SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANIATRNEJ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANIATRNEJ ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANIATRNEJ ZA ROK 2013 I. OBSADA KADROWA Obsada kadrowa w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia we wszystkich wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych 599 osób, w tym: Obsada w WSSE w dziale/oddziale oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Obsada kadrowa pracowników w pionie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM WSSE PSSE DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSTKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE SUMA Ocena obsady kadrowej w WSSE 64% pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych z wykształceniem wyższym dodatkowo ukończyło studia podyplomowe lub zrobiło specjalizację, natomiast średnie wykształcenie posiada 10% osób. W opinii Kierowników działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, obsada kadrowa wojewódzkich stacjach jest wystarczająca do skutecznej i terminowej realizacji zadań. Ocena obsady kadrowej w PSSE 43% pracowników powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych z wykształceniem wyższym ukończyło dodatkowo studia podyplomowe lub specjalizację ze zdrowia publicznego i epidemiologii. Średnie wykształcenie posiada 12% osób. Część powiatowych stacji zgłaszała niewystarczającą obsadę kadrową, uniemożliwiającą sprawną realizację zadań. II. SZKOLENIA Ogólna liczba szkoleń przeprowadzonych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 16 województwach: 2877, w tym: liczba szkoleń organizowanych przez WSSE Dział/Oddział OZ i PZ: 121 liczba szkoleń organizowanych przez PSSE:

2 Liczba szkoleń przeprowadzonych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie województw WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM WSSE PSSE DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSTKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE SUMA III. NARADY Ogólna liczba narad przeprowadzonych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 16 województwach: 13851, w tym: liczba narad organizowanych przez WSSE Dział/Oddział OZ i PZ: 498 liczba narad organizowanych przez PSSE: Liczba narad przeprowadzonych przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie województw WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM WSSE PSSE DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSTKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE SUMA

3 IV. INTERWENCJE PROGRAMOWE I NIEPROGRAMOWE PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE: 1. Profilaktyka nawagi i otyłości Ogólnopolski program edukacyjny Trzymaj Formę! Program jest realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. W roku szkolnym 2012/2013 obyła się VII edycja programu. zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. uczniowie wszystkich klas gimnazjów, V i VI klas szkół podstawowych oraz ich rodzice. Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013. Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki oświatowo-wychowawcze. Agencja Rynku Rolnego, Instytut Medycyny Wsi. Współpraca: Zasięg: urzędy miast, podmioty lecznice, urzędy marszałkowskie, placówkami kulturowo-oświatowymi, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. liczba odbiorców programu: uczniów liczba jednostek objętych programem: 7946 szkół w tym: 3920 gimnazjów i 4026 szkół podstawowych Tegoroczna edycja programu przebiegała pod hasłem: Talerz Zdrowia - skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania prezentujący, uzgodniony przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, całodzienny sposób żywienia z uwzględnieniem proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami produktów żywnościowych. Na potrzeby programu wykorzystano ponadto ulotek dla rodziców pt.: Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej oraz ponad broszur dla uczniów. Istotnym wzmocnieniem działań programowych było przeprowadzenie przez organizatorów programu, II edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!. W tegorocznej edycji, konkurs objął swoim zasięgiem łącznie 16 powiatów z czterech województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego 3

4 i zachodniopomorskiego. Głównym celem Konkursu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej oraz pogłębienie wiedzy o wartościach odżywczych żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę na temat zbilansowanej diety, znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia oraz wybranych elementów edukacji konsumenckiej. Do pierwszego etapu konkursu zgłoszonych zostało 1469 uczniów ze 123 gimnazjów. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 90 uczniów z 42 gimnazjów. W trzecim etapie konkursu udział wzięło 17 uczniów. 2. Profilaktyka palenia tytoniu Rządowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata Realizacja programów edukacyjnych do dzieci i młodzieży: A. Czyste Powietrze Wokół Nas - program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, którego głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. W roku szkolnym 2012/2013 programem edukacyjnym objęto 4373 przedszkola, co stanowi 58,4% tych placówek w całym kraju. Ponadto w realizacji programu wzięło udział 2995 oddziałów przedszkolnych, co stanowi 40% tych placówek w Polsce oraz 119 innych form wychowania przedszkolnego (1,6%). Łącznie do programu przystąpiło placówek wychowania przedszkolnego (38,1% placówek tego typu w Polsce). Liczba rodziców uczestniczących w programie wyniosła osób. Łączna liczba dzieci uczestniczących w V edycji programu to Liczba dzieci w przedziale wiekowym 5-6 lat biorących udział w programie: , co stanowi 27,03% wszystkich dzieci w przedziale wiekowym 5-6 lat. W Programie ponadto uczestniczyło dzieci w wieku 3-4 lata. B. Nie pal przy mnie, proszę - program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, który w ramach edukacji antytytoniowej odnosi się do problemu biernego palenia wśród dzieci. Kształtuje u najmłodszych postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Do III edycji programu przystąpiło 5547 szkoły podstawowe, co stanowi 40,3% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Łącznie w roku szkolnych 2012/2013 w programie udział wzięło uczniów. Odsetek szkół realizujących program wzrósł w porównaniu z poprzednią edycją o ponad 6% (z 33,8% do 40,3%). C. Znajdź właściwe rozwiązanie program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zwiększa odpowiedzialność za własne zdrowie wśród uczniów oraz kształtuje postawy wspierania ludzi, którzy pragną zerwać z nałogiem. Konstrukcja programu uwzględnia zajęcia, podczas których młodzież uczy się asertywności. Do realizacji III edycji programu przystąpiło 3142 szkół podstawowych (22,8%) oraz 2854 gimnazjów (38%). Łącznie udział wzięło 5995 szkół. Program objął swoim zasięgiem uczniów, w tym uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Efektem realizacji programu jest wzrost wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości palenia oraz jego wpływu na stan zdrowia. Blisko 90% uczniów realizujących program wskazało, że poszerzyło wiedzę na temat negatywnych skutków palenia tytoniu oraz na temat zdrowotnych skutków palenia tytoniu. Realizacja kampanii społecznych: A. Światowy Dzień Bez Tytoniu hasło obchodów, które odbyły się 31 maja 2013 roku Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe. Głównym celem kampanii było pobudzenie krajów członkowskich do realizacji art. 13 Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu użycia tytoniu (FCTC) oraz skierowanie wysiłków lokalnych, krajowych i międzynarodowych na działania przeciwdziałające przemysłowi tytoniowemu, przede wszystkim w zakresie zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych 4

5 oraz sponsorowania. Państwowa Inspekcja Sanitarna każdego roku organizuje obchody Światowego Dnia bez Tytoniu na terenie całej Polski. W 2013 roku adresatem kampanii był ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zakres podjętych działań obejmował w szczególności zagadnienia dotyczące przestrzegania zakazu reklam i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe, zdrowotnych skutków czynnego i biernego palenia tytoniu, promocji zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego oraz działań związanych z organizacją punktów informacyjnoedukacyjnych. Istotnym punktem obchodów była organizacja rodzinnych festynów, podczas których udzielano uczestnikom licznych porad związanych z negatywnym skutkiem palenia tytoniu. W trakcie obchodów emitowane były spoty edukacyjne w miejscach użyteczności publicznej. Ukazały się liczne informacje w telewizji, radiu, prasie oraz na stronach internetowych. Szacunkowo, działania te dotarły do blisko 24 mln osób. B. Światowy Dzień Rzucania Palenia w 2013 r. z inicjatywy wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych odbyło się wiele przedsięwzięć z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, które są zwieńczeniem całorocznej działalności programowej w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W ramach tegorocznych obchodów podjęto łącznie działań, które objęły zasięgiem blisko osób. W placówkach oświatowowychowawczych w ramach realizacji programów edukacji antytytoniowej prowadzone były przez koordynatorów szkolnych pogadanki, prelekcje, imprezy okolicznościowe. Zorganizowano wystawy, gazetki ścienne oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych. Uruchomiono wiele punktów informacyjnopomiarowych, w czasie których udzielano informacji na temat profilaktyki palenia tytoniu oraz zachęcano do wykonania bezpłatnych badań medycznych: pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, sprawdzenia poziomu glukozy, poziomu cholesterolu, pojemności płuc lub poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Ogólnopolski projekt Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) W celu poprawy egzekwowania i wzrostu przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), a także zapoznania społeczeństwa ze szkodliwymi skutkami zdrowotnymi dymu tytoniowego dla czynnych i biernych palaczy, Główny Inspektorat Sanitarny wraz z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarnoepidemiologicznymi od 1 października 2011 roku podjął się realizacji II edycji ogólnokrajowego projektu pn. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities), która zakończyła się w 2013 roku. Projekt był finansowany przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc, we współpracy ze Światową Fundacją ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation). Obie organizacje są zrzeszone w ramach Inicjatywy Bloomberga, założonej przez Michaela Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku. W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla funkcjonariuszy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji i Straży Miejskiej, odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ww. ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia i oznakowania stref bezdymnych. Przygotowano także podręcznik dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sprawujących bieżący nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz broszurę dla partnerów projektu informującą o zapisach ustawy. W ciągu 2-letniej realizacji projektu Policja i Straż Miejska i Gminna wydała upomnień, mandaty o łącznej wysokości ,90 PLN. Od listopada 2011 roku do października 2013 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrole w placówkach. W ciągu dwóch 2 lat PIS wydała 31 decyzje administracyjne i 161 mandatów na całkowitą kwotę 29961,00 PLN za złamanie zakazu palenia oraz 73 decyzje administracyjne i 163 mandaty na całkowitą kwotę 28910,98 PLN za brak znaków palenia. 5

6 3.Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Od 1 lipca 2012 roku Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie w ramach zawiązanego partnerstwa rozpoczął realizację Projektu KIK/68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem pięcioletniego Projektu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. W 2013 roku w ramach realizacji Projektu Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z partnerami zorganizował szkolenia pt. Edukacja zdrowotna, jako element zapobiegania uzależnieniom dla 16 wojewódzkich koordynatorów programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. ARS, czyli jak dbać o miłość?, którzy następnie przeszkolili 340 powiatowych koordynatorów programu z 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. GIS zorganizował również cykl 10 szkoleń pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych dla kadry medycznej, w których udział wzięło 897 osób (102 lekarzy, 595 pielęgniarek/pielęgniarzy, 189 położnych oraz 11 ekspertów). W ramach Projektu KIK/68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych powstał program edukacyjny ARS, czyli jak dbać o miłość? autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka. Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków). Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Instytucja Realizująca opracowała i wydała pakiety edukacyjne, w skład których wchodzi podręcznik z płytą CD opracowany przez autora programu, pakiet 150 broszur, 150 ulotek dla nauczyciela, 150 ulotek dla ucznia, 6 sztuk plakatów oraz 50 ankiet ewaluacyjnych dla ucznia. Całkowity budżet Projektu wynosi CHF ( PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę CHF ( PLN), pozostałe 15% w kwocie CHF ( PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia. 4. Profilaktyka HIV/AIDS Krajowy Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. wzrost poziomu wiedzy na nt. HIV i AIDS u ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, zmniejszenie poziomu ryzykownych zachowań, zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie, zwiększenie liczby osób wykonujących badania na obecność wirusa HIV. ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, rodziców i opiekunów, osób aktywnych seksualnie, osób dorosłych, pacjentów i personelu placówek opieki zdrowotnej, społeczności lokalne. Ramy czasowe: rok 2013 z nasilonymi działaniami w czasie obchodów Światowego Dnia AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS. 6

7 wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. nauczyciele i pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pracownicy ośrodków kultury. Wojewodowie, Marszałkowie, Kuratoria Oświaty, lokalne władze samorządowe, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, parafie, placówki letniego i zimowego wypoczynku, podmioty lecznicze, domy kultury, biblioteki, świetlice, fundacje, lokalne media. Liczba odbiorców programu Liczba jednostek objętych programem Wzmocnieniem działań programowych były coroczne obchody Światowego Dnia Walki z AIDS oraz działania realizowane w zakresie kampanii społecznej informacyjnej Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV skierowanej do środowisk medycznych, w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe, do ogółu społeczeństwa. Celem działań kampanijnych jest upowszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia HIV, która ogranicza liczbę nowych zakażeń i pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV). Ponadto wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, kontynuowały działania podjęte w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Zrób test na HIV, która zachęcała do badań w kierunku HIV i wykonywania bezpłatnych, anonimowych testów w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych na terenie całego kraju. PROGRAMY WOJEWÓDZKIE: 1. Profilaktyka raka szyjki macicy Wybierz życie pierwszy krok (woj. dolnośląskie, woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. podkarpackie, woj. pomorskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie) zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy, w tym wirusa HPV, podniesienie wiedzy o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna), motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym, przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodzice i opiekunowie uczniów, kadra pedagogiczna szkół. 7

8 Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. nauczyciele i pedagodzy w szkołach, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, lekarze. urzędy miast i gmin, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, dyrektorzy podmiotów leczniczych, dyrektorzy szkół, Fundacja edukacji Społecznej, Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. Liczba odbiorców działań: Liczba jednostek objętych działaniami: Profilaktyka próchnicy Radosny uśmiech radosna przyszłość (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. podlaskie, woj. pomorskie, woj. wielkopolskie) dostarczenie wiedzy na temat higieny jamy ustnej dzieciom i rodzicom. nauczenie dzieci podstaw higieny jamy ustnej, kształtowanie umiejętności prawidłowego szczotkowania zębów, zachęcenie rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej. uczniowie I, II klas szkół podstawowych, dzieci przedszkolne, rodzice i opiekunowie dzieci. Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013 Państwowa Inspekcja Sanitarna, Firma Colgate. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, nauczyciele i pedagodzy w szkołach i przedszkolach. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół podstawowych, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, Rady Rodziców. Liczba odbiorców działań: Liczba jednostek objętych działaniami: 279 8

9 3. Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze Kleszcz mały czy duży nic dobrego ci nie wróży (woj. mazowieckie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. śląskie, woj. warmińsko mazurskie) zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze. podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zaktywizowanie społeczności szkolnych do działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, zwiększenie wiedzy rodziców uczniów nt. szczepień oraz promowanie szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. uczniowie gimnazjów oraz pozostałych placówek nauczania i wychowania, uczestnicy wypoczynku letniego, rodzice, nauczyciele i opiekunowie, klienci placówek służby zdrowia, usługowo-handlowych oraz ośrodków wypoczynkowych. Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013 Państwowa Inspekcja Sanitarna, Firma Baxter Poland. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. pedagodzy i nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pracownicy placówek służby zdrowia. dyrektorzy placówek nauczania i wychowania, podmioty lecznicze, Kuratoria Oświaty, Rady Rodziców, Firma Baxter Poland. Liczba odbiorców działań Liczba jednostek objętych działaniami Profilaktyka meningokokowa Pierwszy Dzwonek (woj. lubelskie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. pomorskie) zmniejszenie narażenia na zakażenia meningokokami. przekazanie dzieciom i młodzieży informacji dot. możliwych dróg zakażenia i podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki, utrwalenie podstawowych zasad higieny. uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, rodzice i opiekunowie. Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013 9

10 Fundacja Aby żyć. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. pedagodzy i nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. dyrektorzy placówek nauczania i wychowania, podmioty lecznicze, Liczba odbiorców działań Liczba jednostek objętych działaniami 605 WOJEWÓDZKIE KAMPANIE SPOŁECZNE: 1. Europejski Tydzień Szczepień (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. zachodniopomorskie) propagowanie szczepień, jako najskuteczniejszej i najbardziej opłacalnej formy zapobiegania chorobom. personel medyczny zakładów opieki zdrowotnej, pacjenci zakładów opieki zdrowotnej. Ramy czasowe: 2013 rok ze szczególnym nasileniem działań w dniach kwietnia 2013 roku. Państwowa Inspekcja Sanitarna. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. dyrektorzy i nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pracownicy służby zdrowia, lokalne media. samorządy lokalne, starostwa powiatowe, placówki oświatowo-wychowawcze, podmioty lecznicze, lokalne media. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie) zwrócenie uwagi na problem antybiotykooporności, podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie szkodliwości nadużywania oraz niewłaściwego stosowania antybiotyków, 10

11 ogół społeczeństwa. Ramy czasowe: wrzesień grudzień 2013 ze szczególnym nasileniem działań w dniu 18 listopada 2013 roku. Państwowa Inspekcja Sanitarna. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pracownicy podmiotów leczniczych, lokalne media. Narodowy Instytut Leków w Warszawie. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: Profilaktyka grypy (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. pomorskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie) zapobieganie zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom. edukacja w zakresie profilaktyki grypy sezonowej, przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia i czynności higienicznych oraz szczepień ochronnych, które mogą uchronić przed grypą. dzieci i młodzież placówek nauczania i wychowania, opiekunowie i rodzice dzieci i młodzieży, dyrektorzy, nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pacjenci podmiotów działalności leczniczej, przedstawiciele podmiotów leczniczych, społeczność lokalna. Ramy czasowe: 2013 rok. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. dyrektorzy i nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pracownicy służby zdrowia, lokalne media. samorządy lokalne, starostwa powiatowe, placówki oświatowo-wychowawcze, podmioty lecznicze, lokalne media. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących:

12 4. Bezpieczny Letni i Zimowy Wypoczynek (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. pomorskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie) propagowanie prozdrowotnych zachowań wśród dzieci i młodzieży, podniesienie wiedzy z zakresu zapobiegania zagrożeniom związanym z wypoczynkiem letnim i zimowym, kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. dzieci i młodzież przebywająca w placówkach organizujących wypoczynek letni i zimowy, opiekunowie i rodzice dzieci z placówek nauczania i wychowania, uczestnicy imprez plenerowych, personel medyczny placówek służby zdrowia, pacjenci podmiotów leczniczych. Ramy czasowe: styczeń luty 2013 rok i czerwiec wrzesień 2013 rok. Państwowa Inspekcja Sanitarna, władze samorządowe. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. kierownicy i wychowawcy grup na koloniach, obozach, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, pracownicy Miejskich Domów Kultury, policjanci, strażacy, policjanci, nauczyciele i pedagodzy, lokalne media. urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, komendy powiatowa policji, podmioty lecznicze. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: Profilaktyka zażywania nowych narkotyków tzw. dopalaczy (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. łódzkie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. pomorskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie) przekazanie informacji o zagrożeniach związanych z pojawieniem się na rynku narkotykowym nowych środków psychoaktywnych. dyrektorzy, nauczyciele placówek nauczania i wychowania, młodzież szkolna, studenci wyższych uczelni, uczestnicy letniego wypoczynku, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży. Ramy czasowe: 2013 rok. 12

13 Państwowa Inspekcja Sanitarna. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. pracownicy placówek nauczania i wychowania, personel służby zdrowia. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, samorządy lokalne. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze (woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. świętokrzyskie, woj. zachodniopomorskie) zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze. podniesienie poziomu wiedzy młodzieży szkolnej w zakresie profilaktyki boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. społeczność lokalna ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej (w tym uczestników wypoczynku letniego). Ramy czasowe: 2013 rok z nasileniem działań w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień). Państwowa Inspekcja Sanitarna, Firma Baxter Poland. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia WSSE i PSSE. pedagodzy i nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pracownicy placówek letniego wypoczynku, pracownicy. Państwowy Zakład Higieny, Firma Baxter Poland. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: 201 PROGRAMY LOKALNE: 1. Profilaktyka raka piersi Różowa wstążeczka (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie) upowszechnienie samobadania piersi wśród młodych dziewcząt i matek. kształtowanie świadomości, że wczesne wykrycie guzów przez samokontrolę i wczesne podjęcie leczenia to jedna z metod profilaktycznych dająca szansę wyleczenia choroby nowotworowej piersi, wykształcenie nawyku samobadania piersi. 13

14 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich mamy, nauczycielki w szkołach. Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Firma Avon. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE. pedagodzy i nauczyciele placówek nauczania i wychowania, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, personel służby zdrowia. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, władze samorządowe, urzędy miast, lokalne media. Liczba odbiorców działań: 5283 Liczba jednostek objętych działaniami: Profilaktyka astmy Wolność oddechu zapobiegaj astmie (woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie, woj. wielkopolskie) uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia. edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie umiejętności obserwacji objawów astmy, zmiana percepcji dziecka z astmą jako osoby z pełnymi możliwościami rozwojowymi. rodzice uczniów klas I - III szkół podstawowych, wychowawcy w klasach I III, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, uczniowie klas I III. Ramy czasowe: rok szkolny 2012/2013. Państwowa Inspekcja Sanitarna. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE. nauczyciele i wychowawcy klas I III szkół podstawowych, lekarze. dyrektorzy placówek nauczania i wychowania, dyrektorzy podmiotów leczniczych. Liczba odbiorców działań: 3759 Liczba jednostek objętych działaniami: 54 14

15 LOKALNE KAMPANIE SPOŁECZNE: 1. Profilaktyka zatruć grzybami (woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubelskie, woj. małopolskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. pomorskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. zachodniopomorskie) nagłośnienie problemu zatruć grzybami wśród społeczności lokalnej, zmniejszenie wskaźnika zachorowań i zgonów spowodowanych zatruciem grzybami wynikających z nieznajomości odróżniania grzybów jadalnych od trujących. pacjenci placówek ochrony zdrowia, uczniowie szkół, ich rodzice i opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy, uczestnicy kolonii, personel medyczny placówek służby zdrowia. Ramy czasowe: czerwiec październik Państwowa Inspekcja Sanitarna. pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE. nauczyciele i pedagodzy placówek nauczania i wychowania, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, personel służby zdrowia, opiekunowie dzieci podczas kolonii. władze samorządowe, komendy powiatowe policji, dyrekcje placówek nauczania i wychowania, dyrektorzy podmiotów leczniczych, lokalne media. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: Profilaktyka skutków zdrowotnych ekspozycji na promieniowanie UV (woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. podlaskie, woj. śląskie, woj. warmińsko-mazurskie) zmniejszenie występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych w związku z nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem 18 roku życia popularyzacja działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, w tym nadmiernej ekspozycji ludzi młodych na promieniowanie UV młodzież przed ukończeniem 18 roku życia, rodzice i opiekunowie młodzieży, nauczyciele, właściciele gabinetów kosmetycznych, personel medyczny placówek służby zdrowia. Ramy czasowe: 2013 rok. Państwowa Inspekcja Sanitarna. 15

16 pracownicy działu/oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, nauczyciele i pedagodzy szkolni, personel medyczny, wychowawcy na koloniach i półkoloniach. władze samorządowe, poradnie dermatologiczne, gabinety kosmetyczne. Liczba odbiorców działań: Liczba podmiotów uczestniczących: 912 V. BUDŻET NA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNĄ I PROMOCJĘ ZDROWIA Środki finansowe wydatkowane przez GIS na realizację programów edukacyjnych, projektów i kampanii w zakresie promocji zdrowia w 2013 roku (PLN) Program Ograniczania Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu w Polsce ,93 Cele i zadania na lata Ogólnopolski projekt Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) 82386,55 Projekt Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ,31 SUMA ,79 Środki finansowe przeznaczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na działalność oświatowo-zdrowotną i promocję zdrowia w 2012 roku (PLN) WOJEWÓDZTWO OGÓŁEM WSSE PSSE SPOZA PIS DOLNOŚLĄSKIE , , , ,50 KUJAWSKO-POMORSKIE 79426, , , ,98 LUBELSKIE , , , ,92 LUBUSKIE ,54 165, , ,90 ŁÓDZKIE 62076, , , ,14 MAŁOPOLSKIE , , , ,99 MAZOWIECKIE , , , ,45 OPOLSKIE 18108,01 604, , ,21 PODKARPACKIE 77901, , , ,50 PODLASKIE , , , ,18 POMORSKIE 55983,03 360, , ,58 ŚLĄSKIE 97937, , , ,14 ŚWIĘTOKRZYSTKIE 50200,75 205, , ,94 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 37395, , , ,66 WIELKOPOLSKIE , , , ,98 ZACHODNIOPOMORSKIE 54166, , , ,07 SUMA , , , ,14 16

17 VI. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI Głównym celem działań pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej było kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz pogłębienie świadomości w zakresie zachowań ryzykownych dla zdrowia. Powyższe działania obejmowały realizację programów edukacyjnych oraz kampanii społecznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Podejmowane działania przeprowadzone zostały zgodnie z przyjętymi celami i założeniami. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach realizowanych przedsięwzięć nawiązali szeroką współpracę z instytucjami, partnerami i przedstawicielami samorządów lokalnych, w celu skutecznej realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych. 17

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Informacje z działań w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych W dniu 25.06.2013r. odbyła się narada dotycząca przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT KIK/68 PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Joanna Skowron Radca Głównego Inspektora Sanitarnego, Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015

mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 mgr Dąbrówka Załuska kierownik Oddziału OZiPZ WSSE Szczecin Szczecin, 14 kwiecień 2015 Cele szczegółowe: - kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci, - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m. st. Warszawie; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Tel: (22) 310-79 33-36 Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy. Wybierz Ŝycie - pierwszy krok Program edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej PODSUMOWANIE REALIZACJI II EDYCJI PROGRAMU Główny Inspektorat Sanitarny 12-15 października 2010 Rzeszów RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities).

Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities). Dn. 28 marca 2012 w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities) odbyło się spotkanie koalicyjne zorganizowane przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INTERWENCJI w woj. warmińsko-mazurskim II edycja 1. Nazwa interwencji programowej: Program edukacyjny Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Grupa docelowa: uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r.

Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK. Warszawa, dn r. Założenia teoretyczne i metodyczne programu WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Warszawa, dn. 17.11.2016r. CEL GŁÓWNY Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę Umieralność z powodu

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r.

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. dr n.med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego

Bardziej szczegółowo

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

2. na poziomie wojewódzkim: powołany przez wojewódzkiego koordynatora Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, ogłoszonego przez WHO w dniu 31 maja 2009 roku pt. Ostrzeżenia Zdrowotne. I.ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Instytucja Zadania Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdynia 1. Utworzenie i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017.

Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/2017. Programy edukacyjne oraz akcje prozdrowotne w roku szkolnym 2016/20. Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste Powietrze Wokół Nas. Założenia programu : 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Założenia pilotażowej edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. łódzkim. rok szkolny 2012 / 13

Założenia pilotażowej edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. łódzkim. rok szkolny 2012 / 13 Założenia pilotażowej edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. łódzkim rok szkolny 2012 / 13 Program został opracowany w 2002 r przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koordynator RENATA SOCHACKA Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie od 2010 roku. Główne cele edukacji zdrowotnej: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r.

Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) Warszawa, 20 lutego 2009 r. Kontrola i promocja zakazu palenia tytoniu prowadzona przez PIS Program Ograniczania

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Działalność Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej koncentruje się przede wszystkim na inicjowaniu, organizowaniu, koordynowaniu oraz nadzorowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Działania podejmowane w 2009 roku przez pion Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wynikały z założeń krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych oraz aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę!

Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Małgorzata Gajewska Krajowy Koordynator Programu Trzymaj Formę! Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE EDYCJA PILOTAŻOWA ROK 2010 I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum nr 35 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 35 Aneks 2015/2016 1. Wstęp. Aneks do Programu Profilaktyki stworzono dla uczniów kl. I III Gimnazjum 35 w Poznaniu. Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS RAMOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ PT. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS I. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016. Realizacja Programu w 2012 r.

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016. Realizacja Programu w 2012 r. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016 Realizacja Programu w 2012 r. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa Cel ogólny 1: Ograniczenie rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014.

Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Powiatowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w powiecie piotrkowskim na rok 2014. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Znajdź Właściwe Rozwiązanie Znajdź Właściwe Rozwiązanie PSSE Brzesko Opracowała : B.Jewiarz Podsumowanie edycji IV rok szkolny 2013/14 1 Powiat Brzeski Do realizacji programu przystąpiło: 6 szkół gimnazjalnych, co stanowi 27% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Znajdź właściwe rozwiązanie. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Znajdź właściwe rozwiązanie Program edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum Profilaktyka palenia tytoniu Główny Inspektor Sanitarny koordynuje rządowy program

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

Cel główny: - zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy,

Cel główny: - zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy, Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny Wybierz Życie - Pierwszy Krok doskonale wpisuje się w założenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011

Informacja z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej. pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. III edycja rok szkolny 2010/2011 Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS III edycja rok szkolny 2010/2011 1. Liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS PODSUMOWANIE II EDYCJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS II edycja przedszkolnego programu edukacji antytyoniowej pt.: Czyste Powietrze Wokół Nas została wdrożona

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego Cz. 3 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 W związku z realizacją Projektu KIK/68 pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

3. Istotne elementy nadzoru mające wpływ na stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu głogowskiego

3. Istotne elementy nadzoru mające wpływ na stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu głogowskiego VI. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 1. Kierunki działania 1) Prowadzenie akcji uświadamiających, mających na celu ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych

Bardziej szczegółowo

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. Warszawa 2011 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koordynuje działania oświatowo-edukacyjne związane z profilaktyką pierwszorzędową tj.: działania związane z profilaktyką zakażeń wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6...

Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6... Strona.~.. z.t. Poznań,... O.~.. SI.E.. 2.Q1.6... WYST ĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/8PRAVlDZAJ2'\CEJ* PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA** WOJEWÓDZKIEJ STACJI

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008 Janusz Marek Jaworski Europejski Kodeks Walki z Rakiem Kontekst: przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ RAMOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ EDYCJA PILOTAŻOWA ROK 2010 I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU Zmniejszenie narażenia dzieci na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!

Podsumowanie VI - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Podsumowanie VI - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 24 sierpnia 2012 r. Hasło VI edycji

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas VII edycja programu - rok szkolny 2014/2015 Czyste powietrze wokół nas Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 1. Postanowienia ogólne. Hasło konkursu: MŁODZIEŻOWA ULOTKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych.

Prace konkursowe na plakat Nie pal przy mnie proszę. Dzieci uczestniczące w konkurencjach sportowych. Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest co roku 31maja. Stanowi istotny element planu WHO odnośnie Europy wolnej od dymu tytoniowego. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej zachęcającej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Podsumowanie VI edycji programu edukacyjnego, realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie mazowieckim

WYBIERZ ŻYCIE PIERWSZY KROK Podsumowanie VI edycji programu edukacyjnego, realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie mazowieckim 1. DANE OGÓLNE Liczba powiatów w województwie 38 Liczba powiatów realizujących program 37 (oprócz Pruszkowa) Liczba szkół ponadgimnazjalnych w województwie 640 Liczba szkół ponadgimnazjalnych, którym zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Program profilaktyki. Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Program profilaktyki Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska szkolnego Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu. Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy w roku szkolnym 2013/14

Sprawozdanie z realizacji programu. Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy w roku szkolnym 2013/14 Realizacja Programów Profilaktycznych Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy w roku szkolnym 2013/14 1. Temat interwencji programowej: Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy 2. Grupa docelowa kl. O - 23 uczniów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHORZOWIE OŚWIATA ZDROWOTNA

OCENA STANU SANITARNEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHORZOWIE OŚWIATA ZDROWOTNA OCENA STANU SANITARNEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHORZOWIE OŚWIATA ZDROWOTNA Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia prowadzona przez Inspekcję Sanitarną w Chorzowie Chorzów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie V - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!

Podsumowanie V - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Podsumowanie V - edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Lidzbark Warmiński, 24 26 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

II edycja - Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:

II edycja - Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka: II edycja - Program edukacyjny zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka: Grupa docelowa Adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Autorami

Bardziej szczegółowo

S z k o l n y. LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Chałubińskiego. w Warszawie

S z k o l n y. LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Chałubińskiego. w Warszawie S z k o l n y p r o g r a m p r o f i l a k t y k i LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego w Warszawie Rok szkolny 2013/2014 Cele programu: I. Kształtowanie właściwych postaw społecznych

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno interwencyjne oraz szkoleniowe.

ZADANIE 1. Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia poprzez wielopłaszczyznowe działania edukacyjno interwencyjne oraz szkoleniowe. Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w województwie lubuskim za rok 2012 ZADANIE 1 Zmiana klimatu społecznego i zachowań w stosunku do palenia

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy nadzoru mające wpływ na stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu głogowskiego

Istotne elementy nadzoru mające wpływ na stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu głogowskiego VI. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 1. Kierunki działania 1) Realizowanie programów edukacyjnych i kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" Realizowany jest w powiecie piotrkowskim od 2007 roku. Program został zainicjowany przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE

Bardziej szczegółowo

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego. Cz. 2 Realizacja Ogólnokrajowego O P R O J E K T U Odświe wieżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities ). dot. ZAKAZU PALENIA w miejscach publicznych na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

1. Programy krajowe. 2. Programy wojewódzkie. 3. Programy lokalne i akcje prozdrowotne.

1. Programy krajowe. 2. Programy wojewódzkie. 3. Programy lokalne i akcje prozdrowotne. 1. Programy krajowe. 2. Programy wojewódzkie. 3. Programy lokalne i akcje prozdrowotne. Profilaktyka HIV/AIDS Akcja Bezpieczne Walentynki : W ramach akcji w dniu 11 lutego 2016 r. pracownicy PSSE przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Działania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w województwie lubelskim.

Działania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w województwie lubelskim. Działania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w województwie lubelskim. Głównym celem w działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jest edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu Ŝycia,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo