AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 213 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 213

2 Spis treści WSTĘP CHARAKTERYSTYKA BADANIA Podmiot badania Metoda przeprowadzenia badania Struktura podmiotu badania WYNIKI BADANIA... 5 Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I WYKRESÓW

3 WSTĘP Badania marketingowe są niezbędnym elementem planowania kampanii reklamowych. Pomagają określić preferencje rynku docelowego, środki przekazu reklamowego, a co najważniejsze stanowią podstawę do stworzenia skutecznego planu marketingowego. Akademia Morska w Gdyni, by wyprzedzić inne uczelnie wyższe powinna stosować skoordynowane działania marketingowe zaplanowane w oparciu o wyniki uzyskane z Dane uzyskane przy pomocy przeprowadzonego w 213 roku ilościowego badania marketingowego, które prezentuje niniejszy raport mają za zadanie pomóc we wdrożeniu nowych i udoskonaleniu obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji, reklamy Akademii Morskiej w Gdyni. Życzymy przyjemnej lektury, 3

4 1 CHARAKTERYSTYKA BADANIA 1.1 Podmiot badania Podmiotem badania marketingowego, którego wyniki prezentuje niniejszy raport są kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w roku 213, którzy dobrani zostali do badania metodą doboru celowego Metoda przeprowadzenia badania Każdy kandydat składający dokumenty w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa proszony był po złożeniu dokumentów o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety i wrzucenie go do urny (Załącznik 1). Ilość kwestionariuszy ankiety pozostawionych w Biurach Rekrutacji: 1 szt. Kryteria doboru jednostek do próby: Kandydat składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Termin przeprowadzenia badania: od 19 czerwca 213 roku do 1 sierpnia 213 rok (I tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni). 1.3 Struktura podmiotu badania Strukturę podmiotu badania prezentuje Tabela 1. Tabela 1 Struktura podmiotu badania L.p. Wydział (proc.) 1. Elektryczny 22 8% 2. Mechaniczny 7 26% 3. Nawigacyjny 14 38% 4. Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 75 28% Razem: 271 1% 1 Dobór celowy, to dobór jednostek badanych w taki sposób, aby spełniały określone warunki/kryteria ustalone przez badacza. 4

5 Źródło Najliczniejszą grupę osób uczestniczących w badaniu stanowili kandydaci składający dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nawigacyjnego, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydziału Mechanicznego. 2 WYNIKI BADANIA W poniższej część raportu z ilościowego badania marketingowego przedstawione zostały dane uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety, który rozdawany był wśród kandydatów składających dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Kwestionariusz ankiety miał na celu pozyskanie od maturzystów informacji odnośnie: źródeł z których dowiedzieli się o AMG, czynników decydujących o wyborze uczelni, najczęściej słuchanych stacji radiowych, czytanych gazet, odwiedzanych portali internetowych. Zebrane informacje pomogą w sporządzeniu planu marketingowego. Pierwsze pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Skąd uzyskał(a) Pan/ Pani informacje o AM w Gdyni? Poszczególne możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów prezentuje Wykres 1. Wykres 1 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku znajomi Internet rodzina informator uczelni ulotki reklamowe dzień otwarty uczelni targi edukacyjne spotaknie z przedstawicielami AMG inne, jakie? reklama w prasie reklama w radiu odpowiedź. Głównym źródłem informacji o Akademii Morskiej w Gdyni są znajomi(27 proc. osób poddanych badaniu). Również w 212 i 211 roku (Wykres 2) znajomi, w tym także rodzina stanowili główne źródło informacji o AMG. Uczelnia powinna, zatem dbać o swój wizerunek 5

6 Źródło w oczach obecnych studentów. Mowa tu o szanowaniu i respektowaniu przez wykładowców oraz pracowników administracyjnych praw studentów oraz o dążeniu do stworzenia im warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Wykres 2 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i 213. Internet informator uczelni ulotki reklamowe dzień otwarty uczelni targi edukacyjne przedstawiciele AMG inne źródła informacji reklama w prasie reklama w radiu odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku 271. Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni zdobywali, także informacje o Uczelni w Internecie(25 proc. respondentów) i od rodziny (21 proc. respondentów). Również w 211 i 212 roku (Wykres 2) głównymi źródłami informacji o AMG był Internet oraz rodzina i znajomi. Gimnazjaliści, maturzyści, a więc potencjalni studenci Akademii Morskiej w Gdyni spędzają dużo czasu dzieląc się przeżyciami ze swoimi rówieśnikami na Facebooku. Swój fanpage posiada Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydział Elektryczny. Powinien zostać również uruchomiony profil Wydziału Mechanicznego, gdyż jest to doskonałe miejsce do darmowej reklamy rok 212 rok 211 rok Najrzadszym źródłem pozyskiwania informacji o Akademii Morskiej w Gdyni zarówno w roku 211, 212, jak i 213 była reklama prasowa oraz reklama radiowa. W roku 213 żaden z respondentów spośród 271 uczestniczących w badaniu nie wskazał reklamy prasowej oraz reklamy radiowej, jako źródło informacji o Akademii Morskiej w Gdyni. 6

7 Czynnik Reklama prasowa w postaci reklamy graficznej oraz reklama radiowa w postaci spotu radiowego ze względu na swoją treść i formę może być jedynie dodatkowym źródłem informacji o uczelnianych wydarzeniach tj. dni otwarte, Bałtycki Festiwal Nauki, rekrutacja. Skuteczną formą reklamy prasowej są artykuły sponsorowane, natomiast w przypadku reklamy radiowej wszelkie audycje z wystąpieniami studentów oraz kadry dydaktycznej. Maturzyści w kwestionariuszu ankiety pytani byli również o czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 3. Wykres 3 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych lokalizacja tradycje rodzinne ERASMUS wykwalifikowana kadra możliwość noszenia mundurów tradycja uczelni reklama Akademii Morskiej w Gdyni inne, jakie? odpowiedź. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po skończeniu studiów, polecenie uczelni przez innych i lokalizacja. W 213 i 211 roku w porównaniu z rokiem 212 (Wykres 4) prócz ciekawej oferty edukacyjnej, perspektyw pracy po skończeniu studiów, rekomendacji uczelni, maturzyści wskazywali również wykwalifikowaną kadrę oraz możliwość noszenia mundurów, jako jeden z głównych czynników decydujących o wyborze AMG. 7

8 Czynnik Wykres 4 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i 213 interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych lokalizacja tradycje rodzinne ERASMUS wykwalifikowana kadra możliwość noszenia mundurów tradycja uczelni reklama AMG inny czynnik odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku rok 212 rok 211 rok Akademia Morska w Gdyni powinna, zatem wzbogacać ofertę specjalności na poszczególnych wydziałach, tak aby odpowiadała ona aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W kampaniach reklamowych należy podkreślać możliwości znalezienia pracy po studiach, prezentować ścieżki kariery, a więc walory istotne i przesądzające o wyborze uczelni. Częstym zjawiskiem podczas targów edukacyjnych jest mylenie Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej. Pytanie trzecie kwestionariusza ankiety, które brzmiało: Czym różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?, ma na celu zdiagnozowanie, czy maturzyści znają, bądź dostrzegają różnice pomiędzy dwiema gdyńskimi uczelniami wyższymi. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 5. Z poniższego wykresu wynika, iż maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni doskonale rozróżniają oby dwie uczelnie wyższe. Jedynie 1 proc. osób nie dostrzega żadnych różnic. 8

9 Różnica Róźnica Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej kierunkami i specjalnościami miejscem pracy po ukończeniu studiów zarobkami w trakcie i po studiach niczym się nie różni tylko nazwą inne, jakie? odpowiedź. Warto zwrócić uwagę, iż dla maturzystów główną różnicą pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej są kierunki i specjalności oferowane przez oby dwie uczelnie, miejsce pracy po skończeniu studiów oraz zarobki w trakcie i po studiach. Podobnie sytuacja kształtowała się w roku 212 i 211(Wykres 6). Wykres 6 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej porównanie roku 211, 212 i kierunkami i specjalnościami miejscem pracy po studiach zarobkami w trakcie i po studiach niczym się nie różni tylko nazwą inne różnice rok 212 rok 211 rok odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku

10 Stacja radiowa Warto zwrócić uwagę, że z roku na rok zmniejsza się liczba osób, które mylą Akademię Morską w Gdyni z Akademią Marynarki Wojennej. W 213 roku tylko jedna osoba wskazała, iż uczelnie te niczym się między sobą nie różnią lub różnią się tylko nazwą. Na podstawie powyższych wykresów doskonale widać, że maturzyści są świadomi różnic pomiędzy dwiema gdyńskimi, umundurowanymi uczelniami wyższymi. W pytaniu czwartym kwestionariusza ankiety respondenci wskazywali najczęściej słuchane przez nich stacje radiowe ( Wykres 7). Wykres 7 Najczęściej słuchane stacje radiowe w 213 roku Radio Eska Radio RMF MAXXX Radio RMF FM Radio Zet nie słucham radia Trójka Polskie Radio Radio Gdańsk Radio Kaszebe inne, jakie? odpowiedź. Najczęściej słuchanymi przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni stacjami radiowymi są: Radio Eska (26 proc. respondentów), Radio RMF MAXXX (26 proc. respondentów), Radio RMF FM (14 proc. respondentów). Dla porównania w roku 211 i 212 roku również te trzy stacje radiowe cieszyły się największą popularnością. 1

11 Nazwa gazety Nazwa stacji radiowej Wykres 8 Najczęściej słuchane stacje radiowe porównanie roku 211, 212 i 213 Radio Eska Radio RMF MAXXX Radio RMF FM Radio Zet nie słucham radia Trójka Polskie Radio Radio Gdańsk Radio Kaszebe inne stacje radiowe rok 212 rok odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku 271. Wśród innych stacji radiowych wskazanych przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni w 212 roku wyróżnia się Eskę Rock i Trójkę Polskie Radio. W pytaniu piątym poproszono respondentów o wskazanie gazet, które są przez nich najczęściej kupowane i czytane. Wyniki prezentuje Wykres 9. Wykres 9 Najczęściej czytane gazety Gazeta Wyborcza Metro Dziennik Bałtycki 77 Naszemiasto.pl 24 inne, jakie? odpowiedź. 11

12 Nazwa portalu internetowego Najczęściej czytanymi przez respondentów gazetami są: Gazeta Wyborcza (33 proc. odpowiedzi), Metro (29 proc. odpowiedzi) i Dziennik Bałtycki (27 proc. odpowiedzi). Uczelnia ze względu na koszty powinna umieszczać swoją reklamę w gazecie tylko okazjonalnie np. w okresie rekrutacji (reklama graficzna, artykuł, dodatek edukacyjny do gazety). Na uwagę zasługuje natomiast gazeta Metro, gdyż jest ona bezpłatna, ogólnie dostępna, a więc dociera do większego grana odbiorców, a koszty umieszczenia reklamy są dużo niższe w porównaniu z Gazetą Wyborczą. Internet, a mianowicie serwisy informacyjne, portale społecznościowe są w dzisiejszych czasach miejscem, w którym maturzyści głównie poszukują interesujących ich informacji. Dlatego też w pytaniu szóstym kwestionariusza ankiety przyszli studenci Akademii Morskiej w Gdyni zapytani zostali o najczęściej odwiedzane przez nich portale internetowe. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań prezentuje Wykres 1. Wykres 1 Najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe w 213 roku onet.pl 216 wp.pl 152 trójmiasto.pl 17 MMMojeMiasto.pl 13 inne, jakie? 5 odpowiedź. Najczęściej odwiedzanymi przez maturzystów portalami internetowymi są: onet.pl (44 proc. odpowiedzi), wp.pl (31 proc. odpowiedzi) oraz trójmiasto.pl (22 proc. odpowiedzi.). Na portalach tych Akademia Morska w Gdyni powinna zamieszczać reklamę w postaci banerów informujących o wydarzeniach w Uczelni W kolejnym pytaniu uczestnicy ilościowego badania marketingowego zapytani zostali o najczęściej odwiedzane portale społecznościowe. Wyniki prezentuje Wykres

13 Nazwa portalu społecznościowego Wykres 11 Najczęściej odwiedzane w 213 roku portale społecznościowe facebook.com 245 google + 33 twitter.com goldenline.pl myspace.pl inne,jakie? odpowiedź. Najczęściej odwiedzanym przez maturzystów portalem społecznościowym jest Facebook. Portal ten wskazało 77 proc. respondentów. Facebook jest aktualnie modnym wśród młodzieży medium społecznościowym. Akademia Morska w Gdyni posiada swój fanpage. Profil umożliwia m.in.: zamieszczenie opisu instytucji, zdjęć, kalendarium wydarzeń. Stanowi darmową reklamę dla Uczelni, a także ułatwia komunikacje z obecnymi, jak i przyszłymi studentami. Prócz Akademii Morskiej w Gdyni swój profil na Facebooku posiada również Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Brakuje jedynie Wydziału Mechanicznego. Wydział ten powinien rozważyć przyłączenie się do Facebook a. Uczestnicy badania wśród portali wskazywali również na google + (1 proc. respondentów) oraz twitter.com (5 proc. respondentów). Maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni w kwestionariuszu ankiety zapytani zostali również o środki reklamowe za pomocą, których, ich zdaniem powinna reklamować się uczelnia wyższa. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres

14 Rodzaj reklamy Wykres 12 Środki reklamowe za pomocą których powinna reklamować się uczelnia wyższa reklama w portalach dla maturzystów reklama w portalach społecznościowych organizacja dni otwartych drzwi prezentacja w szkołach uczestnictwo w targach edukacyjnych reklama w środkach transportu reklama w prasie billboard reklama w radiu inne, jakie? odpowiedź. W opinii maturzystów uczelnia wyższa powinna głównie reklamować się w serwisach dla maturzystów (17 proc. respondentów), na portalach społecznościowych (15 proc. respondentów), organizując dni otwarte (13 proc. respondentów), prezentując ofertę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych (13 proc. respondentów)oraz uczestnicząc w targach edukacyjnych (13 proc. respondentów). Działaniami uzupełniającymi reklamę uczelni powinna być: reklama w środkach transportu, reklama w prasie lub billboard. Podczas targów edukacyjnych, czy też prezentacji w szkołach ponadgimnazjalnych przyszli studenci otrzymują od uczelni wyższych upominki, gadżety reklamowe, toteż w ostatnim pytaniu kwestionariusza ankiety poproszono maturzystów o wskazanie najbardziej pożądanych przez nich upominków reklamowych. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres

15 Nazwa upominku reklamowego Wykres 13 Upominki reklamowe, które powinna posiadać uczelnia wyższa długopisy notatniki smycze antystresory przypinki na agrafkę inne, jakie? 1 17 odpowiedź. Uczelnia wyższa zdaniem maturzystów powinna przede wszystkim wśród rozdawanych gadżetów reklamowych posiadać długopisy (34 proc. respondentów) i notatniki (22 proc. respondentów). Dużym zainteresowaniem cieszą się również smycze (16 proc. respondentów) oraz antysresory (16 proc. respondentów). Gadżety reklamowe są niezwykle ważnym elementem reklamy. Rozdane podczas konferencji, targów, czy wizyt w szkołach ponadgimnazjalnych utrwalają w świadomości markę instytucji. Do prawidłowego zaplanowania działań marketingowych potrzebna jest również informacja o obszarach, rejonach, województwach w których produkt, a w przypadku Akademii Morskiej w Gdyni jest nim szeroko rozumiana oferta edukacyjna, cieszy się zainteresowaniem. Dlatego też poniżej prezentujemy województwa z których pochodzą przyszli studenci AMG rok 212 rok 15

16 Województwo Wykres 14 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie podlaskie zachodnio - pomorskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie śląskie podkarpackie małopolskie opolskie lubuskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni to Najwięcej osób rejestrujących się w systemie elektronicznej rekrutacji, a więc najwięcej przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi z województwa pomorskiego (59 proc.), a więc z województwa w którym zlokalizowana i dobrze znana jest Uczelnia. Spora grupa potencjalnych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi również z województwa warmińsko mazurskiego (13 proc.), kujawsko pomorskiego (6 proc.), mazowieckiego (4 proc.) i podlaskiego (4 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Uczelnią jest wśród maturzystów pochodzących z województwa świętokrzyskiego, lubuskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podobnie sytuacja kształtowała się również w roku 211 i

17 Rysunek 1 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. Warto również przeanalizować, jak kształtowała się liczba osób zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni w odniesieniu do poszczególnych wydziałów. 17

18 Województwo Wykres 15 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie podlaskie dolnośląskie lubelskie łódzkie śląskie podkarpackie zachodnio - pomorskie wielkopolskie małopolskie świętokrzyskie opolskie lubuskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni to 611. Przyszli studenci Wydziału Elektrycznego (Wykres 15) głównie pochodzą z województwa pomorskiego (66 proc,), warmińsko mazurskiego (14 proc.), mazowieckiego (4 proc.) i kujawsko pomorskiego (4 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Wydziałem Elektrycznym jest w województwie lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, zachodnio pomorskim i podkarpackim. Również studenci Wydziału Mechanicznego (Wykres 16) podobnie, jak studenci Wydziału Elektrycznego głównie pochodzą z województwa pomorskiego (6 proc.), warmińsko mazurskiego (13 proc.), mazowieckiego ( 5 proc.), kujawsko pomorskiego (4 proc.) i zachodnio pomorskiego (4 proc.). Najmniejsze zainteresowanie ofertą edukacyjną Wydziału Mechanicznego jest wśród maturzystów z województwa świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego, małopolskiego, łódzkiego. 18

19 Województwo Województwo Wykres 16 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie zachodnio - pomorskie podlaskie lubelskie dolnośląskie wielkopolskie podkarpackie śląskie łódzkie małopolskie lubuskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni to 671. Wykres 17 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Nawigacyjny warmińsko - mazurskie mazowieckie zachodnio - pomorskie łódzkie lubelskie małopolskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni to

20 Województwo Województwo pomorskie (47 proc.), warmińsko mazurskie (13 proc.), kujawsko pomorskie (8 proc.), mazowieckie (5 proc.) i zachodnio pomorskie (5 proc.) to główne województwa z których pochodzą studenci Wydziału Nawigacyjnego (Wykres 17). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie świętokrzyskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Wykres 18 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie podlaskie mazowieckie zachodnio - pomorskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie śląskie małopolskie podkarpackie lubuskie świętokrzyskie opolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni to 165. Studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (Wykres 18) pochodzą głównie z województwa pomorskiego (68 proc.), warmińsko mazurskiego (12 proc.), kujawsko pomorskiego (5 proc.), podlaskiego (3 proc.), mazowieckiego ( 3 proc.) i zachodnio pomorskiego (3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie podkarpackim, lubuskim, świętokrzyskim i opolskim. 2

21 Reasumując wyniki badania marketingowego przedstawione w niniejszym raporcie: 1. najczęstsze źródła informacji o Uczelni to rodzina, znajomi, Internet, materiały promocyjne, dzień otwarty oraz targi edukacyjne, 2. czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po studiach, polecenie uczelni przez innych, 3. maturzyści dostrzegają różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej, 4. reklama radiowa powinna być zamieszczana w Radiu Eska, Radiu RMF FM, Radiu RMF MAXXX, 5. najczęściej czytane gazety to: Gazeta Wyborcza i Metro, 6. najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe to: onet.pl, wp.pl, trojmiasto.pl, 7. najczęściej odwiedzane portale społecznościowe: facebook, google + i twitter.com, 8. zdaniem maturzystów Akademia Morska w Gdyni powinna reklamować się za pomocą: reklamy w serwisach dla maturzystów, na portalach społecznościowych, organizując dni otwarte, uczestnicząc w targach edukacyjnych, 9. upominki reklamowe, gadżety reklamowe, które maturzyści chcieliby otrzymywać to: długopisy, notatniki, smycze, 1. największe zainteresowanie ofertą edukacyjną Akademii Morskiej w Gdyni jest w województwach: pomorskie, warmińsko mazurskie, kujawsko pomorskie, mazowieckie, podlaskie, zachodnio pomorskie, dolnośląskie. 21

22 Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety 22

23 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I WYKRESÓW Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety Wykres 1 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku... 5 Wykres 2 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i Wykres 3 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku... 7 Wykres 4 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej 9 Wykres 6 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej porównanie roku 211, 212 i Wykres 7 Najczęściej słuchane stacje radiowe w 213 roku... 1 Wykres 8 Najczęściej słuchane stacje radiowe porównanie roku 211, 212 i Wykres 9 Najczęściej czytane gazety Wykres 1 Najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe w 213 roku Wykres 11 Najczęściej odwiedzane w 213 roku portale społecznościowe Wykres 12 Środki reklamowe za pomocą których powinna reklamować się uczelnia wyższa Wykres 13 Upominki reklamowe, które powinna posiadać uczelnia wyższa Wykres 14 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wykres 15 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny Wykres 16 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny Wykres 17 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Nawigacyjny Wykres 18 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa... 2 Rysunek 1 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni 17 23

JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI

JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI Aneta Pawłowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Streszczenie Konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations

WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations 0 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Fundraising w działalności organizacji pozarządowych RAPORT Z BADANIA WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie, 2009 autor: prof. nadzw. WSP dr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY

ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ANALIZA OFERTY LUBELSKICH UCZELNI I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY Raport z badań Opracowanie: dr Robert Furtak dr Marcin Lipowski

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji Strategia Public Relations gminy Mielec Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie

Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi. Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Komunikacja spółek z inwestorami indywidualnymi Akcjonariat Obywatelski Inwestuj świadomie Raport TNS Polska czerwiec 2015 1 Podstawowe informacje o badaniu Temat: Badanie Inwestorów Indywidualnych Klient:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU. strategia komunikacji marketingowej PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RYBNIKU strategia komunikacji marketingowej Rybnik 2012 1 Wprowadzenie W ostatnich latach, Rybnik przystąpił aktywnie do promocji terenów inwestycyjnych. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo