Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. Szczegółowe założenia funkcjonalne do Zapytania ofertowego nr B2B/001/ 2014 Analiza i Projektu architektury Analiza przebiegu procesów biznesowych oraz określenie wymagań funkcjonalnych systemu B2B W ramach realizacji tego etapu zostanie zaplanowany przebieg procesów biznesowych i zostaną określone szczegółowe wymagania funkcjonalne systemu B2B w zakresie obsługi procesów oraz komunikacji między systemami partnerów i systemami Wnioskodawcy. Projekt architektury oraz projekt techniczny mechanizmów komunikacji Projekt architektury zawierać będzie wszystkie aspekty architektury przyszłego systemu B2B, ze wskazaniem zakresu funkcjonalnego modułów, struktur baz danych, modelu uprawnień, interfejsów komunikacyjnych między modułami, przepływu danych między modułami. Projekt rozwiązania powinien uwzględniać również podstawowe parametry systemów partnerów Wnioskodawcy oraz zaprojektowanie użycia usług sieciowych (np. EDI, płatności online). Nadzór jakościowy Aby zapewnić należytą jakość wdrażanych rozwiązań, w ramach projektu zakłada zrealizowanie prac związanych z nadzorem jakości w zakresie zarówno jakości produktów cząstkowych projektu, jak i jakości procesów realizacji projektu (podejście do realizacji projektu, kompletność dokumentacji, bieżąca kontrola postępu prac. Architektura systemu podział na moduły System zostanie wykonany w architekturze modułowej, dającej możliwość skalowania o kolejne moduły w przyszłości i otwierające system na dalszą integrację z systemami kolejnych partnerów / typów partnerów. Zarys architektury systemu B2B został zobrazowana na poniższym schemacie:

2 Poniżej został zamieszczony zakres poszczególnych modułów systemu B2B: Moduł Bazowy Moduł odpowiadać będzie za obsługę wspólnych zbiorów danych między modułami, takich jak: Baza Partnerów, Baza użytkowników wewnętrznych, Baza użytkowników zewnętrznych (konta Partnerów, którym będzie udostępniona usługa SaaS). Ponadto moduł ten ma zapewnić wymianę danych o Partnerach (kontrahentach) między modułami systemu B2B oraz realizację funkcji administracyjnych związanych z konfiguracją systemu, rejestracją zdarzeń w systemie B2B, a także administracją użytkownikami, przydziałem ról / uprawnień. Moduł Bazowy będzie odpowiadać także za podprocesy rejestracji Partnerów (definiowanie Partnera, podpisywanie umów ramowych o współpracy, archiwizacja dokumentacji Partnera, wprowadzenie dokumentacji po digitalizacji etc.). Moduł będzie obsługiwać także centralną bazę kandydatów systemu. W bazie kandydatów będą przechowywane takie dane jak: Dane kontaktowe Dane o kompetencjach Dane o szkoleniach / certyfikatach Historia wykształcenia Historia zatrudnienia Oczekiwane warunki finansowe Powiązanie z profilami społecznościowymi Powiązanie z testami wykonanymi przez kandydata (moduł e-testy) Załączniki CV w kilku językach Historia projektów rekrutacyjnych w których kandydat brał udział Teczka kandydata folder systemu do zapisu różnych dokumentów (np. skany certyfikatów kandydata)

3 Adnotacje na temat blokady rekrutacji danego kandydata- związanej z gwarancją nienaruszalności, jeśli kandydat został uprzednio zrekrutowany przez firmę Wnioskodawcy Moduł powinien zostać wyposażony w mechanizm inteligentnego kojarzenia danych Partnerów / Kandydatów już istniejących w bazie systemu dzięki czemu minimalizowane będzie zjawisko duplikacji kartotek kontrahentów wprowadzanych kilkukrotnie. Moduł Projekty rekrutacyjne Podstawowy moduł Systemu B2B, integrujący działania zachodzące we współpracy z różnymi Partnerami. Moduł powinien realizować następujące funkcje: Rejestr projektów przegląd wg statusów, os. odpowiedzialnych etc. Zakładanie projektu - podstawowe dane Statusy (w ofertowaniu, realizowany, zakończony etc. etc.) Typ projektu (rodzaj rekrutacji) Harmonogram Partner-Klient którego dotyczy Zespół projektowy Możliwość automatycznego zakładania zakładanie projektu na bazie zlecania z Portalu Klienta Definiowanie potrzeb projektowych ( kryteria wyszukiwania ) - zapisanie Ofertowanie zapisywanie pod projektem wszelkich złożonych do Klienta ofert Generacja ofert na bazie wzorców (meta-elementy do podmiany) Zarządzanie bazą wzorców Przejście projektu do statusu realizacji Generowanie dokumentu zakresu projektu pod projekt na bazie parametrów projektu (generacja w oparciu o wzorce i dynamiczne teksty) (zakres zlecenia) Zarządzanie bazą wzorców umów Definiowanie Schematu fakturowania Wyszukiwanie kandydatów pod potrzeby projektowe Wyszukiwanie bezpośrednio we własnej Bazie Kandydatów Wyszukiwanie wielo-kryterialne oraz pełno-tekstowe Wyszukiwanie prezentowane w kolejności stopnia dopasowania Zapisywanie wielu równoległych long / short list Inteligentne dopasowanie do kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie fraz podobnie brzmiące, a nie dosłowne Budowa bazy asocjacji kompetencji w razie braku kandydata stricte pasującego do zadanego hasła, odszukanie kandydatów którzy posiadają kompetencje często występujące razem z poszukiwanym hasłem (dynamiczne budowanie sieci asocjacyjnej) przykład: wymagane kryterium: java. System nie znalazł kandydata dla pojęcia JAVA, ale odnalazł kandydatów mających hasła: Struts, Spring, Hibernate, JEE więc wywnioskował że są to hasła często występujące koło JAVA zarekomendował danego kandydata Powiadomienia do Partnerów HR zaproszenia do ofertowania potrzeb Automatycznie Zasilenie bazy kandydatów Integracja z , automatyczne zaczytanie danych kandydata przesłanych przez

4 Automatyczne podpięcie pod projekt rekrutacyjny na podstawie identyfikatora (jeśli przesłany) Podpięty kandydat znajduje się w poczekalni projektu do oglądnięcia Ręczne wprowadzenie kandydata do bazy / pod projekt Automatyczna transmisja danych kandydata z modułu Recepcja kandydata W tym: kandydaci którzy zarejestrowali się w wyniku ogłoszenia na Portalu ogłoszeń pracy Zaawansowane generowanie CV kandydata na rzecz klienta Wersja ukryta zakryte dane osobowe (oraz opcjonalnie inne informacje) Wersja pełna wszelkie dostępne dane Generacja na szablonie Wnioskodawcy Śledzenie Workflow projektu Stopień ewaluacji poszczególnych kandydatów: zaprezentowany, po interview telefonicznym, po testach, po interview osobistym (w siedzibie Wnioskodawcy / Klienta) Zatwierdzanie zrealizowania zadanego rezultatu projektu (odbiór prac) umożliwia fakturowanie Zlecanie wykonania e-testów (do innego modułu), powiadomienie kandydata Obsługa gwarancji notowanie okresu zakończenia gwarancji Teczka projektowa Folder na dokumenty różnego typu, np. skany dokumentów papierowych, umowa na realizację projektu, treść zlecenia Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy trzema stronami procesu: kandydatem, przedstawicielem Wnioskodawcy (np. Partnerem Wspierającym), a przedstawicielem Partnera Klienta. Rozwiązanie takie będzie innowacyjne i unikalne na rynku. Moduł Ogłoszeń Moduł odpowiadać będzie za komunikację z systemami Partnerów Ogłoszeniowych w celu publikacji treści ogłoszeń na ich stronach. Ten moduł zapewni automatyzację tej operacji wprost systemu B2B bez potrzeby koordynacji takich operacji przez pracowników i Partnerów Wspierających w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Na chwilę obecną nie są jeszcze wybrani konkretni partnerzy rozważana jest integracja z takimi Partnerami np.: pracuj.pl, hrk.pl, gazetapraca.pl. W ramach projektu Wnioskodawca chce zapewnić integrację z 1 wybranym Partnerem, zachowując architekturę Modułu ogłoszeń na implementację powiązania z kolejnymi Partnerami Ogłoszeniowymi. Moduł powinien obsługiwać następujące funkcje: Publikacja ogłoszeń do Portali Ogłoszeń o pracę pod projekt Baza firm portali Baza wzorców ofert pracy (szablony) Historia publikacji Wybór portalu do publikacji Możliwość kategoryzowania ogłoszenia wg kategoryzacji danego portalu ogłoszeniowego Moduł Rozliczeniowy Moduł powinien wspierać realizację następujących operacji: Przypominanie o konieczności rozliczenia pozycji na bazie schematu faktur Wystawianie zleceń faktur /e-faktur/ do pozycji zamkniętych Automatyczne rekomendowanie wystawienia faktury po zajściu jakiegoś zdarzenia

5 Stosowanie korekty współczynnika wolumenu zamówień obniżenie wynagrodzenia po przekroczeniu określonych wolumenów obrotu z kontrahentem Weryfikacja statusu płatności Partnera - Klienta Raport zaległości Ręczne odznaczanie faktu zapłaty na bazie informacji z Księgowości Powiadomienie Partnera Klienta i osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem o zaległości Bilingowanie rozliczeń z Partnerami wspierającymi (od strony Wnioskodawcy) Wyliczenie wynagrodzenia (stałe, zmienne należnego Partnerom Wspierającym Wgląd w efaktury podwykonawcze Raport dotyczący pozycji zapłaconych niweluje ryzyko zapłacenia tej samej faktury 2- krotnie Akceptacja rozliczeń z Partnerami HR Zgłaszanie uwag, obieg decyzyjny, akceptacja finalna e-faktur Przesyłanie danych fakturowych w formie EDI Billingi do rozliczeń z portalami pracy Moduł Partnera wspierającego Portal rozliczeniowy Partnerów wspierających (funkcjonalność do użytku od strony Partnera): Możliwość przekazania e-faktury Rozliczenie kosztów dodatkowych nie przewidzianych w umowie Historia współpracy z Wnioskodawcą Dostęp do Systemu B2B poprzez usługę SaaS będzie realizowany po bezpiecznym protokole HTTPS, z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Moduł Analizator CV Moduł będzie wykorzystywany jako moduł wspierający, na rzecz modułów Projekty rekrutacyjne oraz Recepcja kandydata, oraz Portal Partnera HR. Będzie wykorzystywany każdorazowo przy definiowaniu kandydata moduł będzie miał za zadanie odczytanie danych zawartych w załączniku CV i przekształcenie ich na odpowiednie struktury opisujące kandydata w bazie danych. Moduł ten powinien zostać wyposażony w inteligencję umożliwiającą automatyczne parsowanie zawartości dokumentów CV w oparciu o słowa kluczowe i wyrażenia regularne rozpoznające określone sekcje CV, dzięki czemu ma znacząco ograniczyć się ilość pracy osób, odpowiedzialnych za rejestrację kandydatów. Ponadto, moduł ten poprawi jakość otrzymywanych kandydatur od Partnerów HR w razie, gdy Partner HR nie wprowadzi do systemu aplikacji Kandydata o szczegółowo rozpisanych kompetencjach, moduł ten uzupełni dane (na potrzeby wyszukiwania) dzięki funkcji inteligentnej analizy CV. Moduł będzie umożliwiał późniejszą korektę automatycznie odczytanych danych. Analizator będzie działał w oparciu o bazę słów kluczowych i wyrażeń regularnych rozpoznających określone sekcje CV. Moduł Utrzymania relacji z Partnerami Moduł utrzymania relacji z Partnerami jest niezbędnym uzupełnieniem dla rozwiniętej platformy B2B. W przypadku prowadzenia działalności opartej o dużą ilość partnerów (głównie Partnerów HR oraz Partnerów Wspierających), konieczna jest systematyczna archiwizacja prowadzonych z nimi ustaleń. Oparcie się w tym zakresie o luźna komunikację powodowałoby utratę wiedzy o dokonanych wcześniej ustaleniach, co byłoby zauważalne po stronie Partnerów Klientów.

6 Z drugiej strony nacisk na elektroniczne kanały wymiany informacji przeniesie znaczny ciężar związanej z realizacją usług komunikacji na medium poczty elektronicznej . Zasadnym jest, by komunikacja ta była archiwizowana w 1 centralnym miejscu, umożliwiając wgląd innym przedstawicielom Wnioskodawcy w dokonane ustalenia. Staje się to warunkiem koniecznym w kontekście planowanego przez Wnioskodawcę oparcia koordynacji realizacji usług o zewnętrznych Partnerów Wspierających. Pozostawienie kontaktów z Partnerami (głównie Partnerami-Klientami) w formie luźnej korespondencji realizowanej w ramach prywatnych skrzynek Partnerów Wspierających stanowiłoby duże ryzyko dla Wnioskodawcy (strategiczny element prowadzenia działalności jaką jest budowa relacji z Partnerami-Klientami nie podlegałby nadzorowi) ze względu na przeniesienie tego aspektu na zewnętrzne podmioty, z którymi współpraca może zostać relatywnie szybko przerwana. W takiej sytuacji, Wnioskodawca traciłby całą historię ustaleń z Partnerami Klientami. Planowany do wdrożenia Moduł Utrzymania relacji z Partnerami w stosunku do typowych dostępnych na rynku narzędzi klasy CRM posiadać będzie dość istotne różnice: Dla ograniczenia kosztów projektu i utrzymania priorytetu na nadrzędny cel projektu jakim jest bezpośrednia komunikacja B2B, funkcjonalność modułu zostanie istotnie ograniczona względem typowych rozwiązań klasy CRM; moduł ten wspiera bowiem procesy pomocnicze i nie może stanowić kluczowego wydatku projektowego sam w sobie Moduł zostanie wyposażony w dodatkowe aspekty komunikacji, których nie posiadają typowe rozwiązania CRM komunikację z Partnerami w randze podwykonawców oraz komunikację z kandydatami Moduł będzie ściśle wpleciony w cały System B2B, dzięki czemu nie tylko zapewni nadzór kontaktów z Partnerem, ale umożliwi bezpośredni wgląd w historię transakcyjną poszczególnych Partnerów (obroty z partnerem, zrealizowane projekty, przejście do dokumentacji projektów) Zgodnie z założeniami wskazanymi powyżej, moduł Utrzymania relacji z Partnerami powinien oferować następującą funkcjonalność: Zarządzanie sprawami związane z potrzebami Partnerów Klientów Grupowanie ogółu odnotowanej komunikacji w ramach spraw Notowanie ogółu kontaktów wykonywanych względem Partnerów oraz kandydatów w systemie, z podziałem na rodzaj kontaktu (telefon/ spotkanie etc.), status rezultatu, opis ustaleń Planowanie kolejnych kontaktów z wyprzedzeniem Przypomnienie o planowanych kontaktach Wgląd w zaplanowany kalendarz kontaktów Integracja z kalendarzem (przykładowo: Outlook) Podstawowe elementy analityki współpracy z Partnerem wgląd w historię projektów / dokonanych transakcji Integracja z innymi modułami wgląd w log zdarzeń dokonanych na Partnerze-Kliencie / Kandydacie / Partnerze-HR w dowolnych innych modułach np. jeśli moduł generator oferty wysłał ofertę, fakt ten jest z automatu widoczny w logu zdarzeń na danym Kliencie Obsługa opisanego zakresu funkcji względem wszystkich stron procesu: Partnerzy Klienci Partnerzy Wspierający Partnerzy HR

7 Partnerzy Ogłoszeniowi Kandydaci Integracja z Odczyt maili z podpiętej skrzynki pocztowej Zapis maili w historii kontaktów Teczka dokumentów związanych z Partnerami / Kandydatami Moduł Raporty Moduł oferuje zarządzany dostęp do szeregu raportów i zestawień dotyczących prowadzonej w Systemie B2B działalności, z naciskiem na zestawienia dotyczące współpracy gospodarczej z Partnerami. Portal Kliencki (SaaS) Z modułu będą korzystać Partnerzy-Klienci. Moduł będzie oferować funkcje nastawione na maksymalną udzielenie Partnerowi Klientowi maksymalnej samodzielności w korzystaniu z Usług Wnioskodawcy. Moduł powinien udostępniać następującą funkcjonalność: Rejestracja Partnera Klienta Podanie wszelkich danych Wybór wzorca umowy o współpracę z bazy umów Generacja umowy, wydruk Możliwość generacji umowy 1-razowej (nie ramowej) Tryb negocjacji indywidualnej indywidualna umowa Możliwość zlecania nowych projektów rekrutacyjnych (e-zlecenie) Określanie kryteriów szukanego kandydata Określenie poziomu wsparcia przez Wnioskodawcę (np. czy interview wymagany) Wybór testów z katalogu testów kompetencji, które kandydat ma wypełnić (dostęp do katalogu testów stanowiącego know-how Wnioskodawcy) Tryb Direct samodzielne wyszukiwanie w bazie lokalnej (przegląd CV zawierających ukryte dane personalne CV) odkrycie danych możliwe dopiero po dokonaniu płatności za pomocą modułu Integracji z płatnościami online W tym : dostęp do przetworzonych przez system CV na bazie danych przetworzonych przez moduł Analizator CV W tym : porównywarka kandydatów - prezentacja wyników wyszukiwania wg stopnia dopasowania do zadanych kryteriów (scroring wielo-kryterialny zaszyty w logice systemu) W razie braku znalezienia kandydata spełniającego kryteria możliwość automatycznego wygenerowania zlecenia do Partnerów HR, celem pozyskania propozycji z ich strony Prezentacja wybranych kandydatów Wgląd w postępy projektu per kandydat (status wyselekcjowanego kandydata) Wgląd w short listę rekomendowaną na zleceniu danym zleceniu Wgląd w wyniki testów kandydata (w tym wyniki zagregowane na bazie oceny z testów uzyskanej z przetworzonych wyników odpowiedzi testowych, prezentacja raportów, porównywarka kandydatów) Zatwierdzenie kandydata do rekrutacji Zatwierdzanie rozliczeń Planowanie kalendarza spotkań z Klientem (Interview kandydata) Powiadomienia o spotkaniach Dostęp do E-faktur / skanów faktur

8 Powiadomienie o braku zapłaty Opłacenie należności (przykładowo: przelewy24 lub inny) Wgląd w historię: Katalog podpisanych Umów Katalog Zleceń Rejestr Faktur Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy trzema stronami procesu: kandydatem, przedstawicielem Wnioskodawcy (np. Partnerem Wspierającym), a przedstawicielem Partnera Klienta. Rozwiązanie takie będzie innowacyjne i unikalne na rynku. Zakres tej funkcji zostanie dostosowany na etapie projektowania do możliwości efektywnej realizacji w budżecie projektu, rozważane jest w szczególności, iż dostawca użyje komponentów opartych o rozwiązania gotowe, traktując je jako element wbudowany w system (W ramach licencji) Ze względu na wysoki poziom poufności prowadzonych projektów rekrutacyjnych po stronie Partnera- Klienta (np. rekrutacja na zamianę na stanowisko Executive), Portal ma być wyposażony w silne mechanizmy zapewniające limitowanie dostępu do informacji w szczególności możliwość rekrutacji w trybie utajonym (widoczny jedynie dla przedstawiciela Partnera-Klienta który proces zlecił nie uwzględniany w żadnych podsumowaniach) Portal Kliencki nie będzie stawiał nietypowych wymagań względem infrastruktury Partnerów. Dostęp do Systemu B2B poprzez usługę SaaS będzie realizowany po bezpiecznym protokole HTTPS, z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Moduł Mobilny Moduł realizować będzie podzbiór funkcjonalności Portalu Klienta - zostanie zrealizowany w formie stron WWW przystosowanych do ergonomicznej obsługi za pomocą ekranu telefonu komórkowego lub innej technologii mobilnej (np. dedykowane aplikacje). Portal Partnera HR (Saas) Z modułu będą korzystać Partnerzy HR. Moduł powinien udostępniać następującą funkcjonalność: Możliwość złożenia rejestracji Partnera HR jako firmy chcącej nawiązać współpracę Podanie wszelkich danych Wybór wzorca umowy o współpracę z bazy umów Generacja umowy, wydruk Możliwość generacji umowy 1-razowej (nie ramowej) Tryb negocjacji indywidualnej indywidualna umowa Wydruk umowy Wgląd w otwarte projekty po stronie Wnioskodawcy Wgląd w jawne zapytania złożone przez Wnioskodawcę Wgląd w zapytania złożone bezpośrednio przez Partnera-Klienta za pośrednictwem Portalu Klienckiego Dostęp do danych przetworzonych przez System B2B widoczne tylko te elementy zapytań klienta które są istotne dla Partnera HR Złożenie propozycji kandydata na projekt

9 Umieszczenie CV pod projekt sprawdza, czy kandydat nie znajduje się już w bazie nie powinien być wówczas dublowany, nie powinna być także od niego liczona prowizja dla firmy rekrutującej w razie gdyby został zatrudniony przez Klienta Dostęp do przetworzonej przez System B2B formy złożonego CV (przetworzone poprzez Analizator CV) Wgląd w Workflow kandydata status zaawansowania rekrutacji Planowanie kalendarza spotkań kandydata z Partnerem-Klientem Powiadomienia o spotkaniach Rozliczenia Wgląd w billing wykonanych usług (na potrzeby prowizji od wykonanych rekrutacji) Uzgodnienie billingu Możliwość załączenia e-faktury Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy trzema stronami procesu: kandydatem, przedstawicielem Wnioskodawcy (np. Partnerem Wspierającym), a przedstawicielem Partnera Klienta. Rozwiązanie takie, osadzone w system rekrutacyjny, będzie innowacyjne i unikalne na rynku. Zakres tej funkcji zostanie dostosowany na etapie projektowania do możliwości efektywnej realizacji w budżecie projektu, rozważane jest w szczególności, iż dostawca użyje komponentów opartych o rozwiązania gotowe, traktując je jako element wbudowany w system (W ramach licencji) Dostęp do Systemu B2B poprzez usługę SaaS będzie realizowany po bezpiecznym protokole HTTPS, z poziomu najpopularniejszych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Moduł Recepcja Kandydatów Moduł realizować będzie podstawową funkcjonalność dotyczącą komunikacji i zbierania danych ze strony Kandydatów. Wprowadzenie modułu jako składowej systemu jest niezbędne dla zachowania przyświecającego w całej koncepcji systemu wizji zautomatyzowanej platformy rekrutacyjnej. Brak kodyfikacji pewnych działań na linii Wnioskodawca <> Kandydat powodowałoby, że ogół silnie zautomatyzowanych procesów po stronie Partnerów B2B hamowany byłby obsługą po stronie kandydatów, która musiałaby być prowadzona ręcznie. W prowadzenie modułu recepcja kandydata dopełnia wizji automatyzacji przez co cały proces obsługi (od zapytania przez znalezienie kandydata i dostarczenie do Partnera Klienta) ulega znacznemu skróceniu względem konwencjonalnym sposobom prowadzenia biznesu. Moduł realizować powinien następujące funkcje: Rejestracja kandydata Podanie podstawowych danych kandydata (dane osobowe, wykształcenie, historia zawodowa, kompetencje) Załączanie CV (w kilku jęz.) Podpięcie modułu Analizatora CV w momencie zapisu danych kandydata Automatyczna transmisja danych kandydata z modułu Recepcja Kandydatów do centralnej bazy CV, przy równoczesnym przypięciu do projektu rekrutacyjnego, jeśli kandydat wskazał aplikację na konkretny projekt Prezentowanie aktualnych projektów Wnioskodawcy Aplikowanie na konkretny projekt

10 Możliwość aktualizacji danych przy aplikacji na dane stanowisko Statusy rekrutacji w kolejnych projektach Przejście do modułu testów kompetencji Zdejmowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (umieszczenie profilu kandydata wymaga jej udzielenia) Wgląd w planowaną listę spotkań z Partnerem Klientem i /lub Wnioskodawcą (interview) Powiadomienia o spotkaniach Moduł e-testy Nowatorski moduł realizujący funkcje elektronicznego testera za pomocą dedykowanych stron WWW dostępnych dla kandydatów (zastępuje sesję testową klasyczną). Moduł powinien umożliwiać: Tworzenie e-testów (ankiety) Import testów zakupionych Prezentacja testów dla kandydata, wypełnianie przez kandydata Analizowanie wyników testów Załączanie materiałów audio/ video w przypadku gdyby w ramach testu niektóre pytania wymagały takiej formy odpowiedzi Obsługa komunikacji wg założeń modelu wirtualnego pokoju konferencyjnego umożliwiającego komunikację chat pomiędzy umożliwiającego komunikację online pomiędzy kandydatem, a dedykowanym asesorem po stronie Wnioskodawcy. Zakres tej funkcji zostanie dostosowany na etapie projektowania do możliwości efektywnej realizacji w budżecie projektu, rozważane jest w szczególności, iż dostawca użyje komponentów opartych o rozwiązania gotowe, traktując je jako element wbudowany w system (W ramach licencji) Moduł Sieci Społecznościowe Moduł powinien obejmować: Podgląd profili społecznościowych kandydata (FB, LinkedIn, GoldenLine) osiągalne z kartoteki kandydata Wyszukiwanie kandydatów poprzez analizę baz kandydatów z portali społecznościowych (w trakcie projektu zostanie wybrany 1 portal społeczności profesjonalnych LinkedIn albo GoldenLine) Kopiowanie do wewnętrznej bazy Systemu B2B Moduł Płatności Online Automatyczne płatności integracja z jedną z usług sieciowych: Przelewy24, PayPal, PayU lub inne wybór zostanie dokonany po uruchomieniu projektu. Moduł Komunikacji EDI Moduł odpowiadać będzie za komunikację celem wymiany wymianę e-faktur z Partnerami posiadają dostęp do usług EDI. Komunikacja z partnerem odbywać się będzie poprzez komunikację elektroniczną w standardzie zgodnym z EDI, który zapewni dostarczenie e- faktur do kontrahenta oraz potwierdzenie odbioru dokumentu przez kontrahenta. Potwierdzenia będą przetwarzane przez Moduł Komunikacji EDI i przekazywane do modułu rozliczeniowego. Moduł Komunikacji EDI będzie korzystał ze standardu równoważnego do EDI w formie komunikatów XML. * * *

11 Cechą wspólną wszystkich modułów będzie wielojęzyczność, niezbędna w kontekście planowanej realizacji usług na rynek międzynarodowy. Wymóg ten nie ogranicza się jedynie do zmiany opisu okien systemu w ramach interfejsu użytkownika wielojęzyczność będzie musiała dotyczyć także takich aspektów pochodnych np. wielowalutowość, wielojęzyczność słowników słów kluczowych etc. Konieczność utrzymania systemu wielojęzycznego wpływa na koszty całej platformy.

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Biznes staje się prostszy

Biznes staje się prostszy Biznes staje się prostszy NOWOCZESNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘP ONLINE Skuteczne zarządzanie informacją z CRM Vision www.crmvision.pl CZYM JEST CRM VISION? DLACZEGO CRM VISION? CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo