POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA"

Transkrypt

1

2 POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014

3 Pod redakcją naukową Andrzeja Biercia Opracowanie Aneta Konefał, Urszula Majszyk, Grażyna Włosek, Jolanta Żołądkiewicz Korekta i opracowanie redakcyjne Marta Jaszczukowa, Grażyna Włosek Recenzenci działów 07, 09 Marzena Laskowska; 10 Mateusz Błachucki, Wojciech Drobny, Mariusz Maciejewski, Grzegorz Sibiga; 12, 13, 14 Przemysław Saganek; 15, 16, 22 Jolanta Jakubowska-Hara; 17 Irena Rzeplińska; 11, 18, 19 Barbara Bajor; 20 Lena Krysińska-Wnuk; 21 Elżbieta Tomkiewicz; 23 Wojciech Brzozowski Łamanie Sławomir Sobczyk ISBN Wydawca: Wolters Kluwer SA Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax Zamówienia: infolinia: , fax księgarnia internetowa: Copyright by Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2014 ISSN

4 PRZEDMOWA Kolejny XLIX tom Polskiej Bibliografii Prawniczej obejmuje dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2013 roku. Zawiera pozycje o charakterze naukowym, wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (podręczniki, repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (informatory, poradniki) oraz materiały zamieszczane w dodatku do Rzeczpospolitej Prawo co dnia oraz w dwutygodniku Wspólnota. W Polskiej Bibliografii Prawniczej rejestrowane są obok prac prawniczych także wybrane z uwagi na związek z zasadniczym jej przedmiotem pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego takich jak: kryminologia, kryminalistyka, medycyna, psychiatria i psychologia sądowa. Odnotowywane są także źródła prawa (dział 02). Obejmuje on wykaz organów promulgacyjnych, kodeksy i ustawy z komentarzem lub bez niego oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotyczące obowiązujących przepisów prawnych jak również projektów ustaw. Orzecznictwo sądowe z podziałem na poszczególne gałęzie prawa zawiera dział 03. Informacje o czasopismach prawniczych (wraz podaniem adresu redakcji i numeru ISSN) znajdują się w dziale 04.W PBP zamieszczony jest również wykaz czasopism i wydawnictw ciągłych oraz ich skrótów opracowanych w 2013 roku. Pozyskiwanie danych bibliograficznych do PBP odbywa się z autopsji oraz z częściowym wykorzystaniem Przewodnika Bibliograficznego. Pozycje umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadającym jej treści. W wypadku, gdy to konieczne, zapis powtarzany jest w dwóch trzech innych działach. Numer porządkowy umieszczony jest przy pozycji po raz pierwszy pojawiającej się w tekście, powtarzana w kolejnym miejscu występuje bez numeru. Recenzje publikacji umieszczonych we wcześniejszych tomach PBP są opatrzone nawiasem kwadratowym. Ten sam znak sygnalizuje uwagi pochodzące od autorów Bibliografii, gdy tytuł pozycji nie wyjaśnia jej treści (glosy, niektóre wypowiedzi prasowe, publicystyka, wywiady). PBP zawiera dwa indeksy: indeks autorów prac publikowanych w Polsce oraz indeks autorów prac zagranicznych, recenzowanych w Polsce. W tym ostatnim wypadku nazwiska autorów podaje się w brzmieniu użytym w tekście recenzji. Zapisy w indeksach podzielone są na grupy. Pierwsza (bez szczególnego oznaczenia) zawiera pozycje autorskie (monografie, studia, artykuły, udziały w pracach zbiorowych). Pozostałe grupy oznaczono jako: red. redakcje, gl. glosy i komentarze, oprac. opracowania, polem. polemiki, przedm. przedmowy, wstępy, posłowia, rec. recenzje. PBP ma także wersję elektroniczną dostępną po wykupieniu subskrypcji na stronie www. bibliografia-prawnicza.pl. Obejmuje ona lata i jest aktualizowana raz w miesiącu. Stopniowo będzie poszerzana o kolejne, wcześniejsze tomy PBP aż po rok Od tomu XLII: 2006 współwydawcą PBP jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Andrzej Bierć 5

5

6 Wykaz czasopism 1. Acta Iuris Stetinensis Acta Iuris Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011 nr 2 2. Acta UWr. Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo 2012 nr 314; 2013 nr 315 (1) 3. Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2012 nr 90,91; 2013 nr 92, Admin. Administracja. Teoria - dydaktyka praktyka 2012 nr 4; 2013 nr 1, 2 5. Admin.Publ.Białystok Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku 2012 nr 1, 2 6. ADR ADR Arbitraż i Mediacja 2013 nr Ann.UMCS Sectio G Ius Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius 2012 nr 59 z Ann.UMCS Sectio K Politologia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Arch.FPiFS Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2012 nr 2; 2013 nr Arch.Krymin. Archiwum Kryminologii 2012 nr Arch.Med.Sąd. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2012 nr 3, 4; 2013 nr 1, Białostockie Stud.Prawn. Białostockie Studia Prawnicze 2010 nr 8; 2011 nr 9, 10; 2012 nr BiK Bank i Kredyt 2013 nr Biul.Arbitrażowy Biuletyn Arbitrażowy. ABC Arbitrażu 2012 nr 18; 2013 nr 19, Biul.PTK Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 2010/2011 nr Casus Casus 2013 nr Czas Informacji Czas Informacji. Prawo Nowych Technologii. Informacja w Administracji i Gospodarce 2012 nr 4; 2013 nr 1, Czas.PH Czasopismo Prawno-Historyczne 2013 nr Czas.Prawa Karn. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2012 nr 4; 2013 nr Dziecko Krzywdzone Dziecko Krzywdzone 2013 nr Edukacja Prawnicza Edukacja Prawnicza 2013 nr Europ.Prz.Sądowy Europejski Przegląd Sądowy 2013 nr Fin.Kom. Finanse Komunalne 2013 nr 1/2-12 7

7 24. Folia Iuridica Wratisl. Folia Iuridica Wratislaviensis 2012 vol. 1 nr Forum Prawnicze Forum Prawnicze 2013 nr Gdańskie Stud.Międzynar. Gdańskie Studia Międzynarodowe 2011 nr1/2; 2012 nr 1/2 27. Gdańskie Stud.Prawn. Gdańskie Studia Prawnicze 2013 nr Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2012 nr 2-4; 2013 nr 1,2 29. Gdańsko-Łódzkie Rocz.PPiPS Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2011 nr 1; 2012 nr Glosa Glosa 2013 nr ikar internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr Ius et Administratio Ius et Administratio 2013 nr Ius Novum Ius Novum 2012 nr 4; 2013 nr Iustitia Iustitia 2012 nr 4; 2013 nr Journal of Ecology and Health Journal of Ecology and Health 2012 nr Jurysta Jurysta 2013 nr Jus Matriomoniale Jus Matrimoniale t. 18: Kontr.Państw Kontrola Państwowa 2013 nr Krajowa Rada Sądownictwa. Kwart. Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik 2013 nr Kwart.KSSiP Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013 nr Kwart.o Prawach Człowieka Kwartalnik o Prawach Człowieka 2011; 2012 nr 1-4; 2013 nr 1, Kwart.Prawa Podatk. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012 nr 2-4; 2013 nr Kwart.Prawa Prywat. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013 nr Kwart.Prawa Publ. Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 nr 3, 4; 2013 nr Metryka Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2012 nr 1, MPH Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2012 t Misc.Historico-Iuridica Miscellanea Historico-Iuridica 2012 t Monitor Podatkowy Monitor Podatkowy 2013 nr Monitor Prawa Bankowego Monitor Prawa Bankowego 2013 nr Monitor Prawa Celnego i Podatk. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2013 nr Monitor Prawa Handl. Monitor Prawa Handlowego 2013 nr Monitor Prawa Pracy Monitor Prawa Pracy 2013 nr Monitor Prawniczy Monitor Prawniczy 2013 nr N.Prz.Notarialny Nowy Przegląd Notarialny 2012 nr 4; 2013 nr Nieruchomości Nieruchomości 2013 nr Nowa Currenda Nowa Currenda 2013 nr Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2012 nr 1-3 8

8 58. Opolskie Stud.Adm.-Prawne Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2012 t. 10 z OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013 nr OSP Orzecznictwo Sądów Polskich 2013 nr OSwSG Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2013 nr Pal. Palestra 2013 nr 1/2-11/ PAP Przegląd Administracji Publicznej 2013 nr Paragraf na drodze Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 2013 nr Pieniądze i Więź Pieniądze i Więź 2013 nr PiP Państwo i Prawo 2013 nr Policja Policja 2012 nr Polit.Społ. Polityka Społeczna 2013 nr 1-11/ Polski Proces Cywilny Polski Proces Cywilny 2013 nr Polski Rocz.PC i PH Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2012 nr Pr.Nauk.UŚl. Z Dziejów Prawa Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Dziejów Prawa 2013 t Pr.Nauk.UŚl.SJLS Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Silesian Journal of Legal Studies 2013 nr Praca i ZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013 nr Prawo Asekuracyjne Prawo Asekuracyjne 2013 nr Prawo i Kościół Prawo i Kościół 2006 nr 1; 2010 nr 2; 2011 nr 3; 2012 nr Prawo i Medycyna Prawo i Medycyna 2012 nr 3/4; 2013 nr 1/2 77. Prawo i Podatki Prawo i Podatki 2013 nr Prawo i Polityka Prawo i Polityka 2012 nr Prawo i Środowisko Prawo i Środowisko 2013 nr Prawo i Więź Prawo i Więź 2012 nr 1-2; 2013 nr Prawo Kanon. Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny 2012 nr 3, 4; 2013 nr Prawo Mediów Elektronicznych Prawo Mediów Elektronicznych 2012 nr Prawo Morskie Prawo Morskie 2013 t Prawo Zamówień Publ. Prawo Zamówień Publicznych 2012 nr 3, 4; 2013 nr PRIEL Polish Review of International and European Law 2012 nr inauguracyjny,1/2-3/4; 2013 nr Probacja Probacja 2013 nr Probl.Krymin. Problemy Kryminalistyki 2012 nr 277, 278; 2013 nr 279, Probl.Prawa i Admin. Problemy Prawa i Administracji 2013 nr Probl.Prawa Prywat.Międzynar. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2012 nr 10, Probl.Współczesnej Kryminalistyki Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2012 t. 16 9

9 91. Prokurator Prokurator 2012 nr Prokuratura i Prawo Prokuratura i Prawo 2013 nr Prz.Europejski Przegląd Europejski 2012 nr 2; 2013 nr 1, Prz.Legisl. Przegląd Legislacyjny 2013 nr Prz.Nauk. Disputatio Przegląd Naukowy Disputatio 2011 t. 12; 2012 t. 13, 14; 2013 t Prz.Orz.Podatk. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2013 nr Prz.Podatkowy Przegląd Podatkowy 2013 nr Prz.Policyjny Przegląd Policyjny 2012 nr 3, 4; 2013 nr 1, Prz.Praw.- Ekonom. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012 nr 1, Prz.Prawa Bankowego UW Przegląd Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego 2011 nr Prz.Prawa Egzekucyjnego Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2012 nr 11/12; 2013 nr 1/3-10/ Prz.Prawa Handl. Przegląd Prawa Handlowego 2013 nr Prz.Prawa Konstytucyjnego Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012 nr 3, 4; 2013 nr Prz.Prawa Ochrony Środowiska Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2013 nr Prz.Prawa Publ. Przegląd Prawa Publicznego 2013 nr Prz.Prawa Roln. Przegląd Prawa Rolnego 2012 nr 2; 2013 nr Prz.Prawa Wyznaniowego Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013 t Prz.Prawn.UAM Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012 nr Prz.Prawn.UW Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2012 nr 3/4; 2013 nr 1, Prz.Sądowy Przegląd Sądowy 2013 nr 1-11/ Prz.Sejmowy Przegląd Sejmowy 2013 nr Prz.Więziennictwa Pol. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2012 nr 76, 77; 2013 nr 78, Prz.Zach. Przegląd Zachodni 2012 nr 4; 2013 nr PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2013 nr PYEL Polish Yearbook of Environmental Law 2012 nr Radca Prawny Radca Prawny 2013 nr Rejent Rejent 2013 nr Rev.Comp.Law The Review of Comparative Law 2012 nr Rocz-i Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2012 nr 3, 4; 2013 nr 23 z. 1, Rodzina i Prawo Rodzina i Prawo 2012 nr 23; 2013 nr 24, Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe 2012 nr 2; 2013 nr Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych 2010 nr 1, 2; 2012 nr Ruch PES Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013 nr Rzeczposp. Rzeczpospolita 2013 nr

10 125. Rzeszowskie Stud.Prawn. Rzeszowskie Studia Prawnicze 2012 nr Sam.Ter. Samorząd Terytorialny 2013 nr 1/ Służba Pracown. Służba Pracownicza 2013 nr Sprawy Międzynar. Sprawy Międzynarodowe 2012 nr 4; 2013 nr 1, Stos.Międzynar. Stosunki Międzynarodowe 2012 nr 2; 2013 nr 1, Stud. nad Autorytaryz. i Totalitaryz. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2012 nr 34 z Stud.Erasmiana Wratisl. Studia Erasmiana Wratislaviensia: zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 2011 nr 5; 2012 nr Stud.Europ. Studia Europejskie 2012 nr 3, Stud.Iur. Studia Iuridica 2013 nr Stud.Iur.Agraria Studia Iuridica Agraria 2012 t Stud.Iur.Lublin. Studia Iuridica Lublinensia 2012 nr Stud.Iur.Torun. Studia Iuridica Toruniensia 2012 nr nr 10, Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin. Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 2012 nr 8; 2013 nr Stud.Mat.TK Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego 2012 nr 44; 2013 nr 45, Stud.Praw.-Ekonom. Studia Prawno-Ekonomiczne 2012 nr 86; 2013 nr Stud.Prawa Prywat. Studia Prawa Prywatnego 2012 nr 3/4; 2013 nr 1, Stud.Prawa Publ. Studia Prawa Publicznego 2013 nr 1, Stud.Prawn. Studia Prawnicze 2012 nr 3, 4; 2013 nr Stud.Prawn.KUL Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012 nr Stud.Prawn.Rozprawy i Materiały Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2008; 2009; 2010; 2011; 2012 nr 1, Stud.Prawnoustrojowe Studia Prawnoustrojowe 2012 nr 17, 18; 2013 nr 19, Stud.Wyborcze Studia Wyborcze 2012 t. 13, 14; 2013 t Studenckie Zesz.Nauk. Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2012 nr Stud. z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2012 t Stud. z Zakresu PPiPS Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Stud. z Prawa Wyznaniowego Studia z Prawa Wyznaniowego 2012 nr Teka Komisji Prawniczej Teka Komisji Prawniczej 2011 nr 4; 2012 nr Transformacje Prawa Prywatnego Transformacje Prawa Prywatnego 2013 nr 1, Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia Społeczne -Teoria i Praktyka 2013 nr Ubezpieczenia w Rolnictwie Ubezpieczenia w Rolnictwie 2012 nr Unia Europejska.pl Unia Europejska.pl 2012 nr 6; 2013 nr Wiad.Ubezp. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2012 nr 3, 4; 2013 nr WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy 2013 nr 1-4

11 158. WRLAE Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2011 vol. 1 nr Wrocławskie Stud.Sądowe Wrocławskie Studia Sądowe 2012 nr 4; 2013 nr 1, Wrocławsko-Lwowskie Zesz.Prawn. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2012 nr Wspólnota Wspólnota 2013 nr YARS Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2012 vol 5 (7) 163. Z Zag.Nauk Sąd. Z Zagadnień Nauk Sądowych 2012 nr Zag.Sądownictwa Konstytucyjnego Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2012 nr 1, Zesz.Cywilistyczne Lege Artis Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis 2013 t Zesz.Koła Nauk.Prawa Krajów WNP Zeszyty Koła Naukowego Prawa Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw 2012 t Zesz.Nauk.PGiH Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2011 nr 1; 2012 nr Zesz.Nauk.Sąd.Admin. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2013 nr Zesz.Nauk.U.Rzeszowski Prawo Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 2012 nr Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013 nr Zesz.Nauk.WSAiB Gdynia Prawo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu Gdynia Prawo 2012 nr Zesz.Nauk.WSIZiA Warszawa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2013 nr Zesz.Prawn.BAS Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2012 nr 4; 2013 nr 1, Zesz.Prawn.UKSW Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012 nr ; 2013 nr Zesz.Prawn.WSEiA Bytom Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 2012 nr 12

12 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW AE AGH AM AON AR art. bhp (BHP) bibliogr. cz. częśc. EKPS EWG EWSPiA ETPCzł. ETS GATT GKA GKBZpNP IFiS IH IM INP PAN IPiSS IPN IPSiR ISP IŚl. IZ Akademia Ekonomiczna Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Medyczna Akademia Obrony Narodowej Akademia Rolnicza artykuł bezpieczeństwo i higiena pracy bibliografia część częściowo Europejski Komitet Praw Społecznych Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości General Agreement ontariffs and Trade Główna Komisja Arbitrażowa Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Historii PAN Instytut Morski Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia nauk Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pamięci Narodowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Instytut Studiów Politycznych PAN Instytut Śląski Instytut Zachodni jęz. k.c. KIO k.k. k.k.s. k.m. KNP k.p. k.p.a. k.p.c. K.P.K. k.p.k. KPSW k.p.w. k.r.i o. k.s.h. KUL k.w. MOP NATO niepubl. NRA NSA OZ orz. język kodeks cywilny Krajowa Izba Odwoławcza kodeks karny kodeks karny skarbowy kodeks morski Komitet Nauk Prawnych PAN kodeks pracy kodeks postępowania administracyjnego kodeks postępowania cywilnego Kodeks Prawa Kanonicznego kodeks postępowania karnego Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks spółek handlowych Katolicki Uniwersytet Lubelski kodeks wykroczeń Międzynarodowa Organizacja Pracy North Atlantic Treaty Organization niepublikowane Naczelna Rada Adwokacka Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy orzeczenie P. Politechnika PAN PISM popr. poz. Pr. Polska Akademia Nauk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych poprawione pozycja Prace 13

13 Probl. Prz. przedr. PTE PWE PWN PWSZ ref. Rés. Res. Rias. rozp. rozsz. SA SG SGGW SGH SKO SN SO Soderż. SPDI PIIT Streszcz. Sum. Summ. supl. Problemy Przegląd przedruk Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Państwowe Wydawnictwo Naukowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa referat streszczenie w języku francuskim streszczenie w języku hiszpańskim streszczenie w języku włoskim rozporządzenie rozszerzone Sąd Apelacyjny Sąd Generalny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy streszczenie w języku rosyjskim Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji streszczenie streszczenie w języku angielskim streszczenie w języku łacińskim suplement T. Tom TK tł. TN TNOiK TS UE Trybunał Konstytucyjny tłumaczenie Towarzystwo Naukowe Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej U. Uniwersytet UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UG UJ UKSW UKW UŁ UMCS UMK UO UOKiK UR USz. UŚl. UW UwB UWM UWr. uzup. WPiA WSB WSD WSE WSH WSHiP WSiP WSIZiA WSPiA WSM WSP Wwa Wyd. zag. Zsf. Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Kielcach Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Opolski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śląski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Wrocławski uzupełnione Wydział Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Bankowa Wyższy Sąd Dyscyplinarny Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wyższa Szkoła Handlowa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Menedżerska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Warszawa Wydanie zagadnienie streszczenie w języku niemieckim

14 01. BIBLIOGRAFIE Bibliografie piśmiennictwa polskiego 1. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. W: Abiit, non obiit... s , (zob. 800) 2. Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina. Oprac. Józef Koredczuk. Acta UWr. Prawo 2012 nr 314 s. 9-16, (zob. 858) 3. Bibliografia prac profesora Adama Szpunara. Oprac. Małgorzata Serwach, Wojciech J. Katner. W: Profesor Adam Szpunar... s , (zob. 845) 4. Bibliografia prac Profesora Andrzeja Malinowskiego. W: Prawo, język, logika... s , (zob. 840) 5. Bibliografia prac Profesora Jerzego Lubowickiego. Oprac. Jacek Matuszewski. W: Prawo skarbowe i prawo finansowe... s , (zob. 837) 6. Bibliografia prac Profesora Zdzisława Czeszejki- -Sochackiego. W: Państwo prawa, parlamentaryzm... s , (zob. 828) 7. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok Cz Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. Stud.Prawn.KUL 2012 nr 3 s ; nr 4 s Bibliografia Profesora Jerzego Jana Markiewicza. Oprac. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria Regina Pałubska. Teka Komisji Prawniczej 2011 t. 4 s , (zob. 862) 9. Bibliografia publikacji prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej. Oprac. Artur Walasik. W: Szkice o finansach... s , (zob. 860) 10. Bibliografia publikacji Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli (2012). Oprac. Zofia Terendyj, Anna Węgrzecka. Prz.Sejmowy 2013 nr 1 s Bibliografia publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (listopad-grudzień 2012 r. - wrzesień-pażdziernik 2013 r.). Oprac. Marta Jaszczukowa. Zesz. Nauk.Sąd.Admin [Rubryka stała]. 12. Bibliografia uzupełniająca prac Profesora Stanisława Grodziskiego za lata Oprac. Anna Karabowicz. W: Krakowskie Studia z Historii... t. 5 s. XVII-XXIV, (zob. 1102) 13. Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2012 i 2013). Oprac. Sylwia Młodyszewska. Prawo Asekuracyjne 2013 nr 1 s ; nr 2 s ; nr 3 s ; nr 4 s Bibliografia zasad podejmowania działań przy użyciu siły (Rules of Engagement). Oprac. Marta Szuniewicz. Międzynarodowe Prawo Humanitarne t. 3: 2012 s , Sum., (zob. 6831) 15. Bibliography [Dot. prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji]. Oprac. Agata Jurkowska-Gomułka, Anna Warzybok. YARS 2012 nr 5(7) s Dorobek naukowy prof. dr. hab. Jerzego Wratnego w latach W: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania... s , (zob. 836) 17. Dorobek naukowy Profesora Edwarda Drozda. W: Rozprawy cywilistyczne... s. 9-13, (zob. 853) 18. Dorobek naukowy Profesora Teodora Szymanowskiego. W: Pozbawienie wolności , (zob. 833) 19. Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za rok [PWSZ w Sulechowie]. Oprac. Małgorzata Bielawska. Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin nr 8 s Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji [w Sulechowie] za rok Oprac. Małgorzata Bielawska. Stud.Lubuskie Pr.Inst.Prawa i Admin nr 9 s Kołodziej Robert, Zwierzykowski Michał: Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej. Bibliography of the parliamentary system of the Nobles Republic. Poznań 2012 Wydawn. Poznańskie ss. 210, indeks rzeczowy. Rec.: Olszewski Henryk. Czas.PH 2013 nr 1 s Krzymuski Edmund: Szkoła klasyczna w defensywie. Wybór i przedmowa Jan Widacki. Kraków 2013 AFM ss. XXXVI + 69, bibliogr. 23. Najważniejsze publikacje naukowe Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera. W: Konstytucja - wybory - partie... s , (zob. 1785) 24. Polish Bibliography of International and European Law PYIL 2012 t. 32 s

15 25. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok Oprac. Michał Zawiślak. Prz.Prawa Wyznaniowego 2013 t. 5 s Polska Bibliografia Prawnicza. Red. Marta Jaszczukowa. PiP 2013 [Rubryka stała]. 27. Polska Bibliografia Prawnicza. T. XLVIII: Red. i wstęp Andrzej Bierć. Oprac. A. Konefał, D. Stempień, G. Włosek, J. Żołądkiewicz. Wwa 2013 Wolters Kluwer, INP PAN ss Polska bibliografia prawnorolna za 2012 r. Prz. Prawa Roln nr 1 s Polska bibliografia wyborczo-referendalna za 2011 r. Oprac. Paweł Raźny. Stud.Wyborcze 2012 t. 14 s Prace Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego w latach Oprac. Tatiana Chauvin. Arch.FPiFS 2013 nr 1 s Problematyka Trybunału Konstytucyjnego. Wybór bibliografii za 2012 r. Oprac. Piotr Sobczyk. Zag.Sądownictwa Konstytucyjnego 2012 nr 2 s Przegląd publikacji prawniczych 2013 r. Książki - część 1. Kwart.KSSiP 2013 nr 2 s Przegląd publikacji z wybranych czasopism prawniczych 2013 r. Cz Oprac. Andrzej Leciak. Kwart.KSSiP 2013 nr 3 s ; nr 4 s Przegląd zawartości wybranych czasopism prawniczych (listopad 2012-październik 2013). Oprac. Marianna Warowna-Wypych. N.Prz.Notarialny 2012 nr 4 s ; 2013 nr 1 s ; nr 2 s ; nr 3 s Publikacje dotyczące Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór). Za okres listopad sierpień Oprac. Michał König. Prz.Legisl [Rubryka stała]. 36. Publikacje ks. Prof. Józefa Krukowskiego. Teka Komisji Prawniczej 2012 t. 5 s , (zob. 863) 37. Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w 2011 roku. Pr.Nauk. UŚl. Z Dziejów Prawa 2012 t. 5 (13) s , (zob. 1107) 38. Publikacje z zakresu kryminologii, profilaktyki uzależnień i problematyki przemocy. Biul.PTK 2010/2011 nr 19 s Recenzje wydawnicze książek, oceny i opinie sporządzone przez Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. W: Abiit, non obiit... s , (zob. 800) Rozwadowski Władysław: Opera minora. T Poznań 2013 Ars boni et aequi ss. 439; 987, bibliogr. autorska, tekst część. ang, łac., niem., wł. 40. Selected bibliography [Dot. terroryzmu]. Oprac. Magdalena Perkowska. Białostockie Stud. Prawn nr 10 s Skorowidz za lata [Obejmuje wszystkie numery Przeglądu Prawa Publicznego według działów tematycznych]. Oprac. Andrzej Adamczyk. Prz.Prawa Publ nr 1 s Wybór literatury. [Dot. stosunków politycznych]. Oprac. Agnieszka Piekutowska. Białostockie Stud.Prawn nr 9 s Wybrana bibliografia dorobku naukowego dr. Jacka Dziobka-Romańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z zakresu prawa wyznaniowego). Oprac. Maciej Kijowski. Prz.Prawa Wyznaniowego 2013 t. 5 s Wykaz publikacji dr. Andrzeja Tynela. W: Arbitraż i mediacja... s , (zob. 801) 45. Wykaz publikacji Ks. Profesora Ryszarda Sztychmilera. W: Rodzina w prawie... s , (zob. 851) 46. Wykaz publikacji Prof. Janusza Barty i Prof. Ryszarda Markiewicza. Oprac. Joanna Gwizdowska. W: Spory o własność intelektualną... s , (zob. 855) 47. Wykaz publikacji Profesora Huberta Kołeckiego. W: Oblicza współczesnej kryminalistyki... s , (zob. 826) 48. Wykaz publikacji profesora Jana Skupińskiego. W: Problemy wymiaru sprawiedliwości... s , (zob. 844) 49. Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego. Oprac. Jakub Kępiński, Katrzyna Klafkowska- -Waśniowska. W: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego... s , (zob. 843) 50. Wykaz publikacji [Profesora Jerzego Malca]. Oprac. Michał Nowakowski. W: Regnare, gubernare, administrare. Prawo... s. XXXV-XLVII, (zob. 849) 51. Zieliński Tadeusz J.: Wybrana polska bibliografia prawnych zagadnień obecności religii w szkole publicznej. W: Obecność religii w publicznym... s , (zob ) Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego 52. Bibliografia literatury obcojęzycznej z 2008 r. Cz [Dot. Unii Europejskiej]. Stud.Europ nr 3 s ; nr 4 s Przegląd czasopism zagranicznych. [Dot. prawa rolnego]. Oprac. Michał Marcinkowski, Katarzyna Leśkiewicz, Kamila Błażejewska, Krzysztof Różański. Prz.Prawa Roln nr 1 s

16 54. Przegląd czasopism zagranicznych. [Dot. prawa rolnego]. Oprac. Michał Marcinkowski, Michał Wyjatek, Krzysztof Różański, Kamila Błażejewska, Katarzyna Leśkiewicz. Prz.Prawa Roln nr 2 s Przegląd zawartości czasopism zagranicznych za rok Kwart.Prawa Prywat nr 4 s

17

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie I. Uwagi wstępne i wybór tematu pracy Celem pracy magisterskich i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec kwiecień 3 4/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 579 580 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2013/NR 2 (5)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2013/NR 2 (5) Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2013/NR 2 (5) Themis Polska Nova Redakcja: prof. dr hab. Jacek Sobczak redaktor naczelny Członkowie redakcji: prof.

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego. Paweł Bucoń

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego. Paweł Bucoń Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego Paweł Bucoń Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego Paweł Bucoń Warszawa 2008 Redaktor prowadzący: Izabela Ratusińska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo