1. Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych"

Transkrypt

1 1. Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Zakres usług w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Mikroskopowe obrazowanie materiałów biologicznych Projektowanie i wykonywanie badań przy użyciu mikroskopii Przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych mikroskopowych Kierownik: Tytus Bernaś Mikroskop dwufotonowy z laserem wyposażonym w OPO (wzbudzenie w zakresie nm) i osprzętem do obrazowania żywych zwierząt (Zeiss GmbH) Mikroskop dwufotonowy z dodatkowym laserem do fotomanipulacji i aparaturą do elektrofizjiologii (Zeiss GmbH) Mikroskop spinning disc (głowica Yokogawa) z 2 kamerami EMCCD (Zeiss GmbH) Skanujący mikroskop elektronowy (SEM) Sigma VP z mikrotomem do obrazowania 3D ( 3DView, Gattan) oraz aparaturą do obrazowania korelacyjnego CLEM (Zeiss GmbH) SP8 - mikroskop konfokalny z białym laserem (Leica GmbH) oraz aparaturą FLIM/FCS (Picoquant) Spektralny mikroskop konfokalny LSM 780 z laserem 355 nm (Zeiss GmbH) SP5 mikroskop konfokalny/dwufotonowy z układem STED (Leica GmbH)* Mikroskop TIRF (Zeiss GmbH)* Stanowisko hodowli komórkowych System do kriopreparatyki próbek do mikroskopii elektronowej Cennik L.p. Usługa Jednostka Cena rozliczeniowa (PLN) 1 Godzina użytkowania mikroskopu w pracowni Godzina 8 2 Godzina użytkowania mikroskopu wraz z pracą technika Godzina 40 *Mikroskopy SP5 i TIRF są dostępne na dotychczasowych zasadach

2 2. Pracownia Obrazowania Mózgu Zakres usług w Pracowni Obrazowania Mózgu Kierownik: Artur Marchewka Opracowywanie pełnego spektrum schematów eksperymentalnych do badań funkcjonalnych mózgu z zastosowaniem oprogramowanie Presentation Przygotowywanie oprogramowania do testowania procedur eksperymentalnych Wykonywanie badań pilotażowych i wsparcie w zakresie przygotowania aplikacji grantowych Kompleksowe badania z użyciem strukturalnego (smri) oraz funkcjonalnego (fmri) rezonansu magnetycznego Opracowywanie sekwencji smri oraz fmri dedykowanych do projektów badawczych Kompleksowe badania z wykorzystaniem elektroencefalografu (EEG) i elektromiografu (EMG) Kompleksowe badania z użyciem symultanicznej rejestracji EEG-fMRI zastosowaniem 64 kanałowych czepków EEG Kompleksowe badania z użyciem symultanicznej rejestracji EMG-fMRI z zastosowaniem 5 kanałowych czepków EMG Badania z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) z zastosowaniem systemu neuronawigacji Analizy danych smri, fmri, DTI, SPECT, EEG, EMG przy użyciu oprogramowania Matlab, SPM12, BrainVoyager, FSL, FreeSurfer, BrainVision Analyzer 2 Opracowywanie narzędzi do analizy danych dedykowanych do projektów badawczych Budowa urządzeń dedykowanych do pracy w polu magnetycznym Skaner MRI 3T Siemens TRIO TIM, posiadający: Cewki 32- i 12-kanałowe, kompatybilne z równoległym odczytem ipat Cewkę nadawczo-odbiorcza z polaryzacją kolistą do spektroskopii protonowej Sprzęt i oprogramowanie do prezentacji bodźców wizualnych z wykorzystaniem monitora LCD lub rzutnika dedykowanych do pracy w polu magnetycznym Sprzęt i oprogramowanie do prezentacji bodźców słuchowych Systemy rejestracji odpowiedzi osób badanych w polu magnetycznym 64-kanałowy aparat EEG, z modułami EMG and GSR BrainAmp MR TMS MagPro X100 z systemem neuronawigacji Brainsight Atrapa skanera MR z obsługą prezentacji bodźców w modalności słuchowej i wzrokowej Kompleksowe zaplecze sprzętowe oraz programowe do obsługi paradygmatów eksperymentalnych w środowisku rezonansu magnetycznego Okulary korekcyjne przeznaczone do badań MR Stanowisko do eksportu oraz obróbki wstępnej danych EEG, smri, fmri, DTI, SPECT Specjalistyczne stanowiska komputerowe do analizy ilościowej zarejestrowanych danych (EEG, EMG, smri, fmri, DTI) wyposażone w następujące oprogramowanie: Matlab, SPM12, BrainVoyager QX, FSL, FreeSurfer oraz BrainVision Analyzer 2

3 Cennik L.p. Usługa Jednostka Cena rozliczeniowa (PLN) 1 Badanie MRI (sekwencje strukturalne i funkcjonalne) 1 Godzina Symultaniczne rejestracje fmri- EEG/EMG 1 Godzina Badanie EEG 2 Godzina Badanie TMS/Neuronawigacja 2 Godzina Koszt obejmuje: konsultację paradygmatu badawczego oraz sekwencji w badaniach pilotażowych, obsługę technika elektroradiologii w zakresie 1.5h dla 1h czasu pracy skanera MR, wykorzystanie pełnego zaplecza badawczego oraz eksport danych w formacie IMA. Cena nie uwzględnia jakościowego opisu radiologicznego oraz analizy danych. 2 Koszt obejmuje: konsultację paradygmatu badawczego oraz wykorzystanie pełnego zaplecza badawczego. Cena nie uwzględnia obligatoryjnego ubezpieczenia osoby badanej, oraz w przypadku badań TMS obligatoryjnej opieki medycznej podczas eksperymentu. Typowe sekwencje w badaniach MR obejmujące: sekwencję strukturalną T1 oraz T2 zależną (~10 min.), sekwencję zależną od dyfuzji (DWI, ~20min.), sekwencje funkcjonalne EPI (~30 min.). Ceny dodatkowych usług (ekspertyzy, tworzenie oprogramowania, analizy danych, wizualizacja wyników) ustalane są w sposób indywidualny.

4 3. Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie Kierownik: Urszula Wojda Zakres usług w Pracowni Badań Przedklinicznych Projektowanie, koordynacja i prowadzenie badań przedklinicznych Testy substancji o aktywności neuroprotekcyjnej lub antynowotworowej w hodowlach komórkowych Badania toksykologiczne: preparatyka histologiczna i analiza histopatologiczna tkanek zwierzęcych Badania farmakokinetyczne w modelach mysich Utrzymanie linii komórkowych i myszy w eksperymencie Zakładanie i prowadzenie pierwotnych hodowli mysich neuronów hipokampalnych i korowych Otrzymywanie standardowych i nowych mysich modeli chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych (modyfikacje farmakologiczne, przeszczepianie komórek immunodefetywnym myszom) Wysokoprzepustowa analiza poziomu białek w lizatach komórkowych (Turbo TM immunoblotting) System stanowisk hodowli komórkowych w standardzie BSL-2 (Biosafety level 2) wyposażonych w inkubatory, komorę laminarną, fluorescencyjny mikroskop z modułem WiFi do obrazowania komórek w inkubatorze, licznik komórek z funkcjami cytomertii Muse (Merck-Millipore) i czytnik mikropłytek Pokój bytowy dla zwierząt utrzymywanych w systemie indywidualnie wentylowanych klatek, w standardzie SPF (Specific Pathogen Free), dostosowany do zasad GLP (Good Laboratory Practice) Pokój operacyjny do wykonywania zabiegów chirurgicznych u myszy oraz pobierania neuronów mózgu do hodowli pierwotnych, wyposażony w operacyjny mikroskop stereoskopowy i Pomieszczenie sekcyjne Zautomatyzowany system do preparatyki histologicznej (procesor tkankowy, stacja do zatapiania, mikrotom, komputerowy automat do barwienia) Mikroskop fluorescencyjny z zespołami zmotoryzowanymi (Eclipse Ni-U, Nikon) System do immunoblottingu i dokumentacji próbek (TransBlot Turbo Transfer i ChemiDoc MP Imaging System, BioRad) Cennik 1 L.p. Usługa Jednostka Cena rozliczeniowa (PLN) 1 Utrzymanie w hodowli 1 linii komórkowej przez 1 miesiąc (1 butelka 75 ml) Szt Test MTT i wyznaczenie IC50 dla 1-3 związków i 1 linii komórkowej Szt Cytometria przepływowa: oznaczenie profilu cyklu komórkowego i markerów apoptozy (10 próbek) Szt Utrzymanie zwierzęcia w klatce IVC podczas doświadczenia 1 osobnik/dzień 1,60

5 5 Nekropsja (perfuzja lub dekapitacja z pobieraniem organów do 1 osobnik analizy histopatologicznej mysz/szczur 60/130 6 Założenie i prowadzenie pierwotnych hodowli neuronów mózgu myszy lub szczura ( 1 płytka 24-dołkowa przez 14 dni) Szt Farmakokinetyka: uzyskanie prób do wyznaczenia krzywej PK Szt Histologia: przygotowanie 1-20 bloczków parafinowych z pobranych organów Szt Histologia: przygotowanie 20 preparatów mikroskopowych z 1 bloczka parafinowego Szt Barwienie histologiczne 20 preparatów Szt Znakowanie immunohistochemiczne lub immunocytochemiczne Szt preparatów 12 Analiza i dokumentacja 1 preparatu mikroskopowego Szt Immunoblotting i analiza wyników z użyciem systemu TransBlot Turbo Transfer i ChemiDoc MP (BioRad), 4 żele 15-dołkowe Szt ceny nie obejmują kosztu zakupu linii komórkowej, zwierząt, I-rzędowych przeciwciał i niestandardowych odczynników zakup ustalany indywidualne 2 Przy większej liczbie próbek cena do ustalenia

6 4. Pracownia Modeli Zwierzęcych Kierownik: Witold Konopka Oferta usług badawczych Otrzymywanie transgenicznych i nokautowych modeli zwierzęcych (myszy i szczury) Projektowanie i wytwarzanie wektorów wirusowych (lentiwirusowych, AAV) Lokalna modyfikacja genetyczna w różnych obszarach mózgu, np. w hipokampie Doświadczenia optogenetyczne in vivo Długoterminowe doświadczenia metaboliczne Badanie pamięci i uczenia się w klatkach IntelliCage Bankowanie komórek i zarodków Przechowywanie zbankowanych komórek Laboratorium transgenezy (najważniejsze wyposażenie: mikroskop odwrócony ZEISS, mikromanipulator Eppendorf) Klatki metaboliczne (TSE systems) Aparatura do badań optogenetycznych in vivo Klatki IntelliCage do zautomatyzowanych badań behawioralnych (TSE systems) Ultrawirówka Optima L-100 XP, rotor SW 32 Ti, Beckman Coulter Aparatura do zamrażania zarodków (zamrażarka kriogeniczna ICE CUBE), system automatycznie dopełnialnych zbiorników do przechowywania zamrożonych próbek w ciekłym azocie Cennik L.p. Usługa Jednostka rozliczeniowa Cena (PLN) 1 Produkcja wektora wirusowego z oznaczeniem miana (lenti, AAV) szt Otrzymanie transgenicznej myszy szt Otrzymanie transgenicznego szczura szt Genotypowanie (przeliczenie na 1 reakcję) ( 1 cena za izolację i pierwszą reakcję/cena za każdą kolejną szt. 13/10 1 reakcję) 5 Mrożenie zarodków mysich/szczurzych szt Mrożenie nasienia myszy szt Mrożenie nasienia szczura szt Przechowywanie próbek (bankowanie) na dotychczasowych zasadach

7 5. Pracownia Neurobiologii Molekularnej Kierownik: Bożena Kamińska Zakres usług w Pracowni Neurobiologii Molekularnej Izolowanie czystych hodowli glejowych; Wysokoprzepustowe testowanie związków o aktywności przeciwnowotworowej; Wysokoprzepustowe badanie globalnej i specyficznej ekspresji genów (mikromacierze ekpresyjne, ilościowy PCR, RNA-seq) Wysokoprzepustowe badanie profili ekpresji cytokin Wysokoprzepustowe badanie profili modyfikacji epigenetycznych Sekwencjonowanie całych genomów. Stanowisko hodowli komórek (4 komory laminarne, 4 inkubatory, 2 liczniki komórek, system do dokumentowania w kontraście fazowym i fluorescencji w czasie rzeczywistym, mikroskopy fluorescencyjne), System mikrodysekcji laserowej Arcturus, Skaner mikromacierzy Gene Atlas Affymetrix, Stacje do pomiaru ekspresji genów w czasie rzeczywistym (Life Technologies HT7900, Quantum Studio, Step One) Aparat do automatycznej izolacji i analizy RNA/DNA Qiagen. Sekwenator NGS Illumina 1500 i stanowisko do przygotowywania bibiliotek Cennik L.p. Usługa Jednostka rozliczeniowa 1 Izolowanie czystych populacji komórek nerwowych (mikroglej, astrocyty, oligdendrocyty) z mózgu myszy i szczura; 6 mln kom. 2 Wysoce oczyszczone hodowle szczurzych lub mysich astrocytów, 1mln komórek 3 Wysokoprzepustowe testowanie związków o aktywności przeciwnowotworowej (IC50, ocena typu śmierci) 14 dni roboczych, ceny za liczbę badanych związków na 1 linię kom., powyżej 300 związków cena do ustalenia Cena (w zł) Szt Szt. 200 <100 zw zw Wykorzystanie aparatu do mikrodysekcji laserowej Godz. 4,00 5 Wykorzystanie aparatu do pomiaru qpcr, 1 cykl PCR/płytka Szt. 3, Analiza ekspresji genów qpcr (zaprojektowanie i walidacja starterów, wykonanie i analiza ilościowa), Panel 10 genów, w Szt tym 2 kontrolne/20 próbek/10 dni roboczych 7 Globalna analiza ekspresji genów: mikromacierz Gene Atlas, 1 macierz/1 próbka/7 dni roboczych Szt Globalna analiza ekspresji genów: mikromacierz Gene Atlas Affymetrix z analizą bioinformatyczną; 1 macierz/ 1 próbka; Szt dni roboczych 9 Izolacja RNA + globalna analiza ekspresji genów: mikromacierz 2800 Szt. Gene Atlas Affymetrix 1 macierz/1 próbka/7 dni roboczych 10 Sekwencjonowanie całego transkryptomu z analizą bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl /10 dni roboczych Szt

8 11 Sekwencjonowanie całego transkryptomu z zaawansowaną analizą bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl/15 dni roboczych Szt Głębokie sekwencjonowanie całego genomu + analiza bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl/ 20 dni roboczych Szt Przygotowanie bibliotek po immunoprecypitacji chromatyny, głębokie sekwencjonowanie DNA (chip-seq) z analizą bioinformatyczną, 1 próbka/1 cykl/20 dni roboczych Szt Pracownia dysponuje repozytorium 20 linii komórek nowotworowych: glejaków, czerniaków, raka płuc A549, HeLa, HL60 i udostępni bez kosztów. W przypadku specyficznych linii lub gryzoni niestandardowych ceny nie obejmują kosztu zakupu linii komórkowej ani gryzoni. 2 Istnieje możliwość zastosowania ryczałtu korzystania z aparatu qpcr: 200 PLN za 3 mies. 3 Dla >40 macierzy cena i czas realizacji do ustalenia 4 Przy większej liczbie próbek i multipleksowaniu cena i termin do ustalenia

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski)

Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Propozycje tematów do zatwierdzenia na Radzie Wydziału na rok akademicki 20 stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis 1 2 3 Zastosowanie metody kooperatywnych wymian pierścieniowych dla

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl Dotychczasowa współpraca ICM z Politechniką Warszawską (przykłady) Szereg wspólnych projektów i inicjatyw z Wydziałem

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo