MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 1

2 PRZETRWANIE WYBRANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 1 Środki z budżetu Unii Europejskiej skąd i na co? Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech podstawowych źródeł: z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw tradycyjne zasoby własne Unii), z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT) ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii Jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej Źródło Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds Budżetu 2 Programy operacyjne W jaki sposób zorganizowany jest system wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce? Rodzaje funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności - FS Polityka spójności na lata ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej Realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS) Aby było możliwe wykorzystanie środków z EFRR, EFS oraz FS, przygotowane zostały programy, które opisują kto i na co może otrzymać dotację Programy Operacyjne (PO) tworzone są na podstawie SWW (Strategicznych Wytycznych Wspólnoty) i NSRO (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) Obecnie wszystkie cele zawarte w NSS (Narodowej Strategii Spójności) będą realizowane przez określone programy finansujące, a są to: Program Infrastruktura i Środowisko współfinansowany z EFRR i FS Program Innowacyjna Gospodarka współfinansowany z EFRR Program Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS 16 Programów Regionalnych finansowane z EFRR 2

3 Program Rozwój Polski Wschodniej finansowany z EFRR Program Pomoc Techniczna finansowany z EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej finansowany z EFRR Opis/charakterystyka programów w perspektywie finansowej Nazwa Programu Operacyjnego Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro] Infrastruktura i Środowisko 37,6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 17,2 Regionalne Programy Operacyjne 16,5 Kapitał Ludzki 11,5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 9,7 Europejska Współpraca Terytorialna 8,5 Rozwój Polski Wschodniej 2,3 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 0,9 Pomoc Techniczna 0,6 3 Organizacja Funduszy Europejskich Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy: koordynacja zarządzanie wdrażanie Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące na etapie koordynacji i monitoringu; Instytucje Zarządzające na etapie zarządzania oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające na etapie wdrażania Dodatkowo, w ostatnim etapie uczestniczą także Instytucje Certyfikujące i Instytucja Audytowa 4 Dotacje unijne W ramach działania 62 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji w wysokości do zł O wsparcie wnioskować mogą osoby, które mają zamiar uruchomić własną firmę i nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku Dodatkowo przyznawane jest także wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6-12 miesięcy od uruchomienia firmy Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej nie musi ubiegać się o dofinansowanie projektu i przechodzić całej skomplikowanej procedury 3

4 aplikacyjnej Wystarczy, że weźmie udział w szkoleniu i napisze biznesplan, który zostanie pozytywnie oceniony Informacji o dostępności środków w ramach tego działania należy poszukiwać we właściwych terytorialnie urzędach pracy Kolejną możliwością jest działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wnioskować o dofinansowanie mogą min osoby fizyczne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą Pomoc ta wypłacana jest na zasadzie refundacji do 50 proc kosztów kwalifikowalnych i uzależniona jest od liczby nowych miejsc pracy Maksymalnie może to być: 100 tys zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy, 200 tys zł - jeśli miałoby zostać utworzonych więcej niż 2 i mniej niż 5 nowych miejsc pracy, 300 tys zł - jeśli utworzonych będzie co najmniej 5 nowych miejsc pracy 5 WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE NALEŻY UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOTACJĘ: 1 Kiedy zarejestrować firmę, przed czy po uzyskaniu dotacji? Nie należy rejestrować firmy zanim nie zorientowawszy się z jakich programów można skorzystać Wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej Jeśli formalnie założy się własną firmę i dopiero potem będzie się poszukiwać dotacji, może się okazać, że okazja do pozyskania dodatkowych pieniędzy została utracona 2 Czy istnieją szanse na dotacje? Tak, w większości wypadków jest szansa Ale to czy jednak otrzyma się wsparcie ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego weźmie się udział, pomysłowości oraz dobrze przygotowanego biznes planu danego przedsięwzięcia Dotacje nie należą się każdemu trzeba się o nie postarać Unia Europejska nie tylko udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki Złamanie którejś z zasad otrzymania wsparcia unijnego zawartego w umowie o dofinansowanie powoduje zwrot otrzymanej dotacji 3 Zakładam firmę XYZ Czy na taką działalność dostanę dotacje? Przepisy unijne mówią tylko o branżach, na które wsparcie unijne nie mogą zostać udzielone A więc wszystko co nie zabronione jest zatem dozwolone Wsparcie nie może być jednak udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej: - związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, - w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz Urz WE L 205/1 z ), - w sektorze rybołówstwa, - w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej, - w sektorze budownictwa okrętowego, - w zakresie produkcji lub obrotu bronią Poszczególne programy, w ramach których można pozyskać dotację na założenie własnej firmy mogą mieć nieco inne rodzaje działalności, na które nie jest przyznawana dotacja Te wymienione powyżej to najczęstsze z nich 4

5 4 Jakie programy unijne są dostępne dla nowych firm? Na lata w ramach dotacji unijnych przewidziano cztery programy, które będą kontynuowały ideę promocji przedsiębiorczości Programami tymi będą: - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 31 Inicjowanie działalności innowacyjnej (o dotacje starają się już działające podmioty, które później inwestują w nowe innowacyjne projekty na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze VC ) - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 81 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (stało się ogromnie popularne za sprawą bardzo atrakcyjnych warunków dofinansowania, w nowych naborach ma zostać zmienionych wiele założeń, które w niektórych przypadkach mogą uczynić program nieco mniej atrakcyjnym), - Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 62 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Media opisują to działanie jako prosty sposób na zdobycie 40 tys zł, jednak nie w każdym przypadku - Regionalne Programy Operacyjne działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki, - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś priorytetowa 3 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (w przypadku 312 trudne warunki do spełnienia i bardzo długi okres oceny wniosków, wnioski z maja 2009 są do tej pory oceniane i z pewnością potrwa to jeszcze kilka miesięcy Planowane są zmiany, które uczynią program znacznie bardziej atrakcyjnym, z pewnością w następnych naborach można też będzie liczyć na szybszą ocenę wniosków), 5 Z jakiego programu mogę skorzystać? To, z jakiego programu się skorzysta będzie zależeć zarówno od konkretnej osoby beneficjenta (jego obecnej sytuacji wieku, statusu itp), jak i miejsca realizacji inwestycji Wybranie odpowiedniego programu dla siebie nie jest proste, dlatego można zwrócić się z prośba do specjalisty o przygotowanie analizy, dzięki której będzie wiadomo z jakich dotacji i innych form pomocy skorzystać, a także jakie rozwiązanie jest najlepsze w danym przypadku W ramach przygotowanego raportu otrzymuje się porcję solidnej wiedzy dotyczącej tego jak i skąd można otrzymać pieniądze lub inna pomoc dla przyszłej działalności, a także dane teleadresowe instytucji, z których można pozyskać odpowiednie środki 6 Czy należy mieć wkład własny? Bardzo często jest on wymagany, choć są dotacje gdzie nie jest on konieczny W obecnych programach unijnych wysokość wkładu własnego uzależniona będzie od programu, w ramach którego będzie się brało udział Dobrą wiadomością jest to, że w momencie ubiegania się o dotacje posiadanie własnych środków nie będzie gruntowanie weryfikowane, dlatego będzie je można zdobyć już po otrzymaniu pozytywnej decyzji, np z pożyczki 7 Kiedy startują programy unijne? W zasadzie wszystkie nowe programy unijne już wystartowały, 2009 rok można uznać za swoiste apogeum W 2010 roku powoli skończą się środki w niektórych programach regionalnych przeznaczonych dla firm (także tych nowo powstałych), więc warto się spieszyć 8 Co zrobić, aby ubiegać się o dotacje? W pierwszej kolejności należy znaleźć tę dotację lub inny rodzaj pomocy, które są w danym przypadku najbardziej atrakcyjne Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwią- 5

6 zań i wybranie tego najatrakcyjniejszego dla siebie jest tak istotne Poszukiwania można prowadzić samodzielnie począwszy od artykułów w serwisach internetowych, a przede wszystkim w dokumentacjach poszczególnych programów unijnych Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac nad biznes planem, który jest podstawowym dokumentem podlegającym ocenie komisji i decydującym o tym czy dotacja zostanie przyznana, czy też nie Należy pamiętać, że dobrze sporządzony biznesplan dla tzw start-upu powinien obejmować wiele aspektów związanych z przygotowaniami do powstania firmy, jej założycielem, a także analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju przedsiębiorstwa Biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany zgodnie ze swoim profilem Inaczej piszę się biznesplan pod kredyt w banku, inaczej pod dotacje unijne, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora, który oczekuje zazwyczaj szybkich zysków i zwrotu inwestycji z przedsięwzięcia 9 Jak wyglądają poszczególne etapy pozyskiwani dotacji? Cały proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z poniższych etapów (uzależnione jest to jednak od konkretnego działania/programu): 1 Wyboru odpowiedniego programu, 2 Przygotowanie dokumentacji, 3 Złożenie projektu, 4 Podpisywanie umowy, 5 Realizacja projektu, 6 Rozliczenie projektu To wszystko może trwać zarówno miesiąc, jak i w bardziej ekstremalnych przypadkach nawet pół roku i dłużej Warto być na to gotowym i przewidzieć plan awaryjny, na wypadek gdyby Twoja działalność wystartowała w późniejszym czasie niż było to pierwotnie zaplanowane 10 Czy oprócz dotacji unijnych dostępne są jeszcze jakieś inne źródła dofinansowania? Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można jeszcze pozyskać również ze środków Funduszu Pracy w ramach dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy do ,6 zł (dotacja ta jest wyższa od początku 2009 roku) Także osoby niepełnosprawne mogą starać się o pozyskanie specjalnie dla nich przeznaczonej dotacji w wysokości do zł Jest jeszcze sporo innych, okazjonalnych projektów (w tym także wiele ogólnopolskich konkursów), w ramach których przyznawane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla startujących firm Jeśli prowadzi się lub zamierza rozpocząć swoją działalność w e-biznesie, w ramach działania 81 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka istnieje wyjątkową okazja by sprawić, aby firma stała się jeszcze bardziej konkurencyjna i objęła swoim zasięgiem całą Polskę, a także świat O dotacje mogą starać się mikro i małe przedsiębiorstwa (czyli w uproszczeniu dla przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób), które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok Za pieniądze unijne będzie można kupić sprzęt elektroniczny, komputery, oprogramowanie i licencje, które będą niezbędne do realizacji projektu Ponadto będzie można zakupić usługi (np doradcze, techniczne, informatyczne, itp) niezbędne do świadczenia bądź aktualizacji obecnych usług, uruchomienia nowych lub wytworzenia produktów cyfrowych Możliwe będzie również sfinansowanie szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej, bądź wprowadzeniem produktu cyfrowego Warto dodać, że Działanie 81 jako jedno z nielicznych przewiduje także dofinansowanie bieżącej działalności firmy Możliwe będzie zatem pokrycie ZUS-u, wynagrodzenia pracowników, czynszu i innych bieżących opłat To na pewno pozwoli pokryć koszty związane z wdrożeniem różnego typu projektów informatycznych 6

7 W ramach Działania 81 można dostać dofinansowanie tylko na jeden projekt, jednakże dofinansowanie może być udzielane przez okres nawet do 2 lat Zgodnie z wytycznymi do opisanego działania nie uzyskają dofinansowania projekty przewidujące zwykłe świadczenie usług hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych Projekty tego typu muszą wiązać się z pełną automatyzacją świadczenia usług Kwota wsparcia kształtuje się na poziomie od 20 tyś zł do 1 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych może wynosić do 85% Warto pamiętać, że dotacje unijne działają na zasadzie refundacji Inwestycja musi zostać zrealizowana z własnych środków finansowych (ew kredytów) zaś po jej rozliczeniu będzie można się ubiegać o częściowy zwrot kosztów Przykład: Jeśli firma chce stworzyć nową aplikację internetową, której łączny koszt stworzenia ocenia się na zł (w tym zatrudnienie pracowników, koszty wynajmu biura itp), to na początku należy wyłożyć te pieniądze z własnych środków, dopiero po zakończeniu inwestycji lub poszczególnych jej etapów otrzyma się zwrot 85% tego co zostało wydane, czyli w tym wypadku równo 200 tyś zł Kto ma szanse na uzyskanie dotacji? Sama nazwa działania Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej sugeruje, że największe szanse wsparcia otrzymają liczne sklepy internetowe zajmujące się sprzedażą za pośrednictwem stron internetowych Jednakże sama strona internetowa i realizacja zleceń przyjmowanych drogą elektroniczną nie wystarczą by być innowacyjnym Posiadanie własnej strony internetowej jest obecnie standardem a nawet tylko pewnym minimum Nie wszystkie firmy mają zatem szanse na uzyskanie dotacji w ramach Działania 81 Dotacji nie uzyskają firmy zajmujące się jedynie tradycyjnym handlem oraz usługami za pośrednictwem Internetu Tak więc np sklepy internetowe, internetowe serwisy fotograficzne, e-kwiaciarnie, firmy świadczące usługi hostingowe, serwerownie, biura architektoniczne, rachunkowości i porad prawnych nie mogą otrzymać dofinansowania na samo stworzenie strony internetowej czy na rozszerzenie działalności, jeżeli inwestycji nie będzie towarzyszyła pełna automatyzacja związana z świadczeniem danych e-usług Skoro samo składanie zleceń em nie wystarczy jakie projekty otrzymają wsparcie z unijnych środków? Aby otrzymać dotacje należy wprowadzić system, który nie tylko będzie przyjmował zlecenia ale sam będzie je realizował Projekt musi zatem zakładać wprowadzenie co najmniej jednej e-usługi, która dzięki odpowiedniej technologii będzie w pełni zautomatyzowana Rola pracowników w tym przypadku ograniczy się jedynie do kontroli i rozwoju aplikacji Jakie projekty mają zatem szanse na uzyskanie dofinansowania? Dotacje na e-usługi obejmować będą zatem tylko takie przedsięwzięcia, zakładające wprowadzenie nowych usług, które nie były by możliwe do świadczenia w podobny sposób bez możliwości Internetu (bardzo ważne jest też to, że w ramach tej dotacji nie będzie można dofinansować już istniejących lub realizowanych projektów, projekt musi być rozpoczęty najwcześniej po złożeniu wniosku o dotację) Jeżeli świadczysz usługi za pośrednictwem Internetu nie dłużej niż rok lub planujesz otwarcie takiej działalności i zamierzasz wprowadzić innowacyjne, zautomatyzowane usługi świadczone przy wykorzystaniu Internetu warto już dziś podjąć działania w tym kierunku Działanie 62 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada pomoc doradczą i finansową dla wszystkich osób, które chcą założyć działalność gospodarczą Maksymalna wysokość dotacji to prawie zł Procedura przyznawania dotacji jest bardzo prosta 7

8 1 Obserwacja monitorujemy działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy poszukując listy instytucji, do których można się zgłaszać po wsparcie; monitorujemy strony instytucji aby zobaczyć kiedy zaczyna się nabór ankiet zgłoszeniowych 2 Działanie Zgłaszamy się do Instytucji z formularzem rekrutacyjnym; 3 Nauka Po zakwalifikowaniu się do programu przechodzimy cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 4 Rywalizacja Instytucje zwykle szkolą więcej osób niż wynosi liczba dotacji pieniężnych Aby wygrać musimy złożyć NAJLEPSZY biznes plan Warto zlecić to zadanie specjaliście, który napisze go szybko, sprawnie i zgodnie z wszelkimi wytycznymi 5 Zakupy po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji podpisujemy z instytucją umowę dostajemy na konto pieniądze i możemy je wydać na to, co jest nam niezbędne do rozpoczęcia działalności Najczęściej na tym etapie mamy już proces rejestracji naszej działalności za sobą 6 Rozliczenie wszelkie zakupy za unijne pieniądze muszą być potwierdzone stosownym dokumentem udostępnianym na żądanie Instytucji Przejście tych kroków skutkuje otrzymaniem dodatkowego wsparcia finansowego dającego szansę na wyposażenie i utrzymanie firmy na rynku Jako forma dodatkowego wsparcia niektóre instytucje mogą wyposażać swoich podopiecznych w comiesięczny dodatek, tzw wsparcie pomostowe, które pozwala finansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa Rozpoczęcie więc naboru do działania 62 PO KL pozwoli wielu osobom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wyposażonej w niezbędne do pracy maszyny i urządzenia Załączniki Pisanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej nie jest łatwe Ogromna ilość dokumentów, które koniecznie trzeba złożyć nie ułatwia zadania Aby mieć szansę na realizację własnego pomysłu trzeba złożyć w odpowiedniej instytucji dokumentacje projektową W jego skład wchodzą: - wniosek - biznes plan i studium wykonalności - załączniki Właściwie każdy program ma swoją listę załączników Są one zawsze wyszczególnione zarówno we wniosku, jak i w dokumentacji konkursowej Uważne czytanie wniosku jest więc podstawą sukcesu Należy przy tym pamiętać, że brak wymaganych załączników jest dużym błędem i może doprowadzić do odrzucenia naszego wniosku już na pierwszym etapie oceny, czyli w trakcie oceny formalnej Najczęściej wymaganymi załącznikami są: - Studium wykonalności, czyli krytyczna analiza możliwości realizacji inwestycji Studium wykonalności projektu ma na celu przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy dany projekt ma odpowiednie podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów - Oświadczenie beneficjenta o jego możliwości zrealizowania projektu- oświadczenie to jest bardzo ważne ze względu na to, że większość inwestycji trzeba zrealizować za własne pieniądze, natomiast dofinansowanie polega na zwrocie części poniesionych kosztów - Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta), czyli zestawienie źródeł finansowania firmy Zawierają dane za ostatni rok, a więc wynik finansowy przedsiębiorstwa informujący o tym, czy firma przynosi zyski czy też nie i czy przynosi straty 8

9 - -Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej Wypis z KRS dotyczy osób prawnych, a więc np Fundacji, Spółek akcyjnych itp, natomiast EDG dotyczy każdego przedsiębiorcy Dokumenty te potwierdzają kiedy została założona działalność gospodarcza i jakie działania są w jej ramach podejmowane - Oświadczenie Beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT jeżeli mamy możliwość odzyskania podatku VAT wszystkie kwoty, które będziemy wpisywać w trakcie pisania projektu będą kwotami netto, jeżeli natomiast nie możemy tego podatku odzyskać, wtedy wpisujemy kwoty brutto i możemy mieć zrefundowaną część tego podatku - Kopie umowy/ umów z ewentualnymi partnerami, podwykonawcami i osobami, z którymi zawieramy jakiekolwiek porozumienia Koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby umowa zawierała obowiązki każdej ze stron, a także warunki ich wykonania W ten sposób zabezpieczamy zarówno realizację projektu, ponieważ nie będziemy musieli martwić się o znalezienie innego podwykonawcy, jak i siebie - Wyciąg z dokumentacji technicznej ( projekt oraz opis techniczny) dotyczą wszelkich technicznych parametrów planowanej inwestycji - Jeżeli projekt ma obejmować na przykład budowę budynku należy przedstawić kopie dokumentów związanych z prawem budowlanym: pozwolenia na budowę, projekt samego budynku itp Liczba załączników zależy od konkretnego programu i działania w ramach którego piszemy projekt Należy zawsze uważnie i odpowiednio wcześniej kompletować załączniki, żeby nie było opóźnień i aby nasz projekt nie został odrzucony ze względu na brak któregokolwiek nich 6 Pieniądze dla młodego przedsiębiorcy Prowadzenie własnej firmy wymaga nakładów finansowych, zwłaszcza na początku działalności Wielkość nakładów uzależniona jest przede wszystkim od jej rodzaju Mniejsze nakłady będą potrzebne w przypadku uruchamiania firmy usługowej, wyższe zaś w przypadku firmy produkcyjnej Często zdarza się, że samodzielne zgromadzenie środków wystarczających na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest barierą nie do pokonania Dlatego tak ważne są zewnętrzne źródła finansowania, dostępne dla młodych przedsiębiorców Rzadko o taką pomoc przedsiębiorcy, na etapie zakładania firmy, zwracają się do banków Kredyty oferowane przez banki mogą być atrakcyjne jedynie dla przedsiębiorców, których firmy już przynoszą zyski A i banki wolą udzielać kredytów przedsiębiorcom, którzy wykażą, na podstawie swoich sprawozdań finansowych, że ryzyko niespłacenia kredytu jest minimalne Skąd więc młodzi przedsiębiorcy mogą wziąć środki na rozpoczęcie działalności? W ostatnich latach osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mogą korzystać z różnego rodzaju pożyczek i dotacji, finansowanych ze środków budżetowych, środków Unii Europejskiej i innych Lokalne fundusze pożyczkowe (fundusze rozwoju przedsiębiorczości) to jednostki nie nastawione na zysk, wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy poprzez kreowanie i wsparcie nowych podmiotów gospodarczych W Polsce działa ponad 70 funduszy pożyczkowych i mikropożyczkowych, w tym aż 71 o charakterze lokalnym lub regionalnym Najwięcej zlokalizowanych jest na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (9), śląskiego (9) i łódzkiego (7), a najmniej - opolskiego, lubelskiego i lubuskiego (po dwa) 9

10 Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest udzielanie pożyczek Oferta funduszy, z racji działania każdego z nich na nieco innych zasadach i świadczenia różnych usług na różnych warunkach, jest trudna do usystematyzowania O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne, które spełniają następujące kryteria: rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub sąsiednich województw, należą od jednej z wymienionych grup: bezrobotni, zagrożeni grupowymi zwolnieniami z pracy, osoby, które otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacały ją bez opóźnień, bezrobotni do 25 roku życia lub bezrobotni absolwenci uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia, przedstawią wniosek o pożyczkę wg obowiązującego w FRP wzoru Powyższe kryteria mogą ulec zmianie w zależności od zmian regulaminu korzystania z FRP Pożyczka udzielana przez FRP nie może przekraczać USD, przeliczanych według średniego kursu NBP z dnia zatwierdzenia pożyczki Pożyczki udzielane są maksymalnie na 36 miesięcy, z 3-miesięcznym okresem karencji w spłacie Oprocentowanie pożyczki waha się w granicach 4-7 proc Pożyczki ze środków FRP nie pokryją całości kosztów podejmowanego przedsięwzięcia Również przy ubieganiu się o pożyczkę z FRP, podobnie jak w przypadku innych pożyczek, należy wnieść swój wkład W przypadku FRP wynosi on co najmniej 20 proc wartości całego przedsięwzięcia Istnieje jednak możliwość, że komisja decydująca o udzieleniu pożyczki obniży poziom wkładu minimalnego Podlega on negocjacji Agencje rozwoju regionalnego czy rozwoju przedsiębiorczości, prowadzące fundusze pożyczkowe, bardzo często prowadzą także fundusze poręczeniowe Poręczenie często otwiera drogę do otrzymania kredytu w banku, na ogół trudno dostępnego dla małych firm rozpoczynających działalność Listy funduszy pożyczkowych zamieszczono na stronach internetowych: oraz wwwpsfporgpl/funduszewpolsce/funduszewpolscehtml Kolejną ofertą są pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczki są udzielane ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy Mogą ubiegać się o nie młodzi bezrobotni (do 25 roku życia, absolwenci uczelni wyższych do 27 roku życia), chcący założyć firmę, jak również pracodawcy, zainteresowani utworzeniem nowych miejsc pracy Wysokość udzielonej pożyczki nie może być mniejsza niż 5 tys zł i nie większa niż 40 tys zł Może zostać udzielona na okres 36 miesięcy, z możliwością karencji do 6 miesięcy Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP Osoba ubiegająca się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego musi przedstawić następujące dokumenty: opis przedsięwzięcia (biznesplan), informacje o miejscu prowadzenia działalności, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, 10

11 odpisy dyplomu (dot osób do 27 roku życia), informację o stosunku do służby wojskowej, informację o stanie cywilnym, propozycję zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki W sytuacji, gdy o pożyczkę ubiega się grupa młodych bezrobotnych wspólnie zakładających firmę, biznesplan przygotowują razem, natomiast pozostałe informacje przedstawiają indywidualnie Fundusz Mikro, utworzony w 1994 r przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości PAEF, ma na celu wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce Jest on instytucją non profit i udziela pożyczek początkującym przedsiębiorcom oraz właścicielom małych firm Oddziały Funduszu znajdują się w 32 miastach Polski, w tym w Zamościu przy ul Piłsudskiego 65 B Osoby ubiegające się po raz pierwszy o pożyczkę z Funduszu nie mogą liczyć na kwotę wyższą niż 7 tys zł Z chwilą spłaty tej pożyczki istnieje możliwość zaciągnięcia kolejnej W celu otrzymania pożyczki nie wymaga się opracowania biznesplanu, jak i zabezpieczenia majątkowego Zaciągniętą pożyczkę poręcza trzech żyrantów W funduszu Mikro pożyczkobiorca może sam ustalić wysokość opłaty za korzystanie z kapitału Pobierana jest opłata administracyjna - 2 proc, potrącane z kwoty pożyczki Mikroprzedsiębiorca otrzymaną pożyczkę może przeznaczyć wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, min na zakup maszyn i urządzeń, surowców, remont lokalu itp Pożyczki typu micro venture capital (inwestycja pożyczkowa) może otrzymać każda mała firma, której właściciel ma dobry pomysł na rozwój, jest stałym klientem Funduszu i terminowo wywiązuje się z zobowiązań I w tym przypadku klient decyduje sam o koszcie pożyczki Czas spłaty uzależniony jest od wielkości pożyczki, zaś okres spłaty - od możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa Spłata pożyczki następuje po okresie karencji i jest dokonywana w równych ratach, zawierających kapitał i część zadeklarowanej opłaty Dokonywana przez pożyczkobiorcę opłata za użytkowanie kapitału traktowana jest jako forma dzielenia się przez niego zyskiem z inwestorem W sytuacji, gdy inwestycja zakończy się niepowodzeniem Fundusz zwraca wniesioną przez przedsiębiorcę opłatę z tytułu korzystania z kapitału Zaistniałą sytuację traktuje jak konsekwencje ponoszonego ryzyka Dotacje to rodzaj bezzwrotnej pomocy - udzielanej z budżetu państwa, funduszy europejskich i międzynarodowych - małym i średnim przedsiębiorstwom Główne źródła dotacji to programy krajowe (np Pierwszy Biznes), programy zagraniczne oraz Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej Głównym celem programu Pierwszy Biznes, uruchomionego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w lipcu 2005 r, jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz dla absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy myślą o założeniu własnej firmy Program Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes składa się z trzech głównych elementów: szkoleń teoretycznych, doradztwa praktycznego, dotacji i pożyczek na założenie własnego biznesu Po odbyciu szkoleń, młody bezrobotny będzie mógł skorzystać: z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych przez urzędy pracy z Funduszu Pracy (maksymalna kwota to ,25 zł), z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Praca dla młodych (od 5 do 40 tys zł), 11

12 z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych w ramach projektów realizujących działania 12 Perspektywy dla młodzieży oraz działania 16 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7 W poniższej tabeli prezentowane są działania, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie Instrumenty wsparcia są uszeregowane wg przynależności do określonego programu operacyjnego i numeru działania LpNazwa programu i numer WSPARCIE DLA: działania Przedsiębiorców IOB Innych podmiotów mikro i małych średnich dużych 1 PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 2 PO IG 31 Inicjowanie działalności innowacyjnej parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory i inne 3 PO IG 33 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP firmy i instytucje non-profit 4 PO IG 42 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 5 PO IG 44 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 6 PO IG 51 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Organizacje przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, firmy i instytucje non-profit 7 PO IG 52 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczą Ośrodki innowacyjne, firmy i instytucje non-profit 12

13 cych usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 8 POIG 53 Wspieranie ośrodków innowacyjności 9 PO IG 541 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 10 PO IG 542 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej Ośrodki innowacyjne Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, firmy i instytucje non-profit 11 PO IG 61 Paszport do eksportu PO IG 81 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG 82 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO KL 211 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw PO KL 212 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności" PO KL 213 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw działajace na rynku krócej niż 12 miesięcy Organizacje związkowe, organizacje pracodawców PARP 13

14 projekty systemowe 17 PO KL 221 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 18 PO KL 222 Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych 19 PO RPW I1 Infrastruktura uczelni 20 PO RPW I3 Wspieranie Innowacji 21 PO RPW 142 Promocja i współpraca, komponent promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora 22 PO RPW I43 Promocja i współpraca, komponent współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów 23 PO RPW I44 Promocja i współpraca, komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego 24 Bon na innowację 25 Pożyczka na innowację Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, KSU Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Uczelnie Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, uczelnie, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, jednostki samorządu terytorialnego Centrum obsługi inwestora Koordynator klastra Co najmniej dwie jednostki samorządu terytorialnego z minimum dwóch województw Polski Wschodniej 8 Cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice omawianych form finansowania Rodzaj finansowania Cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice Kredyt bank- Kapitał obcy nie powodujący ingerencji w strukturę własności 14

15 owy Seed i start up Venture capital Private equity Corporate venturing Business angels firmy; dostępny tylko dla firm posiadających zdolność kredytową, a więc raczej o pewnej historii biznesowej, wykazujących bieżące zyski i dysponujących zasobami majątkowymi; bank nie ingeruje w sposób prowadzenia biznesu; kontrola w oparciu o sprawozdania finansowe Finansowanie kapitałem właścicielskim dostępne dla nowo powstających firm o bardzo dobrych perspektywach rozwojowych; firmy nie muszą mieć historii biznesowej ani dysponować zabezpieczeniem majątkowym; inwestor angażuje się w firmę kapitałowo i doradczo; kontrola realizacji planów biznesowych odbywa się na poziomie rady nadzorczej venture capital to ogólne pojecie obejmujące zarówno finansowanie typu seed jak i start up W zakres tego pojęcia wchodzi także finansowanie wczesnych etapów rozwoju firmy Pod względem istoty ekonomicznej nie różni się od venture capital; private equity to określenie stosowane jednakże w odniesieniu do finansowania bardziej zaawansowanych faz rozwoju firm; private equity dotyczy też znacznie większej skali finansowania Finansowanie typu venture capital udostępniane przez duże korporacje; jego celem jest rozwijanie pomysłów biznesowych, mogących być interesującymi z punktu widzenia core biznesu korporacji finansującej; corporate venturing może oferować finansowanej firmie znacznie większe wsparcie biznesowe, rynkowe i technologiczne niż klasyczny fundusz venture capital Finansowanie o takiej samej charakterystyce jak venture capital, z tym że oferowane przez osoby fizyczne, a nie prawne (fundusz, korporacja); na ogół wielkość kapitału oferowanego przez business angels jest znacznie mniejsza od oferty funduszy 9 Seed capital/start-up: Ofertą taką dysponuje np fundusz MCI, Caresbac czy Podlaski Fundusz Kapitałowy Sfinansowaniem dużego start-up zajmuje się również np Enterprise Investors 10 Fundusze kapitału zalążkowego Fundusze kapitału zalążkowego to fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital) inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej Fundusze kapitału zalążkowego są właściwym źródłem kapitału dla młodej lub dopiero zakładanej spółki, która nie jest w stanie pozyskać kredytu bankowego ze względu na brak zabezpieczeń i brak historii kredytowej, a pozyskanie środków z rynku giełdowego nie jest możliwe ze względu na relatywnie niewielką kwotę potrzebnego kapitału Kapitał oferowany przez fundusze kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (zazwyczaj 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynno- 15

16 ści finansowej młodym, szybko rozwijającym się, ale kapitałochłonnym spółkom (szczególnie tym działającym w obszarach nowych technologii) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata realizowała poddziałanie 123 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital" Wsparcie finansowe w ramach działania udzielane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze mogą dokonywać inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju prowadzonej działalności, czyli takich, którzy opracowują nowy produkt lub usługę albo sprzedają ten produkt lub usługę w niewielkiej skali nie przynoszącej jeszcze zysków Fundusze dokonują inwestycji głównie poprzez objęcie udziałów lub akcji finansowanej spółki Maksymalna wielkość inwestycji w złotych wynosi równowartość EUR Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (wwwpsikorgpl) 11 Business angels: Promocją rynku business angels w Polsce zajmuje się powstałe pod koniec 2003 roku stowarzyszenie Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN Stowarzyszenie oferuje usługę kojarzenia projektów i kapitałodawców (wwwpolbanpl) GDZIE SZUKAC KONTAKTU Z OPERATOREM? woj dolnośląskie: wwwpokldwuppl woj kujawsko-pomorskie: wwwwuptorunpl woj lubelskie: wwwwuplublinpl woj lubuskie: wwwwupzgorapl woj łódzkie: woj małopolskie: wwwpoklwup-krakowpl woj mazowieckie: woj opolskie: wwwpoklopolskiepl woj podkarpackie: woj podlaskie: wwwpoklwrotapodlasiapl woj pomorskie: wwwwoj-pomorskiepl woj śląskie: woj świętokrzyskie: wwwwupkielcepl woj warmińsko-mazurskie: wwwupgovpl woj wielkopolskie: woj zachodniopomorskie: wwwwuppl 12 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POKL 16

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu I INFORMACJE O PROJEKCIE 11 Numer i nazwa Priorytetu: [wybór z listy] 12 Numer i nazwa Działania: [wybór z listy] 13 Numer i nazwa Poddziałania: [wybór z listy] 14 Województwo: [wybór z listy] 15 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [wybór z listy] 16 Numer konkursu: [tekst] 17 Tytuł projektu: [tekst] 18 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza] 19 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo, powiat, gmina] 110 Projekt ponadnarodowy: [ TAK NIE ] 111 Projekt innowacyjny: [ TAK NIE ] 112 Projekt z komponentem ponadnarodowym: [ TAK NIE ] II BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 21 Nazwa projektodawcy: [tekst] 22 Status prawny: [wybór z listy] 17

18 23 NIP: [tekst oraz check-bo: PL Inny ] 24 REGON: [tekst] 25 Adres siedziby: 26 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: [tekst] 27 Osoba do kontaktów roboczych: [tekst] 271 Numer telefonu: [tekst] 272 Adres poczty elektronicznej: [tekst] 273 Numer faksu: [tekst] 274 Adres: [tekst jeśli inny niż w pkt 25] 28 Partnerzy: [check-bo: TAK NIE ] 281 Nazwa organizacji/instytucji: [tekst] 282 Status prawny: [wybór z listy] 283 Adres siedziby: [tekst] III CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 31 Cel projektu [tekst] Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu 18

19 Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) 32 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) [tekst] Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników 321 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status 33 Działania [tekst] Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie 34 Rezultaty [tekst] Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu 35 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem [tekst] Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerzy za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt 19

20 321 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Rok Kwartał Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji) Zadanie 1: Etap I - Etap II - Zaangażowany personel 20

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4

Finansowanie innowacji. Innowacje w biznesie wykład 4 Finansowanie innowacji Innowacje w biznesie wykład 4 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie podmiotów gospodarczych w ramach RPO-Lubuskie 2020

Wsparcie podmiotów gospodarczych w ramach RPO-Lubuskie 2020 Wsparcie podmiotów gospodarczych w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro! Wsparcie przedsiębiorczości Działanie 1.1 Badania i innowacje ok. 50 mln EUR Działanie 1.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo