Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA"

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) ; fax: (48 22) Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: RYTM-L Sp. Z 0.0. ul. Strefowa 14, Tychy stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 01 czerwca 2015 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej ( C!!r:::P~ Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 01 czerwca 2010 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2007. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

2 DCC1D8 AT /2010 2/11 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 6 5. OCENA ZGODNOŚCi Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań 9 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 9 7. TERMIN WAŻNOŚCI 10

3 u Ocr?OB AT /2010 3/11 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są pianki poliuretanowe w wersji LATO i ZIMA o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: EXPERT LlNE, PPU-1, PARTNER FIX, MR. QUICK, LAKPUR, MOUNTFLEX, BAUMASTER, BAUSYSTEM, DESNNER, HAUSSEN i RAWL PRO, produkowane przez firmę RYTM-L Spółka z 0.0. w Tychach. Pianki EXPERT LlNE I PPU-1 I PARTNER FIX I MR. QUICK I LAKPUR / MOUNTFLEX I BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER I HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 I PARTNER FIX / MR. QUICK I LAKPUR I MOUNTFLEX I BAUMASTER I BAUSYSTEM I DESNNER / HAUSSEN I RAWL PRO - ZIMA są jednoskładnikowymi, półsztywnymi piankami poliuretanowymi w aerozolu. Materiał do wytwarzania pianek (żywice poliuretanowe, diizocyjaniany i dodatki) dostarczany jest w metalowych pojemnikach. Pianki EXPERT LlNE / PPU-1 I PARTNER FIX I MR. QUICK I LAKPUR / MOUNTFLEX I BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER I HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK I LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA są wytwarzane i aplikowane przy użyciu aplikatora (dyszy z wężykiem) lub przy użyciu specjalnego pistoletu. Właściwości techniczne pianek poliuretanowych EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Pianki poliuretanowe EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA są przeznaczone do uszczelniania przestrzeniu między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi (z wyjątkiem przeciwpożarowych), wykonanych z drewna, metalu lub wysokoudarowego PVC.

4 DrrDB A T /201 O 4/11 Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, przeznaczone są także do wypełniania pęknięć i niewielkich nieruchomych szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród sklasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). Prace z użyciem pianki poliuretanowej EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / OESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO powinny być wykonywane w temperaturze od od + 5 Oc do + 30 Oc (optymalnie + 20 oc). Prace z użyciem pianki poliuretanowej EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / OESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA powinny być wykonywane w temperaturze od -10 C do + 30 "C. Pianki poliuretanowe, objęte Aprobatą, należy chronić przed działaniem promieniowania UV przez osłonięcie ich odpowiednim kitem lub innymi wyrobami, odpornymi na warunki klimatyczne. Nie należy używać pianki w pobliżu otwartego ognia. Podczas prac z użyciem pianki poliuretanowej należy ściśle przestrzegać warunków jej stosowania, określonych w instrukcji producenta, oraz warunków montażu drzwi i okien, określonych w instrukcjach ich producentów. Pianki poliuretanowe EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / OESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT L1NE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM I OESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym obiektu, a także obowiązującymi normami i przepisami technicznobudowlanymi, z uwzględnieniem właściwości wyrobu określonych w p. 3 oraz wytycznymi określonymi w instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Właściwości techniczne pianek poliuretanowych EXPERT L1NE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK I LAKPUR I MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT L1NE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / OESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA podano w tablicach 1 i 2.

5 ocrroe A T /201 O 5/11 Wymagania Tablica 1 EXPERT LlNE I PPU-1 I PARTNER FIX I MR. QUICK I LAKPUR I MOUNTFLEX I Poz. Właściwości BAUMASTER/BAUSYSTEM/DESNNERI Metody badań HAUSSEN I RAWL PRO - LATO spieniana aplikatorem spieniana pistoletem Gęstość pozorna, kg/m 3 19,0±10% 19,0±10% PN-EN ISO 845:2000 na próbkach bez naskórka 2 Nasiąkliwość wodą po 24 h, przy PN-EN ISO 1609:1999 częściowym zanurzeniu, kg/m 2 metoda A, na próbkach o ::;1 wymiarach (150x150x25) mm bez naskórka 3 Zmiany wymiarów liniowych, %, PN-EN 1604+AC: 1999 po 24 h przechowywania w na próbkach wg warunkach PN-92/C w temperaturze + 40 "C i ::;3 o wymiarach wilgotności względnej 95 % ::;4 (100x100x25) mm - w temperaturze + 70 Oc bez naskórka 4 Naprężenie ściskające przy 10 % PN-EN 826:1998 odkształceniu względnym, kpa ~40 na próbkach o wymiarach (50x50x50) mm 5 Wytrzymałość na rozciąganie, PN-EN 1607:1999 kpa ~ 100 ~ 100 na próbkach o wymiarach (60x60x50) mm 6 Przyczepność pianki, kpa, do: PN-EN 1607: drewna ~ 120 ~ 120 na próbkach o wymiarach - stali ~ 100 ~ 100 (60x60x20) mm Wymagania Tablica 2 EXPERT LlNE I PPU-1 I PARTNER FIX I MR. QUICK I LAKPUR I MOUNTFLEX I Poz. Właściwości BAUMASTER/BAUSYSTEM/DESNNERI Metody badań * HAUSSEN I RAWL PRO - ZIMA spieniana aplikatorem spieniana pistoletem Gęstość pozorna, kg/m 3 26 ± 10 % 22 ± 10 % PN-EN ISO 845:2000 na próbkach bez naskórka 2 Nasiąkliwość wodą po 24 h, przy PN-EN ISO 1609:1999 częściowym zanurzeniu, kg/m 2 metoda A, na próbkach o ::;2 wymiarach (150x150x25) mm bez naskórka 3 Zmiana wymiarów liniowych, %, PN-EN 1604+AC: 1999 po 48 h w temp "C i wilg. na próbkach wg ":,,z,gl.90 %, w kierunku: PN-92/C długości i szerokości ::;5 o wymiarach - grubości. (kierunek wzrostu ::;6 (100x100x25) mm pianki w formie) bez naskórka bez naskórka

6 O CJD ::J D AT /2010 6/11 4 Naprężenie ściskające przy 10 % PN-EN 826:1998 odkształceniu względnym, kpa ::::50 na próbkach o wymiarach (50x50x50) mm 5 Wytrzymałość na rozciąganie, PN-EN 1607: 1999 kpa ::::100 ::::100 na próbkach o wymiarach (60x60x50) mm 6 Przyczepność pianki, kpa, do: PN-EN 1607: drewna ::::200 ::::180 na próbkach o wymiarach - stali ::::100 ::::150 (60x60x20) mm * piankę należy spieniać w temp, - 10 C i klimatyzować w formach w temp, - 10 C przez 48 h 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Pianki poliuretanowe EXPERT LlNE / PPU-1 I PARTNER FIX I MR QUICK I LAKPUR I MOUNTFLEX I BAUMASTER I BAUSYSTEM I OESNNER I HAUSSEN 1 RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE I PPU-1 I PARTNER FIX / MR QUICK 1 LAKPUR 1 MOUNTFLEX 1 BAUMASTER 1 BAUSYSTEM / OESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub mechanicznym uszkodzeniem opakowań, Warunki pakowania mogą być uzgodnione między producentem i odbiorcą. Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca następujące dane: - nazwę i adres producenta, - adres zakładu produkcyjnego, - identyfikację wyrobu zawierającą nazwę handlową i oznaczenie wyrobu, - nr Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - termin przydatności do użytku jeśli jest określony, - pojemność opakowania, - podstawowe warunki stosowania, - oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Oz, U. 53/2009, poz. 439), - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, nr 198/2005, poz. 2041).

7 Otr02 AT /2010 7/11 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną IT8 AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2005, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów, z Aprobatą Techniczną IT8 AT /2010, dokonuje producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3 W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną IT8 AT /2010 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu pianek poliuretanowych obejmuje: - nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, - naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym, - zmianę wymiarów liniowych, - wytrzymałość na rozciąganie, - przyczepność do drewna i stali. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości technicznoużytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

8 n=::jdo lj c o AT /2010 8/ Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzanie składników, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: - gęstości pozornej, - naprężenia ściskającego przy 10 % odkształceniu względnym Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: - nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu, - zmian wymiarów liniowych, - wytrzymałości na rozciąganie, - przyczepności do drewna i stali Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

9 DCC?DB AT /2010 9/ Metody badań Badania właściwości technicznych powinny być wykonywane według norm podanych w tablicach 1 i 2, kol. 5. Otrzymane wyniki badań należy porównać w wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2, kol. 3 i Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N-0301 O Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobów należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB A T / Aprobata Techniczna AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność pianek poliuretanowych EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami..6'.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie wł,asności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000

10 ocrrd8 A T /201 O 10/11 r. - Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119/2005 poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta pianek poliuretanowych EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / oesnner / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA od odpowiedzialności za właściwą jakość tych wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie pianek poliuretanowych EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO i EXPERT LlNE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - ZIMA należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /201 O jest ważna do 01 czerwca 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC

11 DcrrDE A T /201 O 11/11 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 826: 1998 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Określanie zachowania przy ściskaniu PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych wilgotnościowych PN-EN 1607:1999 PN-EN 1609: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie gęstości pozornej (objętościowej) PN-93/C Tworzywa sztuczne sztywne porowate. Oznaczanie chłonności wody PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny 1. Badania i ocena techniczna pianki poliuretanowej zimowej EXPERT LlNE, produkcji firmy RYTM-L Sp. z 0.0., Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB, Warszawa 2010 r. 2. Praca badawcza dotycząca pianki poliuretanowej w aerozolu (pistoletowej i wężykowej) o nazwach PPU-1, produkcji firmy Rytm-L, NL-4297/07, Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa 2007 r. 3. Praca badawcza dotycząca pianki poliuretanowej w aerozolu o nazwie MONTER, spienianej aplikatorem lub pistoletem, NL-1724/02, Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa 2002 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik Opracowanie: W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo