WARSZTATY OBYWATELSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY OBYWATELSKIE"

Transkrypt

1 WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

2 S t r o n a 1 Spis treści Przedmowa... 3 Prezentacja projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam... 4 Idea... 4 Działania... 4 Partnerzy... 5 Warsztaty obywatelskie... 7 Problem: Jak powstrzymać stagnację/upadek Tarnowa?... 9 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Jak powstrzymać upadek/stagnację Tarnowa?...10 OCENA STRATEGII ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY...11 Ocena analizy SWOT w Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa...11 Ocena WIZJI TARNOWA...14 Ocena MISJI TARNOWA...15 Ocena obszarów rozwojowych...15 Ocena stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych wytyczonych w STRATEGII...15 Ocena stopnia realizacji głównych przedsięwzięć określonych dla poszczególnych kierunków rozwoju...17 Ocena źródeł finansowania STRATEGII...26 Decyzje, które należy podjąć w celu powstrzymania upadku Tarnowa...28 Budżet...37 Harmonogram...38 Współpraca z mieszkańcami i NGO...38 Problem: Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ...39 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ...40 Ankieta...41 Prezentacja projektu ebiznes Camp - Prolog...50 Termin...50

3 S t r o n a 2 Miejsce...50 Motto...50 Idea...50 Organizator...51 Współorganizator...51 Patronat honorowy...51 Cele...51 Uczestnicy...52 Wirtualne stoisko...54 Zespół...56 Harmonogram realizacji...57 Problem: Przestrzeń miasta reklama i braki architektoniczne...65 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Przestrzeń miasta...66 Projekty wypracowane w ramach warsztatów obywatelskich Przestrzeń miasta - reklamy i braki architektoniczne...68 Projekt 1: Kantoria, autor: Jakub Tarsa...68 Projekt 2: Plac Targowy, ul. Łazienna, ul. Nadbrzeżna, autor: Daniel Potępa...71 Projekt 3: Lewoskręt, al. Jana Pawła II, Modernizacja pasa w celu usprawnienia dojazdu do os. Zielonego, autor: Daniel Cholewiak...77 Projekt 4: Miejsca parkingowe przy ul. Wilsona, autor: Daniel Cholewiak...80 Harmonogram i budżet dla opracowanych projektów...81

4 S t r o n a 3 Przedmowa Stowarzyszenie Media Polanie prezentuje trzy dokumenty wypracowane przez mieszkańców Tarnowa w ramach WARSZTATÓW OBYWATELSKICH, które odbyły się w dniach 29 listopada 14 grudnia 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Warsztaty obywatelskie są częścią projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizuje Stowarzyszenie Media Polanie wraz z partnerami: Gminą Miasta Tarnów, Małopolskim Forum Współpracy z Polonią, Stichting Pools Podium Scena Polska w Holandii oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. W ramach warsztatów obywatelskich uczestnicy wypracowali w trzech grupach pod okiem ekspertów propozycje rozwiązań lokalnych problemów społecznych, kulturalnych i przestrzennych: GRUPA 1: Jak powstrzymać stagnację/upadek Tarnowa? GRUPA 2: Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ. GRUPA 3: Przestrzeń miasta reklamy i braki architektoniczne. Niniejszy dokument prezentuje ważne obszary zmian w Tarnowie, zasygnalizowane i wypracowane przez mieszkańców miasta. Rozwiązania powinny stanowić istotną mapę intencji obywateli, pomocną przy planowaniu działań związanych z rozwojem miasta w perspektywie finansowej na lata

5 S t r o n a 4 Prezentacja projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam Idea Ideą projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest pobudzenie aktywności obywatelskiej na terenie Małopolski poprzez działania edukacyjne i angażujące obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym i ewolontariatu. W efekcie mieszkańcy województwa będą reagować na problemy lokalne takie jak np. ubóstwo, bezrobocie, dziurawe drogi, brak imprez o określonym charakterze kulturalno-sportowym i rozwiązywać je we współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi. Działania Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam obejmuje pięć segmentów działań: 1) Organizację Festiwalu Obywatel 2.0. Działam i pomagam ( r.) - wykładów i warsztatów na temat społeczeństwa obywatelskiego dla studentów, małopolskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Tarnowa, w ramach trzech dni tematycznych: IDEA wykłady i warsztaty poświęcone inicjatywom obywatelskim w Polsce i Holandii, w tym e-wolontariatowi; MARKETING wykłady i warsztaty na temat promocji w Internecie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe; DZIAŁAM I POMAGAM wykłady na temat form i metod włączania się obywateli w życie publiczne i podejmowania lokalnych inicjatyw obywatelskich. 2) Organizację cyklu 6. warsztatów w dniach , 6,7,13, r. dla 60 mieszkańców Tarnowa z udziałem władz samorządowych na temat realizacji inicjatyw obywatelskich w zakresie polityki społecznej, zagospodarowania przestrzennego oraz produktów sportowych, kulturalnych, turystycznych metodą partycypacji społecznej we współpracy z Urzędem Miasta. 3) Organizację konferencji prasowej w dniu r. z udziałem władz samorządowych, podczas której nastąpi przekazanie Prezydentowi Miasta Tarnowa wypracowanych przez mieszkańców Tarnowa dokumentów strategicznych oraz rozpoczęcie Międzynarodowych Targów Internetowych Obywatel 2.0. Działam i pomagam. 4) Organizację Międzynarodowych Targów Internetowych Obywatel 2.0. Działam i pomagam na w dniach r. adresowanych do młodych Internautów, potencjalnie zainteresowanych ewolontariatem.

6 S t r o n a 5 5) Organizację konferencji prasowej podsumowującej efekty projektu, połączonej z odsłonięciem plansz umieszczonych na Rynku w Tarnowie na okres 1 miesiąca, prezentujących aktywność obywatelską uczestników projektu. Partnerzy Stowarzyszenie Scena Polska (Stichting Pools Podium) działa w Holandii od 1992 roku. Organizując imprezy dla środowiska polonijnego dba o pielęgnację kultury i języka polskiego. Imprezy organizowane przez Scenę Polską są również skierowane do szerokiego kręgu odbiorców zagranicznych, zwłaszcza Holendrów. Przez promocję kultury polskiej zwiększa się także zainteresowanie turystyką do Polski. Imprezy Sceny Polskiej odbywają się w wynajmowanych, profesjonalnych salach teatralnych i koncertowych. Głównym źródłem finansowania imprez przez wiele lat była publiczność i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Nie jest łatwo działać tego typu organizacjom, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy społeczników organizacja nadal działa i planuje kolejne imprezy. Najważniejsze to organizacja przedstawień teatralnych i festiwali kina polskiego. Stowarzyszenie wydaje własny kwartalnik pt. Scena Polska, w którym m.in. opisuje organizowane wydarzenia kulturalne oraz popularyzuje twórczość polonijnych pisarzy. Stowarzyszenie Scena Polska oraz redakcja kwartalnika działają w oparciu o pracę społeczną grupy entuzjastów przy wsparciu stałej publiczności. Rosnąca komercjalizacja życia, internet i konkurencja innych imprez nie są zagrożeniem dla istniejącej ponad 20 lat organizacji. Są wezwaniem do jeszcze ambitniejszej działalności. Gmina Miasta Tarnów Tarnów to druga, co do wielkości aglomeracja Małopolski zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Jedną z najmocniejszych stron miasta jest jego położenie - na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków handlowych. Przez Tarnów przebiega najdłuższa w Polsce autostrada A4, polski odcinek międzynarodowej trasy E40. Tarnów jest istotnym ośrodkiem gospodarczym, zwłaszcza w branży chemicznej, maszynowej, budowlanej oraz spożywczej. O atrakcyjności miasta świadczy również dobry klimat dla inwestycji. Miasto posiada wieloletnie tradycje przemysłowe i gospodarcze, rozwinięte szkolnictwo zawodowe i wyższe. Dużym walorem pozostaje kapitał ludzki i prorozwojowe nastawienie władz lokalnych. Potwierdzeniem profesjonalizmu i kompetencji Tarnowa są wyróżnienia i nagrody. Tarnów to m.in. kilkukrotny laureat Tytułu Lidera Małopolski, laureat Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, odznaczony Flagą Honorową Rady Europy. Wreszcie Tarnów to miejsce licznych imprez o charakterze gospodarczym, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Forum Inwestycyjne organizowane w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy czy Międzynarodowe Spotkanie na temat Bezpieczeństwa Chemicznego.

7 S t r o n a 6 Tarnów inwestycyjny - to nie tylko określenie oddające kierunek rozwoju miasta, ale przede wszystkim szeroka aktywność samorządu oraz podmiotów sektora prywatnego. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej; przebiegająca przez miasto nowo otwarta autostrada A4 przyciągająca nowych inwestorów, to tylko niektóre z atutów Tarnowa, które w zamyśle władz lokalnych wpłyną na stworzenie atrakcyjnych obszarów do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Funkcjonujące w mieście duże zakłady przemysłowe, takie jak: Grupa Azoty, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Tamel S.A., Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Tauron Dystrybucja S.A., są jednocześnie największymi pracodawcami i płatnikami podatków w regionie. To także sprawdzeni partnerzy, którzy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu dbają o rozwój Tarnowa. Zapraszamy do inwestowania w naszym mieście. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie prowadzi kształcenie na poziomie licencjackim i inżynierskim na 16 kierunkach: filologia polska, filologia (angielska, germańska, romańska), matematyka, chemia, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, grafika i wzornictwo. Prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Organizuje studia podyplomowe oraz prowadzi studia pomostowe dla pielęgniarek. Uczelnia prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych. Na pierwszym roku studiów prowadzi zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kursów językowych, a dla kandydatów na I rok filologii obcych proponuje kursy przygotowawcze. PWSZ w Tarnowie jest ośrodkiem certyfikującym znajomość języka włoskiego CELI i CIC oraz Wewnętrznym Ośrodkiem Egzaminacyjnym British Council i University of Cambridge. Na terenie uczelni działają liczne kluby i organizacje studenckie. PWSZ współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami w ramach umów dwustronnych oraz programów UE. Uczelniane Biuro Karier proponuje studentom i absolwentom m.in. doradztwo indywidualne w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy oraz prowadzi badania i analizy lokalnego rynku pracy. Tarnowska PWSZ przygotowuje i realizuje projekty unijne. Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zostało powołane z inicjatywy dziennikarzy pracujących w kraju i poza jego granicami, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i gospodarczych, twórców kultury i działaczy polonijnych. Celem Stowarzyszenia jest:

8 S t r o n a 7 handlowych i inwestycyjnych firm polonijnych, krajowych i zagranicznych, a także samorządów gmin, powiatów i województw, krajowymi, polonijnymi i zagranicznymi, ocji polskiego dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie jest organizatorem Światowego Forum Mediów Polonijnych, którego zadaniem jest wykorzystanie mediów polonijnych do budowy więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy środowiskami Polonii a krajem. Promocja ofert samorządów gmin i powiatów, promocja polskich firm w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów jest jednym ze strategicznych zadań Stowarzyszenia. Warsztaty obywatelskie W dniach 29 listopada 14 grudnia odbył się cykl 6. spotkań warsztatowych dla mieszkańców Tarnowa. Podczas zajęć uczestnicy wypracowali w grupach pod okiem eksperta rozwiązania lokalnych problemów społecznych, kulturalnych, przestrzennych: Grupa 1. Problem Jak powstrzymać stagnacją/upadek Tarnowa? Prowadzący: Stanisław Lis, prezes zarządu, Stowarzyszenie Media Polanie. Grupa 2. Problem Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ. Prowadzący: Lucyna Krupa Szado, prezes zarządu ŚWIATOWID Centrum Kreacji i Kompetencji Sp. z o.o. Grupa 3. Problem Przestrzeń miasta reklamy i braki architektoniczne Prowadzący: Łukasz Jewuła, plastyk, Urząd Miasta Tarnowa.

9 S t r o n a 8 Plan warsztatów zakładał uczestnictwo 20 osób w każdej z utworzonych grup. Mieszkańcy Tarnowa mogli zgłosić problemy, które dostrzegają w lokalnym otoczeniu. W trakcie pierwszych zajęć wybrano zagadnienia uznane za najistotniejsze przez większość. Następne spotkania poświęcono analizie aspektów, które należy uwzględnić przy projektowaniu rozwiązań w obszarze kultury, przestrzeni miasta, problemów społecznych. Każdy warsztat trwał 2 godziny. W trakcie pracy prowadzący korzystali z narzędzi motywacyjnych, organizacyjnych i wspierających kreatywność uczestników tj. burza mózgów, tworzenie makiet z elementów trwałych, dyskusja, praca w grupach, storytelling, analiza SWOT, bilans korzyści.

10 S t r o n a 9 WARSZTATY OBYWATELSKIE OBYWATEL 2.0. DZIAŁAM I POMAGAM 29 listopada 14 grudnia 2013 r. Problem: Jak powstrzymać stagnację/upadek Tarnowa? Prowadzący: Stanisław Lis, prezes zarządu stowarzyszenia Media Polanie Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

11 S t r o n a 10 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Jak powstrzymać upadek/stagnację Tarnowa? Celem przyjętym przez prowadzącego i moderatora warsztatów Stanisława Lisa było wypracowanie projektu o charakterze i wymiarze publicznym i dotyczącego aktualnej sytuacji Gminy Miejskiej Tarnów. Przygotowany projekt w pełni ten cel spełnia. Uczestnicy: mieszkańcy Tarnowa, studenci, przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO. Łącznie w sześciu warsztatach wzięło udział 151 osób, wg list obecności. Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu różnych metod. Metodą wyjściową była burza mózgów, w trakcie której zgłoszono 16 różnych propozycji tematów - przedmiotów warsztatów. Po dyskusji zdecydowano, iż najbardziej ciekawy i związany z aktualną sytuacją w Tarnowie jest problem postępującego upadku i stagnacji Tarnowa. Następnie zastosowana została metoda analiza dokumentów połączona z analizą SWOT dotyczącą aktualnych sytuacji, pozytywów, negatywów, zagrożeń i szans rozwojowych Gminy Miejskiej Tarnów do roku W trakcie warsztatów wykorzystywano metodę inscenizacji, dyskusje okrągłego stołu, a także formy prac grupowych. Stałą metodą obowiązującą w trakcie całych warsztatów była dyskusja z przesłaniem konsensusu przy rozstrzyganiu dyskusyjnych problemów. W kwestiach spornych stosowano metodę głosowania. O wyborze rozwiązania, czy oceny decydowała większa ilość głosów. Metoda dyskusji była przez wszystkie warsztaty połączona z ewaluacją i monitoringiem, tak aby kolejne uzgodnienia nie były sprzeczne z wcześniejszymi i prowadziły konsekwentnie do wypracowania optymalnych, akceptowalnych przez większość uczestników warsztatów rozwiązań. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników warsztatów miał 7 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag, propozycji i rozwiązań do projektów. Kilka takich propozycji zostało zgłoszonych i uwzględnionych w projekcie dotyczących np. utworzenia Centrum Aktywności Obywatelskiej.

12 S t r o n a 11 OCENA STRATEGII ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Ocena analizy SWOT w Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa MOCNE STRONY Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie Bogata oferta edukacyjna i dobre wyniki egzaminów zewnętrznych na wszystkich poziomach kształcenia Niższe koszty życia w porównaniu do najbliższych ośrodków wojewódzkich Kompaktowość miasta wielkość miasta przyjazna dla mieszkańca Lokalny patriotyzm Usługi medyczne na wysokim poziomie Tradycje gospodarcze /przemysłowe Stan bezpieczeństwa Systematyczne doskonalenie systemu zarządzania miastem Zmiana jakościowa infrastruktury miasta Imprezy gospodarcze i kulturalne o wysokiej randze Wysokiej jakości usługi komunalne Bezpieczeństwo energetyczne dostępność wysokiej jakości mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) Doskonały dostęp do Internetu Tradycje sportowe żużel Bogate tradycje historyczne i wielokulturowość miasta Wybitne osobowości związane z Tarnowem Specjalna strefa ekonomiczna Istnienie systemu wspierającego powstawanie nowych firm RAZEM: SŁABE STRONY Wysoka migracja suburbanizacja wpływająca na zmniejszenie się liczby ludności w Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie

13 S t r o n a 12 SŁABE STRONY Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie granicach miasta Niski udział przemysłów/przedsiębiorstw wysokiej technologii Brak wolnych terenów i atrakcyjnych powierzchni biurowych dla rozwoju gospodarczego Mało konurencyjne zróżnicowanie rynku pracy Wewnętrzny układ drogowy wynikający z historycznego układu urbanistycznego Niedobór miejsc parkingowych Lokalny rynek pracy zależny od dużych pracodawców Brak uzbrojonych w infrastrukturę drogową terenów pod budownictwo mieszkaniowe Niewystarczające dostosowanie struktury kształcenia do branż przyszłościowych Niewystarczający system odprowadzenia wód opadowych Niezadowalający stan infrastruktury ochrony przed powodzią Niewystarczająca liczba centrów wspierających kreatywność i aktywność przedsiębiorczą mieszkańców (typu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastery) Brak możliwości budowy miejsc parkingowych na istniejących starych osiedlach Niedostateczne dostosowanie oferty placówek kulturalnych do potrzeb turystycznych Niedobór miejsc noclegowych o wysokim standardzie RAZEM: SZANSE Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, szczególnie na kierunku wschód-zachód Bliskość ośrodków wojewódzkich Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie

14 S t r o n a 13 SZANSE Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie Rozwijająca się gospodarka odpadami Rozwój kształcenia akademickiego Rosnący popyt na wybrane specjalistyczne usługi medyczne Rozwój nowoczesnych technologii Rosnąca aktywność obywatelska Bliskość atrakcji turystycznych: Kraków, Beskidy, Bieszczady Zapotrzebowanie na kształcenie artystyczne Dostępność finansowania unijnego RAZEM: ZAGROŻENIA Bliskość dużych ośrodków absorbujących kapitał inwestycyjny i ludzki z Tarnowa Odpływ firm i instytucji z miasta centralizacja Odpływ mieszkańców do obszarów podmiejskich Konkurencja ze strony innowacyjnej gospodarki Niedogodne połączenie komunikacyjne w kierunku północ-południe, w szczególności z centralnymi regionami kraju Rosnąca konkurencyjność okolicznych centrów akademickich: Krakowa, Rzeszowa i Nowego Sącza Możliwe znaczne obciążenie układu komunikacyjnego miasta wynikające z połączenia z autostradą oraz systematycznego wzrostu liczby pojazdów Restrykcyjna polityka ochrony zabytków Ograniczona współpraca okolicznych samorządów w zakresie wspólnej promocji gospodarczej Spadek atrakcyjności miasta jako miejsca wybieranego do prowadzenia działalności Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie

15 S t r o n a 14 ZAGROŻENIA Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie naukowej przez kadrę naukową (związany ze zmiana przepisów) Możliwość zatapiania terenów miasta z powodu przepełnienia systemu odprowadzającego wody opadowe RAZEM: Ocena WIZJI TARNOWA WIZJA Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie TARNÓW miasto komfortu i rozwoju, pomnażające bogactwa AKTYWNY ROZWÓJ GOSPODARCZY Tarnów 2020, to miasto systematycznie podnoszące swoją atrakcyjność inwestycyjną, wykorzystujące szanse płynące z otoczenia, aktywnie przyciągające inwestorów i wspierające przedsiębiorczość swoich mieszkańców. KOMFORTOWY KOMFORT ŻYCIA Tarnów 2020, to miasto oferujące swoim mieszkańcom wysoki standard oczekiwanych usług, miasto przyjazne rodzinie, miasto sprzyjające aktywności obywatelskiej, dające szanse osobistego autorozwoju. SILNY REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE Tarnów 2020, to miasto posiadające mocną pozycję w regionie, zwiększające powiązania ze swoim obszarem funkcjonalnym, w sposób partnerski współpracujące z otaczającymi go samorządami. RAZEM:

16 S t r o n a 15 Ocena MISJI TARNOWA MISJA Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie Misją władz samorządowych Tarnowa jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz podnoszenie poziomu życia w mieście, poprzez świadczenie nowoczesnych usług i wspieranie rozwoju. RAZEM: Ocena obszarów rozwojowych OBSZARY ROZWOJOWE Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE RAZEM: Ocena stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych wytyczonych w STRATEGII CELE STRATEGICZNE OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY CEL STRATEGICZNY: TARNÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE, INNOWACYJNY, WSPIERAJĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1.1. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej 1.2. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy 1.3. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa 1.4. Zwiększanie rozpoznawalności Tarnowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powied zieć źle Źle Bardzo źle

17 S t r o n a 16 CELE STRATEGICZNE Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powied zieć źle Źle Bardzo źle OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA CEL STRATEGICZNY: TARNÓW KOMFORTOWY, PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCA 2.1. Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej 2.5. Troska o środowisko naturalne 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE CEL STRATEGICZNY: TARNÓW CENTRUM USŁUG PONADLOKALNYCH 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego i ponadlokalnego 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych 3.3. Tarnów regionalne centrum czasu wolnego 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta 3.5. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru miasta 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim RAZEM: Ocena ta była dokonana na podstawie analizy głównych przedsięwzięć, przypisanych do poszczególnych celów operacyjnych.

18 S t r o n a 17 Ocena stopnia realizacji głównych przedsięwzięć określonych dla poszczególnych kierunków rozwoju GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU: 1.1. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej: Uruchomienie SAG w rejonie zakładów Mechanicznych oraz terenów do nich przyległych Uruchomienie SAG w rejonie ul. Niedomickiej Uruchomienie SAG w rejonie ul. Czystej Podniesienie standardu obsługi inwestorów utworzenie w strukturze administracji instytucji Indywidualnego Opiekuna Inwestora Przygotowanie terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod rozwój inwestycji wysokich technologii 1.2. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy: Rozwój instrumentów wspierających powstawanie nowych MSP (np. celowe fundusze start-up, inkubatory przedsiębiorczości, akademicki inkubator przedsiębiorczości itp.) Realizacja projektów kształtujących i promujących postawy przedsiębiorczości wśród tarnowskiej młodzieży Utworzenie parku naukowotechnologicznego Info-Tech-Med. Zintegrowanie miejskiego systemu informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą Wdrożenie nowoczesnych form współpracy oraz organizacja cyklicznych spotkań w obrębie Złotego trójkąta : biznes, nauka i administracja Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

19 S t r o n a 18 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa Kontynuacja budowy połączenia węzła Krzyż autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 977 Modernizacja drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie) Modernizacja ciągu ulic Spokojna Elektryczna Poprawa parametrów dojazdowych dróg łączących węzeł Wierzchosławice autostrady A4 z miejskimi SAG Przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej dla lotniska lokalnego Utrzymanie połączeń kolejowych do SAG Wsparcie przedsięwzięć związanych z transportem bimodalnym Prowadzenie działań na rzecz budowy wschodniej obwodnicy miasta 1.4. Zwiększenie rozpoznawalności Tarnowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu Wykreowanie i promocja marki wysokiej jakości produktów z Tarnowa Organizacja wydarzeń gospodarczych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (konferencje, warsztaty, seminaria itp.) Przygotowanie i promocja wspólnej oferty inwestycyjnej Subregionu Tarnowskiego Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i mediami branżowymi OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU: 2.1. Tworzenie kreatywne przestrzeni dla realizacji celów społecznych Wdrożenie funduszu nagród dla osób uzdolnionych Promocja wolontariatu i pracy w organizacjach pozarządowych Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

20 S t r o n a 19 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększenie efektywności zadań miejskich realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych Organizacja projektów promujących indywidualną kreatywność i rozwój Promocja twórczości i osiągnięć mieszkańców Tarnowa Wspieranie organizacyjne i finansowe wartościowych inicjatyw mieszkańców Popularyzacja historii miasta wśród jego mieszkańców Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury Współpraca z klubami sportowymi w zakresie naboru i selekcji sportowych talentów Rozwój szkolnictwa o wysokiej jakości kształcenia, w tym w sektorze niepublicznym (m.in. utworzenie niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej i liceum akademickiego) Optymalizacja sieci szkół Zwiększenie efektywności systemu premiowania wyników nauczania w placówkach oświatowych Promowanie stylu życia opartego o samorozwój i wiedzę Moda na wiedzę 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta Modernizacja i rozwój bazy materialnej tarnowskich szkół i placówek oświatowych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Utworzenie rekreacyjnej atrakcji botanicznej Ponadregionalne Centrum Sportowo- Rekreacyjne Amfiteatr Ponadregionalne Centrum Sportowo- Rekreacyjne Hala Widowiskowo-Sportowa Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

21 S t r o n a 20 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA rejonie Góry św. Marcina Modernizacja obiektów sportoworekreacyjnych w Mościcach Rozwój terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego Budowa nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w północno-wschodniej części miasta Poprawa infrastruktury największych tarnowskich osiedli Rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego dla potrzeb BWA i ekspozycji Panoramy Siedmiogrodzkiej Przebudowa placu handlowego Burek Rewitalizacja i aktualizacja Lokalnych Programów Rewitalizacji kontynuacja projektów i rewitalizacja obszaru Mościc Rewitalizacja terenów przylegających do dworca PKP od strony południowej Opracowanie i wdrożenie księgi wizualizacji reklam na terenie Starego Miasta Rewitalizacja i rekompozycja istniejących skwerów i zieleńców Zabezpieczenie w planach zagospodarowania miasta nowych terenów na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego Budowa Centrum Administracyjnego 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich Zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (Platforma Zintegrowanych e-usług) Rozbudowa systemu wspierającego zarządzanie oświatą i usługami Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

22 S t r o n a 21 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA edukacyjnymi w Tarnowie (EduNet2) Wdrożenie nowoczesnych instrumentów zarządzania administracja Urząd Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej Rozwój biblioteki cyfrowej Rozwój miejskiego monitoringu cyfrowego Wdrożenie inteligentnych systemów sterowania ruchem Optymalizacja zużycia energii w budynkach (inteligentne opomiarowanie smart metering ) Prowadzenie edukacji cyfrowej, w szczególności dla dorosłych Budowa archiwum cyfrowego 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej Wprowadzenie nowoczesnego i komfortowego taboru komunikacji zbiorowej Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów oraz zmiana systemu zarządzania miejscami parkingowymi Modernizacja osiedlowa infrastruktury drogowej Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, z wykorzystaniem inteligentnych systemów sterowania ruchem Budowa połączenia ul. Ks. Sitki Szujskiego Budowa systemów parkuj i jedź (park and ride) Integracja z wojewódzkim systemem transportu zbiorowego Przygotowanie analizy wykonalności dla projektu związanego z nowoczesnymi formami transportu na obszarze miasta Rozwój oferty komunikacji zbiorowej na tereny okolicznych gmin 2.5. Troska o środowisko naturalne Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

23 S t r o n a 22 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Powołanie (lub określenie zasad funkcjonowania) jednostki do realizowania nowych zadań z zakresu gospodarki odpadami Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami obejmującego m.in.: - budowę instalacji termicznej utylizacji odpadów - budowę stacji segregacji odpadów Wprowadzenie rozwiązań ograniczających niską emisję i wykorzystujących alternatywne źródła energii Prowadzenie edukacji ekologicznej i promocja zachowań pro-ekologicznych Minimalizacja zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa bezpieczeństwa społecznego: 1) Tarnów bez barier działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2) tworzenie zasobu mieszkań socjalnych i chronionych 3) rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi 4) budowa domu dla bezdomnych 5) rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, środowiskowych form wsparcia oraz systemu pomocy dla rodzin wielodzietnych 6) utworzenie domu pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych 7) utworzenie stacjonarnego hospicjum 8) utworzenie zakładu opiekuńczoleczniczego Przygotowanie i wdrażanie systemu przejęcia i odprowadzania wód opadowych Przygotowanie i realizacja programu przeciwpowodziowego Źle Bardzo źle

24 S t r o n a 23 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie gotowości ratowniczej, w szczególności straży i policji Działania na rzecz powstania Komisariatu Policji Tarnów Wschód Prowadzenie edukacji promującej bezpieczeństwo OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU: 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego i ponadlokalnego Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Plastycznych Centrum Edukacji Artystycznej Rozbudowa bazy Zespołu Szkół Muzycznych Rozbudowa bazy Zespołu Szkół Budowlanych (Centrum Edukacji Budowlanej) Wspieranie aktywności Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego Realizacja projektów z zakresu kształcenia zawodowego Utworzenie wyższej szkoły artystycznej Utworzenie centralnej biblioteki miejskoakademickiej Powstanie Tarnowskiego Centrum Cyfrowego Wspieranie działań na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej i rozbudowy kampusu studenckiego Promocja i popularyzacja matury międzynarodowej 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych Utworzenie ośrodków regionalnych: - Centrum Kardiologicznego - Centrum Psychiatrii - Centrum Onkologii Realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

25 S t r o n a 24 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa tarnowskiej części Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej Rozbudowa systemów informatycznych w placówkach ochrony zdrowia, wdrożenie elektronicznych usług medycznych (e-health) Wypracowanie optymalnego modelu lecznictwa stacjonarnego Rozwój infrastruktury dla telemedycyny 3.3. Tarnów regionalne centrum czasu wolnego Organizacja festiwali: filmowego, teatralnego, muzycznego i sztuk interdyscyplinarnych Organizacja wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym Organizacja wydarzeń sportowych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym Wzmocnienie tarnowskiego sportu poprzez oddziaływanie na podnoszenie jakości zarządzania i pozycje w klasach rozrywkowych Przygotowanie atrakcyjnej weekendowej oferty kulturalno-rozrywkowej 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta Stworzenie atrakcji turystycznej związanej z hasłem Tarnów Polski Biegun Ciepła Rozwój multimedialnych form prezentacji miasta oraz identyfikacja wizualna atrakcji turystycznych Tarnowa Rozwój szlaków tematycznych (np. modernizm) Wpisanie obiektów Tarnowa na listę Pomników Historii Wykorzystanie postaci wybitnych Tarnowian do promocji Polski Promocyjne wykorzystanie potencjału miast partnerskich ambasadorzy Tarnowa Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

26 S t r o n a 25 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poszerzenie form prezentacji bogatych tradycji wielokulturowości miasta Utworzenie atrakcji turystycznej związanej z tradycjami gospodarczymi Tarnowa Multimedialne formy prezentacji zbiorów tarnowskich muzeów i nekropolii, w tym żydowskiej Rewitalizacja stanu nawierzchni płyty rynku Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć 3.5. Zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta Wypracowanie atrakcyjnej i różnorodnej oferty aglomeracyjnej w zakresie kultury, rozrywki, edukacji, ochrony środowiska, transportu Koordynacja i współdziałanie z okolicznymi gminami przy realizacji projektów infrastrukturalnych o znaczeniu istotnym dla aglomeracji Racjonalizacja kosztów świadczenia usług publicznych przez spółki i miejskie jednostki organizacyjnej dla mieszkańców aglomeracji Przygotowanie i wdrożenie porozumień międzynarodowych w obszarze aglomeracji dotyczących ścisłej współpracy gospodarczej, administracyjnej i promocyjnej 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim Opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu współpracy w obszarach: 1) rozwoju gospodarczego, 2) bezpieczeństwa i ochrony przed klęskami żywiołowymi, 3) tworzenia planów rozwojowych i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, 4) promocji oferty turystycznej Przygotowanie założeń wspólnej polityki, miejskiej i powiatowej, w zakresie: 1) szkolnictwa wyższego źle Źle Bardzo źle

27 S t r o n a 26 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle 2) ponadlokalnych usług medycznych RAZEM: Źle Bardzo źle Ocena źródeł finansowania STRATEGII OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY Kierunki polityki rozwoju Przewidywane źródła finansowania Trafnie trafnie 1.1.Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej 1.2.Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy 1.3.Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa 1.4.Zwiększanie rozpoznawalności Tarnowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu Kierunki polityki rozwoju 2.1. tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury Środki własne GMT, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA Przewidywane źródła Trafnie finansowania Środki własne GMT, środki prywatne, środki budżetu państwa Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program trafnie Trudno powiedzieć Trudno powiedzieć Nietrafnie Nietrafnie Nietrafnie Nietrafnie

28 S t r o n a 27 społecznej i estetyki miasta 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej 2.5. Troska o środowisko naturalne 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Kierunki polityki rozwoju 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego i ponadlokalnego 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznyc operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, regionalny program operacyjny, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, regionalny program operacyjny, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE Przewidywane źródła finansowania Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program Trafnie trafnie Trudno powiedzieć Nietrafnie Nietrafnie

29 S t r o n a 28 h usług medycznych i profilaktycznych 3.3. Tarnów regionalne centrum czasu wolnego 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta 3.5. Zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, środki budżetu państwa Środki własne GMT Środki własne GMT, środki powiatu RAZEM: Nie ma możliwości dokonania trafności lub nietrafności oceny źródeł finansowania kierunków polityki rozwoju w żadnym z trzech obszarów strategicznych, ze względu na bardzo ogólnikowy i nieprecyzyjny charakter wskazywanych źródeł finansowania. Strategia nie zawiera ponadto żadnej konkretyzacji projektów strategicznych, które miałyby być realizowane w poszczególnych obszarach, zarówno przez Gminę Miejską Tarnów, jak i korzystających ze Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, nie wspominając już o Inwestorach krajowych i zagranicznych. Strategia nie zawiera także żadnej metodologii oceny wskaźnikowej realizacji celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych obszarach strategicznych. Decyzje, które należy podjąć w celu powstrzymania upadku Tarnowa DECYZJA 1: Wypracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa na lata , ze względu na fakt, iż aktualna strategia jest dokumentem, który w żaden sposób nie definiuje perspektyw rozwojowych miasta, a przede wszystkim jest niezgodny z dokumentami strategicznymi, które obowiązują w latach tj.: STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO ;

30 S t r o n a 29 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA MAŁOPOLSKA 2020 NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ; i innymi dokumentami strategicznymi. Strategia ta winna być zsynchronizowana z nowo opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. Niezbędne jest bowiem zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, czyli: ROZWÓJ PRZESTRZENNY + ROZWÓJ GOSPODARCZY + ROZWÓJ SPOŁECZNY. Strategia winna zdefiniować główne zadania strategiczne i zawierać inżynierię finansową, uwzględniającą możliwości finansowe budżetu miasta i zewnętrznych dostępnych instrumentów finansowych. Przy finansowaniu rozwoju miasta, zarówno w ramach inwestycji publicznych, jak i realizowanych przy udziale kapitału prywatnego oraz w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej do wykorzystania są m.in. następujące instrumenty finansowe: 1) Fundusze UE ; 2) Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ; 3) Instrumenty NMF i EOG ; 4) Programy krajowe: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, edukacja, rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, Pomoc techniczna; 5) Fundusze UE bezpośrednio dostępne z Brukseli : Program COSME, duże projekty infrastrukturalne, pomoc bezzwrotna na programy kluczowe, Program KREATYWNA EUROPA, Program ERAZMUS; 6) Finansowanie społecznościowe CF Crowdfounding; 7) Programy Wspólnotowe UE: AGIS współpraca w zakresie sądownictwa i ścigania przestępstw, CPFI obrona cywilna, przeciwdziałanie klęskom naturalnym, CIP wsparcie przedsiębiorczości małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje, konkurencyjność przemysłu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, technologie ochrony środowiska i inteligentna energia, KONSUMENT ochrona konsumentów, CUSTOMS współpraca w zakresie polityki celnej, PROGRAM KULTURA PROJEKTY KULTURALNE, econtentplus rozwój społeczeństwa informacyjnego, EUROPA DLA OBYWATELI współpraca europejska, społeczeństwo obywatelskie, ERASMUS MUNDUS współpraca uczelni wyższych, FISCALIS podatki, VII PROGRAM RAMOWY badania i rozwój technologiczny, PRAWA PODSTAWOWE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, IDABC administracja, KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE edukacja, LIFE+ ochrona środowiska, MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU projekty młodzieżowe, MARCO POLO II transport, MEDIA polityka audiowizualna, PROGRESS polityka społeczna, PUBLIC HEALTH zdrowie publiczne, SAFER INTERNET PLUS bezpieczny Internet, SECURITY AND SAFEGUARDING

31 S t r o n a 30 LIBERTIES przeciwdziałanie przestępczości oraz terroryzmowi, SOLIDARITY AND MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS polityka migracyjna. 8) Krajowe środki publiczne; 9) Zagraniczne środki publiczne; 10) Programy bilateralne; 11) Fundacje krajowe; 12) Fundacje zagraniczne; 13) Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP; 14) Obligacje komunalne; 15) Fundusze inwestycyjne; 16) Fundusze Venture Capital; 17) Inicjatywy Wspólnotowe: JESSICA, JASPERS, JEREMI; 18) Koncesje; 19) Outsorcing; 20) Leasing zwrotny; 21) Anioły Biznesu; 22) Gwarancje bankowe; 23) Akredytywy; 24) Fundusze luksemburskie. DECYZJA 2: Redukcja kosztów zarządzania miastem i funkcjonowania administracji, w tym redukcja zatrudnienia o 50% zarówno w Gminie Miejskiej Tarnów, jak i we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Aktualnie w samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach powiązanych ogółem jest zatrudnionych osób, w tym w samym Urzędzie Miasta Tarnowa 439 osób. Poniżej prezentujemy wykaz jednostek organizacyjnych i jednostek powiązanych wraz z wielkością zatrudnienia wg stanu na dzień r. JEDNOSTKI BUDŻETOWE Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 26 22,790 w Tarnowie 2 Przedszkole Publiczne Nr 3 w Tarnowie 21 19,380 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Tarnowie 15 12,650 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 w Tarnowie 21 20,120 5 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Tarnowie 25 24,050 6 Przedszkole Publiczne Nr 7 w Tarnowie 19 17,390 7 Przedszkole Publiczne Nr 8 Pod Stokrotką w Tarnowie 44 42,510 8 Przedszkole Publiczne Nr 12 w Tarnowie 29 27,920 9 Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie 21 19, Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 33 29,560

32 S t r o n a 31 w Tarnowie 11 Przedszkole Publiczne Nr 15 w Tarnowie 20 19, Przedszkole Publiczne Nr 17 w Tarnowie 32 31, Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami 40 39,680 Integracyjnymi w Tarnowie 14 Przedszkole Publiczne Nr 19 w Tarnowie 26 24, Przedszkole Publiczne Nr 20 w Tarnowie 25 23, Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie 24 22, Przedszkole Publiczne Nr 24 w Tarnowie 32 30, Przedszkole Publiczne Nr 26 w Tarnowie 28 25, Przedszkole Publiczne Nr 27 w Tarnowie 14 12, Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej 27 24,760 w Tarnowie 21 Przedszkole Publiczne Nr 31 w Tarnowie 29 27, Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie 39 36, Przedszkole Publiczne Nr 33 w Tarnowie 27 25, Przedszkole Publiczne Nr 34 w Tarnowie 48 47, Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałami 42 41,290 Integracyjnymi w Tarnowie 26 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w 40 38,350 Tarnowie 27 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w 65 65,520 Tarnowie 28 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w 50 40,970 Tarnowie 29 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila 63 62,670 Baczyńskiego w Tarnowie 30 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich w 74 74,480 Tarnowie 31 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana Sybiraka 27 20,230 Sanguszki w Tarnowie 32 Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii 47 46,880 Dąbrowskiej w Tarnowie 33 Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stefana Jaracza w 55 55,050 Tarnowie 34 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Generała Józefa Bema w 59 54,440 Tarnowie 35 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie 76 68, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 81 76, Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie 60 53, Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie 39 37,070

33 S t r o n a Gimnazjum Nr 11 im. Romana Brandstaettera w 71 65,670 Tarnowie 40 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego 82 70,610 w Tarnowie 41 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 76 78,980 Tarnowie 42 V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w 56 43,990 Tarnowie 43 VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 45 48, VI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w 46 36,920 Tarnowie 45 Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie 98 85, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa ,770 Piłsudskiego w Tarnowie 47 Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza 67 64,940 Kościuszki w Tarnowie 48 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im ,120 Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie 49 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie 46 36, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie 68 68, Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w 64 35,140 Tarnowie 52 Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana ,730 Paderewskiego w Tarnowie 53 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie , Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie 80 79, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie 78 68, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie 97 85, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami 76 71,090 Integracyjnymi w Tarnowie 58 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im ,830 Jana Szczepanika w Tarnowie 59 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie 69 65, Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo 35 35,610 Słyszących w Tarnowie 61 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków 90 87,540 w Tarnowie 62 Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie 75 63, Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego 97 80,230 w Tarnowie 64 Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie 14 13, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Prymasa 39 27,380

34 S t r o n a 33 Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie 66 Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego 41 39, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii ,820 Gierat w Tarnowie 68 Bursa Międzyszkolna w Tarnowie 65 63, Pałac Młodzieży w Tarnowie 85 65, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie 29 30, Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 14 13,070 w Tarnowie 72 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 19 13,750 Ofiar Przemocy 73 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 20 19,000 w Tarnowie 74 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Pogotowie 14 14,000 Opiekuńcze w Tarnowie 75 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza 13 12,400 Korczaka w Tarnowie 76 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom 17 16,500 w Tarnowie 77 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom 8 6,700 w Tarnowie 78 Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta ,500 w Tarnowie 79 Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie 57 55, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 7 6,250 w Tarnowie 81 Zespół Żłobków w Tarnowie , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 7 8,000 Tarnowie 84 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie , Straż Miejska w Tarnowie 63 65, Targowiska Miejskie 37 36, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Tarnowskie Centrum Informacji 10 9, Urząd Miasta Tarnowa ,250 RAZEM: ,185 ZAKŁADY BUDŻETOWE Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie 33 32,080 2 Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w 84 84,000

35 S t r o n a 34 Tarnowie 3 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 12 12,000 RAZEM: ,080 MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Biuro Wystaw Artystycznych-Galeria Miejska w Tarnowie 6 6,000 2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza 60 60,330 Słowackiego w Tarnowie 3 Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 62 60,500 4 Tarnowskie Centrum Kultury 33 29,450 RAZEM: ,280 PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny 79 77,660 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie 2 Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Samodzielny ,180 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie 3 Zespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny ,070 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie RAZEM: ,910 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie 53 52,940 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie ,000 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,250 Sp. z o.o. w Tarnowie 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o ,000 w Tarnowie 5 Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 6 5,250 6 Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ,830 7 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o ,000 RAZEM: ,270 Ogółem zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach powiązanych ,725 Proponuje się zmniejszenie zatrudnienia o 50 %. Osiągnąć to można likwidując zbędne stanowiska i przekształcając jednostki organizacyjne miasta, w tym np. przekształcając część szkół z publicznych na niepubliczne, a część zakładów budżetowych, miejskich

36 S t r o n a 35 instytucji kultury, czy publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zakłady realizujące cele publiczne w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) czy koncesji. DECYZJA 3: Zdynamizowanie działań związanych z promocją przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy. Dotyczy to stref aktywności gospodarczej zarządzanych przez tarnowski Klaster S.A., zarządzający terenami inwestycyjnymi o powierzchni ok. 64 ha, ulokowanymi w 4 Parkach Przemysłowych m.in.; 1. Rozbudowy racjonalnego wykorzystania stref aktywności gospodarczej na nowych terenach, obejmujących Park Przemysłowy Mechaniczne o powierzchni ok. 20 ha. 2. Zmiany funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, których działania są rozproszone i przez nikogo niekoordynowane: 1) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, 2) Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, 3) Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, 4) Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Tarnowie, 5) Powszechna Agencja Handlowa w Tarnowie, 6) Małopolska Izba Rolnicza - Biuro w Tarnowie, 7) Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., 8) Naczelna Organizacja Techniczna - Rada w Tarnowie, 9) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, 10) Punkt Informacyjny FEM (Fundusze Europejskie w Małopolsce) w Tarnowie, 11) Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 12) Biuro Terenowe Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Tarnowie, 13) Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości. 3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Młodych Tarnowian, który będzie wyposażony w instrumenty wspierające tworzenie nowych firm i pomocy dla firm już działających: funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, etc. 4. Przeanalizowanie i wzmocnienie zachęt /ulg inwestycyjnych zachęcających do inwestowania w tarnowskich strefach inwestycyjnych, inwestorów krajowych i zagranicznych. Aktualnie, zgodnie z uchwałami rady Miejskiej w Tarnowie, pomoc publiczna udzielana przez Gminę Miejską Tarnów dotyczy głównie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości. Warunki korzystania z tej pomocy są jednak dosyć restrykcyjne i mało zachęcające. Wymagają bowiem: - zgłoszenia Prezydentowi Miasta Tarnowa zamiaru korzystania ze zwolnienia podatkowego, - dokonania nowej inwestycji, - zatrudnienia nowych pracowników,

37 S t r o n a 36 - podpisania zobowiązania o utrzymaniu nowej inwestycji przez okres 5 lat (duże firmy) lub 3 lat (małe i średnie przedsiębiorstwa), - podpisania zobowiązania o utrzymaniu nowoutworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat (duże firmy) lub 3 lat (małe i średnie przedsiębiorstwa). Wydaje się, iż niezbędne jest wprowadzenie nowych zachęt dla inwestorów i wzmocnienie instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości. DECYZJA 4: Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta, utworzonego przy udziale środków zewnętrznych pochodzących m.in. z Inicjatyw: JASPERS, JEREMI, JESSICA, funduszy inwestycyjnych i funduszy strukturalnych UE Fundusz Rozwoju Miasta działałby poza budżetem miejskim i stanowił zaplecze finansowe do realizacji inwestycji publicznych i komercyjnych, w tym szczególnie działań związanych z rewitalizacją, budową mieszkań socjalnych i komunalnych. Wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii i gospodarkę energetyczną, a także nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami, obejmującego m.in. budową termicznej instalacji odpadów i stacji segregacji odpadów. Działalność Funduszu powiązana byłaby z działalnością instytucji otoczenia biznesu i nowo utworzonym Inkubatorem Przedsiębiorczości Młodych Tarnowian. Fundusz udzielałby nisko oprocentowanych pożyczek, gwarancji, emitował własne obligacje, a także dotował bezzwrotnie z wypracowanego zysku część ważnych publicznie inwestycji, szczególnie związanych z rozwojem aktywności obywatelskiej, czy tworzeniem miejsc pracy dla młodych Tarnowian. Fundusz mógłby także sfinansować budowę kilku tysięcy mieszkań na wynajem, szczególnie dla ludzi młodych, zakładających rodziny lub podejmujących pracę w Tarnowie. DECYZJA 5: Wzmocnienie regionalnego oddziaływania Tarnowa, byłego miasta wojewódzkiego, jako centrum subregionu. W tym obszarze działania należy wykorzystać położenie Tarnowa, jako potencjał naukowy i posiadane tereny inwestycyjne do budowy ponadregionalnego Międzynarodowego Centrum Logistycznego Europa Wschód. Uzyskanie sukcesu w tym zakresie wymaga wypracowania szeregu rozwiązań i udogodnień dla inwestorów międzynarodowych, którzy zainwestowaliby w budowę takiego centrum. Beneficjentami tego centrum byłyby firmy z Polski i Europy Zachodniej, oraz kraje położone na wschodzie, czyli: Ukraina, Białoruś, Rosja i Kazachstan. DECYZJA 6: Nowe przywództwo, nowa jakość zarządzania, nowe kompetencje osób zajmujących kierownicze stanowiska na wszystkich szczeblach zarządzania miastem.

38 S t r o n a 37 Efektem redukcji zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Tarnowa winny być konkursy dla menedżerów, którzy wprowadziliby nową jakość i dynamikę w działalności miejskich instytucji. DECYZJA 7: Utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, w ramach którego przekazanych zostałoby do realizacji przez organizacje obywatelskie ok. 30% 40% zadań publicznych. Centrum koordynowałoby także działania związane z rozszerzeniem funduszu obywatelskiego i aktywności społecznej mieszkańców Tarnowa. Te wszystkie decyzje winny prowadzić do przygotowania 3 WARIANTÓW dotyczących rozwoju Tarnowa: WARIANT I: NIC NIE ROBIMY Wszystko po staremu, kryzys miasta postępuje, jego rozwój znajduje się na równi pochyłej, na której ruchem dominującym jest ruch w dół. Konsekwencją przyjęcia takiego wariantu będzie postępujący upadek miasta, emigracja ludzi młodych, katastrofa finansów miejskich, czyli inaczej powolny upadek miasta. WARIANT II: UMIARKOWANA STABILIZACJA Zatrzymujemy na jakiś czas upadek miasta, próbujemy zmniejszyć koszty zarządzania i administracji miastem o 25%, podejmujemy starania o pozyskanie jak największej ilości funduszy strukturalnych Wprowadzamy nowe rozwiązania w sposób umiarkowany, ostrożny i długookresowy. Zatrzymujemy upadek miasta, trudno powiedzieć jednak na jak długo, bo miasto potrzebuje radykalnych rozwiązań, aby nie tylko zatrzymać swój upadek, ale zacząć kreować nowe wartości prorozwojowe. WARIANT III: IDZIEMY NA CAŁOŚĆ Wykazujemy odwagę i determinację w realizacji kosztów zarządzania i administracji w wysokości, co najmniej 50 %. Wdrażamy nowe rozwiązania, promujemy przedsiębiorczość, zatrzymujemy ludzi młodych w Tarnowie, dając im mieszkania i pracę. W tym wariancie podnosimy wizerunek i markę miasta, tworzymy jego nowe, innowacyjne instrumenty rozwoju. Zatrzymujemy upadek miasta i kreujemy trwały jego rozwój. Po opracowaniu tych 3 WARIANTÓW powinno być przygotowane i przeprowadzone referendum, w którym mieszkańcy Tarnowa winni zdecydować, który wariant rozwoju miasta wybierają. Budżet W przypadku wariantu nie robimy nic nie ma sensu szacowania kosztów i potencjalnych oszczędności, bo takowe nie wystąpią. Miastu grozi przejęcie zarządzania przez komisarza, a co za tym idzie redukcja wszystkich kosztów funkcjonowania miasta w granicach 20 50% budżetu miasta na rok 2014 r.

39 S t r o n a 38 W przypadku wariantu II oszczędności powinny wynosić ok. 20% aktualnych kosztów zarządu i funkcjonowania miasta, które jednak trudno na tym etapie oszacować i wymaga to specjalistycznych analiz. W przypadku wariantu III nastąpi redukcja wydatków na zarządzanie i administrowanie miastem obligatoryjnie o 50% i zmiana filozofii wydatkowania całego budżetu, który w znacznej części będzie finansował inicjatywy obywatelskie. Również w tym przypadku oszacowanie kwot, oszczędności i zmian w poszczególnych kategoriach przychodów i wydatków budżetu wymaga specjalistycznych opracowań. Harmonogram Harmonogram realizacji projektu uzależniony jest od decyzji władz Gminy Miejskiej Tarnów dotyczącej przeprowadzenia referendum, które winno odbyć się równolegle z wyborami samorządowymi planowanymi na październik 2014 r. W przypadku przeprowadzenia referendum w październiku 2014 r. harmonogram wdrożenia projektu uzależniony jest od wyniku referendum. W wariancie I kiedy wynik referendum będzie negatywny - projekt nie będzie realizowany. W pozostałych wariantach projekt winien być wdrożony w roku i kontynuowany w kolejnych latach wg szczegółowego harmonogramu, który winien być wypracowany przez zespół realizacyjny powołany przez nowego prezydenta Tarnowa, wyłonionego w wyborach w październiku 2014 r. Współpraca z mieszkańcami i NGO Zakres komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami zależeć będzie od werdyktu wydanego w trakcie referendum właśnie przez ogół mieszkańców Tarnowa. Projekt zakłada stałą i szeroką komunikację i współpracę z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Tarnowa, łącznie z utworzeniem Centrum Aktywności Obywatelskiej (patrz decyzja 7) i Funduszu Rozwoju Miasta, który funkcjonowałby poza budżetem gminy miasta Tarnów (patrz decyzja 4). W pracach zespołu projektowego wykorzystane zostały dokumenty: 1) Strategia Rozwoju Miasta TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY; 2) RAPORT O STANIE MIASTA 2012.

40 S t r o n a 39 WARSZTATY OBYWATELSKIE OBYWATEL 2.0. DZIAŁAM I POMAGAM 29 listopada 14 grudnia 2013 r. Problem: Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ Prowadzący: Lucyna Krupa Szado prezes zarządu ŚWIATOWID Centrum Kreacji i Kompetencji Sp. z o.o. Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

41 S t r o n a 40 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ Celem warsztatów obywatelskich postawionym przez prowadzącego i moderatora warsztatów obywatelskich w grupie Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ Lucynę Krupę Szado - była kreatywna burza mózgów oraz wypracowanie rozwiązania w formie współpracy obywatelskiej. Uczestnicy cyklu 4. spotkań poznawali nie tylko techniki analizy sytuacji lokalnej, ale także argumentacji i negocjacji, niezbędnych przy obronie własnych pomysłów w kontaktach z ważnymi partnerami samorządowymi, pozarządowymi, grupami nieformalnymi. Cel ten został w pełni osiągnięty, czego dowodem jest bardzo szczegółowo opracowany projekt ebiznes Campu Prolog, a także nawiązanie współpracy między uczestnikami i pozyskanie patronatów honorowych. Na pierwszych zajęciach zastosowano burzę mózgów, podczas której uczestnicy zgłaszali pomysły w zakresie wydarzeń kulturalnych i sportowych, brakujących w kalendarzu tarnowskich imprez. Projektem o największym potencjale zmianotwórczym oraz aktywizującym najszersze kręgi mieszkańców miasta, wybranym przez uczestników poprzez głosowanie, okazał się ebiznes Camp Myśl Działaj Szybuj. Podczas kolejnych warsztatów zastosowano metody marketingowe: analizę otoczenia zewnętrznego oraz analizę potencjału projektu. Na podstawie analiz oraz ankiety przeprowadzonej wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ustalono zakres projektu oraz szczegółowy program konferencji ebiznes Camp Prolog. Przy pracy nad projektem skorzystano z metodologii zarządzania projektem. Powstał wstępny budżet oraz harmonogram realizacji zadań przy konferencji ebiznes Camp Prolog. Efektem warsztatów obywatelskich jest więc: - wypracowanie założeń organizacyjnych, programowych, marketingowych oraz finansowych dla projektu ebiznes Camp Prolog, który stanowi zapowiedź ebiznes Campu Myśl Działaj Szybuj; - nawiązanie współpracy między partnerami społecznymi: Stowarzyszeniem Media Polanie, Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu, Studenckim Kołem Naukowym MANAGER Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; - pozyskanie patronatów honorowych nad projektem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Urzędu Miasta Tarnów.

42 Liczba osób S t r o n a 41 Ankieta Tytuł ebiznes znajomość pojęcia i badania potrzeb edukacyjnych studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Założenia wstępne Badanie przeprowadzono w celu zapoznania się z wiedzą studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na temat ogólnie pojętego e-biznesu oraz chęci udziału w konferencji ebiznes Camp organizowanej przez Stowarzyszenie Media Polanie przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym MANAGER działającym przy Zakładzie Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Badaniem objęto zbiorowość 135 losowo wybranych studentów odbywających naukę na PWSZ w Tarnowie. Dzięki pytaniom ankietowym ustalono, ilu studentów spotkało się już z pojęciem e-biznesu oraz skąd wzięło takie informacje, jakie tematy przygotowane na wyżej wymienioną Konferencje interesują ich najbardziej, jakie wybraliby warsztaty przewidziane na Konferencję oraz jakie inne tematy, zbliżone do głównego tematu spotkania, są dla nich godne uwagi. Charakterystyka zbiorowości na podstawie danych personalnych respondentów. a) W badaniu wzięło udział 88 kobiet (65%) i 47 mężczyzn (35%). Powyższą zależność przedstawia wykres nr 1. Wykres nr Płeć 47 Kobiety Mężczyźni b) Charakterystykę ankietowanych ze względu na wiek przedstawia wykres nr 2.

43 Liczba osób Liczba osób S t r o n a 42 W badaniu wzięło udział: 32 osoby w przedziale wieku od 19 do 20 lat (14%), 93 osoby w wieku od 21 do 22 lat (69%) oraz 10 osób w przedziale wiekowym 23 lata i więcej (7%). Wykres nr wiek lat lata 23 lata i więcej c) Podział badanej społeczności ze względu na miejsce zamieszkania. Zgodnie z wynikami ankiety 88 osób (65%) pochodziło ze wsi, natomiast 46 z miasta (35%), co przedstawia wykres nr 3. Wykres nr Miejsce zamieszkania Wieś Miasto Analiza odpowiedzi udzielanych na pytania ankietowe a) W pierwszym pytaniu ankiety naszym celem było otrzymanie informacji, czy pojęcie e-biznesu jest znane naszym respondentom, a także czy rozumieją jego istotę. 92 osoby (68%) spośród ankietowanych spotkało się z tym aspektem oraz rozumie jego istotę, natomiast 43 osoby (32%) nigdy nie słyszały o e-biznesie. Wynik ten przedstawia wykres nr 4.

44 Liczba osób S t r o n a 43 Wykres nr Tak Nie 0 Pytanie 1 b) W kolejnym pytaniu interesował nas fakt, z jakiego źródła pochodziła informacja na temat pojęcia e-biznesu. Uzyskaliśmy następujące rezultaty: 18 osób (13%) wybrało prasę, 92 osoby (68%) Internet, 41 osób (30%) telewizję, 14 osób (10%) radio i 3 osoby (2%) inne źródło. Niestety, mimo, że zaznaczyliśmy w pytaniu, że odpowiadają na nie osoby, które poprzednio zaznaczyły odpowiedź: TAK, nie zostało to poprawnie zrozumiane i na pytanie nr 2 odpowiedziała cała zbiorowość 135 osób. Wobec powyższego, wyniki, które otrzymaliśmy, nie odzwierciedlają istoty pytania i rzeczywistej sytuacji. Mimo tego, zamieściliśmy je w Tabeli nr 1: Tabela nr 1 Wyszczególnienie Liczba osób Prasa 18 Internet 92 Telewizja 41 Radio 14 Wyszczególnienie Liczba osób Inne 3 c) Jeżeli w poprzednim pytaniu osoby zaznaczyły wariant: Inne, tym razem prosiliśmy o wskazanie jakie dokładnie były to źródła. Wyniki przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2 Wyszczególnienie Liczba osób Książki 1 Poprzez znajomych i warsztaty o tematyce 1 biznesowej Przez roznoszenie ulotek 1

45 Liczba osób S t r o n a 44 d) Kolejne pytanie miało nam udzielić informacji na temat chęci uczestnictwa studentów w dwudniowej Konferencji ebiznes Camp. Okazało się, że 86 osób (64%) wyraziło zainteresowanie udziałem w Spotkaniu, natomiast 49 (36%) nie jest tym zainteresowane. Wyniki przedstawia wykres nr 5. Wykres nr Tak Nie 0 Pytanie 4 e) W kolejny pytaniu wyszczególniliśmy wszystkie tematy referatów przewidzianych na Konferencji i poprosiliśmy respondentów o zaznaczenie tych, w których zechcieliby wziąć udział. Mogli oni zaznaczać więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3 Wyszczególnienie Quo vadis ecommerce? najnowsze trendy w ecommerce. esklep na targach internetowych sprzedaż promocja marka. Biznes zgodnie z prawem Cookies, mailing, regulamin w ecommerce, ect. Wyszczególnienie Projektowanie strategii reklamowej w małej firmie. Liczba osób 18 (13%) 50 (37%) 23 (17%) Liczba osób 47 (35%) Dobry pomysł potrzebuje 49 (36%) pieniędzy o sposobach finansowania commerce. Social media nie tylko dla 14 (10%)

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo