BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014

2 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Antonia Sznejweis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 5 Wydarzenia UEP członkiem stowarzyszenia uczelni współpracujących z Harvard Business School... 5 Nowy rok akademicki na EUD i AME... 6 Nowa edycja Klas akademickich na Wydziale Zarządzania... 8 Promocje doktorskie i habilitacyjne na UEP II edycja programu grantowego UEP Wracam Akademia Zarządzania Raiffeisena na UEP Konferencje, seminaria, wykłady, spotkania Wyprawa na szczyt pracowników UEP Nowa odsłona metodologicznych debat w ekonomii Salon Ekoinnowacji Naukowcy UEP o współczesnych metodach gromadzenia danych o mieszkańcach miasta. 18 CIMA DAY na UEP Big Data Smarter na UEP Ćwierćwiecze transformacji i co dalej? Polski Akademicki Zlot Użytkowników R Wykład Algorithmic Trading na UEP Seminaria naukowe WIGE Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Poland Nasze sukcesy Statuetka Best Rector 15. edycji Poznań Maraton dla rektora UEP Artykuły naukowców UEP nagrodzone na I Międzynarodowej Konferencji filii AIB-CEE Rektor UEP przewodniczącym Rady Nadzorczej PARP Stypendium ministra dla wybitnego naukowca z UEP Praca dyplomowa studentki UEP nagrodzona przez PSSB ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2014 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań Sport Wybitni szachiści studiują na UEP Nasi absolwenci Nagroda Prezesa NBP dla absolwenta UEP Absolwent UEP prezydentem SIPH Maraton pytań do Ryszarda Grobelnego Brązowy medal dla aplikacji autorstwa absolwentów UEP Wywiad Nagroda Prezesa NBP dla absolwenta Na czele społeczności akademickiej rozmowa z Wojtkiem Stachowiakiem, przewodniczącym Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ul. Towarowa 53, Poznań, tel ,

3 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 4 5 KALENDARIUM 34 Z prac rektora i prorektorów Z posiedzenia Senatu UEP Z posiedzeń rad wydziałów Z działalności katedr Z działalności Biblioteki Głównej Z działalności Spółki Celowej UEP Rozwój kadr naukowych Współpraca z zagranicą PROJEKT KADRY DLA GOSPODARKI 68 WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU uep 73 UEP w mediach 76 Nasi eksperci w mediach Monitoring mediów październik Wydawnictwo UEP 79 UEP członkiem stowarzyszenia uczelni współpracujących z Harvard Business School październiku 2014 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został przyjęty do W grona uczelni, które mogą oferować przedmiot Microeconomics of Competitiveness (MOC), opracowany i oferowany przez prof. Michaela E. Portera z Institute for Strategy and Competitiveness na Harvard Business School (USA). Program ten został stworzony w 2002 r. jako platforma współpracy dydaktycznej i naukowej pomiędzy uczelniami z całego świata. W 2013 r. sieć uczelni współpracujących obejmowała ponad 100 instytucji w 65 krajach, docierając do ponad studentów. Harvard Business School należy do ścisłej czołówki uczelni biznesowych na świecie. Profesor Michael E. Porter jest wiodącym autorytetem z zakresu strategii przedsiębiorstw, jak również konkurencyjności krajów, regionów i przedsiębiorstw. Stworzony przez niego przedmiot Microeconomics of Competitiveness zwraca uwagę na istotne czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym regionie, w szczególności na znaczenie klasterów dla współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wyzwania polityki wspierania konkurencyjności. W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współpracę w ramach Microeconomics of Competitiveness koordynują rektor UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej, którzy w grudniu 2014 r. wezmą udział w corocznych warsztatach dla uczelni współpracujących na Harvard Business School w Bostonie. Od semestru letniego 2014/2015 przedmiot Microeconomics of Competitiveness będzie oferowany w ramach specjalności International Business na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP. Słuchacze zajęć, prowadzonych w języku angielskim, będą korzystali ze studiów przypadku i innych materiałów dydaktycznych opracowanych przez Harvard Business School.

4 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 6 7 Nowy rok akademicki na EUD i AME Uroczystą przysięgą złożoną w obecności prorektora ds. edukacji i studentów dr. hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP, rozpoczął się kolejny semestr zajęć na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i w Akademii Młodego Ekonomisty. Indeksy otrzymało ponad 240 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Na pierwszych zajęciach dowiedzieli się, jakie decyzje podejmują ekonomiści i jak konflikt przekształcić w konstruktywną współpracę. Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapoznaje się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, w płaszczyznach odczuwalnych przez każdego obywatela. Każdy z odbywających się wykładów jest połączony z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy też twórców kampanii reklamowych. Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz uczniów klas gimnazjalnych (Akademia Młodego Ekonomisty). Ich celem jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach gospodarczych i biznesowych. Po raz pierwszy zostały zorganizowane w 2011 r. W zimowym cyklu zajęć, który zainaugurowano 9 października 2014 r., uczestnicy EUD będą mogli dowiedzieć się, jak zachowuje się idealny kierownik, jak przekonać innych do swoich racji, czy ma sens jedna waluta w kilku krajach, czy marketing może tchnąć nowe życie w stary produkt, a przede wszystkim czym dokładnie zajmują się ekonomiści. Uczestniczący w zajęciach AME gimnazjaliści nauczą się, jak w biznesie kieruje się konfliktem, jak są naliczane podatki i jak liczą finansiści. Wykładowcy zapoznają ich także z tematami z marketingu, zarządzania czasem własnym i polityki walutowej UE. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowych nagród najlepszym studentom obu programów. W ramach EUD i AME są również organizowane edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczą one metod wspierania dziecka w nauce i samorozwoju, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, nauczania wartości i kształtowania w dziecku postaw proaktywnych. Przedsięwzięcia EUD i AME są prowadzone wspólnie z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie. Minister edukacji narodowej pełni nad projektami patronat honorowy. Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski.

5 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 8 9 Nowa edycja Klas akademickich na Wydziale Zarządzania Na Wydziale Zarządzania 30 października 2014 r. po raz drugi zainaugurowano projekt Klasa akademicka 2014/2015, w którym uczestniczyli uczniowie wraz z wychowawcami i dyrektorami szkół, z którymi Wydział Zarządzania ma podpisane Porozumienie o współpracy: V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej. W tym roku w inauguracji wzięło udział łącznie 16 klas 10 pierwszych i 6 drugich. Inicjatywa ta spotkała się z dużą aprobatą dyrekcji wymienionych szkół, nauczycieli oraz uczniów. W uroczystości wzięli udział prodziekani Wydziału Zarządzania: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący Wydział Zarządzania UEP w szkołach patronackich oraz studenci Wydziału Zarządzania. Podczas inauguracji prodziekan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, wręczył uczniom klas pierwszych Karty Indywidualnych Osiągnięć Uczestnika Projektu Klasa Akademicka. Zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu fotograficznego Zarządzanie w obiektywie. W czasie uroczystości wszyscy przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. Roberta Romanowskiego pt. Dyplomacja publiczna w marketingu terytorialnym. Ponadto dla klas pierwszych zorganizowano spotkania z przedstawicielami studenckich kół naukowych, przedstawicielami Parlamentu Studenckiego UEP oraz z dr Mają Sajdak pełnomocnikiem dziekana ds. SKN i. Uczniowie mieli także możliwość zwiedzania Biblioteki UEP. Klasy drugie uczestniczyły w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach tematycznych prowadzonych przez studentów i opiekunów studenckich kół naukowych z Wydziału Zarządzania.

6 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 10 11

7 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Promocje doktorskie i habilitacyjne na UEP Akademia Zarządzania Raiffeisena na UEP dniu 10 października 2014 r. pod przewodnictwem JM rektora prof. dr. hab. W Mariana Goryni, prof. zw. UEP, odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2013/2014. Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 13 naukowców, dyplomy doktora nauk ekonomicznych wręczono 54 osobom. Ponadto w trakcie uroczystości rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uhonorował wyróżniających się nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, podpisał w październiku 2014 r. porozumienie z przedstawicielami Raiffeisen Bank Polska S.A., którego celem jest utworzenie Akademii Zarządzania Raiffeisena. W ramach Akademii Zarządzania pracownicy Raiffeisen POLBANK będą prowadzić dla studentów Wydziału Zarządzania zajęcia warsztatowe poświęcone problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w banku, wykorzystania myślenia modelowego w podejmowaniu decyzji, klientów i ich obsługi, a także kształtowania oferty produktowej. W dniu 29 października 2014 r. aplikujący studenci wzięli udział w zorganizowanym na Wydziale Zarządzania Assessment Center, w wyniku którego wybrano grupę 35 osób, które od listopada 2014 r. rozpoczną zajęcia w Akademii Zarządzania Raiffeisena. II edycja programu grantowego UEP Wracam Zakończył się nabór wniosków do drugiej edycji konkursu w ramach programu grantowego UEP Wracam, adresowanego do osób powracających po dłuższej przerwie (nieprzerwanie minimum sześć miesięcy) w karierze naukowej spowodowanej opieką nad dziećmi. Wnioskujący (naukowcy zatrudnieni na UEP) ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, następujących po roku powrotu do pracy naukowej (w trzech kolejnych edycjach programu). Wysokość dofinansowania projektu wynosi zł. Laureat programu otrzyma oficjalny status kierownika projektu oraz możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego, co zwiększy szanse w ubieganiu się o granty czy stypendia finansowane ze źródeł zewnętrznych. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 15 grudnia 2014 r.

8 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Wyprawa na szczyt pracowników UEP Nowa odsłona metodologicznych debat w ekonomii dniach 2 i 3 października 2014 r. odbyło W się szkolenie Wyprawa na szczyt, zorganizowane przez Dział Spraw Pracowniczych ze środków przeznaczonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego UEP. Celem szkolenia Wyprawa na szczyt było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez osiągnięcie tzw. rezultatów miękkich w obszarze HR. Myślą przewodnią spotkania była Dobra motywacja wyprawą na szczyt. Szkolenie odbyło się w trzech częściach. W pierwszej wyglosił prelekcję słynny polski himalaista Aleksander Lwow, który opowiedział uczestnikom szkolenia o tym, jak ważna jest motywacja w działaniu. Drugą część zdominowała gra terenowa. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć zespołów (w taki sposób, aby w zespole znalazły się osoby, które do tej pory w codziennej pracy bezpośrednio ze sobą nie współpracowały). Trzecią częścią było podsumowanie gry terenowej oraz tematu przewodniego szkolenia: Motywacji. W tej części każdy z uczestników m.in. wypełnił kwestionariusz dotyczący ról pełnionych w grupie oraz otrzymał klucz celem ich autozdiagnozowania. Trenerka przedstawiła ciekawą koncepcję motywacji według Tamary Lowe, współczesnego eksperta w dziedzinie motywacji i autorki światowego bestsellera Zmotywuj się. W szkoleniu Wyprawa na szczyt wzięło udział 45 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z różnych jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szkolenie miało formę dwudniowego wyjazdu ( r.) do Folwarku Konnego Hermanów w Nowym Mieście nad Wartą. Organizatorem zewnętrznym szkolenia była firma INTEGRA Biuro Obsługi Imprez. piątek 24 października 2014 r. odbyło W się seminarium pt. Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie? inaugurujące cykl spotkań Metodologiczne debaty w ekonomii. W pierwszej części seminarium Diagnoza podstaw metodologicznych kryzysu ekonomii wysłuchano wystąpienia rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, oraz prof. dr. hab. Marka Ratajczaka, prof. zw. UEP. W wypowiedziach prelegentów pojawiły się różnice zdań odnośnie do obecnego stanu metodologii ekonomii, co zachęciło innych uczestników seminarium do zabrania głosu. Po dyskusji rozpoczął się panel pt. Drogi wyjścia z kryzysu metodologicznego ekonomii, w którym wzięli udział zaproszeni goście: dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie), dr hab. Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Bartosz Scheuer (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Problematyka panelu (czy metodologiczne propozycje rozwiązania kryzysu w metodologii mają postać zmian ewolucyjnych czy rewolucyjnych oraz czy metodologia ekonomii może/powinna korzystać z propozycji teoretycznych innych nauk społecznych) i proponowane przez referentów rozwiązania wywołały interesującą dyskusję. W ponad dwugodzinnym seminarium uczestniczyło liczne grono wykładowców i doktorantów naszej Uczelni, goście z uczelni Poznania i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seminarium zostało zorganizowane i poprowadzone przez dr hab. Halinę Zboroń, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Barbarę Pogonowską, prof. nadzw. UEP, pod patronatem prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP.

9 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Salon Ekoinnowacji W dniach października 2014 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO odbył się Salon Ekoinnowacji. Dwadzieścia wybranych przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych zaprezentowało dobre praktyki związane z uwzględnianiem aspektów środowiskowych w kształtowaniu produktów i/lub usług, a stoiska wystawiennicze umożliwiły wytypowanym podmiotom pokazanie swojej działalności ekoinnowacyjnej i były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia cennych kontaktów biznesowych. Wszystkie stoiska należące do Salonu Ekoinnowacji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających tegoroczne Targi POLEKO. Istotnym wydarzeniem Salonu Ekoinnowacji była konferencja poświęcona problematyce ekoinnowacyjności. W ciągu dwóch ostatnich dni jego trwania piętnastu zaproszonych prelegentów zaprezentowało wykłady w ramach czterech sesji tematycznych. W pierwszym dniu konferencji podjęto problematykę myślenia dotyczącą cyklu życia będącego punktem wyjścia do wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach oraz omawiano kwestie dotyczące ekoinnowacyjności w gospodarce odpadami. W kolejnym dniu konferencji omówiono stan i perspektywy rozwoju ekoinnowacji w Unii Europejskiej i w Polsce oraz rolę i miejsce ekoinnowacji w działalności jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Podejmowane zagadnienia stały się podstawą do długiej i owocnej dyskusji, która wywiązała się pomiędzy prelegentami i zgromadzonymi uczestnikami dwudniowej konferencji. Salon Ekoinnowacji został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!. Jej koordynatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównymi wykonawcami i pomysłodawcami projektu Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem! są pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Wydziału Towaroznawstwa dr inż. Joanna Witczak (kierownik projektu) oraz dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. nadzw. UEP (asystent kierownika projektu).

10 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Naukowcy UEP o współczesnych metodach gromadzenia danych o mieszkańcach miasta Poznaniu w dniach 22 i 23 października 2014 r. odbyła się konferencja pt. W Mieszkaniec miasta kim jest? Współczesne metody gromadzenia danych o mieszkańcach miasta. W konferencji wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor Monika Matusiak z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej miała wykład o systemie zarządzania strategicznego w Poznaniu. Na temat nowych źródeł informacji o mieście geoankietach opowiedział Dariusz Walczak z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP wraz z Michałem Czepkiewiczem z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM. Konferencja była drugim wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Cities of change cooperation of cities in the field of city development. Projekt został przygotowany z myślą o stworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządami miast europejskich i środowiskiem naukowym, celem wymiany spostrzeżeń z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki monitoringu strategicznego, metod konsultacji społecznych oraz badań jakości życia mieszkańców. Big Data Smarter na UEP W dniu 23 października 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja Big DataA Smarter, której współorganizatorami były Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP oraz SAP Polska. Konferencja odbywała się w ramach programu SAP Big Data Tour 2014 realizowanego przez firmę SAP i obejmującego swoim zasięgiem całą Europę. Podczas konferencji zaprezentowano projekty realizowane w Katedrze Informatyki Ekonomicznej oraz wiele inspirujących scenariuszy w obszarze Big Data i in-memory computing, mających zastosowanie w różnych branżach. Z przedstawionymi na konferencji prezentacjami można zapoznać się na stronie ue.poznan.pl. Podczas konferencji w ciężarówce SAP można się było dowiedzieć m.in.: Jak SAP rozumie i interpretuje Big Data? Jak się ma Big Data do mistrzostw świata w piłce nożnej czy do wyścigów Formuły 1? Jak wykorzystać posiadane duże wolumeny danych w celu zwiększenia efektywności działania organizacji lub planowania oferty nowych produktów i usług? Jak analiza wydźwięku w mediach społecznościowych może uzupełnić tę wiedzę? Konferencja była równocześnie inauguracją wspólnego przedsięwzięcia SAP i UEP Smart Brain Smart and Big Data Science Research & Innovation Center, którego celem jest prowadzenie badań stosowanych i sprzyjanie innowacjom w zakresie Big Data. Smart Brain to kolejna forma współpracy Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP z SAP. Dotychczasowe wspólne działania są związane m.in. z projektami w ramach programu SAP HANA oraz z działalnością naukowo-dydaktyczną wynikającą z członkostwa w SAP University Alliance. CIMA DAY na UEP Od października 2014 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogą się ubiegać o certyfikat jednej z największych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny zarządzania finansami CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Program CIMA umożliwia studentom zdobycie prestiżowych międzynarodowych kwalifikacji zawodowych. By zapoznać studentów ze specjalnością CIMA, 15 października 2014 r. zorganizowano CIMA DAY. Prezentację programu CIMA przeprowadził Jakub Bejnarowicz Country Manager CIMA Polska. Specjalność CIMA jest realizowana przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania.

11 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Ćwierćwiecze transformacji i co dalej? Polski Akademicki Zlot Użytkowników R Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Profesor przeprowadził wykład pt. Ćwierćwiecze transformacji i co dalej?. Spotkanie odbyło się 21 października 2014 r. w Gmachu Głównym UEP. Profesor Grzegorz W. Kołodko w latach i był wicepremierem i ministrem finansów. Obecnie jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury oraz dyrektorem Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor jest autorem i redaktorem 48 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych opublikowanych w 26 językach. dniach października 2014 r. na W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja pt. Polski Akademicki Zlot Użytkowników R (w skrócie PAZUR). Organizatorami konferencji były Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe,,Estymator działające przy Katedrze Statystyki UEP. Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP, prof. dr hab. Wiesław Koziara, dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP, oraz dr Jacek Kowalewski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Patronat nad konferencją objęli również: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Polskie Towarzystwo Biometryczne. Konferencja była sponsorowana przez firmy Revolution Analytics i Analyx oraz fundację SmarterPoland.pl. Celem konferencji było przedstawienie możliwości wykorzystania pakietu statystycznego R w różnych dziedzinach nauki i biznesu, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska użytkowników pakietu statystycznego R. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony warsztatom z zakresu analizy i eksploracji danych przestrzennych, przetwarzania dużych zbiorów danych z pakietem data.table, analizy danych sondażowych z pakietem survey, wizualizacji oraz wprowadzenia do analizy danych w pakiecie statystycznym R. W warsztatach wzięło udział niemal 130 osób. Drugiego oraz trzeciego dnia konferencji przedstawiono 29 referatów poświęconych różnym aspektom zastosowania pakietu statystycznego R w naukach przyrodniczych, ekonomicznych oraz informatycznych, jak również aplikacjom biznesowym. Udział w konferencji był bezpłatny, co sprzyjało wyjątkowej frekwencji. W warsztatach i konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, nauczycieli akademickich reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem pakietu R. Podczas konferencji PAZUR zostały wygłoszone dwa zaproszone referaty - dr hab. Katarzyny Kopczewskiej (Wydział Ekonomii UW) pt.,,przestrzenne modelowanie zjawisk ekonomicznych w R oraz dr. hab. Przemysława Biecka (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego UW) pt.,,projekt Beta i Bit, diagramy ULAM, wizualizacja z R, czyli o moim analitycznym atelier. Wszystkie prezentacje przedstawione podczas konferencji są dostępne na stronie internetowej PAZUR.

12 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Wykład Algorithmic Trading na UEP dniu 28 października 2014 r. w Collegium Altum UEP odbyło się spotkanie ze W specjalistą z Financial Computing and Analytics, dr. Michałem Galasem z University College London. Gość wraz ze swoim zespołem, w skład którego wchodzą doktoranci UEP Robert Szóstakowski oraz Kacper Chwiałkowski, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z Algorithmic Trading. Organizatorem spotkania było SKN Inżynierii Finansowej. Statuetka Best Rector 15. edycji Poznań Maraton dla rektora UEP Seminaria naukowe WIGE dniu 9 października 2014 r. odbyły się W dwa seminaria naukowe zorganizowane przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej we współpracy z Radą Doktorantów UEP. W trakcie Międzywydziałowego Spotkania Tematycznego, miał wykład prof. Frédéric Docquier z Uniwersytetu Katolickiego Lowańskiego w Louvain-la-Neuve pt. Income disparities, population and migration flows over the 21st century, po którym odbyła się dyskusja. W ramach Otwartej Dyskusji Doktorskiej, odbyło się seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej, podczas którego mgr Michał Burzyński przedstawił wyniki aktualnych badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. Human capital, technological progress and migrations in a globalized economy, przygotowywanej na Uniwersytecie Katolickim Lowańskim w Louvain-la-Neuve i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w formule PhD thèse en co-tutelle, pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica Docquier oraz prof. UEP Krzysztofa Malagi. Tytuł wystąpienia brzmiał: Trading Goods or Human Capital: the Winners and Losers from Economic Integration. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał tytuł Best Rector w 15. edycji Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. Nagrodę rektorowi UEP przyznał Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przebiegł trasę poznańskiego maratonu w czasie 3:44:19, uzyskując o ponad 10 minut lepszy wynik niż w 2013 r. Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Poland dniach 2 4 października 2014 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego W w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. New Horizons in Social Policy. Konferencja, zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej i polski oddział sieci naukowej ESPAnet Poland, zgromadziła 90 uczestników, którzy wygłosili niemal 80 referatów w 17 polsko- i anglojęzycznych sesjach tematycznych. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce, a organizatorzy liczą na to, że wydarzenie na stałe zaistnieje w kalendarzach polskich naukowców. Tradycją konferencji ESPAnet jest szeroki zakres tematyczny, różnorodność stosowanych ujęć, interdyscyplinarność. Tak było również w tym roku. Wśród uczestników dominowali przedstawiciele polskich uczelni, ale byli też goście z Niemiec, Rumunii, Czech, Włoch, Finlandii, Belgii i z Wielkiej Brytanii.

13 Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Artykuły naukowców UEP nagrodzone na I Międzynarodowej Konferencji filii AIB-CEE W dniach 9 11 października 2014 r. na Corvinus University of Budapest (Węgry), odbyła się I Międzynarodowa Konferencja filii Academy of International Business na region Europy Środkowo-Wschodniej (AIB-CEE), pod hasłem Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy. Było to drugie wydarzenie naukowe filii AIB-CEE. Pierwsze seminarium międzynarodowe pt. Challenges for international business scholarship and teaching in the CEE region - towards an integrative perspective, odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 24 stycznia 2014 r. ludzkimi, a także nauczania biznesu międzynarodowego w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja Meet the Editors, podczas której redaktorzy czasopism naukowych Theory, Methodology, Practice; Journal of East-West Business; Journal of Eastern European Management Studies; Entrepreneurial Business and Economics Review; Management; Managing Global Transitions; Journal of Management and Financial Sciences oraz Society and Economy przekazali uczestnikom wskazówki, w jaki sposób należy pisać artykuły naukowe, przygotowywać recenzje artykułów oraz jakie tematy są obecnie interesujące dla poszczególnych czasopism. Podczas 4 sesji plenarnych i 7 sesji równoległych zaprezentowano 59 artykułów przygotowanych przez 105 autorów z 22 krajów. Oprócz przedstawicieli państw Europy Środkowo -Wschodniej, w obradach wzięli udział naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Danii, Niemiec, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a nawet Australii. W konferencji wzięło udział 6 naukowców z UEP dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP, dr Łukasz Puślecki oraz mgr Michał Staszków z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, dr Magdalena Śliwińska z Katedry Europeistyki, dr Marlena Dzikowska oraz dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej. Spośród 59 zaprezentowanych artykułów wybrano 6 wyróżniających się (Best Paper Award), w tym 2 autorstwa poznańskich naukowców. Nagrody otrzymali dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP, oraz dr Magdalena Śliwińska za artykuł pt. Growth and internationalization of fast growing firms, a także dr Łukasz Puślecki, dr Piotr Trąpczyński oraz mgr Michał Staszków za artykuł pt. Emerging advanced topics in an advanced emerging market? International Business Research in Poland in the period Organizatorem konferencji w Budapeszcie były filia Academy of International Business (AIB) oraz Corvinus University of Budapest. Prestiżowa, światowa organizacja AIB zrzesza 3300 naukowców i specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego z niemal 90 krajów. Filia AIB na region Europy Środkowo-Wschodniej (AIB-CEE) ma siedzibę przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jej prezesem jest dr Łukasz Puślecki z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEP, a funkcje wiceprezesów pełnią dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP oraz mgr Michał Staszków z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEP. Spotkanie było szansą na wymianę poglądów na temat szeroko pojętego biznesu międzynarodowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej sesje dotyczyły internacjonalizacji przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych oraz ich filii, konkurencyjności gospodarek i firm, zarządzania zasobami

14 Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Z ŻYCIA UCZELNI SPORT Rektor UEP przewodniczącym Rady Nadzorczej PARP Stypendium ministra dla wybitnego naukowca z UEP Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, został przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki. W szczególności PARP prowadzi działania w zakresie wspierania: przedsiębiorców, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło ponad 35 mln zł na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla uczonych wyłoniono 202 laureatów. Wśród nich znalazła się dr Milena Ratajczak-Mrozek z Katedry Marketingu Międzynarodowego UEP. Najlepsi badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia, będą dostawać od MNiSW maksymalnie około 5 tys. zł miesięcznie w latach Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. O przyznaniu stypendium decyduje m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych. Wybitni szachiści studiują na UEP październiku 2014 r. w Indiach odbyły W się mistrzostwa świata w szachach do lat 20. Student UEP Kamil Dragun jako jeden z trzyosobowej reprezentacji Polski wystąpił w mistrzostwach i zajął bardzo wysoką, szóstą lokatę. Kamil Dragun jest drugim z najmłodszych polskich arcymistrzów. Ma w swoim dorobku tytuł mistrza świata, Europy i Polski. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kształci się kilku naprawdę wybitnych szachistów. Jak zaznacza mgr Sławomir Szymanowski, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP, ten rok akademicki zdecydowanie jest dla uczelnianych szachów najlepszym w historii, głównie dzięki temu, że naszymi studentami są świetni szachiści, szczególnie arcymistrz Kamil Dragun, mistrz międzynarodowy Tomasz Warakomski i mistrz Piotr Brodowski. Każdy z nich należy do polskiej czołówki. Dzięki tak utytułowanym studentom, szachowa drużyna UEP masz szansę powalczyć o najwyższe trofea podczas Akademickich Mistrzostw Polski, które odbędą się w marcu 2015 r. Na Uniwersytecie Ekonomicznym zostaną rozegrane najbardziej prestiżowe turnieje szachowe w Polsce Indywidualne Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet, których dyrektorem będzie nasz student Maciej Cybulski dodaje kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP. Praca dyplomowa studentki UEP nagrodzona przez PSSB Praca pt. Marketing sieciowy a preferencje zakupowe konsumentów w Polsce autorstwa mgr Moniki Drab, seminarzystki dr hab. Ewy Jerzyk, prof. nadzw. UEP, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę na temat marketingu bezpośredniego. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 7000 zł. Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

15 Z ŻYCIA UCZELNI NASI ABSOLWENCI Z ŻYCIA UCZELNI NASI ABSOLWENCI Nagroda Prezesa NBP dla absolwenta UEP Maraton pytań do Ryszarda Grobelnego Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został jednym z laureatów Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych. Kapituła Konkursu, składająca się z siedmiu uznanych specjalistów w dziedzinie ekonomii, doceniła pracę magisterską Rafała Rybackiego pt. Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w kontekście racjonalności metodologicznej inwestorów. Promotorem pracy był dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP. Celem organizowanego od kilku lat konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. W tym roku do konkursu zgłoszono 63 prace magisterskie, 47 doktorskich i 15 habilitacyjnych. Książka o absolwencie UEP prezydencie Miasta Poznania Ryszardzie Grobelnym została napisana przez Michała Kopińskiego reportera politycznego i kryminalno-sądowego Gazety Wyborczej oraz redaktora i szefa działów w Głosie Wielkopolskim. Maraton to wywiad rzeka, gdzie czytelnik znajdzie odpowiedź na pytania: jak się robiło politykę na początku lat dziewięćdziesiątych? Co w Poznaniu jest ważniejsze: budowa tras tramwajowych i ścieżek rowerowych czy kolejnych dróg dla samochodów? Skąd wziął się w polityce? Spotkanie z bohaterem książki Maraton prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym odbyło się 6 października 2014 r., w Gmach Głównym UEP. Podczas spotkania studenci i pracownicy UEP mogli porozmawiać zarówno z bohaterem, jak i autorem publikacji. Absolwent UEP prezydentem SIPH Związany od 14 lat ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice Cezary Tkaczyk został powołany na stanowisko prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo -Handlowej w Kielcach. O jego wyborze zadecydowało nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIPH. Absolwent UEP pełnienie funkcji nieetatowego prezydenta SIPH będzie łączył z obowiązkami prezesa Zarządu SSE Starachowice.

16 Z ŻYCIA UCZELNI NASI ABSOLWENCI Z ŻYCIA UCZELNI WYWIAD Brązowy medal dla aplikacji autorstwa absolwentów UEP Dwaj tegoroczni absolwenci studiów dziennych I stopnia na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Kamil Kamiński i Michał Góral zajęli III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności. Konkurs został zorganizowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Celem konkursu było zachęcenie młodych twórców aplikacji mobilnych do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz do konstruowania aplikacji przyjaznych prywatności, promujących rozwiązania, które nie naruszają przepisów i umożliwiają przyjazne oraz bezpieczne korzystanie z nowych technologii. Wyróżniona przez kapitułę konkursu aplikacja Interaktywny UEP, jest jednym z głównych komponentów systemu informatycznego AR UEP, który został zaprojektowany i zaimplementowany przez studentów koła naukowego AKAI UEP. Głównym zadaniem aplikacji jest prezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sposób interaktywny, w którym zachodzi interakcja pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem. Interaktywny UEP wykorzystuje techniki wzbogaconej rzeczywistości (Augmented Reality) oraz podejście Privacy by Design. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Google Play. Laureaci konkursu to członkowie SKN Akademickie Koło Aplikacji Internetowych AKAI działającego przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką mgr. inż. Dariusza Rumińskiego. Na czele społeczności akademickiej rozmowa z Wojtkiem Stachowiakiem, przewodniczącym Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nowy rok akademicki, nowe władze w Parlamencie. Jak odnajdujesz się w roli przewodniczącego PS UEP? Funkcję przewodniczącego objąłem dopiero w połowie października. Miałem szczęście, że nowy Zarząd Samorządu Studenckiego tworzą ludzie, z którymi współpracuję od lat i doskonale nam się wspólnie działa. Pierwsze tygodnie to niestety żmudny etap pracy papierkowej i wdrażania się w nowe obowiązki. Skąd pomysł, by zaangażować się w działalność w Parlamencie? Na pierwszym roku studiów działałem w pionie organizacyjnym Zarządu AZS UEP, jednak to nie było dokładnie to, czym chciałem się zajmować. Miałem mnóstwo energii i chęci do działania oraz dużo wolnego czasu. Od tamtej pory zaangażowałem się w prace Parlamentu. Parlament Studencki UEP wydawał się idealnym miejscem nie tylko do działania na rzecz naszych studentów, lecz także do własnego rozwoju. Co należy do Twoich obowiązków? Obowiązków jest bardzo dużo. Przewodniczący Parlamentu pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Reprezentuję studentów w Senacie, radach wydziałów, senackich i wydziałowych komisjach, a także na arenie lokalnej (Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich) oraz ogólnokrajowej (Parlament Studentów RP oraz Forum Uczelni Ekonomicznych). Ponadto moim zadaniem jest m.in. koordynowanie prac wszystkich komisji problemowych PS UEP, dbanie o dobrą organizację wydarzeń, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, prowadzenie obrad posiedzeń Parlamentu. Parlament Studencki zajmuje się ogromem prac czysto statutowych, często niewidocznych dla studentów. Opiniujemy (i bardzo często współtworzymy) regulaminy, wnioski studentów, programy studiów, plany działania Uczelni itd. Czy trudno Ci połączyć pracę w Parlamencie z codziennymi obowiązkami studenta? Początkowo było trudno, trzeba bowiem wygospodarować więcej czasu, przestawić się na trochę inny tryb. Telefony często urywają się od godz. 8:00 do godz. 22:00. Jednak po ponad trzech latach działalności w organizacjach studenckich przyzwyczaiłem się do tego i bez problemu łączę studia, działalność studencką, pracę, hobby oraz życie towarzyskie. Nie brakuje chętnych wśród studentów do działania na rzecz studentów i Uczelni? Większość młodych ludzi łączy pracę ze studiami kiedy zatem znaleźć czas na działalność wolontariacką? Czynnik ludzki jest zawodny i zawsze brakuje rąk do pracy. Większość studentów ma doskonałe pomysły i chęć działania, lecz głównie z obawy przed brakiem czasu wycofują się. Część z nich myśli, że skoro wybory do Parla-

17 Z ŻYCIA UCZELNI WYWIAD KALENDARIUM mentu odbywają się raz do roku, to potem nic już nie można robić. My jednak wciąż poszukujemy wolontariuszy, z którymi moglibyśmy tworzyć więcej i lepiej. Również w Parlamencie Studenckim są osoby pracujące na pełen etat, jednak w dobie komputerów i smartfonów można z powodzeniem działać. Czego według Ciebie można się nauczyć, działając w organizacji studenckiej? Działalność studencka, i nie mam na myśli tylko Parlamentu, jest doskonałym dopełnieniem do teorii, którą studenci wynoszą z zajęć. To tutaj uczymy się zarządzania projektami, czasem oraz ryzykiem; to tutaj uczymy się wszelkich umiejętności miękkich i zdobywamy bardzo cenne doświadczenie. Zakres działalności organizacji studenckich obejmuje marketing, aspekty prawne oraz organizacje wydarzeń takich jak chociażby obóz integracyjny ADAPT czy Festiwal Muzyczny Juwenalia. Jakie inicjatywy ma zamiar podjąć Parlament Studencki UEP w tym roku akademickim? Planów mamy bardzo dużo i mamy głęboką nadzieję, że większość uda się nam zrealizować. Podstawowym założeniem jest otwarcie się na naszych studentów, wszak my istniejemy dla nich, a nie na odwrót. Wielu z nich potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu różnych uczelnianych spraw i problemów. Chcemy im to ułatwić, każdy może nas odwiedzić w biurze i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Z tym wiąże się również zwiększenie zaangażowania parlamentarzystów w prace na wydziałach (wspomnianych radach wydziałów oraz komisjach wydziałowych). Programy studiów oraz regulaminy stypendialne będą cały czas monitorowane przez naszych przedstawicieli. Na pewno pojawi się konkurs dla kreatywnych studentów chcących stworzyć jakiś projekt, ale niemających pojęcia jak się do tego zabrać. Zaangażujemy wolontariuszy w nasze większe projekty. Będziemy walczyć, by ruszyło Kino Nocne w auli, by pojawiło się więcej wyjazdów studenckich oraz warsztatów i szkoleń pozwalających rozwijać się naszym studentom. Trwają już prace nad rebrandingiem oraz ponownym uruchomieniem strony internetowej, będącej dla obecnych starszych roczników skarbnicą wiedzy o UEP (w tym roku strona została wyłączona). Rozpoczęta w poprzedniej kadencji współpraca z pozostałymi organizacjami i studenckimi kołami naukowymi będzie się rozwijać. W planach są również ciekawe projekty dla świeżo upieczonych studentów, którzy zostaną przyjęci na UEP na rok akademicki 2015/2016. Przed nami dużo pracy! Powodzenia i wytrwałości w realizacji założonych celów. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Sylwia Jurga Z prac rektora i prorektorów 1 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 3 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 7 października przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni; w tym samym dniu rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, i prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w posiedzeniu Rady Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni, 8 października wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Warszawie, 10 października przewodniczył uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych połączonej z wręczeniem nauczycielom akademickim dyplomów do nagród rektora, spotkanie odbyło się w auli UEP, 13 października wręczył dyplomy do nagród rektora za rok akademicki 2013/2014 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w dniu 27 października 2014 r. uczestniczył w sesji naukowej instytutów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pt. PANorama 2014 POZnań. Sesja, pod patronatem prezesa poznańskiego oddziału PAN, prezentowała działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Sesja była dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi B. Legockiemu w 75. rocznicę urodzin. uroczystość odbyła się w Czytelni Biblioteki Głównej na II piętrze w Collegium Altum; w tym samym dniu spotkał się z przedstawicielami firmy ENEA SA w sprawie współpracy, spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni, 14 i 15 października uczestniczył w World Investment Forum 2014, które odbyło się w Genewie, października uczestniczył w obradach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, które odbyły się w Gdańsku, 21 października przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni; w tym samym dniu spotkał się z Robertem Nowakiem, wiceprezesem ds. finansów w firmie Autostrada Wielkopolska SA w sprawie współpracy; następnie gościł w swoim gabinecie prof. Grzegorza Kołodkę, który na UEP prowadził wykład pt. Ćwierćwiecze transformacji i co dalej, 24 października przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni; następnie spotkał się z wojewodą wielkopolski Piotrem Florkiem, spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim; w tym samym dniu rektor przedstawił prezentację podczas debaty pt. Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?, debata odbyła się w sali 111A, 27 października wziął udział w kapitule 13. edycji konkursów dla najlepszych ekspor-

18 KALENDARIUM KALENDARIUM terów i najbardziej innowacyjnych firm: Marka Polskiej Gospodarki, Orły Eksportu i Dobra Firma 2014, posiedzenie kapituły odbyło się w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Sali pod Kopułą w Warszawie, 28 października wraz z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczył w prezentacji broszury informacyjnej HORYZONT 2020 na zaproszenie pani poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krystyny Łybackiej oraz rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, prezentacja odbyła się w Auli UAM, 29 października wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Kampusie WARTA przy ul. Piotrowo, 30 października wziął udział w koncercie zaduszkowym Pamiętamy... w hołdzie ofiarom II wojny światowej, koncert odbył się w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, 20 października 2014 r. uczestniczył w obronie pracy doktorskiej mgr Lobny Bousrih. Magister Lobna Bousrih z Tunezji obroniła stopień naukowy doktora w ramach programu Doctoral Seminars in English. Promotorem rozprawy pt. The Impact of Social Capital and Institutional Quality on Economic Growth był dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, a promotorem pomocniczym dr hab. Paweł Kliber. Recenzentami pracy doktorskiej byli: prof. Ghazi Boulila z Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis oraz prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger z Uniwersytetu Łódzkiego. Zatwierdzenie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Lobny Bousrih nastąpi podczas posiedzenia Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w dniu 7 listopada 2014 r. 2 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 2 4 października uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Espanet Polska, na której wygłosił referat pt. Social policy in new EU Member States , 4 października uczestniczył w inauguracji I roku studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, uroczystość odbyła się w sali 111A, 5 października uczestniczył w uroczystej mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki, mszę, która odbyła się w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej, odprawił ksiądz biskup Damian Bryl, 7 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 8 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej, 9 października uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 11 października uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii, uroczystość odbyła się w sali 111A, 16 I 17 października uczestniczył w 3rd International Conference Social Security Systems and Demographical Challenges, konferencja odbyła się na Politechnice Poznańskiej w sali L123, 18 października uczestniczył w uroczystej inauguracji I roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich prowadzonych w języku angielskim, inauguracja odbyła się w sali 416A. 22 października uczestniczył w Polskim Kongresie Gospodarczym Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, który odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, kongres odbył się w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie, 23 października otworzył konferencję Big Data Smart zorganizowaną przez SAP Polska oraz Katedrę Informatyki Ekonomicz-

19 KALENDARIUM KALENDARIUM nej, konferencja odbyła się w auli UEP; tego samego dnia gośćmi prorektora Żukowskiego byli ambasador Republiki Albanii dr Shpresa Kureta i konsul honorowy Albanii Jarosław Rosochacki, spotkanie odbyło się w gabinecie prorektora, w tym dniu uczestniczył także w zebraniu Komitetu Wydawniczego PUE Review, 24 października otworzył seminarium inaugurujące cykl Metodoliczne debaty w ekonomii pt. Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?, debata odbyła się w sali 111A, 25 października powitał słuchaczy IV edycji Doctoral Seminars in English w roku akademickim 2014/2015, uroczystość odbyła się w sali 103A. Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, 24 października 2014 r. wziął udział w uroczystej gali podsumowującej projekt Mam dziecko pracuję. Podczas spotkania w Concordii Design w Poznaniu, w której uczestniczyli także marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz wicemarszałek Wojciech Jankowiak, zaprezentowano rozwiązania i przykłady dobrych praktyk w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Nagrodzone zostały także społeczności lokalne, które wypracowały i wdrożyły model współpracy międzysektorowej wspierający łączenie pracy zawodowej z czasem poświęconym rodzinie. Projekt Fundacji Aktywności Lokalnej Mam dziecko pracuję, którego partnerem z ramienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, to jeden z najważniejszych projektów innowacyjnych realizowanych w ostatnich latach w Wielkopolsce. Projekt polegał na wdrożeniu nowatorskich rozwiązań opartych na idei flexicurity, wspierających rodziców z małymi dziećmi na rynku pracy. 2 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 4 października wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, uroczystość odbyła się w auli UEP, 9 października wziął udział w uroczystej inauguracji VII edycji AME i VIII edycji EUD, która odbyła się w auli UEP, 11 października wziął udział w uroczystości absolutoryjnej studiów podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą; program ten jest prowadzony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 18 października wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Wielkopolskiej Szkoły Biznesu; w tym samym dniu uczestniczył w inauguracji i absolutorium studiów MBA Atlanta, uroczystości odbyły się w sali 111A, 22 października wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego, uroczystość odbyła się w siedzibie Seminarium przy ulicy Panny Marii 4 w Poznaniu, 28 października wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Edukacji i Nauki, które odbyło się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; w tym samym dniu spotkał się z kierownikami studiów podyplomowych w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu studiów podyplomowych oraz reguł finansowania studiów podyplomowych, spotkanie odbyło się w sali 236A, 30 października wziął udział w uroczystej inauguracji klas akademickich na Wydziale Zarządzania, uroczystość odbyła się w auli UEP.

20 KALENDARIUM KALENDARIUM października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 6 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, 8 października spotkał się z przedstawicielami firmy Rule Financial w związku z chęcią przystąpienia firmy do Klubu Partnera UEP, 13 października spotkał się z przedstawicielami firmy Jeronimo Martins Polska SA w sprawie omówienia współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a tą firmą, 15 października spotkał się z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Targów POLEKO 2014, Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, w dniach października 2014 r. brał udział w 7. Światowej Konwencji Eduniversal w Istambule. Organizacja Eduniversal od 2008 r. prowadzi ranking najlepszych szkół biznesu pod kątem ich umiędzynarodowienia. W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w Polsce w kategorii trzech palm: EXCELLENT Business School. Nadto 9 specjalności zostało wyróżnionych w rankingu ogólnoświatowym, a 12 w rankingu regionalnym dla Europy Wschodniej. 17 października uczestniczył w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 28 października uczestniczył w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Zawodowej zatytułowanej 20 lat ustawy o rachunkowości kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową, konferencja odbyła się w WTC w Poznaniu. 29 października wziął udział w uroczystości otwarcia nowego centrum logistycznego Amazon mieszczącego się w Sadach k. Poznania, 30 października uczestniczył w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, posiedzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z posiedzenia Senatu UEP Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się 24 października 2014 r. W trakcie posiedzenia rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył: prof. dr. hab. Waldemarowi Czternastemu, prof. nadzw. UEP, i prof. dr. hab. Jerzemu Olszewskiemu, prof. nadzw. UEP, gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu naukowego profesora, dr. hab. Piotrowi Manikowskiemu umowę o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, dyplomy nagród jubileuszowych profesorom: Zenonowi Foltynowiczowi, Małgorzacie Kokocińskiej, Iwonie Roeske-Słomce, Bogdanowi Sojkinowi oraz mgr. Jerzemu Ceitlowi. Podczas październikowego posiedzenia Senat UEP podjął uchwały w sprawie: zaakceptowania kandydatury prof. dr. hab. Henryka Sobolewskiego, prof. zw. UEP, na recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania, uzupełnienia postanowień uchwały nr 69 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015, dofinansowania realizacji inwestycji pn. Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UEP w innowacyjną infrastrukturę informatyczną, zmiany limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015, zmiany limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015, rozwiązania przez Senat studenckich kół naukowych: Rynek, Przedsiębiorczości RFM, wyboru firmy przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 r. Działając na podstawie art. 125 w związku z art. 123 ust. 2 Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i 32 ust. 1 pkt 23 oraz 64 ust. 2 Statutu UEP, Senat pozytywnie zaopiniował sprawę wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania na dzień 28 lutego 2015 r., stosunku pracy zatrudnionym na podstawie mianowania na czas określony 16 adiunktom. Powodem rozwiązania stosunku pracy z tymi osobami jest upłynięcie dziewięcioletniego okresu ich zatrudnienia na stanowisku adiunkta bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

o r t al wydawnicze www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Profesor Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo

o r t al wydawnicze www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Profesor Krzysztof Jajuga doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wydawnictwo 2012-10-15 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu NOWOŚC I 14:06 Strona 1 wydawnicze P 2/3 (13) 2012 o r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 okladka_1_4_13:makieta

Bardziej szczegółowo