Inwestujmy mądrze: wstęp do funduszy inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestujmy mądrze: wstęp do funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Inwestujmy mądrze: wstęp do funduszy inwestycyjnych Budżet Domowy ze współpracą z Grow & Go udostępnia Wam przewodnik, który wyjaśnia podstawy inwestowania w fundusze inwestycyjne - jak działają, jakie czynniki należy rozważyć przed inwestowaniem i jak unikać typowych problemów. Tak, więc do dzieła. Zacznij inwestować już dziś i zrób pierwszy, ale za to bardzo ważny krok na swojej drodze do osiągnięcia wolności finansowej. Autorzy: Robert Kajzer, Specjalista od inwestowania w Fundusze Inwestycyjne (http://www.growandgo.pl/kursy, Budżet Domowy (http://budzetdomowy.pl)

2 W ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularnym instrumentem finansowym do oszczędzania i pomnażania swoich pieniędzy, są fundusze inwestycyjne. Mogą oferować korzyści z dywersyfikacji portfela i profesjonalnego zarządzania. Ale, jak w przypadku innych decyzji inwestycyjnych, inwestowanie w fundusze jest ryzykowne. Warto zrozumieć zarówno zalety i wady inwestowania, jak i wybrać produkty, które pasują do Twoich celów i tolerancji na ryzyko. Pamiętaj: Fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysku nawet, jeśli kupisz przez bank i fundusz nosi nazwę banku. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więc nie powinieneś być zaślepionym wysokimi zyskami z lat poprzednich. Wszystkie fundusze zawierają koszty, które obniżają zwrot z inwestycji. Rozejrzyj się i porównaj wiele funduszy, zanim zainwestujesz swoje pierwsze pieniądze w fundusze inwestycyjne. Co znajdziemy w przewodniku? Czym są fundusze inwestycyjne i jakie są ich rodzaje? Wady i zalety funduszy Jak zarabiają fundusze? Ile to będzie kosztowało? Częste błędy Jak zacząć (Przykład)

3 Czym są fundusze inwestycyjne? Fundusz to osoba prawna, która zbiera od małych inwestorów kapitał i inwestuje pieniądze w akcje, obligacje, krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego lub w ich kombinacje i najróżniejsze instrumenty inwestycyjne. Po co nam dywersyfikacja? Każdej inwestycji towarzyszy ryzyko. Dywersyfikacja polega na takim doborze inwestycji, który pozwoli na minimalizację ryzyka. Bardzo ważne jest również to byś pamiętał o tym, że dywersyfikacja wraz ze zmniejszeniem ryzyka zmniejsza również potencjalny zysk możliwy do osiągnięcia. Dywersyfikacja: Zmniejsza ryzyko inwestycji przez jego rozproszenie Pozwala uzyskać efekt synergiczny działania, który polega na osiąganiu dobrego efektu wynikającego z połączenia różnych inwestycji Pozwala na uniknięcie negatywnych skutków spadków na giełdzie Stwarza szanse na długofalowy wzrost z inwestycji i bezpieczeństwo Istnieją dwa podstawowe typy funduszy inwestycyjnych. "Otwarte" fundusze są najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych. Generalnie fundusze otwarte to te, do których jest łatwiejszy dostęp i możemy w każdej chwili do nich wejść, a także z nich wyjść. Fundusze zamknięte są ograniczone dla niektórych z nas. Maja także określony dzień wejścia i możemy z nich wyjść tylko po pewnym okresie określonym przez dany fundusz. Warto również pamiętać, że fundusze otwarte emitują jednostki uczestnictwa (jednostki nie są papierem wartościowym i dlatego nie są notowane na giełdzie), a fundusze zamknięte emitują certyfikaty uczestnictwa (są one z kolei papierami wartościowymi i są

4 emitowane na giełdzie papierów wartościowych). To pozwala upłynnić certyfikaty inwestycje bezpośrednio na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większość funduszy inwestycyjnych należy do jednej z trzech głównych kategorii - fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacji i fundusze akcji. Każdy rodzaj ma różne cechy, ryzyko i korzyści. Generalnie, im wyższy potencjalny zwrot, tym większe ryzyko poniesienia straty. Fundusz rynku pieniężnego Fundusze inwestują w krótkoterminowe (o terminie wykupu do 12 miesięcy) dłużne instrumenty finansowe. Papiery te są bardzo płynne i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. To najbezpieczniejszy wariant inwestycyjny w porównaniu z innymi funduszami. Fundusze rynku pieniężnego inwestują zgromadzony kapitał przede wszystkim w bony skarbowe (emitowane przez rządy), bony komercyjne (emitowane przez firmy) i certyfikaty depozytowe (wystawiane przez banki). Fundusz obligacji Fundusze obligacji są zwykle bardziej ryzykowne niż fundusze rynku pieniężnego, głównie dlatego, że realizują strategię mającą na celu wyższe zyski. Inwestują one w obligacje o terminach zapadalności powyżej 12 miesięcy. Ponieważ istnieje wiele różnych rodzajów obligacji, obligacje mogą się bardzo różnić w ich ryzyku i korzyści. Niektóre zagrożenia związanymi z funduszami obligacji to: ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej. Fundusz akcji Fundusze akcji są uważane za najbardziej ryzykowne w porównaniu do innych rodzajów funduszy, ale również dostarczają największych zysków. Wskazane jest, że jeśli inwestor chce inwestować w fundusze akcji powinien inwestować długoterminowo tj. na 3 lata lub więcej. Długi horyzont inwestycyjny nie zwalnia Cię jednak z obowiązku kontrolowania inwestycji i opiekowania się Twoimi pieniędzmi przez cały okres trwania inwestycji. Fundusze hybrydowe

5 Jak sama nazwa wskazuje, hybryda to portfel obejmujący mieszankę akcji i bezpiecznych instrumentów finansowych. Ten rodzaj funduszy jest odpowiedni dla inwestorów z ograniczoną ilością finansów, którzy chcą posiadać zdywersyfikowany portfel w jednym funduszu. Wśród nich wyróżniamy: fundusze zrównoważone, fundusze stabilnego wzrostu. Fundusz hedgingowy To fundusz inwestycyjny, który jest zazwyczaj otwarty dla ograniczonej liczby inwestorów, którzy płacą za wyniki funduszu zarządzającego inwestycją. Każdy fundusz ma własną strategię inwestycyjną, która określa rodzaj inwestycji, zobowiązania i strategie. Fundusze hedgingowe często dążą do zabezpieczenia niektórych zagrożeń związanych z ich inwestycjami za pomocą różnych metod, w szczególności krótką sprzedażą oraz instrumentami pochodnymi. Wady i zalety funduszy Każda inwestycja ma zalety i wady. Ale ważne jest, by pamiętać, że cechy, istotne dla jednego inwestora nie muszą być ważne dla Ciebie. Czy dana cecha funduszy jest korzystna będzie zależeć od okoliczności. Dla niektórych inwestorów, fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjną alternatywę inwestycji, ponieważ zwykle oferują następujące cechy: Profesjonalne zarządzanie - spotkania z klientem, badania, np. z mediów finansowych i spotkania przewidziane przez analityków inwestycyjnych, w celu utrzymania pełnego zrozumienia rynków inwestycyjnych Dywersyfikacja - Różnicowanie jest inwestowaniem, które można zgrabnie podsumować jako "Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka". Można za sprawą tej strategii obniżyć ryzyko jak i potencjalne zyski możliwe do osiągnięcia.

6 Przystępność - Niektóre fundusze są dostępne dla inwestorów, którzy nie mają dużo pieniędzy do zainwestowania. Płynność - W każdej chwili masz możliwość sprzedać bądź kupić dowolne akcje. W praktyce czas sprzedaży funduszy wynosi 2-3 dni. Ale fundusze mają cechy, które dla niektórych inwestorów są z pewnością dużymi wadami, takie jak: Ujemne koszty - Inwestorzy muszą płacić za sprzedaż, opłaty roczne i inne wydatki niezależnie od tego, w jaki sposób zarządza się funduszem. Brak kontroli - Inwestorzy zazwyczaj nie mogą ustalić dokładnego portfela funduszu w danym czasie, nie mogą bezpośrednio wpływać na to, które papiery wartościowe zarządzający funduszem kupuje i sprzedaje. Niepewność ceny - Fundusz, w którym cena zakupu lub sprzedaży zależy od wartości aktywów netto, które fundusz może obliczyć dopiero po wielu godzinach od złożenia zlecenia kupna/sprzedaży. Jak zarabiają fundusze? Fundusze inwestycyjne mogą zarabiać na trzy sposoby: Odsetki i dywidendy: Fundusz wypłaca prawie wszystkie dochody, które otrzymuje w ciągu roku na finansowanie właścicieli w formie dystrybucji. Zyski kapitałowe: Jeżeli inwestycja jest sprzedawana z pewnym zysku, inwestorzy dostają część (lub części) wypracowanego zysku netto.

7 Wzrost udziału wartości: jeśli jest wzrost wartości akcji, inwestorzy zarabiają sprzedając swoje jednostki uczestnictwa. Po zapoznaniu się jak zarabiają fundusze, istnieją dwie rzeczy, o których musisz pamiętać. Zarobki mogą być pobierane i konsumowane przez Ciebie lub mogą być one automatycznie reinwestowane by kupić więcej jednostek uczestnictwa. Ważne jest, abyś pamiętał, że zyski kapitałowe zależą od rodzaju funduszu. Ile to będzie kosztowało? Przed zakupem jednostek uczestnictwa w funduszu, ważne jest, aby wiedzieć dokładnie ile to będzie kosztować. Wszystkie opłaty są wymienione w Prospekcie. To jest tylko jeden z powodów, by przeczytać ten dokument bardzo uważnie. Jeśli nadal nie znasz opłat związanych z funduszem inwestycyjnym, nie panikuj. Telefonicznie lub osobiście odwiedź przedstawiciela funduszu i poproś go aby wyjaśnił strukturę opłat. Nie spiesz się, idź do domu, dobrze to przemyśl. Należy to zrobić w każdym przypadku. Opłaty za zarządzanie Wszystkie fundusze pobierają opłaty za zarządzanie. Nie ma znaczenia, czy kupujesz od banku, firmy czy maklera, wszędzie trzeba będzie zapłacić opłatę za zarządzanie. Opłaty te są zwykle podawane jako procent aktywów funduszu. Pokrywają one koszty administracyjne, wynagrodzenia i premie zarządzających funduszami. Fundusze pobierają opłaty za zarządzanie od 0,5% w przypadku niektórych funduszy rynku pieniężnego, do prawie 4-5% w przypadku niektórych funduszy akcyjnych. Pamiętaj, nie dostaniesz rozliczenia osobiście. Taka opłata jest już wliczona w cenę jednostki

8 uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym. Dlatego też wielu posiadaczy jednostek funduszy jest zupełnie nieświadomych tej opłaty. Prowizja przedstawiciela Opłata ta jest wypłacana tak długo, jak długo posiadasz jednostki uczestnictwa w funduszu. Opłaty te zazwyczaj wynoszą od 0,25% do 1% i są wypłacane z funduszu. Istnieją dwa punkty, które należy rozważyć. Po pierwsze, opłata od usługi. Oznacza to, że sprzedawca powinien umożliwić korzystanie z bieżących usług, takich jak odpowiedzi na pytania dotyczące konta, informacje podatkowe, wydajność funduszu, oraz innych kwestii związanych z funduszem. Jak wskazano jednak, nikt nie sprawdza, czy w rzeczywistości usługi zostały przewidziane. Po drugie, poprzez praktykę stopniowanych opłat - prowizje, które mogą, na przykład na początek wynosić 0,25%, mogą kończyć się na 1%. Czy przedstawiciel handlowy poleca dany Fundusz, ponieważ jest to najlepszy fundusz dla Ciebie czy dlatego, że otrzymuje wysoką prowizję? Opłata za kupno i sprzedaż jednostek Opłatą tą obciążona jest kwota zapłacona przez Klienta w momencie zakupu jednostek. Ta prowizja od sprzedaży może być wysoka, i wynosić nawet 9%, chociaż większość firm pobiera maksymalnie 5% lub 6%. Jest to opłata do uzgodnienia z przedstawicielem funduszu. Kiedy widzisz słowa "maksymalna" lub "do" obok opłat, to oznacza, że można się targować. Ta opłata jest odliczana od kwoty, którą trzeba zainwestować. Zapłacisz prowizję, gdy chcesz kupić lub sprzedać, swoje jednostki uczestnictwa w funduszu. Opłata ta jest zwykle stopniowa. Typowy zakres zaczyna się od 5% lub 6% w przypadku umorzenia w ciągu pierwszych dwóch lat, a spadnie do 0% po siedmiu do dziesięciu lat.

9 Opłaty za wcześniejszy wykup Niektóre fundusze pobierają opłatę za wcześniejszy wykup, jeśli odsprzedasz swoje jednostki w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty pierwszego zakupu. Opłata ta może wahać się od opłaty ryczałtowej do 2% wartości początkowej Twojej inwestycji. Opłaty dystrybucyjne Opłaty dystrybucyjne są wypłacane corocznie z konta dla sprzedawcy, albo przez odliczenie od dystrybucji lub przez umorzenie niektórych jednostek. Opłaty dystrybucyjne (zwykle pomiędzy 0,25% i 0,5% oblicza się z wartości aktywów netto. Opłaty te zazwyczaj rosną wraz z wzrostem wartości inwestycji przez określony okres (zwykle od siedmiu do dziewięciu lat). Inne koszty Większość banków i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, pozwala na transfer z jednego funduszu do drugiego w ramach jednego TFI - na przykład z funduszy obligacji XYZ do funduszu kapitałowego XYZ bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Jeśli zmieniasz fundusz, bo ma słabe wyniki, to dodatkowy koszt nie będzie problemem. Należy również pamiętać, że przejście - sprzedaż jednostek jednego funduszu i zakup jednostek w innym ma konsekwencje podatkowe w postaci zapłacenia podatku Belki (wyjątkiem jest sprzedaż i kupno funduszy znajdujących się pod jednym ochronnym parasolemfundusze parasolowe). Niektóre firmy pobierają opłatę za otwarcie lub zamknięcie rachunku. W przypadku zakupu funduszy z niezależnego źródła, jako pośrednik, możesz być obciążony opłatą manipulacyjną.

10 Jeśli jest coś o opłatach, co nie w pełni rozumiesz, zadzwoń lub odwiedź firmę. To również daje dobrą okazję, by dowiedzieć się o usługach i nastawieniu firmy do klientów. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi lub z poziomu usług, warto rozważyć zakup fundusze innej firmy. Częste błędy Inwestując, wielu nowicjuszy wpada w pułapki i traci pieniądze. Oto kilka rad, jak uniknąć błędów inwestycyjnych. Inwestowanie to nie najtrudniejsza rzecz na świecie, ale zajmuje dużo czasu na naukę. Pierwszym błędem jest fakt, że wielu inwestorów płaci dużo za zarządzanie. Drogie nie zawsze jest najlepsze, tak jak tańsze nie zawsze jest złe. Innym błędem jest wydawać ostatni grosz, aby zainwestować w akcje, obligacje lub fundusz inwestycyjny. Inwestowanie musi opierać się na oszczędzaniu. Zainwestuj, jeśli nie zostawisz siebie na lodzie. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na inwestowanie, może musisz poczekać. Częstym błędem jest brak wiedzy na temat inwestowania. Inwestowanie w produkty zalecane przez przyjaciół i rodziny nie zawsze mogą być (i najczęściej nie są) dobre dla Ciebie. Ile razy serce góruje nad rozumem? Dokonywanie mądrych wyborów jest trudne, pamiętaj aby dokładnie przemyśleć swoją decyzję. Istnieje wiele pułapek inwestycyjnych: brak wiedzy, wysokie opłaty, pochopne decyzje i złe planowanie. Jeśli można uniknąć przynajmniej te wymienione powyżej, masz szansę uniknąć straty wielu tysięcy złotych, które często początkujący płacą za naukę na swoich błędach.

11 Jeśli jesteś nowicjuszem w dziedzinie inwestycji unikaj podejmowania impulsywnych decyzji. Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie inwestycji wymaga jedynie odpowiedniej analizy rynku, co zmniejsza ryzyko poniesienia strat. A dobra inwestycja pomoże Ci uzyskać zabezpieczoną finansowo przyszłość. Przykład Najprostszą drogą jest po prostu samemu zabrać się za inwestowanie. Nie warto na początek pakować się w spotkania z doradcami finansowymi i zobowiązywać się na wpłacanie regularnie przez 10, 20 czy 30 lat określonej kwoty do programu inwestycyjnego. Przecież na dzień dzisiejszy nawet nie wiesz czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne przypadnie Ci do gustu i czy tego typu inwestycje są najlepszą drogą dla Ciebie. Nie łudź się, że doradca pomoże Ci w inwestowaniu. Nawet w takim programie musisz sam podejmować decyzje inwestycyjne. Te programy nie działają na zasadzie: wrzucam pieniądze do programu i liczę milionowe zyski. To Ty sam musisz kontrolować swoje inwestycje, by osiągnąć zysk. Nie ma się co oszukiwać, większość tego typu doradców finansowych to tylko sprzedawcy, którzy inkasują swoją prowizję za sprzedaż i już nigdy więcej nie kontaktują się ze swoimi klientami. Najlepszą drogą na rozpoczęcie inwestowania jest, więc otworzenie rachunku bankowego w mbanku. Druga polecaną przeze mnie możliwością jest skorzystanie z platformy bestfunds.pl To wszystko jest bardzo proste. Wszelkie procedury wyjaśnione są na stronach internetowych. Podałem te dwa przykłady miejsc, gdzie najlepiej rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne z dwóch powodów. Po pierwsze nabywasz i sprzedasz fundusze inwestycyjne bez opłat. Po drugie masz spory wybór funduszy inwestycyjnych. W większości banków ten wybór jest ograniczony do jednego czy góra dwóch Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. To moim zdaniem zbyt mało by można było swobodnie podejmować decyzje inwestycyjne niewymuszone ograniczeniami związanymi z liczbą

12 dostępnych funduszy inwestycyjnych w danym banku. Jeżeli jednak tak mały wybór jest dla Ciebie satysfakcjonujący to nic nie stoi na przeszkodzie by korzystać z innych miejsc i tam inwestować w fundusze inwestycyjne. Pierwszym miejscem, w które powinieneś się udać są oczywiście notowania funduszy inwestycyjnych. Powinieneś przefiltrować dane w najróżniejszy sposób. Zobacz jak kształtowały się wyniki poszczególnych funduszy w ciągu ostatniego miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku czy kilku ostatnich lat. Zobacz również ile kosztuje jedna jednostka uczestnictwa w takim funduszu, jak dużym kapitałem obraca dany fundusz inwestycyjny czy też, jakie ma opłaty za zarządzanie. Obserwuj jak te dane kształtują się dla samych funduszy akcyjnych czy obligacyjnych. Porównuj te informacje również między funduszami różnych rodzajów. Zapoznaj się z większym zakresem informacji na temat interesujących Cię funduszy. Poznaj zarządzających tymi funduszami. Masz możliwość przeanalizować wykres wartości jednostki uczestnictwa w danych, wybranych przez Ciebie przedziałach czasowych. Masz również okazję na zapoznania się ze strategią danego funduszu oraz z prospektem, który pokaże Ci już szczegółowe informacje na temat tego funduszu inwestycyjnego i jego polityki inwestycyjnej. Porównaj różne fundusze by zobaczyć, który z nich sprawuje się lepiej i osiąga lepsze wyniki inwestycyjne w danym okresie, w ściśle określonych warunkach. Przeanalizowanie funduszy inwestycyjnych pozwoli Ci na podjęcie decyzji w jaki fundusz najlepiej zainwestować kapitał w danym momencie. Oczywiście wszystko zależy od Twojej strategii inwestycyjnej i Twojego stylu inwestowania. Musisz oczywiście zdecydować czy będziesz bardziej skoncentrowanym czy bardziej zdywersyfikowanym inwestorem.

13 Ważną kwestią jest także to, że fundusze mają określoną minimalną pierwszą wpłatę i minimalną wartość kolejnych wpłat. Musisz to także wziąć pod uwagę wybierając fundusze inwestycyjne, w które chcesz zainwestować. Przez dwie wcześniej wymienione platformy masz dostęp do naprawdę wielu różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Niektóre z nich są łatwo dostępne, a niektóre z nich wymagają pierwszej wpłaty liczonej w kilkudziesięciu tysiącach złotych. Możesz inwestować w fundusze akcyjne, obligacyjne, zagraniczne, rynku pieniężnego czy najróżniejsze hybrydowe fundusze inwestycyjne. Wszystkie zlecenia składa się poprzez rachunek internetowy po zalogowaniu się do własnego konta. Wszystkie procedury są omówione na stronie internetowej, więc nie powinieneś mieć większych problemów z zakupem i sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Musisz pamiętać również o tym, że czas na zrealizowanie zlecenia wynosi najczęściej 2-3 dni. Wartość jednostki uczestnictwa jest codziennie uaktualniana w zależności od wyników inwestycyjnych, które wygeneruje dany fundusz. Nie bój się, że niektóre jednostki uczestnictwa są drogie. Tutaj sytuacja jest nieco inna niż w przypadku inwestowania bezpośrednio w akcje. Możesz spokojnie kupić część jednostki uczestnictwa (np. 1/9). Dzięki temu inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dostępne także dla tych, którzy nie dysponują dużym kapitałem na start. Jeśli jesteś nowicjuszem w dziedzinie inwestycji, unikaj podejmowania impulsywnych decyzji. Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie inwestycji wymaga odpowiedniej analizy rynku, co zmniejsza ryzyko straty. Nie przyglądaj się wiecznie swoim stratom. Reaguj na zmieniającą się sytuację na rynku i na pojawiające się straty. Musisz trzymać rękę na pulsie i aktywnie zarządzać Twoimi inwestycjami, a to pomoże Ci osiągnąć finansowy sukces.

14 A teraz bonus mamy dla Ciebie wspólnie z Robertem kurs wideo: Złote zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne Więcej na stronie:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdziestrategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 20 listopada 2017 r. Plan wykładu Historia giełdy, Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Darmowy Rachunek Maklerski

Darmowy Rachunek Maklerski Jak samodzielnie założyć Darmowy Rachunek Maklerski Jak kupować certyfikaty na ZŁOTO I SREBRO - bez pośrednika - bez dodatkowych kosztów - jak zarabiać na zmianach kursu złota i srebra Darmowy Rachunek

Bardziej szczegółowo

Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata. Aegon Invest One

Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata. Aegon Invest One Inwestycja i ochrona - jednorazowa wpłata Aegon Invest One Jeżeli: jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować swoje nadwyżki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, akceptujesz ryzyko inwestycyjne i jesteś

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS Podstawowe zasady inwestowania na giełdzie Remigiusz Lipiec Kraków, 13 października 2014r. 1 Podstawowe zasady inwestowania Określ cel inwestowania,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie

Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie dr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 listopada 2012 r. RYNEK KAPITAŁOWY Rynek walutowy Rynek finansowy

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 6 Plan wykładu Cechy inwestycji finansowych: dochód ryzyko płynność Depozyty bankowe Fundusze inwestycyjne 2015-11-05 2 Najważniejszymi cechami inwestycji

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 20 maja 2015 r. Młynek do pomnażania pieniędzy: Akcje na giełdzie dr Dominika Kordela Plan spotkania Giełda papierów wartościowych Akcje Notowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna Komunikat dla Klientów korzystających z usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych. Dokumenty, których przedłożenie jest wymagane przed zawarciem Umowy o świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo