WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r."

Transkrypt

1 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

2 ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. W przypadku oferty publicznej akcji Alior Banku S.A. ( Bank ) jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku i oferowanych papierach wartościowych Banku będzie prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami prawa i opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych Banku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Banku mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe Banku nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3 NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI 1-3Q 2012 Mln PLN 1-3Q Q 2012 Zmiana (%) Przychody Opłaty i prowizje Odsetki Zysk netto Mln PLN Zmiana (%) Kredyty Depozyty Liczba klientów (w tys.) 1-3Q Q 2012 Zmiana (%) Indywidualnych Biznesowych Ogółem Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;

4 MODEL BIZNESOWY UMOŻLIWIAJĄCY SZYBKI ROZWÓJ I WZROST EFEKTYWNOŚCI 1 Stabilna baza depozytów źródłem finansowania akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty 89% 2 Bezpieczny poziom kapitałów własnych CAR 12,5% TIER 1 9,9% 3 4 Dywersyfikacja źródeł przychodów Wzrost efektywności operacyjnej Zrównoważony udział klientów indywidualnych i biznesowych C/I na poziomie 56% (poprawa o 12,6 p.p. względem 1-3Q 2011) 5 Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu zysku netto Wzrost o 176% względem 1-3Q 2011 Dane w punktach 1 i 2 według stanu na r. OSIĄGNIECIE ZAKŁADANYCH CELÓW, PRZY JEDNOCZESNYM INWESTOWANIU W ROZWÓJ

5 1 DEPOZYTY ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA AKCJI KREDYTOWEJ Depozyty (w mld PLN) Kredyty (w mld PLN) Q > Min 5% Q 2012 ALIOR BANK WIERNY ZASADZIE SAMOFINANSOWANIA *zobowiązania finansowe wobec klientów wyceniane według zamortyzowanego kosztu ;dane ze sprawozdania finansowego ** należności od klientów, dane ze sprawozdania finansowego

6 2 BEZPIECZNY POZIOM KAPITAŁÓW PODSTAWĄ ROZWOJU % 9,4 12,5 9,9 9, q2012 CAR TIER1 * Współczynnik wypłacalności oraz współczynnik Tier1 są wyliczane zgodnie z zasadami Uchwały nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

7 3 mln PLN 1200 DYNAMICZNY I ZRÓŻNICOWANY WZROST PRZYCHODÓW % % % Q Q 2012 Odsetkowy Prowizyjny Handlowy Pozostały Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;

8 PRZY KOSZTACH POD KONTROLĄ C/I 263% 97% 64% 68% 56% mln PLN % % % Q Q 2012 Osobowe Czynsze Marketing Amortyzacja Pozostałe C/I NA POZIOMIE 56% (POPRAWA O 12,6 P.P. WZGLĘDEM 1-3Q 2011) Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;

9 4 CORAZ WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ ROE (%) 23,2 ROA (%) 10,6 14,6 0,9 1,2 1,8 (1,3) (10,1) (6,4) (22,4) Q Q Q Q 2012 ROE (+12,6 P.P.) ROA (+0,9 P.P.) WZGLĘDEM 1-3Q 2011 *ROE zysk netto annualizowany/ średnia z kapitału własnego wg stanu na i **ROA zysk netto annualizowany / średnia z aktywów wg stanu na i *** Obliczenia własne Banku na podstawie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku

10 5 PRZYJĘTA STRATEGIA PRZEKŁADA SIĘ NA ROSNĄCY ZYSK NETTO: 90 MLN PLN W Q3 mln PLN % (104) (271) Q Q 2012 PRZY JEDNOCZESNYCH INWESTYCJACH W PRZYSZŁOŚĆ Źródło: Bank, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Alior Banku za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 roku;

11 PONAD 1,3 MILIONA KLIENTÓW Liczba klientów (tys.) % % Klienci detaliczni Klienci biznesowi AŻ 55 MLN ZŁ NAKŁADÓW NA PRZYSZŁY ROZWÓJ PONIESIONYCH W 2012 R

12 BLISKO 2 TYS. KLIENTÓW DZIENNIE* ,7 1,9 2,0 2,1 1,6 1,7 1,4 1,2 0,9 0,6 3,8 3,5 3,1 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 Liczba ROR (100 tys.) Udział w rynku (%) + 59% 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 NAJWIĘKSZY PRZYROST ROR W SEKTORZE BANKOWYM W I ORAZ II KWARTALE 2012 R., III KWARTAŁ -? *Średni przyrost w okresie 1-3q 2012 Dane nie uwzględniają Alior Sync Udziały w rynku na podstawie danych zewnętrznych (m.in.. bankier.pl, prnews.pl)

13 PONAD NOWYCH PRACOWNIKÓW W Q 2012 Liczba pracowników Przyrost Wzrost zatrudnienia związany jest z: rozbudową sieci mini oddziałów pod marką Alior Bank Express rozwojem Alior Sync utworzeniem stanowiska Bankiera Transakcyjnego

14 684 PLACÓWKI TRZECIA SIEĆ DYSTRYBUCJI BANKOWEJ W POLSCE Oddziały Agencje Mini Oddziały OTWARCIE 20 MINI ODDZIAŁÓW ALIOR BANK EXPRESS I 60 AGENCJI W 3Q 2012

15 SUKCES NOWYCH PROJEKTÓW - WIRTUALNY ALIOR SYNC Po 4 miesiącach działalności: Blisko 100 tysięcy klientów 22 tys. unikalnych logowań do bankowości internetowej dziennie* 26 tys. pobrań aplikacji mobilnych I miejsce konta Alior Sync w rankingach portali finansowych: Bankier.pl, Money.pl, Comperia.pl * Dane za wrzesień 2012 r.

16 SUKCES NOWYCH PROJEKTÓW KANTOR WALUTOWY ONLINE W lipcu uruchomiliśmy pierwszy bankowy internetowy Kantor Walutowy 14 tys. klientów 33 tys. zawartych transakcji 6 mln zł obrotów dziennie a już wkrótce (11/2012) wystartuje efx Trader, profesjonalna platforma do handlu walutami dla dużych firm Innowacyjność w dziedzinie wymiany walut to nasza specjalność: 03/2009 Autodealing, jedna z pierwszych platform zintegrowana z bankowością internetową 04/2011 Alior Trader, pierwsza polska platforma ECN 04/2012 Kantory w oddziałach, pierwsza tego typu oferta w Polsce * Dane wg. stanu na 22 września 2012 r.

17 SUKCES PROJEKTU - ALIOR RACHUNKI BEZ OPŁAT 345 tys. Liczba klientów Alior Rachunki bez Opłat 100 tys. Liczba klientów odwiedzających oddział w tygodniu 9,6% Udział klientów korzystających z depozytów 6,3% Udział pożyczkobiorców 38 TYS. ROR TYLKO W III KWARTALE 2012 R.

18 NIEKTÓRE NASZE PROJEKTY SĄ KOPIOWANE Darmowe bankomaty maj 2009 cze 2009 kwi 2010 kkwi 2010 lut 2011 mar 2011 Bezpłatne opłacanie rachunków w placówkach sie 2011 paź 2012 Platforma forex w modelu ECN cze 2012 paź 2012 Obniżenie rachunków o 10% - Gwarancja niższych rachunków paź 2012 paź 2012

19 ALIOR SYNC PRZEŁOMOWYM ROZWIĄZANIEM NA ŚWIECIE Nagroda w konkursie Global Banking Innovation Award w kategorii przełomowe rozwiązanie za wprowadzenie na rynek Alior Sync, pierwszego wirtualnego banku nowej generacji

20 NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Alior Bank to jedyna marka w Polsce, która zdobyła GRAND PRIX EFFIE za kampanię launchową, jak i złote EFFIE za działania marketingowe w długim okresie

21 ZA NAMI KOLEJNY DOBRY KWARTAŁ Jesteśmy więksi i efektywniejsi Osiągamy zakładane cele, przy jednoczesnym inwestowaniu w przyszły rozwój Z produktów i usług Banku korzysta już prawie 1,4 mln klientów. Prowadzimy ponad 1 mln rachunków ROR INNO(WACYJNO)ŚĆ MODELU BIZNESOWEGO Alior Sync przełomowym rozwiązaniem w bankowości detalicznej na świecie

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców Marzec 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo