OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie w okresie r. Wykonawca ma obowiązek realizacji celu poprzez uruchomienie i prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości wykorzystując przy tym budynek Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego (segment I i II ). II. Projekt Lubelski Park Naukowo Technologiczny (segment I i II) - informacje ogólne. W wyniku realizacji projektu Lubelski Park Naukowo Technologiczny, został wybudowany oraz wyposażony obiekt, w którym od 2011 r. mieści się Inkubator Technologiczny. Budynek wraz z wyposażeniem zostanie przekazany do zarządzania Wykonawcy (Operatorowi), w celu prowadzenia w nim inkubatora przedsiębiorczości. Projekt zakłada utworzenie na terenie LPNT miejsca praktycznej współpracy instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz zakładów produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi, poprzez utworzenie nowoczesnej bazy lokalowej, udostępnienia powierzchni dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej w szczególności na nowych technologiach. Realizacja projektu ma sprzyjać powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych wykorzystujące nowoczesne, innowacyjne technologie. Inkubator Technologiczny w Lublinie (IT), jako część Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego ma zapewniać firmom zakładanym przez początkujących przedsiębiorców (tzw. Start-up) pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności. Misją Inkubatora Technologicznego jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość. Zarządzający Inkubatorem Technologicznym może podejmować działalność preinkubacyjną, prowadząc cykliczny nabór chętnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii. Działalność preinkubacyjna będzie jedynie uzupełnieniem właściwej działalności podstawowej i może być realizowana w sytuacji, gdy obłożenie Inkubatora jest niższe od przyjętych wskaźników. Działalność preinkubacyjna może mieć także charakter celowy, tzn. obejmować nabór do inkubatora tych podmiotów, które chcą specjalizować się w wytwarzaniu dóbr i usług z zakresu nowoczesnych technologii uznanych przez instytucje zarządzające i partnerów projektu za perspektywiczne i korzystne dla rozwoju miasta i regionu. Strona 1 z 13

2 Inkubator Technologiczny oferować będzie wynajem pomieszczeń biurowych i dostęp do usług dodatkowych dla start-upów na okres pobytu nie przekraczający 2 lata (w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony) oraz umożliwia korzystanie z innych pomieszczeń wspólnych. Inkubator Technologiczny będzie funkcjonował w oparciu o mieszany model komercjalizacji produktów i usług wytwarzanych przez najemców. Z jednej strony inkubator będzie posiadał własną sieć współpracujących ekspertów, których zadaniem jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi zainteresowanymi nabywaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony, wskazane jest nawiązanie współpracy z funduszami zainteresowanymi inwestycjami kapitałowymi w nowoczesne technologie. Udział kapitałowy funduszy inwestycyjnych powinien dotyczyć przede wszystkim najlepiej rokujących podmiotów działających w inkubatorze. Współpraca funduszu (i objęcie udziałów) z wybraną firmą może nastąpić po co najmniej 3 miesiącach od momentu rozpoczęcia działalności przez dany podmiot w inkubatorze. W przypadku wsparcia kapitałowego ze strony funduszu zewnętrznego, od chwili jego udzielenia czas przebywania danej firmy w inkubatorze nie może przekraczać 1 roku. Jednym z najważniejszych zadań kierownictwa Inkubatora będzie wybór firm, które będą brały udział w programie. Celem selekcji będzie wybór spośród kandydujących startupów tych, które rokują największy potencjał rozwoju i szansę na sukces. Aby móc dokonać takiego wyboru należy zadbać, aby było jak najwięcej aplikacji (im więcej firm bierze udział w selekcji tym większe prawdopodobieństwo uzyskania lepszego wyboru). Inkubator jest uprofilowany w szczególności na następujące branże: Informatyka; Telekomunikacja; Branże, w których model biznesowy oparty jest w dominującym stopniu na wykorzystaniu ICT (teleinformatyka). Biotechnologia, Optoelektronika, Ochrona Środowiska. Oferta Inkubatora Technologicznego w szczególności powinna być skierowana do: założycieli nowych przedsiębiorstw (tj. istniejących nie dłużej niż 1 rok przed zgłoszeniem się do Inkubatora), którzy poszukują wsparcia i specjalistycznej pomocy w pierwszej fazie rozwoju swoich start-upów; przedsiębiorstw z branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych istniejących dłużej niż 1 rok, poszukujących fachowej pomocy doradczej z zakresu prawa, marketingu, finansów, zarządzania, bądź chcących skorzystać ze specjalistycznych zasobów, jakimi dysponuje Inkubator. Celem strategicznym projektu utworzenia Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego jest: dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez efektywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy, wykorzystujących zaawansowane i przyjazne dla środowiska technologie, Strona 2 z 13

3 tworzenie nowych przedsiębiorstw, z naciskiem na firmy technologiczne bazujące na wykorzystaniu wiedzy i nowych technologii; wspomaganie transferu technologii i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej. Cele gospodarcze: stworzenie infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój firm technologicznych, w szczególności wyposażenie powierzchni biurowej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, stworzenie bazy szkoleniowej i doradczej; stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm technologicznych; w szczególności prowadzenie usług szkoleniowych, doradczych i najmu powierzchni na preferencyjnych warunkach; inkubacja firm start-up zapewnienie szerokiego doradztwa technicznego i ekonomicznego w szczególności, w zakresie transferu technologii; wykorzystanie laboratoriów badawczych instytucji naukowych i przedsiębiorstw technologicznych na rzecz firm start-up; Cele społeczne: poprawa klimatu społecznego w zakresie wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych; kreowanie trwałych miejsc pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach bazujących na wykorzystaniu wiedzy; wzrost poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, transferu wiedzy i technologii; tworzenie wizerunku województwa lubelskiego jako regionu nowoczesnych i czystych technologii. W szczególności efekty oddziaływania projektu będą polegały na: zmianie struktury przedsiębiorstw, zwiększaniu liczby przedsiębiorstw wytwarzających produkty i usługi średnio-wysokiej i wysokiej techniki. zbudowaniu sytemu transferu do podmiotów gospodarczych specyficznego dla lokalnej specyfiki branżowej i potrzeb przedsiębiorstw; stworzeniu warunków organizacyjnych dla bardziej efektywnego wykorzystania potencjału instytucji naukowych regionu na potrzeby przedsiębiorstw; stymulowaniu działań w kierunku synergicznego wykorzystania potencjału badawczego i rozwojowego regionu; wyhamowaniu odpływu zdolnej i dobrze wykształconej młodzieży z miasta. Zgodnie z zarysowaną misją, zadaniem Lubelskiego Parku jest stworzenie dogodnych warunków do realizacji przedsięwzięć produkcyjnych i usług opartych na transferze technologii, gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, wysoką innowacyjność produktu, unikatowość rozwiązań i atrakcyjność rynkową produktu. LPNT ma szanse w przyszłości być narzędziem transferu technologii oraz areną spotkań z nowoczesnym przemysłem. Atutem przedsięwzięcia jest między innymi jego lokalizacja na granicy podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Mielec. Strona 3 z 13

4 Podstawową domeną aktywności firm lokowanych w LPNT będzie działalność badawcza, usługowa i produkcyjna. Koncepcja funkcjonowania LPNT przewiduje stworzenie inkubatora technologicznego udostępniającego specjalistyczną powierzchnię biurowo na rzecz inkubowanych firm. Inkubator Technologiczny w Lublinie koncentrować się będzie na prowadzeniu działalności stricte inkubacyjnej, tj. będzie wspierać firmy już zarejestrowane i działające, w tym również takie, które zostały założone w ramach preinkubacji w działających w Lublinie inkubatorach akademickich oraz w innych instytucjach realizujących programy preinkubacyjne np. w ramach projektów europejskich. III. Charakterystyka techniczna obiektu Budynek Parku jest obiektem jednokondygnacyjnym, składającym się z dwóch segmentów: I. segment biurowy II. segment biurowo socjalny Całkowita długość obiektu wynosi 87 m, szerokość budynku 36,70m, wysokość 4,85m. Program użytkowy SEGMENT I Komunikacja 78, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 28, Komunikacja 88, Pomieszczenie porządkowe 16, Pomieszczenie pomocnicze 17, WC męski 8, WC niepełnosprawnych 4, Szatnia męska 9, Szatnia męska 9, Siedziby firm 66, Siedziby firm 66, Szatnia damski 9, Szatnia damski 9, WC niepełnosprawnych 4, WC damski 8, Pomieszczenie pomocnicze 17, Pomieszczenie porządkowe 16, Komunikacja 87, Komunikacja 78, Siedziby firm 28, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59, Siedziby firm 59,94 Strona 4 z 13

5 Recepcja 12, Hall 63,45 RAZEM: 1208,51 SEGMENT II Komunikacja 203, Pomieszczenie techniczne 8, Pomieszczenie porządkowe 8, Pomieszczenie biurowe 37, Pomieszczenie biurowe 39, Zmywalnia naczyń stołowych 6, Węzeł sanitarny 5, Pokój socjalny 7, Pomieszczenie mycia, magazyn termosów 6, Komunikacja 5, Komunikacja 17, Sala jadalna z wydawalnią 92, Pomieszczenie na odpadki 3, Pomieszczenie mycia naczyń kuchennych 3, Magazyn artykułów spożywczych 6, Pomieszczenie porządkowe 3, Przygotowalnia 6, Pomieszczenie biurowe 39, Pomieszczenie biurowe 37, WC damski 5, WC męski 5, WC męski 7, WC niepełnosprawnych 3, Pomieszczenie biurowe 26, Pomieszczenie techniczne 4, Pomieszczenie biurowe 66, Pomieszczenie biurowe 64, Pomieszczenie biurowe 64, Pomieszczenie biurowe 66, Pomieszczenie biurowe 18, Serwer 12, WC niepełnosprawnych 3, WC męski 7,77 RAZEM: 895,79 Powierzchnia użytkowa segmentów I i II budynku Parku wynosi łącznie: 2 104,30 m2. Powierzchnia działki 225/24 wynosi ,00 m2 Strona 5 z 13

6 Teren objęty inwestycją wynosi ,00 m2 Powierzchnia zabudowy segmentów I i II wynosi: m2 w tym: Powierzchnia placów i chodników 2580 m2 Powierzchnia terenów zieleni m2 Ilość miejsc postojowych 60. Łącznie w segmencie I jest 12 pomieszczeń nazwanych jako siedziby firm, z czego: 4 pomieszczenia o powierzchni 59,27 (237,08) 2 pomieszczenia o powierzchni 59,94 (119,88) 2 pomieszczenia o powierzchni 59,25 (118,5) 2 pomieszczenia o powierzchni 28,52 (57,04) 2 pomieszczenia o powierzchni 66,62 (133,24), co daje razem powierzchnię 665,74 m2 W segmencie II jest 10 pomieszczeń pomieszczenie biurowe, z czego: 2 pomieszczenia o powierzchni 37,71 (75,42) 2 pomieszczenia o powierzchni 39,08 (78,16) 2 pomieszczenia o powierzchni 66,11 (132,22) 2 pomieszczenia o powierzchni 64,34 (128,68) 1 pomieszczenie o powierzchni 26,55 1 pomieszczenie o powierzchni 18,13 co daje razem powierzchnię 459,16 m2. Pomieszczenie o pow. 39,08 przewidziane jest ze względu na swoja lokalizację na siedzibę administracji inkubatora technologicznego. Łącznie w obydwu segmentach na wynajem przeznaczone zostaną 21 pomieszczenia o łącznej powierzchni 1124,9 m2. Średnia powierzchnia pomieszczenia: 1.124,9 / 22 = 51,13 m2, z czego średnia powierzchnia pomieszczenia biurowego w segmencie I 55,48 m2; średnia powierzchnia pomieszczenia w segmencie II 45,92 m2. Powyższe parametry pomieszczeń oraz ich ilość zapewniają prawidłową realizację przedsięwzięcia prowadzenie inkubacji firm technologicznych. Zamawiający wyposażył obiekt w meble biurowe, sprzęt komputerowy, drukarki i ksero i przekaże Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z eksploatacją i serwisowaniem urządzeń będzie ponosił Operator. IV. Zakres zadań i obowiązków Wykonawcy (Operator) : 1. Prowadzenie Inkubatora Technologicznego i zarządzanie segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017r. Wykonawca przyjmuje obowiązki zarządzania nieruchomością w zakresie nie wykraczającym poza czynności zwykłego zarządu. Wykonawca zobowiązuje się do zarządzania nieruchomością w sposób który Strona 6 z 13

7 zapewni prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowanie nieruchomości, a w szczególności do: a) prowadzenia właściwej eksploatacji nieruchomości i obsługi technicznej, zmierzającej do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, b) wykonywania czynności polegających na zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości, w tym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej zarządzanego zasobu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 298), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz.207 z późn, zm.). Wykonawca ma obowiązek w ramach kont pozabilansowych prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych przekazanych przez Zamawiającego jako ewidencję środków trwałych obcych. Weryfikacja zapisów na kontach pozabilansowych Wykonawcy z kontami bilansowymi Zamawiającego następować będzie na koniec każdego półrocza i na koniec roku. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzania inwentaryzacji obcych śr. trwałych w terminach wynikających z ustawy o rachunkowości. c) sporządzania projektu planu finansowego w zakresie wydatków i dochodów na dany rok i przedkładania Zamawiającemu w terminie do dnia 30 lipca roku poprzedzającego dany rok. Ostateczny plan finansowy zostanie ustalony po uchwaleniu przez Województwo Lubelskie budżetu na dany rok. Zakres planu finansowego powinien obejmować niezbędne wydatki bieżące i inwestycyjne bezpośrednio związane ze środkami trwałymi przekazanymi Wykonawcy w celu realizacji umowy. Plan finansowy powinien być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Sporządzony i przekazany plan finansowy w określonym terminie ma na celu ewentualne zabezpieczenie środków w budżecie województwa. d) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu sprawozdania obejmującego wyłącznie działalność w zakresie określonym umową w terminie do 31 stycznia każdego roku obowiązywania umowy. Sprawozdanie co najmniej musi zwierać informację w zakresie ilości inkubowanych przedsiębiorstw, z krótką charakterystyką ich działalności, zestawienie usług, z których poszczególne przedsiębiorstwa korzystały, informacje na temat ich przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym, oraz inne informacje, które dotyczą funkcjonowania inkubatora. e) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynku i nieruchomości, w tym Strona 7 z 13

8 zapewnienia możliwości jak najszybszego usunięcia awarii i jej skutków oraz dokonywania napraw bieżących, f) zgłaszania Zamawiającemu konieczności dokonania remontów i napraw głównych w obiekcie, g) utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz terenu przyległego, m.in. poprzez sprzątanie, odśnieżanie, mycie okien, drzwi itp., h) obsługi najemców (przygotowywanie, zawieranie, rozwiązywanie umów itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozliczania najemców m.in. z tytułu ponoszenia kosztów dostarczenia do nieruchomości mediów, tj. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych itp., i) opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości, w tym m.in.: opłaty z tytułu wieczystego użytkowania oraz podatku od nieruchomości, j) ubezpieczenia nieruchomości w zakresie: - ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych w pełnym zakresie, - ubezpieczenia wyposażenia od włamania, kradzieży i zniszczenia w pełnym zakresie. k) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) zawarcia stosownych umów na dostawę mediów, m) zachowania trwałości realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego projektu pn.: Lubelski Park Naukowo Technologiczny w Lublinie współfinansowanego w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , w okresie obowiązywania umowy, n) zagospodarowania powierzchni gastronomicznej (barek) w segmencie II obiektu parku, rozumianego przez wyposażenie i uruchomienie punktu gastronomicznego. o) archiwizowanie i przechowywanie dokumentów związanych z zarządzaną nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach prowadzonej ewidencji księgowej, o której mowa w umowie Wykonawca prowadzić będzie ewidencje: dochodów, wydatków, rozrachunków z najemcami oraz dostawcami usług i materiałów, podatku od towarów i usług itp. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wymaganą przepisami prawa oraz niniejszą umową dokumentację nieruchomości, na którą składają się w szczególności: a) książka obiektu budowlanego wraz z załącznikami, b) protokoły przeglądów konserwatorskich i technicznych, c) dokumentacja dotycząca robót remontowych i adaptacyjnych, d) umowy o dostawy mediów, e) umowy z najemcami, f) dokumentacja związana z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu wgląd do przechowywanych dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości, w tym m.in. do książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, umów z najemcami oraz dostawcami mediów i usług, dokumentów księgowych i wyciągów bankowych. Strona 8 z 13

9 Na Wykonawcy ciążą ponadto obowiązki nałożone na zarządców nieruchomości przepisami prawa w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami i Prawa budowlanego. Uruchomienie i prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości wykorzystując w tym celu budynek Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego (segment I i II) polegających na: - Wykonawca (Operator) zobowiązuje się do osiągnięcia minimalnego poziomu liczby inkubowanych przedsiębiorstw na koniec każdego roku realizacji umowy w ilości: 2015 r. 21 przedsiębiorstw, 2016 r. 21 przedsiębiorstw, 2017 r. 21 przedsiębiorstw. W przypadku nieosiągnięcia minimalnych ilości inkubowanych przedsiębiorstw w poszczególnych latach Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 1/minimalny poziom liczby inkubowanych przedsiębiorstw w poszczególnym roku wysokości rocznego wynagrodzenia netto (za każdą firmę poniżej limitu). a) Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu w okresie nie krótszym niż 30 dni od dnia podpisania umowy koncepcję merytorycznej funkcjonowania Inkubatora ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyboru podmiotów lokowanych w Inkubatorze, zgodnej z założeniami zawartymi w studium wykonalności. b) Wykonawca opracuje regulamin funkcjonowania Inkubatora w oparciu o przedłożone, przez Zamawiającego, do PARP studium wykonalności projektu. Wykonawca przedłoży regulamin do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. c) Wykonawca (Operator) przedłoży Zamawiającemu projekt zasad kontroli realizacji umowy wraz ze wzorami sprawozdań okresowych. W przypadku braku porozumienia co do zasad kontroli realizacji umowy, Zamawiający ma prawo określić własne zasady kontroli i weryfikacji realizacji umowy w zakresie określonym przez umowę, SIWZ, studium wykonalności projektu. d) Operator zobowiązuje się, iż w ramach bieżącej działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności dotyczącej usług finansowych, prawnych, księgowych, zarządczych lub doradczych, nie więcej niż 20% powierzchni netto budynku Parku zostanie oddana w najem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r., w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego rozwój Polski Wschodniej e) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w lit a) i lit b) Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia netto wynikającego z kosztorysu ofertowego. 2. Zapewnienie wsparcia inkubowanym przedsiębiorstwo w postaci: a) Bezpłatnej opieki mentorskiej w ilości co najmniej 7 godz. na kwartał dla każdego inkubowanego przedsiębiorstwa. Pod pojęciem opieki mentorskiej należy rozumieć: Strona 9 z 13

10 - wsparcie w zarządzaniu biznesem (rozumiane jako doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym: pomoc w budowaniu strategii przedsiębiorstwa, opracowaniu i realizacji biznes planu), - dostęp do laboratoriów świadczących usługi badawczo-rozwojowe (rozumiany jako pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi podmiotami, których przedmiot działalności jest pomocny w rozwoju przedsiębiorstwa inkubowanego) spełnienie warunku ma polegać na stworzenie własnej bazy danych na temat przedsiębiorstw, które ze względu na charakter prowadzenia działalności mogą stanowić potencjalnych partnerów inkubowanych przedsiębiorstw oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, - stworzenie własnej bazy danych planowanych imprez targowych (regionalnych, krajowych, m/narodowych) i udostępnienie jej inkubowanym przedsiębiorstwom. Warunek ten może być realizowany poprzez nawiązanie stałej współpracy z podmiotami prowadzącymi targi, które na bieżąco będą informować o terminach odbywania targów branżowych. - doradztwo w zakresie zarządzania projektem innowacyjnym (rozumiane jako pomoc przy opracowywaniu i realizacji celów gospodarczych przedsiębiorstwa). Wykonawca (Operator) ma zapewnić bezpłatną opiekę mentorską poprzez zapewnienie kadr o następujących minimalnych kwalifikacjach: - 5 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w zakresie: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i współpraca w tym okresie z co najmniej 20 różnymi podmiotami gospodarczymi. Przy czym współpraca z jednym przedsiębiorstwem nie może być krótsza niż 3 miesiące. b) Bezpłatnego specjalistycznego doradztwa w ilości co najmniej 6 godz. raz na kwartał dla każdego inkubowanego przedsiębiorstwa w zakresie: - prawa (doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa podatkowego), - marketingu (pomoc w opracowaniu strategii marketingowej, tworzenia planów marketingowych, określanie odpowiadającym tym planom budżetów i kontrola i ich wykonania), - finansów (pomoc w zakresie rachunkowości oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych). Wykonawca (Operator) ma zapewnić bezpłatne doradztwo poprzez zapewnienie kadr o następujących kwalifikacjach: - prawo (uprawnienia radcy prawnego lub adwokata i co najmniej 5-letnia współpraca z podmiotami gospodarczymi), - marketing (certyfikat lub inny dokument potwierdzający wiedzę z zakresu marketingu oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa marketingowego). - finanse (certyfikat księgowego lub równoważne uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych) lub posiadają zdany egzamin państwowy (organizowany przez instytucje rządowe) w zakresie finansów, analiz ekonomicznych lub zarządzania finansami przedsiębiorstw i posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich. W zakresie usług: opieka mentorska i specjalistyczne doradztwo inkubowane przedsiębiorstwa mają prawo wybrać z jakich usług i w jakim zakresie chcą wykorzystać Strona 10 z 13

11 przysługujące im limity bezpłatnych godzin w kwartale zgodnie z zasadami określonymi przez Wykonawcę w regulaminie, który jest zatwierdzany przez Zamawiającego. Postanowienia regulaminu muszą co najmniej zawierać zasady korzystania z tych usług przez inkubowane przedsiębiorstwa w taki sposób by była możliwość wykorzystania pełnego limitu godzin przeznaczonych dla jednego przedsiębiorstwa w okresie rozliczeniowym (kwartał). Okres rozliczeniowy, kwartał uznaje się że jest okresem 3 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w inkubatorze. c) Bezpłatnej pomocy w prowadzeniu księgowości, polegającej na pomocy/doradztwie w zakresie: - pomocy w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, prowadzenie dziennika, księgowanie na kontach księgi głównej w ramach pełnej księgowości, prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, prowadzenie ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenie ZUS i US i innych czynności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, - rozliczaniu pomocy publicznej lub jako pomoc de minimis otrzymywanej przez inkubowane przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach usług księgowych Wykonawca (Operator) ma obowiązek zapewnić kadry spełniające minimum następujące warunki: uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradcy podatkowego i 3 letnie doświadczenie w księgowości lub uprawnienia biegłego rewidenta. Zasady korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi księgowej zostaną określone w regulaminie (Zatwierdzonym przez Zamawiającego). Regulamin powinien określać zasady równego dostępu inkubowanych przedsiębiorstw do bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi księgowej w wymiarze czasu wystarczającym do uzyskania niezbędnej pomocy w tym zakresie. Wykonawca w celu realizacji usługi ma zapewnić co najmniej jedną osobę posiadające wymagane uprawnienia, która będzie do dyspozycji wszystkich inkubowanych przedsiębiorstw przez co najmniej 40 godzin miesięcznie (w dni robocze w godzinach od 8 do 18). W ramach bezpłatnej pomocy w zakresie obsługi księgowej Wykonawca (Operator) ma obowiązek bezpłatnie udzielać informacji inkubowanym przedsiębiorstwom na temat co najmniej trzech podmiotów, które odpłatnie prowadzą obsługę księgową przedsiębiorstw. d) Bezpłatne prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej inkubatora i inkubowanych przedsiębiorstw w zakresie: - prowadzenie portalu internetowego inkubatora, - zamieszczanie podstawowych informacji (dane teleadresowe, przedmiot działalności, produkty) na stronie internetowej inkubatora, - zamieszczanie ogłoszeń, materiałów sponsorowanych i informacji w prasie lokalnej, uczelnianej, specjalistycznej, Strona 11 z 13

12 - organizowanie konferencji naukowych i szkoleń dla potencjalnych kandydatów do inkubatora, - przekazywanie i udostępnianie informacji dla studentów/absolwentów/doktorantów za pośrednictwem współpracujących z Inkubatorem pracowników naukowych uczelni wyższych, - przekazywanie szczegółowych informacji o możliwości dalszej inkubacji przedsiębiorstwa poprzez sieć współpracujących z inkubatorem preinkubatorów (w tym inkubatorów akademickich). Przez bezpłatne prowadzenie polityki informacyjnej należy rozumieć iż Wykonawca nie może pobierać żadnych opłat od inkubowanych przedsiębiorstw z tytułu czynności jakie Wykonawca podejmuje w tym zakresie. W przypadku gdy występują koszty podmiotów trzecich w ramach realizacji tej usługi np. opłata za zamieszczenie ogłoszenia w prasie branżowej wówczas inkubowane przedsiębiorstwo pokrywa koszty wynikające z faktury wystawionej przez podmiot trzeci. Dotyczy to sytuacji w których koszt podmiotu trzeciego jest wynikiem usługi dla konkretnego lub konkretnych inkubowanych przedsiębiorstw. Zamieszczanie informacji o przedsiębiorstwach inkubowanych na stronie internetowej inkubatora jest bezpłatne dla inkubowanych przedsiębiorstw. Wykonawca nie może obciążać inkubowanych przedsiębiorstw kosztami prowadzenia strony internetowej jakie Wykonawca może ponosić. e) Zapewnienie inkubowanym przedsiębiorstwom usług bytowych w postaci: e.1) Usługi podstawowe dostępne w ramach opłaty za czynsz: - wynajem powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach (udostępnienie wyposażonych powierzchni w podstawowe meble biurowe i sprzęt komputerowy z szerokopasmowym dostępem do Internetu) stawka czynsz 15 zł brutto/m-c w pierwszym roku i 25 zł brutto/m-c w drugim roku, - wynajem sal konferencyjnych bezpłatnie w zakresie do 5 godzin w kwartale dla każdej firmy, - dostęp do linii telefonicznej, - podstawowa obsługa kancelaryjna, w szczególności w zakresie, prowadzenia recepcji i punktu informacyjnego, - możliwość korzystania z parkingu bezpłatnie (na zasadach określonych w regulaminie. e.2) Usługi podstawowe dostępne w ramach zryczałtowanej opłaty eksploatacyjnej: - dostęp do pomieszczeń biurowych przez 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, - dostawa prądu i ciepła w sezonie grzewczym, - dozór terenu wokół inkubatora oraz ochrona lokali w czasie gdy aktywny jest system alarmowy, - odśnieżanie, - dostęp do wody (ciepłej, zimnej), - sprzątanie powierzchni wspólnej, utrzymanie zieleni i porządku dookoła inkubatora, - wywóz nieczystości stałych, - drobne naprawy. e.3) Usługi podstawowe pozostałe: - proste usługi biurowe - dostęp do wysokonakładowego xero, drukarki odpłatnie (wyłącznie koszty wynikające z eksploatacji), Strona 12 z 13

13 - sprzątanie wynajmowanego lokalu - odpłatnie, - usługi cateringowe bezpłatne umożliwienie świadczenia płatnych usług cateringowych przez podmioty zewnętrzne na potrzeby podmiotów inkubowanych, - bezpłatne usługi szkoleniowe: minimum 1 bezpłatne szkolenie grupowe (dla co najmniej 10), trwające minimum 5 godzin, na kwartał dla inkubowanych podmiotów o tematyce wybranej przez większość rezydentów z listy tematów przygotowanych przez operatora i zaakceptowanej przez Zamawiającego. f) Pomoc w komercjalizacji produktów i usług wytwarzanych przez inkubowane przedsiębiorstwa. Wykonawca, zarządzający Inkubatorem technologicznym zobowiązany jest do realizacji Zamówienia w taki sposób, aby obrót handlowy inkubowanego podmiotu, rozumiany jako wartość sprzedaży produktów i usług, wyłącznie w wyniku prowadzonej podstawowej działalności inkubowanego podmiotu gospodarczego w danym okresie sprawozdawczym wystąpił dla co najmniej 80 % inkubowanych przedsiębiorstw. Wskaźnik ten oblicza się za 4 kwartały z tym, że I kwartałem jest ostatni kwartał roku poprzedniego a ostatnim kwartałem jest III kwartał roku bieżącego. Za datę "obrotu handlowego inkubowanego podmiotu" przyjmuje się datę wystawienia faktury lub rachunku przez inkubowany podmiot. Pierwszy okres za który oblicza się wskaźnik rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia działalności Inkubatora i kończy się na koniec III kwartału 2015 r. W przypadku gdy pierwszy okres rozliczeniowy jest krótszy niż 9 miesięcy Zamawiający w tym okresie nie będzie stosował kar za niespełnienie tego warunku. Do obliczania wskaźnika brane są pod uwagę wszystkie podmioty, których działalność w inkubatorze jest dłuższa niż jeden miesiąc kalendarzowy. Do obliczania wskaźnika Wykonawca ma prawo wyłączenia inkubowanych podmiotów gospodarczych, które w wyniku inkubacji pozyskały udziałowców w postaci zewnętrznych funduszy inwestycyjnych lub innych podmiotów gospodarczych działających w branży inkubowanego przedsiębiorstwa co najmniej 5 lat (na dzień objęcia udziału przekraczającego 25 %) w wysokości co najmniej 25 % udziałów podmiotu inkubowanego. Za obrót handlowy inkubowanego podmiotu nie uznaje się wartości sprzedaży produktów i usług jeżeli bezpośrednim odbiorcą tych produktów lub usług jest Wykonawca (Operator). W przypadku niespełnienia warunku, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość zostanie określone w oparciu o następujące zasady: (80 % x 100 ) - (WSK % * 100) = WKU * 1 % WSK - wartość wskaźnika osiągniętego na koniec okresu sprawozdawczego WKU - wysokość kary umownej obliczonej jako % od wynagrodzenia rocznego netto określonego w umowie (wartość kosztorysowa z oferty) Maksymalna kara umowna może wynieść 20 % wynagrodzenia rocznego. Strona 13 z 13

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo