KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku"

Transkrypt

1 KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1

2 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu bezpłatna wysyłka pocztą * promocje i rabaty * dotyczy zamówień od 20 zł, pocztą ekonomiczną Szpitale i przychodnie Zarządzanie Prawo Rachunkowość i finanse Zawody medyczne Apteki Biblioteka ochrony zdrowia Ochrona zdrowia na świecie

3 Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia to inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer i Uczelni Łazarskiego, która ma na celu wyłonienie szpitali o najwyższym standardzie zarządzania i upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań. W tym roku odbywa się już druga edycja konkursu. Przeznaczony jest on dla podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną, które wdrożyły i zrealizowały projekty wnoszące pozytywne zmiany i wymierne efekty w ich działalności. W II edycji konkursu projekty oceniane były w pięciu kategoriach: zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów podnoszenie jakości obsługi pacjentów, ograniczenia niepożądanych zdarzeń medycznych oraz poprawa komunikacji między pacjentem i jego bliskimi a personelem medycznym zarządzanie finansami rozwiązania związane z controllingiem, strategicznym zarządzaniem finansami oraz pozyskiwaniem środków finansowych zarządzanie infrastrukturą modernizacja, rozbudowa i optymalizacja infrastruktury budowlanej oraz technicznej (dotyczy zarówno obiektów budowlanych, jak i aparatury medycznej) zarządzanie kapitałem ludzkim procedury usprawniające zarządzanie personelem, poprawa relacji i komunikacji między pracownikami oraz wzrost motywacji, kompetencji, efektywności i bezpieczeństwa kadry danej placówki informatyzacja wzrost poziomu zinformatyzowania podmiotów leczniczych, odnoszący się do stanu aktualnego i perspektyw. Więcej informacji na temat zasad konkursu można znaleźć na stronie: Projekty można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: liderzyzmian/zgloszenie,s.html Serdecznie zapraszamy! 6 7

4 Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia Liderzy zmian w ochronie zdrowia redakcja naukowa Maria Hass-Symotiuk 2014; oprawa twarda; format: B5; s. 272; KAM-2367, cena 99 zł Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim. Szpitale i przychodnie Efektem pierwszej edycji konkursu jest niniejsza publikacja, którą oddajemy w ręce czytelników z przekonaniem, że jej lektura będzie źródłem inspiracji i nowej wiedzy. Książka zawiera wdrożone przez polskie szpitale, w okresie styczeń 2010 czerwiec 2013 roku projekty, które zostały przygotowane na konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Dotyczą one następujących obszarów zarządzania: 1) zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, 2) zarządzania finansami, 3) zarządzania infrastrukturą, 4) zarządzania kapitałem ludzkim. Skorzystaj z rabatu, szczegóły na okładce! Publikacja stanowi kompendium wiedzy o dokonaniach polskich szpitali w zakresie doskonalenia zarządzania. Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej. Mogą z niej korzystać menedżerowie podmiotów leczniczych, w tym także przedstawiciele rad społecznych, czy rad nadzorczych, główni księgowi, organy założycielskie, a także osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia. Będzie z pewnością ważną pozycją dla pracowników naukowych i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego (słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania podmiotami leczniczymi i studentów studiów ekonomicznych). 8 9

5 Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Rekomendacje Maria Danuta Głowacka doktor habilitowany, kierownik Katedry i Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, kierownik Studium Podyplomowego Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej, redaktor naczelny czasopisma Pielęgniarstwo Polskie. Autorka licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej, dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowiec menedżerów ochrony zdrowia oraz kadry pielęgniarskiej. Zarządzanie podmiotem leczniczym redakcja naukowa Maria Danuta Głowacka, Jan Galicki, Ewa Mojs 2013, wydanie 2, oprawa miękka, format A5, s. 448, ABC-0549, cena 69 zł Książka stanowi kompendium wiedzy związanej z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Autorzy w przejrzysty sposób scharakteryzowali zarówno twarde obszary zarządzania placówką ochrony zdrowia, dające się wyrazić w formie konkretnych wielkości matematycznych i stanowiące fundament działań zarządczych, jak i miękkie, dotyczące kompetencji psychologicznych w zarządzaniu. Położyli również nacisk na praktyczne aspekty zastosowania wiedzy teoretycznej w zarządzaniu organizacją. W publikacji szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia jak: mechanizmy zarządzania podmiotem leczniczym, zarządzanie zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz zasobami informacji w placówce ochrony zdrowia, zarządzanie zespołem i budowanie optymalnej motywacji do pracy, doskonalenie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Rekomendacja książki Zarządzanie podmiotem leczniczym W dobie komercjalizacji podmiotów leczniczych zarządzanie tymi placówkami nabiera szczególnego znaczenia. Nowe realia powodują konieczność szybkiego i sprawnego przystosowania się, konkurencyjności, działania często bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Z drugiej strony placówki te powinny utrzymać jak najwyższy poziom świadczonych usług gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo, zadowolenie oraz poszanowanie ich praw. To wszystko uwidacznia potrzebę dokonywania systemowych przemian organizacyjnych, które powinny być ukierunkowane na optymalizację działań jednostki oraz nieustanne podnoszenie jakości usług. Książka Zarządzanie podmiotem leczniczym w całości poświęcona została tematyce zarządzania. Autorzy poszczególnych rozdziałów skupili się na problematyce mobilności organizacji w obliczu zmian, dążeniu do optymalizacji wydatków na świadczenia zdrowotne, zarządzaniu zasobami ludzkimi, wizerunkiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Nadto została poruszona tematyka kompetencji osobistych w zarządzaniu, kariery i rozwoju pracowniczego oraz wartościowania stanowisk. Omówiono także kwestie zarządzania zasobami finansowymi w podmiocie leczniczym. Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy związanej z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Nadto przedstawia praktyczne aspekty zarządzania organizacją. Celem autorów było przekazanie niezbędnych wskazówek do poszukiwania najlepszej drogi do zbudowania sprawnego systemu zarządzania, gwarantującego sukces na rynku usług zdrowotnych. Niniejsza publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania podmiotami leczniczymi, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także studentów kierunków takich jak zarządzanie, ekonomia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, a także słuchaczy różnych form kształcenia podyplomowego. Polecam. Maria Danuta Głowacka 10 11

6 Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Zakażenia szpitalne. Wybrane zagadnienia redakcja naukowa Andrzej Denys 2012, oprawa miękka, format A5, s. 348, ABC-0672, cena 49 zł Książka jest doskonałym przykładem multidyscyplinarnego podejścia do problemu zakażeń szpitalnych, który jest jednym z najważniejszych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i Europie. Autorzy specjaliści w różnych dziedzinach przedstawili problem zakażeń szpitalnych w całej jego złożoności. W publikacji czytelnik znajdzie m.in.: aktualną i sprawdzoną wiedzę na temat przyczyn występowania zakażeń szpitalnych; nowe dane na temat leczenia i pielęgnacji chorych, w tym podstawy racjonalnej antybiotykoterapii; najnowsze informacje na temat osiągnięć oraz ograniczeń nauk mikrobiologicznych i klinicznych w zwalczaniu zakażeń szpitalnych; przegląd istotnych problemów klinicznych oraz informacje o uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych, tj. o ochronie personelu medycznego przed nieuzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi pacjentów. Autorzy jako pierwsi w polskiej literaturze omawiają problem zapobiegania zakażeniom w przypadku zdarzeń masowych. Szczególną uwagę zwracają również na konieczność przestrzegania higieny przez personel szpitalny oraz wdrożenie odpowiednich procedur postępowania w trakcie zabiegów. Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane redakcja naukowa Bożena Pietrzak, Tomasz Karkowski 2013, oprawa miękka, format A5, s. 400, ABC-0747, cena 69 zł Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala na zapoznanie się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce oraz oceną ich skuteczności. Publikacja składa się z dwóch części, w których przedstawiono m.in.: kształtowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych; różnice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym personelu pielęgniarskiego; specyfikę relacji pielęgniarka pacjent oraz specyfikę działań zespołów lekarsko-pielęgniarskich; praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, doskonalenie i rozwój zawodowy pielęgniarek, organizowanie stanowisk pracy oraz organizowanie opieki nad pacjentem i dbanie o jej jakość w szpitalach; zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa rehabilitacyjnego. (...) utwór obejmujący kompleksowo i dość szeroko problematykę pracy pielęgniarek, aktualną i ważną, wypełnia lukę na rynku wydawniczym, stanowiąc swoiste kompendium wiedzy. Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia Jacek Klich 2013, oprawa miękka, format A5, s. 452, ABC-0728, cena 69 zł Prezentowana publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej. W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochrony zdrowia w ujęciu globalnym. Na podstawie wybranych międzynarodowych doświadczeń omówiono narzędzia rekomendowane we wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do systemów ochrony zdrowia oraz w korporatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. W pracy przedstawiono model zmiany organizacyjnej autorstwa Burke a i Litwina, który może być zastosowany w procesie przekształceń spzoz. Opisano również podstawowe zasady kreowania szpitala XXI wieku, czyli organizacji zdolnej do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach wyboru dokonał Grzegorz Mazurek 2013, oprawa miękka, format A5, s. 132, ABC-0738, cena 49 zł Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją poruszającą praktyczne problemy zamówień publicznych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów podmiotów leczniczych oraz rynku farmaceutycznego i urządzeń medycznych. Publikacja zawiera odpowiedzi na wiele niekiedy trudnych pytań związanych bezpośrednio ze specjalistycznymi elementami systemu ochrony zdrowia. Poruszono w niej m.in. kwestie dotyczące: dostaw leków i ich odpowiedników oraz dostaw produktów żywieniowych na gruncie ustawy; prawa zamówień publicznych; wymogu zapewnienia przez wykonawcę autoryzowanego serwisu sprzętu medycznego, trybów udzielania zamówień publicznych i możliwości ich stosowania, dokumentów wymaganych od wykonawców

7 Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali Piotr Horosz 2013, wydanie 2, oprawa miękka, format A5, s. 252, ABC-0764, cena 59 zł Monografia, będąca wznowieniem cenionej publikacji Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego, stanowi kompleksowe opracowanie problematyki przekształcania szpitali w spółki kapitałowe (czyli komercjalizacji) pod kątem prawnogospodarczych skutków takiego przekształcenia. Autor szczegółowo omawia prezentowane zagadnienia, dostrzegając w skomercjalizowanych szpitalach przede wszystkim podmioty podlegające przepisom prawa gospodarczego i regułom gospodarki wolnorynkowej łącznie z ich zagrożeniem upadłością. Książka dostarcza szczegółowej wiedzy na temat procedur przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej, a także regulacji prawa gospodarczego, które będą miały zastosowanie w stosunku do szpitali po ich przekształceniu w spółki kapitałowe. Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy redakcja naukowa Tomasz Hermanowski 2013, oprawa miękka, format A5, s. 272, ABC-0731, cena 49 zł W publikacji szczegółowo omówione zostały metody szacowania tzw. kosztów pośrednich, ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku choroby jednostki, rozumianych jako wartość produktu (mierzonego np. przez PKB) utraconego w wyniku tego, że choroba obniża wydajność pracy, zwiększa absencję chorobową lub w ogóle powoduje wycofanie się osób z aktywności zawodowej. Celem książki jest przybliżenie koncepcji kosztów pośrednich, metod kalkulacji tych kosztów oraz ich znaczenia w procesie oceny technologii medycznych z uwzględnieniem w szczególności: specyfiki gospodarki Polski w zakresie aktywności gospodarczej społeczeństwa (przekładającej się na wielkość generowanych kosztów pośrednich), interakcji występujących między pracownikami wewnątrz firmy i firmami na rynku, satysfakcji z życia osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo, specyfiki epidemiologii chorób (np. chorób przewlekłych), preferencji i doświadczeń decydentów działających na polskim rynku ochrony zdrowia oraz środowisk eksperckich. Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w sektorze opieki zdrowotnej Tomasz Karkowski, Lucyna Lewandowska kwiecień/maj 2014 Książka stanowi kompendium wiedzy na temat źródeł i form finansowania projektów innowacyjnych. Jej walorem są studia przypadków zawierające analizę praktycznego zastosowania sposobów pozyskiwania kapitału na realizację innowacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych w dziedzinie usług medycznych. Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną Karol Korczak 2014, oprawa miękka, format A5, s. 224, ABC-0755, cena 59 zł W publikacji dokonano identyfikacji kluczowych czynników wpływających na rozwój wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także: usystematyzowano podstawowe terminy związane z wykorzystaniem Internetu w opiece zdrowotnej, przeprowadzono charakterystykę wybranych narzędzi oraz pacjenta korzystającego z internetowej opieki zdrowotnej, oceniono aktualny stan wykorzystania internetowych narzędzi przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce oraz dokonano identyfikacji korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi tego typu oraz barier ograniczających ich stosowanie

8 Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Dokumentacja medyczna redakcja naukowa Piotr Pochopień Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos, Piotr Pochopień 2012, oprawa miękka, format A5, s. 240, ABC-0584, cena 49 zł Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej. Autorzy przedstawili rolę i znaczenie dokumentacji nie tylko w aspekcie administracyjno-prawnym, ale także w obszarze stricte medycznym, związanym z procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi zachodzącymi w placówkach medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część książki, która ukazuje znaczenie, jakie ma dokumentacja w sferze praktyki zawodowej lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych. Niemniej interesujące może być przedstawienie znaczenia dokumentacji medycznej jako środka dowodowego w procesie cywilnym i karnym. Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Monika Raulinajtys-Grzybek marzec/kwiecień 2014 W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano praktyczne aspekty związane z wyceną świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) wiążąc wycenę świadczeń z poziomem ich kosztów. Szczegółowo przedstawiono m.in.: badania empiryczne pokazujące wpływ systemu wyceny usług AOS na zachowania świadczeniodawców; opis koncepcji rachunku kosztów dla poradni, która sprawdza się przy wszelkich analizach rentowności; dane empiryczne przedstawiające metodykę oceny relacji między cenami świadczeń AOS a ich kosztami; best practices dotyczące podejścia do wyceny świadczeń AOS na świecie; analizę bieżących rozwiązań w zakresie wyceny świadczeń AOS. Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych Monika Dobska, Paweł Dobski 2012, oprawa miękka, format A5, s. 184, ABC-0650, cena 49 zł W publikacji autorzy kompleksowo omówili zagadnienia interpretacji jakości usług medycznych oraz wskazali praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zarządzania przez jakość w podmiotach leczniczych. W książce zaprezentowano m.in. następujące zagadnienia: percepcja jakości usług medycznych, możliwości wdrożenia orientacji projakościowej w podmiotach leczniczych, znaczenie relacji profesjonalista-pacjent w kształtowaniu jakości usług medycznych, system jakości zgodny z normą ISO 9001:2008, korzyści wynikające z wdrożenia znormalizowanych systemów zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych. System pomiaru i oceny dokonań szpitala redakcja naukowa Maria Hass-Symotiuk 2011, oprawa miękka, format A5, s. 220, ABC-0646, cena 52 zł Publikacja stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości realizowanych przez nie celów (medycznych, społecznych i finansowych). Zaproponowana koncepcja uwzględnia pięć obszarów: pacjenta, procesy wewnętrzne, rozwój, finanse i interesariuszy. Dla każdego z nich dobrano adekwatne wskaźniki, odzwierciedlające dokonania szpitala. Książka jest przeznaczona dla kierownictwa szpitali zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przedstawicieli rad społecznych i nadzorczych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- -księgowych i statystyki medycznej oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych szpitali

9 Szpitale i przychodnie I Zarządzanie Restrukturyzacja szpitali Tomasz Karkowski 2012, wydanie 2, oprawa miękka, format A5, s. 378, ABC-0478, cena 49 zł Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania funkcjonowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez: podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, usystematyzowanie wiedzy z zakresu etapów restrukturyzacji charakterystycznych dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce oraz zaprezentowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu polskich szpitali. Autor przedstawił analizę rozwiązań systemowych dotyczących restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz programów restrukturyzacyjnych realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym, jak również studia przypadków działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w wybranych szpitalach. Marketing usług zdrowotnych Beata Nowotarska-Romaniak 2012, wydanie 3, oprawa miękka, format A5, s. 92, KAM-0286, cena 49 zł Publikacja zawiera kompleksowe omówienie wszystkich podstawowych zagadnień dotyczących marketingu placówek służby zdrowia, zasad budowania ich przewagi konkurencyjnej i umacniania pozycji na rynku. Książka pomaga: zrozumieć, na czym polega plan marketingowy, poznać role i funkcjonowanie systemu informacji w działalności placówek opieki zdrowotnej, zdobyć umiejętność zastosowania metody SWOT do wyboru strategii marketingowej, posiąść umiejętność dokonywania segmentacji rynku usług zdrowotnych, zrozumieć znaczenie koncepcji marketingu-mix i jej elementów. Przejrzysty układ treści ułatwia czytelnikowi szybkie przejście od teorii i definicji kluczowych pojęć marketingu usług zdrowotnych do praktycznych wskazówek dotyczących budowy planu marketingowego. LEX Navigator OCHRONA ZDROWIA Postępowania związane z zarządzaniem placówką medyczną nigdy nie były tak proste Praktyczne narzędzie w formie interaktywnych diagramów krok po kroku obrazujące przebieg różnych postępowań związanych z zarządzaniem placówką medyczną. Jak działa program? Schematy procedur: wizualizują etapy postępowania, pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, precyzują terminy określonych czynności, sugerują, która ścieżka postępowania będzie potencjalnie najkrótsza. Praktyczny Kompleksowy Przejrzysty

10 Szpitale i przychodnie I Prawo Rekomendacje Maciej Dercz doktor nauk prawnych, radca prawny. Od złożenia egzaminu radcowskiego pracuje w obsłudze prawnej administracji publicznej (m. in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd m.st. Warszawy, Starostwo Powiatowe w Kutnie), jednostkach ochrony zdrowia, krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych oraz w firmach doradczych. W latach doradca Minister Zdrowia F. Cegielskiej. Zajmował się restrukturyzacją i prywatyzacją jednostek publicznej ochrony zdrowia (m.in. jako przewodniczący ministerialnego zespołu ds. prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Od 1998 r. prowadzi, w ramach doskonalenia zawodowego, organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych szkolenia z zakresu ochrony zdrowia dla radców prawnych. Od 2003 r. ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz Maciej Dercz, Tomasz Rek 2012, oprawa twarda, format A5, s. 540, ABC-0649, cena 120 zł Jest to pierwszy obszerny komentarz do ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przedstawiono w nim: zadania i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów tworzących (gmin, powiatów, województw), wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z innych przepisów; relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia; odniesienia regulacji ustawowych do praw pacjenta. Ponieważ zdaniem autorów ustawa zawiera wiele pojęć i sformułowań niejasnych bądź niejednoznacznych, w opracowaniu zostały one zdiagnozowane i zaproponowano sposoby rozwiązania kwestii spornych (dotyczy to zwłaszcza kwestii struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych, ich rejestracji i kontroli oraz przeprowadzania przekształceń organizacyjnych). Rekomendacja książki Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz Komentarz do ustawy o działalności leczniczej jest pierwszą tego typu publikacją jaka ukazała się na rynku wydawniczym. Rola jaką ustawa o działalności leczniczej odgrywa w zakresie regulacji prawnych funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia jest nie do przecenienia. Bez jej właściwego zastosowania i zrozumienia zawiłości zaproponowanych w niej rozwiązań prawno-organizacyjnych nie ma możliwości prawidłowo realizować całej ogromnej sfery wykonawczej świadczeń zdrowotnych. Ustawa ta wprowadziła zasadę pełnej profesjonalizacji działalności leczniczej oraz zawiera szczegółowe regulacje formalnoprawne niezbędne do spełnienia przez podmioty i osoby tą ustawą upoważnione do prowadzenia działalności leczniczej. Książka ta służy jako swego rodzaju przewodnik po przepisach ustawy, która zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Jako, że pojęcie zakładu opieki zdrowotnej, jego form organizacyjnych i zasad działania, w czasie bardzo długiego pozostawania w obrocie prawnym podlegało szerokiej ocenie orzeczniczej i piśmienniczej w niniejszej publikacji staramy się także wyjaśniać niuanse obecnych rozwiązań legislacyjnych na tle ich porównania z jeszcze niedawno obowiązującymi. Publikacja wskazując różnego typu niedociągnięcia legislacyjne daje wskazówki jak jej odbiorcy mogą z tymi problemami radzić sobie w codziennej praktyce. Poprzez wskazanie obok rozważań teoretycznych i prawnoporównawczych także praktycznych propozycji interpretacyjnych niniejsze opracowanie pozwala sprawniej poruszać się odbiorcom w skomplikowanym procesie rejestracyjnym i nadzorczo-kontrolnym. Nie można było w tej publikacji pominąć bardzo istotnej dla prawidłowego funkcjonowania sfery wykonywania działalności leczniczej regulacji odnoszącej się do medycznego prawa pracy oraz do swoistej formy możliwej do uzyskania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą pomocy publicznej. Publikacja ta stanowi przydatne źródło wiedzy i pomocy praktycznej dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem całej sfery wykonawczej ochrony zdrowia. Jest ona pomocna zarówno dla studentów, jak i dla praktyków wykonujących zawody prawnicze, administracyjne i medyczne. Polecam. Maciej Dercz 20 21

11 Szpitale i przychodnie I Prawo Szpitale i przychodnie I Prawo Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz Stefan Poździoch 2012, oprawa twarda, format A5, s. 448, ABC-0701, cena 119 zł W komentarzu omówiono obowiązujące unijne i polskie akty prawne regulujące projektowanie, wytwarzanie, obrót i dystrybucje oraz użytkowanie wyrobów medycznych, czyli aparatury i sprzętu medycznego używanego w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób oraz w rehabilitacji chorych. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono rozwój i stan regulacji europejskich, które także obowiązują w Polsce, a następnie zwięźle scharakteryzowano rozwój przepisów krajowych. W części drugiej skomentowano tekst obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych oraz wszystkich rozporządzeń wykonawczych do niej. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz Dorota Karkowska 2012, wydanie 2, oprawa twarda, format A5, s. 540, ABC-0550, cena 129 zł W książce autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2012 r. oraz aktualizacje innych przepisów obejmujące m.in.: procedurę orzekania o zdarzeniach medycznych przez wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, sytuację pacjenta dotkniętego zaburzeniami psychicznymi i stosowania wobec niego przymusu bezpośredniego, status prawny podmiotów leczniczych oraz zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Publikacja została uzupełniona o najnowsze orzecznictwo oraz bibliografię. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Komentarz redakcja naukowa Stefan Poździoch 2013, wydanie 2, oprawa twarda, format A5, s. 472, ABC-0479, cena 99 zł Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wypełnia jednocześnie lukę, jaką jest brak podręcznika zawierającego usystematyzowany wykład prawa o ratownictwie medycznym. W publikacji, poza szczegółową analizą przepisów ustawy, omówiono niejasności i wątpliwości, jakie mogą budzić niejednoznaczne sformułowania zawarte w niektórych przepisach. Wskazano również na liczne niedomagania systemowe, ich uwarunkowania i przyczyny. Pobierz darmowego e-booka Liderzy zmian w ochronie zdrowia Tylko dla użytkowników Katalogu wydawniczego Ochrony zdrowia! 22 23

12 Szpitale i przychodnie I Rachunkowość i finanse Szpitale i przychodnie I Rachunkowość i finanse Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek Maria Hass-Symotiuk doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej zakładów opieki zdrowotnej/podmiotów leczniczych. Radosław Witczak 2013, oprawa miękka, format A5, s. 288, ABC-0732, cena 59 zł Książka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Opracowanie, napisane przystępnym językiem, ukazuje praktyczne przykłady stosowania przepisów oraz zawiera analizę ułatwiającą wybór formy opodatkowania działalności medycznej i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Publikacja prezentuje aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące zasad rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie zwolnień w podatku od towarów i usług. Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych redakcja naukowa Maria Hass-Symotiuk 2012, oprawa miękka, format A5, s. 512, ABC-0607, cena 99 zł W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie. Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych redakcja naukowa Maria Hass-Symotiuk Maria Hass-Symotiuk, Magdalena Kludacz, Aleksandra Szewieczek 2013, oprawa miękka, format A5, s. 272, ABC-0708, cena 59 zł Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie tematyki rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w podmiotach leczniczych. Szczegółowo omówiono w niej kwestie dotyczące dostosowania rachunkowości do potrzeb pozyskiwania, monitorowania i rozliczania projektów unijnych, w tym wzorcowy plan kont, wewnętrzne uregulowania związane z realizacją projektów oraz konkretne przykłady księgowań. Zaprezentowano również rozwiązania rzeczywistych problemów pojawiających się na etapie przygotowywania i rozliczania projektów

13 Szpitale i przychodnie I Rachunkowość i finanse Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych Rola i zadania pielęgniarek Monika Raulinajtys-Grzybek 2013, oprawa miękka, format A5, s. 176, ABC-0765, cena 49 zł Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych problemów polskiej ochrony zdrowia. W publikacji zdefiniowano zadania, jakie współcześnie stawiane są przed pielęgniarkami w tym zakresie, a także ich rolę jako dostawców i odbiorców informacji zarządczej. Na konkretnych przykładach przedstawiono działania, jakie mogą zostać podjęte w oddziale szpitalnym i na bloku operacyjnym w zakresie zarządzania kosztami oraz pokazano best practices dotyczące włączania pielęgniarek oddziałowych w proces zarządzania i płynące stąd korzyści. Doświadczenia polskie, zebrane w ramach empirycznych badań ankietowych i studiów przypadku, zostały przedstawione na tle doświadczeń zagranicznych. Z myślą o ochronie zdrowia Rachunkowość podmiotów leczniczych Jolanta Chluska 2014, oprawa miękka, format A5, s. 292, ABC-0752, cena 59 zł Publikacja prezentuje podstawowe obszary rachunkowości podmiotów leczniczych. System rachunkowości podmiotów leczniczych ukazany został w sposób problemowy, poczynając od podstawowych pojęć, istoty, funkcji i zadań rachunkowości, poprzez zagadnienia szczegółowe, na sprawozdawczości finansowej i budżetowej kończąc. W książce przedstawiono także uwarunkowania rachunkowości wynikające z przynależności podmiotów leczniczych do sektora publicznego. Książka została wzbogacona o liczne przykłady ilustrujące wybrane problemy, tabele, schematy księgowań oraz tabele dekretacyjne, które w sposób przystępny i jasny prezentują zasady funkcjonowania rachunkowości podmiotów leczniczych. Serwis Prawo i Zdrowie to unikalny produkt dopasowany do Twoich codziennych obowiązków, który jako jedyny na rynku gwarantuje wszystkie poniższe korzyści: wiarygodną, aktualną, rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania Twoim podmiotem leczniczym, dokładnie z zakresu Twojego zainteresowania; natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów; rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie Twoim potrzebom. Zawartość: akty prawne (w tym także Zarządzenia Prezesa NFZ); odpowiedzi na pytania; komentarze praktyczne; studia przypadków; orzeczenia; glosy; wzory pism; pisma urzędowe; stawki, wskaźniki i kalkulatory; bazy teleadresowe; komentarze książkowe i monografie. Zalety korzystania z Serwisu Prawo i Zdrowie Profesjonalna informacja Komfort i wygoda pracy Oszczędność czasu Poczucie bezpieczeństwa Aktualne informacje

14 Szpitale i przychodnie I Zawody medyczne Rekomendacje Eleonora Zielińska prawniczka i działaczka społeczna, profesor nauk prawnych, adwokat, sędzia Trybunału Stanu (w latach i od 2011). Zawodowo związana głównie z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Pełniła funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu Prawa Karnego, została też kierownikiem Zakładu Studiów Porównawczych. Podjęła także wykłady na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Przez wiele lat była konsultantem ds. odpowiedzialności zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jest członkinią rady naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, weszła w skład Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi wykłady z gender studies, jest także założycielką i kierowniczką Kliniki Prawa na WPiA UW. Zajmuje się kwestiami europejskich standardów równościowych. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, medycznym i karnym. Zasiadała w zarządzie Fundacji im. Stefana Batorego. W 2003 była wśród polskich kandydatów na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego. W latach pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz redakcja naukowa Eleonora Zielińska marzec/kwiecień 2014 Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. regulującej takie zagadnienia jak: prawo i zasady wykonywania zawodu, lekarski egzamin końcowy i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy, kształcenie podyplomowe, eksperymenty medyczne, odpowiedzialność karna lekarza i lekarza dentysty. Od czasu ukazania się w 2008 r. pierwszego wydania Komentarza weszła w życie długo oczekiwana, szeroka nowelizacja komentowanej ustawy, dokonana ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 658), a także wiele innych ustaw kluczowych dla systemu ochrony zdrowia, które wprowadziły liczne zmiany m.in. w ustawie o zawodzie lekarza. Poza aktualizacją samej treści komentarza w drugim wydaniu uzupełniono także bibliografię oraz orzecznictwo odnoszące się do wykonywania zawodu lekarza. Rekomendacja książki Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz Publikacja, uwzględnia wszystkie wprowadzone po 2008 r. zmiany tej ustawy, a także nowsze orzecznictwo i odesłanie do literatury przedmiotu. Komentarz przygotowany jest przez grono wybitnych specjalistów z dziedziny prawa medycznego oraz praktyków mających wielkie doświadczenie w pracy w samorządach zawodowych. Uwzględnia m.in. warunki przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza, odbywania staży podyplomowych, zasady zdawania Lekarskich Egzaminów Końcowych (oraz LDEK), odbywania szkoleń specjalizacyjnych i zdawania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, a także zasady wykonywania przez polskich lekarzy pracy w krajach UE. W szerokim zakresie omawia też zasady wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Komentarz adresowany jest głównie do lekarzy oraz przyszłych adeptów tego zawodu, a ze względu na pewne podobieństwo uregulowań ustaw dotyczących zasad wykonywania innych zawodów medycznych, przydatny może być również w rozwiązywaniu wielu problemów, z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy np. pielęgniarki, położne, czy weterynarze. W komentarzu poruszone zostały, wszystkie najbardziej kontrowersyjne problemy wiążące się z wykonywaniem zawodów medycznych. Z tego względu Komentarz powinien zainteresować także prawników: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, zajmujących się sprawami z zakresu prawa medycznego. Polecam. Eleonora Zielińska 28 29

15 Szpitale i przychodnie I Zawody medyczne Szpitale i przychodnie I Zawody medyczne Zawody medyczne Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach wyboru dokonała Małgorzata Brzozowska-Kruczek 2013, oprawa miękka, format A5, s. 232, ABC-0737, cena 49 zł Publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Poruszono w niej m.in. kwestie: zdobywania kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu medycznego, uprawnień i obowiązków osoby wykonującej dany zawód medyczny, zasad i warunków wykonywania zawodu, form, w jakich zawód może być wykonywany, kształcenia podyplomowego. Zagadnienia zamieszczone w książce dotyczą rzeczywistych wątpliwości i problemów, jakie pojawiają się podczas wykonywania zawodów medycznych. Materiał został podzielony na sześć rozdziałów, z których pięć poświęcono konkretnym zawodom (lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego), a ostatni zawodom medycznym, w odniesieniu do których brak szczegółowych uregulowań prawnych. Lekarz przedsiębiorcą. Aspekty praktyczne i teoretyczne Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska maj 2014 Książka zawiera szczegółową analizę niemedycznych kompetencji i zachowań lekarzy we współczesnych podmiotach ochrony zdrowia, jak również sugestie dotyczące autorefleksji nad omawianymi zagadnieniami. Jej celem jest przedstawienie lekarza jako przedsiębiorcy, który uwzględniając zmieniające się uwarunkowania rynku usług medycznych powinien dostrzec potrzebę oparcia kierowania podmiotem leczniczym na wprowadzeniu zarządzania przedsiębiorczego, aby był on wrażliwy na odkrywanie szerokiej gamy potencjalnych zmian i postrzegał je jako szanse (a nie zagrożenia) oraz właściwie wykorzystywał. Wymaga to od osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie podmiotów ochrony zdrowia zmiany w sposobie postrzegania rzeczywistości (aby traktowali ją jako okazję do wprowadzenia innowacji, partycypacji w kreowaniu nowych rozwiązań, uczenia się) i swojej roli w podmiocie opieki medycznej. Prawo medyczne dla pielęgniarek Dorota Karkowska wprowadzenie Włodzimierz Cezary Włodarczyk 2013, oprawa twarda, format A5, s. 492, ABC-0597, cena 99 zł Książka jest kompleksowym opracowaniem charakteryzującym status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki. Publikacja przedstawia prawa i obowiązki osób wykonujących zawód pielęgniarki w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta. W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzowano prawne podstawy zawodowej praktyki pielęgniarskiej oraz zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w podmiocie leczniczym. Dokonano także analizy ogólnych podstaw i przesłanek prawnych odpowiedzialności: cywilnej, karnej, zawodowej oraz pracowniczej. Wypalenie zawodowe pracowników medycznych Ewa Wilczek-Rużyczka kwiecień 2014 Książka stanowi próbę zwrócenia uwagi na zagadnienia wypalenia zawodowego występujące wśród pracowników medycznych, jako grupy zawodowej, obciążonej szczególną odpowiedzialnością. Problem wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek może prowadzić do zaburzeń psychicznych takich jak: uzależnienia, zaburzenia lękowe i depresyjne. Niemniej istotny wpływ ma wypalenie zawodowe na jakość i wydajność pracy, gdyż u pracowników wypalonych stwierdzono mniejsze zaangażowanie, obniżoną skuteczność zawodową, wzmożoną skłonność do konfliktów i podniesiony wskaźnik absencji, a tym samym wyższe koszty społeczne. Efektami wypalenia są również częstsze zmiany pracy i porzucanie zawodu oraz zaburzenie innych przejawów życia społecznego negatywne stany emocjonalne, skłonność do przenoszenia się problemów z pracy na płaszczyznę życia rodzinnego. Objawy zespołu wypalenia zawodowego doprowadzają do zobojętnienia wobec problemów doświadczanych przez pacjentów, i że chorzy są mniej zadowoleni z opieki świadczonej przez osoby wypalone. Odmawiają wtedy współpracy, co w oczywisty sposób negatywnie wpływa na proces leczenia

16 Szpitale i przychodnie I Zawody medyczne Prawa lekarza. Zarys problematyki Stefan Poździoch, Maciej Gibiński 2012, oprawa miękka, format A5, s. 254, ABC-0700, cena 49 zł Apteki W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfiką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza, tylko i wyłącznie mu przysługujących, m.in.: prawo do swobodnego podejmowania decyzji przy wyborze metody i sposobu leczenia, prawo do przeprowadzenia eksperymentu medycznego, prawo do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta, prawo do powstrzymania się w określonych sytuacjach od świadczeń medycznych, niezgodnych z sumieniem lekarza. Skorzystaj z rabatu, szczegóły na okładce! Zawody medyczne Dorota Karkowska 2012, oprawa twarda, format A5, s. 532, KAM-1469, cena 129 zł Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografię dotyczącą statusu zawodów medycznych na gruncie nauk prawnych. Omówiono w niej społeczne i prawne uwarunkowania kształtowania się poszczególnych zawodów medycznych od czasu ich powstania aż do dnia dzisiejszego. Przedstawiono ewolucję definicji zawodu medycznego i jego miejsce w rozmaitych klasyfikacjach zawodów, z uwzględnieniem dynamicznych zmian w statusie prawnym poszczególnych zawodów. Ostatnia część opracowania zawiera analizę współzależności zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy i zatrudnienia niepracowniczego umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym

17 Apteki Rekomendacje Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Komentarz Jakub Adamski, Krzysztof Urban, Ewa Warmińska 2014, oprawa twarda, format A5, s. 728, KAM-2207, cena 139 zł, stan prawny: r. W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W publikacji omówiono m.in.: najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego tj. całkowity budżet na refundację, payback, kategorię dostępności refundacyjnych, wskazania refundacyjne, substytucję apteczną, preskrypcję off label; relacje pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia oraz organami władz państwowych; problemy pojawiające się w praktyce np. zakaz reklamy aptek, zakaz dokonywania darowizn, ceny leków w szpitalnictwie, sztywne ceny i marże, stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; trendy w interpretacjach przepisów dokonywanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w orzeczeniach sądów, a także zachowaniach rynkowych. Krzysztof Urban Ewa Warmińska Jakub Adamski pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia specjalizujący się w systemie ochrony zdrowia w szczególności w zakresie kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich; członek Komisji Ekonomicznej; były prawnik w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta; aplikant radcowski; wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalista w Gabinecie Prezesa Funduszu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, współtwórca nowatorskich rozwiązań ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju; były pracownik Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia; aplikant adwokacki. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa, m.in. jako członek Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy Prawo badań klinicznych, działającego przy Ministrze Zdrowia. ekspert ds. refundacji leków; były pracownik Ministerstwa Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za programy terapeutyczne i lekowe oraz politykę lekową w zakresie leków sierocych; były przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia delegowany do prac w grupach roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej zajmujących się refundacją leków; aplikant adwokacki; doktorant Université Claude Bernard Lyon 1; współautor publikacji z dziedziny polityki zdrowotnej. Rekomendacja książki Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz Komentarz jest niewątpliwie napisany przez profesjonalistów, którzy pracują na co dzień z ustawą i stykają się z problematyką refundacji. To jest niewątpliwie duża zaleta komentarza, a przedstawienie problemów wynikających z własnej praktyki daje czytelnikowi przekonanie, że autorzy posiadają kompetencje do przygotowania takiej pracy. Komentarz jest przygotowany do ustawy, która ma charakter bardzo specjalistyczny. Ustawa ta zawiera szereg uregulowań, które są trudne do zrozumienia nie tylko dla przeciętnego czytelnika, ale również dla profesjonalisty zajmującego się problematyką ochrony zdrowia. Radca prawny Agnieszka Pietraszewska-Macheta 34 35

18 Apteki Apteki Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek, część 1 Monika Kwiatkowska 2013, oprawa miękka, format A5, s. 232, ABC-0730, cena 59 zł Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. Publikacja przedstawia szczegółową analizę kluczowych aktów prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym zapisów ustawy refundacyjnej. Prezentuje również aktualne orzecznictwo, decyzje inspekcji farmaceutycznej, urzędowe interpretacje przepisów prawnych oraz praktyczne rozwiązania problemów nurtujących środowisko aptekarskie, m.in. związanych ze zmianami wprowadzonymi ustawą refundacyjną. Opracowanie zawiera ponadto wzory dokumentów z objaśnieniami niezbędnych do funkcjonowania apteki, a także informacje dotyczące zawodu farmaceuty, w tym koniecznych kwalifikacji i wymogów do jego wykonywania. Marketingowe zarządzanie apteką redakcja naukowa Henryk Mruk Henryk Mruk, Małgorzata Michalik, Tomasz Barałkiewicz 2013, wydanie 2, oprawa miękka, format A5, s. 256, ABC-0514, cena 69 zł W niniejszej publikacji przedstawiono szeroki zestaw instrumentów marketingowych możliwych do stosowania w aptekach. Pozwalają one zapewnić satysfakcję pacjentów oraz umożliwić aptece osiągnięcie właściwego poziomu obrotów, a tym samym przyczyniają się do zbudowania wysokiej pozycji rynkowej placówki. W książce omówiono: zasady efektywnego zarządzania asortymentem leków, sposoby prowadzenia negocjacji zakupowych, reguły ustalania cen, metody skutecznej komunikacji z pacjentami. Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek, część 2 Monika Kwiatkowska 2013, oprawa miękka, format A5, s. 216, ABC-0761, cena 59 zł Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek stanowiącej kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych. W drugiej części szczegółowo zostały przedstawione zasady refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Przybliżono m.in. mechanizmy ustawy refundacyjnej i definicje ustawowych pojęć. Dokonano analizy przepisów tej ustawy i rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept w kontekście zasad zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedstawione zostały również zasady przeprowadzania kontroli w aptekach. W opracowaniu omówione zostały najnowsze zmiany w prawie dotyczące aptek, w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, a także projektowane zmiany w zakresie ustawy refundacyjnej. Prawo farmaceutyczne i refundacja leków Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach redakcja naukowa Łukasz Sławatyniec Monika Duszyńska, Katarzyna Kęska, Bartosz Michalski, Łukasz Sławatyniec 2013, oprawa miękka, format A5, s. 224, KAM-2069, cena 49 zł Książka stanowi kompendium wiedzy prawniczej o zasadach działania sektora farmaceutycznego, ujęte w formę tematycznie zgrupowanych pytań i odpowiedzi. Autorzy wyjaśniają wątpliwości najczęściej nurtujące uczestników rynku: nie tylko omawiają istniejące regulacje prawne, ale też opierają się na licznych przykładach praktycznych, z których wiele pochodzi z prowadzonych przez nich postępowań administracyjnych i sądowych. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział książki poświęcony refundacji i regulującym ją normom prawa, które wzbudzają liczne kontrowersje. Odpowiedzi udzielone w tej części opracowania w dużym stopniu oparte są na codziennej praktyce, niejednokrotnie odbiegającej od literalnego brzmienia przepisów prawa

19 Apteki Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym Małgorzata Michalik, Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk 2011, wydanie 3, oprawa miękka, format B5, s. 320, OFE-0192, cena 60,90 zł Książka stanowi pierwsze w Polsce całościowe opracowanie na temat marketingowego zarządzania na rynku farmaceutycznym. Rynek farmaceutyczny jest rynkiem wyjątkowym: rozwija się bardzo szybko, panuje na nim ostra konkurencja, a przy tym podlega on ścisłym uregulowaniom prawnym i dlatego państwo często ingeruje w mechanizm jego działania. Autorzy omówili cechy tego rynku, czynniki kształtujące jego otoczenie, a także stosowane na nim instrumenty i strategie marketingowe, szczególną uwagę zwracając na takie zagadnienia, jak: zasady i etapy tworzenia strategii marketingowych oraz charakterystyka różnych strategii marketingowych stosowanych na rynku farmaceutycznym, strategia produktu na rynku farmaceutycznym cykl życia leku, strategie wprowadzania go na rynek, rola opakowania, sposoby budowania pozycji marki, zasady tworzenia cen i marż handlowych oraz stosowania opustów cenowych, zasady marketingowego zarządzania hurtowniami i aptekami strategia dystrybucji, rola hurtu, budowanie wizerunku apteki oraz zasady merchandisingu aptecznego, reklama, promocja, public relations i programy lojalnościowe na rynku farmaceutycznym, nowoczesne formy komunikacji marketingowej. Biblioteka ochrony zdrowia Skorzystaj z rabatu, szczegóły na okładce! Prawo suplementów diety redakcja naukowa Mariusz Kondrat Mariusz Kondrat, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, Katarzyna Gęsiak 2012, oprawa miękka, format A5, s. 248, ABC-0658, cena 49 zł Poradnik jest efektem wieloletnich praktycznych doświadczeń związanych z obsługą prawną podmiotów z obszaru suplementów diety i produktów pokrewnych. Prezentowane opracowanie zawiera kompleksową analizę zagadnień prawnych dotyczących obrotu suplementami diety na polskim rynku. Autorzy szczegółowo przedstawili kwestie związane z przygotowaniem suplementów diety, ich wprowadzaniem do obrotu, reklamą oraz nadzorem odpowiednich organów. Omówienie powyższych tematów zostało wzbogacone o niezwykle aktualną tematykę dotyczącą oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych

20 Biblioteka ochrony zdrowia Biblioteka ochrony zdrowia Bioetyka redakcja naukowa Joanna Różyńska, Weronika Chańska 2013, oprawa twarda, format B5, s. 584, KAM-1732, cena 89 zł Publikacja stanowi nowoczesny, kompleksowy przewodnik po bioetyce nowej dziedzinie refleksji teoretycznej i praktyki społecznej zajmującej się etycznymi aspektami nauk biomedycznych w kontekście ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, ekonomicznych i prawnych. W przygotowaniu opracowania udział wzięło trzydziestu wybitnych polskich filozofów, etyków, prawników i lekarzy, którzy od lat zajmują się problematyką bioetyczną i mają istotny wpływ na kształt krajowej debaty bioetycznej. W książce zaprezentowano najważniejsze problemy etyczne, jakie pojawiają się we współczesnej praktyce klinicznej i badawczej oraz w procesie tworzenia i realizacji polityki zdrowotnej. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają ich genezę i złożoną, wielowymiarową naturę. Dostarczają wiedzy na temat podstawowych pojęć, wartości, zasad i argumentów, jakie pojawiają się w dyskusjach bioetycznych. Ukazują różnorodność poglądów i stylów uprawiania bioetyki. Weronika Chańska doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka studiów z zakresu filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2011 r. członkini Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; laureatka licznych krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych; autorka wielu prac z zakresu bioetyki, w tym książki Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej (Wrocław 2009); współredaktorka tomu Bioetyka w zawodzie lekarza (Warszawa 2010). Joanna Różyńska doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zakładzie Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; absolwentka studiów z zakresu prawa, socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz MS Program in Bioethics w Union Graduate College Mount Sinai School of Medicine NY, USA; od 2011 r. pełni funkcję sekretarza Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; autorka licznych publikacji z zakresu bioetyki, w tym książki Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży (Gdańsk 2008); współredaktorka tomu Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe (Warszawa 2012). Język polski w medycynie Magdalena Ławnicka-Borońska 2013, oprawa miękka, format B5, s. 220, KAM-1836, cena 49 zł Głównym celem przewodnika jest przedstawienie terminologii medycznej i ułatwienie zastosowania jej w komunikacji z pacjentem. Książka ma przyjazny, klarowny układ z podziałem na 10 tematycznych rozdziałów. Czytelnik znajdzie w niej słownictwo i zwroty z zakresu anatomii, chorób i objawów, zbierania wywiadu i badania pacjenta, diagnostyki oraz prezentacji chorób i przypadków medycznych. Publikacja zawiera także słownictwo niezbędne na uczelni, w szpitalu i aptece

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo