Giełdowi poszukiwacze zysków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Giełdowi poszukiwacze zysków"

Transkrypt

1 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu programu luzowania ilościowego Quantitative Easing QE przez Europejski Bank Centralny. Program zakłada kreację ponad 1,1 bln nowego pieniądza w miesięcznych transzach po 60 mld euro. Adam Johaniuk Potrwa on przynajmniej do września 2016 r., ale jeśli wówczas poziom inflacji będzie nadal daleki od celu, czyli 2 proc., prawdopodobieństwo kontynuacji programu jest bardzo duże. QE będzie finansowane głównie przez banki centralne krajów eurostrefy. Nowo kreowane pieniądze będą przeznaczane na zakup głównie obligacji skarbowych, dzięki temu banki centralne będą mogły zwiększyć płynność sektorów bankowych, aby te zintensyfikowały akcję kredytową mającą na celu zwiększenie aktywności i inwestycji firm. Czy QE przyniesie oczekiwany skutek? Ponad bilion euro to kwota olbrzymia, jednak gospodarka strefy euro jest w tak silnej stagnacji, że nie brakuje głosów sceptycznych. Pierwsze efekty w gospodarce powinny być widoczne za kilka kwartałów, tymczasem od początku roku na zapowiedź QE pozytywnie zareagowali inwestorzy giełdowi. DAX bije rekordy (wzrost o 22,4 proc.), CAC, IBEX, FTSE w Londynie i Rzymie także dynamicznie rosną. Odmienna sytuacja panuje w Atenach, ale to ma związek z zachowaniem Greków, którzy żądają pomocy finansowej, lecz niekoniecznie chcą kontynuować reformy. Spadki odnotowuje także turecki BIST (-4 proc.) pomimo silnej fundamentalnie gospodarki. Trwające obecnie spory pomiędzy prezydentem i premierem a szefem banku centralnego o szybkość obniżania stóp procentowych zniechęcają inwestorów. Polski szok frankowy Główny temat minionego kwartału w Polsce wywołał Bank Centralny Szwajcarii, uwalniając kurs franka od korelacji z euro. Z dnia na dzień kurs franka wobec złotego wzrósł do ponad 4,3 proc. według NBP. Przed wyzwaniem stanęli spłacający kredyty w szwajcarskiej walucie z jednej i sektor bankowy, który tych kredytów udzielał, z drugiej strony. Poza szokiem frankowym kolejną niespodziankę sprawiła RPP, obniżając stopy (lombardową i referencyjną) o 50 p.b. Rynek dyskontował dwie obniżki po 25 p.b. Jednocześnie Rada oznajmiła zakończenie okresu łagodzenia polityki pieniężnej. Czy RPP pozostanie przy tej decyzji za kilka miesięcy? Wpływ na to będą miały kolejne projekcje wzrostu PKB (obecnie 3,4 proc. w 2015 r. i 3,3 proc. w 2016 r.) i oddziaływanie QE na naszą gospodarkę. Chiny konsumują więcej Chiny wytrwale dążą do zmiany komponentów słabnącego wzrostu gospodarczego. Zwiększają udział konsumpcji, ograniczając jednocześnie uzależnienie od inwestycji w środki trwałe. To program długoterminowy i o niepewnym efekcie końcowym. Deklarowany 7-proc. wzrost PKB jest bardzo optymistyczny, konsensus rynkowy mówi dzisiaj o 6,3 proc. z tendencją słabnącą. Dodatkowym kłopotem dla eksportowej chińskiej gospodarki jest korelacja wartości yuana z dolarem. Przy aprecjacji waluty amerykańskiej rośnie także cena yuana do np. deprecjonowanego euro. Towary chińskie nie są już tak konkurencyjne cenowo dla importerów wobec produkcji europejskiej czy eksportu z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Być może jednak inwestorzy w Szanghaju mają własne, tajemne informacje lub liczą na duży program wsparcia rządowego, Szanghai Composite bowiem od kliku miesięcy urósł o ponad 50 proc., w marcu także osiągnął wysoką dynamikę wzrostu. Zdrowe plany inwestycji Bez zmian w amerykańskiej gospodarce. Nadal postępuje stabilny wzrost, chociaż na ostatnim posiedzeniu FED obniżył prognozy na najbliższe lata: , PKB powinno wzrosnąć o 2,3 2,7 proc. Maleje stopa bezrobocia, obecnie wynosi 5,5 proc., rośnie presja płacowa pracowników. Przedsiębiorstwa prezentują zdrowe budżety i plany inwestycji. Po wspominanym posiedzeniu rynki oczekiwały, że FED zaostrzy komunikację w kwestii terminu rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych, a tymczasem chłodne spojrzenie na gospodarkę sprawiło, że podwyżki zostały odsunięte nawet do początku przyszłego roku. To oznacza, że USA gospodarczo umocni się wobec przeżywającej kryzys, skostniałej i sformalizowanej gospodarki unijnej oraz upolitycznionej i zwalniającej chińskiej. Co dziwne, dobra kondycja gospodarcza jak dotąd nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w decyzjach inwestorów. Indeks S&P 500 pozostaje w okolicach wartości z początku roku, lepiej radzą sobie Nasdaq i indeks mniejszych spółek Russell 2000 (wzrosty odpowiednio o 5,4 i 4,2 proc.). Podsumowując, miniony kwartał upłynął z przewagą pozytywnych informacji dla gospodarki światowej. Z jednej strony: utrzymujący dynamikę wzrostu rynek amerykański i koło ratunkowe dla UE w postaci QE. Po ciemnej stronie mocy pozostają niepewne Chiny i Japonia, podtrzymująca program kreowania pieniądza. Z perspektywy inwestora 2015 powinien być rokiem poszukiwania zysków na giełdach w USA. Autor jest odpowiedzialny za obszar rynku kapitałowego i produktów inwestycyjnych w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa SA

2 INWESTOR GF 27 Inwestowanie samodzielne kontra fundusz inwestycyjny Inwestorzy zainteresowani zarabianiem na rynkach kapitałowych mają do wyboru dwa podstawowe sposoby inwestowania: samodzielnie lub poprzez fundusz inwestycyjny. Inwestując samodzielnie, mamy całkowitą kontrolę nad dokonywanymi transakcjami, jednak wymaga to dużej wiedzy i poświęcania znacznej ilości czasu. Inwestując poprzez fundusz, powierzamy środki profesjonalistom i nie musimy śledzić sytuacji na rynkach, ale nie mamy też pełnej kontroli i wpływu na to, w jaki sposób są lokowane nasze środki. Artur Honek Ogólnie rzecz biorąc, inwestowanie samodzielne wiąże się z większym ryzykiem niż inwestowanie poprzez fundusz inwestycyjny. Rynki finansowe charakteryzują się dużą zmiennością, szczególnie zaś rynek akcji. Poniższy wykres przedstawia roczne stopy zwrotu z WIG od początku funkcjonowania giełdy warszawskiej. Z wyjątkiem hossy z lat okresy wysokich zwrotów przeplatały się z okresami spadków. Początkujący inwestor prawdopodobnie nie będzie w stanie przewidzieć, jak będzie kształtował się najbliższy rok na giełdzie, wówczas lepszym rozwiązaniem może być powierzenie środków funduszowi, który zatrudnia profesjonalistów na bieżąco monitorujących sytuację na rynkach. 340 spółki krajowe notowane na giełdzie o kapitalizacji mln zł, 46 spółki zagraniczne notowane na giełdzie o kapitalizacji mln zł, mln zł obrotu akcjami w 2014 r., 992 mln zł obrotu obligacjami w 2014 r. Ponadto, fundusze mogą inwestować w instrumenty pochodne, surowce, waluty oraz w inne fundusze, a także w aktywa zagraniczne. Opłaty Samodzielne inwestowanie jest z pewnością pulacyjna to procent od wpłaconych środków pobierany na samym początku inwestycji, natomiast opłata za zarządzanie jest pobierana miesięcznie przez TFI (podawana w skali roku). Reklama Ogólna zasada jest taka, że im bardziej ryzykowny jest fundusz, tym więcej można na nim zarobić, ale też tym wyższe koszty poniesiemy. Średnie opłaty w poszczególnych funduszach kształtują się według danych w tabeli. Podatki Zarówno inwestując samodzielnie, jak i w fundusze inwestycyjne, zapłacimy podatek od zysków kapitałowych, który w chwili obecnej wynosi 19 proc. Podatek zapłacimy oczywiście tylko w przypadku osiągnięcia zysku z inwestycji. Fundusze inwestycyjne odprowadzą podatek za nas, tzn. na nasze konto wróci kwota netto, już po jego odliczeniu. Natomiast działając na rynkach samodzielnie, musimy sami obliczyć i zapłacić podatek, wypełniając PIT38. Jedynym sposobem na ominięcie ww. podatku jest inwestowanie w fundusze w ramach III filaru. Podsumowując, można powiedzieć, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z wyższymi kosztami, ale jest bezpieczniejsze. Inwestorzy posiadający wiedzę i doświadczenie mogą spróbować inwestować samodzielnie, lecz będą musieli poświęcić czas na śledzenie sytuacji na rynkach i przeprowadzanie zmian w portfelu. Autor jest ekspertem ds. produktów inwestycyjnych w Departamencie Produktów Open Life TU Życie SA GLOBAL PARTNERS Dywersyfikacja Kolejną kwestią jest dywersyfikacja. Złota zasada inwestowania mówi, by nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Oznacza to, że nie należy inwestować wszystkich środków na przykład w obligacje jednego przedsiębiorstwa lub w akcje 2 3 firm. Rynek zazwyczaj rośnie powoli, natomiast pojedyncze spółki albo nawet sektory (np. energetyczne) charakteryzują się dużymi wahaniami cen. Optymalnym rozwiązaniem jest podział środków i zakup akcji/obligacji z różnych sektorów. Wówczas, nawet jeśli dany instrument zanotuje znaczną stratę, w naszym portfelu będzie miał niewielką wagę, co nie spowoduje wyraźnego spadku wartości całej naszej inwestycji. Samodzielnie trudno jest jednak skonstruować optymalny portfel. Znacznie łatwiej jest osiągnąć odpowiedni efekt funduszom inwestycyjnym, które analizują i inwestują we wszystkie możliwe aktywa na rynku, a wybór jest szeroki (stan na 9 kwietnia 2015 r.): Rodzaj funduszu Fundusze pieniężne (najmniejsze ryzyko, najniższe stopy zwrotu) Fundusze obligacyjne (niskie ryzyko, niskie stopy zwrotu) Fundusze akcyjne (duże ryzyko, wysokie stopy zwrotu) Opłata manipulacyjna brak Źródło: gpw.pl Opłata za zarządzanie 1,50 proc. 1,50 proc. 2,00 proc. 4,00 proc. 3,50 proc. Źródło: Opracowanie własne mniej kosztowne w porównaniu do inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. Otwarcie rachunku maklerskiego jest zazwyczaj bezpłatne, natomiast za każdą transakcję (zakup lub sprzedaż akcji) płacimy około 0,30 proc. prowizji. Fundusze pobierają dwa rodzaje opłat: manipulacyjną oraz za zarządzanie. Opłata mani- Szansa na nieograniczony zysk 24 h/7 dni w tygodniu

3 28 INWESTOR GF NAJLEPSZE PRODUKTY INWESTYCYJNE Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, wykorzystując własną znajomość rynku ofert inwestycyjnych, wyróżniliśmy najbardziej atrakcyjne rozwiązania dla inwestorów w 2015 roku. W zestawieniu znalazły się produkty domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków oraz towarzystw ubezpieczeń. Prezentujemy najkorzystniejsze i najnowocześniejsze rozwiązania przeznaczone dla różnego typu inwestorów. Zestawienie jest uszeregowane w kolejności alfabetycznej według nazw instytucji. Nie wartościujemy ofert, przyznajemy to samo miejsce wszystkim wyróżnionym. Jakim inwestorem chcesz Statystyczny Kowalski jeśli ma wolne środki finansowe oszczędza, odkładając je na lokacie bankowej. Taka forma jest niezwykle prosta, przejrzysta, a ryzyko ograniczone niemal do zera. W przypadku jakichkolwiek problemów banku do akcji wkracza Bankowy Fundusz Gwarancyjny i do kwoty 100 tys. euro w całości gwarantuje depozyt. Lokaty bankowe mają też jednak wady, do których przede wszystkim zaliczyć można niewielki zysk, jaki przyjdzie nam z nich otrzymać, zwłaszcza jeżeli od i tak niskiego oprocentowania odejmiemy dodatkowo 19 proc. podatku. Paweł Mielcarek Przychodzi taki moment, że części osób minimalny, choć pewny zysk przestaje wystarczać. Wtedy zaczynają one szukać alternatyw, sprowadzając swój wzrok najczęściej w kierunku inwestycji w akcje czy obligacje lub fundusze inwestycyjne. Która forma jest lepsza, która da wyższe stopy zwrotu, a która zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytania, należy zdać sobie sprawę z kilku faktów oraz odpowiedzieć przed samym sobą, jakim typem inwestora jesteśmy czy też chcemy być. Samodzielne inwestowanie dla cierpliwych Samodzielne inwestowanie w akcje czy obligacje na pewno jest bardziej ekscytujące, wciągające, a równocześnie dające możliwość niemal nieograniczonych zysków. Pożera ono jednak dużo więcej czasu, wymaga od nas większej uwagi, śledzenia notowań i informacji ze spółek oraz analizowania sporego zbioru różnych zależności. Jeśli zatem możemy i chcemy poświęcić własny czas, mamy ochotę się uczyć i powoli zdobywać doświadczenie, a tym samym przygotowani jesteśmy na ewentualne starty, samodzielne inwestowanie na pewno jest warte rozważenia. Należy jednak pamiętać, że samo inwestowanie nie jest prostą dziedziną i żeby robić to skutecznie, należy być wytrwałym, konsekwentnym i mimo wszystko dzielnie znosić porażki, gdyż nie każda transakcja będzie kończyła się zyskiem. Umiejętność radzenia sobie Najlepsze produkty inwestycyjne 2015 Instytucja finansowa Nazwa produktu Opis rozwiązania BPS TFI BPS Obligacji Korporacyjnych BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) skierowany jest do osób oczekujących wzrostu wartości aktywów przewyższającego zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynkach dłużnych papierów skarbowych. Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Uzupełnieniem składu portfela mogą być dłużne skarbowe papiery wartościowe oraz lokaty bankowe. Rekomendowany okres inwestycji to minimum 2 lata. Biuro Maklerskie Alior Banku Biuro Maklerskie Banku BPH Deutsche Bank Polska Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Doradztwo inwestycyjne Rachunek inwestycyjny db Elita Funduszy Bossafund Doradztwo inwestycyjne realizowane jest w oparciu o szeroką gamę produktów inwestycyjnych dostępnych w Biurze Maklerskim Alior Banku. W ramach usługi doradztwa portfelowego klient, po podpisaniu umowy i odpowiedzi na pytania ankiety inwestycyjnej, otrzymuje wiadomości , zawierające rekomendacje inwestycyjne z propozycją struktury portfela dopasowanego do jego oczekiwań i profilu inwestycyjnego. Zaproponowany portfel inwestycyjny oparty jest na funduszach inwestycyjnych. Ponadto, deklarując do usługi kwotę inwestycji powyżej 100 tys. zł, klient może skorzystać również z rekomendacji portfela złożonego z instrumentów giełdowych lub portfela mieszanego. Gdy klient zdecyduje się na wybór jednego z zaproponowanych portfeli, biuro maklerskie na bieżąco go monitoruje i przesyła informację o zmianie rekomendacji. Przygotowane strategie charakteryzuje orientacja na wynik i odpowiednie zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym, dzięki czemu oferowane rozwiązania inwestycyjne są kompleksowe i w pełni dostosowane do bieżących realiów na rynkach finansowych. W ramach usługi doradztwa biuro maklerskie proponuje jedną z czterech podstawowych strategii, zróżnicowanych pod kątem potencjalnej stopy zwrotu i ryzyka inwestycyjnego: ostrożną, rozważną, strategia aktywną i dynamiczną. Ciekawa oferta dla inwestorów korzystających z day-trading. Rachunek inwestycyjny: Brak opłat za: obsługę rachunku inwestycyjnego (bezpłatne prowadzenie rachunku obejmuje pierwszy okres obsługi nowego rachunku, tj. okres od dnia otwarcia rachunku inwestycyjnego do ostatniego dnia kalendarzowego roku, w którym rachunek został otwarty); przelew online środków z rachunku inwestycyjnego w ramach Banku BPH; przelew środków z rachunku inwestycyjnego do innego banku krajowego poprzez internetowy system Niska prowizja w przypadku transakcji day-trading (dla transakcji na rynku papierów wartościowych i derywatów): zwrot 50 proc. prowizji od transakcji odwrotnych. Obsługa internetowa: nowoczesny, szybki, funkcjonalny system transakcyjny dostęp do notowań on-line w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji Promocje dla klientów: dla posiadaczy Maksymalnego Konta w Banku BPH; dla Młodego Inwestora (do ukończenia 26 lat); dla Członków SII." Produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy, zapewnia 100-proc. ochronę składki zainwestowanej, a zysk dla klienta zależy od wyników funduszy inwestycyjnych, które stanowią aktywo bazowe. Produkt oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Czas trwania 1,5-3,5 roku. Minimalna składka wynosi 2 tys. zł. W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy może być alternatywą dla klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. Z uwagi na wbudowany mechanizm gwarancji kapitału, produkt stanowi alternatywę dla klientów, którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału. Bossafund to dostępna od 2012 r. usługa umożliwiająca klientom DM BOŚ oraz Banku BOŚ inwestowanie w szeroki wachlarz popularnych funduszy inwestycyjnych zarówno tradycyjnie, podczas bezpośredniej wizyty w placówce, jak i samodzielnie przez internet. Wszystkie fundusze można nabywać przez internet bez opłaty manipulacyjnej. Poprzez dedykowany rachunek funduszowy można śledzić na bieżąco stan i notowania posiadanych funduszy. Tematyczny serwis informacyjny zapewnia natomiast dostęp do najbardziej aktualnych informacji z rynku funduszy, kompletnych charakterystyk oferowanych produktów oraz danych i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym (I kw. 2015/I kw. 2014) odnotowano 89-proc. wzrost liczby zleceń na fundusze oraz 65-proc. wzrost liczby aktywnych rachunków funduszowych. ING Bank Śląski ING Konto Funduszowe SFIO ING Konto Funduszowe ze względu na swoją prostotę może być skierowane do szerszej grupy klientów, którzy dotychczas nie inwestowali w fundusze inwestycyjne oraz do osób, które szukają rozwiązań pozwalających na dywersyfikację swoich środków. Klienci mają do wyboru trzy subfundusze: ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany oraz ING Pakiet Dynamiczny. Oferta została przygotowana w taki sposób, aby każdy mógł wybrać dla siebie odpowiedni pakiet. ING Securities Portfele doradcy Produkt oferowany w ramach licencjonowanej usługi Doradztwa inwestycyjnego, kierowany do osób oczekujących pomocy w budowaniu własnego portfela inwestycyjnego na warszawskiej giełdzie. ING Securities przekazuje klientom rekomendacje w oparciu o jeden z czterech portfel modelowych odpowiadających indywidualnemu profilowi każdego klienta. Klient bazując na rekomendacji, dokonuje transakcji na swoim rachunku maklerskim. W skład portfela modelowego mogą wchodzić akcje i obligacje notowane na GPW. Modelowe potftele to: ochrona kapitału, dywidendowy, akcyjny, akcyjny agresywny. KBC TFI KBC Strategy 90 April KBC Strategy 90 April jest funduszem typu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), który automatycznie dobiera proporcje inwestycji w akcje i obligacje do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Subfundusz może inwestować swoje aktywa w fundusze akcyjne, obligacyjne i instrumenty rynku pieniężnego, zarówno w formie funduszy, jak i bezpośrednio na rynku (np. lokaty bankowe). Akcje i obligacje w portfelach tych funduszy należą do emitentów z całego świata, w przypadku akcji z rynków rozwiniętych i rozwijających się, a w przypadku obligacji zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych. Subfundusz jest zarządzany aktywnie przez KBC ASSET MANAGEMENT SA, a monitorowanie rynku odbywa się automatycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Inwestycja posiada najlepsze cechy funduszu otwartego (płynność, codzienną wycenę, nieograniczony czas trwania) i funduszu z ochroną kapitału (wbudowany mechanizm ochrony aktywów na poziomie 90 proc., obowiązujący w okresach rocznych: kwiecień - kwiecień). Open Life TU Życie Ubezpieczenia indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Noble Investment Portfolio Ubezpieczenie umożliwia inwestycję w fundusze o szerokiej i zróżnicowanej palecie aktywów. Przy doborze oferty brano pod uwagę lokowanie aktywów pod względem geograficznym oraz branżowym. Dołożono wszelkich starań, aby klient miał swobodę doboru funduszy również o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Klient ma pełną swobodę przenoszenia środków pomiędzy proponowanymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi bez ponoszenia żadnych kosztów oraz bez limitów i ograniczeń ilościowych czy okresowych. Całkowicie wycofując się z inwestycji, klient otrzyma 100 proc. wartości rachunku udziałów. W przypadku chęci częściowego wycofania środków ze zgromadzonego kapitału klient otrzyma częściową wartość wykupu, która stanowić będzie równowartość udziałów jednostkowych umarzanych z Funduszu źródłowego. Ubezpieczający sam decyduje, z którego Funduszu nastąpi wycofanie aktywów na poczet częściowej wypłaty wartości wykupu. Pioneer Pekao TFI Pioneer Strategii Globalnej Pioneer Strategii Globalnej jest subfunduszem zrównoważonym, który może inwestować do 100 proc. aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych akcyjnych, obligacyjnych oraz pieniężnych. Znaczna część aktywów jest lokowana w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Z uwagi na swój zróżnicowany portfel funduszy zagranicznych, subfundusz może zainteresować osoby poszukujące wygodnej i optymalnej formy lokowania środków na zróżnicowanych rynkach całego świata. Może pełnić rolę jednego gotowego produktu, który pozwala poszerzyć portfel inwestycji o jedne z najlepszych zagranicznych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i pieniężnych. Pioneer Strategii Globalnej ma bowiem charakter funduszu funduszy, czyli łączy najlepsze cechy z wielu dostępnych na rynku rozwiązań, przez co uwalnia inwestorów od trudnej sztuki doboru optymalnych rozwiązań i stałego monitoringu rynku funduszy oraz sytuacji na rynkach globalnych.

4 INWESTOR GF 29 być? z frustracją towarzyszącą niepowodzeniom będzie tutaj jedną z kluczowych umiejętności. Fundusz inwestycyjny dla mniej zorientowanych Inwestowanie w fundusz inwestycyjny jest formą zdecydowanie bardziej przystępną dla osób z mniejszym doświadczeniem. Kupując jednostki uczestnictwa danego funduszu, inwestor powierza swój kapitał profesjonalistom, którzy pomnażać go będą zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane osobom, które albo nie mają czasu aktywnie interesować się rynkiem kapitałowym lub też nie mają dostatecznej wiedzy na temat jego działania. Większość funduszy charakteryzuje się pewną konkretną polityką inwestycyjną np. fundusz akcji chińskich będzie inwestował w papiery wartościowe na tym rynku i zarabiał tylko wtedy, kiedy ten konkretny rynek będzie w trendzie wzrostowym. Fundusze typu zarabiaj w każdej sytuacji rynkowej są zdecydowaną mniejszością i najczęściej występują w postaci funduszy zamkniętych, do których nie każdy ma możliwość przystąpić. Inwestor musi zatem zdecydować, w fundusz o jakim charakterze zainwestować, ile środków przeznaczyć na konkretne rozwiązanie, czy też kiedy przebudować swój portfel złożony z jednostek różnych funduszy. Błędne decyzje mogą przynieść straty porównywalne z rynkiem akcji. do ciągłej nauki, powinien zainteresować się samodzielnym inwestowaniem na giełdzie. Nie oznacza to oczywiście, że należy w takiej sytuacji całkowicie porzucić inwestycje w fundusz Reklama inwestycyjny. Na początku drogi inwestycyjnej, najlepiej zdecydować się na swojego rodzaju hybrydę większą cześć kapitału powierzyć ekspertom z towarzystw funduszy inwestycyjnych, mniejszym kapitałem z kolei zbierać niezbędne giełdowe doświadczenie. Autor pracuje jako analityk w Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o. Samodzielnie większy potencjał Od strony potencjalnych wyników inwestycyjnych samodzielne inwestowanie ma zdecydowanie większy potencjał. Przy odpowiedniej analizie i doborze spółek portfel może przynosić naprawdę pokaźne stopy zwrotu. Trzeba jednak pamiętać, że ryzyko takiego portfela będzie stosunkowo duże, a zmienność wyników powodować może, że część inwestorów nie będzie w stanie wytrzymać okresów z dużą stratą i w efekcie realizować będzie straty na pozycjach, byle tylko pozbyć się z portfela tracących pozycji. Fundusz nieustanne analizy Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne to zdecydowanie bardziej wyważona forma lokowania środków. Zarządzający funduszami dokonują bowiem bieżących analiz składników portfela, unikają elementów mało płynnych, co ogranicza trochę potencjał wzrostów, ale zapewnia jednocześnie możliwość szybkiego zamknięcia pozycji. Zarządzający portfelem na bieżąco analizują instrumenty wchodzące w skład portfela, jak i te potencjalnie mogące wejść w jego skład oraz stale monitorują i analizują wyniki i komunikaty giełdowe. Fundusz stara się zapewnić swoim uczestnikom stałe i przewidywalne stopy zwrotu przy akceptowalnym dla danego funduszu ryzyku. Warto nadmienić, że niejednokrotnie inwestowanie poprzez fundusz inwestycyjny jest jedynym sposobem, aby w ogóle móc zainwestować w wybraną klasę aktywów. Na początek hybryda Statystyczny Kowalski rezygnując z oszczędzania na rzecz inwestowania, musi zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: jakim inwestorem jest lub chce być. Jeśli chce aktywnie brać udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, może poświęcić część swojego czasu oraz jest gotów

5 30 INWESTOR GF ŚWIADOME ZABEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej kreowanie. Szczególnie widać to na przykładzie zabezpieczenia finansowego na emeryturę. Jeśli już dziś zaczniemy oszczędzać na przyszłość, nie będziemy zaskoczeni poziomem życia na emeryturze. Z jakich rozwiązań korzystają zatem Polacy, aby ze spokojem patrzeć w odległą perspektywę? Andrzej Popielski Najbardziej efektywną i popularną formą oszczędzania na emeryturę na świecie są fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Polacy niestety nie doceniają funduszy, kojarzą je z inwestycjami wysokiego ryzyka i dlatego podchodzą ostrożnie do lokowania w nich dodatkowych środków.co ciekawe, zdają sobie sprawę z tego, że to narzędzie pozwala osiągnąć nieporównywalny zysk i coraz chętniej wpłacają do funduszy środki z lokat bankowych. Rynek funduszy jest ściśle regulowany i kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oszczędności. Każdy klient posiadający oszczędności chciałby na nich zarabiać, ale wielu z nich boi się poniesienia dotkliwej straty finansowej. Hubert Łukasiewicz Aby zminimalizować wielkość ewentualnych strat, a jednocześnie umożliwić pomnażanie pieniędzy, gdy koniunktura giełdowa jest sprzyjająca, KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wraz Deutsche Bank Polska wprowadza nowoczesne i bardzo elastyczne rozwiązanie inwestycyjne Global Partners KBC Strategy 90 April. Jest to zagraniczny subfundusz typu CPPI, czyli fundusz otwarty stworzony na czas nieokreślony z wbudowanym mechanizmem zabezpieczenia zainwestowanych aktywów (w tym przypadku 90 proc. wyceny). Wartość tytułu uczestnictwa podlegająca zabezpieczeniu obowiązuje w okresach rocznych (kwiecień kwiecień), i jest jednym z celów Subfunduszu. Drugim, oczywiście głównym celem inwestycyjnym jest pomnażanie aktywów klientów. Nowoczesna i elastyczna inwestycja Akcje czy obligacje? Subfundusz może inwestować swoje aktywa w zarządzane przez grupę KBC fundusze akcyjne, obligacyjne i instrumenty rynku pieniężnego. Co ważne, akcje i obligacje w portfelach tych funduszy należą do emitentów z całego świata. Na początku inwestycji zaangażowanie modelowe wynosić będzie 50 proc. w fundusze akcyjne i 50 proc. w fundusze obligacyjne. Potem zaangażowanie to będzie się dynamicznie zmieniało w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach akcji i obligacji. Wyjątkowy mechanizm Strategia CPPI polega na wykorzystaniu mechanizmu, który tak dobiera proporcje pomiędzy aktywami bezpiecznymi i ryzykownymi, aby chronić zainwestowane aktywa na poziomie 90 proc. Subfundusz jest zarządzany aktywnie przez KBC ASSET MA- NAGEMENT SA (7 dni w tygodniu przez 24 godziny) przy wsparciu modeli algorytmicznych. Zlecenia generowane są automatycznie, tak aby w sprzyjających okolicznościach rynkowych maksymalizować zysk, a w czasie bessy minimalizować ryzyko inwestycyjne i zabezpieczać 90 proc. wartości aktywów w każdą rocznicę Subfunduszu. Global Partners KBC Strategy 90 April, podobnie jak fundusze inwestycyjne otwarte, podlega codziennej wycenie, w związku z czym inwestycja charakteryzuje się wysoką płynnością, dzięki czemu w każdym dniu można nabyć lub sprzedać tytuły uczestnictwa po aktualnej wycenie i zrealizować zyski bądź zminimalizować stratę. Tytuły uczestnictwa wyceniane są w polskich złotych, Subfundusz jest zabezpieczony pod względem ryzyka kursowego. Gdzie kupić? Do 30 kwietnia 2015 r. w Deutsche Bank Polska trwa subskrypcja Subfunduszu, a minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł netto. Autor jest kierownikiem Zespołu Rozwoju Produktów w KBC TFI Wybór należy do nas Przyjrzyjmy się zatem IKE, IKZE i PPE. Dwa pierwsze rozwiązania to konta oszczędnościowe, do których przystąpić można w banku, TFI lub towarzystwie ubezpieczeniowym. Do odkładania z myślą o dodatkowej emeryturze kuszą ulgami podatkowymi, które nie są dostępne w przypadku zwykłych lokat, rachunków oszczędnościowych czy funduszy inwestycyjnych. Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 4,3 mld zł. IKZE posiadało 496,4 tys. osób, co stanowi 32 proc. liczby osób aktywnych zawodowo, a wartość zgromadzonych aktywów na IKZE wyniosła 119,2 mln zł. Jaka jest różnica między tymi formami oszczędzania? W przypadku IKE roczny limit wpłat pozwalających uniknąć podatku od zysków kapitałowych wynosi zł, musimy jednak pamiętać, że podatku przy wypłacie unikniemy, jeśli mamy skończone 60 lat i przez przynajmniej 5 lat wpłacaliśmy pieniądze na konto. W przypadku IKZE wpłaty do wysokości zł można odpisać od podstawy opodatkowania, ujmując je w rozliczeniu rocznym (PIT). Co ciekawe, osoby o dochodzie do zł brutto mogą odliczyć od wpłaconej kwoty 18 proc., natomiast osoby powyżej tego dochodu do odliczenia mają 32 proc. Należy wziąć pod uwagę, że w czasie wypłaty środków z konta IKZE będziemy musieli zapłacić podatek, niemniej będzie on niższy, ponieważ stopa podatkowa wyniesie 10 proc. Z punktu widzenia podatkowego jest to oczywiście atrakcyjne rozwiązanie. Limity i ograniczenia IKE i IKZE mają jednak wady. Po pierwsze są nimi limity podatkowe. Oczywiście oszczędzane kwoty mogą być wyższe, ale ulgi otrzymamy tylko do wysokości wspomnianych wyżej limitów. Po drugie, formułą IKE i IKZE nie są objęte wszystkie formy pomnażania pieniędzy. Ograniczają się one obecnie do kont oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych oraz portfeli UFK. Kolejną formą zabezpieczenia są Pracownicze Programy Emerytalne, w których pracodawca oprócz składek ZUS odprowadza na specjalny fundusz nie więcej niż 7 proc. naszego wynagrodzenia. Mają one jednak jedną, ale znaczną wadę sprawdzają się tylko w przypadku części przedsiębiorstw, skłonnych do wzięcia na siebie Wysoki poziom dywersyfikacji Działania inwestorów giełdowych, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, w minionym kwartale determinowała przede wszystkim polityka banków centralnych. Jej skutki można było obserwować w sposób bezpośredni na giełdach w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, jak również w sposób pośredni na warszawskim parkiecie. Kamil Hajdamowicz Najsilniejszy wpływ na zachowanie się rynków finansowych w tym roku miały decyzje Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował się rozszerzyć program skupu aktywów o dług skarbowy. Z perspektywy polskiego inwestora działanie to determinowało decyzje inwestycyjne w wieloraki sposób. Po pierwsze, polityka EBC zwiększyła poziom optymizmu gospodarczego w Europie Zachodniej, co przełożyło się na wzrost optymizmu inwestorów, analityków przedsiębiorców, jak również zostało uwidocznione w poprawie wskaźników wyprzedzających, jak PMI dla przemysłu i usług. Poprawa widoczna była zwłaszcza na rynku niemieckim, który jest głównym rynkiem eksportowym dla polskich spółek. Przełożyło się to na oczekiwania silniejszej poprawy zysków wielu podmiotów z indeksu swig 80 i mwig40 w najbliższych kwartałach, co było widoczne w działaniach inwestorów giełdowych, którzy silnie faworyzowali małe i średnie spółki, z dużą ekspozycją na eksport. Fundusze inwestycyjne W przypadku funduszy inwestycyjnych pierwszy kwartał bieżącego roku pozwolił na zmianę bądź wyhamowanie tendencji, które napędzały polski rynek w 2014 r. Po pierwsze, wysokie wyceny polskich obligacji skarbowych w powiązaniu z zakończeniem cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej pozwoliły na zatrzymanie silnych napływów do funduszy polskich obligacji skarbowych. Daje to szansę na przepływy kapitału do innych grup aktywów, w tym akcji. Jest to widoczne w ostatnich tygodniach, podczas których inwestorzy chętniej nabywali fundusze obligacji rynku pieniężnego i obligacji korporacyjnych, mniej narażone na negatywne tendencje na rynku długu skarbowego. W mojej ocenie stopy zwrotu z funduszy obligacji uniwersalnych będą w 2015 r. dodatnie, pomóc mogą przepływy kapitału związane z polityką EBC. Niemniej trzeba zauważyć, że silne, niekiedy dwucyfrowe zyski osiągnięte w ubiegłym roku będą raczej niemożliwe do powtórzenia. Fundusze akcji Ponadto ostatnie kilka lepszych miesięcy na GPW pozwoliło znacząco poprawić optymizm polskich inwestorów, dzięki czemu wyhamowały umorzenia jednostek polskich funduszy akcji. Co więcej, w kilku minionych tygodniach zauważalna jest przewaga nabyć, zwłaszcza w przypadku funduszy małych i średnich spółek. W mojej ocenie ten segment, z uwagi na silniejszą ekspozycję na pozytywne tendencje makroekonomiczne, powinien w ciągu najbliższych kilku miesięcy kontynuować tendencje wzrostowe. Warto jednak zauważyć, że niektóre spółki od początku roku znacząco wzrosły, toteż prawdopodobieństwo niewielkiej korekty spadowej w krótkim okresie jest dość duże. Rynek akcji zagranicznych Na globalnych rynkach akcji najbardziej faworyzowanym obszarem geograficznym była strefa euro. Entuzjazm spowodowany ogłoszonym w styczniu programem QE przez EBC pozwolił osiągnąć historyczne rekordy na niemieckiej giełdzie, gdzie indeks DAX od początku roku wzrósł o ponad 20 proc. Niewiele mniej zyskały inne rynki europejskie. Bardzo dobrze zachowy-

6 INWESTOR GF 31 de facto podwyżki wynagrodzeń, co w dzisiejszej rzeczywistości jest coraz trudniejsze. Być może dlatego cieszą się najmniejszą popularnością w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) objętych było nimi 375 tys. osób, co stanowiło 2,39 proc. ogółu liczby osób pracujących. Jutro zaczyna się dziś Z końcem lipca ub.r. na przejście do Otwartych Funduszy Emerytalnych, będących kolejną opcją gromadzenia środków na jesień życia, zdecydowało się blisko 2 mln Polaków, a liczba ich obecnych członków wynosi osób. Oczywiście decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie jest ostateczna, pierwszy raz będzie można zmienić ją już w 2016 r., potem opcja zmiany będzie co cztery lata. Czy OFE się opłaca? Fundusze oddały ponad połowę naszych emerytalnych oszczędności do ZUS, gdzie i tak trafi 85 proc. naszej składki emerytalnej. Oznacza to, że wybór dotyczy znikomej części naszych pieniędzy. OFE działają jak fundusze inwestycyjne, kupujące instrumenty finansowe i są zależne od koniunktury na rynkach. Nie warto więc opierać swojej przyszłości na jednym publicznym filarze (ZUS) lub liczyć wyłącznie na drugi filar (OFE). Jeśli nie chcemy zaznać biedy na starość, powinniśmy myśleć o zbudowaniu własnego kapitału na przyszłość, odkładając choćby niewielkie kwoty. I zacznijmy to robić już dziś, a nie przesuwać tego na bliżej nieokreślone jutro. Autor jest wiceprezesem TU Europa SA i TU na Życie Europa SA portfela Paweł Grubiak Na rynku metali szlachetnych cały luty i połowa marca tego roku upłynęły pod znakiem wyraźnych przecen. Zresztą, inwestorzy zdążyli się przyzwyczaić do przewagi podaży na tym rynku, bo długoterminowy trend spadkowy na wykresie złota trwa już praktycznie od jesieni 2011 r., kiedy to cena żółtego kruszcu osiągnęła rekord, przekraczając poziom 1900 dol. za uncję. Sytuacja na rynku złota sugeruje obecnie przewagę podaży zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Na razie wiele wskazuje na to, że trend spadkowy się utrzyma. Stronie podażowej na rynku złota sprzyja obecnie wiele czynników. Jednym z nich jest siła amerykańskiego dolara wartość dolara jest negatywnie skorelowana z notowaniami złota, co oznacza, że im silniejszy jest dolar, tym większa jest presja na spadek cen złota. Rezerwa Federalna Oczywiście w kwestii dolara dużo do powiedzenia ma amerykańska Rezerwa Federalna. Wartość dolara jest bowiem ściśle uzależniona od poziomu stóp procentowych w USA a także prognoz na temat tego, kiedy mogłoby dojść do ich podwyżki. Chociaż ostatnie dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych nie zachwycają, to FED nie zaprzecza, że decyzja o podniesieniu poziomu stóp procentowych mogłaby zapaść już w połowie tego roku. Im więcej sygnałów z rynku będzie sugerować taki scenariusz, tym wyżej może sięgnąć wartość dolara i tym niżej mogłaby spaść cena złota. Chiny i Indie Patrząc na rynek metali szlachetnych z fundamentalnego punktu widzenia, również łatwo znajdziemy czynniki, które przemawiałyby za dalszą zniżką cen kruszców. Najważniejszym z nich jest słaby popyt na złoto w formie fizycznej w Azji. Chiny i Indie dwa kraje będące kluczowymi odbiorcami złota nie kupują na tyle dużo złotych monet, sztabek i biżuterii, aby istotnie wesprzeć stronę popytową. W Chinach wynika to w sporej mierze z faktu, że wielu tamtejszych inwestorów sparzyło się na swoich inwestycjach w złoto w 2013 r. Dwa lata temu notowania kruszcu dynamicznie spadały, co zmotywowało wielu Chińczyków do kupna złota po niższej cenie która wtedy wydawała się atrakcyjna, jednak w porównaniu do obecnej ceny kruszcu jest wysoka. Z kolei w Indiach na zmniejszony popyt składają się dwie kwestie - wysokie cło na import złota i niekorzystne warunki pogodowe na wielu terenach uprawnych w Indiach, które mogą obniżyć plony towarów rolnych gorsze plony oznaczają mniejsze przychody, a to z kolei oznacza, że kupią oni mniej złota niż zazwyczaj. W obliczu słabo rozwiniętego systemu bankowego, spora część ludności wiejskiej w Indiach Inwestor indywidualny na rynku złota traktuje złoto jako substytut lokaty w banku. Ponadto, złoto jest tradycyjnym zakupem podczas hinduskich świąt oraz uroczystości rodzinnych (np. ślubów). Złota inwestycja Inwestor indywidualny może być obecny na rynku złota na wiele sposobów, a dostępne współcześnie instrumenty pozwalają na zarabianie zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków cen tego kruszcu. Oprócz inwestowania w złoto fizyczne, inwestorzy mają do dyspozycji cały szereg instrumentów finansowych zależnych od cen tego kruszcu. Godne uwagi są notowania na rynkach zagranicznych fundusze typu ETF, które odzwierciedlają poruszanie się notowań złota w proporcji 1:1. Czasem fundusze te oferują niewielką dźwignię (2x, 3x) i umożliwiają grę na spadki cen. Rozwiązaniem dla osób niemających czasu na aktywne inwestowanie mogą być odpowiednio dobrane fundusze inwestycyjne, z kolei doświadczeni inwestorzy mogą postawić na instrumenty pochodne. Niezależnie jednak od rodzaju inwestycji, rozsądnym rozwiązaniem może być ulokowanie niewielkiej części kapitału w złocie, które służy jako rodzaj ubezpieczenia, mogącego się przydać, gdy sytuacja na rynkach akcji będzie mniej optymistyczna. Autor jest członkiem zarządu, licencjonowanym doradcą inwestycyjnym Superfund TFI SA Inwestycje alternatywne nietypowy sposób na pewny zysk Za sprawą kryzysu w latach inwestorzy z wieloletnią praktyką zaczęli odchodzić od lokowania kapitału w tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje czy obligacje. Zaczęli poszukiwać innych sposobów na pomnażanie nadwyżek finansowych. Ich zainteresowanie zwróciło się ku aktywom o niższej zmienności, które są niezależne od perturbacji na rynkach finansowych, ale pozwalają wygenerować solidne stopy zwrotu. Stąd rosnąca popularność inwestycji alternatywnych. wały się azjatyckie rynki wschodzące, napędzane silnymi wzrostami na chińskiej giełdzie. Wzrosły też wyceny na giełdach w Tokio i w Stanach Zjednoczonych. W przypadku tego ostatniego rynku tempo wzrostów w ostatnich miesiącach zauważalnie spadło, z uwagi na słabsze dane z gospodarki USA i obawy związane z perspektywą pierwszych podwyżek stóp procentowych przez Fed. Bardzo dobre zachowanie się giełd zagranicznych nie zostało niezauważone przez polskich inwestorów. Zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza fundusze inwestujące na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim w Europie Zachodniej. W dalszym ciągu wielu inwestorów nabywa fundusze inwestujące w spółki dywidendowe. Minimalizacja ryzyka W mojej ocenie, aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne w obecnych warunkach, należy zachować stosunkowo wysoki poziom dywersyfikacji portfela, zarówno sektorową, jak i geograficzną. Z perspektywy polskiego inwestora zachowałbym część portfela opartą na krajowych funduszach dłużnych, inwestujących w obligacje korporacyjne, i te z mniejszą wrażliwością na zmiany stóp procentowych. Ciekawie prezentuje się też sektor europejskiego długu korporacyjnego, z uwagi na politykę EBC. W przypadku części akcyjnej rozłożyłbym alokację pomiędzy polskimi funduszami akcji uniwersalnych i funduszami inwestującymi na rynkach rozwiniętych. Unikałbym za to budowania całego portfela w oparciu o segmenty rynku, które w ostatnich miesiącach przyniosły najsilniejszą stopę zwrotu. W przypadku nowych nabyć byłbym jednak ostrożny, wyceny są już stosunkowo wysokie i możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu może nie być satysfakcjonująca dla nowych inwestorów. Jest to z jednej strony dość oczywiste stwierdzenie, ale w dalszym ciągu jest to pułapka, na którą wielu początkujących inwestorów daje się nabrać. Nie uważam oczywiście, że hossa na rynkach rozwiniętych ma się ku końcowi. Z uwagi jednak na dość wymagające wyceny, sugerowałbym stopniowe zwiększanie pozycji, korzystając z możliwych rynkowych korekt. Autor jest analitykiem rynków finansowych w Biurze Maklerskim BNP Paribas Polska Piotr Sawala Prezes Zarządu Domu Maklerskiego W Investments S.A. Dzieła sztuki, unikatowe alkohole, pierwsze wydania kultowych komiksów nie są już fanaberią znudzonych milionerów albo domeną nawiedzonych kolekcjonerów. To sposób na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu. Ten inwestycyjny trend przyjął się również w Polsce, gdzie uczestnicy rynku kapitałowego coraz częściej sięgają po nietypowe klasy aktywów. Jak podaje raport Wealth Solutions na temat inwestycji alternatywnych, w naszym kraju najchętniej inwestuje się w nieruchomości (28 proc. respondentów), fundusze inwestycyjne mające ekspozycje na produkty alternatywne (26 proc.) oraz w złoto w postaci sztabek lub monet (15 proc. respondentów). Zaledwie 3 proc. inwestorów lokuje swój kapitał w dzieła sztuki, whisky czy diamenty. W czym tkwi siła inwestycji alternatywnych? Przede wszystkim w elastyczności rozwiązań oraz przyjętej przez nie strategii dostarczania unikatowych produktów inwestycyjnych pozwalających zarabiać bez względu na sytuację na rynkach finansowych. Jednym z ciekawych przykładów poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych są fundusze lokujące swoje aktywa w zasoby leśne. W Polsce ten temat jest jeszcze zupełnie nieznany. Szlaki przecierać będzie Dom Maklerski W Investments S.A., który w kwietniu tego roku uruchomił fundusz inwestujący wyłącznie w lasy. Korzystając z doświadczenia Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Skandynawii, chcemy zaoferować polskim inwestorom możliwość osiągania zysków z aktywów leśnych. Dane z tych krajów jednoznacznie wskazują, iż uprawy leśne stanowią inwestycje o niskim poziomie ryzyka, skorelowane w bardzo niewielkim stopniu z innymi kategoriami aktywów na rynkach finansowych takimi jak akcje lub obligacje. W odróżnieniu od wielu innych podstawowych klas aktywów obecnych na rynkach finansowych, wartość inwestycji leśnych będzie wzrastać drzewa w lasach rosną niezależnie od koniunktury rynkowej.

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl KBC Globalny Ochrony 90 Listopad mbank.pl 801 300 800 Zmienność rynków ryzyko straty ale także szansa na wysoki zysk Grupa KBC stawia na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału,

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Portfel Lokacyjny alternatywa dla lokat bankowych

Portfel Lokacyjny alternatywa dla lokat bankowych Portfel Lokacyjny alternatywa dla lokat bankowych Potężny kryzys finansowo-gospodarczy wymusił na bankierach centralnych całego świata dostosowanie polityki monetarnej do ówczesnych, trudnych warunków.

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2006-2016 oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Tomasz Orlik, czerwiec 2016 Page 1 I For broker/dealer

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%. Choć jak to zazwyczaj bywa opinie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek.

TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. TFI podnoszą limity wpłat do funduszy małych i średnich spółek. Z jednej strony mówią o poprawie płynności tego segmentu rynku. Z drugiej

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo