Szczególne przypadki w diagnostyce raka piersi (Special cases in breast cancer diagnostics) Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne przypadki w diagnostyce raka piersi (Special cases in breast cancer diagnostics) Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś"

Transkrypt

1 Szczególne przypadki w diagnostyce raka piersi (Special cases in breast cancer diagnostics) Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś

2 dr n. med. Elżbieta Łuczyńska 1992 dyplom ukończenia wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie I stopień specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 2001 II stopień specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej obrona doktoratu Wartość badania mammograficznego dla oceny skuteczności chirurgicznego leczenia klinicznie niebadalnych guzów piersi Od 2005 roku jestem adiunktem i kierownikiem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie. Jestem autorem lub współautorem 32 publikacji, 6 referatów przedstawianych na konferencjach zagranicznych i 60 na konferencjach krajowych oraz współautorem 3 książek. Prof. nadzw. dr hab. Janusz Ryś Kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie, Oddział w Krakowie. Wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz na Oddziale Analityki Wydziału Farmacji CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor 130 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Redaktor Naczelny kwartalnika Polish Journal of Pathology, członek Rady Naukowej czasopisma Medycyna Praktyczna Onkologia. Członek kilku towarzystw naukowych; krajowych i zagranicznych (Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Patologów, European Society of Pathology, Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików). 20 Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś

3 Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Diagnostyka raka piersi jest trudna, dlatego do jego wykrycia wykorzystuje się różne metody diagnostyczne. W diagnostyce raka piersi wykorzystujemy trzy podstawowe badania diagnostyczne: badanie mammograficzne, badanie ultrasonograficzne, tomografia rezonansu magnetycznego. Wszystkie te badania różnią się zarówno sposobem obrazowania, jak również każde badanie wykonywane jest w innej pozycji. W badaniu mammograficznym wykorzystujemy promieniowanie rentgenowskie i w trakcie badania pacjentka jest w pozycji stojącej. W badaniu ultrasonograficznym pacjentka leży na plecach i ręce są zgięte w stawach łokciowych, a dłonie pod głową. W tomografii rezonansu magnetycznego pacjentka leży na brzuchu, a ręce są ułożone wzdłuż ciała. W każdym z tych badań pierś jest widoczna inaczej. Również zmiany w piersiach są widoczne w inny sposób. Wszystkie te badania uzupełniają się wzajemnie, a każde z nich ma określoną wydolność diagnostyczną. Mammografia nadal pozostaje złotym standardem w diagnostyce raka piersi. Cyfrowa mammografia spowodowała poprawę diagnostyki w szczególności wśród młodych kobiet oraz w piersiach o gęstej budowie. Do lepszej wykrywalności raka piersi przyczynił się również CAD. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby poprawić wczesną wykrywalność raka i tym samym zmniejszyć śmiertelność chorych. Czułość samej mammografii zmniejsza się wraz ze wzrostem gęstości piersi. Liczba nowotworów niewykrytych w gęstej piersi osiąga 52 76% (1,2). Przyczyny tak niskiej wykrywalności są liczne: najważniejszą jest strukturalny lub anatomiczny hałas (zakłócenia) spowodowane przez przysłaniające tkanki w obrazowaniu dwuwymiarowym obiektu, który posiada trzy wymiary. Aby zwiększyć wykrywalność raka piersi w gęstej piersi, zostały wprowadzone dwie dodatkowe metody mammograficzne pozwalające na lepsze obrazowanie zmian w piersiach. Jedną z metod jest mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym. W technice tej jest oceniane zjawisko neoangiogenezy, która jest często związana z rozwojem raka piersi. Zjawisko to odgrywa ważną rolę we wzroście raka piersi i możliwości wystąpienia przerzutów. Kontrast obrazu w mammografii spektralnej wynika zarówno ze zwiększonej ilości patologicznych naczyń, jak również z ich zwiększonej przepuszczalności. Mammografia spektralna wykorzystuje zależność tłumienia promieniowania rentgenowskiego w zależności od rodzaju substancji zawartych w badanej piersi, szczególnie tkanek miękkich i jodu. W badaniu tym, po pojedynczej iniekcji środka kontrastowego, wykonuje się obustronne badanie piersi w dwóch projekcjach. Pierwszy obraz wykonywany jest standardowo stosując akwizycję niskoenergetyczną (26 do 32 kev), a drugi obraz uzyskiwany jest w akwizycji wysokoenergetycznej (45 do 49 kev). Oba obrazy wykonywane są w bardzo krótkim odstępie czasu. Kombinacja obrazów nisko- i wysokoenergetycznych pozwala na utworzenie pojedynczego obrazu przedstawiającego rozmieszczenie środka kontrastowego w całej piersi z podkreśleniem unaczynienia zmiany chorobowej. W końcowym efekcie do uzyskania obrazu rozmieszczenia środka kontrastowego niezbędne jest cyfrowe przetwarzanie obrazów. Mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym nie wymaga zakupu nowego systemu mammograficznego i może być ona dostępna na większości aparatów Sonographe DS i Essential produkowanych przez firmę GE. Opisana procedura jest szybka. Istnieje bezpośredni związek z tradycyjnymi badaniami mammograficznymi. Całe badanie trwa minut (w tym wykonanie iniekcji) w zależności od liczby wykonanych projekcji. Całkowita dawka promieniowania RTG jest tylko nieznacznie wyższa niż dawka dla standardowego badania mammograficznego (o około 20%). Mammografia spektralna jest szczególnie przydatna u pacjentów, u których w badaniu mammograficznym widoczne są zaburzenia architektoniki widoczne tylko w jednej projekcji, wykrywanie zmian przesłoniętych w konwencjonalnym badaniu mammograficznym, szczególnie przydatne u chorych z gęstą budową piersi. Badanie to jest również przydatne u chorych po oszczędzającym leczeniu raka piersi w monitorowaniu nawrotu choroby. Poza tym mammografia spektralna jest przydatna w wykrywaniu wieloogniskowych zmian piersiach (podobnie jak mammografia rezonansu magnetycznego), które nie są stwierdzane w konwencjonalnej mammografii i ultrasonografii. Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś 21

4 Ultrasonografia jest najbardziej dostępną metodą diagnostyczną. Jej znacznie w wykrywaniu raka piersi jest duże. Szczególnie przydatna jest u kobiet młodych z gęstą budową piersi, u których badanie mammograficzne ma znacznie mniejszą czułość i specyficzność. Również przydatna jest do oceny zmian torbielowatych i ewentualnego rozrostu do światła torbieli. Należy pamiętać, że u kobiet od 40. roku życia badanie ultrasonograficzne powinno być wykonywane po badaniu mammograficznym i pod kontrolą zdjęć mammograficznych. Wówczas uzyskujemy większą dokładność badania USG, szczególnie w piersiach o mieszanej lub tłuszczowej budowie. Badanie USG jest również badaniem subiektywnym i jego jakość zależy od doświadczenia lekarza badającego. Kolejną metodą wykorzystywaną do diagnostyki raka piersi jest rezonans magnetyczny. Badanie to ma bardzo dużą czułość w wykrywaniu zmian w piersiach, ale małą specyficzność. Badanie te wykonujemy w obrazach T1 i T2-zależnych i T1-zależnych po dożylnym podaniu gadoliny. Badanie to jest badaniem dynamicznym, a więc kontrast musi być podany za pomocą strzykawki automatycznej. Oceniamy nie tylko cechy morfologiczne zmian takie jak kształt, obrysy zewnętrzne, ale również dzięki możliwości oceny krzywej wzmocnienia kontrastowego jej stopień wzmocnienia. Najbardziej typową krzywą wzmocnienia dla zmian złośliwych jest krzywa typu wash-out. Rodzaj zmian w zależności od sygnału w obrazach T1 i T2-zależnych. Substancja Obrazy T1 sygnał Obrazy T2 sygnał Zmiana woda pośredni podwyższony torbiel tłuszcz podwyższony pośredni torbiel olejowa, tłuszczak, tłuszcz, węzeł chłonny, świeży krwiak świeże (ostre) krwawienie obniżony obniżony ostry krwiak stare krwawienie podwyższony (okrągła zmiana) podwyższony podostry krwiak zwapnienia obniżony obniżony gruczolakowłókniak martwica tłuszczowa metal brak brak zmiany pooperacyjne Typy krzywych wzmocnienia w badaniu rezonansu magnetycznego. Signal 100% Continuos increase Plateau Increase >10% 50% Wash-out Decrease >10% Precontrast Minutes after CM administration 22 Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, Substancja

5 Mammografia rezonansu magnetycznego jest metodą bardzo czułą w wykrywaniu zmian ogniskowych w piersiach (92 98%), ale bardzo mało specyficzną. Poprawę specyficzności uzyskujemy dzięki obrazom dyfuzyjnym. DWI obrazuje swobodny ruch wody w przestrzeni zewnątrznaczyniowej i zewnątrzkomórkowej. Ograniczenie dyfuzji to zmniejszenie przestrzeni zewnątrzkomórkowej albo dzięki zwiększeniu liczby komórek, lub zwiększenie objętości komórek. Zmiany złośliwe dzięki zwiększeniu komórkowości wykazują ograniczenie dyfuzji, a zmiany łagodne z reguły nie ograniczają dyfuzji. Zmianą radiologiczną najbardziej typową dla raka piersi jest guzek spikularny. Rak rosnąc, wnika w miąższ sutka i wywołuje reakcje włóknienia ze strony tkanki łącznej co tworzy zmianę spikularną. W badaniu mammograficznym jest to guz z silnie wysyconym centrum, a w otoczeniu widoczne są wypustki ciągnące się w miąższ sutka. W jego obrębie mogą być widoczne mikrozwapnienia. W badaniu ultrasonograficznym jest to strefa hipoechogeniczna z widocznymi wypustkami w miąższ sutka. W mammografia spektralnej zmiana o nieostrych obrysach zewnętrznych, silnie wzmacniająca po podaniu kontrastu. W badaniu MR zmiana silnie wzmacniająca po podaniu kontrastu lub obrączkowato wzmacniająca po podaniu kontrastu, o nieostrych obrysach zewnętrznych, z obecnością krzywej wzmocnienia typu wash-out i ograniczająca dyfuzję. Na przedstawionej poniżej rycinie widoczna jest zmiana ogniskowa w piersi lewej w obrazach T1-zależnych po podaniu chelatów gadoliny. W badaniu mammograficznym guzek spikularny to również radial scar lub complex sclerosing lesion, martwica tłuszczowa, blizna pooperacyjna, krwiak lub ropień piersi. Guzek dobrze ograniczony może być objawem raka. Częstość występowania raków objawiających się w badaniu mammograficznym jako guzki dobrze ograniczone wynosi 2 9%. Najczęściej jest to rak naciekający. Ale inne raki występujące w badaniu mammograficznym jako guzki dobrze ograniczone to rak śluzowaty, rak rdzeniasty, rak brodawkowaty. Rak zrazikowy stanowi 10 15% wszystkich raków piersi, często występuje wieloogniskowo i obustronnie. W badaniu mammograficznym może być niewidoczny lub widoczny tylko w jednej projekcji. Guz liściasty jest to zmiana pojawiająca się najczęściej w 4. dekadzie życia. Może szybko rosnąć. W mammografii jest to guz, najczęściej policykliczny, czasem okrągły lub owalny zwykle dobrze ograniczony. W badaniu ultrasonograficznym stwierdza się guz okrągły, owalny, dość dobrze ograniczony, o niejednorodnej echostrukturze. Obecność przestrzeni płynowych w obrębie guza sugeruje rozpoznanie guza liściastego. Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, zmiany pooperacyjne 23

6 Gruczolakowłókniak jest najczęstszym guzem łagodnym. W badaniu mammograficznym może występować jako okrągłe, czasem policykliczne zagęszczenie o gładkich zarysach. W piersiach o obfitej gruczołowej budowie gruczolakowłókniak może nie być widoczny w badaniu mammograficznym. W gruczolakowłóknikach mogą występować grube kleksowate zwapnienia. Takie gruczolakowłókniaki nie wymagają dalszej diagnostyki. W początkowej fazie zmian inwolucyjnych mikrozwapnienia mogą być drobne, punkcikowate, czasem polimorficzne, rozgałęziające się, przypominające zwapnienia w raku wewnątrzprzewodowym. W badaniu ultrasonograficznym gruczolakowłókniaki to zmiany owalne, dobrze ograniczone, hipoechogeniczne. Wymiar podłużny zmiany jest większy niż wymiar góra dół. Jeśli w obrębie gruczolakowłókniaka występują zwapnienia mogą one zaburzyć obraz ultrasonograficzny i sugerować zmianę podejrzaną. W badaniu MR piersi charakterystyczną cechą gruczolakowłókniaka są niewzmcniające przegrody w obrębie zmiany po dożylnym podaniu gadoliny. Mikrozwapnienia również mogą być objawem raka piersi i najlepiej są widoczne w badaniu mammograficznym. Jest to jeden z objawów, który pozwala na wykrycie niepalpacyjnych raków piersi. W badaniu mammograficznym możemy ocenić wielkość, kształt, gęstość, morfologię, rozmieszczenie mikrozwapnień. Mikrozwapnienia o charakterze złośliwym to najczęściej: kształt: linijne, rozgałęziające się (kształt X, Y), o nieregularnych zarysach mikrozwapnienia odlewowe mikrozwapnienia polimorficzne o różnej wielkości, kształcie i gęstości zwapnienia ziarniste rozmieszczenie: skupiska, wzdłuż przewodów wyprowadzających, lokalizacja segmentarna. Rak wewnątrzprzewodowy stanowi około 20% wykrywanych mammograficznie raków piersi. Przed erą masowych badań mammograficznych rak wewnątrzprzewodowy stanowił tylko 0,8 5% raków piersi. Obecnie 47% raków wewnątrzprzewodowych wykrywanych jest wyłącznie badaniem mammograficznym. W obrazie mammograficznym rak wewnątrzprzewodowy manifestuje się mikrozwapnieniami ( 72%), mikrozwapnieniami z towarzyszącym nieprawidłowym obrazem utkania 12% i w 10% występują obrazy bez mikrozwapnienień (guzki, ogniskowe zagęszczenie, zaburzenia architektury, asymetria utkania). W 52% przypadków CDIS zmiany obejmują okolicę zabrodawkową i samą brodawkę. Manifestuje się to klinicznie jako choroba Pageta. Są to przede wszystkim przypadki CDIS typu comedo mierzące powyżej 5 cm mikrozwapnienia rozległe. Część z nich ( około 60%) nie wykazuje mikrozwapnień w okolicy zabrodawkowej w badaniu mammograficznym. Może to wynikać z gorszej detekcji mikrozwapnień w tym obszarze związanym z gęstszym utkaniem. Pomimo różnych metod, które wzajemnie się uzupełniają, decydujące znacznie w rozpoznaniu raka piersi i jego charakteru ma badanie histopatologiczne. Piśmiennictwo 1. Erik Fredenberg, Björn Cederström, and Mats Danielsson, Contrast enhanced spectral mammography with a photon counting detector, Med. Phys. 37, 2017 (2010); doi: / Ingvar Andersson,Debra M. Ikeda, Sophia Zackrisson, Mark Ruschin,Tony Svahn,Pontus Timberg,Anders Tingberg Breast tomosynthesis and digital mammography: a comparison of breast cancer visibility and BIRADS classification in a population of cancers with subtle mammographic findings Eur. Radiol OI /s , 2008, 3. Catherine W. Piccoli, MD,* and Flemming Forsberg, PhD Advanced Ultrasound Techniques for Breast Imaging, Seminars in Roentgenology, Ladabaum I, Panda S, Daft CM: Microfabricated ultrasonic transducer array for 3 D imaging and method of operating the same. US Patent 7,618,373, November 17, Light ED, Davidsen RE, Fiering JO, et al: Progress in 2 D arrays for real time volumetric imaging. Ultrasond Imaging 20:1 15, Salgo IS: Three dimensional echocardiographic technology. Cardiol Clin 25: , Huber S, Wagner M, Medl M, et al: Real time spatial compound imaging in breast ultrasound. Ultrasound Med Biol 28: , Constance D Lehman1 and Mitchell D Schnall, Imaging in breast cancer: Magnetic resonance imaging, Breast Cancer Res. 2005; 7(5): , 9. Kolb TM, Lichy J, Newhouse J Comparison of the performance of screening mammography, physicalexamination, and breast US and evaluation of factors that influence them: an analysis of 27,825 patient evaluations. Radiology 225: , Elżbieta Łuczyńska, Janusz Ryś, zmiany pooperacyjne

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zmian patologicznych sutka z wykorzystaniem analizy wielorozdzielczej

Modelowanie zmian patologicznych sutka z wykorzystaniem analizy wielorozdzielczej Modelowanie zmian patologicznych sutka z wykorzystaniem analizy wielorozdzielczej Artur Przelaskowski 1 Przemysław Wojtaszczyk 2, Anna Wróblewska 1 1 Politechnika Warszawska, Instytut Radiolelektroniki,

Bardziej szczegółowo

Potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi

Potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi Potwierdzony przełom w diagnostyce raka piersi Premierowy pokaz Prototypu Urządzenia Tester BRASTER oraz publikacja wyników Badania Klinicznego THERMACRAC Spotkanie prasowe 13 lutego 2014 roku Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW

POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW ARTYkUł SPONSOROWANY POZYTYWNY EFEKT SUPLEMENTACJI POPRZEZ DZIAŁANIE KOMPLEKSU KWASU HIALURONOWEGO I CHONDROITYNY NA CHOROBĘ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW 34 PRAkTYcZNA fizjoterapia i REhABiliTAcjA ARTYkUł SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY CASE REPORT / CASE REPORT Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 1/2004 ISSN 0423-104X Przypadek pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1

Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 731 740 Piotr Małkowski 1, Marek Pacholczyk, Beata Łągiewska, Leszek Adadyński, Dariusz Wasiak 1, Artur Kwiatkowski, Andrzej Chmura, Jarosław Czerwiński 1 Rak wątrobowokomórkowy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne Autoreferat 1. Imię i nazwisko Tomasz Jerzy Stefaniak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. a) lekarz medycyny,

Bardziej szczegółowo

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO Nienaruszony preparat operacyjny winien zostać przekazany patologowi bez pierwotnego rozcinania materiału przez chirurga. Opis operacji z odpowiednimi informacjami jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 IMiD, Wydawnictwo Aluna Tomasz Tomasik 1, Barbara Zawilińska 2, Dorota Pawlik 3, Justyna Ferek 3, Anna Wójtowicz 4, Magda Rybak-Krzyszkowska 4, Ryszard Lauterbach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych

Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych Wytyczne ESUR (European Society of Urogenital Radiology) na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych SPIS TREŚCI AUTORZY, KONSULTANCI, REDAKCJA NAUKOWA WYDANIA POLSKIEGO...2 WPROWADZENIE DO WYDANIA

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu

5.1.1. Brak czynności półkul mózgu Neurologiczne kryteria śmierci 101 Tabela 3 Zalecany czas obserwacji w różnych sytuacjach klinicznych Przyczyna uszkodzenia mózgu Zalecany czas obserwacji [h] Rozległy zabieg neurochirurgiczny > 4 Uraz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI HEALTH PROTECTION DILEMMAS NEEDS AND POSSIBILITIES

DYLEMATY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI HEALTH PROTECTION DILEMMAS NEEDS AND POSSIBILITIES Nowiny Lekarskie 2007, 76, 6, 489-493 HENRYK KIRSCHNER DYLEMATY OCHRONY ZDROWIA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI HEALTH PROTECTION DILEMMAS NEEDS AND POSSIBILITIES Instytut Medycyny Społecznej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo