DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Wersja 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. Wersja 1.0"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wersja 1.0 1

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cel dokumentu Rejestr zmian w dokumencie Zastosowane skróty i pojęcia Specyfikacja wymagań rozwiązania Istotne oznaczenia Wymagania ogólne wynikające z SIWZ Wymagania funkcjonalne wynikające z SIWZ Wymagania funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Wymagania poza funkcjonalne wynikające z SIWZ Wymagania poza funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Model rozwiązania Procesy biznesowe Aktorzy / akcjonariusze rozwiązania Wysokopoziomowy diagram przypadków użycia Uwierzytelnianie Wyszukaj urząd Wyślij dokument do epuap Złóż wniosek o profil zaufany ZPU - UC19: Przeglądaj zasoby dodatkowe, dostępne w urządzeniu Diagram kontekstowy wdrożonego rozwiązania Procesy biznesowe Lista procesów biznesowych

3 Rejestracja Logowanie Resetowanie hasła Przeglądanie pomocy / wyszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Oglądanie filmów instruktażowych dostępnych w zasobach aplikacji Czytanie instrukcji użytkownika dostępnych w zasobach aplikacji Przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap Dodanie dokumentu do zasobów aplikacji Wysłanie dokumentu do urzędu Wyszukiwanie urzędów Dekompozycja wymagań (w oparciu o SWIZ) Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap Złożenie wniosku o profil zaufany Konto Użytkownika Interfejs graficzny Wymagania poza funkcjonalne w zakresie specyfikacji urządzenia Wymagania ogólne wynikające z SIWZ Ograniczenia rozwiązania Ograniczenia funkcjonalne Ograniczenia niefunkcjoanlne Ograniczenia technologiczne Załączniki do wymagań zdefiniowanych w dokumentacji powykonawczej

4 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi opis dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w zakresie stworzenia i dostarczenia PROTOTYPU aplikacji mobilnej epuap na wybrany system operacyjny. W dokumentacji tej wykorzystano odniesienia do dokumentacji projektowej Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie faktycznego stanu zrealizowanego prototypu aplikacji mobilnej epuap. Dokumentacja przedstawia finalną wersję profilu zbudowanej aplikacji mobilnej, stan zadao projektowych wytyczonych do realizacji, przepływ kluczowych procesów biznesowych. Ponadto omówiono funkcjonalności oraz ograniczenia funkcjonalne i pozafunkcjonalne rozwiązania na etapie powykonawczym Rejestr zmian w dokumencie Data Autor Wersja Uwagi Adam Kowalski 1.0 Bazowa dokumentacja Zastosowane skróty i pojęcia Aktor Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Ogólna nazwa oznaczająca akcjonariusza rozwiązania, według języka UML. 4

5 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii A Błąd kategorii A dotyczy uniemożliwienia działania przynajmniej jednego z komponentów wytworzonego Prototypu aplikacji mobilnej epuap przez Wykonawcę, powodujący że Zamawiający nie może korzystać z Prototypu aplikacji mobilnej epuap i uzyskanie oczekiwanych efektów nie jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: główne komponenty Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzone bądź dostosowane przez Wykonawcę działają w sposób niezgodny z Dokumentacją powykonawczą, występują istotne ograniczenia w działaniu komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę (ale nie powodujące jej przeciążenia), nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Prototypu aplikacji mobilnej epuap lub jej komponentów wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, Zamawiający nie może korzystać z komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych bądź dostosowanych przez Wykonawcę, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (obejście). Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Błąd kategorii C Oznacza pojawienie się usterki komponentów Prototypu aplikacji mobilnej epuap wytworzonych przez Wykonawcę o charakterze ergonomicznym, nie mającej wpływu na wynik pracy Użytkownika. Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. Dokumentacja Wszelka dokumentacja sporządzana i dostarczana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. 5

6 Skrót / pojęcie Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja projektowa Dni Robocze Dostawa epuap epuap-wkp Etap Instalacja Modyfikacja Opis skrótu / pojęcia Dokumentacja zawierająca co najmniej cele i zakres przedmiotu Umowy, charakterystykę minimalnych wymagań sprzętowych i systemowych, opis architektury fizycznej Prototypu aplikacji mobilnej epuap, diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, instrukcje użytkownika, instrukcję bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa, wyniki Testów Akceptacyjnych wraz z raportami, sporządzona przez Wykonawcę w zakresie i formie określonej szczegółowo w niniejszym dokumencie. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i dostarczoną Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy w zakresie i formie określonej szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy, w tym opis wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych, PTA. Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8.00 do Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę Prototypu aplikacji mobilnej epuap wraz z odpowiednią Dokumentacją powykonawczą i projektową. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, zbiór produktów projektu epuap-wkp rozwijanych w ramach projektu epuap2. Projekt zrealizowany w latach , którego rezultatem była budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą internetową przez jednostki administracji publicznej. Część przedmiotu Umowy podlegającą odbiorowi na podstawie Protokołu Odbioru Etapu. Czynność umieszczenia i skonfigurowania Prototypu aplikacji mobilnej epuap w Urządzeniach mobilnych. Zmiana lub rozbudowa Prototypu aplikacji mobilnej epuap, w tym aktualizacja Dokumentacji projektowej i powykonawczej dokonana na podstawie RfC. 6

7 Skrót / pojęcie NFC Oprogramowanie Oprogramowanie Aplikacyjne Oprogramowanie Standardowe Plan Testów Akceptacyjnych (PTA) Prototyp aplikacji mobilnej epuap RfC / Request for Change (pol. Prośba o Zmianę) Opis skrótu / pojęcia Near Field Communication (ang. - komunikacja bliskiego zasięgu) krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Oprogramowanie Standardowe oraz wytworzone w ramach realizacji Umowy Oprogramowanie Aplikacyjne. Oprogramowanie i skrypty wraz z kompletnymi kodami źródłowymi wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy wraz z Dokumentacją oraz Modyfikacjami i Dokumentacją do Modyfikacji, do których Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego i MAiC na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Zamawiający za Oprogramowanie Aplikacyjne uznaje również oprogramowanie otrzymane przez Wykonawcę na bazie modyfikacji kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego. Oprogramowanie powszechnie dostępne (systemowe, bazodanowe,), którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, W przypadku oprogramowania, którego producentem nie jest Wykonawca, Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu licencji przez producenta na zasadach określonych w Umowie oraz dostarcza to oprogramowanie wraz licencją producenta oraz Dokumentacją. W przypadku oprogramowania, którego producentem jest Wykonawca, Wykonawca dostarczając oprogramowanie wraz z Dokumentacją udziela licencji na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego Plan Testów Akceptacyjnych. Aplikacja zaprojektowana i stworzona w celu zademonstrowania wyselekcjonowanych funkcjonalności platformy epuap dla Urządzeń mobilnych. Czynności polegające na wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych ponad określone w wymaganiach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz czynności związane z Modyfikacjami wykonywane przez Wykonawcę w ramach zleceń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz Użytkowników lub zlecenia wykonania usług konsultacyjnych i asysty technicznej. 7

8 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Słownik Podmiotów Publicznych Słownik podmiotów publicznych oparty na danych z rejestru REGON. Tag Fizyczny znacznik, posiadający wbudowaną antenę i niewielkie rozmiary. Pozwalający na przesyłane stałych informacji w stronę urządzenia komunikującego się z tagiem (tzw. komunikacja pasywna). UC# Automatyczna, przyrostowa numeracja przypadków użycia zastosowana w narzędziu CASE Sparx Systems Enterprise Arhitect. np. UC1 oznacza przypadek użycia o numerze 1. Przypadek użycia, ang. Use case. Umowa Oznacza Umowę wraz z Załącznikami zawartą z Wykonawcą w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Urządzenia mobilne Urządzenia przenośne takie jak smartfony, tablety działające na systemie operacyjnym Android. Użytkownik Użytkownik korzystający z epuap w wersji standardowej lub poprzez Mobilną platformę epuap. ZPU Złożony przypadek użycia. Przypadek użycia według języka UML, który składa się z odrębnego diagramu, przestawiający jego dekompozycję. 8

9 2. Specyfikacja wymagań rozwiązania 2.1. Istotne oznaczenia W powykonawczej specyfikacji wymagao odniesiono się do wszystkich wymagao funkcjonalnych i poza funkcjonalnych, które zostały sporządzone na etapie projektu prototypu aplikacji mobilnej epuap. Dla każdego wymagania podano poniżej rzeczywisty rezultat jego zakooczenia. Jego numeracja jest następująca Identyfikator_wymagania.nr_porządkowy_wymagania.ODP. Wyszczególniono trzy statusy rzeczywistych rezultatów: zrealizowane, niezrealizowane, częściowo zrealizowane. Dla łatwiejszej ich identyfikacji oznaczone są one innymi kolorami czcionki. - wymaganie zostało zrealizowane - wymaganie nie zostało zrealizowane - wymaganie zostało częściowo zrealizowane 2.2. Wymagania ogólne wynikające z SIWZ Kod wymagania WO.1 Opis wymagania Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi dostarczyć funkcjonalności co najmniej w zakresie: 1. Zakładania konta na platformie epuap. 2. Złożenia wniosku o profil zaufany. 3. Zarządzania kontem Użytkownika. 4. Wysłania pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego za pomocą formularza wykorzystującego Słownik Podmiotów Publicznych z możliwością podpisania dokumentu profilem zaufanym. 5. Wyszukania urzędu w Słowniku Podmiotów Publicznych w oparciu o mapy dostawców map i dane adresowe. 6. Obsługi składu dokumentów. 7. Bazy filmów instruktażowych. 8. Bazy informacji o epuap. WO.1.ODP WO.2 Wszystkie powyższe wymagania zostały zrealizowane. Jedynie pkt 4 z racji na brak edytowalnego formularza pisma ogólnego nie został wykonany w pełni z oczekiwaniami ogólnymi wynikającymi z SIWZ. Wykonawca zainstaluje Prototyp aplikacji mobilnej epuap na system operacyjny Android na Urządzeniach mobilnych posiadanych przez 9

10 Zamawiającego (Samsung Galaxy SIII, Samsung Galaxy Tab2). WO.2.ODP WO.3 Prototyp aplikacji mobilnej epuap został zainstalowany na urządzeniu Samsung Galaxy S III. Po instalacji stwierdzono, że interfejs aplikacji zachowuje poprawną skalę, ułożenie elementów nie uległo zmianie a sama aplikacja działa poprawnie z systemem Android w wersji Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla Urządzeń mobilnych Android. WO.3.ODP Prototyp aplikacji mobilnej został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych Android. Wszystkie wymagane uprawnienia zostały dodane w pliku manifestu projektu. WO.4 WO.4.ODP WO.5 WO.5.ODP WO.6 WO.6.ODP Wykonawca przygotuje Prototyp aplikacji mobilnej epuap na system operacyjny Android w wersji aktualnej w dniu podpisania protokołu odbioru. Wymaganie zostało zrealizowane Wykonawca przygotuje min. 1 (jedną) propozycję interfejsu. Wymaganie zostało zrealizowane Interfejs graficzny Prototypu aplikacji mobilnej epuap musi być zgodny z obecnie funkcjonującym systemem identyfikacji wizualnej platformy epuap. Wykonawca uzyskał zgodę zleceniodawcy na wykonanie zaproponowanego interfejsu graficznego. Pominięto kwestię zgodności interfejsu aplikacji z interfejsem obecnie funkcjonującego systemu identyfikacji wizualnej platformy epuap. WO.7 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi realizować min. 1 (jedną) funkcjonalność wykorzystującą technologię NFC zaproponowana przez Wykonawcę. WO.7.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji epuap realizuje funkcjonalność wykorzystującą technologię NFC zaproponowaną przez Wykonawcę. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, umożliwia potwierdzanie tożsamości profilu zaufanego z wykorzystaniem tagu NFC. (rys. 1 w załączniku) WO.8 Prototyp aplikacji mobilnej epuap może być ograniczony do w pełni funkcjonalnego interfejsu użytkownika bez faktycznego połączenia ze standardową wersją platformy epuap w celu ukończenia poszczególnych 10

11 procesów. WO.8.ODP WO.9 Wymaganie zostało zrealizowane. Oprócz czynności opisanych w WO.2 Wykonawca przygotuje i dostarczy na nośniku CD wersję instalacyjną Prototypu aplikacji mobilnej epuap umożliwiającą jego instalację na Urządzeniach mobilnych działających na systemie operacyjnym Android przez Zamawiającego we własnym zakresie Wymagania funkcjonalne wynikające z SIWZ Kod wymagania Opis wymagania 1. Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap WF.1 WF.1.ODP WF.2 WF.2.ODP WF.3 WF.3.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować przejście procesu założenia konta użytkownika na platformie epuap. Wymaganie zostało zrealizowane. Proces rejestracji jest jednoetapowy. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Poszczególne pola formularze jednoznacznie identyfikują użytkownika. Pola wymagane do wpisania przez użytkownika to: imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania, adres , hasło (rys. 2 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować sprawdzenie dostępności loginu na etapie jego wprowadzania. Wymaganie zostało zrealizowane. W procesie rejestracyjnym, formularz wypełniany przez użytkownika poddawany jest walidacji. Sprawdzana jest unikalność loginu wybranego przez użytkownika. Dostępność loginu sprawdzana jest na podstawie wpisów w lokalnej bazie danych przechowującej informacje o użytkowniku (rys. 3 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować uwierzytelnienie podczas logowania Użytkownika do systemu epuap w oparciu o login i hasło. Wymaganie zostało zrealizowane. Uwierzytelnianie jest imitowane podczas logowania. Uwierzytelnianie zorganizowano poprzez wyszukanie w lokalnej bazie danych loginu oraz przypisanego mu hasła. (rys. 4 w załączniki) WF.4 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować rejestrację konta 11

12 Użytkownika w oparciu o login i hasło. WF.4.ODP WF.5 WF.5.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Ponadto w procesie rejestracji podawane są inne dane identyfikujące użytkownika (rys. 2 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi w procesie rejestracji konta Użytkownika, imitować automatyczne złożenie wniosku o profil zaufany epuap. Wymaganie zostało zrealizowane. Wypełnienie formularza rejestracyjnego a następnie jego akceptacja rozpoczyna proces automatycznego złożenia wniosku o profil zaufany. 2. Złożenie wniosku o profil zaufany. WF.6 WF.6.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować złożenie wniosku o profil zaufany. Jak zostało to opisane w pkt WF.5.ODP wymaganie zostało zrealizowane poprzez formularz rejestracyjny. 3. Konto Użytkownika. WF.7 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować funkcjonalność składu dokumentów Użytkownika aktualnie działającej platformy epuap. WF.7.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Aplikacja umożliwia składowanie dokumentów w rozróżnieniu na trzy kategorii: niewysłane, wysłane, dostarczone (rys. 5 w załączniku). WF.8 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować funkcje umożliwiające edycję ustawień konta Użytkownika w zakresie jego danych, adresu i zmiany hasła. Ze względu na możliwość posiadania profilu zaufanego przez Użytkownika, Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi informować Użytkownika, że konsekwencją zmiany danych w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL, jest utrata posiadanego profilu zaufanego. WF.8.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap umożliwia edycje ustawień konta w zakresie danych identyfikacyjnych użytkownika oraz sposobu logowania (wyboru stopnia zabezpieczeń) (rys. 6 w załączniku). 4. Wysłanie pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego za pomocą formularza wykorzystującego Słownik Podmiotów Publicznych z możliwością podpisania profilem zaufanym. 12

13 WF.9 WF.9.ODP WF.10 WF.10.ODP WF.11 WF.11.ODP WF.12 WF.12.ODP WF.13 WF.13.ODP WF.14 WF.14.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysłanie pisma ogólnego do wybranego podmiotu publicznego ze Słownika Podmiotów Publicznych. Wymaganie zostało zrealizowane. Użytkownik powiadamiany jest o wysłaniu dokumentu do wybranego podmiotu poprzez komunikat testowy typu pop-up (rys. 7 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wybór podmiotu na podstawie podziału terytorialnego w postaci kilkustopniowego menu rozwijanego: województwo > powiat > gmina. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp umożliwia wybór województwa, powiatu oraz gminy, do których wysyłka dokumentów będzie imitowana (rys. 8 w załączniku). Zawartość wykorzystywanej klasyfikacji terytorialnej musi być zgodna z rejestrem TERYT. Wymaganie zostało zrealizowane. Klasyfikacja jednostek terytorialnych została przeprowadzona zgodnie z podziałem prezentowanym przez rejestr TERYT Wykonawca przygotuje formularz pisma ogólnego dla Prototypu aplikacji mobilnej epuap Wymaganie nie zostało zrealizowane. Nie powstał formularz pisma ogólnego. W procesie imitacji wysyłki pisma ogólnego wykorzystywane są pliki graficzne Formularz musi pobierać dane Użytkownika (imię i nazwisko, adres) już wprowadzone przez Użytkownika do Prototypu aplikacji mobilnej epuap podczas rejestracji konta Użytkownika. Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego Formularz musi wykorzystywać dane wprowadzone do Prototypu aplikacji mobilnej epuap przez podmioty publiczne (Słownik Podmiotów Publicznych, lub jego fragment dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap). Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego 13

14 WF.15 WF.15.ODP WF.16 WF.16.ODP WF.17 WF.17.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować podpisanie formularza profilem zaufanym Użytkownika. Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować dodanie załącznika z zasobów Urządzenia mobilnego. Wymaganie zostało zrealizowane. Użytkownik może dodać załącznik z zasobów urządzenia mobilnego, bądź wykonać zdjęcie dowolnego dokumenty (z możliwością jego przycięcia oraz obrotu) (rys. 9 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysyłkę formularza bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Wymaganie nie zostało zrealizowane. Nie wytworzono formularza. Aplikacja umożliwia wysyłkę jedynie dokumentów bez konieczności wykorzystania podpisu cyfrowego. WF.18 Silnik formularza musi udostępniać flagę poprawności wypełnienia formularza w oparciu o zastosowane mechanizmy walidacyjne oraz uniemożliwiać przejście do dalszego etapu obsługi formularza, w przypadku gdy wszystkie pola nie zostały poprawnie walidowane zgodnie z zastosowanymi regułami (z wyłączeniem zapisów wymagania WF.18). WF.18.ODP WF.19 WF.19.ODP Wymaganie nie zostało zrealizowane z racji na nie wykonanie formularza pisma ogólnego Silnik formularza musi umożliwiać wybór adresata dokumentu w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. Wymaganie zostało częściowo zrealizowane. Aplikacja umożliwia wybór adresata w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego. Wybór ten dokonywany jest jednak jedynie do wysyłanego dokumentu a nie formularza. 5. Wykonanie zdjęcia dokumentu z możliwością wysyłki jako załącznik do pisma ogólnego. WF.20 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wykonanie zdjęcia dokumentu i jego zapis w formacie JPG oraz udostępniać funkcjonalność 14

15 wykrywania krawędzi dokumentu, zmianę koloru (zdjęcie kolorowe/czarnobiałe) i obrotu w pionie i poziomie. WF.20.ODP WF.21 WF.21.ODP WF.22 WF.22.ODP Wymaganie zostało częściowo zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia wykonanie zdjęcia dokumentu i jego zapis w formacie JPG. Ponadto zrealizowano funkcjonalność wykrywania krawędzi dokumentu. Możliwe jest jego kadrowanie oraz obrót zdjęcia. Nie zrealizowano funkcjonalności dotyczącej zmiany koloru (zdjęcie kolorowe / czarno-białe) (rys. 10 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi imitować wysyłkę zdjęcia jako załącznik do pisma ogólnego do wybranego urzędu w oparciu o Słownik Podmiotów Publicznych podmiotu publicznego dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji imituje wysyłkę zdjęcia do urzędu wskazanego poprzez użycie Słownika podmiotów Publicznych. Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi automatycznie skalować dołączone zdjęcia do ograniczenia wielkości załączników epuap (3.5MB) oraz do wielkości całej wiadomości wraz z załącznikami (5MB). Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji automatycznie skaluje dołączone zdjęcia tak by zachowały wymagany rozmiar (rys 10 w załączniku). 6. Wyszukanie urzędu w Słowniku Podmiotów Publicznych. WF.23 WF.23.ODP WF.24 WF.24.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wyszukanie urzędu realizującego wybraną usługę na podstawie Słownika Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap oraz dedykowanego słownika dla usługi potwierdzania profilu zaufanego lista punktów potwierdzeń profilu zaufanego). Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia odnalezienie konkretnego urzędu z wykorzystaniem Słownika Podmiotów Publicznych po podaniu odpowiednich wartości dla parametrów wejściowych (zaznaczenie odpowiedniej pozycji na liście województw oraz miast) (rys. 8 w załączniku). Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi prezentować wyniki w postaci listy z podstawowymi danymi: nazwa urzędu, dane teleadresowe. Wymaganie zostało zrealizowane częściowo. Prototyp aplikacji prezentuje 15

16 wyniki wyszukiwania urzędów w postaci ich nazw jednakże nie są podawane dane teleadresowe (rys. 11 w załączniku). WF.25 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi prezentować wyniki na mapie, w szczególności w postaci wskazania drogi od miejsca, w którym znajduje się Użytkownik do najbliższego/szych urzędów na podstawie Słownika Podmiotów Publicznych dostarczony przez Zamawiającego do osadzenia w Prototypie aplikacji mobilnej epuap. WF.25.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia użytkownikowi odnalezienie najbliższych urzędów w okolicy (mierzone od punktu w którym aktualnie znajduje się użytkownik aplikacji). Poszczególne punkty nanoszone są na mapę Google Maps. Aktualna pozycja wyznaczana jest przez moduł GPS wbudowany w urządzenie. Możliwe jest wyznaczenie dokładnej ścieżki do każdego z punktów w otoczeniu użytkownika poprzez wykorzystanie nawigacji dostępnej w ramach wspomnianej mapy. 7. Baza filmów instruktażowych. WF.26 WF.26.ODP WF.27 WF.27.ODP Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać wybór i odtworzenie we wbudowanym odtwarzaczu filmów instruktażowych znajdujących się w zasobach urządzenia. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej umożliwia użytkownikowi odtworzenie dowolnego filmu instruktażowego znajdującego się w bazie filmów udostępnionych przez aplikację. Filmy odtwarzane są w odtwarzaczu wskazanym przez użytkownika. Lista dostępnych materiałów instruktażowych dostępna jest po przejściu do sekcji Filmy (do których prowadzi odpowiedni przycisk) (rys. 12 w załączniku). Wykonawca musi dostosować dostarczone przez Zamawiającego pliki do wymagań aplikacji mobilnej pod kątem rozdzielczości i wielkości. Wymaganie zostało zrealizowane. Wyświetlane filmy instruktażowe są dopasowywane do rzeczywistej wielkości i rozdzielczości wyświetlacza urządzenia, na którym owe materiały są emitowane. Użytkownik zachowuje dużą elastyczność w kwestii odtwarzania poprzez możliwość odtwarzania materiałów na dowolnym zainstalowanym w systemie odtwarzaczu. 8. Baza informacji dot. epuap. WF.28 Prototyp aplikacji mobilnej epuap musi umożliwiać dostęp do dokumentów i treści dotyczących epuap znajdujących się w zasobach urządzenia. 16

17 WF.28.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia użytkownikowi odczyt materiałów dotyczących epuap. Materiały zostały udostępnione w postaci plików PDF. Lista plików znajduje się w sekcji Instrukcje, do której prowadzi odpowiedni przycisk (rys. 13 w załączniku). WF.29 WF.29.ODP Wykonawca musi dostosować dostarczone przez Zamawiającego dokumenty do wymagań prototypu aplikacji mobilnej epuap w zakresie wielkości plików i formatowania treści. Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji umożliwia odczytanie dokumentów w dowolnym oprogramowaniu do odczytu plików PDF. Wielkość plików jest odpowiednia do sprawnego i bezproblemowego ich wczytywania z poziomu aplikacji Wymagania funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Kod wymagania Opis wymagania 1. Wysyłka zdjęcia dokumentu. WFW.1 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi umożliwiać symulowanie potwierdzenia przez urząd, odebrania wysłanego przez użytkownika dokumentu. WFW.1.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap umożliwia uzyskanie potwierdzenia z urzędu odebrania wysłanego przez użytkownika dokumentu. Potwierdzenie to jest widoczne w sekcji Archiwum dokumentu w kategorii Dostarczone, gdzie widoczne są wszystkie dokumenty odebrane przez urząd (rys. 14 w załączniku). WFW.2 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi zapamiętywać daty (z dokładnością do minuty) wykonania zdjęcia dokumentu. WFW.2.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap zapamiętuje daty wykonanych zdjęć dokumentu z dokładnością do minuty. (rys. 15 w załączniku). WFW.3 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi zapamiętywać daty (z dokładnością do minuty) wysłania dokumentu do urzędu. 17

18 WFW.3.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap zapamiętuje daty wysłanych dokumentów z dokładnością do minuty (rys. 15 w załączniku). 2. Funkcjonalności z wykorzystaniem NFC. WFW.4 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi umożliwiać potwierdzanie tożsamości profilu zaufanego z wykorzystaniem tagu NFC. WFW.4.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap umożliwia potwierdzenie tożsamości profilu zaufanego z wykorzystaniem tagu NFC (rys. 1 w załączniku). 3. Integracja / zależności z usługami zewnętrznymi WFW.5 Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi symulować funkcjonalność przeglądania najnowszych aktualności portalu epuap. WFW.5.ODP Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap symuluje przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap publikowanych w kanale RSS. Najnowsze informacje dostępne są w sekcji Aktualności do której prowadzi przycisk u dołu interfejsu użytkownika (rys. 17 w załączniku) Wymagania poza funkcjonalne wynikające z SIWZ Kod wymagania Opis wymagania Wymagania w zakresie interfejsu graficznego WPF.1 WPF.1.ODP Ilość i wielkość informacji wyświetlanych za pomocą aplikacji musi być dostosowana do rodzaju Urządzenia mobilnego. Prototyp aplikacji mobilnej epuap został wykonany z przeznaczeniem na smartphone Samsung Galaxy S III oraz tablet Samsung Galaxy Tab 2. Aplikacja po rozpoznaniu parametrów urządzenia sama wybiera odpowiedni interfejs graficzny (inny w obu przypadkach). Wymagania w zakresie specyfikacji docelowych urządzeń, na których aplikacja została zainstalowana 18

19 WPF.2 WPF.2.ODP WPF.3 WPF.3.ODP WPF.4 WPF.4.ODP W celu określenia lokalizacji użytkownika i wyznaczenia najbliższych urzędów w jego okolicy urządzenie mobilne na którym zainstalowano aplikację powinno posiadać wbudowany odbiornik GPS Wymaganie zostało zrealizowane. Urządzenia, dla których został wykonany prototyp aplikacji mobilnej epuap posiadają wbudowany odbiornik GPS (Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy TAB2). W celu umożliwienia użytkownikowi wykonania zdjęć dokumentów, z myślą o ich późniejszej wysyłce do epuap urządzenie mobilne powinno posiadać wbudowany aparat fotograficzny Wymaganie zostało zrealizowane. Urządzenia, dla których został wykonany prototyp aplikacji mobilnej epuap posiadają wbudowany odbiornik GPS (Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy TAB2) W celu umożliwienia pobierania najnowszych informacji z kanału RSS portalu epuap urządzenie użytkownika powinno posiadać możliwość uzyskania połączenia z Internetem (poprzez pakiety danych bądź WiFi) Wymaganie zostało zrealizowane Wymagania poza funkcjonalne zaproponowane przez wykonawcę, rozszerzające zakres SIWZ Kod wymagania Opis wymagania Wymagania w zakresie użyteczności WPFW.1 WPFW.1.ODP WPFW.2 Maksymalna ilość ekranów (przejść / etapów), nie może przekroczyć trzech w celu pełnego zakończenia procesu biznesowego. (pochodzenie: tzw. Prawo Fittsa) Wymaganie nie zostało zrealizowane. Liczba ekranów wymagana do zakończenia poszczególnych procesów biznesowych przekracza założoną wartość. Wpływa na to fakt konieczności wykonania kadrowania i wstępnej edycji zdjęć dokumentów przesyłanych do epuap. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, musi pozwalać na powrót do głównego menu aplikacji na każdym ekranie aplikacji, oraz podczas każdego procesu biznesowego, pozwalając na bezinwazyjne anulowanie aktualnie trwającego 19

20 procesu biznesowego. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Placing navigation components consistently.) WPFW.2.ODP WPFW.3 WPFW.3.ODP WPFW.4 WPFW.5.ODP WPFW.5 WPFw.5.ODP WPFW.6 WPFW.6.ODP Wymaganie nie zostało zrealizowane. Powrót do głównego menu prototypu aplikacji mobilnej epuap nie jest możliwy z dowolnego ekranu aplikacji. Brak przycisku nawigującego do głównego ekranu aplikacji. Powrót do poprzedniego ekranu z poziomu, w którym aktualnie znajduje się użytkownik realizowany jest poprzez przycisk BACK urządzenia mobilnego. W przypadku większości ekranów cofnięcie się o jeden ekran skutkuje cofnięciem się do głównego menu aplikacji. Wyjątek stanowią ekrany, do których można się dostać bezpośrednio z sekcji Pomoc, Aktualności, O aplikacji. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, wykorzysta zakres kolorystyki interfejsu, zgodny z normą o dostępności WCAG 2.0 A. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Using Colour, oraz norma użyteczności ISO ) Wymaganie zostało zrealizowane. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, na każdym ekranie będzie posiadał nagłówek wraz z tytułem danego ekranu. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Consistent page layout oraz 8.4.4: Consistency between navigation components and Content.) Wymaganie zostało zrealizowane. Każdy ekran prototypu aplikacji mobilnej epuap w górnej części posiada nagłówek wraz z tytułem danego ekranu. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, będzie jednoznacznie identyfikował konkretny ekran aplikacji poprzez nagłówek / tytuł ekranu znajdujący się na górze ekranu. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Placing title information consistently.) Wymaganie zostało zrealizowane. Każdy ekran prototypu aplikacji mobilnej epuap w górnej części posiada nagłówek wraz z tytułem danego ekranu. Prototyp aplikacji mobilnej epuap, będzie jednoznacznie identyfikował aktualnie odbywający się proces użytkownik, poprzez unikatową ikonę znajdującą się z lewym górnym rogu aplikacji, obok nagłówka / tytułu ekranu. (pochodzenie: norma użyteczności ISO : Showing users where they are.) Wymaganie zostało zrealizowane. Poszczególne ikony jednoznacznie 20

21 identyfikujące procesy zostały przedstawione poniżej - pomoc, - instrukcje, - wysyłanie pisma, - filmy, - aktualności, - dodawanie dokumentu, - archiwum dokumentów - wyszukiwanie urzędu 21

22 3. Model rozwiązania 3.1. Procesy biznesowe Aktorzy / akcjonariusze rozwiązania Użytkownik koocowy aplikacji użytkownik aplikacji mobilnej epuap, posiadający zainstalowaną aplikację na urządzeniu mobilnym (Samsung Galaxy S III lub Samsung Galaxy Tab 2). Google Maps zewnętrzna usługa, dostarczające funkcjonalnośd map, geolokalizacji oraz wyszukiwania podmiotów / urzędów wraz z ich lokalizacją na mapie. Umożliwia także wyznaczenie ścieżek do odpowiednich punktów w przypadku mobilnej aplikacji epuap do najbliższych urzędów w okolicy użytkownika. Portal epuap zewnętrzna usługa, portal WWW epuap. W kontekście aplikacji mobilnej epuap, dostarcza przez kanał RSS najnowsze aktualności o platformie epuap. 22

23 Wysokopoziomowy diagram przypadków użycia 23

24 Uwierzytelnianie Rejestruj <<refine>> <<refine>> Uwierzytelnij Dokonaj uwierzytelnienia Zaloguj Użytkownik <<realize>> <<refine>> Przypomnij hasło Wyszukaj urząd 24

25 Wyślij dokument do epuap Złóż wniosek o profil zaufany 25

26 ZPU - UC19: Przeglądaj zasoby dodatkowe, dostępne w urządzeniu 26

27 3.2. Diagram kontekstowy wdrożonego rozwiązania W odniesieniu do diagramu przypadków wykonano diagram kontekstowy. Diagram stanowi zestawienie aktorów będących w interakcji z prototypową aplikacją mobilną epuap. Aplikacja jest tu postrzegana jako pojedynczy proces. 27

28 3.3. Procesy biznesowe Lista procesów biznesowych Rejestracja Logowanie Resetowanie hasła Dodanie dokumentu do zasobów aplikacji Wysyłka dokumentu do urzędu Wyszukiwanie urzędów Sprawdzanie statusu dokumentów Przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap Przeglądanie pomocy / wyszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czytanie instrukcji użytkownika dostępnych w zasobach aplikacji Oglądanie filmów instruktażowych dostępnych w zasobach aplikacji Powyżej znajduje się lista krytycznych procesów biznesowych, które znalazły się w koocowej wersji prototypu aplikacji. Przebieg niektórych z nich, został przedstawiony szczegółowo na kolejnych stronach dokumentacji w formie diagramów aktywności UML. Dla procesów, które uległy zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonano nowe diagramy UML, na których ów zmiany zaznaczono. 28

29 Rejestracja Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 29

30 Logowanie Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 30

31 Resetowanie hasła Zgodnie z dokumentacją projektową prototyp aplikacji multimedialnej powinien umożliwiad użytkownikowi wypełnienie formularza w celu odzyskania hasła do konta. W koocowej wersji funkcjonalnośd ta została zastąpiona funkcjonalnością resetowania hasła. 31

32 Przeglądanie pomocy / wyszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 32

33 Oglądanie filmów instruktażowych dostępnych w zasobach aplikacji Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 33

34 Czytanie instrukcji użytkownika dostępnych w zasobach aplikacji Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 34

35 Przeglądanie najnowszych aktualności portalu epuap Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 35

36 Dodanie dokumentu do zasobów aplikacji Proces uległ zmianie. Sporządzony diagram aktywności różni się od zaproponowanego w dokumentacji projektowej. Podstawowa zmiana polega na wprowadzeniu drugiego źródła pobierania pliku do wysyłki. Załączany dokument może pochodzid także z lokalnych zasobów urządzenia, na którym aplikacja została zainstalowana. Tak wybrany dokument podlega tym samym modyfikacją co dokument sporządzony przy użyciu aparatu fotograficznego. 36

37 Wysłanie dokumentu do urzędu Proces nie uległ zmianie. Diagram aktywności sporządzony dla procesu jest zgodny z diagramem UML przedstawionym w dokumentacji projektowej. 37

38 Wyszukiwanie urzędów Proces uległ zmianie. Sporządzony diagram aktywności różni się od zaproponowanego w dokumentacji projektowej. Wprowadzono alternatywną ścieżkę wyszukiwania urzędów opierającą się o wykorzystanie odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie, na którym zainstalowana jest prototypowa aplikacja mobilne epuap. Odbiornik GPS umożliwia określenie lokalizacji użytkownika i na podstawie jej podstawie wyznacza pobliskie urzędy. Ścieżka klasyczna wykorzystująca formularz nie uległa zmianom. 38

39 3.4. Dekompozycja wymagań (w oparciu o SWIZ) Wymagania w zakresie zakładania konta na platformie epuap Złożenie wniosku o profil zaufany 39

40 Konto Użytkownika Interfejs graficzny 40

41 Wymagania poza funkcjonalne w zakresie specyfikacji urządzenia 41

42 Wymagania ogólne wynikające z SIWZ 42

43 4. Ograniczenia rozwiązania Poniższy dział przedstawia ograniczenia budowanego rozwiązania aplikacji mobilnej epuap w kontekście ograniczeo: Funkcjonalnych (możliwości i funkcjonalności rozwiązania) Niefunkcjonalnych (bezpieczeostwo, wydajnośd, ograniczenia danej technologii np. systemu operacyjnego, urządzenia, etc.) 4.1. Ograniczenia funkcjonalne Przedmiotem wykonania prac implementacyjnych było stworzenie prototypowej aplikacji mobilnej epuap. Z racji na prototypowy charakter rozwiązania, aplikacja imituje pewną częśd funkcjonalności. Zakooczenie krytycznych procesów kooczy się najczęściej, wyświetleniem komunikatów informujących użytkownika o rezultatach działao poszczególnych modułów. Z racji na brak połączenia z portalem epuap nie jest możliwe realne wysłanie dokumentu w postaci załącznika. Podobnie ma się kwestia uwierzytelniania użytkownika w systemie epuap. Rejestracyjny, logowanie, resetowanie hasła oraz aktywacja profilu zaufanego ze względu na brak komunikacji z systemem epuap bazują jedynie na lokalnych zasobach i zmiennych. Prototyp aplikacji mobilnej epuap pełni funkcję prezentacyjną Ograniczenia niefunkcjonalne Ograniczenia technologiczne 1. Prototyp aplikacji mobilnej epuap jest dedykowany na urządzeniach z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.1 lub wyższej. 2. W celu umożliwienia wykonania zdjęd dokumentów przesyłanych do epuap jako załączniki prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga urządzenia wyposażonego w aparat fotograficzny. 3. Prototyp aplikacji mobilnej epuap w celu aktywacji konta zaufanego, wymaga posiadania czytnika NFC wbudowanego w urządzenie, na którym zainstalowano aplikacje 4. Prototyp aplikacji mobilnej epuap w celu wyznaczenia aktualnej lokalizacji użytkownika wymaga aktywnego odbiornika GPS wbudowanego w urządzenie mobilne oraz uprawnieo, by z tego urządzenia skorzystad 5. Prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga otwartego połączenia internetowego w celu wykorzystania mapy Google Maps do identyfikacji i zobrazowania poszczególnych urzędów w okolicy użytkownika 43

44 6. Prototyp aplikacji mobilnej epuap w celu podniesienia zabezpieczeo procesu uwierzytelniania wymaga posiadania przez urządzenie czytnika NFC logowanie z użyciem identyfikacji NFC. 7. Prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga wolnej przestrzeni dyskowej urządzenia mobilnego w celu przechowywania plików wybranych do wysyłki, a także utrzymania archiwum. 8. Prototyp aplikacji mobilnej epuap wymaga zainstalowania oprogramowania umożliwiającego użytkownikowi odtwarzanie materiałów informacyjnych (odtwarzacz video) oraz czytanie plików z rozszerzeniem pdf. 44

45 5. Załączniki do wymagań zdefiniowanych w dokumentacji powykonawczej Rys. 1 Potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem NFC Rys. 2 Okno rejestracji konta w systemie epuap 45

46 Rys. 3 Weryfikacja danych logowania do konta Rys. 4 Okno logowania z polami login oraz hasło 46

47 Rys. 5 Archiwum dokumentów z podziałem na kategorie Rys. 6 Zmiana danych użytkownika i zabezpieczeo Rys. 7 Imitacja wysłania dokumentu do epuap Rys. 8 Wybór podmiotu na podstawie podziału terytorialnego 47

48 Rys. 9 Wybór metody załączenia dokumentu do wysyłki Rys. 10 Okna edycji dokumentu przed wysyłką do epuap 48

49 Rys. 11 Okno przedstawiające listę urzędów dla wprowadzonych parametrów wyszukiwania Rys. 12 Okno wyboru filmów instruktażowych Rys. 13 Okno wyboru dokumentów informacyjnych o epuap 49

50 Rys. 15 Sekcja dokumentów dostarczonych do epuap Rys. 16 Zapis daty dokumentów z dokładnością do minut 50

51 Rys. 17 Okno aktualności pobranych z kanału RSS portalu epuap 51

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu FotoSender

Instrukcja obsługi programu FotoSender Instrukcja obsługi programu FotoSender 1. Logowanie Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć założone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, że osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Mobilna Baza Odczytowa

Mobilna Baza Odczytowa Mobilna Baza Odczytowa Bardzo krótka charakterystyka Warszawa, Maj 2016 1 Wstęp Mobilna Baza Odczytowa (MBO) to produkt firmy Piątka Sp. J. będący mobilną wersją Centralnej Bazy Odczytowej czyli aplikacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIA MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO NAWIGACJA W E-BOOKU

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNEJ KRAKOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNEJ KRAKOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILNEJ KRAKOWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ REJESTRACJA. 1. W przeglądarce otwórz stronę https://m.kkm.krakow.pl/#!/login 2. Naciśnij : Utwórz konto. 3. Na kolejnym ekranie: a) Dołącz swoje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI

INSTRUKCJA REJESTRACJI INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH SPIS TREŚCI Katalog Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU DOSTAWCA TOŻSAMOŚCI V.02.02 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 1.2. Usługi Systemu Dostawca Tożsamości... 3 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym

Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Instrukcja podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Założenie konta dla administratora lokalnego podmiotu... 3 3. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb.

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. 2014 Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. NABINO SPIS TREŚCI Zarządzanie licencjami...2 Dodawanie operatora...2 Protokoły...9 Weryfikacja protokołu...9 Zatwierdzanie protokołu...11 Ustalanie wyników głosowania...13

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo