prof. nadzw. dr hab. Rafał Riedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. nadzw. dr hab. Rafał Riedel"

Transkrypt

1 Chronologiczny wykaz aktywności w zakresie współpracy naukowej, popularyzacji nauki, kierowania projektami, staży naukowych, stypendiów, wystąpień konferencyjnych i innych wydarzeń ważnych z punktu widzenia rozwoju zawodowego prof. nadzw. dr hab. Rafał Riedel Prezentacja pt. Polen als erweiterte Werkbank des Westens? Die Suche der PiS-Regierung nach einem neuen Wirtschaftsmodell, podczas międzynarodowego seminarium pt. Im Namen des Volkes Demokratiekonzepte und ihre aktuelle Diskussion, Bischof-Benno-Haus Schmochtitz, Konrad-Adenauer-Stiftung, Politisches Bildungsforum Sachsen Wykład wprowadzający oraz moderacja debaty pt. Problem politycznej jedności w Europie podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, Pałac Sulisław, Wykłady gościnne w ramach Contextual Studies, poświęcone polityce monetarnej w strefie euro, na Uniwersytecie Sankt Gallen, , Szwajcaria Wystąpienie pt. Terytorium i jego historia we współczesnych konstrukcjach tożsamościowych mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska podczas XXI Seminarium Śląskiego Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie, Zamek w Kamieniu Śląskim, Wystąpienie w sesji plenarnej pt. Zróżnicowana integracja w Europe źródła, mechanizmy, konsekwencje podczas XVI konferencji naukowej pt. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Katowice Kierownik międzynarodowego projektu naukowego pt. Potencjał transgranicznego rynku usług medycznych pomiędzy Polską a Niemcami / Das Potenzial grenzüberschreitender medizinischer Dienstleistungen zwischen Deutschland und Polen (od ) finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (proj nr ) Udział w warsztatach pt. Poland and the European Union in 2035, a scenario workshop as a part of the European Future Summits series, European Academy Berlin (współorganizatorzy: Instytut Europy Środkowej i Wschodniej oraz MSZ Niemiec), Berlin, Staż badawczy odbyty na TU Chemnitz w Instytucie Studiów Europejskich, finansowany ze środków DAAD (Deutscher Akadaemische Austauschdienst) oraz Katedry Europy Środkowo Wschodniej, , Chemnitz, Niemcy Prezentacja w panelu zamawianym pt. Procesy europeizacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (moderator: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, oraz prezentacja pt. Zróżnicowana integracja w Europie wobec wyzwania brytyjskiego i moderacja panelu Zróżnicowana integracja w Europie: koncepcje, mechanizmy, determinanty oraz prezentacja The Economics of Differeniated Integration i prowadzenie panelu Political

2 Economy of Differentiated Integration podczas II Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin Uczestnictwo w warsztatach pt.: ERC Workshop for Social Science and Humanities zorganizowany przez PAN oraz University of Oxford, Rynek Starego Miasta / Pałac Staszica / Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Prezentacja pt. Silesia Oblivion. Territory and its Past in Contemporary Lower Silesians Identity Constructions podczas międzynarodowej konferencji naukowej Political, Social and Economic Development of Silesia and CEEPUS Summer school activities, Silesian University in Opava, Republika Czeska Wykład pt. Euroscepticism in Central and Eastern Europe podczas letniej szkoły Retos Para Un Mundo Cambiante: Nuevas Metas Para La Union Europea organizowanej w ramach programu Jean Monnet, University of Leon, Hiszpania, Prezentacja pt. The Trade-Off between Wealth and Power: Explaining Polish Economic Nationalism (razem z prof. Rachel Epstein, University of Denver, USA), 24th International Conference - Sustainability and Transformation, Organizowanej przez the Council for European Studies, University of Glasgow, Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania, Prezentacja pt. Re-industrialisation of the Polish Economy as Way Out of the Middle Income Trap podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt New Industrial Policy in Emerging Economies Experiences from Asia and the Post-communist Region, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin Udział w zjeździe byłych stypendystów DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Vertraute Fremde. Polen und Deutschland gemeinsam in Europa, SGH / UW, Warszawa, Dyskutant w panelu: CEWSE roundtable debate EU facing current challenges, opportunities, crises & conflicts, SGH, Warszawa Prezentacja pt. Differentiated Integration and the European Union s Neighborhood w ramach sesji I The European Neighborhood Policy: a Need for Evolution and Revolution, podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Doskonałości programu Jean Monnet w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pt. European Security and Stability in a Complex Global Order the Case of Neighborhood Policy, Warszawa Seria wykładów gościnnych na Uniwersytecie Czarnogórskim pod tytułem: Politics and Economics of the European Union Enlargement, (Podgorica, Montenegro), Wykłady gościonne na University of Sankt Gallen (Szwajcaria), w ramach seminarium: Climate and Energy Challenges in Europe, Udział w Jean Monnet Seminnar pt. The Future of Europe, a Commitment for You(th), grupa robocza: What Method fort he Reform oft he EU, oraz w Citizens Dialog z udziałem Federiki Mogherini (międzynarodowe wydarzenie naukowe towarzyszące szczytowi UE), , Rzym, Włochy

3 Seria wykładów gościnnych na Economic Faculty of VSB Ostrava, pod tytułem: Political Economy of Differentiated Integration, Ostrava, Czech Republic Prezentacja pt. Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania zróżnicowanej integracji w Europie oraz prowadzenie panelu Wyzwania stojące przed Unią Europejską, podczas międzynarodowej konferencji naukowej Europa w XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Collegium Polonicum, UAM w Poznaniu, Słubice Nagroda II stopnia Rektora PWSZ w Raciborzu za osiągnięcia naukowe Prezentacja pt. Authoritarian Populism and Collective Memory Manipulations podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Thinking Through the Future of Memory, Memory Studies Association, Amsterdam, 3-5 Grudzień 2016 Uczestnictwo w konferencji naukowej pt. Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wykłady gościnne po tytułem Political Economy of the Crisis in the Eurozone, Uniwersytet w Sankt Gallen, , Szwajcaria Prezentacja pt. PiS Government and Europe podczas konferencji naukowej Ende der liberalen Demokratie in Europa? Das Beispiel Polen Technische Universitaet Chemnitz, Niemcy Prezentacja pt. Attitudes towards the Supranational Monetary Integration in Europe Outside and Inside of the Eurozone, podczas międzynarodowej konferencji naukowej Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, Wykład otwarty podczas International Week, , Faculty of Economics / VSB Ostrava pt. Attitudes towards the Supranational Monetary Integration in Europe, Republika Czeska Prezentacja podczas panelu otwierającego ( Conceptualising Populism in Europe and the Arab Countries ) zatytułowana: Populism Is the Only Game in Town in Central & Eastern Europe, podczas międzynarodowej konferencji naukowej A New Wave of Populism in Europe and the Arab World: Implications and Consequences for Civic Institutions AGYA Working Group Transformation, Lipsk, Niemcy Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego (od X 2016) Gast-Dozent (gościnna docentura) European Governance w Institute of European Studies, Technische Universitaet Chemnitz (Saksonia/Niemcy), (finansowana w ramach programu Deutsche Akademische Austauschdienst), Uczestnictwo w międzynarodowym seminarium pt. Populiści i demagodzy. Czym nas uwodzą?, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, EU-Russia Civil Society Forum, Warszawa

4 Prezentacja pt. Ekonomia polityczna procesów prywatyzacyjnych podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Akademi Ostrogskiej pt. Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji , Ostróg, Ukraina Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym (dla studentów TU Chemnitz) w Mińsku, Białoruś, Uczestnictwo w Dahrendorf Symposium Debating Europe w ramach Dehrendorf Forum (org. Hertie School of Governance, London School of Economics, Stiftung Mercator), Akademie der Kuenste, Berlin, Niemcy Prezentacja pt. The research agenda on Euroscepticism podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Jean Monnet Chair of European Law, Tallinn University of Technology, , Tallin, Estonia Key-note speech podczas konferencji pt. Energy Security in Central and Eastern Europe w ramach projektu Jean Monnet, , Collegium Maius, Uniwersytet Opolski Prezentacja pt. EUROscepticism of Euroenthusiasts podczas panelu Economic and Monetary Aspects of European Integration, międzynarodowa konferencja naukowa International Conference on European Integration 2016, Technical University of Ostrava (VSB), Faculty of Economics Ostrava, Republika Czeska, Guest lecturung at the University of St.Gallen (Switzerland), course module on Climate and Energy Challenges in Integrating Europe, April 2016 Wystąpienie podczas panelu pt. Konstruktywizm na tle innych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Uczestnictwo w konferencji Migrations Jean Monnnet International Scientific Seminar, European Commission Education and Culture, Carthage - Tunis, Tunesia Wykłady gościnne na temat European Union Governance w Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie, , Bratysława Prezentacja pt. Europejska polityka Szwajcarii podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan obecny i scenariusze na przyszłość, organizator: UAM Poznań, Collegium Polonicum, Słubice Inicjator i organizator (jak równiez key-note speaker) międzynarodowego seminarium badawczego pt. Euroscepticism revisited Uniwersytet Opolski / TU Chemnitz, Villa Academica, Opole, Organizator międzynarodowego kolokwoim doktoranckiego pt: European Studies in East and West, wprowadzające przemówienie pt.: European Studies between Old and New Europe diversity of topics and methods in PhD dissertations oraz dyskutant wybranych

5 projektów rozpraw doktorskich - Collegium Maius, University of Opole / TU Chemnitz, Opole, Przewodniczący (i moderator) panelu: Europejskie narzędzia budowania pokoju wobec aktualnych zagrożeń podczas Colloquium Opole 2015 Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, Instytut Śląski, Opole Uczestnictwo w JEAN MONNET CONFERENCE 2015 A Union of Shared Values the Role of Edcation and Civil Society, , Bruksela, Belgia Przewodniczenie panelowi pt. Między konkurencyjnością, innowacyjnością a polityką, oraz wystąpienie pt. Szwajcarski eurosceptycyzm pomiędzy ekonomią a polityką podczas międzynarodowej konferencji naukowej Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej zorganizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe X Wykład inaugurayjny pt. Deficyty demokratyczne w Unii Europejskiej wobec zjawisk kryzysowych w Europie, na rozpoczęcie projektu Akademia ILO w Kędzierzynie - Koźlu, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Państwa w PWSZ w Raciborzu od IX 2015 Gospodarz serii paneli pt. Europeizacja polityk publicznych w Polsce podczas III Kongresu Politologii Odsłony Polityki, organizowanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, UJ, Kraków Prezentacja pt. Obok Europy czy w Europie? Polityka europejska Szwajcarii podczas konferencji naukowej Europa mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty? , Uniwersytet Wrocławski Wyróżnienie - I miejsce w kategorii Najlepsza publikacja wydana w ramach mikroprojektu za pracę pod red. R. Riedel, Śląsk w Europie - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Racibórz Wrocław 2014, przyznane w IX.2015 Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich od Prezentacja pt. Kryzys gospodarczy w Europie a problem EUROscptycyzmu, podczas krajowej konferencji naukowej pt. Europa XX XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów, Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek parlamentarnego zespołu doradców Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP ( ) Prezentacja pt. EUROsceptycyzm euroentuzjastów, podczas konferencji Zespołu Społecznych Doradców Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP pt. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia, Gmach Sejmu, Warszawa

6 Wykonawca w międzynarodowym projekcie (Polska, Niemcy, Gruzja) pt. "Promotion of European Union qualities and international dialogue among young people", Programu ERASMUS+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Instytucja koordynująca Uniwersytet Wrocławski, NR UMOWY PL01-KA , czas trwania: od do Chair podczas panelu pt. Politcal Economy of Monetary Governance oraz wystąpienie pt. EUROscepticism and Monetary Security in Europe miedzynarodowa konferencja Interdisciplinary Approaches to Security in a Changing World, CISS / UJ, Kraków, Prezes Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od ) oraz delegat na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Wystąpienie pt. Lower Silesian neglected past contemporary identity constructions at the Polish-German borderland podczas międzynarodowej konferencji naukowej Rethinking Negativity University of Lisbon, Portugalia Członek Rady Redakcyjnej Europejczycy wobec Europy - ETE Working Paper: Europeans Towards Europe czasopisma naukowego Uniwersytetu Opolskiego od maja 2015 Udział (jako wykonawca) w projekcie Europejski Certyfikat Bankowca reazlizowanym wspólnie z RARR (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego), Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Spójności Listopad 2014 Marzec 2015 Prowadzenie seminarium badawczego pt. Research Seminar on the Different Consequences of the European Migration Processes Emigration vs. Immigration concluding workshop: TU Chemnitz, Campus Erfenschlag, Kierownik międzynarodowego projektu: Śląsk w Europie dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska , Decyzja Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia PL.3.22/3.3.04/ , czas trwania Wystąpienie (key-note speech) pt. Śląsk w dziesiątą rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej, podczas międzynarodowej konferencji naukowej Śląskiego Uniwersytetu w Opawie, Obecni Dum w Opawie, Republika Czeska, Członek Rady Naukowej Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego (od grudnia 2014) Wystąpienie / udział w debacie z udziałem prof. dr hab. Romana Kuźniara, prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka, prof. dr hab. Góralczyka, pt. Dokąd zmierza Unia Europejska? Polska perspektywa - wymiar polityczny, podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. Polska i Unia Europejska, quo-vadis?, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, WNPiD, Poznań Wystąpienie pt. EUROsceptycyzm a legitymacja typu output w Unii Europejskiej pogrążonej w kryzysie podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. Polskie wizje

7 rozwoju integracji europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki, Szczecin Wystąpienie pt. EUROsceptycyzm i jego uwarunkowania, podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. Polska a Unia Gospodarczo-Walutowa. Wymiar ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowo-polityczny. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, Akademicki koordynator badań po polskiej stronie w ramach projektu: Provazanost politickych elit na regionalni a centralni urovni (pl. Spójność elit politycznych na szczeblu regionalnym i centralnym), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, CZ-PL , nr CZ.3.22/3.3.04/ , Slezska Universiteta w Opave, czas trwania Wystąpienie pt. EUROsceptycyzm w kontekście kryzysu gospodarczego w Europie podczas międzynarodowej konferencji naukowej: pt Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Europejskich,Technische Universitaet Chemnitz (od X 2014 do IX 2016) Moderator panelu (razem z prof. Krzysztof Zuba), pt. Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pozywka eurosceptycyzmu oraz wystąpienie pt. Szkolenie praktycznych umiejętności negocjacyjnych niezbędnych w Radzie Unii Europejskiej - casus polskiego korpusu prezydencji (w ramach panelu Dobre praktyki w edukacji europeistycznej ), podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki (pt. Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń ), Warszawa września 2014 Wystąpienie pt. Ten Years of Polish Membership in the European Union Facts, Artefacts, Perceptions and Misperceptions podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. The Eastern Enlargement of the EU Effects, Challenges, Visions. University of StGallen, Center for Governance and Culture in Europe. StGallen, Szwajcaria Wystąpienie pt. Europeizacja polityk publicznych, podczas konferencji naukowej: Polityka publiczna w dobie wyzwań rozwojowych: analiza problemów i poszukiwanie rozwiązań, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, Wrocław Autorstwo koncepcji badań pt. Wpływ dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej na kulturę obywatelską i życie codzienne Dolnoślązaków dla Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu, Wystąpienie pt. Europeizacja, europeizm, europejski kosmopolityzm wobec wyzwań kryzysu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej: Open Europe Cultural Dialog across Borders, Uniwersytet Opolski, Opole Wystąpienie pt. Teoria optymalnych obszarów walutowych i jej potencjał analityczny w studiach europejskich, podczas konferencji pt. Badania i Studia Europejskie w Perspektywie Ekonomicznej, 31 marca 2014 r., Uniwersytet Wrocławski, budynek Instytutu Studiów Międzynarodowych Uczestnik debaty z prof. Danutą Huebner na temat: Budżet Unii Europejskiej na lata Nowe perspektywy finansowe dla Polski w ramach cyklu Rozmowy o Europie

8 organizowanego przez Dom Współpracy Polsko Niemieckiej, Ratusz Miejski w Gliwicach, Uczestnik debaty z udziałem prof. Dariusza Rosatiego na temat: Przyszłość strefy EURO w ramach cyklu Rozmowy o Europie organizowanego przez Dom Współpracy Polsko Niemieckiej, Colegium Civitas - Opole Gościnne wykłady na University of St.Gallen (Szwajcaria), kurs pt. Key Debates on European Integration, listopad 2013 Wykonawca w ramach projektu naukowego pt. "Koncepcja efektywności sieci w zarządzaniu publicznym. Studium na przykładzie partnerstw lokalnych" (Umowa nr 4260/B/H03/2011/40, Nr proj. N N ), finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki, czas trwania Standardy demokracji przedstawicielskiej w Unii Europejskiej a equilibrium legitymizacyjne w czasach kryzysu wystąpienie podczas obrad plenarnych konferencji naukowej Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji środowiska międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Uniwersytet Śląski, Ustroń wrzesień 2013 Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (Republika Czeska) w ramach programu CEEPUS kwiecień 2013 miesięczny cykl wykładów o tematyce Europa Środkowa w Procesie Integracji Europejskiej Kryzys w strefie euro a problem legitymacji władzy w systemie Unii Europejskiej wystąpienie podczas XIII Europejskiej Konferencji Naukowej: Europa XXI wieku Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość 7-8 lutego 2013 Collegium Polonicum, Słubice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przemówienie na zaproszenie operatora Funduszy Stypendialno-Szkoleniowego na temat programu SCIEX/CRUS Konfederacji Szwajcarskiej, Warszawa Wissenschaftlische Mitarbeiter w Centre for Comparative and International Studies, ETHZ / University of Zurich, Szwajcaria, w ramach CRUS SCIEX NMS Program, lipiec 2011 czerwiec 2012 Negocjacje multilateralne praktyczne aspekty warsztaty dla administracji rządowej przeprowadzone w ramach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), Warszawa marca Metody i techniki badań Rotacyjnej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej prezentacja podczas konferencji: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 22 lutego 2012 The Rotating Presidency of the Council of the European Union after the Treaty Change prezentacja w ramach panelu: European Integration: Institutions and Interests, podczas kongresu: Swiss Political Science Association 2-3 Luty 2012, Lucerna, Szwajcaria

9 European Economic Governance in an International Context Global Jean Monnet Conference, , Centrum Konferencyjne Komisji Europejskiej Charlamagne Building, Bruksela, Belgia Polish Politics, Society and Economy (współ-gospodarz podczas intensywnego seminarium prowadzonego razem z prof. Urlich em Schmid em) jako element programu Finance and Management na Uniwersytecie w StGallen, , StGallen, Szwajcaria The Rotating Presidency of the Council of the European Union - Roles Perception after the Treaty Change. Prezentacja podczas EUP (European Union Politics) Colloquium , CIS (Centre for Comparative and International Studies, ETH/University of Zurich), Zurich, Szwajcaria When environmental challenges spill over into energy policy problems: the case of the Polish (potential) veto on the EU climate energy package during the council summit in December 2008 prezentacja podczas: 25th Convent of the Italian Political Science Association, , Palermo, Italy Guest researcher w Centre for European Studies ARENA, University of Oslo (Norway) w ramach the European Economic Area Program October 2009-June 2011 Kierowanie panelem Post-enlargement Europeanisation podczas międzynarodowej konferencji naukowej Structures and Futures of Europe 17th Annual Conference of the Hungarian Political Science Association, Central European University, Budapeszt The Rotating Presidency of the Council of the European Union. Towards the Supranationalisation of the Council, Prezentacja podczas Tuesday Seminar University of Oslo, Norwegia New Treaty New Roles for the Rotating Presidency of the European Union s Council? presentation at the World Politics Seminar, University of Tromso, Tromso, Norwegia Ekspert College of Europe (Brugia, Belgia) w ramach projektu przygotowującego administrację rządową do polskiej prezydencji w UE w konsorcjum Diplomatic Academy in Vienna, College of Europe in Brugge oraz CLINGENDAL Netherlands Institute for International Relations / Amsterdam, zleceniodawca MSZ/UE, miejsce: Kolegium Europejskie, Natolin lipiec 2010-styczeń 2011 Wystąpienie podczas konferencji upowszechniającej wyniki projektu GettinTraining PARK Hotel Diament, Katowice Sustainability for the 21st Century: Rethinking Paradigm Shifts in Governance, Culture and Business. Seminar/ Workshop at the Inter University Centre, Dubrovnik 27 September 1 October. Presentation co-authored by: prof. Atle Midttun (Oslo Business School - BI) entitled: The Larger Europe Implications for Climate Policy

10 Wykładowca i recenzent projektów dysertacji doktorskich podczas letniej szkoły ECPR Standing Group on Federalism and Regionalism - Summer School Regions in Europe - Federalism, Regionalism and Public Policy, University of Edinburgh, prezentacja pt. EU Cohesion after the Enlargement: a View from Central Europe, sierpnia 2010, Edynburg, Szkocja/Wielka Brytania ECPR konferencja międzynarodowa Fifth Pan-European Conference on EU Politics, prezentacja pt: When environmental challenges spill over into energy policy problems the case of the Polish (potential) veto on the EU climate energy package during the council summit in December 2008, Universidade Fernando Pessoa, Porto (Portugalia), czerwca 2010 Global Jean Monnet Conference / ECSA-World Conference: The European Union after the Treaty of Lisbon Brussels 25 th -26 th May 2010 uczestnictwo jako Jean Monnet Professor Ogólnopolska konferencja naukowa: Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Katedra Europeistyki UW, Warszawa maja 2010 roku, wystąpienie pt. Prezydencja w Unii Europejskiej role, funkcje i sposoby działania w ujęciu wybranych koncepcji analitycznych Coordinator of a Working Group on Climate Change within the framework of the European Values Network Workshops and the Conference in Prague , held under the Patronage of the President of the European Parliament, Mr. Jerzy Buzek (in cooperation with the Konrad Adenauer Stiftung, French, Embassy in Prague, CEZ Group, CERGE-EI, European Movement in the Czech Republic, and co-financed, by the Europe for Citizens programme. IPSA International Symposium Marca 2010, Luxembourg: Is there a European model of governance? A comparative perspective, prezentacja: Silesian representations in Brussels objectives, performance, evaluations. How the sub-national authorities utilize the multilevel governance opportunity structures w ramach panelu: The role of sub-national authorities in multi-level systems Międzynarodowa konferencja naukowa: Democracy as Idea and Practice, stycznia University of Oslo (Campus: Oslo-Blindern), prezentacja pt.: The Phenomenon of Religious-political Subculture in Poland. Democracy in Practice - a Case Study from Central Europe Jean Monnet Professor (Decyzja Komisji Europejskiej: / ) w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego od , obszar: Environmental and Energy Challenges In Integrating Europe. Academic Adviser od w ramach projektu realizowanego przez European Values Network (Europe for Citizens Programme Education and Culture DG / Komisja Europejska), Praga - Bruksela Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i ich otoczenie oraz Kryteria konwergencji - Polityka monetarna Pakt Stabilizacji i Wzrostu zajęcia warsztatowe w ramach programu Europejskiego Studium Bankowości dla Gettin Bank w ramach Programu Europejskiego Funduszu Społecznego (Kapitał Ludzki) IV 2009 XI 2010

11 Projekt: "Central Europe - Two Decades After" - grant Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Central European Initiative. Główny wykonawca/osoba odpowiedzialna/koordynator, miejsce realizacji: Opole, Kamień Śląski, Warszawa - czas: od do Moderator panelu Europeizacja politologiczny zwrot w studiach europejskich, prelegent (prezentacja pt. Europeizacja jako nurt badawczy studiów europejskich agenda badawcza oraz uczestnik Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Politologii Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie (Warszawa ) Staż badawczy w: European University Institute we Florencji (lipiec sierpień 2009) w ramach programu Laboratorium Badawcze Centrum Europejskiego NATOLIN. Projekt: Opracowanie 'Strategii rozwoju ośrodka studiów europejskich w Opolu' - umowa pomiędzy Województwem Opolskim a Uniwersytetem Opolskim (nr 5, z dnia ) - miejsce realizacji: Opole, Florencja, Oslo - czas: , funkcja: główny wykonawca projektu Uczestnik (prelegent) podczas debaty: The EU, the Eastern Neighbours and Energy Policy podczas konferencji Wider Europe Conference, Organizatorzy: Comenius University, SFPC, Wider Europe Network, Sponsorzy: ESRC, CEELBAS, Wider Europe Network czerwca 2009, Bratysława - Słowacja Dylematy teoretyczne w analizie bezpieczeństwa energetycznego wystąpienie podczas konferencji Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Aspekty ekonomiczne, polityczne, społeczne i ekologiczne zorganizowanej przez Forum Polityki Wschodniej, Europe-Direct, Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Wrocław czerwca 2009 Współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej: Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja. Wystąpienie (razem z Bartłomiejem Nowakiem Centrum Stosunków Międzynarodowych) pt. Europeizacja teorie, mechanizmy, egzemplifikacje. Instytucjonalni organizatorzy: Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Nałęczów, maja 2009 r. Odnawialne źródła energii. Samorząd wobec wyzwań ochrony klimatu - konferencja w Pietrowicach Wielkich 9 maja 2009 (org. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), prezentacja pt.: Rola samorządu i społeczności lokalnych w formułowaniu lokalnej polityki energetycznej na tle doświadczeń europejskich Organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej Polityka a etyka Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu, prezentacja, wystąpienie pt. Polityka a etyka pomiędzy pragmatyzmem a moralnością Demokratyczna bańka spekulacyjna czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy (Refleksje na temat relacji: demokracja kapitalizm) wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar

12 demokracji, praworządności i praw człowieka (Wpływ Rady Europy na przekształcenia systemowe w latach ), Szklarska Poręba kwietnia 2009 r. Moderator podczas cyklu spotkań pt. "10 rozmów o Europie" z okazji 5-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 10-lecia istnienia Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (współorganizator - Fundacja Konrada Adenauera), kwiecień maj 2009 Uczestnik (prelegent) debaty: Czy Unia Europejska zmierza na Wschód? z udziałem Andrzeja Bobińskiego i dra. Marcina Kaczmarskiego, zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych (w ramach Programu Monitoringu Polskiej Polityki Zagranicznej finansowanego przez: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe), Hotel Mercure w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Wykłady gościnne na Uniwersytecie Śląskim (Slezska Univerzita) w Opavie w Instytucie Administracji Publicznej i Polityki Regionalnej, temat: Referendum jako metoda podejmowania decyzji w sprawach polityki zagranicznej, Spójność społecznoekonomiczna w Unii Europejskiej perspektywa Europy Środkowej. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej Uniwersytet Opolski Zamek w Kamieniu Śląskim marca 2009 Koordynator grupy roboczej: Common European Market Liberalisation and De-regulation as a Path to Follow? (oraz partner) w ramach projektu prowadzonego przez European Values Network (Europe for Citizens Programme Education and Culture DG / Komisja Europejska), Praga - Bruksela: Luty 2009 Czerwiec 2009 Międzynarodowa konferencja NATO Wyzwania i Zadania Ministerstwo Obrony Narodowej, NATO, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warsaw Transtlantic Forum - Hotel Victoria, Warszawa Succesful Research Proposals and Projects warsztat w ramach projektu Methodology Excellence Workshops Sprawne Państwo. Hertie School of Governance oraz Ernst & Young, (prow. Prof. Mark Hallerberg) - Warszawa Theoretical framing of energy relations in Europe oraz CO 2 emissions reduction EU policy and its forecasted impact on Polish energy security prezentacje podczas kolokwium zespołu badawczego prof. Marc a Bettzuegge zorganizowanego w Energiewirtschafts Institut Institute of Energy Economics (EWI), think-tanku ufundowanego przez Uniwersytet w Kolonii, land federalny Północna Nadrenia Westfalia, oraz kompanie energetyczne: RWE i E.ON Kolonia, Niemcy Od XII członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy (pod przewodnictwem prof. Marka Mazurkiewicza, sędziego Trybunału Konstytucyjnego) Euro-zone entry referendum? prezentacja podczas 9. międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Zestupene Europskej Komisie na Slovensku oraz Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Fakulta Medzinarodnych Vzt ahov) Aktualne otazky svetovej ekonomiky a politiky. Zamok Smolenice (Słowacja), 4-5 grudnia 2008

13 Współorganizator i koordynator międzynarodowej konferencji i warsztatów w ramach projektu edukacyjnego: Imagine Europe SPES FORUM, Ryckevelde Foundation, w ramach programu Komisji Europejskiej (DG Edukacja i Kultura) Youth in Action Programme listopada 2008 Bruksela, Belgia. Dekarbonizacja procesu produkcji energii czy uda nam się pogrzebać źródło globalnego ocieplenia? Projekcje Unii Europejskiej w zakresie przechwytywania i składowania CO 2? prezentacja podczas seminarium: Komunalna polityka ekoenergetyczna Rybnik. Organizatorzy: Politechnika Śląska, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, Komitet Problemów Energetyki PAN. Przyszłość projektu integracyjnego w Europie wystąpienie - wykład inauguracyjny podczas ceremonii otwarcia roku akademickiego 2008/2009 w PWSZ w Raciborzu Koordynator Komitetu Sterującego projektu European Values Network 2008/2009 Praga września 2008 (Europe for Citizens Programme Education and Culture DG Komisja Europejska) Pobyt badawczy w Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii (Niemcy). Lipiec - wrzesień Status: guest researcher. Program stypendialny DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Kielce 9-10 wrzesień Referat / prezentacja pt. Percepcja zagrożeń i wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym przez obywateli Unii Europejskiej Culture and Citizenship 4 th Annual Conference 2008, 3-5 wrzesień - St Hugh's College, University of Oxford (UK), Sesja 305: The Media and Citizenship III, referat / prezentacja (razem z dr Ewa Nowak UMCS-Lublin): The Phenomenon of Religious Political Subculture and its Correlations with Catholic Media and Institutions in Poland Koordynator grupy roboczej: Legitimate government in the EU: What system for the formation of the European Commission? w ramach projektu European Values Network (Europe for Citizens Programme Education and Culture DG), Praga Bruksela: Luty 2008 Czerwiec 2008 Stan i perspektywy studiów europejskich w Polsce. Konferencja Naukowa na promie do Szwecji, organizator: Uniwersytet Szczeciński - Jean Monnet Chair maja Prezentacja pt. Trendy i perspektywy rozwoju europeizacji jako sposobu organizowania studiów europejskich Ile państwa? Spory ideowe i rozwiązania instytucjonalne we współczesnej polityce. Konferencja - Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego 14 maja prezentacja pt. Legitymacja władzy w wielopoziomowym systemie politycznym Realizacja międzynarodowego projektu SPES Forum for younger generation IMAGINE EUROPE. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów, Marzec Maj 2008: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w XXI wieku EU supermocarstwo globalne? prof. dr hab. Andrzej Antoszewski Perspektywy demokracji na poziomie ponadnarodowym

14 prof. dr hab. Elżbieta Stadtmueller, Unia Europejska a współpraca regionalna w jej sąsiedztwie Współczesne media status, aksjologia, funkcjonowanie Konferencja Wydziału Politologii UMCS w Lublinie kwietnia 2008, prezentacja (współautorstwo z dr Ewa Nowak UMCS Lublin) pt. Media w kampanii wyborczej 2005 i Analiza porównawcza programów informacyjnych TVN i TVP EU Policies in the Making International Conference Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. Kraków kwiecień 2008, prezentacja pt.: Conditionality as a Mechanism of EU Foreign Policy EUropeanisation of Close Neighbourhood Europeizacja cykl wykładów gościnnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja) kwiecień 2008 Democracy, governance and conflict. Dilemmas of theory and practice. 58 th Annual Conference of Political Science Association. 1-3 April 2008 Swansea, Wales, UK. Paper presentation (co-authored by dr Axel Caehne University of Cardiff, UK) entitled: Poland s current dilemmas and what they tell us about the democratic theory. EU Cohesion after the Enlargement: a View from Central Europe wykłady gościnne w International University of Miami (Florida, USA). The Miami European Union Center (The Ruth K. & Shepard Broad Educational Series ) Członek Editorial Staff periodyku: Przegląd Stosunków Międzynarodowych (The International Relations Review) od nr 1,2 (157, 158) 2008 Program stypendialny pobyt badawczy w Max Planck Institute for the Study of Collective Goods w Bonn (Niemcy) grudzień 2007/ styczeń Status: guest researcher. Finansowanie: DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst Polska w Unii Europejskiej szanse i zagrożenia (aspekty polityczne, gospodarcze i międzynarodowe) Konferencja Polskiej Akademii Nauk (Zakład Europeistyki ISP PAN i Komitet Nauk Politycznych PAN) Pałac Staszica, Warszawa 7-8 grudnia 2007 Referat pt. Polityczno ekonomiczne implikacje liberalizacji rynku usług w Unii Europejskiej Organizator konferencji: Źródła władzy mediów w ramach Instytutu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu 23 listopada 2007, zakończonej publikacją: Demokracja medialna źródła władzy. FUTURE Conference Culture and the City Marie Currie Fellowship Programme. Future Urban Research in Europe. Karlskrona (Szwecja), Blekinge Tekniska Hogaskola, Campus Grasvik, Karlskrona, Listopad 2007 Referat pt.: Silesia Agglomeration Identity in Transition Program stypendialny pobyt badawczy w Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii (Niemcy) wrzesień październik Status: guest researcher. Finansowanie: DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst "Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI wieku. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju. " Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A.

15 Mickiewicza w Poznaniu września Poznań (referat pt. Kierunki rozwoju systemów demokratycznych w rekomendacjach Philippa Schmittera i Aleksandra Trechsela ). Migration and Development, 4 5 Września Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska. Referat pt: Migration and supra-national identifications of European migrants. International migration, multi-local livelihoods and human security: Perspectives from Europe, Asia and Africa Sierpień 2007 Institute of Social Studies, Haga Holandia, referat pt.: Ethnic demos and civic demos in European integration context. Multi-culturalism and trans-culturalism tendencies affecting identity. Developing Excellence in Teaching sesja programu stypendialnego Open Society Institute, sierpień 2007 Sevastopol, Ukraina Regional European Congress, Berlin 2-4 Sierpnia 2007 Organizator: DGO Deutsche Gesellschaft fur Osteuropakunde e.v. oraz Uniwersytet Humbolta, prezentacja pod tytułem: Bolkestein s Directive Quo Vadis Europe? Democracy versus Authoritarianism Warsaw East European Conference, Uniwersytet Warszawski. Program stypendialny - NTBG, The Kampong. Miami, Florida USA Professors Fellowship CONNEX Thematic Conference on Political Representation, European University Institute, Florence, Italy, May 2007 Sympozjum naukowe, pt. Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Kapitał społeczny / Polska i jej sąsiedzi Prezentacja pod tytułem: Emigrant w społecznym kontekście, GAP Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zakopane 8 20 Maja 2007 Three Years On: EU Accession and East European Migration in the UK. Scientific symposium at De Montfort University, Leicester England April 2007, Presentation on: Social Capital and Migration. Realizacja międzynarodowego projektu SPES Forum for younger generation. Organizacja cyklu prelekcji i warsztatów, Kwiecień Maj 2007: prof. Tadeusz Sławek: Idee Wspólnoty we współczesnej Europie prof. Leonce Bekemans Intercultural dialogue and democracy in Europe" dr Rafał Riedel Demos etniczy i demos obywatelski a integracja europejska gen. Bolesław Izydorczyk Tożsamość Europejska w stosunkach zewnętrznych dr Stanisław Jałowiecki Tożsamość europejska w kontekście negocjacji akcesyjnych z Turcją Socjotechnika w polityce wczoraj i dziś Instytut Politologii Akademii Świętokrzyskiej, marca 2007, referat pt. Referendum jako element socjotechniki Źródła napięć w stosunkach polsko niemieckich Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski, 9 marca, 2007 Contemporary Issues of World Economics and Politics Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava (Referat pt: Pressure of Social Europe ).

16 Nasze miejsce we współczesnej Europie, Seminarium Instytutu Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu: 24 listopad 2006 (referat pt.: Krytyka zasadności używania pojęcia kapitału społecznego w odniesieniu do rzeczywistości społecznej na obszarze post-sowieckim ) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. Konferencja naukowa PWZS w Raciborzu 6 7 listopad 2006 Społeczeństwo dialogu. Dialog kultur tradycja i przyszłość. Konferencja międzynarodowa października 2006 Willa Decjusza, Kraków Wojna w mediach Międzynarodowa konferencja naukowa października 2006, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 3 rd DRC (Danube Rectors Conference) - The Future of Europe workshop group Constitutional treaty and internal structure of the EU 6 14 August 2006 Dubrovnik Environmental Dimension of International Relations Environment and development: policies for our sustainable future, Open Society Institute, lipiec 2006 Moskwa "Wybory jako konieczny warunek demokracji?" Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 7-8 czerwca Poznań (referat pt. Praktyka funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej w Polsce w kontekście problemu niskiego uczestnictwa politycznego ). II Interdyscyplinarna Konferencja Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, 5 6 czerwiec 2006 Wrocław (referat pt. Problem niskiej obywatelskiej partycypacji w Polsce jako przyczyna nierówności społecznych ) Czynniki kształtujące rozwój Śląska do 2020 roku WSZiA w Opolu oraz NBP referat pt. Analiza celów rozwojowych Województwa Śląskiego na tle przesłanek o charakterze społeczno ekonomicznym. Opole, kwiecień 2006 "Social, Economic and Political Cohesion in the Danube Region in Light of EU Enlargement leading workshops on regionalism in Europe under Danube Rectors Conference initiative: DRS Summer School at the University of Applied Sciences in Eisenstadt (Austria), July 2005 Developing Excellence in Teaching Environmental Dimension of International Relations Environment and development: policies for our sustainable future, Open Society Institute, Krym, Ukraine, June / July 2005 Cykl wykładów gościnnych - Universytet w Valencji (Hiszpania) ESTEMA Business School maj 2005 Polityka zagraniczna Królestwa Norwegii. Stosunki polsko norweskie w kontekście integracji europejskiej organizacja wystąpienia Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce, P. Stena Lundbo, Częstochowa Organizacja służby konsularnej organizacja prelekcji i panelu dyskusyjnego z udziałem Johna Grondelskiego Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Polsce w ramach

17 sesji naukowo specjalistycznych dla studentów Polonijnej Szkoły Dyplomacji, Akademia Polonijna w Częstochowie, marzec 2005 Polityka zagraniczna Republiki Tunezji organizacja spotkania z ambasadorem Republiki Tunezji w Polsce, Polonijne Centrum Kongresowe Częstochowa, 07. Marca 2005 Główny organizator konferencji pt. EURODEBATA z Konstytucją Europejską pod strzechy. Polonijne Centrum Kongresowe, Częstochowa, Debata z udziałem prof. Jerzego Buzka, Róży Thun i innych ekspertów. Finansowanie: Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Wnioski transformacji Polska i jej otoczenie. Organizator panelu dyskusyjnego z udziałem Jana Krzysztofa Bieleckiego. Prezesa PKO S.A. byłego Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Polonijne Centrum Kongresowe. Częstochowa, 18 październik 2004 Cykl wykładów gościnnych - Uniwersytet w Rotterdamie (School of Economics Rotterdam and Hague) listopad 2004 Organizacja Służby Dyplomatycznej główny organizator prelekcji ambasadora Republiki Libanu Mussouda Maalouf a w ramach sesji naukowo specjalistycznych dla studentów Polonijnej Szkoły Dyplomacji, Akademia Polonijna w Częstochowie, 15 listopad 2004 Wstąpienie do Unii Europejskiej koniec transformacji? organizacja prelekcji dla studentów Polonijnej Szkoły Dyplomacji z udziałem dr Tadeusza Syryjczyka, członka Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Akademia Polonijna w Częstochowie, 9 listopada Globalisation challanges for the future organizacja serii wykładów prof. Leonce Bekemansa (University of Brussels) dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Polonijnej w Częstochowie. Październik 2004 Europa Środkowo Wschodnia. Szanse i zagrożenia. Organizator panelu dyskusyjnego z udziałem Hanny Gronkiewicz Waltz. Vice-Prezesa Europejskieog Banku Odbudowy i Rozwoju. Polonijne Centrum Kongresowe. Częstochowa, 18 październik 2004 Globalisation historical approach organizator serii wykładów dr Gerrita de Vyldera (University of Antwerp) dla studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Polonijnej w Częstochowie. Październik 2004 Information Management for Development: Do the Policies Work? EADI-IMWG 2004 Conference, University of Maastricht / Old Government Building, Maastricht September 2004 Europe of Regions for the Regions of Europe workshops on regionalism in Europe under Danube Rectors Conference initiative: DRS Summer School at the University of Pecs (Hungary), August 2004 Future of Nations and Regions in the process of European Integration - Centre International de Formation Europeenne, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Dom Współpracy Polsko Niemieckiej September 1999

18 Tworzenie i integrowanie zespołów, Training Partners, Katowice 2002 Management workshop Ernst & Young, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2001 Szkoła Menedżerów Rekrutacja i Integracja Pracowników, Manager Instruktor, Management Warszawa PDC Konsensus Spotkania Europejskie Searching partner opportunities Bouvines (Francja) 1999 International Seminar Leading International Seminars workshop, Ludwigshaven, Niemcy1998 Tandemsprachkurs Wrocław July August 1995 Democracy and European Integration Freie Universität Berlin, European Commission, Centre International de Formation Europeenne, Horazdovize and Gauting, August Spetember 1997 The Geography of Central Europe in History, Politics, Economy and Culture the International Cultural Centre, Kraków, the Austrian Institute in London, July, 1997 Summer University At the Edge of Europe and Asia - Istambul August 1996 Brabant regioanl perspective, AEGEE Amsterdam, July 1996

prof. nadzw. dr hab. Rafał Riedel

prof. nadzw. dr hab. Rafał Riedel Chronologiczny wykaz osiągnięć w zakresie współpracy naukowej, popularyzacji nauki, kierowania projektami, staży naukowych, stypendiów, wystąpień konferencyjnych i innych wydarzeń ważnych z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ Information Day on International Dimension of Erasmus+ Warszawa, 4 listopada 2016 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Mobilność z krajami partnerskimi (ICM): 2 lutego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) Rok akademicki 2013/14 I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej nowe otwarcie Instytut Studiów Politycznych PAN Komitet Nauk Politycznych PAN INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uczelnia Łazarskiego Fundacja

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

I SESSION. Friday, 15 th December

I SESSION. Friday, 15 th December I SESSION Friday, 15 th December New global role of China Ambassador Bogdan Góralczyk, Ambassador of Poland in Thailand (2003-2008), Professor, University of Warsaw Saturday, 16 th December 9:00 10:00

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata oraz debatę

zapraszają na konferencję Polska i Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata oraz debatę JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Udział w konferencjach od 2006 r.: 1. Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw) referat wygłoszony na konferencji Model

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DANE OSOBOWE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Dane osobowe: Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Bohdan Yuskiv Adres domowy: ul. L.Tolstogo 32 / 6 33-001 Równe, Ukraina E-mail: yuskivb@ukr.net Telefon i faks: +38 050

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku DO-0130/7/2014 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim, drugiego, trzeciego, jednolite studia i studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH:

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: Załącznik nr 8 WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (organizator Rada

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015 TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE POLITOLOGII ROK AKADEMICKI 2014/2015 1. Prof. Natalia Antonyk UE-struktura, funkcje,mechanizmy. Polityka Wschodnia UE. Stosunki dwustronne Polska- kraje Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

kierunek europeistyka NOWY PLAN STUDIÓW (studia magisterskie) -stacjonarne rok akademicki 2015/2016

kierunek europeistyka NOWY PLAN STUDIÓW (studia magisterskie) -stacjonarne rok akademicki 2015/2016 kierunek europeistyka NOWY PLAN STUDIÓW (studia magisterskie) -stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Przedmiot Cywilizacja europejska 30 - - - E Ogólny 4 Demokracja w Europie 30 - - - - E Ogólny

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA redakcja naukowa Katarzyna Duczkowska-Matysz Agnieszka Szymecka % SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY USŁUGI, TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MEDIA MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY BIBLIOTEKARSTWA POD REDAKCJĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Ekonomia i płeć Dr. Ewa Rumińska- Zimny Celem zajęć jest krytyczna analiza głównego nurtu ekonomii z perspektywy płci i przedstawienie założeń Ekonomii Równości (ER).

Bardziej szczegółowo

dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH (od 1999 r.) Rektor Szkoły Głównej Handlowej ( )

dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH (od 1999 r.) Rektor Szkoły Głównej Handlowej ( ) JANINA JÓŹWIAK, e-mail: ninaj@sgh.waw.pl STOPNIE NAUKOWE: doktor nauk ekonomicznych (ekonometria): 1976, SGPiS dr habilitowany nauk ekonomicznych (demografia): 1986, SGPiS profesor nauk ekonomicznych:

Bardziej szczegółowo

About the authors Piotr Burgoński Marta Jas-Koziarkiewicz Kamil Ławniczak Jadwiga Nadolska Monika Poboży

About the authors Piotr Burgoński Marta Jas-Koziarkiewicz Kamil Ławniczak Jadwiga Nadolska Monika Poboży About the authors Piotr Burgoński PhD, an assistant professor at the Institute of Political Science of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Research interests: equality and antidiscrimination

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, prorektor i profesor Kolegium Karkonoskiego, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu,

Prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, prorektor i profesor Kolegium Karkonoskiego, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, W dniach 15 do 18 maja w Jeleniej Górze odbyło się III Zebranie Konsultacyjne: poszukiwaniu innowacyjnych przedmiotów dla kursów o języku i kulturze (Consultant Assembly III: In Search of Innovatory Subjects

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Polityka wschodnia Polski

Polityka wschodnia Polski Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Polityka wschodnia Polski Uwarunkowania Koncepcje Realizacja Redakcja naukowa Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak Lublin Warszawa 2009 Recenzent prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Doswiadczenia transformacji systemowej w panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Wydawnictwo Uniwersytetu Sl^skiego Katowice 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia

Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia Plan studiów dla MISH w formie stacjonarnej (od roku 2015/2016) Politologia, studia I stopnia I rok Semestr I Nazwa modułu Punkty Forma zajęć Forma Liczba Semestr ECTS zaliczenia godzin Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia II stopnia. Specjalność: marketing i doradztwo polityczne

Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej. Politologia, studia II stopnia. Specjalność: marketing i doradztwo polityczne Plan studiów dla MISH (od roku 2012/2013) w formie stacjonarnej Politologia, studia II stopnia Specjalność: marketing i doradztwo I rok Semestr I Teoria 5 wykład egzamin 30 I Nurty badań 5 wykład egzamin

Bardziej szczegółowo