HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji"

Transkrypt

1 HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

2 HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn 3. Unia Innowacji 4. Horyzont 2020 cele i działania Filar 1 Doskonała baza naukowa Filar 2 Wiodąca pozycja w przemyśle Filar 3 Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych Europejski Instytut Innowacji i Technologii EURATOM 5. Horyzont zasady działania Kto może uczestniczyć w programie Horyzont 2020? Typy projektów Finansowanie i jego formy Jak aplikować do programu? Ocena wniosków Czas oczekiwania na umowę o grant Kontrola i audyt Prawa dostępu Etyka i badania Aspekty płci Eksperci Fundusz gwarancyjny dla uczestników Wskazówki dla przygotowujących projekty w ramach Horyzontu 2020 Materiały pomocnicze i bibliografia HORYZONT

3 Słowo wstępne - Krystyna Łybacka Szanowni Państwo, Horyzont 2020 to największy do tej pory program badawczy Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju badań i innowacji, dysponujący kwotą ok. 80 miliardów euro na lata Główną ideą programu jest połączenie sił sektora prywatnego i publicznego w celu realizacji nowoczesnych, innowacyjnych projektów, jakich poszczególne osoby, przedsiębiorstwa lub państwa nie byłyby w stanie wykonać samodzielnie. Horyzont 2020 jest dostępny dla wszystkich. Jego celem jest dostarczenie pomocy finansowej w zastosowaniu badań naukowych i wprowadzaniu w życie innowacji, które sprzyjają m.in. tworzeniu nowych miejsc pracy, podniesieniu konkurencyjności, a także podejmowaniu wyzwań społecznych w całej Unii. Jako członkini Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Komisji ds. Badań, Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego zajmuję się m.in. promocją tego programu w Wielkopolsce oraz pomocą chętnym do wzięcia w nim udziału. W niniejszej publikacji znajdą Państwo informacje o celach, strukturze programu Horyzont 2020 oraz dowiedzą się, jak funkcjonuje ten program. Zachęcam do zapoznania się i uczestnictwa w programie Horyzont Z wyrazami szacunku, Krystyna Łybacka Posłanka do Parlamentu Europejskiego Przedmowa Máire Geoghegan-Quinn Powszechnie wiadomo, iż badania i innowacje wywierają duży wpływ na nasze życie, sposób myślenia i pracę. Przyczyniają się także do szybkiego rozwoju wiedzy, a to jest celem samym w sobie. Ponadto są one kluczowe dla podejmowania wielkich wyzwań, z jakimi musimy zmierzać się, jako społeczeństwo i stanowią, podstawę dla europejskiej konkurencyjności, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. To właśnie z tych powodów program Horyzont 2020 wspiera nie tylko badania podstawowe, ale również te stosowane oraz innowacje. Program ten promuje również podejście wielodyscyplinarne i współpracę. To jest bardzo ważne, bo Europa potrzebuje zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności przemysłu poprzez doskonałość naukową i dynamiczne innowacje. Polska poradziła sobie z kryzysem ekonomicznym lepiej niż większość krajów członkowskich, ale dla utrzymania wzrostu, powinna stać się gospodarką, której siłą napędową są innowacje. Polska powinna usprawnić swoje systemy badań naukowych oraz więcej inwestować zarówno w badania naukowe, jak i innowacje. Pewne istotne reformy zostały już przeprowadzone, w tym ambitny plan, którego celem jest osiągnięcie wskaźnika 1,7 % PKB przeznaczanego na badania i innowacje do 2020 roku. To dobry początek! Polscy uczestnicy 7. Programu Ramowego ( ) otrzymali do tej pory prawie 440 milionów euro. Bazując na takim doświadczeniu, Polska może osiągnąć jeszcze więcej korzyści z programu Horyzont Program ten jest otwarty dla wszystkich, a jego uproszczona struktura, ograniczająca biurokratyczne formalności, ułatwia szybszy i łatwiejszy dostęp do składania aplikacji i otrzymywania funduszy. To oznacza również, że potencjalni uczestnicy programu będą mogli poświęcić więcej czasu na merytoryczną pracę, a nie na wypełnianie formularzy. Takie podejście zapewnia 2 HORYZONT 2020 HORYZONT

4 także szybsze rozpoczęcie realizacji wielu projektów oraz - co za tym idzie - szybsze osiągnięcie rezultatów! Wierzę, że Polska ma istotną rolę do odegrania w europejskiej nauce, badaniach oraz innowacjach. Potrzebujemy wielu świetnych polskich naukowców i inżynierów, którzy mogliby pójść śladami Marii Skłodowskiej-Curie czy Jana Czochralskiego. W tym właśnie kontekście chciałabym podziękować Krystynie Łybackiej za podjęcie inicjatywy opracowania tego przewodnika. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia naszego Portalu Uczestnika, który stanowi punkt kontaktowy dla unijnego finansowania badań naukowych: Chciałabym, aby polscy naukowcy, przedsiębiorstwa i innowatorzy licznie uczestniczyli w programie Horyzont Dlatego dzisiaj rzucam Wam wyzwanie: dowiedźcie się, jak w nim uczestniczyć, znajdźcie partnerów, jeśli jest to niezbędne, i składajcie aplikacje! Máire Geoghegan-Quinn Europejska Komisarz ds. badań, innowacji i nauki Unia Innowacji Innowacje odgrywają coraz większą rolę w naszej gospodarce. Przynoszą korzyści wszystkim obywatelom. Dzięki innowacjom projektowanie, opracowywanie, produkcja i wykorzystanie nowych produktów, procesów przemysłowych i usług jest szybsze i wydajniejsze. Mają one kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju społeczeństwa ekologicznego i poprawy jakości życia, a także dla utrzymania konkurencyjności Unii Europejskiej (UE) na rynku światowym. Polityka innowacji stanowi łącznik pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju technologicznego a polityką przemysłową oraz umożliwia stworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu pomysłów na rynek. Europa wydaje co roku na badania i rozwój o 0,8% PKB mniej niż Stany Zjednoczone i o 1,5% mniej niż Japonia. Ponadto w Europie mamy w pewnym stopniu do czynienia z efektem drenażu mózgów, jako że nasi najlepsi naukowcy i innowatorzy przenoszą się do krajów oferujących im lepsze warunki pracy. Mimo że rynek UE jest największy na świecie, pozostaje on rozdrobniony i niedostatecznie sprzyja innowacjom. Aby odwrócić tę tendencję, UE, w ramach Strategii Europa 2020, przyjęła do realizacji inicjatywę przewodnią Unia Innowacji, której celami są: przekształcenie Europy w światowej klasy centrum badań naukowych, usunięcie przeszkód stojących na drodze do innowacji, takich jak kosztowne procedury patentowe, rozdrobnienie rynku, powolne opracowywanie norm, które obecnie uniemożliwiają szybkie wprowadzanie pomysłów na rynek, zrewolucjonizowanie metod współpracy sektora publicznego i prywatnego, zwłaszcza poprzez wdrożenie partnerstw innowacyjnych, stworzenie jednolitej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, której celem jest swobodny przepływ pracowników naukowych, technologii, innowacji oraz innowacyjnych pomysłów. Unia Innowacji to kluczowa inwestycja w naszą przyszłość. Przykładowo, inwestując do 2020 r. w badania i rozwój zakładane 3% PKB UE, do 2025 r. można by stworzyć 3,7 mln miejsc pracy i zwiększyć roczne PKB o 795 mld euro. Źródło i więcej informacji: 4 HORYZONT 2020 HORYZONT

5 Horyzont 2020 cele i działania Program Ramowy Badań i Innowacji Horyzont 2020 umożliwia realizację wielu zobowiązań przyjętych w ramach Unii Innowacji, w szczególności poprzez: skupienie się na wyzwaniach stojących przed społeczeństwem, ułatwianie dostępu do finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ulepszenie instrumentów finansowych, wspieranie sektora zamówień publicznych w zakresie innowacji oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Horyzont 2020 jest kluczowym programem w dziedzinie badań i innowacji, trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Jego budżet to 77,028 mld euro. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i innowacji. Dzięki temu Horyzont 2020 przyczynia się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie badań i rozwoju, w tym m.in. do zwiększenia wydatkowania do 3% PKB na finansowanie badań naukowych i rozwoju w całej Unii do 2020 r. Program Horyzont 2020 oparty jest na trzech filarach: Wzmocnieniu doskonałej bazy naukowej, w celu podniesienia zdolności Unii do osiągania światowej klasy wybitnych osiągnięć naukowych, Promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP i innowacji, Stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, w celu realizacji zadań określonych w strategii Europa 2020 poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl innowacyjny od badań po wprowadzenie na rynek. i pięciu działaniach horyzontalnych, takich jak: Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa, Nauka z udziałem i dla społeczeństwa, Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Program Euratom. Doskonała baza naukowa Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) Przyszłe i powstające technologie (FET) Działania Marii Skłodowskiej-Curie Europejska infrastruktura badawcza Wiodąca pozycja w przemyśle Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych Dostęp do finansowania ryzyka Innowacje w MŚP Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych Europejski Instytut Innowacji i Technologii Euratom Wyzwania społeczne Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; efektywna gospodarka zasobami i surowce Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 6 HORYZONT 2020 HORYZONT

6 Filar 1 Doskonała baza naukowa Celem Filaru 1 jest wzmocnienie jakości bazy naukowej UE, jej rozszerzenie oraz integracja Europejskiej Przestrzeni Badawczej w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego systemu badań naukowych i innowacji w świecie. Filar 1 składa się z czterech działań szczegółowych. Są to: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Przyszłe i powstające technologie, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Europejska infrastruktura badawcza. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (z ang. European Research Council ERC) ERC ma zapewnić najlepszym naukowcom z całego świata środki niezbędne do realizacji badań naukowych na najwyższym poziomie w instytucjach na terenie UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Podstawowa działalność ERC polega na zapewnianiu długoterminowego finansowania wybitnych naukowców i ich zespołów badawczych w przełomowych badaniach naukowych, które mogą przynieść duże korzyści społeczne, ale jednocześnie obarczone są wysokim ryzykiem. Wyłącznym kryterium przyznawania wsparcia finansowego w ramach ERC jest doskonałość naukowa. Granty ERC są otwarte dla indywidualnych zespołów złożonych z naukowców w dowolnym wieku i płci, pochodzących z różnych krajów świata i zainteresowanych realizacją badań w krajach UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont ERC wspiera nowe pomysły w świecie nauki, mające potencjał zapewnienia przełomowych wyników, a także ułatwia weryfikację potencjału finansowanych przez siebie badań naukowych pod względem innowacji komercyjnych i społecznych. Do podstawowych typów finansowania ERC należą: Granty ERC Starting Grants Granty dla początkujących naukowców, które mają na celu wsparcie badaczy z doświadczeniem od 2 do 7 lat od otrzymania stopnia naukowego doktora. Granty w wysokości do 1,5 mln euro (w uzasadnionych przypadkach do 2 mln euro) przyznawane są na maksimum 5 lat. Granty ERC Advanced Grants ERC Advanced Grants są przeznaczone dla wybitnych badaczy o ugruntowanej pozycji, których ścieżka kariery naukowej potwierdza ich status liderów w swoich dziedzinach badań. Granty w wysokości do 2,5 mln euro (w uzasadnionych przypadkach do 3,5 mln euro) przyznawane są na maksymalnie 5 lat. Granty ERC Consolidator Grants Granty skierowane do naukowców z doświadczeniem od 7 do 12 lat od otrzymania stopnia naukowego doktora. Granty w wysokości do 2 mln euro (w uzasadnionych przypadkach do 2,75 mln euro) przyznawane są na maksimum 5 lat. Granty ERC Proof of Concept Skierowany jedynie do beneficjentów grantów ERC w celu zbadania potencjału rynkowego pomysłów, które realizują w ramach przyznanych im wcześniej grantów ERC. Granty w wysokości do 150 tys. euro przyznawane są na maksymalnie 1,5 roku. Granty ERC Synergy Grants ich kontynuacja w Horyzoncie 2020 jest uzależniona od oceny efektywności edycji pilotażowej z 7. Programu Ramowego. Granty dla małych grup wybitnych badaczy chcących realizować wspólnie duże projekty, głównie interdyscyplinarne. Granty w wysokości do 15 mln euro przyznawane są na maksymalnie 6 lat. Źródło: Przewidziane środki finansowe na lata : ,8 mln euro Przyszłe i powstające technologie (z ang. Future and Emerging Technologies - FET) FET wspierają wspólne badania w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji. Wspierana jest m.in. współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do zupełnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka oraz opracowywanie najbardziej obiecujących nowych obszarów nauki i technologii. 8 HORYZONT 2020 HORYZONT

7 FET uwzględnia całą gamę stymulowanych nauką innowacji: od oddolnych i prowadzonych na małą skalę badań opartych na pomysłach będących w zarodku lub wymagających weryfikacji, po budowę nowych społeczności badawczych i innowacyjnych wokół nowych dziedzin badań naukowych, a także wspólne inicjatywy badawcze dużej skali przewidujące osiągnięcie ambitnych i wizjonerskich celów. Typy wsparcia w ramach FET: FET Open Nowatorskie pomysły Wspierają znajdujące się na wczesnych etapach koncepcje badawcze w zakresie nauki i technologii, zmierzające do stworzenia podstaw radykalnie nowych przyszłych technologii. 40% budżetu FET zostanie przeznaczone na FET Open. FET Proactive Nowo powstające zagadnienia i społeczności W ścisłym powiązaniu z tematyką pozostałych filarów (Wyzwań społecznych i Wiodącej pozycji w przemyśle), obejmują swoim zakresem wiele obiecujących kierunków badań poszukiwawczych. Przewidziane środki finansowe na lata : 2 696,3 mln euro FET flagships Wielkie interdyscyplinarne wyzwania naukowe i technologiczne Wspierają ambitne, realizowane na dużą skalę, stymulowane nauką i technologią badania zmierzające do osiągnięcia naukowego i technologicznego przełomu w dziedzinach określonych jako mające znaczenie, w których w otwarty i przejrzysty sposób uczestniczą państwa członkowskie i odpowiednie zainteresowane strony. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (z ang. Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA) Działania Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają realizacje projektów badawczoszkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Jeśli Europa ma dorównać swoim konkurentom w dziedzinie badań naukowych i innowacji, musi zachęcić większą liczbę młodych ludzi do podjęcia karier naukowych oraz zapewnić wysoce atrakcyjne możliwości i warunki realizacji badań naukowych i zatrudnienia. Zasadnicze znaczenie ma zwiększenie mobilności naukowców na wszystkich poziomach, zarówno między państwami, jak i między sektorem publicznym i prywatnym. W ramach projektów MSCA wspierana jest mobilność pracowników zaangażowanych w badania przenoszących się z instytucji publicznych do sektora prywatnego i odwrotnie, co ma zachęcić uniwersytety, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa do współpracy. Istnieje pięć gł. typów projektów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej-Curie: innowacyjne sieci szkoleniowe (ITN) wsparcie dla innowacyjnych sieci szkoleniowych, które służą rozwojowi kariery zawodowej początkujących naukowców, w tym doktorantów (granty dla instytucji), indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (IF) wsparcie dla doświadczonych naukowców umożliwiające im podjęcie mobilności międzynarodowej (w Europie i poza nią) oraz międzysektorowej (granty dla indywidualnych naukowców), wymiana personelu naukowego i innowacyjnego (RISE) wymiana międzynarodowa i międzysektorowa dla pracowników zaangażowanych w badania i innowacje pozwalająca m.in. na wymianę wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, wzmocnienie współpracy naukowej (granty dla instytucji), współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych (COFUND) współfinansowanie badań naukowych i stypendiów obejmujące mobilność międzynarodową, wspierające doskonalenie naukowców i rozwój ich kariery (granty dla instytucji chcących prowadzić lub już prowadzących programy stypendialne), Europejska Noc Naukowców (NIGHT) wydarzenie organizowane corocznie tego samego dnia w całej Europie, którego celem jest m.in. zwiększenie świadomości nt. badań i innowacji, przybliżenie i promocja zawodu naukowca w szczególności wśród młodych ludzi. Europa dysponuje obszerną i zróżnicowaną pulą wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wymagającą jednak stałego uzupełniania, doskonalenia i dostosowania do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy. Więcej informacji nt. ww. projektów dostępnych jest w dalszej części niniejszej broszury. Przewidziane środki finansowe na lata : mln euro 10 HORYZONT 2020 HORYZONT

8 Europejska infrastruktura badawcza Celem tego działania jest rozwój i wspieranie najwyższej jakości europejskiej infrastruktury badawczej 1 oraz wspomaganie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Nowoczesna infrastruktura badawcza jest coraz bardziej złożona i kosztowna, często wymaga też integracji różnego wyposażenia, usług i źródeł danych oraz rozległej współpracy transnarodowej. Żaden kraj w pojedynkę nie dysponuje zasobami wystarczającymi do wsparcia całej potrzebnej mu infrastruktury badawczej. Dlatego wspólne działania w tym zakresie są niezmiernie ważne. Cele tych działań są następujące: rozwijanie europejskiej infrastruktury badawczej poprzez finansowanie projektowania i budowy nowych infrastruktur oraz udostępniania istniejących; kluczową rolę w budowie infrastruktur pełni Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) 2, które w ramach odrębnego finansowania wspiera budowę nowych obiektów, opierając się na tzw. mapie drogowej infrastruktur niezbędnych dla rozwoju nauki, wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktury badawczej i jej zasobów ludzkich, wzmocnienie europejskiej polityki w zakresie infrastruktury badawczej i współpracy międzynarodowej. Korzyści skali i zakresu osiągane dzięki europejskiemu podejściu w zakresie rozwoju infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury elektronicznej, jej wykorzystania i zarządzania nią, przyczynią się w znacznym stopniu do wzmocnienia europejskiego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zwiększą konkurencyjność Unii na szczeblu międzynarodowym. Przewidziane środki finansowe na lata : mln euro 1 Infrastruktura badawcza to m.in. laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, infrastruktura informatyczna. 2 Filar 2 Wiodąca pozycja w przemyśle Celem Filaru 2 jest przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przeobrazić się w firmy wiodące na rynku światowym. Filar ten składa się z trzech następujących działań: Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych, Dostęp do finansowania ryzyka, Innowacje w MŚP. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych zapewnia specjalne wsparcie na rzecz badań naukowych, rozwoju i wdrożeń oraz w stosownych przypadkach normalizacji i certyfikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Istotnym elementem tego działania są kluczowe technologie prorozwojowe (z ang. Key Enabling Technologies KET), definiowane jako mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologia, biotechnologia, materiały zaawansowane i zaawansowane systemy produkcyjne. Kolejno ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne, to bowiem one zapewniają podstawową infrastrukturę, technologię i systemy niezbędne dla rozwoju procesów gospodarczych i społecznych, nowych produktów oraz usług prywatnych i publicznych. Badania naukowe, rozwój technologii i innowacje stanowią również podstawę potencjału w zakresie przemysłu kosmicznego. Podczas gdy Stany Zjednoczone wydają ok. 25% swego budżetu w dziedzinie przestrzeni kosmicznej na działalność badawczorozwojową, w Unii odsetek ten wynosi mniej niż 10%. Przewidziane środki finansowe na lata : mln euro 12 HORYZONT 2020 HORYZONT

9 Finansowanie dotyczy następujących dziedzin: Nanotechnologie Szacuje się, że rynkowa wartość produktów obejmujących nanotechnologię jako główny element osiągnie 700 mld euro do 2015 r. i 2 bln euro do 2020 r., czemu będzie odpowiadać powstanie, odpowiednio, 2 mln i 6 mln miejsc pracy. Europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się nanotechnologią powinny wykorzystać tę szansę i być w stanie do 2020 r. przejąć udziały w rynku równe co najmniej udziałowi Europy w globalnym finansowaniu badań naukowych (tj. jedną czwartą). Działania w tej materii ukierunkowane są na powszechne, odpowiedzialne oraz zrównoważone zastosowanie nanotechnologii w gospodarce, tak by osiągnąć korzyści o dużym znaczeniu społecznym i przemysłowym. Materiały zaawansowane Celem badań naukowych i innowacji w dziedzinie materiałów zaawansowanych jest rozwój materiałów o nowych funkcjach i udoskonalonej wydajności użytkowej do wykorzystania w bardziej konkurencyjnych i bezpiecznych produktach, minimalizujących wpływ na środowisko i zużycie zasobów. Biotechnologia Stymulowana rozwojem wiedzy o systemach biologicznych biotechnologia będzie źródłem wielu nowych zastosowań oraz wzmocni bazę przemysłową UE i jej zdolność do innowacji. Biotechnologia toruje również drogę do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, akwakultury i leśnictwa, do wykorzystania ogromnego potencjału zasobów morskich oraz do wytworzenia innowacyjnych zastosowań w dziedzinie przemysłu, zdrowia, energii, chemii i środowiska. Przewiduje się, że powstający sektor biotechnologii morskiej będzie rósł w tempie 10% rocznie. Zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania Dzięki silnej unijnej polityce Europa mogłaby rozwijać istniejące gałęzie przemysłu i wspierać powstające branże przyszłości. Szacowana wartość i oddziaływanie sektora zaawansowanych systemów produkcyjnych są duże, ich składana roczna stopa wzrostu wynosi 5% i oczekuje się, że do 2015 r. wartość ich rynku będzie bliska 150 mld euro. Dla utrzymania zdolności produkcyjnych i przetwórczych Europy zasadnicze znaczenie ma zachowanie wiedzy. Europa musi również dokonać transferu tych technologii prorozwojowych i wiedzy do innych sektorów produkcyjnych, m.in. takich jak budownictwo. Dostęp do finansowania ryzyka Dostęp do finansowania ryzyka służy przezwyciężeniu przeszkód w dostępie do finansowania badań naukowych i innowacji związanych z dużym ryzykiem innowacyjnym. Działanie to jest skierowane bezpośrednio do instytucji finansowych, a za ich pośrednictwem do przedsiębiorstw, jak również bezpośrednio do innych podmiotów, jak np. instytucji badawczych. Poszczególne podmioty mogą zwracać się odpowiednio do pośredników finansowych, którzy mają podpisaną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, a w przypadku dużych projektów bezpośrednio do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z wnioskami o wsparcie swoich innowacyjnych pomysłów. Formy wsparcia: Instrument dłużny (pożyczki, gwarancje, regwarancje i inne formy dłużnego finansowania ryzyka) jego celem jest poprawa dostępu do finansowania dla podmiotów publicznych i prywatnych oraz dla partnerstw publiczno-prywatnych 3 zaangażowanych w działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które wymagają ryzykownych inwestycji. Przykładowo, instrument ten umożliwi dostęp do pożyczek na inwestycje w zakresie badań naukowych i innowacji, udzielenie gwarancji pośrednikom finansowym udzielającym pożyczek beneficjentom oraz łączenie pożyczek i gwarancji czy gwarancji albo regwarancji. Będzie on obejmował tzw. okno dla MŚP działających na rzecz badań i rozwoju, oferujące im pożyczki uzupełniające finansowanie MŚP z instrumentu gwarancji kredytowych w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME). Instrument finansowy zapewnia finansowanie kapitałowe badań naukowych i innowacji, którego celem jest wniesienie wkładu w przezwyciężenie problemów rynku europejskiego kapitału wysokiego ryzyka oraz zapewnienie kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie potrzeb rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach rozwoju. Instrument ten zapewni pojedynczym przedsiębiorstwom na wczesnym etapie kapitał wysokiego ryzyka lub kapitał typu mezzanine ( okno rozruchowe ). Instrument ten będzie również mógł być wykorzystany do celów inwestycji w fazie wzrostu i rozwoju, w połączeniu z instrumentem kapitałowym w ramach programu COSME 4. Przewidziane środki finansowe na lata : 2 842,3 mln euro 3 Partnerstwo publiczno-prywatne oznacza partnerstwo, w którym partnerzy z sektora prywatnego i publicznego zobowiązują się do wspólnego wspierania opracowania i realizacji programu lub działalności w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020 HORYZONT

10 Innowacje w MŚP Innowacje w MŚP zapewniają MŚP indywidualnie dostosowane wsparcie tak, aby stymulować wszystkie formy innowacji w MŚP odznaczających się potencjałem wzrostu i ekspansji międzynarodowej. Celem proponowanych działań jest uzupełnienie krajowej i regionalnej polityki i programów w zakresie innowacji w biznesie, wspieranie współpracy między MŚP, klastrami i innymi podmiotami w Europie zainteresowanymi innowacjami. Działania mają również na celu eliminację luki między badaniami naukowymi / działalnością rozwojową a udanym wprowadzeniem na rynek, stworzeniem bardziej sprzyjającego innowacjom otoczenia biznesu. Obejmują one przykładowo: udział w projektach innowacyjnych, pomoc finansową we wdrożeniu innowacji czy międzynarodową wymianę personelu. W celu zapewnienia synergii i spójnego podejścia zostaną ustanowione silne powiązania z kierunkami polityki UE dotyczącymi poszczególnych gałęzi przemysłu, w szczególności z programem COSME oraz z funduszami polityki spójności. Przewidziane środki finansowe na lata : 616,2 mln euro Filar 3 Wyzwania społeczne Filar 3 stanowi odpowiedź na cele polityki i wyzwania społeczne, które są określone w strategii Europa 2020, a dotyczą takich dziedzin jak: zmiana klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, starzenie się społeczeństwa, efektywna gospodarka zasobami. Finansowanie dotyczy następujących obszarów tematycznych: ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I DOBROSTAN Celem jest poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli. Działania obejmują m.in.: promocję zdrowia, aktywne starzenie się, dobrostan i zapobieganie chorobom, niepełnosprawności, stworzenie nowych strategii prewencyjnych i terapeutycznych, dostosowanie się do dodatkowych wymagań, przed którymi staje sektor ochrony zdrowia i sektor opieki w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Wśród działań szczegółowych mają się znaleźć m.in.: poznanie czynników warunkujących stan zdrowia, udoskonalenie diagnostyki i prognostyk, rozwój skutecznych programów profilaktyki i badań przesiewowych, opracowanie nowych i skuteczniejszych szczepionek i leków, podniesienie jakości informacji zdrowotnych oraz zmniejszenie rozbieżności i nierówności pod względem zdrowia w UE. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO I LEŚNICTWO, BADANIA MÓRZ I WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH ORAZ BIOGOSPODARKA Celem jest zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w bezpieczną, zdrową i wysokiej jakości żywność oraz inne bioprodukty poprzez opracowanie wydajnych, zrównoważonych i zasobooszczędnych systemów produkcji podstawowej, ochronę powiązanych usług ekosystemowych i odbudowę różnorodności biologicznej oraz konkurencyjnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw, przetwarzania. Działania obejmują m.in.: zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w zdrową i bezpieczną żywność, paszę, biomasę i inne surowce, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów naturalnych, zrównoważone wykorzystywanie i utrzymanie wodnych zasobów biologicznych, rozwój rybołówstwa, promowanie niskoemisyjnych, zasobooszczędnych, zrównoważonych i konkurencyjnych europejskich sektorów bioprzemysłu czy zrównoważone wykorzystywanie zasobów morskich. BEZPIECZNA, CZYSTA I EFEKTYWNA ENERGIA Celem jest zapewnienie przejścia do niezawodnego, przystępnego cenowo, społecznie akceptowanego, zrównoważonego i konkurencyjnego systemu energetycznego z zamiarem zmniejszenia zależności od paliw kopalnych w obliczu malejącej ilości zasobów, rosnącego zapotrzebowania na energię i zmiany klimatu. Ogólne kierunki działań obejmą m.in.: ograniczenie zużycia energii i śladu węglowego poprzez inteligentne i zrównoważone użytkowanie, zapewnienie zaopatrzenie w tanią, niskoemisyjną energię elektryczną czy wprowadzenie na rynek innowacji w zakresie energii. INTELIGENTNY, ZIELONY I ZINTEGROWANY TRANSPORT Celem jest stworzenie europejskiego systemu transportowego, który będzie zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska i klimatu, bezpieczny i spójny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa. Działania w zakresie badań naukowych i innowacji mają wspierać szeroki zakres inicjatyw, w tym odpowiednich partnerstw publiczno-prywatnych, obejmujących cały łańcuch innowacji i stosujących zintegrowane podejście do innowacyjnych rozwiązań transportowych. 16 HORYZONT 2020 HORYZONT

11 DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU, ŚRODOWISKO, EFEKTYWNA GOSPODARKA ZASOBAMI I SUROWCE Celem jest doprowadzenie do tego, by gospodarka i społeczeństwo były zasobooszczędne (i wodooszczędne) oraz odporne na zmianę klimatu. Kluczowa jest ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi i ekosystemami oraz zrównoważone dostawy i wykorzystywanie surowców w celu zaspokojenia potrzeb rosnącej globalnej populacji. Proponowane działania obejmują m.in. rozwój strategii łagodzących zmianę klimatu, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, wodą, bioróżnorodnością i ekosystemami, zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców nieenergetycznych i nierolniczych, czy rozwój kompleksowych i trwałych globalnych systemów obserwacji i informacji środowiskowej. EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE INTEGRACYJNE, INNOWACYJNE I REFLEKSYJNE SPOŁECZEŃSTWA Celem jest wspieranie lepszego zrozumienia Europy, zapewnienie rozwiązań oraz wsparcie integracyjnych i innowacyjnych społeczeństw europejskich. Konieczne jest również przyjęcie bardziej strategicznego podejścia do współpracy z państwami trzecimi. Główne kierunki działań będą koncentrowały się na: promowaniu inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego, wspieraniu rozwoju innowacyjnych społeczeństw i polityk w Europie, poszukiwaniu nowych form innowacji, ze szczególnym naciskiem na innowacje społeczne i kreatywność, oraz zrozumieniu czynników warunkujących rozwój innowacji. W szczególności badania naukowe mają przyczynić się do wdrożenia strategii Europa BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA OCHRONA WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA EUROPY I JEJ OBYWATELI Działania w zakresie badań naukowych i innowacji powinny mieć na celu zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa, wykrywanie ich, zapobieganie im, powstrzymywanie i ochronę przed nimi oraz przygotowanie na nie. Celem jest wspieranie społeczeństw europejskich w kontekście transformacji i nasilających się globalnych współzależności oraz zagrożeń, przy jednoczesnym wzmacnianiu europejskiej kultury wolności i sprawiedliwości. Działania będą koncentrowały się m.in. na wsparciu polityki UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zwalczaniu przestępczości, ochronie i poprawie odporności infrastruktury krytycznej, zwiększeniu ochrony poprzez zarządzanie granicami czy poprawie bezpieczeństwa cybernetycznego. Obok rozwiązań technologicznych przedmiotem uwagi są innowacje nietechnologiczne, organizacyjne i systemowe, a także innowacje w sektorze publicznym. Przewidziane środki finansowe na lata : mln euro Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa zakłada pełne wykorzystanie potencjału europejskiej puli talentów oraz zapewnienie jak najszerszych i jak największych korzyści z gospodarki opartej na innowacjach. Wsparcie jest kierowane do nowych krajów członkowskich oraz do Portugalii i Luksemburga. Działania w ramach tego obszaru obejmują m.in.: łączenie w zespoły najlepszych instytucji badawczych z przedstawicielami regionów osiągających słabe wyniki w zakresie rozwoju badań i innowacji, tak aby utworzyć nowe lub podnieść poziom dotychczasowych centrów doskonałości (teaming), tworzenie partnerstw między instytucjami badawczymi mających na celu znaczne wzmocnienie określonej dziedziny badań naukowych (twinning), ustanowienie katedr ERA (z ang. European Research Area Chairs) w celu przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich do instytucji dysponujących wyraźnym potencjałem doskonałości badawczej. Przewidziane środki finansowe na lata : 816,5 mln euro Wszystkie działania w ramach Filaru 3 obejmują pełny cykl innowacyjny, od badań podstawowych po wprowadzenie na rynek, z nowym ukierunkowaniem na działania związane z innowacjami, takie jak: pilotaż, działania demonstracyjne, poligony doświadczalne, wsparcie dla zamówień publicznych, innowacje zorientowane na użytkownika końcowego, innowacje społeczne, transfer wiedzy oraz absorpcja innowacji przez rynek i standaryzacja. Nauka z udziałem i dla społeczeństwa Nauka z udziałem i dla społeczeństwa zakłada zbudowanie efektywnej współpracy między środowiskiem naukowym a społeczeństwem, przyciągnięcie nowych talentów do działalności naukowej oraz powiązanie doskonałości naukowej ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną. 18 HORYZONT 2020 HORYZONT

12 Działania w ramach tego obszaru skoncentrują się m.in. na: uatrakcyjnieniu kariery naukowej dla studentów, zachęcaniu obywateli do zainteresowania nauką poprzez formalną i nieformalną edukację naukową, wspieraniu kontaktów między szkołami, instytucjami badawczymi, przemysłem i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, promowaniu równości płci i włączeniu społeczeństwa w działania na rzecz nauki i innowacji, zwiększaniu dostępności i wykorzystywania wyników badań finansowanych ze środków publicznych. Przewidziane środki finansowe na lata : 462,2 mln euro Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) nienależące do obszaru badań jądrowych Integralną część programu Horyzont 2020 stanowi działalność JRC (z ang. Joint Research Centre). Działania JRC skupiają się na priorytetach polityki UE oraz na wyzwaniach społecznych. Głównymi obszarami kompetencji JRC są energia i transport, środowisko i zmiana klimatu, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i ochrona konsumentów, technologie informacyjno-komunikacyjne, innowacje i wzrost, materiały odniesienia oraz bezpieczeństwo i ochrona (w tym bezpieczeństwo jądrowe i ochrona w ramach programu Euratom). Przewidziane środki finansowe na lata : 1 902,6 mln euro Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Zadaniem EIT jest integracja szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości z badaniami naukowymi i innowacjami jako elementów jednego łańcucha innowacyjnego w UE i poza nią, co powinno prowadzić m.in. do stawienia czoła wyzwaniom społecznym poprzez intensywniejsze wprowadzanie na rynek innowacyjnych usług, produktów i procesów. EIT działa głównie poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (z ang. Knowledge and Innovation Communities - KIC), które umożliwiają partnerom z całej UE i spoza niej łączenie się w nowe transgraniczne partnerstwa, optymalizację istniejących zasobów, dostęp do nowych możliwości oraz podejmowanie większego ryzyka i wyzwań. Ponadto EIT zapewnia wymianę doświadczeń między i poza KIC, promując tym samym szybsze przyjmowanie modeli innowacyjnych w UE. Przewidziane środki finansowe na lata : 2 711,4 mln euro EURATOM Ogólnym celem programu Euratom jest prowadzenie działań w zakresie badań jądrowych i szkolenia z naciskiem na ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej obiektów jądrowych i ochrony radiologicznej. Program Euratom przyczynia się do wzmocnienia ram badań naukowych i innowacji w dziedzinie jądrowej oraz do koordynacji wysiłków badawczych państw członkowskich, co pozwala zapobiec powielaniu, utrzymać masę krytyczną w kluczowych obszarach oraz zapewnić optymalne wykorzystanie finansowania publicznego. Przewidziane środki finansowe na lata : mln euro 20 HORYZONT 2020 HORYZONT

13 Horyzont 2020 zasady działania Program Horyzont 2020 przewidziany jest na 7 lat, od 2014 r. do 2020 r. Jego cele oraz planowane działania są wdrażane w ramach tzw. Programów Pracy (z ang. Work Programmes). Programy Pracy to dokumenty publikowane co 2 lata dla każdego obszaru (w ramach poszczególnych filarów i działań dodatkowych) zawierające zasady, tematykę konkursów oraz kryteria oceny i poziomy finansowania. Kluczowe reguły Horyzontu 2020: Horyzont 2020 jest otwarty dla wszystkich. Uczestnictwo w programie Horyzont 2020 jest stosunkowo proste, co oznacza, że uczestnicy mogą skupić się na tym, co jest naprawdę ważne, tj. na badaniach, innowacjach i osiągnięciu rezultatów. Reguły są ustalone w taki sposób, aby zagwarantować jasność, przejrzystość, ochronę praw uczestników i zapewnić właściwe rozporządzanie środkami publicznymi. Zakres konkursów został opracowany tak, by zachęcić instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i władze publiczne do przygotowywania i składania twórczych wniosków skoncentrowanych na konkretnych wyzwaniach. W niektórych przypadkach konkursy mogą mieć charakter przekrojowy i odnosić się do kilku tematów reprezentujących różne obszary wyzwań społecznych. Niektóre z konkursów charakteryzują się dwuetapową procedurą aplikacji, zgodnie z którą po złożeniu wniosku wstępnego koordynatorzy wybranych projektów otrzymują zaproszenia do złożenia wniosku pełnego. Inne konkursy są otwarte na bieżąco, co oznacza, że wnioski mogą być składane w dowolnym czasie, przy czym nie wyklucza się wprowadzenia pośrednich dat granicznych, służących ocenie wniosków. Okres składania wniosków wynosi zazwyczaj 3 miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Czasem może jednak być krótszy bądź dłuższy. Kto może uczestniczyć w programie Horyzont 2020? Podmioty z: Krajów członkowskich Unii Europejskiej, Krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020, które automatycznie kwalifikują się do uczestnictwa w programie, Krajów trzecich zgodnie z zasadami i warunkami ogólnymi uczestnictwa tych krajów w programach UE, ustalonymi w odpowiednich umowach ramowych oraz kiedy ich uczestnictwo jest niezbędne do osiągnięcia celów programu Horyzont Lista krajów trzecich mogących otrzymać dofinansowanie w Horyzont 2020 : manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf (lista ta może ulec zmianie). Organizacje międzynarodowe o znaczeniu europejskim. Typy projektów Główne typy projektów: Badawczo-innowacyjne Innowacyjne Akcje koordynacyjne i wspierające Granty ERC na badania typu frontier research (badania pionierskie, w tym teoretyczne i/lub doświadczalne) Projekty na szkolenia i rozwój kariery naukowej działania Marii Skłodowskiej- Curie Instrumenty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Przedkomercyjne i innowacyjne zamówienia publiczne (PPC, PPI) Projekty typu ERA-NET Cofund Badawczo-innowacyjne Celem jest finansowanie projektów badawczych z jasno zdefiniowanymi wyzwaniami, które mogą doprowadzić do zdobycia nowej wiedzy lub opracowania nowej technologii. Projekty badawczo-innowacyjne mogą obejmować badania podstawowe i stosowane, 22 HORYZONT 2020 HORYZONT

14 rozwój technologii, testowanie i sprawdzanie poprawności na prototypie w małej skali w laboratorium lub w środowisku symulowanym. Dla kogo? Konsorcja partnerów z różnych krajów, głównie przemysł i środowisko naukowe. Dofinansowanie UE: 100%. Innowacyjne Działania innowacyjne polegają głównie na opracowaniu planów produkcyjnych i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działalność taka może obejmować pilotaż, demonstrację, przygotowywanie prototypów, testowanie, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe. Finansowanie tych działań jest bardziej ukierunkowane na działania bliskie rynkowi. Projekty pilotażowe lub demonstracja celem jest weryfikacja rentowności technicznej i ekonomicznej nowej lub usprawnionej technologii, produktu, procesu, usługi lub rozwiązania w środowisku operacyjnym, produkcyjnym lub innym, w tym, jeśli jest to wskazane, przygotowanie prototypu i demonstracji. Powielanie rynkowe celem jest wsparcie dla pierwszej aplikacji/rozszerzenia na rynku innowacji, która była już zademonstrowana, ale jeszcze niewprowadzona lub nierozszerzona na rynku z powodu niewydolności rynków albo istniejących barier do jej rozszerzenia. Dla kogo? Konsorcja partnerów z różnych krajów, głównie przemysł i środowisko naukowe. Akcje koordynacyjne i wspierające Działania koordynacyjne i wspierające oznaczają projekty składające się przede wszystkim z działań towarzyszących badaniom, takich jak: standaryzacja, rozpowszechnianie, zwiększenie świadomości, komunikacja, tworzenie sieci kontaktów, koordynacja, usługi wsparcia, dialogi polityczne, wzajemne ćwiczenia edukacyjne i uczenie się oraz analizy, w tym analizy na potrzeby nowej infrastruktury. Finansowanie w ramach działań koordynujących i wspierających obejmuje koordynację i tworzenie sieci, partnerstw innowacyjnych, programów i polityk. Dla kogo? Pojedyncze podmioty lub konsorcja z różnych krajów, głównie przemysł, środowisko naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe i rządowe. Dofinansowanie UE: 100%. Granty ERC na badania typu frontier research (badania pionierskie, teoretyczne i/lub doświadczalne) Finansowanie projektów oparte jest na jednym kryterium oceny, tj. doskonałości w nauce w dowolnej dziedzinie badań. Projekty są realizowane przez zespoły badawcze, tworzone i kierowane przez głównego badacza (z ang. Principal Investigator). Dla kogo? Fundusze ERC wspierają zarówno młodych, utalentowanych naukowców, badaczy u progu samodzielności badawczej, jak i naukowców o uznanym dorobku oraz liderów projektów ERC zainteresowanych komercjalizacją wyników osiągniętych we wcześniejszym projekcie ERC. Dofinansowanie UE: 70%, z wyjątkiem organizacji non profit, które dofinansowane są w 100%. 24 HORYZONT 2020 HORYZONT

15 Rodzaje grantów 5 : ERC Starting Grants: Przyznawane naukowcom, bez względu na obywatelstwo, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Bardzo obiecująca udokumentowana ścieżka kariery naukowej Doskonały wniosek badawczy Badania mogą być prowadzone w publicznej lub prywatnej instytucji zajmującej się prowadzeniem badań (także w przedsiębiorstwie), która musi znajdować się w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 Grant: do 1,5 mln euro (w uzasadnionych przypadkach do 2 mln euro) Okres realizacji projektu: do 5 lat Kryterium oceny: doskonałość naukowa Terminy składania wniosków: raz w roku ERC Consolidator Grants: Przyznawane naukowcom, bez względu na obywatelstwo, którzy posiadają od 7 do 12 lat doświadczenia od uzyskania stopnia naukowego doktora Bardzo obiecująca udokumentowana ścieżka kariery naukowej Doskonały wniosek badawczy Badania mogą być prowadzone w publicznej lub prywatnej instytucji prowadzącej badania (także w przedsiębiorstwie), która musi znajdować się w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 Grant: do 2 mln euro (w uzasadnionych przypadkach do 2,75 mln euro) Okres realizacji projektu: do 5 lat Kryterium oceny: doskonałość naukowa Terminy składania wniosków: raz w roku ERC Advanced Grants Dziedzina badań: dowolna dziedzina nauki Naukowcy: wszyscy, bez względu na wiek i narodowość. Kandydaci muszą być niezależni pod względem naukowym, a ich ścieżka kariery naukowej musi świadczyć o ich statusie liderów w swoich dziedzinach badań oceniany jest dorobek ostatnich dziesięciu lat Kryterium oceny: doskonałość naukowa Instytucja przyjmująca powinna być publiczną lub prywatną organizacją prowadzącą badania zlokalizowaną w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 Grant: do 2,5 mln euro (w niektórych przypadkach do 3,5 mln euro) Okres realizacji projektu: do 5 lat Terminy składania wniosków: raz w roku ERC Proof of Concept Aplikować mogą wszyscy główni badacze, którzy obecnie korzystają z grantów ERC Advanced, Consolidator, Starting lub Synergy Grants bądź którzy zakończyli projekt objęty takimi grantami nie później niż 12 miesięcy przed datą publikacji konkursu ERC Proof of Concept. Główny badacz musi być w stanie wykazać związek między proponowanym pomysłem a projektem wcześniej finansowanym przez ERC Grant: do 150 tys. euro Okres trwania: 18 miesięcy Terminy składania wniosków: publikowane corocznie w programie pracy, z dwoma terminami składania wniosków ERC Synergy Grants Wniosek badawczy: pionierskie badania naukowe w dowolnej dziedzinie nauki, techniki i edukacji W skład grup ubiegających się o ERC Synergy Grant musi wchodzić od dwóch do czterech głównych badaczy, w razie potrzeby wraz ze swoimi zespołami badawczymi Jeden z głównych badaczy zostaje mianowany w imieniu grupy wiodącym głównym badaczem (z ang. (Lead) Corresponding Principle Investigator) Nie przewiduje się żadnych szczególnych kryteriów kwalifikacji głównych badaczy ubiegających się o ERC Synergy Grant. Na wsparcie finansowe mają jednak szansę tylko wyjątkowe wnioski, gdyż konkurs ma niezwykle konkurencyjny charakter Oczekuje się, że większość zespołów finansowanych w ramach Synergy Grants będzie mieć charakter interdyscyplinarny oraz że grupy te będą stosować multidyscyplinarne podejścia. Nie jest to jednak wymogiem, o grant mogą ubiegać się także zespoły naukowców wywodzące się z tych samych lub podobnych dyscyplin i łączące uzupełniające się podejścia, wiedzę fachową i zasoby Zespoły badawcze, które otrzymają Synergy Grants, nie muszą pracować w tym samym miejscu. Główni badacze będą jednak musieli wykazać zaangażowanie w pracę zespołu, w tym gotowość do spędzenia znacznej liczby godzin pracy w tym samym miejscu Instytucja przyjmująca powinna być publiczną lub prywatną organizacją badawczą zlokalizowaną w jednym z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych Grant: do 15 mln euro na okres do 6 lat (w przypadku projektów o krótszym czasie trwania wysokość finansowania będzie proporcjonalnie mniejsza) Terminy składania wniosków: kontynuacja konkursów w Horyzont 2020 jest uzależniona od oceny efektywności edycji pilotażowej z 7. Programu Ramowego Wszystkie informacje na temat ww. grantów znajdują się na stronie: Konkursy publikowane są na stronie European Research Council oraz na Portalu Uczestnika (z ang. Participant Portal): 5 Źródło: 26 HORYZONT 2020 HORYZONT

16 Projekty na szkolenia i rozwój kariery naukowej - działania Marii Skłodowskiej-Curie Finansowanie międzynarodowych grantów badawczych w sektorze publicznym i prywatnym, szkolenia naukowe i pozabadawcze, wymiana międzynarodowa i międzysektorowa naukowców. Dla kogo? Dla naukowców w każdym wieku i o różnym poziomie doświadczenia badawczego, niezależnie od narodowości. W programie naukowców podzielono według dwóch kategorii: początkujący naukowiec: osoba mająca do 4 lat doświadczenia naukowego, która nie uzyskała jeszcze stopnia doktora, doświadczony naukowiec: osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4-letnim doświadczeniem naukowym. Typy projektów w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie: Innowacyjne sieci szkoleniowe (Innovative Training Networks ITN) Celem jest kompleksowe szkolenie początkujących naukowców, w tym w ramach studiów doktoranckich, realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe, we współpracy z sektorem pozaakademickim. Projekty ITN mogą przyjąć jedną z trzech form: Europejskie sieci szkoleniowe (European Training Networks - ETN) Wspólny i komplementarny program szkoleniowy dla początkujących naukowców, którego celem jest stworzenie naukowcom możliwości zdobycia doświadczenia z różnych dziedzin/sektorów (np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi) oraz rozwinięcie uniwersalnych umiejętności (takich jak np. przedsiębiorczość, zarządzanie, wiedza dot. ochrony patentowej) poprzez prace nad wspólnymi projektami badawczymi. ETN musi współtworzyć co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z Horyzontem Szczególnie mile widziane są małe i średnie przedsiębiorstwa. Europejskie programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami (European Industrial Doctorates - EID) Wspólne programy doktoranckie wymagają udziału co najmniej 1 partnera ze środowiska akademickiego (uprawnionego do nadawania stopnia doktora) i co najmniej jednego z sektora pozaakademickiego, głównie przedsiębiorstwa. Każdy naukowiec biorący udział w EID musi być przyjęty na studia doktoranckie i objęty opieką naukową partnerów. Ponadto naukowiec musi spędzić co najmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim. Celem EID jest rozwinięcie wśród kandydatów na doktorów umiejętności akademickich i poza akademicki, tak aby mogli lepiej zrozumieć i stawić czoła potrzebom sektora prywatnego i publicznego. Partnerzy uczestniczący w programie muszą pochodzić z co najmniej 2 krajów UE lub stowarzyszonych z Horyzontem Dodatkowi partnerzy spoza Europy mogą uzupełniać programy szkoleniowe. Europejskie wspólne programy studiów doktoranckich (European Joint Doctorates - EJD) Celem EJD jest promocja międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w zakresie studiów doktoranckich w Europie. EJD muszą współtworzyć co najmniej 3 organizacje uprawnione do nadawania stopnia doktora z 3 różnych państw członkowskich lub państw stowarzyszonych z Horyzontem Wspólna opieka nad doktorantem i wspólna struktura zarządzania studiami doktoranckimi są obowiązkowe. Dodatkowo partnerzy spoza Europy, łącznie z sektorem pozaakademickim, również mogą uczestniczyć w programie. Dla kogo? Organizacje zainteresowane szkoleniem początkujących naukowców, w tym doktorantów z sektora akademickiego (tj. publiczne i prywatne uczelnie przyznające stopnie naukowe, publiczne i prywatne instytuty badawcze o charakterze non profit, organizacje międzynarodowe oraz JRC) oraz sektora pozaakademickiego (tj. przedsiębiorstwa, w tym MŚP oraz wszystkie inne organizacje ze środowiska pozaakademickiego, np. banki, szpitale, muzea, organizacje pozarządowe). Indywidualne osoby mogą ubiegać się o stypendia oferowane w ramach tych sieci. 28 HORYZONT 2020 HORYZONT

17 Oferty stypendiów publikowane są na portalu EURAXESS 6. Aplikować mogą osoby z tytułem zawodowym magistra (lub równoważnym), które w momencie rekrutacji mają mniej niż 4 lata doświadczenia naukowego, liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra. Co może być dofinansowane? Wszystkie dziedziny badań, z wyjątkiem badań objętych traktatem Euratom. Co obejmuje dofinansowanie? Granty obejmują: zatrudnienie i szkolenie naukowca do 3 lat; naukowiec zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i ma prawo do miesięcznego dodatku rozłąkowego oraz dodatku rodzinnego, koszty badań, w tym udział w konferencjach i warsztatach, koszty zarządzania i koszty ogólne, związane z projektem, możliwość prowadzenia w ramach projektów szkoleń, organizowania konferencji i warsztatów. Maksymalny czas trwania projektu dla instytucji uczestniczących wynosi 4 lata. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Jak ubiegać się o wsparcie? Wnioski są składane w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Wszystkie informacje nt. konkursów są dostępne na Portalu Uczestnika: lub na stronie internetowej działań Marii Skłodowskiej-Curie: Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (Individual Fellowships IF) Celem IF jest wsparcie doświadczonych naukowców umożliwiające im podjęcie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej oraz zdobycie nowych umiejętności. Istnieją dwa typy grantów: 1. Granty w instytucjach europejskich (European Fellowships) Otwarte dla naukowców chcących podjąć pracę nad projektami naukowymi w Europie (Standard European Fellowships), Oferują możliwość powrotu do pracy naukowej po co najmniej 12-miesięcznej przerwie w karierze (Career Restart Panel CAR), Oferują możliwość powrotu do pracy w Europie (Reintegration Panel RI). Obowiązuje zasada mobilności 7, Mogą być udzielane na okres od 12 do 24 miesięcy. 2. Granty w instytucjach poza Europą (Global Fellowships) Realizowane najpierw w instytucji w kraju trzecim w okresie od 12 do 24 miesięcy zgodnie z zasadą mobilności 8, po którym następuje 12-miesięczna obowiązkowa faza powrotna (etap reintegracyjny) w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z Horyzontem W ramach obu typów grantów można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy. Dla kogo? Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają wspierać najlepszych, najbardziej obiecujących naukowców z całego świata. Mogą się o nie ubiegać tylko doświadczeni naukowcy. Co może być dofinansowane? Wszystkie dziedziny badań, z wyjątkiem badań objętych traktatem Euratom. Co obejmuje dofinansowanie? Granty obejmują pokrycie kosztów wynagrodzenia, podróży i dodatku rodzinnego. Grant jest przyznawany organizacji goszczącej (uniwersytetowi, organizacji badawczej lub przedsiębiorstwu) w Europie. Koszty badań 6 Portal EURAXESS oferuje liczne możliwości poszukiwania pracy, finansowania badań oraz nawiązywania współpracy międzynarodowej, które są dostępne dla naukowców w Europie i poza nią: 7 Zasada mobilności na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może wyjechać do kraju, w którym przebywał przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat. W przypadku CAR i RI: na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat. 8 Zasada mobilności na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może wyjechać do kraju, w którym przebywał przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat. 30 HORYZONT 2020 HORYZONT

18 i koszty ogólne organizacji goszczącej są również pokrywane. Umowa grantowa jest zawsze podpisywana pomiędzy Komisją Europejską a instytucją kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z Horyzontem Jak ubiegać się o wsparcie? Wnioski są składane w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Wszystkie informacje nt. konkursów są dostępne na Portalu Uczestnika: lub na stronie internetowej projektów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej- Curie: Zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie europejską instytucją goszczącą przygotowuje wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs i przesyła go drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej. Wymiana personelu naukowego i innowacyjnego (Research and Innovation Staff Exchange - RISE) W ramach RISE międzynarodowa i międzysektorowa wymiana personelu realizowana jest na podstawie wspólnych projektów badawczo-innowacyjnych. Partnerzy proponują wspólny projekt, który powinien podkreślać możliwość tworzenia sieci kontaktów, wymianę wiedzy i rozwój umiejętności personelu. Realizacja projektu powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji czy udział w warsztatach. Celem RISE jest wymiana wiedzy w zakresie badań i innowacji pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim i/lub krajami trzecimi, wzmocnienie współpracy naukowej, rozwój kariery uczestniczących pracowników oraz podniesienie poziomu zaawansowania europejskich badań. Dla kogo? O wsparcie z programu RISE mogą ubiegać się organizacje podejmujące wspólne działania badawczo-innowacyjne oparte na wymianie pracowników naukowców, kadry zarządzającej, administracyjnej, takie jak: uniwersytety, ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa pomiędzy różnymi sektorami i/lub krajami trzecimi. Projekty powinny być realizowane przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów, z czego minimum muszą stanowić 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z Horyzontem Partnerami mogą być uniwersytety, ośrodki badawcze lub organizacje pozaakademickie. Udział MŚP w programie jest mile widziany. Program jest otwarty dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie na każdym stopniu kariery (od początkujących do doświadczonych naukowców), kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych oraz technicznych. RISE oparty jest na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Jeśli wymiana ma miejsce między krajem członkowskim a krajem stowarzyszonym z Horyzontem 2020, musi mieć charakter międzysektorowy. Jeśli wszyscy partnerzy są z jednego sektora, wymagany jest udział minimum jednego partnera z kraju trzeciego. W Europie finansuje się tylko wymianę międzysektorową między różnymi krajami. Co może być objęte dofinansowaniem? Projekty mogą dotyczyć badań z wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem tych objętych traktatem Euratom. Co obejmuje dofinansowanie? Granty finansują oddelegowanie pracowników do 12 miesięcy. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Pracownicy po odbyciu grantu wracają do macierzystej instytucji. Finansowanie projektu w ramach programu RISE może trwać do czterech lat. Jak ubiegać się o grant? Wnioski są składane w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Wszystkie informacje nt. konkursów są dostępne na Portalu Uczestnika: lub na stronie internetowej projektów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej- Curie: Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych (Co-funding of regional, national and international programmes - COFUND) W ramach COFUND mogą być finansowane regionalne, krajowe i międzynarodowe programy ukierunkowane na najwyższej jakości szkolenia naukowców, zwiększające ich mobilność i wspierające rozwój ich kariery naukowej. 32 HORYZONT 2020 HORYZONT

19 Celem COFUND jest finansowe wzmocnienie programów stypendialnych oferowanych na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym. Dla kogo? W ramach COFUND dofinansowanie mogą otrzymać instytucje finansujące bądź organizujące programy doktoranckie (Doctoral Programmes skierowane do początkujących naukowców, w tym doktorantów) lub programy stypendialne (Fellowships Programmes skierowane do doświadczonych naukowców). Każdy projekt COFUND realizowany jest przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z Horyzontem 2020, którą może być ministerstwo, władze regionalne, agencja finansująca, uniwersytet, organizacja badawcza, akademia lub przedsiębiorstwo. Co może być objęte dofinansowaniem? Projekty mogą dotyczyć badań ze wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem dziedzin objętych traktatem Euratom. Mobilność międzynarodowa jest nadrzędną zasadą finansowania. Nacisk kładziony jest również na mobilność międzysektorową. Co obejmuje dofinansowanie? Uczestniczące organizacje otrzymują dofinansowanie w postaci stałej kwoty na każdego naukowca na pokrycie jego kosztów utrzymania i kosztów zarządzania programem. Osoby indywidualne, tj. początkujący i doświadczeni naukowcy, otrzymują wsparcie na szkolenia i rozwój kariery. Wybrane projekty mogą być dofinansowane przez okres od 3 do 5 lat, do 10 mln euro na projekt. Projekty wymagają wkładu własnego. Minimalne wsparcie naukowców trwa 3 miesiące. Jak się ubiegać o dofinansowanie? Wnioski są składane w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Wszystkie informacje nt. konkursów są dostępne na Portalu Uczestnika: lub na stronie internetowej projektów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej- Curie: Naukowcy aplikują do instytucji realizujących projekty COFUND na ogłaszane przez nich konkursy dostępne na portalu EURAXESS. Europejska Noc Naukowców (European Researchers Night - NIGHT) Celem Europejskiej Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca, popularyzacja wiedzy nt. działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania kariery naukowej. Noc Naukowców odbywa się co roku w ostatni piątek września równocześnie w całej Europie. Dla kogo? Organizatorem wydarzeń w ramach NIGHT może być każdy podmiot prawny utworzony w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym z Horyzontem 2020 będący w stanie zorganizować takie wydarzenie, na przykład: prywatne i publiczne organizacje naukowe, firmy, władze publiczne, szkoły, muzea nauki, centra mobilności dla naukowców lub fundacje. Zachęca się do rozszerzania współpracy o partnerów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Co może być objęte dofinansowaniem? Każde wydarzenie, którego celem jest zwiększenie świadomości, w szczególności wśród młodych ludzi, w zakresie pozytywnej roli badań w procesie rozwoju społecznego. Organizowane działania powinny w jak największym stopniu angażować publiczność, pokazywać wpływ badań naukowych na codzienne życie oraz promować udział kobiet w nauce i innowacjach. Co obejmuje dofinansowanie? Finansowanie obejmuje wydatki związane z organizacją, w tym m.in. przygotowanie, reklamę, przeprowadzenie i ocenę oddziaływania wydarzenia. Działania, które mogą być dofinansowane, obejmują m.in.: naukowe eksperymenty przeprowadzane przez badaczy, pokazy naukowe z udziałem publiczności, debaty, spotkania z naukowcami, gry, warsztaty dla dzieci, wizyty w laboratoriach, organizacjach badawczych itd. Granty mogą być udzielone na okres do 2 lat. Ich wartość zależy od skali danego wydarzenia. 34 HORYZONT 2020 HORYZONT

20 Jak ubiegać się o dofinansowanie? Wnioski są składane w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. Wszystkie informacje nt. konkursów są dostępne na Portalu Uczestnika: lub na stronie internetowej projektów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej- Curie: Instrumenty dla małych i średnich przedsiębiorstw Około 20% całkowitego budżetu na walkę z wyzwaniami społecznymi oraz na technologie wspomagające i przemysłowe przeznaczone jest na udział MŚP w programie Horyzont Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać uznana za MŚP, to: liczba pracowników, roczny obrót albo całkowity bilans roczny. Kategoria przedsiębiorstwa Liczba pracowników Roczny obrót albo Całkowity bilans roczny Średnie < mln euro 43 mln euro Małe < mln euro 10 mln euro Mikro < 10 2 mln euro 2 mln euro Uczestnictwo MŚP w programie Horyzont 2020 może przyjąć następujące formy: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne, specjalny instrument dla MŚP, szybka ścieżka do innowacji, działania Marii Skłodowskiej-Curie, innowacje w nowo powstających, młodych i akademickich przedsiębiorstwach (Eurostars, Enterprise Europe Network EEN), instrumenty finansowe wysokiego ryzyka instrumenty finansowania dłużnego oraz kapitałowego, przedkomercyjne i innowacyjne zamówienia publiczne (PPC i PPI). Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne MŚP mogą uczestniczyć w projektach badawczo-innowacyjnych i innowacyjnych w ramach trzech filarów Horyzontu 2020: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle oraz wyzwania społeczne. Projekty te realizowane są w ramach konsorcjów 9 projektowych składających się z co najmniej trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Projekty badawczo-innowacyjne dofinansowywane są w 100%, natomiast innowacyjne w 70%. Informacje nt. dostępnych konkursów publikowane są na stronie: Specjalny instrument dla MŚP Celem instrumentu MŚP jest wypełnienie luki w zakresie finansowania na wczesnym etapie, finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP, a także stymulowanie przełomowych innowacji. Instrument adresowany jest do wszystkich typów innowacyjnych MŚP, wykazujących silne ambicje do rozwoju, wzrostu i umiędzynarodowienia. Ten typ działania ma na celu wsparcie wszystkich rodzajów innowacji, w tym innowacji nietechnologicznych, społecznych oraz usług. Tylko MŚP mogą korzystać ze wsparcia w ramach tego instrumentu. Mogą zadecydować, jak najlepiej zorganizować projekt, z kim współpracować i czy włączyć podwykonawców, jeśli nie są w stanie samodzielnie zrealizować całego projektu. Badania finansowane w ramach tego instrumentu mają pozwolić na osiągnięcie konkretnego stopnia gotowości technologicznej zgodnie ze skalą TRL (z ang. technology readiness levels). 9 Członkowie konsorcjum uczestniczący w działaniu zawierają umowę wewnętrzną ( umowę konsorcjum ), ustanawiającą ich prawa i obowiązki w odniesieniu do realizacji działania zgodnie z umową o grant z Komisją Europejską. 36 HORYZONT 2020 HORYZONT

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK

Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK Działania Marie Skłodowskiej Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik, WCTT Anna Wiśniewska KPK I. Doskonała baza naukowa: 1. Europejska Rada ds. Badań

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Cel działań MSCA: Optymalny rozwój i dynamiczne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy z myślą o zdobywaniu,

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 to: największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji - następca 7.PR. Łączny

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

IEE w nowej perspektywie finansowej

IEE w nowej perspektywie finansowej IEE w nowej perspektywie finansowej Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 r. 1. Wzrost ( 491mld) Edukacja, Sport Zjednoczo na Europa Spójność Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Stypendia / mobilność międzynarodowa. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Stypendia / mobilność międzynarodowa Działania Marii Skłodowskiej-Curie Największy europejski program naukowej wymiany międzynarodowej i międzysektorowej Wsparcie rozwoju kariery naukowej naukowców na

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin

Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Oferta stypendialna ( 28 stycznia 2014 r. Justyna Szady RPK Lublin Stypendia i granty ). Doskonała baza naukowa Excellent science) Europejska Rada ds. Badań Naukowych ERBN * Działania Marie Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw HORYZONT 2020 Program Ramowy Badań i Innowacji (2014-2020) 77,028 mld euro Główny element Strategii Europa 2020, Unii Innowacji oraz Europejskiej Przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy UE HORYZONT 2020

Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24 marca 2014 Program Ramowy UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dnia 29.10.2014 Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 szansa dla branży medycznej

Horyzont 2020 szansa dla branży medycznej Wsparcie i programy pomocowe dla branży medycznej Warszawa, 7 października 2013 Horyzont 2020 szansa dla branży medycznej Prelegent: Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje indywidualne Marie Skłodowska-Curie w Programie Horizon 2020 Anna Łukaszkiewicz-Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Akcje Marie Skłodowska-Curie Zapewnienie optymalnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja Faza 3 Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego wprowadzenie innowacji, także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. AUTOR: AGNIESZKA PIETRZAK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji. Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR

Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji. Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR Horyzont 2020 Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 1. Smart & inclusive

Bardziej szczegółowo

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E

ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E ZRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E, P R O G R A M Y R A M O W E I I N N E Ile funduszy na politykę spójności? Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE

Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Konferencja Zawód Naukowiec, 11.10.2014, Warszawa Rozwój międzynarodowej kariery naukowej w programach ramowych UE Anna Wiśniewska Krajowy Koordynator MSCA i EURAXESS Delegat rządowy do Komitetu Programowego

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS. Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE oraz programu HORYZONT 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PLAN PREZENTACJI: Finansowanie badań dla indywidualnych naukowców: - Struktura, zasady udziału, konkursy

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020. Lublin, 21 listopada 2014 r.

Program Horyzont 2020. Lublin, 21 listopada 2014 r. Program Horyzont 2020 Lublin, 21 listopada 2014 r. HORYZONT 2020 (ok. 80 mld euro) Od współpracy nauki z przedsiębiorstwami Doskonała baza naukowa (24,5 mld) - Granty ERC - FET - Działania MS-C - Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Katowice,28 marca 2014 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w programie HORYZONT 2020

Badania naukowe w programie HORYZONT 2020 Badania naukowe w programie HORYZONT 2020 Wrocław, 15 kwietnia 2014 HORYZONT 2020 Program Ramowy UE w zakresie Badań Naukowych i Innowacji na lata 2014-2020. Łączny budżet programu to blisko 80 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prelegent: Jaroslaw Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia dla doktorantów.

Programy wsparcia dla doktorantów. Programy wsparcia dla doktorantów. Dorota Markiewicz-Roszak Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Instytut Botaniki, Kraków, 02 października

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych dr Ewa Witoń-Morgiewicz 20 czerwca 2013 r., Szczecin ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Horyzont 2020 BRIdge Innotech M-Era.Net SmartGrids Era-Net Cornet Innomed Projekty

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020 2014-2020 perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i możliwości finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 27 marca 2014 Założenia oraz struktura programu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 20.04.2015 r Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020

INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020 Ewelina Sobocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PB UE Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport lotniczy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca NAUKOWCY W SIECI Sieci Badawczo Szkoleniowe Initial Training Networks (ITN) - Poprawa perspektyw rozwoju kariery początkujących naukowców w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r.

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r. Horyzont 2020 - Wiodąca pozycja w przemyśle Katarzyna Bartkowiak 11.04.2014 r. Struktura programu Doskonała baza naukowa Badania pionierskie (ERC) Mobilność naukowców (MSC) Infrastruktury badawcze Przyszłe

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności

Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Warszawa, 28.02.2012 Projekty badawczo-szkoleniowe Akcji Marie Curie oraz EURAXESS wsparcie międzynarodowej mobilności Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne i prorozwojowe MŚP program Horyzont Mikołaj Zadrożny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Innowacyjne i prorozwojowe MŚP program Horyzont Mikołaj Zadrożny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Innowacyjne i prorozwojowe MŚP program Horyzont 2020 Mikołaj Zadrożny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Działamy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej Agnieszka Nebelska anebelska@gmail.com. Łódź, 28 listopada 2014 r.

Dział Współpracy Naukowej i Badawczej Agnieszka Nebelska anebelska@gmail.com. Łódź, 28 listopada 2014 r. Dział Współpracy Naukowej i Badawczej Agnieszka Nebelska anebelska@gmail.com Łódź, 28 listopada 2014 r. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE DLA: LINK: KONTAKT DO EKSPERTÓW:

HORIZON 2020 SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE DLA: LINK: KONTAKT DO EKSPERTÓW: HORIZON 2020 DATA OBSZAR: ZAMKNIĘCIA 17.10. Europejska Rada ds. Badań Naukowych: ERC STARTING GRANT IDENTYFIKATOR SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE DLA: LINK: KONTAKT DO EKSPERTÓW: ERC-2018-STG Dla początkujących

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ WSPARCIE KOMERCJALIZACJI B+R W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 2020 Departament Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Konferencja Nauka idzie w... biznes 7 listopada 2012 r. 2 PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ze źródeł zagranicznych

Finansowanie ze źródeł zagranicznych Finansowanie ze źródeł zagranicznych Programy Badawcze i Edukacyjne HORIZON 2020 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Polsko Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Możliwości

Bardziej szczegółowo