Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich"

Transkrypt

1 Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości Kraków, luty 2014 rok

2 Aktualna sytuacja w branży pszczelarskiej: - 61 % rodzin pszczelich w rękach pszczelarzy posiadających własne gospodarstwa rolne - Odsetek pasiek do 50 rodzin pszczelich - ponad 90% ilości pasiek w Polsce. - Odsetek pasiek do 80 rodzin pszczelich - ponad 97% - Pszczelarze powyżej 50 roku życia stanowią ponad 63% populacji pszczelarzy; w wieku powyżej 65 roku jest 25% pszczelarzy. - Młodzi pszczelarze do 35 roku życia stanowią 11% populacji pszczelarzy. - Pszczelarze zgrupowani w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zawodowych stanowią 0,5 proc. populacji pszczelarzy polskich, a dostarczają ok. 15% produkcji polskiego miodu. Źródło: Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce; Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy

3 Produkcja, eksport oraz import miodu w Polsce Źródło: Pszczelarstwo i rynek miodu w Polsce. Materiały informacyjne; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa marzec Sektor pszczelarstwa w Polsce w 2012 roku, Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja dla Przedsiębiorczości podjął inicjatywę współpracy z branżą pszczelarską w ramach działań nauki na rzecz gospodarki lepsze wykorzystaniem potencjału badawczego uczelni na potrzeby innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw. 4

5 I. Metoda zapobiegania rozwojowi chorób pszczół w pasiekach, z jednoczesnym zwiększeniem wydajności produkcji pszczelarskiej Skład Konsorcjum (Partnerzy): Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Apipol Sp. z O.O. w Brzączowicach Budżet projektu: ,00 zł 5

6 II. Ekologiczne preparaty pochodzenia pszczelego do zwalczania patogenicznych pleśni, grzybów i owadzich szkodników roślin oraz preparatów zapobiegających zgryzaniu sadzonek i spałowaniu pni. Skład Konsorcjum (Partnerzy): Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider) Politechnika Krakowska Przedsiębiorstwo Produkcyjne Apipol - Kraków Sp. z O.O. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym Budżet projektu: ,50 zł 6

7 III. Opracowanie atlasu rozmieszczenia spadzi jodłowej w nadleśnictwach karpackich oraz stworzenie elektronicznego systemu szybkiego powiadamiania o miejscu wystąpienia pożytku, jego nasileniu i możliwości optymalnego napszczelenia terenu. Skład Konsorcjum (Partnerzy): Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Lider) Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym Przedsiębiorstwo Produkcyjne Apipol - Kraków Sp. z O.O. Budżet projektu: ,00 zł 7

8 Źródła finansowania badań planowanych przez uczelnie wyższe/instytucje badawcze 1. Programy badawcze NCBiR np: (-) Program Badań Stosowanych, (-) Program strategiczny w obszarach Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG (0,5 mld zł), inne 2. Środki z funduszy strukturalnych na lata (kilkanaście miliardów euro). 3. Program badawczy UE Horizon 2020 (ok. 77 mld euro) 8

9 Program aktualne INNOWACJE SPOŁECZNE Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. Do celów szczegółowych Programu zaliczono wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych produktów, usług i procedur pozwalających na rozwiązanie złożonych problemów społecznych oraz wzrost współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 9

10 Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Cel programu: opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu. Całkowity budżet Programu: w latach za ok. 500 mln złotych będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia uzyskanych wyników badań. 10

11 W nowym okresie programowanie - na lata znaczące środki finansowe przeznaczone będą na: wspierania badań naukowych, rozwój technologii i innowacji. W szczególności, wsparcie skierowane będzie na wspólne działania przedsiębiorstw i instytucji naukowych a także na tworzenie powiązań międzynarodowych. 11

12 Bezrobotni według poziomu wykształcenia i wieku Źródło: GUS, Warszawa

13 Założenia związane z przygotowaniem i uruchomieniem Systemu gospodarstw pasiecznych

14 Planowana, docelowa wydajność ula: 110 kg w tym: 40 kg miodu+70 kg ziołomiodów Wydajność całej pasieki produkcyjnej: ~6 t Docelowa produkcja 3,200 pasiek: ~20,000 t Źródło: wykorzystano informacje wynikające z praktycznych doświadczeń firmy Apipol. Lepsze wykorzystanie innych produktów z pasieki: mleczko pszczele, wosk, kit pszczeli (propolis), jad pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga inne. 14

15 Założenie I: Pozyskac dodatkowych 20,000 t miodu i ziolomiodów w perspektywie 5-7 lat Założenie II: W latach nalezy utworzyc ok. 3,200 pasiek np. po 200 w kazdym regionie przy czym: - w latach pasiek, - w roku pasiek, - w roku pasiek 15

16 Zadanie: Opracować modelowe rozwiązanie dla gospodarstwa pasiecznego/pasieki produkcyjnej, złożonego docelowo z 60 uli produkcyjnych. Przyjęte założenia: standaryzacja organizacji i funkcjonowania pasieki, wysoka wydajność, możliwość odzyskania maksymalnej ilości produktów z pasieki itp. Samowystarczalność finansowa 16

17 W ramach prac nad modelem gospodarstwa pasiecznego opracowana zostanie struktura organizacyjna uwzględniająca: - wyposażenie pasieki w jednolite ule oraz sprzęt i wyposażenie, - wdrożenie dwuletniego systemu chowu i hodowli rodzin pszczelich, - możliwości odzyskania z pasieki nie tylko miodu ale również innych produktów. 17

18 Ponadto, wzięte zostaną pod uwagę: - możliwości pozyskania źródła wsparcia finansowego dla osób zakładających pasieki oraz możliwości uzyskania dotacji/kredytu - procedury obsługi pasieki mające zagwarantować zarówno wysoką wydajność jak też jakość i bezpieczeństwo pozyskiwanych produktów pasiecznych. - procesy zaopatrzenia pasieki w pożywienie dla pszczół w okresach dożywiania, w syropy do produkcji ziołomiodów oraz - zasady odbioru miodu i innych produktów z pasieki jest to odrębne zadanie dla specjalistycznej firmy zewnętrznej pracowni pszczelarskiej. 18

19 Modelowe rozwiązanie dla pojedynczego gospodarstwa pasiecznego wykorzystane zostanie do zbudowania ogólnopolskiego systemu gospodarstw pasiecznych (sieć obejmującej 3200 pasiek produkcyjnych) 19

20 Proces zakładania pasiek poprzedzony będzie szkoleniami dla kandydatów na pszczelarzy: - Opracowany zostanie program szkoleń oraz materiały dydaktyczne, uzupełnione e-learningiem i materiałami video, - Instruktorzy (trenerzy) na potrzeby realizacji szkoleń rekrutowani będą spośród doświadczonych pszczelarzy, zainteresowanych dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem. 20

21 Istotnym elementem szkolenia będzie praktyka w pasiece. Niezbędne będzie dokonanie wyboru pasiek, w których uczestnicy szkoleń odbywać będą praktyki. W oparciu o instruktorów zaangażowanych w realizację szkoleń, uruchomiony zostanie system doradztwa dla początkujących pszczelarzy. 21

22 Szkolenia poprzedzane będą spotkaniami informacyjnymi dla osób zainteresowanych zawodem pszczelarza. Na spotkaniach prezentowane będą informacje dotyczące: zasad prowadzenia pasieki produkcyjnej, możliwości pozyskania dochodu z pasieki, koszty założenia i prowadzenia pasieki oraz możliwości pozyskania środków na ten cel. 22

23 Za przygotowanie i uruchomienie systemu gospodarstw pasiecznych (docelowo 3.200) powinna odpowiadać odrębna instytucja, która reprezentować będzie interesy pszczelarzy np. w negocjacjach cen zbytu produktów pochodzących z pasieki itp. Do zadań tej instytucji należeć będzie m.in. zawarcie umów z pszczelarzami, organizacja szkoleń, udzielanie pomocy związanej z założeniem pasieki, uruchomienie systemu doradztwa dla pszczelarzy itp. 23

24 Odrębny problem wymagający opracowania to modelowe rozwiązanie dotyczące lokalnej współpracy gospodarstw pasiecznych i budowania ich pozycji na rynku lokalnym należy upowszechniać organizo-wanie się gospodarstw pasiecznych w formie lokal-nych klastrów. 24

25 Odrębnym zagadnieniem jest powołanie Ogólnopolskiego Klastra Miodowego z następującymi zadaniami: 25

26 - rozwój i wdrażanie nowych technologii związanych z produkcją miodu, ziołomiodów oraz wykorzystaniem pozostałych produktów z pasieki, - pozyskanie środków na finansowanie projektów badawczych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, - wspieranie tworzenia firm lokalnych, świadczących usługi na rzecz pasiek i pszczelarstwa np. doradztwo, odbiór miodu i innych produktów z pasieki, badania laboratoryjne produktów, organizacja zbytu produktów z pasieki itp. a także - produkcja uli, matek i rodzin pszczelich itd), 26

27 - inicjowanie współpracy pasiek w zakresie działań promocyjnych i marketingowych, - wspieranie lokalnych form współpracy pszczelarzy poprzez tworzenie klastrów pszczelarskich, - integrowanie partnerów w ramach Klastra Miodowego poprzez wymianę know-how, szkolenia, konferencje itp, - wspieranie partnerów w ramach Klastra Miodowego poprzez transfer wiedzy z ośrodków akademickich do przedsiębiorstw. 27

28 Wstępna oferta udziału w Ogólnopolskim Klastrze Miodowym skierowana zostanie do przedsiębiorstw z następujących branż: rolno-spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, chemiczna oraz do sektora finansowego uczelni wyższych/instytucji badawczych instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych. 28

29 Materiały na potrzeby budowy programu tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez rozwój branży pszczelarskiej w Polsce przygotował: dr Lesław Piecuch wraz z zespołem Stowarzyszenia EdP tel ; mail:

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo