Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Patronat honorowy: Patronat medialny:

2 Spis treści 1. Wstęp Program konferencji: RóŜnica między coachingiem i mentoringiem. Trendy w coachingu Program Youth Business Poland Szkoła Milionerów AIP Propozycje PARP Panel dyskusyjny Wnioski... 11

3 1. Wstęp Mentoring i Coaching w Służbie Przedsiębiorczości to pierwsza tego typu konferencja w Polsce, dedykowana w 100% tematyce przedsiębiorczości. Jej organizatorem było centrum doradczoszkoleniowe Coaching Center. Organizatorzy wychodząc z założenia, że przez zaangażowanie mentorów i coachów, można inspirować ludzi do zakładania własnych, dobrze prosperujących firm, które zdolne są do odnoszenia międzynarodowych sukcesów, przedstawili cykl prezentacji poświęconych różnym aspektom przedsiębiorczości oraz poprowadzili dyskusję panelową z ekspertami i praktykami biznesu. Organizatorzy pokazali, w jaki sposób mentoring i coaching, przyspieszają tempo rozwoju firmy i przedsiębiorcy, polepszają efekty działania oraz podnoszą jakość ich funkcjonowania. Każdy przedsiębiorca równolegle prowadzi dwa procesy: swoje przedsiębiorstwo i stawanie się przedsiębiorcą. Te procesy zazębiają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Posiadają jednak inną dynamikę i odmienne potrzeby. Bardzo często przedsiębiorca, zwłaszcza kiedy rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, myśli: Ja to firma, a firma to ja. Trudno wtedy oddzielić swoje aspiracje i potrzeby od celów i potrzeb firmy. Wówczas pojawia się przestrzeń na coaching. Programy dla przedsiębiorców są dwoma programami w jednym jak dwa płuca. Jedno płuco to przedsiębiorca, drugie to przedsiębiorstwo. Są równoprawne, jednak funkcjonują dość autonomicznie. W związku z tym mentorzy i coachowie przedsiębiorczości mają dwa zadania: rozwijanie przedsiębiorstw w sensie zarządzania, technologii, sprzedaży, marketingu oraz rozwijanie przedsiębiorczości jako zestawu cech, umiejętności w konkretnym Kowalskim. Coaching jest jedyną i niepowtarzalną szansą na dotarcie do personalnych zasobów klienta; nie ma drugiej takiej techniki, która indywidualnie i z logiczną precyzją odkrywa wewnętrzne blokady czy samą wizję. Znaczącą wartością dodaną procesu coachingowego odczuwaną zarówno przez klienta, jak i przez coacha jest specyficzna energia, która skutecznie pobudza do dalszego działania. Niewątpliwą korzyścią mentoringu jest możliwość czerpania wiedzy od autorytetu w danej dziedzinie i korzystanie z jego doświadczenia. Wsparcie jest bowiem kluczowym elementem na drodze początkującego przedsiębiorcy. 2. Program konferencji: Konferencja Mentoring i coaching w służbie przedsiębiorczości, zorganizowana przez centrum doradczo szkoleniowe Coaching Center odbyła się 28 czerwca 2011 r. w siedzibie Business Centre Club (BCC) w Warszawie. Miejsce zostało wybrane nie przypadkowo. BCC jest jedną z największych organizacji przedsiębiorców w Polsce i dlatego tam właśnie zorganizowano konferencję poświęconą mentoringowi i coachingowi przedsiębiorczości.

4 Konferencja przebiegała według poniższego porządku: 10:30 11:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa Część I prowadzący: Wiesław Zawadzki 11:00 11:30 Prezentacja i demonstracja coachingu/mentoringu Paweł Sopkowski, Prezes Zarządu CoachWise S.A. 11:30 11:50 Zaproszenie do partnerstwa w programie mentoringu dla początkujących przedsiębiorców organizowanego pod auspicjami Fundacji Księcia Walii, Karola Youth Business Poland Wiesław Zawadzki, Dyrektor Rozwoju Obszaru Przedsiębiorczości CoachWise S.A. 11:50 12:15 Studium przypadku: Mentoring i coaching w programie Szkoła Milionerów Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Prezentacja coachingu przedsiębiorczości możliwość doświadczenia czym jest i jak działa coaching, Paweł Sopkowski, Prezes Zarządu CoachWise S.A. 12:15 12:30 Prezentacja raportu Mentoring i coaching przedsiębiorczości dotychczasowe doświadczenia i trendy Raport przedstawia doświadczenia i wnioski wynikające z przeprowadzenia przez Coaching Center ponad 6 tys. osobo/godzin mentoringu i coachingu dla początkujących przedsiębiorców oraz prognoza kierunków zmian w obszarze coachingu przedsiębiorczości. Prezentacja Raportu Paweł Sopkowski, Prezes Zarządu CoachWise S.A. 12:30 13:00 Przerwa kawowa i poczęstunek Część II prowadzący: Wiesław Zawadzki 13:00 13:20 Merytoryczne i finansowe wsparcie początkujących przedsiębiorców w Polsce obecnie i po 2013 r. Agata Wieruszewska, Główny specjalista, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu 13:20 14:25 Plusy i minusy mentoringu i coachingu w rozwoju przedsiębiorczości. Finansowanie wsparcia dla przedsiębiorców teraz i w przyszłości Moderator: Wiesław Zawadzki Uczestnicy panelu: - Joanna Dąbrowska, ekspert Związku Banków Polskich; - Wojciech Dołkowski, założyciel pierwszej w Polsce sieci aniołów biznesu prezes PoIBAN Business Angels Club; - Krzysztof Jaszczuk, członek Rady Programowej YBP, członek zarządu Sysco Polska; - Romuald Kępa, mentor, Delivery Manager Coaching Center; - Anna Piasecka, coach, członek zarządu ICF Polska; - Mateusz Sobkowiak,, początkujący przedsiębiorca, korzystający z usług mentora Coaching Center; - Dariusz Żuk, założyciel największej w Polsce sieci akademickie inkubatory przedsiębiorczości, prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, prezes Polski Przedsiębiorczej. 14:25 14:30 Podsumowanie konferencji Paweł Sopkowski i Wiesław Zawadzki 4

5 3. Różnica między coachingiem i mentoringiem. Trendy w coachingu. Różnice między coachingiem i mentoringiem Pierwsza część spotkania miała charakter wprowadzający w samą istotę mentoringu i coachingu oraz różnic między nimi w tym celu Paweł Sopkowski, partner zarządzający Coaching Center przeprowadził krótką, przykładową prezentację coachingu i mentoringu z jednym z uczestników konferencji. Ta symulacja pozwoliła zrozumieć, na czym polega rola zarówno mentora, jak i coacha podczas gdy mentor dzieli się z klientem doświadczeniem z drogi, którą ma za sobą, coach pełni funkcję katalizatora oczekiwanych przez klienta zmian. Podczas części coachingowej, rozmówca stopniowo odkrywał w sobie to, co jest dla niego istotne w rozwijaniu jego działalności gospodarczej i co zamierza zrobić. Znajdował rozwiązania i źródła motywacji, aby je zrealizować. Następnie prowadzący prezentację podał przykłady tematów, jakie poruszane są podczas spotkań mentoringowych. Są to m.in.: Jak będą się sprzedawały produkty/usługi? Skąd będzie pozyskiwany kapitał? Jak ta działalność wpisuje się w konkurencję i fakt, że to warto sprawdzić. Kwestia ewentualnych partnerów biznesowych, np. strategicznych, sprzedażowych, od których można pozyskać np. kapitał, know-how, itd. Podsumowując, cele coachingu i mentoringu są takie same: przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania. Role coacha i mentora są jednak różne: coach to partner, który pomaga uszczegóławiać, pogłębiać i klaryfikować pomysły, natomiast mentor to doświadczony przedsiębiorca, który doprecyzowuje i pyta szczegółowo o obszary biznesowe dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem, radami. Trendy w coachingu, czyli dokąd zmierza coaching i coachowie Rezerwy proste wzrostu efektywności są już na wyczerpaniu. Łatwo dostępnie i coraz tańsze szkolenia powodują, że coraz więcej z nas skutecznie planuje swoje działania, właściwie stawia cele i monitoruje ich realizację, ustala i wdraża strategię. Coaching staje się dla wielu przedsiębiorstw metodą sięgnięcia do dodatkowych pokładów energii, innowacyjności i przedsiębiorczości. Kierowany do kadry kierowniczej lub kluczowych zespołów, zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej, coaching wyzwala głęboką i, co jest szczególnie ważne, trwałą zmianę w efektywności firm. Ukierunkowany i indywidualny rozwój pracowników otwiera nowe szanse rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Specjalizacje programów coachigowych Wykorzystanie metody pracy, jaką jest coaching, można porównać z rozpoczęciem podróży w towarzystwie coacha. Rolą coacha nie jest wyznaczanie kierunku marszu, jego tempa oraz planu. Nie jest nią również dawanie rad, dokonywanie oceny działań klienta oraz jego postępów. Coachowie są bowiem ekspertami w tematyce procesu coachingowego i nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy na temat konkretnego obszaru biznesowego. 5

6 Ostatnie lata coraz większej popularności coachingu i postępująca profesjonalizacja branży pokazują jednak, że klienci coraz bardziej doceniają doświadczenie coacha w danej dziedzinie. Stąd też coachowie coraz częściej określają swoje specjalizacje i oferują programy coachingowe o różnej specyfice dotyczące obszarów (np. sprzedaż, zarządzanie projektami) albo specyficznych potrzeb (np. coaching dla kobiet wracających na rynek pracy, coaching w sytuacji konfliktu). W sensie metodycznym taki coaching nie różni się od ogólnego coachingu, natomiast specjalizacja coacha przekłada się na lepsze zrozumienie klienta oraz dynamiki procesu, posługiwanie się tym samym słownictwem branżowym. Dzięki tym czynnikom klient otrzymuje bardziej adekwatne wsparcie. Taka specjalizacja ułatwia również klientom doprecyzowanie swoich potrzeb na etapie podejmowania decyzji o rozpoczęciu coachingu oraz pozwala zweryfikować efekty procesu coachingowego. Zastosowania coachingu trendy: wyraźne rozróżnienie programów szkoleniowych, coachingowych, działań doradczych i menedżerskich; szeroki zakres programów indywidualnych i grupowych dostosowanych do różnych sytuacji i potrzeb; zespoły wewnętrznych coachów; dyscyplina i precyzja w monitorowaniu postępów i efektywności coachingu; wpływanie na kulturę i styl pracy w zespole w stronę zwiększonej odpowiedzialności, i samodzielności pracowników; wzmacnianie menedżerów w umiejętności angażowania pracowników i współtworzenia poprzez rozwój coachingowego stylu zarządzania. 4. Program Youth Business Poland Kolejnym punktem konferencji było zaproszenie do partnerstwa w programie mentoringowym dla początkujących przedsiębiorców, organizowanym pod auspicjami Fundacji Księcia Walii, Karola Youth Business Poland. Program YBP jest częścią sieci programów Prince s Youth Business International wspierających przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata. W Polsce program prowadzony jest od października 2008 r. w ramach Fundacji Inkubator Technologiczny, założonej przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Współorganizatorem programu od 2009 r. jest Coaching Center, a partnerem strategicznym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Program YBP pomaga młodym osobom stać się przedsiębiorcami poprzez zapewnienie wsparcia finansowego i opieki mentora. W Polsce program obejmuje swym zasięgiem coraz większą liczbę województw. Składa się on z co najmniej 6 spotkań (trwających 1-2 godziny) z mentorem, w przeciągu 6 miesięcy. W programie zaangażowanych jest kilkudziesięciu mentorów, którzy oprócz umiejętności coachingowych mają również doświadczenie biznesowe. Współpraca między mentorem a uczestnikiem programu trwa 6 miesięcy, spotkania odbywają się minimum 1-2 godz. w miesiącu, także on-line (skype, telefon). Wsparcie finansowe w postaci niskooprocentowanych pożyczek stanowi dużą pomoc na samym początku drogi, jaką podąża przedsiębiorca. Udział w programie jest praktycznie bezpłatny, wymaga jedynie przekazania jednorazowej darowizny na rzecz fundacji w wysokości 50 zł. Program skierowany jest do przedsiębiorców w wieku lat, którzy prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 3 lata lub dopiero zamierzają rozpocząć własny biznes. W przeciągu ostatnich 3 lat ponad 120 osób skorzystało z oferty YBP, a ich liczba stale rośnie. 6

7 Plan programu dzieli się na: 1. Fazę wstępną (pierwsze sesje): Cele, mierniki sukcesu Rola coachingu/mentoringu Partnerstwo, zasady współpracy Dopasowanie klient coach/mentor ocena wartości dodanej i kompetencji Wizja firmy sprawdzenie kompletności wizji (marketing, sprzedaż, operacje, finanse) Wybór obszaru koncentracji, oczekiwane rezultaty, dzisiejsza rzeczywistość, możliwe działania Po co firma? Co jest w tym dla mnie osobiście ważnego? Kim się stanę/staję? 2. Fazę główną (kolejne sesje) Koncentracja na rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy Możliwość skorzystania z doświadczeń biznesowych mentorów Ocena wartości dodanej i kompetencji Całościowość spojrzenia na podstawowe obszary (marketing, sprzedaż, operacje, finanse, moja rola w firmie) Wzmacnianie procesu pracy nad wybranym obszarem działalności (włączając proces selekcji/wyboru) Wsparcie i wzmacnianie w procesie dojrzewania jako lider/przedsiębiorca Dotychczasowe badania wskazują, że jedną z największych barier, która skutecznie hamuje aktywność młodych ludzi na polu biznesowym, jest negatywny wpływ najbliższego otoczenia na pomysł stworzenia biznesu. Dodatkowo profesja przedsiębiorcy, zwłaszcza rozpoczynającego działalność gospodarczą, nie jest uważana za prestiżową. W sytuacji niekorzystnego wpływu otoczenia, ważne jest, aby przedsiębiorca miał oparcie i pomoc w osobie coacha lub mentora. Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej: 5. Szkoła Milionerów AIP Prezentacja Dobry coach/mentor to nie wszystko, to studium przypadku zarządzania coachingiem i mentoringiem na przykładzie projektu dla przedsiębiorców zrealizowanego dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), pod nazwą Szkoła Milionerów. Kluczowym założeniem w myśleniu o wdrażaniu coachingu jest traktowanie go jako szerokiego obszaru metodycznego, nie zaś jako techniki bądź narzędzia. Coaching wspiera skutecznie wiele różnorodnych biznesowych procesów. Skuteczność zewnętrznego i wewnętrznego coachingu jest potwierdzona wieloma badaniami, jednak aby działał, musi być umiejętnie zarządzany, zgodnie z zasadą, że dobry coach/mentor to nie wszystko. Na podstawie doświadczeń w ramach projektu z roku 2009/2010, można stwierdzić, że osiągnięcie zakładanych celów biznesowych klienta nie byłoby możliwe bez wyspecjalizowanego zarządzania procesem. W 2010 roku w projekcie Szkoła Milionerów, objęto 103 osoby z czterech województw (wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i pomorskie), oraz blisko 40 coachów i mentorów. W ramach 7

8 programu trwającego 6 miesięcy, zrealizowanych zostało ponad 6000 tys. osobo/godzin coachingu i mentoringu Głównym celem projektu, było przyspieszenie procesu rozwoju przedsiębiorstwa i zmierzenie się z trudnościami temu towarzyszącymi. Celami szczegółowymi projektu było: - stworzenie wizji przedsiębiorstwa i siebie jako przedsiębiorcy; - dopracowanie pomysłu na biznes; - wypracowanie strategii i planu działania; - wspieranie w realizacji celów i postanowień. Grupą docelową projektu byli przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie kapitałowe. którym zaoferowano szereg programów coachinowych i mentoringowych, grupowych i indywidualnych dostosowanych do potrzeb uczestników. Każdy z przedsiębiorców miał możliwość stworzenia wizji przedsiębiorstwa i jednocześnie wizji siebie jako przedsiębiorcy; następnie ustalany był plan oraz strategia jego realizacji. Cały ten proces poddawany był bieżącemu monitoringowi. Wyzwaniem przy projekcie było więc jego zarządzanie. Zaczęto od określenia samej definicji przedsiębiorczości. Według Coaching Center jest to połączenie różnych elementów: postaw, wiedzy, umiejętności i systemów zarządzania, które prowadzą do tworzenia organizacji trawle odpowiadającej potrzebom klientów. Przyjęto także jednolitą definicję coachingu i innych form wsparcia oraz powiązań między nimi. Przyjęto jeden model coachingu (nazewnictwo, narzędzia) w całym projekcie. Ponadto wprowadzono klarowną i konsekwentną komunikację z uczestnikami projektu. Właściwie rozumienie coachingu i mentoringu pozwala w przyszłości zwiększyć efektywność i uniknąć nieporozumień. Nie można przy tym zapomnieć, że uczestnik coachingu musi być gotowy do tego procesu, posiadać świadomość, jak funkcjonuje coaching. Bez woli działania i chęci zaangażowania się, korzystanie z coachingu nie ma sensu. Coach nie rozwiązuje sam z siebie problemu, ale jest katalizatorem zmian. Celem projektu Szkoła Milionerów udało się osiągnąć przez zastosowanie programu CoachWise, który wprowadził nie tylko jednolite nazewnictwo, ale przede wszystkim poprowadził coaching indywidualny i grupowy, liczne warsztaty oraz zarządzanie całym procesem coachingowym, przez co przyczynił się do sukcesu przedsięwzięcia klienta. 6. Propozycje PARP Kolejna prezentacja pt. Merytoryczne i finansowe wsparcie początkujących przedsiębiorców w Polsce - obecnie i po 2013 roku została przedstawiona przez panią Agatę Wieruszewską z Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki prezentacji słuchacze mogli dowiedzieć się o nowej usłudze obejmującej indywidualne doradztwo w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, która zostanie wprowadzona do końca bieżącego roku przez PARP i będzie skierowana do start upów oraz przedsiębiorców w początkowym okresie ich działalności. Asysta będzie obejmować konsultacje na temat profilu planowanej działalności, szans i zagrożeń z nią związanych oraz analizę form i źródeł jej finansowania. Cenną formą pomocy z pewnością okaże się również fachowe doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz dokumentów do rejestracji własnej działalności gospodarczej. 8

9 Misją Krajowego Systemu Usług (KSU) jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez KSU chce wspierać przedsiębiorców przez asystę zarówno w zakładaniu jak i prowadzeniu działalności gospodarczej, a także fundusze udzielające pożyczek i poręczeń. Działają Punkty Konsultacyjne, w których przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć, w jaki sposób krok po kroku założyć firmę, jak pozyskiwać środki finansowe na rozwój biznesu oraz uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów w bieżącej działalności. Planowane jest również na końcu 2011 roku wprowadzenie opieki nad klientem. 1. Pilotażowy projekt asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej polega na: diagnozie potrzeb biznesowych identyfikacji problemów klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia wsparciu doradczym w zakresie: spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego); marketingu przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.); organizacji przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.); finansów przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia zatorem płatniczym, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.). 2. Projekt asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej będzie polegał na: konsultacjach nt. profilu planowanej działalności, analizie SWOT planowanej działalności, analizie form i źródeł finansowania działalności gospodarczej, doradztwie w przygotowaniu biznesplanu doradztwie przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej przygotowaniu dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG (opcjonalnie) Więcej informacji na stronie: 7. Panel dyskusyjny Ostatnim elementem konferencji była dyskusja panelowa Plusy i minusy mentoringu i coachingu w rozwoju przedsiębiorczości. Finansowanie wsparcia dla przedsiębiorców teraz i w przyszłości, moderowana przez Wiesława Zawadzkiego, z udziałem ekspertów reprezentujących instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz szefów firm z dużym doświadczeniem biznesowym. Dyskusja dotyczyła zarówno obszarów miękkich, takich jak coaching i mentoring przedsiębiorczości, jak również obszarów finansowania start-upów oraz programów dla przedsiębiorców. Anna Piasecka członek zarządu ICF Polska zaskoczyła uczestników stwierdzeniem, że według badań większość osób, które zwracają się o coaching to kobiety. Coaching pojawia się wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba zmian. Krzysztof Jaszczuk członek zarządu Sysco Polska przytoczył dane: W Polsce jest 2,7 mln firm, z tego 1 mln przedsiębiorców to osoby, które wykonują swoją działalności, 9

10 jako samozatrudnieni. Mamy 800 tys. przedsiębiorców, w tym 95% należy do sektora MŚP. Zakładanie firmy i jej początki są związane ze zmianami i obarczone ryzykiem porażki. Mentoring biznesowy jest określany jako najwyższa forma obniżająca ryzyko przedsięwzięcia. kontynuował Krzysztof Jaszczuk. Problem ryzyka poruszyła także - Joanna Dąbrowska, ekspert Związku Banków Polskich, która pokazała, jak można go rozwiązywać w przyszłości: Do konkurencyjności przedsiębiorstw w skali europejskiej możemy dążyć przez wspieranie innowacyjności. To wiąże się ze zwiększonym ryzykiem w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Przedsiębiorca musi przekonać bank, że jego pomysł będzie żywotny i w perspektywie umożliwi zwrot finansowania dłużnego udzielonego przez bank. To nie będzie proste w przypadku start-upów. Wśród instrumentów finansowych skupionych w programie ramowym, można wymienić poręczenia finansowania dłużnego. O wsparciu finansowym połączonym z mentoringiem mówił Wojciech Dołkowski, prezes PoIBAN Business Angels Club. Angel inwestor jest osobą, która jest multiinstrumentalistą, ponieważ odniósł sukces, ma pieniądze, jest komunikatywny, jeszcze mu się chce i potrafi być mentorem. Daje coś więcej niż pieniądze, tj. kontakty, doradztwo personalne, które często mają większe znaczenie niż kapitał. Wśród mentorów może być więcej inwestorów niż mentorów wśród inwestorów, ponieważ sukces w biznesie nie gwarantuje umiejętności przekazywania tej wiedzy dalej. Z doświadczeń coacha Romualda Kępy, który prowadził coaching dla start-upów okazało się, że młodzi ludzie najbardziej potrzebowali klaryfikacji wizji swojego przedsiębiorstwa. Według Mateusza Sobkowiaka młodego przedsiębiorcy, który skorzystał z wsparcia, wpływ mentoringu można zauważyć przy konfrontacji z osobami, które nie miały z nim do czynienia. Mamy tysiące narzędzi w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm, ale ta wiedza jest nie usystematyzowana. Jest tak jak z osobą, która nigdy nie remontowała, a która wchodzi do Praktikera i nie wie co zrobić. Mentoring pomaga w znalezieniu zastosowania do narzędzi, które posiadamy. Pozwala dopasować istniejące programy do własnych potrzeb, zdecydować, z których rzeczywiście można skorzystać na danym poziomie rozwoju. Dzięki mentoringowi nabiera się pokory i dystansu do możliwości, które są aktualnie dostępne. Mentoring powoduje, że wiemy, czego chcemy a to jest najważniejsze. Minusami coachingu/mentoringu przedsiębiorczości są: jego koszty, czasochłonność, brak jednoznacznych kryteriów wyboru coacha/mentora, brak znajdywania gotowych rozwiązań przez coacha/mentora, konieczność włożenia wysiłku, aktywności w proces i szczerego zaangażowania się, odkrywanie prawdziwych intencji i nie zatajanie prawdy. Do plusów zaś można zaliczyć: szansę indywidualnego dotarcia do celów ważnych przy zakładaniu firmy, możliwość zderzenia własnych pomysłów z doświadczonym mentorem, znalezienia wzorca i autorytetu, szybsze i łatwiejsze odkrywanie siebie, które skutkuje lepszymi wynikami firmy. W dyskusji poruszone zostały także zagadnienia związane z przyszłością wsparcia przedsiębiorczości. Według eksperta Związku Banków Polskich, Unia Europejska będzie stopniowo odchodzić od systemu dotacyjnego ku instrumentom finansowym tj. poręczenia, inwestycje kapitałowe w fundusze podwyższonego ryzyka. Po 2013 r. można spodziewać się odchodzenia od bezzwrotnej pomocy finansowej dla przedsiębiorców. Paneliści wymienili serię uwag, które mogłyby przynieść rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Wśród nich można wymienić naukę w szkołach o inwestowaniu, radzeniu sobie z finansami oraz umożliwienie nastolatkom pracy zarobkowej w wakacje. To mogłoby wpłynąć na zmianę mentalności, wzrost prestiżu posiadania własnej firmy oraz zmniejszenie nieufności do środowiska przedsiębiorców. Dariusz Żuk prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości dodał: Tworzymy innowacyjne centra biznesu dla start-upów, które będą zawierały systemy informatyczne, które umożliwią przedsiębiorcom zero kontaktu z urzędem. Moim celem jest odcięcie urzędów od 10

11 przedsiębiorców. Chcemy, żeby przedsiębiorca mógł prowadzić firmę w Polsce z każdego miejsca na świecie. Wpływ tego typu działań na żywotność firmy jest kwestią, którą poruszył Romuald Kępa, mówiąc: Dla mnie wyzwaniem byłoby to, by instytucje otoczenia biznesu potrafiły zmierzyć efektywność całego programu czyli ile firm przystępuje do programu, a ile przetrwa po 3, 5-ciu, itd. latach. Od tej podstawy można zacząć badać, czy mentoring/coaching powodują przedłużenie trwania biznesu. 8. Wnioski Każdy przedsiębiorca równolegle prowadzi dwa procesy: swoje przedsiębiorstwo i stawanie się przedsiębiorcą. Te procesy zazębiają się wzajemnie. Posiadają jednak inną dynamikę i inne potrzeby. Bardzo często przedsiębiorca, zwłaszcza kiedy rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, myśli: Ja to firma a firma to ja. Trudno wtedy oddzielić swoje aspiracje i potrzeby od celów i potrzeb firmy. Wówczas pojawia się przestrzeń na Coaching. Przykładowo: - Przedsiębiorca jest niecierpliwy i lubi działać szybko, natomiast jego firma potrzebuje wyważonych, dobrze zaplanowanych działań; - Albo przedsiębiorca docenia kameralne otoczenie, a firma wymaga kilku biur, prestiżowej lokalizacji i dużego rozmachu; - Lub też przedsiębiorca lubi kontrolować sytuację, trzymać ręce na kierownicy, a tymczasem jego biznes może potrzebować partnerstwa. Są to sytuacje, które wymagają rozdzielenia tych dwóch perspektyw. Sytuacja może też być odwrotna, czyli firma może mieć potrzeby, które kolidują z potrzebami przedsiębiorcy. W momencie, kiedy np. przedsiębiorca jest informatykiem i chce tworzyć kody programów, firma może potrzebować zarządzania strategicznego i analiz rynkowych, co całkowicie leży poza zainteresowaniami przedsiębiorcy. I tu jest miejsce na coaching, ponieważ rozdzielenie tych dwóch perspektyw jest bardzo istotne. Programy dla przedsiębiorców są dwoma programami w jednym jak dwa płuca. Jedno płuco to przedsiębiorca a drugie przedsiębiorstwo. Są równoprawne, ale funkcjonują dość autonomicznie. W związku z tym mentorzy i coachowie przedsiębiorczości mają dwa zadania: rozwijanie przedsiębiorstw w sensie zarządzania, technologii, sprzedaży, marketingu, itd. oraz rozwijanie przedsiębiorczości jako zestawu cech, umiejętności w konkretnym Kowalskim. Jeśli takiej umiejętności brak to coaching i mentoring powinny być prowadzone przez dwie osoby, które będą się ze sobą komunikowały. Wnioskiem z prowadzonych dotychczas projektów coachingowych jest to, iż szczególnie istotne jest umiejętne zarządzanie projektem. Badanie, co przedsiębiorca rozumie pod pojęciem coachingu i mentoringu. Właściwe rozumienie tych pojęć pozwala zwiększyć efektywność i uniknąć nieporozumień. Nie można przy tym zapomnieć, że uczestnik coachingu musi być gotowy do tego procesu, posiadać świadomość, jak funkcjonuje coaching. Bez woli działania i chęci zaangażowania się, korzystanie z coachingu nie ma sensu. Coach nie rozwiązuje sam z siebie problemu, ale jest katalizatorem zmian. Określenie definicji przedsiębiorczości, coachingu i innych form wsparcia oraz powiązań między nimi; przyjęcie jednego modelu coachingu (nazewnictwo, narzędzia) w całym projekcie; wprowadzenie klarownej i konsekwentnej komunikacji z uczestnikami projektu - wszystko to dopiero doprowadziło do sukcesu realizowanych projektów. 11

12 Trendy dotyczące cochingu w Polsce wykazują tendencję wzrostową. Coaching zaczyna być postrzegany jako dziedzina a nie technika, czyli ma szerokie zastosowanie, a programy coachingowe są dobierane specjalnie do potrzeb uczestników. Coraz precyzyjniej rozróżniane są między sobą programy coachingowe, szkoleniowe, działania doradcze i menedżerskie. Rozwija się coaching wewnętrzny w organizacji, a kadra menedżerska poprzez coachingowy styl zarządzania nabywa umiejętności angażowania pracowników i współtworzenia firmy, przez co ta staje się bardziej efektywna. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do istnienia zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron coachingu i mentoringu biznesowego. Niewątpliwym minusem jest koszt oraz czasochłonność tego procesu, którego nie należy przyspieszać, aby nie zaburzyć jego naturalnego przebiegu. Osiągnięcie pozytywnych efektów skutecznie może utrudnić także dający się zauważyć brak zaufania społecznego do przedsiębiorców w Polsce i rozbudowana sieć formalności urzędowych. W procesie spotkań z coachem czy mentorem, ze strony samego przedsiębiorcy niezbędna jest nie tylko sama chęć zmiany, ale przede wszystkim umiejętność zaangażowania się w działanie, czyli zdolność do podjęcia aktywnej współpracy. Według panelistów konferencji, coaching jest jedyną i niepowtarzalną szansą na dotarcie do personalnych zasobów klienta; nie ma drugiej takiej techniki, która indywidualnie i z logiczną precyzją odkrywa wewnętrzne blokady czy samą wizję. Znaczącą wartością dodaną procesu coachingowego odczuwaną zarówno przez klienta, jak i przez coacha jest specyficzna energia, która skutecznie pobudza do dalszego działania. Niewątpliwą korzyścią mentoringu jest możliwość czerpania wiedzy od autorytetu w danej dziedzinie i korzystanie z jego doświadczenia. Wsparcie jest bowiem kluczowym elementem na drodze przedsiębiorcy, co zostało mocno podkreślone podczas konferencji. Opracowanie: Coaching Center Warszawa, lipiec 2011 r. 12

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP w oparciu o model zarządzania coachingiem 4 filary CoachWise Inkubatory Przedsiębiorczości AIP Charakterystyka projektu

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U

T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U T W Ó J P A R T N E R W P R O F E S J O N A L N Y M R O Z W O J U O KURSIE Kurs CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU rozwija umiejętności i nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie.

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości

2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości 2011 Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości Agata Wieruszewska 28 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Startup Day Data: 25 maja 2012, godz. 11.30 16.40 Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (RCTB) ul. Wystawowa 1 Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych i

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MSP poprzez zapewnienie im usług informacyjno-doradczych

Wsparcie MSP poprzez zapewnienie im usług informacyjno-doradczych 2014 Wsparcie MSP poprzez zapewnienie im usług informacyjno-doradczych Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 23 stycznia 2014 r Misja: Rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Plan wykładów KUŹNI BIZNESU

Plan wykładów KUŹNI BIZNESU Plan wykładów KUŹNI BIZNESU TEMAT WYKŁADU Termin Prowadzący / Partner 1 Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 1. Kształcenie przedsiębiorczości jako cechy i postawy, pobudzanie uczestników do przyjęcia przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

COACHWISE Change Model

COACHWISE Change Model CoachWise -stworzona na potrzeby organizacji, akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu COACHWISE CoachWise jest jedną z niewielu metodyk coachingu i mentoringu stworzoną

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Coaching drogą do ponadprzeciętnego rozwoju własnego i organizacji

Coaching drogą do ponadprzeciętnego rozwoju własnego i organizacji Coaching drogą do ponadprzeciętnego rozwoju własnego i organizacji Poznań, 2013 1 Spis Treści 1. Coaching to... 2. Korzyści z Coachingu 3. Efekty Coachingu 4. Opinie o Coachingu 5. Zyski z rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST INWESTOWANIE ANIELSKIE I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ Z BLACK SWAN FUND? Forum Rozwoju Mazowsza Warszawa, 26 października 2017

CZYM JEST INWESTOWANIE ANIELSKIE I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ Z BLACK SWAN FUND? Forum Rozwoju Mazowsza Warszawa, 26 października 2017 CZYM JEST INWESTOWANIE ANIELSKIE I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ Z BLACK SWAN FUND? Forum Rozwoju Mazowsza Warszawa, 26 października 2017 Kim jesteśmy? Klub Inwestorek Indywidualnych Start-upy Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY?

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? Dariusz Jęda Toruń, 19 maj 2015 Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU

PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU TEMAT WYKŁADU TERMIN Prowadzący / Partner 1 2 Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 1. Kształcenie przedsiębiorczości jako cechy i postawy, pobudzanie uczestników do

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt Informacyjno-Promocyjny Młodzi Kreatywni GALA MŁODZI KREATYWNI PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU. Częstochowa, 25 maja 2015 r.

Projekt Informacyjno-Promocyjny Młodzi Kreatywni GALA MŁODZI KREATYWNI PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU. Częstochowa, 25 maja 2015 r. Projekt Informacyjno-Promocyjny Młodzi Kreatywni GALA MŁODZI KREATYWNI PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU Częstochowa, 25 maja 2015 r. Organizator Projektu Urząd Miasta Częstochowy: Wydział Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP:

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP: Informacje o Partnerze: Zapisz się na weekendowy program Startup Academy, a otrzymasz praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes bez budżetu. Poznaj startupowe

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP

Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP 2014 Bożena Lublioska Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pobudzanie i finansowanie innowacyjnych przedsięwzięd w latach 2014-2020. Perspektywa PARP Młodzi Innowacyjni, 13 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o projekcie Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

TRENINGI MENTALNE W BIZNESIE

TRENINGI MENTALNE W BIZNESIE TRENINGI MENTALNE W BIZNESIE Mental Gym Siłownia Mentalna wspiera firmy i ich pracowników, aby skutecznie osiągali swoje cele zawodowe poprzez treningi mentalne. Nasze treningi dedykujemy menedżerom, przedsiębiorcom,

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo

PROGRAM. V Forum Gospodarcze InvestExpo PROGRAM V Forum Gospodarcze InvestExpo 21 marca 2013 Hotel Arsenal Palace, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35 41-500 Chorzów Moderator: Aneta Zacharz, Andy Hoz Sp. z o.o. 09.00 09.30 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo