Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców"

Transkrypt

1 BOJANOWO JUTROSIN MIEJSKA GÓRKA PAKOSŁAW RAWICZ ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców ZAPOWIEDZI Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej stanowi doskonałą okazję do podsumowań, oceny wykorzystanych szans, a także wskazania celów oraz wyzwań na kolejne dekady członkostwa. EUROPA W NASZYCH OCZACH W tym kontekście prezentujemy dotychczasowe efekty realizacji projektów unijnych w Powiecie Rawickim. Środki europejskie trafiają m.in. do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szerzej na str. 2 i 3 Młodzieżowa debata unijna aula I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu - 29 kwietnia 2014 r. 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach europejskich. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w powiecie ze środków unijnych. Prezentacje edukacyjne maja TARGI ROLNICZE W GOŁASZYNIE maja Dwumiesięcznik IV 2014 nr 2 (39) ISSN Egzemplarz bezpłatny

2 2 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) 10 LAT POWIATU RAWICKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyczyniło się do wielu istotnych, pozytywnych przemian w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego w naszym kraju i regionie. Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica tego wydarzenia stanowi doskonałą okazję do podsumowań, oceny wykorzystanych szans, a także wskazania celów oraz wyzwań na kolejne dekady członkostwa. W tym jubileuszowym kontekście warto zaprezentować dotychczasowe efekty realizacji projektów unijnych w Powiecie Rawickim. EDUKACJA Dzięki realizacji projektu pn. Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, historyczny obiekt dawnej jednostki wojskowej stał się nowoczesną, doskonale wyposażoną w sprzęt dydaktyczny siedzibą Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności, przygotowują się do egzaminów maturalnych, zawodowych, rozwijają pasje, uczestnicząc w licznych projektach edukacyjnych, m.in. Jak nie zostać bezrobotnym?, Wzorowy uczeń, Matematyka Akademia Talentów Przyrodniczych, Moje Liceum na 5, Odnawialne źródła energii, Szkoła Odkrywców Talentów, Dla wszystkich równe szanse, Skuteczny pracownik w cyfrowym świecie, Polska szkoła - europejska edukacja (Program Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci ). Kompetencje zawodowe podnoszą także dyrektorzy oraz nauczyciele placówek edukacyjnych, aktualnie dzięki realizacji w 27 szkołach i przedszkolach na terenie powiatu projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim. POWIAT

3 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 3 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusze unijne umożliwiły realizację inwestycji związanych z przebudową oraz modernizacją dróg powiatowych: pomiędzy Osiekiem i Dubinem, Jutrosinem i Dubinem, Rogożewem i Smolicami, Zaborowicami i Borszynem Wielkim. Wybudowano także ścieżkę rowerową z Jutrosina do Dubina, na odcinku 3,5 km. POMOC SPOŁECZNA Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Powiatu Rawickiego, w szczególności bezrobotnych, niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych, było nadrzędnym celem projektu Mogę - Potrafię - Teraz, realizowanego w latach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, od 2009 r. w partnerstwie z gminami: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław. Ogółem 305 osób uczestniczyło w szkoleniach, kursach zawodowych, obozach rehabilitacyjnych i integracyjnych, warsztatach psychologicznych itp. Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce - dzięki projektowi w latach rozbudowano, zmodernizowano oraz przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekty mieszkalno-administracyjne dwóch domów pomocy społecznej. RYNEK PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu od kilku lat realizuje program aktywizacji osób bezrobotnych poprzez udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki na dotacje dla początkujących przedsiębiorców pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWIAT

4 4 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) PERSPEKTYWY ROZWOJU WSI Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Rawiczu organizuje cykliczne spotkania szkoleniowo-informacyjne o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Biorą w nich udział przedstawiciele władz samorządowych, służb bezpieczeństwa publicznego, lokalnych sołectw, rolnicy oraz przedsiębiorcy działający w branży rolnej. Tegoroczne spotkanie odbyło się 12 marca w rawickim Domu Kultury. Zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Poszczególne zagadnienia przedstawiali konsultanci z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- -Epidemiologicznej w Rawiczu. Prelegenci omówili Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ponadto zaprezentowali zasady funkcjonowania tzw. gospodarstw demonstracyjnych, w których stosowane są najnowocześniejsze metody i technologie produkcji rolnej. W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie 90 tego typu placówek, trzy z nich są zlokalizowane na terenie Powiatu Rawickiego - w Zakrzewie, Roszkowie i Szymanowie. Kolejnym tematem była ochrona i sprzedaż produktów regionalnych oraz tradycyjnych. W formie prezentacji multimedialnej scharakteryzowano europejskie oraz krajowe systemy jakościowe żywności regionalnej, m.in. system Jakość Tradycja. Służą one identyfikacji produktów, weryfikacji i ochronie ich jakości, lokalnej specyfiki, a przede wszystkim promocji. Ponadto szczegółowo zostały przeanalizowane przepisy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące tzw. dostaw bezpośrednich. OBLICZA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Dyrektorzy lokalnych szkół, nauczyciele, lekarze, psycholodzy, terapeuci i pracownicy ośrodków wsparcia dzielili się wiedzą oraz doświadczeniami podczas kwietniowej konferencji naukowej pod hasłem Oblicza zdrowia psychicznego, zorganizowanej w Gimnazjum w Sierakowie. Dwudniowe obrady podzielono na bloki tematyczne dotyczące profilaktyki, a także terapii zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych dzieci i młodzieży. Kilkunastu prelegentów omawiało zagadnienia związane m.in. z patologiami, agresją, zaburzeniami w jedzeniu, uzależnieniami, zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, ilustrując swoje wystąpienia prezentacjami multimedialnymi oraz analizą przykładów. Referatom towarzyszył panel dyskusyjny, wystawa prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu i uczniów oraz występ młodzieżowego koła teatralnego. Konferencję poprzedził Tydzień Zdrowia Psychicznego zorganizowany w przedszkolach i szkołach na terenie Powiatu Rawickiego. POWIAT

5 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 5 PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla Polaków zaangażowanych w działalność antykomunistyczną po II wojnie światowej, w szczególności członków organizacji podziemnych, kontynuujących niepodległościową misję Armii Krajowej. Do ogólnopolskich obchodów po raz kolejny przyłączyli się mieszkańcy Powiatu Rawickiego. Przedstawiciele władz samorządowych, harcerze i uczniowie tradycyjnie 1 marca br. złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Rawiczu. Ponadto na miejscowym cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel pamięci. Święto polskich Żołnierzy Wyklętych ma również wymiar edukacyjny. Propagowaniu wiedzy o ich roli w powojennej historii kraju służą konferencje i konkursy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kuratoria oświaty, szkoły lub lokalne stowarzyszenia. W tym roku laureatką etapu NARADA SAMORZĄDOWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA Po raz pierwszy w tym roku, 28 marca obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu za 2013 r. Ponadto członkowie rady wyrazili zgodę na zaproponowany plan podziału w 2014 r. środków przeznaczonych na realizację usług i instrumentów rynku Wykorzystanie środków Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. w Powiecie Rawickim: 63 tys. 200 zł 122 tys. 759 zł 363 tys. 927 zł 1 mln 526 tys. 840 zł 1 mln 283 tys. 709 zł 631 tys. 057 zł 202 tys. 609 zł regionalnego III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno- -Literackiego Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni została reprezentująca Powiat Rawicki uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - Aleksandra Sobierajska. Jej esej, poświęcony m.in. losom więźniów politycznych przebywających w rawickim więzieniu w okresie stalinowskim, zakwalifikowano do finału. Kolejna tegoroczna narada starosty, burmistrzów i wójta gmin Powiatu Rawickiego odbyła się 13 marca w Pakosławiu. W pakosławskim pałacu dyskutowano tym razem na temat obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, podziału środków unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz utworzenia tzw. grupy zakupowej energii elektrycznej. Wspólny zakup energii umożliwiłby samorządom negocjowanie preferencyjnych warunków cenowych, a tym samym redukcję kosztów. W spotkaniu uczestniczyli również skarbnicy gmin i powiatu, ponieważ omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządowe. pracy, w ramach Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na aktywizację zawodową w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na rzecz osób zarejestrowanych Powiatowy Urząd Pracy planuje wydatkować w roku bieżącym m.in.: 300 tys. zł na szkolenia, 1 mln 900 tys. zł na staże oraz 1 mln 300 tys. zł na dotacje. 135 tys. zł 304 tys. 800 zł 1 mln 964 tys. 720 zł 1 mln 964 tys. 720 zł Podział środków na realizację usług i instrumentów rynku pracy w 2014 r. w Powiecie Rawickim: 270 tys. 400 zł Roboty Publiczne Prace Interwencyjne Szkolenia Staże Dotacje Prace Interwencyjne Doposażenia Refundacje Szkolenia Staże Dotacje Refundacje POWIAT

6 6 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) INFORMACJE Z SESJI Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rawickim w 2014 r. na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych: 82 tys. zł 170 tys. 985 zł Lutową, XXXVII Sesję Rady Powiatu rozpoczęło wystąpienie Starosty Rawickiego, który w imieniu Zarządu i Rady uroczyście podziękował za wieloletnią, owocną współpracę Grażynie Kośmider. Przez 19 lat pełniła ona funkcję Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie, a z dniem 31 grudnia 2013 r. przeszła na emeryturę. Na posiedzeniu Radni przychylili się do prośby Wójta Gminy Pakosław, dotyczącej zwolnienia z opłat za wymianę 14 dowodów rejestracyjnych pojazdów należących do mieszkańców Sów i Pakosławia, w związku z nadaniem nazw ulicom w tych miejscowościach. Przyjęli również sprawozdanie roczne z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie, którego funkcje pełni obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Do końca grudnia 2013 r. specjaliści z Centrum pracowali z 53 rodzinami zastępczymi, obejmując pieczą 106 dzieci oraz 22 pełnoletnich wychowanków. Do rodziców biologicznych powróciło pięcioro dzieci, a czworo zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej. Członkowie Rady Powiatu zostali także zapoznani z bieżącymi potrzebami w zakresie pomocy społecznej. Podczas kolejnej sesji, która odbyła się w dniu 27 marca br. omówiono najważniejsze dane dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Radnym przedstawiono Małgorzatę Pospiech, która wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie i pełni tę funkcję od 1 kwietnia br. Ponadto Rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 1 mln 562 tys. 165 zł, przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej (231 tys. zł) i społecznej (1 mln 331 tys. 165 zł) osób niepełnosprawnych w 2014 r. 68 tys. zł Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 25 tys. zł 170 tys. zł Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 40 tys. zł 6 tys. zł 840 tys. 180 zł Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rawickim w 2014 r. na rehabilitację ZAWODOWĄ osób niepełnosprawnych: 160 tys. zł Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja pracodawcy kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej POWIAT

7 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 7 KONFERENCJA PRASOWA STAROSTY Elektroniczny system wspomagający załatwianie spraw urzędowych, cyfryzacja zasobów geodezyjnych oraz projekt doskonalenia nauczycieli były głównymi tematami pierwszej tegorocznej konferencji prasowej Starosty Rawickiego. Podczas spotkania z dziennikarzami 20 lutego br. Starosta Zygmunt Wolny zaprezentował funkcjonowanie na stronie internetowej modułów internetowych umożliwiających rezerwację terminu rejestracji pojazdu, sprawdzenie statusu nowego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Natomiast Wicestarosta Krzysztof Synoracki omówił m.in. wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2014 r. Samorząd wesprze finansowo kilkanaście lokalnych organizacji działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji, kultury, edukacji artystycznej, integracji społecznej, a także rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Do udziału w konferencji zaproszono również koordynatora projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim. Renata Skowronek przedstawiła dziennikarzom główne założenia projektu, etapy jego realizacji oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas postępowań przetargowych. DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU RAWICKIEGO Stowarzyszenie Ruch Artystyczny Koniugacja Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rawiczu Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona-Rawbud Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomocna Dłoń Stowarzyszenie Z nadzieją w przyszłość Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce 2250 zł 2250 zł 1500 zł 7000 zł 2500 zł 2500 zł zł 6500 zł 3240 zł 3240 zł 2040 zł 4240 zł Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 5240 zł Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1000 zł w Lesznie Szczegółowy wykaz dofinansowanych zadań i projektów można znaleźć na stronie internetowej w zakładce O powiecie/organizacje pozarządowe. zaszczep w sobie CHĘĆ SZCZEPIENIA Zaszczep w sobie chęć szczepienia! - pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna, mająca na celu promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Adresatami akcji są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień, profilaktyką medyczną, edukacją prozdrowotną, a w szczególności rodzice i opiekunowie dzieci, lekarze, pielęgniarki. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI PROMOCJE I PRZECENY W okresie przedświątecznym, posezonowym w sklepach pojawiają się promocje i przeceny. Co warto wiedzieć o tych formach obniżek cen towaru i co je różni? Promocja jest sposobem na zachęcenie klienta do zakupu danego towaru lub dokonania zakupu w danym sklepie. Może przejawiać się np. poprzez obniżenie ceny towaru, która będzie obowiązywać do czasu wyczerpania zapasów lub przez określony okres. Promocją objęte są towary pełnowartościowe, które mogą być reklamowane bez ograniczeń. Natomiast przecena jest redukcją ceny, która może nastąpić z powodu likwidacji sklepu, zmiany asortymentu itp. Jeżeli przeceniane są pełnowartościowe towary, to podlegają one reklamacji bez ograniczeń. Inaczej wygląda sytuacja, gdy powód przeceny tkwi w samej rzeczy, tzn. obniżenie ceny nastąpiło z powodu wad towaru. Wówczas informacja o wadach powinna być zaznaczona wraz z ceną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument nie może reklamować wad towaru przecenionego, o których istnieniu wiedział w momencie zakupu. Podsumowując, nie można złożyć reklamacji towaru z powodu wad, które były przyczyną obniżenia ceny, jeżeli w chwili podjęcia decyzji o zakupie klient był ich świadomy. Rzecznik Konsumentów pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 9.00 do w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Rynek 17 (pokój 21). system sms w starostwie Od kilku lat w Starostwie Powiatowym w Rawiczu funkcjonuje system wysyłania powiadomień w formie komunikatów SMS. Usługa jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać interesanci, którzy podczas składania wniosku o wydanie określonego dokumentu, np. prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu, podadzą swój numer telefonu komórkowego. Pracownik urzędu, wysyłając wiadomość SMS na wskazany numer, poinformuje ich o możliwości odbioru dokumentu. Obecnie system funkcjonuje w: Wydziale Komunikacji i Dróg, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, Wydziale Architektury i Budownictwa, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. INFORMATOR

8 8 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) SYSTEM ELEKTRONICZNY ZAMIAST KOLEJKI Od lutego br. w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu funkcjonuje elektroniczny system wspomagający załatwianie spraw urzędowych. Dzięki specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Powiatu Rawickiego: w szybki i prosty sposób można dokonać rezerwacji terminu rejestracji pojazdu. Za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Rawickiego można również sprawdzić, na jakim etapie realizacji znajdują się sprawy dotyczące wydania dokumentów: prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Aplikacje zostały udostępnione przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. REJESTRACJA POJAZDU ODBIÓR PRAWA JAZDY ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO wejdź na stronę na dole strony znajdziesz zakładkę Umów termin rejstracji pojazdu wejdź na stronę na dole strony znajdziesz zakładkę ODBIÓR PRAWA JAZDY wejdź na stronę na dole strony znajdziesz zakładkę ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO W formularzu należy wypełnić wymagane pola z danymi osobowymi (imię, nazwisko, PESEL, adres, , telefon) oraz wybrać dogodny termin i godzinę wizyty w urzędzie (kolor zielony - godziny wolne, kolor czerwony - godziny zarezerwowane) [przekierowanie do systemu infocar] W formularzu należy wypełnić wymagane pola z danymi: PESEL, data urodzenia lub numer PKK, imię, nazwisko [przekierowanie do systemu infocar] W formularzu należy wypełnić wymagane pola z danymi: numer rejestracyjny, ostatnie 5 znaków numeru nadwozia Kliknięcie opcji Rezerwuj termin Kliknięcie opcji Sprawdź Kliknięcie opcji Sprawdź S y s t e m w y ś w i e t l a p o t w i e r d z e n i e p o p r a w n o ś c i wypełnienia formularza Link aktywacyjny - należy go potwierdzić poprzez kliknięcie. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji wizyty w c i ą g u 3 0 m i n u t d a n e z o s t a n ą u s u n i ę t e, a zarezerwowany termin anulowany. Informacje zwrotne: 1. Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji. 2. Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. 3. Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany - status wyświetla się, gdy wprowadzono błędne dane, wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd lub dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca. Informacje zwrotne: 1. Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji. 2. Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. 3. Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany - status wyświetla się, gdy wprowadzono błędne dane, wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd lub dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca. INFORMATOR

9 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 9 NOC PASJI I TALENTÓW Nietypową, ale cieszącą się dużym zainteresowaniem młodzieży, formą integracji społeczności szkolnej jest Noc Pasji i Talentów organizowana od trzech lat w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych, odbywających się wieczorem i w nocy, tym razem z 14 na 15 marca br. Tegoroczne wydarzenie zainaugurował Filmowy Most Pokoleniowy projekcją filmu pt. Ruchome słowa w reżyserii Manoela de Oliveiry, połączoną z dyskusją. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów pomiędzy dwiema generacjami widzów, ponieważ do udziału w nim, oprócz uczniów ze szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, zaproszono także słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Licealiści zaprezentowali swoje umiejętności i pasje również podczas warsztatów manualnych, kulinarnych oraz informatycznych. Do późnych godzin nocnych nie gasło światło w pracowni chemicznej, gdzie produkowano zapachowe kule kąpielowe. W tym samym czasie w sali sportowej odbywały się turnieje piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a na poddaszu szkolnego gmachu trwał maraton filmowy. (AD, red.) ZŁOTE NUTKI DLA RAWICZAN Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu kolejny raz udowodnili, że prawdziwa moc pasji tkwi w tańcu. Podobnie, jak w ubiegłym roku, odnieśli sukces w wojewódzkim Konkursie Tańca o Złotą Nutkę, zajmując w dwóch kategoriach III miejsce. Od kilku lat organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, wspólnie z Kościańskim Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Patrzmy Sercem. Tym razem w sportowej rywalizacji, połączonej z zabawą integracyjną, wzięło udział ponad 180 młodych niepełnosprawnych artystów z całej Wielkopolski. Rawickie zespoły Psikus I oraz Psikus II zaprezentowały swoje umiejętności w układach tanecznych zaaranżowanych do znanych przebojów współczesnej muzyki rozrywkowej. Trofeum turnieju, czyli Złotą Nutkę wytańczyli: Karolina Wilińska, Żaneta Wilamowitz, Sebastian Dawidziak, Krystian Kubera-Wamka, Adrian Szaszczak, Lidka Stachowiak, Adriana Hoffmann, Jakub Tymiński, Magdalena Turbańska, Wiktoria Fedyna. (MM, red.) ODKRYWAJĄ UROKI MAŁEJ OJCZYZNY Tematem przewodnim tegorocznego Powiatowego Konkursu Historycznego Moja Mała Ojczyzna był folklor na ziemi rawickiej od niepodległości do współczesności. Szczególne uznanie komisji konkursowej zdobyły prace uczniów, którzy podjęli zadanie udokumentowania działalności i repertuaru regionalnych zespołów ludowych. Nagrodzono także rysunki oraz prace przestrzenne - makiety wiatraka i chat wiejskich. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureatami zostali: Dobrochna Jarczewska, Wiktoria Gil, Katarzyna Ostrowska, Lidia Kuźnia - uczennice szkół podstawowych; Karolina Bawolska, Damian Jusiel i Wiktoria Budoj z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu; Dagmara Świadek, Natalia Matysiak, Paulina Fengler, Adrian Poprawski, Katarzyna Pawlak - uczniowie szkół gimnazjalnych. W dniu 14 marca br. podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs wystąpiła dziecięco-młodzieżowa kapela skrzypków i dudziarzy zespołu regionalnego Wisieloki z Szymanowa. EDUKACJA (red.)

10 10 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) OFERTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta edukacyjna na rok 2014/2015 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawicki była prezentowana podczas zorganizowanych w marcu br. targów edukacyjnych oraz drzwi otwartych. Dzięki tym inicjatywom przyszli absolwenci gimnazjów mogli obejrzeć obiekty szkolne, nowoczesne pracownie przedmiotowe, zdobyć informacje o realizowanych projektach, a także porozmawiać z nauczycielami. Szczegółowe informacje na temat kształcenia profilowanego w poszczególnych placówkach przedstawiamy poniżej. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RAWICZU Profile kształcenia: - profil matematyczno-fizyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy), - profil biologiczno-chemiczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy), - profil humanistyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy), przedmiot dodatkowy Polska w świecie, - profil matematyczno-geograficzny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy), przedmiot dodatkowy Ekonomia w praktyce, - profil matematyczno-biologiczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, biologia, język obcy), przedmiot dodatkowy Ekologia krajobrazu. Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia fakultatywne dla maturzystów; możliwość udziału uczniów w realizacji projektów edukacyjnych Innowacyjny program nauczania przedmiotu Ekonomia w praktyce, projektów proakademickich: Uniwersytet w Twojej szkole, Akademia Talentów Przyrodniczych ; koła zainteresowań - Koło Chemiczne Pozyton, Koło Informatyczne, Koło Wolontariatu, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Poetyckie Poeton, Koło Wiedzy o Społeczeństwie, Koło Geograficzne, Koło Historyczne, SKS siatkówka, SKS koszykówka, SKS lekkoatletyka; dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (e-dziennik, strefa WiFi, platforma e-learning) oraz bazy dydaktyczno-metodycznej (pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, sala audiowizualna, sala sportowa). ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RAWICZU Profile kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym: - profil biologiczno-chemiczny - medyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy), - profil ekonomiczno-turystyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy), - profil humanistyczny - dziennikarsko-prawny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie). Profile kształcenia w Technikum: - technik organizacji reklamy (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język obcy), - fototechnik (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język obcy). Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia prowadzone w nowoczesnym budynku, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych; dostęp do nowoczesnej bazy dydaktyczno-metodycznej (pracownia biologiczna, humanistyczna, matematyczna, informatyczna, fototechniczna, od września 2014 r. chemiczna - wyposażone w pomoce naukowe, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne); zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym; naukę języka hiszpańskiego. EDUKACJA

11 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU Profile kształcenia zawodowego w Technikum: - technik budownictwa, - technik ekonomista, - technik elektryk, - technik handlowiec, - technik logistyk, - technik mechanik, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik teleinformatyk. Profile kształcenia zawodowego młodzieży w ZSZ: - klasy wielozawodowe, - klasy profilowe w następujących zawodach: kucharz, ślusarz, elektryk, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu oferuje turnusy kształcenia zawodowego dla młodocianych pracowników, według potrzeb w ramach nauki zawodu. Szkoły dla dorosłych: - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - uzupełnienie wykształcenia średniego z możliwością zdania egzaminu maturalnego; - Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rachunkowości; - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu oferuje dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności, według potrzeb. Ponadto oferta szkoły obejmuje: możliwość udziału uczniów w realizacji projektów Polska szkoła - europejska edukacja, Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (obejmujący zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech), Matematyka Reaktywacja ; dodatkowe zajęcia z języków obcych; kursy kwalifikacyjne i kursy umiejętności zawodowych; współpracę z pracodawcami; współpracę z niemiecką szkołą partnerską Berufschulzentrum AM Westerberg w Osnabrück. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE Profile kształcenia zawodowego młodzieży w Technikum: - technik rolnik, - technik mechanizacji rolnictwa, - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik technologii żywności - nowy kierunek, - technik informatyk. Profile kształcenia zawodowego młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej: - klasy wielozawodowe. Szkoły dla Dorosłych: - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca w zawodzie technik rachunkowości i technik informatyk, - kursy kwalifikacyjne w zawodzie: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik prac biurowych. Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia w nowoczesnych pracowniach komputerowych, pracowni żywienia, najnowszej generacji pracowni odnawialnych źródeł energii; możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego; zajęcia w sali sportowej z siłownią i sauną. EDUKACJA

12 12 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa dla absolwentów gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia z doświadczoną kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych w zakresie różnych form terapii pedagogicznej, socjoterapii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, rehabilitacji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, arteterapii, logopedii, korekcji wad postawy, terapii osób ze spektrum autyzmu, alternatywnych metod komunikacji; dostęp do nowoczesnej bazy dydaktyczno-metodycznej (m.in. gabinet polisensoryczny, logopedyczny, pracownie komputerowe, pracownia rękodzieła, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej); nauczanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; pomoc psychologiczno-pedagogiczną; możliwość udziału uczniów w konkursach interdyscyplinarnych i zawodach sportowych na różnym szczeblu. RAWICKIE TARGI EDUKACYJNE MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM Pierwszego dnia wiosny bardzo liczne grono młodzieży z całego Powiatu Rawickiego odwiedziło XII Targi Edukacyjne i Targi Pracy, zorganizowane w Gimnazjum w Sierakowie. Dla gimnazjalistów przedsięwzięcie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z bogatą ofertą placówek edukacyjnych z naszego regionu. Stoiska promocyjne przygotowały wszystkie powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, a także m.in. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. Starsi uczniowie, przede wszystkim przyszli absolwenci szkół średnich, mogli uzyskać informacje o kierunkach, profilach kształcenia pomaturalnego, warunkach rekrutacji na uczelnie wyższe w Lesznie, Wrocławiu i Poznaniu. Mieli również możliwość porozmawiania z psychologami, doradcami zawodowymi, konsultantami z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Z kolei przedstawiciele pracodawców, m.in. z Cechu Rzemiosł Różnych, przygotowali oferty praktyk i staży dla młodocianych pracowników. Dużym zainteresowaniem gości - nie tylko tych najmłodszych - cieszyły się prezentacje Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. (red.) Po eliminacjach gminnych, 28 marca br. nastąpiło rozstrzygnięcie powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 36 uczniów szkół z terenu Powiatu Rawickiego zmierzyło się z zadaniami dotyczącymi znajomości zasad ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzania akcji gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy, a także obsługi podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali rawiccy strażacy. Bezkonkurencyjne w tej turze rywalizacji okazały się: Nikola Pawlak z Zespołu Szkół w Szkaradowie, Alicja Lisiak z Gimnazjum w Bojanowie oraz Jagoda Kapała z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Uczennice będą reprezentować Powiat Rawicki podczas finału wojewódzkiego turnieju w Malanowie. (KS, red.) EDUKACJA

13 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 13 STRAUSS NA KONKURSIE Melodie najsłynniejszych utworów Johanna Straussa II zabrzmiały w rawickim ratuszu podczas marcowego finału XVI Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego. W tym roku twórczość wiedeńskiego kompozytora była tematem konkursowego testu, a także stanowiła inspirację dla uczniów przygotowujących albumy biograficzne, plakaty i prace multimedialne. W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali: Hubert Sobierajski, Ewelina Rychlik, Weronika Szumna, Aleksandra Głuszak, Wiktoria Dragewska, Jakub Pawlicki, Jagoda Andrzejewska, Zofia Glapiak, Aleksandra Sendłak, Joanna Kryś, Dominika Przewoźna i Joanna Waleńska. (red.) NAGRODA INTERNAUTÓW W życiu wszystko może się zdarzyć to tytuł recenzji filmu dokumentalnego Marcela Łozińskiego, napisanej przez rawicką licealistkę Agatę Hryniowską i nagrodzonej w ogólnopolskim konkursie Filmoteki Szkolnej. Turniej jest elementem projektu realizowanego od 2009 r. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy z instytucjami partnerskimi, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawską Szkołą Filmową i Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, mającego na celu popularyzację szkolnej edukacji filmowej. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu zdobyła nagrodę internautów i kolekcję polskich filmów na płytach DVD. Warto podkreślić, że do akcji głosowania włączyło się wielu licealistów. Wyróżnioną recenzję można przeczytać na stronie internetowej w zakładce Dyskusyjnego Klubu Filmowego. (AN, red.) ZAGRANICZNA PRAKTYKA - GWARANCJĄ SUKCESU W bieżącym roku, w ramach realizacji projektu pn. Polska szkoła - europejska edukacja (Program Leonardo da Vinci. Uczenie się przez całe życie ) grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu uzyskała możliwość odbycia praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach. W marcu na staż do Lipska wyjechało dwudziestu przyszłych techników żywienia i logistyków. Przez cztery tygodnie uczniowie pracowali w kantynach, stołówkach uniwersyteckich, centrach dystrybucji towarów i na lotnisku. Poznali niemiecki system organizacji pracy oraz nowoczesne technologie stosowane w branżach usługowych lub produkcyjnych. Uczestniczyli również w kursie językowym, a w wolnym czasie zwiedzili najciekawsze zabytki Lipska, Drezna oraz Berlina. Pobyt młodzieży poza granicami kraju podlegał stałej kontroli i monitorowaniu. W dniu 14 marca br. praktykantów w ich zakładach pracy odwiedziła delegacja nauczycieli wraz z Wicestarostą Krzysztofem Synorackim i Dyrektorem szkoły Krzysztofem Jaroszem. Potwierdzeniem odbycia zagranicznych praktyk było otrzymanie przez uczniów certyfikatu. W maju br. kolejna grupa - tym razem przyszłych techników ekonomistów - wyjedzie do Drezna. (AS, RU, red.) EDUKACJA

14 14 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) MAJÓWKA NA RAWICKIM SZLAKU ROWEROWYM Ukryte w parkowym zaciszu dawne dworki ziemiańskie, pomniki przyrody, przydrożne kapliczki, miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim - te i inne interesujące punkty na mapie Powiatu Rawickiego łączy Rawicki Szlak Rowerowy. Jest on jedną z najpopularniejszych lokalnych tras turystycznych, o niepowtarzalnych walorach zarówno rekreacyjnych, jak i kulturowych. Rawicki Szlak Rowerowy ma długość ok. 38 km. Został wytyczony pomiędzy kilkunastoma miejscowościami na terenie Gminy Rawicz, w taki sposób, aby turyści mogli wybrać krótszy lub dłuższy wariant trasy w formie pętli. Jej umowny początek i koniec znajduje się na rynku w Rawiczu. Przy ratuszu umieszczono tablicę informacyjną z aktualną mapą szlaku. Z tego miejsca, zgodnie z oznakowaniem (żółte tabliczki z zielonym symbolem roweru i literami RA), można wyruszyć w dwóch kierunkach: na północ w stronę Łaszczyna lub na południowy wschód do Dębna Polskiego. Na odcinku pomiędzy Sierakowem, Łaszczynem i Żołędnicą droga zielonych rowerków pokrywa się z wielkopolskim Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym. W samym Łaszczynie przebiega w pobliżu kompleksu zabudowań dawnego folwarku oraz nieco skrytego w parkowej gęstwinie dworku, do którego prowadzi malownicza grabowa aleja. Obiekt został wybudowany w połowie XVIII w., w stylu późnego baroku. Był rezydencją rodziny Mielżyńskich, a od lat 20. XIX w. Sczanieckich, którzy - jak głosi tradycja - gościli w nim jesienią 1831 r. Adama Mickiewicza. Obecnie mieści się w nim Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Na miejscowym cmentarzu, usytuowanym przy kościele parafialnym pw. św. Marcina, warto obejrzeć neogotycką kaplicę grobową dawnych właścicieli Łaszczyna oraz grób Stefana Bobrowskiego - jednego z przywódców powstania styczniowego. Interesujący pod względem architektonicznym poniemiecki dwór, wybudowany w stylu podmiejskiej willi, znajduje się w Żołędnicy. Stamtąd, przez Sarnówkę, szlak prowadzi do Sarnowy. Obecnie jest to dzielnica Rawicza, starsza od miasta o ponad 300 lat. Przejeżdżając rowerem przez jej historyczne centrum, warto zatrzymać się w pobliżu dworu (XIX w.), na rynku przed ratuszem z charakterystyczną, neogotycką wieżą, przy wiatraku oraz zwiedzić barokowy kościół, w którym w latach jako nastolatek grywał na organach późniejszy wybitny polski kompozytor Karol Kurpiński. Kolejny etap rowerowej wyprawy to pętla poprowadzona od skrzyżowania dróg Rawicz - Dubin - Zielona Wieś, przez Słupię Kapitulną, wioski mikroregionu hazackiego: Ugodę, Zieloną Wieś, Stwolno oraz położony nad rozlewiskami Dąbroczni, Sikorzyn. Nieodłączny element krajobrazu tych miejscowości stanowią stare, przydrożne krzyże i kapliczki pasyjne - wedle zwyczaju chroniące mieszkańców przed kataklizmami. Do Rawicza można stamtąd wrócić przez Szymanowo - śladami walk powstańców wielkopolskich. Ostatnim (lub pierwszym, w zależności od wybranego kierunku) przystankiem na szlaku może być również Dębno Polskie, wioska położona niegdyś tuż przy przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Tam warto zobaczyć teren dawnego niemieckiego cmentarza ewangelickiego oraz ustawioną w centrum miejscowości kilkumetrową rzeźbę św. Floriana. TURYSTYKA

15 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 15 Z KART HISTORII Śladami Kobylinki Wielu dorosłych mieszkańców Powiatu Rawickiego zapewne pamięta podróże popularną niegdyś kobylinką. Potocznie tą nazwą określano linię kolejową i kursujące na niej pociągi pomiędzy Rawiczem i Kobylinem, a dawniej również między Legnicą, Rawiczem i Kobylinem. Obecnie tylko na kilku odcinkach nieczynnej trasy nr 362 można sporadycznie zobaczyć składy towarowe, pociągi wycieczkowe wiozące pasjonatów historii kolejnictwa, a w sezonie wakacyjnym drezyny turystyczne. Pozostały wpisane w lokalny krajobraz elementy infrastruktury kolejowej, charakterystyczne ceglane budynki stacji z niezatartymi jeszcze ich nazwami, archiwalne mapy, rozkłady jazdy, bilety oraz sentyment i nadzieja, że w przyszłości linia stanie się atrakcją dla miłośników turystyki kolejowej. Budowę tzw. Kolei Legnicko-Rawickiej (Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn AG) prowadziła w latach 90. XIX stulecia niemiecka spółka Lenz & Co, odpowiedzialna również w późniejszym czasie za jej eksploatację. Nowa, prywatna linia o długości 113 km została uroczyście oddana do użytku 5 lutego 1898 r., Połączyła Legnicę, będącą stolicą dolnośląskiego okręgu przemysłowego, z Rawiczem (skrzyżowanie z linią Wrocław - Poznań), oraz Kobylinem (położonym przy linii Leszno - Ostrów Wlkp.). W okresie największej eksploatacji podróżowało nią ponad 350 tys. osób rocznie. Przez teren Powiatu Rawickiego kobylinka przejeżdżała na ok. 27-kilometrowym odcinku torów, z maksymalną prędkością km na godzinę, zatrzymując się na stacjach i mniejszych przystankach: Rawicz, Rawicz Wschód, Sarnowa, Miejska Górka, Sobiałkowo, Oczkowice, Dłoń, Jutrosin. Oprócz Rawicza funkcję stacji węzłowej pełniła także Miejska Górka, skąd odchodziły jeszcze dwie krótkie, lokalne linie: w kierunku południowym do Pakosławia (z przystankami Niemarzyn, Chojno - podróż pociągiem pasażerskim 2 i 3 klasy trwała pół godziny), w kierunku północnym do Krobi (z przystankami Roszkówko, Gostkowo). Wprowadzono na niej ruch pociągów osobowych, ale przede wszystkim miała duże znaczenie gospodarcze, ponieważ przewożono nią na śląskie rynki zbytu produkty rolno-spożywcze z południowej Wielkopolski. Ze względu na zawartość transportów towaro-

16 wych dawni mieszkańcy Sarnowy, Miejskiej Górki i okolicznych miejscowości nazywali kobylinkę, nieco żartobliwie, prosiakowym pociągiem. Po I wojnie światowej linia została przecięta polsko-niemiecką granicą pań- stwową pomiędzy stacjami Wehrse i Rawicz, na których przeprowadzano kontrole paszportowe oraz celne. W dwudziestoleciu międzywojennym na trasie Legnica - Rawicz kursował tylko jeden pociąg osobowy dziennie (czas przejazdu wynosił ok. 3,5 godziny). Odcinek Rawicz - Kobylin w 1925 r. wykupiła prywatna polska spółka, a na początku lat 30. Polskie Koleje Państwowe. Przykładowo w 1944 r. pociąg osobowy wyjeżdżający z Rawicza zgodnie z rozkładem o go- dzinie 13.20, kończył bieg w Kobylinie o Czas przejazdu zasadniczo nie zmienił się do końca funkcjonowania linii. Ostatni planowy pociąg osobowy przejechał tą trasą pod koniec 1995 r. Reprodukcje ze zbiorów prywatnych Mirosława Koniecznego i archiwum redakcji. ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; Redagują: Marta Hamielec (redaktor naczelny), Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska. Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: Rynek 17, Rawicz, Oddano do druku: 15 kwietnia 2014 r. Skład i druk: Agencja Reklamowa POWERART, ul. Poznańska 5, Rawicz, Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). Archiwalne numery Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego dostępne są na stronie Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, opracowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego REKLAMA nr 11 (110) 2013 ISSN 1734-7076 N Życie O W E (10.06-24.06. 2013) BEZPŁATNY Dwutygodnik z Warmii i Mazur NAKŁAD 25 000! Olsztyna REKLAMA Oferta edukacyjna szkół Powiatu Olsztyńskiego Jak Pawełek

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo