Nowe funkcjonalności platformy billon w dziedzinie bezpieczeństwa będzie się składać z następujących zadań:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcjonalności platformy billon w dziedzinie bezpieczeństwa będzie się składać z następujących zadań:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 Zakres merytoryczny projektu dla projektu " Badania, z wykorzystaniem platformy Billon, nad uniwersalnym system płatności w grach oraz dystrybucji treści dla wszystkich grup społecznych w tym niewidomych, niedowidzących i osób wykluczonych ekonomicznie Celem projektu jest opracowanie nowych algorytmów, mających na celu rozwinięcie potencjału rynkowego nowego systemu egotówki billon zwłaszcza w obszarze płatności gier komputerowych oraz płatności za dystrybucję treści oraz w ramach platformy biloon. Zadaniem projektu jest: 1. Usprawnienie i unowocześnienie platformy billon w dziedzinie bezpieczeństwa 2. Wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań, które dadzą możliwość zastosowania technologii w zupełnie nowych dziedzinach w obszarze gier i dystrybucji treści 3. Udostępnienie prac projektu i komponentów wypracowanych w ramach platformy billon Nowe funkcjonalności platformy billon w dziedzinie bezpieczeństwa będzie się składać z następujących zadań: a. zabezpieczenie haseł / kluczy cyfrowych użytkownika przed atakami typu side-channel oraz zabezpieczenie kluczy prywatnych przez nieautoryzowane kopiowanie z urządzenia wykorzystanie karty SIM, secure element oraz softwarowe algorytmy ukrywania entropii kluczy b. two-factor password authorization w oparciu o znajomych. Nie jak w obecnych systemach za pomocą SMS albo i c. Odzyskiwania hasła bez konieczności posiadania centralnego serwera tzw. serwer-less password recovery. d. Zastosowanie Zaciemniania kodu z nieodróżnialnościa zaciemniania - perfect-weak obfuscation Indistinguishability Obfuscation e. Wydajne szyfrowanie z uwierzytelnianiem Badania dotyczące bezpieczeństwa kluczy cyfrowych, haseł i autoryzacji są prowadzone przez dużych dostawców technologicznych i firmy technologiczne takie jak Google i Apple. Mają one na celu zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji sieciowych oferowanych przez koncerny. Wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań, które dadzą możliwość zastosowania technologii w zupełnie nowych dziedzinach będzie składało się z następujących zadań: a. Zastosowanieniem płatności powierniczych (escrow payments) i Inteligentne kontrakty (smart contracts) w grach internetowych b. zliczanie i dokonywania nanopłatności tzw. continuous pay za pobieranie danych za pomocą streamingu. (VOD albo transmisje danych) c. zamawianie i płatność za treść multimedialną bezpośrednio z maila lub bannera d. dokonywanie płatności za pomocą platformy billon na Facebook'u e. Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego rozwiązania płatniczego dla osób niewidzących i niedowidzących f. Wprowadzenie bezpiecznych metod elektronicznych płatności dla osób niepełnoletnich oraz osób niepełnosprawnych umysłowo

2 Celem tych zadań jest wypracowanie algorytmów mających na celu opracowania nowych produktów lub usług w obszarach dystrybucji gier wideo, dystrybucji treści w oparciu o platformę Billon oraz dodatkowym podniesieniu poziomu jej bezpieczeństwa. Wszystkie te zadania koncentrują się na optymalizacji procesów płatności oraz wprowadzaniu nowych produktów płatniczych, które umożliwią rozwój nowych obszarów biznesowych wcześniej niedostępnych dla przedsiębiorców i użytkowników ze względu na ograniczenia występujące w obecnych metodach płatniczych. Produkty te z jednej strony uzupełnią ofertę produktową platformy Billon z drugiej strony pozwolą przedsiębiorcom polskim i potencjalnie zagranicznym do rozszerzenia portfela usług, a w konsekwencji do maksymalizacji sprzedaży i przychodów. Końcowym użytkownikom zaś usprawnią doświadczenie użytkownika (User expierience) związany z dokonywaniem płatności. Udostępnienie prac projektu i komponentów wypracowanych w ramach platformy billon W celu udostępnienia wyników projektów planuje się stworzenie bibliotek programistycznych dla wysokopoziomowych języków programistycznych obsługujących narzędzia utrwalania danych z szczególnym wsparciem dla danych kryptograficznych, dużych liczb, oraz algebry na krzywych eliptycznych. Rozwiązanie te zostanie udostępnione w formie bibliotek open-source. Ostatnim zadaniem projektu jest stworzenie platformy dla społeczności programistów, która umożliwi dostęp społeczności deweloperów do API stosowanych w platformie billon. Otwartość rozwiązania i zastosowana architektura pozwoli deweloperom IT na budowę zupełnie nowych funkcjonalności egotówki poprzez integrację z innymi systemami IT.

3 Szczegółowy opis zakresu projektu Zadania dotyczące bezpieczeństwa 1. zabezpieczenie haseł / kluczy cyfrowych użytkownika przed atakami typu side-channel - W ramach tego zadania planowana jest identyfikacja ataków hakerskich side-channel oraz stworzenie modelu scoringowego. Model ten określi potencjalne prawdopodobieństwo wystąpienia oraz poziom zagrożenia jaki niesie każdy z ataków. W ramach zadania planowane jest wypracowanie i stworzenie nowych algorytmów autorskich poprawiających bezpieczeństwo przeprowadzania transakcji płatniczych poprzez ograniczenie ataków typu side-channel. planowane znalezienie nowych rozwiązań pozwalających ochronić klucze prywatne oraz hasła przetrzymywane na urządzeniach nawet w przypadku skutecznego ataku hakerskiego (włamania na urządzenie). Celem tego zadania jest wypracowanie takich algorytmów, aby użytkownik nie martwił się, że przechowywane kluczowe dane mogą zostać wykradzione w przypadku ataku hakerskiego. Projekt planuje stworzyć prototyp wdrażający wypracowane algorytmy. W ramach projektu planowane jest stworzenie prototypu, który na początku roku 2018 zostanie zintegrowany z systemem produkcyjnej platformy billon. Głównymi celami zadania jest poprawa bezpieczeństwa aplikacji bilon dla użytkownika końcowego oraz ograniczenie fraudu związanego z atakami na urządzenia końcowe a w konsekwencji zwiększenia zaufania rynku do produktu 2. Multi-factor password authorization w oparciu o znajomych. W ramach tego zadania planuje się wypracować prototyp, który umożliwi użytkownikom na pełną kontrolę transakcji poprzez autoryzowanie ich w trybie online przez innego użytkownika systemu. Rozwiązanie to pozwoli na: Wielokrotne potwierdzenie akcji przez wielu użytkowników np. przelew na dużą kwotę powinien być autoryzowany przez kilku wcześniej określonych użytkowników (w obrębie instytucji lub nadzoru rodzicielskiego) Umożliwianie odzyskiwania hasła na podstawie udziału wcześniej zdefiniowanych znajomych Celem tego zadania jest podniesienie bezpieczeństwa pojedynczej transakcji oraz wprowadzenie wygodnej kontroli rodzicielskiej pozwalającej kontrolować wydatki dzieci w momencie dokonywania przez nich transakcji 3. Odzyskiwanie hasła bez konieczności posiadania centralnego serwera tzw. serwer-less password recovery W ramach tego zadania planuje się wypracować unikatowe algorytmy, które pozwolą na odzyskiwanie i zarządzanie hasłami w systemie rozproszonym bez posiadania centralnego rejestru haseł i użytkowników. W ramach tego zadanie planuje się stworzyć algorytmy i zaimplementować je w formie prototypu, który finalnie zostanie zintegrowany z platformą billon. Celem tego zadania jest wzrost poziomu bezpieczeństwa systemu. Obecnie centralne systemy autoryzacji i przechowywania haseł są głównym celem ataków hackerskich. Po

4 zakończeniu i wdrożeniu badań poziom ryzyka atakiem będzie się ograniczał do jednego urządzenia przez co będzie mniej opłacalne dla ataków hakerskich. 4. Zastosowanie Zaciemniania kodu z nieodróżnialnościa zaciemniania - perfect-weak obfuscation Indistinguishability Obfuscation Zaciemnianie kodu to technika przekształcania programów, która zachowuje ich semantykę, ale znacząco utrudnia zrozumienie w szczególności nieodróżnialność zaciemnienia oznacza, że zaciemniony kod wygląda poprawnie semantycznie jednak wykonuje inne zadanie. W ramach prac badawczym planuje się wypracować algorytmy zaciemnienia kodu wybranych kluczowych fragmentów kodu platformy Billon. Zadanie to ma chronić chronić użytkownika końcowego dzięki uniemożliwieniu potencjalnemu atakującemu odczytaniu algorytmów zabezpieczających, zastosowanych w aplikacjach użytkownika Billon. Celem tego punktu jest stworzenie prototypu wykorzystujący algorytmy idealnego zaciemnienia a w konsekwencji produkcyjna integracja za platforma Billon Nowe funkcjonalności i produkty 1. Zastosowaniem płatności powierniczych (escrow payments) i Inteligentne kontrakty (smart contracts) w grach internetowych Celem zadania jest wdrożenie płatności powierniczych oraz inteligentnych kontaktów do zastosowania w grach komputerowych W przypadku płatności powierniczych w transakcji biorą 3 strony: strona płacąca, strona odbierająca oraz powiernik. Możliwość warunkowego przekazywania środków do drugiej strony. Środki są w posiadaniu użytkowania, jednak użytkownik nie ma możliwości dysponowana tym środkami do momentu potwierdzenia takiej możliwości przez stronę trzecią powiernika (np Notariusza, orginzatora gry, arbitra w grze) po spełnieniu odpowiednich warunków przez stronę otrzymującą środki. Po dokonaniu płatności przez stronę płacącą, środki podpisywane są kluczami publicznymi zarówno strony odbierającej jak i powiernika. Strona odbierająca nie może korzystać z posiadanych środków, dopóki powiernik nie stwierdzi, że zostały spełnione warunki wypłaty oraz nie podpiszę cyfrowej gotówki swoimi kluczami prywatnymi Inteligentne kontrakty są następnym etapem rozwoju płatności powierniczych. Tutaj rolę powiernika pełni algorytm ustalony przed zawarciem kontraktu. W ramach algorytmu określa się jakie są warunki wypełnienia kontraktu. Po ustaleniu warunków kontrakt podpisywany jest przez jednorazowy klucz. Po spełnieniu warunków określonym przez algorytm, kontrakt jest wykonywany. W ramach tego zadania planowane jest stworzenie prototypu, który umożliwi zastosowanie 2. zliczanie i dokonywanie nanopłatności tzw. continuous pay za pobieranie danych za pomocą streamingu (VOD albo transmisje danych) Celem tego badania jest wypracowanie zupełnie nowego produktu płatniczego, który pozwoli użytkownikom zapłacić za tylko i wyłącznie pobraną treść. Przykładem użycia takiego rozwiązania jest płacenie za muzykę czy filmy na podstawie ilości słuchanych minut. Naliczanie i dokonywanie płatności będzie się działo w tle pobieranej treści i będzie następowało automatycznie po naliczeniu następnej opłaty.

5 W ramach projektu planuje się stworzyć prototyp, który zostanie wdrożony na platformie billon po zakończeniu projektu. 3. Zamawianie i płatność za treść bezpośrednio z a lub bannera Celem tego zadania jest stworzenie prototypu, który skróci proces zakupowy w Internecie. Wypracowane algorytmy pozwolą na zakupy bez wchodzenia na stronę www sprzedawcy bezpośrednio z banera reklamowego albo z wysłanego maila. Uproszczenie procesu płatniczego jest główną bolączką handlu ecommerce oraz dystrybucji treści na platformach mobilnych. 4. Dokonywanie płatności za pomocą platformy billon na Facebook'u w grach społecznościowych Facebook nie posiada systemu płatności, który umożliwiałby sprzedaż towarów i usług bezpośrednio przez największy portal społecznościowy na świecie. W szczególności nie pozwala na płatności w grach społecznościowych. Celem tego badania będzie wdrożenie takiego systemu płatności, który umożliwi płacenie w Facebooku w grach. 5. Stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego rozwiązania płatniczego dla osób niewidzących i niedowidzących W chwili obecnej na polskim rynku brakuje rozwiązań służących do mobilnych płatności dostosowanych do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących. Zadaniem tego elementu projektu jest dostarczenie bezpiecznej aplikacji płatniczej wykorzystującej platformę Billon, która będzie zapewniać bezpieczeństwo oraz wygodę osobie niewidzącej. Umożliwi takiej osobie dostęp nowoczesnych produktów finansowych. Badanie te zostaną ukierunkowane na bezpieczną identyfikację, autoryzację danej osoby oraz umożliwi kontrolę nad wykonywanymi płatnościami 6. Wprowadzenie bezpiecznych metod elektronicznych płatności dla osób niepełnoletnich oraz osób niepełnosprawnych umysłowo Cyfrowa gotówka daje zupełnie nowe możliwości kontroli elektronicznych środków. Po pierwsze istnieje stworzenia cyfrowej gotówki, która będzie miała ograniczenia obrotu. Oznacza to, że cyfrowa gotówka przeznaczona jest specjalnie dla dzieci lub osób niepełnosprawnych. Cyfrowa gotówka z takimi ograniczeniami może być wydana tylko u sprzedawców posiadających specjalne certyfikaty bezpieczeństwa, które są nadawane przez Agentów Rozliczeniowych. Jednocześnie posiadacz cyfrowej gotówki dla osób niepełnoletnich nie będzie mógł jej wydać u innego sprzedawcy. Drugim elementem zabezpieczeń dla osób niepełnoletnich oraz niepełnosprawnych umysłowo, będzie możliwe włączenie dodatkowej autoryzacji przez opiekuna takiej osoby, która będzie wymagana w momencie dokonywania płatności. Autoryzacja ta będzie następować bezpośrednio z aplikacji opiekuna.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Uwolnij możliwości swojej firmy z ERP 2.0

Uwolnij możliwości swojej firmy z ERP 2.0 Uwolnij możliwości swojej firmy z ERP 2.0 www.erp.comarch.pl Raport IDC 2014 Vendors by EAS L&M Revenue Share in Poland, 2013 In recent years, Comarch has focused on developing 3rd-Platform solutions (e.g.,

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo