AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 213 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 213

2 Spis treści WSTĘP CHARAKTERYSTYKA BADANIA Podmiot badania Metoda przeprowadzenia badania Struktura podmiotu badania WYNIKI BADANIA... 5 Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I WYKRESÓW

3 WSTĘP Badania marketingowe są niezbędnym elementem planowania kampanii reklamowych. Pomagają określić preferencje rynku docelowego, środki przekazu reklamowego, a co najważniejsze stanowią podstawę do stworzenia skutecznego planu marketingowego. Akademia Morska w Gdyni, by wyprzedzić inne uczelnie wyższe powinna stosować skoordynowane działania marketingowe zaplanowane w oparciu o wyniki uzyskane z Dane uzyskane przy pomocy przeprowadzonego w 213 roku ilościowego badania marketingowego, które prezentuje niniejszy raport mają za zadanie pomóc we wdrożeniu nowych i udoskonaleniu obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji, reklamy Akademii Morskiej w Gdyni. Życzymy przyjemnej lektury, 3

4 1 CHARAKTERYSTYKA BADANIA 1.1 Podmiot badania Podmiotem badania marketingowego, którego wyniki prezentuje niniejszy raport są kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG) w roku 213, którzy dobrani zostali do badania metodą doboru celowego Metoda przeprowadzenia badania Każdy kandydat składający dokumenty w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa proszony był po złożeniu dokumentów o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety i wrzucenie go do urny (Załącznik 1). Ilość kwestionariuszy ankiety pozostawionych w Biurach Rekrutacji: 1 szt. Kryteria doboru jednostek do próby: Kandydat składający dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Termin przeprowadzenia badania: od 19 czerwca 213 roku do 1 sierpnia 213 rok (I tura rekrutacji w Akademii Morskiej w Gdyni). 1.3 Struktura podmiotu badania Strukturę podmiotu badania prezentuje Tabela 1. Tabela 1 Struktura podmiotu badania L.p. Wydział (proc.) 1. Elektryczny 22 8% 2. Mechaniczny 7 26% 3. Nawigacyjny 14 38% 4. Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 75 28% Razem: 271 1% 1 Dobór celowy, to dobór jednostek badanych w taki sposób, aby spełniały określone warunki/kryteria ustalone przez badacza. 4

5 Źródło Najliczniejszą grupę osób uczestniczących w badaniu stanowili kandydaci składający dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nawigacyjnego, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydziału Mechanicznego. 2 WYNIKI BADANIA W poniższej część raportu z ilościowego badania marketingowego przedstawione zostały dane uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety, który rozdawany był wśród kandydatów składających dokumenty na studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Biurze Rekrutacji Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Kwestionariusz ankiety miał na celu pozyskanie od maturzystów informacji odnośnie: źródeł z których dowiedzieli się o AMG, czynników decydujących o wyborze uczelni, najczęściej słuchanych stacji radiowych, czytanych gazet, odwiedzanych portali internetowych. Zebrane informacje pomogą w sporządzeniu planu marketingowego. Pierwsze pytanie zamieszczone w kwestionariuszu ankiety brzmiało: Skąd uzyskał(a) Pan/ Pani informacje o AM w Gdyni? Poszczególne możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez respondentów prezentuje Wykres 1. Wykres 1 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku znajomi Internet rodzina informator uczelni ulotki reklamowe dzień otwarty uczelni targi edukacyjne spotaknie z przedstawicielami AMG inne, jakie? reklama w prasie reklama w radiu odpowiedź. Głównym źródłem informacji o Akademii Morskiej w Gdyni są znajomi(27 proc. osób poddanych badaniu). Również w 212 i 211 roku (Wykres 2) znajomi, w tym także rodzina stanowili główne źródło informacji o AMG. Uczelnia powinna, zatem dbać o swój wizerunek 5

6 Źródło w oczach obecnych studentów. Mowa tu o szanowaniu i respektowaniu przez wykładowców oraz pracowników administracyjnych praw studentów oraz o dążeniu do stworzenia im warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu. Wykres 2 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i 213. Internet informator uczelni ulotki reklamowe dzień otwarty uczelni targi edukacyjne przedstawiciele AMG inne źródła informacji reklama w prasie reklama w radiu odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku 271. Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Gdyni zdobywali, także informacje o Uczelni w Internecie(25 proc. respondentów) i od rodziny (21 proc. respondentów). Również w 211 i 212 roku (Wykres 2) głównymi źródłami informacji o AMG był Internet oraz rodzina i znajomi. Gimnazjaliści, maturzyści, a więc potencjalni studenci Akademii Morskiej w Gdyni spędzają dużo czasu dzieląc się przeżyciami ze swoimi rówieśnikami na Facebooku. Swój fanpage posiada Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Wydział Elektryczny. Powinien zostać również uruchomiony profil Wydziału Mechanicznego, gdyż jest to doskonałe miejsce do darmowej reklamy rok 212 rok 211 rok Najrzadszym źródłem pozyskiwania informacji o Akademii Morskiej w Gdyni zarówno w roku 211, 212, jak i 213 była reklama prasowa oraz reklama radiowa. W roku 213 żaden z respondentów spośród 271 uczestniczących w badaniu nie wskazał reklamy prasowej oraz reklamy radiowej, jako źródło informacji o Akademii Morskiej w Gdyni. 6

7 Czynnik Reklama prasowa w postaci reklamy graficznej oraz reklama radiowa w postaci spotu radiowego ze względu na swoją treść i formę może być jedynie dodatkowym źródłem informacji o uczelnianych wydarzeniach tj. dni otwarte, Bałtycki Festiwal Nauki, rekrutacja. Skuteczną formą reklamy prasowej są artykuły sponsorowane, natomiast w przypadku reklamy radiowej wszelkie audycje z wystąpieniami studentów oraz kadry dydaktycznej. Maturzyści w kwestionariuszu ankiety pytani byli również o czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 3. Wykres 3 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych lokalizacja tradycje rodzinne ERASMUS wykwalifikowana kadra możliwość noszenia mundurów tradycja uczelni reklama Akademii Morskiej w Gdyni inne, jakie? odpowiedź. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po skończeniu studiów, polecenie uczelni przez innych i lokalizacja. W 213 i 211 roku w porównaniu z rokiem 212 (Wykres 4) prócz ciekawej oferty edukacyjnej, perspektyw pracy po skończeniu studiów, rekomendacji uczelni, maturzyści wskazywali również wykwalifikowaną kadrę oraz możliwość noszenia mundurów, jako jeden z głównych czynników decydujących o wyborze AMG. 7

8 Czynnik Wykres 4 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i 213 interesujące specjalności możliwości pracy po studiach polecenie uczelni przez innych lokalizacja tradycje rodzinne ERASMUS wykwalifikowana kadra możliwość noszenia mundurów tradycja uczelni reklama AMG inny czynnik odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku rok 212 rok 211 rok Akademia Morska w Gdyni powinna, zatem wzbogacać ofertę specjalności na poszczególnych wydziałach, tak aby odpowiadała ona aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W kampaniach reklamowych należy podkreślać możliwości znalezienia pracy po studiach, prezentować ścieżki kariery, a więc walory istotne i przesądzające o wyborze uczelni. Częstym zjawiskiem podczas targów edukacyjnych jest mylenie Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej. Pytanie trzecie kwestionariusza ankiety, które brzmiało: Czym różni się Akademia Morska w Gdyni od Akademii Marynarki Wojennej?, ma na celu zdiagnozowanie, czy maturzyści znają, bądź dostrzegają różnice pomiędzy dwiema gdyńskimi uczelniami wyższymi. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przedstawiono na Wykres 5. Z poniższego wykresu wynika, iż maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni doskonale rozróżniają oby dwie uczelnie wyższe. Jedynie 1 proc. osób nie dostrzega żadnych różnic. 8

9 Różnica Róźnica Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej kierunkami i specjalnościami miejscem pracy po ukończeniu studiów zarobkami w trakcie i po studiach niczym się nie różni tylko nazwą inne, jakie? odpowiedź. Warto zwrócić uwagę, iż dla maturzystów główną różnicą pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej są kierunki i specjalności oferowane przez oby dwie uczelnie, miejsce pracy po skończeniu studiów oraz zarobki w trakcie i po studiach. Podobnie sytuacja kształtowała się w roku 212 i 211(Wykres 6). Wykres 6 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej porównanie roku 211, 212 i kierunkami i specjalnościami miejscem pracy po studiach zarobkami w trakcie i po studiach niczym się nie różni tylko nazwą inne różnice rok 212 rok 211 rok odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku

10 Stacja radiowa Warto zwrócić uwagę, że z roku na rok zmniejsza się liczba osób, które mylą Akademię Morską w Gdyni z Akademią Marynarki Wojennej. W 213 roku tylko jedna osoba wskazała, iż uczelnie te niczym się między sobą nie różnią lub różnią się tylko nazwą. Na podstawie powyższych wykresów doskonale widać, że maturzyści są świadomi różnic pomiędzy dwiema gdyńskimi, umundurowanymi uczelniami wyższymi. W pytaniu czwartym kwestionariusza ankiety respondenci wskazywali najczęściej słuchane przez nich stacje radiowe ( Wykres 7). Wykres 7 Najczęściej słuchane stacje radiowe w 213 roku Radio Eska Radio RMF MAXXX Radio RMF FM Radio Zet nie słucham radia Trójka Polskie Radio Radio Gdańsk Radio Kaszebe inne, jakie? odpowiedź. Najczęściej słuchanymi przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni stacjami radiowymi są: Radio Eska (26 proc. respondentów), Radio RMF MAXXX (26 proc. respondentów), Radio RMF FM (14 proc. respondentów). Dla porównania w roku 211 i 212 roku również te trzy stacje radiowe cieszyły się największą popularnością. 1

11 Nazwa gazety Nazwa stacji radiowej Wykres 8 Najczęściej słuchane stacje radiowe porównanie roku 211, 212 i 213 Radio Eska Radio RMF MAXXX Radio RMF FM Radio Zet nie słucham radia Trójka Polskie Radio Radio Gdańsk Radio Kaszebe inne stacje radiowe rok 212 rok odpowiedź. W 211 roku próba wyniosła 717 osób, w 212 roku 465 osób, a w 213 roku 271. Wśród innych stacji radiowych wskazanych przez przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni w 212 roku wyróżnia się Eskę Rock i Trójkę Polskie Radio. W pytaniu piątym poproszono respondentów o wskazanie gazet, które są przez nich najczęściej kupowane i czytane. Wyniki prezentuje Wykres 9. Wykres 9 Najczęściej czytane gazety Gazeta Wyborcza Metro Dziennik Bałtycki 77 Naszemiasto.pl 24 inne, jakie? odpowiedź. 11

12 Nazwa portalu internetowego Najczęściej czytanymi przez respondentów gazetami są: Gazeta Wyborcza (33 proc. odpowiedzi), Metro (29 proc. odpowiedzi) i Dziennik Bałtycki (27 proc. odpowiedzi). Uczelnia ze względu na koszty powinna umieszczać swoją reklamę w gazecie tylko okazjonalnie np. w okresie rekrutacji (reklama graficzna, artykuł, dodatek edukacyjny do gazety). Na uwagę zasługuje natomiast gazeta Metro, gdyż jest ona bezpłatna, ogólnie dostępna, a więc dociera do większego grana odbiorców, a koszty umieszczenia reklamy są dużo niższe w porównaniu z Gazetą Wyborczą. Internet, a mianowicie serwisy informacyjne, portale społecznościowe są w dzisiejszych czasach miejscem, w którym maturzyści głównie poszukują interesujących ich informacji. Dlatego też w pytaniu szóstym kwestionariusza ankiety przyszli studenci Akademii Morskiej w Gdyni zapytani zostali o najczęściej odwiedzane przez nich portale internetowe. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań prezentuje Wykres 1. Wykres 1 Najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe w 213 roku onet.pl 216 wp.pl 152 trójmiasto.pl 17 MMMojeMiasto.pl 13 inne, jakie? 5 odpowiedź. Najczęściej odwiedzanymi przez maturzystów portalami internetowymi są: onet.pl (44 proc. odpowiedzi), wp.pl (31 proc. odpowiedzi) oraz trójmiasto.pl (22 proc. odpowiedzi.). Na portalach tych Akademia Morska w Gdyni powinna zamieszczać reklamę w postaci banerów informujących o wydarzeniach w Uczelni W kolejnym pytaniu uczestnicy ilościowego badania marketingowego zapytani zostali o najczęściej odwiedzane portale społecznościowe. Wyniki prezentuje Wykres

13 Nazwa portalu społecznościowego Wykres 11 Najczęściej odwiedzane w 213 roku portale społecznościowe facebook.com 245 google + 33 twitter.com goldenline.pl myspace.pl inne,jakie? odpowiedź. Najczęściej odwiedzanym przez maturzystów portalem społecznościowym jest Facebook. Portal ten wskazało 77 proc. respondentów. Facebook jest aktualnie modnym wśród młodzieży medium społecznościowym. Akademia Morska w Gdyni posiada swój fanpage. Profil umożliwia m.in.: zamieszczenie opisu instytucji, zdjęć, kalendarium wydarzeń. Stanowi darmową reklamę dla Uczelni, a także ułatwia komunikacje z obecnymi, jak i przyszłymi studentami. Prócz Akademii Morskiej w Gdyni swój profil na Facebooku posiada również Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Brakuje jedynie Wydziału Mechanicznego. Wydział ten powinien rozważyć przyłączenie się do Facebook a. Uczestnicy badania wśród portali wskazywali również na google + (1 proc. respondentów) oraz twitter.com (5 proc. respondentów). Maturzyści zamierzający podjąć studia w Akademii Morskiej w Gdyni w kwestionariuszu ankiety zapytani zostali również o środki reklamowe za pomocą, których, ich zdaniem powinna reklamować się uczelnia wyższa. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres

14 Rodzaj reklamy Wykres 12 Środki reklamowe za pomocą których powinna reklamować się uczelnia wyższa reklama w portalach dla maturzystów reklama w portalach społecznościowych organizacja dni otwartych drzwi prezentacja w szkołach uczestnictwo w targach edukacyjnych reklama w środkach transportu reklama w prasie billboard reklama w radiu inne, jakie? odpowiedź. W opinii maturzystów uczelnia wyższa powinna głównie reklamować się w serwisach dla maturzystów (17 proc. respondentów), na portalach społecznościowych (15 proc. respondentów), organizując dni otwarte (13 proc. respondentów), prezentując ofertę edukacyjną w szkołach ponadgimnazjalnych (13 proc. respondentów)oraz uczestnicząc w targach edukacyjnych (13 proc. respondentów). Działaniami uzupełniającymi reklamę uczelni powinna być: reklama w środkach transportu, reklama w prasie lub billboard. Podczas targów edukacyjnych, czy też prezentacji w szkołach ponadgimnazjalnych przyszli studenci otrzymują od uczelni wyższych upominki, gadżety reklamowe, toteż w ostatnim pytaniu kwestionariusza ankiety poproszono maturzystów o wskazanie najbardziej pożądanych przez nich upominków reklamowych. Możliwe do wyboru odpowiedzi wraz z liczbą ich wskazań przez maturzystów prezentuje Wykres

15 Nazwa upominku reklamowego Wykres 13 Upominki reklamowe, które powinna posiadać uczelnia wyższa długopisy notatniki smycze antystresory przypinki na agrafkę inne, jakie? 1 17 odpowiedź. Uczelnia wyższa zdaniem maturzystów powinna przede wszystkim wśród rozdawanych gadżetów reklamowych posiadać długopisy (34 proc. respondentów) i notatniki (22 proc. respondentów). Dużym zainteresowaniem cieszą się również smycze (16 proc. respondentów) oraz antysresory (16 proc. respondentów). Gadżety reklamowe są niezwykle ważnym elementem reklamy. Rozdane podczas konferencji, targów, czy wizyt w szkołach ponadgimnazjalnych utrwalają w świadomości markę instytucji. Do prawidłowego zaplanowania działań marketingowych potrzebna jest również informacja o obszarach, rejonach, województwach w których produkt, a w przypadku Akademii Morskiej w Gdyni jest nim szeroko rozumiana oferta edukacyjna, cieszy się zainteresowaniem. Dlatego też poniżej prezentujemy województwa z których pochodzą przyszli studenci AMG rok 212 rok 15

16 Województwo Wykres 14 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie podlaskie zachodnio - pomorskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie śląskie podkarpackie małopolskie opolskie lubuskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni to Najwięcej osób rejestrujących się w systemie elektronicznej rekrutacji, a więc najwięcej przyszłych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi z województwa pomorskiego (59 proc.), a więc z województwa w którym zlokalizowana i dobrze znana jest Uczelnia. Spora grupa potencjalnych studentów Akademii Morskiej w Gdyni pochodzi również z województwa warmińsko mazurskiego (13 proc.), kujawsko pomorskiego (6 proc.), mazowieckiego (4 proc.) i podlaskiego (4 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Uczelnią jest wśród maturzystów pochodzących z województwa świętokrzyskiego, lubuskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podobnie sytuacja kształtowała się również w roku 211 i

17 Rysunek 1 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. Warto również przeanalizować, jak kształtowała się liczba osób zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni w odniesieniu do poszczególnych wydziałów. 17

18 Województwo Wykres 15 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie mazowieckie podlaskie dolnośląskie lubelskie łódzkie śląskie podkarpackie zachodnio - pomorskie wielkopolskie małopolskie świętokrzyskie opolskie lubuskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni to 611. Przyszli studenci Wydziału Elektrycznego (Wykres 15) głównie pochodzą z województwa pomorskiego (66 proc,), warmińsko mazurskiego (14 proc.), mazowieckiego (4 proc.) i kujawsko pomorskiego (4 proc.). Najmniejsze zainteresowanie Wydziałem Elektrycznym jest w województwie lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, zachodnio pomorskim i podkarpackim. Również studenci Wydziału Mechanicznego (Wykres 16) podobnie, jak studenci Wydziału Elektrycznego głównie pochodzą z województwa pomorskiego (6 proc.), warmińsko mazurskiego (13 proc.), mazowieckiego ( 5 proc.), kujawsko pomorskiego (4 proc.) i zachodnio pomorskiego (4 proc.). Najmniejsze zainteresowanie ofertą edukacyjną Wydziału Mechanicznego jest wśród maturzystów z województwa świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego, małopolskiego, łódzkiego. 18

19 Województwo Województwo Wykres 16 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny pomorskie warmińsko - mazurskie mazowieckie kujawsko - pomorskie zachodnio - pomorskie podlaskie lubelskie dolnośląskie wielkopolskie podkarpackie śląskie łódzkie małopolskie lubuskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni to 671. Wykres 17 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Nawigacyjny warmińsko - mazurskie mazowieckie zachodnio - pomorskie łódzkie lubelskie małopolskie opolskie świętokrzyskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni to

20 Województwo Województwo pomorskie (47 proc.), warmińsko mazurskie (13 proc.), kujawsko pomorskie (8 proc.), mazowieckie (5 proc.) i zachodnio pomorskie (5 proc.) to główne województwa z których pochodzą studenci Wydziału Nawigacyjnego (Wykres 17). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie świętokrzyskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Wykres 18 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa pomorskie warmińsko - mazurskie kujawsko - pomorskie podlaskie mazowieckie zachodnio - pomorskie dolnośląskie łódzkie lubelskie wielkopolskie śląskie małopolskie podkarpackie lubuskie świętokrzyskie opolskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z systemu elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni. *Uwaga: zarejestrowanych w systemie elektronicznej rekrutacji Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni to 165. Studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (Wykres 18) pochodzą głównie z województwa pomorskiego (68 proc.), warmińsko mazurskiego (12 proc.), kujawsko pomorskiego (5 proc.), podlaskiego (3 proc.), mazowieckiego ( 3 proc.) i zachodnio pomorskiego (3 proc.). Najmniejsze zainteresowanie wydziałem jest w województwie podkarpackim, lubuskim, świętokrzyskim i opolskim. 2

21 Reasumując wyniki badania marketingowego przedstawione w niniejszym raporcie: 1. najczęstsze źródła informacji o Uczelni to rodzina, znajomi, Internet, materiały promocyjne, dzień otwarty oraz targi edukacyjne, 2. czynnikami decydującymi o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni są: interesujące specjalności, możliwości pracy po studiach, polecenie uczelni przez innych, 3. maturzyści dostrzegają różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej, 4. reklama radiowa powinna być zamieszczana w Radiu Eska, Radiu RMF FM, Radiu RMF MAXXX, 5. najczęściej czytane gazety to: Gazeta Wyborcza i Metro, 6. najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe to: onet.pl, wp.pl, trojmiasto.pl, 7. najczęściej odwiedzane portale społecznościowe: facebook, google + i twitter.com, 8. zdaniem maturzystów Akademia Morska w Gdyni powinna reklamować się za pomocą: reklamy w serwisach dla maturzystów, na portalach społecznościowych, organizując dni otwarte, uczestnicząc w targach edukacyjnych, 9. upominki reklamowe, gadżety reklamowe, które maturzyści chcieliby otrzymywać to: długopisy, notatniki, smycze, 1. największe zainteresowanie ofertą edukacyjną Akademii Morskiej w Gdyni jest w województwach: pomorskie, warmińsko mazurskie, kujawsko pomorskie, mazowieckie, podlaskie, zachodnio pomorskie, dolnośląskie. 21

22 Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety 22

23 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I WYKRESÓW Załącznik 1 Kwestionariusz ankiety Wykres 1 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku... 5 Wykres 2 Źródła informacji o Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i Wykres 3 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni w 213 roku... 7 Wykres 4 Czynnik decydujący o wyborze Akademii Morskiej w Gdyni porównanie roku 211, 212 i Wykres 5 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej 9 Wykres 6 Różnice pomiędzy Akademią Morską w Gdyni, a Akademią Marynarki Wojennej porównanie roku 211, 212 i Wykres 7 Najczęściej słuchane stacje radiowe w 213 roku... 1 Wykres 8 Najczęściej słuchane stacje radiowe porównanie roku 211, 212 i Wykres 9 Najczęściej czytane gazety Wykres 1 Najczęściej odwiedzane przez maturzystów portale internetowe w 213 roku Wykres 11 Najczęściej odwiedzane w 213 roku portale społecznościowe Wykres 12 Środki reklamowe za pomocą których powinna reklamować się uczelnia wyższa Wykres 13 Upominki reklamowe, które powinna posiadać uczelnia wyższa Wykres 14 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wykres 15 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Elektryczny Wykres 16 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Mechaniczny Wykres 17 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Nawigacyjny Wykres 18 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa... 2 Rysunek 1 Województwa z których pochodzą kandydaci rejestrujący się w systemie elektronicznej rekrutacji Akademii Morskiej w Gdyni 17 23

ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 2014 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Biuro Promocji Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE

AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE AKADEMIA MORSKA W GDYNI ILOŚCIOWE BADANIE MARKETINGOWE 202 Wdrożenie nowych i udoskonalenie obecnie stosowanych działań marketingowych z zakresu promocji Akademii Morskiej w Gdyni. Opracowanie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

AKADEMIA MORSKA W GDYNI AKADEMIA MORSKA W GDYNI Magdalena Bergańska Biuro Promocji Akademia Morska w Gdyni Raport z badania marketingowego na temat: Wdrożenia nowych i udoskonalenia obecnie stosowanych działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Raport z działań agencji Personal PR związanych z organizacją spotkania networkingowego w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER w dniu 12.03.2012 Agencja Personal PR w ramach organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014

KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 EUROWYBORY. Analiza medialności lokomotyw wyborczych. 16 kwietnia - 12 maja 2014 EUROWYBORY Analiza medialności lokomotyw wyborczych 16 kwietnia - 12 maja 2014 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Badanie dotyczy obecności medialnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY UDZIAŁ W RYNKU I WIELKOŚĆ AUDYTORIUM PROGRAMÓW RADIOWYCH W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM STYCZEŃ-MARZEC 2010 na podstawie danych SMG/KRC Millward

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 W 2015 roku Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych przeprowadziło dwie rekrutacje: na studia I stopnia lub jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

nr albumu Spec. Zniżki NAZWISKO PANIEŃSKIE:

nr albumu Spec. Zniżki NAZWISKO PANIEŃSKIE: nr albumu K S Ś R Spec. Zniżki NAZWISKO PANIEŃSKIE: . Nazwisko i Imię. Nr albumu Ślubuję uroczyście, Ŝe jako student WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy

Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy Targi pracy skuteczne narzędzie budujące wizerunek pracodawcy Raport maj 2015 Targi Praca.pl kierowane były zarówno do studentów i osób bez większego doświadczenia zawodowego, jak i do profesjonalistów.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media

Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 1 grudnia 00 roku Warszawa, styczeń 00 1. Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra.

Bardziej szczegółowo

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO

24% ZASIĘG WYDAWNICZY. Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA. mutacji terenowych. Docieramy do: mieszkańców regionu CHOJNICE GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ TORUŃ ŻNIN LIPNO CHOJNICE 10 GRUDZIĄDZ Oddziałów ŚWIECIE BRODNICA 6 mutacji terenowych BYDGOSZCZ TORUŃ Docieramy do: 24% ŻNIN mieszkańców regionu LIPNO INOWROCŁAW WŁOCŁAWEK Badanie: Polskie Badanie Czytelnictwa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010

Wyścig o ESK 2016 7 do 30 września WARSZAWA, październik 2010 Wyścig o ESK 016 Analiza aktywności miast kandydatów w mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji z okresu od 7 do 30 września 010 roku WARSZAWA, październik 010 Spis treści 1. W MEDIACH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations

RAPORT PODSUMOWUJĄCY z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations Kampania Polskiej Organizacji Turystycznej Bajkowy Urlop w Polsce RAPORT PODSUMOWUJĄCY z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations 1 Bajkowy Urlop w Polsce - najważniejsze

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 1 Spis treści SPIS TREśCI... 2 WSTęP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, dnia 07.03.2013 r. Sz. P. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację skierowaną do Pana Tomasza

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy.

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Andrzej Wawrzonek Piotr Kutyła Mikołaj Madaliński vel. Madyński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 2012 1 Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji uczestników projektu e-akademia Przyszłości Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe kryteria i tryb przeprowadzania naboru szkół, nauczycieli i uczniów do projektu e-akademia

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2011 roku

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2011 roku Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2011 roku Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROMOCYJNEGO PAKIETU TARGOWEGO. Międzynarodowe Targi Turystyczne WORLD TRAVEL MARKET Londyn 7 9 listopada 2016

OFERTA PROMOCYJNEGO PAKIETU TARGOWEGO. Międzynarodowe Targi Turystyczne WORLD TRAVEL MARKET Londyn 7 9 listopada 2016 OFERTA PROMOCYJNEGO PAKIETU TARGOWEGO Międzynarodowe Targi Turystyczne WORLD TRAVEL MARKET 2016 Organizator polskiego stoiska narodowego Polska Organizacja Turystyczna Powierzchnia polskiego stoiska narodowego

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ (po zmianach) Nazwa i adres Wykonawcy/ów Kalkulacja cenowa Część nr I Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie centralnej Przedmiot zamówienia Nazwa medium I II

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Docieramy do: 26% mieszkańców regionu

Docieramy do: 26% mieszkańców regionu ZASIĘG WYDAWNICZY 17 Oddziałów 6 mutacji terenowych 8 stałych dodatków Docieramy do: 26% mieszkańców regionu Badanie: Polskie Badanie Czytelnictwa, mar 2013 lut 2014, woj..kujawsko-pomorskie; CCS, N=2345

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU.

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Kraków, 15.07.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna zarządzania programem

Struktura organizacyjna zarządzania programem Program MultiSport Cele programu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej stworzenie oraz poprawa warunków udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanej aktywności

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

Tytuły pakietu Big Press

Tytuły pakietu Big Press Tytuły pakietu Big Press Media Regionalne: Dziennik Wschodni Echo Dnia Gazeta Lubuska Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna Głos Dziennik Pomorza Kurier Poranny Nowa Trybuna Opolska Nowiny Edytor: Gazeta

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE

LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE Raport medialny 1 VI 13 IX 2015 LETNIE FESTIWALE MUZYCZNE 1 VI 13 IX 2015 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne

Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne Materiały i pomoce dydaktyczne wydane przez wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne L.p Województwo Pomoce dydaktyczne Ilość/sztuki. Dolnośląskie Materiały edukacyjne do programu Nie pal przy mnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Nagroda Jakość Roku jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości.

Nagroda Jakość Roku jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości. Nagroda Jakość Roku jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości. WaterLane to prestiżowy apartamentowiec z częścią handlowo-usługową na parterze budynku, który jest dziś doskonale

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015 Stolice regionów październik-grudzień 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny październik-grudzień 215 Stolice regionów październik-grudzień 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r.

Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. Warszawa, 7 kwietnia 2008 r. Drodzy Szóstoklasiści! Jutro przeżyjecie jeden z najważniejszych dni w Waszej szkolnej karierze. Sprawdzian, do którego przystępujecie, obejmuje wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych

Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych. Raport medialny. Gwiazdy sportów zimowych 1 Spis treści Wstęp... 3 Statystyka medialna... 4 Ekwiwalent reklamowy... 24 Mapa benchmarkingowa... 26 2 Wstęp Na podstawie materiałów medialnych, zebranych w okresie od 22 grudnia 2012 roku do 20 marca

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Prof. Prof. Jerzy Pacyna i Henryk Dybiec AGH Kraków Trochę liczb: ść 171 Pracownicy nauki deklarujący IM jako dyscyplinę lub specjalność w tym:

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE UCZNIA KOMPONENT PROGRAMU BEZPIECZNA+

BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE UCZNIA KOMPONENT PROGRAMU BEZPIECZNA+ BEZPECZEŃSTWO CYFROWE UCZNA KOMPONENT PROGRAMU BEZPECZNA+ ogólnopolski projekt realizowany we współpracy ze szkołami od grudnia 2015 do grudnia 2018 r. - 3 edycje ogłaszane corocznie obejmie 2200 szkół

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty.

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Do wyboru jest: Konferencja branżowa dla profesjonalistów Wyzwania HR. Zaproszenie dla 2 osób* o wartości 500 zł netto. Spotkajmy się w Twoim regionie:

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii

Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii Załącznik nr 1A do SIWZ Nr postępowania: POA-ZP-271-10/15 ROK 2014 Informacje na temat wcześniej realizowanych kampanii - emisja reklamy PauseAd (spot reklamowy 30 sek) w sieci AdPlayer - emisja spotu

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo