Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców"

Transkrypt

1 BOJANOWO JUTROSIN MIEJSKA GÓRKA PAKOSŁAW RAWICZ ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO Fundusze unijne dla początkujących przedsiębiorców ZAPOWIEDZI Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej stanowi doskonałą okazję do podsumowań, oceny wykorzystanych szans, a także wskazania celów oraz wyzwań na kolejne dekady członkostwa. EUROPA W NASZYCH OCZACH W tym kontekście prezentujemy dotychczasowe efekty realizacji projektów unijnych w Powiecie Rawickim. Środki europejskie trafiają m.in. do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szerzej na str. 2 i 3 Młodzieżowa debata unijna aula I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu - 29 kwietnia 2014 r. 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach europejskich. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w powiecie ze środków unijnych. Prezentacje edukacyjne maja TARGI ROLNICZE W GOŁASZYNIE maja Dwumiesięcznik IV 2014 nr 2 (39) ISSN Egzemplarz bezpłatny

2 2 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) 10 LAT POWIATU RAWICKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyczyniło się do wielu istotnych, pozytywnych przemian w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego w naszym kraju i regionie. Obchodzona w maju br. dziesiąta rocznica tego wydarzenia stanowi doskonałą okazję do podsumowań, oceny wykorzystanych szans, a także wskazania celów oraz wyzwań na kolejne dekady członkostwa. W tym jubileuszowym kontekście warto zaprezentować dotychczasowe efekty realizacji projektów unijnych w Powiecie Rawickim. EDUKACJA Dzięki realizacji projektu pn. Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, historyczny obiekt dawnej jednostki wojskowej stał się nowoczesną, doskonale wyposażoną w sprzęt dydaktyczny siedzibą Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności, przygotowują się do egzaminów maturalnych, zawodowych, rozwijają pasje, uczestnicząc w licznych projektach edukacyjnych, m.in. Jak nie zostać bezrobotnym?, Wzorowy uczeń, Matematyka Akademia Talentów Przyrodniczych, Moje Liceum na 5, Odnawialne źródła energii, Szkoła Odkrywców Talentów, Dla wszystkich równe szanse, Skuteczny pracownik w cyfrowym świecie, Polska szkoła - europejska edukacja (Program Uczenie się przez całe życie. Leonardo da Vinci ). Kompetencje zawodowe podnoszą także dyrektorzy oraz nauczyciele placówek edukacyjnych, aktualnie dzięki realizacji w 27 szkołach i przedszkolach na terenie powiatu projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim. POWIAT

3 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 3 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusze unijne umożliwiły realizację inwestycji związanych z przebudową oraz modernizacją dróg powiatowych: pomiędzy Osiekiem i Dubinem, Jutrosinem i Dubinem, Rogożewem i Smolicami, Zaborowicami i Borszynem Wielkim. Wybudowano także ścieżkę rowerową z Jutrosina do Dubina, na odcinku 3,5 km. POMOC SPOŁECZNA Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Powiatu Rawickiego, w szczególności bezrobotnych, niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych, było nadrzędnym celem projektu Mogę - Potrafię - Teraz, realizowanego w latach przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, od 2009 r. w partnerstwie z gminami: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław. Ogółem 305 osób uczestniczyło w szkoleniach, kursach zawodowych, obozach rehabilitacyjnych i integracyjnych, warsztatach psychologicznych itp. Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz modernizacja i zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce - dzięki projektowi w latach rozbudowano, zmodernizowano oraz przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekty mieszkalno-administracyjne dwóch domów pomocy społecznej. RYNEK PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu od kilku lat realizuje program aktywizacji osób bezrobotnych poprzez udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki na dotacje dla początkujących przedsiębiorców pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWIAT

4 4 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) PERSPEKTYWY ROZWOJU WSI Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Rawiczu organizuje cykliczne spotkania szkoleniowo-informacyjne o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. Biorą w nich udział przedstawiciele władz samorządowych, służb bezpieczeństwa publicznego, lokalnych sołectw, rolnicy oraz przedsiębiorcy działający w branży rolnej. Tegoroczne spotkanie odbyło się 12 marca w rawickim Domu Kultury. Zostało podzielone na trzy bloki tematyczne. Poszczególne zagadnienia przedstawiali konsultanci z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- -Epidemiologicznej w Rawiczu. Prelegenci omówili Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ponadto zaprezentowali zasady funkcjonowania tzw. gospodarstw demonstracyjnych, w których stosowane są najnowocześniejsze metody i technologie produkcji rolnej. W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie 90 tego typu placówek, trzy z nich są zlokalizowane na terenie Powiatu Rawickiego - w Zakrzewie, Roszkowie i Szymanowie. Kolejnym tematem była ochrona i sprzedaż produktów regionalnych oraz tradycyjnych. W formie prezentacji multimedialnej scharakteryzowano europejskie oraz krajowe systemy jakościowe żywności regionalnej, m.in. system Jakość Tradycja. Służą one identyfikacji produktów, weryfikacji i ochronie ich jakości, lokalnej specyfiki, a przede wszystkim promocji. Ponadto szczegółowo zostały przeanalizowane przepisy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczące tzw. dostaw bezpośrednich. OBLICZA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Dyrektorzy lokalnych szkół, nauczyciele, lekarze, psycholodzy, terapeuci i pracownicy ośrodków wsparcia dzielili się wiedzą oraz doświadczeniami podczas kwietniowej konferencji naukowej pod hasłem Oblicza zdrowia psychicznego, zorganizowanej w Gimnazjum w Sierakowie. Dwudniowe obrady podzielono na bloki tematyczne dotyczące profilaktyki, a także terapii zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych dzieci i młodzieży. Kilkunastu prelegentów omawiało zagadnienia związane m.in. z patologiami, agresją, zaburzeniami w jedzeniu, uzależnieniami, zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, ilustrując swoje wystąpienia prezentacjami multimedialnymi oraz analizą przykładów. Referatom towarzyszył panel dyskusyjny, wystawa prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu i uczniów oraz występ młodzieżowego koła teatralnego. Konferencję poprzedził Tydzień Zdrowia Psychicznego zorganizowany w przedszkolach i szkołach na terenie Powiatu Rawickiego. POWIAT

5 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 5 PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla Polaków zaangażowanych w działalność antykomunistyczną po II wojnie światowej, w szczególności członków organizacji podziemnych, kontynuujących niepodległościową misję Armii Krajowej. Do ogólnopolskich obchodów po raz kolejny przyłączyli się mieszkańcy Powiatu Rawickiego. Przedstawiciele władz samorządowych, harcerze i uczniowie tradycyjnie 1 marca br. złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Rawiczu. Ponadto na miejscowym cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel pamięci. Święto polskich Żołnierzy Wyklętych ma również wymiar edukacyjny. Propagowaniu wiedzy o ich roli w powojennej historii kraju służą konferencje i konkursy organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kuratoria oświaty, szkoły lub lokalne stowarzyszenia. W tym roku laureatką etapu NARADA SAMORZĄDOWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA Po raz pierwszy w tym roku, 28 marca obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu za 2013 r. Ponadto członkowie rady wyrazili zgodę na zaproponowany plan podziału w 2014 r. środków przeznaczonych na realizację usług i instrumentów rynku Wykorzystanie środków Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. w Powiecie Rawickim: 63 tys. 200 zł 122 tys. 759 zł 363 tys. 927 zł 1 mln 526 tys. 840 zł 1 mln 283 tys. 709 zł 631 tys. 057 zł 202 tys. 609 zł regionalnego III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno- -Literackiego Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni została reprezentująca Powiat Rawicki uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - Aleksandra Sobierajska. Jej esej, poświęcony m.in. losom więźniów politycznych przebywających w rawickim więzieniu w okresie stalinowskim, zakwalifikowano do finału. Kolejna tegoroczna narada starosty, burmistrzów i wójta gmin Powiatu Rawickiego odbyła się 13 marca w Pakosławiu. W pakosławskim pałacu dyskutowano tym razem na temat obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, podziału środków unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz utworzenia tzw. grupy zakupowej energii elektrycznej. Wspólny zakup energii umożliwiłby samorządom negocjowanie preferencyjnych warunków cenowych, a tym samym redukcję kosztów. W spotkaniu uczestniczyli również skarbnicy gmin i powiatu, ponieważ omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządowe. pracy, w ramach Funduszu Pracy i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na aktywizację zawodową w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na rzecz osób zarejestrowanych Powiatowy Urząd Pracy planuje wydatkować w roku bieżącym m.in.: 300 tys. zł na szkolenia, 1 mln 900 tys. zł na staże oraz 1 mln 300 tys. zł na dotacje. 135 tys. zł 304 tys. 800 zł 1 mln 964 tys. 720 zł 1 mln 964 tys. 720 zł Podział środków na realizację usług i instrumentów rynku pracy w 2014 r. w Powiecie Rawickim: 270 tys. 400 zł Roboty Publiczne Prace Interwencyjne Szkolenia Staże Dotacje Prace Interwencyjne Doposażenia Refundacje Szkolenia Staże Dotacje Refundacje POWIAT

6 6 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) INFORMACJE Z SESJI Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rawickim w 2014 r. na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych: 82 tys. zł 170 tys. 985 zł Lutową, XXXVII Sesję Rady Powiatu rozpoczęło wystąpienie Starosty Rawickiego, który w imieniu Zarządu i Rady uroczyście podziękował za wieloletnią, owocną współpracę Grażynie Kośmider. Przez 19 lat pełniła ona funkcję Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie, a z dniem 31 grudnia 2013 r. przeszła na emeryturę. Na posiedzeniu Radni przychylili się do prośby Wójta Gminy Pakosław, dotyczącej zwolnienia z opłat za wymianę 14 dowodów rejestracyjnych pojazdów należących do mieszkańców Sów i Pakosławia, w związku z nadaniem nazw ulicom w tych miejscowościach. Przyjęli również sprawozdanie roczne z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie, którego funkcje pełni obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Do końca grudnia 2013 r. specjaliści z Centrum pracowali z 53 rodzinami zastępczymi, obejmując pieczą 106 dzieci oraz 22 pełnoletnich wychowanków. Do rodziców biologicznych powróciło pięcioro dzieci, a czworo zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej. Członkowie Rady Powiatu zostali także zapoznani z bieżącymi potrzebami w zakresie pomocy społecznej. Podczas kolejnej sesji, która odbyła się w dniu 27 marca br. omówiono najważniejsze dane dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego oraz bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Radnym przedstawiono Małgorzatę Pospiech, która wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie i pełni tę funkcję od 1 kwietnia br. Ponadto Rada podjęła m.in. uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 1 mln 562 tys. 165 zł, przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej (231 tys. zł) i społecznej (1 mln 331 tys. 165 zł) osób niepełnosprawnych w 2014 r. 68 tys. zł Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 25 tys. zł 170 tys. zł Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 40 tys. zł 6 tys. zł 840 tys. 180 zł Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rawickim w 2014 r. na rehabilitację ZAWODOWĄ osób niepełnosprawnych: 160 tys. zł Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja pracodawcy kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej Zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej POWIAT

7 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 7 KONFERENCJA PRASOWA STAROSTY Elektroniczny system wspomagający załatwianie spraw urzędowych, cyfryzacja zasobów geodezyjnych oraz projekt doskonalenia nauczycieli były głównymi tematami pierwszej tegorocznej konferencji prasowej Starosty Rawickiego. Podczas spotkania z dziennikarzami 20 lutego br. Starosta Zygmunt Wolny zaprezentował funkcjonowanie na stronie internetowej modułów internetowych umożliwiających rezerwację terminu rejestracji pojazdu, sprawdzenie statusu nowego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Natomiast Wicestarosta Krzysztof Synoracki omówił m.in. wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2014 r. Samorząd wesprze finansowo kilkanaście lokalnych organizacji działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji, kultury, edukacji artystycznej, integracji społecznej, a także rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Do udziału w konferencji zaproszono również koordynatora projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim. Renata Skowronek przedstawiła dziennikarzom główne założenia projektu, etapy jego realizacji oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas postępowań przetargowych. DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU RAWICKIEGO Stowarzyszenie Ruch Artystyczny Koniugacja Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rawiczu Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona-Rawbud Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KADET Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Rawiczu Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomocna Dłoń Stowarzyszenie Z nadzieją w przyszłość Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce 2250 zł 2250 zł 1500 zł 7000 zł 2500 zł 2500 zł zł 6500 zł 3240 zł 3240 zł 2040 zł 4240 zł Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 5240 zł Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1000 zł w Lesznie Szczegółowy wykaz dofinansowanych zadań i projektów można znaleźć na stronie internetowej w zakładce O powiecie/organizacje pozarządowe. zaszczep w sobie CHĘĆ SZCZEPIENIA Zaszczep w sobie chęć szczepienia! - pod takim hasłem ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna, mająca na celu promocję szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym. Adresatami akcji są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień, profilaktyką medyczną, edukacją prozdrowotną, a w szczególności rodzice i opiekunowie dzieci, lekarze, pielęgniarki. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI PROMOCJE I PRZECENY W okresie przedświątecznym, posezonowym w sklepach pojawiają się promocje i przeceny. Co warto wiedzieć o tych formach obniżek cen towaru i co je różni? Promocja jest sposobem na zachęcenie klienta do zakupu danego towaru lub dokonania zakupu w danym sklepie. Może przejawiać się np. poprzez obniżenie ceny towaru, która będzie obowiązywać do czasu wyczerpania zapasów lub przez określony okres. Promocją objęte są towary pełnowartościowe, które mogą być reklamowane bez ograniczeń. Natomiast przecena jest redukcją ceny, która może nastąpić z powodu likwidacji sklepu, zmiany asortymentu itp. Jeżeli przeceniane są pełnowartościowe towary, to podlegają one reklamacji bez ograniczeń. Inaczej wygląda sytuacja, gdy powód przeceny tkwi w samej rzeczy, tzn. obniżenie ceny nastąpiło z powodu wad towaru. Wówczas informacja o wadach powinna być zaznaczona wraz z ceną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument nie może reklamować wad towaru przecenionego, o których istnieniu wiedział w momencie zakupu. Podsumowując, nie można złożyć reklamacji towaru z powodu wad, które były przyczyną obniżenia ceny, jeżeli w chwili podjęcia decyzji o zakupie klient był ich świadomy. Rzecznik Konsumentów pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 9.00 do w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Rynek 17 (pokój 21). system sms w starostwie Od kilku lat w Starostwie Powiatowym w Rawiczu funkcjonuje system wysyłania powiadomień w formie komunikatów SMS. Usługa jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać interesanci, którzy podczas składania wniosku o wydanie określonego dokumentu, np. prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu, podadzą swój numer telefonu komórkowego. Pracownik urzędu, wysyłając wiadomość SMS na wskazany numer, poinformuje ich o możliwości odbioru dokumentu. Obecnie system funkcjonuje w: Wydziale Komunikacji i Dróg, Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, Wydziale Architektury i Budownictwa, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. INFORMATOR

8 8 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) SYSTEM ELEKTRONICZNY ZAMIAST KOLEJKI Od lutego br. w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Rawiczu funkcjonuje elektroniczny system wspomagający załatwianie spraw urzędowych. Dzięki specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Powiatu Rawickiego: w szybki i prosty sposób można dokonać rezerwacji terminu rejestracji pojazdu. Za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Rawickiego można również sprawdzić, na jakim etapie realizacji znajdują się sprawy dotyczące wydania dokumentów: prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. Aplikacje zostały udostępnione przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. REJESTRACJA POJAZDU ODBIÓR PRAWA JAZDY ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO wejdź na stronę na dole strony znajdziesz zakładkę Umów termin rejstracji pojazdu wejdź na stronę na dole strony znajdziesz zakładkę ODBIÓR PRAWA JAZDY wejdź na stronę na dole strony znajdziesz zakładkę ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO W formularzu należy wypełnić wymagane pola z danymi osobowymi (imię, nazwisko, PESEL, adres, , telefon) oraz wybrać dogodny termin i godzinę wizyty w urzędzie (kolor zielony - godziny wolne, kolor czerwony - godziny zarezerwowane) [przekierowanie do systemu infocar] W formularzu należy wypełnić wymagane pola z danymi: PESEL, data urodzenia lub numer PKK, imię, nazwisko [przekierowanie do systemu infocar] W formularzu należy wypełnić wymagane pola z danymi: numer rejestracyjny, ostatnie 5 znaków numeru nadwozia Kliknięcie opcji Rezerwuj termin Kliknięcie opcji Sprawdź Kliknięcie opcji Sprawdź S y s t e m w y ś w i e t l a p o t w i e r d z e n i e p o p r a w n o ś c i wypełnienia formularza Link aktywacyjny - należy go potwierdzić poprzez kliknięcie. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji wizyty w c i ą g u 3 0 m i n u t d a n e z o s t a n ą u s u n i ę t e, a zarezerwowany termin anulowany. Informacje zwrotne: 1. Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji. 2. Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. 3. Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany - status wyświetla się, gdy wprowadzono błędne dane, wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd lub dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca. Informacje zwrotne: 1. Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji. 2. Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. 3. Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany - status wyświetla się, gdy wprowadzono błędne dane, wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd lub dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca. INFORMATOR

9 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 9 NOC PASJI I TALENTÓW Nietypową, ale cieszącą się dużym zainteresowaniem młodzieży, formą integracji społeczności szkolnej jest Noc Pasji i Talentów organizowana od trzech lat w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych, odbywających się wieczorem i w nocy, tym razem z 14 na 15 marca br. Tegoroczne wydarzenie zainaugurował Filmowy Most Pokoleniowy projekcją filmu pt. Ruchome słowa w reżyserii Manoela de Oliveiry, połączoną z dyskusją. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów pomiędzy dwiema generacjami widzów, ponieważ do udziału w nim, oprócz uczniów ze szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, zaproszono także słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Licealiści zaprezentowali swoje umiejętności i pasje również podczas warsztatów manualnych, kulinarnych oraz informatycznych. Do późnych godzin nocnych nie gasło światło w pracowni chemicznej, gdzie produkowano zapachowe kule kąpielowe. W tym samym czasie w sali sportowej odbywały się turnieje piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a na poddaszu szkolnego gmachu trwał maraton filmowy. (AD, red.) ZŁOTE NUTKI DLA RAWICZAN Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu kolejny raz udowodnili, że prawdziwa moc pasji tkwi w tańcu. Podobnie, jak w ubiegłym roku, odnieśli sukces w wojewódzkim Konkursie Tańca o Złotą Nutkę, zajmując w dwóch kategoriach III miejsce. Od kilku lat organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, wspólnie z Kościańskim Ośrodkiem Kultury i Stowarzyszeniem Patrzmy Sercem. Tym razem w sportowej rywalizacji, połączonej z zabawą integracyjną, wzięło udział ponad 180 młodych niepełnosprawnych artystów z całej Wielkopolski. Rawickie zespoły Psikus I oraz Psikus II zaprezentowały swoje umiejętności w układach tanecznych zaaranżowanych do znanych przebojów współczesnej muzyki rozrywkowej. Trofeum turnieju, czyli Złotą Nutkę wytańczyli: Karolina Wilińska, Żaneta Wilamowitz, Sebastian Dawidziak, Krystian Kubera-Wamka, Adrian Szaszczak, Lidka Stachowiak, Adriana Hoffmann, Jakub Tymiński, Magdalena Turbańska, Wiktoria Fedyna. (MM, red.) ODKRYWAJĄ UROKI MAŁEJ OJCZYZNY Tematem przewodnim tegorocznego Powiatowego Konkursu Historycznego Moja Mała Ojczyzna był folklor na ziemi rawickiej od niepodległości do współczesności. Szczególne uznanie komisji konkursowej zdobyły prace uczniów, którzy podjęli zadanie udokumentowania działalności i repertuaru regionalnych zespołów ludowych. Nagrodzono także rysunki oraz prace przestrzenne - makiety wiatraka i chat wiejskich. W poszczególnych kategoriach wiekowych laureatami zostali: Dobrochna Jarczewska, Wiktoria Gil, Katarzyna Ostrowska, Lidia Kuźnia - uczennice szkół podstawowych; Karolina Bawolska, Damian Jusiel i Wiktoria Budoj z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu; Dagmara Świadek, Natalia Matysiak, Paulina Fengler, Adrian Poprawski, Katarzyna Pawlak - uczniowie szkół gimnazjalnych. W dniu 14 marca br. podczas uroczystego spotkania podsumowującego konkurs wystąpiła dziecięco-młodzieżowa kapela skrzypków i dudziarzy zespołu regionalnego Wisieloki z Szymanowa. EDUKACJA (red.)

10 10 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) OFERTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta edukacyjna na rok 2014/2015 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawicki była prezentowana podczas zorganizowanych w marcu br. targów edukacyjnych oraz drzwi otwartych. Dzięki tym inicjatywom przyszli absolwenci gimnazjów mogli obejrzeć obiekty szkolne, nowoczesne pracownie przedmiotowe, zdobyć informacje o realizowanych projektach, a także porozmawiać z nauczycielami. Szczegółowe informacje na temat kształcenia profilowanego w poszczególnych placówkach przedstawiamy poniżej. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RAWICZU Profile kształcenia: - profil matematyczno-fizyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy), - profil biologiczno-chemiczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy), - profil humanistyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy), przedmiot dodatkowy Polska w świecie, - profil matematyczno-geograficzny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy), przedmiot dodatkowy Ekonomia w praktyce, - profil matematyczno-biologiczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, biologia, język obcy), przedmiot dodatkowy Ekologia krajobrazu. Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia fakultatywne dla maturzystów; możliwość udziału uczniów w realizacji projektów edukacyjnych Innowacyjny program nauczania przedmiotu Ekonomia w praktyce, projektów proakademickich: Uniwersytet w Twojej szkole, Akademia Talentów Przyrodniczych ; koła zainteresowań - Koło Chemiczne Pozyton, Koło Informatyczne, Koło Wolontariatu, Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Poetyckie Poeton, Koło Wiedzy o Społeczeństwie, Koło Geograficzne, Koło Historyczne, SKS siatkówka, SKS koszykówka, SKS lekkoatletyka; dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (e-dziennik, strefa WiFi, platforma e-learning) oraz bazy dydaktyczno-metodycznej (pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna, informatyczna, sala audiowizualna, sala sportowa). ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RAWICZU Profile kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym: - profil biologiczno-chemiczny - medyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy), - profil ekonomiczno-turystyczny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy), - profil humanistyczny - dziennikarsko-prawny (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie). Profile kształcenia w Technikum: - technik organizacji reklamy (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język obcy), - fototechnik (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język obcy). Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia prowadzone w nowoczesnym budynku, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych; dostęp do nowoczesnej bazy dydaktyczno-metodycznej (pracownia biologiczna, humanistyczna, matematyczna, informatyczna, fototechniczna, od września 2014 r. chemiczna - wyposażone w pomoce naukowe, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne); zajęcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym; naukę języka hiszpańskiego. EDUKACJA

11 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU Profile kształcenia zawodowego w Technikum: - technik budownictwa, - technik ekonomista, - technik elektryk, - technik handlowiec, - technik logistyk, - technik mechanik, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik teleinformatyk. Profile kształcenia zawodowego młodzieży w ZSZ: - klasy wielozawodowe, - klasy profilowe w następujących zawodach: kucharz, ślusarz, elektryk, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu oferuje turnusy kształcenia zawodowego dla młodocianych pracowników, według potrzeb w ramach nauki zawodu. Szkoły dla dorosłych: - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - uzupełnienie wykształcenia średniego z możliwością zdania egzaminu maturalnego; - Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rachunkowości; - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu oferuje dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności, według potrzeb. Ponadto oferta szkoły obejmuje: możliwość udziału uczniów w realizacji projektów Polska szkoła - europejska edukacja, Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci (obejmujący zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech), Matematyka Reaktywacja ; dodatkowe zajęcia z języków obcych; kursy kwalifikacyjne i kursy umiejętności zawodowych; współpracę z pracodawcami; współpracę z niemiecką szkołą partnerską Berufschulzentrum AM Westerberg w Osnabrück. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE Profile kształcenia zawodowego młodzieży w Technikum: - technik rolnik, - technik mechanizacji rolnictwa, - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik technologii żywności - nowy kierunek, - technik informatyk. Profile kształcenia zawodowego młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej: - klasy wielozawodowe. Szkoły dla Dorosłych: - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca w zawodzie technik rachunkowości i technik informatyk, - kursy kwalifikacyjne w zawodzie: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik prac biurowych. Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia w nowoczesnych pracowniach komputerowych, pracowni żywienia, najnowszej generacji pracowni odnawialnych źródeł energii; możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego; zajęcia w sali sportowej z siłownią i sauną. EDUKACJA

12 12 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa dla absolwentów gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto oferta szkoły obejmuje: zajęcia z doświadczoną kadrą o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych w zakresie różnych form terapii pedagogicznej, socjoterapii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, rehabilitacji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, arteterapii, logopedii, korekcji wad postawy, terapii osób ze spektrum autyzmu, alternatywnych metod komunikacji; dostęp do nowoczesnej bazy dydaktyczno-metodycznej (m.in. gabinet polisensoryczny, logopedyczny, pracownie komputerowe, pracownia rękodzieła, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej); nauczanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; pomoc psychologiczno-pedagogiczną; możliwość udziału uczniów w konkursach interdyscyplinarnych i zawodach sportowych na różnym szczeblu. RAWICKIE TARGI EDUKACYJNE MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM Pierwszego dnia wiosny bardzo liczne grono młodzieży z całego Powiatu Rawickiego odwiedziło XII Targi Edukacyjne i Targi Pracy, zorganizowane w Gimnazjum w Sierakowie. Dla gimnazjalistów przedsięwzięcie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z bogatą ofertą placówek edukacyjnych z naszego regionu. Stoiska promocyjne przygotowały wszystkie powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, a także m.in. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. Starsi uczniowie, przede wszystkim przyszli absolwenci szkół średnich, mogli uzyskać informacje o kierunkach, profilach kształcenia pomaturalnego, warunkach rekrutacji na uczelnie wyższe w Lesznie, Wrocławiu i Poznaniu. Mieli również możliwość porozmawiania z psychologami, doradcami zawodowymi, konsultantami z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Z kolei przedstawiciele pracodawców, m.in. z Cechu Rzemiosł Różnych, przygotowali oferty praktyk i staży dla młodocianych pracowników. Dużym zainteresowaniem gości - nie tylko tych najmłodszych - cieszyły się prezentacje Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. (red.) Po eliminacjach gminnych, 28 marca br. nastąpiło rozstrzygnięcie powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 36 uczniów szkół z terenu Powiatu Rawickiego zmierzyło się z zadaniami dotyczącymi znajomości zasad ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzania akcji gaśniczych, udzielania pierwszej pomocy, a także obsługi podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali rawiccy strażacy. Bezkonkurencyjne w tej turze rywalizacji okazały się: Nikola Pawlak z Zespołu Szkół w Szkaradowie, Alicja Lisiak z Gimnazjum w Bojanowie oraz Jagoda Kapała z I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Uczennice będą reprezentować Powiat Rawicki podczas finału wojewódzkiego turnieju w Malanowie. (KS, red.) EDUKACJA

13 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 13 STRAUSS NA KONKURSIE Melodie najsłynniejszych utworów Johanna Straussa II zabrzmiały w rawickim ratuszu podczas marcowego finału XVI Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego. W tym roku twórczość wiedeńskiego kompozytora była tematem konkursowego testu, a także stanowiła inspirację dla uczniów przygotowujących albumy biograficzne, plakaty i prace multimedialne. W poszczególnych kategoriach nagrody otrzymali: Hubert Sobierajski, Ewelina Rychlik, Weronika Szumna, Aleksandra Głuszak, Wiktoria Dragewska, Jakub Pawlicki, Jagoda Andrzejewska, Zofia Glapiak, Aleksandra Sendłak, Joanna Kryś, Dominika Przewoźna i Joanna Waleńska. (red.) NAGRODA INTERNAUTÓW W życiu wszystko może się zdarzyć to tytuł recenzji filmu dokumentalnego Marcela Łozińskiego, napisanej przez rawicką licealistkę Agatę Hryniowską i nagrodzonej w ogólnopolskim konkursie Filmoteki Szkolnej. Turniej jest elementem projektu realizowanego od 2009 r. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy z instytucjami partnerskimi, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawską Szkołą Filmową i Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, mającego na celu popularyzację szkolnej edukacji filmowej. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu zdobyła nagrodę internautów i kolekcję polskich filmów na płytach DVD. Warto podkreślić, że do akcji głosowania włączyło się wielu licealistów. Wyróżnioną recenzję można przeczytać na stronie internetowej w zakładce Dyskusyjnego Klubu Filmowego. (AN, red.) ZAGRANICZNA PRAKTYKA - GWARANCJĄ SUKCESU W bieżącym roku, w ramach realizacji projektu pn. Polska szkoła - europejska edukacja (Program Leonardo da Vinci. Uczenie się przez całe życie ) grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu uzyskała możliwość odbycia praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach. W marcu na staż do Lipska wyjechało dwudziestu przyszłych techników żywienia i logistyków. Przez cztery tygodnie uczniowie pracowali w kantynach, stołówkach uniwersyteckich, centrach dystrybucji towarów i na lotnisku. Poznali niemiecki system organizacji pracy oraz nowoczesne technologie stosowane w branżach usługowych lub produkcyjnych. Uczestniczyli również w kursie językowym, a w wolnym czasie zwiedzili najciekawsze zabytki Lipska, Drezna oraz Berlina. Pobyt młodzieży poza granicami kraju podlegał stałej kontroli i monitorowaniu. W dniu 14 marca br. praktykantów w ich zakładach pracy odwiedziła delegacja nauczycieli wraz z Wicestarostą Krzysztofem Synorackim i Dyrektorem szkoły Krzysztofem Jaroszem. Potwierdzeniem odbycia zagranicznych praktyk było otrzymanie przez uczniów certyfikatu. W maju br. kolejna grupa - tym razem przyszłych techników ekonomistów - wyjedzie do Drezna. (AS, RU, red.) EDUKACJA

14 14 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO IV 2014 nr 2 (39) MAJÓWKA NA RAWICKIM SZLAKU ROWEROWYM Ukryte w parkowym zaciszu dawne dworki ziemiańskie, pomniki przyrody, przydrożne kapliczki, miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim - te i inne interesujące punkty na mapie Powiatu Rawickiego łączy Rawicki Szlak Rowerowy. Jest on jedną z najpopularniejszych lokalnych tras turystycznych, o niepowtarzalnych walorach zarówno rekreacyjnych, jak i kulturowych. Rawicki Szlak Rowerowy ma długość ok. 38 km. Został wytyczony pomiędzy kilkunastoma miejscowościami na terenie Gminy Rawicz, w taki sposób, aby turyści mogli wybrać krótszy lub dłuższy wariant trasy w formie pętli. Jej umowny początek i koniec znajduje się na rynku w Rawiczu. Przy ratuszu umieszczono tablicę informacyjną z aktualną mapą szlaku. Z tego miejsca, zgodnie z oznakowaniem (żółte tabliczki z zielonym symbolem roweru i literami RA), można wyruszyć w dwóch kierunkach: na północ w stronę Łaszczyna lub na południowy wschód do Dębna Polskiego. Na odcinku pomiędzy Sierakowem, Łaszczynem i Żołędnicą droga zielonych rowerków pokrywa się z wielkopolskim Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym. W samym Łaszczynie przebiega w pobliżu kompleksu zabudowań dawnego folwarku oraz nieco skrytego w parkowej gęstwinie dworku, do którego prowadzi malownicza grabowa aleja. Obiekt został wybudowany w połowie XVIII w., w stylu późnego baroku. Był rezydencją rodziny Mielżyńskich, a od lat 20. XIX w. Sczanieckich, którzy - jak głosi tradycja - gościli w nim jesienią 1831 r. Adama Mickiewicza. Obecnie mieści się w nim Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Na miejscowym cmentarzu, usytuowanym przy kościele parafialnym pw. św. Marcina, warto obejrzeć neogotycką kaplicę grobową dawnych właścicieli Łaszczyna oraz grób Stefana Bobrowskiego - jednego z przywódców powstania styczniowego. Interesujący pod względem architektonicznym poniemiecki dwór, wybudowany w stylu podmiejskiej willi, znajduje się w Żołędnicy. Stamtąd, przez Sarnówkę, szlak prowadzi do Sarnowy. Obecnie jest to dzielnica Rawicza, starsza od miasta o ponad 300 lat. Przejeżdżając rowerem przez jej historyczne centrum, warto zatrzymać się w pobliżu dworu (XIX w.), na rynku przed ratuszem z charakterystyczną, neogotycką wieżą, przy wiatraku oraz zwiedzić barokowy kościół, w którym w latach jako nastolatek grywał na organach późniejszy wybitny polski kompozytor Karol Kurpiński. Kolejny etap rowerowej wyprawy to pętla poprowadzona od skrzyżowania dróg Rawicz - Dubin - Zielona Wieś, przez Słupię Kapitulną, wioski mikroregionu hazackiego: Ugodę, Zieloną Wieś, Stwolno oraz położony nad rozlewiskami Dąbroczni, Sikorzyn. Nieodłączny element krajobrazu tych miejscowości stanowią stare, przydrożne krzyże i kapliczki pasyjne - wedle zwyczaju chroniące mieszkańców przed kataklizmami. Do Rawicza można stamtąd wrócić przez Szymanowo - śladami walk powstańców wielkopolskich. Ostatnim (lub pierwszym, w zależności od wybranego kierunku) przystankiem na szlaku może być również Dębno Polskie, wioska położona niegdyś tuż przy przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Tam warto zobaczyć teren dawnego niemieckiego cmentarza ewangelickiego oraz ustawioną w centrum miejscowości kilkumetrową rzeźbę św. Floriana. TURYSTYKA

15 nr 2 (39) IV 2014 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO 15 Z KART HISTORII Śladami Kobylinki Wielu dorosłych mieszkańców Powiatu Rawickiego zapewne pamięta podróże popularną niegdyś kobylinką. Potocznie tą nazwą określano linię kolejową i kursujące na niej pociągi pomiędzy Rawiczem i Kobylinem, a dawniej również między Legnicą, Rawiczem i Kobylinem. Obecnie tylko na kilku odcinkach nieczynnej trasy nr 362 można sporadycznie zobaczyć składy towarowe, pociągi wycieczkowe wiozące pasjonatów historii kolejnictwa, a w sezonie wakacyjnym drezyny turystyczne. Pozostały wpisane w lokalny krajobraz elementy infrastruktury kolejowej, charakterystyczne ceglane budynki stacji z niezatartymi jeszcze ich nazwami, archiwalne mapy, rozkłady jazdy, bilety oraz sentyment i nadzieja, że w przyszłości linia stanie się atrakcją dla miłośników turystyki kolejowej. Budowę tzw. Kolei Legnicko-Rawickiej (Liegnitz-Rawitscher Eisenbahn AG) prowadziła w latach 90. XIX stulecia niemiecka spółka Lenz & Co, odpowiedzialna również w późniejszym czasie za jej eksploatację. Nowa, prywatna linia o długości 113 km została uroczyście oddana do użytku 5 lutego 1898 r., Połączyła Legnicę, będącą stolicą dolnośląskiego okręgu przemysłowego, z Rawiczem (skrzyżowanie z linią Wrocław - Poznań), oraz Kobylinem (położonym przy linii Leszno - Ostrów Wlkp.). W okresie największej eksploatacji podróżowało nią ponad 350 tys. osób rocznie. Przez teren Powiatu Rawickiego kobylinka przejeżdżała na ok. 27-kilometrowym odcinku torów, z maksymalną prędkością km na godzinę, zatrzymując się na stacjach i mniejszych przystankach: Rawicz, Rawicz Wschód, Sarnowa, Miejska Górka, Sobiałkowo, Oczkowice, Dłoń, Jutrosin. Oprócz Rawicza funkcję stacji węzłowej pełniła także Miejska Górka, skąd odchodziły jeszcze dwie krótkie, lokalne linie: w kierunku południowym do Pakosławia (z przystankami Niemarzyn, Chojno - podróż pociągiem pasażerskim 2 i 3 klasy trwała pół godziny), w kierunku północnym do Krobi (z przystankami Roszkówko, Gostkowo). Wprowadzono na niej ruch pociągów osobowych, ale przede wszystkim miała duże znaczenie gospodarcze, ponieważ przewożono nią na śląskie rynki zbytu produkty rolno-spożywcze z południowej Wielkopolski. Ze względu na zawartość transportów towaro-

16 wych dawni mieszkańcy Sarnowy, Miejskiej Górki i okolicznych miejscowości nazywali kobylinkę, nieco żartobliwie, prosiakowym pociągiem. Po I wojnie światowej linia została przecięta polsko-niemiecką granicą pań- stwową pomiędzy stacjami Wehrse i Rawicz, na których przeprowadzano kontrole paszportowe oraz celne. W dwudziestoleciu międzywojennym na trasie Legnica - Rawicz kursował tylko jeden pociąg osobowy dziennie (czas przejazdu wynosił ok. 3,5 godziny). Odcinek Rawicz - Kobylin w 1925 r. wykupiła prywatna polska spółka, a na początku lat 30. Polskie Koleje Państwowe. Przykładowo w 1944 r. pociąg osobowy wyjeżdżający z Rawicza zgodnie z rozkładem o go- dzinie 13.20, kończył bieg w Kobylinie o Czas przejazdu zasadniczo nie zmienił się do końca funkcjonowania linii. Ostatni planowy pociąg osobowy przejechał tą trasą pod koniec 1995 r. Reprodukcje ze zbiorów prywatnych Mirosława Koniecznego i archiwum redakcji. ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; Redagują: Marta Hamielec (redaktor naczelny), Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska. Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: Rynek 17, Rawicz, Oddano do druku: 15 kwietnia 2014 r. Skład i druk: Agencja Reklamowa POWERART, ul. Poznańska 5, Rawicz, Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). Archiwalne numery Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego dostępne są na stronie Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, opracowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz. 15 00 sala 305 Porządek obrad... 2 Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Tychach... 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

1. Kandydat do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie składa osobiście następujące dokumenty:

1. Kandydat do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie składa osobiście następujące dokumenty: Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie: rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

I. Oferowane kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące 5 klas: Technikum 9 klas: Branżowa Szkoła I Stopnia 6 klas:

I. Oferowane kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące 5 klas: Technikum 9 klas: Branżowa Szkoła I Stopnia 6 klas: ZASADY REKRUTACJI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2017/2018 do szkół dla młodzieży (absolwenci gimnazjum) I. Oferowane kierunki kształcenia: Liceum

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

oraz na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku do szkół dziennych na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Zarządzenia nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie

Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie Technikum 4 letnie Liceum Ogólnokształcące 3 letnie Regulamin pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej przy Zespole Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie na rok szkolny 015/016 (opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 3 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 IM. KAROLA MIARKI W PSZCZYNIE na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1943

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 7 tel. 077/416-36-25,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 1 Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Na podstawie artykułu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

Aktualizacja z 30 listopada 2015 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy, prowadzi nabór do: Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul.

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2017 2018 Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju na rok szkolny 2014/15

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju na rok szkolny 2014/15 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju na rok szkolny 2014/15 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych im W. Pola w Gorlicach w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Harmonogram Rekrutacji Kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu na rok szkolny 2015/2016

Regulamin i Harmonogram Rekrutacji Kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu na rok szkolny 2015/2016 Regulamin i Harmonogram Rekrutacji Kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu na rok szkolny 2015/2016 Rawicz, 2015-02-20 I. PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

I. Planowane w roku szkolnym 2016/2017 kierunki kształcenia:

I. Planowane w roku szkolnym 2016/2017 kierunki kształcenia: ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie.

OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. OŚWIATA W POWIECIE LWÓWECKIM W dniu 20 lutego 2015r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego poświęcona oświacie. Dyrektorzy jednostek oświatowych powiatu przygotowali prezentacje swoich jednostek, które

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy na rok szkolny 2016/2017 1 Regulamin opracowano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań

ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH im. Tadeusza Kościuszki ZAWÓD Z PASJĄ Podsumowanie działań Ewa Kuczyńska-Tomiło Konferencja - 14.06.2012 CEL PROJEKTU Celem ogólnym Projektu było przystosowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2016/2017

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2016/2017 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2016/2017 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej

Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Szkolna pracownia informatyczna jest otwarta dla uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw społeczności lokalnej Koła zainteresowań Koła zainteresowań odbywające się w. pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 A. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych. b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych. b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze w roku szkolnym /2017.

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 I. Postanowienia ogólne 1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji 2017/2018

Regulamin Rekrutacji 2017/2018 Regulamin Rekrutacji 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO W SŁUPCY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Zarządzenie Nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9 Regulamin naboru do szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na rok szkolny 2017/2018 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2017/2018 do technikum, szkoły branżowej I stopnia i LO

Zasady rekrutacji 2017/2018 do technikum, szkoły branżowej I stopnia i LO Zasady rekrutacji 2017/2018 do technikum, szkoły branżowej I stopnia i LO Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 do Technikum Nr 9, Szkoły Branżowej I stopnia Nr 7 i XV Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013

Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Warunki naboru do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

II. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Terminy w postępowaniu. Terminy w postępowaniu uzupełniającym. Rodzaj czynności.

II. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. Terminy w postępowaniu. Terminy w postępowaniu uzupełniającym. Rodzaj czynności. ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych czteroletniego Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna 2 - letnia

Szkoła Policealna 2 - letnia Szkoła Policealna 2 - letnia - technik administracji Zakres kompetencji absolwenta: - wykonywanie prac biurowych; - sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; - prowadzenie postępowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Szczecin, dnia 29 lutego 2012 r. ZASADY REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie na rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z 8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo