OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie w okresie r. Wykonawca ma obowiązek realizacji celu poprzez uruchomienie i prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości wykorzystując przy tym budynek Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego (segment I i II ). II. Projekt Lubelski Park Naukowo Technologiczny (segment I i II) - informacje ogólne. W wyniku realizacji projektu Lubelski Park Naukowo Technologiczny, został wybudowany oraz wyposażony obiekt, w którym od 2011 r. mieści się Inkubator Technologiczny. Budynek wraz z wyposażeniem zostanie przekazany do zarządzania Wykonawcy (Operatorowi), w celu prowadzenia w nim inkubatora przedsiębiorczości. Projekt zakłada utworzenie na terenie LPNT miejsca praktycznej współpracy instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz zakładów produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi, poprzez utworzenie nowoczesnej bazy lokalowej, udostępnienia powierzchni dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej w szczególności na nowych technologiach. Realizacja projektu ma sprzyjać powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych wykorzystujące nowoczesne, innowacyjne technologie. Inkubator Technologiczny w Lublinie (IT), jako część Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego ma zapewniać firmom zakładanym przez początkujących przedsiębiorców (tzw. Start-up) pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności. Misją Inkubatora Technologicznego jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość. Zarządzający Inkubatorem Technologicznym może podejmować działalność preinkubacyjną, prowadząc cykliczny nabór chętnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii. Działalność preinkubacyjna będzie jedynie uzupełnieniem właściwej działalności podstawowej i może być realizowana w sytuacji, gdy obłożenie Inkubatora jest niższe od przyjętych wskaźników. Działalność preinkubacyjna może mieć także charakter celowy, tzn. obejmować nabór do inkubatora tych podmiotów, które chcą specjalizować się w wytwarzaniu dóbr i usług z zakresu nowoczesnych technologii uznanych przez instytucje zarządzające i partnerów projektu za perspektywiczne i korzystne dla rozwoju miasta i regionu. Strona 1 z 13

2 Inkubator Technologiczny oferować będzie wynajem pomieszczeń biurowych i dostęp do usług dodatkowych dla start-upów na okres pobytu nie przekraczający 2 lata (w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony) oraz umożliwia korzystanie z innych pomieszczeń wspólnych. Inkubator Technologiczny będzie funkcjonował w oparciu o mieszany model komercjalizacji produktów i usług wytwarzanych przez najemców. Z jednej strony inkubator będzie posiadał własną sieć współpracujących ekspertów, których zadaniem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi zainteresowanymi nabywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony, wskazane jest nawiązanie współpracy z funduszami zainteresowanymi inwestycjami kapitałowymi w nowoczesne technologie. Udział kapitałowy funduszy inwestycyjnych powinien dotyczyć przede wszystkim najlepiej rokujących podmiotów działających w inkubatorze. Współpraca funduszu (i objęcie udziałów) z wybraną firmą może nastąpić po co najmniej 3 miesiącach od momentu rozpoczęcia działalności przez dany podmiot w inkubatorze. W przypadku wsparcia kapitałowego ze strony funduszu zewnętrznego, od chwili jego udzielenia czas przebywania danej firmy w inkubatorze nie może przekraczać 1 roku. Jednym z najważniejszych zadań kierownictwa Inkubatora będzie wybór firm, które będą brały udział w programie. Celem selekcji będzie wybór spośród kandydujących startupów tych, które rokują największy potencjał rozwoju i szansę na sukces. Aby móc dokonać takiego wyboru należy zadbać, aby było jak najwięcej aplikacji (im więcej firm bierze udział w selekcji tym większe prawdopodobieństwo uzyskania lepszego wyboru). Inkubator jest uprofilowany w szczególności na następujące branże: Informatyka; Telekomunikacja; Branże, w których model biznesowy oparty jest w dominującym stopniu na wykorzystaniu ICT (teleinformatyka). Biotechnologia, Optoelektronika, Ochrona Środowiska. Oferta Inkubatora Technologicznego w szczególności powinna być skierowana do: założycieli nowych przedsiębiorstw (tj. istniejących nie dłużej niż 1 rok przed zgłoszeniem się do Inkubatora), którzy poszukują wsparcia i specjalistycznej pomocy w pierwszej fazie rozwoju swoich start-upów; przedsiębiorstw z branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych istniejących dłużej niż 1 rok, poszukujących fachowej pomocy doradczej z zakresu prawa, marketingu, finansów, zarządzania, bądź chcących skorzystać ze specjalistycznych zasobów, jakimi dysponuje Inkubator. Celem strategicznym projektu utworzenia Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego jest: dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez efektywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy, wykorzystujących zaawansowane i przyjazne dla środowiska technologie, Strona 2 z 13

3 tworzenie nowych przedsiębiorstw, z naciskiem na firmy technologiczne bazujące na wykorzystaniu wiedzy i nowych technologii; wspomaganie transferu technologii i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej. Cele gospodarcze: stworzenie infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój firm technologicznych, w szczególności wyposażenie powierzchni biurowej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, stworzenie bazy szkoleniowej i doradczej; stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm technologicznych; w szczególności prowadzenie usług szkoleniowych, doradczych i najmu powierzchni na preferencyjnych warunkach; inkubacja firm start-up zapewnienie szerokiego doradztwa technicznego i ekonomicznego w szczególności, w zakresie transferu technologii; wykorzystanie laboratoriów badawczych instytucji naukowych i przedsiębiorstw technologicznych na rzecz firm start-up; Cele społeczne: poprawa klimatu społecznego w zakresie wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych; kreowanie trwałych miejsc pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach bazujących na wykorzystaniu wiedzy; wzrost poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, transferu wiedzy i technologii; tworzenie wizerunku województwa lubelskiego jako regionu nowoczesnych i czystych technologii. W szczególności efekty oddziaływania projektu będą polegały na: zmianie struktury przedsiębiorstw, zwiększaniu liczby przedsiębiorstw wytwarzających produkty i usługi średnio-wysokiej i wysokiej techniki. zbudowaniu sytemu transferu do podmiotów gospodarczych specyficznego dla lokalnej specyfiki branżowej i potrzeb przedsiębiorstw; stworzeniu warunków organizacyjnych dla bardziej efektywnego wykorzystania potencjału instytucji naukowych regionu na potrzeby przedsiębiorstw; stymulowaniu działań w kierunku synergicznego wykorzystania potencjału badawczego i rozwojowego regionu; wyhamowaniu odpływu zdolnej i dobrze wykształconej młodzieży z miasta. Zgodnie z zarysowaną misją, zadaniem Lubelskiego Parku jest stworzenie dogodnych warunków do realizacji przedsięwzięć produkcyjnych i usług opartych na transferze technologii, gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, wysoką innowacyjność produktu, unikatowość rozwiązań i atrakcyjność rynkową produktu. LPNT ma szanse w przyszłości być narzędziem transferu technologii oraz areną spotkań z nowoczesnym przemysłem. Atutem przedsięwzięcia jest między innymi jego lokalizacja na granicy podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Mielec. Strona 3 z 13

4 Podstawową domeną aktywności firm lokowanych w LPNT będzie działalność badawcza, usługowa i produkcyjna. Koncepcja funkcjonowania LPNT przewiduje stworzenie inkubatora technologicznego udostępniającego specjalistyczną powierzchnię biurowo na rzecz inkubowanych firm. Inkubator Technologiczny w Lublinie koncentrować się będzie na prowadzeniu działalności stricte inkubacyjnej, tj. będzie wspierać firmy już zarejestrowane i działające, w tym również takie, które zostały założone w ramach preinkubacji w działających w Lublinie inkubatorach akademickich oraz w innych instytucjach realizujących programy preinkubacyjne np. w ramach projektów europejskich. III. Charakterystyka techniczna obiektu Budynek Parku jest obiektem jednokondygnacyjnym, składającym się z dwóch segmentów: I. segment biurowy II. segment biurowo socjalny Całkowita długość obiektu wynosi 87 m, szerokość budynku 36,70m, wysokość 4,85m. Program użytkowy SEGMENT I Komunikacja 78, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 28, Komunikacja 88, Pomieszczenie porządkowe 16, Pomieszczenie pomocnicze 17, WC męski 8, WC niepełnosprawnych 4, Szatnia męska 9, Szatnia męska 9, Siedziby firm 66, Siedziby firm 66, Szatnia damski 9, Szatnia damski 9, WC niepełnosprawnych 4, WC damski 8, Pomieszczenie pomocnicze 17, Pomieszczenie porządkowe 16, Komunikacja 87, Komunikacja 78, Siedziby firm 28, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59,94 Strona 4 z 13

5 Recepcja 12, Hall 63,45 RAZEM: 1208,51 SEGMENT II Komunikacja 203, Pomieszczenie techniczne 8, Pomieszczenie porządkowe 8, Pomieszczenie biurowe 37, Pomieszczenie biurowe 39, Zmywalnia naczyń stołowych 6, Węzeł sanitarny 5, Pokój socjalny 7, Pomieszczenie mycia, magazyn termosów 6, Komunikacja 5, Komunikacja 17, Sala jadalna z wydawalnią 92, Pomieszczenie na odpadki 3, Pomieszczenie mycia naczyń kuchennych 3, Magazyn artykułów spożywczych 6, Pomieszczenie porządkowe 3, Przygotowalnia 6, Pomieszczenie biurowe 39, Pomieszczenie biurowe 37, WC damski 5, WC męski 5, WC męski 7, WC niepełnosprawnych 3, Pomieszczenie biurowe 26, Pomieszczenie techniczne 4, Pomieszczenie biurowe 66, Pomieszczenie biurowe 64, Pomieszczenie biurowe 64, Pomieszczenie biurowe 66, Pomieszczenie biurowe 18, Serwer 12, WC niepełnosprawnych 3, WC męski 7,77 RAZEM: 895,79 Powierzchnia użytkowa segmentów I i II budynku Parku wynosi łącznie: 2 104,30 m2. Powierzchnia działki 225/24 wynosi ,00 m2 Strona 5 z 13

6 Teren objęty inwestycją wynosi ,00 m2 Powierzchnia zabudowy segmentów I i II wynosi: m2 w tym: Powierzchnia placów i chodników 2580 m2 Powierzchnia terenów zieleni m2 Ilość miejsc postojowych 60. Łącznie w segmencie I jest 12 pomieszczeń nazwanych jako siedziby firm, z czego: 4 pomieszczenia o powierzchni 59,27 (237,08) 2 pomieszczenia o powierzchni 59,94 (119,88) 2 pomieszczenia o powierzchni 59,25 (118,5) 2 pomieszczenia o powierzchni 28,52 (57,04) 2 pomieszczenia o powierzchni 66,62 (133,24), co daje razem powierzchnię 665,74 m2 W segmencie II jest 10 pomieszczeń pomieszczenie biurowe, z czego: 2 pomieszczenia o powierzchni 37,71 (75,42) 2 pomieszczenia o powierzchni 39,08 (78,16) 2 pomieszczenia o powierzchni 66,11 (132,22) 2 pomieszczenia o powierzchni 64,34 (128,68) 1 pomieszczenie o powierzchni 26,55 1 pomieszczenie o powierzchni 18,13 co daje razem powierzchnię 459,16 m2. Pomieszczenie o pow. 39,08 przewidziane jest ze względu na swoja lokalizację na siedzibę administracji inkubatora technologicznego. Łącznie w obydwu segmentach na wynajem przeznaczone zostaną 21 pomieszczenia o łącznej powierzchni 1124,9 m2. Średnia powierzchnia pomieszczenia: 1.124,9 / 22 = 51,13 m2, z czego średnia powierzchnia pomieszczenia biurowego w segmencie I 55,48 m2; średnia powierzchnia pomieszczenia w segmencie II 45,92 m2. Powyższe parametry pomieszczeń oraz ich ilość zapewniają prawidłową realizację przedsięwzięcia prowadzenie inkubacji firm technologicznych. Zamawiający wyposażył obiekt w meble biurowe, sprzęt komputerowy, drukarki i ksero i przekaże Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z eksploatacją i serwisowaniem urządzeń będzie ponosił Operator. IV. Zakres zadań i obowiązków Wykonawcy (Operator) : 1. Prowadzenie Inkubatora Technologicznego i zarządzanie segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017r. Wykonawca przyjmuje obowiązki zarządzania nieruchomością w zakresie nie wykraczającym poza czynności zwykłego zarządu. Wykonawca zobowiązuje się do zarządzania nieruchomością w sposób który Strona 6 z 13

7 zapewni prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowanie nieruchomości, a w szczególności do: a) prowadzenia właściwej eksploatacji nieruchomości i obsługi technicznej, zmierzającej do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, b) wykonywania czynności polegających na zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości, w tym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej zarządzanego zasobu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 298), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz.207 z późn, zm.). Wykonawca ma obowiązek w ramach kont pozabilansowych prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych przekazanych przez Zamawiającego jako ewidencję środków trwałych obcych. Weryfikacja zapisów na kontach pozabilansowych Wykonawcy z kontami bilansowymi Zamawiającego następować będzie na koniec każdego półrocza i na koniec roku. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzania inwentaryzacji obcych śr. trwałych w terminach wynikających z ustawy o rachunkowości. c) sporządzania projektu planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów na dany rok i przedkładania Zamawiającemu w terminie do dnia 30 lipca roku poprzedzającego dany rok. Ostateczny plan finansowy zostanie ustalony po uchwaleniu przez Województwo Lubelskie budżetu na dany rok. Zakres planu finansowego powinien obejmować niezbędne wydatki bieżące i inwestycyjne bezpośrednio związane ze środkami trwałymi przekazanymi Wykonawcy w celu realizacji umowy. Plan finansowy powinien być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Sporządzony i przekazany plan finansowy w określonym terminie ma na celu ewentualne zabezpieczenie środków w budżecie województwa. d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu sprawozdania obejmującego wyłącznie działalność w zakresie określonym umową w terminie do 31 stycznia każdego roku obowiązywania umowy. Sprawozdanie co najmniej musi zwierać informację w zakresie ilości inkubowanych przedsiębiorstw, z krótką charakterystyką ich działalności, zestawienie usług, z których poszczególne przedsiębiorstwa korzystały, informacje na temat ich przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym, oraz inne informacje, które dotyczą funkcjonowania inkubatora. e) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynku i nieruchomości, w tym Strona 7 z 13

8 zapewnienia możliwości jak najszybszego usunięcia awarii i jej skutków oraz dokonywania napraw bieżących, f) zgłaszania Zamawiającemu konieczności dokonania remontów i napraw głównych w obiekcie, g) utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz terenu przyległego, m.in. poprzez sprzątanie, odśnieżanie, mycie okien, drzwi itp., h) obsługi najemców (przygotowywanie, zawieranie, rozwiązywanie umów itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozliczania najemców m.in. z tytułu ponoszenia kosztów dostarczenia do nieruchomości mediów, tj. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych itp., i) opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości, w tym m.in.: opłaty z tytułu wieczystego użytkowania oraz podatku od nieruchomości, j) ubezpieczenia nieruchomości w zakresie: - ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych w pełnym zakresie, - ubezpieczenia wyposażenia od włamania, kradzieży i zniszczenia w pełnym zakresie. k) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) zawarcia stosownych umów na dostawę mediów, m) zachowania trwałości realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn.: Lubelski Park Naukowo Technologiczny w Lublinie współfinansowanego w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , w okresie obowiązywania umowy, n) zagospodarowania powierzchni gastronomicznej (barek) w segmencie II obiektu parku, rozumianego przez wyposażenie i uruchomienie punktu gastronomicznego. o) archiwizowanie i przechowywanie dokumentów związanych z zarządzaną nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach prowadzonej ewidencji księgowej, o której mowa w umowie Wykonawca prowadzić będzie ewidencje: dochodów, wydatków, rozrachunków z najemcami oraz dostawcami usług i materiałów, podatku od towarów i usług itp. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa oraz niniejszą umową dokumentację nieruchomości, na którą składają się w szczególności: a) książka obiektu budowlanego wraz z załącznikami, b) protokoły przeglądów konserwatorskich i technicznych, c) dokumentacja dotycząca robót remontowych i adaptacyjnych, d) umowy o dostawy mediów, e) umowy z najemcami, f) dokumentacja związana z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu wgląd do przechowywanych dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości, w tym m.in. do książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, umów z najemcami oraz dostawcami mediów i usług, dokumentów księgowych i wyciągów bankowych. Strona 8 z 13

9 Na Wykonawcy ciążą ponadto obowiązki nałożone na zarządców nieruchomości przepisami prawa w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami i Prawa budowlanego. Uruchomienie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości wykorzystując w tym celu budynek Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego (segment I i II) polegających na: - Wykonawca (Operator) zobowiązuje się do osiągnięcia minimalnego poziomu liczby inkubowanych przedsiębiorstw na koniec każdego roku realizacji umowy w ilości: 2015 r. 21 przedsiębiorstw, 2016 r. 21 przedsiębiorstw, 2017 r. 21 przedsiębiorstw. W przypadku nieosiągnięcia minimalnych ilości inkubowanych przedsiębiorstw w poszczególnych latach Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1/minimalny poziom liczby inkubowanych przedsiębiorstw w poszczególnym roku wysokości rocznego wynagrodzenia netto (za każdą firmę poniżej limitu). a) Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu w okresie nie krótszym niż 30 dni od dnia podpisania umowy koncepcję merytorycznej funkcjonowania Inkubatora ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyboru podmiotów lokowanych w Inkubatorze, zgodnej z założeniami zawartymi w studium wykonalności. b) Wykonawca opracuje regulamin funkcjonowania Inkubatora w oparciu o przedłożone, przez Zamawiającego, do PARP studium wykonalności projektu. Wykonawca przedłoży regulamin do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca (Operator) przedłoży Zamawiającemu projekt zasad kontroli realizacji umowy wraz ze wzorami sprawozdań okresowych. W przypadku braku porozumienia co do zasad kontroli realizacji umowy, Zamawiający ma prawo określić własne zasady kontroli i weryfikacji realizacji umowy w zakresie określonym przez umowę, SIWZ, studium wykonalności projektu. d) Operator zobowiązuje się, iż w ramach bieżącej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności dotyczącej usług finansowych, prawnych, księgowych, zarządczych lub doradczych, nie więcej niż 20% powierzchni netto budynku Parku zostanie oddana w najem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r., w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego rozwój Polski Wschodniej e) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w lit a) i lit b) Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia netto wynikającego z kosztorysu ofertowego. 2. Zapewnienie wsparcia inkubowanym przedsiębiorstwo w postaci: a) Bezpłatnej opieki mentorskiej w ilości co najmniej 7 godz. na kwartał dla każdego inkubowanego przedsiębiorstwa. Pod pojęciem opieki mentorskiej należy rozumieć: Strona 9 z 13

10 - wsparcie w zarządzaniu biznesem (rozumiane jako doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym: pomoc w budowaniu strategii przedsiębiorstwa, opracowaniu i realizacji biznes planu), - dostęp do laboratoriów świadczących usługi badawczo-rozwojowe (rozumiany jako pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi podmiotami, których przedmiot działalności jest pomocny w rozwoju przedsiębiorstwa inkubowanego) spełnienie warunku ma polegać na stworzenie własnej bazy danych na temat przedsiębiorstw, które ze względu na charakter prowadzenia działalności mogą stanowić potencjalnych partnerów inkubowanych przedsiębiorstw oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, - stworzenie własnej bazy danych planowanych imprez targowych (regionalnych, krajowych, m/narodowych) i udostępnienie jej inkubowanym przedsiębiorstwom. Warunek ten może być realizowany poprzez nawiązanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi targi, które na bieżąco będą informować o terminach odbywania targów branżowych. - doradztwo w zakresie zarządzania projektem innowacyjnym (rozumiane jako pomoc przy opracowywaniu i realizacji celów gospodarczych przedsiębiorstwa). Wykonawca (Operator) ma zapewnić bezpłatną opiekę mentorską poprzez zapewnienie kadr o następujących minimalnych kwalifikacjach: - 5 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w zakresie: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i współpraca w tym okresie z co najmniej 20 różnymi podmiotami gospodarczymi. Przy czym współpraca z jednym przedsiębiorstwem nie może być krótsza niż 3 miesiące. b) Bezpłatnego specjalistycznego doradztwa w ilości co najmniej 6 godz. raz na kwartał dla każdego inkubowanego przedsiębiorstwa w zakresie: - prawa (doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa podatkowego), - marketingu (pomoc w opracowaniu strategii marketingowej, tworzenia planów marketingowych, określanie odpowiadającym tym planom budżetów i kontrola i ich wykonania), - finansów (pomoc w zakresie rachunkowości oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych). Wykonawca (Operator) ma zapewnić bezpłatne doradztwo poprzez zapewnienie kadr o następujących kwalifikacjach: - prawo (uprawnienia radcy prawnego lub adwokata i co najmniej 5-letnia współpraca z podmiotami gospodarczymi), - marketing (certyfikat lub inny dokument potwierdzający wiedzę z zakresu marketingu oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa marketingowego). - finanse (certyfikat księgowego lub równoważne uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych) lub posiadają zdany egzamin państwowy (organizowany przez instytucje rządowe) w zakresie finansów, analiz ekonomicznych lub zarządzania finansami przedsiębiorstw i posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich. W zakresie usług: opieka mentorska i specjalistyczne doradztwo inkubowane przedsiębiorstwa mają prawo wybrać z jakich usług i w jakim zakresie chcą wykorzystać Strona 10 z 13

11 przysługujące im limity bezpłatnych godzin w kwartale zgodnie z zasadami określonymi przez Wykonawcę w regulaminie, który jest zatwierdzany przez Zamawiającego. Postanowienia regulaminu muszą co najmniej zawierać zasady korzystania z tych usług przez inkubowane przedsiębiorstwa w taki sposób by była możliwość wykorzystania pełnego limitu godzin przeznaczonych dla jednego przedsiębiorstwa w okresie rozliczeniowym (kwartał). Okres rozliczeniowy, kwartał uznaje się że jest okresem 3 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w inkubatorze. c) Bezpłatnej pomocy w prowadzeniu księgowości, polegającej na pomocy/doradztwie w zakresie: - pomocy w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, prowadzenie dziennika, księgowanie na kontach księgi głównej w ramach pełnej księgowości, prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenie ZUS i US i innych czynności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, - rozliczaniu pomocy publicznej lub jako pomoc de minimis otrzymywanej przez inkubowane przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach usług księgowych Wykonawca (Operator) ma obowiązek zapewnić kadry spełniające minimum następujące warunki: uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradcy podatkowego i 3 letnie doświadczenie w księgowości lub uprawnienia biegłego rewidenta. Zasady korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi księgowej zostaną określone w regulaminie (Zatwierdzonym przez Zamawiającego). Regulamin powinien określać zasady równego dostępu inkubowanych przedsiębiorstw do bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi księgowej w wymiarze czasu wystarczającym do uzyskania niezbędnej pomocy w tym zakresie. Wykonawca w celu realizacji usługi ma zapewnić co najmniej jedną osobę posiadające wymagane uprawnienia, która będzie do dyspozycji wszystkich inkubowanych przedsiębiorstw przez co najmniej 40 godzin miesięcznie (w dni robocze w godzinach od 8 do 18). W ramach bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi księgowej Wykonawca (Operator) ma obowiązek bezpłatnie udzielać informacji inkubowanym przedsiębiorstwom na temat co najmniej trzech podmiotów, które odpłatnie prowadzą obsługę księgową przedsiębiorstw. d) Bezpłatne prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej inkubatora i inkubowanych przedsiębiorstw w zakresie: - prowadzenie portalu internetowego inkubatora, - zamieszczanie podstawowych informacji (dane teleadresowe, przedmiot działalności, produkty) na stronie internetowej inkubatora, - zamieszczanie ogłoszeń, materiałów sponsorowanych i informacji w prasie lokalnej, uczelnianej, specjalistycznej, Strona 11 z 13

12 - organizowanie konferencji naukowych i szkoleń dla potencjalnych kandydatów do inkubatora, - przekazywanie i udostępnianie informacji dla studentów/absolwentów/doktorantów za pośrednictwem współpracujących z Inkubatorem pracowników naukowych uczelni wyższych, - przekazywanie szczegółowych informacji o możliwości dalszej inkubacji przedsiębiorstwa poprzez sieć współpracujących z inkubatorem preinkubatorów (w tym inkubatorów akademickich). Przez bezpłatne prowadzenie polityki informacyjnej należy rozumieć iż Wykonawca nie może pobierać żadnych opłat od inkubowanych przedsiębiorstw z tytułu czynności jakie Wykonawca podejmuje w tym zakresie. W przypadku gdy występują koszty podmiotów trzecich w ramach realizacji tej usługi np. opłata za zamieszczenie ogłoszenia w prasie branżowej wówczas inkubowane przedsiębiorstwo pokrywa koszty wynikające z faktury wystawionej przez podmiot trzeci. Dotyczy to sytuacji w których koszt podmiotu trzeciego jest wynikiem usługi dla konkretnego lub konkretnych inkubowanych przedsiębiorstw. Zamieszczanie informacji o przedsiębiorstwach inkubowanych na stronie internetowej inkubatora jest bezpłatne dla inkubowanych przedsiębiorstw. Wykonawca nie może obciążać inkubowanych przedsiębiorstw kosztami prowadzenia strony internetowej jakie Wykonawca może ponosić. e) Zapewnienie inkubowanym przedsiębiorstwom usług bytowych w postaci: e.1) Usługi podstawowe dostępne w ramach opłaty za czynsz: - wynajem powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach (udostępnienie wyposażonych powierzchni w podstawowe meble biurowe i sprzęt komputerowy z szerokopasmowym dostępem do Internetu) stawka czynsz 15 zł brutto/m-c w pierwszym roku i 25 zł brutto/m-c w drugim roku, - wynajem sal konferencyjnych bezpłatnie w zakresie do 5 godzin w kwartale dla każdej firmy, - dostęp do linii telefonicznej, - podstawowa obsługa kancelaryjna, w szczególności w zakresie, prowadzenia recepcji i punktu informacyjnego, - możliwość korzystania z parkingu bezpłatnie (na zasadach określonych w regulaminie. e.2) Usługi podstawowe dostępne w ramach zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej: - dostęp do pomieszczeń biurowych przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, - dostawa prądu i ciepła w sezonie grzewczym, - dozór terenu wokół inkubatora oraz ochrona lokali w czasie gdy aktywny jest system alarmowy, - odśnieżanie, - dostęp do wody (ciepłej, zimnej), - sprzątanie powierzchni wspólnej, utrzymanie zieleni i porządku dookoła inkubatora, - wywóz nieczystości stałych, - drobne naprawy. e.3) Usługi podstawowe pozostałe: - proste usługi biurowe - dostęp do wysokonakładowego xero, drukarki odpłatnie (wyłącznie koszty wynikające z eksploatacji), Strona 12 z 13

13 - sprzątanie wynajmowanego lokalu - odpłatnie, - usługi cateringowe bezpłatne umożliwienie świadczenia płatnych usług cateringowych przez podmioty zewnętrzne na potrzeby podmiotów inkubowanych, - bezpłatne usługi szkoleniowe: minimum 1 bezpłatne szkolenie grupowe (dla co najmniej 10), trwające minimum 5 godzin, na kwartał dla inkubowanych podmiotów o tematyce wybranej przez większość rezydentów z listy tematów przygotowanych przez operatora i zaakceptowanej przez Zamawiającego. f) Pomoc w komercjalizacji produktów i usług wytwarzanych przez inkubowane przedsiębiorstwa. Wykonawca, zarządzający Inkubatorem technologicznym zobowiązany jest do realizacji Zamówienia w taki sposób, aby obrót handlowy inkubowanego podmiotu, rozumiany jako wartość sprzedaży produktów i usług, wyłącznie w wyniku prowadzonej podstawowej działalności inkubowanego podmiotu gospodarczego w danym okresie sprawozdawczym wystąpił dla co najmniej 80 % inkubowanych przedsiębiorstw. Wskaźnik ten oblicza się za 4 kwartały z tym, że I kwartałem jest ostatni kwartał roku poprzedniego a ostatnim kwartałem jest III kwartał roku bieżącego. Za datę "obrotu handlowego inkubowanego podmiotu" przyjmuje się datę wystawienia faktury lub rachunku przez inkubowany podmiot. Pierwszy okres za który oblicza się wskaźnik rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia działalności Inkubatora i kończy się na koniec III kwartału 2015 r. W przypadku gdy pierwszy okres rozliczeniowy jest krótszy niż 9 miesięcy Zamawiający w tym okresie nie będzie stosował kar za niespełnienie tego warunku. Do obliczania wskaźnika brane są pod uwagę wszystkie podmioty, których działalność w inkubatorze jest dłuższa niż jeden miesiąc kalendarzowy. Do obliczania wskaźnika Wykonawca ma prawo wyłączenia inkubowanych podmiotów gospodarczych, które w wyniku inkubacji pozyskały udziałowców w postaci zewnętrznych funduszy inwestycyjnych lub innych podmiotów gospodarczych działających w branży inkubowanego przedsiębiorstwa co najmniej 5 lat (na dzień objęcia udziału przekraczającego 25 %) w wysokości co najmniej 25 % udziałów podmiotu inkubowanego. Za obrót handlowy inkubowanego podmiotu nie uznaje się wartości sprzedaży produktów i usług jeżeli bezpośrednim odbiorcą tych produktów lub usług jest Wykonawca (Operator). W przypadku niespełnienia warunku, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość zostanie określone w oparciu o następujące zasady: (80 % x 100 ) - (WSK % * 100) = WKU * 1 % WSK - wartość wskaźnika osiągniętego na koniec okresu sprawozdawczego WKU - wysokość kary umownej obliczonej jako % od wynagrodzenia rocznego netto określonego w umowie (wartość kosztorysowa z oferty) Maksymalna kara umowna może wynieść 20 % wynagrodzenia rocznego. Strona 13 z 13

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AGENCJA ROZWOJU ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN INKUBATORA Marki Roztocze Zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w dniu 15 grudnia 2012 roku. 1 Inkubator Marki Roztocze, zwany dalej Inkubatorem, jest wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP:

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP: Siedziba Biura ul. Polowa 16 lok. 8 18-400, Łomża kom 692 224 924 tel. (86) 218 13 60 zarzadzanienieruchomosciami@negreskodom.pl NIP: 718-204-78-37 Przedsiębiorstwo Deweloperskie Negresko Dom spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik numer 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr191/11, z dnia 20.12.2011r. REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Będziński Inkubator Przedsiębiorczości jest projektem opracowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów centrum handlowego; obejmuje wszystkie rodzaje kosztów i przychodów; tworzony z wyprzedzeniem na dany

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Perłowa Inwestycja to kompleksowa strategia rozwoju gospodarczego i promocji terenów inwestycyjnych gminy Debrzno, której kluczowym elementem jest

Perłowa Inwestycja to kompleksowa strategia rozwoju gospodarczego i promocji terenów inwestycyjnych gminy Debrzno, której kluczowym elementem jest Perłowa Inwestycja to kompleksowa strategia rozwoju gospodarczego i promocji terenów inwestycyjnych gminy Debrzno, której kluczowym elementem jest Zielony Park Przemysłowy Cierznie obejmujący obszar 56,63

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r.

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu 2010r. pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości, położonej w Swarzędzu (62-020) ul. posiadającą numery NIP: oraz REGON: w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora IPC z dnia 29 stycznia 2013 roku REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. UCHWAŁA NR 7/2011 właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicach Czumy 15 Kossutha 10, Kossutha 12 w Warszawie z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową, położoną w Zielonej Górze przy ul.., którą Zarząd Wspólnoty w osobach: reprezentuje 1....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy:

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015 Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: Kędzierzyńsko Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Wrocław, 2017 r. Siedziba Spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o, ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia w Gdańsku

zawarta dnia w Gdańsku wzór (duża wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia w Gdańsku Umowę zawierają: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości, położonej w, którą reprezentuje Zarząd powołany uchwałą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

PREINKUBATOR AKADEMICKI. Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego PREINKUBATOR AKADEMICKI Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Jak powstał Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego Preinkubator Akademicki PPN-T powstał dzięki realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty, wybrany na mocy uchwały.. r. w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r.

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. dodające Załącznik Nr 15 do Zarządzenie Nr 44 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością Zarządzanie nieruchomością Mieszkaniową/ Usługową/ Komercyjną OFERTA DLA DEWELOPERÓW Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU INKUBACJI ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU PROGRAM INKUBACJI PROGRAM INKUBACJI TECHNOPARKU POMERANIA PROGRAM INKUBACJI to pakiet usług konsultingowych połączony z najmem powierzchni, adresowany do start-upów, które będą miały swoją siedzibę w Technoparku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.15.3.2012 RISS 2040917 Zielona Góra, 22 sierpnia 2012 r. Pani mgr Ewa Habich Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy /Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jan Kosmol Technopark Gliwice

Jan Kosmol Technopark Gliwice Jan Kosmol Technopark Gliwice Przedsiębiorczość akademicka. Transfer innowacyjnych technologii Technopark Gliwice Spółka z o.o. Udziałowcy: Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicka SSE,

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie: utworzenia jednostki budŝetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu i nadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Warszawa 16 sierpnia 2017. Zarządzanie Nieruchomością MIESZKALNĄ USŁUGOWĄ KOMERCYJNĄ OFERTA BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Warszawa 05-077 ul. Trakt Brzeski 29 www.abon.com.pl abon@abon.com.pl

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska INTEGRUM Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska O nas KOMPETENCJE Wykształcenie i doświadczenie zawodowe naszego personelu pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Państwa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

z dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projekt z dnia 4 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Na

Bardziej szczegółowo

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr...

a...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... b...zam. Gdańsk, ul... legitymujący się dowodem osobistym nr... Wzór ( mała wspólnota) Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną zawarta dnia..w Gdańsku pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul w Gdańsku, którą reprezentują właściciele lokali w osobach: a....zam. Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej na rzecz Pomysłodawców. Postanowienia ogólne

Szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej na rzecz Pomysłodawców. Postanowienia ogólne Szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez na rzecz Pomysłodawców 1. Postanowienia ogólne 1. Szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej na

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 2504 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r.

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04. 2010r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2009 z dnia 14.08.2009r. dotyczącego organizacji rachunkowości do realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE

UMOWA O ZARZĄDZANIE UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... r. w Brzegu pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul.... w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie: a 1. 2. 3. Firmą Zarządzanie, Administrowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 +

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego Chcesz mieć własną firmę?

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo