Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 - Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykazy jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia: 1) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Działalność dydaktyczna, stanowiący załącznik nr 1; 2) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, stanowiący załącznik nr 2; 3) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Zadania projakościowe, stanowiący załącznik nr 3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz i poz

2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Poz. 26 Załączniki do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2013 r. (poz. 26) Załącznik nr 1 WYKAZ jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Działalność dydaktyczna L.p. Jednostka Kwota (w złotych) I Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ,00 13 Politechnika Białostocka ,00 14 Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00 28 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00

3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Poz Uniwersytet Gdański ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,00 52 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ,00 53 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00 57 Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00 2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 4 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 6 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ,00 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ,00 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ,00 9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ,00 10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ,00 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ,00 12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,00 13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ,00 14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00

4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ,00 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ,00 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 36 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00 III Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego: ,00 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ,00 2 Akademia Obrony Narodowej ,00 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ,00 4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ,00 5 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ,00 IV Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego: ,00 1 Akademia Ignatianum w Krakowie ,00 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie ,00 3 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ,00 4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ,00 5 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ,00 6 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 V Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Finansów w Warszawie ,00 2 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ,00 3 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,00 4 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ,00 5 Akademia Polonijna w Częstochowie ,00 6 ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie ,00

5 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Poz Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku ,00 8 Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu 900,00 9 Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej ,00 10 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 11 Collegium Civitas w Warszawie ,00 12 Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie 2 000,00 13 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ,00 14 Collegium Varsoviense w Warszawie ,00 15 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu ,00 16 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ,00 17 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu ,00 18 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ,00 19 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie ,00 20 Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie 3 900,00 21 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ,00 22 Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 23 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku ,00 24 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach ,00 25 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie ,00 26 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ,00 27 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach ,00 28 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ,00 29 Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu 6 600,00 30 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ,00 31 Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie 8 500,00 32 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie ,00 33 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ,00 34 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 35 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 9 700,00 36 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach ,00 37 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 7 800,00 38 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach ,00 39 Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku ,00 40 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ,00 41 Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie z siedzibą w Krakowie ,00 42 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu ,00 43 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ,00 44 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach 2 000,00 45 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,00 46 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu 2 800,00 47 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ,00 48 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ,00 49 PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ,00 50 Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle ,00

6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Poz Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie 900,00 52 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ,00 53 Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ,00 54 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,00 55 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ,00 56 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach ,00 57 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu ,00 58 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie ,00 59 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ,00 60 Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Giżycku 5 700,00 61 Puławska Szkoła Wyższa 6 700,00 62 Radomska Szkoła Wyższa ,00 63 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 6 800,00 64 Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie ,00 65 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi ,00 66 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim 5 700,00 67 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ,00 68 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie ,00 69 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ,00 70 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,00 71 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 9 200,00 72 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 900,00 73 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie ,00 74 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ,00 75 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ,00 76 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ,00 77 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 78 Toruńska Szkoła Wyższa ,00 79 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 7 600,00 80 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,00 81 Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie ,00 82 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ,00 83 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie ,00 84 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ,00 85 Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie 4 400,00 86 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa 6 800,00 87 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego ,00 88 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie 3 800,00 89 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie ,00 90 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie ,00 91 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej ,00 92 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 2 800,00 93 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ,00 94 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ,00

7 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 Poz Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach ,00 96 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ,00 97 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ,00 98 Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie 2 000,00 99 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 9 400, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 6 600, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 7 300, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie 3 400, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie 2 800, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie 7 700, Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim , Wyższa Szkoła Biznesu w Pile , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie , Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu 2 800, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 4 900, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni 4 700, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 7 100, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ,00

8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Poz Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach , Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z siedzibą w Gdyni 4 400, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi , Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 2 800, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 7 500, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim , Wyższa Szkoła Handlowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie 900, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 5 700, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 2 900, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 3 800, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie , Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 3 800, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach 5 900, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu , Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 1 900, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie ,00

9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Poz Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie , Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 9 100, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 900, Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu 2 900, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu 2 900, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku 2 800, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie 7 800, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu 6 700, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni , Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie 5 900, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie 8 600, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie 1 900, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 7 800, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie 5 700, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu , Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi , Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie , Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 6 200, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie 7 700, Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach 1 900, Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy 7 800, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu 5 900, Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze 4 900, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie , Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu 9 400, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim 1 900, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie , Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej 1 900, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi , Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ,00

10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 Poz Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 8 600, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 2 800, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 2 000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu 2 000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie 8 300, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie , Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 3 800, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie , Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi , Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach , Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi , Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy 6 300, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 7 500, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie 3 800, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 900, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku 9 800, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi 5 800, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie 7 700, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie 8 700, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu , Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie 6 600, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie 9 700, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2 800, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu ,00

11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 Poz Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 5 700, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach 7 200, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży , Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie 5 700, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi , Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie , Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku , Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie 900, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu , Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie , Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą 5 700, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu , Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze 5 800, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ,00 Suma ,00 Załącznik nr 2 WYKAZ jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów L.p. Jednostka Kwota (w złotych) I Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ,00 13 Politechnika Białostocka ,00

12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Poz Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00 28 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00 33 Uniwersytet Gdański ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,00 52 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ,00 53 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00

13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 Poz Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00 2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 4 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 6 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ,00 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ,00 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ,00 9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ,00 10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ,00 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ,00 12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,00 13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ,00 14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00 15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ,00 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ,00 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 36 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00

14 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Poz. 26 III Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego: ,00 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ,00 2 Akademia Obrony Narodowej ,00 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ,00 4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ,00 5 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ,00 IV. Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego: ,00 1 Akademia Ignatianum w Krakowie ,00 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie ,00 3 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ,00 4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ,00 5 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ,00 6 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 7 Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie ,00 8 Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej ,00 9 Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela w Warszawie ,00 10 Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej ,00 11 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej ,00 12 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie ,00 13 Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej w Siedlcach ,00 14 Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Poznaniu ,00 15 Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie ,00 16 Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Krakowie ,00 17 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą ,00 18 Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ,00 19 Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu ,00 20 Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie ,00 21 Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu O.O. Paulinów w Krakowie ,00 22 Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy ,00 23 Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie ,00 V Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,20 1 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ,00 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,00 3 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ,00 4 ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie ,00 5 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku ,00 6 Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej ,00 7 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00

15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 Poz Collegium Civitas w Warszawie ,00 9 Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie ,00 10 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ,00 11 Collegium Varsoviense w Warszawie ,00 12 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu ,00 13 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ,00 14 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu ,00 15 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ,00 16 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 7 100,00 17 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie ,00 18 Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie ,00 19 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ,00 20 Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ,00 21 Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 22 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku ,00 23 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach ,00 24 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie ,00 25 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ,00 26 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach ,00 27 Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu ,00 28 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ,00 29 Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie ,00 30 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie ,00 31 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ,00 32 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 33 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie ,00 34 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach ,00 35 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze ,00 36 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach ,00 37 Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku ,00 38 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ,00 39 Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie z siedzibą w Krakowie ,00 40 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu ,00 41 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ,00 42 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach ,00 43 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,00 44 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu ,00 45 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ,00 46 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ,00 47 PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ,00 48 Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle ,00 49 Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej ,00

16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 Poz Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie ,00 51 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ,00 52 Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ,00 53 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,00 54 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ,00 55 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach ,00 56 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu ,00 57 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie ,00 58 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ,00 59 Puławska Szkoła Wyższa ,00 60 Radomska Szkoła Wyższa ,00 61 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 4 000,00 62 Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie ,00 63 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi ,00 64 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim ,00 65 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ,00 66 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie ,00 67 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ,00 68 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,00 69 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni ,00 70 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie ,00 71 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie ,00 72 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu ,00 73 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ,00 74 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ,00 75 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ,00 76 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 77 Toruńska Szkoła Wyższa ,00 78 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ,00 79 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,00 80 Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie ,00 81 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ,00 82 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie ,00 83 VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie 9 200,00 84 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ,00 85 Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie ,00 86 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ,00 87 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego ,00 88 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie ,00 89 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie ,00 90 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie ,00 91 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej ,00

17 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 Poz Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ,00 93 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ,00 94 Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi ,00 95 Wszechnica Mazurska w Olecku ,00 96 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ,00 97 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach ,00 98 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ,00 99 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu , Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie , Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie , Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie , Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie , Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim , Wyższa Szkoła Biznesu w Pile , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie , Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ,00

18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 Poz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ,00 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka ,00 w Skierniewicach 138 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach , Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu , Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z siedzibą w Gdyni ,00 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w ,00 Łodzi 150 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu ,00 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w ,00 Józefowie 156 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ,00 Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie ,00 Trybunalskim 162 Wyższa Szkoła Handlowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ,00 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka ,00 w Warszawie 166 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w ,00 Lesznie 170 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w ,00 Zamościu 173 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach ,00

19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 Poz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense ,00 w Sandomierzu 178 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie , Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu ,00 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof ,00 Meissnera w Ustroniu 190 Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku , Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie ,00 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w ,00 Poznaniu 193 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu , Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ,00 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ,00 w Warszawie 199 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie , Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ,00 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w ,00 Pruszkowie 202 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu , Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie , Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 3 500, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie , Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach , Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku , Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze , Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie , Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu ,00

20 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 Poz Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu ,00 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku ,00 Mazowieckim 220 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie , Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej , Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ,00 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w ,00 Warszawie 225 Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku ,00 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w likwidacji z ,00 siedzibą w Falentach 234 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie , Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie , Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie ,00 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w ,00 Chełmie 244 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi , Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach , Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych z siedzibą w Warszawie 1 700, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi , Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie , Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie , Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ,00

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.04.29 16:17:39 +02'00' Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.03.06 15:20:35 +01'00' Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz...)

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz...) Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz....) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM UDZIELONO W 2010 R. DOTACJI PODMIOTOWYCH W USTAWOWO OKREŚLONYM W ZAKRESIE W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo

Bardziej szczegółowo

LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu

LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 4 524 2 2 Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie 3 262 5 3 Akademia Humanistyczna im.aleksandra

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (/NIE) (/NIE) 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie "Mobilność-szkoły wyŝsze" rok 2011

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie Mobilność-szkoły wyŝsze rok 2011 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03 WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA

ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO OPUS PRELUDIUM SONATA Beneficjenci konkursów NCN w 2013 r. uszeregowani wg liczby przyznanych wniosków ze wskazaniem liczby wniosków zakwalifikowanych w poszczególnych rodzajach konkursów Beneficjent ETIUDA FUGA HARMONIA MAESTRO

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK NA (/NIE) (/NIE) 1 PL BIALA01 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r.

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI

KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI KONKURS PRELUDIUM 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora po

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa. 1 2016-1-PL01-KA103-023950 Akademia Obrony Narodowej konsorcjum 359 700

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa. 1 2016-1-PL01-KA103-023950 Akademia Obrony Narodowej konsorcjum 359 700 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł

2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł. 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564 zł Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów. Zestawienie obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł

PRZYZNANA KWOTA 1 Uniwersytet Jagielloński 1 409 156 025 805 zł. 2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242 zł Zestawienie podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011-2012, uporządkowane według wysokości przyznanej kwoty. Zestawienie obejmuje projekty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 001 Ośrodek Diagnostyczno Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w B 2.

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI KONKURS OPUS 8 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI KONKURS OPUS 9 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: listopad 2015 r. Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys).

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Bartosz Zalewski Zabrze 05 Turystyka dziedzictwa przemysłowego (nazywana także przemysłową lub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE TABL.1(80). STUDENCI a SZKÓŁ WYŻSZYCH (łącznie z cudzoziemcami) Stan w dniu 30 XI 2006 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych O G Ó Ł E M...

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Wykaz jednostek umieszczonych w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach zgodnie z 2 ust 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

LP. JEDNOSTKA NAUKOWA. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36

Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.07.04 16:19:19 +02'00' Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r. Pozycja 36 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI

KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI KONKURS SONATA 6 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: maj 2014 r. SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH

GRUPA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOLECZNYCH Jednostki naukowe wnioskodawcy w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2015 r. Uporządkowane w ramach grup wspólnej oceny (GWO) wg. stosunku przyznanego finansowania do liczby pracowników naukowych GWO Kategoria

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny) 4) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Wy sza Szko³a Bankowa w Gdañsku Gazeta: otoziebice.pl Tytu³: Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Data: 10.05.2013

Wy sza Szko³a Bankowa w Gdañsku Gazeta: otoziebice.pl Tytu³: Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Data: 10.05.2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 1

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 1 1. KOD UCZELNI WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2

WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 WYKAZ KODÓW DO ZAŚWIADCZENIA OKREŚLONEGO W ZAŁĄCZNIKU NR 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo