PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744"

Transkrypt

1 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW p u c h c z o p l Ruszyły no instycj

2 fotogrfii j r t s i r to is H N okłdc: Prk Puchczoi Przdszkolki z Puchczo podczs rszttó ilknocnych Strost Poitu Łęczyńskigo Adm Niiński, Dyrktor Zspołu Szkół Puchczoi Elżbit Bdlińsk orz Wójt Gminy Puchczó Adm Grzsiuk n IV Wojódzkij Imprzi Intgrcyjnj Elimincj poito XXXVI Turniju Widzy Pożrniczj Młodziż zpobig pożrom Płótno Wisły Kndys Obrz z dzicińst Bik nrcirski Witoi Wiosnn dokrmini ptkó k i n o r K ó z c Puch HOPAJ SIUP, NA LUDOWO TUP, TUP, TUP Koł Ziązku Młodziży Wijskich i stn po ilą ch z u rok odził się 15 lutgo 1981 spół, rczj kbrt Komity nr Wrzyszk Komity dbiutoł n Boż był cą czą dni o prz i ką Cichnkch, którgo złożycil fl, T Skoczyls, roku klubi Ruch progrmm No Mrcink, H Kot, W Kot, Z Br ył J ski, iko Sło T k, sz rzy W ł B W pirszym skłdzi znlźli się: tof Jrszk Komity ni przypomin ysz Krz ł gr oni rd ko N ski oliń Kucl, Z Z zyk ludo, H Wójcik, J Wójcik, B Tkczuk, M ojcoski buty z cholmi) orz mu, nic spód cin bb (np j stro sty o lud ch piosnk, ykorzystyli tkż tk oy trdycyjngo kbrtu Wyróżniły ją lud ii lod m do sło li yśl ym u jskij oi zspoł do którj ukłdno chorogrfię Członk to, co ydło się im śmiszn: spry z życi zięt, bolączki rolnikó i i o ystk sz innych utoró Zsz ośmiszli i: ptrzni sklpch orz rolniczj dol młodziży Żrtoli np z brku zo ustrój, prc, pokolni Śit się zmini szybkim tmpi : Tylko chłopu się ni zmini: j djm, Dnij bili go nohjm, dzisij bz noh i go uj doczkł Zmist btó i nohi z ykł kr tk ch przz życzli ych ludzi W końcu ny ycz poż ch nt m tru ins n ł gr co było ilkim sukcsm czsch,, N początku dziłlności Komity lini Lub M ZW o kig ódz j Wo od Zrządu lności Komisię nogo kordonu, który otrzymł nngo, n który przypd część dził oj u stn si cz W octu yni jd ło kidy n sklpo ych półkch ni brko były cnzuron stępoł min: ty y, ystin przz nią progrmy, ojódzkich i ogólnopolskich Wy ych inn gm ch rz imp n r kim rtu rp i Polskij Krynicy (1983), Ogólnopols Komity przntoł sój Ws ych czn ysty Art ch ncj fr Kon, 84) czoi (19 piosnki, dopin cntrlnych dożynkch ZMW Piń stl komplmnton: Inscnizuj był lt tych tm z ch nzj rc W łonkch 84) Przglądzi Kbrtó Zoji (19 i śpi, strój ludoy lży n nich [cz tn śi, czy tń ici kom zn y, r, płn suj trfn komntrz, jst żyioło psj rzyjźnionych ludzi, mjących spóln zspołu przypis rd ] jk ulł zp pą gru Był n Boż i pn i mó, jk dzij czuli się komityą, kidy cłą br Komity był ni tylko kbrtm Nj ych inn iąc b zji ok y prz i się biąc, i cl, któr strli się rlizoć, śitn ilkim npism Komity niznn ikim z Alksndr Uklsk grupą jchli nidzilę str ym gz Eugni Rozłk Gminnym Ośrodku Kultury Puchczoi Z

3 Gmin rtuj poit! 12 kitni n posidzniu Rdy gminy Puchczó podjęto Uchłę nr XXXII/205/13 spri udzilni pomocy finnsoj poitoi łęczyńskimu ziązku z nioskim Zrządu Dróg W Poitoych Łęcznj z prośbą o sprci finnso n odbudoę i rmont odcinkó dróg przbigjących przz gminę, n mocy uchły ójt gminy Puchczó przkzł poitoi łęczyńskimu z środkó gminngo budżtu n 2013 rok dotcję koci zł (cd n s 2) Od rdkcji Sznoni Czytlnicy Wiści Choć zim spłtł szystkim figl, zpchniło iosną Złszcz instycjch, któr ni zżjąc n kprysy pogody, już się rozpoczęły Dzilimy się z Pństm grścią dobrych idomości Dzięki finnsomu sprciu Strost Poitogo Łęcznj i przkzniu mu dotcji ysokości zł niktór odcinki dróg lżąc n trni gminy ulgną popri Dzięki modrnizcji gminngo ośitlni poczynimy znczn oszczędności Ndchodzi tż czs zmin gospodrc odpdmi: njpir musimy jdnk roziązć ktuln umoy z ZGK i nuczyć się sgrgoć śmici, co pozoli kżdmu miszkńcoi sporo zoszczędzić Lubiących tchnologiczn noinki zchęcmy do skorzystni z usługi Alctl, dzięki którj szyscy będzimy mili biżąc iści z gminy Młgorzt Rodziicz, rdktor nczlny Ruszyły no instycj Ustlono już zkrs zdń i instycji rmch funduszu sołckigo n rok 2013 Ogóln kot funduszu sołckigo yodrębnion budżci gminy n rok 2013 ynosi ,00 zł informuj Syli Bidch z Urzędu gminy Puchczó W rmch środkó z funduszu zostną ykonn zdni służąc popri runkó życi miszkńcó poszczgólnych sołct Rlizcj niktórych już się rozpoczęł dodj (cd n s 4) Modrnizcj ośitlni = gminn oszczędności Gmin Puchczó, n mocy Uchły Rdy gminy nr XXXII/207/13 z dni 12 kitni 2013 roku, będzi ubigć się o środki finnso n modrnizcję ośitlni uliczngo Dotcję n rlizcję i zbzpiczni budżci gminy projktu Modrnizcj ośitlni uliczngo (cd n s 2) Z nottnik historyk1 Aktulności1 Gmin rtuj poit! 1 Ruszyły no instycj1 Modrnizcj ośitlni=gminn oszczędności 1 Dziń Kobit gmini2 Nrcirski bik dotony przz gminę2 Wokół ns 3 Przyłącz się do Alctl3 Spóźnion iosn Puchczoi Rokim Pmięci o Żołnirzch Wyklętych4 Cudz chlci, soj znjci 5 N spcr rorm po okolicy 5 Ekogmin 6 Śmici po nomu 6 Oboiązk roziązni umó z ZGK 6 Cn ody ni ulg zmini6 EduPuchczó 7 Promujmy nukę nimickigo gmini7 Wilknocn tórczość Przdszkolu 7 Zpobigli młodziż 7 Konkurso czujk czdu 7 Nsi sitkrz potrójnymi mistrzmi 8 Bik nrcirski Witoi Z pmiętnik orgniztor 8 Dziń Myśli Brtrskij9 Mtmtyczn zmgni 9 Intgrcj pod hsłm J tż mm tlnt 9 Glori victis Brci Bogdnoicz9 Bibliotk polc 9 Biultyn 10 Co gmini piszczy10 Wiści z ssji Rdy gminy10 Informtor 11 Klndrium imprz GOK Puchczoi11 Gminny Ośrodk Zdroi11 Rgionli12 Po sąsidzku z mlrką Wisłą Kndys12 O d 1864 roku, n podsti ukzó o smorządzi ijskim, prodzno noą rformę gminną N zbrnich gminnych, n których pro głosu mili szyscy gospodrz posidjący co njmnij 3 morgi zimi, ybirno ójt i łnikó stnoiących zrząd gminy Przy yborz ójt oboiązył cnzus iku i posidni: 25 lt i 6 mórg gruntu Ni musił on ntomist umić czytć i pisć gmini Brzziny niktórzy gospodrz płnili kdncję nt trzykrotni, śród nich Michł Brył i Stnisł Dorob Urzędujący ójtoi byli śrdnim iku Wszyscy, z yjątkim L Myt, byli ktolikmi Pochodzili iększości z si Brzziny Tylko jdn z nich, minoici Jn Mzur z Turooli, był nlfbtą W ltch ójtm gminy Brzziny byli nstępujący gospodrz: Michł Brył, Kspr Kojk, Wlry Grgoroicz (Puchczó), Jn Mzur (Turool), L Myt, Stnisł Dorob (Brzziny), Michł Mrcink (Brzziny) i Frnciszk Wróbl (Str Wiś) stotną rolę funkcjononiu gminy płnił pisrz, z rguły yznni prosłngo, nrzucony przz nczlnik poitu Mił być nrzędzim procsi unifikcji zim polskich z rosyjskim imprium W 1904 roku poici chłmskim żdn z pisrzy ni był ktolikim ijsk dzilił się n gromdy, których funkcjonoły zbrni gromdzki i sołtysi Płnoprnymi członkmi gromdy byli gospodrz posidjący jkąkolik niruchomość Stnoisko sołtys poirzno łściciloi 3-morgoj zgrody Włościni, których ybirno Puchczoi, byli dość mjętni Kżdy z nich mił przynjmnij 15-morgo gospodrsto W ltch sołtysmi Puchczo byli: Jn Kłębukoski, Michł Psiczny, Wojcich Grot, Józf Uklski, Frnciszk Mjski, Jn Jrczyk, Stnisł Trzskoski, Józf Królikoski, Antoni Klimkiicz i Stnisł Tuszski i długoltnią funkcję ksjr gminngo, począszy od 1885 roku, płnił Krol Ślązk W chili yboru mił 62 lt i 11 mórg zimi W roku 1906 zostł zstępcą ójt gminy Brzziny Wojcich Cyfry W tym tż roku członkmi ksy gminnj byli Michł Chmilski i Józf Grot z Puchczo popostnio przyniosły róniż zminy ustroju sądonict poszchngo Gmin Brzziny i Cycó nlżły do sądu I okręgu Cycoi W sprch iększj gi dcydoł sąd Lublini W roku 1879 łnikmi byli: Józf Stnkiicz i Michł Psiczny z Puchczo XIX iku Puchczoi istnił róniż IV postrunk policji Stróż pr intrnioli gminch Brzziny i Cycó W roku 1907 funkcję strszgo strżnik płnił Filip Sinic, zś młodszgo Andrzj Wszczniuk W I G min Odpoidzilną Czsy W A H z nottnik historyk

4 Aktulności Dziń Kobit GOK orz bibliotc Cichnkch 08 mrc o godzini 1000 Gminnym Ośrodku Kultury już po rz czrty odbył się Gminny Dziń Kobit Orgniztorm tgorocznj imprzy było Przdszkol Puchczoi orz GOK Zgromdzonych n uroczystości gości i iminiu ójt poitł Bt Sgn, Dyrktor Gminngo Ośrodk Kultury Puchczoi, któr złożył n ręc pń njsrdcznijsz życzni z okzji ich śięt Przybyłym n spotkni pniom ręczono piękn iosnn kity Dzięki czrującym jk zsz przdszkolkom zbrni gości objrzli min przdstini Czrony Kpturk Przy ki, hrbci i pysznym ciści ysłuchno róniż koncrtu zspołu To My Dziń Kobit stł się tż okzją do nitypogo spotkni zorgnizongo bibliotc Cichnkch Dzięki przygotonj spcjlni n tę okzję przntcji multimdilnj zprzntono moty kobity litrturz polskij i obcojęzycznj orz mlrsti Spotkniu torzyszył yst obrzó pni Wisły Kndys, których tmtm przodnim był kobit Miłą nispodzinką tgo brdzo cipłgo i przyjmngo popołudni bibliotc było przybyci Wójt Gminy Puchczó Adm Grzsiuk, który złożył pniom życzni i obdroł j symbolicznym tulipnm Dyskusj n tmt kobity i jj nizykłj roli ni tylko sztuc i litrturz, l i życiu codzinnym trły do późnych godzin AUklsk Fili Bibliotki Cichnkch Nrcirski bik dotony przz gminę W dnich mrc 2013 roku 20 ucznió Zspołu Szkół Puchczoi uczstniczyło biku nrcirskim Witoi koło Zkopngo To ni pirszy tgo typu yjzd Biki nrcirski orgnizuj cykliczni Ucznioski Klub Sportoy Skrbk, njżnijszym clm yjzdu góry jst zpoznni młodziży z lormi rkrcyjno-sportoymi i turystycznymi Ttrzńskigo Prku Nrodogo i okolic, tkż nuk jzdy n nrtch zjzdoych To żn, ż dzięki pomocy finnsoj Urzędu gminy Puchczoi, który spir projkt Orgnizcj imprz sportoo-rkrcyjnych dl dzici i młodziży z trnu gminy Puchczó, koszty biku są brdzij przystępn dl rodzicó Ciszy mni, ż dotcj otrzymyn przz UKS Skrbk podnosi stndrd runkó pobytu młodziży n imprzch, tkż utrkcyjni czs bikoiczó podczs yjzdu informuj Wójt Gminy Puchczó Adm Grzsiuk Dnil Włodrczyk Gmin rtuj poit! (cd z s 1) Jk poinformoł ns Skrbnik Gminy Puchczó Brbr Mrcink, dzięki pomocy finnsoj udzilonj przz gminę możli będą nstępując instycj: przbudo drogi poitoj nr 2014 L mijscoości Turool (kot dofinnsoni: zł); przbudo chodnik przy drodz poitoj nr 1809 L mijscoości Cichnki (kot dofinnsoni: zł); przbudo drogi nr 1809 L n odcinku Cichnki Ostrók (kot dofinnsoni: zł) orz przbudo drogi poitoj nr 2028 L Ostrók Koloni Ostrók do (cd z s 1) n trni gminy Puchczó n lt plnuj się pozyskć z progrmu prioryttogo Systm zilonych instycji (GIS Grn Invstmnt Schm) Część 6) SOWA Enrgooszczędn ośitlni uliczn Clm progrmu So jst ogrniczni misji dutlnku ęgl dzięki dofinnsoniu przdsięzięć poprijących fktyność nrgtyczną systmó ośitlni uliczngo To ozncz, ż n trni nszj gminy ymini podlgłyby: źródł śitł, opry i zpłonniki informuj Romn Gnyp, rdny Cichnk Zmontonoby tkż no punkty śitln rmch modrnizonych ciągó ośitlnioych Zdnim rdngo Gnyp yniku rcjonlizcji ośitlni uliczngo cł lokln grnicy gminy (kot dofinnsoni: zł) Strosto Poito Łęcznj ni m środkó n zbzpiczni poyższych instycji, jk imy, stn tych odcinkó dróg pozosti il do życzni Ich odbudo jst koniczn, poniż lży intrsi gminy informuj Wójt Gminy Puchczó Adm Grzsiuk Ciąży róniż n ns oboiązk zpnini ni tylko ciągłości ruchu, l i bzpiczńst szystkim jgo uczstnikom, tkż miszkńcom dodj ójt, komntując uchłę Rdy o sprciu finsnsoym udzilonym poitoi Alksndr Uklsk Modrnizcj ośitlni = gminn oszczędności społczność odnisi szrg korzyści Do njżnijszych nlży zmnijszni kosztó nrgii lktrycznj o ok 60% orz konsrcji instlcji ośitlnioj Ziększy się tkż bzpiczństo ruchu kołogo i piszgo dzięki dostosoniu ilości i popri jkości ośitlni g oboiązujących normtyó prnych Róni istotn są korzystn zminy dl środoisk, tj znczn ogrniczni misji dutlnku ęgl do tmosfry drodz rdukcji zużyci nrgii lktrycznj Wdług złożń progrmu prioryttogo Systm zilonych instycji (GIS Grn Invstmnt Schm) Część 6) SOWA Enrgooszczędn ośitlni uliczn rlizcj projktu finnson będzi z środkó pochodzących z NFOŚiGW ysokości 45% dotcji i 55% pożyczki nm s 2 Nr 10(2/2013) Mrzc Kiciń 2013 r

5 Wokół ns Przyłącz się do Alctl! Będzisz n biżąco Gmin Puchczó zdcydoł się n drożni systmu, który grntuj skutczn przkzyni istotnych informcji dotyczących miszkńcó mrcu br podpisno W umoę n śidczni usługi Alctl Alctl to systm tlinformtyczny, dzięki którmu gmin Puchczó m możliość przkzyni soim miszkńcom komuniktó informuj Mrk Grzsik, inspktor ds obronnych, zrządzni kryzysogo i spółprcy z storzysznimi Urzędzi gminy Puchczó Są śród nich informcj: ostrzgjąc (o nibzpicznych zjiskch mtorologicznych), poidmijąc (o rich, np przrch dosti ody, bzpłtnych bdnich lkrskich itp) orz informcyjn (np o żnych ydrznich kulturlnych orgnizonych n trni gminy) Koszty dziłni cłgo systmu ponosi gmin Puchczó, co ozncz, ż komunikty przsyłn do miszkńcó są cłkoici bzpłtn Jdynym ydtkim, który muszą poniść zintrsoni, jst koszt połączni tlfoniczngo lub ysłni idomości sms clu zrjstroni tlfonu bzi tlfonicznj dodj M Grzsik Przyłączni się do usługi jst brdzo prost W tym clu nlży zrjstroć sój numr tlfonu bzi tlfonicznj Dziłni systmu polg boim n przkzyniu miszkńcom poszczgólnych sołct komuniktó głosoych (n numr tlfonu stcjonrngo) lub idomości tkstoych drogą sms (n tlfon komórkoy) Prgnę zpnić szystkich zintrsonych, ż zrjstron numry tlfonó będą ykorzystyn yłączni do przsyłni żnych informcji dotyczących gminy Puchczó i ni będą udostępnin do innych cló, np mrktingoych Jśli ktoś zchc yrjstroć się z bzy Komunikty dl miszkńcó mijscoości: dnych, ponisi tki sm koszt jk przy rjstrcji do systmu yjśni Mrk Grzsik Kżdy, kto chc przyłączyć się do usługi Alctl, ięc być informony o żnych ydrznich n trni gminy, musi zrjstroć się bzi tlfonicznj By to zrobić, ystrczy ykonć jdną z czynności: zdzonić n numr stcjonrny lub ysłć idomość sms (g skzók z poyższj tbli) lbo tż ypłnić formulrz dostępny n stroni lctlpl/puchczo Zdzoń n podny numr stcjonrny Wyślij sms n numr , trści pisz: Puchczó Albrtó Bogdnk Brzziny Cichnki Jsinic Koloni Cichnki Koloni Turool Ndrybi Dór Ndrybi Ukz Ndrybi Wiś Ostrók Str Wiś Szpic Turool Wsołók Zdó Jk zpni prconik gminy, część miszkńcó złożył już dklrcję n otrzymyni komuniktó Osoby, któr pisły się n listy u sołtysó poszczgólnych mijscoości, do bzy tlfonicznj zostną pisn przz prconikó Urzędu W kżdj chili do systmu możn zgłosić sój numr tlfonu nm Informcji n tmt systmu Alctl udzil prconik Urzędu gminy Mrk Grzsik, tl Ruszyły instycj rmch funduszu sołckigo (cd z s 1) Jk informuj S Bidch, instycj zkończą się dopiro pod konic roku klndrzogo, objmują nstępując zdni: Sołcto Albrtó: Rmont przy budynku ilofunkcyjnym, zkup pomocy dydktycznych do szkoły orz utrzymni czystości n plcu zb i koło ltny Sołcto Bogdnk: Wyposżni budynku ilofunkcyjngo, budo plcu zb z przygotonim podłoż orz utrzymni czystości okół budynku Sołcto Brzziny: Wyposżni zplcz kuchnngo budynku ijskim i zkup ngłośnini, zkup pichu i konsrcj ltny, uzupłnini zilni, tkż utrzymni czystości n plcu zb Sołcto Cichnki Koloni: Rmont dróg gminnych, yposżni zplcz kuchnngo budynku ijskim orz zkup łk Sołcto Cichnki: Wykonni ośitlni ltni, yposżni zplcz kuchnngo budynku ijskim, zkup mbli i yposżni do szkoły, zkup i montż it przystnkoych orz budo chodnik, tkż doposżni OSP zkup prtó poitrznych Sołcto Jsinic: Wykonni boisk tristgo, montż ogrodzni i yposżni boisk, zkup ło-stołu z dszkim n plc zb, utrzymni czystości i porządku przy budynku ijskim i n plcu zb Sołcto Ndrybi Ukzo: Rmont drogi gminnj utrdzni Sołcto Ndrybi Dór: Oprconi dokumntcji n ykonni ośitlni uliczngo orz konsrcj siłoni i zkup środkó czystości Sołcto Ndrybi Wiś: Rmont dróg gminnych orz yposżni zplcz kuchnngo budynku ijskim Sołcto Ostrók: Rmont dróg gminnych orz utrdzni trnu z budynkim ijskim kostką brukoą Sołcto Puchczó: Budo ltny z grillm, zkup znkó ulicznych okrśljących nzy ulic, udostępnini drmogo Intrntu dl miszkńcó, utrzymni czystości i porządku Sołcto Str Wiś: Przygotoni trnu pod plc zb, zkup lmntó plcu zb orz ogrodzni dziłki gminnj Sołcto Szpic: Nizini zimi i yprofiloni trnu przy rmizi strżckij, doposżni dziłki gminnj z plcm orz położni obrzży okół plcu zb, zkup kosirki i podkszrki, zkup strojó ludoych, utrzymni porządku n plcu zb i n dziłc gminnj, zkup pichu, konsrcj urządzń zboych Sołcto Turool: Rmont dróg gminnych, ypo- sżni zplcz kuchnngo budynku ijskim, zkup sprzętu siłogo do budynku OSP, zkup obrzży, pichu orz kosirk splinoych, utrzymni czystości i porządku n plcu zb orz jgo konsrcj Sołcto Turool Koloni: Wykonni dokumntcji n ośitlni drogo, doposżni trnu rkrcyjngo, ykonni boisk do piłki plżoj, zkup pichu n plc zb orz zbzpiczni obrzży przy ltni, utrzymni czystości i porządku n plcu zb orz boisku, zkup pli do kosy, frby i try Sołcto Wsołók: Rmont budynku ijskigo, utrzymni czystości i porządku obrębi budynkó ijskich Sołcto Zdó: Zkup krzsł skłdnych, utrzymni czystości n plcu zb orz ymin pichu nm Mrzc Kiciń 2013 r Nr 10(2/2013) s 3

6 Wokół ns Spóźnion iosn gmini Puchczó Tk zimngo i spóźniongo przdiośni jszcz ni było móią zgodnym chórm Polcy, złszcz rolnicy, mrtiąc się o tgoroczn plony Choć 21 mrc pożgnliśmy oficjlni klndrzoą zimę, iosn zitł gmini Puchczó dopiro połoi kitni Tony śnigu, który nlżło usuć z prytnych possji, dróg i chodnikó, oszronion szyby smochodó, któr trzb było niml codzinni skrobć, dzorgnizoły pln dni niml kżdgo miszkńc Dłużj niż zykl z zimoą rzczyistością mirzył się codzinni sprzęt Zkłdu Gospodrki Komunlnj Puchczoi: koprko-łdork Wryński z pługim, odśniżjąc drogi gminn, ciągnik Ursus 4512 yposżony jdnoosioy rozsicz, służący do posypyni ulic solnką, orz Sm Solris odśniżjący orz posypujący solnką chodniki ZGK, rmch zrtgo z gminą Puchczó po- rozumini, co roku rlizuj zdni ziązn z zimoym utrzymnim części dróg orz chodnikó gminnych, ustljąc zróno runki, jk i zkrs szystkich prc informuj Dyrktor Zkłdu Gospodrki Komunlnj Puchczoi Artur Chom Tylko od styczni 2013 roku do końc mrc 2013 roku koszty ręczngo i mchniczngo odśniżni orz posypyni solnką dróg orz chodnikó gminnych yniosły blisko zł dodj A Chom Skutki długij zimy odczuły głóni zirzęt Przdłużył się doroczn kcj dokrmini zirząt przz koł łoicki Zrzszni Szrku, Bżnci, Jlniu i Knii łoczy dokrmili j kukurydzą W zimoj scnrii nd nszą gminą pojiły się zskoczon urą bociny Prconicy gminy dukrotni dokrmili ygłodnił i zmrznięt ptki zkupionymi tym clu 20 kg mięs Do kcji łączyli się tkż trosklii miszkńcy Róniż rolnicy mją poody do nrzkń Zgłszją się codzinni do dordcó Agncji Rolnych z licznymi zpytnimi, o il możn przsunąć si dnych gtunkó, Fot Dokrmin przz prconikó gminy stdo bocinó, któr ylądoło przy Bogdnc 2013 rokim pmięci o Żołnirzch Wyklętych 09 lutgo 2011 roku przydnt Bronisł Komoroski podpisł ustę o ustnoiniu dni 01 mrc Nrodoym Dnim Pmięci o Żołnirzch Wyklętych Rok 2013 Sjm Rzczypospolitj ustnoił Rokim Pmięci o Żołnirzch Wyklętych Kim byli Wyklęci? Obrońcmi nipodlgłj Polski, żołnirzmi podzimi nipodlgłościogo i ntykomunistyczngo ltch , opirjącymi się soityzcji Polski przz były Ziązk Rdzicki Nzyni ltch PRL-u zplutymi krłmi rkcji i bndytmi obroni nszj surnności ginęli z bronią ręku, innych ltmi ięziono i poddno torturom, skzyno procsch pokzoych, których ynik był z góry przsądzony ntychmistoy yrok śmirci Zkłd się (dług ciągl nipłnych dnych), ż ltch z rąk polskich i soickich komunistó zginęło 8,6 tys żołnirzy podzimi, 5 tys skzno n krę śmirci, obozch i ięzinich śmirć poniosło pond 20 tys Wyklętych Poniż tylko nilicznym udło się prztrć lt stlinoskigo rżimu, by ni odbiło się to n plonch I jk poidją, ni m cudonj rcpty n poprę tgo stnu rzczy Widomo, ż njbrdzij rżliy n pogodę jst jęczmiń, njlpij rdzi sobi z nią sobi ois Al nt jśli znikni śnig, przz jkiś czs będzi utrzymył się nisk tmprtur utrudnijąc prodzni prc poloych, opóźnini trminu siu ozncz ymirn strty Przd szystkim skrócony czs gtcji, co z tym idzi rośliny słbsz i mnijsz, konskncji spdk plonó Eksprci yjśniją, ż opóźnini siu udrz przd szystkim fzę krzini zbóż i strzlni źdźbło pogrsz się tdy jkość kitostnó i kitó, któr płyją n liczbę zirn kłosi Trudno yrokoć, jk opóźnini sió płyni n zbiory Dużą rolę odgrją runki gtcji koljnych misiącch, bo np such i cipł iosn mogłby spoodoć jszcz iększ strty uprch niż przsunięci okrsu gtcji N pociszni przypomnijmy, ż ubigłym roku, gdy ur dl zbóż jrych i kukurydzy był yjątkoo korzystn po mroźnj zimi, rośliny t chętni sino, zstępując nimi ymrznięt zboż ozim i rzpk W fkci zrosł produkcj psznicy jrj (o 1,6 mln ton), jęczmini (o 1,1 mln ton) orz kukurydzy (o 1,6 mln ton) nm uchlni 01 mrc Nrodoym Dnim Pmięci jst formą uczczni ich lki, ofiry, l tkż cirpini, jkigo doznli przz lt PRL i ciszy po 1989 roku Tgo łśni dni 1951 roku ykonno yrok śmirci n 7 członkch kironict IV Komndy Zrzszni Wolność i Nizisłość Zchęcm do poznni trgicznj historii Wyklętych ziąznych z nszym poitm, złszcz gminą Dziłły tutj zróno grupy WiN (yodząc się prostj linii z AK), jk róniż podzimi nrodogo: NSZ-NZW Wrto przśldzić losy oddziłu Józf Strug Ordon (polgłgo 30 lipc 1947 r kol Sękó; jgo ciło idzino po rz osttni Puchczoi i do dziś ni idomo, gdzi spoczy), oddziłu Zdzisł Brońskigo ps Uskok, który ysdził się bunkrz pod Łęczną, złszcz ptrolu Stnisł Kuchciicz ps Wiktor (doódcy brdzo kontrorsyjnj kcji pcyfikcyjnj Puchczoi odci z mord n żołnirzch Turooli), Antonigo Chomy Btorgo, Stfn Brzuszk Boruty orz zpuszczjącgo się spordyczni n tn trn oddziłu brci Trszkiiczó: Jstrzębi i Żlzngo Młgorzt Rodziicz s 4 Nr 10(2/2013) Mrzc Kiciń 2013 r

7 Cudz chlci, soj znjci N spcr rorm po okolicy Już nidługo poitrzu unosić się będzi zpch mj Zbigni, żądni rlksu z dl od mijsc, do których przyykliśmy, zpominmy, ż ystrczy siąść n ror lbo po prostu rozjrzć się dokoł, by odpocząć od codzinności i zobczyć rzczy nizykł, mjąc cudoną, uzdrijącą moc Jdną z nich dostrzgli Hrcrz z 2 Drużyny Hrcrskij Trir orz zuchy z Szkoły Podstoj Ostróku, którzy zgłosili dąb szypułkoy Jsińcu do Konkursu Drzo Roku, orgnizongo przz klub Gj Uznliśmy, ż histori tgo drz jst brdzo intrsując informuj drużyno 2 DH Trir Elżbit Szd Rośni ono pośrodku uprngo pol, n mijscu którgo, jszcz przd II ojną śitoą, znjdoł się ls Ls zostł ykrczony pod pol uprn, jdynym drzm, któr oclło, był tn łśni dąb Od kilku lt pol jst obsin zbożm Poniż do zbioru uży się kombjnu rolniczgo, łścicil zimi przyciął drzu doln konry, tk by mszyn mogł sobodni się poruszć Al przyrod ni lubi pustki Przz kilk osttnich lt drzo odtorzyło obcięt konry, choć mnijszym rozmirz Stąd fkt podójnj korony Pyt Pni rdktor, czy nsz drzo zostni nominon do tytułu drz roku? Szns ni są duż, poniż do konkursu npłynęło kilkst zgłoszń z cłj Polski dodj drużyno N ybrn przz komisję konkursu drz przz cły czric będą głosoć intrnuci Trzymmy ięc szyscy kciuki z nsz piękny dąb z Jsińc Fot Zgłoszony do Konkursu Drzo Roku dąb szypułkoy Jsińcu kółk gorąco zchęcmy do przmirzni 6 trkcyjnych trs roroych znjdujących się n trni poitu łęczyńskigo o różnym stopniu trudności Tych, którzy z rorm są z pn brt, n pno zchycą brdzo liczn i piękn zkątki Prku Krjobrzogo Pojzirz Łęczyński orz Ndiprzńskigo Prku Krjobrzogo Wszystki trsy oznkon są zróno trni, jk i iększych mijscoościch (zykl przy urzędzch gmin) orz przy Strosti Poitoym Łęcznj N trsch rorocy mogą odpocząć przy 4 itch przystnkoych z łkmi, koszmi n śmici orz stojkmi n rory Zintrsonych odsyłmy do poręcznj mpy trs, zmiszczonj n okłdc Wiści, z oznczonymi njcikszymi mijscmi n trni poitu Możn ją pobrć, podobni jk przodnik po trsch, z strony strost lub puchczopl (zkłdk: nsz gmin trsy roro) Nszym miszkńcom polcmy bignąc przz gminę Puchczó trsy nr 1, 3, 4 i 6, złszcz uroklią ściżkę 6 przz Jsinic, którym znjduj się idoczny n zdjęciu dostojny dąb szypułko nm Trsy roro n trni poitu łęczyńskigo Trs nr 1 przz gminy: Puchczó, Ludin, Spiczyn ok 42 km Trs nr 2 przz gminy: Łęczn, Spiczyn (pętl) ok 30 km Trs nr 3 przz gminy: Cycó, Puchczó (pętl) ok 35 km Rorm po okolicy Gmin Puchczó to idln mijsc n yciczki roro z zględu n nizmirzoną ilość mloniczych dróg polnych, ściżk orz bocznych i lśnych dróżk, przbigjących przz ioski, piękn i urokli zkmrki nszj gminy Miłośnikó dóch Trs nr 4 przz gminy: Łęczn, Miljó, Puchczó (pętl) ok 44 km Trs nr 5 przz gminy: Cycó (pętl) ok 21 km Trs nr 6 przz gminy: Łęczn, Miljó, Puchczó, Cycó ok 26 km Mrzc Kiciń 2013 r Nr 10(2/2013) s 5

8 EKOgmin Śmici po nomu W ziązku z oboiązującą Polsc ustą śmicioą, cłkoitj zmini ulg systm gospodroni odpdmi, częstotliość i tryb uiszczni opłt z ich yóz gmini CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU Firm yozo yłonion drodz prztrgu będzi odbirć odpdy zmiszn i biodgrdoln co 2 tygodni, od 01 kitni do 31 pździrnik, i rz misiącu od 01 listopd do 31 mrc Odpdy yslkcjonon będą odbirn tych smych trminch co zmiszn i biodgrdoln, l n zminę jdnym trmini pojmniki zilon (szkło), misiąc późnij orki lub pojmniki żółt (torzy sztuczn, odpdy ilomtriło, mtl), koljnym misiącu orki lub pojmniki nibiski (ppir i tktur) Pojmniki i orki nlży ystić przd possj do godz 700 rno OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW Oboiązyć będą no stki z yóz śmici: 8 zł od osoby n misiąc miszkńcy niprodzący slkcji odpdó 6 zł od osoby n misiąc miszkńcy prodzący slkcję odpdó, nikompostujący frkcji ulgjącj biodgrdcji, tzn oddjący firmi yozoj ppir i tkturę, torzy sztuczn, mtl, odpdy ilomtriło, szkło, odpdy biodgrdoln orz pozostłości z sgrgoni odpdó 4 zł od osoby n misiąc miszkńcy prodzący slkcję odpdó, kompostujący odpdy biodgrdoln, tzn oddjący firmi yozoj ppir i tkturę, torzy sztuczn, mtl, odpdy ilomtriło, szkło orz pozostłości z sgrgoni odpdó Opłt oboiązuj szystki osoby zmiszkując possj, ni tylko zmldon Uiszcz się ją u inksnt lub tż przlm n rchunk bnkoy Urzędu gminy Puchczó, ni ponosząc kosztó opłty przlm: BS ŁĘCZNA O/PUCHACZÓW Osoby prodząc dziłlnośc gospodrczą mją oboiązk posidni odrębnych umó n odbiór odpdó z części nizmiszkłj RODZAJE POJEMNIKÓW KOLOR ZIELONY: z ndrukim Frkcj zmiszn do zbirni zmisznych odpdó komunlnych orz pozostłości z sgrgoni odpdó o pojmności 120 l i 240 l KOLOR ZIELONY: z ndrukim Frkcj such do zbirni szkł o pojmności 120 l i 240 l i orki kolorz zilonym 120 l Do zbirni innych niż szkło odpdó zbirnych sposób slktyny służą pojmniki i orki odpoidnich kolorch o pojmności 120 l lub 240 l Gmin Puchczó zpni łścicilom niruchomości 2 pojmniki n odpdy zmiszn i szkło orz orki n ppir i tkturę, torzy sztuczn, odpdy ilomtriło i mtl Jżli łścicil niruchomości chc oddć sgrgon odpdy pojmnikch lub uż, ż ni ystrczy mu jdn pojmnik n odpdy zmiszn, to zoptruj się ni łsnym zkrsi W łsnym zkrsi nlży zdbć o orki i pojmniki n odpdy biodgrdoln, chyb ż łścicil niruchomości będą j kompostoć przydomoych kompostonikch Jonn Jkubosk Podinspktor ds ochrony środoisk cd informcji numrz nstępnym Oboiązk roziązni umó z ZGK W ziązku z zminą Usty o utrzymniu czystości i porządku gminch, od 01 lipc 2013 roku Zkłd Gospodrki Komunlnj Puchczoi ni będzi mógł śidczyć usług zkrsi odbioru odpdó Cn ody ni ulg zmini 04 mrc n ssji Rdy gminy Puchczó Uchłą nr XXXI/187/13 ztirdzono tryfy Zkłdu Gospodrki Komunlnj Puchczoi z zbioro zoptrzni odę i zbioro odprodzni ścikó n trni gminy Puchczó Ztirdzon stki oboiązują od 01 kitni 2013 roku do 31 mrc 2014 roku komntuj uchłę Artur Chom, Dyrktor Zkłdu Gospodrki Komunlnj Puchczoi No tryfy yglądją nstępująco: Od 01 lipc usługi t będzi rlizoł firm ybrn przz gminę drodz prztrgu Wszlki opłty ziązn z funkcjononim nogo systmu będą płcn do gminy, ni do Zkłdu Gospodrki Komunlnj W ziązku z poyższym szyscy miszkńcy gminy Puchczó mją oboiązk roziązni umó n odbiór odpdó niprzkrczlnym trmini, tj do 31 mj 2013 roku Goto nioski znjdują się ZGK Możn j róniż pobrć z strony puchczopl (zkłdk Gospodrk komunln, Podni i nioski) Wypłnion i podpisn dokumnty nlży skłdć sidzibi Zkłdu Gospodrki Komunlnj Puchczoi do dni 31 mj 2013 roku nm od dl szystkich grup odbiorcó 3,00 zł/m 3 ntto + VAT (8%) = 3,24 zł/m 3 brutto ściki dl szystkich grup odbiorcó 8,94 zł/m 3 ntto + VAT (8%) = 9,66 zł/m 3 brutto Rzczyist odpłtność dl gospodrst domoych miszkńcó gminy Puchczó po uzględniniu dotcji przdmiotoj pozostj n nizminionym stosunku do roku 2012 i 2013 poziomi dodj dyrktor AU Stki z zużyci ody oboiązując miszkńcó: od I grup tryfo 1,59 zł/m 3 ntto + VAT (8%) = 1,72 zł/m 3 brutto ściki I grup tryfo 4,53 zł/m 3 ntto + VAT (8%) = 4,89 zł/m 3 brutto ściki II grup tryfo 4,33 zł/m 3 ntto + VAT (8%) = 4,68 zł/m 3 brutto s 6 Nr 10(2/2013) Mrzc Kiciń 2013 r

9 EduPuchczó Promujmy nukę nimickigo gmini 04 kitni 2009 r yruszyło Polskę pirszych 5 smochodó oznkonych logo Dutsch-Wgn-Tour Od tgo czsu co roku stłymi punktmi postojoymi ut są min: Poznń, Wrocł, Krkó, Lublin i Olsztyn Fot Uczstnicy projktu Dutsch-Wgn-Tour Szkol Podstoj Ndrybiu 25 mrc 2013 roku o godzini 900 jdn z smochodó projktu dotrł koljny rz do Szkoły Podstoj im J i K Bogdnoiczó Ndrybiu N jgo pokłdzi znjdoł się lktor język nimickigo W ubigłym roku zprzntoł on szrg notorskich roziązń ziąznych z nuką język nimickigo W formi cikych gir, zb i konkursó, przkzył nm informcj o Nimczch Tym rzm to my zskoczyliśmy nszgo gości Poniż poprzdni izyt stł się inspircją do obchodó Dni Język Nimickigo, tym roku Wioltt Błzik, nuczycil ję- W Przdszkolu Puchczoi rzło od przygotoń przdśiątcznych W szystkich grupch odbyły się rsztty plstyczn Dzici spólni z soimi bliskimi ykonyły ozdoby ilknocn Dzięki zyk nimickigo SP Ndrybiu, zprosił do spółprcy nuczycili i ucznió kls VI z trnu gminy Młodziż z Ostrók, pod opiką Anny Tkczyk, ystił sztukę Kot butch Dr gstiflt Ktr, ucznioi z Ndrybi, pod kirunkim Wioltty Błzik, pokzli przntcję multimdilną Moj zintrsoni Min Hobby Ktrzyn Nidźidź, lktor Dutsch-Wgn-Tour, przprodził z szóstoklsistmi inspirując i zchęcjąc do nuki język nimickigo rsztty Wioltt Błzik Wilknocn tórczość Przdszkolu tórczmu zngżoniu uczstnikó postły koloro pisnki ykonn tchniką dcupg, plmy ilknocn, śiątczn stroiki, brnki i inn cudńk, któr upiększyły domy przdszkolkó Wszystkim obcnym n rszttch Rodzicom i dziciom dziękujmy z spólni spędzony czs E Bochr Zpobigli młodziż Turnij Widzy Pożrniczj Młodziż Zpobig Pożrom to przdsięzięci, któr m długą historię 06 mrc 2013 roku Gminnym Ośrodku Kultury Puchczoi odbyły się limincj gminn XXXVI już Ogólnopolskigo Turniju Widzy Pożrniczj Młodziż Zpobig Pożrom N tym tpi zmirzyło się 28 ucznió W yniku rozgryk finłoych yłoniono zycięzcó poszczgólnych grupch ikoych W grupi młodszj byli to: 1 Mikołj Kołtunik, 2 Kin- Konkurso czujk czdu W szoni grzczym 2012/2013, yniku ztruci tlnkim ęgl, poszkodon zostły 1964 osoby, zginęło 86 W poprzdnim szoni zmrło ż 106 osób, 1800 zostło poszkodonych Orgniztorzy XV Ogólnopolskigo Konkursu Plstyczngo do kmpnii informcyjnj n tmt tlnku ęgl łączyli dzici i młodziż Tgoroczn hsło jst brdzo ymon: Toj idz i czujk czdu domu tlnk ęgl nic złgo ni zrobi nikomu N limincj gminn konkursu płynęły 52 prc plstyczn z szkół podstoych orz gimnzjum Komisj konkurso skłdjąc się z prconikó Urzędu gminy orz Gminngo Ośrodk Kultury Puchczoi ybrł po 5 prc z kżdj grupy ikoj, któr zklifikono do szczbl poitogo konkursu g Mitruczuk, 3 Jonn Kot; śrdnij grupi: 1 Mtusz Mroczk, 2 Did Mrcink, 3 Kcpr Nbłotny; śród liclistó: 1 Sbstin Wojtoicz, 2 Michł Korcz, 3 Arkdiusz Nkilski Wszyscy uczstnicy turniju orz ich opikunoi otrzymli upominki promując gminę, zycięzcy limincji otrzymli sprzęt turystyczny i sportoy Orgniztorzy dziękują srdczni nuczycilom: Lucyni Kochrskij, Mrii Skoczyls, Agniszc Sobisik, Jolnci Zimostrd i Andrzjoi Kjkoi, z przygotoni młodziży orz pomoc orgnizcji Turniju Mrk Grzsik Członkoi komisji byli pod rżnim fntzji i yobrźni młodych utoró Czd przdstiony jko mło przyjmny duch grsujący po miszkniu, czujk dymu postci Anioł Stróż czującgo nd śpiącymi pokoju któż z dorosłych pdłby n tki pomysł? Wil prc zsługiło n ugę, yróżniły się strnnością ykonni i różnorodnością stosonych form plstycznych Zycięski prc przkzno do koljngo tpu konkursu Wykonli j: Mrt Knszsk, Łuksz Kot, Jonn Szcoń, Mrtyn Wlczk, Łuksz Wróbl (ucznioi kls I III szkoły podstoj); Krolin Borys, Wiktor Gorl, Adm Huzr, Wronik Trk, Mikołj Wlczuk (ucznioi kls IV-VI szkoły podstoj) orz ucznioi gimnzjum: Emili Dudzisz, Ptrycj Krzyszczuk, Krolin Kubus, Piotr Ośko, Zuznn Szurk Autorzy otrzymli ngrody rzczo ufundon przz gminę Puchczó Mrk Grzsik Mrzc Kiciń 2013 r Nr 10(2/2013) s 7

10 EduPuchczó Nsi sitkrz potrójnymi mistrzmi poitu Luty i mrzc to misiąc, których do rylizcji przystępują sitkrz szkół podstoych i gimnzjó Chłopcy z szkoły podstoj rozpoczęli zmgni od Mistrzost Gminy Puchczó W 2 ktgorich ikoych rprzntcj ystiły: Szkoł Podsto Ostróku i Szkoł Podsto Puchczoi W ktgorii trójk (klsy piąt) zyciężył Puchczó, pokonując Ostrók 2:1 W ktgorii czórk (klsy szóst) Puchczó przgrł z gospodrzmi 0:2 Zycięski drużyny rprzntoły nszą gminę n turniju o mistrzosto poitu Ludini Do rylizcji o mistrzosto poitu przystąpiło 12 drużyn, po 6 kżdj ktgorii ikoj Przdsticil nszj gminy pni ygrli soj grupy limincyjn i nsoli do finłó turniju Młodsi chłopcy rprzntujący SP Puchczoi finl spotkli się z Szkołą Podstoą Jszczoi Mcz tylko n początku pirszgo st był yrónny Po kilku dobrych kcjch i odskoczniu ryloi n kilk punktó, zodnicy z Puchczo ygrli pirszą prtię, drugij udoodnili yższość nd przcinikim, ygryjąc cły mcz 2:0 W ktgorii chłopcó strszych zodnicy z SP Ostróku finl spotkli się z Szkołą Podstoą Miljoi Przdsticil nszj gminy i tym rzm byli lpsi od sojgo przcinik, ygryjąc 2:0 Zdobyjąc mistrzosto poitu obi nsz drużyny nsoły do turnijó n szczblu rjonoym Mistrzost rjonu odbyły się Śidniku Szkol Podstoj nr 7 Szczgólni dobrz spisli się ucznioi z Ostrók Po zycięstch limincjch z Chłmm i Okszom nsoli do finłu Choć ulgli gospodrzom z Śidnik, uplsoli się klsyfikcji końcoj n brdzo dobrym II mijscu Sitkrz z Puchczo po grch limincyjnych uplso- s 8 Nr 10(2/2013) li się n III mijscu grupi Lokt t uprnił do lki o dlsz mijsc turniju Puchczó, pokonując Włodę 2:0, uplsoł się n V pozycji Jko osttni do rylizcji przystąpili sitkrz Gimnzjum Puchczoi Turnij o Mistrzosto Poitu rozgrny zostł n Sli Zspołu Szkół Miljoi 5 drużyn podzilono n 2 grupy Nsi przdsticil trfili do grupy duzspołoj z gospodrzmi Po zycięsti 2:0 nsoli do półfinłu, którym zmirzyli się z Gimnzjum nr 2 z Łęcznj Pn zycięsto 2:0 otorzyło nszym gimnzjlistom sznsę gry o zycięsto cłym turniju Finłoym przcinikim okzli się pononi gospodrz z Miljo Pirszy st ni przbigł po myśli nszych sitkrzy i ich opikun Rn kcj i kontry Miljoin dły zycięsto pirszym sci przcinikom W drugim sci obrz gry cłkoici się odminił To Puchczó prodził i pni ygrł 2 prtię do piętnstu W ti-brku Puchczó ni pozostił ątpliości gospodrzom, którzy przy głośnym dopingu łsnj publiczności musili uznć yższość nszgo zspołu, przgryjąc do dziięciu Skłdy drużyn: Gimnzjum Puchczoi: Adrin Admik, Brtk Bstrzyk, Kmil Gjoik, Łuksz Jędryszk, Kmil Kot, Pł Kot, Rfł Kot, Adm Mroczk, Michł Stfński, Piotr Wrzyszk, Jkub Wronoski; opikun: Dnil Włodrczyk SP Puchczoi: Piotr Libr, Piotr Mroczk, Jkub Nokiicz, Jkub Simionk, Tomsz Suł, Miłosz Trczyluk, Rfł Woch, Kcpr Wronk; opikun: Dnil Włodrczyk SP Ostróku: Pł Chbros, Sbstin Chpuł, Mtusz Ksprzk, Jkub Kot, Sbstin Kolik, Czry Mydlk, Pł Oljnik, Mtusz Skonicki, Piotr Witkoski; opikun: Jrosł Burkit D Włodrczyk Fot Uczstnicy biku n stcji nrcirskij Witó-Ski rgniztor o ik tn ię m p Z i Wito którj Bik nrcirski zo do Konióki, ruszyliśmy z Puchc 0 y mrc o godzini 63 W ponidziłk 04 N mijsc dotrliśmy o 1430 n trzy h dptó nrcirst sz hotl my nszych młodyc nszych yjzdó iliś usytuony jst n il dz po zi id ii i ob Po zktroniu nsoną i po rz pirszy histor Andrzj Kjk, znsoną trnr ą, z się jąc ł tku o czą ik po op : h py yc gru jąc yszko ó Grupą początku poskpdy, Dnil On jszych, jki znm, grupę snobordzist obordzistó zś, kironik nszj ni ęk y sn t jdnym z njpi iśm k, js zil ą czy ęd r sp zim łod m tr W ry T l któ ich ni D Witoi Stok, n ch pięknych polsk szy ą n on k łoż do po i i ż Sk Poni ską Witó o długości kilomtr my n stcję nrcir t kolj krzsłkoą Przz pirsz 3 dni z nszych podjs śpiszni yruszyliś ny żo s po y, 0 mtró ok 6 godzin dzinni uki jzdy n nrtch 4 dni, o długość 90 n stoku spędzliśmy im cn przyspiszongo kursu n soliśmy n jdbo Dzięki ośitlniu t szu js struminimi Tk mił nispodzink śmy opicznych pot lł się dni biku n uczstnikó czkł Do dyspozycji mili go nicy Biłczńskij tl rt nchyko iu pn lsc sto Po m ny ch zjzdoych Cz róż ski trs o jszych stcji nrcir godzinę, tkż 13 stcji ynj z njpopulrni nd osób n ił nsz siły N szczęści tuż obok po ści o sto pu z pr zyskni utrconych 8 yciągó o mocno ndątl z ndziją n od d z góry n dół tm jz się inn y tmprtudz śm go li 4lni z odą trmlną o trmlnych Ud ó ó sn sn b j b 5 : s cji lk k mp tr chlrz dą trmlną o różn budono ko ruj boim bogty długości blisko 300 m, 3 bsny z o obolłych mięśni of rm T sił ku i znj n sto onych lni znętrzn o łąc mijsc dl zmęcz l brdzo zdoolni, rz do 34 C, zjżdż ych łściościch, słom idln ni, ęcz Zm h c og pr otn ścinnych górlskich spcyfic i prozdro ogę do domu dnim pobytu go liśmy porotną dr szy ru y i Piątk był osttnim tl ho Dnil Włodrczyk y ioych opuściliśm dn łu po ch in dz go Mrzc Kiciń 2013 r

11 EduPuchczó Mtmtyczn zmgni Króloą nuk jst mtmtyk, dltgo poinniśmy propgoć ją jko przdmiot, który pomg roziązyć problmy mtmtyczn i ykorzystyć j sytucjch codzinnych 22 mrc 2013 roku SP Ndrybiu odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs Mtmtyczny Elfik Do konkursu przystąpili ucznioi kls VI z szkół poitu łęczyńskigo: SP Ostróku, SP Puchczoi, SP Ludini, SP Drtoi, SP Zzulini, SP BibliotkPolc Miszkjąc od ilu lt z grnicą Polk, poszukując spokojngo mijsc, którym mogłby się podlczyć i uspokoić, otrzymuj nispodzini propozycję yjzdu do domu Krkonoszch Koljno ychodzą n j rodzinn skrty Poznjmy ni tylko Krolę, l i jj spółloktor Armin orz poody, dl których musi on się ukryć Atmosfrę przytłcz krkonosk lgnd o błędnych siostrch, z którą ziązn jst stopnioo odkryn histori domu Ni jst to silsk opoiść o szczęściu, lcz rczj o tym, jk często to, co idzimy, ni jst obiktynym obrzm rzczyistości, jdyni nszą jj projkcją Pisczni, Zspołu Szkół Nr 1 Łęcznj, SP Grbtóc i SP Ndrybiu Njlpsi okzli się: I mijsc Krol Cyfr (SP Ndrybi), II mijsc Tyd Sbstin (SP Drtó), mijsc III Wiktori Piskorsk (SP Łęcznj) Agniszk Sobisik Dziń Myśli Brtrskij Dziń Myśli Brtrskij to śięto przyjźni obchodzon 22 lutgo Tgo łśni dni hrcrz i skuci n cłym śici posyłją sobi krtki i cipł myśli, orgnizują spotkni i zbirją dtki n cl chryttyn Id śięt zrodził się n IV Międzynrodoj Konfrncji Skutk i Przodniczk 1926 roku USA 22 lutgo to dziń urodzin nczlngo skut śit Robrt Bdn Poll orz jgo żony Olv Bdn Poll, tórczyni ruchu skutogo dzicząt To łśni on, przyjmując życzni urodzino, pdł n pomysł, by dziń jj urodzin uczynić dnim życzń i życzliości dl szystkich skutk Od kilku lt hrcrz Polsc i skuci n cłym śici podjmują szrg dziłń ziąznych z Milnijnymi Clmi Rozoju, uchlonymi n lnym zgromdzniu Orgnizcji Nrodó Zjdnoczonych 2000 roku W 2013 roku rlizujmy zdni niązując do 4 i 5 MCR T cl to: zrdukoni o 2/3 do roku 2015 umirlności śród dzici do lt 5 stosunku do stnu z roku 1990 orz popr opiki zdrootnj nd mtkmi Hrcrz z 2 Drużyny Hrcrskij Trir orz zuchy z Lśnj Gromdy ogłosili zbiórkę dtkó n odżyki i szczpionki dl dzici głodujących i nrżonych n śmirć z poodu chorób zkźnych z bidnijszych rgionó śit Plnują tkż zorgnizoć szkolną lotrię fntoą, z którj środki zsilą konto UNICEF-u, orgnizcji dziłjącj n rzcz dzici Drużyno 2 DH Trir Elżbit Szd Rnt L Górsk Błędn siostry Jn Bogdnoicz już jko 20-ltni młodzinic uczstniczył ydrznich Wiosny Ludó Prdopodobni lczył z olność szą i nszą Lgioni Polskim n Węgrzch, nstępni przbył Pryżu Po ogłoszniu przz cr mnstii dl zsłńcó i migrntó porócił do Ndrybi, gdzi kontynuoł dziłlność konspircyjną Brci Bogdnoicz prodzili przygotoni do postni rmch lglni dziłjącgo śród zimin Torzyst Rolniczgo Oficjlnym clm orgnizcji był rozój rolnict i oczynszoni chłopó, l rzczyistości jdnoczni ludzi, którym n srcu lżł spr nrodo okrsi zmożonj lki z zborcą Jk ynik z rlcji łdz crskich, po nbożństch kościl Puchczoi jdn z brci zsz przmił do zgromdzongo ludu, zchęcjąc go do łączni się z łścicilmi zimskimi i ni żłoni nt osttnij kropli kri do yzolni ojczyzny Jn Bogdnoicz mił zprszć chłopó n rozmoy dorz, gdzi móił o zbliżjącj się lc, stl podkrśljąc, ż ni moż nij zbrknąć chłopskij kri Częstymi gośćmi rodzinnym Ndrybiu byli misriusz z Wrszy studnci Akdmii Mdycznj Kzimirz Bogdnoicz, jko dzirżc si Łocz, uczstniczył spotknich Torzyst, głosząc potrzbę przygotoni postni Bogdnoicz, ni godząc się jdnk z odrzucnim przz obóz biłych idologii postni zbrojngo, stli się czynnymi dziłczmi obozu czronych W pździrniku 1861 r poołli Wrszi tz Komitt Ruchu clu poiązni istnijących komórk konspircyjnych W połoi 1862 r kironicto stronnict ruchu przyjęło nzę Komittu Cntrlngo Nrodogo Jn Bogdnoicz objął nim ksponon stnoisko Z upożnini Komittu zrządzł Rusią orz ojództmi: lublskim i podlskim Jdnk yniku zdrdy Alksndr Strczskigo Jn listopdzi 1862 r zostł rsztony i osdzony tirdzy Zmość Ann Chryć (cd nstępnym numrz) Glori victis część II Intgrcj pod hsłm J tż mm tlnt 08 kitni 2013 Zspół Szkół Puchczoi gościł uczstnikó IV Wojódzkij Imprzy Intgrcyjnj J tż mm tlnt N spotkni przybył Adm Niiński i Adm Grzsiuk, boim orgnizon jst pod ptrontm strosty poitu łęczyńskigo orz ójt gminy Puchczó informuj koordyntor imprzy Agniszk Jzgrsk Nsz spotkni drsujmy do ucznió nipłnosprnych i ich sprnych kolgó Zlży nm róniż n intgrcji nuczycili, którzy prcują z dzićmi o spcjlnych potrzbch dukcyjnych W tym mijscu chciłbym podziękoć Sylii Michlk i Agniszc Zgórskij, któr zngżoły się pomoc przy orgnizcji przdsięzięci dodj A Jzgrsk Podczs spotkni ucznioi przntoli różn tlnty: plstyczn, okln i tnczn Od kilku lt obsruję, jk pozytyni spotkni t płyją n zjmn rlcj dzici i ich opikunó mói Wójt Gminy Puchczó Adm Grzsiuk Dzięki nim przkonujmy się, jk spnil możn rzm bić się i ż nipłnosprność ni jst żdnym ogrnicznim przcini, uśidmi szystkim, ż kżdy moż rlizoć soj psj i zintrsoni komntuj ydrzni Adm Grzsiuk Jk szcują orgniztorzy, tgorocznj imprzi zięło udził 180 ucznió z 11 plcók Podczs spotkni ucznioi przntoli tlnty plstyczn, okln i tnczn Wszyscy nipłnosprni zostli ngrodzni Jury przyznło róniż ngrody yróżnijącym się plcókom: I mijsc zdobył Ośrodk Rlidcyjno-Wychoczy Łęcznj, II mijsc SP Ostróku, mijsc III Szkoł Spcjln Chłmi nm Histori brci Mrzc Kiciń 2013 r Nr 10(2/2013) s 9

12 Biultyn Co gmini piszczy Rozmo z Rdną gminy Puchczó i Przodniczącą Komisji Ośity, Kultury i Sportu Jst Pni Przodniczącą Komisji Ośity, Kultury i Sportu Jk skomntuj Pni trudną sytucję ośity gmini, złszcz zminy dotycząc obniżni yngrodzń nuczycili? Jk szyscy imy, kryzys zgląd róniż do szkół Problm ogrniczni środkó przznczonych n szkolnicto, zmykni plcók, zlnini nuczycili to rzczyistość, z którą zmgją się smorządy cłym krju Mimo to ójt nszj gminy db o zbzpiczni środkó finnsoych plcókom ośitoym i kdrz pdgogicznj Sytucj ośity gmini Puchczó jst nlogiczn do sytucji cłym krju Przyczyny tkigo stnu rzczy są różn Do njżnijszych nlży zmnijszni się liczby dzici szkołch, no podsty progrmo ogrniczjąc liczbę godzin lkcyjnych, ysokość subncji ośitoj przkzynj gmini orz możliości budżto gminy Puchczó Mmy jdnk ndziję, ż przyszł lt będą dl ośity brdzij przyjzn i zrośni liczb dzici szkołch Rgulmin yngrdzni nuczycili ztirdzony przz Rdę gminy jst znczni korzystnijszy od pirotni proponongo Prioryttm dl mni jko nuczycilki i rdnj są dobr rlcj n linii szkoł-gmin Jst róniż Pni miszknką Albrto Jk imy, tmtjszj szkol funkcjonują klsy łączon, któr brdzo mrtią rodzicó Jk przyszłość czk plcókę? Jko przodniczącj Komisji szczgólni lży mi n srcu utrzymni szkoły fililnj Albrtoi Wspomnin klsy łączon są roziąznim kompromisoym, biorąc pod ugę trudną sytucję niilkich szkół znjdujących się n trni ojództ czy krju Plcók t funkcjonuj od ilu lt i stnoi oprócz nturlnj sojj roli ośrodk kulturlny, src nszj młj ojczyzny Dzij się tk z zględu n duż zngżoni dyrktor, pń uczących tj szkol orz rodzicó Nikt ni Ant Jsilsk Rdn gminy Puchczó, Przodnicząc Komisji Ośity, Kultury i Sportu ul Lublsk Puchczó liczy czsu spędzongo podczs ykonyni prc ziąznych z poprą jkości funkcjononi szkoły Dużym dobrodzijstm okzł się złożony szkol Intrnt, który jst oknm n śit W njbliższym czsi przidzin jst tż npr instlcji grzczj Użm, ż dlsz funkcjononi tj plcóki jst rzczą żną Zpni dziciom ysoki poziom nuczni orz komplksoą opikę T njmłodsz mją możliość pozostni pod dyskrtnym okim mm, któr kżdj chili mogą sprdzić, jk rdzą sobi ich pocichy To łśni n prośbę rodzicó zostł utorzony tym roku szkolnym oddził dl trzyltkó Jk spomniłm, obcn czsy ni są łsk dl ośity, l czynimy szlki strni, by klsy Albrtoi utrzymć Jki instycj n trni Albrto są przidzin tj kdncji? Z njżnijszą instycję dotyczącą Albrto użm budoę sici knlizcyjnj, któr poinn rozpocząć się tym roku Koljnym istotnym zdnim jst położni noj nirzchni n drodz bignącj przz nszą mijscoość (od strony Bogdnki kirunku drogi krjoj) Brdzo żn z punktu idzni bzpiczńst, złszcz młodziży dojżdżjącj do szkół śrdnich i uczlni orz osób prcujących, jst róniż budo chodnik iodącgo do przystnku utobusogo Prcuję rdzi gminy pirszą kdncję Chcę brdzo mocno podkrślić, ż o spry si od ilu lt troszczy się sołtys, pn Józf Mroczk Jst znkomitym gospodrzm Wrz z rdą sołcką ni szczędzi sił i zngżoni, by miszkńcom żyło się dobrz i by nikt ni zostł potrzbi sm N uznni zsługuj róniż dziłlność Koł Gospodyń Wijskich, któr db o kultyoni trdycji i zyczjó stnoiących o nszj loklnj tożsmości Wilk odpoidzilność spoczy n gospodrzu budynku ilofunkcyjngo, który spruj nd nim piczę Brdzo żną rolę odgry tkż Ochotnicz Strż Pożrn, któr chroni życi i mini miszkńcó si W tym roku zplnony jst zkup nooczsngo sprzętu gśniczgo min motopompy, by usprnić prcę Rozmił: M Rodziicz Wiści z ssji Rdy gminy XXXi ssj 04 mrc 2013 roku Rdni gminy Puchczó n ssji podjęli min nstępując uchły: Zmin Uchły nr XXXI/142/09 Rdy gminy Puchczó z dni 13 mrc 2009 r spri rgulminu okrśljącgo ysokość stk orz szczgóło runki przyznni dodtkó do yngrodzni zsdniczgo, szczgóło runki obliczni i ypłcni yngrodzni z godziny pondymiro i godziny dorźnych zstępst dl nuczycili poszczgólnych stopni nsu zodogo ztrudnionych przdszkolch i szkołch prodzonych przz gminę Puchczó Wszlki zminy dotycząc / uchły znjdują się BIP n stroni gminy Zmin Uchły nr XXVII/161/12 Rdy gminy Puchczó z 03 grudni 2012 roku spri ndni sttutu Gminnj Bibliotki Publicznj Puchczoi 4 Uchły Nr XXVII/161/12 Rdy gminy Puchczó spri ndni sttutu Gminnj Bibliotki Publicznj Puchczoi z dni 3 grudni 2012 roku otrzymuj brzmini Uchł chodzi życi z dnim podjęci Zmin Uchły nr XXVII/162/2012 Rdy gminy Puchczó z dni 03 grudni 2012 roku spri przyjęci Progrmu spółprcy gminy Puchczó z orgnizcjmi pozrządoymi i innymi podmiotmi prodzącymi dziłlność pożytku publiczngo 2013 roku Zminy / uchl dostępn BIP n stroni gminy Zminy Uchły nr XXIV/148/12 Rdy gminy z dni 28 rzśni 2012 roku spri okrślni przystnkó komunikcyjnych gmini Puchczó, których łścicilm lub zrządcą jst gmin Puchczó, runkó i zsd korzystni z przystnkó orz ustlni stki opłt z korzystni z tych przystnkó Wszlki zminy spri runkó i zsd korzystni z przystnkó dostępn są złączniku do uchły BIP n stroni intrntoj gminy Uchł nr XXXI/184/13 Rdy gminy Puchczó z dni 04 mrc 2013 roku spri yrżni zgody n yodrębnini budżci gminy środkó stnoiących fundusz sołcki Rd gminy yrził zgodę n yodrębnini budżci gminnym n rok 2014 środkó stnoiących fundusz sołcki Uchł nr XXXI/185/13 Rdy gminy Puchczó z dni 04 mrc 2013 roku spri okrślni progrmu opiki nd zirzętmi bzdomnymi orz zpobigni bzdomności zirząt n trni gminy Puchczó 2013 roku Clm progrmu jst zpobigni bzdomności zirząt n trni gminy Puchczó orz opik nd zirzętmi bzdomnymi, tj zpnini opiki bzdomnym zirzętom z trnu gminy Puchczó i ogrniczni populcji bzdomnym zirzętom n trni gminy Puchczó Uchł nr XXXI/186/13 Rdy gminy Puchczó z dni 04 mrc 2013 roku spri ustlni stk dotcji przdmiotoj dl Zkłdu Gospodrki Komunlnj Puchczoi n 2013 rok Klkulcj kosztó stk znjduj się złączniku do / uchły BIP n stroni gminy Uchł nr XXXI/187/13 Rdy gminy Puchczó z 04 mrc 2013 r spri ztirdzni tryf ZGK Puchczoi z zbioro zoptrzni odę i odprodzni ścikó n trni gminy Puchczó n okrs od 1 kitni 2013 r do 31 mrc 2014 r Płn brzmini uchły znjduj się BIP n stroni gminy Zmin Uchły nr XXX/171/12 Rdy gminy Puchczó z 28 grudni 2012 r spri uchlni Rgulminu utrzymni czystości i porządku n trni gminy Puchczó Wszlki zminy dotycząc / uchły znjdują się BIP n stroni gminy Przygotoł: Alksndr Uklsk Urząd Gminy Puchczó ponidziłk piątk od , tl (81) puchczopl, -mil: s 10 Nr 10(2/2013) Mrzc Kiciń 2013 r

13 Informtor Rozkłd jzdy utobusó i busó PUCHACZÓW ŁĘCZNA 6:40 (1-5 S), 7:05 (1-6 S), 8:15 (1-6 S), 9:00 (1-5 S), 10:00 (1-6), 11:25 (1-5), 11:55 (1-6), 12:55 (1-5 S), 13:25 (1-6), 14:15 (1-5), 14:55 (1-6), 15:45 (1-5), 16:30 (1-6), 16:45 (1-5), 17:45 (1-5) PUCHACZÓW CYCÓW 6:00 (1-5), 6:30 (1-6), 7:25 (1-6), 7:55 (1-5), 8:55 (1-6), 9:50 (1-5), 11:10 (1-6), 12:00 (1-5), 12:50 (1-6), 13:40 (1-5), 14:05 (1-6), 14:50 (1-5), 15:35 (1-6), 16:05 (1-5), 17:10 (1-5) 1-5 kursuj dni robocz od ponidziłku do piątku, 1-6 kursuj od ponidziłku do soboty, s kursuj do szpitl poitogo Łęcznj Odjzdy z Szpitl POWIATOWEGO W ŁĘCZ- NEJ NA DW UTOBUS W łęcznej: 614(F), 639(F/6), 640(F), 705(GU), 719(F), 725(F), 735(F), 749(F), 829(F), 835(GU), 854(F/6), 914(FS), 915(F), 930(F), 955(F), 1044(F), 1050(F), 1100(GU), 1114(F/6), 1134(F), 1140(F), 1155(F), 1212(F), 1224(F), 1230(GU), 1248(S), 1255(F), 1310(F), 1320(GU), 1329(F), 1345(F), 1354(FS), 1424(F), 1430(GU), 1449(F), 1512(F), 1515(GU), 1523(F/6), 1532(F), 1605(F), 1615(F), 1634(F), 1650(F), 1732(F/6), 1814(F), 1839(F/6), 1905(F) F kursuj dni robocz, od ponidziłku do piątku, 6 kursuj soboty, S kursuj soboty, nidzil i śięt oprócz: Nidzil Wilknocn, Boż Ciło, 25 grudni i 1 styczni, G ni kursuj okrsi kcji i frii szkolnych, U ni kursuj I dziń Śiąt Bożgo Nrodzni, Noy Rok i I dziń Śiąt Wilknocnych, d dorzc utobusoy Odjzdy Z d utobus Łęcznj DO Szpitl powiatow W łęcznej 530(F), 630(FS), 645 (F/6),47(F), 703(F), 712 (GU), 715(F), 730(F), Hrmonogrm odbioru niczystości sgrgonych 745(F), 822 (GU), 840(F), 858(F), 907(F), 930(F/6), 950(F),1007 (GU), 1015(FS), 1038(F), 1040 (F), 1120(F), 1132(F), 1145(F), 1153(F), 1202(GU), 1205(F/6), 1225 (F), 230(F), 1302(F), 1305(FS), 1320(F), 1332(GU), 1340(F), 1405(S), 1422(GU), 1435(F), 1502(F), 1518(F), 1530(F), 1535(F), 1550(F), 1610(F/6), 1637(GU), 1735(F/6), 738(F), 1752 (F), 1830(F), 1910(F/6) Łęczn DWORZEC: komunikcj prytn Cycó, p Puchczó, Głęboki: 510A 550F 620E 635F 645F 715E 745F 800A 815F 845E 900A 930A 940F 1000F 1100A 1110E 1130F 1150F 1200A 1225A 1240E 1300F 1330E 1355F 1410F 1420F 1440E 1455A 1525E 1540F 1555F 1620F 1645F 1700F 1720F 1800A Jszczó p Miljó: 745F 1120F 1320F 1735A 1910A Lublin p Łuszczó: od 450 co ok 5 min do 2140 sobotę pirszy kurs do Lublin o 500, nidzilę o 540 Łysołj p Jszczó: 530F 630F 930A 1205A 1610A Miljó: 530F 630C 715F 730F 810F 840F 950F 1015C 1040F 1100F 1120F 1145F 1230F 1305C 1320F 1340F 1405C 1435F 1510F 1550F 1700F 1830F Miljó p Łńcuchó: 1405F 1700F Ostró p Ludin, Rozkopcz 635F Ostró p Ludin, Krsn, Uścimó: 750A, 1015, 1250F, 1405, 1520F, 1725, 2005 Pisczno p Puchczó, Bogdnk 915F, 1050F Puchczó p Ludin, Pisczno: 615F, 725F, 1250F, 1420F, 1530F Trniki p Miljó 810F, 1100F, 1510F F kursuj dni robocz, 6 kursuj soboty, S kursuj dni nuki szkolnj, kursuj dni robocz i soboty, B ni kursuj soboty, C kursuj soboty i nidzil, E ni kursuj kcj Lp MIEJSCOWOŚĆ DATA 1 JASIENIEC, ZAWADÓW, SZPICA, OSTRÓWEK 21 V 2 ALBERTÓW, WESOŁÓWKA, BRZEZINY, STARA WIEŚ 22 V 3 KOL CIECHANKI, CIECHANKI, TUROWOLA, KOL TUROWOLA 23 V 4 BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ, NADRYBIE UKAZ, NAD- RYBIE DWÓR 24 V 5 PUCHACZÓW (szystki ulic) 27 V Ug! W przypdku ntulnych zmin trminu odbioru niczystości zostni ogłoszony noy hrmonogrm zgk KALENDARIUM IMPREZ GOK W PUCHACZOWIE W Zspol Szkół Puchczoi udostępniono hlę sportoą dl szystkich miszkńcó gminy Trzy dni tygodniu: ponidziłk, środę i piątk godz dyżur obikci spruj prconik Gminngo Ośrodk Kultury Kiciń 2013 r Co tri piszczy n iosnę? konkurs plstyczny skirony do przdszkolkó, ucznió szkół podstoych orz gimnzjlistó (26 kitni) Mj 2013 r Rmbit iosnny Turnij międzyszkolny dl ucznió kls III szkół podstoych (08 mj) 32 Mły Konkurs Rcyttorski dl ucznió szkół podstoych (13 mj) Hrmonogrm odbioru niczystości stłych zmisznych Lp MIEJSCOWOŚĆ DATA 1 JASIENIEC, ZAWADÓW 2 SZPICA, KOLONIA CIECHANKI 6 V 04 VI 3 OSTRÓWEK 4 CIECHANKI 8 V 06 VI 5 ALBERTÓW 6 WESOŁÓWKA, BRZEZINY GOK, ul Rynk 3 -mil: BOGDANKA, NADRYBIE WIEŚ PRZY BOGDANCE DO TARTAKU 13 V 11 VI NADRYBIE UKAZ, NADRYBIE, WIEŚ OD STAREJ SZKOŁY W KIERUNKU PUCHACZOWA, NADRYBIE DWÓR PUCHACZÓW 10 STARA WIEŚ WAŻN tlfony Urząd Gminy Puchczó tl Ośrodk Pomocy Społcznj tl Bnk Spółdzilczy tl Urząd Pocztoy tl Prfi Rzymsko-Ktolick tl Zkłd Gospodrki Komunlnj tl Pogotoi Rtunko Łęczn tl lub 999 Postrunk Policji Łęczn tl lub 997 Strż Pożrn Łęczn tl lub 998 Pogotoi Gzo tl Zkłd Enrgtyczny tl BOGDANOWICZA,WESOŁA, GÓRNICZA, OŚRODEK ZDROWIA, TYSIĄCLECIA, 1-GO MAJA, KRZYCHOWCA, PARTYZANTÓW LEŚNA, LUBELSKA, SKOCZYLASA, MICKIEWICZA, RYNEK PODWALE, KRÓTKA, SENATORSKA, CICHA Gminny Ośrodk Zdroi SP ZOZ Puchczoi Informujmy, ż poołno Komisję Konkursoą do przprodzni konkursu n stnoisko Kironik Smodzilngo Zkłdu Opiki Zdrootnj Puchczoi Noy kironik zostni yłoniony do końc czrc 2013 roku Dyżury lkrski przychodni: E Młoch-Girob l pditr pon, t, cz , śr, pt ; S Dzikoski l mdycyny rodzinnj pon, śr-pt , t, ; R Gjski l mdycyny rodzinnj śr, pt , pon, t, cz ; L Szymńsk-Żołądk l stomtolog t, cz, pt , pon, śr ; M Dzid rdiolog (tkż bdni USG) środ ; B Kondrck l ginkolog cz, pt ; M Llk l mdycyny prcy czrtk tl V 12 VI 15 V 13 VI 16 V 14 VI 11 TUROWOLA 17 V 17 VI 12 KOL TUROWOLA 20 V 18 VI Mrzc Kiciń 2013 r Nr 10(2/2013) s 11

14 Rgionli Po sąsidzku z mlrką Wisłą Kndys Sztuk jst szędzi, bz nij moj życi ni miło by snsu Piękno jst po to, by zchęcć ludzi do prcy tórczj to pirsz sło ypoidzin przz loklną mlrkę, Wisłę Kndys Mlrsto to jj psj i hobby M tlnt, który, jk sm podkrśl, jst o il cnnijszy od kirunkogo yksztłcni Nmloł pond 400 prc Wystił j Hiszpnii, Kndzi, Austrlii M z sobą indyidulną ystę Cntrum Kultury Łęcznj Co 2 lt birz udził Binnl sztuki Urodziłm się Łszczoi, pochodzę z Łńcucho Tm spędziłm soj dziciństo Obcni miszkm Cichnkch, gdzi prcuję szkol jko prconik obsługi Kim byli Pni rodzic? Rolnikmi Prcoli brdzo ciężko, jk iększość tutjszj ludności Gdy miłm 13 lt zmrł mój tto W tj sytucji, by mić prktyczny zód, ukończyłm kricto, jdnk zsz mrzyłm o szkol plstycznj Nistty, życi czsmi ukłd się ni tk, jkbyśmy tgo chcili Czy Pni ulubionym przdmiotm szkol był plstyk? Tk, brdzo, zsz z nicirpliością czkłm n t lkcj Plstyki uczył mni Pni Krystyn Mich, nuczycil o ilkich zdolnościch i ilkij sil przkonyni Soją psją do mlrst i sztuki zrził róniż mni Jk zczęł się Pni przygod z sztuką? Z mlrstm ztknęłm się już dziciństi Kidy byłm dzickim, sąsidołm z pnią Trsą Niidomską, któr piękni mloł, rysoł, szkicoł portrty i ykonył prc dkortorski do mijscogo kościoł Byłm częstym gościm jj domu Zchycł mni jj tórczość Al to ni jdyn yjątko osob, którą spotkłm n sj tórczj drodz Jko mł dziczynk często chodziłm nd rzkę, by torzyć pirsz prc Tm tż spotykłm siostrę zkonną, któr mloł On tkż mił pły n to, ż zkochłm się mlrsti Moją przygodę z sztuką zdzięczm ięc ludziom, którzy zszczpili mni chęć i rdość torzni Zstnim się, jki myśli kłębią się głoi mlrz, kidy birz do ręki pędzl? Nigdy ni im, co będzi n płótni Gdy miszm kolory, zczyn dziłć yobrźni, pirsz pociągnięci pędzl ndją ksztłt noj formi życi Inspircję czrpię z otoczni i nętrznj potrzby Njczęścij mluję pjzż, kity, mrtą nturę Strm się, by strzny śit był płn dynmiki i koloró Myślę, ż pomgją mi zrozumić smą sibi W tym mijscu mogę przytoczyć sło Gustv Klimt:,,Jśli ktokolik chc mni zrozumić, poinin użni ptrzć n moj obrzy Moj mlrsto dj mi siłę, to zyl olności yrżony kolormi Jki tchniki mlrski Pni stosuj? Not mlrsk jst różnorodn, mluję frbmi oljnymi n płótni i t tchnik jst mi njbliższ Stosuję tkż pstl such i oljn n krtkch Użym dobrj jkości pędzli z nturlngo łosi, gdyż dzięki tmu moj prc są yrzist Czy istnij obrz, z który ziązn jst Pni mocjonlni? Inspirują mni obrzy Vincntgo vn Gogh Często j kopiuję, złszcz Słonczniki Mm tkż kopi innych ilkich mlrzy Wszystki obrzy, któr mluję, są odzircidlnim moich mocji i z szystkimi jstm brdzo ziązn Słonczniki są zchycjąc Jk długo j Pni mloł? Obrz postł brdzo szybko, ciągu 6 godzin Pmitm, ż prc nd nimi sprił mi ogromną przyjmność Zzyczj pośięcm płótnom o il ięcj czsu Mluję długo, po kilk godzin dzinni Poniż jdnk prcuję zodoo, mm ogrniczony czs By ięc tk, ż rcm do obrzu po kilku dnich i tdy okzuj się, ż ymg poprk Njięcj prc postj jsinią i iosną Są to mlncholijn pory roku, zmuszjąc do zstnoini, zolnini Wiosną porc życi, szystko rozkit, zilni się Wtdy mm noą nrgię i siłę do torzni Jsinią ntomist zchycją mni piękn, koloro drz, corz dłuższ iczory priją idlni nstrój do mloni M Pni ulubiony kolor? Jst nim pomrńczoy i jgo różn odcini Czy mlrz czytją książki? Oczyiści, brdzo lubię czytć Głóni są to książki o sztuc, no i oczyiści, jk przypdku kobit, romns Czytm zzyczj iczormi, kidy ni sidzę z pędzlm przy płótni Zróno chil spędzon n mloniu, jk i t spędzon n czytniu książk nlżą tylko do mni Wtdy się izoluję, pozostim troski i zmrtini gdziś z boku i dlktuję się sztuką, któr jst moim drugim życim, moją odskocznią Książk i płótno to mój zyl bzpiczńst, do którgo brdzo często ucikm, by odpocząć, nbrć sił i spojrzć n pn codzinn spry z dystnsm Czy spotyk się Pni z loklnymi rtystmi? Tk, dość często Czsmi są to spotkni plnrz, njczęścij Fot Wisł Kndys Fot Słonczniki pędzl W Kndys różn rnisż N tkich spotknich rozmimy, oglądmy soj dził orz yminimy się łsnymi dośidcznimi Brdzo j lubię, gdyż utirdzją mni przkonniu, ż muszę rlizoć soj mrzni i psj To dj mi siłę do dlszj prcy nd sobą i soimi obrzmi Gdzi ktulni możn zobczyć Pni obrzy i czy są on n sprzdż? Moj płótn goszczą często n licznych ystch Cntrum Kultury Łęcznj Mm oczyiści pokźną kolkcję prc domu Sprzdję j i ciszy mni to, gdyż dzięki tmu im, ż to, co torzę, podob się innym Rozmił: Mrt Stfńsk Wydc: Urząd Gminy Puchczó Adrs: Rdkcj gzty Puchczó Wiści z Gminy ul Lublsk 22, Puchczó Tl (81) , Rdktor nczlny: Młgorzt Rodziicz Rdguj zspół skłdzi: Alksndr Uklsk (skrtrz rdkcji), E Bochr, Agniszk Hucz-Ciężk, E Kźmirczk, Clin Michlsk, Bt Sgn, Mgdln Skórnisk, Agniszk Sobisik, Mrt Stfńsk, Dnil Włodrczyk skłd Komputroy: Agncj Grficzno-Wydnicz Agrfk Rdkcj zstrzg sobi pro do zmin i skrótó Ndsłnych mtriłó ni zrcmy Wiści dostępn są Puchczoi Urzędzi gminy, Bnku, n Poczci, sklpi Artykuły Spożycz A i M Niiński SC, Przdszkolu, Zspol Szkół, Bibliotc; poz tym: szkołch podstoych n trni gminy i ybrnych sklpch Dumisięcznik ukzuj się 21 dni misiącch: luty, kiciń, czric, sirpiń, pździrnik, grudziń Rdkcj przyjmuj mtriły do 28 dni misiąc poprzdzjącgo ydni

15 fotogrfii j r t s i r to is H N okłdc: Prk Puchczoi Przdszkolki z Puchczo podczs rszttó ilknocnych Strost Poitu Łęczyńskigo Adm Niiński, Dyrktor Zspołu Szkół Puchczoi Elżbit Bdlińsk orz Wójt Gminy Puchczó Adm Grzsiuk n IV Wojódzkij Imprzi Intgrcyjnj Elimincj poito XXXVI Turniju Widzy Pożrniczj Młodziż zpobig pożrom Płótno Wisły Kndys Obrz z dzicińst Bik nrcirski Witoi Wiosnn dokrmini ptkó k i n o r K ó z c Puch HOPAJ SIUP, NA LUDOWO TUP, TUP, TUP Koł Ziązku Młodziży Wijskich i stn po ilą ch z u rok odził się 15 lutgo 1981 spół, rczj kbrt Komity nr Wrzyszk Komity dbiutoł n Boż był cą czą dni o prz i ką Cichnkch, którgo złożycil fl, T Skoczyls, roku klubi Ruch progrmm No Mrcink, H Kot, W Kot, Z Br ył J ski, iko Sło T k, sz rzy W ł B W pirszym skłdzi znlźli się: tof Jrszk Komity ni przypomin ysz Krz ł gr oni rd ko N ski oliń Kucl, Z Z zyk ludo, H Wójcik, J Wójcik, B Tkczuk, M ojcoski buty z cholmi) orz mu, nic spód cin bb (np j stro sty o lud ch piosnk, ykorzystyli tkż tk oy trdycyjngo kbrtu Wyróżniły ją lud ii lod m do sło li yśl ym u jskij oi zspoł do którj ukłdno chorogrfię Członk to, co ydło się im śmiszn: spry z życi zięt, bolączki rolnikó i i o ystk sz innych utoró Zsz ośmiszli i: ptrzni sklpch orz rolniczj dol młodziży Żrtoli np z brku zo ustrój, prc, pokolni Śit się zmini szybkim tmpi : Tylko chłopu się ni zmini: j djm, Dnij bili go nohjm, dzisij bz noh i go uj doczkł Zmist btó i nohi z ykł kr tk ch przz życzli ych ludzi W końcu ny ycz poż ch nt m tru ins n ł gr co było ilkim sukcsm czsch,, N początku dziłlności Komity lini Lub M ZW o kig ódz j Wo od Zrządu lności Komisię nogo kordonu, który otrzymł nngo, n który przypd część dził oj u stn si cz W octu yni jd ło kidy n sklpo ych półkch ni brko były cnzuron stępoł min: ty y, ystin przz nią progrmy, ojódzkich i ogólnopolskich Wy ych inn gm ch rz imp n r kim rtu rp i Polskij Krynicy (1983), Ogólnopols Komity przntoł sój Ws ych czn ysty Art ch ncj fr Kon, 84) czoi (19 piosnki, dopin cntrlnych dożynkch ZMW Piń stl komplmnton: Inscnizuj był lt tych tm z ch nzj rc W łonkch 84) Przglądzi Kbrtó Zoji (19 i śpi, strój ludoy lży n nich [cz tn śi, czy tń ici kom zn y, r, płn suj trfn komntrz, jst żyioło psj rzyjźnionych ludzi, mjących spóln zspołu przypis rd ] jk ulł zp pą gru Był n Boż i pn i mó, jk dzij czuli się komityą, kidy cłą br Komity był ni tylko kbrtm Nj ych inn iąc b zji ok y prz i się biąc, i cl, któr strli się rlizoć, śitn ilkim npism Komity niznn ikim z Alksndr Uklsk grupą jchli nidzilę str ym gz Eugni Rozłk Gminnym Ośrodku Kultury Puchczoi Z

16 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW p u c h c z o p l Ruszyły no instycj

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

2 WSTĘP... 4. 2.1 OPIS PROJEKTU... 4 2.1.1 Podstawowe informacje... 4 2.1.2 Cele projektu... 4 3 CEL I ZAKRES BADANIA... 7

2 WSTĘP... 4. 2.1 OPIS PROJEKTU... 4 2.1.1 Podstawowe informacje... 4 2.1.2 Cele projektu... 4 3 CEL I ZAKRES BADANIA... 7 Rport koń coy projktu pt. Zkłdo Fuńdusz Szkolńio dl brńz y mlczrskij rlizońgo rmch: Prioryttu II Rozo j Zsobo Ludzki i Potńcjłu Adptcyjńgo Przdsiębiorst orz poprą stńu zdroi oso b prcujących, Dziłńi 2.1.

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Złącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słonik Zmóiń (CPV): 09.30.00.00-2 Przdmiotm zmóini jst sprzdż nrgii lktrycznj i słg dystrybcji rozmini sty z dni 10.04.1997 Pro nrgtyczn (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO -

DLACZEGO DO CIEPLIC? NAJSTARSZY KURORT W POLSCE I WIELOWIEKOWA TRADYCJA ŚWIADCZENIA USŁUG LECZNICZYCH WYJĄTKOWE BOGACTWA NATURALNEO - Uzdroisko Cieplice Profile lecznicze: 1. CHOROBY ORTOPEDYCZNOURAZOWE 2. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO 3. CHOROBY REUMATOLOGICZNE 4. OSTEOPOROZA 5. CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH 6. CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla PGN Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Załącznik 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla PGN Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Złącznik 2. Hrmonogrm rzeczoofinnsoy dl PGN Zdni Obszry dziłni Priorytet Instlcj pneli fooolticznych n dchch budynkó urzyteczności Obszr 1. lterntynych żródeł Priorytet 1.3. Budo i rozbudo instlcji energetyki

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w ekonomii

Zastosowanie matematyki w ekonomii Jrosł Kokoszk Zstosoni mtmtki konomii Copright b Colorul Mdi Kopioni, ksroni, umiszczni ormi lktronicznj Intrnci bz konsultcji z łścicilm pr zbronion! Spis trści kliknij n intrsując Cię tmt. Podsto idomości.....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT MIŃSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Złącznik nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARAT USG Ultrsonogrf Wysokij Klsy z głowicmi Phsd Arry, Convx i Liniową orz z modułm Echokrdiogrfii, Strss Echo i modułm EKG. L.p. Wymgn prmtry tchniczn Wymgni Prmtry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008

Rok wydania. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011. SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009. Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Ibuk ID Tytuł Autor ISBN 2529 41870 1709 1325 1332 26635 ABC pdgog spcjlngo. Pordnik dl nuczycil z spcjlnym przygotownim pdgogicznym prcujących z dzićmi nipłnosprwnymi dl studntów kirunków pdgogicznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011 Ocen stnu wód powrzchniowych w zlewni łej Pnwi wrz z tendencją zin w ltch - Oprcown: gr inż. Agnszk Sobolewsk gr Lucyn Wylęgł Opole, 12 kwtni 2012 r. Oceny jkoi wód zlewni łej Pnwi w grnicch województw

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Informator dla opolskich seniorów. rzecz seniorów, mające swoje siedziby na terenie Miasta Opola, rady domów dziennego

Informator dla opolskich seniorów. rzecz seniorów, mające swoje siedziby na terenie Miasta Opola, rady domów dziennego wydrzni kultur sport zdrowi Informtor dl opolskich sniorów wiosn 2015 gzmplrz bzpłtny Drodzy Czytlnicy! Now Rd Sniorów W związku z wygśnięcim mndtów poprzdnij kdncji funkcjonującj w Opolu Rdy Sniorów,

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Win Nowgo Świt Ofrt Win Nowgo Świt obowiązuj od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczrpni zpsów. 19,99 zł/but. Zprszmy Pństw do zpoznni się z ofrtą strnni wyslkcjonownych win Nowgo Świt. Bukity win czrwonych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok imprezy*

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok imprezy* Klndriu wydrzń sportowych, turystycznych i rkrcyjnych n trni Mist i Giny n rok 2009 Lp Nz wydrzni Trin Zsięg iprzy* Mijsc wydrzn i Orgniztor (płn nz, drs, tlfon) 1 2 3 4 5 6 7 Mistrzost Giny szkół wy ch

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówiń (CPV): 09.30.00.00-2 Przdmiotm zamówinia jst sprzdaż nrgii lktrycznj w rozuminiu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo nrgtyczn (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

± - małe odchylenie od osi. ± - duże odchylenie od osi

± - małe odchylenie od osi. ± - duże odchylenie od osi TYGONOMETRYCZNE Przjmujm, ż znn są dfinicj i podstwow włsności funkcji trgonomtrcznch. Zprzntujm poniżj kilk prktcznch sposobów szbkigo, prktczngo obliczni wrtości funkcji trgonomtrcznch, rozwiązwni równń

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

Radny powiatu Witold Wójcik stworzył i zaśpiewał piosenkę promującą wojewodę jako kandydata do europarlamentu.

Radny powiatu Witold Wójcik stworzył i zaśpiewał piosenkę promującą wojewodę jako kandydata do europarlamentu. Rdny słi tygodnik BEZPŁATNy NR 18 (473) 15 mj 2014 Wszystkie grzechy nszych szpitli poit grójecki Njyższ Izb Kontroli skontroloł szpitle poitoe. Nie brkuje niepridłoości. Kontrol NIK-u szpitlu Grójcu ykzł

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo