Przewaga konkurencyjna Polski na rynku nowoczesnych technologii teleinformatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewaga konkurencyjna Polski na rynku nowoczesnych technologii teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Bogusław Frużyński Przewaga konkurencyjna Polski na rynku nowoczesnych technologii teleinformatycznych W dzisiejszych czasach nowe, innowacyjne technologie coraz bardziej ingerują w życie społeczne i gospodarcze ludzi. Raczej mało prawdopodobne jest, aby ten trend się odwrócił, wręcz przeciwnie będzie się nadal pogłębiał. Coraz większe zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych pozwala na reorganizację dotychczasowych modeli biznesowych, optymalizację produkcji, zniesienie barier odległościowych i zminimalizowanie negatywnych efektów zewnętrznych. W niniejszej pracy skupiono się na przyszłościowej dziedzinie jakimi są technologie teleinformatyczne. Wykorzystanie połączeń głosowych, wideo i przesyłu danych do komunikacji pomiędzy dwoma odległymi zakątkami świata stwarza możliwości do rozwoju nowych branż przemysłu i świadczenia zupełnie nowych usług, bądź wcześniej znanych ale na szerszą skalę. Zaczynając od zdefiniowania podstawowych pojęć z omawianego zakresu i rzeczywistych korzyści jakie dają nowoczesne technologie teleinformatyczne gospodarce, zostanie przedstawiona sytuacja na rynku światowym, obecna pozycja branży i perspektywy na rozwój w krótkim i długim okresie. Polska jest dobrze przygotowana na wykorzystanie pełnego potencjału jaki daje opisywany sektor rynku, jednak należy poprawić chociażby pewne kwestie ustawodawcze, aby w pełni wykorzystać posiadane zasoby. Na końcu zostaną zaprezentowane dwie odrębne strategie sektora teleinformatycznego z jakimi spotykamy się w Polsce. Czyli stwarzanie przez miasta jak i administrację centralną dobrych warunków dla inwestycji dużych korporacji na polskim rynku, tym samym stwarzając nowe miejsca pracy, szczególnie dla młodych ludzi. Oraz druga strategia, czyli wspieranie polskich przedsiębiorców z sektora teleinformatycznego, który jest obarczony dużym ryzykiem z powodu innowacyjnego charakteru tworzonych rozwiązań. Przy pomocy rządu i funduszy europejskich polscy przedsiębiorcy stają na równi ze światowymi potentatami. Świadczą usługi i eksportują swoje produkty na cały świat z sukcesem. Omawiany sektor stwarza duże szanse rozwojowe dla wszystkich państw, niezależnie od ich stopnia rozwoju. Każdy kraj może znaleźć swój sposób na zaistnienie w sektorze IT/ICT i czerpanie korzyści z inwestycji w technologie teleinformatyczne i rynki im pochodne. Polska na tle innych krajów radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Najlepszym tego przykładem jest współorganizacja razem z Niemcami ostatniej edycji targów CeBIT, czyli największego wydarzenia w tej branży. Targi, które są organizowane od wielu lat przyciągają miliony zwiedzających, potencjalnych klientów, współpracowników, pozwalają na zawiązanie nowych kontaktów biznesowych i są doskonałym miejscem na zaistnienie małych początkujących firm, czyli tzw. start-up. Zaproszenie

2 Polski, do organizacji tego wydarzenia, świadczy o potencjale naszego kraju w tym sektorze, który jest doceniany na arenie międzynarodowej. Co więcej, nie jest to tylko jednorazowy sukces pojedynczej firmy. Polski sektor ICT to wiele małych i średnich firm zajmujących się wszystkimi możliwymi gałęziami sektora jak również kilka potężnych firm z bogatym doświadczeniem. Polscy przedsiębiorcy dobrze radzą sobie na rynkach gier komputerowych i mobilnych, nowoczesnych urządzeń multimedialnych, systemów do inteligentnych domów i najszybszych procesorów przemysłowych. Polska gospodarka imponuje zarówno od strony tworzenia nowych rozwiązań jak i wchłaniania zagranicznych inwestycji dużych korporacji. Od kilku lat największe światowe korporacje tworzą w Polsce swoje centra BPO (Business process outsourcing), które obsługują klientów z całego świata. Podkreśla się, że największą zaletą naszego kraju jest bardzo dobrze wykształcona kadra. Ludzie, którzy często znają kilka języków obcych i szybko uczą się wiedzy specjalistycznej na organizowanych przez pracodawcę szkoleniach są idealnymi pracownikami. Kolejnym atutem są niższe koszty pracy przy relatywnie lepszej jakości Polskich pracowników w stosunku do innych krajów, stabilna sytuacja gospodarcza i bardzo korzystne położenie geograficzne. Zagraniczne inwestycje na polskim rynku ICT Centra usług biznesowych w Polsce powstały już w latach 90. Natomiast były to nieliczne inwestycje z uwagi na wiele barier jakie stawiane były inwestorom z tego sektora. Wyraźną poprawę sytuacji i wzrost znaczenia zagranicznych inwestycji z sektora usług biznesowych obserwuje się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zmiany jakie Polska musiała wprowadzić w prawie dostosowując się do wymogów akcesyjnych wpłynęły korzystnie na zagraniczne inwestycje. Od 2005 roku do końca 2011 roku powstało 250 nowych centrów usług. Rysunek 1. Liczba zagranicznych centrów usług w Polsce w latach Inwestycje zagraniczne w tym sektorze niosą za sobą wiele pozytywnych konsekwencji dla polskiej gospodarki. Tworzenie dobrych warunków pracy, wysokie wynagrodzenia umożliwiające godne życie młodych ludzi i możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności to tylko część korzyści dla 1 Źródło: badania własne ASBL

3 osób zatrudnionych w zagranicznych korporacjach. Co do ich faktycznego wpływu na późniejsze życie młodych ludzi zdania są podzielone. Często podejmowany jest problem zbyt wielkiego wysiłku w pracy co może wiązac się z szybkim zjawiskiem wypalenia zawodowego i znudzenia pracą. W rankingu Tholons Top outsourcing cities Kraków wyprzedził Szanghaj i zajął 10 miejsce wśród najatrakcyjniejszych miast na świecie dla inwestycji z sektora outsourcingowego. Awans Krakowa to dowód na dynamiczny wzrost konkurencyjności naszego kraju w stosunku do liderów sektora takich jak Indie czy Chiny. W rankingu znalazły się także Warszawa, która uplasowała się na 36 miejscu i Wrocław 75 miejsce. Wszystkie polskie miasta zanotowały wzrost w stosunku do zeszłorocznej edycji rankingu firmy Tholons. Zestawienie powstaje w oparciu o szeroki wachlarz kryteriów, m.in. ilość i jakość zasobów ludzkich, wykształcenie pracowników dostępnych na danym rynku pracy, koszty prowadzenia działalności, dostępną infrastrukturę, ryzyko inwestycyjne i jakość życia. W opracowaniu przedstawionym przez firmę można przeczytać, że o pozycji tych lokalizacji zadecydowały m.in.: wdrożenie programów rozwoju kapitału ludzkiego, intensywne działania promocyjne, a także rozwój infrastruktury, w szczególności w obszarze IT. W Krakowie działa prawie ¼ wszystkich firm inwestujących w Polsce, zajmujących się obsługą procesów biznesowych. Na inwestycje w dawnej stolicy Polski zdecydowały się do tej pory takie firmy jak: Shell, Capgemini, UBS, HSBC, Luxoft, Accounting Plaza Central Europe, HCL Poland, Hewitt Associates, Hitachi Data Systems, IBM BTO Bussines Consulting Services i State Street Services. W filmie promującym Polskę na targach CeBIT 2013, Paweł Molenda wskazuje, że kraj jest atrakcyjny dla inwestorów z sektora IT z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, podkreśla atrakcyjne położenie Polski, co wiąże się z krótszym czasem podróży ze zlokalizowanych w niej centrów obsługowych i informatycznych. Po drugie istotnym elementem dla inwestujących w Polsce firm zagranicznych z tego sektora jest stabilność ekonomiczno-gospodarcza, która pozwala z większym powodzeniem prognozować trendy i planować inwestycje na dłuższy okres. Po trzecie i chyba najważniejsze, Paweł Molenda, główny menadżer firmy Motorola w Polsce, wymienia dobrze wykształconą kadrę pracowniczą. Nie tylko tę, która zasila szeregi firm w centrach BPO 3, ale również wysokiej klasy informatyków i programistów, którzy tworzą oprogramowanie wykorzystywane następnie przez klientów z całego świata. Zatrudnienie w centrach usług w Polsce według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych znalazło ok. 100 tysięcy osób. Dominują centra typu Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO) oraz Shared Service Centers (SSC). Przybywa również liczba centrów badawczo-rozwojowych czyli R&D (Research & Development). 4 Dobrym trendem jest również fakt, że coraz więcej centrów usługowych zwiększa zakres swojej działalności o bardziej zaawansowane procesy bazujące na wiedzy. To oznacza, że polscy pracownicy stają się coraz bardziej 2 THOLONS. Tholons Top [dostęp: 15 kwietnia 2013]. Dostępny w internecine: <http://www.tholons.com/tholonstop100/> 3 Business process outsourcing (BPO) 4 ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE. Sektor w liczbach [dostęp: 15 kwietnia 2013]. Dostępny w internecie: <http://www.absl.pl/pl/sector-in-figures>

4 konkurencyjni również ze względu na dobre przygotowanie merytoryczne, znajomość zagadnienia i to oni przejmują zadania, które dotychczas były wykonywane w centrach umieszczonych w innych częściach świata. Jest to dobry znak, ponieważ pozwala ustrzec się przed zmniejszającą się konkurencyjnością związaną z kosztami pracy, co jest naturalnym zjawiskiem, a pozwala przejść na konkurencyjność opartą na wiedzy i jakości wykonywanej pracy. Wzrost zatrudnienia dzięki inwestycjom zagranicznym we wspomnianym wyżej sektorze usług teleinformatycznych między 2009 a 2011 rokiem wyniósł 75% 5. Oprócz centrów badawczo-rozwojowych, których coraz więcej ulokowanych jest w Polsce, pozostałe, pomimo przynoszących korzyści, klasyfikuje się jako działalność odtwórczą. Dobrze wykształcone, pod wieloma względami, polskie kadry pracownicze w centrach usługowych wykonują głównie zadania zlecone przez klientów zewnętrznych bądź centrale danej korporacji. Większości są to działania wspierające funkcjonowanie firmy kienta, tak aby bez wykonywania dodatkowych zadań firma ta mogła się skupić na realizacji swoich nadrzędnych celów. Warto pamiętać, że dynamika rozwoju tej gałęzi sektora IT/ICT może z czasem ulec spowolnieniu. Dzisiejsza przewaga konkurencyjna Polski, która w różnych rankingach ustępuje jedynie Indiom i Chinom, może w perspektywie kilku lat być na równi z rosnącą potęgą rozwijających się krajów Azji bądź ciągle nieprzewidywalnej Afryki. Dlatego odnosząc się do strategii całego kraju równie ważne jest stwarzanie dobrych warunków dla inwestorów zagranicznych jak wspieranie rodzimych firm, które tworzą większą wartość dodaną. Czyli tych, którzy nie tylko kopiują rozwiązania innowacyjne zagranicznych konkurentów i z mniejszym kosztem potrafią je wdrożyć u swoich klientów ale również tych, którzy tworzą zupełnie nowe produkty, usługi i modele biznesowe. Jest to rynek oparty na bardzo dużym ryzyku, dlatego też trudniej przewidzieć stopę zwrotu z inwestycji w takie działania. Są jednak firmy, które podbiły rynki zagraniczne oferowanymi przez siebie produktami i usługami i doskonale radzą sobie w promowaniu własnych, zupełnie innowacyjnych rozwiązań. Kraków górą! Zupełnie z innej strony swoją działalność w sektorze IT/ICT rozwija firma Comarch z siedzibą w Krakowie, założona przez Janusza Filipiaka, profesora Akademii Górniczo-Hutnicznej w latach 90 wraz z kilkoma swoimi studentami. Firma ma szeroki wachlarz produktów i usług. Od oferowania swoich rozwiązań przetwarzania danych w chmurze, do branży telemedycyny, gdzie łączy się sprzęty medyczne z siecią, aby zwiększyć ich możliwości. Dzięki rozwiązaniom jakie dają nowoczesne technologie teleinformatyczne znikają dotychczasowe bariery w dziedzinie medycyny. Największe zastosowanie telemedycyna znajduje w diagnozowaniu na odległość, wykorzystaniu sieci do przesyłania zdjęć EKG, USG, MRI oraz wyników badań do specjalistycznych ośrodków, które mogą znajdować się nawet na drugim końcu świata. W 2011 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch wzrosły o 3,2%, czyli o 24,3 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły łącznie 5 Dane ABSL

5 785,7 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 38,8 mln zł i wzrósł o 56,3% w porównaniu do 2010 roku kwietnia 2013 roku spółka Comarch S.A. otworzyła w Dreźnie nowoczesny ośrodek przetwarzania danych. Inwestycja warta 12 mln euro pozwoli na współpracę z większą ilością niemieckich przedsiębiorstw. Częstym warunkiem stawianym przez niemieckie firmy jest miejsce ulokowania infrastruktury IT, co pozwala na świadczenie przez Comarch kompleksowej usługi informatycznej wspierającej biznes. 7 Sektor IT/ICT to możliwość dla polskiej gospodarki na dogonienie zachodnich gospodarek przez lepsze wykorzystanie zasobów, które posiadamy. Dobrym znakiem jest fakt, że coraz więcej firm, nie tylko z sektora teleinformatycznego, zdaje sobię sprawę z efektywności wykorzystania owych narzędzi w swoich działaniach. Dzięki wsparciu ze strony rządu i Unii Europejskiej, Polska może osiągnąć duże korzyści ze wspierania zarówno inwestorów zagranicznych jak i polskich innowacyjnych przedsiębiorców. Nie stanowią oni dla siebie zbyt wielkiej konkurencji, a raczej ich działania względem siebie są komplementarne z punktu widzenia całej polskiej gospodarki. Zaangażowanie do pracy absolwentów szkół wyższych, wśród których jest największy odsetek bezrobotnych to jeden z nadrzędnych celów polskich władz jak i całego społeczeństwa. Zmniejszenie bezrobocia wpłynie od razu korzystnie również na inne dziedziny życia gospodarczego polaków. Dlatego warto zachęcać duże korporacje do inwestycji w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę naszą przewagę, czyli wysoka jakość kadry pracownicznej przy relatywnie niższych kosztach pracy. Trzeba jak najlepiej wykorzystać ten element i nadwyżkę inwestować w działania przynoszące korzyść w długim okresie. Czyli jeszcze większe zwiększenie efektywności i jakości polskich pracowników na różnych szczeblach, podniesienie poziomu edukacji i tworzenie kolejnych miejsc pracy. Z drugiej strony należy pomagać polskim przedsiębiorcom z sektora IT/ICT, ponieważ w tej chwili widać konkretne efekty i sukcesy jakie odnoszą na rynku światowym. Odznaczają się oni niebywałą efektywnością pracy, doceniani są dzięki swojej kreatywności i nie boją się inwestować w nowe, dotąd nieznane rozwiązania. Polska ma szanse stać się potęgą światową sektora teleinformatycznego, jednak potrzebuje dobrze skonstruowanej strategii, zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron i wspólnej myśli przewodniej, aby jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał. 6 COMARCH. Raport roczny COMARCH. Inwestycja Comarch w Niemczech [dostęp: 27 kwietnia 2013]. Dostępny w internecie: <http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/korporacja/inwestycja-comarch-w-niemczech/>

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SPIS TREŚCI Wstęp 5 Analiza sektora usług dla biznesu w Polsce 9 Baza danych oraz metodologia 11 Typy firm z sektora usług dla biznesu 12 Lokalizacja firm

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo