Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Górski 2. Web API dla usług Trust-IT do wykorzystania w aplikacjach mobilnych Opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Górski 3. Implementacja bota konwersacyjnego dla Wydziału ETI Opiekun: dr inż. Agnieszka Landowska 4. Opracowanie biblioteki języka Java dla wzorca projektowego Scoreboard Opiekun: dr inż. Agnieszka Landowska 5. Model emocjonalny dla wirtualnych postaci Opiekun: dr inż. Agnieszka Landowska 6. Opracowanie interaktywnego kwestionariusza zachowań ekologicznych z wirtualną postacią charakterystyczną. Opiekun: dr inż. Agnieszka Landowska 7. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) Opiekun: dr inż. Wojciech Waloszek 8. Narzędzie do zgłaszania awarii związanych z softwarem i hardwarem w laboratoriach (AWALAB) Opiekun: dr inż. Wojciech Waloszek 9. System obsługi zespołowych zawodów sportowych Opiekun: dr inż. Anna Bobkowska 10. System obsługi indywidualnych zawodów sportowych Opiekun: dr inż. Anna Bobkowska 11. Portal informacyjny dla studentów Opiekun: dr inż. Aleksander Jarzębowicz 12. System wspomagający komunikację w szkole nauki jazdy Opiekun: dr inż. Aleksander Jarzębowicz 13. System wspierający zarządzanie przeglądami doświadczeń projektów. Opiekun: dr inż. Andrzej Wardziński 14. System kontroli zgodności procesu oparty na listach kontrolnych Opiekun: dr inż. Andrzej Wardziński 15. Edytor prezentacji oparty o framework impress.js Opiekun: dr inż. Michał Wróbel 16. Filtr importu formatu Microsoft Publisher dla programu LibreOffice Opiekun: dr inż. Michał Wróbel 17. MultiScrum - Rozbudowa wybranego narzędzia dla metodyki Scrum o zarządzanie wieloma projektami Opiekun: dr inż. Jakub Miler 18. Optymalizacja bazy danych aplikacji internetowej TCT Editor Opiekun: dr inż. Jakub Miler UWAGI: Na jeden temat może zapisać się wiele chętnych zespołów minimalnie 3-osobowych. O przydziale tematu nie decyduje kolejność zapisu, ale opiekun pracy, który podejmuje decyzję na podstawie bezpośrednich rozmów. Ostateczny przydział tematu związany jest z wypełnieniem i podpisaniem kart dyplomanta.

2 1 Temat pracy dyplomowej Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności inżynierskiej prof. dr hab. inż. Janusz Górski mgr inż. Michał Witkowicz, WETI p.623, Cele pracy są następujące: 1. Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej w technologii Dojo Mobile działającej na urządzeniach typu smartphone i tablet z systemami operacyjnymi ios i Android 2. Zademonstrowanie przydatności aplikacji z wykorzystaniem istniejących argumentów zgodności 1. Zapoznanie się z technologią Dojo Mobile 2. Zapoznanie się z technologią JBoss RESTEasy 3. Zapoznanie się z narzędziem TCT (Trust Case Toolbox) wspierającym metodykę Trust-IT 4. Zaprojektowanie aplikacji mobilnej do przeglądania argumentów zgodności 5. Implementacja i udokumentowanie aplikacji 6. Przeprowadzenie eksperymentów z istniejącymi argumentami zgodności Literatura 1. Dokumentacja systemu TCT wynik pracy może być wykorzystany w projekcie NOR-STA - konieczna dobra znajomość języka angielskiego - możliwa jest kontynuacja projektu w ramach projektu grupowego na II stopniu 2 Temat pracy dyplomowej Web API dla usług Trust-IT do wykorzystania w aplikacjach inżynierskiej mobilnych prof. dr hab. inż. Janusz Górski mgr inż. Patryk Jar, WETI p.623, Cele pracy są następujące: 1. Zaprojektowanie i stworzenie Web API TCT Editor Stworzenie prototypu aplikacji w oparciu o stworzone API 1. Zapoznanie się z TCT (Trust Case Toolbox) 2. Zapoznanie się z istniejącymi API aplikacji webowych 3. Projekt API w postaci dokumentu 4. Implementacja API w języku Java 5. Wykonanie prototypu aplikacji mobilnej wykorzystującej zaprojektowane API Literatura 1. Istniejące rozwiązani: https://developers.facebook.com/docs/reference/api/ https://github.com/getresponse/devzone/tree/master/api -4 - wynik pracy może być wykorzystany w projekcie NOR-STA - konieczna dobra znajomość języka angielskiego - możliwa jest kontynuacja projektu w ramach projektu grupowego na II stopniu

3 3 (jęz. ang.) 4 (jęz. ang.) Implementacja bota konwersacyjnego dla Wydziału ETI dr inż. Agnieszka Landowska Conversational bot for ETI Faculty Celem projektu jest stworzenie dla Wydziału ETI bota konwersacyjnego odpowiadającego na pytania o Wydział, studia i Politechnikę. Bot ten (o roboczej nazwie YETI) może być również rozwijany przez jego użytkowników (studenci pytający bota, w przypadku braku odpowiedzi, mogą sugerować własną odpowiedź). W takim przypadku, żeby zapobiec wprowadzaniu nieprawdziwych informacji do bazy wiedzy, konieczne jest moderowanie wprowadzanych treści. 1. Zapoznanie się z językiem AIML i jego interpreterem. 2. Projekt i implementacja bota YETI. 3. Budowa początkowej bazy wiedzy w oparciu o język AIML. 4. Ocena rozwiązania i jego opis (wskazanie dalszych kierunków rozwoju) - Dokumentacja języka AIML i projektu ALICE Istnieje możliwość kontynuacji zagadnienia w ramach projektu grupowego i pracy magisterskiej na II stopniu studiów. Opracowanie biblioteki języka Java dla wzorca projektowego Scoreboard dr inż. Agnieszka Landowska Java library for Scoreboard design pattern Implementacja biblioteki języka Java dla wzorca architektonicznego Scoreboard i jej weryfikacja. 1. Zapoznanie się ze wzorcem architektonicznym Scoreboard. 2. Projekt i implementacja biblioteki w języku Java. 3. Pokazanie zastosowania biblioteki w przykładowym prototypie aplikacji (proof of concept). 4. Ocena rozwiązania (możliwości rozproszenia, skalowalność, modyfikowalność). 5. Opis rozwiązania w postaci raportu. 1. Landowska A.: Architektura SAAF dla systemów niedeterministycznych, Raport Techniczny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 8/2011, Gdańsk, 2011.

4 5 (jęz. ang.) Istnieje możliwość kontynuacji zagadnienia w ramach projektu grupowego i pracy magisterskiej na II stopniu studiów. Model emocjonalny dla wirtualnych postaci Emotional model for virtual chararacters 6-5 (jęz. ang.) dr inż. Agnieszka Landowska Celem projektu jest implementacja koncepcji reprezentacji emocji i ich przetwarzania bazującej na przestrzeni emocji. 1. Zapoznanie się z koncepcją przestrzeni emocji. 2. Projekt i implementacja reprezentacji emocji i ich przetwarzania. 3. Pokazanie zastosowania modelu w przykładowym szkielecie aplikacji lub integracja z aplikacją GERDA (proof of concept) 4. Ocena rozwiązania. 5. Opis rozwiązania w postaci raportu. Istnieje możliwość kontynuacji zagadnienia w ramach projektu grupowego i pracy magisterskiej na II stopniu studiów. Opracowanie interaktywnego kwestionariusza zachowań ekologicznych z wirtualną postacią charakterystyczną Interactive ecological attitude questionnaire with virtual character. dr inż. Agnieszka Landowska Celem pracy jest opracowanie interaktywnego kwestionariusza zachowań ekologicznych dla Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku 1. Zapoznanie się z metodami budowy materiałów edukacyjnych dla e- kształcenia oraz z metodami projektowania wirtualnych postaci. 2. Opracowanie kwestionariusza zachowań ekologicznych we współpracy z CIEE. 3. Opracowanie wizualizacji (animacji) postaci charakterystycznej. 4. Implementacja zależności animacji postaci od wyników kwestionariusza. 1. Landowska A.: Wytwarzanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla e-nauczania, Raport Techniczny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 2010, 41 s. 2. Parent Rick, Computer Animation. Algorithms & Techniques, Elsevier, Reinhardt R.: Adobe Flash CS3/CS3 PL professional Biblia, Helion, 2009.

5 7 (jęz. ang.) - 8 (jęz. ang.) - 4. Reinhardt R.: Macromedia Flash MX 2004: Biblia, Helion, Mile widziana znajomość technologii Flash oraz Java. Istnieje możliwość kontynuacji zagadnienia w ramach projektu grupowego i pracy magisterskiej na II stopniu studiów. Edytor gramatyk i ich reprezentacji graficznej (EDGRAR) Graphical editor for grammars dr inż. Wojciech Waloszek W ramach prac prowadzonych na Wydziale opracowano standard zapisu graficznej reprezentacji gramatyk. Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest utworzenie narzędzi wspierających użytkownika w procesie interaktywnego tworzenia gramatyki i jej graficznej prezentacji. Narzędzie powinno być rozszerzalne i działać w trybie WYSIWYG. 1. Analiza opracowanej metody zapisu. 2. Zebranie wymagań. 3. Utworzenie projektu narzędzia. 4. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. Dokumentacja projektowa projektu GRAWYR. Dokumentacja techniczna wybranych narzędzi. Narzędzie może być przystosowane do działania z poziomu przeglądarki internetowej. Narzędzie do zgłaszania awarii związanych z softwarem i hardwarem w laboratoriach (AWALAB) Laboratory issue tracker dr inż. Wojciech Waloszek Celem prac jest utworzenie narzędzia, które umożliwi zgłaszanie problemów związanych ze sprzętem lub oprogramowaniem w laboratoriach. System umożliwi także przeglądanie zgłoszeń, zarządzanie nimi, wymianę wiadomości związanych ze zgłoszeniami. 1. Zebranie wymagań. 2. Utworzenie projektu narzędzia. 3. Implementacja i przetestowanie narzędzia. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i użytkownika. Komunikacja międzyprocesowa w systemie Unix. Dokumentacja techniczna wybranych narzędzi.

6 9 (jęz. ang.) Narzędzie może być przystosowane do działania z poziomu przeglądarki internetowej. System obsługi zespołowych zawodów sportowych Team sports management system Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie systemu wspierającego organizację zawodów sportowych oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o osiągnięciach drużyn i zawodników w wybranej dyscyplinie sportów zespołowych z zastosowaniem odpowiedniego wzorca analizy. 1. Analiza zasad organizacji zawodów i wyłaniania zwycięzców w wybranej zespołowej dyscyplinie sportowej. 2. Analiza podobnych systemów. 3. Analiza wymagań rozszerzona o zastosowanie wzorca analizy. 4. Projekt, implementacja i testowanie systemu. 5. Wykonanie studium przypadku. 1. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, The Sports Manager Patterns E.B.Fernandez, R. Pan, Proceedings of Pattern Languages of Programs conference 2002, 10 (jęz. ang.) System obsługi indywidualnych zawodów sportowych Individual sports management system Dr inż. Anna Bobkowska Celem pracy jest wykonanie systemu wspierającego organizację zawodów sportowych oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o osiągnięciach zawodników w wybranej dyscyplinie sportów indywidualnych z zastosowaniem odpowiedniego wzorca analizy. 1. Analiza zasad organizacji zawodów i wyłaniania zwycięzców w wybranej indywidualnej dyscyplinie sportowej. 2. Analiza podobnych systemów. 3. Analiza wymagań rozszerzona o zastosowanie wzorca analizy. 4. Projekt, implementacja i testowanie systemu. 5. Wykonanie studium przypadku.

7 11 /pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. pol.) /pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.) 1. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, The Sports Manager Patterns E.B.Fernandez, R. Pan, Proceedings of Pattern Languages of Programs conference 2002, Portal informacyjny dla studentów Information portal for students dr inż. Aleksander Jarzębowicz Celem pracy jest wykonanie portalu usprawniającego komunikację oraz przepływ informacji dotyczących studiów pomiędzy studentami. Zakłada się, że portal będzie stanowił platformę komunikacji między studentami jednego roku. Portal powinien posiadać dedykowaną funkcjonalność pokrywającą typowe, przewidywalne zagadnienia np. zapisywanie się na określone terminy zajęć, komunikacja w ramach określonych podgrup, współdzielenie zasobów. 1. Analiza istniejących rozwiązań. 2. Identyfikacja docelowej funkcjonalności i innych wymagań. 3. Wybór technologii i projekt portalu. 4. Implementacja portalu. 5. Testy zaimplementowanego rozwiązania. Dokumentacja systemu Moodle Dokumentacja systemu StudentInfo Temat uzgodniony z określonym zespołem. 12 /pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. pol.) /pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.) System wspomagający komunikację w szkole nauki jazdy System supporting communication at the driving school dr inż. Aleksander Jarzębowicz Głównym celem pracy jest usprawnienie komunikacji w ramach szkoły nauki jazdy poprzez stworzenie systemu pozwalającego: 1. kursantowi w łatwy i szybki sposób wyboru godzin jazdy, 2. instruktorowi na organizację własnej pracy dzięki możliwości ustalania dogodnych terminów Projekt powinien brać pod uwagę specyfikę użytkowników, co silnie sugeruje dostępność systemu za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 1. Analiza problemu i zebranie wymagań dziedzinowych 2. Wybór odpowiedniej technologii 3. Projekt i realizacja systemu 4. Testy produktu Temat uzgodniony z określonym zespołem.

8 13 (jęz. ang.) Liczba wykonawców System wspierający zarządzanie przeglądami doświadczeń projektów System supporting management of projects lessons learned reviews Dr inż. Andrzej Wardziński Zaprojektowanie systemu wspierającego zarządzanie przeglądami doświadczeń (lessons learned) projektów informatycznych. System powinien zapewniać możliwości: zarządzania słownikami, ewidencji przeglądów, edycji wyników przeglądów lub importu z excela, edycji danych dodatkowych dla wniosków z przeglądów (m.in. status), publikowania wyników w definiowanych widokach z filtrowaniem, generowania prostych zestawień i statystyk. System stanowi mały moduł aplikacji webowej (około 10 tablic w bazie danych), z niewielkimi wymaganiami na integrację z systemami zewnętrznymi. 1. Analiza wymagań na system 2. Zaprojektowanie systemu 3. Implementacja i testy systemu 4. Walidacja systemu 1. IEEE Std , IEEE Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth Edition, IEEE, Mark Marlin, Implementing an Effective Lessons Learned Process in a Global Project Environment, 2nd Annual Project Management Symposium Proceedings, Dokumentacja PHP (www.php.net/manual/pl) 3 4 osoby Wymagana technologia: PHP.

9 14 (jęz. ang.) Liczba wykonawców System kontroli zgodności procesu oparty na listach kontrolnych System for process compliance control based on checklists Dr inż. Andrzej Wardziński Zaprojektowanie systemu wspierającego kontrolę zgodności procesu stosowanego w projektach opartego o system list kontrolnych. System powinien zapewniać możliwości: zarządzania zbiorem list kontrolnych oraz słownikami, planowania punktów kontrolnych, wypełniania list kontrolnych, przekazywania informacji o statusie oraz powiadomienia, generowania prostych zestawień i statystyk. System stanowi niewielki moduł aplikacji webowej (kilkanaście tablic w bazie danych), z niewielkimi wymaganiami na integrację z systemami zewnętrznymi. 1. Analiza wymagań na system 2. Zaprojektowanie systemu 3. Implementacja i testy systemu 4. Walidacja systemu 1. IEEE Std , IEEE Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth Edition, IEEE, Dokumentacja PHP (www.php.net/manual/pl) 4 osoby Wymagana technologia: PHP. 15 (jęz. ang.) Edytor prezentacji oparty o framework impress.js Presentation editor based on impress.js framework dr inż. Michał Wróbel Zaprojektowanie i implementacja edytora prezentacji z wykorzystaniem technologii HTML5, CSS3 oraz frameworku impress.js 1. Zapoznanie się z technologią HTML5, CSS3, JavaScript 2. Projekt edytora. 3. Implementacja edytora. 4. Dodanie możliwości importu prezentacji z formatu PowerPoint 5. Implementacja eksport prezentacji do formatów PDF oraz PowerPoint 1. Brian P. Hogan, HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości, Helion https://github.com/bartaz/impress.js/ 3. "Microsoft Office Powerpoint Binary File Format Specification (*.ppt)". Microsoft Corporation

10 16 (jęz. ang.) 17 (jęz. ang.) Filtr importu formatu Microsoft Publisher dla programu LibreOffice Microsoft Publisher import filter for LibreOffice dr inż. Michał Wróbel Fridrich Strba, LibreOffice Format plików MS Publisher został rozpracowany za pomocą inżynierii wstecznej. Celem projektu jest zaimplementowanie filtru do importu plików MS Publisher do programu LibreOffice 1. Zapoznanie się dokumentacją formatu MS Publisher 2. Analiza programu (w języku Python) przetwarzającego plik MS Publisher 3. Projekt i implementacja filtra dla programu LibreOffice Wymagana bardzo dobra znajomość języka C++ oraz przynajmniej bierna Python. MultiScrum - Rozbudowa wybranego narzędzia dla metodyki Scrum o zarządzanie wieloma projektami MultiScrum - A Multi-Project Extension to a selected Scrum Tool dr inż. Jakub Miler Celem pracy jest opracowanie nowej wersji wybranego otwartego programu wspomagającego metodykę Scrum rozszerzonej o zarządzanie wieloma projektami 1. Pozyskanie wymagań na rozszerzenia 2. Wybór narzędzia bazowego do rozbudowy 3. Iteracyjna implementacja, testowanie i prezentacja nowego narzędzia 4. Opracowanie instrukcji użytkownika J. Krebs, Agile Portfolio Management, Microsoft Press, A. Krajnik, Rozwiązanie wspomagające zarządzanie portfelem projektów IT, praca dyplomowa magisterska, Katedra Inżynierii Oprogramowania, WETI PG, 2012 (w opracowaniu) Scrum jest obecnie najpopularniejszą metodyką zwinnego zarządzania wytwarzaniem oprogramowania. W praktyce firm prowadzonych jest wiele projektów naraz przez różne zespoły Scrum, ale pod nadzorem kierownictwa firmy. Na rynku istnieje wiele narzędzi wspomagających prowadzenie projektów zgodnie z tą metodyką, większość internetowych. Dobrze sprawdzają się one w ramach jednego projektu, bardzo rzadko jednak i w

11 bardzo ograniczonym zakresie pozwalają one obserwować i nadzorować przebieg wszystkich projektów Scrum naraz. W ramach projektu należy wybrać rozszerzalne narzędzie wspomagające Scrum, najlepiej o otwartym kodzie źródłowym, takie jak Agilo for Trac lub Redmine i rozbudować je o widoki umożliwiające nadzorowanie wszystkich projektów naraz. Widoki mogą mieć postać zarówno tabelaryczną, jak i wykresów. 18 Optymalizacja bazy danych aplikacji internetowej TCT Editor Profiling and tuning of TCT Editor database (jęz. ang.) dr inż. Jakub Miler mgr inż. Jakub Czyżnikiewicz (projekt NOR-STA) Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie optymalizacji bazy danych PostgreSQL aplikacji TCT Editor pod kątem wydajności i niezawodności 1. Pozyskanie wymagań na rozwój bazy danych TCT Editora 2. Zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentów z bazą danych, najlepiej również z innymi silnikami bazy danych 3. Opracowanie zaleceń optymalizacyjnych 4. Implementacja i przetestowanie proponowanych optymalizacji 1. Dokumentacja bazy danych narzędzia TCT Editor 2. Dokumentacja PostgreSQL 3. Dokumentacja JBoss 4. Materiały z przedmiotu Bazy Danych 5. Materiały z przedmiotu Zarządzanie Systemami Baz Danych Aplikacja internetowa TCT Editor służy budowie argumentów (drzew argumentacji) z załączaniem plików dowodów. Serwer aplikacji napisany jest w Javie na silniku JBoss, klient w JavaScript. Dane argumentu przechowywane są w bazie danych PostgreSQL. Wraz z przyrostem liczby użytkowników pojawia się potrzeba optymalizacji wydajności bazy. Celem projektu jest wykonanie eksperymentów z bazą aplikacji TCT Editor zmierzających do ustalenia możliwości zwiększenia wydajności i skalowalności. Wynikiem projektu byłaby zoptymalizowana wersja bazy TCT Editora oraz raport z przeprowadzonych eksperymentów wraz z opisanymi optymalizacjami. Możliwym rozwiązaniem jest również zalecenie zmiany silnika bazy danych poparte prototypowaniem. Niniejszy projekt inżynierski jest związany z projektem badawczorozwojowym NOR-STA współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Baza danych TCT Editor i jej dokumentacja są w języku angielskim.

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik mgr inż. Magdalena Borys Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż.

Promotor (tytuły, imię i nazwisko) dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Tomasz Szymczyk. dr inż. Piotr Kopniak. dr inż. ................... (pieczęć katedry/instytutu) Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Informatyka (powiązanych ze stażami w firmach IT) w ramach projektu: MEGA

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation

System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation Rozdział 4 System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation Streszczenie. Rozdział prezentuje system informatyczny

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo