W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET. Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET. Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009"

Transkrypt

1 K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET Nr 7-8 (45-46) lipiec-sierpień 2009 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY...9 NASI CZŁONKOWIE INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OFERTY INWESTYCYJNE UM W SŁUPSKU WIEŚCI GMINNE Z MIAST I REGIONU WIADOMOŚCI GOSPODARCZE WYKAZ FIRM ZRZESZONYCH W SIPH ZAPRASZAMY DO REKLAMY... 63

2 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 AKTUALNOŚCI Ostatnia droga Śp. Danuty Małkiewicz W dniu 26 czerwca 2009 r., na starym cmentarzu w Słupsku, licznie zebrani przyjaciele i znajomi pożegnali Śp. Danutę Małkiewicz. (ur r., zm r.) Danuta Małkiewicz urodziła się w Słupsku, i tu ukończyła Szkołę Podstawową a następnie II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza. W latach studiowała na Wydziale Budownictwa Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa. W latach , pracowała kolejno w Słupskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, Miejskim Zarządzie Inwestycji w Słupsku, a także jako kierownik Działu Technicznego w Dyrekcji Rewitalizacji i Modernizacji Miasta Słupska. W 1991 z koleżanką założyła firmę budowlaną Zakład Usług Inwestycyjnych SUMABUD, którą kierowała do końca swojego życia. W 1997 SUMABUD stał się firmą rodzinną, zarządzaną wspólnie z mężem Romanem. W 1993 uzyskała uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego, czynnie wykonując ten zawód. Równolegle z pracą zawodową angażowała się w działalność społeczną. Od 1992 r. była członkiem-założycielem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Słupsku, gdzie w latach pełniła funkcję prezesa. Aktywnie działała również w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, od 2001 jako członek jej władz. Od roku 2002 działała w Stowarzyszeniu KIWANIS INTERNATIONAL KLUB Słupia. Wielokrotnie wspierała finansowo liczne akcje charytatywne i inicjatywy społeczne, w tym: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Słupską Wiosnę Literacką, Ogólnopolskie Wakacjady Taneczne w Kobylnicy, Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oraz wiele innych. W 2008 roku uhonorowana medalem Za zasługi dla Miasta Słupska. Prywatnie, mężatka, matka synów Łukasza i Przemysława, podróżniczka, miłośniczka Toskanii i Prowansji oraz tańca towarzyskiego. Pożegnaliśmy osobę niezwykle życzliwą, która w trudnych chwilach, do wielu z Państwa wyciągnęła pomocną dłoń, często kosztem własnej firmy. Zawsze uśmiechnięta i emanująca ciepłem i taka pozostanie w naszej pamięci. 2

3 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 WÓJT GMINY USTKA Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka. II Przetarg: Obręb, księga wieczysta Numer Działki Powierzchnia działki [m 2 ] Cena wywoławcza działki netto [zł] Wadium [zł] Poddąbie KW / , ,00 Przewłoka KW , ,00 Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego i infrastruktura: Poddąbie, dz. Nr 128/2 - symbol w planie 1.UT - zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej w celu przekształceń terenu w zakresie funkcjonalnym i zagospodarowania terenu dla funkcji zorganizowanej obsługi ruchu turystycznego. Zwarta zabudowa parterowa wyróżniająca się wysokim standardem użytkowym i funkcjonalnym. Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu na wschód od Ustki. Możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Do działki jest wytyczona droga ewidencyjna lecz nie jest urządzona. Po wybudowaniu drogi zostanie naliczona opłata adiacencka. Przewłoka dz. Nr symbol planu U.M, gdzie: U - teren lokalizacji zabudowy usługowej; M - teren lokalizacji zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, Ponadto ustala się niżej wymienione funkcje jako towarzyszące funkcji przeznaczania podstawowego pod warunkiem, że nie przekroczy 50% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi: 3

4 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 zabudowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze pensjonatowym, zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze specjalnym skojarzona, z rehabilitacją i ochroną zdrowia, obiekty i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki, obiekty usług ochrony zdrowia, zieleń parkowa ogólnodostępna, otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą. Działka leży w strefie B" Uzdrowiska Ustka. Infrastruktura: możliwość przyłączy do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, drogi tymczasowe. UWAGA: Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2009 roku o godz. 12-tej w Urzędzie Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki na konto Bank Spółdzielczy w Ustce do dnia 25 sierpnia 2009 roku. Wadium nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 25 sierpnia 2009 roku. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium. Postąpienie minimum 1 % wartości nieruchomości. Termin podpisania umowy notarialnej 21 dni od daty przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100 % wylicytowanej kwoty powiększonej o podatek VAT. Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek VAT i podpisania umowy notarialnej. Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich. UWAGA: Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę. Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Nabywca działki zobowiązany będzie dokonać opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 4 tel. (059) lub wew. 431 fax. (59) Informacje dotyczące warunków zabudowy można uzyskać w pokoju 14 tel. (059) lub wew Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej: bip.ustka.ug.gov.pl Adres strony Gminy Ustka: 4

5 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 WYCENA NIERUCHOMOŚCI STEFAN GUZIŃSKI Słupsk ul. Banacha 12 tel NIP REGON Szanowni Państwo, Pragniemy Państwu zaprezentować zakres działalności i ofertę firmy Wycena Nieruchomości z siedzibą w Słupsku przy ul. Banacha 12, która powstała w 1991 roku. PODSTAWOWE DANE: 1. Pełna nazwa: WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STEFAN GUZIŃSKI. 2. Adres: Słupsk, ul. Banacha 12, tel./ fax. (059) Regon: NIP: Działalność gospodarcza zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Słupsku pod numerem 6964 pod nazwą jw. z rodzajem przeważającej działalności wg PKD A (działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego) oraz Z. (badania i analizy techniczne). USŁUGI W ZAKRESIE: wycen nieruchomości, wycen maszyn i urządzeń, ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowanie wielobranżowe budownictwa ogólnego, prowadzenie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru technicznego. Obsługujemy w regionie w całości gminę Smołdzino, Aromat Snack Sp. z o.o. z siedzą w Trzebielinie, Społem PSS Słupsk, MKJ Stocznia Ustka oraz Spółdzielnie mieszkaniowe SSM Czyn i SM Kolejarz. Firma ma podpisaną umowę z BGŻ na wycenę nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Ceny usług podlegają negocjacji, oferujemy upusty dla firm będących członkami Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Wyrażamy nadzieję, że po zapoznaniu się z niniejszą ofertą, zakres i rodzaj oferowanych przez nas usług wzbudzi Państwa zainteresowanie i zaowocuje współpracą. 5

6 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Słupskie Dni Gospodarki 2009 Już po raz szósty obyły się Słupskie Dni Gospodarki (26-27 czerwca 2009 r.). W ramach imprezy odbyły się w ratuszu panele dyskusyjne poświęcone m.in.: turystyce, która daje szansę rozwoju gospodarczego regionu słupskiego. Mówiono również o prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz o sytuacji na rynku pracy obecnie i w przyszłości. Natomiast na placu Zwycięstwa zorganizowano wystawę wielobranżową, na której ok. 50 firm oraz instytucji ze Słupska i okolic promowało produkty i świadczone usługi. Najlepszym wystawcom przyznano nagrody i wyróżnienia. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku otrzymało Bursztynowy Medalion Słupskiego Biznesu SDG 2009, firma spardom z Mianowic w gm. Damnica, która zajmuje się produkcją materiałów elewacyjnych, otrzymała wyróżnienie dla firmy innowacyjnej SDG 2009, natomiast wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt SDG 2009 przyznano Firmie Kosmetycznej Loton ze Słupska za serię kosmetyków Provit. Z kolei w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica odbyła się uroczysta Gala Promocji Słupskiego Biznesu, na której ogłoszono wyniki konkursów: Srebrny Niedźwiedź 2008 Lider Promocji Słupskiej Gospodarki oraz Słupski Produkt Roku. Wręczono również Medaliony Słupskich Dni Gospodarki i rozstrzygnięto konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Mój pomysł na biznes. Srebrny Niedźwiedź - Lider Promocji Słupskiej Gospodarki 2008 w kategorii: firmy mikro - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SEPIX Sp. J. Stanisław i Danuta Sekuła ze Słupska, w kategorii: firmy małe - Zakład Usług Inwestycyjnych Janusz Kazimierski ze Słupska, w kategorii: firmy średnie - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman AUTO-HAK Sp. J. ze Słupska, w kategorii: instytucje okołobiznesowe - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce, w kategorii : menedżer - Kazimierz Myzyk Prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk sp. z o.o., w kategorii: turystyka wiejska - Gospodarstwo Agroturystyczne Przysiółek Teresy i Henryka Laska z Duninowa, w kategorii: gospodarstwo rolne - Gospodarstwom rolne Teresy i Piotra Rabenda z Głobina, 6

7 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 w kategorii: media - Radio Słupsk/ Koszalin. Słupski Produkt Roku 2008 Produkt: - w branży motoryzacyjnej: Firma PLASMET Jan Czechowicz z Widzina za : Przyrządy do produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego, - w branży drzewnej: Firma Abatec Monika Pańko ze Słupska za: Drewniany basen ogrodowy, - w branży turystycznej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za: Muzealną Zagrodę w Swołowie. Usługa: - w kategorii budownictwo drogowe: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o z Kobylnicy za: Budowę nawierzchni brukowych, - kategorii informatycznej: Firma BiCom sp. z o.o. ze Słupska za: Wdrożenie systemów informatycznych ERP, - w kategorii budownictwo Zakład Usług Inwestycyjnych Janusz Kazimierski ze Słupska za: Renowację Hotelu Staromiejskiego w Słupsku. Mój pomysł na biznes I nagroda Katarzyna Grygorowicz ZSEiO, II nagroda Aleksandra Węgiel V Liceum Ogólnokształcące, III nagroda Milena Filipkowska ZSEiO, IV nagroda Justyna Kijewska IV LO. źródło: 7

8 NIK chwali Prezydenta Słupska Według informacji Najwyższej Izby Kontroli polskie miasta tracą rocznie miliony złotych przez nieprecyzyjne zapisy prawa i bezczynność urzędników. Wina za ten stan rzeczy NIK obarcza głównie prezydentów miast, którzy nie kontrolują ani stanu zaległości, ani terminowości wystawiania upomnień i ograniczają się jedynie do sięgania po najłatwiejsze środki egzekucyjne. W rezultacie zamiast wpływów do kas urzędów wydłużają się listy dłużników. NIK zbadała skuteczność ściągania podatków i opłat, które ustala i pobiera prezydent miasta (m.in.: podatków od nieruchomości, od posiadania psów, opłat targowych, uzdrowiskowych, parkingowych) w 15 miastach i 15 urzędach skarbowych. Wspomniane kwoty składają się na dochody własne miast i często stanowią pokaźną ich część (ok. 20%). Środki te mogłyby być przeznaczane chociażby na finansowanie lokalnych inwestycji. Ale nie są, bo system ich ściągania nie działa właściwie - twierdzi NIK. Wg stanu na koniec 2007 roku dłużnicy są winni miastom 683 mln zł. To od woli prezydentów zależy ustalenie i wprowadzenie w urzędach jasnych procedur ściągania opłat. Jednak tylko kilku włodarzy miast korzysta z tego prawa stosowne regulacje wprowadzono zaledwie w 3 miastach (Kaliszu, Słupsku i Wrocławiu). NIK podkreśla, że aby należności mogły być ściągnięte, muszą być wprowadzone do specjalnego systemu, a tylko jeden urząd (na 15! w Słupsku) rejestruje dane bez opóźnień. Mariusz Smoliński Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Ścieżka rowerowa Słupsk Ustka coraz bliżej Zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej ścieżki rowerowej, która połączy Słupsk z Ustką. Dokument podpisał Ryszard Kwiatkowski, z-ca prezydenta Słupska oraz Marcin Dudka, reprezentujący Euro-Alians Pracownię Projektową Sp. z o.o. z Gdańska. Koncepcja programowo-przestrzenna inwestycji ma odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób poprowadzić ścieżkę, jaka jest optymalna technologia wykonania ścieżki oraz jaki jest koszt i czas wykonania tego połączenia. Ma również rozważyć kilka wariantów przebiegu ścieżki z opisem oraz analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową poszczególnych koncepcji oraz wskazać najkorzystniejszą z nich. Według wstępnych założeń ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez miejscowości: Strzelino, Strzelinko, Gałęzinowo, Charnowo i Wodnicę. Jak poinformował Zdzisław Kurtiak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku połączenie rowerowe Słupska z Ustką może mieć długość od 17 do 27 km w zależności od wyboru trasy. Będzie dwukierunkowe (o szerokości od 3 do 4 metrów). Nawierzchnia poza terenami zurbanizowanymi wykonana będzie z betonu asfaltowego lub powierzchni bitumicznej, natomiast przebiegając przez miejscowości będzie zrobiona z materiału rozbieralnego, aby łatwiej w przypadku ewentualnej awarii dotrzeć do infrastruktury podziemnej. W podpisaniu umowy uczestniczyli partnerzy Słupska przy realizacji tej inwestycji: Jan Olech, burmistrz Ustki, Anna Sobczuk- Jodłowska, wójt gminy wiejskiej Ustka, Bernard Rybak, z-ca wójta gminy wiejskiej Słupsk, a także przedstawiciele: Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy, Stowarzyszenia Aktywne Pomorze i Stowarzyszenia Promocji Rozwoju Obszarów Morskich i Nadmorskich.Koncepcja programowo-przestrzenna ścieżki rowerowej ma być gotowa do 13 grudnia 2009 roku. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Źródło: 8

9 AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY TQM istota i wdrażanie We współczesnym biznesie można wyróżnić 2 podstawowe strategie konkurencji: 1) niskich cen związanych z niskimi kosztami, oraz 2) wyróżniania (dyferencjacji) wysokiej jakości i walorów użytkowych wyrobów, usług, obsługi i dzięki temu wyższych cen. W warunkach wzrostu zamożności i siły nabywczej klientów, co w ostatnim okresie w Polsce jest wyraźnie zauważalne (a w Europie Zachodniej widoczne jest już od dawna), bardziej przyszłościową strategią wydaje się być ta druga. Zatem, w wielu firmach celowym będzie odchodzenie od dotychczasowych strategii niskich cen (szczególnie, że Azjaci biją nas w tym na głowę), w kierunku strategii wysokiej jakości (zwłaszcza w tych, które planują ekspansję zagraniczną). I tu pomocne mogą się okazać założenia koncepcji TQM - Total Quality Management. Koncepcja TQM wywodzi się wprost z wyników prac i doświadczeń praktycznych takich guru zarządzania jakością jak W. E. Deming, P. Crosby czy J. M. Juran. To oni jako pierwsi zwrócili uwagę na potrzebę systemowego i kompleksowego podejścia do spraw jakości w przedsiębiorstwie (i to nie w kategoriach małego q, ale dużego Q ) oraz przejście od poprawiania do zapobiegania. Działanie i myślenie w kategoriach małego q jest to działanie ukierunkowane na wzrost zadowolenia klienta, oparte na dostosowaniu cech produktu do jego oczekiwań oraz doskonalenie procesu wytwórczego w celu zagwarantowania możliwości uzyskania pożądanych właściwości wyrobu. Wynikiem tego typu działań powinien być produkt konkurencyjny, satysfakcjonujący klienta oraz generujący zyski dla przedsiębiorstwa. Działanie i myślenie w kategoriach dużego Q jest to działanie ukierunkowane na redukcję braku satysfakcji klienta, zawierające minimalizację chronicznie występujących błędów i usterek nie tylko z punktu widzenia produktu, ale i całego procesu (tworzenia wartości dodanej dla klienta). Usprawnienia jakości zarówno od strony wyniku, jak i nakładu dokonywane są w sposób kompleksowy i dotyczą całego przedsiębiorstwa [1]. TQM to właśnie koncepcja myślenia i działania w firmie w kategoriach dużego Q. TQM jest sposobem, a raczej filozofią zarządzania zakładającą podporządkowanie idei kompleksowej, totalnej jakości wszystkich podstawowych płaszczyzn funkcjonowania organizacji i doskonalenie tą drogą jej efektywności, elastyczności i konkurencyjności. TQM angażuje całe przedsiębiorstwo, każdy wydział, każdą sferę działalności, każdą pojedynczą osobę, na każdym poziomie struktury organizacyjnej. Aby organizacja byłą prawdziwie efektywna, wszystkie jej części muszą funkcjonować razem, zakładając przy tym, że każda osoba i każde działanie ma określony wpływ na jakość. Metody i techniki wykorzystywane w TQM mają zastosowanie w całej organizacji - ich skuteczność sprawdza się w finansach, sprzedaży, marketingu, dystrybucji, zatrudnieniu, produkcji, PR i wszystkich innych sferach jej działalności. Aby przynieść oczekiwane wyniki TQM musi stać się sposobem życia organizacji [1]. TQM jest to inaczej zarządzanie przez jakość totalną [3]. Według autora niniejszego artykułu, istotą TQM jest spowodowanie, aby wszyscy pracownicy w firmie, niezależnie od funkcji i stanowiska dostali obsesji na punkcie jakości - nie tylko wyrobu finalnego, ale także wszystkich innych działań organizacji. (Jako przykład takiego podejścia w praktyce śmiało można podać firmę Toyota.) I właśnie na podstawie tej definicji można wyraźnie wskazać różnice pomiędzy TQM a ISO, chociaż ISO może być tzw. pierwszym krokiem dochodzenia do TQM. Jak donosi literatura przedmiotu, wiele innych dużych przedsiębiorstw korzysta z tego podejścia, chociaż każde z nich zorganizowało sobie ten system na swój indywidualny sposób. Zatem, jak wdrażać tą koncepcję w praktyce? T. Wawak opisuje to w następujący sposób [4]: 1. Zaangażuj naczelne kierownictwo w TQM; 9

10 2. Przygotuj strategiczne planowanie poprawy jakości; 3. Zorganizuj ciągłą poprawę jakości; 4. Wyszkol pracowników w rygorystycznym rozwiązywaniu problemów; 5. Zapewnij dostęp do TQM - owskich wszystkich narzędzi kontrolowania ciągłej poprawy; 6. Stwórz odpowiedni system mierników do kontrolowania ciągłej poprawy; 7. Rozbuduj podstawy mierników satysfakcji klienta; 8. Usuń kulturowe bariery dla poprawy jakości. W TQM na szczególną uwagę zasługuje rola kierownictwa i uzależnienie wdrożenia tego systemu od stopnia zaangażowania naczelnego kierownictwa organizacji. Zatem do zadań kierownictwa każdej organizacji w tej materii należy [4]: zachęcanie wszystkich pracowników do traktowania TQM poważnie jako filozofii i sposobu działania dominującego w firmie, włączenie zasobów organizacyjnych (kapitału, pracowników, środków produkcji) do pełnego i powszechnego zastosowania TQM, inicjowanie trudnego, pracochłonnego procesu niezbędnych zmian kulturowych w firmie, zapewnienie najlepszej skuteczności wdrażania TQM. Jest to ważne szczególnie w polskich warunkach, gdzie oddolna kreatywność i zaangażowanie pracowników bywa często niewystarczające. Niestety bardzo często na skutek niskich płac. ( I kółko się zamyka ). Stąd, do najczęstszych przyczyn niepowodzenia wdrażania TQM w firmach R. Karaszewski zalicza [2]: brak zaangażowania kierownictwa, brak wizji i planów, satysfakcję z szybkiego załatwienia podstawowych problemów, dominację narzędzi nad procesem, zbyt ograniczoną jakość, zbyt szybką satysfakcję z zadowolenia klienta, sprzeczność między podejściem kulturowym a technicznym, zinstytucjonalizowane zarządzanie przez jakość, niewystarczające zaangażowanie pracowników, nie mierzenie wielu procesów zarządzania przez jakość. Z badań przeprowadzonych na początku lat 2000 przez T. Wawaka (83 firmy) i M. Lewandowskią (100 firm) w polskich przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty ISO oraz przez W. R. Pawlaka (484 firmy, ale nie wszystkie z ISO) wynika, że wszystkie one miały spore problemy w obszarze zarządzania jakością, a szczególnie z funkcjonowaniem według koncepcji TQM (te wg W. R. Pawlaka można wyliczyć na palcach jednej ręki ) [3]. W ostatnim okresie daje się zaobserwować wyraźnie pozytywniejsze tendencje. Zatem, jak w praktyce uzyskać tak wyrafinowane efekty, skoro wielu się nie udaje? Jeżeli kierownictwo firmy i wszyscy pracownicy zrozumieją, że TQM lub jakość to: właściwe standardy działania, dobrze za pierwszym razem, dokładnie na czas, zgodnie z wymaganiami (potrzebami) klienta, po cenie akceptowalnej przez klienta, zero braków, zero przestojów, zero opóźnień, zero marnotrawstwa, \ 10

11 zero pomyłek, zero defektów, zero błędów, jakość, to także dobra organizacja, jakość to przede wszystkim ciągłe doskonalenie, ciągłe dążenie do ideału, to według autora niniejszego artykułu na pewno się uda. (Ale nie wolno przy tym zapominać, że za najniższe wynagrodzenie niestety, ale się nie da). Dr P. Walentynowicz Akademia Morska w Gdyni, WSAiB im,. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Biuro Doradztwa Gospodarczego Lex - Pol sp. z o.o. w Słupsku ul. Wazów 3/ Słupsk tel/fax (059) Literatura: 1. R. Karaszewski Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Wyd. Dom Organizatora, Toruń R. Karaszewski TQM teoria i praktyka. Wyd. Dom Organizatora, Toruń W. R. Pawlak Od TQM do TQL w organizacji przyszłości. Maszynopis. ORGMASZ, Warszawa

12 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 NASI CZŁONKOWIE Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Słupsk ul. Kozietulskiego tel./fax OFERTA EDUKACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Studia licencjackie dzienne i zaoczne na kierunkach: ZARZĄDZANIE specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie administracją Rachunkowość zarządcza TURYSTYKA I REKREACJA specjalności: Menedżer turystyki i rekreacji Hotelarstwo i gastronomia Studia magisterskie:* EKONOMIA specjalności: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami Turystyka i hotelarstwo Zarządzanie projektami europejskimi *Studia prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński przy współpracy z WHSZ 12

13 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Studia podyplomowe Zarządzanie BHP Zarządzanie nieruchomościami WHSZ jest kontynuatorką powstałej w Słupsku, w 1995 roku, Wyższej Szkoły Zarządzania- pierwszej w regionie niepaństwowej uczelni typu menedżerskiego, wpisanej do rejestru MEN pod numerem 54. Uczelnia od początku kształci kadry przygotowując je do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz do prowadzenia własnych firm. Kształcenie odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych, w trybie dziennym i zaocznym na kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata, a osoby posiadające wyższe wykształcenie mogą skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych. Od 2001 roku uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie uzupełniających studiów magisterskich, na kierunku Ekonomia. W roku 2004 uczelnia przeniosła swoją siedzibę do odrestaurowanego z wielkim pietyzmem zabytkowego obiektu militarnego. Nowa siedziba, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym zdecydowanie wyróżnia uczelnię spośród innych szkół wyższych nadając jej prestiż i wyjątkowy klimat. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania jest Uczelnią o uznanej renomie oraz niekwestionowanej pozycji na rynku edukacyjnym naszego regionu. 13

14 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 TECHNIK s.c. H. Szyc, B. Musznicka ul. Przemysłowa Słupsk Tel/fax: lub Centrum Edukacji TECHNIK spółka prawa cywilnego jest ogólną nazwą organu prowadzącego szkoły i inne formy kształcenia i doskonalenia. Siedziba Centrum mieści się w biurowcu usytuowanym przy ul. Przemysłowej 35 w Słupsku, na trasie prowadzącej z Centrum Miasta w kierunku Poznania. Przed budynkiem, po obu stronach ulicy, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zapewniające dogodny dojazd. Ponadto budynek oddzielony jest od jezdni dużym parkingiem, mogącym pomieścić około pięćdziesięciu samochodów. W razie potrzeby, możliwe jest również wykorzystanie miejsc parkingowych na tyłach budynku. Na cele dydaktyczne przeznaczonych jest 15 sal dydaktycznych, 1 sala wykładowa, oraz 2 pracownie komputerowe. Łączna powierzchnia, którą dysponować Centrum wynosi ok. 620 m 2. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp, przepisami budowlanymi oraz z pełnym zapleczem sanitarnym. W zakres działalności Centrum Edukacji TECHNIK wchodzą: 1. Szkoły dla dorosłych Licea Ogólnokształcące 14

15 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) liceum ogólnokształcące - uzupełniające liceum ogólnokształcące Technikum - 14 zawodów dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym technik: technologii drewna, budownictwa, elektryk, telekomunikacji, mechanik, mechatronik, pojazdów samochodowych, technologii odzieży, urządzeń sanitarnych, architektury krajobrazu, technologii żywności, kucharz, technik handlowiec, usług fryzjerskich. Szkoła Policealna - 9 różnych kierunków dających możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, w tym: technik: bhp, organizacji reklamy, logistyk, spedytor, informacji naukowej, rachunkowości, administracji, ekonomista, agrobiznesu, technologii drewna. 2. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego kursy BHP - wszystkie rodzaje, kursy wychowawców, kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierowników wycieczek kursy doskonalące, w tym: pracownika administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu, barman, kelner, instruktor rekreacji i inne według potrzeb pracodawców, kursy z zakresu planowania i zarządzania funduszami europejskimi, kursy komputerowe - Punkt Egzaminacyjny ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). 3. Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr TECHNIK kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli i wychowawców, według programów zatwierdzonych przez MEN, kursy doskonalące dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych W Centrum Edukacji TECHNIK realizowane są również studia licencjackie oraz podyplomowe w ramach porozumienia z Wyższej Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, w tym: studia kwalifikacyjne dla nauczycieli studia kompetencyjne dla menagerów i kadry zarządzającej studia I stopnia w Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym WSG na kierunku turystyka i rekreacja. Spotkanie z Kurtem Schellerem czyli Nowoczesna kuchnia najnowsze trendy Wystawa Fotografie z Verdun połączona z wykładem dr Marka Chamota Centrum Edukacji TECHNIK jest również organizatorem różnego rodzaju konferencji, wystaw, szkoleń oraz kursów doskonalących z udziałem znanych osób i wybitnych specjalistów. 15

16 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 FIRMY MIESIĄCA Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o. powstał w 1989 roku. Doświadczenie zdobyte przez te lata oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, stawia nas wysoko w rankingu firm usługowo - budowlanych z zakresu wdrożeń inwestycji w branży bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na podejmowanie najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji, wdrazanie ich oraz administrowanie nimi. Wszystkim inwestorom, od tych najmniejszych (osoby prywatne) po największe firmy zarządzające drogami oferujemy szeroki wachlarz usług. Do najważniejszych z nich należą: 1) projektowanie organizacji ruchu: - oznakowania pionowego - oznakowania poziomego - sygnalizacji świetlnych 2) oznakowanie pionowe 3) oznakowanie poziome 4) budowa systemów sterowania ruchem 5) administracja i konserwacja Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o. ul. Szymanowskiego 15, Słupsk, woj.pomorskie TEL FAX Biuro czynne jest codziennie w godz. 7:

17 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o. ul. Kasztanowa Kobylnica, tel: (059) , tel: (059) , fax: (059) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "KRĘŻEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, która została założona w 1984 roku jako jedna z pierwszych prywatnych firm drogowych na Pomorzu Środkowym. Założycielem firmy jest Stanisław Krężel - drogowiec, mający za sobą wieloletnią praktykę w budowie dróg. W 1995 roku firma przekształciła się w spółkę - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych "KRĘŻEL". Od tego czasu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa. Przez lata działania Spółka wykonując pełna gamę robót między innymi roboty drogowe, remontowe, odwodnieniowe, transportowe oraz wiele innych wyspecjalizowała się w sposób szczególny w brukowaniu nawierzchni z kamienia naturalnego, kostki granitowej zarówno pochodzenia krajowego jak i importowanej oraz najwyższej jakości kostek szlachetnych najbardziej uznanych producentów w Europie. Zrealizowane zadania mają charakter szczególny z uwagi na specyfikę zastosowanych materiałów i kunszt ich ułożenia. Specjalizacją firmy jest łączenie w nawierzchniach zarówno kamienia granitowego z naturalnym jak i z najwyższej jakości produktami ze szlachetnej kostki betonowej najwyższej jakości. Spółce KRĘŻEL zaufały między innymi samorządy Słupska, Ustki, Darłowa, Białogardu, Lęborka, Koszalina oraz wielu innych dla których Spólka KRĘŻEL wykonała roboty nawierzchniowe które do dziś zdobią nasze miasta, starówki porty czy promenady. W Przedsiębiorstwie KRĘŻEL zatrudnionych jest około 150 osób. Firma posiada jedną z największych i najnowocześniejszych baz sprzętowo - transportowych. W styczniu 2006 roku Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2000. Zrealizowane inwestycje Darłówko Port w Darłówku 17

18 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Połczyn Zdrój Ustka. Renowacja miejskiego Parku Chopina Słupsk ul. Bema Przebudowa alejek Parku Kultury i Wypoczynku W trakcie budowy Przebudowa terenu Ustka, ul. Wyszyńskiego Słupsk, Grottgera -Prof. Poznańskiego 18

19 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 Budowa w Mielnie Przebudowa drogi gminnej Strzelinko-Włynkowo Zrealizowane inwestycje są najlepsza wizytówką, a jakość wykonanych robót znajduje uznanie w oczach inwestorów, czego dowodem są liczne listy referencyjne. Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie: ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY! 19

20 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY N R 7-8 ( ) 2009 INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Łotwa walczy o przetrwanie Nazywana nie tak dawno "bałtyckim tygrysem", republika balansuje na krawędzi bankructwa, tnąc koszty, gdzie to tylko możliwe. Nie mieliśmy woli politycznej, wizji ekonomicznej, ani wizji przedsiębiorczości, rząd był marny. Dziś stoimy przed pytaniem: czy Łotwa przetrwa?. To się nazywają mocne słowa a mocne są już choćby dlatego, że wypowiedział je łotewski prezydent Valdis Zatlers przed parlamentem w Rydze. Posłowie przegłosowali właśnie ograniczenie płac w przedsiębiorstwach państwowych o 20 proc. i emerytur o 10 proc. Nie było innego wyjścia, tylko tak drakońskie środki oszczędnościowe dały gwarancje, że kraj otrzyma pomoc finansową z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i UE, bez tego wsparcia zbankrutowałby już w lipcu. Jak mogło do tego dojść? Jak to możliwe, że gospodarka, która przez lata osiągała największy wzrost wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, znajduje się nagle na skraju przepaści? Zadłużenie. To najbardziej lakoniczna odpowiedź. Nigdzie indziej nie pożyczano pieniędzy tak hojnie i nigdzie indziej nie wywołało to aż takiego przegrzania gospodarki. A takie przegrzanie musi się skończyć czymś w rodzaju kaca. Tym bardziej że łotewski boom gospodarczy opierał się niemal wyłącznie na kredycie. Skutki międzynarodowego kryzysu nie kazały na siebie czekać. Już w grudniu 2008 roku MFW i UE musiały przekazać Łotwie zastrzyk gotówki w wysokości 7,5 miliarda euro, gdyż kraj ten nie był już w stanie zaciągać długów na rynku międzynarodowym. Kto może poprawić sytuację? Z pewnością nie konsumenci, ani przedsiębiorstwa, bo jedni i drudzy siedzą w kieszeni banków. Państwo też nie, bo jeszcze przez dwa lata musi ostro oszczędzać, aby spełnić kryteria MFW. Nic więc dziwnego, że za granicą a szczególnie w Szwecji, która utrzymuje ścisłe związki z Rygą rozpatruje się pomysł zdewaluowania łata, który obecnie jest związany z kursem euro w widełkach plus minus 1 proc. Dzięki temu zabiegowi eksport stałby się bardziej konkurencyjny, bo poza Łotwą jej towary byłyby tańsze. Samym Łotyszom wydaje się to niepojęte, a sam zabieg wpędziłby ich w ogromne kłopoty, bo to właśnie siła narodowej waluty pozwoliła im odzyskać stabilność po okresie wysokiej inflacji na początku lat 90. Nie jest to jedyny argument, który nakazywałby tu ostrożność. Europejski Bank Centralny wyklucza możliwość szybkiego wprowadzenia euro na Łotwie po dokonaniu dewaluacji. A poza tym, kto zagwarantuje, że taka operacja by się udała i nie skończyła się całkowitym załamaniem pieniądza, jak to się zdarzyło w Argentynie? Nie można wykluczyć, że obniżenie kursu własnej waluty wywoła run na instytucje kredytowe, chociażby dlatego, że wielu Łotyszy może ją wymienić na obcą jednym kliknięciem myszki. Do tego dochodzi ryzyko, że waluty innych krajów Europy Wschodniej powiązane z euro również znajdą się pod presją na początek Estonii i Litwy, a w dalszej kolejności Bułgarii. 20 Łotwa usiłuje obecnie odzyskać konkurencyjność,

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Projektowanie emocjonalne Nowe oblicze HR Work-life

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo