W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET. Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET. Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009"

Transkrypt

1 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...9 NASI CZŁONKOWIE INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OFERTY INWESTYCYJNE UM W SŁUPSKU WIEŚCI GMINNE Z MIAST I REGIONU WIADOMOŚCI GOSPODARCZE WYKAZ FIRM ZRZESZONYCH W SIPH ZAPRASZAMY DO REKLAMY... 63

2 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 AKTUALNOŚCI Ostatnia droga Śp. Danuty Małkiewicz W dniu 26 czerwca 2009 r., na starym cmentarzu w Słupsku, licznie zebrani przyjaciele i znajomi pożegnali Śp. Danutę Małkiewicz. (ur r., zm r.) Danuta Małkiewicz urodziła się w Słupsku, i tu ukończyła Szkołę Podstawową a następnie II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza. W latach studiowała na Wydziale Budownictwa Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa. W latach , pracowała kolejno w Słupskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, Miejskim Zarządzie Inwestycji w Słupsku, a także jako kierownik Działu Technicznego w Dyrekcji Rewitalizacji i Modernizacji Miasta Słupska. W 1991 z koleżanką założyła firmę budowlaną Zakład Usług Inwestycyjnych SUMABUD, którą kierowała do końca swojego życia. W 1997 SUMABUD stał się firmą rodzinną, zarządzaną wspólnie z mężem Romanem. W 1993 uzyskała uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego, czynnie wykonując ten zawód. Równolegle z pracą zawodową angażowała się w działalność społeczną. Od 1992 r. była członkiem-założycielem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku, gdzie w latach pełniła funkcję prezesa. Aktywnie działała również w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, od 2001 jako członek jej władz. Od roku 2002 działała w Stowarzyszeniu KIWANIS INTERNATIONAL KLUB Słupia. Wielokrotnie wspierała finansowo liczne akcje charytatywne i inicjatywy społeczne, w tym: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Słupską Wiosnę Literacką, Ogólnopolskie Wakacjady Taneczne w Kobylnicy, Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oraz wiele innych. W 2008 roku uhonorowana medalem Za zasługi dla Miasta Słupska. Prywatnie, mężatka, matka synów Łukasza i Przemysława, podróżniczka, miłośniczka Toskanii i Prowansji oraz tańca towarzyskiego. Pożegnaliśmy osobę niezwykle życzliwą, która w trudnych chwilach, do wielu z Państwa wyciągnęła pomocną dłoń, często kosztem własnej firmy. Zawsze uśmiechnięta i emanująca ciepłem i taka pozostanie w naszej pamięci. 2

3 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 WÓJT GMINY USTKA Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka. II Przetarg: Obręb, księga wieczysta Numer Działki Powierzchnia działki [m 2 ] Cena wywoławcza działki netto [zł] Wadium [zł] Poddąbie KW / , ,00 Przewłoka KW , ,00 Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego i infrastruktura: Poddąbie, dz. Nr 128/2 - symbol w planie 1.UT - zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej w celu przekształceń terenu w zakresie funkcjonalnym i zagospodarowania terenu dla funkcji zorganizowanej obsługi ruchu turystycznego. Zwarta zabudowa parterowa wyróżniająca się wysokim standardem użytkowym i funkcjonalnym. Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu na wschód od Ustki. Możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki jest wytyczona droga ewidencyjna lecz nie jest urządzona. Po wybudowaniu drogi zostanie naliczona opłata adiacencka. Przewłoka dz. Nr symbol planu U.M, gdzie: U - teren lokalizacji zabudowy usługowej; M - teren lokalizacji zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, Ponadto ustala się niżej wymienione funkcje jako towarzyszące funkcji przeznaczania podstawowego pod warunkiem, że nie przekroczy 50% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi: 3

4 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 zabudowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze pensjonatowym, zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze specjalnym skojarzona, z rehabilitacją i ochroną zdrowia, obiekty i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki, obiekty usług ochrony zdrowia, zieleń parkowa ogólnodostępna, otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą. Działka leży w strefie B" Uzdrowiska Ustka. Infrastruktura: możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, drogi tymczasowe. UWAGA: Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2009 roku o godz. 12-tej w Urzędzie Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki na konto Bank Spółdzielczy w Ustce do dnia 25 sierpnia 2009 roku. Wadium nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 25 sierpnia 2009 roku. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Postąpienie minimum 1 % wartości nieruchomości. Termin podpisania umowy notarialnej 21 dni od daty przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100 % wylicytowanej kwoty powiększonej o podatek VAT. Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej. Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich. UWAGA: Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę. Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Nabywca działki zobowiązany będzie dokonać opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 4 tel. (059) lub wew. 431 fax. (59) Informacje dotyczące warunków zabudowy można uzyskać w pokoju 14 tel. (059) lub wew Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej: bip.ustka.ug.gov.pl Adres strony Gminy Ustka: 4

5 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 WYCENA NIERUCHOMOŚCI STEFAN GUZIŃSKI Słupsk ul. Banacha 12 tel NIP REGON Szanowni Państwo, Pragniemy Państwu zaprezentować zakres działalności i ofertę firmy Wycena Nieruchomości z siedzibą w Słupsku przy ul. Banacha 12, która powstała w 1991 roku. PODSTAWOWE DANE: 1. Pełna nazwa: WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STEFAN GUZIŃSKI. 2. Adres: Słupsk, ul. Banacha 12, tel./ fax. (059) Regon: NIP: Działalność gospodarcza zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Słupsku pod numerem 6964 pod nazwą jw. z rodzajem przeważającej działalności wg PKD A (działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego) oraz Z. (badania i analizy techniczne). USŁUGI W ZAKRESIE: wycen nieruchomości, wycen maszyn i urządzeń, ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowanie wielobranżowe budownictwa ogólnego, prowadzenie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru technicznego. Obsługujemy w regionie w całości gminę Smołdzino, Aromat Snack Sp. z o.o. z siedzą w Trzebielinie, Społem PSS Słupsk, MKJ Stocznia Ustka oraz Spółdzielnie mieszkaniowe SSM Czyn i SM Kolejarz. Firma ma podpisaną umowę z BGŻ na wycenę nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Ceny usług podlegają negocjacji, oferujemy upusty dla firm będących członkami Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Wyrażamy nadzieję, że po zapoznaniu się z niniejszą ofertą, zakres i rodzaj oferowanych przez nas usług wzbudzi Państwa zainteresowanie i zaowocuje współpracą. 5

6 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Słupskie Dni Gospodarki 2009 Już po raz szósty obyły się Słupskie Dni Gospodarki (26-27 czerwca 2009 r.). W ramach imprezy odbyły się w ratuszu panele dyskusyjne poświęcone m.in.: turystyce, która daje szansę rozwoju gospodarczego regionu słupskiego. Mówiono również o prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz o sytuacji na rynku pracy obecnie i w przyszłości. Natomiast na placu Zwycięstwa zorganizowano wystawę wielobranżową, na której ok. 50 firm oraz instytucji ze Słupska i okolic promowało produkty i świadczone usługi. Najlepszym wystawcom przyznano nagrody i wyróżnienia. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku otrzymało Bursztynowy Medalion Słupskiego Biznesu SDG 2009, firma spardom z Mianowic w gm. Damnica, która zajmuje się produkcją materiałów elewacyjnych, otrzymała wyróżnienie dla firmy innowacyjnej SDG 2009, natomiast wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt SDG 2009 przyznano Firmie Kosmetycznej Loton ze Słupska za serię kosmetyków Provit. Z kolei w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica odbyła się uroczysta Gala Promocji Słupskiego Biznesu, na której ogłoszono wyniki konkursów: Srebrny Niedźwiedź 2008 Lider Promocji Słupskiej Gospodarki oraz Słupski Produkt Roku. Wręczono również Medaliony Słupskich Dni Gospodarki i rozstrzygnięto konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Mój pomysł na biznes. Srebrny Niedźwiedź - Lider Promocji Słupskiej Gospodarki 2008 w kategorii: firmy mikro - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SEPIX Sp. J. Stanisław i Danuta Sekuła ze Słupska, w kategorii: firmy małe - Zakład Usług Inwestycyjnych Janusz Kazimierski ze Słupska, w kategorii: firmy średnie - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman AUTO-HAK Sp. J. ze Słupska, w kategorii: instytucje okołobiznesowe - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce, w kategorii : menedżer - Kazimierz Myzyk Prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk sp. z o.o., w kategorii: turystyka wiejska - Gospodarstwo Agroturystyczne Przysiółek Teresy i Henryka Laska z Duninowa, w kategorii: gospodarstwo rolne - Gospodarstwom rolne Teresy i Piotra Rabenda z Głobina, 6

7 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 w kategorii: media - Radio Słupsk/ Koszalin. Słupski Produkt Roku 2008 Produkt: - w branży motoryzacyjnej: Firma PLASMET Jan Czechowicz z Widzina za : Przyrządy do produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego, - w branży drzewnej: Firma Abatec Monika Pańko ze Słupska za: Drewniany basen ogrodowy, - w branży turystycznej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za: Muzealną Zagrodę w Swołowie. Usługa: - w kategorii budownictwo drogowe: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o z Kobylnicy za: Budowę nawierzchni brukowych, - kategorii informatycznej: Firma BiCom sp. z o.o. ze Słupska za: Wdrożenie systemów informatycznych ERP, - w kategorii budownictwo Zakład Usług Inwestycyjnych Janusz Kazimierski ze Słupska za: Renowację Hotelu Staromiejskiego w Słupsku. Mój pomysł na biznes I nagroda Katarzyna Grygorowicz ZSEiO, II nagroda Aleksandra Węgiel V Liceum Ogólnokształcące, III nagroda Milena Filipkowska ZSEiO, IV nagroda Justyna Kijewska IV LO. źródło: 7

8 NIK chwali Prezydenta Słupska Według informacji Najwyższej Izby Kontroli polskie miasta tracą rocznie miliony złotych przez nieprecyzyjne zapisy prawa i bezczynność urzędników. Wina za ten stan rzeczy NIK obarcza głównie prezydentów miast, którzy nie kontrolują ani stanu zaległości, ani terminowości wystawiania upomnień i ograniczają się jedynie do sięgania po najłatwiejsze środki egzekucyjne. W rezultacie zamiast wpływów do kas urzędów wydłużają się listy dłużników. NIK zbadała skuteczność ściągania podatków i opłat, które ustala i pobiera prezydent miasta (m.in.: podatków od nieruchomości, od posiadania psów, opłat targowych, uzdrowiskowych, parkingowych) w 15 miastach i 15 urzędach skarbowych. Wspomniane kwoty składają się na dochody własne miast i często stanowią pokaźną ich część (ok. 20%). Środki te mogłyby być przeznaczane chociażby na finansowanie lokalnych inwestycji. Ale nie są, bo system ich ściągania nie działa właściwie - twierdzi NIK. Wg stanu na koniec 2007 roku dłużnicy są winni miastom 683 mln zł. To od woli prezydentów zależy ustalenie i wprowadzenie w urzędach jasnych procedur ściągania opłat. Jednak tylko kilku włodarzy miast korzysta z tego prawa stosowne regulacje wprowadzono zaledwie w 3 miastach (Kaliszu, Słupsku i Wrocławiu). NIK podkreśla, że aby należności mogły być ściągnięte, muszą być wprowadzone do specjalnego systemu, a tylko jeden urząd (na 15! w Słupsku) rejestruje dane bez opóźnień. Mariusz Smoliński Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Ścieżka rowerowa Słupsk Ustka coraz bliżej Zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej ścieżki rowerowej, która połączy Słupsk z Ustką. Dokument podpisał Ryszard Kwiatkowski, z-ca prezydenta Słupska oraz Marcin Dudka, reprezentujący Euro-Alians Pracownię Projektową Sp. z o.o. z Gdańska. Koncepcja programowo-przestrzenna inwestycji ma odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób poprowadzić ścieżkę, jaka jest optymalna technologia wykonania ścieżki oraz jaki jest koszt i czas wykonania tego połączenia. Ma również rozważyć kilka wariantów przebiegu ścieżki z opisem oraz analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową poszczególnych koncepcji oraz wskazać najkorzystniejszą z nich. Według wstępnych założeń ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez miejscowości: Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Charnowo i Wodnicę. Jak poinformował Zdzisław Kurtiak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku połączenie rowerowe Słupska z Ustką może mieć długość od 17 do 27 km w zależności od wyboru trasy. Będzie dwukierunkowe (o szerokości od 3 do 4 metrów). Nawierzchnia poza terenami zurbanizowanymi wykonana będzie z betonu asfaltowego lub powierzchni bitumicznej, natomiast przebiegając przez miejscowości będzie zrobiona z materiału rozbieralnego, aby łatwiej w przypadku ewentualnej awarii dotrzeć do infrastruktury podziemnej. W podpisaniu umowy uczestniczyli partnerzy Słupska przy realizacji tej inwestycji: Jan Olech, burmistrz Ustki, Anna Sobczuk- Jodłowska, wójt gminy wiejskiej Ustka, Bernard Rybak, z-ca wójta gminy wiejskiej Słupsk, a także przedstawiciele: Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, Stowarzyszenia Aktywne Pomorze i Stowarzyszenia Promocji Rozwoju Obszarów Morskich i Nadmorskich.Koncepcja programowo-przestrzenna ścieżki rowerowej ma być gotowa do 13 grudnia 2009 roku. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Źródło: 8

9 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY TQM istota i wdrażanie We współczesnym biznesie można wyróżnić 2 podstawowe strategie konkurencji: 1) niskich cen związanych z niskimi kosztami, oraz 2) wyróżniania (dyferencjacji) wysokiej jakości i walorów użytkowych wyrobów, usług, obsługi i dzięki temu wyższych cen. W warunkach wzrostu zamożności i siły nabywczej klientów, co w ostatnim okresie w Polsce jest wyraźnie zauważalne (a w Europie Zachodniej widoczne jest już od dawna), bardziej przyszłościową strategią wydaje się być ta druga. Zatem, w wielu firmach celowym będzie odchodzenie od dotychczasowych strategii niskich cen (szczególnie, że Azjaci biją nas w tym na głowę), w kierunku strategii wysokiej jakości (zwłaszcza w tych, które planują ekspansję zagraniczną). I tu pomocne mogą się okazać założenia koncepcji TQM - Total Quality Management. Koncepcja TQM wywodzi się wprost z wyników prac i doświadczeń praktycznych takich guru zarządzania jakością jak W. E. Deming, P. Crosby czy J. M. Juran. To oni jako pierwsi zwrócili uwagę na potrzebę systemowego i kompleksowego podejścia do spraw jakości w przedsiębiorstwie (i to nie w kategoriach małego q, ale dużego Q ) oraz przejście od poprawiania do zapobiegania. Działanie i myślenie w kategoriach małego q jest to działanie ukierunkowane na wzrost zadowolenia klienta, oparte na dostosowaniu cech produktu do jego oczekiwań oraz doskonalenie procesu wytwórczego w celu zagwarantowania możliwości uzyskania pożądanych właściwości wyrobu. Wynikiem tego typu działań powinien być produkt konkurencyjny, satysfakcjonujący klienta oraz generujący zyski dla przedsiębiorstwa. Działanie i myślenie w kategoriach dużego Q jest to działanie ukierunkowane na redukcję braku satysfakcji klienta, zawierające minimalizację chronicznie występujących błędów i usterek nie tylko z punktu widzenia produktu, ale i całego procesu (tworzenia wartości dodanej dla klienta). Usprawnienia jakości zarówno od strony wyniku, jak i nakładu dokonywane są w sposób kompleksowy i dotyczą całego przedsiębiorstwa [1]. TQM to właśnie koncepcja myślenia i działania w firmie w kategoriach dużego Q. TQM jest sposobem, a raczej filozofią zarządzania zakładającą podporządkowanie idei kompleksowej, totalnej jakości wszystkich podstawowych płaszczyzn funkcjonowania organizacji i doskonalenie tą drogą jej efektywności, elastyczności i konkurencyjności. TQM angażuje całe przedsiębiorstwo, każdy wydział, każdą sferę działalności, każdą pojedynczą osobę, na każdym poziomie struktury organizacyjnej. Aby organizacja byłą prawdziwie efektywna, wszystkie jej części muszą funkcjonować razem, zakładając przy tym, że każda osoba i każde działanie ma określony wpływ na jakość. Metody i techniki wykorzystywane w TQM mają zastosowanie w całej organizacji - ich skuteczność sprawdza się w finansach, sprzedaży, marketingu, dystrybucji, zatrudnieniu, produkcji, PR i wszystkich innych sferach jej działalności. Aby przynieść oczekiwane wyniki TQM musi stać się sposobem życia organizacji [1]. TQM jest to inaczej zarządzanie przez jakość totalną [3]. Według autora niniejszego artykułu, istotą TQM jest spowodowanie, aby wszyscy pracownicy w firmie, niezależnie od funkcji i stanowiska dostali obsesji na punkcie jakości - nie tylko wyrobu finalnego, ale także wszystkich innych działań organizacji. (Jako przykład takiego podejścia w praktyce śmiało można podać firmę Toyota.) I właśnie na podstawie tej definicji można wyraźnie wskazać różnice pomiędzy TQM a ISO, chociaż ISO może być tzw. pierwszym krokiem dochodzenia do TQM. Jak donosi literatura przedmiotu, wiele innych dużych przedsiębiorstw korzysta z tego podejścia, chociaż każde z nich zorganizowało sobie ten system na swój indywidualny sposób. Zatem, jak wdrażać tą koncepcję w praktyce? T. Wawak opisuje to w następujący sposób [4]: 1. Zaangażuj naczelne kierownictwo w TQM; 9

10 2. Przygotuj strategiczne planowanie poprawy jakości; 3. Zorganizuj ciągłą poprawę jakości; 4. Wyszkol pracowników w rygorystycznym rozwiązywaniu problemów; 5. Zapewnij dostęp do TQM - owskich wszystkich narzędzi kontrolowania ciągłej poprawy; 6. Stwórz odpowiedni system mierników do kontrolowania ciągłej poprawy; 7. Rozbuduj podstawy mierników satysfakcji klienta; 8. Usuń kulturowe bariery dla poprawy jakości. W TQM na szczególną uwagę zasługuje rola kierownictwa i uzależnienie wdrożenia tego systemu od stopnia zaangażowania naczelnego kierownictwa organizacji. Zatem do zadań kierownictwa każdej organizacji w tej materii należy [4]: zachęcanie wszystkich pracowników do traktowania TQM poważnie jako filozofii i sposobu działania dominującego w firmie, włączenie zasobów organizacyjnych (kapitału, pracowników, środków produkcji) do pełnego i powszechnego zastosowania TQM, inicjowanie trudnego, pracochłonnego procesu niezbędnych zmian kulturowych w firmie, zapewnienie najlepszej skuteczności wdrażania TQM. Jest to ważne szczególnie w polskich warunkach, gdzie oddolna kreatywność i zaangażowanie pracowników bywa często niewystarczające. Niestety bardzo często na skutek niskich płac. ( I kółko się zamyka ). Stąd, do najczęstszych przyczyn niepowodzenia wdrażania TQM w firmach R. Karaszewski zalicza [2]: brak zaangażowania kierownictwa, brak wizji i planów, satysfakcję z szybkiego załatwienia podstawowych problemów, dominację narzędzi nad procesem, zbyt ograniczoną jakość, zbyt szybką satysfakcję z zadowolenia klienta, sprzeczność między podejściem kulturowym a technicznym, zinstytucjonalizowane zarządzanie przez jakość, niewystarczające zaangażowanie pracowników, nie mierzenie wielu procesów zarządzania przez jakość. Z badań przeprowadzonych na początku lat 2000 przez T. Wawaka (83 firmy) i M. Lewandowskią (100 firm) w polskich przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty ISO oraz przez W. R. Pawlaka (484 firmy, ale nie wszystkie z ISO) wynika, że wszystkie one miały spore problemy w obszarze zarządzania jakością, a szczególnie z funkcjonowaniem według koncepcji TQM (te wg W. R. Pawlaka można wyliczyć na palcach jednej ręki ) [3]. W ostatnim okresie daje się zaobserwować wyraźnie pozytywniejsze tendencje. Zatem, jak w praktyce uzyskać tak wyrafinowane efekty, skoro wielu się nie udaje? Jeżeli kierownictwo firmy i wszyscy pracownicy zrozumieją, że TQM lub jakość to: właściwe standardy działania, dobrze za pierwszym razem, dokładnie na czas, zgodnie z wymaganiami (potrzebami) klienta, po cenie akceptowalnej przez klienta, zero braków, zero przestojów, zero opóźnień, zero marnotrawstwa, \ 10

11 zero pomyłek, zero defektów, zero błędów, jakość, to także dobra organizacja, jakość to przede wszystkim ciągłe doskonalenie, ciągłe dążenie do ideału, to według autora niniejszego artykułu na pewno się uda. (Ale nie wolno przy tym zapominać, że za najniższe wynagrodzenie niestety, ale się nie da). Dr P. Walentynowicz Akademia Morska w Gdyni, WSAiB im,. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Biuro Doradztwa Gospodarczego Lex - Pol sp. z o.o. w Słupsku ul. Wazów 3/ Słupsk tel/fax (059) Literatura: 1. R. Karaszewski Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Wyd. Dom Organizatora, Toruń R. Karaszewski TQM teoria i praktyka. Wyd. Dom Organizatora, Toruń W. R. Pawlak Od TQM do TQL w organizacji przyszłości. Maszynopis. ORGMASZ, Warszawa

12 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 NASI CZŁONKOWIE Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Słupsk ul. Kozietulskiego tel./fax OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Studia licencjackie dzienne i zaoczne na kierunkach: ZARZĄDZANIE specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie administracją Rachunkowość zarządcza TURYSTYKA I REKREACJA specjalności: Menedżer turystyki i rekreacji Hotelarstwo i gastronomia Studia magisterskie:* EKONOMIA specjalności: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami Turystyka i hotelarstwo Zarządzanie projektami europejskimi *Studia prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński przy współpracy z WHSZ 12

13 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Studia podyplomowe Zarządzanie BHP Zarządzanie nieruchomościami WHSZ jest kontynuatorką powstałej w Słupsku, w 1995 roku, Wyższej Szkoły Zarządzania- pierwszej w regionie niepaństwowej uczelni typu menedżerskiego, wpisanej do rejestru MEN pod numerem 54. Uczelnia od początku kształci kadry przygotowując je do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz do prowadzenia własnych firm. Kształcenie odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych, w trybie dziennym i zaocznym na kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, a osoby posiadające wyższe wykształcenie mogą skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych. Od 2001 roku uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie uzupełniających studiów magisterskich, na kierunku Ekonomia. W roku 2004 uczelnia przeniosła swoją siedzibę do odrestaurowanego z wielkim pietyzmem zabytkowego obiektu militarnego. Nowa siedziba, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym zdecydowanie wyróżnia uczelnię spośród innych szkół wyższych nadając jej prestiż i wyjątkowy klimat. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania jest Uczelnią o uznanej renomie oraz niekwestionowanej pozycji na rynku edukacyjnym naszego regionu. 13

14 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 TECHNIK s.c. H. Szyc, B. Musznicka ul. Przemysłowa Słupsk Tel/fax: lub Centrum Edukacji TECHNIK spółka prawa cywilnego jest ogólną nazwą organu prowadzącego szkoły i inne formy kształcenia i doskonalenia. Siedziba Centrum mieści się w biurowcu usytuowanym przy ul. Przemysłowej 35 w Słupsku, na trasie prowadzącej z Centrum Miasta w kierunku Poznania. Przed budynkiem, po obu stronach ulicy, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zapewniające dogodny dojazd. Ponadto budynek oddzielony jest od jezdni dużym parkingiem, mogącym pomieścić około pięćdziesięciu samochodów. W razie potrzeby, możliwe jest również wykorzystanie miejsc parkingowych na tyłach budynku. Na cele dydaktyczne przeznaczonych jest 15 sal dydaktycznych, 1 sala wykładowa, oraz 2 pracownie komputerowe. Łączna powierzchnia, którą dysponować Centrum wynosi ok. 620 m 2. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp, przepisami budowlanymi oraz z pełnym zapleczem sanitarnym. W zakres działalności Centrum Edukacji TECHNIK wchodzą: 1. Szkoły dla dorosłych Licea Ogólnokształcące 14

15 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) liceum ogólnokształcące - uzupełniające liceum ogólnokształcące Technikum - 14 zawodów dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym technik: technologii drewna, budownictwa, elektryk, telekomunikacji, mechanik, mechatronik, pojazdów samochodowych, technologii odzieży, urządzeń sanitarnych, architektury krajobrazu, technologii żywności, kucharz, technik handlowiec, usług fryzjerskich. Szkoła Policealna - 9 różnych kierunków dających możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, w tym: technik: bhp, organizacji reklamy, logistyk, spedytor, informacji naukowej, rachunkowości, administracji, ekonomista, agrobiznesu, technologii drewna. 2. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego kursy BHP - wszystkie rodzaje, kursy wychowawców, kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierowników wycieczek kursy doskonalące, w tym: pracownika administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu, barman, kelner, instruktor rekreacji i inne według potrzeb pracodawców, kursy z zakresu planowania i zarządzania funduszami europejskimi, kursy komputerowe - Punkt Egzaminacyjny ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). 3. Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr TECHNIK kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli i wychowawców, według programów zatwierdzonych przez MEN, kursy doskonalące dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych W Centrum Edukacji TECHNIK realizowane są również studia licencjackie oraz podyplomowe w ramach porozumienia z Wyższej Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, w tym: studia kwalifikacyjne dla nauczycieli studia kompetencyjne dla menagerów i kadry zarządzającej studia I stopnia w Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym WSG na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie z Kurtem Schellerem czyli Nowoczesna kuchnia najnowsze trendy Wystawa Fotografie z Verdun połączona z wykładem dr Marka Chamota Centrum Edukacji TECHNIK jest również organizatorem różnego rodzaju konferencji, wystaw, szkoleń oraz kursów doskonalących z udziałem znanych osób i wybitnych specjalistów. 15

16 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 FIRMY MIESIĄCA Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o. powstał w 1989 roku. Doświadczenie zdobyte przez te lata oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, stawia nas wysoko w rankingu firm usługowo - budowlanych z zakresu wdrożeń inwestycji w branży bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na podejmowanie najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji, wdrazanie ich oraz administrowanie nimi. Wszystkim inwestorom, od tych najmniejszych (osoby prywatne) po największe firmy zarządzające drogami oferujemy szeroki wachlarz usług. Do najważniejszych z nich należą: 1) projektowanie organizacji ruchu: - oznakowania pionowego - oznakowania poziomego - sygnalizacji świetlnych 2) oznakowanie pionowe 3) oznakowanie poziome 4) budowa systemów sterowania ruchem 5) administracja i konserwacja Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o. ul. Szymanowskiego 15, Słupsk, woj.pomorskie TEL FAX Biuro czynne jest codziennie w godz. 7:

17 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o. ul. Kasztanowa Kobylnica, tel: (059) , tel: (059) , fax: (059) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "KRĘŻEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, która została założona w 1984 roku jako jedna z pierwszych prywatnych firm drogowych na Pomorzu Środkowym. Założycielem firmy jest Stanisław Krężel - drogowiec, mający za sobą wieloletnią praktykę w budowie dróg. W 1995 roku firma przekształciła się w spółkę - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych "KRĘŻEL". Od tego czasu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa. Przez lata działania Spółka wykonując pełna gamę robót między innymi roboty drogowe, remontowe, odwodnieniowe, transportowe oraz wiele innych wyspecjalizowała się w sposób szczególny w brukowaniu nawierzchni z kamienia naturalnego, kostki granitowej zarówno pochodzenia krajowego jak i importowanej oraz najwyższej jakości kostek szlachetnych najbardziej uznanych producentów w Europie. Zrealizowane zadania mają charakter szczególny z uwagi na specyfikę zastosowanych materiałów i kunszt ich ułożenia. Specjalizacją firmy jest łączenie w nawierzchniach zarówno kamienia granitowego z naturalnym jak i z najwyższej jakości produktami ze szlachetnej kostki betonowej najwyższej jakości. Spółce KRĘŻEL zaufały między innymi samorządy Słupska, Ustki, Darłowa, Białogardu, Lęborka, Koszalina oraz wielu innych dla których Spólka KRĘŻEL wykonała roboty nawierzchniowe które do dziś zdobią nasze miasta, starówki porty czy promenady. W Przedsiębiorstwie KRĘŻEL zatrudnionych jest około 150 osób. Firma posiada jedną z największych i najnowocześniejszych baz sprzętowo - transportowych. W styczniu 2006 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Zrealizowane inwestycje Darłówko Port w Darłówku 17

18 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Połczyn Zdrój Ustka. Renowacja miejskiego Parku Chopina Słupsk ul. Bema Przebudowa alejek Parku Kultury i Wypoczynku W trakcie budowy Przebudowa terenu Ustka, ul. Wyszyńskiego Słupsk, Grottgera -Prof. Poznańskiego 18

19 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Budowa w Mielnie Przebudowa drogi gminnej Strzelinko-Włynkowo Zrealizowane inwestycje są najlepsza wizytówką, a jakość wykonanych robót znajduje uznanie w oczach inwestorów, czego dowodem są liczne listy referencyjne. Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie: ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY! 19

20 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Łotwa walczy o przetrwanie Nazywana nie tak dawno "bałtyckim tygrysem", republika balansuje na krawędzi bankructwa, tnąc koszty, gdzie to tylko możliwe. Nie mieliśmy woli politycznej, wizji ekonomicznej, ani wizji przedsiębiorczości, rząd był marny. Dziś stoimy przed pytaniem: czy Łotwa przetrwa?. To się nazywają mocne słowa a mocne są już choćby dlatego, że wypowiedział je łotewski prezydent Valdis Zatlers przed parlamentem w Rydze. Posłowie przegłosowali właśnie ograniczenie płac w przedsiębiorstwach państwowych o 20 proc. i emerytur o 10 proc. Nie było innego wyjścia, tylko tak drakońskie środki oszczędnościowe dały gwarancje, że kraj otrzyma pomoc finansową z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i UE, bez tego wsparcia zbankrutowałby już w lipcu. Jak mogło do tego dojść? Jak to możliwe, że gospodarka, która przez lata osiągała największy wzrost wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, znajduje się nagle na skraju przepaści? Zadłużenie. To najbardziej lakoniczna odpowiedź. Nigdzie indziej nie pożyczano pieniędzy tak hojnie i nigdzie indziej nie wywołało to aż takiego przegrzania gospodarki. A takie przegrzanie musi się skończyć czymś w rodzaju kaca. Tym bardziej że łotewski boom gospodarczy opierał się niemal wyłącznie na kredycie. Skutki międzynarodowego kryzysu nie kazały na siebie czekać. Już w grudniu 2008 roku MFW i UE musiały przekazać Łotwie zastrzyk gotówki w wysokości 7,5 miliarda euro, gdyż kraj ten nie był już w stanie zaciągać długów na rynku międzynarodowym. Kto może poprawić sytuację? Z pewnością nie konsumenci, ani przedsiębiorstwa, bo jedni i drudzy siedzą w kieszeni banków. Państwo też nie, bo jeszcze przez dwa lata musi ostro oszczędzać, aby spełnić kryteria MFW. Nic więc dziwnego, że za granicą a szczególnie w Szwecji, która utrzymuje ścisłe związki z Rygą rozpatruje się pomysł zdewaluowania łata, który obecnie jest związany z kursem euro w widełkach plus minus 1 proc. Dzięki temu zabiegowi eksport stałby się bardziej konkurencyjny, bo poza Łotwą jej towary byłyby tańsze. Samym Łotyszom wydaje się to niepojęte, a sam zabieg wpędziłby ich w ogromne kłopoty, bo to właśnie siła narodowej waluty pozwoliła im odzyskać stabilność po okresie wysokiej inflacji na początku lat 90. Nie jest to jedyny argument, który nakazywałby tu ostrożność. Europejski Bank Centralny wyklucza możliwość szybkiego wprowadzenia euro na Łotwie po dokonaniu dewaluacji. A poza tym, kto zagwarantuje, że taka operacja by się udała i nie skończyła się całkowitym załamaniem pieniądza, jak to się zdarzyło w Argentynie? Nie można wykluczyć, że obniżenie kursu własnej waluty wywoła run na instytucje kredytowe, chociażby dlatego, że wielu Łotyszy może ją wymienić na obcą jednym kliknięciem myszki. Do tego dochodzi ryzyko, że waluty innych krajów Europy Wschodniej powiązane z euro również znajdą się pod presją na początek Estonii i Litwy, a w dalszej kolejności Bułgarii. 20 Łotwa usiłuje obecnie odzyskać konkurencyjność,

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY REWAL PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY REWAL PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Rewal, dnia 09.10.2012r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38, art. 39, art. 40 ust.1, pkt.1, art.67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675

Udział w drogach 20/100 w dz. nr 7/7 143/1000 w dz. nr 10/34 7/100 w dz. nr 27/107 7/100 w dz. nr 27/107 13/1000 w dz. 675 Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gardna Wielka Ulica, nr budynku Kościuszki 18 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/polka/aktualnosci/st:1/id:511.html

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gardna Wielka ul. Kościuszki 18 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gardna Wielka Ulica, nr budynku Kościuszki 18 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. Wolin 2. 3. Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 0003 Domysłów 4. Kołbaskowo Rajkowo ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Lp. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

budowlaną, zabudowana budynkami gospodarczymi, pełne uzbrojenie w ulicy Brzozowej, położona 300 m. od morza. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

budowlaną, zabudowana budynkami gospodarczymi, pełne uzbrojenie w ulicy Brzozowej, położona 300 m. od morza. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Rewal, dnia 11.07.2013r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38,art.39,art. 40 ust.1,pkt.1,art.67 ust2, pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010 r.nr 102 poz.651ze

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

Bardziej szczegółowo

Wadium. Wadium. Wadium

Wadium. Wadium. Wadium Wójt Gminy Raków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Raków, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 1. działka nr 707 o pow. 0,2238 ha położona w Rakowie,

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako:

WARUNKI PRZETARGU. 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 195/2014 BURMISTRZA BARCINA z dnia 5 listopada 2014 r. WARUNKI PRZETARGU przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich

Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich Szkoły zawodowe ich rola w kształceniu kadr morskich mgr inż. Elżbieta Moskal Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Przemysł stoczniowy to nie tylko ważny dział polskiej

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/:

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 53/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 15 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy:

Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy: Niepubliczna Oferta Akcji ANTI S.A. Doradca finansowy: Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Anti S.A. (dalej: Spółka, Anti) uznaje za wiarygodne i

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Rewal, dnia 18.07.2012r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38, art. 39, art. 40 ust.1, pkt.1, art.67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Stargard Miasto Stargard ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice.

WARUNKI PRZETARGU. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice. Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 54/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 20 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze?

Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze? https://www. Zawód: rolnik! Gdzie i po co zdobyć wykształcenie rolnicze? Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 9 kwietnia 2017 W każdym województwie jest kilkanaście, kilkadziesiąt szkół, w których uczniowie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomośc i. Struktura lokalu usytuowanie lokalu w budynku

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomośc i. Struktura lokalu usytuowanie lokalu w budynku OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz oddaniem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomości 197,30 0,038. front - III piętro 145,90

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomości 197,30 0,038. front - III piętro 145,90 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego, wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) [1] Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul.sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Lp. Położenie Nr księgi wieczystej 1. Pogorzelica ul. Bursztynowa 2 SZ1G/00025169/4 2. Rewal 2 ul. Klifowa 52 SZ1G/00044106/4

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12. ograniczonej ochrony archeologicznej 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12. ograniczonej ochrony archeologicznej 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Bardziej szczegółowo

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 02001-K-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 000 Wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych. OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie. Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

Bardziej szczegółowo