Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 - Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykazy jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia: 1) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Działalność dydaktyczna, stanowiący załącznik nr 1; 2) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, stanowiący załącznik nr 2; 3) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Zadania projakościowe, stanowiący załącznik nr 3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz i poz

2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Poz. 26 Załączniki do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2013 r. (poz. 26) Załącznik nr 1 WYKAZ jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Działalność dydaktyczna L.p. Jednostka Kwota (w złotych) I Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ,00 13 Politechnika Białostocka ,00 14 Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00 28 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00

3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Poz Uniwersytet Gdański ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,00 52 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ,00 53 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00 57 Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00 2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 4 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 6 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ,00 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ,00 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ,00 9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ,00 10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ,00 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ,00 12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,00 13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ,00 14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00

4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ,00 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ,00 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 36 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00 III Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego: ,00 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ,00 2 Akademia Obrony Narodowej ,00 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ,00 4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ,00 5 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ,00 IV Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego: ,00 1 Akademia Ignatianum w Krakowie ,00 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie ,00 3 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ,00 4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ,00 5 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ,00 6 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 V Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Finansów w Warszawie ,00 2 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ,00 3 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,00 4 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ,00 5 Akademia Polonijna w Częstochowie ,00 6 ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie ,00

5 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Poz Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku ,00 8 Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu 900,00 9 Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej ,00 10 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 11 Collegium Civitas w Warszawie ,00 12 Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie 2 000,00 13 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ,00 14 Collegium Varsoviense w Warszawie ,00 15 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu ,00 16 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ,00 17 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu ,00 18 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ,00 19 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie ,00 20 Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie 3 900,00 21 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ,00 22 Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 23 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku ,00 24 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach ,00 25 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie ,00 26 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ,00 27 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach ,00 28 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ,00 29 Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu 6 600,00 30 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ,00 31 Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie 8 500,00 32 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie ,00 33 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ,00 34 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 35 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 9 700,00 36 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach ,00 37 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze 7 800,00 38 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach ,00 39 Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku ,00 40 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ,00 41 Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie z siedzibą w Krakowie ,00 42 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu ,00 43 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ,00 44 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach 2 000,00 45 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,00 46 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu 2 800,00 47 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ,00 48 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ,00 49 PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ,00 50 Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle ,00

6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Poz Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie 900,00 52 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ,00 53 Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ,00 54 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,00 55 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ,00 56 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach ,00 57 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu ,00 58 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie ,00 59 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ,00 60 Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Giżycku 5 700,00 61 Puławska Szkoła Wyższa 6 700,00 62 Radomska Szkoła Wyższa ,00 63 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 6 800,00 64 Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie ,00 65 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi ,00 66 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim 5 700,00 67 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ,00 68 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie ,00 69 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ,00 70 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,00 71 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 9 200,00 72 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 900,00 73 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie ,00 74 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ,00 75 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ,00 76 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ,00 77 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 78 Toruńska Szkoła Wyższa ,00 79 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 7 600,00 80 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,00 81 Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie ,00 82 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ,00 83 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie ,00 84 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ,00 85 Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie 4 400,00 86 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa 6 800,00 87 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego ,00 88 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie 3 800,00 89 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie ,00 90 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie ,00 91 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej ,00 92 Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 2 800,00 93 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ,00 94 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ,00

7 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 Poz Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach ,00 96 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ,00 97 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ,00 98 Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie 2 000,00 99 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 9 400, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 6 600, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 7 300, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie 3 400, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie 2 800, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie 7 700, Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim , Wyższa Szkoła Biznesu w Pile , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie , Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu 2 800, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 4 900, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni 4 700, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 7 100, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ,00

8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Poz Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach , Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z siedzibą w Gdyni 4 400, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi , Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu 2 800, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 7 500, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim , Wyższa Szkoła Handlowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie 900, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 5 700, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 2 900, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 3 800, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie , Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 3 800, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach 5 900, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu , Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 1 900, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie ,00

9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Poz Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie , Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 9 100, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 900, Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu 2 900, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu 2 900, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku 2 800, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie 7 800, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu 6 700, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni , Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie 5 900, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie 8 600, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie 1 900, Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 7 800, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie 5 700, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu , Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi , Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie , Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 6 200, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie 7 700, Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach 1 900, Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy 7 800, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu 5 900, Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze 4 900, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie , Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu 9 400, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim 1 900, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie , Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej 1 900, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi , Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ,00

10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 Poz Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 8 600, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 2 800, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku 2 000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu 2 000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie 8 300, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie , Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 3 800, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie , Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi , Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach , Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi , Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy 6 300, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 7 500, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie 3 800, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 900, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku 9 800, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi 5 800, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie 7 700, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie 8 700, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu , Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie 6 600, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie 9 700, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2 800, Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu ,00

11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 Poz Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 5 700, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach 7 200, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży , Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie 5 700, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi , Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie , Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku , Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie 900, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu , Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie , Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą 5 700, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu , Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze 5 800, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie ,00 Suma ,00 Załącznik nr 2 WYKAZ jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 Szkolnictwo wyższe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów L.p. Jednostka Kwota (w złotych) I Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ,00 13 Politechnika Białostocka ,00

12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Poz Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00 28 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00 33 Uniwersytet Gdański ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,00 52 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ,00 53 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00

13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 Poz Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,00 1 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00 2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 3 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 4 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 5 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 6 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ,00 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ,00 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ,00 9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ,00 10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ,00 11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ,00 12 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,00 13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ,00 14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00 15 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 22 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie ,00 23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim ,00 24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 36 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00

14 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Poz. 26 III Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego: ,00 1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ,00 2 Akademia Obrony Narodowej ,00 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ,00 4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ,00 5 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ,00 IV. Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego: ,00 1 Akademia Ignatianum w Krakowie ,00 2 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie ,00 3 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ,00 4 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ,00 5 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ,00 6 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 7 Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie ,00 8 Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej ,00 9 Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela w Warszawie ,00 10 Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej ,00 11 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej ,00 12 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie ,00 13 Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej w Siedlcach ,00 14 Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Poznaniu ,00 15 Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie ,00 16 Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Krakowie ,00 17 Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą ,00 18 Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ,00 19 Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu ,00 20 Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie ,00 21 Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu O.O. Paulinów w Krakowie ,00 22 Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy ,00 23 Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie ,00 V Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego: ,20 1 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ,00 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ,00 3 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ,00 4 ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie ,00 5 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku ,00 6 Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej ,00 7 Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00

15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 Poz Collegium Civitas w Warszawie ,00 9 Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie ,00 10 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach ,00 11 Collegium Varsoviense w Warszawie ,00 12 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu ,00 13 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ,00 14 Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu ,00 15 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ,00 16 Europejska Akademia Sztuk w Warszawie 7 100,00 17 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie ,00 18 Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie ,00 19 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ,00 20 Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ,00 21 Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 22 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku ,00 23 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach ,00 24 Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie ,00 25 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ,00 26 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach ,00 27 Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu ,00 28 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ,00 29 Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie ,00 30 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie ,00 31 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ,00 32 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ,00 33 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie ,00 34 Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach ,00 35 Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze ,00 36 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach ,00 37 Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku ,00 38 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ,00 39 Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie z siedzibą w Krakowie ,00 40 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu ,00 41 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ,00 42 Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach ,00 43 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku ,00 44 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu ,00 45 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ,00 46 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ,00 47 PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ,00 48 Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle ,00 49 Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej ,00

16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 Poz Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie ,00 51 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ,00 52 Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim ,00 53 Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni ,00 54 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie ,00 55 Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Chojnicach ,00 56 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu ,00 57 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie ,00 58 Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ,00 59 Puławska Szkoła Wyższa ,00 60 Radomska Szkoła Wyższa ,00 61 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 4 000,00 62 Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie ,00 63 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi ,00 64 Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim ,00 65 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie ,00 66 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie ,00 67 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ,00 68 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ,00 69 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni ,00 70 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie ,00 71 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie ,00 72 Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu ,00 73 Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ,00 74 Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ,00 75 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ,00 76 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ,00 77 Toruńska Szkoła Wyższa ,00 78 Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ,00 79 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,00 80 Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie ,00 81 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ,00 82 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie ,00 83 VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie 9 200,00 84 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ,00 85 Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie ,00 86 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ,00 87 Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego ,00 88 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie ,00 89 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie ,00 90 Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie ,00 91 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej ,00

17 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 Poz Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ,00 93 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ,00 94 Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi ,00 95 Wszechnica Mazurska w Olecku ,00 96 Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ,00 97 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach ,00 98 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ,00 99 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu , Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie , Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie , Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie , Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie , Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim , Wyższa Szkoła Biznesu w Pile , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie , Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ,00

18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 Poz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni , Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli ,00 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka ,00 w Skierniewicach 138 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach , Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu , Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z siedzibą w Gdyni ,00 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w ,00 Łodzi 150 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu ,00 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w ,00 Józefowie 156 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ,00 Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie ,00 Trybunalskim 162 Wyższa Szkoła Handlowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie , Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ,00 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka ,00 w Warszawie 166 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w ,00 Lesznie 170 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w ,00 Zamościu 173 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach ,00

19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 Poz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense ,00 w Sandomierzu 178 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie , Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie , Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu ,00 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof ,00 Meissnera w Ustroniu 190 Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku , Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie ,00 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w ,00 Poznaniu 193 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie , Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu , Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ,00 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych ,00 w Warszawie 199 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie , Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ,00 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w ,00 Pruszkowie 202 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu , Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie , Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 3 500, Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie , Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach , Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku , Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze , Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie , Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu ,00

20 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 Poz Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu ,00 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku ,00 Mazowieckim 220 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie , Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej , Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ,00 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w ,00 Warszawie 225 Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku ,00 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w likwidacji z ,00 siedzibą w Falentach 234 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie , Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie , Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi , Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie ,00 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w ,00 Chełmie 244 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi , Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach , Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych z siedzibą w Warszawie 1 700, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi , Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie , Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie , Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ,00

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie

Ostatnie dwa lata to przełom w polskim szkolnictwie Wiedzoholicy Krzysztof Pawłowski Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00 Jednostka ZUS Oddział w Białymstoku Augustowie Bielsku Podlaskim Suwałkach Zambrowie Miejsce szkolenia ul. Młynowa 29, budynek B, piętro III, pok. 302 Rozpoczęcie szkolenia Zgłoszenia nr tel. (085) 74

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2015 (termin składania wniosków: 04.03.2015) 15 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004

WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2002-2004 Załącznik do Komunikatu Nr 10 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora WYKAZ NADANYCH W 2005 ROKU STOPNI DOKTORA WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty - Sokółka

XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty - Sokółka Nr 1/2015 LUTY-MARZEC 2015 r. Bia³ystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, om a, Siemiatycze, Sokó³ka, Wysokie Mazowieckie Bezp³atny dodatek do Wieœci Podlaskich XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty -

Bardziej szczegółowo

Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce

Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 2-23 marca 203 Wybierz swój kierunek! Kraków, ul. Centralna 4A wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 3 586 Kraków ul. Centralna 4A biuro@targi.krakow.pl projekt

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

POLSKIE PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH POLSKIE PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH marketing instytucji naukowych i badawczych POLSKIE PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH mgr Agnieszka Chwiałkowska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo