Nieruchomości 2013 nr Nowa Currenda Nowa Currenda 2013 nr Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2012 nr 1-3 8

8 58. Opolskie Stud.Adm.-Prawne Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012 t. 10 z OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013 nr OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 2013 nr OSwSG Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2013 nr Pal. Palestra 2013 nr 1/2-11/ PAP Przegląd Administracji Publicznej 2013 nr Paragraf na drodze Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 2013 nr Pieniądze i Więź Pieniądze i Więź 2013 nr PiP Państwo i Prawo 2013 nr Policja Policja 2012 nr Polit.Społ. Polityka Społeczna 2013 nr 1-11/ Polski Proces Cywilny Polski Proces Cywilny 2013 nr Polski Rocz.PC i PH Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2012 nr Pr.Nauk.UŚl. Z Dziejów Prawa Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Dziejów Prawa 2013 t Pr.Nauk.UŚl.SJLS Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Silesian Journal of Legal Studies 2013 nr Praca i ZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013 nr Prawo Asekuracyjne Prawo Asekuracyjne 2013 nr Prawo i Kościół Prawo i Kościół 2006 nr 1; 2010 nr 2; 2011 nr 3; 2012 nr Prawo i Medycyna Prawo i Medycyna 2012 nr 3/4; 2013 nr 1/2 77. Prawo i Podatki Prawo i Podatki 2013 nr Prawo i Polityka Prawo i Polityka 2012 nr Prawo i Środowisko Prawo i Środowisko 2013 nr Prawo i Więź Prawo i Więź 2012 nr 1-2; 2013 nr Prawo Kanon. Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 2012 nr 3, 4; 2013 nr Prawo Mediów Elektronicznych Prawo Mediów Elektronicznych 2012 nr Prawo Morskie Prawo Morskie 2013 t Prawo Zamówień Publ. Prawo Zamówień Publicznych 2012 nr 3, 4; 2013 nr PRIEL Polish Review of International and European Law 2012 nr inauguracyjny,1/2-3/4; 2013 nr Probacja Probacja 2013 nr Probl.Krymin. Problemy Kryminalistyki 2012 nr 277, 278; 2013 nr 279, Probl.Prawa i Admin. Problemy Prawa i Administracji 2013 nr Probl.Prawa Prywat.Międzynar. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2012 nr 10, Probl.Współczesnej Kryminalistyki Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2012 t. 16 9

9 91. Prokurator Prokurator 2012 nr Prokuratura i Prawo Prokuratura i Prawo 2013 nr Prz.Europejski Przegląd Europejski 2012 nr 2; 2013 nr 1, Prz.Legisl. Przegląd Legislacyjny 2013 nr Prz.Nauk. Disputatio Przegląd Naukowy Disputatio 2011 t. 12; 2012 t. 13, 14; 2013 t Prz.Orz.Podatk. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 nr Prz.Podatkowy Przegląd Podatkowy 2013 nr Prz.Policyjny Przegląd Policyjny 2012 nr 3, 4; 2013 nr 1, Prz.Praw.- Ekonom. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012 nr 1, Prz.Prawa Bankowego UW Przegląd Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego 2011 nr Prz.Prawa Egzekucyjnego Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2012 nr 11/12; 2013 nr 1/3-10/ Prz.Prawa Handl. Przegląd Prawa Handlowego 2013 nr Prz.Prawa Konstytucyjnego Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012 nr 3, 4; 2013 nr Prz.Prawa Ochrony Środowiska Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2013 nr Prz.Prawa Publ. Przegląd Prawa Publicznego 2013 nr Prz.Prawa Roln. Przegląd Prawa Rolnego 2012 nr 2; 2013 nr Prz.Prawa Wyznaniowego Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013 t Prz.Prawn.UAM Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012 nr Prz.Prawn.UW Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2012 nr 3/4; 2013 nr 1, Prz.Sądowy Przegląd Sądowy 2013 nr 1-11/ Prz.Sejmowy Przegląd Sejmowy 2013 nr Prz.Więziennictwa Pol. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2012 nr 76, 77; 2013 nr 78, Prz.Zach. Przegląd Zachodni 2012 nr 4; 2013 nr PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013 nr PYEL Polish Yearbook of Environmental Law 2012 nr Radca Prawny Radca Prawny 2013 nr Rejent Rejent 2013 nr Rev.Comp.Law The Review of Comparative Law 2012 nr Rocz-i Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2012 nr 3, 4; 2013 nr 23 z. 1, Rodzina i Prawo Rodzina i Prawo 2012 nr 23; 2013 nr 24, Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe 2012 nr 2; 2013 nr Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych 2010 nr 1, 2; 2012 nr Ruch PES Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013 nr Rzeczposp. Rzeczpospolita 2013 nr

10 125. Rzeszowskie Stud.Prawn. Rzeszowskie Studia Prawnicze 2012 nr Sam.Ter. Samorząd Terytorialny 2013 nr 1/ Służba Pracown. Służba Pracownicza 2013 nr Sprawy Międzynar. Sprawy Międzynarodowe 2012 nr 4; 2013 nr 1, Stos.Międzynar. Stosunki Międzynarodowe 2012 nr 2; 2013 nr 1, Stud. nad Autorytaryz. i Totalitaryz. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2012 nr 34 z Stud.Erasmiana Wratisl. Studia Erasmiana Wratislaviensia: zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 2011 nr 5; 2012 nr Stud.Europ. Studia Europejskie 2012 nr 3, Stud.Iur. Studia Iuridica 2013 nr Stud.Iur.Agraria Studia Iuridica Agraria 2012 t Stud.Iur.Lublin. Studia Iuridica Lublinensia 2012 nr Stud.Iur.Torun. Studia Iuridica Toruniensia 2012 nr nr 10, Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin. Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 2012 nr 8; 2013 nr Stud.Mat.TK Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego 2012 nr 44; 2013 nr 45, Stud.Praw.-Ekonom. Studia Prawno-Ekonomiczne 2012 nr 86; 2013 nr Stud.Prawa Prywat. Studia Prawa Prywatnego 2012 nr 3/4; 2013 nr 1, Stud.Prawa Publ. Studia Prawa Publicznego 2013 nr 1, Stud.Prawn. Studia Prawnicze 2012 nr 3, 4; 2013 nr Stud.Prawn.KUL Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012 nr Stud.Prawn.Rozprawy i Materiały Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 nr 1, Stud.Prawnoustrojowe Studia Prawnoustrojowe 2012 nr 17, 18; 2013 nr 19, Stud.Wyborcze Studia Wyborcze 2012 t. 13, 14; 2013 t Studenckie Zesz.Nauk. Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2012 nr Stud. z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2012 t Stud. z Zakresu PPiPS Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Stud. z Prawa Wyznaniowego Studia z Prawa Wyznaniowego 2012 nr Teka Komisji Prawniczej Teka Komisji Prawniczej 2011 nr 4; 2012 nr Transformacje Prawa Prywatnego Transformacje Prawa Prywatnego 2013 nr 1, Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia Społeczne -Teoria i Praktyka 2013 nr Ubezpieczenia w Rolnictwie Ubezpieczenia w Rolnictwie 2012 nr Unia Europejska.pl Unia Europejska.pl 2012 nr 6; 2013 nr Wiad.Ubezp. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2012 nr 3, 4; 2013 nr WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy 2013 nr 1-4

11 158. WRLAE Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2011 vol. 1 nr Wrocławskie Stud.Sądowe Wrocławskie Studia Sądowe 2012 nr 4; 2013 nr 1, Wrocławsko-Lwowskie Zesz.Prawn. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2012 nr Wspólnota Wspólnota 2013 nr YARS Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2012 vol 5 (7) 163. Z Zag.Nauk Sąd. Z Zagadnień Nauk Sądowych 2012 nr Zag.Sądownictwa Konstytucyjnego Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2012 nr 1, Zesz.Cywilistyczne Lege Artis Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis 2013 t Zesz.Koła Nauk.Prawa Krajów WNP Zeszyty Koła Naukowego Prawa Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw 2012 t Zesz.Nauk.PGiH Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2011 nr 1; 2012 nr Zesz.Nauk.Sąd.Admin. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013 nr Zesz.Nauk.U.Rzeszowski Prawo Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 2012 nr Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013 nr Zesz.Nauk.WSAiB Gdynia Prawo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu Gdynia Prawo 2012 nr Zesz.Nauk.WSIZiA Warszawa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2013 nr Zesz.Prawn.BAS Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012 nr 4; 2013 nr 1, Zesz.Prawn.UKSW Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012 nr ; 2013 nr Zesz.Prawn.WSEiA Bytom Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 2012 nr 12

12 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW AE AGH AM AON AR art. bhp (BHP) bibliogr. cz. częśc. EKPS EWG EWSPiA ETPCzł. ETS GATT GKA GKBZpNP IFiS IH IM INP PAN IPiSS IPN IPSiR ISP IŚl. IZ Akademia Ekonomiczna Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Medyczna Akademia Obrony Narodowej Akademia Rolnicza artykuł bezpieczeństwo i higiena pracy bibliografia część częściowo Europejski Komitet Praw Społecznych Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości General Agreement ontariffs and Trade Główna Komisja Arbitrażowa Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Historii PAN Instytut Morski Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia nauk Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pamięci Narodowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Instytut Studiów Politycznych PAN Instytut Śląski Instytut Zachodni jęz. k.c. KIO k.k. k.k.s. k.m. KNP k.p. k.p.a. k.p.c. K.P.K. k.p.k. KPSW k.p.w. k.r.i o. k.s.h. KUL k.w. MOP NATO niepubl. NRA NSA OZ orz. język kodeks cywilny Krajowa Izba Odwoławcza kodeks karny kodeks karny skarbowy kodeks morski Komitet Nauk Prawnych PAN kodeks pracy kodeks postępowania administracyjnego kodeks postępowania cywilnego Kodeks Prawa Kanonicznego kodeks postępowania karnego Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks spółek handlowych Katolicki Uniwersytet Lubelski kodeks wykroczeń Międzynarodowa Organizacja Pracy North Atlantic Treaty Organization niepublikowane Naczelna Rada Adwokacka Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy orzeczenie P. Politechnika PAN PISM popr. poz. Pr. Polska Akademia Nauk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poprawione pozycja Prace 13

13 Probl. Prz. przedr. PTE PWE PWN PWSZ ref. Rés. Res. Rias. rozp. rozsz. SA SG SGGW SGH SKO SN SO Soderż. SPDI PIIT Streszcz. Sum. Summ. supl. Problemy Przegląd przedruk Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Państwowe Wydawnictwo Naukowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa referat streszczenie w języku francuskim streszczenie w języku hiszpańskim streszczenie w języku włoskim rozporządzenie rozszerzone Sąd Apelacyjny Sąd Generalny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy streszczenie w języku rosyjskim Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji streszczenie streszczenie w języku angielskim streszczenie w języku łacińskim suplement T. Tom TK tł. TN TNOiK TS UE Trybunał Konstytucyjny tłumaczenie Towarzystwo Naukowe Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej U. Uniwersytet UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UG UJ UKSW UKW UŁ UMCS UMK UO UOKiK UR USz. UŚl. UW UwB UWM UWr. uzup. WPiA WSB WSD WSE WSH WSHiP WSiP WSIZiA WSPiA WSM WSP Wwa Wyd. zag. Zsf. Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Kielcach Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Opolski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śląski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Wrocławski uzupełnione Wydział Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Bankowa Wyższy Sąd Dyscyplinarny Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wyższa Szkoła Handlowa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Menedżerska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Warszawa Wydanie zagadnienie streszczenie w języku niemieckim

14 01. BIBLIOGRAFIE Bibliografie piśmiennictwa polskiego 1. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. W: Abiit, non obiit... s , (zob. 800) 2. Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina. Oprac. Józef Koredczuk. Acta UWr. Prawo 2012 nr 314 s. 9-16, (zob. 858) 3. Bibliografia prac profesora Adama Szpunara. Oprac. Małgorzata Serwach, Wojciech J. Katner. W: Profesor Adam Szpunar... s , (zob. 845) 4. Bibliografia prac Profesora Andrzeja Malinowskiego. W: Prawo, język, logika... s , (zob. 840) 5. Bibliografia prac Profesora Jerzego Lubowickiego. Oprac. Jacek Matuszewski. W: Prawo skarbowe i prawo finansowe... s , (zob. 837) 6. Bibliografia prac Profesora Zdzisława Czeszejki- -Sochackiego. W: Państwo prawa, parlamentaryzm... s , (zob. 828) 7. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok Cz Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. Stud.Prawn.KUL 2012 nr 3 s ; nr 4 s Bibliografia Profesora Jerzego Jana Markiewicza. Oprac. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria Regina Pałubska. Teka Komisji Prawniczej 2011 t. 4 s , (zob. 862) 9. Bibliografia publikacji prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej. Oprac. Artur Walasik. W: Szkice o finansach... s , (zob. 860) 10. Bibliografia publikacji Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli (2012). Oprac. Zofia Terendyj, Anna Węgrzecka. Prz.Sejmowy 2013 nr 1 s Bibliografia publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (listopad-grudzień 2012 r. - wrzesień-pażdziernik 2013 r.). Oprac. Marta Jaszczukowa. Zesz. Nauk.Sąd.Admin [Rubryka stała]. 12. Bibliografia uzupełniająca prac Profesora Stanisława Grodziskiego za lata Oprac. Anna Karabowicz. W: Krakowskie Studia z Historii... t. 5 s. XVII-XXIV, (zob. 1102) 13. Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2012 i 2013). Oprac. Sylwia Młodyszewska. Prawo Asekuracyjne 2013 nr 1 s ; nr 2 s ; nr 3 s ; nr 4 s Bibliografia zasad podejmowania działań przy użyciu siły (Rules of Engagement). Oprac. Marta Szuniewicz. Międzynarodowe Prawo Humanitarne t. 3: 2012 s , Sum., (zob. 6831) 15. Bibliography [Dot. prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji]. Oprac. Agata Jurkowska-Gomułka, Anna Warzybok. YARS 2012 nr 5(7) s Dorobek naukowy prof. dr. hab. Jerzego Wratnego w latach W: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania... s , (zob. 836) 17. Dorobek naukowy Profesora Edwarda Drozda. W: Rozprawy cywilistyczne... s. 9-13, (zob. 853) 18. Dorobek naukowy Profesora Teodora Szymanowskiego. W: Pozbawienie wolności , (zob. 833) 19. Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za rok [PWSZ w Sulechowie]. Oprac. Małgorzata Bielawska. Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin nr 8 s Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji [w Sulechowie] za rok Oprac. Małgorzata Bielawska. Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin nr 9 s Kołodziej Robert, Zwierzykowski Michał: Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bibliography of the parliamentary system of the Nobles Republic. Poznań 2012 Wydawn. Poznańskie ss. 210, indeks rzeczowy. Rec.: Olszewski Henryk. Czas.PH 2013 nr 1 s Krzymuski Edmund: Szkoła klasyczna w defensywie. Wybór i przedmowa Jan Widacki. Kraków 2013 AFM ss. XXXVI + 69, bibliogr. 23. Najważniejsze publikacje naukowe Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera. W: Konstytucja - wybory - partie... s , (zob. 1785) 24. Polish Bibliography of International and European Law PYIL 2012 t. 32 s

15 25. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok Oprac. Michał Zawiślak. Prz.Prawa Wyznaniowego 2013 t. 5 s Polska Bibliografia Prawnicza. Red. Marta Jaszczukowa. PiP 2013 [Rubryka stała]. 27. Polska Bibliografia Prawnicza. T. XLVIII: Red. i wstęp Andrzej Bierć. Oprac. A. Konefał, D. Stempień, G. Włosek, J. Żołądkiewicz. Wwa 2013 Wolters Kluwer, INP PAN ss Polska bibliografia prawnorolna za 2012 r. Prz. Prawa Roln nr 1 s Polska bibliografia wyborczo-referendalna za 2011 r. Oprac. Paweł Raźny. Stud.Wyborcze 2012 t. 14 s Prace Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego w latach Oprac. Tatiana Chauvin. Arch.FPiFS 2013 nr 1 s Problematyka Trybunału Konstytucyjnego. Wybór bibliografii za 2012 r. Oprac. Piotr Sobczyk. Zag.Sądownictwa Konstytucyjnego 2012 nr 2 s Przegląd publikacji prawniczych 2013 r. Książki - część 1. Kwart.KSSiP 2013 nr 2 s Przegląd publikacji z wybranych czasopism prawniczych 2013 r. Cz Oprac. Andrzej Leciak. Kwart.KSSiP 2013 nr 3 s ; nr 4 s Przegląd zawartości wybranych czasopism prawniczych (listopad 2012-październik 2013). Oprac. Marianna Warowna-Wypych. N.Prz.Notarialny 2012 nr 4 s ; 2013 nr 1 s ; nr 2 s ; nr 3 s Publikacje dotyczące Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór). Za okres listopad sierpień Oprac. Michał König. Prz.Legisl [Rubryka stała]. 36. Publikacje ks. Prof. Józefa Krukowskiego. Teka Komisji Prawniczej 2012 t. 5 s , (zob. 863) 37. Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w 2011 roku. Pr.Nauk. UŚl. Z Dziejów Prawa 2012 t. 5 (13) s , (zob. 1107) 38. Publikacje z zakresu kryminologii, profilaktyki uzależnień i problematyki przemocy. Biul.PTK 2010/2011 nr 19 s Recenzje wydawnicze książek, oceny i opinie sporządzone przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. W: Abiit, non obiit... s , (zob. 800) Rozwadowski Władysław: Opera minora. T Poznań 2013 Ars boni et aequi ss. 439; 987, bibliogr. autorska, tekst część. ang, łac., niem., wł. 40. Selected bibliography [Dot. terroryzmu]. Oprac. Magdalena Perkowska. Białostockie Stud. Prawn nr 10 s Skorowidz za lata [Obejmuje wszystkie numery Przeglądu Prawa Publicznego według działów tematycznych]. Oprac. Andrzej Adamczyk. Prz.Prawa Publ nr 1 s Wybór literatury. [Dot. stosunków politycznych]. Oprac. Agnieszka Piekutowska. Białostockie Stud.Prawn nr 9 s Wybrana bibliografia dorobku naukowego dr. Jacka Dziobka-Romańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z zakresu prawa wyznaniowego). Oprac. Maciej Kijowski. Prz.Prawa Wyznaniowego 2013 t. 5 s Wykaz publikacji dr. Andrzeja Tynela. W: Arbitraż i mediacja... s , (zob. 801) 45. Wykaz publikacji Ks. Profesora Ryszarda Sztychmilera. W: Rodzina w prawie... s , (zob. 851) 46. Wykaz publikacji Prof. Janusza Barty i Prof. Ryszarda Markiewicza. Oprac. Joanna Gwizdowska. W: Spory o własność intelektualną... s , (zob. 855) 47. Wykaz publikacji Profesora Huberta Kołeckiego. W: Oblicza współczesnej kryminalistyki... s , (zob. 826) 48. Wykaz publikacji profesora Jana Skupińskiego. W: Problemy wymiaru sprawiedliwości... s , (zob. 844) 49. Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego. Oprac. Jakub Kępiński, Katrzyna Klafkowska- -Waśniowska. W: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego... s , (zob. 843) 50. Wykaz publikacji [Profesora Jerzego Malca]. Oprac. Michał Nowakowski. W: Regnare, gubernare, administrare. Prawo... s. XXXV-XLVII, (zob. 849) 51. Zieliński Tadeusz J.: Wybrana polska bibliografia prawnych zagadnień obecności religii w szkole publicznej. W: Obecność religii w publicznym... s , (zob ) Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego 52. Bibliografia literatury obcojęzycznej z 2008 r. Cz [Dot. Unii Europejskiej]. Stud.Europ nr 3 s ; nr 4 s Przegląd czasopism zagranicznych. [Dot. prawa rolnego]. Oprac. Michał Marcinkowski, Katarzyna Leśkiewicz, Kamila Błażejewska, Krzysztof Różański. Prz.Prawa Roln nr 1 s

16 54. Przegląd czasopism zagranicznych. [Dot. prawa rolnego]. Oprac. Michał Marcinkowski, Michał Wyjatek, Krzysztof Różański, Kamila Błażejewska, Katarzyna Leśkiewicz. Prz.Prawa Roln nr 2 s Przegląd zawartości czasopism zagranicznych za rok Kwart.Prawa Prywat nr 4 s

17

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVIII 2012 Warszawa 2013 Pod redakcją naukową Andrzeja Biercia Opracowanie Aneta Konefał, Dorota Stempień, Grażyna Włosek,

Bardziej szczegółowo

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Admin. - Administracja ADR - Arbitraż i Mediacja Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS - CASUS CML Rev. - Common Market Law

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVI 2010 Warszawa 2011 PRZEDMOWA Oddajemy do ra k Czytelników kolejny XLVI tom Polskiej Bibliografii Prawniczej. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVII 2011 Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH........................ 7 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW.....................................

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 17 listopada 2010 r. 1 ) I. Monografie naukowe, podręczniki akademickie Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów 1. Autorstwo monografii

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 )

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) wraz z propozycją Zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dodania do tzw. listy

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy DANILUK Paweł - Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R.

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. Nr PYT. Odp. 1 B art. 188 pkt 1 Konstytucji 2 C art. 209 pkt 1 Konstytucji 3 A art. 98 ust. 2 Konstytucji 4 C art. 144 ust. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO 27 WRZEŚNIA 2014 R.

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO 27 WRZEŚNIA 2014 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLECANE POZYCJE Z DZIEDZINY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2001 1. Barta J., Markiewicz R.: Handel elektroniczny i ochrona własności intelektualnej. [w:] Radca Prawny, 2001 r. Nr 1. 2. Barta J., Markiewicz

Bardziej szczegółowo

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN

FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN FINAŁ AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN WARSZAWA 03-06.05 06.05.2012.2012 KOMUNIKAT KOŃCOWY www.amp.kuazsuw.pl/koszykówka GRUPA A 04.05 09:30 hala WZ UW Uniwersytet Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł wstępny prawniczy moduł 60 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo wykład 18 Prawoznawstwo warsztaty 9 Logika prawnicza konwersatorium 18 Logika prawnicza e-learning 15 II Moduł historyczno - prawny

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1

WYDZIAŁ PRAWA KIERUNEK: Prawo PROFIL: praktyczny POZIOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 WYDZAŁ PRAWA KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 Moduł wstępny prawniczy moduł 90 12 zaliczenie z oceną Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji

Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw. Materiały z konferencji Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw Materiały z konferencji Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: e-monografie Nr 51 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/58960

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia ECTS Status Lp. Moduł Semestr pracy Sa wykład konwersatori

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B art. 11 2 k.k. podstawa prawna 2.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk.

klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 70 40 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. % ucz. % ucz. klasy humanistyczne uczelnie % ucz. l. ucz. Uniwersytet (UW, UMK, UAM, UG, UŁ) 7 ASP, A. Ek. P-ń, A. Pom. Słupsk, Szk. 12 7 Polic., Zakon D. Jezus Polit. Łódzka 3 PWSZ W-ek 3 brak danych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 20-950 Lublin, Al. Racławickie 4 tel. +48 8 445-4-59, fax +48 8 445-4-63, e-mail:dzp@kul.pl Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - dotyczy Części 3 Dostawa książek do biblioteki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo