Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2008

2 I. Szkolenie aplikantów 1. Aplikacja sądowa a) I półrocze 2008 roku W pierwszym półroczu 2008 r. były prowadzone zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych I, II i III roku. W zajęciach tych uczestniczyli aplikanci sądowi z Sądów Okręgowych w: Warszawie, Warszawie-Pradze, Płocku i Ostrołęce. Zajęcia dla I, II i III roku aplikacyjnego prowadzone były w dwóch grupach. Wszystkie zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych I i II roku aplikacyjnego w drugim półroczu odbywały się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6, natomiast zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych III roku aplikacyjnego w pierwszym półroczu odbywały się w Sądzie Okręgowym w Zajęcia w każdej tych grup prowadzone były raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.. Łącznie w I półroczu szkolono 167 aplikantów sądowych, w tym: z Sądu Okręgowego w Warszawie 20 aplikantów na I roku, w tym 10 aplikantów na etacie, 11 aplikantów na II roku, w tym 5 aplikantów na etacie, 54 aplikantów na III roku, w tym 8 aplikantów na etacie. Z Sądu Okręgowego Warszawa Praga: 15 aplikantów na I roku, w tym 7 aplikantów na etacie, 9 aplikantów na II roku, w tym 3 aplikantów na etacie, 154

3 22 aplikantów na III roku, w tym 2 aplikantów na etacie, Z Sądu Okręgowego w Ostrołęce 14 aplikantów: 3 aplikantów na I roku na etacie, 6 aplikantów na II roku na etacie, 5 aplikantów na III roku, w tym 4 aplikantów na etacie. Z Sądu Okręgowego w Płocku 22 aplikantów: 4 aplikantów na I roku na etacie, 3 aplikantów na II roku na etacie, 15 aplikantów na III roku, w tym 5 aplikantów na etacie. II półrocze 2008 roku W drugim półroczu 2008r. były prowadzone zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych II i III roku. W zajęciach tych uczestniczyli aplikanci sądowi z Sądów Okręgowych w: Warszawie, Warszawie-Pradze, Płocku i Ostrołęce. Zajęcia dla II i III roku aplikacyjnego prowadzone były w dwóch grupach. Wszystkie zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych II i III roku aplikacyjnego w drugim półroczu odbywały się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6. Zajęcia w każdej tych grup prowadzone były raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.. Łącznie w II półroczu szkolono 69 aplikantów sądowych, w tym: Z Sądu Okręgowego w Warszawie 20 aplikantów na II roku, w tym 11 aplikantów na etacie, 11 aplikantów na III roku, w tym 5 aplikantów na etacie. Z Sądu Okręgowego Warszawa Praga: 155

4 13 aplikantów na II roku, w tym 7 aplikantów na etacie, 9 aplikantów na III roku, w tym 3 aplikantów na etacie, Z Sądu Okręgowego w Ostrołęce: 3 aplikantów na II roku na etacie, 6 aplikantów na III roku na etacie. Z Sądu Okręgowego w Płocku: 4 aplikantów na I roku na etacie, 3 aplikantów na II roku na etacie, Okręgowy Ośrodek Szkolenia po odbyciu praktyk w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przez aplikantów sądowych dokonuje przez cały rok szkoleniowy: a) wpisu wpływających opinii do rejestru, b) numeracji opinii, c) umieszczania ich w teczkach osobowych poszczególnych aplikantów, d) wpisanie każdego dokumentu /opinii/ w kartę przeglądową aplikanta. W pierwszym półroczu 2008 roku zarejestrowano i opisano 362 opinii. W drugim półroczu 2008 roku zarejestrowano i opisano 157 opinii. c) sprawowanie patronatów nad aplikantami sądowymi przez sędziów Aplikanci sądowi odbywają praktyki w poszczególnych sądach i wydziałach w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie otrzymanych harmonogramów na początku roku szkoleniowego, sporządzonych na dany cały rok szkoleniowy. 156

5 Sędziom sprawującym patronaty nad aplikantami sądowymi, odbywającymi praktyki w poszczególnych pionach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie wypłacane są dodatki patronackie. 2. Egzamin sędziowski a/ Egzamin sędziowski poprawkowy / I-szy termin/ Zarządzeniem Nr 233/07/DNAP z dnia 20 grudnia 2007 roku Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do niego. Egzamin sędziowski poprawkowy odbył się: pisemny 28 i 29 stycznia 2008r. w Centrum Konferencyjno- Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, ustny 2-4, i kwietnia 2007r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 1. Egzamin ten adresowany był przede wszystkim do osób, które egzaminu sędziowskiego nie zdały /w sądzie apelacyjnym lub w Ministerstwie Sprawiedliwości/istnieje możliwość jednokrotnego jego powtarzania. Natomiast w przypadku osób, które do egzaminu sędziowskiego dotąd nie przystąpiły i uzyskały stosowne zezwolenie Prezesa Sądu Okręgowego na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym, termin ten wynosi 2 lata od ukończenia aplikacji. Do poprawkowego egzaminu sędziowskiego winno podejść 29 aplikantów sądowych. 8 aplikantów sądowych usprawiedliwiło swoją nieobecność na egzaminie sędziowskim uzyskując zgodę Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na zdawanie w późniejszym terminie. 157

6 Ostatecznie do egzaminu sędziowskiego poprawkowego podeszło 21 byłych aplikantów sądowych Sądu Okręgowego w Wyniki po przeprowadzeniu poprawkowego egzaminu sędziowskiego były następujące: dobry plus - 2 osoby dobry - 6 osób dostateczny plus - 5 osób dostateczny - 3 osoby niedostateczny - 5 osób b/ Szkolenia przedegzaminacyjne Aplikanci III roku przed egzaminem sędziowskim w miesiącu czerwcu i lipcu uczestniczyli w szkoleniach przedegzaminacyjnych.: Szkolenia przedegzaminacyjne obejmowały zakres: prawo cywilne, zagadnienia prawa cywilnego materialnego, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zagadnienia prawa gospodarczego, zagadnienia prawa karnego materialnego, zagadnienia prawa karnego procesowego i wykonawczego, prawo o ustroju sądów powszechnych, konstytucja RP, prawo europejskie. c/ Egzamin sędziowski poprawkowy /drugi termin/ 158

7 Zarządzeniem Nr 140/08/DNAP z dnia 28 maja 2008r.. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do niego. Egzamin sędziowski odbył się: pisemny 18 i 19 sierpnia 2008r. w Centrum Konferencyjno- Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie, ustny sierpnia 2008r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11. Egzamin ten adresowany był przede wszystkim do osób, które nie zdały egzaminu sędziowskiego we właściwych sądach apelacyjnych we wrześniu 2007 i nie przystąpiły do egzaminu, który odbył się w styczniu 2008 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości, uzyskując jednocześnie zezwolenie zdawania egzaminu w terminie późniejszym, stosownie do art ustawy z 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm./. Do egzaminu tego mogli przystąpić także ci spośród byłych aplikantów sądowych, którzy ukończyli aplikację sądową, jednak nie przystąpili w ogóle do egzaminu sędziowskiego i nie upłynął im dwuletni termin od ukończenia aplikacji. Do egzaminu sędziowskiego powinno przystąpić 11 byłych aplikantów sądowych. Łącznie do egzaminu sędziowskiego przystąpiło 11 aplikantów sądowych z okręgu Sądu Okręgowego w 5 byłych aplikantów sądowych usprawiedliwiło swoją nieobecność na egzaminie sędziowskim, uzyskując zgody od Prezesa Sądu Okręgowego na termin późniejszy. Wyniki egzaminu sędziowskiego poprawkowego /drugi termin/: dobry 2 osoby, 159

8 dostateczny 1 osoba, niedostateczny 2 osoby. Dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu sędziowskiego w sierpniu 2008 roku i nadal posiadają uprawnienia do jego zdawania Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi poinformował, iż egzamin sędziowski poprawkowy zaplanowany został na miesiąc luty 2009r. (egzamin pisemny) i marzec 2009r.(egzamin ustny). d/ Egzamin sędziowski wrzesień 2008 rok Zarządzeniem Nr 172/DNAP/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną Sądu Apelacyjnego w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych. Egzamin sędziowski został przeprowadzony: pisemny w dniach 4 i 5 września 2008 roku w Warszawie w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, ustny od 12 września do 19 września 2008 roku w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Warszawie sala 3W01. Do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było 54 aplikantów sądowych z okręgu Sądu Okręgowego w Do części pisemnej egzaminu sędziowskiego podeszło 49 aplikantów sądowych. 5 aplikantów sądowych usprawiedliwiło swoją nieobecność na powyższym egzaminie sędziowskim, uzyskując zgodę Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym. Egzaminu pisemnego nie zdało 5 osób. Jeden aplikant po egzaminie pisemnym nie podszedł do części ustnej egzaminu. Wyniki po przeprowadzeniu 160

9 poprawkowego egzaminu sędziowskiego we wrześniu 2008 roku przedstawiały się następująco: bardzo dobry 4 osoby dobry plus 6 osób dobry 24 osoby dostateczny plus 13 osób dostateczny 2 osoby Łącznie 49 osób e/ Egzamin połówkowy z prawa karnego kolokwium /po pierwszym roku aplikacji/ Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Zarządzeniem nr 150 z dnia 24 października 2008 roku powołał Komisję Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie do przeprowadzenia kolokwium z zakresu prawa karnego dla aplikantów sądowych po I roku aplikacji z obszaru apelacji warszawskiej. Kolokwium z zakresu prawa karnego dla aplikantów sądowych po I roku aplikacji sądowej odbyło się w gmachu Sądu Apelacyjnego w Warszawie / sala 2A02/ w dniach: pisemny 3 grudnia 2008r., ustny 9-11 grudnia 2008r. Do kolokwium przystąpiło 18 aplikantów sądowych po I roku aplikacji / w tym 10 aplikantów etatowych/. Wyniki egzaminu przedstawiały się następująco: bardzo dobry 2 osoby, 161

10 dobry plus 5 osób, dobry - 7 osób, dostateczny plus -1 osoba, niedostateczny 1 osoba. Jeden aplikant nie przystąpił do kolokwium z zakresu prawa karnego z powodu choroby. II. Aplikacja Adwokacka, Radcowska, Notarialna i Prokuratorska I półrocze 2008 roku a/ praktyki aplikantów radcowskich Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku szkoleniowym 2007/2008 było porozumienie zawarte w dniu 8 października 2007 roku w Warszawie, pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zgodnie z treścią niniejszego porozumienia uległ zmianie dotychczasowy tryb zawierania umów z Sędziami /wprowadzono jedną umowę na cały rok szkoleniowy/, jak i sposób potwierdzania przez aplikanta radcowskiego praktyki. /podpisany przez Kierownika Sekretariatu zbiorczy wykaz obejmujący Sędziów i aplikantów za dany okres szkoleniowy/. Sekretariaty odpowiednich jednostek organizacyjnych sądów sporządzają nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał, wykazy sędziów sprawujących patronat nad aplikantami radcowskimi oraz wykazy aplikantów radcowskich odbywających praktyki u poszczególnego sędziego patrona. 162

11 Zestawienie to jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla sędziów patronów. Kierownik Ośrodka Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie przekazuje Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie wykazy sędziów patronów oraz aplikantów radcowskich faktycznie odbywających praktyki pod ich kierunkiem niezwłocznie po otrzymaniu wykazów od kierowników sekretariatów. Kwotę należną za praktyki sądowe Rada OIRP w Warszawie przekazuje na podstawie umów zawartych z sędziami patronami, na wskazany przez nich rachunek bankowy, w terminie 21 dni po przedłożeniu przez Kierownika Ośrodka Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie wykazów sędziów sprawujących patronat nad aplikantami radcowskimi. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w pierwszym półroczu 2008 roku z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie praktyki odbywało: 1161 aplikantów I roku, 398 aplikantów II roku 216 aplikantów II roku kontynuowało zajęcia praktyczne. b/ praktyki aplikantów adwokackich Porozumienie zawarte w dniu 5 grudnia 2007 roku w Warszawie pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś, a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie było przedmiotem organizacji i przebiegu praktyk aplikantów adwokackich w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym odpłatności sędziom patronom za szkolenie. Kierownik Okręgowego Ośrodka Szkolenia po sporządzeniu harmonogramów dla każdego aplikanta adwokackiego, kieruje do właściwej 163

12 jednostki organizacyjnej /sądu /podległej Prezesowi Sądu Okręgowego w Zgodnie z treścią Porozumienia uległ zmianie dotychczasowy tryb zawierania umów z Sędziami / wprowadzono jedną umowę na cały rok szkoleniowy/, jak i sposób potwierdzania przez aplikanta adwokackiego praktyki /podpisany przez Kierownika Sekretariatu zbiorczy wykaz obejmujący Sędziów i aplikantów za dany okres szkoleniowy/. Sekretariaty odpowiednich jednostek organizacyjnych sądów sporządzają nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał wykazy sędziów sprawujących patronat nad aplikantami adwokackimi oraz wykazy aplikantów adwokackich odbywających praktyki u poszczególnego sędziego patrona. Zestawienie to, podpisane przez Kierownika Sekretariatu wraz z podpisaną przez sędziego patrona opinią o danym aplikancie Kierownik Okręgowego Ośrodka Szkolenia przekazuje Okręgowej Radzie Adwokackiej niezwłocznie po ich otrzymaniu. Od 1 grudnia 2007 roku praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odbywało 245 aplikantów adwokackich w następujących jednostkach organizacyjnych Sądu: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny - 1 miesiąc Sąd Okręgowy Wydział Cywilny - 1 miesiąc Sąd Rejonowy Wydział Karny - 1 miesiąc Sąd Okręgowy Wydział Karny - 1 miesiąc Sąd Okręgowy Wydział Karny Odwoławczy - 1 miesiąc Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich - 0,5 miesiąca Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 0,5 miesiąca 164

13 Sąd Okręgowy w Warszawie został zmuszony do wypowiedzenia porozumień z korporacjami adwokackimi w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie organizacji i przebiegu praktyk aplikantów adwokackich z ORA w: Białymstoku, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Rzeszowie. Przyczyną wypowiedzenia była konieczność zapewnienia praktyki aplikantom warszawskich jednostek adwokatury, radców prawnych i notariatu, których liczba w roku 2007/2008 wynosiła około 1600 osób. c/ praktyki aplikantów notarialnych Aplikanci notarialni odbywali praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w oparciu o Porozumienie z dnia 2 czerwca 2003 r. zawarte przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie i Sąd Okręgowy w Warszawie w przedmiocie zasad odbywania praktyki przez aplikantów notarialnych w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w 66 aplikantów notarialnych odbywało praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie od 1 grudnia 2007 roku do 30 maja 2008 roku w następujących wydziałach: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny - 2 miesiące Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydz. Rejestrowy - 1 miesiąc Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydz. Ksiąg Wieczystych - 3 miesiące 165

14 Rada Izby Notarialnej w Warszawie zwróciła się z prośbą o sukcesywne kierowanie w miarę możliwości 62 aplikantów notarialnych podległych Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie, jak również Sądowi Okręgowemu w Płocku i Ostrołęce począwszy od maja 2008 roku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do Wydziałów Rejestrowych na okres 1 miesiąca. d/ praktyki aplikantów prokuratorskich Aplikanci prokuratorscy odbywali praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie 41 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. nr 154, poz. 1283) oraz 9 pkt. 1 instrukcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z dnia 1 marca 2001r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie praktyki odbywało 29 aplikantów prokuratorskich z Prokuratury Okręgowej w II półrocze 2008r. a/ praktyki aplikantów radcowskich Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w II półroczu 2008 roku było porozumienie zawarte w dniu 19 listopada 2008 roku w Warszawie, pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w 166

15 Zgodnie z treścią niniejszego porozumienia uległa zmianie procedura obsługi aplikantów radcowskich. OIRP otrzymuje z wydziałów/sądów deklaracje sędziów: miesiące przyjęcia aplikantów, liczba aplikantów. OIRP przygotowuje harmonogramy praktyk dla aplikantów, przypisując aplikanta do sędziego w miesiącu. Zasady: - do każdego sędziego zostaje skierowanych tylu aplikantów, ile zadeklarował, ale nie w każdym miesiącu, - dąży się do zapewnienia równomiernej liczby aplikantów/miesiąc/wydział. OIRP rozdaje harmonogramy aplikantom OIRP przesyła do sądów wykazy: a. Lista aplikantów przypisana do poszczególnych sędziów w miesiącach b. Zestawienie liczbowe aplikantów w konkretnym wydziale i u sędziego oraz c. Umowy dla wszystkich sędziów odpowiednio w SO lub SR, do których skierowano aplikantów, za pośrednictwem: SO Warszawa - sekretariaty wydziałów + ośrodek szkolenia - do wiadomości SO Warszawa-Praga - ośrodek szkolenia, bez wysyłania do sekretariatów wydziałów SR - sekretariaty wydziałów właściwych sędziów Aplikanci zgłaszają się do sekretariatów wydziałów lub ośrodków szkolenia wg harmonogramu otrzymanego w OIRP (mają obowiązek rejestrować się na praktyki i podpisywać odpowiednie oświadczenia) i dalej sprawy dot. praktyk załatwiają z kierownikami sekretariatów/w ośrodku szkolenia Zamiany sędziego/terminu aplikanci uzgadniają z zainteresowanymi sędziami i załatwiają formalnie z kierownikiem sekretariatu, który: 1. Wyraża zgodę na zmianę, 2. Nanosi zmianę na otrzymany z OIRP wykaz sędziów/aplikantów, 167

16 3. Przekazuje informację o zamianie do OIRP. Zmiany oznaczają zmniejszenie liczby aplikantów u jednego sędziego oraz zwiększenie u innego. OIRP nie kieruje dodatkowych aplikantów do sędziego, który zrezygnował z aplikanta. W przypadku choroby/urlopu sędziego, zastępstwo dla aplikantów ustala kierownik sekretariatu i przekazuje informację o zmianie do OIRP. W OIRP wprowadza się do bazy informację o zmianie, tak by po otrzymaniu kwartalnego wykazu zaliczonych praktyk aplikantów można było zweryfikować wysokośc kwot do wypłaty dla sędziów, którzy przyjęli aplikantów oraz wysokość wynagrodzenia dla kierowników właściwych sekretariatów. W przypadku konieczności skierowania do sądu dodatkowego aplikanta, OIRP uzgadnia taką możliwość z właściwym kierownikiem sekretariatu/ośrodkiem szkolenia i po uzyskaniu informacji o zgodzie wybranego sędziego na termin/liczbę aplikantów, wystawia skierowanie i przekazuje informację aktualizacyjną do właściwego sekretariatu/ośrodka szkolenia. Dalej procedura się powtarza. Po zakończeniu kwartału kalendarzowego sekretariaty w ciągu 14 dni przekazują informacje o odbytych w minionym kwartale praktykach aplikantów do OIRP, gdzie wprowadza sie ją do bazy, weryfikując wysokość kwot do wypłaty - do końca miesiąca. Odpowiednie wykazy przekazuje się do księgowości, gdzie dokonuje się naliczenia i przekazania płatności (do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym OIRP otrzymała wykaz z sekretariatu). W 2009 r. planuje się udostępnienie odpowiedniego panelu extranetowego dla kierowników sekretariatów do wprowadzania ww. danych. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w drugim półroczu 2008 roku z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie praktyki odbywało: 1362 aplikantów II roku. 168

17 III. Aplikacja referendarska a/ Szkolenia przedegzaminacyjne aplikantów referendarskich 1. Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi stosownie do 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego /Dz. U. Nr 135, poz. 961/, zorganizował centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich / część I/. Centralne szkolenie seminaryjne odbyło się w dniach stycznia 2008 roku w ODK SW w Popowie. Udział aplikantów referendarskich w tym szkoleniu był obowiązkowy. Uczestniczyło w nim 10 aplikantów referendarskich z okręgu Sądu Okręgowego w 2. Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi stosownie do 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego /Dz. U. Nr 135, poz. 961/, zorganizował centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich /część II/. Szkolenie odbyło się w dniach 2 6 czerwca 2008 roku w ODK SW w Popowie. Udział aplikantów referendarskich w tym szkoleniu był obowiązkowy i uczestniczyło w nim 10 aplikantów referendarskich z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Magdalena Anna Bielka, która ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. b/ Egzamin referendarski poprawkowy 169

18 Zarządzeniem Nr 85/08/DNAP z dnia 7 kwietnia 2008 roku Minister Sprawiedliwości powołał Centralną Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Egzamin referendarski odbył się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11 w następujących dniach: 9 czerwca 2008 roku część pisemna, 13 czerwca 2008 roku część ustna. Osobami uprawnionymi do zdawania tego egzaminu byli aplikanci referendarscy, którzy nie zdały egzaminu referendarskiego w listopadzie 2007 roku lub uzyskały zgodę właściwych prezesów sądów okręgowych na składanie tego egzaminu w terminie późniejszym zgodnie z 25 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2006r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego. Osobą uprawnioną do zdawania tego egzamin był jeden aplikant referendarski w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Pan Przemysław Gumiński. Na egzaminie referendarskim poprawkowym Pan Przemysław Gumiński uzyskał ocenę dobrą /w pierwszym terminie otrzymał ocenę niedostateczną/. c/ Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację referendarską Nabór na aplikację referendarską przeprowadzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz ze. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego /Dz. U. Nr 135, poz. 961/. Zarządzeniem Nr 160/08/DNAP z dnia 7 lipca 2008 roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin konkursu dla kandydatów na aplikację 170

19 referendarską oraz ustalił liczbę aplikantów referendarskich dla poszczególnych okręgów sądowych. Termin konkursu dla kandydatów na aplikację referendarską został wyznaczony na dzień 20 września 2008r. Egzamin konkursowy na aplikację referendarską odbył się w gmachu Sądu Okręgowego w Kandydaci na aplikantów referendarskich składali dokumenty, zgodnie z wymogami określonymi w 2 ust. 5 cytowanego rozporządzenia w terminie do 29 sierpnia 2008 roku. Kandydaci na aplikację referendarską złożyli następujące dokumenty: 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego; 2. ankietę personalną; 3. życiorys; 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego; 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia; 6. 3 zdjęcia kandydata. Nabór na aplikację referendarską odbył się po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Na aplikację referendarską dokumenty złożyło 34 kandydatów. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 32 osoby. Część pisemna trwała 90 minut i składała się z przygotowanych przez Ministra Sprawiedliwości 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 2 pytań opisowych, z których kandydat na aplikanta wybierał do opracowania jedno. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznała 1 punkt, a 171

20 za opracowanie pytania 0 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosiła 80. Po przeprowadzeniu części pisemnej wyniki egzaminu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Warszawie i zawierały wskazania, które osoby zostały dopuszczone do części ustnej egzaminu. Egzamin ustny kandydatów na aplikację referendarska odbył się 24 września 2008 roku. Do części ustnej zostało dopuszczonych 21 kandydatów na aplikację referendarską, w tym: 1 osoba uzyskała z części pisemnej 60 i więcej punktów, 20 osób, które uzyskały z części pisemnej mniej niż 60 punktów Minimalna liczba punktów z części pisemnej uprawniająca do zakwalifikowania do części ustnej wynosiła 56 punktów. Część ustna obejmowała sprawdzian wiadomości ogólnych, wiadomości z zakresu prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa europejskiego, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władz i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości. W toku powyższych ustaleń Komisja Egzaminacyjna wyłoniła 10 kandydatów na aplikantów referendarskich w ramach limitu ustalonego Zarządzeniem Nr 160/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008r. Komisja kierowała się sumą punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów z części pisemnej i ustnej egzaminu konkursowego przeprowadzonego w dniach 20 i 24 września 2008r. d/ Egzamin referendarski 172

21 Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2008 roku Nr 1217/08/ DNAP została powołana Centralna Komisja Egzaminacyjna w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Egzamin adresowany był do aplikantów, którzy odbywali aplikację referendarską w roku szkoleniowym 2007/2008 oraz osób, o których mowa w art pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Egzamin referendarski odbył się w dniach: pisemny 20 listopada 2008 roku, ustny 8 12 grudnia 2008 roku. Część pisemna egzaminu odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu postępowania rejestrowego. Część ustna egzaminu odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11. Oceny z egzaminu referendarskiego: bardzo dobry 1 aplikant, dobry 6 aplikantów dostateczny plus 3 aplikantów IV. Praktyki studenckie W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie studenci odbywali praktyki studenckie w różnych pionach na podstawie zawartych umów pomiędzy poszczególnymi uczelniami, a Prezesem Sądu Okręgowego w Ilość studentów z poszczególnych uczelni odbywających praktyki w 2008r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawia się następująco: 173

22 1. Uniwersytet Warszawski 55 studentów, 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 studentów, 3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji 1 student, 4. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji 1 student, 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji 2 studentów, 6. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Instytut Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji 1 student, 7. Uniwersytet Rzeszowski 1 student, 8. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji 56 studentów, 9. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Nauk Pedagogicznych 55 studentów, 10.Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 1 student, 11.Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 28 studentów, 12.Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 studentów, 13.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa i Administracji 4 studentów, 14.Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1 student, 15.Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie 1 student, 16.Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 1 student, 17.Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie 1 student, 18.Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 50 studentów, 174

23 19.Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 3 studentów, 20. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP 18 studentów. Jak widać z powyższego zestawienia w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2008roku praktyki studenckie odbyło 324 studentów. V. Szkolenia asesorów sądowych I półrocze 2008 roku W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie 194 asesorów sądowych przydzielonych zostało 53 sędziom /konsultantom/ orzekającym w Sądzie Okręgowym w Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie powierzyło: 73 asesorów orzekających w pionie karnym - 16 konsultantom, 54 asesorów orzekających w pionie cywilnym 15 konsultantom, 7 asesorów orzekających w pionie gospodarczym - 4 konsultantom, 2 asesorów orzekających w pionie rodzinnym i nieletnich 1 konsultantowi, 31 asesorów orzekających w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych: - 4 konsultantom orzekającym w pionie pracy - 7 konsultantom orzekającym w pionie ubezpieczeń społecznych Na dzień 30 czerwca 2008 roku opiekę nad asesorami sądowymi sprawowali następujący sędziowie z Sądu Okręgowego w w pionie cywilnym z I Wydziału Cywilnego: 175

24 1. SSO Bożena Jaskuła 2 asesorów z III Wydziału Cywilnego: 1. SSO Elżbieta Ziołkowska 3 asesorów z IV Wydziału Cywilnego: 1. SSO Małgorzata Suwińska Sobkowicz 3 asesorów z V Wydziału Cywilnego Odwoławczego: 1. SSO Piotr Wojtysiak 5 asesorów 2. SSO Marzanna Góral 5 asesorów 3. SSO Agnieszka Fronczak 2 asesor 4. SSO Waldemar Beczek 5 asesorów 5. SSO Ewa Cylc 4 asesorów z VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego: 1.SSO Janusz Siwecki 1 asesor z VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego: 1.SSO Beata Ładak 4 asesor 2. SSO Bożena Górna 5 asesorów z XXIV Wydziału Cywilnego: 1. SSO Monika Dominiak 5 asesorów z XXV Wydziału Cywilnego: 1. SSO Małgorzata Borkowska 5 asesorów 2. SSO Sylwia Łuczak 4 asesorów 3. SSO Hanna Jaworska Świniarska 1 asesor 176

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, (od 16 listopada 2009r. Samodzielna Sekcja ds. Szkolenia Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO Szczecin, 9 lipca 2013 r. w SZCZECINIE Kd-1102-13/13 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE I. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej. (Dz. U. z dnia 21 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej. (Dz. U. z dnia 21 września 2002 r. Dz.U.02.154.1283 2006.04.11 zm. Dz.U.06.60.428 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej. (Dz. U. z dnia 21 września 2002 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Adm. 111 1/15 Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r.

Adm. 111 1/15 Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego Adm. 111 1/15 Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Suchej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1668 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1668 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1668 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie 165 I. Aplikacja sądowa a/ zajęcia seminaryjne I półrocze 2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r. Dz.U.08.117.742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie Szczecin, dnia 20 maja 2013 r. K-1101/7/2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie Szczecin, dnia 22 października 2013 r. K-1101/10/2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego 283 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się regulamin działalności szkoleniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się regulamin działalności szkoleniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 20/2010 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia podyplomowe wnoszą opłatę egzaminacyjną ustaloną przez Rektora.

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia podyplomowe wnoszą opłatę egzaminacyjną ustaloną przez Rektora. Akademia Muzycsia w Krakowie Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków te). 12 422-78-45, fax 12 422^4-55 (a) ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie Projekt USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. Art. 1. 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt ustawy Projekt zmiany ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury obejmie sędziów, prokuratorów, asesorów

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

1. Nad procesem certyfikacji czuwa Rada Koordynacyjna ds. odpłatnych egzaminów certyfikujących z języków obcych zwana dalej Radą.

1. Nad procesem certyfikacji czuwa Rada Koordynacyjna ds. odpłatnych egzaminów certyfikujących z języków obcych zwana dalej Radą. Załącznik do zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. Regulamin odpłatnych egzaminów certyfikujących organizowanych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Dz.U.2002.107.940 2004-04-15 zm. Dz.U.2004.52.516 1 2005-10-20 zm. Dz.U.2005.193.1616 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw 1

USTAWA. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw 1 Projekt z dnia 7 października 2006 r., po korekcie 20 grudnia 2006r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw 1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 690, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 3 lipca 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 3 lipca 2015 r. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 3 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Regulamin naboru kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Regulamin naboru kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa: 1. sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (nr druku 3351):

Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (nr druku 3351): z dnia 23 lutego 2011 r. Propozycje zmian do poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (nr druku 3351): 1) Tytuł ustawy proponuje się zmienić na: ustawa o świadczeniu usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 1998, Nr 162,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Dz.U.05.154.1289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2005 r.) Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 985

Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 985 Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 985 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na

Bardziej szczegółowo

Pani. Maria Teresa Romer

Pani. Maria Teresa Romer Warszawa, 12 maja 2008 r. Pani Maria Teresa Romer Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2008 r., uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości podziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem Wymagania Potrzebne dokumenty Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego Przeprowadzanie egzaminów Praktyka zawodowa Wpis na listę doradców podatkowych Czynności doradztwa podatkowego Zakres usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do Uchwały nr 3/2013 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie PROKURATURA OKRĘGOWA WARSZAWA PRAGA W WARSZAWIE ul. Bródnowska 13/15 03-439 WARSZAWA Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. I K 1111/ 1 /13 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 646

Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 646 Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 881 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 881 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 881 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego Na podstawie art. 155cb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w dziedzinie Mikrobiologia oraz w placówkach

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO Szczecin Centrum w Szczecinie Szczecin, dnia 25 listopada 2014 r. K-1101/9/2014 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Projekt z dnia 4 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk:

1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk: I K 142/ 3 /14 PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK ( cały etat ) 1. Wymagania konieczne dla kandydata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU Chemia Analityczna w roku akademickim 2015/2016 Przedmiot Chemia Analityczna jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku kierunku analityka medyczna. Formy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33. ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33. ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33 ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie organizacji oraz regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 12 lutego 1944 r. Nr. 3 Część I DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz.: 4 z dnia 4 lutego 1944 r. o egzaminach sędziowskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25 Z A R ZĄDZENIE NR 34 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów: Biegłym może być ustanowiona osoba, która: - korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; - ukończyła 25 lat życia; - posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Dziennik Ustaw Nr 6 832 Poz. 36 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Elementy prawa pracy, zasady i warunki wynagradzania DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Uczestnicy szkolenia poszerzą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2013 Rektora WSPiA z dnia 22 grudnia 2013 r. Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410 45/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Istota funkcji przewodniczącego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powierzonej jednostki Szkolenie adresowane do przewodniczących

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr IX/79/2016 Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 roku

załącznik do Uchwały Nr IX/79/2016 Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 roku załącznik do Uchwały Nr IX/79/2016 Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2016 roku Regulamin kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 153 poz USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 153 poz USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1269 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1647, z 2015 r. poz. 1224.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik do zarządzenia Nr 31 /2009 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.11.2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy Świdnica, dnia 12.10.2012r. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY I. Zarządzam zorganizowanie, w drodze konkursu, naboru kandydatów na staż urzędniczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410 19/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Istota funkcji przewodniczącego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powierzonej jednostki Szkolenie adresowane do przewodniczących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy Podstawa prawna: Procedura stanowi załącznik do WSO Gimnazjum nr1 Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kadencji 2016-2019. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo