Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński / str SUKCES W BIZNESIE - Wielkopolska - region ludzi przedsiębiorczych Joanna Jajus, Urząd Miasta Poznania / str SPRAWDŹMY CZY SIĘ UDA PREINKUBACJA / str Preinkubator UAM Jacek Wajda - Preinkubator Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Katarzyna Piekarska - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Daria Bąk - Inkubator Technologiczny PPNT FUAM Anna Tórz-Rzepczyńska 4. SUKCES W BIZNESIE Przedsiębiorczość zaczyna się na uczelni dr Izabela Cytlak, UAM / str WŁASNA FIRMA KROK PO KROKU Karolina Szalewska, Urząd Miasta Poznania / str SUKCES W BIZNESIE Błędy młodych przedsiębiorców Wojciech Pasterski, Axeleron / str ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Barbara Wilczewska, ZUS / str SUKCES W BIZNESIE Biznesplan - prostszy niż myślisz Łukasz Radomski, DBI / str GDY POJAWIĄ SIĘ KŁOPOTY FINANSOWE Zespół Izby Skarbowej / str SUKCES W BIZNESIE Przychodzi przedsiębiorca do inwestora Łukasz Parafianowicz, Helpinvest / str SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / str Fundusze pożyczkowe Paweł Jodko, WARP - Kredytowanie pierwszej działalności gospodarczej dr Michał Skopowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Fundusze unijne Ewa Soroka, AIP - Fundusze venture i seed capital Wojciech Przygocki, Inkubator Technologiczny PPNT FUAM - Aniołowie Biznesu Szymon Kurzyca, ekspert inwestycyjny Lewiatan Business Angels 12. SUKCES W BIZNESIE Czego szuka inwestor Paweł Sakowski, Blumerang / str URUCHOM MOCNE PUBLIC RELATIONS dr Jacek Trębecki, Prelite / str Szanowni Państwo, Hasło,,przedsiębiorczość robi w ostatnich latach zawrotną karierę w naszym kraju. Nowy ład gospodarczy (może trochę przesadzam z tym,,ładem ), który mamy już w Polsce od prawie 20 lat, przywrócił słowu przedsiębiorczość oraz odpowiadającym mu postawom, należne miejsce w gospodarce wolnorynkowej. Przedsiębiorczość to - według różnych poglądów - zarówno cecha osobowa, którą się posiada (lub nie), jak i zestaw umiejętności czy postaw, które można wykształcić w toku edukacji. Wielu jest za wzajemnym uzupełnianiem się obu tych poglądów. Dlatego też obserwujemy ostatnio wysyp publikacji, dotyczących zagadnienia przedsiębiorczości. Uczelnia wyższa - jako istotny element systemu edukacji - jest właściwym miejscem kształtowania postaw przedsiębiorczych w kadrach gospodarki przyszłości. Nie oglądając się na efektywność - lub jej brak - edukacji przedsiębiorczości na pierwszych etapach edukacji formalnej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów staje się elementem misji uczelni wyższych, szczególnie w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, przed budową której stoi zarówno Europa, jak i reszta świata. Wszelkie unijne materiały strategiczne, opracowania i raporty podkreślają rolę edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Podobnie, dostępne opracowania krajowe - w tym założenia programowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Innowacyjna Gospodarka. W sytuacji relatywnie niskiego poziomu innowacyjności przemysłu w Polsce i ciągłego braku zagadnień dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności, w ofercie programowej uczelni wyższych należy wspierać każdą inicjatywę dotarcia z wyżej wymienioną tematyką do naszych studentów - wszelkich kierunków i specjalności. Jeżeli niniejszy Przewodnik zainspiruje przynajmniej kilku z nich do zainicjowania własnej aktywności gospodarczej, wysiłek autorów tego przedsięwzięcia nie pójdzie na marne. 14. SUKCES W BIZNESIE Męskie vs żeńskie Anna Zandecka, Zandia Group / str ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Agata Przygodzińska, Manpower / str SUKCES W BIZNESIE Potrzeba matką pomysłów Marcin Radziwoń, spryciarze.pl / str SPOSÓB NA SPRAWDZONY BIZNES dr Barbara Borusiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / str SUKCES W BIZNESIE Koło fortuny program o przedsiębiorczych i dla przedsiębiorczych - Paulina Skrzypińska, Radio Afera / str SUKCES W BIZNESIE Kobieta za kierownicą Beata Szozda, autopolki.pl / str PRZYDATNE ADRESY / str NOTES / str Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 22. SŁOWNICZEK / str REDAKCJA: Zespół Inkubatora Technologicznego PPNT FUAM, współpraca: Paulina Skrzypińska PROJEKT, SKŁAD: Agencja MUG DRUK: MDM Druk Sp.J. PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA 2 3

3 PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI WYBRAĆ Marcin Błaszyk aplikant radcowski Krzysztof Jarosiński prawnik W Polsce działalność gospodarczą na małą skalę prowadzą zazwyczaj przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej, bądź tacy, którzy zawarli umowę spółki cywilnej. Można również wybrać tzw. spółki prawa handlowego: spółkę jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną (spółki osobowe), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (popularna z o.o.) oraz akcyjną (spółki kapitałowe). Jednak najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia osoby zaczynającej przygodę z biznesem jest prowadzenie działalności w formie wpisu do ewidencji, spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI Jest to najprostszy sposób zarejestrowania i prowadzenia działalności dla osób, które zamierzają prowadzić samodzielną działalność. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, dostępny w urzędzie gminy lub miasta, i tam go złożyć wraz z formularzem GUS wniosek o nadanie numeru REGON, oraz zgłoszeniem do ewidencji VAT i odpowiednimi dokumentami, służącymi do zgłoszenia obowiązku ubezpieczeniowego w ZUS. Należy pamiętać, że za długi zaciągnięte w ramach takiej działalności odpowiadamy zawsze całym swoim majątkiem. SPÓŁKA CYWILNA Spółka cywilna - to nic innego jak umowa o podziale zysków z działalności gospodarczej, prowadzonej wspólnie przez dwie lub więcej osób, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Każda z nich jest odrębnym przedsiębiorcą. Wspólnie rozliczają jedynie podatek VAT, stąd konieczne jest zgłoszenie ewidencyjne do urzędu skarbowego oraz wniosek o nadanie NIP-u spółce. Za długi takiej spółki odpowiadają wspólnicy - całym swoim majątkiem, solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może zażądać - od każdego wspólnika osobno - zapłaty całości długu. Należy więc mieć duże zaufanie do osób, z którymi zawiera się umowę spółki cywilnej. Każdy ze wspólników może prowadzić sprawy spółki i ją reprezentować. W zakresie obowiązków rachunkowych, wystarczy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji na potrzeby VAT. SPÓŁKA JAWNA Jest wybierana z uwagi na stosunkowo prosty sposób jej założenia oraz nieskomplikowane zasady jej funkcjonowania. Wystarcza zawarcie pisemnej umowy. Spółka powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, należy więc zgłosić taką spółkę w sądzie. Spółka jawna jest tworzona zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników, którzy mają do siebie zaufanie. Sprawy spółki jawnej mogą być prowadzone, jak również spółka ta może być reprezentowana przez każdego ze wspólników. Wspólnicy mają obowiązek wniesienia wkładów do spółki. Mogą to być wkłady pieniężne lub niepieniężne, a także usługi lub świadczenie pracy. Za długi odpowiada spółka, jednak jeżeli jej majątek jest niewystarczający odpowiadają także wspólnicy (całym swoim majątkiem). Do niewątpliwych zalet spółki jawnej w zakresie podatków należy to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie wspólnicy spółki jawnej (spółka jawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - CIT). Ponadto, jeśli spółka jawna nie odnotowuje przychodów na poziomie ponad EUR, nie jest konieczne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wystarcza księga przychodów i rozchodów. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Jest spółką osobową, którą charakteryzuje występowanie dwóch kategorii wspólników: komplementariuszy oraz komandytariuszy. Ten typ spółki jest wybierany zwłaszcza wtedy, gdy wspólne przedsięwzięcie chcą prowadzić osoby niemające wystarczających kapitałów, ale gotowe ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki z osobami, które dysponują kapitałami (pieniężnymi lub niepieniężnymi) i które chcą uczestniczyć w zyskach spółki, natomiast nie są zainteresowane ponoszeniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spółki komandytowej. W związku z powyższym, ci pierwsi, zostają komplementariuszami i prowadzą sprawy spółki oraz reprezentują spółkę na zewnątrz, a także odpowiadają za zobowiązania spółki, bez ograniczenia całym swoim majątkiem (subsydiarnie, czyli wtórnie w stosunku do spółki patrz uwagi o spółce jawnej), natomiast ci drudzy zostają komandytariuszami w spółce komandytowej (ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jak również ich wpływ na sprawy spółki jest mniejszy). Spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody osób fizycznych, będących wspólnikami spółki komandytowej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Spółka komandytowa jest zawsze zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka ta jest atrakcyjna za względu na brak odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Prowadzenie działalności w takiej formie prawnej wymaga jednak zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, prowadzenia pełnej księgowości i powołania organów spółki co najmniej zarządu, który może być jednoosobowy. Spółka z o.o. ma jednak tę wadę, że zysk spółki przed wypłatą udziału w zysku wspólnikom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wypłata z zysku dla wspólnika, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako jego dochód. Wspólnicy, zyskując bezpieczeństwo prywatnego majątku, muszą się jednak liczyć z niższymi dochodami. PODSUMOWANIE Każda z wyżej wymienionych form działalności ma swoje zalety i wady. Działalność na wpisie do ewidencji i spółki osobowe pozwalają uniknąć wysokich obciążeń podatkowych, jednak w większości z nich wspólnicy odpowiadać będą za długi spółki całym swoim majątkiem. W tym zakresie, w spółkach osobowych najbezpieczniejszą pozycję mają komandytariusze w spółce komandytowej. Jednak ich obniżona odpowiedzialność skutkuje mniejszym wpływem na losy spółki. Z kolei spółki kapitałowe dają całkowite bezpieczeństwo wspólnikom, jednak bez optymalizacji podatkowej, przychód spółki, zanim trafi do ich kieszeni, będzie opodatkowany dwukrotnie. Przed wyborem działalności warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym, który zaproponuje formę prowadzenia działalności najbardziej odpowiednią dla liczby wspólników, planowanych przychodów i skali działalności oraz ryzyka jej prowadzenia. BLOG PRAWA:

4 SUKCES W BIZNESIE Wielkopolska - region ludzi przedsiębiorczych Joanna Jajus Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Poznań i Wielkopolska są jednym z najbardziej liczących się ośrodków akademickich w kraju, w którym zlokalizowanych jest 26 uczelni wyższych, blisko 50 placówek naukowo-badawczych, 3 parki technologiczne, 6 inkubatorów i preinkubatorów przedsiębiorczości oraz 1 inkubator technologiczny. Każdego roku na poznańskich uczelniach studiuje około 140 tys. osób, a uzyskuje wykształcenie wyższe około 25 tysięcy. Uczelnie i inne placówki naukowo- badawcze są miejsce pracy dla ponad 10 tys. pracowników naukowych. Mamy zatem podstawy dla rozwijania postaw przedsiębiorczych. Jak się z tego wywiązujemy? Przedsiębiorczość akademicka definiowana jest w sposób trojaki: jako edukacja, w rozumieniu kreowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów i pracowników naukowych, jako wspieranie młodych przedsiębiorstw, tworzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego, jako transfer wiedzy i technologii z placówek naukowych do gospodarki Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jest jednym z głównych priorytetów Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata Priorytet ten znajduje również odzwierciedlenie w zapisach przyjętej Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. W roku 2006, na zlecenie władz miasta Poznania, przeprowadzono badania stanu i barier rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim Wyjazd szkoleniowy dla studentów w ramach projetu "Miesiąc preinkubacji" w Wielkopolsce. Wśród największych zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w naszym regionie wymieniono: niski poziom zainteresowania zjawiskiem przedsiębiorczości akademickiej zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesowego, niski poziom zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych zakładaniem przedsiębiorstw celem wdrożenia do praktyki gospodarczej własnych pomysłów czy wyników badań, niedostateczne wsparcie instytucjonalne o charakterze doradztwa biznesowego, udzielane przedsiębiorcom akademickim (szkolenia i doradztwo prowadzone przez praktyków gospodarczych, pośrednictwo w kontaktach z inwestorami) Na podstawie powyższych wniosków, został opracowany zestaw działań wspierających, rekomendowany władzom lokalnym, regionalnym oraz szkołom wyższym, nazwany roboczo modelem wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Do najważ- niejszych z nich zaliczyć należy: promocję młodych firm akademickich, program wsparcia o charakterze doradztwa biznesowego dla przedsiębiorców akademickich, program wsparcia dla pracowników naukowych, zainteresowanych komercjalizacją swoich wynalazków. Władze miasta Poznania, które są jednym z adresatów powstałych rekomendacji, już w 2007 r. rozpoczęły wdrażanie niektórych z zaproponowanych działań. Część z nich, realizowana jest samodzielnie przez miasto, wiele innych - wdrażanych jest przy współpracy z instytucjami, których działalność koncentruje się na wspieraniu rozwoju i promocji postaw przedsiębiorczych w środowisku studentów i pracowników naukowych, tj. z akademickimi inkubatorami i preinkubatorami przedsiębiorczości oraz z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Wśród działań podejmowanych przez władze miasta wymienić należy: 1. konkurs o certyfikat Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej. Konkurs promuje firmy przedsiębiorczych przedstawicieli środowiska akademickiego, które powstały na bazie własnych pomysłów lub wyników badań. Uczestnicy konkursu są nominowani przez jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie. Każdego roku laureatami konkursu zostaje kilka firm akademickich z miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, którym organizatorzy zapewniają bezpłatną promocję. Konkurs jest organizowany i finansowany ze środków budżetu miasta Poznania i powiatu poznańskiego, a uczestnictwo w nim jest całkowicie bezpłatne. 2. szkolenia o charakterze warsztatowym dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej, a także dla przedsiębiorców, rozpoczynających swoją pierwszą działalność. Organizowane szkolenia obejmują szeroką tematykę zagadnień, związanych z prowadzeniem własnej firmy. Biznesplan, plan marketingowy, strategia rozwoju, księgowość, zasady korzystania z różnych źródeł dofinansowania to tylko niektóre z proponowanych tematów. Co istotne, uczestnicy szkolą się pod okiem profesjonalnych trenerów. Każdego roku z bezpłatnych szkoleń korzysta około 300 osób. 3. Program Wspierania Projektów Innowacyjnych, realizowany wspólnie z siedmioma poznańskim uczelniami wyższymi. Program adresowany jest do studentów i pracowników naukowych zainteresowanych wdrażaniem swoich pomysłów czy wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej. Działania w programie obejmują m.in.: prowadzenie internetowej bazy ofert uczelni (www.wpi.poznan.pl), stanowiących zaproszenie dla przedsiębiorców do współpracy w zakresie świadczenia usług, wykonywania badań oraz wykorzystania wyników prac badawczych w formie gotowych rozwiązań, kształtowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych i kultury innowacyjnej w środowisku akademickim, od 2010 roku, we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym prowadzony będzie program doradczy dla studentów i pracowników naukowych, obejmujący doradztwo gospodarcze i techniczne dla autorskich pomysłów przedsiębiorczych przedstawicieli środowiska akademickiego. Działania podejmowane przez władze miasta Poznania w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim są uzupełnieniem projektów, realizowanych przez inne instytucje działające na tym obszarze. Z doświadczeń i obserwacji wynika, że takie inicjatywy należy rozwijać, gdyż ciągle cieszą się niesłabnącą popularnością

5 SPRAWDŹMY CZY SIĘ UDA PREINKUBACJA Jacek Wajda p.o. dyrektora Preinkubatora Akademickiego UAM PREINKUBATOR AKADEMICKI UAM Preinkubator Akademicki UAM powstał z inicjatywy władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współ pracy z Inkubatorem Technologicznym Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Znaczący udział w uruchomieniu Preinkubatora Akademickiego UAM oraz w pierwszych jego działaniach, miał Inkubator Technologiczny FUAM m.in. poprzez realizację projektu Miesiąc preinkubacji w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. W ramach tej współpracy w kwietniu 2009 r. ogłoszono cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs na najlepsze pomysły biznesowe dla studentów i pracowników UAM z pulą nagród w wysokości 7500 zł. Zorganizowano także wyjazd szkoleniowy do Ciążenia nad Wartą w maju 2009 r. Preinkubator Akademicki UAM wspiera osoby mające ciekawe pomysły na biznes we wczesnej fazie ich rozwoju. Dla korzystających z usług Preinkuba- tora przygotowano salę konsultacyjną wyposażoną w niezbędny sprzęt biurowy. Preinkubator posiada także dostęp do sali komputerowej (7 stanowisk), gdzie prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem komputerów i Internetu oraz sal szkoleniowych i konferencyjnych. Biuro Preinkubatora zlokalizowane jest w centrum miasta w Domu Studenckim Jowita (kampus miejski) w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM oraz Biura Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biura Karier). Oferujemy również bezpłatne konsultacje - trzy razy w tygodniu - w zakresie dostępnych form zakładania działalności gospodarczej, potencjalnych źródeł finansowania lub współfinansowania pomysłów biznesowych/nowopowstałych firm oraz informacje na temat oferty instytucji wspierających przedsiębiorczość w regionie. Czekamy, aby Ci pomóc! Naszą działalność rozpoczęliśmy 21 kwietnia 2009 r. jako część Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, posiadającego status jednostki ogólnouczelnianej. Celem Preinkubatora Akademickiego UAM jest udzielanie wsparcia studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom UAM w wykorzystaniu wiedzy akademickiej w praktyce gospodarczej, w tym przy tworzeniu własnych firm. Preinkubator realizuje także działania związane z podnoszeniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości m.in. poprzez organizację seminariów i warsztatów z zakresu pobudzania kreatywności i innowacyjności, zarządzania projektami oraz własności intelektualnej. W realizacji swoich celów Preinkubator Akademicki UAM współpracuje z Poznańskim Parkiem Naukowo- Technologicznym FUAM, Preinkubatorem Akademickim Politechniki Poznańskiej, Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Preinkubator prowadzi działalność w oparciu o kalendarz roku akademickiego

6 SPRAWDŹMY CZY SIĘ UDA PREINKUBACJA Katarzyna Piekarska wiceprezes zarządu, PAIP Jak sprawdzić, czy nasz pomysł na firmę ma szansę utrzymać się na rynku? Czy nasze umiejętności są wystarczające do prowadzenia - samodzielnie - własnej działalności gospodarczej? Dotychczas uzyskanie odpowiedzi na te pytania wiązało się z koniecznością założenia przedsiębiorstwa, a więc z ponoszeniem kosztów jego rejestracji i - przede wszystkim - z podejmowanym na własną rękę ryzykiem niepowodzenia. Sposobom tym daleko do doskonałości, dlatego zazwyczaj marzenia o własnej firmie kończyły się na planach, przez co zaprzepaszczano szansę na budowę dynamicznego, i co ważniejsze, dochodowego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na te obawy jest usługa preinkubacji. A zatem sprawdźmy czy się uda? PREINKUBATOR POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ I POZNAŃSKIEGO AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Pomysł na usługę skierowaną do ludzi planujących założenie własnego biznesu, zrodził się niemal jednocześnie na Politechnice Poznańskiej (PP) i w Poznańskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (PAIP) pod wpływem oczekiwań młodych przedsiębiorców. Często spotykaliśmy się z pytaniami, jak sprawdzić, czy pomysł na firmę, usługę lub produkt, może być wdrożony z sukcesem na rynek. I nigdy nie mogliśmy dać satysfakcjonującej odpowiedzi. Rozwiązaniem tych problemów jest usługa preinkubacji, do uruchomienia której PP oraz PAIP przygotowywały się jednocześnie, nie wiedząc o swoich zamiarach. Każdemu z osobna brakowało pewnych elementów, bez których preinkubacja nie mogła stać się usługą pełną i przynoszącą wymierne korzyści. Dopiero połączenie potencjałów i doświadczeń naszych jednostek pomogło stworzyć pełnowartościową usługę, która pozwala wypróbować swój pomysł bez ryzyka związanego z otwieraniem własnej działalności. Misja, cele Misją Preinkubatora jest aktywizacja młodych ludzi, w szczególności przedstawicieli społeczności akademickiej, do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest ona realizowana poprzez wsparcie w tworzeniu, działaniu i sprawdzaniu pomysłów opartych na wiedzy, w warunkach wolnorynkowych, bez konieczności ponoszenia kosztów i ryzyka związanych z zarejestrowaną we właściwych rejestrach działalnością. Partnerzy Usługa preinkubacji jest oferowana przez Konsorcjum Preinkubator, które tworzą: Politechnika Poznańska oraz Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Partnerzy w ramach Konsorcjum solidarnie odpowiadają za działania Preinkubatora, a także wnoszą swoje doświadczenie oraz wiedzę w zakresie przedsiębiorczości. Politechnika Poznańska, jako czołowa uczelnia techniczna w Polsce, zapewnia usłudze swoje wieloletnie doświadczenie oraz potencjał techniczny potrzebny do wspierania i rozwijania pomysłów technologicznych. Jest również gwarantem jakości świadczonych usług. Nie bez znaczenia dla Preinkubowanych jest również prestiż uczelni. PAIP, jako jedna z wiodących instytucji otoczenia biznesu, która swoje działania kieruje do środowiska akademickiego, zapewnia usłudze wiedzę oraz doświadczenie w działaniach biznesowych. W ramach Konsorcjum, PAIP jest odpowiedzialny za organizację procesu biznesowego oraz rzeczywistą pomoc potrzebną przy prowadzeniu własnego biznesu. Partnerzy Konsorcjum będą dążyli do szczególne- go wspierania osób opierających swoje projekty o zaawansowane pomysły technologiczne z zakresu nowych technologii. Kto może być Preinkubowanym Preinkubowanym może być osoba, która jest pełnoletnia, ale nie skończyła jeszcze 35 lat. Zalecane jest, aby była studentem lub absolwentem wyższej uczelni. Nie są ważne wyniki ze studiów ani doświadczenie. Liczy się pomysł na biznes i chęć spróbowania własnych sił w świecie biznesu. Czas trwania Preinkubacji Okres Preinkubacji dla Preinkubowanego będzie trwał maksymalnie 24 miesiące. W przypadku projektów szczególnych dla Partnerów Konsorcjum, tj. z dziedzin wysokich technologii czy innowacji, okres ten może być wydłużony do - maksymalnie - 3 lat. Preinkubacja opis podstawowy W dużym skrócie, usługę Preinkubacji realizowaną przez Preinkubator można by określić hasłem: Ty działasz, zarabiasz, a my za Ciebie załatwiamy wszelkie formalności. Preinkubacja polega na tym, iż osoba chcąca prowadzić działalność, zgłasza się do Preinkubatora, podpisuje stosowane umowy i działa w jego ramach. Preinkubowany koncentruje się na prowadzeniu spraw, a faktury, umowy i rachunki sporządzane są przez Preinkubator. Aby każdy Preinkubowany mógł działać autonomicznie i kreować swoją markę, jego działalność jest traktowana przez Preinkubator indywidualnie. Młody przedsiębiorca dysponuje swoją nazwą projektu, a na fakturach widnieje Preinkubator z dopiskiem w postaci nazwy projektu Preinkubowanego. Zarobione pieniądze wchodzą na wydzielone dla danego projektu subkonto bankowe, którym zarządza Preinkubator. Bezpieczeństwo finansowe Preinkubowanego gwarantuje podpisana umowa. Zarobione pieniądze wypłacane są na podstawie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), bądź umowy o dzieło zawieranej z Preinkubatorem, które stanowią podstawę świadczenia przez Preinkubowanego usług na rzecz swoich Klientów. W tym miejscu sprawą wymagającą podkreślenia jest, iż wartość wynagrodzenia Preinkubowanego z umowy zlecenia/o dzieło jest równa sumie pieniędzy wypracowanej na projekcie Preinkubowanego, pomniejszonej o podatek dochodowy oraz pozostałe zobowiązania publiczno-prawne. Nie występują żadne prowizje, ukryte płatności, itp. Ponadto w Preinkubacji zawierają się usługi dodatkowe, które opisano i scharakteryzowano w Przewodniku Preinkubacji. Reasumując, Preinkubowany otrzymuje możliwość wy próbowania swoich sił w świecie biznesu i wolnego rynku. Preinkubator udostępnia Preinkubowanemu swoją osobowości prawną. Cała usługa jest całkowicie zgodna z przepisami polskiego prawa. Do najważniejszych zalet Preinkubacji można zaliczyć: - preinkubowany jest osobą fizyczną, a nie przedsiębiorcą, może w każdym momencie i bez przeszkód zawiesić lub zakończyć działalność, nie ponosi kosztów wynajmu powierzchni biurowej, nie martwi się o podatki, może ponosić koszty swojej działalności, nie martwi się o ZUS, może skorzystać z dotacji na założenie działalności, otrzymuje pomoc z marketingu, korzysta z darmowych szkoleń, korzysta z pomocy wyznaczonego opiekuna, - preinkubator prowadzi księgowość związaną z pro jektem Preinkubowanego, zapewnia Preinkubowanemu innowacyjne subkonto bankowe, pomaga w pozyskaniu inwestorów dla Preinkubowanych, pomaga w zdobyciu dofinansowania dla projektu, pomaga w znalezieniu klientów, udziela pomocy prawnej

7 SPRAWDŹMY CZY SIĘ UDA PREINKUBACJA otrzymują również dostęp do wartościowych szkoleń w szczególności, dotyczących tzw. soft-skills (umiejętności miękkich). Mają także dostęp do sal dydaktycznych wyposażonych w sprzęt do prezentacji multimedialnych. W ramach kampanii Wspieraj Młody Biznes, Inkubatory pomagają w pozyskiwaniu zleceń oraz kontaktów biznesowych. Ponadto, dbając o integrację beneficjentów, są organizowane spotkania networkingowe. Preinkubowani mogą również liczyć na pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje (dotacje unijne, Venture Capital itp.), a w ramach jednego pionu (i jednej opłaty) - prowadzić w AIP kilka przedsięwzięć o podobnym profilu działalności. Prestiżu i wiarygodności młodym firmom dodaje siedziba na poznańskim Starym Rynku. Daria Bąk koordynator ds. marketingu AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie. Od 2004 roku ułatwiają młodym osobom start w biznesie, bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co minimalizuje koszty (w tym płacenia składek ZUS), ogranicza biurokrację oraz ryzyko ponoszone przez młodych przedsiębiorców. CZAS I KOSZTY Opłata za preinkubację stanowi comiesięczny koszt w wysokości 200 zł netto za ww. usługi. Możliwe jest zawieszenie działalności firmy na okres do 3 miesięcy. Pomoc Inkubatora wygasa po 24-tym miesiącu preinkubacji. W trakcie trwania umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Wyjście z Inkubatora przed terminem wygaśnięcia umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. W ILOŚCI SIŁA W Poznaniu Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działają od 2005 roku. Beneficjenci mają dostęp do biur na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym. Trzecie biuro powstanie wkrótce przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 AIP Poznań był najlepszym inkubatorem w sieci AIP. Obecnie w ramach poznańskiego oddziału Fundacji działa ponad 90 firm. DLA KOGO? Każda osoba do 30 roku życia, która ma pomysł na swoją firmę, może go zrealizować w ramach AIP. Korzysta wtedy z osobowości prawnej Fundacji, przez co stanowi niejako jej odrębną komórkę. Wpływa to na zwiększenie wiarygodności osób, prowadzących firmy, a Fundacji umożliwia ich ochronę. CO MOŻNA ZYSKAĆ? Firmę można założyć w ciągu jednego dnia. Nie jest wymagany biznesplan. Zamiast tego trzeba przedstawić swój pomysł dyrektorowi Inkubatorów i podpisać umowę, do sporządzenia której potrzebny jest dowód osobisty i uiszczenie opłaty za pierwszy miesiąc preinkubacji. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia firmy przez niedoświadczone osoby, preinkubowani mają zapewnioną obsługę księgową i prawną. Dodatkowo otrzymują doradztwo w zakresie związanym z biznesem, a firma jest promowana w lokalnych i ogólnopolskich mediach współpracujących z AIP. Prowadzący firmę

8 SPRAWDŹMY CZY SIĘ UDA PREINKUBACJA Anna Tórz-Rzepczyńska kierownik Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM Jeśli myślisz o założeniu firmy lub niedawno zacząłeś działać na rynku, potrzebujesz porady prawnej, patentowej, finansowej, księgowej, marketingowej czy technologicznej, albo szukasz wyposażonego biura po przystępnej cenie, zgłoś się do InQbatora Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. MŁODZI, PRZEDSIĘBIORCZY Nasze działania skierowane są do dwóch grup odbiorców, tj. do osób, zamierzających założyć własną firmę oraz do młodych przedsiębiorców. Ci z was, którzy dopiero rozważają otwarcie własnego biznesu mogą skorzystać z szerokiej oferty informacyjno - promocyjnej. InQbator wkłada wiele wysiłku w promowanie samej idei przedsiębiorczości akademickiej. Wyszliśmy z założenia, że warto docierać z informacjami o możliwościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy bezpośrednio do studentów. Dlatego też na poznańskich uczelniach (zarówno publicznych, jak i prywatnych) - co miesiąc - odbywają się dyżury specjalistów z InQbatora i Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, którzy odpowiadają nas pytania dotyczące procedur związanych z zakładaniem własnej firmy. Każdy, kto chciałby pogłębić wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, może skorzystać ze szkoleń e-learningowych, oferowanych przez Wirtualny InQbator (www.wirtualny-inqbator.pl) lub z wyjazdowych warsztatów wakacyjnych w ramach Letniej Szkoły Przedsiębiorczości. Inną inicjatywą, której głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości w środowisku akademickim, są audycje radiowe. InQbatora podjął współpracę ze studencką rozgłośnią Politechniki Poznańskiej - Radiem AFERA. Co miesiąc, jedna z cotygodniowych audycji o przedsiębiorczych i dla przedsiębiorczych - Koło Fortuny - jest w całości poświęcona InQbatorowi i współpracującym z nami młodymi przedsiębiorcami. I MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY InQbator zapewnia również pomoc początkującym mikroprzedsiębiorcom w uruchamianiu i prowadzeniu firmy w najtrudniejszym dla nich momencie - gdy stawiają pierwsze kroki na rynku. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają status inkubowanego (tzw. Lokatorzy), mogą korzystać z pomocy merytorycznej oraz z konsultacji z radcami prawnymi, specjalistami ds. marketingu, transferu technologii, funduszy europejskich oraz z możliwości współpracy badawczo-rozwojowej z przedstawicielami nauki. Co ważne, pomagamy przetrwać młodym firmom do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą. Lokatorzy InQbatora mogą korzystać z różnych usług, takich jak: dostęp do linii telefonicznej i szerokopasmowego Internetu, obsługa pocztowa, dostęp do pomieszczeń biurowych przez 24 godziny na dobę, wynajęcie salek konferencyjnych, usługi ksero, dostęp do wspólnych pomieszczeń socjalnych, parking, ochrona budynku, sprzątanie czy odbiór odpadów. Kto próbował zaistnieć w świecie biznesu wie, że są to drobne, ale bardzo istotne elementy przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, które niejednokrotnie decydują o być albo nie być kiełkującego przedsiębiorstwa. InQbator służy także młodym przedsiębiorcom pomocą w poszukiwaniu inwestorów. Oprócz doraźnych kontaktów z przedstawicielami funduszy seed i venture capital oraz z aniołami biznesu, dwa razy do roku organizowane są fora inwestycyjne. Podczas tych spotkań potencjalnym inwestorom prezentowane są pomysły biznesowe. Wartością nie do przeceniania jest fakt, że każdy z młodych przedsiębiorców może liczyć na fachowy komentarz i sugestie dotyczące przedstawianych produktów i rozwiązań. Wiele z inicjatyw InQbatora skupia się na promowaniu start-upów. Służą temu m.in. Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (cykl warsztatów i seminariów służących spotkaniu początkujących i doświadczonych przedsiębiorców) oraz wydawanie informatora na temat firm współpracujących z InQbatorem. InQbator istnieje już od trzech lat. Przez ten czas z możliwości inkubacji skorzystało ponad 70 firm, w tym ok. 40 nowo powstałych. Kolejnym 200 pomogliśmy powstać i rozwinąć się. Właśnie te firmy są najlepszą rekomendacją skuteczności naszych działań. Budynek Inqbatora

9 SUKCES W BIZNESIE Przedsiębiorczość zaczyna się na uczelni dr Izabela Cytlak Zakład Politechniki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Człowiek przedsiębiorczy zawsze poszukuje zmian, reaguje na nie i wykorzystuje je jako okazje Peter Drucker Wzrost poziomu bezrobocia w Polsce stawia przed absolwentami szkół wyższych trudne pytania o szan se na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów. Uczelnie, widząc ten problem, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodych. Od semestru zimowego 2009 roku krzewienie postaw przedsiębiorczych zaczyna się w murach wybranych szkół wyższych. Obecna sytuacja na rynku pracy wydaje się być wyjątkowo niekorzystna dla osób, które w najbliższym czasie opuszczą mury uczelni wyższych. Niezbędna jest zatem umiejętność wykazania się dużą aktywnością w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Zdolność ta jest tym bardziej istotna, że aktualnie na rynek pracy wchodzą roczniki wyżu demograficznego, co zwiększa konkurencję w ubieganiu się o zatrudnienie. Młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że zanim podejmą decyzję o wyborze przyszłego zawodu, powinni wcześniej zapoznać się z oczekiwaniami pracodawców oraz z perspektywami znalezienia zatrudnienia. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, że wykształcenie zdobyte w systemie szkolnym staje się stopniowo przestarzałe i niewystarczające. Obecnie, popularne dotychczas przeświadczenie, że dyplom uczelni wyższej gwarantuje stałe zatrudnienie i perspektywy rozwoju drogi zawodowej, staje się odległym od rzeczywistości stereotypem. Coraz liczniejsza grupa studentów uświadamia sobie, że na współczesnym rynku pracy kapitałem potencjalnego pracownika, który stara się o przyjęcie do pracy jest - oprócz wiedzy - doświadczenie. Wykształcenie stało się minimum, które niczego nie gwarantuje, ale bez którego trudno coś osiągnąć na rynku pracy. Istotnym problemem jest także niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Studenci często podkreślają, że edukacja skupia się głównie na teorii niepowiązanej z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Wskutek czego, wiedza zdobyta w trakcie studiów nie wystarcza do w pełni profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy. W tej sytuacji doskonałym sposobem na połączenie przez studentów wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi i zdobyciem doświadczenia - już na etapie studiów - jest oferta zajęć fakultatywnych - Pierwszy krok we własny biznes - odbywających się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Inkubatorem Technologicznym Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM. Zajęcia Pierwszy krok we własny biznes mają za zadanie dostarczyć studentom wiedzę teoretyczną z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, strategii biznesowych, marketingu, przepisów prawnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz zapoznać ich z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość akademicką w Poznaniu. Niezaprzeczalnym atutem zajęć jest również - poza częścią teoretyczną - ich warsztatowy charakter. Konwersatoria obejmują m.in. warsztaty z zakresu autoprezentacji czy negocjacji z klientem. Studenci mogą nauczyć się w praktyce, jak poprawnie konstruować biznesplan, na czym polega - krok po kroku - zakładanie własnej firmy, skąd pozyskać fundusze na własną działalność gospodarczą oraz tego, jakie ubezpieczenia i podatki powinni płacić, będąc właścicielami firmy. Dodatkowym atutem zajęć jest niewątpliwie możliwość spotkania z młodymi przedsiębiorcami, którzy zapoznają studentów z realiami zakładania i prowadzenia własnej firmy. Opowiedzą o możliwościach, jakie otworzyła się przed nimi własna działalność gospodarcza, ale również o tym, z jakimi problemami musieli się borykać, zakładając firmę. Szczególnie cenna dla przyszłych przedsiębiorców może być wizyta w InQbatorze Technologicznym PPNT UAM, gdzie studenci będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości. Rozpoczynające się w semestrze zimowym zajęcia, skierowane są do studentów ostatnich lat, czyli do osób, które w niedługim czasie wkroczą na rynek pracy. Zajęcia zwiększają szanse powodzenia przyszłych absolwentów na rynku zatrudnienia, rozwijając w nich postawy przedsiębiorcze, co będzie możliwe w oparciu o rzetelnie przekazywaną wiedzę i umiejętności wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej. Niewątpliwym atutem wynikającym z prowadzenia własnego biznesu już na etapie studiów są wcześniejsze, niż w przypadku osób niepracujących, możliwości zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, szansa na spełnienie się w rolach społecznych (dając zatrudnienie innym osobom), możliwość większej samodzielności finansowej czy - co wydaje się najważniejsze - możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy. Myślę, że tak przygotowana oferta zachęci stu dentów do aktywnego włączania się w rynek pracy oraz zakładania własnych firm już w trakcie studiów

10 WŁASNA FIRMA KROK PO KROKU Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Poznania Założenie własnej działalności gospodarczej, z roku na rok, staje się coraz łatwiejsze. Dotychczas rejestracja firmy wymagała od przyszłego przedsiębiorcy tułaczki od jednego urzędu do drugiego. Dziś, na początek wystarczy wizyta w jednym okienku i choć do ideału ciągle nam daleko, załatwienie wszystkich potrzebnych formalności powoli przestaje być problemem. CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA? Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tak rozumiana działalność wykonywana jest przez przedsiębiorcę, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która przed rozpoczęciem jej wykonywania musi zgłosić wpis do właściwego rejestru. W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do: ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w urzędzie gminy/miasta w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność jednoosobowo lub wspólników spółki cywilnej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku osób prawnych (np. spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne czy oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce). WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE GMINY/MIASTA) Z dniem 31 marca 2009 r. zmieniły się zasady zgłaszania i rejestracji działalności gospodarczej. W efekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. jednego okienka, która ma uprościć procedury rozpoczynania działalności gospo darczej przez osobę fizyczną. Urząd Skarbowy NIP Źródło: Opracowanie własne Jedno okienko wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urząd Statystyczny REGON Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ew.krus) Zgodnie z nowymi przepisami, osoba fizyczna, chcąca rozpocząć działalność gospodarczą, musi złożyć w urzędzie gminy/miasta jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wniosek EDG-1), który jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy/miasta), wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RE- GON urząd statystyczny), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP urząd skarbowy), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS). Zgodnie z przepisami prawa, wniosek może wpłynąć do urzędu gminy/miasta: jako formularz papierowy, przyniesiony przez samego przedsiębiorcę lub jego pełnomocnika, jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy, elektronicznie - za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy/miasta. Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się w urzę dzie gminy/miasta właściwym według: miejsca zamieszkania z zamiarem pobytu stałego dla przedsiębiorcy polskiego, adresu zakładu głównego na terenie Polski dla przedsiębiorcy zagranicznego. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat. Jedynym dokumentem, który należy zabrać do urzędu, jest dokument tożsamości. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku (data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza od daty złożenia wniosku w urzędzie gminy), od tego też dnia obejmują przedsiębiorcę wszystkie procedury prawno - podatkowe i księgowe. Wyjątkiem od tej reguły jest prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju, tj. podlegającej reglamentacji w takich przypadkach działalność gospodarczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu przewidzianych prawem koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jeśli chcemy się upewnić, czy w naszym przypadku niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych koncesji, licencji bądź zezwoleń, możemy sięgnąć do obowiązujących przepisów prawa lub spytać o to pracowników urzędu gminy/miasta. Zgodnie z koncepcją jednego okienka, dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, złożonego przez przedsiębiorcę w urzędzie gminy/miasta, wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji, są niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu) przesyłane przez urząd gminy/miasta do naczelnika urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, jednostki terenowej ZUS lub Centrali KRUS. Fakt, iż dane z wniosku o wpis trafiają do ww. instytucji, nie oznacza (niestety!), że przedsiębiorca nie jest zobowiązany, w ściśle określonych przypadkach ale jednak, do ich odwiedzenia. Wyjątkiem jest tu tylko urząd statystyczny, który, w oparciu o dane z urzędu gminy/miasta, dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON, zaś zaświadczenie o nadanym przedsiębiorcy numerze identyfikacyjnym REGON przesyła na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Mając na uwadze to, iż wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest tylko zgłoszeniem identyfikacyjnym dla celów podatkowych oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach, o których mowa w dalszej części nin. opracowania, przedsiębiorca jest zmuszony pojawić się w urzędzie skarbowym lub jednostce ZUS w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. Dla przykładu, w przypadku przedsiębiorców deklarujących podjęcie czynności w zakresie podatku VAT konieczne jest dokonanie rejestra

11 WŁASNA FIRMA KROK PO KROKU cji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku poprzez złożenie druku VAT-R. Należy pamiętać, że wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego (każdą zmianę danych, które zostały podane przy wpisie) oraz fakt zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić w urzędzie gminy/miasta lub w urzędzie właściwym ze względu na charakter zmiany (np. zmianę numeru konta można zgłosić bezpośrednio w urzędzie skarbowym) w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. Polska Klasyfikacja Działalności Tym, co nastręczać może trudności w trakcie wypełniania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Symbol PKD to numer, który niesie ze sobą informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Symbole PKD, wymienione przez przedsiębiorcę na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wskazują jaki rodzaj działalności gospodarczej przedsiębiorca zamierza prowadzić. PKD stanowi klasyfikację sześciopoziomową i zgodnie z przepisami prawa działalność gospodarcza powinna być sklasyfikowana na najniższym poziomie, co znaczy, że przedsiębiorca zobowiązany jest stosować 5-znakowe symbole PKD. Dla przykładu, załóżmy, że interesuje nas podjęcie działalności gospodarczej w branży IT. Do wyboru mamy kilka symboli PKD (podjęcie określonej działalności gospodarczej może wiązać się z wyborem i wskazaniem więcej niż jednego symbolu PKD!), z których każdy na wniosku powinien zostać zapisany w poniższy sposób: Z Działalność związana z informatyką, pozostała. Warto pamiętać, że kwestie związane z PKD reguluje obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Gospodarczej. Podejmowanie działalności gospodarczej w for mie spółki cywilnej Podejmując działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, należy pamiętać, że wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa każdy ze wspólników z osobna, zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka. Należy pamiętać, że niezależnie od dokonania zgłoszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej, osoby fizyczne, tworzące tę spółkę powinny zawrzeć umowę spółki cywilnej (najlepiej w formie pisemnej). URZĄD SKARBOWY Za pośrednictwem wniosku o wpis do ewidencji dokonujemy rejestracji aktualizacji numeru identyfikacyjnego NIP oraz wybieramy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Niestety, z wniosku o wpis nie wynika, jaką formę opodatkowania przedsiębiorca wybiera, dlatego też oświadczenie o wyborze odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Ponadto, przedsiębiorcy deklarujący podjęcie czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są poza złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy/miasta - do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku (za pośrednictwem formularza VAT-R). Forma opodatkowania Wybór formy opodatkowania wiąże się z wyborem sposobu uiszczania podatku dochodowego (rodzajem prowadzonej dokumentacji rachunkowej). Możliwe są następujące opcje: opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa Warto pamiętać, że jeżeli do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal opodatkowuje swoją działalność na dotychczasowych zasadach. Podatek od towarów i usług (VAT) Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie czynności obciążonych podatkiem od towarów i usług jest zwolniony od tego podatku do momentu przekroczenia limitu ze sprzedaży opodatkowanej. Limit ten wynosi euro rocznie. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Istnieje jednak pewna grupa podatników, którzy z tego zwolnienia nie mogą korzystać. Są to podatnicy: 1. dokonujący dostaw: niektórych wyrobów z metali szlachetnych lub z udzia łem tych metali (złom), niektórych wyrobów akcyzowych, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę 2. świadczący usługi: prawnicze świadczone przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych, w zakresie doradztwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzeniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie 3. niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Ww. podatnicy muszą zarejestrować się jako czynni podatnicy podatku VAT przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zwolnień podmiotowych nie stosuje się również do czynności importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Oznacza to, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego w przypadku wykonywania ww. czynności będzie miał obowiązek odprowadzenia należnego podatku VAT. Przedsiębiorca, który chce od początku prowadzenia działalności być podatnikiem podatku od towarów i usług, może zrezygnować z przysługującego mu prawa do zwolnienia podmiotowego. Warunkiem, aby być czynnym podatnikiem podatku VAT jest zawiadomienie o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Podatnik dokonuje rejestracji, składając druk VAT-R: podatnik, który utracił zwolnienie podmiotowe, dokonuje rejestracji najpóźniej z chwilą utraty tego zwolnienia, podatnik, który nie ma prawa korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub chce ze zwolnienia podmiotowego zrezygnować z chwilą rozpoczęcia działalności ma obowiązek dokonać rejestracji przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniem podatkiem VAT. Organem skarbowym właściwym dla potrzeb podatku VAT jest w przypadku osób fizycznych naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Od potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku VAT tracą prawo do tego zwolnienia w momencie przekroczenia limitu obrotu ze sprzedaży opodatkowanej, czyli euro rocznie

12 WŁASNA FIRMA KROK PO KROKU Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność tylko w zakresie czynności zwolnionych od podatku VAT (tzw. zwolnienie przedmiotowe) nie mają obowiązku rejestrowania się jako podatnicy podatku VAT. Mogą jednak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego i wówczas naczelnik urzędu skarbowego rejestruje takiego podatnika jako podatnika VAT zwolnionego. Aby prawidłowo określić, czy świadczenie danej usługi lub sprzedaż towarów podlega zwolnieniu przedmiotowemu, konieczna jest dokładna analiza ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Kasy rejestrujące Większość przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych jest zobowiązana do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. ZUS Ponieważ jednak samo zgłoszenie płatnika składek nie zamyka procedury rejestracji działalności gospodarczej dla celów ubezpieczenia społecznego, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do właściwej (zgodnie z adresem zamieszkania przedsiębiorcy) jednostki ZUS celem zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnego osoby ubezpieczonej, ewentualnych członków rodziny, uzyskania informacji dotyczącej opłacania składek oraz składania deklaracji. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych dokonujemy za pośrednictwem formularza ZUS ZUA, zaś zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem formularza ZUS ZZA. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, dla celów wydania legitymacji ubezpieczeniowej należy wybierając się do jednostki ZUS - zabrać ze sobą zdjęcie. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, Dodatkowo przedsiębiorca może podlegać ubezpieczeniom w zakresie: dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, opłacania składki na Fundusz Pracy. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie na nim ciążył obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie zatrudniał pracowników wpłaca on składki na ubezpieczenie społeczne i składa dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. W przypadku, gdy zatrudnia pracowników rozlicza się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca, po miesiącu zatrudnienia. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Zgodnie z art. 209 Kodeksu pracy, jeżeli w ramach swojej działalności przedsiębiorca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Przedsiębiorca powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy także w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji. Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGI CZNA (SANEPID) Jeżeli przedsiębiorca pracodawca zatrudni pracownika(-ów), w ciągu 30 dni do daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u). Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia: sklepu spożywczego, wszelkich placówek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego, itp. W tych przypadkach odbioru lokalu zakładu głównego/miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID. KONTO BANKOWE Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania konta bankowego. Warto je jednak założyć dla własnej wygody, gdyż jest przydatne do rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS, zwłaszcza jeśli prowadzimy dokumentację rachunkową w formie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro, przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji). Najczęściej wymagane przez banki dokumenty to: dokument tożsamości, kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i oryginał do wglądu, pieczątka firmowa. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni. Przed podjęciem decyzji, w którym banku założone zostanie konto firmowe, warto porównać oferty, gdyż wysokość opłat za prowadzenie rachunku i katalog dostępnych usług mogą być różne w poszczególnych bankach. Jeśli przedsiębiorca założył rachunek bankowy już po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub dokonał jego zmiany, musi o tym bezpośrednio poinformować urząd skarbowy i ZUS. PIECZĄTKA Nie ma prawnego obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Nie mniej jednak, posiadanie pieczątki może ułatwić załatwianie formalności w urzędach, jest również wymagane w niektórych bankach przy zakładaniu konta firmowego. Warto zatem zdecydować się na jej wykonanie. Każda pieczątka powinna zawierać: oznaczenie firmy (imię i nazwisko oraz nazwę w przypadku jej posiadania), dane teleadresowe firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON (w związku z nowelizacją ustawy o statystyce publicznej, od 31 marca 2009r. umieszczanie na pieczątce firmowej numeru REGON nie jest już obowiązkowe)

13 SUKCES W BIZNESIE Błędy młodych przedsiębiorców Wojciech Pasterski Prezes zarządu Axeleron Jesteś młodą i przedsiębiorczą osobą. Czujesz, że Twój pomysł na biznes pozwoli Ci założyć prężnie działającą firmę, która stanie się wizytówką Twojego sukcesu. Jeżeli nauczysz się omijać błędy popełniane przez większość początkujących przedsiębiorców, to swój cel osiągniesz szybciej niż się tego spodziewasz. BĄDŹ INTERDYSCYPLINARNIE KOMPETENTNY. Nie możesz ograniczać się tylko i wyłącznie do wiedzy z zakresu oferowanego przez Ciebie produktu lub usługi. Firma to złożony organizm, którego prawidłowe funkcjonowanie jest uzależnione od profesjonalnie prowadzonej administracji, zdolności zarządzania, zmysłu marketingowego czy umiejętności sprzedażowych. Nie zwlekaj z edukacją do momentu, kiedy jej brak stanie się widoczny i problematyczny. POSZUKAJ KOMPLEMENTARNEGO WSPÓLNIKA Kiedy w połowie lat 90-tych absolwent politechniki Arkadiusz Osiak postanowił założyć pierwszy polski serwis finansowy, nie zaprosił do współpracy drugiego informatyka, tylko absolwenta akademii ekonomicznej. Tak powstał portal Money.pl. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie poprowadzić firmy, wybierz na wspólnika osobę posiadającą wiedzę i umiejętności uzupełniające Twoje silne strony, a nie taką, która będzie dublowała Twoje zdolności. STWÓRZ KONCEPCJĘ SWOJEJ FIRMY Odpowiedz sobie na pytanie - czym będzie zajmować się Twoja firma? Określ wyraźnie i szczegółowo, jakie produkty lub usługi będziesz oferował. Zastanów się, jakie potrzeby konsumentów zostaną dzięki nim zaspokojone. Ustal dokładnie swoją grupę docelową. Zdecyduj, co będzie odróżniało Twoją ofertę od propozycji konkurencji. AKTYWNIE SZUKAJ INWESTORA To nieprawda, że w Polsce brakuje ludzi gotowych udzielić Twojej firmie finansowego wsparcia. Uwierz w istnienie aniołów biznesu, które czekają na świeże i ciekawe pomysły. Poszukaj swojego anioła-inwestora lub odpowiedniego funduszu typu venture capital na stronach Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl), Polskiej Sieci Aniołów Biznesu (www.polban.pl), czy funduszu kapitału zalążkowego (www.aipseedcapital.pl). UMIEJĘTNIE DOBIERAJ WSPÓŁPRACOWNIKÓW Bądź ostrożny w zatrudnianiu swoich znajomych, ponieważ biznes rządzi się innymi prawami niż przyjaźń. Poświęć też czas na nauczenie się zasad prawidłowej rekrutacji i przygotuj się do rozmów kwalifikacyjnych. Ich wyniki mają ogromny wpływ na jakość wykonywanych przez Twoją firmę zleceń. Staraj się tak dobierać współpracowników, żeby ich kompetencje i osobowości wzajemnie się uzupełniały. KORZYSTAJ Z OUTSOURCINGU Koncentruj się na tym, co potrafisz robić najlepiej, a pozostałe zadania zleć wykonawcom zewnętrznym. Zwłaszcza księgowość i sfera prawna Twojej firmy powinny być zabezpieczone przez fachowców. Błędy popełnione w umowach lub niewłaściwe zrozumienie prawa podatkowego mogą Cię bardzo drogo kosztować. Sprawdź branżowe portale internetowe i przekonaj się sam, że ta bezcenna pomoc kosztuje mniej niż mógłbyś przypuszczać. NAUCZ SIĘ PREZENTOWAĆ SWOJĄ OFERTĘ Przedstawiając swoje propozycje klientom, miej zawsze na uwadze korzyści, jakie oni uzyskają dzięki zakupowi. Pokaż im, jakie zalety ma dla nich Twoja oferta. Wejdź w nawyk stawiania klienta i jego potrzeb w centrum swojej uwagi. Nie sprzedawaj swoich usług i produktów samemu sobie. ZOSTAŃ REKINEM NETWORKINGU Uczestnicz w spotkaniach, poznawaj ludzi, udzielaj się na portalach dla profesjonalistów (Goldenline, Profeo). Dobrze skonstruowana sieć znajomości to WŁASNA FIRMA niezastąpione źródło klientów, partnerów biznesowych i pracowników. WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ INTERNETU Internet możesz wykorzystać jako wsparcie swojej działalności lub działalność samą w sobie. Zauważ, że aż 90 procent internautów wykorzystuje Internet jako źródło decyzji zakupowych, a rynek handlu internetowego ma wartość ponad 11 miliardów złotych rocznie. Zastanów się, jak możesz wykorzystać te zjawiska. Pamiętaj, że największe serwisy typu Nasza-Klasa, Allegro czy Fotka były zakładane przez ludzi młodych, mających w portfelu kilkaset złotych. Dziś są milionerami. WSPÓLNIK INWESTOR OUTSOURCING KONCEPCJA PREZENTACJA INTERNET KOMPETENCJA WSPÓŁPRACOWNICY NETWORKING Źródło: Opracowanie własne

14 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Barbara Wilczewska Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów, I Oddział ZUS w Poznaniu Z czym kojarzy się młodemu przedsiębiorcy ZUS? Pierwsza myśl - zrujnują mnie składki w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Myśl druga - czeka mnie mnóstwo formalności - jak przez nie przebrnąć? Na temat ZUS-u krążą legendy, zwykle mocno wyolbrzymione. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak radzić sobie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i na jakie ulgi, jako nowi przedsiębiorcy możemy liczyć. spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o. o., twórcy, artyści i osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, także osoby prowadzące niepubliczną placówkę, szkołę lub ich zespół. Składki na preferencyjnych zasadach uprawnieni przedsiębiorcy mogą opłacać przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Ważny jest sposób obliczania tego okresu. Tylko w przypadku rozpoczęcia od 1 dnia danego miesiąca, miesiąc ten wlicza się do tego miesiąca. Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca, okres 24 miesięcy liczy się począwszy od 1 dnia następnego. Przykład 1: Rozpoczynam działalność od 1 października 2009 r. i spełniam określone ustawą warunki. Prawo do opłacania składek na preferencyjnych zasadach mam do 30 września 2011 r. Przykład 2: Rozpoczynam działalność od 2 października 2009 r. i spełniam określone ustawą warunki. Prawo do opłacania składek na preferencyjnych zasadach mam do 31 października 2011 r. JAKIM UBEZPIECZENIOM PODLEGA PRZEDSIĘBIORCA? Jeżeli jest to jedyny tytuł ubezpieczenia (np. przedsiębiorca nie posiada prawa do emerytury, nie wykonuje pracy na podstawie umowy o pracę lub innej) w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzący działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Do ubezpieczenia chorobowego może on przystąpić na zasadzie dobrowolności, w związku z tym ważny jest ustawowy 7-dniowy termin złożenia dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZUA. W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu od daty wskazanej we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Z uwagi na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla tej grupy ubezpieczonych, przedsiębiorca nabywa prawo do ewentualnych wypłat z funduszu MASZ MOŻLIWOŚĆ - SKORZYSTAJ Osoby, które na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności (w tym wspólnicy spółek cywilnych), mogą skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia (przyp. minimalne wynagrodzenie w 2009 r zł, 2010 r zł). Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby które: w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Możliwości skorzystania z ulgi nie mają wspólnicy

15 ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, iż nie przerywa się ciągłości ubezpieczenia w przypadku, kiedy przerwa pomiędzy ubezpieczeniem chorobowym z różnych tytułów nie przekracza 30 dni. Przykład 3: Osoba prowadząca działalność gospodarczą rozpoczęła jej prowadzenie od 1 października 2009 r. Dokonała zgłoszenia do ZUS w ustawowym terminie, w tym zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do 10 września 2009 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W związku z wcześniejszym podleganiem ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu zatrudnienia - okres ten nie przekracza 30 dni - ubezpieczony ma prawo do wypłat z funduszu chorobowego, począwszy od pierwszego dnia podlegania.składki do ZUS należy opłacać w terminie oraz w należnej wysokości. W przeciwnym wypadku ubezpieczony zostaje wyłączony z ubezpieczenia chorobowego - skutkiem czego jest brak prawa do wypłat z tego funduszu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż za okres wypłaconego zasiłku osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zwolniona z opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składek z tytułu prowadzenia działalności przedstawia tabela 1. Jeżeli rozpoczęcie/zakończenie działalności nastąpiło w trakcie miesiąca lub nastąpiło zwolnienie z opłaty składek w związku z prawem do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, podstawa ubezpieczenia społecznego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Ustala się ją dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom lub dni zdolności do pracy. Od tak ustalonej podstawy wymiaru obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne wg w/w stóp procentowych. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w każdym przypadku miesięczna i niepodzielna. Przykład 4: Osoba rozpoczyna prowadzenie działalności od Wysokość składek z tytułu prowadzenia działalności przedstawia się następująco (obowiązuje do grudnia 2009 r. włącznie): Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą korzystające z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne kwiecień-grudzień 2099 r. Ubezpieczenia społeczne - podstawa wymiaru: 1,276PLN x 30% emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe razem ubezpieczenia społeczne: Ubezpieczenie zdrowotne-podstawa wymiaru: składka razem składki 382,80 PLN 19,52 % PLN 6.00 % PLN 2.45 % 9.38 PLN 1.67 % 6.39 PLN PLN PLN 9.00 % PLN PLN Źródło: ZUS 30. X. 2009r. Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się od kwoty 24,70 zł (382,80 : 31 x 2 = 24,696), natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest w pełnej wysokości tj. 224,24 zł. W JAKIM TERMINIE ROZLICZAĆ I OPŁACAĆ SKŁADKI? Osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą należne składki wykazuje w dokumencie ZUS DRA. Dokument należy złożyć i opłacić składki do 10 dnia następnego miesiąca - dla przykładu: deklarację za m-c 10/2009 składa do 10 listopada 2009 r., za 11/2009 do 10 grudnia 2009 r. itd. W przypadku, kiedy przedsiębiorca jest również płatnikiem za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące), terminem złożenia dokumentów oraz płatności składek jest 15 dzień następnego miesiąca za miesiąc ubiegły. Osoba opłacająca składki - sama za siebie - ma obowiązek złożyć deklarację rozliczeniową za miesiąc, w którym działalność została rozpoczęta, ewentualnie za następny pełny miesiąc. Za miesiące następne - o ile nic nie zmienia się w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej deklaracji, w tym pomimo zmiany minimalnej podstawy - przedsiębiorca jest zwolniony ze składania dokumentów rozliczeniowych

16 SUKCES W BIZNESIE Biznesplan - prostszy niż myślisz Łukasz Radomski DBI Definicja biznesplanu jest na pierwszy rzut oka dość oczywista. W czym tkwi jednak największy problem? Otóż w tym, że inne oczekiwania, co do dokumentu będzie miał bank, a inne instytucja wdrażająca np. środki unijne. Biznesplan to dokument planistyczny, wyznaczający cele przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia inwestycyjnego i sposoby ich osiągania. Sporządzony plan biznesu - podobnie jak mapa - zwiększy szanse dotarcia do obranego celu. Po jego stworzeniu należy zwrócić uwagę, czy efekt naszej pracy daje odpowiedź na pytania: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, w jaki sposób chcemy tam się znaleźć oraz czy to, co chcemy osiągnąć jest opłacalne. Warto przypomnieć, iż nie istnieje uniwersalny format biznesplanu. Może on w swej strukturze różnić się w zależności od instytucji. Co do zasady biznes plan, jako dokument nie powinien być zbyt rozwlekły, wystarczy kilkanaście stron (chyba że dany szablon wymaga innego rozwiązania). W większości przypadków składa się z części opisowej oraz planu finansowego. W części opisowej istotne elementy stanowią: streszczenie, prezentacja autora, opis działalności firmy (wraz z historią, jeśli dotyczy), plan marketingowy oraz informacje dotyczące kadry i personelu. W przypadku streszczenia warto pamiętać, że ta część powinna zawierać około 1-2 strony opisu. Osoby zajmujące się profesjonalnie ewaluacją biznes planów już na podstawie jednostronnicowego opisu potrafią ocenić, czy pomysł ma szansę odnieść sukces rynkowy. Przedstawiając dane dotyczące przedsiębiorcy, należy podać kilka podstawowych informacji, jak: nazwę, adres siedziby, lokalizację działalności. Warto wskazać, jaki jest jej status prawny oraz forma opodatkowania. Opis działalności firmy można rozpocząć od jej historii (w przypadku, gdy firma jeszcze nie powstała, można opisać historię powstania koncepcji biznesowej). Następnie należy w skrócie scharakteryzować przedsiębiorstwo: zakres planowanej działalności, rodzaj wytwarzanych produktów czy świadczonych usług. Kolejnym etapem może być sporządzenie wybranego elementu z analizy strategicznej. Najprostszym i najczęściej stosowanym narzędziem jest tzw. analiza SWOT. Następnym bardzo ważnym elementem opisowej części biznesplanu jest plan marketingowy. W tej części powinniśmy wykazać potrzebę rynkową, precyzyjnie określić naszą grupę docelową i rzetelnie określić konkurencję. Powinniśmy także wskazać źródła naszego zaopatrzenia, tj. scharakteryzować dostawców, opisać sposób dystrybucji naszych produktów i usług oraz sporządzić strategię promocji. Na wstępie należałoby dokładnie opisać rynek docelowy. Powinna to być w miarę jednorodna grupa odbiorców, do której przedsiębiorca będzie chciał dotrzeć ze swoimi produktami czy usługami. Odpowiadając sobie na pytania, jak często klienci kupują dany towar lub usługę (regularnie czy jednorazowo?), jakie potrzeby zaspokajają (np. droga rozrywka czy artykuł pierwszej potrzeby?), jaki wpływ na ich decyzję ma marka (lojalni wobec marki czy nie?), pozwoli to lepiej przedstawić w biznesplanie konkretne potrzeby klientów. Warto zadbać, by dane te zostały uwiarygodnione np. kwestionariuszami. Należy pamiętać, że potrzeby i nawyki konsumentów zmieniają się bardzo szybko. Kolejnym składnikiem planu marketingowego jest analiza konkurencji. Przedsiębiorca powinien umieć scharakteryzować głównych konkurentów, gdyż to właśnie konkurencja wyznacza i określa rynek, na którym działamy. W przypadku analizy konkurencji należy umieć porównać produkty konkurencji pod względem jakości, ceny, obsługi klienta, reputacji. Następnym elementem jest przedstawienie firm, które dostarczają surowce, materiały, półprodukty, czyli dostawców. Opisując ich warto przedstawić ich udział w naszych dostawach oraz, czy mamy alternatywne źródło zaopatrzenia, gdyby np. jeden z dostawców wypadł z rynku. Końcowym elementem planu marketingowego jest strategia promocji oraz dystrybucji. Bardzo istotne jest to, że przesłanie promocyjne powinno być skupione wokół faktów dotyczących firmy i samego produktu. Często jeszcze panuje powszechne przekonanie, że każdy dokonuje zakupów pod wpływem logicznych, oczywistych powodów. Oczywiście nie zawsze jest to prawdą. Dla nowej firmy najczęstszą formą promocji są ulotki i broszury, ponieważ jest to metoda tania i szybka. Oczywiście wiele mikrofirm rozpoczyna od działań promocyjnych w Internecie (własna witryna). Kanał dystrybucji to sposób dostarczenia produktu do klienta. Warto porównać, jakie kanały dystrybucji są obecnie wykorzystywane przez naszych konkurentów, a jakie mogą zostać wykorzystane przez nich w przyszłości. Opis kanałów dystrybucji powinien obejmować obszar, na którym nasze produ kty lub usługi są dostępne. Ostatnim aspektem w opisowej części biznesplanu jest opis kadry i personelu. Powinien on wykazać zarówno doświadczenie właściciela w zarządzaniu firmą, jak i wykształcenie i znajomość branży. Wiadomym jest, że przedsiębiorca sam dobiera sobie ludzi, z którymi chce współpracować, organizuje pracę, kontroluje, ocenia i wynagradza. Instytucja finansowa chętniej udzieli pożyczki, jeśli za sukcesem firmy stoi uzupełniający się zespół, a nie pojedynczy człowiek. Finanse to integralna część każdego biznesplanu. Część finansowa zawiera uzasadnienie opłacalności prowadzonej działalności lub realizowanego projektu. Punktem wyjścia każdej analizy finansowej są dane. Trzy podstawowe części sprawozdania finansowego to bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność i nie mogą wykorzystać danych historycznych, powinny zebrać jak najwięcej danych o charakterze finansowym, aby móc oprzeć na czymś swoje prognozy. Podstawą do uzupełnienia rachunku zysków i strat będzie księga przychodów i rozchodów. Z kolei w stworzeniu bilansu pomóc mogą informacje z prowadzonych dodatkowych ewidencji. W prognozie należy wykorzystać wszelkie dane odnośnie planowanej działalności. Po skompletowaniu danych historycznych oraz dokonaniu prognozy poszczególnych pozycji, należy przenieść poszczególne pozycje do sprawozdania finansowego. Proces zaczyna się od skompletowania rachunku zysków i strat. Następnie należy przejść do bilansu i rachunków przepływów pieniężnych. Po stworzeniu prognozy przeprowadza się tzw. analizę wskaźnikową oraz badanie opłacalności inwestycji. Jeśli chodzi o metody oceny efektywności inwestycji to najczęściej stosuję się metodę NPV oraz IRR. Warto docenić wagę biznesplanu, nie tylkow momencie, gdy staramy się o zdobycie dofinansowania dla własnej działalności gospodarczej. Biznesplan jest potrzebny przede wszystkim nam samym. Dokument ten definiuje bowiem nie tylko cele i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, ale w rezultacie, dzięki analizie porównawczej rzeczywistych efektów pracy ze wstępnymi założeniami, pozwala kontrolować kierunek rozwoju naszej działalności gospodarczej

17 GDY POJAWIĄ SIĘ KŁOPOTY FINANSOWE Zespół Izby Skarbowej w Poznaniu Własna działalność gospodarcza, choć daje możliwości zarobienia więcej niż zatrudnionym na pełen etat, wiąże się z ryzykiem, na które szczególnie podatni są młodzi, jeszcze niedoświadczeni przedsiębiorcy. Co zatem zrobić, gdy na horyzoncie pojawią się pierwsze problemy finansowe? ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W sytuacji wystąpienia problemów z płynnością finansową, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się - poprzez złożenie stosownego wniosku do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego - o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Kwestie te zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Ordynacja Podatkowa: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.). Przepisy art. 67a w/cyt. ustawy dają uprawnienia organom podatkowym - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym - do : odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek określonych odrębną decyzją, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną. WAŻNY INTERES PODATNIKA A INTERES PUBLICZNY Użyte w przytoczonym przepisie pojęcia ważnego interesu podatnika i interesu publicznego są niedookreślone w przepisach prawa podatkowego. Jednakże w praktyce ugruntował się pogląd, że ważnego interesu podatnika nie należy utożsamiać z subiektywną potrzebą otrzymania wnioskowanej ulgi. Zwykle, argumentem do jej przyznania są względy nadzwyczajne, zgodne z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, gdzie wysoką rangę mają życie i zdrowie ludzkie, a także możliwość zarobkowania w celu zdobycia środków na utrzymanie. Z kolei przez interes publiczny należy rozumieć dyrektywę postępowania, nakazującą respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo czy zaufanie od organów władzy. Z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej udzielanie różnych form wsparcia dla przedsiębiorców musi pozostawać w zgodzie z przepisami unijnymi, zawartymi w art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W myśl zapisów traktatu, udzielana pomoc - zwana pomocą publiczną - nie może naruszać konkurencji poprzez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów a także nie może negatywnie wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej określone zostały w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404 ze zm.). Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, wnioskując o przyznanie ulg z uwagi na swój ważny interes lub interes publiczny, musi ponadto wskazać - w oparciu o przepisy art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa - rodzaj pomocy o jaką się ubiega. We wnio- sku należy więc podać, czy ma to być pomoc: nie stanowiąca pomocy publicznej (np. gdy o ulgę występuje przedsiębiorca, lecz ma ona dotyczyć spłaty zobowiązań podatkowych niezwiązanych z prowadzoną działalnością), de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, stanowiąca pomoc publiczną, np.: na szkolenia, na zatrudnienie, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na restrukturyzację, na ochronę środowiska, na prace badawczo rozwojowe, regionalną, na inne przeznaczenia określone w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. fot. ODONATA DE MINIMIS Najczęściej wykorzystywaną formą pomocy jest de minimis. Udziela się jej w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest nieprzekroczenie przez przedsiębiorcę kwoty pomocy w wysokości EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych. W przypadku sektora transportu drogowego, limit kwoty pomocy wynosi EUR. Co ważne - przedsiębiorca nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pod tym pojęciem rozumie się położenie, w którym przedsiębiorca - przy pomocy środków własnych lub środków pozyskanych od udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł - nie jest w stanie powstrzymać strat, które w przypadku nieotrzymania pomocy, doprowadziłyby do jego likwidacji w krótkiej lub średniej perspektywie czasowej. Przedsiębiorca pozostający w trudnej sytuacji ekonomicznej może ubiegać się o pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Podatnik, składając wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, powinien mieć świadomość, że organy podatkowe, podejmując działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zapewnią stronie czynny udział w postępowaniu oraz umożliwią wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłaszanych żądań. Po zakończeniu postępowania wydane zostanie stosowne orzeczenie w formie pisemnej. Najczęściej będzie to decyzja. Z uwagi na fakt, że postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, orzeczenia zawierają pouczenie o możliwościach i sposobie zaskarżenia

18 SUKCES W BIZNESIE Przychodzi przedsiębiorca do inwestora Łukasz Parafianowicz Helpinvest Każdy z młodych przedsiębiorców, gdy rozpoczyna własną działalność gospodarczą, chce stworzyć silną firmę, która w przyszłości będzie przynosić wysokie zyski. Jednak aby to osiągnąć, potrzebne jest zaplecze kapitałowe, zwykle składające się ze środków własnych i/lub środków obcych, takich jak kredyty, pożyczki, dotacje ze środków Unii Europejskiej. Jest jeszcze jedna droga pozyskania kapitału, a są nią aniołowie biznesu, fundusze seed, venture oraz private equity. Pomysłodawca lub przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego przedsięwzięcia musi liczyć się z tym, że pozyskanie inwestora to długa i skomplikowana droga, a zakończenie całego procesu nie jest znane praktycznie do samego końca. Należy więc w pierwszej kolejności przeanalizować swoje potrzeby i możliwości, gdyż może się okazać, że jeśli zależy nam na samym kapitale, warto skorzystać z oferty kredytu lub pożyczki. Jeśli jednak z różnych względów w grę wchodzi jedynie inwestor, trzeba się odpowiednio przygotować, aby pozyskać finansowanie. OD CZEGO ZACZĄĆ? Pierwszym krokiem jest przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia. Musi on obejmować streszczenie biznesu, analizę SWOT, rynek i konkurencję, cele krótko- oraz długoterminowe, plan marketingowy, doświadczenie kadry zarządzającej, strukturę zarządzania, harmonogram działań oraz rachunek zysków i strat. Biznesplany mogą się różnić od sugerowanych wzorców zawartych na stronach internetowych inwestorów, jednak ważne, by były w nich ujęte wymienione powyżej elementy. Podczas przygotowania biznesplanu należy skupić się na tym, aby informacje zawarte w dokumencie był rzeczowe, wiarygodne, oparte na dowodach liczbowych. Im bardziej dokładne i realne informacje, tym większe szanse przekonania inwestora dla przedsięwzięcia. ANALIZA PROJEKTU Większość inwestorów opiera wstępną analizę projektu na zapoznaniu się ze streszczeniem.musi być ono na tyle interesujące, by zachęciło do dalszej lektury dokumentu. Kolejnym krokiem osoby czytającej biznesplan jest analiza przygotowanej przez nas analizy rynku i konkurencji. Tu powinny znaleźć się istotne dane dotyczące potencjału oraz możliwości rozwoju interesującego nas sektora rynku, możliwości grupy docelowej oraz analiza konkurencji. Jeśli przedstawione przez nas informacje wskazują na tendencje wzrostowe branży, w której zamierzamy działać, a konkurencja jest niewielka, szanse na powodzenie naszego projektu w oczach inwestora znacznie rosną. W następnej kolejności analizowany jest plan marketingowy, czyli droga do sprzedaży produktu lub usługi. Musimy wykazać się wiedzą na temat tego, jakie metody promocji i reklamy warto zastosować, aby sprzedać oferowany przez nas produkt czy usługę. Warto zwrócić szczególną uwagę na rachunek zysków i strat. Ważne by cyfry przedstawione przez nas w dokumencie były realne i poparte konkretnymi założeniami. Jeśli tak będzie, a sam pomysł wzbudzi zainteresowanie inwestora, to jest duża szansa spotkania się w celu bliższego poznania projektu oraz samej osoby pomysłodawcy. Tu dochodzimy do kolejnego ważnego elementu, mianowicie samej osoby pomysłodawcy. Żaden inwestor nie inwestuje swoich środków w kartki papieru. Równie istotny jest człowiek - osoba, która biznes będzie prowadziła. Jeśli podczas spotkania nie pojawi się tzw. chemia, to mimo dobrze przygotowanego biznesplanu, inwestor nie zdecyduje się na finansowanie projektu. Niektórzy inwestorzy, zanim przystąpią do analizy biznesplanu, życzą sobie przygotowania One page lub Teasera projektu. Są to krótkie informacje, które można porównać do streszczenia przedsięwzięcia - to na ich podstawie podejmowane są decyzje, co do dalszej współpracy. Wynika to z faktu, że przygotowanie dobrego biznesplanu zajmuje kilka miesięcy i czasami nie warto marnować swojego czasu, jeśli mamy wątpliwości co do realności pozyskania inwestora. PREZENTACJA PROJEKTU Jeśli uda się przebrnąć przez ocenę biznesplanu, kolejnym krokiem jest prezentacja projektu - bezpośrednio przed inwestorem. Jest to trwające od czterech do sześciu godzin spotkanie, podczas którego przedsiębiorca musi obronić swój pomysł. Po udanej prezentacji, strony mogą spisać dokument określający wolę współpracy, Term sheet oraz ogólne zasady dotyczące potencjalnej inwestycji. Warto pamiętać, że nie jest to dokument wiążący i obie strony w każdej chwili mogą się z niego wycofać. NEGOCJACJE Następną fazę stanowią negocjacje warunków umowy inwestycyjnej oraz umowy spółki. To na tym etapie ustalane są założenia dotyczące dalszej współpracy po wejściu inwestora. Oczywiście konkretna oferta powinna być przedstawiona już w biznesplanie, jednak faktycznie dopiero na tym etapie zapadają bardziej precyzyjne decyzje. Dotyczą one struktury zarządzania oraz podejmowania decyzji w przyszłej spółce, warunków przekazywania finansowania oraz ustalenia parytetu udziałów w przedsięwzięciu. Dopiero w momencie podpisania umów, w istocie ustalamy przyszłe zasady współpracy i działania spółki. Procesowi towarzyszy gromadzenie informacji oraz dokładna analiza, dotycząca wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa - due diligence. Podsumowując ważne jest to, aby przed rozpoczęciem pisania biznesplanu i poszukiwaniem inwestora zrobić swój wewnętrzny rachunek sumienia. Jeśli firma nie zagwarantuje odpowiednio wysokiego poziomu stopy zwrotu z inwestycji, która zależy od oczekiwań danego inwestora, jej produkty nie są innowacyjne lub konkurencyjne, projekt nie jest realistyczny, spodziewany poziom zysków wzbudza pewne wątpliwości, a kadra zarządzająca nie ma odpowiedniego doświadczenia, to szanse na pozyskanie inwestora są niewielkie

19 SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Paweł Jodko Dyrektor Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. FUNDUSZE POŻYCZKOWE Zarówno założenie, jak i rozwój firmy wymagają od przedsiębiorcy - oprócz posiadania dobrego pomysłu - dużej dyscypliny i pracowitości, a przede wszystkim zaangażowania nakładów pieniężnych, których wysokość uzależniona jest m.in. od formy prawnej przedsiębiorstwa, branży czy wielkości rynku zbytu, na jakim firma działa czy chce działać. to instytucja działająca w formie spółki kapitałowej, fundacji czy stowarzyszenia, ale nie dla osiągania zysku, tylko dla realizacji misji rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Fundusze pożyczkowe to - oprócz wyżej wspomnianych podmiotów - także wyodrębnione księgowo, w ramach jednej instytucji, środki pieniężne, przeznaczone na pożyczki 1. W większości założycielami i właścicielami funduszy pożyczkowych są samorządy, które przekazują środki na ich start oraz określają strategię i charakter ich działania - lokalny lub regionalny. Fundusze pożyczkowe mają za zadanie finansować te podmioty, których nie chcą lub nie mogą wspierać banki, a których działalność jest obarczona wysokim ryzykiem, czyli m.in. mikro i małe firmy, będące we wczesnej fazie rozwoju. WARP Największy i za razem jedyny regionalny fundusz w Wielkopolsce jest prowadzony od 2004 roku przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (WARP). Fundusz ten dysponuje kapitałem 26 mln zł i od początku swojej działalności - do 30 czerwca 2009 roku - wypłacił 638 pożyczek, na łączną wartość 46,5 mln zł. Szacuje się, że dzięki pożyczkom z WARP utworzono 517 nowych miejsc pracy i zachowano 623 stanowiska. W związku z tym, że większość funduszy pożyczkowych w Polsce działa na zbliżonych zasadach co Rodzaje pożyczek WARP oraz warunki ich udzielania Nazwa pożyczki START-UP start-up), łącznie 237 pożyczek na kwotę 13,2 mln zł, co stanowiło 37% liczby oraz 28% wartości wszystkich pożyczek udzielonych przez WARP. Przeciętna kwota pożyczki dla w/w podmiotu wyniosła 55,7 tys. zł. Co różni pożyczkę z funduszu pożyczkowego od kredytu bankowego? pożyczki udzielane są m.in. osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, nie ma wymogu prowadzenia firmy w momencie aplikowania o pożyczkę, nie ma wymogu tworzenia biznesplanu, STANDARD Źródłem pochodzenia środków pieniężnych może być nie tylko własna kieszeń, czyli kapitał zaangażowany przez właściciela firmy czy też wypracowany przez firmę dochód, ale także kapitał obcy, czyli np. dotacja unijna, pożyczka od rodziny, kredyt z banku czy pożyczka z funduszu pożyczkowego. Dotacja unijna ze względu na swój bezzwrotny charakter jest najbardziej pożądanym przez przedsiębiorców źródłem finansowania działalności gospodarczej. Niestety środki na ten instrument są ograniczone kwotowo i bardzo często skierowane są do konkretnych grup, np. osób bezrobotnych rozpoczynających swój biznes, czy też na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmach, lub na aktywizację obszarów wiejskich, itp. Fundusz pożyczkowy co to takiego? Na pożyczkę od rodziny w dzisiejszych czasach ciężko jest liczyć. Kredyt bankowy - bardzo drogi, często niedostępny dla osób zakładających firmę oraz dla tych przedsiębiorców, którzy nie mieszczą się w bezlitosnych tabelach scoringowych. Pozostaje więc pożyczka z tzw. funduszu pożyczkowego. Czym jest więc owy fundusz? Najczęściej jest Na koniec czerwca 2009 roku w Polsce działały 64 instytucje prowadzące 70 funduszy pożyczkowych. Dysponowały one kapitałem pożyczkowym o wartości około 1mld zł, na który złożyły się w blisko 26% środki własne funduszy, prawie 7% stanowiły dotacje od samorządów, 14% to dotacje z budżetu państwa i w aż 35% środki pozyskane przez fundusze w ramach SPO-WKP, 18% to środki pozostałe, w tym 8% to kredyty/pożyczki 2. Na 30 czerwca 2009 roku fundusze pożyczkowe w Polsce udzieliły łącznie prawie 181 tys. pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 3 mld zł. W województwie wielkopolskim, 5 działających tu funduszy pożyczkowych, wypłaciło łącznie pożyczek na kwotę 76,5 mln zł. 1 Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie posiada 6 wyodrębnionych funduszy pożyczkowych. 2 Raport Nr 12/2009 Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin, wrzesień 2009, s Okres prowadzenia firmy Od 0 do 6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Kwota pożyczki Od do PLN Od do PLN Maksymalny okres spłaty 60 miesięcy 60 miesięcy Karencja Oprocentowanie nominalne w skali roku WARP, warunki udzielania pożyczek oraz strukturę beneficjentów można przedstawić na podstawie warunków i doświadczenia, jakim dysponuje regionalny fundusz z Wielkopolski. WARP udziela pożyczek zarówno na rozpoczęcie (pożyczka START-UP), jak i rozwój działalności gospodarczej (pożyczka STANDARD). Do końca czerwca 2009 roku, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 6 miesięcy (tzw. Od 7.53% Od 6.53% Wkład własny minimum 10% minimum 15% Prowizja 2% 2% Ubezpieczenie od utraty pracy lub na życie Od 6 miesięcy bez względu na charakter celu pożyczki brak Standardowo 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach do 6 miesięcy) Cel inwestycyjne, obrotowe inwestycyjne, obrotowe brak oprocentowanie stałe nominalne na poziomie od 6,53% w skali roku, brak ubezpieczeń od utraty pracy oraz na wypadek śmierci, uproszczona procedura badania zdolności pożyczkowej (w przypadku osób rozpoczynających działalność kluczowe znaczenie ma pomysł oraz forma zabezpieczenia), mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń pożyczki, pożyczki udzielane są również firmom, które nie wy- Źródło: WARP

20 SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Michał Skopowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe, na koniec czerwca 2009 roku ponad 70% z wszystkich złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Z powyższego wynika, że pożyczki z funduszy pożyczkowych stanowią istotny instrument wspierania rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki środkom z funduszy wypełniona została luka, w której banki nie chciały lub nie mogły działać, a mianowicie finansowanie podmiotów gospodarczych we wczesnej fazie rozwoju. Ponadto, fundusze pożyczkowe w dobie kryzysu gospodarczego zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Ich aktywność rośnie w odpowiedzi na wstrzymanie finansowania działalności gospodarczej przez banki, a coraz więcej firm - dotychczasowych klientów banków - trafia do funduszy pożyczkowych, kierując się rachunkiem ekonomicznym. KREDYTOWANIE PIERWSZEJ DZIAŁALNOŚCI Kredyty bankowe są zazwyczaj wymieniane wśród najważniejszych zewnętrznych źródeł finansowania aktywności gospodarczej przedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności tych firm, których rozmiar i skala prowadzonej działalności uniemożliwia bezpośrednie pozyskanie środków finansowych z rynku kapitałowego. Pomimo jednak, że większość banków funkcjonujących w Polsce posiada w swej ofercie kredyty dla małych i średnich (MSP), a nawet dla mikroprzedsiębiorstw, to możliwości ich uzyskania przez nowo powstałe firmy są dość ograniczone. Najbardziej dotkliwe restrykcje dotyczą kredytów inwestycyjnych, w przypadku których banki najczęściej wskazują wprost w ofercie, że są one przeznaczone dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku przez okres co najmniej 6-12 miesięcy. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być fundusze poręczeń kredytowych, jednakże także one najczęściej preferują klientów działających na rynku od co najmniej roku. Najistotniejszą przyczyną tego stanu rzeczy jest ryzyko kredytowe, jakie niesie ze sobą dla banku udzielenie kredytu inwestycyjnego nowo powstałej firmie. Potencjalny kredytodawca może je jednak znacząco zmniejszyć, a tym samym zwiększyć szanse udzielenia mu kredytu, posiadając pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej oraz dostarczając odpowiednie zabezpieczenia spłaty kredytu (np. hipoteka, zastaw). Nie mniej jednak, w przypadku tej kategorii kredytobiorców kredyty inwestycyjne, jeżeli już są przyznawane, to zazwyczaj na relatywnie niską wartość i krótki okres. Banki są nieco bardziej chętne do udzielania nowo powstałym firmom kredytów w formie limitów debetowych do rachunków bieżących, szczególnie gdy dysponują historią rachunku, a zatem są w stanie w sposób dla nich bezpieczny określić maksymalną kwotę zadłużenia potencjalnego kredytobiorcy. Przyznane jednak tą drogą limity są najczęściej znacznie niższe niż oczekiwania finansowe firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Podsumowując, można się posunąć do stwierdzenia, że banki w Polsce nie przyczyniają się do rozwiązania problemu luki kapitałowej, przez którą rozumie się trudności ze sfinansowaniem pierwszego okresu funkcjonowania nowo powstałych firm. Ewa Soroka koordynator ds. fundraisingu FUNDUSZE UNIJNE Osoba, która posiada pomysł na biznes ma do wyboru dwie możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej. Dotacje różnią się przede wszystkim grupą docelową i wysokością wsparcia. Pierwsza opcja to środki z Funduszu Pracy, przyznawane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Dla kogo? Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP-ie, które: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie odmówiły - bez uzasadnionej przyczyny - przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, nie prowadziły oraz nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dotychczas nie otrzymały dotacji z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych, czy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Jak aplikować? Kompletny wniosek (do pobrania na stronie internetowej urzędu) należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Do wniosku należy dołączyć: plan przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych efektów ekonomicznych, dokument dotyczący lokalizacji planowanej działalności, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy, dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (w formie poręczenia cywilnego lub blokady rachunku bankowego). Realizacja Zanim dostaniemy dotację musimy wziąć udział w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dopiero pozytywna weryfikacja naszego wniosku i zaliczenie szkoleń gwarantuje nam uzyskanie dotacji, która równa się 6-krotności średniego wynagrodzenia, czyli maksymalnie 18 tys. zł. Środki na podjęcie działalności mogą być przeznaczone na utworzenie firmy, której siedziba i miejsce stałego wykonywania działalności będzie znajdować się na terenie powiatu poznańskiego. Środków o których mowa nie można przeznaczyć m.in. na: działalność prowadzoną w formie spółki osobowej lub handlowej, działalność poza granicami kraju, prowadzenie lombardu, handlu obwoźnego, usług wróżbiarskich i ezoterycznych, biura kredytowego, pożyczkowego, agencji hazardowych i towarzyskich, prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka, przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu. Działalność gospodarcza, na którą wnioskodawca otrzymał środki, powinna być prowadzona nieprzerwanie, tj. bez zawieszenia, przez co najmniej 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. W przeciwnym razie należy dotację zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Inkubator

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM. Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA NA UAM Prof. UAM dr hab. Jacek GULIŃSKI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA wprowadzenie (definicje) przedsiębiorcze postawy studentów przedsiębiorcze postawy pracowników uczelni

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą dr inż. Piotr Bębenek ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarcza - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - zarobkowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP

REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP REKONWERSJA KADR SIŁ ZBROJNYCH RP Opracował: Ryszard Rogoń AKTUALNOŚCI We wrześniu 2016 roku pracownicy rekonwersji kadr udzielili żołnierzom oraz byłym żołnierzom zawodowym 325 porad indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy /Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

- Zawarcie umowy rachunku bankowego. - Pozostałe obowiązki rejestracyjne przedsiębiorcy

- Zawarcie umowy rachunku bankowego. - Pozostałe obowiązki rejestracyjne przedsiębiorcy SZKOLENIE: Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych Wymagania wstępne: nie formułuje się wymagań wstępnych. Cena: 50,00 zł /osoba Szkolenie zostaje uruchomione przy liczbie uczestników:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15.10.2010r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie PAIP stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładów KUŹNI BIZNESU

Plan wykładów KUŹNI BIZNESU Plan wykładów KUŹNI BIZNESU TEMAT WYKŁADU Termin Prowadzący / Partner 1 Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 1. Kształcenie przedsiębiorczości jako cechy i postawy, pobudzanie uczestników do przyjęcia przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Akademia Innowacji

Regulamin projektu Akademia Innowacji Regulamin projektu Akademia Innowacji 1. Przepisy ogólne 1. Szkolenia przeznaczone są dla studentów, absolwentów wyższych uczelni (do 1 roku od ukończenia studiów) i doktorantów z województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo