Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014 Analiza i Projektu architektury Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B W ramach realizacji tego etapu zostanie zaplanowany przebieg procesów biznesowych i zostaną określone szczegółowe wymagania funkcjonalne systemu B2B w zakresie obsługi procesów oraz komunikacji między systemami partnerów i systemami Wnioskodawcy. Projekt architektury oraz projekt techniczny mechanizmów komunikacji Projekt architektury zawierać będzie wszystkie aspekty architektury przyszłego systemu B2B, ze wskazaniem zakresu funkcjonalnego modułów, struktur baz danych, modelu uprawnień, interfejsów komunikacyjnych między modułami, przepływu danych między modułami. Projekt rozwiązania powinien uwzględniać również podstawowe parametry systemów partnerów Wnioskodawcy oraz zaprojektowanie użycia usług sieciowych (np. EDI, płatności online). Nadzór jakościowy Aby zapewnić należytą jakość wdrażanych rozwiązań, w ramach projektu zakłada zrealizowanie prac związanych z nadzorem jakości w zakresie zarówno jakości produktów cząstkowych projektu, jak i jakości procesów realizacji projektu (podejście do realizacji projektu, kompletność dokumentacji, bieżąca kontrola postępu prac. Architektura systemu podział na moduły System zostanie wykonany w architekturze modułowej, dającej możliwość skalowania o kolejne moduły w przyszłości i otwierające system na dalszą integrację z systemami kolejnych partnerów / typów partnerów. Zarys architektury systemu B2B został zobrazowana na poniższym schemacie:

2 Poniżej został zamieszczony zakres poszczególnych modułów systemu B2B: Moduł Bazowy Moduł odpowiadać będzie za obsługę wspólnych zbiorów danych między modułami, takich jak: Baza Partnerów, Baza użytkowników wewnętrznych, Baza użytkowników zewnętrznych (konta Partnerów, którym będzie udostępniona usługa SaaS). Ponadto moduł ten ma zapewnić wymianę danych o Partnerach (kontrahentach) między modułami systemu B2B oraz realizację funkcji administracyjnych związanych z konfiguracją systemu, rejestracją zdarzeń w systemie B2B, a także administracją użytkownikami, przydziałem ról / uprawnień. Moduł Bazowy będzie odpowiadać także za podprocesy rejestracji Partnerów (definiowanie Partnera, podpisywanie umów ramowych o współpracy, archiwizacja dokumentacji Partnera, wprowadzenie dokumentacji po digitalizacji etc.). Moduł będzie obsługiwać także centralną bazę kandydatów systemu. W bazie kandydatów będą przechowywane takie dane jak: Dane kontaktowe Dane o kompetencjach Dane o szkoleniach / certyfikatach Historia wykształcenia Historia zatrudnienia Oczekiwane warunki finansowe Powiązanie z profilami społecznościowymi Powiązanie z testami wykonanymi przez kandydata (moduł e-testy) Załączniki CV w kilku językach Historia projektów rekrutacyjnych w których kandydat brał udział Teczka kandydata folder systemu do zapisu różnych dokumentów (np. skany certyfikatów kandydata)

3 Adnotacje na temat blokady rekrutacji danego kandydata- związanej z gwarancją nienaruszalności, jeśli kandydat został uprzednio zrekrutowany przez firmę Wnioskodawcy Moduł powinien zostać wyposażony w mechanizm inteligentnego kojarzenia danych Partnerów / Kandydatów już istniejących w bazie systemu dzięki czemu minimalizowane będzie zjawisko duplikacji kartotek kontrahentów wprowadzanych kilkukrotnie. Moduł Projekty rekrutacyjne Podstawowy moduł Systemu B2B, integrujący działania zachodzące we współpracy z różnymi Partnerami. Moduł powinien realizować następujące funkcje: Rejestr projektów przegląd wg statusów, os. odpowiedzialnych etc. Zakładanie projektu - podstawowe dane Statusy (w ofertowaniu, realizowany, zakończony etc. etc.) Typ projektu (rodzaj rekrutacji) Harmonogram Partner-Klient którego dotyczy Zespół projektowy Możliwość automatycznego zakładania zakładanie projektu na bazie zlecania z Portalu Klienta Definiowanie potrzeb projektowych ( kryteria wyszukiwania ) - zapisanie Ofertowanie zapisywanie pod projektem wszelkich złożonych do Klienta ofert Generacja ofert na bazie wzorców (meta-elementy do podmiany) Zarządzanie bazą wzorców Przejście projektu do statusu realizacji Generowanie dokumentu zakresu projektu pod projekt na bazie parametrów projektu (generacja w oparciu o wzorce i dynamiczne teksty) (zakres zlecenia) Zarządzanie bazą wzorców umów Definiowanie Schematu fakturowania Wyszukiwanie kandydatów pod potrzeby projektowe Wyszukiwanie bezpośrednio we własnej Bazie Kandydatów Wyszukiwanie wielo-kryterialne oraz pełno-tekstowe Wyszukiwanie prezentowane w kolejności stopnia dopasowania Zapisywanie wielu równoległych long / short list Inteligentne dopasowanie do kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie fraz podobnie brzmiące, a nie dosłowne Budowa bazy asocjacji kompetencji w razie braku kandydata stricte pasującego do zadanego hasła, odszukanie kandydatów którzy posiadają kompetencje często występujące razem z poszukiwanym hasłem (dynamiczne budowanie sieci asocjacyjnej) przykład: wymagane kryterium: java. System nie znalazł kandydata dla pojęcia JAVA, ale odnalazł kandydatów mających hasła: Struts, Spring, Hibernate, JEE więc wywnioskował że są to hasła często występujące koło JAVA zarekomendował danego kandydata Powiadomienia do Partnerów HR zaproszenia do ofertowania potrzeb Automatycznie Zasilenie bazy kandydatów Integracja z , automatyczne zaczytanie danych kandydata przesłanych przez

4 Automatyczne podpięcie pod projekt rekrutacyjny na podstawie identyfikatora (jeśli przesłany) Podpięty kandydat znajduje się w poczekalni projektu do oglądnięcia Ręczne wprowadzenie kandydata do bazy / pod projekt Automatyczna transmisja danych kandydata z modułu Recepcja kandydata W tym: kandydaci którzy zarejestrowali się w wyniku ogłoszenia na Portalu ogłoszeń pracy Zaawansowane generowanie CV kandydata na rzecz klienta Wersja ukryta zakryte dane osobowe (oraz opcjonalnie inne informacje) Wersja pełna wszelkie dostępne dane Generacja na szablonie Wnioskodawcy Śledzenie Workflow projektu Stopień ewaluacji poszczególnych kandydatów: zaprezentowany, po interview telefonicznym, po testach, po interview osobistym (w siedzibie Wnioskodawcy / Klienta) Zatwierdzanie zrealizowania zadanego rezultatu projektu (odbiór prac) umożliwia fakturowanie Zlecanie wykonania e-testów (do innego modułu), powiadomienie kandydata Obsługa gwarancji notowanie okresu zakończenia gwarancji Teczka projektowa Folder na dokumenty różnego typu, np. skany dokumentów papierowych, umowa na realizację projektu, treść zlecenia Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy trzema stronami procesu: kandydatem, przedstawicielem Wnioskodawcy (np. Partnerem Wspierającym), a przedstawicielem Partnera Klienta. Rozwiązanie takie będzie innowacyjne i unikalne na rynku. Moduł Ogłoszeń Moduł odpowiadać będzie za komunikację z systemami Partnerów Ogłoszeniowych w celu publikacji treści ogłoszeń na ich stronach. Ten moduł zapewni automatyzację tej operacji wprost systemu B2B bez potrzeby koordynacji takich operacji przez pracowników i Partnerów Wspierających w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Na chwilę obecną nie są jeszcze wybrani konkretni partnerzy rozważana jest integracja z takimi Partnerami np.: pracuj.pl, hrk.pl, gazetapraca.pl. W ramach projektu Wnioskodawca chce zapewnić integrację z 1 wybranym Partnerem, zachowując architekturę Modułu ogłoszeń na implementację powiązania z kolejnymi Partnerami Ogłoszeniowymi. Moduł powinien obsługiwać następujące funkcje: Publikacja ogłoszeń do Portali Ogłoszeń o pracę pod projekt Baza firm portali Baza wzorców ofert pracy (szablony) Historia publikacji Wybór portalu do publikacji Możliwość kategoryzowania ogłoszenia wg kategoryzacji danego portalu ogłoszeniowego Moduł Rozliczeniowy Moduł powinien wspierać realizację następujących operacji: Przypominanie o konieczności rozliczenia pozycji na bazie schematu faktur Wystawianie zleceń faktur /e-faktur/ do pozycji zamkniętych Automatyczne rekomendowanie wystawienia faktury po zajściu jakiegoś zdarzenia

5 Stosowanie korekty współczynnika wolumenu zamówień obniżenie wynagrodzenia po przekroczeniu określonych wolumenów obrotu z kontrahentem Weryfikacja statusu płatności Partnera - Klienta Raport zaległości Ręczne odznaczanie faktu zapłaty na bazie informacji z Księgowości Powiadomienie Partnera Klienta i osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem o zaległości Bilingowanie rozliczeń z Partnerami wspierającymi (od strony Wnioskodawcy) Wyliczenie wynagrodzenia (stałe, zmienne należnego Partnerom Wspierającym Wgląd w efaktury podwykonawcze Raport dotyczący pozycji zapłaconych niweluje ryzyko zapłacenia tej samej faktury 2- krotnie Akceptacja rozliczeń z Partnerami HR Zgłaszanie uwag, obieg decyzyjny, akceptacja finalna e-faktur Przesyłanie danych fakturowych w formie EDI Billingi do rozliczeń z portalami pracy Moduł Partnera wspierającego Portal rozliczeniowy Partnerów wspierających (funkcjonalność do użytku od strony Partnera): Możliwość przekazania e-faktury Rozliczenie kosztów dodatkowych nie przewidzianych w umowie Historia współpracy z Wnioskodawcą Dostęp do Systemu B2B poprzez usługę SaaS będzie realizowany po bezpiecznym protokole HTTPS, z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Moduł Analizator CV Moduł będzie wykorzystywany jako moduł wspierający, na rzecz modułów Projekty rekrutacyjne oraz Recepcja kandydata, oraz Portal Partnera HR. Będzie wykorzystywany każdorazowo przy definiowaniu kandydata moduł będzie miał za zadanie odczytanie danych zawartych w załączniku CV i przekształcenie ich na odpowiednie struktury opisujące kandydata w bazie danych. Moduł ten powinien zostać wyposażony w inteligencję umożliwiającą automatyczne parsowanie zawartości dokumentów CV w oparciu o słowa kluczowe i wyrażenia regularne rozpoznające określone sekcje CV, dzięki czemu ma znacząco ograniczyć się ilość pracy osób, odpowiedzialnych za rejestrację kandydatów. Ponadto, moduł ten poprawi jakość otrzymywanych kandydatur od Partnerów HR w razie, gdy Partner HR nie wprowadzi do systemu aplikacji Kandydata o szczegółowo rozpisanych kompetencjach, moduł ten uzupełni dane (na potrzeby wyszukiwania) dzięki funkcji inteligentnej analizy CV. Moduł będzie umożliwiał późniejszą korektę automatycznie odczytanych danych. Analizator będzie działał w oparciu o bazę słów kluczowych i wyrażeń regularnych rozpoznających określone sekcje CV. Moduł Utrzymania relacji z Partnerami Moduł utrzymania relacji z Partnerami jest niezbędnym uzupełnieniem dla rozwiniętej platformy B2B. W przypadku prowadzenia działalności opartej o dużą ilość partnerów (głównie Partnerów HR oraz Partnerów Wspierających), konieczna jest systematyczna archiwizacja prowadzonych z nimi ustaleń. Oparcie się w tym zakresie o luźna komunikację powodowałoby utratę wiedzy o dokonanych wcześniej ustaleniach, co byłoby zauważalne po stronie Partnerów Klientów.

6 Z drugiej strony nacisk na elektroniczne kanały wymiany informacji przeniesie znaczny ciężar związanej z realizacją usług komunikacji na medium poczty elektronicznej . Zasadnym jest, by komunikacja ta była archiwizowana w 1 centralnym miejscu, umożliwiając wgląd innym przedstawicielom Wnioskodawcy w dokonane ustalenia. Staje się to warunkiem koniecznym w kontekście planowanego przez Wnioskodawcę oparcia koordynacji realizacji usług o zewnętrznych Partnerów Wspierających. Pozostawienie kontaktów z Partnerami (głównie Partnerami-Klientami) w formie luźnej korespondencji realizowanej w ramach prywatnych skrzynek Partnerów Wspierających stanowiłoby duże ryzyko dla Wnioskodawcy (strategiczny element prowadzenia działalności jaką jest budowa relacji z Partnerami-Klientami nie podlegałby nadzorowi) ze względu na przeniesienie tego aspektu na zewnętrzne podmioty, z którymi współpraca może zostać relatywnie szybko przerwana. W takiej sytuacji, Wnioskodawca traciłby całą historię ustaleń z Partnerami Klientami. Planowany do wdrożenia Moduł Utrzymania relacji z Partnerami w stosunku do typowych dostępnych na rynku narzędzi klasy CRM posiadać będzie dość istotne różnice: Dla ograniczenia kosztów projektu i utrzymania priorytetu na nadrzędny cel projektu jakim jest bezpośrednia komunikacja B2B, funkcjonalność modułu zostanie istotnie ograniczona względem typowych rozwiązań klasy CRM; moduł ten wspiera bowiem procesy pomocnicze i nie może stanowić kluczowego wydatku projektowego sam w sobie Moduł zostanie wyposażony w dodatkowe aspekty komunikacji, których nie posiadają typowe rozwiązania CRM komunikację z Partnerami w randze podwykonawców oraz komunikację z kandydatami Moduł będzie ściśle wpleciony w cały System B2B, dzięki czemu nie tylko zapewni nadzór kontaktów z Partnerem, ale umożliwi bezpośredni wgląd w historię transakcyjną poszczególnych Partnerów (obroty z partnerem, zrealizowane projekty, przejście do dokumentacji projektów) Zgodnie z założeniami wskazanymi powyżej, moduł Utrzymania relacji z Partnerami powinien oferować następującą funkcjonalność: Zarządzanie sprawami związane z potrzebami Partnerów Klientów Grupowanie ogółu odnotowanej komunikacji w ramach spraw Notowanie ogółu kontaktów wykonywanych względem Partnerów oraz kandydatów w systemie, z podziałem na rodzaj kontaktu (telefon/ spotkanie etc.), status rezultatu, opis ustaleń Planowanie kolejnych kontaktów z wyprzedzeniem Przypomnienie o planowanych kontaktach Wgląd w zaplanowany kalendarz kontaktów Integracja z kalendarzem (przykładowo: Outlook) Podstawowe elementy analityki współpracy z Partnerem wgląd w historię projektów / dokonanych transakcji Integracja z innymi modułami wgląd w log zdarzeń dokonanych na Partnerze-Kliencie / Kandydacie / Partnerze-HR w dowolnych innych modułach np. jeśli moduł generator oferty wysłał ofertę, fakt ten jest z automatu widoczny w logu zdarzeń na danym Kliencie Obsługa opisanego zakresu funkcji względem wszystkich stron procesu: Partnerzy Klienci Partnerzy Wspierający Partnerzy HR

7 Partnerzy Ogłoszeniowi Kandydaci Integracja z Odczyt maili z podpiętej skrzynki pocztowej Zapis maili w historii kontaktów Teczka dokumentów związanych z Partnerami / Kandydatami Moduł Raporty Moduł oferuje zarządzany dostęp do szeregu raportów i zestawień dotyczących prowadzonej w Systemie B2B działalności, z naciskiem na zestawienia dotyczące współpracy gospodarczej z Partnerami. Portal Kliencki (SaaS) Z modułu będą korzystać Partnerzy-Klienci. Moduł będzie oferować funkcje nastawione na maksymalną udzielenie Partnerowi Klientowi maksymalnej samodzielności w korzystaniu z Usług Wnioskodawcy. Moduł powinien udostępniać następującą funkcjonalność: Rejestracja Partnera Klienta Podanie wszelkich danych Wybór wzorca umowy o współpracę z bazy umów Generacja umowy, wydruk Możliwość generacji umowy 1-razowej (nie ramowej) Tryb negocjacji indywidualnej indywidualna umowa Możliwość zlecania nowych projektów rekrutacyjnych (e-zlecenie) Określanie kryteriów szukanego kandydata Określenie poziomu wsparcia przez Wnioskodawcę (np. czy interview wymagany) Wybór testów z katalogu testów kompetencji, które kandydat ma wypełnić (dostęp do katalogu testów stanowiącego know-how Wnioskodawcy) Tryb Direct samodzielne wyszukiwanie w bazie lokalnej (przegląd CV zawierających ukryte dane personalne CV) odkrycie danych możliwe dopiero po dokonaniu płatności za pomocą modułu Integracji z płatnościami online W tym : dostęp do przetworzonych przez system CV na bazie danych przetworzonych przez moduł Analizator CV W tym : porównywarka kandydatów - prezentacja wyników wyszukiwania wg stopnia dopasowania do zadanych kryteriów (scroring wielo-kryterialny zaszyty w logice systemu) W razie braku znalezienia kandydata spełniającego kryteria możliwość automatycznego wygenerowania zlecenia do Partnerów HR, celem pozyskania propozycji z ich strony Prezentacja wybranych kandydatów Wgląd w postępy projektu per kandydat (status wyselekcjowanego kandydata) Wgląd w short listę rekomendowaną na zleceniu danym zleceniu Wgląd w wyniki testów kandydata (w tym wyniki zagregowane na bazie oceny z testów uzyskanej z przetworzonych wyników odpowiedzi testowych, prezentacja raportów, porównywarka kandydatów) Zatwierdzenie kandydata do rekrutacji Zatwierdzanie rozliczeń Planowanie kalendarza spotkań z Klientem (Interview kandydata) Powiadomienia o spotkaniach Dostęp do E-faktur / skanów faktur

8 Powiadomienie o braku zapłaty Opłacenie należności (przykładowo: przelewy24 lub inny) Wgląd w historię: Katalog podpisanych Umów Katalog Zleceń Rejestr Faktur Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy trzema stronami procesu: kandydatem, przedstawicielem Wnioskodawcy (np. Partnerem Wspierającym), a przedstawicielem Partnera Klienta. Rozwiązanie takie będzie innowacyjne i unikalne na rynku. Zakres tej funkcji zostanie dostosowany na etapie projektowania do możliwości efektywnej realizacji w budżecie projektu, rozważane jest w szczególności, iż dostawca użyje komponentów opartych o rozwiązania gotowe, traktując je jako element wbudowany w system (W ramach licencji) Ze względu na wysoki poziom poufności prowadzonych projektów rekrutacyjnych po stronie Partnera- Klienta (np. rekrutacja na zamianę na stanowisko Executive), Portal ma być wyposażony w silne mechanizmy zapewniające limitowanie dostępu do informacji w szczególności możliwość rekrutacji w trybie utajonym (widoczny jedynie dla przedstawiciela Partnera-Klienta który proces zlecił nie uwzględniany w żadnych podsumowaniach) Portal Kliencki nie będzie stawiał nietypowych wymagań względem infrastruktury Partnerów. Dostęp do Systemu B2B poprzez usługę SaaS będzie realizowany po bezpiecznym protokole HTTPS, z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Moduł Mobilny Moduł realizować będzie podzbiór funkcjonalności Portalu Klienta - zostanie zrealizowany w formie stron WWW przystosowanych do ergonomicznej obsługi za pomocą ekranu telefonu komórkowego lub innej technologii mobilnej (np. dedykowane aplikacje). Portal Partnera HR (Saas) Z modułu będą korzystać Partnerzy HR. Moduł powinien udostępniać następującą funkcjonalność: Możliwość złożenia rejestracji Partnera HR jako firmy chcącej nawiązać współpracę Podanie wszelkich danych Wybór wzorca umowy o współpracę z bazy umów Generacja umowy, wydruk Możliwość generacji umowy 1-razowej (nie ramowej) Tryb negocjacji indywidualnej indywidualna umowa Wydruk umowy Wgląd w otwarte projekty po stronie Wnioskodawcy Wgląd w jawne zapytania złożone przez Wnioskodawcę Wgląd w zapytania złożone bezpośrednio przez Partnera-Klienta za pośrednictwem Portalu Klienckiego Dostęp do danych przetworzonych przez System B2B widoczne tylko te elementy zapytań klienta które są istotne dla Partnera HR Złożenie propozycji kandydata na projekt

9 Umieszczenie CV pod projekt sprawdza, czy kandydat nie znajduje się już w bazie nie powinien być wówczas dublowany, nie powinna być także od niego liczona prowizja dla firmy rekrutującej w razie gdyby został zatrudniony przez Klienta Dostęp do przetworzonej przez System B2B formy złożonego CV (przetworzone poprzez Analizator CV) Wgląd w Workflow kandydata status zaawansowania rekrutacji Planowanie kalendarza spotkań kandydata z Partnerem-Klientem Powiadomienia o spotkaniach Rozliczenia Wgląd w billing wykonanych usług (na potrzeby prowizji od wykonanych rekrutacji) Uzgodnienie billingu Możliwość załączenia e-faktury Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy trzema stronami procesu: kandydatem, przedstawicielem Wnioskodawcy (np. Partnerem Wspierającym), a przedstawicielem Partnera Klienta. Rozwiązanie takie, osadzone w system rekrutacyjny, będzie innowacyjne i unikalne na rynku. Zakres tej funkcji zostanie dostosowany na etapie projektowania do możliwości efektywnej realizacji w budżecie projektu, rozważane jest w szczególności, iż dostawca użyje komponentów opartych o rozwiązania gotowe, traktując je jako element wbudowany w system (W ramach licencji) Dostęp do Systemu B2B poprzez usługę SaaS będzie realizowany po bezpiecznym protokole HTTPS, z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Moduł Recepcja Kandydatów Moduł realizować będzie podstawową funkcjonalność dotyczącą komunikacji i zbierania danych ze strony Kandydatów. Wprowadzenie modułu jako składowej systemu jest niezbędne dla zachowania przyświecającego w całej koncepcji systemu wizji zautomatyzowanej platformy rekrutacyjnej. Brak kodyfikacji pewnych działań na linii Wnioskodawca <> Kandydat powodowałoby, że ogół silnie zautomatyzowanych procesów po stronie Partnerów B2B hamowany byłby obsługą po stronie kandydatów, która musiałaby być prowadzona ręcznie. W prowadzenie modułu recepcja kandydata dopełnia wizji automatyzacji przez co cały proces obsługi (od zapytania przez znalezienie kandydata i dostarczenie do Partnera Klienta) ulega znacznemu skróceniu względem konwencjonalnym sposobom prowadzenia biznesu. Moduł realizować powinien następujące funkcje: Rejestracja kandydata Podanie podstawowych danych kandydata (dane osobowe, wykształcenie, historia zawodowa, kompetencje) Załączanie CV (w kilku jęz.) Podpięcie modułu Analizatora CV w momencie zapisu danych kandydata Automatyczna transmisja danych kandydata z modułu Recepcja Kandydatów do centralnej bazy CV, przy równoczesnym przypięciu do projektu rekrutacyjnego, jeśli kandydat wskazał aplikację na konkretny projekt Prezentowanie aktualnych projektów Wnioskodawcy Aplikowanie na konkretny projekt

10 Możliwość aktualizacji danych przy aplikacji na dane stanowisko Statusy rekrutacji w kolejnych projektach Przejście do modułu testów kompetencji Zdejmowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (umieszczenie profilu kandydata wymaga jej udzielenia) Wgląd w planowaną listę spotkań z Partnerem Klientem i /lub Wnioskodawcą (interview) Powiadomienia o spotkaniach Moduł e-testy Nowatorski moduł realizujący funkcje elektronicznego testera za pomocą dedykowanych stron WWW dostępnych dla kandydatów (zastępuje sesję testową klasyczną). Moduł powinien umożliwiać: Tworzenie e-testów (ankiety) Import testów zakupionych Prezentacja testów dla kandydata, wypełnianie przez kandydata Analizowanie wyników testów Załączanie materiałów audio/ video w przypadku gdyby w ramach testu niektóre pytania wymagały takiej formy odpowiedzi Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy umożliwiającego komunikację online pomiędzy kandydatem, a dedykowanym asesorem po stronie Wnioskodawcy. Zakres tej funkcji zostanie dostosowany na etapie projektowania do możliwości efektywnej realizacji w budżecie projektu, rozważane jest w szczególności, iż dostawca użyje komponentów opartych o rozwiązania gotowe, traktując je jako element wbudowany w system (W ramach licencji) Moduł Sieci Społecznościowe Moduł powinien obejmować: Podgląd profili społecznościowych kandydata (FB, LinkedIn, GoldenLine) osiągalne z kartoteki kandydata Wyszukiwanie kandydatów poprzez analizę baz kandydatów z portali społecznościowych (w trakcie projektu zostanie wybrany 1 portal społeczności profesjonalnych LinkedIn albo GoldenLine) Kopiowanie do wewnętrznej bazy Systemu B2B Moduł Płatności Online Automatyczne płatności integracja z jedną z usług sieciowych: Przelewy24, PayPal, PayU lub inne wybór zostanie dokonany po uruchomieniu projektu. Moduł Komunikacji EDI Moduł odpowiadać będzie za komunikację celem wymiany wymianę e-faktur z Partnerami posiadają dostęp do usług EDI. Komunikacja z partnerem odbywać się będzie poprzez komunikację elektroniczną w standardzie zgodnym z EDI, który zapewni dostarczenie e- faktur do kontrahenta oraz potwierdzenie odbioru dokumentu przez kontrahenta. Potwierdzenia będą przetwarzane przez Moduł Komunikacji EDI i przekazywane do modułu rozliczeniowego. Moduł Komunikacji EDI będzie korzystał ze standardu równoważnego do EDI w formie komunikatów XML. * * *

11 Cechą wspólną wszystkich modułów będzie wielojęzyczność, niezbędna w kontekście planowanej realizacji usług na rynek międzynarodowy. Wymóg ten nie ogranicza się jedynie do zmiany opisu okien systemu w ramach interfejsu użytkownika wielojęzyczność będzie musiała dotyczyć także takich aspektów pochodnych np. wielowalutowość, wielojęzyczność słowników słów kluczowych etc. Konieczność utrzymania systemu wielojęzycznego wpływa na koszty całej platformy.

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt techniczny systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej w formie know-how JTW SP. Z OO

Zapytanie ofertowe. Projekt techniczny systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej w formie know-how JTW SP. Z OO JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Projekt techniczny systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej w formie know-how Strona 1 z 10 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki dla oferentów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii JMK-CRM System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii Intuicyjny, przejrzysty, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01

Zapytanie Ofertowe. Na budowę systemu informatycznego B2B. Wersja 1.00. Warszawa, 2013-03-01 Zapytanie Ofertowe Na budowę systemu informatycznego B2B Wersja 1.00 Warszawa, 2013-03-01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach STRONA 2 Z 7 Spis treści: 1 Cel dokumentu... 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi

Oczekiwaną funkcjonalność przedstawiono na rysunku System B2B Prolan<->Partnerzy Biznesowi Spis treści 1. Wymagania funkcjonalne do ZSSI B2B:... 2 1.1. Powiązanie Prolan Partnerzy Biznesowi... 2 1.2. Wymagania ogólne.... 2 1.3. Portal Internetowy... 2 1.4. Podsystem EDI... 3 1.5. Podsystem

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia

Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn "Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu do obsługi wydarzeń organizowanych przez. Uczelnię wraz serwisem WEB

Wdrożenie systemu do obsługi wydarzeń organizowanych przez. Uczelnię wraz serwisem WEB Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia : Zadanie 3. E-Wydarzenia Wdrożenie systemu do obsługi wydarzeń organizowanych przez Uczelnię wraz serwisem WEB Rodzaj wydarzeń: konferencje

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

DDM funkcjonalność

DDM funkcjonalność DDM 9000 funkcjonalność Logotec DDM9000 Web Edition (Document Data Management) to system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji. Obsługuje on centralną bazę dokumentów zapewniając prosty i szybki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17.

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Orkanika Sp. z o.o. Lublin, 01.07.2017. 21-007 Mełgiew Minkowice Kolonia 53 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. Sieć Europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo