Krajowa i regionalna rola klastrów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa i regionalna rola klastrów"

Transkrypt

1 Krajowa i regionalna rola klastrów

2 Klastry Polskie Szacuje się, że w Polsce działa około 150 klastrów i inicjatyw klastrowych Wiele inicjatyw początkujących, powstały w ciągu ostatnich 5 lat Ponad 70 tysięcy pracowników zatrudnionych w klastrach w Polsce Ponad 40 klastrów z całej Polski należy do Związku Klastrów

3 Ważniejsze wydarzenia 2003 rok powołanie pierwszego klastra w Polsce Doliny Lotniczej 2011 rok powołanie Związku Klastrów pierwsze wsparcie klastrów ze środków publicznych POIG działanie / 2012 rok uczestnictwo klastrów w konsultacji polityki klastrowej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Nauki oraz PARP Wrzesień 2012 uczestnictwo w konsultacjach założeń polityki klastrowej do roku 2020 w Kancelarii Prezydenta RP

4 Zespół Parlamentarny ds. Polityki Klastrowej Na wiosnę 2013 powstaje Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej Jego przewodniczącym zostaje poseł Bartłomiej Bodio

5 Kongresy Klastrów w Sejmie RP Dnia 3 czerwca 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbył się pod patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej I Kongres Klastrów Polskich Dnia 20 maja 2014 odbył się, pod patronatem Vce Premier Minister Infrastruktury i Rozwoju, Vce Premiera Ministra Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP

6 porozumienia o międzynarodowej współpracy. Aktywność krajowa i międzynarodowa Związek Klastrów Polskich i jego członkowie angażowali się w latach w wiele inicjatyw szerzących rozwój działalnosci klastrowej w Polsce i w ramach międzynarodowej współpracy klastrów: Kilkanaście konferencji i szkoleń Podpisano umowy o współpracy z klastrami: włoskimi, węgierskimi, niemieckimi, belgijskimi i francuskimi Prezes Związku reprezentował polskie środowisko klasteringu na konferencji klastrowej organizaowanej przez World Bank w Bombaju w Indiach Przedstawiciele związku reprezentowali polski klastering również na kongresach w Chinach i Turcji

7 Fundusze UE Klastry należące do Związku są aktywnymi beneficjentami pomocy publicznej ze środków krajowych i UE na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości Klastry lotnicze utworzyły wspólna agendę badawczą na podstawie której (dzięki wsparciu NCBiR i MN) w najbliższych latach przemysł lotniczy przeznaczy na badania ponad 500 mln PLN Wsparcie wielu inicjatyw Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski Wsparcie rozwoju Podlaskiego Klastra Bielizny Wsparcie innych inicjatyw klastrowych w Polsce

8 Śląski Klaster Lotniczy Siedziba Klastra: Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice, około 50 podmiotów stowarzyszonych Lotnisko Kaniów oraz Park Przemysłwo Technologiczny ponad 28 mln zł inwestycji Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego ponad 50 mln złotych inwestycji Sieciowe centrum badawczo przemysłowe klastra nakłady prawie 20 mln złotych na maszyny i wyposażenie badawcze Rozbudowa zakładów i linii produkcyjnych członków klastra ponad 100 mln złotych inwestycji

9 Współpraca z Doliną Lotniczą Najstarszy polski klaster Prawie wszyscy członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego są członkami Stowarzyszenia Doliny Lotniczej Budowa drugiego klastra lotniczego w Polsce na bazie doświadczeń kolegów z Podkarpacia Współpraca między klastrami otwarcie laboratoriów dla innych członków Doliny Lotniczej

10 Przykład: Innowacyjność Klastrów Lotniczych Program Innolot ponad 500 mln PLN na badania, ponad 40% środki przemysłu Budowa Laboratorium badań materiałowych w Rzeszowie współpraca ze środowiskiem naukowym z całej Polski. Wartość projektu przekraczająca 100 mln PLN Budowa Laboratorium badań napędów lotniczych w Zielonce pod Warszawą o wartości ponad 200 mln PLN Utworzenie Śląskiego Centrum Badań i Technologii Lotniczych (laboratorium kompozytowe) oraz centrum transferu technologii oraz parku technologiczno przemysłowego w Czechowicach Dziedzicach ponad 50 mlpn PLN

11 Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Firmy z Klastra realizują wspólnie z z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych (PIMR) i Politechniką Poznańską,innowacyjne projekty dofinansowane przez NOT ze środków UE Produkcja innowacyjnych pomp - dofinansowany przez NOT w Warszawie kwotą 0,5 mln zł. Opracowanie i produkcja urządzeń do schładzania mas cukierniczych - dofinansowanie przez NOT kwotą 0,7 mln zł. Opracowanie i produkcja automatu wydrążająco-tnącego 0,8 mln zł dotacji Spółdzielnia Mleczarska Lazur w Nowych Skalmierzycach Zakończyła w 2012 r. wdrożenie w nowej hali najnowocześniejszej na świecie linii produkcyjnej do wytwarzania serów pleśnią niebieską, m.in. dzięki współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Warmińsko Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie oraz niemieckiej firmy ALPMA Firma PHPU Transvet Sp. z o.o. w Ostrzeszowie wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim opracowała środki enzymatyczne do mycia instalacji membranowych Wartość projektu netto 12,5 mln zł. w tym dofinansowanie ze środków UE 4 mln. zł. Firma otrzymała także dofinansowanie na wyposażenie Laboratorium Analiz Biotechnologicznych

12 Podlaski Klaster Bielizny Klaster powstał w 2008 roku. Obecnie zrzesza ponad 20 firm i instytucji współpracujących Od 1 września 2013 r. Podlaski Klaster Bielizny realizuje projekt Wdrożenie innowacyjnej eusługi w postaci platformy zarządzania treścią i transferu danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Od stycznia 2010 r. Podlaski Klaster Bielizny realizuje projekt "Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Klaster otrzymał brązową odznakę doskonałości w zarządzaniu

13 Jak pomóc w przyśpieszeniu innowacji poprzez klastry? wesprzeć finansowo animatorów klastrów 10 mln zł rocznie wystarczy na wsparcie administrowania 50 klastrami w Polsce!

14 Krajowe Klastry Kluczowe Nominowanie do roli krajowego klastra kluczowego powinno bazować na konkursach Konkursy powinny być ogłaszane z częstotliwościa nie mniejsza niż co dwa lata Podstawa wyboru klastra kluczowego powinny być jego cech, które powinny być w miarę zunifikowane, tak aby klastry reprezentujące rózne obszary gospodarki (w tym nie tylko hightech) miały szanse na uzyskanie tytułu klastra kluczowego Zasady wyłaniania klastrów kluczowych w formie konkursów powinny być uzgodnione ze środowiskiem menagerów / animatorów klastrów Nie powinny być określane a priori obszary/sektory gospodarcze, w których oczekuje się wyłonienia klastrów kluczowych, Nie może być założenia, że w danym obszarze gospodarki kluczowy może być tylko jeden klaster Ocenie powinna być poddana skala działania, głębokość współpracy aktorów klastra, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany rozwojowe (uwzględniając ocene ich wykonalności) Sposobem wyboru powinny być konkursy, z możliwością wykonywania prezentacji przez klaster ubiegający się o rolę kluczowego klastra przed komisją konkursową

15 Klastry regionalne Wybór klastrów regionalnych powinien mieć charakter zbliżony do wyboru klastrów kluczowych na szczeblu krajowym ale powinien uwzględniać skalę działania i znaczenie klastra dla regionu, w którym działa Nie powinno dopuszczać się do sytuacji, w której klaster kluczowy w skali kraju musi jednocześnie ubiegać się o rolę klastra kluczowego dla regionu. Klaster kluczowy krajowo powinien automatycznie być zakwalifikowany i posiadac uprawnienia klastra kluczowego regionalnie Klaster kluczowy w skali kraju powinien określić jednocześnie region, który jest jego macierzystym regionem Wsparcie na szczeblu regionalnym dla klastrów powinno być maksymalnie zunifikowane i koordynowane co do sposobu wsparcia ze szczebla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

16 Wsparcie działalności klastrów Przedsiębiorcy należący do klastrów powinni uzyskiwać dodatkowe punkty w przypadku ubiegania się przez nich o wsparcie publiczne Głównym jednak obszarem wsparcia powinny być projekty o relatywnie dużej skali, wielopodmiotowe, z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych Musi być zagwarantowany minimalny udział MŚP w projektach klastrów Postuluje się wsparcie administratorów klastrów nie tylko jako elemement realizowanych projektów ale także jako dofinansowanie kosztów ogólnego administrowania klastra

17 Dziękuję za uwagę

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu

Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Funkcjonowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość na Podkarpaciu Jolanta Wiśniowska Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 23.07.2014 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Klastry i konkurencyjność

ZAPROSZENIE. Klastry i konkurencyjność ZAPROSZENIE Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na konferencję: Klastry i konkurencyjność Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2014 roku w Sali Audytoryjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE REDAKCJA OD REDAKCJI. Anna Figiel. 2 S t r o n a. Szanowni Państwo, 17TH TCI GLOBAL CONFERENCE

W NUMERZE REDAKCJA OD REDAKCJI. Anna Figiel. 2 S t r o n a. Szanowni Państwo, 17TH TCI GLOBAL CONFERENCE 1 S t r o n a W NUMERZE OD REDAKCJI 3 4 6 7 8 8 17TH TCI GLOBAL CONFERENCE MISS SUPRANATIONAL 2014 I 25-LECIE MISS POLSKI KONGRES POLANDAFRICA 2014 STUDIA "MENEDŻER KLASTRA" II FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo