Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?"

Transkrypt

1 Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu

2 Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo do: zakupu (dla opcji kupna Call) lub sprzedaży (dla opcji sprzedaży Put) Instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) W określonym czasie (data wygaśnięcia opcji)

3 Kontrakt vs. opcja Kontrakt terminowy: Strony transakcji nabywca/wystawca Jednakowe obowiązki stron Strata nieograniczona Cena brak na starcie nie płacimy nic Okres trwania rok Rozliczenie w momencie zamknięcia Kontrakt opcyjny: Strony transakcji nabywca/wystawca RÓŻNE obowiązki stron Strata ograniczona zapłaconą ceną Cena premia płacona na starcie, znana przed wejściem w transakcję Okres trwania ustalany przez inwestora minimum 1 dzień, max. 6 miesięcy Rozliczenie w momencie wygaśnięcia

4 Opcje waniliowe

5 OPCJE CALL (KUPNA) KUPIEC OPCJI CALL ma prawo kupić instrument SPRZEDAWCA OPCJI CALL ma obowiązek sprzedać instrument kupującemu Zajmuje pozycję długą Call Zajmuje pozycję krótką Call 5

6 Zastosowanie opcji kupna Kupno opcji kupna (Long Call) przewidywany wzrost cen instrumentu bazowego, przewidywana wzmożona zmienność, nieograniczony zysk, maksymalna strata równa zapłaconej premii Sprzedaż opcji kupna (Short Call) Przewidywany spadek lub niewielki wzrost instrumentu bazowego, przewidywane zmniejszenie zmienności, nieograniczone straty, maksymalny zysk w wysokości otrzymanej premii opcyjnej, wymagany depozyt zabezpieczający

7 Definicja opcji sprzedaży Opcja sprzedaży (put) daje nabywcy prawo do sprzedaży instrumentu bazowego w postaci kontraktu opcyjnego po z góry ustalonej cenie (kurs realizacji), zaś wystawca opcji jest zobowiązany kupić od nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji walutowych są to waluty).

8 OPCJE PUT (SPRZEDAŻY) KUPIEC OPCJI PUT ma prawo sprzedać instrument SPRZEDAWCA OPCJI PUT ma obowiązek kupić od sprzedającego instrument Zajmuje pozycję długą Put Zajmuje pozycję krótką Put 8

9 Zastosowanie opcji sprzedaży Kupno opcji sprzedaży (Long Put) Przewidywany spadek cen instrumentu bazowego, przewidywana wzmożona zmienność, nieograniczone zyski, maksymalna strata w wysokości zapłaconej premii opcyjnej. Sprzedaż opcji sprzedaży (Short Put) Przewidywany wzrost lub niewielki spadek instrumentu bazowego, przewidywane zmniejszenie zmienności, nieograniczone straty, maksymalny zysk w wysokości otrzymanej premii, wymagany depozyt zabezpieczający

10 Long call kupno opcji kupna Założenia: Przewidywany wzrost cen instrumentu bazowego, wzrost będzie na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji. Zysk: możliwy nieograniczony (w przypadku wzrostu kursu) Strata: zapłacona premia opcyjna (niezależnie od spadków)

11 Schemat Long Call (kupno opcji kupna) Zysk Zysk Kurs w dniu wygaśnięcia opcji: 7930 Zerowy wynik Kurs Zapłacona premia: 140 pipsów Maksymalna strata Kurs wykonania opcji: 7650 Break Even Point (próg opłacalności): 7790 Strata 11

12 Zastosowanie Opcji Long Call

13 Zastosowanie Opcji Long Call Moment otworzenia pozycji Strike ustawiony po obecnym kursie Data Wygaśnięcia Opcji równa trzy tygodnie

14 Zastosowanie Opcji Long Call Premia Wartość zapłaconej premii (130 pipsów), która jest jednocześnie maksymalną stratą inwestora

15 Zastosowanie Opcji Long Call Poziom break even point = Inwestor w tym punkcie odrabia wartość premii Premia

16 Zastosowanie Opcji Long Call Zysk Premia

17 Zastosowanie Opcji Long Call

18 Zastosowanie Opcji Long Call

19 Zastosowanie Opcji Long Call Moment rozliczenia Opcji

20 Profil wypłaty dla Long Call

21 Podsumowanie Long Call Strategia inwestycyjna: Inwestor przewiduje wzrost instrumentu bazowego, wzrost ma być na tyle znaczny aby odrobić wartość zapłaconej premii. Zysk: możliwość nieograniczonego zysku Strata: ograniczona do wartości zapłaconej premii

22 Short Call sprzedaż opcji kupna Założenia: Przewidywany spadek lub niewielki wzrost instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej Zysk: otrzymana premia opcyjna (niezależnie od zasięgu spadków) Strata: możliwa nieograniczona (w przypadku wzrostu kursu)

23 Schemat Short Call (sprzedaż opcji kupna) Zysk/Strata Kurs wykonania Break Even Point (próg opłacalności) Kurs w dniu wygaśnięcia Otrzymana premia Maksymalny zysk Kurs Strata 23

24 Zastosowanie Opcji Short Call

25 Zastosowanie Opcji Short Call Moment zawarcie Opcji Strike= cenie bieżącej Data zapadalności Trzy Tygodnie

26 Zastosowanie Opcji Short Call Wartość Premii, która jest jednocześnie maksymalną wartością zysku

27 Zastosowanie Opcji Short Call

28 Zastosowanie Opcji Short Call

29 Zastosowanie Opcji Short Call

30 Zastosowanie Opcji Short Call Wartość Zysku Premia (Strike cena rozliczenia) Rozliczenie transakcji (Wygaśnięcie Opcji po cenie) 1430,58

31 Profil wypłat dla Opcji Short Call

32 Podsumowanie Short Call Strategia: Przewidywany spadek instrumentu bazowego lub niewielki jego wzrost, z zastrzeżeniem, że wzrost instrumentu nie pokryje uzyskanej premii Zysk: ograniczony do wartości premii Strata: możliwość poniesienia nieograniczonej starty

33 Long Put kupno opcji sprzedaży Założenia: Przewidywany spadek cen instrumentu bazowego, a spadek będzie na tyle znaczny, że pokryje koszt zakupu opcji Zysk: ograniczony jedynie spadkiem do zera wartości instrumentu bazowego (w przypadku spadku kursu) Strata: zapłacona premia opcyjna (niezależnie od wzrostu)

34 Long Put kupno opcji sprzedaży Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Zysk Zapłacona premia (maksymalna strata) Kurs Kurs w dniu wygaśnięcia Kurs wykonania 34

35 Zastosowanie opcji Long Put

36 Zastosowanie opcji Long Put Moment zawarcia transakcji = Strike (7281 pkt) Data zapadalności Dwa tygodnie

37 Zastosowanie opcji Long Put Wartość premii = 98 pkt Poziom maksymalnej starty

38 Zastosowanie opcji Long Put Premia Poziom Break Even Point (7182) Inwestor odrabia wartość zapłaconej premii opcyjnej

39 Zastosowanie opcji Long Put Premia Zysk

40 Zastosowanie opcji Long Put Premia

41 Zastosowanie opcji Long Put Premia Możliwość nieograniczonego zysku

42 Zastosowanie opcji Long Put Premia Rozliczenie Opcji w dniu wygaśnięcia po cenie 6632 ptk

43 Profil wypłaty dla Long Put

44 Podsumowanie Long Put Strategia: Przewidywany spadek instrumentu bazowego, spadek ma być na tyle znaczny aby odrobić koszty zapłaconej premii Zysk: możliwość nieograniczonego zysku Strata: wartość zapłaconej premii

45 Short Put sprzedaż opcji sprzedaży Założenia: Przewidywany wzrost lub niewielki spadek instrumentu bazowego, a zmiany kursu nie pokryją uzyskanej ze sprzedaży premii opcyjnej Zysk: otrzymana premia opcyjna (niezależnie od wzrostu) Strata: możliwa nieograniczona (w przypadku spadku kursu)

46 Short Put wystawienie opcji sprzedaży Zysk/Strata Break Even Point (próg opłacalności) Otrzymana premia (maksymalny zysk) Kurs Kurs wykonania Kurs w dniu wygaśnięcia 46

47 Zastosowanie Opcji Short Put

48 Zastosowanie Opcji Short Put Moment zawarcia transakcji Opcyjnej Strike = obecnej cenie Zapadalność kontraktu Opcyjnego Jeden Miesiąc

49 Zastosowanie Opcji Short Put PREMIA Wartość Premii, która jest jednocześnie maksymalnym zyskiem inwestora

50 Zastosowanie Opcji Short Put PREMIA Wartość BEP

51 Zastosowanie Opcji Short Put Strata Inwestora

52 Zastosowanie Opcji Short Put Cena > strike = Zysk

53 Zastosowanie Opcji Short Put Rozliczenie kontraktu Opcyjnego po cenie Inwestor otrzymuje wartość premii

54 Profil wypłat dla Opcji Short Put

55 Podsumowanie Short Put Strategia: Inwestor przewiduje wzrost lub nieznaczny spadek instrumentu bazowego, nie większy niż wartość otrzymanej premii Zysk: ograniczony do wartości otrzymanej premii Strata: inwestor może ponieść nieograniczoną stratę

56 Cena wykonania, cena obecna instrumentu, premia In-the-money w pieniądzu (oznacza to, że w danym momencie kurs instrumentu bazowego przekroczył kurs wykonania na naszą korzyść, mamy dodatnią wartość wewnętrzną) At-the-money na pieniądzu (w danym momencie kurs instrumentu bazowego jest na tym samym poziomie co kurs wykonania) Out-of-the-money poza pieniądzem (oznacza to, że w danym momencie kurs instrumentu bazowego odbiegł od ceny wykonania na naszą niekorzyść)

57 Pełen widok systemu xoption

58 Greckie współczynniki Delta mierzy wrażliwość ceny na zmianę ceny instrumentu bazowego Gamma mierzy wrażliwość delty na zmianę ceny instrumentu bazowego Vega mierzy wrażliwość ceny na zmianę zmienności implikowanej instrumentu bazowego Theta mierzy wrażliwość ceny na upływ czasu Rho, Phi mierzą wrażliwość ceny na zmianę stóp procentowych

59 Znaczenie współczynnika Delta

60 Delta najważniejsza z greckich liter Zmiana ceny instrumentu bazowego ma najbardziej podstawowe znaczenie dla wyceny opcji. Delta dla pojedynczej opcji może być rozumiana jako przybliżona wartość prawdopodobieństwa realizacji opcji. Wartość delty bezcenna przy zabezpieczaniu transakcji (tzw. Delta hedging). Delta służy wtedy do ustalenia, czy strategia zabezpiecza inwestora przed zmianą ceny instrumentu bazowego.

61 Wartość delty Wartość delty waha się pomiędzy poziomami <-100%, 100%> (w innych ujęciach <-1,1>) Przy pozycjach nastawionych na spadki (long put, short call) wartość waha się pomiędzy poziomem -100% a 0%. Przy pozycjach nastawionych na wzrosty (long call, short put) wartość waha się pomiędzy poziomem 0% a 100%. Delta strategii złożonych z więcej niż jednej opcji może wahać się w całym zakresie pomiędzy -100% a 100%.

62 Dlaczego wartość bezwzględna delty nigdy nie przekroczy 100%? Na zmianie ceny instrumentu bazowego można zarobić najwyżej tyle, ile wynosi różnica pomiędzy nową a starą ceną. Zawsze istnieje szansa, że zmiana ceny nie będzie trwała, tzn. mimo ruchu w korzystnym kierunku cena wróci do starego poziomu. Często zdarza się, że w strategiach opcyjnych delty pojedynczych opcji mają przeciwne znaki.

63 Przypomnienie Long Call Strategia Long Call to zakup opcji kupna. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na wzroście ceny instrumentu bazowego. Strata jest ograniczona do wartości premii. W celu dojścia do poziomu breakeven cena musi przesunąć się powyżej poziomu strike o wartość premii liczoną w pipsach.

64 Jak zmienia się delta w Long Call ATM? Gdy opcja daleko ITM, Delta rośnie do poziomu 100% Na poziomie Strike Delta około 50% Gdy opcja daleko OTM, Delta spada do poziomu 0%

65 Jak zmienia się Delta w Long Call? Wartość Delty dla strategii Long Call waha się pomiędzy 0% a 100%. Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike lub czas do wygaśnięcia jest niezwykle krótki. Dla poziomu strike wartość około 50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt niska) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

66 Przypomnienie Long Put Strategia Long Put to zakup opcji sprzedaży. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na spadku ceny instrumentu bazowego. Strata jest ograniczona do wartości premii. W celu dojścia do poziomu breakeven cena musi przesunąć się poniżej poziomu strike o wartość premii liczoną w pipsach.

67 Jak zmienia się delta w Long Put? Gdy opcja daleko ITM, Delta spada do -100% Na poziomie break Gdy opcja daleko OTM, Delta zbliża się do 0%. Dla poziomu Strike Delta wynosi około -50%.

68 Jak zmienia się Delta w Long Put? Wartość Delty dla strategii Long Put waha się pomiędzy -100% a 0%. Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike. Dla poziomu strike wartość około -50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy prawie wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt wysoka) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

69 Przypomnienie Short Call Strategia Short Call to sprzedaż opcji kupna. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na spadku ceny instrumentu bazowego. Strata jest nieograniczona. Strategia przynosi zysk w momencie zawarcia transakcji (premia). Aby nie przekroczyć poziomu breakeven, cena nie może pójść w górę o więcej niż wartość premii w pipsach.

70 Jak zmienia się delta w Short Call? Na poziomie Strike delta wynosi około -50%. Gdy opcja daleko ITM, Delta zbliża się do 0%. Gdy opcja daleko OTM, wartość Delta zbliża się do -100%.

71 Jak zmienia się Delta w Short Call? Wartość Delty dla strategii Short Call waha się pomiędzy -100% a 0%. Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike. Dla poziomu strike wartość około -50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy prawie wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt wysoka) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

72 Przypomnienie Short Put Strategia Short Put to sprzedaż opcji sprzedaży. Najważniejsze właściwości: Umożliwia zarabianie na wzroście ceny instrumentu bazowego. Strata jest nieograniczona. Sprzedaż opcji przynosi początkowo zysk w postaci premii. Zysk ten osiąga poziom zerowy, gdy cena spadnie o wartość premii w pipsach.

73 Jak zmienia się delta w Short Put? Na poziomie Strike Delta wynosi około 50%. Gdy opcja daleko ITM, Delta spada do poziomu 0%. Gdy opcja daleko OTM, Delta rośnie do poziomu 100%.

74 Jak zmienia się Delta w Short Put? Wartość Delty dla strategii Short Put waha się pomiędzy 0% a 100% (najwyższa gdy tracimy!!!). Wartości skrajne osiągane są bardzo rzadko, cena musi być bardzo daleko od poziomu strike. Dla poziomu strike wartość około -50%. Zmiana ceny ma największe znaczenie, gdy realizacja opcji jest niemal pewna. Gdy prawie wiadomo, że opcja nie zostanie zrealizowana (cena zbyt wysoka) korzystny cenowo ruch nie wpłynie znacząco na wartość opcji.

75 Współczynnik Gamma

76 Współczynnik gamma Gamma mierzy wrażliwość delty na zmianę ceny instrumentu bazowego Oznacza to, że gamma opisuje dynamikę zmian wartości opcji w zależności od zmian ceny instrumentu bazowego.

77 Dlaczego gamma jest ważna? Delta w prosty sposób ukazuje zmiany wartości strategii opcyjnych, o ile kupujemy pojedyncze opcje. Dla strategii złożonych z kilku opcji może być myląca. Istnieją strategie opcyjne, dla których delta jest równa 0, mimo że istnieją duże szanse na realizację opcji z zyskiem.

78 Strategie Long/Short Straddle Są to przykładowe strategie, gdzie Delta jest bliska zeru dla poziomów ceny zbliżonych do Strike. Nie oznacza to, że szanse na realizacji opcji z zyskiem są bliskie zeru, a jedynie że przy zmianie ceny z tego poziomu opcja call zyska na wartości mniej więcej tyle samo ile straci opcja put (lub odwrotnie).

79 Strategie Long/Short Straddle

80 Delta w strategiach opcyjnych Podobne zniekształcenia będą widoczne w przypadku większości strategii opcyjnych. W takiej sytuacji gamma umożliwia lepsze śledzenie perspektyw realizacji zysku (poprzez prognozę zmian delty wskazuje na efekty dalszych zmian ceny).

81 Gamma a hedging Jednym z zastosowań opcji jest tzw. hedging, czyli zabezpieczanie naszego portfela inwestycyjnego złożonego z innych instrumentów. Nasza pozycja jest zabezpieczona, kiedy poziom delty jest bliski zeru (zmiana ceny instrumentu bazowego nie wpłynie na jego wartość). Dlatego mówi się o delta hedgingu.

82 Gamma a hedging Należy pamiętać jednak, że po wystąpieniu zmiany ceny delta może przestać być równa zeru (jak np. w strategii straddle przy ruchu w którąkolwiek stronę). Dopiero gamma bliska zeru oznacza, że nie będzie istniała potrzeba dobezpieczania naszego portfela w dynamiczny sposób w miarę zmian ceny (będzie wciąż względnie bezpieczny mimo że cena się zmieniła).

83 Analiza Zyskowności Premia (PLN): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w PLN Premia (pipsy): otrzymana/zapłacona premia opcyjna w pipsach Max Profit: maksymalny zysk jaki może być osiągnięty na pojedynczej opcji lub strategii Max Strata: maksymalna strata jaka może być poniesiona na pojedynczej opcji lub strategii Breakeven price: kurs, przy którym wynik na opcji/strategii jest równy zero, a po przekroczeniu którego opcja/strategia zaczyna zarabiać/tracić Współczynniki Wrażliwości Opcji (Greki) Delta: współczynnik grecki, który wskazuje o ile zmieni się wycena opcji (premia opcyjna), jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt (marginalny przyrost ceny opcji względem marginalnego przyrostu kursu spot) Gamma: wskazuje o ile zmieni się wartość Delty jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt. Vega: wskazuje o ile zmieni się wartość premii (cena) opcyjnej jeżeli zmienność (volatility) instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt procentowy (1%) Theta: wskazuje o ile zmieni się cena opcji (premia) jeżeli upłynie 1 jednostka czasu (standardowo jak i na platformie Option Trader jednostką czasu jest 1 dzień). Theta dla opcji kupionych (long) jest ujemna gdyż upływ czasu powoduje spadek wartości premii. Dla opcji sprzedanych Theta jest dodatnia gdyż upływ czasu powoduje spadek wartości premii. Rho: wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna (wycena opcji) jeżeli oprocentowanie waluty kwotowanej (druga waluta w parze walutowej) zmieni się o 1 punkt procentowy (dodatnia dla opcji zyskujących na wzrostach) Phi:wskazuje o ile zmieni się premia opcyjna (wycena opcji) jeżeli oprocentowanie waluty bazowej zmieni się o 1 punkt procentowy (dodatnia dla opcji zyskujących na spadkach)

84 Opcje binarne Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych spośród instrumentów opcyjnych dostępnym w ofercie X-Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek zmian, poziom ceny możliwy do osiągnięcia i termin w jakim ma to nastąpić. Dzięki opcjom binarnym uzyskujemy szansę na atrakcyjne zyski w momencie spełnienia założeń naszego scenariusza oraz pełną kontrolę przy niekorzystnym ruchu na rynku.

85 Opcje binarne European Digital: - Above - Below European Digital Range: - Inside - Outside

86 Inwestuję na wzrosty na EURUSD 1. Wybieram opcję European Digital ABOVE (powyżej). 2. Podaję cenę (Trigger), która staje się dla mnie wartością graniczną jeśli cena na rynku przekroczy jej wartość osiągam zysk. 3. Podaję termin wygaśnięcia dokładną datę w przyszłości (min 1 dzień max 6 miesięcy), to dzień wygaśnięcia będzie dla nas dniem sprawdzenia czy jestem powyżej ceny granicznej czy poniżej osiągnięcie ceny granicznej w między czasie nie gwarantuje nam finalnego zysku. 4. Podaję kwotę wypłaty sam decyduję jaka wartość stanie się moim zarobkiem w dniu wygaśnięcia. 86

87 Funkcja wypłaty opcji European Digital Above zysk strata

88 Funkcja wypłaty opcji European Digital Below Zysk Strata

89 Funkcja wypłaty opcji European Digital Range Inside

90 Inside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu) Inside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu)

91 Przewidywania: Inside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu) Wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Budowa strategii: European Digital Range Wybór dwóch Triggerów (progów) cenowych Wybór opcji Inside Maksymalny zysk: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Maksymalna strata: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Zalety: Zysk i strata z góry wiadome Wady: Wymagany skok zmienności

92 Funkcja wypłaty opcji European Digital Range

93 Outside European Digital Range (silny wzrost lub spadek kursu)

94 Outside European Digital Range - (silny wzrost lub spadek kursu) Przewidywania: Wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Budowa strategii: European Digital Range Wybór dwóch Triggerów (progów) cenowych Wybór opcji outside Maksymalny zysk: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Maksymalna strata: Zależny od ustalonej kwoty wyplaty Zalety: Zysk i strata z góry wiadome Wady: Wymagany skok zmienności

95 STRATEGIE OPCYJNE dające zarobić na wzrastającej lub spadającej zmienności

96 Strategie na wzrost zmienności Long Strangle Long Straddle Outside European Digital Range

97 Long Straddle (silny wzrost lub spadek kursu)

98 Long Straddle (silny wzrost lub spadek kursu) Przewidywania: Wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Budowa strategii: Long Call oraz Long Put Cena wykonania Long Call = Cena wykonania Long Put Maksymalny zysk: nieograniczony dla wzrostów, dla spadków ograniczony wartością zerową instrumentu bazowego Maksymalna strata: Suma zapłaconych premii opcyjnych Zalety: Nieograniczony zysk, Inwestor zarobi przy mniejszych ruchach cen, tym samym węższy zakres niekorzystnych kursów (Delta strategii około 0) Wady: Wyższa cena strategii (w porównaniu do np. Long Strangle), niekorzystne działanie czasu

99 Long Straddle (silny wzrost lub spadek kursu) Standardowo opcje składowe mają deltę 50 więc ich suma wynosi 0. Taką strategię nazywamy Zero Delta Straddle. Znak vegi zależy od tego czy kupiliśmy czy sprzedaliśmy opcje: Long Straddle = +Call 50 + Put 50 = vega dodatnia Short Straddle = -Call 50 Put 50 = vega ujemna

100 Long Strangle (silny wzrost lub spadek kursu)

101 Long Strangle (silny wzrost lub spadek kursu) Przewidywania: Silniejszy wzrost zmienności bez względu na kierunek zmian Skład strategii: Long Call oraz Long Put Cena wykonania Long Call > Cena wykonania Long Put Maksymalny zysk: nieograniczony dla wzrostów, dla spadków ograniczony wartością zerową instrumentu bazowego Maksymalna strata: Suma zapłaconych premii opcyjnych Zalety: Nieograniczony zysk, niższa cena strategii (w porównaniu do Long Straddle), z góry określona maksymalna strata Wady: Inwestor zarobi dopiero przy większych zmianach cen, narażony jest na szerszy zakres niekorzystnych kursów

102 Long Strangle (silny wzrost lub spadek kursu) Standardowo opcje składowe mają deltę 25 lub 10 Long Strangle (25) = +Call 25 + Put 25 Short Strangle (25) = -Call 25 Put 25 Long Strangle (10) = +Call 10 + Put 10 Short Strangle (10) = -Call 10 Put 10

103 Strategie na spadek zmienności Short Strangle Short Straddle Inside European Digital Range

104 Short Straddle (maksymalna stabilizacja kursów)

105 Short Straddle (maksymalna stabilizacja kursów) Przewidywania: Silniejszy spadek zmienności (wąskie zakresy wahań cen) lub jej brak Budowa strategii: Short Call oraz Short Put SP Short Call = SP Short Put Potencjalny zysk: maksymalny w wysokości otrzymanych premii opcyjnych Maksymalna strata: nieograniczona (ograniczona przez dostępny kapitał) Zalety: Wyższe premie niż w Short Strangle, upływ czasu działa korzystnie (zwiększa szanse na zatrzymanie otrzymanej premii lub na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia), Wady: Inwestor zatrzyma premie lub jej część jedynie przy wąskim zakresie zmian, znaczniejszy wzrost zmienności działa na niekorzyść w wycenie opcji (zmniejsza szanse na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia) oraz zmniejsza szanse na wygaśnięcie strategii z zyskiem

106 Short Strangle (stabilizacja kursów w szerszym zakresie)

107 Short Strangle (stabilizacja kursów w szerszym zakresie) Przewidywania: Umiarkowany spadek zmienności Budowa strategii: Short Call oraz Short Put SP Short Call > SP Short Put Potencjalny zysk: maksymalny w wysokości otrzymanych premii opcyjnych Maksymalna strata: nieograniczona (ograniczona przez dostępny kapitał) Zalety: Upływ czasu działa korzystnie (zwiększa szanse na zatrzymanie otrzymanej premii lub na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia), Inwestor zatrzyma premie lub jej część przy szerszym zakresie zmian Wady: Niższa premia, znaczniejszy wzrost zmienności działa na niekorzyść w wycenie opcji (zmniejsza szanse na korzystne odkupienie opcji przed datą wygaśnięcia) oraz zmniejsza szanse na wygaśnięcie strategii z zyskiem

108 Dziękuję za uwagę Bartosz Białkowski X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. 108

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi

WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Jak zacząć inwestowanie w opcje walutowe? WHS przewodnik do handlu opcjami walutowymi Przewiduj trend na rynku walutowym lub zabezpiecz swoje pozycję opcjami walutowymi. Udoskonal własny styl handlowania

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 KATARZYNA ZIĘTEK-KWAŚNIEWSKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH STRATEGII OPCYJNYCH Niewątpliwą zaletą opcji jest to, iż dzięki swej różnorodności oferują możliwość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego

Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego Wstęp Postępująca globalizacja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO

Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego DEGIRO Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Przegląd portfela... 4 3. Ryzyko portfela w praktyce... 7 4. Ryzyko w przypadku profilu Aktywnego i Trader... 23 (Autoriteit

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Kontrakty opcyjne

Wykład VI Kontrakty opcyjne Inżynieria Finansowa - Wykład VI 1 Wykład VI Kontrakty opcyjne Kontrakt opcyjny (krótko: opcja) to umowa na podstawie której jedna strona umowy (posiadacz opcji) nabywa prawo do zrealizowania opisanej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH

ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH ARKADIUSZ NAPIÓRKOWSKI CHARAKTERYSTYKA, WYCENA I ZASTOSOWANIE WYBRANYCH OPCJI EGZOTYCZNYCH Warszawa, 2001 r. 2 WSTĘP...5 ROZDZIAŁ 1. GENEZA OPCJI EGZOTYCZNYCH...6 ROZDZIAŁ 2. DEFINICJA I KLASYFIKACJA OPCJI

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo