INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011

2 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE... 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE... 32

3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Dane za poszczególne lata wskazane w kolumnach tabel powinny dotyczyć okresu od 1 stycznia do 31 grudnia, lub stanu na dzień 31 grudnia w zależności od wskazania w tabeli. W pierwszym roku wypełniania formularza oceny zasobów pomocy społecznej, wprowadzenie danych w zakresie roku 2011 oraz prognoz na lata kolejne jest obligatoryjne. Uzupełnienie danych w kolumnach lat ubiegłych (w stosunku do roku 2011) jest opcjonalne, jednakże zachęcamy do ich uzupełnienia w celu uzyskania pełnego obrazu zmian zachodzących w obszarze pomocy społecznej. Wiele tablic zostało zasilonych automatycznie danymi dostępnymi w zasobach administracyjnych. W zakresie lat 2009 i 2010 aż 64% wszystkich komórek sprawozdania stanowią komórki, których wartość jest wstępnie zasilana lub wyliczana. TAB. 1. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ W GMINIE L.P. Dane Instrukcja wypełniania MIESZKAŃCY (w osobach) 1. Ogółem Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy 2. Kobiety Liczba kobiet zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy 3. Mężczyźni Liczba mężczyzn zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Bezrobotni ogółem Liczba osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia pracy w pełnym 4. wymiarze czasu pracy, nie uczących się w szkole w systemie dziennym oraz zarejestrowanych we właściwym powiatowym Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku urzędzie pracy Liczba osób pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy Liczba osób, które są zarejestrowane w urzędzie pracy i nie ma dla nich propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych, ponadto przepracowały w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni 7. Liczba zarejestrowanych w gminie PODMIOTY GOSPODARCZE Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON posiadających siedzibę na terenie gminy

4 podmiotów gospodarczych Liczba spółdzielni socjalnych ogółem działających w gminie Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba oczekujących na mieszkanie z gminy Liczba mieszkań (lokali) socjalnych Liczba osób oczekujących na mieszkanie (lokal) socjalny Liczba żłobków w gminie Liczba oczekujących dzieci na miejsce w żłobku Liczba przedszkoli w gminie Liczba oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu Liczba szkół podstawowych Liczba szkół gimnazjalnych Liczba świetlic dla dzieci i klubów dla młodzieży Liczba bibliotek w gminie Liczba domów kultury Liczba spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w rejestrze KRS posiadających siedzibę na terenie gminy INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba wszystkich mieszkań stanowiących własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystwa budownictwa społecznego Liczba osób, które złożyły wniosek o najem mieszkania stanowiącego zasób gminy Liczba mieszkań (lokali) socjalnych, które gmina wynajmuje, bądź może wynająć na podstawie umowy o najem lokalu socjalnego Liczba osób, które złożyły wniosek o najem mieszkania (lokalu) socjalnego w wydziale lokalowym gminy Liczba publicznych i niepublicznych żłobków zlokalizowanych na terenie gminy Liczba Kart zgłoszeń dzieci do żłobków złożonych w obecnym roku kalendarzowym Liczba publicznych i niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych Liczba dzieci z terenu gminy podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego Liczba publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Liczba publicznych i niepublicznych gimnazjów zlokalizowanych na terenie gminy Liczba świetlic pozaszkolnych (świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych itp.) zlokalizowanych na terenie gminy Liczba bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Pod pojęciem dom kultury przyjmuje się dane odnoszące się do domu kultury, ośrodka kultury, klubu i świetlicy, a więc

5 Liczba obiektów sportowych (boisk, hal, pływalni itp.) Liczba sal widowiskowych (w tym kin) Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej na terenie gminy Liczba szpitali na terenie gminy Liczba innych placówek medycznych, (np. gabinety stomatologiczne) Liczba policyjnych rewirów dzielnicowych jednostek prowadzących specjalistyczną działalność kulturalną, wykazywanych w sprawozdaniu GUS K-07. Liczba obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Liczba sal widowiskowych (w tym kin) zlokalizowanych na terenie gminy Liczba niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (NZOZ), samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ), indywidualnych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich zlokalizowanych na terenie gminy. Liczba publicznych i niepublicznych szpitali zlokalizowanych na terenie gminy Liczba innych placówek medycznych (np. gabinetów stomatologicznych) zlokalizowanych na terenie gminy Liczba policyjnych rewirów dzielnicowych zlokalizowanych na terenie gminy TAB. 2. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) L.P Dane Instrukcja wypełniania Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w ramach zadań własnych i zleconych świadczenie pieniężnych niepieniężnych 4. Liczba rodzin ogółem świadczenie pieniężne w ramach zadań własnych i zleconych świadczenie niepieniężne w ramach zadań własnych i zleconych Łączna liczba rodzin osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych i zleconych gminy 5. Liczba osób w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami w ramach zadań własnych i zleconych gminy Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych ogółem

6 6. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie świadczenie w ramach zadań własnych gminy 7. Liczba rodzin ogółem Łączna liczba rodzin osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych gminy 8. Liczba osób w Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami rodzinach w ramach zadań własnych gminy Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych ogółem 9. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie świadczenie w ramach zadań zleconych gminy 10. Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Łączna liczba rodzin osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych gminy Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych gminy PRZYCZYNY ŚWIADCZEŃ Ubóstwo świadczenie z powodu ubóstwa świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu ubóstwa świadczenie niepieniężne z powodu ubóstwa Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu ubóstwa Liczba osób ogółem w rodzinach Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu ubóstwa Bezrobocie świadczenie z powodu braku pracy świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako

7 pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu bezrobocia świadczenie niepieniężne z powodu bezrobocia Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu bezrobocia Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu bezrobocia Niepełnosprawność świadczenie z powodu niepełnosprawności świadczenie pieniężne z powodu niepełnosprawności świadczenie niepieniężne z powodu niepełnosprawności Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu niepełnosprawności 28. Liczba osób ogółem w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu niepełnosprawności 29. Długotrwała lub ciężka choroba Liczba osób, którym przyznano z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby świadczenie pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach świadczenie pieniężne z powodu ciężkiej choroby świadczenie niepieniężne z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego

8 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem świadczenie z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych świadczenie niepieniężne z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Liczba osób ogółem w rodzinach Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Liczba rodzin ogółem Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych W TYM Rodziny niepełne Łączna liczba osób będących członkami rodzin niepełnych, świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. Łączna liczba rodzin niepełnych osób, 43. Liczba osób ogółem w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach niepełnych objętych świadczeniami Rodziny wielodzietne

9 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Łączna liczba osób będących członkami rodzin wielodzietnych, Łączna liczba osób z rodzin wielodzietnych, którym przyznano pieniężne Łączna liczba osób z rodzin wielodzietnych, którym przyznano niepieniężne Łączna liczba rodzin wielodzietnych osób, którym przyznano Liczba osób ogółem w rodzinach Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Łączna liczba osób w rodzinach wielodzietnych objętych świadczeniami Alkoholizm świadczenie z powodu alkoholizmu świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu alkoholizmu świadczenie niepieniężne z powodu alkoholizmu Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu alkoholizmu Liczba osób ogółem w rodzinach Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu alkoholizmu Narkomania świadczenie z powodu narkomanii świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy

10 pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu narkomanii świadczenie niepieniężne z powodu narkomanii Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu narkomanii 60. Liczba osób ogółem w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu narkomanii 61. Potrzeba ochrony macierzyństwa Liczba osób, którym przyznano z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa świadczenie pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe pieniężnych niepieniężnych świadczenie pieniężne z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa świadczenie niepieniężne z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa Łączna liczba rodzin, decyzją świadczenie z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa W tym wielodzietność świadczenie z powodu wielodzietności świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu wielodzietności świadczenie niepieniężne z powodu wielodzietności

11 Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach Łączna liczba rodzin, decyzją świadczenie z powodu wielodzietności Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu wielodzietności Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe pieniężnych niepieniężnych Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Bezdomność świadczenie z powodu bezdomności świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu bezdomności świadczenie niepieniężne z powodu bezdomności Opuszczenie zakładu karnego świadczenie z powodu opuszczenia zakładu karnego pieniężnych niepieniężnych Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie korzystanie długotrwałe pieniężnych świadczenie pieniężne z powodu opuszczenia zakładu karnego świadczenie niepieniężne z powodu opuszczenia zakładu karnego Przemoc w rodzinie świadczenie z powodu przemocy w rodzinie świadczenie, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. świadczenie pieniężne z powodu przemocy w rodzinie

12 niepieniężnych Liczba rodzin ogółem świadczenie niepieniężne z powodu przemocy w rodzinie Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu przemocy w rodzinie 83. Liczba osób ogółem w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu przemocy w rodzinie Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Zdarzenia losowe świadczenie z powodu zdarzenia losowego świadczenie pieniężne z powodu zdarzeń losowych świadczenie niepieniężne z powodu zdarzeń losowych Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu zdarzenia losowego Klęski żywiołowe i ekologiczne świadczenie z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej pieniężnych niepieniężnych Liczba rodzin ogółem Liczba osób ogółem w rodzinach świadczenie pieniężne z powodu klęsk żywiołowych i ekologicznych świadczenie niepieniężne z powodu klęsk żywiołowych i ekologicznych Łączna liczba rodzin osób, decyzją świadczenie z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej Łączna liczba osób w rodzinach objętych świadczeniami z powodu klęski żywiołowej i ekologicznej które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe WYBRANE KATEGORIE OSÓB Osoby do 18 roku życia Łączna liczba osób do 18 roku życia, które otrzymały pomoc Łączna liczba osób do 18 roku życia, które otrzymały pomoc, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin.

13 Kobiety w wieku 60 i więcej lat Łączna liczba kobiet w wieku 60 lat i więcej, które które uzyskały pomoc otrzymały pomoc korzystanie długotrwałe które uzyskały pomoc korzystanie długotrwałe Łączna liczba kobiet w wieku 60 lat i więcej, które otrzymały pomoc, oraz które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystały z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. Mężczyźni w wieku 65 i więcej lat Łączna liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej, które otrzymały pomoc Łączna liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej, którzy otrzymali pomoc, oraz którzy w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) korzystali z systemu świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy. Korzystanie ze świadczeń rozumiane jest jako otrzymanie przynajmniej raz w miesiącu przyznanego decyzją świadczenia, lub realizacji na rzecz osoby pracy socjalnej bez względu na liczbę godzin. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ (decyzje administracyjne) Kwota świadczeń ogółem w Kwota świadczeń ogółem w ogółem Kwota świadczeń, w ogółem Kwota świadczeń, w ZADANIA WŁASNE GMINY Łączna kwota świadczeń stanowiących zadania własne obligatoryjne i fakultatywne ZADANIA ZLECONE GMINIE Łączna kwota świadczeń stanowiących zadania zlecone Zasiłek stały Łączna liczba osób, które otrzymały zasiłek stały Łączna liczba zrealizowanych zasiłków stałych Łączna kwota środków przekazanych na wypłatę zasiłków stałych Zasiłek okresowy Łączna liczba osób, które otrzymały zasiłek okresowy Łączna liczba zrealizowanych zasiłków okresowych Łączna kwota środków przekazanych na wypłatę zasiłków okresowych

14 ogółem Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Zasiłek celowy ogółem Łączna liczba osób, które otrzymały zasiłek celowy Łączna liczba zrealizowanych zasiłków celowych Łączna kwota środków przekazanych na wypłatę zasiłków celowych Posiłek Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano pomoc w formie zakupu posiłku Łączna kwota środków przekazanych na opłacenie posiłków W tym dla dzieci Łączna liczba dzieci, którym decyzją przyznano pomoc w formie zakupu posiłku Łączna kwota środków przekazanych na opłacenie posiłków dla dzieci Schronienie Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano pomoc w formie udzielenia schronienia Łączna kwota środków przekazanych na opłacenie schronienia Ubranie Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano pomoc w formie niezbędnego ubrania Łączna kwota środków przekazanych na zakup niezbędnego ubrania Usługi opiekuńcze ogółem Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych Łączna kwota środków przekazanych na zakup usług opiekuńczych specjalistyczne Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych Łączna kwota środków przeznaczonych na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych Sprawienie pogrzebu Łączna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie w formie sprawienia pogrzebu

15 Kwota świadczeń, w Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej Kwota świadczeń, w Łączna kwota środków przeznaczonych na opłacenie usługi sprawienia pogrzebu miejsce w domu pomocy społecznej Łączna kwota środków przeznaczonych na opłacenie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłków rodzinnych Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych Świadczenie pielęgnacyjne świadczenie pielęgnacyjne Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę świadczenie pielęgnacyjnego Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w Kwota świadczeń, w jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka Świadczenie alimentacyjne świadczenie alimentacyjne Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń alimentacyjnych Dodatki mieszkaniowe świadczenie w postaci dodatku mieszkaniowego Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego świadczenie w postaci opłacenia składki ubezpieczenia zdrowotnego Łączna kwota środków przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego Świadczenie integracyjne (uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej

16 Kwota świadczeń, w Łączna liczba osób, decyzję świadczenie integracyjne w ramach uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej Łączna kwota środków przeznaczonych na opłacenie świadczeń integracyjnych Świadczenie pieniężne z prac społecznie użytecznych Kwota świadczeń, w świadczenie pieniężne z prac społecznie użytecznych Łączna kwota środków przeznaczonych na opłacenie świadczeń pieniężnych w ramach prac społecznie użytecznych TAB. 3. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) L.P. Dane Instrukcja wypełniania Poradnictwo specjalistyczne Liczba rodzin Łączna liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym 1. Łączna liczba rodzin objętych poradnictwem - porady prawne, prawnym, rodzinnym i psychologicznym - porady rodzinne, - porady psychologiczne Liczba osób w rodzinach Łączna liczba członków rodzin objętych 2. - porady prawne, - porady rodzinne, - porady psychologiczne poradnictwem specjalistycznym Łączna liczba rodzin objętych poradnictwem prawnym, rodzinnym i psychologicznym Praca socjalna 3. Liczba rodzin Łączna liczba rodzin objętych pracą socjalną 4. Liczba osób w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach objętych pracą socjalną Interwencja kryzysowa Liczba rodzin Łączna liczba rodzin objętych interwencją kryzysową Liczba osób w rodzinach Łączna liczba osób w rodzinach objętych interwencją kryzysową Kontrakt socjalny Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem liczba osób z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej w Gminie Łączna liczba zawartych kontraktów socjalnych Łączna liczba osób objętych kontraktem socjalnym uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej Indywidualne programy pomocy: 8. Indywidualny program Łączna liczba osób objętych Indywidualnym

17 wychodzenia z bezdomności Programem Wychodzenia z Bezdomności liczba osób z zawartym IPWB Indywidualny program Łączna liczba osób objętych Indywidualnym zatrudnienia socjalnego Programem Zatrudnienia Socjalnego liczba osób z zawartym IPZS Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi Liczba osób korzystających z Łączna liczba osób korzystających ze usług specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi TAB. 4. INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII, bez względu na podmiot prowadzący) L.P. Dane Instrukcja wypełniania OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób, którym udzielono pomocy Łączna liczba osób, którym na podstawie decyzji 1. w formie decyzji o udzielono świadczenia świadczeniach 2. Liczba jednostek organizacyjnych 3. Liczba miejsc 4. Liczba osób korzystających 5. Liczba jednostek organizacyjnych 6. Liczba miejsc 7. Liczba osób korzystających 8. Liczba jednostek organizacyjnych 9. Liczba miejsc DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Łączna liczba domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba miejsc oferowanych przez domy pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba klientów domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM Łączna liczba ośrodków wsparcia zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba miejsc oferowanych przez ośrodki wsparcia zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. W TYM WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Łączna liczba środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba miejsc oferowanych przez środowiskowe domy samopomocy zlokalizowane

18 na terenie gminy 10. Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających ze środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. Dzienne domy pomocy 11. Liczba jednostek Łączna liczba dziennych domów pomocy organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy 12. Liczba miejsc Łączna liczba miejsc oferowanych przez dzienne domy pomocy zlokalizowane na terenie gminy 13. Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych 14. Liczba jednostek Liczba noclegowni, schronisk i domów dla osób organizacyjnych bezdomnych zlokalizowanych na terenie gminy 15. Liczba miejsc Łączna liczba miejsce oferowanych przez noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych zlokalizowanych na terenie gminy 16. Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. Kluby samopomocy 17. Liczba jednostek Łączna liczba klubów samopomocy organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy 18. Liczba miejsc Łączna liczna miejsc oferowanych przez kluby samopomocy zlokalizowane na terenie gminy 19. Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z klubów samopomocowych zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. RODZINNE DOMY POMOCY 20. Liczba jednostek Łączna liczba rodzinnych domów pomocy organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy 21. Liczba miejsc Łączna liczba miejsc oferowanych w rodzinnych domach pomocy zlokalizowanych na terenie gminy 22. Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z rodzinnych

19 23. Liczba jednostek organizacyjnych 24. Liczba miejsc 25. Liczba osób korzystających domów pomocy zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Łączna liczba mieszkań chronionych zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba miejsc oferowanych w mieszkaniach chronionych zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba osób korzystających z mieszkań chronionych zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba jednostek Łączna liczba ośrodków interwencji kryzysowej organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Liczba miejsc Łączna liczba miejsc oferowanych przez ośrodki interwencji kryzysowej zlokalizowane na terenie gminy Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z ośrodków interwencji kryzysowej zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE Liczba jednostek Łączna liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z zakładów opiekuńczo-leczniczych zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba jednostek Łączna liczba jednostek specjalistycznego organizacyjnych poradnictwa zlokalizowanych na terenie gminy Liczba osób korzystających Łączna liczba osób korzystających z jednostek specjalistycznego poradnictwa zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub

20 33. Liczba jednostek organizacyjnych 34. Liczba miejsc 35. Liczba osób korzystających 36. Liczba jednostek organizacyjnych 37. Liczba uczestników zajęć 38. Liczba jednostek organizacyjnych 39. Liczba uczestników zajęć 40. Liczba jednostek organizacyjnych 41. Liczba uczestników zajęć 42. Liczba jednostek organizacyjnych 43. Liczba uczestników zajęć 44. Liczba jednostek organizacyjnych 45. Liczba uczestników zajęć 46. Liczba jednostek organizacyjnych liczbę wizyt. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Łączna liczba placówek opiekuńczowychowawczych zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba miejsc oferowanych przez dzienne placówki opiekuńczo-wychowawcze zlokalizowane na terenie gminy Łączna liczba osób korzystających z placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie gminy. Rzeczywista liczba osób korzystających / uczestników w całym okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Łączna liczba Centrów Integracji Społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba uczestników zajęć prowadzonych w Klubach Integracji Społecznej zlokalizowanych na terenie gminy KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Łączna liczba Klubów Integracji Społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba uczestników zajęć oferowanych przez Kluby Integracji Społecznej zlokalizowane na terenie gminy WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Łączna liczba warsztatów terapii zajęciowej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba uczestników zajęć oferowanych przez warsztaty terapii zajęciowej zlokalizowane na terenie gminy ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Łączna liczba Zakładów Aktywności Zawodowej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba uczestników zajęć Zakładów Aktywności Zawodowej zlokalizowanych na terenie gminy KLUB SENIORA Łączna liczba klubów seniora zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba uczestników zajęć organizowanych przez kluby seniora zlokalizowane na terenie gminy UNIWERSYTET III WIEKU Łączna liczba Uniwersytetów III wieku zlokalizowanych na terenie gminy

21 47. Liczba uczestników zajęć 48. Liczba jednostek organizacyjnych 49. Liczba uczestników zajęć Łączna liczba uczestników zajęć oferowanych przez Uniwersytety III wieku zlokalizowane na terenie gminy INNE* Łączna liczba innych instytucji pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Łączna liczba uczestników zajęć oferowanych przez inne instytucje pomocy społecznej zlokalizowane na terenie gminy *Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE TAB. 5. ZWIĘKSZENIE ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (w całym okresie sprawozdawczym) L.P. Dane Instrukcja wypełniania DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem w Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Łączna kwota środków własnych gminy Środki Gminy przeznaczonych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 1. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa Dotacje z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej funkcjonowanie domów pomocy społecznej Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków wsparcia funkcjonowanie ośrodków wsparcia Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków wsparcia W TYM: NIEKTÓRE WYBRANE RODZAJE: Środowiskowe domy samopomocy Łączna kwota środków przeznaczonych na Wartość nakładów ogółem w funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy

22 Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy Łączna kwota środków z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie dziennych domów pomocy Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie dziennych domów pomocy Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie dziennych domów pomocy funkcjonowanie dziennych domów pomocy Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie dziennych domów pomocy Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych funkcjonowanie noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów samopomocy Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie klubów samopomocy

23 Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie klubów samopomocy funkcjonowanie klubów samopomocy Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów samopomocy Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie mieszkań chronionych Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie mieszkań chronionych Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie mieszkań chronionych funkcjonowanie mieszkań chronionych Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie mieszkań chronionych Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej 10. Wartość nakładów ogółem w Łączna kwota środków przeznaczonych na

24 Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie placówek opiekuńczowychowawczych Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonowanie placówek opiekuńczowychowawczych Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie placówek opiekuńczowychowawczych Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie centrów integracji społecznej Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie centrów integracji społecznej Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie centrów integracji społecznej funkcjonowanie centrów integracji społecznej Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie centrów integracji społecznej Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów integracji społecznej Łączna kwota środków własnych gminy

25 Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w przeznaczonych na funkcjonowanie klubów integracji społecznej Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie klubów integracji społecznej funkcjonowanie klubów integracji społecznej Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów integracji społecznej Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów seniora Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie klubów seniora Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie klubów seniora funkcjonowanie klubów seniora Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie klubów seniora Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie uniwersytetów III wieku

26 18. Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Wartość nakładów ogółem w Środki Gminy Dotacje z budżetu państwa Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie uniwersytetów III wieku Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie uniwersytetów III wieku funkcjonowanie uniwersytetów III wieku Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie uniwersytetów III wieku Łączna kwota środków przeznaczonych na funkcjonowanie innych zasobów gminy Łączna kwota środków własnych gminy przeznaczonych na funkcjonowanie innych zasobów gminy Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie innych zasobów gminy funkcjonowanie innych zasobów gminy Łączna kwota pozostałych środków przeznaczonych na funkcjonowanie innych zasobów gminy *Rodzaje innych instytucji należy wprowadzić do tablicy INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE TABL. INNE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE Rodzaj innej instytucji Wymienić inne rodzaje instytucji pomocy społecznej nie wymienione w tablicy 4. TAB. 6. KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII) W osobach L.P. Dane Instrukcja wypełniania KADRA KIEROWNICZA Ogółem: Łączna liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych Łączna liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1. Wykształcenie wyższe zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych posiadających wykształcenie wyższe 2. Łączna liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Specjalizacja z zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych organizacji pomocy posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej społecznej Pracownicy administracyjni

27 3. Ogółem 4. Wykształcenie wyższe 5. Wykształcenie średnie 6. Inne 7. Ogółem Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Prawnicy Psychologowie Socjologowie Inni (wymienić) Łączna liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Z tego: Łączna liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadających wykształcenie wyższe Łączna liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadających wykształcenie średnie Łączna liczba pracowników administracyjnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadających wykształcenie niższe od średniego Pracownicy socjalni Łączna liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Łączna liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadających wykształcenie wyższe Łączna liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadających wykształcenie średnie Łączna liczba pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej posiadających specjalizację 1 stopnia w zawodzie Łączna liczba pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej posiadających specjalizację 2 stopnia w zawodzie Łączna liczba pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej Inni: Łączna liczba prawników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Łączna liczba psychologów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Łączna liczba socjologów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej Łączna liczba innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej

28 TAB. 7. KOSZTY PROWADZENIA I UTRZYMANIA ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE (stan na 31 XII) L.P. Dane Instrukcja wypełniania Całkowity, roczny koszt Suma środków finansowych przeznaczonych na 1. prowadzenia wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników i utrzymania ośrodka ośrodka pomocy społecznej, utrzymanie budynku oraz pomocy społecznej inwestycje Z tego: Wydatki na inwestycje Łączna kwota środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w infrastrukturę ośrodka pomocy społecznej Łączna kwota środków przeznaczonych na wynagrodzenia z pochodnymi kadry ośrodka pomocy społecznej Łączna kwota środków przeznaczonych na koszty Pozostałe koszty utrzymania utrzymania ośrodka pomocy społecznej ŚREDNI, MIESIĘCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI NA 1 OSOBĘ 3. Dom pomocy społecznej 4. Środowiskowe domy pomocy 5. Dzienne domy pomocy 6. Noclegownie, schroniska i dom dla bezdomnych 7. Kluby samopomocy 8. Rodzinne domy pomocy 9. Mieszkania chronione Ośrodki interwencji kryzysowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze KORZYSTAJĄCĄ Z JEJ USŁUG Średni, miesięczny koszt funkcjonowania domów pomocy społecznej na 1 osobę korzystającą z usług placówki Ośrodki Wsparcia Średni, miesięczny koszt funkcjonowania środowiskowych domów pomocy na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania dziennych domów pomocy na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania noclegowni, schronisk i domów dla bezdomnych na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania klubów samopomocy na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania rodzinnych domów pomocy na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania mieszkań chronionych na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej na 1 osobę korzystającą z usług placówki Średni, miesięczny koszt funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na 1 osobę korzystającą z usług placówki ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI Centrum Integracji Średni, miesięczny koszt funkcjonowania centrów Społecznej integracji społecznej

29 13. Klub Integracji Społecznej 14. Warsztat Terapii Zajęciowej 15. Klub Seniora 16. Uniwersytet III wieku 17. Świetlica dla dzieci (klub młodzieżowy) 18. Inna placówka (wymienić) Średni, miesięczny koszt funkcjonowania klubów integracji społecznej Średni, miesięczny koszt funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej Średni, miesięczny koszt funkcjonowania klubów seniora Średni, miesięczny koszt funkcjonowania uniwersytetów III wieku Średni, miesięczny koszt funkcjonowania świetlic dla dzieci (klubów młodzieżowych) Średni, miesięczny koszt funkcjonowania innych placówek TAB. 8. ŚRODKI FINANSOWE GMINY NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ (stan na 31 XII) L.P. Dane Instrukcja wypełniania ZADANIA WŁASNE Przeciwdziałanie alkoholizmowi Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wykonanie Domy Pomocy Społecznej, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze zadania: przeciwdziałanie alkoholizmowi Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wykonanie zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne klientów ośrodka pomocy społecznej Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze Zasiłki stałe Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wypłatę zasiłków stałych Utrzymanie Ośrodka Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na utrzymanie ośrodka Usługi opiekuńcze Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wykonanie zadania: usługi opiekuńcze Ryczałty i dodatki mieszkaniowe Program Pomoc Państwa w zakresie Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na pokrycie wydatków zryczałtowanych i wypłatę dodatków mieszkaniowych Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na realizację

30 dożywiania wkład własny gminy Prace społecznie użyteczne programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wykonanie zadania: prace społecznie użyteczne Inne programy Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na realizację innych programów Pozostała działalność W tym dofinansowanie: 1) Centrum Integracji Społecznej, 2) Klubu Integracji Społecznej, 3) Warsztatu Terapii Zajęciowej Składki na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Usługi specjalistyczne Świadczenia rodzinne i alimenty Usuwanie skutków powodzi 19. Liczba projektów EFS ogółem Środki na projekty EFS ogółem Dotacja Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na pozostałą działalność Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na funkcjonowanie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej i warsztatów terapii zajęciowej ZADANIA ZLECONE Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na opłacenie składek na fundusz zdrowia od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wykonanie zadania: usługi specjalistyczne Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentów Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w poprzednim roku budżetowym na usuwanie skutków powodzi ŚRODKI EFS NA PROJEKTY Łączna liczba projektów EFS realizowanych w poprzednim roku kalendarzowym Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację wszystkich projektów EFS w poprzednim roku kalendarzowym DOTACJE Z BUDZETU PAŃSTWA (wymienić jakie) W kolejnych wierszach wprowadzić poszczególne rodzaje otrzymanych dotacji wraz z łączną kwotą danej dotacji.

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Malanów Autorzy: Radosław Frątczak - Pracownik Socjalny Maria Tanaś - Główna Księgowa SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Łambinowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łambinowice Autorzy: Elwira Iberat SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Konin Autorzy: Przemysław Wiciński SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Ostróda Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Ostróda Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Przemyśl Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Przemyśl Autorzy: Halina Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Żyrzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Żyrzyn Autorzy: Jadwiga Kosiewska Jadwiga Kowalik Renata Bakiera SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jeziora Wielkie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jeziora Wielkie Autorzy: Violetta Stańska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Wymiarki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Wymiarki Autorzy: Jadwiga Marczenia Krystyna Nowogrodzka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Konopnica Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Konopnica Autorzy: Aneta Łudczak Alicja Parzybut SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Beata Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Chełmża Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chełmża Projekt Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pomoc administracyjna - Gabriela Dunaj Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bogusława Midura SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Gabriela Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jedlińsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jedlińsk Autorzy: Zuzanna Pudzianowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo