WARSZTATY OBYWATELSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY OBYWATELSKIE"

Transkrypt

1 WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

2 S t r o n a 1 Spis treści Przedmowa... 3 Prezentacja projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam... 4 Idea... 4 Działania... 4 Partnerzy... 5 Warsztaty obywatelskie... 7 Problem: Jak powstrzymać stagnację/upadek Tarnowa?... 9 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Jak powstrzymać upadek/stagnację Tarnowa?...10 OCENA STRATEGII ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY...11 Ocena analizy SWOT w Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa...11 Ocena WIZJI TARNOWA...14 Ocena MISJI TARNOWA...15 Ocena obszarów rozwojowych...15 Ocena stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych wytyczonych w STRATEGII...15 Ocena stopnia realizacji głównych przedsięwzięć określonych dla poszczególnych kierunków rozwoju...17 Ocena źródeł finansowania STRATEGII...26 Decyzje, które należy podjąć w celu powstrzymania upadku Tarnowa...28 Budżet...37 Harmonogram...38 Współpraca z mieszkańcami i NGO...38 Problem: Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ...39 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ...40 Ankieta...41 Prezentacja projektu ebiznes Camp - Prolog...50 Termin...50

3 S t r o n a 2 Miejsce...50 Motto...50 Idea...50 Organizator...51 Współorganizator...51 Patronat honorowy...51 Cele...51 Uczestnicy...52 Wirtualne stoisko...54 Zespół...56 Harmonogram realizacji...57 Problem: Przestrzeń miasta reklama i braki architektoniczne...65 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Przestrzeń miasta...66 Projekty wypracowane w ramach warsztatów obywatelskich Przestrzeń miasta - reklamy i braki architektoniczne...68 Projekt 1: Kantoria, autor: Jakub Tarsa...68 Projekt 2: Plac Targowy, ul. Łazienna, ul. Nadbrzeżna, autor: Daniel Potępa...71 Projekt 3: Lewoskręt, al. Jana Pawła II, Modernizacja pasa w celu usprawnienia dojazdu do os. Zielonego, autor: Daniel Cholewiak...77 Projekt 4: Miejsca parkingowe przy ul. Wilsona, autor: Daniel Cholewiak...80 Harmonogram i budżet dla opracowanych projektów...81

4 S t r o n a 3 Przedmowa Stowarzyszenie Media Polanie prezentuje trzy dokumenty wypracowane przez mieszkańców Tarnowa w ramach WARSZTATÓW OBYWATELSKICH, które odbyły się w dniach 29 listopada 14 grudnia 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Warsztaty obywatelskie są częścią projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizuje Stowarzyszenie Media Polanie wraz z partnerami: Gminą Miasta Tarnów, Małopolskim Forum Współpracy z Polonią, Stichting Pools Podium Scena Polska w Holandii oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. W ramach warsztatów obywatelskich uczestnicy wypracowali w trzech grupach pod okiem ekspertów propozycje rozwiązań lokalnych problemów społecznych, kulturalnych i przestrzennych: GRUPA 1: Jak powstrzymać stagnację/upadek Tarnowa? GRUPA 2: Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ. GRUPA 3: Przestrzeń miasta reklamy i braki architektoniczne. Niniejszy dokument prezentuje ważne obszary zmian w Tarnowie, zasygnalizowane i wypracowane przez mieszkańców miasta. Rozwiązania powinny stanowić istotną mapę intencji obywateli, pomocną przy planowaniu działań związanych z rozwojem miasta w perspektywie finansowej na lata

5 S t r o n a 4 Prezentacja projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam Idea Ideą projektu Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest pobudzenie aktywności obywatelskiej na terenie Małopolski poprzez działania edukacyjne i angażujące obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym i ewolontariatu. W efekcie mieszkańcy województwa będą reagować na problemy lokalne takie jak np. ubóstwo, bezrobocie, dziurawe drogi, brak imprez o określonym charakterze kulturalno-sportowym i rozwiązywać je we współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi. Działania Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam obejmuje pięć segmentów działań: 1) Organizację Festiwalu Obywatel 2.0. Działam i pomagam ( r.) - wykładów i warsztatów na temat społeczeństwa obywatelskiego dla studentów, małopolskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Tarnowa, w ramach trzech dni tematycznych: IDEA wykłady i warsztaty poświęcone inicjatywom obywatelskim w Polsce i Holandii, w tym e-wolontariatowi; MARKETING wykłady i warsztaty na temat promocji w Internecie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe; DZIAŁAM I POMAGAM wykłady na temat form i metod włączania się obywateli w życie publiczne i podejmowania lokalnych inicjatyw obywatelskich. 2) Organizację cyklu 6. warsztatów w dniach , 6,7,13, r. dla 60 mieszkańców Tarnowa z udziałem władz samorządowych na temat realizacji inicjatyw obywatelskich w zakresie polityki społecznej, zagospodarowania przestrzennego oraz produktów sportowych, kulturalnych, turystycznych metodą partycypacji społecznej we współpracy z Urzędem Miasta. 3) Organizację konferencji prasowej w dniu r. z udziałem władz samorządowych, podczas której nastąpi przekazanie Prezydentowi Miasta Tarnowa wypracowanych przez mieszkańców Tarnowa dokumentów strategicznych oraz rozpoczęcie Międzynarodowych Targów Internetowych Obywatel 2.0. Działam i pomagam. 4) Organizację Międzynarodowych Targów Internetowych Obywatel 2.0. Działam i pomagam na w dniach r. adresowanych do młodych Internautów, potencjalnie zainteresowanych ewolontariatem.

6 S t r o n a 5 5) Organizację konferencji prasowej podsumowującej efekty projektu, połączonej z odsłonięciem plansz umieszczonych na Rynku w Tarnowie na okres 1 miesiąca, prezentujących aktywność obywatelską uczestników projektu. Partnerzy Stowarzyszenie Scena Polska (Stichting Pools Podium) działa w Holandii od 1992 roku. Organizując imprezy dla środowiska polonijnego dba o pielęgnację kultury i języka polskiego. Imprezy organizowane przez Scenę Polską są również skierowane do szerokiego kręgu odbiorców zagranicznych, zwłaszcza Holendrów. Przez promocję kultury polskiej zwiększa się także zainteresowanie turystyką do Polski. Imprezy Sceny Polskiej odbywają się w wynajmowanych, profesjonalnych salach teatralnych i koncertowych. Głównym źródłem finansowania imprez przez wiele lat była publiczność i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Nie jest łatwo działać tego typu organizacjom, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy społeczników organizacja nadal działa i planuje kolejne imprezy. Najważniejsze to organizacja przedstawień teatralnych i festiwali kina polskiego. Stowarzyszenie wydaje własny kwartalnik pt. Scena Polska, w którym m.in. opisuje organizowane wydarzenia kulturalne oraz popularyzuje twórczość polonijnych pisarzy. Stowarzyszenie Scena Polska oraz redakcja kwartalnika działają w oparciu o pracę społeczną grupy entuzjastów przy wsparciu stałej publiczności. Rosnąca komercjalizacja życia, internet i konkurencja innych imprez nie są zagrożeniem dla istniejącej ponad 20 lat organizacji. Są wezwaniem do jeszcze ambitniejszej działalności. Gmina Miasta Tarnów Tarnów to druga, co do wielkości aglomeracja Małopolski zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Jedną z najmocniejszych stron miasta jest jego położenie - na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków handlowych. Przez Tarnów przebiega najdłuższa w Polsce autostrada A4, polski odcinek międzynarodowej trasy E40. Tarnów jest istotnym ośrodkiem gospodarczym, zwłaszcza w branży chemicznej, maszynowej, budowlanej oraz spożywczej. O atrakcyjności miasta świadczy również dobry klimat dla inwestycji. Miasto posiada wieloletnie tradycje przemysłowe i gospodarcze, rozwinięte szkolnictwo zawodowe i wyższe. Dużym walorem pozostaje kapitał ludzki i prorozwojowe nastawienie władz lokalnych. Potwierdzeniem profesjonalizmu i kompetencji Tarnowa są wyróżnienia i nagrody. Tarnów to m.in. kilkukrotny laureat Tytułu Lidera Małopolski, laureat Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, odznaczony Flagą Honorową Rady Europy. Wreszcie Tarnów to miejsce licznych imprez o charakterze gospodarczym, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Forum Inwestycyjne organizowane w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy czy Międzynarodowe Spotkanie na temat Bezpieczeństwa Chemicznego.

7 S t r o n a 6 Tarnów inwestycyjny - to nie tylko określenie oddające kierunek rozwoju miasta, ale przede wszystkim szeroka aktywność samorządu oraz podmiotów sektora prywatnego. Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej; przebiegająca przez miasto nowo otwarta autostrada A4 przyciągająca nowych inwestorów, to tylko niektóre z atutów Tarnowa, które w zamyśle władz lokalnych wpłyną na stworzenie atrakcyjnych obszarów do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Funkcjonujące w mieście duże zakłady przemysłowe, takie jak: Grupa Azoty, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Tamel S.A., Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Tauron Dystrybucja S.A., są jednocześnie największymi pracodawcami i płatnikami podatków w regionie. To także sprawdzeni partnerzy, którzy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu dbają o rozwój Tarnowa. Zapraszamy do inwestowania w naszym mieście. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie prowadzi kształcenie na poziomie licencjackim i inżynierskim na 16 kierunkach: filologia polska, filologia (angielska, germańska, romańska), matematyka, chemia, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria materiałowa, administracja, ekonomia, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, grafika i wzornictwo. Prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Organizuje studia podyplomowe oraz prowadzi studia pomostowe dla pielęgniarek. Uczelnia prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminów wstępnych. Na pierwszym roku studiów prowadzi zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów ścisłych. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kursów językowych, a dla kandydatów na I rok filologii obcych proponuje kursy przygotowawcze. PWSZ w Tarnowie jest ośrodkiem certyfikującym znajomość języka włoskiego CELI i CIC oraz Wewnętrznym Ośrodkiem Egzaminacyjnym British Council i University of Cambridge. Na terenie uczelni działają liczne kluby i organizacje studenckie. PWSZ współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami w ramach umów dwustronnych oraz programów UE. Uczelniane Biuro Karier proponuje studentom i absolwentom m.in. doradztwo indywidualne w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy oraz prowadzi badania i analizy lokalnego rynku pracy. Tarnowska PWSZ przygotowuje i realizuje projekty unijne. Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zostało powołane z inicjatywy dziennikarzy pracujących w kraju i poza jego granicami, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i gospodarczych, twórców kultury i działaczy polonijnych. Celem Stowarzyszenia jest:

8 S t r o n a 7 handlowych i inwestycyjnych firm polonijnych, krajowych i zagranicznych, a także samorządów gmin, powiatów i województw, krajowymi, polonijnymi i zagranicznymi, ocji polskiego dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie jest organizatorem Światowego Forum Mediów Polonijnych, którego zadaniem jest wykorzystanie mediów polonijnych do budowy więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy środowiskami Polonii a krajem. Promocja ofert samorządów gmin i powiatów, promocja polskich firm w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów jest jednym ze strategicznych zadań Stowarzyszenia. Warsztaty obywatelskie W dniach 29 listopada 14 grudnia odbył się cykl 6. spotkań warsztatowych dla mieszkańców Tarnowa. Podczas zajęć uczestnicy wypracowali w grupach pod okiem eksperta rozwiązania lokalnych problemów społecznych, kulturalnych, przestrzennych: Grupa 1. Problem Jak powstrzymać stagnacją/upadek Tarnowa? Prowadzący: Stanisław Lis, prezes zarządu, Stowarzyszenie Media Polanie. Grupa 2. Problem Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ. Prowadzący: Lucyna Krupa Szado, prezes zarządu ŚWIATOWID Centrum Kreacji i Kompetencji Sp. z o.o. Grupa 3. Problem Przestrzeń miasta reklamy i braki architektoniczne Prowadzący: Łukasz Jewuła, plastyk, Urząd Miasta Tarnowa.

9 S t r o n a 8 Plan warsztatów zakładał uczestnictwo 20 osób w każdej z utworzonych grup. Mieszkańcy Tarnowa mogli zgłosić problemy, które dostrzegają w lokalnym otoczeniu. W trakcie pierwszych zajęć wybrano zagadnienia uznane za najistotniejsze przez większość. Następne spotkania poświęcono analizie aspektów, które należy uwzględnić przy projektowaniu rozwiązań w obszarze kultury, przestrzeni miasta, problemów społecznych. Każdy warsztat trwał 2 godziny. W trakcie pracy prowadzący korzystali z narzędzi motywacyjnych, organizacyjnych i wspierających kreatywność uczestników tj. burza mózgów, tworzenie makiet z elementów trwałych, dyskusja, praca w grupach, storytelling, analiza SWOT, bilans korzyści.

10 S t r o n a 9 WARSZTATY OBYWATELSKIE OBYWATEL 2.0. DZIAŁAM I POMAGAM 29 listopada 14 grudnia 2013 r. Problem: Jak powstrzymać stagnację/upadek Tarnowa? Prowadzący: Stanisław Lis, prezes zarządu stowarzyszenia Media Polanie Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

11 S t r o n a 10 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Jak powstrzymać upadek/stagnację Tarnowa? Celem przyjętym przez prowadzącego i moderatora warsztatów Stanisława Lisa było wypracowanie projektu o charakterze i wymiarze publicznym i dotyczącego aktualnej sytuacji Gminy Miejskiej Tarnów. Przygotowany projekt w pełni ten cel spełnia. Uczestnicy: mieszkańcy Tarnowa, studenci, przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO. Łącznie w sześciu warsztatach wzięło udział 151 osób, wg list obecności. Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu różnych metod. Metodą wyjściową była burza mózgów, w trakcie której zgłoszono 16 różnych propozycji tematów - przedmiotów warsztatów. Po dyskusji zdecydowano, iż najbardziej ciekawy i związany z aktualną sytuacją w Tarnowie jest problem postępującego upadku i stagnacji Tarnowa. Następnie zastosowana została metoda analiza dokumentów połączona z analizą SWOT dotyczącą aktualnych sytuacji, pozytywów, negatywów, zagrożeń i szans rozwojowych Gminy Miejskiej Tarnów do roku W trakcie warsztatów wykorzystywano metodę inscenizacji, dyskusje okrągłego stołu, a także formy prac grupowych. Stałą metodą obowiązującą w trakcie całych warsztatów była dyskusja z przesłaniem konsensusu przy rozstrzyganiu dyskusyjnych problemów. W kwestiach spornych stosowano metodę głosowania. O wyborze rozwiązania, czy oceny decydowała większa ilość głosów. Metoda dyskusji była przez wszystkie warsztaty połączona z ewaluacją i monitoringiem, tak aby kolejne uzgodnienia nie były sprzeczne z wcześniejszymi i prowadziły konsekwentnie do wypracowania optymalnych, akceptowalnych przez większość uczestników warsztatów rozwiązań. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników warsztatów miał 7 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag, propozycji i rozwiązań do projektów. Kilka takich propozycji zostało zgłoszonych i uwzględnionych w projekcie dotyczących np. utworzenia Centrum Aktywności Obywatelskiej.

12 S t r o n a 11 OCENA STRATEGII ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Ocena analizy SWOT w Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa MOCNE STRONY Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie Bogata oferta edukacyjna i dobre wyniki egzaminów zewnętrznych na wszystkich poziomach kształcenia Niższe koszty życia w porównaniu do najbliższych ośrodków wojewódzkich Kompaktowość miasta wielkość miasta przyjazna dla mieszkańca Lokalny patriotyzm Usługi medyczne na wysokim poziomie Tradycje gospodarcze /przemysłowe Stan bezpieczeństwa Systematyczne doskonalenie systemu zarządzania miastem Zmiana jakościowa infrastruktury miasta Imprezy gospodarcze i kulturalne o wysokiej randze Wysokiej jakości usługi komunalne Bezpieczeństwo energetyczne dostępność wysokiej jakości mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) Doskonały dostęp do Internetu Tradycje sportowe żużel Bogate tradycje historyczne i wielokulturowość miasta Wybitne osobowości związane z Tarnowem Specjalna strefa ekonomiczna Istnienie systemu wspierającego powstawanie nowych firm RAZEM: SŁABE STRONY Wysoka migracja suburbanizacja wpływająca na zmniejszenie się liczby ludności w Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie

13 S t r o n a 12 SŁABE STRONY Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie granicach miasta Niski udział przemysłów/przedsiębiorstw wysokiej technologii Brak wolnych terenów i atrakcyjnych powierzchni biurowych dla rozwoju gospodarczego Mało konurencyjne zróżnicowanie rynku pracy Wewnętrzny układ drogowy wynikający z historycznego układu urbanistycznego Niedobór miejsc parkingowych Lokalny rynek pracy zależny od dużych pracodawców Brak uzbrojonych w infrastrukturę drogową terenów pod budownictwo mieszkaniowe Niewystarczające dostosowanie struktury kształcenia do branż przyszłościowych Niewystarczający system odprowadzenia wód opadowych Niezadowalający stan infrastruktury ochrony przed powodzią Niewystarczająca liczba centrów wspierających kreatywność i aktywność przedsiębiorczą mieszkańców (typu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastery) Brak możliwości budowy miejsc parkingowych na istniejących starych osiedlach Niedostateczne dostosowanie oferty placówek kulturalnych do potrzeb turystycznych Niedobór miejsc noclegowych o wysokim standardzie RAZEM: SZANSE Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, szczególnie na kierunku wschód-zachód Bliskość ośrodków wojewódzkich Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie

14 S t r o n a 13 SZANSE Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie Rozwijająca się gospodarka odpadami Rozwój kształcenia akademickiego Rosnący popyt na wybrane specjalistyczne usługi medyczne Rozwój nowoczesnych technologii Rosnąca aktywność obywatelska Bliskość atrakcji turystycznych: Kraków, Beskidy, Bieszczady Zapotrzebowanie na kształcenie artystyczne Dostępność finansowania unijnego RAZEM: ZAGROŻENIA Bliskość dużych ośrodków absorbujących kapitał inwestycyjny i ludzki z Tarnowa Odpływ firm i instytucji z miasta centralizacja Odpływ mieszkańców do obszarów podmiejskich Konkurencja ze strony innowacyjnej gospodarki Niedogodne połączenie komunikacyjne w kierunku północ-południe, w szczególności z centralnymi regionami kraju Rosnąca konkurencyjność okolicznych centrów akademickich: Krakowa, Rzeszowa i Nowego Sącza Możliwe znaczne obciążenie układu komunikacyjnego miasta wynikające z połączenia z autostradą oraz systematycznego wzrostu liczby pojazdów Restrykcyjna polityka ochrony zabytków Ograniczona współpraca okolicznych samorządów w zakresie wspólnej promocji gospodarczej Spadek atrakcyjności miasta jako miejsca wybieranego do prowadzenia działalności Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie

15 S t r o n a 14 ZAGROŻENIA Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie naukowej przez kadrę naukową (związany ze zmiana przepisów) Możliwość zatapiania terenów miasta z powodu przepełnienia systemu odprowadzającego wody opadowe RAZEM: Ocena WIZJI TARNOWA WIZJA Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie TARNÓW miasto komfortu i rozwoju, pomnażające bogactwa AKTYWNY ROZWÓJ GOSPODARCZY Tarnów 2020, to miasto systematycznie podnoszące swoją atrakcyjność inwestycyjną, wykorzystujące szanse płynące z otoczenia, aktywnie przyciągające inwestorów i wspierające przedsiębiorczość swoich mieszkańców. KOMFORTOWY KOMFORT ŻYCIA Tarnów 2020, to miasto oferujące swoim mieszkańcom wysoki standard oczekiwanych usług, miasto przyjazne rodzinie, miasto sprzyjające aktywności obywatelskiej, dające szanse osobistego autorozwoju. SILNY REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE Tarnów 2020, to miasto posiadające mocną pozycję w regionie, zwiększające powiązania ze swoim obszarem funkcjonalnym, w sposób partnerski współpracujące z otaczającymi go samorządami. RAZEM:

16 S t r o n a 15 Ocena MISJI TARNOWA MISJA Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie Misją władz samorządowych Tarnowa jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz podnoszenie poziomu życia w mieście, poprzez świadczenie nowoczesnych usług i wspieranie rozwoju. RAZEM: Ocena obszarów rozwojowych OBSZARY ROZWOJOWE Trafnie trafnie SKALA OCEN Trudno powiedzieć nietrafnie Nietrafnie OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE RAZEM: Ocena stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych wytyczonych w STRATEGII CELE STRATEGICZNE OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY CEL STRATEGICZNY: TARNÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE, INNOWACYJNY, WSPIERAJĄCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1.1. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej 1.2. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy 1.3. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa 1.4. Zwiększanie rozpoznawalności Tarnowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powied zieć źle Źle Bardzo źle

17 S t r o n a 16 CELE STRATEGICZNE Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powied zieć źle Źle Bardzo źle OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA CEL STRATEGICZNY: TARNÓW KOMFORTOWY, PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCA 2.1. Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej 2.5. Troska o środowisko naturalne 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE CEL STRATEGICZNY: TARNÓW CENTRUM USŁUG PONADLOKALNYCH 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego i ponadlokalnego 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych 3.3. Tarnów regionalne centrum czasu wolnego 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta 3.5. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru miasta 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim RAZEM: Ocena ta była dokonana na podstawie analizy głównych przedsięwzięć, przypisanych do poszczególnych celów operacyjnych.

18 S t r o n a 17 Ocena stopnia realizacji głównych przedsięwzięć określonych dla poszczególnych kierunków rozwoju GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU: 1.1. Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej: Uruchomienie SAG w rejonie zakładów Mechanicznych oraz terenów do nich przyległych Uruchomienie SAG w rejonie ul. Niedomickiej Uruchomienie SAG w rejonie ul. Czystej Podniesienie standardu obsługi inwestorów utworzenie w strukturze administracji instytucji Indywidualnego Opiekuna Inwestora Przygotowanie terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem pod rozwój inwestycji wysokich technologii 1.2. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy: Rozwój instrumentów wspierających powstawanie nowych MSP (np. celowe fundusze start-up, inkubatory przedsiębiorczości, akademicki inkubator przedsiębiorczości itp.) Realizacja projektów kształtujących i promujących postawy przedsiębiorczości wśród tarnowskiej młodzieży Utworzenie parku naukowotechnologicznego Info-Tech-Med. Zintegrowanie miejskiego systemu informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą Wdrożenie nowoczesnych form współpracy oraz organizacja cyklicznych spotkań w obrębie Złotego trójkąta : biznes, nauka i administracja Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

19 S t r o n a 18 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa Kontynuacja budowy połączenia węzła Krzyż autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 977 Modernizacja drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie) Modernizacja ciągu ulic Spokojna Elektryczna Poprawa parametrów dojazdowych dróg łączących węzeł Wierzchosławice autostrady A4 z miejskimi SAG Przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej dla lotniska lokalnego Utrzymanie połączeń kolejowych do SAG Wsparcie przedsięwzięć związanych z transportem bimodalnym Prowadzenie działań na rzecz budowy wschodniej obwodnicy miasta 1.4. Zwiększenie rozpoznawalności Tarnowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu Wykreowanie i promocja marki wysokiej jakości produktów z Tarnowa Organizacja wydarzeń gospodarczych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym (konferencje, warsztaty, seminaria itp.) Przygotowanie i promocja wspólnej oferty inwestycyjnej Subregionu Tarnowskiego Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i mediami branżowymi OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU: 2.1. Tworzenie kreatywne przestrzeni dla realizacji celów społecznych Wdrożenie funduszu nagród dla osób uzdolnionych Promocja wolontariatu i pracy w organizacjach pozarządowych Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

20 S t r o n a 19 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększenie efektywności zadań miejskich realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych Organizacja projektów promujących indywidualną kreatywność i rozwój Promocja twórczości i osiągnięć mieszkańców Tarnowa Wspieranie organizacyjne i finansowe wartościowych inicjatyw mieszkańców Popularyzacja historii miasta wśród jego mieszkańców Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury Współpraca z klubami sportowymi w zakresie naboru i selekcji sportowych talentów Rozwój szkolnictwa o wysokiej jakości kształcenia, w tym w sektorze niepublicznym (m.in. utworzenie niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej i liceum akademickiego) Optymalizacja sieci szkół Zwiększenie efektywności systemu premiowania wyników nauczania w placówkach oświatowych Promowanie stylu życia opartego o samorozwój i wiedzę Moda na wiedzę 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta Modernizacja i rozwój bazy materialnej tarnowskich szkół i placówek oświatowych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Utworzenie rekreacyjnej atrakcji botanicznej Ponadregionalne Centrum Sportowo- Rekreacyjne Amfiteatr Ponadregionalne Centrum Sportowo- Rekreacyjne Hala Widowiskowo-Sportowa Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

21 S t r o n a 20 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA rejonie Góry św. Marcina Modernizacja obiektów sportoworekreacyjnych w Mościcach Rozwój terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego Budowa nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w północno-wschodniej części miasta Poprawa infrastruktury największych tarnowskich osiedli Rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego dla potrzeb BWA i ekspozycji Panoramy Siedmiogrodzkiej Przebudowa placu handlowego Burek Rewitalizacja i aktualizacja Lokalnych Programów Rewitalizacji kontynuacja projektów i rewitalizacja obszaru Mościc Rewitalizacja terenów przylegających do dworca PKP od strony południowej Opracowanie i wdrożenie księgi wizualizacji reklam na terenie Starego Miasta Rewitalizacja i rekompozycja istniejących skwerów i zieleńców Zabezpieczenie w planach zagospodarowania miasta nowych terenów na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego Wspieranie społecznego budownictwa czynszowego Budowa Centrum Administracyjnego 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich Zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (Platforma Zintegrowanych e-usług) Rozbudowa systemu wspierającego zarządzanie oświatą i usługami Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

22 S t r o n a 21 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA edukacyjnymi w Tarnowie (EduNet2) Wdrożenie nowoczesnych instrumentów zarządzania administracja Urząd Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej Rozwój biblioteki cyfrowej Rozwój miejskiego monitoringu cyfrowego Wdrożenie inteligentnych systemów sterowania ruchem Optymalizacja zużycia energii w budynkach (inteligentne opomiarowanie smart metering ) Prowadzenie edukacji cyfrowej, w szczególności dla dorosłych Budowa archiwum cyfrowego 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej Wprowadzenie nowoczesnego i komfortowego taboru komunikacji zbiorowej Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów oraz zmiana systemu zarządzania miejscami parkingowymi Modernizacja osiedlowa infrastruktury drogowej Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, z wykorzystaniem inteligentnych systemów sterowania ruchem Budowa połączenia ul. Ks. Sitki Szujskiego Budowa systemów parkuj i jedź (park and ride) Integracja z wojewódzkim systemem transportu zbiorowego Przygotowanie analizy wykonalności dla projektu związanego z nowoczesnymi formami transportu na obszarze miasta Rozwój oferty komunikacji zbiorowej na tereny okolicznych gmin 2.5. Troska o środowisko naturalne Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

23 S t r o n a 22 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Powołanie (lub określenie zasad funkcjonowania) jednostki do realizowania nowych zadań z zakresu gospodarki odpadami Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami obejmującego m.in.: - budowę instalacji termicznej utylizacji odpadów - budowę stacji segregacji odpadów Wprowadzenie rozwiązań ograniczających niską emisję i wykorzystujących alternatywne źródła energii Prowadzenie edukacji ekologicznej i promocja zachowań pro-ekologicznych Minimalizacja zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa bezpieczeństwa społecznego: 1) Tarnów bez barier działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2) tworzenie zasobu mieszkań socjalnych i chronionych 3) rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi 4) budowa domu dla bezdomnych 5) rozwój rodzinnych form opieki zastępczej, środowiskowych form wsparcia oraz systemu pomocy dla rodzin wielodzietnych 6) utworzenie domu pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych 7) utworzenie stacjonarnego hospicjum 8) utworzenie zakładu opiekuńczoleczniczego Przygotowanie i wdrażanie systemu przejęcia i odprowadzania wód opadowych Przygotowanie i realizacja programu przeciwpowodziowego Źle Bardzo źle

24 S t r o n a 23 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie gotowości ratowniczej, w szczególności straży i policji Działania na rzecz powstania Komisariatu Policji Tarnów Wschód Prowadzenie edukacji promującej bezpieczeństwo OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE KIERUNKI POLITYKI ROZWOJU: 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego i ponadlokalnego Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Plastycznych Centrum Edukacji Artystycznej Rozbudowa bazy Zespołu Szkół Muzycznych Rozbudowa bazy Zespołu Szkół Budowlanych (Centrum Edukacji Budowlanej) Wspieranie aktywności Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego Realizacja projektów z zakresu kształcenia zawodowego Utworzenie wyższej szkoły artystycznej Utworzenie centralnej biblioteki miejskoakademickiej Powstanie Tarnowskiego Centrum Cyfrowego Wspieranie działań na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej i rozbudowy kampusu studenckiego Promocja i popularyzacja matury międzynarodowej 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych Utworzenie ośrodków regionalnych: - Centrum Kardiologicznego - Centrum Psychiatrii - Centrum Onkologii Realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

25 S t r o n a 24 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowa tarnowskiej części Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej Rozbudowa systemów informatycznych w placówkach ochrony zdrowia, wdrożenie elektronicznych usług medycznych (e-health) Wypracowanie optymalnego modelu lecznictwa stacjonarnego Rozwój infrastruktury dla telemedycyny 3.3. Tarnów regionalne centrum czasu wolnego Organizacja festiwali: filmowego, teatralnego, muzycznego i sztuk interdyscyplinarnych Organizacja wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym Organizacja wydarzeń sportowych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym Wzmocnienie tarnowskiego sportu poprzez oddziaływanie na podnoszenie jakości zarządzania i pozycje w klasach rozrywkowych Przygotowanie atrakcyjnej weekendowej oferty kulturalno-rozrywkowej 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta Stworzenie atrakcji turystycznej związanej z hasłem Tarnów Polski Biegun Ciepła Rozwój multimedialnych form prezentacji miasta oraz identyfikacja wizualna atrakcji turystycznych Tarnowa Rozwój szlaków tematycznych (np. modernizm) Wpisanie obiektów Tarnowa na listę Pomników Historii Wykorzystanie postaci wybitnych Tarnowian do promocji Polski Promocyjne wykorzystanie potencjału miast partnerskich ambasadorzy Tarnowa Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle Źle Bardzo źle

26 S t r o n a 25 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poszerzenie form prezentacji bogatych tradycji wielokulturowości miasta Utworzenie atrakcji turystycznej związanej z tradycjami gospodarczymi Tarnowa Multimedialne formy prezentacji zbiorów tarnowskich muzeów i nekropolii, w tym żydowskiej Rewitalizacja stanu nawierzchni płyty rynku Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć 3.5. Zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta Wypracowanie atrakcyjnej i różnorodnej oferty aglomeracyjnej w zakresie kultury, rozrywki, edukacji, ochrony środowiska, transportu Koordynacja i współdziałanie z okolicznymi gminami przy realizacji projektów infrastrukturalnych o znaczeniu istotnym dla aglomeracji Racjonalizacja kosztów świadczenia usług publicznych przez spółki i miejskie jednostki organizacyjnej dla mieszkańców aglomeracji Przygotowanie i wdrożenie porozumień międzynarodowych w obszarze aglomeracji dotyczących ścisłej współpracy gospodarczej, administracyjnej i promocyjnej 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim Opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu współpracy w obszarach: 1) rozwoju gospodarczego, 2) bezpieczeństwa i ochrony przed klęskami żywiołowymi, 3) tworzenia planów rozwojowych i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, 4) promocji oferty turystycznej Przygotowanie założeń wspólnej polityki, miejskiej i powiatowej, w zakresie: 1) szkolnictwa wyższego źle Źle Bardzo źle

27 S t r o n a 26 GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Bardzo dobrze Dobrze OCENA STOPNIA REALIZACJI dobrze Trudno powiedzieć źle 2) ponadlokalnych usług medycznych RAZEM: Źle Bardzo źle Ocena źródeł finansowania STRATEGII OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY Kierunki polityki rozwoju Przewidywane źródła finansowania Trafnie trafnie 1.1.Rozwój miejskich stref aktywności gospodarczej 1.2.Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy 1.3.Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Tarnowa 1.4.Zwiększanie rozpoznawalności Tarnowa, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia biznesu Kierunki polityki rozwoju 2.1. tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych 2.2. Zwiększanie atrakcyjności lokalnej infrastruktury Środki własne GMT, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne OBSZAR II KOMFORT ŻYCIA Przewidywane źródła Trafnie finansowania Środki własne GMT, środki prywatne, środki budżetu państwa Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program trafnie Trudno powiedzieć Trudno powiedzieć Nietrafnie Nietrafnie Nietrafnie Nietrafnie

28 S t r o n a 27 społecznej i estetyki miasta 2.3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług miejskich 2.4. Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej 2.5. Troska o środowisko naturalne 2.6. Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Kierunki polityki rozwoju 3.1. Rozwój kształcenia akademickiego i ponadlokalnego 3.2. Stworzenie nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznyc operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, regionalny program operacyjny, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, regionalny program operacyjny, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne OBSZAR III REGIONALNE ODDZIAŁYWANIE Przewidywane źródła finansowania Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program Trafnie trafnie Trudno powiedzieć Nietrafnie Nietrafnie

29 S t r o n a 28 h usług medycznych i profilaktycznych 3.3. Tarnów regionalne centrum czasu wolnego 3.4. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta 3.5. Zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta 3.6. Intensyfikacja współpracy z Powiatem Tarnowskim operacyjny, fundusze europejskie, środki budżetu państwa, krajowe programy operacyjne Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny Środki własne GMT, środki prywatne, regionalny program operacyjny, środki budżetu państwa Środki własne GMT Środki własne GMT, środki powiatu RAZEM: Nie ma możliwości dokonania trafności lub nietrafności oceny źródeł finansowania kierunków polityki rozwoju w żadnym z trzech obszarów strategicznych, ze względu na bardzo ogólnikowy i nieprecyzyjny charakter wskazywanych źródeł finansowania. Strategia nie zawiera ponadto żadnej konkretyzacji projektów strategicznych, które miałyby być realizowane w poszczególnych obszarach, zarówno przez Gminę Miejską Tarnów, jak i korzystających ze Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, nie wspominając już o Inwestorach krajowych i zagranicznych. Strategia nie zawiera także żadnej metodologii oceny wskaźnikowej realizacji celów strategicznych i operacyjnych w poszczególnych obszarach strategicznych. Decyzje, które należy podjąć w celu powstrzymania upadku Tarnowa DECYZJA 1: Wypracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa na lata , ze względu na fakt, iż aktualna strategia jest dokumentem, który w żaden sposób nie definiuje perspektyw rozwojowych miasta, a przede wszystkim jest niezgodny z dokumentami strategicznymi, które obowiązują w latach tj.: STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO ;

30 S t r o n a 29 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA MAŁOPOLSKA 2020 NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ; i innymi dokumentami strategicznymi. Strategia ta winna być zsynchronizowana z nowo opracowywanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz nową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. Niezbędne jest bowiem zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, czyli: ROZWÓJ PRZESTRZENNY + ROZWÓJ GOSPODARCZY + ROZWÓJ SPOŁECZNY. Strategia winna zdefiniować główne zadania strategiczne i zawierać inżynierię finansową, uwzględniającą możliwości finansowe budżetu miasta i zewnętrznych dostępnych instrumentów finansowych. Przy finansowaniu rozwoju miasta, zarówno w ramach inwestycji publicznych, jak i realizowanych przy udziale kapitału prywatnego oraz w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej do wykorzystania są m.in. następujące instrumenty finansowe: 1) Fundusze UE ; 2) Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ; 3) Instrumenty NMF i EOG ; 4) Programy krajowe: PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, edukacja, rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, Pomoc techniczna; 5) Fundusze UE bezpośrednio dostępne z Brukseli : Program COSME, duże projekty infrastrukturalne, pomoc bezzwrotna na programy kluczowe, Program KREATYWNA EUROPA, Program ERAZMUS; 6) Finansowanie społecznościowe CF Crowdfounding; 7) Programy Wspólnotowe UE: AGIS współpraca w zakresie sądownictwa i ścigania przestępstw, CPFI obrona cywilna, przeciwdziałanie klęskom naturalnym, CIP wsparcie przedsiębiorczości małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje, konkurencyjność przemysłu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, technologie ochrony środowiska i inteligentna energia, KONSUMENT ochrona konsumentów, CUSTOMS współpraca w zakresie polityki celnej, PROGRAM KULTURA PROJEKTY KULTURALNE, econtentplus rozwój społeczeństwa informacyjnego, EUROPA DLA OBYWATELI współpraca europejska, społeczeństwo obywatelskie, ERASMUS MUNDUS współpraca uczelni wyższych, FISCALIS podatki, VII PROGRAM RAMOWY badania i rozwój technologiczny, PRAWA PODSTAWOWE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, IDABC administracja, KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE edukacja, LIFE+ ochrona środowiska, MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU projekty młodzieżowe, MARCO POLO II transport, MEDIA polityka audiowizualna, PROGRESS polityka społeczna, PUBLIC HEALTH zdrowie publiczne, SAFER INTERNET PLUS bezpieczny Internet, SECURITY AND SAFEGUARDING

31 S t r o n a 30 LIBERTIES przeciwdziałanie przestępczości oraz terroryzmowi, SOLIDARITY AND MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS polityka migracyjna. 8) Krajowe środki publiczne; 9) Zagraniczne środki publiczne; 10) Programy bilateralne; 11) Fundacje krajowe; 12) Fundacje zagraniczne; 13) Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP; 14) Obligacje komunalne; 15) Fundusze inwestycyjne; 16) Fundusze Venture Capital; 17) Inicjatywy Wspólnotowe: JESSICA, JASPERS, JEREMI; 18) Koncesje; 19) Outsorcing; 20) Leasing zwrotny; 21) Anioły Biznesu; 22) Gwarancje bankowe; 23) Akredytywy; 24) Fundusze luksemburskie. DECYZJA 2: Redukcja kosztów zarządzania miastem i funkcjonowania administracji, w tym redukcja zatrudnienia o 50% zarówno w Gminie Miejskiej Tarnów, jak i we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Aktualnie w samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach powiązanych ogółem jest zatrudnionych osób, w tym w samym Urzędzie Miasta Tarnowa 439 osób. Poniżej prezentujemy wykaz jednostek organizacyjnych i jednostek powiązanych wraz z wielkością zatrudnienia wg stanu na dzień r. JEDNOSTKI BUDŻETOWE Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 26 22,790 w Tarnowie 2 Przedszkole Publiczne Nr 3 w Tarnowie 21 19,380 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 w Tarnowie 15 12,650 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 w Tarnowie 21 20,120 5 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Tarnowie 25 24,050 6 Przedszkole Publiczne Nr 7 w Tarnowie 19 17,390 7 Przedszkole Publiczne Nr 8 Pod Stokrotką w Tarnowie 44 42,510 8 Przedszkole Publiczne Nr 12 w Tarnowie 29 27,920 9 Przedszkole Publiczne Nr 13 w Tarnowie 21 19, Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 33 29,560

32 S t r o n a 31 w Tarnowie 11 Przedszkole Publiczne Nr 15 w Tarnowie 20 19, Przedszkole Publiczne Nr 17 w Tarnowie 32 31, Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami 40 39,680 Integracyjnymi w Tarnowie 14 Przedszkole Publiczne Nr 19 w Tarnowie 26 24, Przedszkole Publiczne Nr 20 w Tarnowie 25 23, Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie 24 22, Przedszkole Publiczne Nr 24 w Tarnowie 32 30, Przedszkole Publiczne Nr 26 w Tarnowie 28 25, Przedszkole Publiczne Nr 27 w Tarnowie 14 12, Przedszkole Publiczne Nr 29 im. Marii Konopnickiej 27 24,760 w Tarnowie 21 Przedszkole Publiczne Nr 31 w Tarnowie 29 27, Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie 39 36, Przedszkole Publiczne Nr 33 w Tarnowie 27 25, Przedszkole Publiczne Nr 34 w Tarnowie 48 47, Przedszkole Publiczne Nr 35 z Oddziałami 42 41,290 Integracyjnymi w Tarnowie 26 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w 40 38,350 Tarnowie 27 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w 65 65,520 Tarnowie 28 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w 50 40,970 Tarnowie 29 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Krzysztofa Kamila 63 62,670 Baczyńskiego w Tarnowie 30 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orląt Lwowskich w 74 74,480 Tarnowie 31 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Romana Sybiraka 27 20,230 Sanguszki w Tarnowie 32 Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11 im. Marii 47 46,880 Dąbrowskiej w Tarnowie 33 Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Stefana Jaracza w 55 55,050 Tarnowie 34 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Generała Józefa Bema w 59 54,440 Tarnowie 35 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie 76 68, Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 81 76, Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie 60 53, Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie 39 37,070

33 S t r o n a Gimnazjum Nr 11 im. Romana Brandstaettera w 71 65,670 Tarnowie 40 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego 82 70,610 w Tarnowie 41 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 76 78,980 Tarnowie 42 V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w 56 43,990 Tarnowie 43 VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 45 48, VI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w 46 36,920 Tarnowie 45 Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie 98 85, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa ,770 Piłsudskiego w Tarnowie 47 Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza 67 64,940 Kościuszki w Tarnowie 48 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im ,120 Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie 49 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie 46 36, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie 68 68, Zespół Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w 64 35,140 Tarnowie 52 Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana ,730 Paderewskiego w Tarnowie 53 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie , Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie 80 79, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie 78 68, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie 97 85, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami 76 71,090 Integracyjnymi w Tarnowie 58 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im ,830 Jana Szczepanika w Tarnowie 59 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie 69 65, Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo 35 35,610 Słyszących w Tarnowie 61 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków 90 87,540 w Tarnowie 62 Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie 75 63, Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego 97 80,230 w Tarnowie 64 Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie 14 13, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Prymasa 39 27,380

34 S t r o n a 33 Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie 66 Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego 41 39, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii ,820 Gierat w Tarnowie 68 Bursa Międzyszkolna w Tarnowie 65 63, Pałac Młodzieży w Tarnowie 85 65, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie 29 30, Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna 14 13,070 w Tarnowie 72 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 19 13,750 Ofiar Przemocy 73 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 20 19,000 w Tarnowie 74 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Pogotowie 14 14,000 Opiekuńcze w Tarnowie 75 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza 13 12,400 Korczaka w Tarnowie 76 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom 17 16,500 w Tarnowie 77 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Słoneczny Dom 8 6,700 w Tarnowie 78 Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta ,500 w Tarnowie 79 Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie 57 55, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 7 6,250 w Tarnowie 81 Zespół Żłobków w Tarnowie , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 7 8,000 Tarnowie 84 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie , Straż Miejska w Tarnowie 63 65, Targowiska Miejskie 37 36, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Tarnowskie Centrum Informacji 10 9, Urząd Miasta Tarnowa ,250 RAZEM: ,185 ZAKŁADY BUDŻETOWE Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie 33 32,080 2 Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w 84 84,000

35 S t r o n a 34 Tarnowie 3 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 12 12,000 RAZEM: ,080 MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Biuro Wystaw Artystycznych-Galeria Miejska w Tarnowie 6 6,000 2 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza 60 60,330 Słowackiego w Tarnowie 3 Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 62 60,500 4 Tarnowskie Centrum Kultury 33 29,450 RAZEM: ,280 PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny 79 77,660 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie 2 Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Samodzielny ,180 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie 3 Zespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny ,070 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie RAZEM: ,910 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zatrudnienie Ilość osób Ilość etatów 1 Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie 53 52,940 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie ,000 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,250 Sp. z o.o. w Tarnowie 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o ,000 w Tarnowie 5 Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 6 5,250 6 Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ,830 7 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o ,000 RAZEM: ,270 Ogółem zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach powiązanych ,725 Proponuje się zmniejszenie zatrudnienia o 50 %. Osiągnąć to można likwidując zbędne stanowiska i przekształcając jednostki organizacyjne miasta, w tym np. przekształcając część szkół z publicznych na niepubliczne, a część zakładów budżetowych, miejskich

36 S t r o n a 35 instytucji kultury, czy publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zakłady realizujące cele publiczne w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) czy koncesji. DECYZJA 3: Zdynamizowanie działań związanych z promocją przedsiębiorczości i tworzeniem nowych miejsc pracy. Dotyczy to stref aktywności gospodarczej zarządzanych przez tarnowski Klaster S.A., zarządzający terenami inwestycyjnymi o powierzchni ok. 64 ha, ulokowanymi w 4 Parkach Przemysłowych m.in.; 1. Rozbudowy racjonalnego wykorzystania stref aktywności gospodarczej na nowych terenach, obejmujących Park Przemysłowy Mechaniczne o powierzchni ok. 20 ha. 2. Zmiany funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, których działania są rozproszone i przez nikogo niekoordynowane: 1) Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, 2) Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, 3) Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, 4) Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Tarnowie, 5) Powszechna Agencja Handlowa w Tarnowie, 6) Małopolska Izba Rolnicza - Biuro w Tarnowie, 7) Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., 8) Naczelna Organizacja Techniczna - Rada w Tarnowie, 9) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, 10) Punkt Informacyjny FEM (Fundusze Europejskie w Małopolsce) w Tarnowie, 11) Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 12) Biuro Terenowe Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Tarnowie, 13) Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości. 3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Młodych Tarnowian, który będzie wyposażony w instrumenty wspierające tworzenie nowych firm i pomocy dla firm już działających: funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych, etc. 4. Przeanalizowanie i wzmocnienie zachęt /ulg inwestycyjnych zachęcających do inwestowania w tarnowskich strefach inwestycyjnych, inwestorów krajowych i zagranicznych. Aktualnie, zgodnie z uchwałami rady Miejskiej w Tarnowie, pomoc publiczna udzielana przez Gminę Miejską Tarnów dotyczy głównie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości. Warunki korzystania z tej pomocy są jednak dosyć restrykcyjne i mało zachęcające. Wymagają bowiem: - zgłoszenia Prezydentowi Miasta Tarnowa zamiaru korzystania ze zwolnienia podatkowego, - dokonania nowej inwestycji, - zatrudnienia nowych pracowników,

37 S t r o n a 36 - podpisania zobowiązania o utrzymaniu nowej inwestycji przez okres 5 lat (duże firmy) lub 3 lat (małe i średnie przedsiębiorstwa), - podpisania zobowiązania o utrzymaniu nowoutworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat (duże firmy) lub 3 lat (małe i średnie przedsiębiorstwa). Wydaje się, iż niezbędne jest wprowadzenie nowych zachęt dla inwestorów i wzmocnienie instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości. DECYZJA 4: Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta, utworzonego przy udziale środków zewnętrznych pochodzących m.in. z Inicjatyw: JASPERS, JEREMI, JESSICA, funduszy inwestycyjnych i funduszy strukturalnych UE Fundusz Rozwoju Miasta działałby poza budżetem miejskim i stanowił zaplecze finansowe do realizacji inwestycji publicznych i komercyjnych, w tym szczególnie działań związanych z rewitalizacją, budową mieszkań socjalnych i komunalnych. Wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii i gospodarkę energetyczną, a także nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami, obejmującego m.in. budową termicznej instalacji odpadów i stacji segregacji odpadów. Działalność Funduszu powiązana byłaby z działalnością instytucji otoczenia biznesu i nowo utworzonym Inkubatorem Przedsiębiorczości Młodych Tarnowian. Fundusz udzielałby nisko oprocentowanych pożyczek, gwarancji, emitował własne obligacje, a także dotował bezzwrotnie z wypracowanego zysku część ważnych publicznie inwestycji, szczególnie związanych z rozwojem aktywności obywatelskiej, czy tworzeniem miejsc pracy dla młodych Tarnowian. Fundusz mógłby także sfinansować budowę kilku tysięcy mieszkań na wynajem, szczególnie dla ludzi młodych, zakładających rodziny lub podejmujących pracę w Tarnowie. DECYZJA 5: Wzmocnienie regionalnego oddziaływania Tarnowa, byłego miasta wojewódzkiego, jako centrum subregionu. W tym obszarze działania należy wykorzystać położenie Tarnowa, jako potencjał naukowy i posiadane tereny inwestycyjne do budowy ponadregionalnego Międzynarodowego Centrum Logistycznego Europa Wschód. Uzyskanie sukcesu w tym zakresie wymaga wypracowania szeregu rozwiązań i udogodnień dla inwestorów międzynarodowych, którzy zainwestowaliby w budowę takiego centrum. Beneficjentami tego centrum byłyby firmy z Polski i Europy Zachodniej, oraz kraje położone na wschodzie, czyli: Ukraina, Białoruś, Rosja i Kazachstan. DECYZJA 6: Nowe przywództwo, nowa jakość zarządzania, nowe kompetencje osób zajmujących kierownicze stanowiska na wszystkich szczeblach zarządzania miastem.

38 S t r o n a 37 Efektem redukcji zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Tarnowa winny być konkursy dla menedżerów, którzy wprowadziliby nową jakość i dynamikę w działalności miejskich instytucji. DECYZJA 7: Utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, w ramach którego przekazanych zostałoby do realizacji przez organizacje obywatelskie ok. 30% 40% zadań publicznych. Centrum koordynowałoby także działania związane z rozszerzeniem funduszu obywatelskiego i aktywności społecznej mieszkańców Tarnowa. Te wszystkie decyzje winny prowadzić do przygotowania 3 WARIANTÓW dotyczących rozwoju Tarnowa: WARIANT I: NIC NIE ROBIMY Wszystko po staremu, kryzys miasta postępuje, jego rozwój znajduje się na równi pochyłej, na której ruchem dominującym jest ruch w dół. Konsekwencją przyjęcia takiego wariantu będzie postępujący upadek miasta, emigracja ludzi młodych, katastrofa finansów miejskich, czyli inaczej powolny upadek miasta. WARIANT II: UMIARKOWANA STABILIZACJA Zatrzymujemy na jakiś czas upadek miasta, próbujemy zmniejszyć koszty zarządzania i administracji miastem o 25%, podejmujemy starania o pozyskanie jak największej ilości funduszy strukturalnych Wprowadzamy nowe rozwiązania w sposób umiarkowany, ostrożny i długookresowy. Zatrzymujemy upadek miasta, trudno powiedzieć jednak na jak długo, bo miasto potrzebuje radykalnych rozwiązań, aby nie tylko zatrzymać swój upadek, ale zacząć kreować nowe wartości prorozwojowe. WARIANT III: IDZIEMY NA CAŁOŚĆ Wykazujemy odwagę i determinację w realizacji kosztów zarządzania i administracji w wysokości, co najmniej 50 %. Wdrażamy nowe rozwiązania, promujemy przedsiębiorczość, zatrzymujemy ludzi młodych w Tarnowie, dając im mieszkania i pracę. W tym wariancie podnosimy wizerunek i markę miasta, tworzymy jego nowe, innowacyjne instrumenty rozwoju. Zatrzymujemy upadek miasta i kreujemy trwały jego rozwój. Po opracowaniu tych 3 WARIANTÓW powinno być przygotowane i przeprowadzone referendum, w którym mieszkańcy Tarnowa winni zdecydować, który wariant rozwoju miasta wybierają. Budżet W przypadku wariantu nie robimy nic nie ma sensu szacowania kosztów i potencjalnych oszczędności, bo takowe nie wystąpią. Miastu grozi przejęcie zarządzania przez komisarza, a co za tym idzie redukcja wszystkich kosztów funkcjonowania miasta w granicach 20 50% budżetu miasta na rok 2014 r.

39 S t r o n a 38 W przypadku wariantu II oszczędności powinny wynosić ok. 20% aktualnych kosztów zarządu i funkcjonowania miasta, które jednak trudno na tym etapie oszacować i wymaga to specjalistycznych analiz. W przypadku wariantu III nastąpi redukcja wydatków na zarządzanie i administrowanie miastem obligatoryjnie o 50% i zmiana filozofii wydatkowania całego budżetu, który w znacznej części będzie finansował inicjatywy obywatelskie. Również w tym przypadku oszacowanie kwot, oszczędności i zmian w poszczególnych kategoriach przychodów i wydatków budżetu wymaga specjalistycznych opracowań. Harmonogram Harmonogram realizacji projektu uzależniony jest od decyzji władz Gminy Miejskiej Tarnów dotyczącej przeprowadzenia referendum, które winno odbyć się równolegle z wyborami samorządowymi planowanymi na październik 2014 r. W przypadku przeprowadzenia referendum w październiku 2014 r. harmonogram wdrożenia projektu uzależniony jest od wyniku referendum. W wariancie I kiedy wynik referendum będzie negatywny - projekt nie będzie realizowany. W pozostałych wariantach projekt winien być wdrożony w roku i kontynuowany w kolejnych latach wg szczegółowego harmonogramu, który winien być wypracowany przez zespół realizacyjny powołany przez nowego prezydenta Tarnowa, wyłonionego w wyborach w październiku 2014 r. Współpraca z mieszkańcami i NGO Zakres komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami zależeć będzie od werdyktu wydanego w trakcie referendum właśnie przez ogół mieszkańców Tarnowa. Projekt zakłada stałą i szeroką komunikację i współpracę z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Tarnowa, łącznie z utworzeniem Centrum Aktywności Obywatelskiej (patrz decyzja 7) i Funduszu Rozwoju Miasta, który funkcjonowałby poza budżetem gminy miasta Tarnów (patrz decyzja 4). W pracach zespołu projektowego wykorzystane zostały dokumenty: 1) Strategia Rozwoju Miasta TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY; 2) RAPORT O STANIE MIASTA 2012.

40 S t r o n a 39 WARSZTATY OBYWATELSKIE OBYWATEL 2.0. DZIAŁAM I POMAGAM 29 listopada 14 grudnia 2013 r. Problem: Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ Prowadzący: Lucyna Krupa Szado prezes zarządu ŚWIATOWID Centrum Kreacji i Kompetencji Sp. z o.o. Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

41 S t r o n a 40 Cele i metodyka warsztatów obywatelskich w grupie Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ Celem warsztatów obywatelskich postawionym przez prowadzącego i moderatora warsztatów obywatelskich w grupie Brak przedsiębiorczości lokalnej w przemysłach kreatywnych i interaktywnych projekt konferencji ebiznes Camp MYŚL DZIAŁAJ SZYBUJ Lucynę Krupę Szado - była kreatywna burza mózgów oraz wypracowanie rozwiązania w formie współpracy obywatelskiej. Uczestnicy cyklu 4. spotkań poznawali nie tylko techniki analizy sytuacji lokalnej, ale także argumentacji i negocjacji, niezbędnych przy obronie własnych pomysłów w kontaktach z ważnymi partnerami samorządowymi, pozarządowymi, grupami nieformalnymi. Cel ten został w pełni osiągnięty, czego dowodem jest bardzo szczegółowo opracowany projekt ebiznes Campu Prolog, a także nawiązanie współpracy między uczestnikami i pozyskanie patronatów honorowych. Na pierwszych zajęciach zastosowano burzę mózgów, podczas której uczestnicy zgłaszali pomysły w zakresie wydarzeń kulturalnych i sportowych, brakujących w kalendarzu tarnowskich imprez. Projektem o największym potencjale zmianotwórczym oraz aktywizującym najszersze kręgi mieszkańców miasta, wybranym przez uczestników poprzez głosowanie, okazał się ebiznes Camp Myśl Działaj Szybuj. Podczas kolejnych warsztatów zastosowano metody marketingowe: analizę otoczenia zewnętrznego oraz analizę potencjału projektu. Na podstawie analiz oraz ankiety przeprowadzonej wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ustalono zakres projektu oraz szczegółowy program konferencji ebiznes Camp Prolog. Przy pracy nad projektem skorzystano z metodologii zarządzania projektem. Powstał wstępny budżet oraz harmonogram realizacji zadań przy konferencji ebiznes Camp Prolog. Efektem warsztatów obywatelskich jest więc: - wypracowanie założeń organizacyjnych, programowych, marketingowych oraz finansowych dla projektu ebiznes Camp Prolog, który stanowi zapowiedź ebiznes Campu Myśl Działaj Szybuj; - nawiązanie współpracy między partnerami społecznymi: Stowarzyszeniem Media Polanie, Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu, Studenckim Kołem Naukowym MANAGER Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie; - pozyskanie patronatów honorowych nad projektem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Urzędu Miasta Tarnów.

42 Liczba osób S t r o n a 41 Ankieta Tytuł ebiznes znajomość pojęcia i badania potrzeb edukacyjnych studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie Założenia wstępne Badanie przeprowadzono w celu zapoznania się z wiedzą studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na temat ogólnie pojętego e-biznesu oraz chęci udziału w konferencji ebiznes Camp organizowanej przez Stowarzyszenie Media Polanie przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym MANAGER działającym przy Zakładzie Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Badaniem objęto zbiorowość 135 losowo wybranych studentów odbywających naukę na PWSZ w Tarnowie. Dzięki pytaniom ankietowym ustalono, ilu studentów spotkało się już z pojęciem e-biznesu oraz skąd wzięło takie informacje, jakie tematy przygotowane na wyżej wymienioną Konferencje interesują ich najbardziej, jakie wybraliby warsztaty przewidziane na Konferencję oraz jakie inne tematy, zbliżone do głównego tematu spotkania, są dla nich godne uwagi. Charakterystyka zbiorowości na podstawie danych personalnych respondentów. a) W badaniu wzięło udział 88 kobiet (65%) i 47 mężczyzn (35%). Powyższą zależność przedstawia wykres nr 1. Wykres nr Płeć 47 Kobiety Mężczyźni b) Charakterystykę ankietowanych ze względu na wiek przedstawia wykres nr 2.

43 Liczba osób Liczba osób S t r o n a 42 W badaniu wzięło udział: 32 osoby w przedziale wieku od 19 do 20 lat (14%), 93 osoby w wieku od 21 do 22 lat (69%) oraz 10 osób w przedziale wiekowym 23 lata i więcej (7%). Wykres nr wiek lat lata 23 lata i więcej c) Podział badanej społeczności ze względu na miejsce zamieszkania. Zgodnie z wynikami ankiety 88 osób (65%) pochodziło ze wsi, natomiast 46 z miasta (35%), co przedstawia wykres nr 3. Wykres nr Miejsce zamieszkania Wieś Miasto Analiza odpowiedzi udzielanych na pytania ankietowe a) W pierwszym pytaniu ankiety naszym celem było otrzymanie informacji, czy pojęcie e-biznesu jest znane naszym respondentom, a także czy rozumieją jego istotę. 92 osoby (68%) spośród ankietowanych spotkało się z tym aspektem oraz rozumie jego istotę, natomiast 43 osoby (32%) nigdy nie słyszały o e-biznesie. Wynik ten przedstawia wykres nr 4.

44 Liczba osób S t r o n a 43 Wykres nr Tak Nie 0 Pytanie 1 b) W kolejnym pytaniu interesował nas fakt, z jakiego źródła pochodziła informacja na temat pojęcia e-biznesu. Uzyskaliśmy następujące rezultaty: 18 osób (13%) wybrało prasę, 92 osoby (68%) Internet, 41 osób (30%) telewizję, 14 osób (10%) radio i 3 osoby (2%) inne źródło. Niestety, mimo, że zaznaczyliśmy w pytaniu, że odpowiadają na nie osoby, które poprzednio zaznaczyły odpowiedź: TAK, nie zostało to poprawnie zrozumiane i na pytanie nr 2 odpowiedziała cała zbiorowość 135 osób. Wobec powyższego, wyniki, które otrzymaliśmy, nie odzwierciedlają istoty pytania i rzeczywistej sytuacji. Mimo tego, zamieściliśmy je w Tabeli nr 1: Tabela nr 1 Wyszczególnienie Liczba osób Prasa 18 Internet 92 Telewizja 41 Radio 14 Wyszczególnienie Liczba osób Inne 3 c) Jeżeli w poprzednim pytaniu osoby zaznaczyły wariant: Inne, tym razem prosiliśmy o wskazanie jakie dokładnie były to źródła. Wyniki przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2 Wyszczególnienie Liczba osób Książki 1 Poprzez znajomych i warsztaty o tematyce 1 biznesowej Przez roznoszenie ulotek 1

45 Liczba osób S t r o n a 44 d) Kolejne pytanie miało nam udzielić informacji na temat chęci uczestnictwa studentów w dwudniowej Konferencji ebiznes Camp. Okazało się, że 86 osób (64%) wyraziło zainteresowanie udziałem w Spotkaniu, natomiast 49 (36%) nie jest tym zainteresowane. Wyniki przedstawia wykres nr 5. Wykres nr Tak Nie 0 Pytanie 4 e) W kolejny pytaniu wyszczególniliśmy wszystkie tematy referatów przewidzianych na Konferencji i poprosiliśmy respondentów o zaznaczenie tych, w których zechcieliby wziąć udział. Mogli oni zaznaczać więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3 Wyszczególnienie Quo vadis ecommerce? najnowsze trendy w ecommerce. esklep na targach internetowych sprzedaż promocja marka. Biznes zgodnie z prawem Cookies, mailing, regulamin w ecommerce, ect. Wyszczególnienie Projektowanie strategii reklamowej w małej firmie. Liczba osób 18 (13%) 50 (37%) 23 (17%) Liczba osób 47 (35%) Dobry pomysł potrzebuje 49 (36%) pieniędzy o sposobach finansowania commerce. Social media nie tylko dla 14 (10%)

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

BYĆ OBYWATELEM. Magdalena Lis. Obywatel 2.0. Działam i pomagam to projekt, który otwiera oczy na wiele kwestii związanych z lokalnym otoczeniem.

BYĆ OBYWATELEM. Magdalena Lis. Obywatel 2.0. Działam i pomagam to projekt, który otwiera oczy na wiele kwestii związanych z lokalnym otoczeniem. Magdalena Lis kierownik projektu BYĆ OBYWATELEM Obywatel 2.0. Działam i pomagam to projekt, który otwiera oczy na wiele kwestii związanych z lokalnym otoczeniem. Z jednej strony uwrażliwia na problemy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Opola w latach

Strategia rozwoju Opola w latach Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020 Poziomy planowania strategicznego: PROPOZYCJE ZADAŃ DZIAŁANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW PRIORYTETY I CELE ROZWOJU WIZJA OPOLE 2020 W I Z J A O P O L

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE Zespół opracowujący GPR składający się z pracowników UAM oraz Biura Rewitalizacji UMK PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS

DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS 17 LUTY 2010 r. DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA STRATEGII WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA KATOWICE!

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA KATOWICE! TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO PODZIEL SIĘ POMYSŁEM NA KATOWICE! Pole strategiczne Jakość życia strategicznym Jakość życia 1. Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO

OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013 1 Gorzów miasto przemysłu 2 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki

Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Liszki Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury 32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23 http://www.poliskultury.pl KRS: 0000496304 e-mail: kontakt@poliskultury.pl Liszki, dnia 6 listopada 2015 roku Ankieta badawcza

Bardziej szczegółowo