Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych. Tematem rozmów m.in. transport kolejowy i drogowy. Czechy, Praga Wtorek, 21 kwietnia SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ETO Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Tematem rozmów będą m.in. dobre praktyki w zarządzaniu europejskimi funduszami strukturalnymi. Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, godz Wtorek-Środa, kwietnia VII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wezmą udział w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym. 21 kwietnia wiceminister Dorota Pyć będzie uczestniczyła w panelu: Inwestycje w polskich portach morskich, natomiast wiceminister Iwona Wendel w panelach: Design, projektowanie, kreatywność oraz Finansowanie innowacji. 22 kwietnia wiceminister Iwona Wendel weźmie udział w panelach: Europejska Agenda Cyfrowa oraz Polska Cyfrowa. Więcej na: Katowice, Międzynarodowe Centrum Gospodarcze Środa, 22 kwietnia I POSIEDZENIE KOMITETU DS. UMOWY PARTNERSTWA Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w I posiedzeniu Komitetu ds. Umowy Partnerstwa Warszawa, siedziba MIiR, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz

2 KONFERENCJA: 25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Podsekretarz stanu w MIiR Marceli Niezgoda weźmie udział w konferencji 25 lat samorządu terytorialnego- współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie. Czechy, Praga, Ambasada RP w Pradze, godz Czwartek, 23 kwietnia KONFERENCJA "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE CYFROWE W EDUKACJI W RAMACH ŚWIA- TOWYCH DNI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO" Podsekretarz stanu w MIiR Iwona Wendel weźmie udział w konferencji PTI i Microsoft "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego". Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 3/5, godz Piątek, 24 kwietnia INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO WER - NOWA PER- SPEKTYWA, NOWY WYMIAR Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie udział w konferencji: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój - nowa perspektywa, nowy wymiar. Warszawa, Centrum Konferencyjne Muranów, godz AKTUALNOŚCI O efektywności europejskiego rynku przewozów drogowych - Transport jest istotnym elementem europejskiego procesu integracji, ściśle związanym z realizacją wspólnego rynku UE i strategii Europa powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz podczas konferencji Grupy Wyszehradzkiej + poświęconej efektywności europejskiego rynku przewozów drogowych. Minister Rynasiewicz podkreślił, że utworzenie jednolitego obszaru transportowego UE jest jednym z założeń Białej Księgi Transportowej z 2011 r., która wskazuje również na konieczność dalszego otwarcia rynku transportu drogowego, w szczególności usunięcia ograniczeń w zakresie kabotażu. Celem konferencji, która odbyła się 16 kwietnia 2015 r. w MIiR, było omówienie bieżącej sytuacji i zmian w funkcjonowaniu unijnego rynku transportu drogowego. Wśród poruszanych tematów znalazło się zjawisko dumpingu socjalnego oraz kwestia barier utrudniających rozwój tego rynku. W konferencji, na zaproszenie wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza, wzięli udział przedstawiciele ministerstw transportu i pracy z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z Litwy, Łotwy i Estonii, Komisji Europejskiej, europosłowie, przedstawiciele przewoźników drogowych w Polsce i Europie, a także przedstawiciele środowisk naukowych. 2

3 Rozwój polskich miast Dokąd zmierzają polskie miasta jak wykorzystały 25 lat samorządności? Projekt Pracownia miast to temat odbywającej się 14 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim dyskusji, w której uczestniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Wydarzenie zorganizowane w ramach Forum Debaty Publicznej Samorząd Terytorialny dla Polski, zostało objęte patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Odbywa się w jubileuszowym roku 25-lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Zostało podzielone na trzy panele, w trakcie których odpowiadano na pytania: Jak współrządzić z mieszkańcami, kiedy i jak rozmawiać, jak nie zawieźć zaufania? Co zrobić, by rewitalizacja przyniosła dobrą zmianę? Czy jesteśmy w stanie stworzyć wizje dobrych miast: przestrzenie dobrego życia i rozwoju? Przez ostatnie 25 lat polskie miasta ewoluowały zmieniając swoje oblicze i korzystając z nowo odzyskanej samorządności. Dzięki narzędziom umożliwiającym partycypację w życiu społecznym i publicznym, możliwe jest włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Wraz z samorządnością zrodziła się aktywność obywatelska i wzrósł kapitał społeczny, dając początek licznym oddolnym inicjatywom podkreślił wiceminister Orłowski. Wpływ na rozwój naszych miast miały też fundusze UE. Samorządy aktywnie i skutecznie ubiegały się o dofinansowanie projektów ze środków przedakcesyjnych, a potem europejskich. Pozwoliło to im na inwestycje w liczne przedsięwzięcia. Władze lokalne i regionalne udowodniły, że potrafią korzystać z unijnych pieniędzy i efektywnie je wykorzystywać. Znaczenie miast dla rozwoju lokalnego, regionalnego przyczyniło się do rozpoczęcia prac nad Krajową Polityką Miejską (KPM). KPM pokazuje pożądany przez rząd kierunek rozwoju miast powinny one należeć do mieszkańców i rozwijać się zgodnie z inicjatywą oddolną, przy uwzględnieniu własnej specyfiki, potencjału i potrzeb, a jednocześnie iść naprzód zgodnie ze spójną i przemyślaną wizją. Na drodze do stworzenia konkurencyjnych, silnych, spójnych, zwartych i zrównoważonych oraz sprawnych miast, stoją ogromne wyzwania. Jednym z nich jest rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni. Dostrzegając skalę potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz konieczność jej właściwego rozumienia, rząd prowadzi prace nad Narodowym Planem Rewitalizacji zestawem działań na rzecz stworzenia korzystnych warunków do prowadzenia skutecznej rewitalizacji. Są nimi: dokumenty, regulacje (przygotowywana ustawa o rewitalizacji, wytyczne MIiR do rewitalizacji), krajowe i unijne instrumenty wsparcia, informacja i edukacja. Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata przewidziano 25 mld zł. Miasta będą mogły ubiegać się o fundusze unijne zarówno z krajowych, jak i regionalnych programów, także w ramach specjalnie dla nich przygotowanego, nowego instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Działania mogą dotyczyć m.in. wzmacniania konkurencyjności firm, przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, walki z ubóstwem i dyskryminacją, a także promowania zrównoważonego transportu, trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, włączenia społecznego. Rozmowy o aktualnym stanie prac i przyszłości Bałtyckiego FAB Kierunki dalszego rozwoju Baltic FAB, a także podsumowanie poziomu realizacji zadań projektowych to główne tematy zakończonego drugiego posiedzenia Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB), któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. W spotkaniu wziął również udział wiceminister transportu i komunikacji Litwy Arijandas Šliupas. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem 6 decyzji. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym Polski i Litwy w kierunku technologii itec oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyłączenia do tzw. grupy systemowej itec / icas. Przystąpienie do tej grupy ma zapewnić pełną synchronizację rozwoju technologicznego polskich i litewskich służb żeglugi powietrznej z programem SESAR. Celem tych działań, wpisujących się w unijną koncepcję utworzenia Wspólnej Przestrzeni Powietrznej (SES), jest wdrożenie jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Bałtyckim FAB w najbliższych latach. 3

4 Ponadto Ministrowie w jednej z podpisanych decyzji wskazali, że wspólna strategia rozwojowa Bałtyckiego FAB-u będzie zawierać długoterminowe cele i wytyczne dla dalszego rozwoju Programu, uwzględniając przy tym plany rozszerzenia Baltic FAB w przyszłości i podjęcie bliższej współpracy z innymi krajami. Postępy w realizacji prac nad wspólną inicjatywą Polski i Litwy, na które wskazali uczestnicy spotkania, jest zasługą wieloletniej i intensywnej współpracy wysokiej klasy ekspertów z obu krajów. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej stanowią strukturalny i organizacyjny komponent programu SES (Single European Sky - Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Aktualnie rozwijanych jest 9 inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB. MIiR wspiera samorządy w utrzymaniu mieszkań komunalnych Istniejące aktualnie instrumenty wsparcia budownictwa komunalnego oraz przedsięwzięć remontowych stanowią już obecnie podstawę do systemowej pomocy samorządom lokalnym w zarządzaniu zasobem mieszkań komunalnych. MIiR podobnie jak NIK dostrzega problem stanu budynków z mieszkaniami komunalnymi. Dlatego już teraz realizuje dwa programy, w ramach których gminy mogą występować o środki finansowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia o charakterze remontowym. Są to: program wspierania budownictwa socjalnego oraz program termomodernizacji i remontów. W ramach pierwszego programu można budować nowe budynki, ale także modernizować, remontować, przebudowywać i adaptować istniejące lokale, a przedsięwzięcia takie jak remonty czy adaptacje mogą liczyć na wyższe dofinansowanie. Natomiast z rządowego programu termomodernizacji i remontów finansowane są działania właścicieli i zarządców budynków poprawiające stan techniczny istniejących zasobów mieszkaniowych. Kompleksowy instrument wsparcia w tym zakresie jest również w opinii MIiR optymalnym rozwiązaniem, kwestie te są obecnie przedmiotem analiz prowadzonych przez resort. Informacje na temat programów wsparcia samorządów lokalnych w zakresie gospodarowania budynkami komunalnymi są dostępne m.in. na stronach MIiR oraz BGK. Zmiany w MdM udzielonych kredytów na kwotę 3 504,6 mln zł to dotychczasowe efekty realizacji programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Przedstawił je wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji Nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych, która 16 kwietnia br. odbyła się w Poznaniu. Wiceszef resoru przypomniał, że MdM łączy w sobie cele polityki społecznej (zwiększenie dostępności mieszkań), demograficznej (szczególne preferowanie rodzin z dziećmi) i gospodarczej (proinwestycyjny charakter wspieranych przedsięwzięć). Podkreślił, że program nadal znajduje się w początkowym okresie realizacji. Z doświadczeń towarzyszących innym podobnym działaniom wynika, że okresowi temu towarzyszy najpierw etap wdrożeniowy, po którym następuje stopniowy rozwój programu. Dla porównania, w przypadku Rodziny na Swoim, w pierwszych dwóch latach liczba udzielanych kredytów wynosiła niespełna 4 tys. w 2007 r. oraz 6,6 tys. kredytów w 2008 r. dodał wiceminister infrastruktury i rozwoju. Program ma również oddziaływanie proinwestycyjne. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 r. podmioty oferujące mieszkania na rynku rozpoczęły budowę 69,7 tys. mieszkań o 18,4 tys. (35,8%) więcej niż rok wcześniej. Liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 77,5 tys., czyli o 21,4 tys. (38,3%) więcej niż w 2013 r. Projekt nowelizacji ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych, przyjęty przez rząd 3 marca 2015 r., jest aktualnie procedowany w Sejmie. Wzmocniono przede wszystkim prorodzinne oddziaływanie MdM poinformował Paweł Orłowski. 4

5 Wizyta wiceministra Marcelego Niezgody w Szwajcarii Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda w dniach kwietnia 2015 r. przebywał z wizytą w Szwajcarii. Podczas pobytu w Zurychu uczestniczył w posiedzeniu Wspólnego Komitetu ds. Wyboru Projektów Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego oraz odwiedził instytucje realizujące projekty w ramach tego programu. Spotkania Wspólnego Komitetu ds. Wyboru Projektów Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego odbywają się cyklicznie i mają charakter operacyjny. W przeszłości Komitet wziął udział w ustalaniu kryteriów wyboru wspólnych projektów badawczych oraz dokonał wyboru przedsięwzięć do realizacji. Na aktualnym etapie wdrażania programu, do jego zadań należy przede wszystkim monitorowanie projektów pod względem merytorycznym oraz akceptowanie osiągniętych przez beneficjentów wskaźników. Podczas pobytu w Zurychu, wiceminister Niezgoda odwiedził szwajcarskie instytucje, które wspólnie z partnerami z Polski realizują projekty naukowe. Polsko-Szwajcarski Program Badawczy (PSPB) realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest przyczynianie się do dalszego rozwoju sektora badawczo-rozwojowego w Polsce oraz zintegrowania go z sektorem B+R na arenie międzynarodowej. PSPB, z uwagi na swój bilateralny charakter, stanowi platformę do wzmacniania stosunków polsko-szwajcarskich. Budżet Programu to ponad 35,5 mln franków szwajcarskich. Wsparcie otrzymało 31 projektów będących wspólnymi przedsięwzięciami polskich i szwajcarskich naukowców, działających w obszarach: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie, środowisko. Większość z nich jest aktualnie w fazie wdrażania. Do końca I kwartału 2015 r. zakończyła się realizacja 4 z 31 projektów. W realizację zaangażowanych jest 436 naukowców (309 z Polski i 127 ze Szwajcarii). Krakowscy przedsiębiorcy z nowym inkubatorem Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości otworzyły nowy obiekt na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. W inauguracji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która mówiła o wsparciu przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) pozyskała kwotę ponad 81 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka na 4 projekty mające na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców. Największy z nich Droga do Polski Przedsiębiorczej ukierunkowany jest na rozwój nowoczesnych, proinnowacyjnych usług dla MŚP oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informatycznych. W ramach projektu powstała sieć 50 inkubatorów w 24 miastach oraz 10 wyspecjalizowanych punktów wsparcia start-upów (tzw. AIP Business Link). Według danych AIP z różnych form wsparcia oferowanych w ramach systemu akademickich inkubatorów przedsiębiorczości skorzystało dotychczas 7 tys. start-upów. Obecnie w inkubatorach AIP działa blisko 1700 firm. Inkubator na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II będzie kolejnym biurem AIP w Krakowie. Do dyspozycji młodych przedsiębiorców przeznaczonych będzie 160 metrów kwadratowych. Znajdą się tam przestrzenie biurowe dla start-up ów, a także sala konferencyjna. W ramach AIP Kraków działa 5 innych biur zlokalizowanych na kilku krakowskich uczelniach wyższych. - Przedsiębiorczość jest jednym z kluczowych obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE poinformowała wiceminister Iwona Wendel podczas inauguracji AIP Kraków. Dodała, że nacisk zostanie położony na wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o nowatorskie pomysły, tzw. startup ów. Fundusze na ten cel będą dostępne w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych O Inteligentnych Systemach Transportowych w MIiR - Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać doświadczenia w tym zakresie płyną- 5

6 ce z perspektywy finansowej oraz dobrze wykorzystać kolejny okres programowania - powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia ITS Polska. Informując o działaniach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych wiceminister dodał, że polskie firmy powinny promować i wdrażać innowacje transportowe nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach członkowskich UE. Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems - ITS) należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. ITS to nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie Inteligentne Systemy Transportowe zostały także uwzględnione w procesie programowania perspektywy finansowej w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw Zmiany w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy w zakresie obowiązku przekazywania do Komisji Europejskiej danych statystycznych, dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych wydawanych przez polską administrację morską to główny cel nowelizacji przepisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, przedłożonym przez ministra infrastruktury i rozwoju. Projekt został 14 kwietnia 2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE, zobowiązującą do przekazywania Komisji Europejskiej informacji statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych (tj. dyplomów i świadectw marynarzy) wydawanych przez polską administrację morską. Dane te będą przekazywane do Komisji raz w roku przez dyrektorów urzędów morskich, za pomocą programu informatycznego, w postaci zanonimizowanej. Informacje te będą wykorzystywane przez KE w celu kształtowania polityki w sektorze gospodarki morskiej. Inne rozwiązania proponowane w projekcie nie wynikają z prawa europejskiego. Mają one charakter porządkujący i doprecyzowujący obecny stan prawny. Dotyczą one przede wszystkim pięciu obszarów: budowy i wyposażenia statku, inspekcji państwa bandery (kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa na statkach o polskiej przynależności), inspekcji państwa portu (kontroli statków podnoszących obce bandery w polskich portach), wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich. Gotania szwajcarski sposób na promocję regionu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" to projekt gminy Hrubieszów, który dzięki ponad 4 mln dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promuje dziedzictwo kulturowe i obyczajowe Gotów, a także przyczynia się do aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu. Dzięki projektowi mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenach zamieszkiwanych dawniej przez barbarzyńców, zadbały o dziedzictwo kulturowe i obyczajowe Gotów, promując jednocześnie okolice Kotliny Hrubieszowskiej. Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania, podczas którego turyści zobaczyli rozgrywające się wczesnośredniowieczne bitwy, zdobywanie warownych obozów oraz walki gladiatorów. Dotychczas odbyły się o trzy festiwale, w których udział wzięło łącznie 7500 osób i 31 grup rekonstrukcyjnych. Podjęto również działania na rzecz promowania, aktywizowania oraz integrowania mieszkańców Gotanii. 88 osób otrzymało wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej, a ponad 35 organizacjom pozarządowym przyznano 52 dotacje pozwalające im realizować swoje pomysły. Prowadzone są również bezpłatne kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych, rolników, właścicieli gospodarstw w celu 6

7 poszerzenia kompetencji zawodowych. Powstał film reklamowy, przedstawiciele regionu uczestniczyli w targach turystycznych, gdzie zachęcali biura podróży do włączenia Gotanii do swoich ofert. Oznakowano okoliczne atrakcje oraz sam dojazd, by turystom łatwiej było wsiąść w wehikuł czasu i odwiedzić to magiczne miejsce, gdzie mieszkańcy, pamiętając o przeszłości, dbają o swoją przyszłość. Zrealizowano także doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej pod kątem zbadania preferencji i określenia predyspozycji przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Dzięki doradztwu, które objęło 625 uczniów, naukę w szkołach zawodowych rozpoczęły 433 osoby. FUNDUSZE EUROPEJSKIE Startuje konkurs dla innowacyjnego lotnictwa Ogłoszono trzeci z zapowiadanych konkursów w Programie Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców na przedsięwzięcia obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Firmy lub konsorcja firm będą ubiegać się o 400 mln zł na projekty B+R dotyczące lotnictwa w ramach programu sektorowego INNOLOT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 18 maja do 17 lipca 2015 r. Konkurs organizowany jest w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Inteligentny Rozwój. INNOLOT to program, którego celem jest rozwój przemysłu lotniczego w oparciu o sektor badawczy, zgodnie ze Strategią Badawczą Przemysłu Lotniczego. Poprzednia edycja konkursu finansowana była z Programu Innowacyjna Gospodarka. Program INNOLOT będzie integrował wyspecjalizowane firmy lotnicze, działające na rynku krajowym. Adresowany jest do tych firm, które mają umiejętności niezbędne do rozwoju i testowania nowoczesnych technologii, mogących mieć zastosowanie w lotnictwie. W ten sposób finansowe wsparcie z funduszy unijnych przyczyni się w ciągu najbliższych dziesięcioleci nie tylko do podniesienia, ale i późniejszego utrzymania przez polski przemysł pozycji znaczącego partnera wśród międzynarodowych podmiotów sektora lotniczego. Wyniki prac zostaną zaprezentowane w formie tzw. demonstratorów technologii. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie: Cele rozwojowe Polski w latach Dotychczasowe osiągnięcia transformacji społeczno-gospodarczej oraz okresu członkostwa w Unii, w tym wdrażania Funduszy Europejskich dowodzą, że Polska stworzyła efektywne mechanizmy prowadzenia świadomej polityki rozwoju, wytyczając i realizując długookresowe cele strategiczne zaznaczył wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji Polska 2020: Jak osiągnąć rozwojowy sukces?. Efektem myślenia strategicznego nastawionego na przygotowanie kraju do stawienia czoła wyzwaniom rozwojowym w horyzoncie średnio i długookresowym są przyjęte do realizacji dokumenty strategiczne. Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce stworzono stabilne ramy makroekonomiczne rozwoju, zbudowano sprawnie działające mechanizmy wolnego rynku oraz zintegrowano gospodarkę kraju i regionów z gospodarką światową podkreślił wiceszef resortu. Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki wymaga aktywniejszego podjęcia prac badawczych i rozwojowych przez rodzime firmy. W ciągu najbliższych lat stworzone zostaną warunki stymulujące wzrost udziału sektora prywatnego w finansowaniu tego rodzaju aktywności poinformował wiceminister Orłowski mówiąc o głównych kierunkach działań w latach Dodał, że istotnym wyzwaniem jest zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami. Powstająca w ośrodkach akademickich, naukowych i badawczych wiedza w większym niż dotychczas stopniu powinna być przekształcana w sukces rynkowy. Pierwszoplanowym zadaniem państwa jest 7

8 stworzenie odpowiedniego otoczenia stymulującego nawiązywanie współpracy między uczelniami, firmami i instytucjami finansowymi. Kluczowym partnerem będą w tym zakresie stowarzyszenia i organizacje gospodarcze podkreślił Paweł Orłowski. Fundamentem dla wymienionych działań musi być dalsza poprawa jakości kształcenia. Rola oraz poziom prowadzonych na uczelniach badań muszą wzrosnąć i mieć na celu generowanie jak największych efektów w gospodarce kraju i regionów. Znaczna ich część powinna być realizowana we współpracy z partnerami z zagranicy i na zlecenie firm zaznaczył wiceminister infrastruktury i rozwoju. Doświadczenia z mijającej perspektywy pokazują, w jak dużym stopniu trwały rozwój jest uzależniony od decyzji dotyczących przeznaczenia unijnych środków. Muszą być one inwestowane w dziedziny dające szanse na trwały i inteligentny rozwój, przynoszący zyski i pozwalający na realizację kolejnych przedsięwzięć. Umowa Partnerstwa oraz programy na lata wraz z pozostałymi dokumentami na nowy okres programowania, wskazują drogę do realizacji tych zamierzeń podsumował wiceminister Paweł Orłowski. Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w latach Możliwości finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przy wsparciu funduszy europejskich to główny temat wystąpienia wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel podczas uroczystości inauguracyjnej Roku Jubileuszowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Odbyła się ona 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie. - Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki jest kluczowym celem polityki rozwojowej naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest tzw. wzrost inteligentny oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej, która nie kopiuje nowoczesnych technologii, lecz je kreuje mówiła wiceminister Wendel. Dodała, że Polska zobowiązała się do zwiększenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową do poziomu 1,7 proc. PKB w 2020 r. Istotną rolę w osiągnięciu tego celu odgrywają nowe programy operacyjne, współfinansowane ze środków UE, w szczególności Program Inteligentny Rozwój oraz regionalne programy operacyjne. - Program Inteligentny Rozwój jest ukierunkowany na wsparcie badań i innowacji, zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki, a także podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki mówiła wiceszefowa resortu. Środki Programu będą kierowane do przedsiębiorstw (zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm), jednostek naukowych i uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu, które wspierają prowadzenie działalności B+R. O wsparcie będą mogły ubiegać się także konsorcja (naukowe, naukowo-przemysłowe), klastry, platformy technologiczne. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będą realizowane działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez inwestycje oraz rozwój kadr. Wzmocnione zostaną regionalne inteligentne specjalizacje, głównie w zakresie innowacji oraz prac badawczo-rozwojowych. Wiceminister Wendel przypomniała, że w latach , programem krajowym wspierającym innowacyjność polskiej gospodarki był Program Innowacyjna Gospodarka. Zaznaczyła, że pełna ocena efektów jego realizacji będzie możliwa po 2015 r., ponieważ w dalszym ciągu realizowane są duże projekty inwestycyjne lub badawcze, które mają kluczowy wpływ na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. I posiedzenie Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła w pierwszym oficjalnym posiedzeniu Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej, które odbyło się w dniach kwietnia br. w Janowie Lubelskim. Gremium powołano w celu zapewnienia koordynacji i spójności działań realizowanych w makroregionie. 8

9 Głównym zadaniem Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej jest zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na obszarze makroregionu w zakresie planowania, wdrażania oraz monitorowania efektów interwencji. Grupa będzie także wypracowywać rekomendacje m.in. w odniesieniu do najważniejszych propozycji kryteriów wyboru projektów, później wykorzystywane w pracach poszczególnych komitetów monitorujących programy Ponadto będzie forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń. - Koordynacja działań współfinansowanych z unijnych środków jest szczególnie ważna na obszarze Polski Wschodniej, ponieważ makroregion ten jest objęty wsparciem z krajowych i regionalnych programów oraz specjalnie mu dedykowanego, ponadregionalnego Programu Polska Wschodnia zaznaczyła wiceszefowa resortu. Podczas pierwszego spotkania członkowie grupy dyskutowali m.in. nad kryteriami wyboru projektów w ramach działań programu: Platformy startowe dla nowych pomysłów, Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wzór na konkurencję oraz Infrastruktura drogowa. PRAWO Obowiązujące akty prawne Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności, opublikowane w Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie, opublikowane w Dz.U Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój , opublikowany w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata , opublikowany w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata , opublikowany w M.P Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , opublikowany w M.P Biuletyn Informacyjny przygotowywany jest przez Wydział Prasowy; Redaktor Monika Ociepka tel.: , faks: , 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo