Zharmonizowana baza danych. Wszystkie elementy klasyfikacji z całej UE w jednym miejscu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zharmonizowana baza danych. Wszystkie elementy klasyfikacji z całej UE w jednym miejscu"

Transkrypt

1 PL Zharmonizowana baza danych Wszystkie elementy klasyfikacji z całej UE w jednym miejscu Z perspektywy użytkownika: zgłoszenia elektroniczne ruszają w Irlandii Wywiad: Cała naprzód w BOIP

2 Europeantmdn news jest biuletynem redagowanym przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) i publikowanym co cztery miesiące w 23 językach UE. Publikacja jest skierowana do europejskich podmiotów zajmujących się zagadnieniami własności intelektualnej. Opisano w niej działania Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów mające na celu wymianę najlepszych praktyk, ujednolicenie metod pracy oraz eliminację barier w działalności gospodarczej. Biuletyn jest dostępny w formacie PDF pod adresami: oraz Biuletyn wspiera realizację działania nr 6 w ramach planu strategicznego UHRW (rozwój europejskiej sieci), kluczowych inicjatyw nr 27, 28 i 29. Pytania prosimy kierować pod adresem:

3 Spis treści 01 Temat numeru Zharmonizowana baza danych 05 Wywiad Cała naprzód w BOIP 07 Inicjatywy w sieci Sieć zapobiegania oszustwom O narzędziach Z perspektywy użytkownika Projekty na rzecz konwergencji Wprowadzenie CESTO w całej ETMDN Wsparcie dla zgłoszeń elektronicznych w Irlandii Dwa nowe projekty konwergencji dotyczące wzorów Wiadomości w skrócie Z wizytą w europejskich urzędach własności przemysłowej Kalendarz wydarzeń Program konwergencji Portfel projektów Fundusz Współpracy Portfel projektów

4 Temat numeru Zharmonizowana baza danych Wszystkie elementy klasyfikacji z całej UE w jednym miejscu 1 Zharmonizowana baza danych jest obecnie największą bazą danych o klasyfikacji znaków towarowych na całym świecie. Oferuje szybką i łatwą klasyfikację dla ekspertów i początkujących. To prawdziwa rewolucja w zgłoszeniach klasyfikacji, która przeszła długą drogę od czasu swojej premiery osiem lat temu. System, który znamy obecnie jako zharmonizowaną bazę danych, miał swe początki w ramach grupy koordynacyjnej obejmującej przedstawicieli UHRW oraz brytyjskiego i szwedzkiego urzędu ds. własności intelektualnej. Do tych trzech urzędów wkrótce dołączył urząd z Niemiec oraz WIPO, a grupa posługiwała się angielskim jako językiem podstawowym. Katharina Mirbt z niemieckiego urzędu ds. patentów i znaków towarowych (DPMA) uczestniczyła w projekcie od samego początku. Moi koledzy myśleli już o wspólnej bazie danych dla towarów i usług, kiedy usłyszałam, że UHRW bardzo chce rozpocząć taki projekt. Towary i usługi musiały zostać w końcu zharmonizowane. Informatyka zdążyła się już rozwinąć na tyle, aby umożliwić uporządkowanie kilkuset tysięcy terminów w bazie danych w ponad 20 językach i opracować internetowy algorytm działania na potrzeby utrzymania takiej bazy. Pomyślałam więc, że to świetny pomysł, żeby zacząć działać! Mirbt wspomina, że zadania stojące przed pierwszymi członkami grupy były trudne, ale bardzo ciekawe. Omawialiśmy i przygotowywaliśmy podstawową koncepcję procedury oraz budowę i utrzymanie bazy danych. Musieliśmy uwzględnić różne aspekty Katharina Mirbt, DPMA

5 Temat numeru klasyfikacji, możliwości techniczne, różne języki i polityczne punkty widzenia. Była to bardzo ciekawa i wymagająca praca cała grupa doskonale ze sobą współpracowała. Nasze dyskusje były realistyczne i otwarte, dlatego wybrane rozwiązania się sprawdziły. Mechanizm tworzenia bazy danych rozpoczął się w ramach projektu UHRW pod nazwą EuroClass, który stanowił połączenie wszystkich europejskich baz danych w jednym portalu. Zamysłem grupy koordynacyjnej było jednak stworzenie jednej wspólnej bazy danych we wszystkich językach UE. Pierwszym zadaniem było połączenie baz UHRW i UKIPO, największych wśród uczestniczących urzędów, ponieważ były prowadzone w języku angielskim. W sumie bazy te zawierały terminów, ale po wyczyszczeniu rozbieżnych i prawie identycznych terminów (włącznie z interpunkcją i pisownią) liczba ta spadła do około terminów. Ponieważ bazy danych innych uczestniczących urzędów były znacznie mniejsze, brakującą część trzeba było przetłumaczyć z angielskiego na języki poszczególnych urzędów. Był to tzw. proces uzupełniania. Tłumaczenia wykonywane były przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu i sprawdzane przez urząd lub urzędy krajowe przyjmujące zgłoszenia w danym języku. Następnie były ponownie sprawdzane przez UHRW, który przyjmuje zgłoszenia we wszystkich językach. Podstawowym językiem zharmonizowanej bazy danych jest język angielski. Dzięki temu można osiągnąć najlepszą jakość tłumaczeń jeżeli wszystkie tłumaczenia wykonywane są z jednego wspólnego języka, a źródło pozostaje identyczne, niezależnie od języka, to od języka źródłowego do tłumaczenia jest tylko jeden krok. Z tego procesu narodziła się idea konceptualizacji, stworzona przez wszystkich autorów bazy w celu wyeliminowania powtórzeń. W języku angielskim istnieje więcej sposobów na wyrażenie danego pojęcia niż w niektórych innych językach i odwrotnie. Samo tłumaczenie nie gwarantuje jednoznacznej i niezaśmieconej bazy danych odpowiedniej do swojego celu. Konceptualizacja oznaczała stworzenie koncepcji poprzez połączenie wszystkich terminów, które mają to samo znaczenie. Zastosowano jeden język główny, angielski, aby objąć kilka wyrażeń w innych językach. Dzięki temu baza danych jest bogata, a jednocześnie ujednolicona, co zmniejsza szum powodowany przez niepotrzebne terminy. Obecnie baza danych obejmuje prawie wszystkie krajowe lub regionalne urzędy własności przemysłowej w UE i ma się rozrastać. Obecnie baza danych obejmuje prawie wszystkie krajowe lub regionalne urzędy własności przemysłowej w UE i ma się rozrastać. W UHRW trwają prace nad zintegrowaniem wszystkich terminów z tzw. TM5 ID, czyli wykazem wstępnie zatwierdzonych terminów pochodzących z pięciu największych urzędów ds. znaków towarowych na świecie UHRW, Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Urzędu Patentowego z Japonii, koreańskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej oraz Administracji Państwowej ds. Przemysłu i Handlu Chińskiej Republiki Ludowej. Oznacza to globalizację bazy danych, a planowane włączenie danych z należącego do WIPO narzędzia MGS (Madrid Goods and Services Manager) zwiększy jeszcze międzynarodowy zakres tej bazy. Zharmonizowana baza danych to żyjący katalog terminów aktualizowany w przejrzysty i otwarty sposób przez wszystkie uczestniczące urzędy za pośrednictwem konsoli zarządzania terminologią (Terminology Maintenance Console TMC). Umożliwia także użytkownikom sugerowanie terminów, które odpowiadają potrzebom rynkowym, oraz wskazywanie tych, które są przestarzałe i powinny zostać wykreślone, za pośrednictwem krajowych i regionalnych urzędów własności przemysłowej. Urzędy przeprowadzają wtedy głosowanie nad terminami, a WIPO pełni rolę arbitra. Dzięki temu baza danych jest tak nowoczesna, świeża i kompleksowa, jak to tylko możliwe. 2

6 Temat numeru Ale korzyści z bazy danych widać najlepiej na poziomie użytkownika. Imre Gonda z węgierskiego urzędu własności przemysłowej przypomina, że zharmonizowana baza danych oraz wszystkie pozostałe projekty na rzecz konwergencji powstały właśnie z myślą o użytkownikach. Nie bez przyczyny dwa pierwsze projekty na rzecz konwergencji były poświęcone harmonizacji zagadnień związanych z klasyfikacją znaków towarowych mówi. Praktyki urzędów krajowych i UHRW były bardzo różne, a z powodu zasady współistnienia między systemami krajowymi a systemem unijnym występowały duże interakcje. Nie umieliśmy jednak znaleźć wspólnego stanowiska, co oznaczało, że zakres ochrony mógł być różnie interpretowany. Dlatego HIPO z zadowoleniem przyjął pomysł rozpoczęcia procesu konwergencji, a stworzenie zharmonizowanej bazy danych było logicznym rozwiązaniem. W ramach pierwszego projektu, CP 1, uzgodniliśmy wspólną praktykę, ale wraz ze stworzeniem bazy danych mogliśmy zaoferować użytkownikom bardziej konkretne rezultaty coś, z czego mogą bezpośrednio korzystać przy zgłaszaniu znaków towarowych. A jakie są praktyczne korzyści dla użytkowników z Węgier? Gonda nie ma wątpliwości co do korzyści płynących ze zharmonizowanej bazy danych. Korzystając z bazy, użytkownicy mogą ograniczyć uchybienia przy sporządzaniu i składaniu zgłoszeń znaków towarowych na szczeblu unijnym i krajowym podkreśla. Dostrzega także znaczenie bazy danych dla małych przedsiębiorstw i osób fizycznych. Ponad 90% zgłaszających w naszym kraju to małe i średnie przedsiębiorstwa, które z reguły nie mają pełnomocników zaznacza Gonda. Katharina Mirbt mówi o wielu korzyściach dla użytkowników. Wszyscy zgłaszający znaki towarowe, w tym oczywiście nasi użytkownicy z Niemiec, mogą używać wyrażeń z bazy danych do identyfikacji towarów i usług, dla których dany znak towarowy ma być zarejestrowany. Nie muszą się zastanawiać, czy dane terminy są wystarczająco jednoznaczne i precyzyjne i do której klasy należą. Oczywiście mogą wykorzystywać to samo brzmienie we wszystkich pozostałych krajach korzystających z bazy, ponieważ narzędzie to tłumaczy wszystkie terminy w ponad 20 dalszych językach, a klasyfikacja pozostanie taka sama. Dzięki temu zyskują przewidywalność i efektywność! Dla Gondy i jego współpracowników w HIPO dużą zaletą jest reaktywność i przystosowalność zharmonizowanej bazy danych. Naturalną konsekwencją innowacji jest pojawianie się na rynku nowych towarów i usług, a terminy opisujące te produkty powinny się znaleźć w bazie danych. Nie można uważać zharmonizowanej bazy danych za wyczerpującą listę. Należy dodawać nowe terminy, ale jak dotrzymać kroku zmianom? TMC to właściwe narzędzie do komunikowania nowych propozycji to jest nasz priorytet. Imre Gonda, HIPO A jak wygląda przyszłość zharmonizowanej bazy danych? Jak będzie się rozwijać w najbliższych latach? Mirbt uważa, że rozwój będzie trudny, ale obiecujący. Teraz, kiedy klasyfikacja została zharmonizowana, a terminy przetłumaczone, musimy dobrze wykorzystać nadchodzący okres, aby umocnić jakość. W międzyczasie ustaliliśmy już program dalszych prac: asymilację terminów z narzędzia MGS WIPO oraz włączenie terminów z TM5. Myślę, że im więcej urzędów własności przemysłowej z całego świata włączy się do projektu, tym większe będą korzyści dla użytkowników. Rachunek jest prosty, więc jestem pewna, że coraz więcej urzędów z całego świata dołączy do zharmonizowanej bazy danych.. 3

7 Temat numeru Zharmonizowana baza danych w skrócie Największa baza klasyfikacji na świecie. Dostępna w całości we wszystkich 23 językach UE. Objęta w całości taksonomią. Wdrożona przez 25 unijnych urzędów ds. znaków towarowych. Zawiera już wszystkie terminy z alfabetycznego wykazu klasyfikacji nicejskiej. Do 2015 baza będzie zawierać wszystkie terminy z wykazu TM5 ID (terminy wstępnie zatwierdzone przez UHRW, USPTO, JPO, KIPO i SAIC). Będzie zawierać większość terminów dostępnych w narzędziu MGS (Madrid Goods and Services Manager). To aktywna baza danych, do której stale dodawane są nowe terminy i usuwane przestarzałe. TMC: aktualizacja zharmonizowanej bazy danych Konsola TMC to internetowe narzędzie usprawniające zarządzanie terminami zawartymi w zharmonizowanej bazie danych i ich utrzymanie. Opracowano ją w ramach programów Funduszu Współpracy i Konwergencji przy współpracy z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej, WIPO, stowarzyszeniami użytkowników oraz UHRW. Za pośrednictwem konsoli eksperci ds. klasyfikacji ze wszystkich uczestniczących urzędów unijnych mogą proponować nowe terminy i zmiany w bazie danych oraz głosować nad nimi. Eksperci WIPO pełnią rolę mediatorów w przypadku sporów. Konsola pomaga urzędom współpracować w otwarty sposób, co sprzyja ich udziałowi w rozbudowie zharmonizowanej bazy danych. Użytkownicy mogą proponować nowe terminy za pośrednictwem urzędów krajowych lub regionalnych, tak aby zharmonizowana baza danych w pełni odpowiadała potrzebom rynkowym. Więcej informacji na stronie: 4

8 Wywiad Cała naprzód w BOIP Usługi z zakresu własności intelektualnej dla użytkowników w samym sercu Europy W ostatnich czasach Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (BOIP), obejmujący trzy państwa i trzy języki, był prawdziwym wirem aktywności. Oprócz codziennej pracy, eksperci z BOIP pracowali nad wdrożeniem kilku z najtrudniejszych i najbardziej złożonych projektów w ramach Funduszu Współpracy, i to z powodzeniem. Hugues Derème, zastępca dyrektora generalnego BOIP, wyjaśnia, że urząd ten jest unikalny pod wieloma względami: jako jedyny regionalny urząd własności intelektualnej w Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów stanowi niespotykane połączenie kultur Belgii, Holandii i Luksemburga. Przedstawiciele tych trzech narodowości zajmują po równi najwyższe stanowiska kierownicze w organizacji. Kolejnym dobrym przykładem są języki: pod koniec ubiegłego roku urząd dodał język angielski jako swój trzeci język roboczy obok francuskiego i holenderskiego, aby wyjść naprzeciw potrzebom rynkowym, biorąc pod uwagę fakt, że kraje Beneluksu mają bardzo otwartą gospodarkę. Dzięki temu urząd zyskał bardziej międzynarodowy profil wyjaśnia Hugues. Jego rola w urzędzie obejmuje całą podstawową działalność BOIP oraz relacje międzynarodowe, i najwyraźniej to praca, którą kocha. Hugues wyjaśnia, że wyjątkowy status BOIP oznacza, że mamy funkcję obserwatora przy Zarządzie UHRW. Uzgadniamy jednak nasze stanowisko z trzema członkami reprezentującymi Belgię, Luksemburg i Holandię. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie czynnej współpracy z UHRW w ramach Funduszu Współpracy i Programu konwergencji. Stworzenie funduszu z przydzielonymi środkami i personelem było bardzo przydatną i pozytywną inicjatywą.. Dawno temu, na początkach Funduszu Współpracy, BOIP był dość zaawansowany pod względem zautomatyzowania mówi Hugues. Wiedzieliśmy, że nasz udział w funduszu będzie inny niż pozostałych urzędów krajowych. Zaczęliśmy od dość małej liczby planowanych wdrożeń, ale z czasem rozszerzyliśmy tę listę, co jest oczywiście pozytywnym znakiem. 5

9 Wywiad Hugues Derème, zastępca dyrektora generalnego BOIP Jednym z atutów BOIP jest nowoczesny dział informatyczny, dzięki któremu urząd mógł zaproponować projekt TM-XML i architektury już na początku Funduszu Współpracy, kiedy urzędy krajowe zostały poproszone o zasugerowanie inicjatyw dla nowego Funduszu. Zaproponowaliśmy to, wiedząc, że będzie wiele projektów informatycznych mówi Hugues. Ważne było, aby język był ten sam, tak aby stworzone przez nas aplikacje pasowały do wspólnych ram. BOIP był jednym z pierwszych urzędów w ETMDN, które umożliwiły użytkownikom elektroniczne zgłoszenia już 15 lat temu. W chwili obecnej 99,5% wszystkich zgłoszeń znaków towarowych w tym urzędzie dokonywanych jest właśnie drogą elektroniczną. BOIP współpracował też z WIPO jako urząd pilotażowy w zakresie elektronicznego składania rejestracji międzynarodowych. To pierwsza usługa, którą oferujemy tylko w trybie internetowym: jest to więc swego rodzaju test dla nas i naszych użytkowników, aby sprawdzić, jak daleko możemy zajść w środowisku elektronicznym mówi Hugues. Jeżeli nasze doświadczenia będą pozytywne, a wszystko na to wskazuje, to w najbliższych latach powinniśmy przejść na całkowicie elektroniczny przepływ pracy. BOIP to prawdziwy pionier w zgłoszeniach elektronicznych. W zeszłym roku urząd aktywnie uczestniczył w projekcie elektronicznych zgłoszeń wzorów w ramach Funduszu Współpracy i wdrożył tę aplikację jako urząd pilotażowy. U podstaw urzędu leży zorientowanie na użytkowników: To, co zrobiliśmy inaczej, to zaangażowanie ludzi biznesu, ponieważ uważamy, że tego rodzaju aplikacje powinny być rozwijane z myślą o przedsiębiorcach. Dzięki temu cały proces jest bardziej przyjazny dla użytkownika, który łatwiej zaakceptuje gotowy produkt. Elektroniczne zgłaszanie wzorów zostało wdrożone w BOIP na początku 2014 r. i w pełni zintegrowane z własnymi systemami urzędu to był nasz wybór od samego początku; chcieliśmy, żeby elektroniczne zgłaszanie wzorów działało w ramach naszego systemu logowania i aplikacji do płatności elektronicznych mówi Hugues. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników końcowych i naszej współpracy z UHRW na wszystkich poziomach biznesowym, technicznym i zarządczym. Nasza współpraca jest bardzo skuteczna i konstruktywna. Ale na tym nie koniec. Działania BOIP i jego współpraca z UHRW stają się coraz intensywniejsze. Urząd pracuje nad wdrożeniem elektronicznego zgłaszania znaków towarowych i jest mocno zaangażowany w projekt zaplecza biurowego (Back Office) w następstwie decyzji strategicznej podjętej kilka lat temu. System elektronicznego zgłaszania znaków towarowych w ramach Funduszu Współpracy zastąpi obecny system zgłoszeń elektronicznych, z ujednoliceniem szaty graficznej, obsługi oraz środowiska technicznego i utrzymania. Kiedy startowaliśmy z projektem elektronicznego zgłaszania wzorów, naszym zamiarem było kontynuowanie z projektem elektronicznego zgłaszania znaków towarowych i projektem zaplecza biurowego wyjaśnia Hugues. Elektroniczne zgłaszanie znaków towarowych będzie także wymagać pełnej integracji, przy czym dodatkową trudnością będzie import wszystkich funkcjonalności TMClass i Taksonomii oraz programowe wycofanie wszystkich naszych aplikacji B2B przeznaczonych do zgłoszeń elektronicznych. Chcemy również zaangażować użytkowników, aby poznać ich potrzeby i życzenia oraz przetestować narzędzia. Biorąc pod uwagę zaawansowane narzędzia do zgłoszeń elektronicznych, które posiadamy w tej chwili, oraz ich intensywne wykorzystywanie, projekt ten będzie stanowić duże wyzwanie dodaje Hugues. Projekt zaplecza biurowego jest także złożony i obszerny, włącznie ze zmianami w procesach informatycznych i wewnętrznych. Będzie wymagać zmiany sposobu, w jaki pracujemy, i naszych zwyczajów roboczych. Jeżeli uda nam się zakończyć wszystko w 15 miesięcy, będzie to duży krok naprzód i dla nas, i dla naszych użytkowników. A dla BOIP użytkownicy są najważniejsi. Wszystkie wdrażane przez nas projekty Funduszu Współpracy przynoszą korzyści użytkownikom czy to na szczeblu krajowym, europejskim czy międzynarodowym i to napędza nasze działania mówi Hugues. Patrzymy na znaczenie i wizję Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i jesteśmy na tej samej częstotliwości, co UHRW: określona kilka lat temu wizja strategiczna tego urzędu była impulsem, który zmienił sposób współpracy między UHRW a urzędami krajowymi w szerokim znaczeniu tego słowa. Ta współpraca to coś więcej niż tylko projekty informatyczne rozciąga się też na wzajemne stosunki. 6

10 Inicjatywy w sieci Sieć zapobiegania oszustwom Wspólna praca na rzecz ochrony użytkowników Prawie wszystkie urzędy własności przemysłowej na świecie zetknęły się chyba z rosnącym problemem fałszywych faktur. Dokumenty te są często bardzo dobrze przygotowane i wydają się wiarygodne. Często zawierają urzędowe logo lub wykorzystują akronimy lub adresy zbliżone do danych prawdziwych urzędów własności przemysłowej. Wysyłane są pocztą lub coraz częściej pocztą elektroniczną i dotyczą rzekomych płatności z tytułu rejestracji lub oferują rejestrację w nieistniejących rejestrach bądź przedłużenie rejestracji po zawyżonych cenach. Osoby wysyłające te faktury są zorganizowane i posiadają wystarczające informacje, aby starannie dobierać odbiorców. Są na tyle wytrwałe w swoich działaniach, że problem fałszywych faktur zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów wielu urzędów własności przemysłowej. Poszczególne urzędy opracowały swoje własne strategie powiadamiania użytkowników o tego rodzaju oszustwach, ale do tej pory nie było jednej ogólnounijnej strategii. Poszczególne urzędy opracowały swoje własne strategie powiadamiania użytkowników o tego rodzaju oszustwach, ale do tej pory nie było jednej ogólnounijnej strategii. 16 czerwca w siedzibie UHRW w Alicante odbyło się pierwsze posiedzenie w ramach sieci zapobiegania oszustwom. Uczestniczyli w nim delegaci z krajowych i regionalnych urzędów w UE, przedstawiciele organizacji użytkowników oraz międzynarodowych organizacji własności intelektualnej, aby omówić problem fałszywych faktur i opracować strategię jego zwalczania. 7

11 Inicjatywy w sieci członków sieci i wykorzystywany do informowania społeczeństwa o istnieniu problemu. Leppink popiera ten pomysł. Jednym głosem można ostrzegać tylko wtedy, jeżeli dysponuje się wszystkimi istotnymi informacjami czyli nie kilkoma przykładami na stronie Beneluksu, kilkoma innymi na stronie WIPO, a jeszcze innymi na stronie UHRW, tylko jednym centralnym zbiorem, z którego każdy może skorzystać. Jednym głosem można ostrzegać tylko wtedy, jeżeli dysponuje się wszystkimi istotnymi informacjami Willem Leppink, Adwokat, Ploum Lodder Kluczowe znaczenie ma tutaj zaangażowanie użytkowników. Willem Leppink jest adwokatem w kancelarii Ploum Lodder Princen w Rotterdamie i przewodniczącym grupy roboczej ds. oszustw działającej przy stowarzyszeniu MARQUES. To wreszcie podejście, którego potrzebujemy mówi Leppink. Wiele osób zrobiło dużo dobrego, czy to w urzędach krajowych, UHRW, WIPO czy stowarzyszeniach użytkowników, ale wysiłki te były zbyt odosobnione i niepołączone. Myślę, że wielu prawników, rzeczników patentowych czy kancelarii zrobiło dużo, aby ostrzec swoich klientów, ale było to w formie małych załączników czy dodatków do formularza zgłoszenia znaku towarowego, co nie było wystarczające. Prawdziwe ostrzeżenia powinny stanowić zorganizowane działanie. Leppink nie ma wątpliwości, że motorem napędowym grupy musi być wspólne działanie. Musimy przemawiać do wszystkich jednym głosem, aby ich ostrzec mówi. To najważniejsze, co musimy zrobić. UHRW zaproponował stworzenie centralnego, publicznie dostępnego zbioru zawierającego przykłady fałszywych faktur, z którymi każdy będzie się mógł zapoznać. Taki zbiór może być połączony ze stronami internetowymi Sieć zapobiegania oszustwom w UHRW, 16 czerwca Leppink podkreśla szczególne trudności, jakie z tym problemem mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stykające się z tym problemem są bardziej jak konsument niż duża firma, która wszystko wie. Z konsumentami z reguły jest tak, że jeżeli dostaną fałszywą fakturę, to wiedzą, że nic nie zamawiali, więc Zwiększanie świadomości i informowanie społeczeństwa to najważniejsze cele nowej grupy nie dają się nabrać. W małej firmie patrzą na fakturę i nie wiedzą, czy może ktoś inny coś zamówił lub należność trzeba zapłacić, żeby spełnić wymogi przepisów. Zwiększanie świadomości i informowanie społeczeństwa to najważniejsze cele nowej grupy, która ma się spotykać regularnie i kontynuować wspólny proces roboczy przy ścisłej współpracy wszystkich stron. Nie ma wątpliwości, że zaangażowanie i wiedza użytkowników i urzędów mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, a biorąc pod uwagę takie obszary, jak rozwiązania informatyczne, komunikacja, działania prawne i współpraca, sieć będzie miała dużo pracy przez najbliższe miesiące. 8

12 O narzędziach Wprowadzenie CESTO w całej ETMDN Pracowity rok dla wspólnego narzędzia wsparcia dla ekspertów (CESTO) W czerwcu 2013 r. rozpoczęła się druga faza wdrażania tego narzędzia, które miało swoją premierę w listopadzie 2012 r. Tym samym rozpoczął się nowy etap funkcjonowania CESTO. CESTO oferuje ekspertom zautomatyzowane wyszukiwanie w kilku bazach danych, aby mogli zebrać wszystkie informacje potrzebne do zbadania bezwzględnych podstaw. Pierwsze wydanie tego systemu z listopada 2012 r. generuje dla ekspertów raport z wyników wyszukiwania i umożliwia urzędom dostosowanie sposobu prezentacji wyników do lokalnej praktyki. Wyszukiwanie zaawansowane realizowane jest za pomocą algorytmu wyszukiwania, który identyfikuje podobne znaki towarowe na podstawie podobieństwa słownego, włącznie z transkrypcją fonetyczną. Niektóre urzędy krajowe wykorzystują tę funkcję do wyszukiwania wcześniejszych praw. Ponadto system wyszukuje w bazie międzynarodowych nazw niezastrzeżonych farmaceutyki, oznaczenia geograficzne, dane ze Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, godła i inne wpisy zarejestrowane przez WIPO i inne krajowe bazy danych na potrzeby ekspertów badających bezwzględne podstawy. Gotowe raporty są dostępne natychmiast, a nowe wyszukiwanie zajmuje kilka sekund. Prace nad dalszym rozwojem CESTO trwały przez cały 2013 r. Usprawniono działanie systemu, tak że gotowe raporty są dostępne natychmiast, a nowe wyszukiwanie zajmuje kilka sekund. Dużo pracy poświęcono także adekwatności wyników wyszukiwania. Prace te prowadzono we współpracy z unijnymi urzędami krajowymi oraz z ich pomocą, a wkład szeregowych pracowników był 9

13 O narzędziach nieoceniony pod względem rozwoju i ulepszania narzędzi. Do chwili obecnej narzędzie CESTO zostało wdrożone w 15 krajowych i regionalnych urzędach własności przemysłowej. Urzędy różnie podeszły jednak do wdrożenia, w zależności od indywidualnych potrzeb i zastosowań narzędzia. Urzędy różnie podeszły jednak do wdrożenia, w zależności od indywidualnych potrzeb i zastosowań narzędzia. Urząd w Słowenii z zapałem korzysta z narzędzia CESTO, a jego eksperci należą do najczęstszych użytkowników. Ekspert Miroslav Vlček mówi, że przejrzyste przetwarzanie wyników wyszukiwania we wszystkich odpowiednich bazach danych umożliwia szybki dostęp do danego znaku towarowego. Jego współpracownik Karol Klavec szczególnie chwali możliwość ustawienia wskazania poziomu prawdopodobieństwa identycznych wyników, w tym podwójnej identyczności. Narzędzie oferuje reaktywność i przystosowalność umożliwiającą dopasowanie do potrzeb danego urzędu. udziałem grup z poszczególnych urzędów krajowych i szkoleniowców z UHRW, co pozwoliło na zminimalizowanie czasu i kosztów podróży. Po drugie, na życzenie urzędów krajowych, pracownicy UHRW odwiedzają urzędy i przeprowadzają szczegółowe szkolenie oraz oferują stałe wsparcie ze strony zespołów wdrożeniowych Funduszu Współpracy. Wystarczyło jedno krótkie szkolenie, aby eksperci zapoznali się z narzędziem W przypadku niedawnego wdrożenia w Polsce cały dział ds. znaków towarowych uczestniczył w prezentacji narzędzia, po czym nastąpiła praktyczna sesja z użytkownikami, na której eksperci mogli wypróbować narzędzie i zadawać pytania. Następnie przeprowadzono sesję z prawnikami z UPRP, której celem było skonfigurowanie narzędzia i dostosowanie go do wymogów urzędu. Naczelnik wydziału znaków towarowych Elżbieta Błach uważa, że CESTO to zdecydowanie narzędzie stworzone przez i dla ekspertów: Od razu widać, że zostało od początku przygotowane przy dużym udziale ekspertów i starannie dostosowane do ich potrzeb. Niektóre inne narzędzia podobne do CESTO koncentrują się bardziej na logice informatycznej niż biznesowej. Warsztaty CESTO w Polsce udowodniły, że narzędzie jest intuicyjne dla każdego eksperta wystarczyło jedno krótkie szkolenie, aby eksperci zapoznali się z narzędziem. Błach wyjaśnia, że dla UPRP szczególnie przydatny jest zakres wyszukiwania w CESTO. Polscy eksperci szczególnie cenią sobie możliwość wyszukiwania w wykazach oznaczeń geograficznych i w bazie odmian roślin. Mieliśmy kilka sporów prawnych dotyczących znaków towarowych i odmian roślin, a dzięki CESTO jesteśmy teraz z góry ostrzegani o ewentualnych podobieństwach. Od wdrożenia CESTO w UPRP minęło niewiele czasu, a polscy eksperci już uważają to narzędzie za niezbędny element środowiska pracy. Niektóre urzędy wybrały stopniowe wdrażanie i wykorzystują CESTO tylko do niektórych źródeł danych, np. do wyszukiwania oznaczeń geograficznych, odmian roślin itp., podczas gdy inne urzędy stosują to narzędzie do kontroli jakości ex post. Narzędzie oferuje reaktywność i przystosowalność umożliwiającą dopasowanie do potrzeb danego urzędu. W każdym urzędzie przeprowadzono szkolenie z tego narzędzia. Po pierwsze zorganizowano wideokonferencje z 10

14 Z perspektywy użytkownika Niamh Hall Wspólnik, FRKelly Wsparcie dla zgłoszeń elektronicznych w Irlandii Wkład użytkownika w Fundusz Współpracy 11 Niamh Hall to znana osobistość w europejskim światku znaków towarowych. Jest nie tylko wspólniczką w firmie FRKelly, znanej kancelarii rzeczników patentowych w UE i Irlandii, ale także autorką publikacji i bloga na wszelkie tematy związane z własnością intelektualną. Irlandia leży pomiędzy Ameryką a Europą, zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym Zajmuje się nie tylko pracą zawodową, ale także pełni funkcję prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych. Mimo to znajduje jednak czas, aby wykonywać wszystkie obowiązki przedstawiciela użytkowników w Funduszu Współpracy. Jest w doskonałej pozycji, żeby wnieść do projektów Funduszu Współpracy unikalną perspektywę użytkownika. Pracuję w tej branży od 16 lat wyjaśnia. Zanim dołączyłam do FRKelly, pracowałam w kancelarii prawniczej, gdzie zajmowałam się prawem patentowym i handlowym. Szczególnie interesowało mnie prawo własności przemysłowej i chciałam się w nim specjalizować, dlatego przeszłam do obecnej firmy. Hall jest teraz wspólniczką w firmie FRKelly, która jest intensywnym użytkownikiem systemu WZT. Pracuje też w bardzo ekscytującym środowisku z obszaru własności intelektualnej. Nasza kancelaria tu w Irlandii ma bardzo dobrych klientów międzynarodowych, którzy zlecają nam koordynowanie swoich działań na całym świecie, a także wielu klientów ze Stanów Zjednoczonych, którzy rozpoczynają działalność w Europie, oraz rodzimych spółek europejskich, które rejestrują się w Europie i na całym świecie wyjaśnia. Irlandia leży pomiędzy Ameryką a Europą, zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym, a nasz system prawny ma wspólne korzenie z angielskim, dlatego jest zbliżony do innych systemów prawa zwyczajowego, takich jak obowiązujące w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Na początku Irlandzki Urząd Patentowy zwrócił się do Hall z prośbą o uczestnictwo w projektach Funduszu. Szukali

15 Z perspektywy użytkownika użytkownika z Irlandii, który mógłby dołączyć do grupy, i zwrócili się z tym do mnie. Jako prezes Irlandzkiego Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych jestem zarówno użytkownikiem, jak i przedstawicielem użytkowników. Początkowo szukali osoby w swojej własnej organizacji, ale nie ma wiele osób, które zgłaszałyby znaki towarowe w Irlandii; urząd musiał więc skorzystać z takiej firmy, jak nasza, albo irlandzkie zgłoszenia byłyby obsługiwane przez inny wydział spoza kraju wyjaśnia Hall. Jako jedna z członków założycieli społeczności użytkowników w Funduszu Hall obserwowała rozwój i zmiany w pracach grupy w ciągu ostatnich kilku lat. Byłam obecna od samego początku, kiedy zaproszono kilka osób do testów; ciekawie było obserwować, jak z czasem projekt ten zaczął żyć własnym życiem. Grupa ma dobry skład mamy specjalistów wewnętrznych i przedstawicieli mniejszych i większych firm. Grupa ma dobry skład mamy specjalistów wewnętrznych i przedstawicieli mniejszych i większych firm Hall uczestniczyła w testach najnowszego systemu zgłoszeń elektronicznych przygotowanego przez Fundusz Współpracy dla Irlandzkiego Urzędu Patentowego jeszcze przed jego uruchomieniem. Jako firma zrobiliśmy wiele na szczeblu krajowym z irlandzkim systemem zgłoszeń elektronicznych, testowaliśmy go przez ponad sześć miesięcy. Irlandzki urząd włożył wiele czasu, wysiłków i pracy w uruchomienie systemu zgłoszeń elektronicznych i uznaliśmy, że musimy wesprzeć tę inicjatywę. Urząd długo pracował nad systemem, i moim zdaniem jest on bardzo udany nie było problemów z jego wdrażaniem, przynosi wiele korzyści i działa bardzo dobrze. Im więcej czasu poświęca się na testowanie takich projektów przed uruchomieniem, tym lepiej. Hall podkreśla, że wprowadzenie zgłoszeń elektronicznych w Irlandzkim Urzędzie Patentowym przyniosło korzyści zarówno pracownikom urzędu, jak i użytkownikom. Stary, pracochłonny system wymagający ręcznego wpisywania danych został zastąpiony w pełni elektroniczną aplikacją. Jest to także dobre dla użytkowników, bo mogą składać dokumenty do północy, co oznacza większą elastyczność. Nie osiągnęlibyśmy tego jeszcze przez wiele lat, gdyby nie UHRW i Fundusz Współpracy mówi Hall, podkreślając, że kryzys gospodarczy i związane z tym cięcia budżetowe w wielu państwach członkowskich ograniczyły inwestycje w tego rodzaju technologie. Nie osiągnęlibyśmy tego jeszcze przez wiele lat, gdyby nie UHRW i Fundusz Współpracy Hall chwali także dwa flagowe narzędzia Funduszu, czyli TMview i TMclass. Regularnie odsyła klientów do TMview, żeby szybko wyszukali identyczne znaki, co pozwala na ich eliminację z listy potencjalnych nazw. Narzędzie TMclass jest bardzo przydatne, zwłaszcza że jego wyniki są automatycznie akceptowane przez UHRW i urzędy krajowe. Widać, że Hall uwielbia swoją rolę jako przedstawiciela użytkowników w Funduszu i ma mnóstwo pomysłów na jego dalszy rozwój z perspektywy użytkownika. Chce na przykład, aby komunikacja elektroniczna objęła całą sieć ETMDN, i spekuluje, że byłoby to bardzo wygodne dla użytkowników w przyszłości. Nie osiągnęlibyśmy tego jeszcze przez wiele lat, gdyby nie UHRW i Fundusz Współpracy A na szczeblu irlandzkim jak projekty Funduszu przyczyniły się do ochrony własności przemysłowej w skali całego kraju? Hall uważa, że system zgłoszeń elektronicznych w irlandzkim urzędzie może mieć szersze korzyści. Uzyskanie rejestracji w Irlandii powinno być teraz jeszcze szybsze i prostsze, dzięki czemu szybciej można zacząć ubiegać się o rejestrację międzynarodową, wykorzystując Irlandię jako punkt wyjścia przekonuje. Jeżeli system zgłoszeń elektronicznych sprawia, że proces jest szybszy i precyzyjniejszy, to jest to z pewnością korzystne dla irlandzkich użytkowników i własności przemysłowej jako takiej, uważa Hall. 12

16 Projekty na rzecz konwergencji Dwa nowe projekty konwergencji dotyczące wzorów W Alicante odbyły się posiedzenia grupy ds. pakietów roboczych W pierwszym tygodniu maja odbyły się pierwsze posiedzenia grupy ds. pakietów roboczych dotyczące dwóch nowych projektów na rzecz konwergencji odnoszących się do wzorów: CP6 Harmonizacja przedstawienia graficznego oraz CP7 Harmonizacja określeń produktów. Od chwili swojej premiery w styczniu oba projekty nabrały tempa z pomocą zespołów projektowych i członków grupy ds. pakietów roboczych z różnych urzędów własności przemysłowej. W posiedzeniu na temat CP6 uczestniczyli przedstawiciele 11 urzędów krajowych, WIPO (w charakterze obserwatorów) oraz UHRW. W posiedzeniu CP7 również uczestniczyli przedstawiciele 11 urzędów krajowych, WIPO (w charakterze obserwatora) oraz UHRW. Każdy z projektów ma różne cele, ale pierwsze spotkania grupy roboczej w obydwu przypadkach koncentrowały się na ocenie aktualnych warunków, wymianie wstępnych poglądów i poszukiwaniu rozwiązań. Dyskusje na temat CP6 opierały się na wynikach drugiego badania sondażowego na temat praktyk urzędów, w którym uczestniczyło 30 urzędów krajowych. Wyniki badania zostały w całości przedstawione i omówione na posiedzeniu, a ich podsumowanie ma być opublikowane na stronie Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów (www.tmdn.org). Złożony charakter zagadnień i różnorodność praktyk wymagały dogłębnej analizy ze strony uczestników spotkania. Zaproponowano wnioski dotyczące dwóch tematów: neutralnego tła oraz zrzeczenia się prawa wyłącznego, które zilustrowano licznymi przykładami z badania. Na posiedzeniu CP7 omówiono następujące tematy: procedurę utworzenia zharmonizowanej bazy danych określeń produktów, która została przyjęta przez wszystkich członków grupy; wytyczne dotyczące dopuszczalności określeń produktów: na spotkaniu odbyło się kilka dyskusji na temat przykładów wybranych do przeglądu. Sporządzono dokument określający wspólną praktykę na podstawie decyzji przyjętych w trakcie posiedzenia; przedstawiono model graficznego interfejsu użytkownika, pokazujący, jak w przyszłym roku może wyglądać nowe narzędzie wyszukiwania, oraz omówiono trzy możliwe podejścia do zasad Taksonomii. Podejścia te zostaną jeszcze przeanalizowane przez wybraniem ostatecznej opcji. Wnioski z obydwu spotkań zostały zamieszczone w protokole przekazanym członkom grupy w celu zgłaszania uwag. Po zatwierdzeniu członkowie grupy roboczej będą mogli przekazać swoje opinie. Aby kontynuować stałe postępy, grupa robocza ds. CP6 spotka się ponownie w czerwcu/lipcu, a grupa robocza ds. CP7 we wrześniu. 13

17 WIADOMOŚCI w skrócie Międzynarodowy szczyt na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej Najważniejsi przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego wzięli udział w pierwszym międzynarodowym szczycie na rzecz egzekwowania praw własności intelektualnej, który odbył się w dniach czerwca w Londynie. Decydenci, organy ścigania, spółki międzynarodowe i inne zainteresowane podmioty z Europy i ze świata dyskutowali na temat rosnącego znaczenia naruszeń prawa własności intelektualnej oraz wyzwań stojących przed organami ścigania i społeczeństwem. Głos zabrali m.in. Vince Cable, brytyjski sekretarz stanu ds. przedsiębiorczości, innowacji i umiejętności, Francis Gurry, dyrektor generalny WIPO, prezes UHRW António Campinos, Paul Polman, dyrektor generalny Unilever, oraz autor bestsellerowych powieści kryminalnych Val McDermid. Filmy z konferencji dostępne są na stronie oami.europa.eu/ohimportal/en/ international-ip-enforcement-summit. ASEAN-UHRW Spotkanie prezesów urzędów własności przemysłowej W dniach maja 2014 r. w UHRW odbyła się wizyta 23 przedstawicieli krajów ASEAN, którzy wzięli udział w posiedzeniu wysokiego szczebla ASEAN UHRW zorganizowanym w kontekście projektu ECAP III finansowanego przez UE. Pierwszy dzień spotkania miał miejsce w siedzibie hiszpańskiego urzędu patentowego OEPM w Madrycie i przewodniczyła mu dyrektor generalna tego urzędu Patricia García-Escudero, a drugi dzień odbył się w UHRW w Alicante. Prezesi urzędów własności przemysłowej z dziesięciu krajów ASEAN: Brunei Darussalam, Kambodży, Indonezji, Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Malezji, Republiki Związku Mjanmy, Filipin, Singapuru, Tajlandii i Wietnamu oraz przedstawiciele Sekretariat ASEAN i Komisji Europejskiej spotkali się z prezesem UHRW i przyjęli wspólne podsumowanie spotkania. W dokumencie tym podkreślono gotowość wszystkich urzędów własności przemysłowej z krajów ASEAN do współpracy z UHRW w celu stworzenia lepszego środowiska własności przemysłowej w regionie ASEAN. W ramach projektu ECAP III urzędy uczestniczące z krajów ASEAN kontynuują współpracę z UHRW na rzecz opracowania wybranych wspólnych narzędzi zarządczych i informacyjnych, które wejdą w skład portalu własności przemysłowej ASEAN (takich jak ASEAN TMview i ASEAN TMclass), oraz badania innych narzędzi (takich jak ASEAN DesignView). Narzędzia te są oparte na istniejących narzędziach UHRW, takich jak bezpłatne narzędzie do przeszukiwania bazy znaków towarowych, TMview, bezpłatne narzędzie internetowe do klasyfikacji znaków towarowych, TMclass oraz bezpłatne narzędzie do wyszukiwania wzorów DesignView. Współpraca została podjęta w ramach planu działania krajów ASEAN w obszarze prawa własności intelektualnej na lata

18 WIADOMOŚCI w skrócie Prezes Campinos podpisał decyzję w sprawie wytycznych dla UHRW Prezes UHRW podpisał decyzję wdrażającą nowe wytyczne dla urzędu, która została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd UHRW w maju tego roku. Pierwsza część nowych wytycznych weszła w życie w lutym 2014 r. Do dnia 31 lipca 2014 r. obowiązywać będzie aktualny Podręcznik praktyk urzędu oraz pierwsza część nowych wytycznych. Od dnia 1 sierpnia obie części wytycznych będą stanowić nową praktykę urzędu. W lipcu nowe wytyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej UHRW w części dotyczącej aktualnych praktyk. Na razie decyzja i wytyczne są dostępne w formacie pdf pod adresem https:// oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/ document_library/contentpdfs/law_and_practice/ decisions_president/ex14-01_en.pdf. Wytyczne zostały gruntownie zaktualizowane z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Rady Odwoławczej UHRW oraz wyników programów na rzecz konwergencji. Zmienione wytyczne są bardziej spójne i przejrzyste dla użytkowników oraz dostosowane do celów planu strategicznego UHRW. Są dostępne dla wszystkich użytkowników na razie w 5 językach UHRW, a wkrótce we wszystkich językach urzędowych UE. Prezesi UHRW i OMPIC spotkali się w Maroku Dyrektor generalny marokańskiego urzędu własności intelektualnej Adil El Maliki oraz prezes UHRW António Campinos spotkali się w Casablance w celu omówienia bieżącej współpracy między obydwoma urzędami. W ramach szeroko zakrojonych rozmów prezesi obu urzędów omawiali różne zagadnienia, w tym współpracę, włączenie marokańskiego urzędu do systemu DesignView bezpłatnego internetowego narzędzia UHRW do wyszukiwania wzorów oraz uczestnictwo obu urzędów w projekcie arabskiej wersji klasyfikacji nicejskiej. Marokański urząd włączył już swoje dane o znakach towarowych do prowadzonej przez UHRW wyszukiwarki TMview, która w swojej bazie danych zawiera ponad 23 miliony znaków towarowych. 15

19 WIADOMOŚCI w skrócie Pierwsza konferencja na temat mediacji we własności intelektualnej W dniach maja UHRW zorganizował pierwszą konferencję na temat mediacji we własności intelektualnej. W wydarzeniu uczestniczyli delegaci i prelegenci z całego świata, którzy przybyli do Alicante, aby omówić różnorodne tematy związane z mediacją w praktyce oraz przepisami prawnymi. 3. seminarium regionalne w INPI Po seminariach w Hadze i w Pradze Akademia UHRW zorganizowała kolejne seminarium regionalne w siedzibie INPI w Courbevoie we Francji w dniach 4-6 czerwca. Seminaria regionalne oferują możliwość wymiany wiedzy między pracownikami urzędów krajowych w UE a przedstawicielami organizacji użytkowników. Stanowią połączenie sesji roboczych i prezentacji określonych tematów. Zamiast szkolenia akademickiego oferują praktyczną naukę na konkretnych przykładach oraz wymianę wiedzy między uczestnikami. Kolejne seminarium regionalne odbędzie się we współpracy z niemieckim urzędem patentowym w dniach listopada w Monachium. Konferencja ECTA w Alicante Europejskie Stowarzyszenie ds. Znaków Towarowych (ECTA) zorganizowało swoją 33. doroczną konferencję w Alicante, rodzinnym mieście UHRW, w dniach czerwca. Stowarzyszenie ECTA powstało w 1980 r. jako kontynuacja pierwszych prac dawnej EWG na rzecz zharmonizowania przepisów i praktyki w zakresie znaków towarowych na szczeblu Wspólnoty oraz stworzenia wspólnego narzędzia, czyli wspólnotowego znaku towarowego. Ostatnia konferencja ECTA w Alicante miała miejsce 20 lat temu, a tegoroczne spotkanie zeszło się w czasie z 20. rocznicą rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: 16

20 Z wizytą w europejskich urzędach własności przemysłowej Międzynarodowa konferencja własności intelektualnej w Pradze REPUBLIKA CZESKA Czeski Urząd Własności Przemysłowej we współpracy z WIPO, EPO i UHRW przygotowuje międzynarodową konferencję na temat Ochrony własności przemysłowej w Europie. Konferencja, na której wystąpią liczni przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, odbędzie się 9 września 2014 r. w Pradze, a swoje uczestnictwo można zgłosić na stronie internetowej: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Form TM3 Projekt Application ustawy to register w sprawie a trade mark własności intelektualnej uzyskał sankcję królewską dnia 14 maja 2014 r. i tym samym stał się ustawą w sprawie własności intelektualnej z 2014 r. Fee 200 [Includes one class of goods or services] 50 [for each additional class] Ustawa ta zmodernizowała prawo własności intelektualnej, aby umożliwić brytyjskim przedsiębiorcom Use this form lepszą ochronę praw w kraju i za granicą. Do not use this form save 30 NOTE: The details indicated with are displayed on the IPO website shortly after receipt. If the application is accepted, details are published Celem on the internet nowych in the Trade Marks przepisów Journal which fully jest searchable wspieranie by the public. przedsiębiorstw w napędzaniu wzrostu gospodarczego, zachęcanie do innowacji oraz poszerzanie zakresu sektorów gospodarczych w Wielkiej Brytanii. Ustawa 1. Full name wdraża także reformy dotyczące wzorów, będące wynikiem przeglądu własności intelektualnej i wzrostu przygotowanego w 2011 r. przez prof. Hargreavesa. Przepisy ustawy zaczną obowiązywać od 1 Owner type października 2014 r. Wielka Brytania ustawa w sprawie własności intelektualnej z 2014 r. Address address Rumunia przystąpiła do zharmonizowanej bazy danych RUMUNIA Company registration number Państwowy Urząd ds. Wynalazków i Znaków Towarowych z Rumunii (OSIM) dołączył do wspólnej zharmonizowanej bazy danych towarów i usług na potrzeby klasyfikacji znaków towarowych. Country of incorporation Tłumaczenia zharmonizowanej bazy danych na rumuński są teraz dostępne dla użytkowników za 2. Representative name pośrednictwem aplikacji TMclass. Udana harmonizacja to wynik wspólnych wysiłków i współpracy w ramach Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów. Address Włączenie OSIM do projektu harmonizacji towarów i usług oznacza kolejny krok w kierunku zwiększenia przewidywalności, co jest korzystne dla użytkowników. NOTE: We will communicate with the representative, if this section has been completed. 17 Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas

Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas PL Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Konwergencja

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA, BY ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPRP

JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA, BY ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPRP Numer 1/23/2015 ISSN 2081-5964 JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA, BY ODNIEŚĆ SUKCES W BIZNESIE VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UPRP SILNA OCHRONA IP WSPIERA INNOWACYJNOŚĆ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NOWE WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo