Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E"

Transkrypt

1 Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2008

2 I. Szkolenie aplikantów 1. Aplikacja sądowa a) I półrocze 2008 roku W pierwszym półroczu 2008 r. były prowadzone zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych I, II i III roku. W zajęciach tych uczestniczyli aplikanci sądowi z Sądów Okręgowych w: Warszawie, Warszawie-Pradze, Płocku i Ostrołęce. Zajęcia dla I, II i III roku aplikacyjnego prowadzone były w dwóch grupach. Wszystkie zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych I i II roku aplikacyjnego w drugim półroczu odbywały się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6, natomiast zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych III roku aplikacyjnego w pierwszym półroczu odbywały się w Sądzie Okręgowym w Zajęcia w każdej tych grup prowadzone były raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.. Łącznie w I półroczu szkolono 167 aplikantów sądowych, w tym: z Sądu Okręgowego w Warszawie 20 aplikantów na I roku, w tym 10 aplikantów na etacie, 11 aplikantów na II roku, w tym 5 aplikantów na etacie, 54 aplikantów na III roku, w tym 8 aplikantów na etacie. Z Sądu Okręgowego Warszawa Praga: 15 aplikantów na I roku, w tym 7 aplikantów na etacie, 9 aplikantów na II roku, w tym 3 aplikantów na etacie, 154

3 22 aplikantów na III roku, w tym 2 aplikantów na etacie, Z Sądu Okręgowego w Ostrołęce 14 aplikantów: 3 aplikantów na I roku na etacie, 6 aplikantów na II roku na etacie, 5 aplikantów na III roku, w tym 4 aplikantów na etacie. Z Sądu Okręgowego w Płocku 22 aplikantów: 4 aplikantów na I roku na etacie, 3 aplikantów na II roku na etacie, 15 aplikantów na III roku, w tym 5 aplikantów na etacie. II półrocze 2008 roku W drugim półroczu 2008r. były prowadzone zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych II i III roku. W zajęciach tych uczestniczyli aplikanci sądowi z Sądów Okręgowych w: Warszawie, Warszawie-Pradze, Płocku i Ostrołęce. Zajęcia dla II i III roku aplikacyjnego prowadzone były w dwóch grupach. Wszystkie zajęcia seminaryjne dla aplikantów sądowych II i III roku aplikacyjnego w drugim półroczu odbywały się w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6. Zajęcia w każdej tych grup prowadzone były raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.. Łącznie w II półroczu szkolono 69 aplikantów sądowych, w tym: Z Sądu Okręgowego w Warszawie 20 aplikantów na II roku, w tym 11 aplikantów na etacie, 11 aplikantów na III roku, w tym 5 aplikantów na etacie. Z Sądu Okręgowego Warszawa Praga: 155

4 13 aplikantów na II roku, w tym 7 aplikantów na etacie, 9 aplikantów na III roku, w tym 3 aplikantów na etacie, Z Sądu Okręgowego w Ostrołęce: 3 aplikantów na II roku na etacie, 6 aplikantów na III roku na etacie. Z Sądu Okręgowego w Płocku: 4 aplikantów na I roku na etacie, 3 aplikantów na II roku na etacie, Okręgowy Ośrodek Szkolenia po odbyciu praktyk w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przez aplikantów sądowych dokonuje przez cały rok szkoleniowy: a) wpisu wpływających opinii do rejestru, b) numeracji opinii, c) umieszczania ich w teczkach osobowych poszczególnych aplikantów, d) wpisanie każdego dokumentu /opinii/ w kartę przeglądową aplikanta. W pierwszym półroczu 2008 roku zarejestrowano i opisano 362 opinii. W drugim półroczu 2008 roku zarejestrowano i opisano 157 opinii. c) sprawowanie patronatów nad aplikantami sądowymi przez sędziów Aplikanci sądowi odbywają praktyki w poszczególnych sądach i wydziałach w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie otrzymanych harmonogramów na początku roku szkoleniowego, sporządzonych na dany cały rok szkoleniowy. 156

5 Sędziom sprawującym patronaty nad aplikantami sądowymi, odbywającymi praktyki w poszczególnych pionach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie wypłacane są dodatki patronackie. 2. Egzamin sędziowski a/ Egzamin sędziowski poprawkowy / I-szy termin/ Zarządzeniem Nr 233/07/DNAP z dnia 20 grudnia 2007 roku Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do niego. Egzamin sędziowski poprawkowy odbył się: pisemny 28 i 29 stycznia 2008r. w Centrum Konferencyjno- Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, ustny 2-4, i kwietnia 2007r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 1. Egzamin ten adresowany był przede wszystkim do osób, które egzaminu sędziowskiego nie zdały /w sądzie apelacyjnym lub w Ministerstwie Sprawiedliwości/istnieje możliwość jednokrotnego jego powtarzania. Natomiast w przypadku osób, które do egzaminu sędziowskiego dotąd nie przystąpiły i uzyskały stosowne zezwolenie Prezesa Sądu Okręgowego na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym, termin ten wynosi 2 lata od ukończenia aplikacji. Do poprawkowego egzaminu sędziowskiego winno podejść 29 aplikantów sądowych. 8 aplikantów sądowych usprawiedliwiło swoją nieobecność na egzaminie sędziowskim uzyskując zgodę Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na zdawanie w późniejszym terminie. 157

6 Ostatecznie do egzaminu sędziowskiego poprawkowego podeszło 21 byłych aplikantów sądowych Sądu Okręgowego w Wyniki po przeprowadzeniu poprawkowego egzaminu sędziowskiego były następujące: dobry plus - 2 osoby dobry - 6 osób dostateczny plus - 5 osób dostateczny - 3 osoby niedostateczny - 5 osób b/ Szkolenia przedegzaminacyjne Aplikanci III roku przed egzaminem sędziowskim w miesiącu czerwcu i lipcu uczestniczyli w szkoleniach przedegzaminacyjnych.: Szkolenia przedegzaminacyjne obejmowały zakres: prawo cywilne, zagadnienia prawa cywilnego materialnego, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zagadnienia prawa gospodarczego, zagadnienia prawa karnego materialnego, zagadnienia prawa karnego procesowego i wykonawczego, prawo o ustroju sądów powszechnych, konstytucja RP, prawo europejskie. c/ Egzamin sędziowski poprawkowy /drugi termin/ 158

7 Zarządzeniem Nr 140/08/DNAP z dnia 28 maja 2008r.. Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do niego. Egzamin sędziowski odbył się: pisemny 18 i 19 sierpnia 2008r. w Centrum Konferencyjno- Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie, ustny sierpnia 2008r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11. Egzamin ten adresowany był przede wszystkim do osób, które nie zdały egzaminu sędziowskiego we właściwych sądach apelacyjnych we wrześniu 2007 i nie przystąpiły do egzaminu, który odbył się w styczniu 2008 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości, uzyskując jednocześnie zezwolenie zdawania egzaminu w terminie późniejszym, stosownie do art ustawy z 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm./. Do egzaminu tego mogli przystąpić także ci spośród byłych aplikantów sądowych, którzy ukończyli aplikację sądową, jednak nie przystąpili w ogóle do egzaminu sędziowskiego i nie upłynął im dwuletni termin od ukończenia aplikacji. Do egzaminu sędziowskiego powinno przystąpić 11 byłych aplikantów sądowych. Łącznie do egzaminu sędziowskiego przystąpiło 11 aplikantów sądowych z okręgu Sądu Okręgowego w 5 byłych aplikantów sądowych usprawiedliwiło swoją nieobecność na egzaminie sędziowskim, uzyskując zgody od Prezesa Sądu Okręgowego na termin późniejszy. Wyniki egzaminu sędziowskiego poprawkowego /drugi termin/: dobry 2 osoby, 159

8 dostateczny 1 osoba, niedostateczny 2 osoby. Dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu sędziowskiego w sierpniu 2008 roku i nadal posiadają uprawnienia do jego zdawania Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi poinformował, iż egzamin sędziowski poprawkowy zaplanowany został na miesiąc luty 2009r. (egzamin pisemny) i marzec 2009r.(egzamin ustny). d/ Egzamin sędziowski wrzesień 2008 rok Zarządzeniem Nr 172/DNAP/2008 z dnia 15 lipca 2008 roku Minister Sprawiedliwości powołał Komisję Egzaminacyjną Sądu Apelacyjnego w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów sądowych. Egzamin sędziowski został przeprowadzony: pisemny w dniach 4 i 5 września 2008 roku w Warszawie w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, ustny od 12 września do 19 września 2008 roku w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Warszawie sala 3W01. Do egzaminu sędziowskiego uprawnionych było 54 aplikantów sądowych z okręgu Sądu Okręgowego w Do części pisemnej egzaminu sędziowskiego podeszło 49 aplikantów sądowych. 5 aplikantów sądowych usprawiedliwiło swoją nieobecność na powyższym egzaminie sędziowskim, uzyskując zgodę Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym. Egzaminu pisemnego nie zdało 5 osób. Jeden aplikant po egzaminie pisemnym nie podszedł do części ustnej egzaminu. Wyniki po przeprowadzeniu 160

9 poprawkowego egzaminu sędziowskiego we wrześniu 2008 roku przedstawiały się następująco: bardzo dobry 4 osoby dobry plus 6 osób dobry 24 osoby dostateczny plus 13 osób dostateczny 2 osoby Łącznie 49 osób e/ Egzamin połówkowy z prawa karnego kolokwium /po pierwszym roku aplikacji/ Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Zarządzeniem nr 150 z dnia 24 października 2008 roku powołał Komisję Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie do przeprowadzenia kolokwium z zakresu prawa karnego dla aplikantów sądowych po I roku aplikacji z obszaru apelacji warszawskiej. Kolokwium z zakresu prawa karnego dla aplikantów sądowych po I roku aplikacji sądowej odbyło się w gmachu Sądu Apelacyjnego w Warszawie / sala 2A02/ w dniach: pisemny 3 grudnia 2008r., ustny 9-11 grudnia 2008r. Do kolokwium przystąpiło 18 aplikantów sądowych po I roku aplikacji / w tym 10 aplikantów etatowych/. Wyniki egzaminu przedstawiały się następująco: bardzo dobry 2 osoby, 161

10 dobry plus 5 osób, dobry - 7 osób, dostateczny plus -1 osoba, niedostateczny 1 osoba. Jeden aplikant nie przystąpił do kolokwium z zakresu prawa karnego z powodu choroby. II. Aplikacja Adwokacka, Radcowska, Notarialna i Prokuratorska I półrocze 2008 roku a/ praktyki aplikantów radcowskich Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku szkoleniowym 2007/2008 było porozumienie zawarte w dniu 8 października 2007 roku w Warszawie, pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zgodnie z treścią niniejszego porozumienia uległ zmianie dotychczasowy tryb zawierania umów z Sędziami /wprowadzono jedną umowę na cały rok szkoleniowy/, jak i sposób potwierdzania przez aplikanta radcowskiego praktyki. /podpisany przez Kierownika Sekretariatu zbiorczy wykaz obejmujący Sędziów i aplikantów za dany okres szkoleniowy/. Sekretariaty odpowiednich jednostek organizacyjnych sądów sporządzają nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał, wykazy sędziów sprawujących patronat nad aplikantami radcowskimi oraz wykazy aplikantów radcowskich odbywających praktyki u poszczególnego sędziego patrona. 162

11 Zestawienie to jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla sędziów patronów. Kierownik Ośrodka Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie przekazuje Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie wykazy sędziów patronów oraz aplikantów radcowskich faktycznie odbywających praktyki pod ich kierunkiem niezwłocznie po otrzymaniu wykazów od kierowników sekretariatów. Kwotę należną za praktyki sądowe Rada OIRP w Warszawie przekazuje na podstawie umów zawartych z sędziami patronami, na wskazany przez nich rachunek bankowy, w terminie 21 dni po przedłożeniu przez Kierownika Ośrodka Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie wykazów sędziów sprawujących patronat nad aplikantami radcowskimi. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w pierwszym półroczu 2008 roku z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie praktyki odbywało: 1161 aplikantów I roku, 398 aplikantów II roku 216 aplikantów II roku kontynuowało zajęcia praktyczne. b/ praktyki aplikantów adwokackich Porozumienie zawarte w dniu 5 grudnia 2007 roku w Warszawie pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś, a Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie było przedmiotem organizacji i przebiegu praktyk aplikantów adwokackich w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym odpłatności sędziom patronom za szkolenie. Kierownik Okręgowego Ośrodka Szkolenia po sporządzeniu harmonogramów dla każdego aplikanta adwokackiego, kieruje do właściwej 163

12 jednostki organizacyjnej /sądu /podległej Prezesowi Sądu Okręgowego w Zgodnie z treścią Porozumienia uległ zmianie dotychczasowy tryb zawierania umów z Sędziami / wprowadzono jedną umowę na cały rok szkoleniowy/, jak i sposób potwierdzania przez aplikanta adwokackiego praktyki /podpisany przez Kierownika Sekretariatu zbiorczy wykaz obejmujący Sędziów i aplikantów za dany okres szkoleniowy/. Sekretariaty odpowiednich jednostek organizacyjnych sądów sporządzają nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał wykazy sędziów sprawujących patronat nad aplikantami adwokackimi oraz wykazy aplikantów adwokackich odbywających praktyki u poszczególnego sędziego patrona. Zestawienie to, podpisane przez Kierownika Sekretariatu wraz z podpisaną przez sędziego patrona opinią o danym aplikancie Kierownik Okręgowego Ośrodka Szkolenia przekazuje Okręgowej Radzie Adwokackiej niezwłocznie po ich otrzymaniu. Od 1 grudnia 2007 roku praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odbywało 245 aplikantów adwokackich w następujących jednostkach organizacyjnych Sądu: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny - 1 miesiąc Sąd Okręgowy Wydział Cywilny - 1 miesiąc Sąd Rejonowy Wydział Karny - 1 miesiąc Sąd Okręgowy Wydział Karny - 1 miesiąc Sąd Okręgowy Wydział Karny Odwoławczy - 1 miesiąc Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich - 0,5 miesiąca Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 0,5 miesiąca 164

13 Sąd Okręgowy w Warszawie został zmuszony do wypowiedzenia porozumień z korporacjami adwokackimi w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie organizacji i przebiegu praktyk aplikantów adwokackich z ORA w: Białymstoku, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Rzeszowie. Przyczyną wypowiedzenia była konieczność zapewnienia praktyki aplikantom warszawskich jednostek adwokatury, radców prawnych i notariatu, których liczba w roku 2007/2008 wynosiła około 1600 osób. c/ praktyki aplikantów notarialnych Aplikanci notarialni odbywali praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w oparciu o Porozumienie z dnia 2 czerwca 2003 r. zawarte przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie i Sąd Okręgowy w Warszawie w przedmiocie zasad odbywania praktyki przez aplikantów notarialnych w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w 66 aplikantów notarialnych odbywało praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie od 1 grudnia 2007 roku do 30 maja 2008 roku w następujących wydziałach: Sąd Rejonowy Wydział Cywilny - 2 miesiące Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydz. Rejestrowy - 1 miesiąc Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydz. Ksiąg Wieczystych - 3 miesiące 165

14 Rada Izby Notarialnej w Warszawie zwróciła się z prośbą o sukcesywne kierowanie w miarę możliwości 62 aplikantów notarialnych podległych Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie, jak również Sądowi Okręgowemu w Płocku i Ostrołęce począwszy od maja 2008 roku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy do Wydziałów Rejestrowych na okres 1 miesiąca. d/ praktyki aplikantów prokuratorskich Aplikanci prokuratorscy odbywali praktyki w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie 41 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. nr 154, poz. 1283) oraz 9 pkt. 1 instrukcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z dnia 1 marca 2001r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie praktyki odbywało 29 aplikantów prokuratorskich z Prokuratury Okręgowej w II półrocze 2008r. a/ praktyki aplikantów radcowskich Podstawą do odbywania praktyk przez aplikantów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w II półroczu 2008 roku było porozumienie zawarte w dniu 19 listopada 2008 roku w Warszawie, pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Sądu Sędziego Sądu Okręgowego Beatę Waś a Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w 166

15 Zgodnie z treścią niniejszego porozumienia uległa zmianie procedura obsługi aplikantów radcowskich. OIRP otrzymuje z wydziałów/sądów deklaracje sędziów: miesiące przyjęcia aplikantów, liczba aplikantów. OIRP przygotowuje harmonogramy praktyk dla aplikantów, przypisując aplikanta do sędziego w miesiącu. Zasady: - do każdego sędziego zostaje skierowanych tylu aplikantów, ile zadeklarował, ale nie w każdym miesiącu, - dąży się do zapewnienia równomiernej liczby aplikantów/miesiąc/wydział. OIRP rozdaje harmonogramy aplikantom OIRP przesyła do sądów wykazy: a. Lista aplikantów przypisana do poszczególnych sędziów w miesiącach b. Zestawienie liczbowe aplikantów w konkretnym wydziale i u sędziego oraz c. Umowy dla wszystkich sędziów odpowiednio w SO lub SR, do których skierowano aplikantów, za pośrednictwem: SO Warszawa - sekretariaty wydziałów + ośrodek szkolenia - do wiadomości SO Warszawa-Praga - ośrodek szkolenia, bez wysyłania do sekretariatów wydziałów SR - sekretariaty wydziałów właściwych sędziów Aplikanci zgłaszają się do sekretariatów wydziałów lub ośrodków szkolenia wg harmonogramu otrzymanego w OIRP (mają obowiązek rejestrować się na praktyki i podpisywać odpowiednie oświadczenia) i dalej sprawy dot. praktyk załatwiają z kierownikami sekretariatów/w ośrodku szkolenia Zamiany sędziego/terminu aplikanci uzgadniają z zainteresowanymi sędziami i załatwiają formalnie z kierownikiem sekretariatu, który: 1. Wyraża zgodę na zmianę, 2. Nanosi zmianę na otrzymany z OIRP wykaz sędziów/aplikantów, 167

16 3. Przekazuje informację o zamianie do OIRP. Zmiany oznaczają zmniejszenie liczby aplikantów u jednego sędziego oraz zwiększenie u innego. OIRP nie kieruje dodatkowych aplikantów do sędziego, który zrezygnował z aplikanta. W przypadku choroby/urlopu sędziego, zastępstwo dla aplikantów ustala kierownik sekretariatu i przekazuje informację o zmianie do OIRP. W OIRP wprowadza się do bazy informację o zmianie, tak by po otrzymaniu kwartalnego wykazu zaliczonych praktyk aplikantów można było zweryfikować wysokośc kwot do wypłaty dla sędziów, którzy przyjęli aplikantów oraz wysokość wynagrodzenia dla kierowników właściwych sekretariatów. W przypadku konieczności skierowania do sądu dodatkowego aplikanta, OIRP uzgadnia taką możliwość z właściwym kierownikiem sekretariatu/ośrodkiem szkolenia i po uzyskaniu informacji o zgodzie wybranego sędziego na termin/liczbę aplikantów, wystawia skierowanie i przekazuje informację aktualizacyjną do właściwego sekretariatu/ośrodka szkolenia. Dalej procedura się powtarza. Po zakończeniu kwartału kalendarzowego sekretariaty w ciągu 14 dni przekazują informacje o odbytych w minionym kwartale praktykach aplikantów do OIRP, gdzie wprowadza sie ją do bazy, weryfikując wysokość kwot do wypłaty - do końca miesiąca. Odpowiednie wykazy przekazuje się do księgowości, gdzie dokonuje się naliczenia i przekazania płatności (do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym OIRP otrzymała wykaz z sekretariatu). W 2009 r. planuje się udostępnienie odpowiedniego panelu extranetowego dla kierowników sekretariatów do wprowadzania ww. danych. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w drugim półroczu 2008 roku z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie praktyki odbywało: 1362 aplikantów II roku. 168

17 III. Aplikacja referendarska a/ Szkolenia przedegzaminacyjne aplikantów referendarskich 1. Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi stosownie do 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego /Dz. U. Nr 135, poz. 961/, zorganizował centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich / część I/. Centralne szkolenie seminaryjne odbyło się w dniach stycznia 2008 roku w ODK SW w Popowie. Udział aplikantów referendarskich w tym szkoleniu był obowiązkowy. Uczestniczyło w nim 10 aplikantów referendarskich z okręgu Sądu Okręgowego w 2. Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi stosownie do 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego /Dz. U. Nr 135, poz. 961/, zorganizował centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich /część II/. Szkolenie odbyło się w dniach 2 6 czerwca 2008 roku w ODK SW w Popowie. Udział aplikantów referendarskich w tym szkoleniu był obowiązkowy i uczestniczyło w nim 10 aplikantów referendarskich z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Magdalena Anna Bielka, która ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. b/ Egzamin referendarski poprawkowy 169

18 Zarządzeniem Nr 85/08/DNAP z dnia 7 kwietnia 2008 roku Minister Sprawiedliwości powołał Centralną Komisję Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Egzamin referendarski odbył się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11 w następujących dniach: 9 czerwca 2008 roku część pisemna, 13 czerwca 2008 roku część ustna. Osobami uprawnionymi do zdawania tego egzaminu byli aplikanci referendarscy, którzy nie zdały egzaminu referendarskiego w listopadzie 2007 roku lub uzyskały zgodę właściwych prezesów sądów okręgowych na składanie tego egzaminu w terminie późniejszym zgodnie z 25 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2006r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego. Osobą uprawnioną do zdawania tego egzamin był jeden aplikant referendarski w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Pan Przemysław Gumiński. Na egzaminie referendarskim poprawkowym Pan Przemysław Gumiński uzyskał ocenę dobrą /w pierwszym terminie otrzymał ocenę niedostateczną/. c/ Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikację referendarską Nabór na aplikację referendarską przeprowadzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz ze. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego /Dz. U. Nr 135, poz. 961/. Zarządzeniem Nr 160/08/DNAP z dnia 7 lipca 2008 roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin konkursu dla kandydatów na aplikację 170

19 referendarską oraz ustalił liczbę aplikantów referendarskich dla poszczególnych okręgów sądowych. Termin konkursu dla kandydatów na aplikację referendarską został wyznaczony na dzień 20 września 2008r. Egzamin konkursowy na aplikację referendarską odbył się w gmachu Sądu Okręgowego w Kandydaci na aplikantów referendarskich składali dokumenty, zgodnie z wymogami określonymi w 2 ust. 5 cytowanego rozporządzenia w terminie do 29 sierpnia 2008 roku. Kandydaci na aplikację referendarską złożyli następujące dokumenty: 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego; 2. ankietę personalną; 3. życiorys; 4. urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego; 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia; 6. 3 zdjęcia kandydata. Nabór na aplikację referendarską odbył się po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Na aplikację referendarską dokumenty złożyło 34 kandydatów. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 32 osoby. Część pisemna trwała 90 minut i składała się z przygotowanych przez Ministra Sprawiedliwości 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 2 pytań opisowych, z których kandydat na aplikanta wybierał do opracowania jedno. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznała 1 punkt, a 171

20 za opracowanie pytania 0 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosiła 80. Po przeprowadzeniu części pisemnej wyniki egzaminu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Warszawie i zawierały wskazania, które osoby zostały dopuszczone do części ustnej egzaminu. Egzamin ustny kandydatów na aplikację referendarska odbył się 24 września 2008 roku. Do części ustnej zostało dopuszczonych 21 kandydatów na aplikację referendarską, w tym: 1 osoba uzyskała z części pisemnej 60 i więcej punktów, 20 osób, które uzyskały z części pisemnej mniej niż 60 punktów Minimalna liczba punktów z części pisemnej uprawniająca do zakwalifikowania do części ustnej wynosiła 56 punktów. Część ustna obejmowała sprawdzian wiadomości ogólnych, wiadomości z zakresu prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa europejskiego, znajomości ustrojów i funkcjonowania organów władz i administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości. W toku powyższych ustaleń Komisja Egzaminacyjna wyłoniła 10 kandydatów na aplikantów referendarskich w ramach limitu ustalonego Zarządzeniem Nr 160/08/DNAP Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008r. Komisja kierowała się sumą punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów z części pisemnej i ustnej egzaminu konkursowego przeprowadzonego w dniach 20 i 24 września 2008r. d/ Egzamin referendarski 172

21 Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2008 roku Nr 1217/08/ DNAP została powołana Centralna Komisja Egzaminacyjna w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu referendarskiego. Egzamin adresowany był do aplikantów, którzy odbywali aplikację referendarską w roku szkoleniowym 2007/2008 oraz osób, o których mowa w art pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Egzamin referendarski odbył się w dniach: pisemny 20 listopada 2008 roku, ustny 8 12 grudnia 2008 roku. Część pisemna egzaminu odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu postępowania rejestrowego. Część ustna egzaminu odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11. Oceny z egzaminu referendarskiego: bardzo dobry 1 aplikant, dobry 6 aplikantów dostateczny plus 3 aplikantów IV. Praktyki studenckie W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie studenci odbywali praktyki studenckie w różnych pionach na podstawie zawartych umów pomiędzy poszczególnymi uczelniami, a Prezesem Sądu Okręgowego w Ilość studentów z poszczególnych uczelni odbywających praktyki w 2008r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawia się następująco: 173

22 1. Uniwersytet Warszawski 55 studentów, 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 studentów, 3. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji 1 student, 4. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji 1 student, 5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji 2 studentów, 6. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Instytut Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji 1 student, 7. Uniwersytet Rzeszowski 1 student, 8. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji 56 studentów, 9. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Nauk Pedagogicznych 55 studentów, 10.Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 1 student, 11.Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 28 studentów, 12.Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 studentów, 13.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa i Administracji 4 studentów, 14.Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1 student, 15.Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie 1 student, 16.Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 1 student, 17.Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie 1 student, 18.Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 50 studentów, 174

23 19.Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 3 studentów, 20. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP 18 studentów. Jak widać z powyższego zestawienia w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2008roku praktyki studenckie odbyło 324 studentów. V. Szkolenia asesorów sądowych I półrocze 2008 roku W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie 194 asesorów sądowych przydzielonych zostało 53 sędziom /konsultantom/ orzekającym w Sądzie Okręgowym w Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie powierzyło: 73 asesorów orzekających w pionie karnym - 16 konsultantom, 54 asesorów orzekających w pionie cywilnym 15 konsultantom, 7 asesorów orzekających w pionie gospodarczym - 4 konsultantom, 2 asesorów orzekających w pionie rodzinnym i nieletnich 1 konsultantowi, 31 asesorów orzekających w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych: - 4 konsultantom orzekającym w pionie pracy - 7 konsultantom orzekającym w pionie ubezpieczeń społecznych Na dzień 30 czerwca 2008 roku opiekę nad asesorami sądowymi sprawowali następujący sędziowie z Sądu Okręgowego w w pionie cywilnym z I Wydziału Cywilnego: 175

24 1. SSO Bożena Jaskuła 2 asesorów z III Wydziału Cywilnego: 1. SSO Elżbieta Ziołkowska 3 asesorów z IV Wydziału Cywilnego: 1. SSO Małgorzata Suwińska Sobkowicz 3 asesorów z V Wydziału Cywilnego Odwoławczego: 1. SSO Piotr Wojtysiak 5 asesorów 2. SSO Marzanna Góral 5 asesorów 3. SSO Agnieszka Fronczak 2 asesor 4. SSO Waldemar Beczek 5 asesorów 5. SSO Ewa Cylc 4 asesorów z VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego: 1.SSO Janusz Siwecki 1 asesor z VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego: 1.SSO Beata Ładak 4 asesor 2. SSO Bożena Górna 5 asesorów z XXIV Wydziału Cywilnego: 1. SSO Monika Dominiak 5 asesorów z XXV Wydziału Cywilnego: 1. SSO Małgorzata Borkowska 5 asesorów 2. SSO Sylwia Łuczak 4 asesorów 3. SSO Hanna Jaworska Świniarska 1 asesor 176

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. DZIAŁ I Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo