BIULETYN INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014

2 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Antonia Sznejweis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 5 Wydarzenia UEP członkiem stowarzyszenia uczelni współpracujących z Harvard Business School... 5 Nowy rok akademicki na EUD i AME... 6 Nowa edycja Klas akademickich na Wydziale Zarządzania... 8 Promocje doktorskie i habilitacyjne na UEP II edycja programu grantowego UEP Wracam Akademia Zarządzania Raiffeisena na UEP Konferencje, seminaria, wykłady, spotkania Wyprawa na szczyt pracowników UEP Nowa odsłona metodologicznych debat w ekonomii Salon Ekoinnowacji Naukowcy UEP o współczesnych metodach gromadzenia danych o mieszkańcach miasta. 18 CIMA DAY na UEP Big Data Smarter na UEP Ćwierćwiecze transformacji i co dalej? Polski Akademicki Zlot Użytkowników R Wykład Algorithmic Trading na UEP Seminaria naukowe WIGE Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Poland Nasze sukcesy Statuetka Best Rector 15. edycji Poznań Maraton dla rektora UEP Artykuły naukowców UEP nagrodzone na I Międzynarodowej Konferencji filii AIB-CEE Rektor UEP przewodniczącym Rady Nadzorczej PARP Stypendium ministra dla wybitnego naukowca z UEP Praca dyplomowa studentki UEP nagrodzona przez PSSB ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2014 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań Sport Wybitni szachiści studiują na UEP Nasi absolwenci Nagroda Prezesa NBP dla absolwenta UEP Absolwent UEP prezydentem SIPH Maraton pytań do Ryszarda Grobelnego Brązowy medal dla aplikacji autorstwa absolwentów UEP Wywiad Nagroda Prezesa NBP dla absolwenta Na czele społeczności akademickiej rozmowa z Wojtkiem Stachowiakiem, przewodniczącym Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ul. Towarowa 53, Poznań, tel ,

3 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 4 5 KALENDARIUM 34 Z prac rektora i prorektorów Z posiedzenia Senatu UEP Z posiedzeń rad wydziałów Z działalności katedr Z działalności Biblioteki Głównej Z działalności Spółki Celowej UEP Rozwój kadr naukowych Współpraca z zagranicą PROJEKT KADRY DLA GOSPODARKI 68 WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU uep 73 UEP w mediach 76 Nasi eksperci w mediach Monitoring mediów październik Wydawnictwo UEP 79 UEP członkiem stowarzyszenia uczelni współpracujących z Harvard Business School październiku 2014 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został przyjęty do W grona uczelni, które mogą oferować przedmiot Microeconomics of Competitiveness (MOC), opracowany i oferowany przez prof. Michaela E. Portera z Institute for Strategy and Competitiveness na Harvard Business School (USA). Program ten został stworzony w 2002 r. jako platforma współpracy dydaktycznej i naukowej pomiędzy uczelniami z całego świata. W 2013 r. sieć uczelni współpracujących obejmowała ponad 100 instytucji w 65 krajach, docierając do ponad studentów. Harvard Business School należy do ścisłej czołówki uczelni biznesowych na świecie. Profesor Michael E. Porter jest wiodącym autorytetem z zakresu strategii przedsiębiorstw, jak również konkurencyjności krajów, regionów i przedsiębiorstw. Stworzony przez niego przedmiot Microeconomics of Competitiveness zwraca uwagę na istotne czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym regionie, w szczególności na znaczenie klasterów dla współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wyzwania polityki wspierania konkurencyjności. W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współpracę w ramach Microeconomics of Competitiveness koordynują rektor UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej, którzy w grudniu 2014 r. wezmą udział w corocznych warsztatach dla uczelni współpracujących na Harvard Business School w Bostonie. Od semestru letniego 2014/2015 przedmiot Microeconomics of Competitiveness będzie oferowany w ramach specjalności International Business na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP. Słuchacze zajęć, prowadzonych w języku angielskim, będą korzystali ze studiów przypadku i innych materiałów dydaktycznych opracowanych przez Harvard Business School.

4 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 6 7 Nowy rok akademicki na EUD i AME Uroczystą przysięgą złożoną w obecności prorektora ds. edukacji i studentów dr. hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP, rozpoczął się kolejny semestr zajęć na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i w Akademii Młodego Ekonomisty. Indeksy otrzymało ponad 240 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów. Na pierwszych zajęciach dowiedzieli się, jakie decyzje podejmują ekonomiści i jak konflikt przekształcić w konstruktywną współpracę. Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapoznaje się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, w płaszczyznach odczuwalnych przez każdego obywatela. Każdy z odbywających się wykładów jest połączony z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy też twórców kampanii reklamowych. Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz uczniów klas gimnazjalnych (Akademia Młodego Ekonomisty). Ich celem jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach gospodarczych i biznesowych. Po raz pierwszy zostały zorganizowane w 2011 r. W zimowym cyklu zajęć, który zainaugurowano 9 października 2014 r., uczestnicy EUD będą mogli dowiedzieć się, jak zachowuje się idealny kierownik, jak przekonać innych do swoich racji, czy ma sens jedna waluta w kilku krajach, czy marketing może tchnąć nowe życie w stary produkt, a przede wszystkim czym dokładnie zajmują się ekonomiści. Uczestniczący w zajęciach AME gimnazjaliści nauczą się, jak w biznesie kieruje się konfliktem, jak są naliczane podatki i jak liczą finansiści. Wykładowcy zapoznają ich także z tematami z marketingu, zarządzania czasem własnym i polityki walutowej UE. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowych nagród najlepszym studentom obu programów. W ramach EUD i AME są również organizowane edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczą one metod wspierania dziecka w nauce i samorozwoju, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, nauczania wartości i kształtowania w dziecku postaw proaktywnych. Przedsięwzięcia EUD i AME są prowadzone wspólnie z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie. Minister edukacji narodowej pełni nad projektami patronat honorowy. Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski.

5 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 8 9 Nowa edycja Klas akademickich na Wydziale Zarządzania Na Wydziale Zarządzania 30 października 2014 r. po raz drugi zainaugurowano projekt Klasa akademicka 2014/2015, w którym uczestniczyli uczniowie wraz z wychowawcami i dyrektorami szkół, z którymi Wydział Zarządzania ma podpisane Porozumienie o współpracy: V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, X Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie, Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej. W tym roku w inauguracji wzięło udział łącznie 16 klas 10 pierwszych i 6 drugich. Inicjatywa ta spotkała się z dużą aprobatą dyrekcji wymienionych szkół, nauczycieli oraz uczniów. W uroczystości wzięli udział prodziekani Wydziału Zarządzania: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, pracownicy naukowo-dydaktyczni reprezentujący Wydział Zarządzania UEP w szkołach patronackich oraz studenci Wydziału Zarządzania. Podczas inauguracji prodziekan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, wręczył uczniom klas pierwszych Karty Indywidualnych Osiągnięć Uczestnika Projektu Klasa Akademicka. Zostały również wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu fotograficznego Zarządzanie w obiektywie. W czasie uroczystości wszyscy przybyli wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. Roberta Romanowskiego pt. Dyplomacja publiczna w marketingu terytorialnym. Ponadto dla klas pierwszych zorganizowano spotkania z przedstawicielami studenckich kół naukowych, przedstawicielami Parlamentu Studenckiego UEP oraz z dr Mają Sajdak pełnomocnikiem dziekana ds. SKN i. Uczniowie mieli także możliwość zwiedzania Biblioteki UEP. Klasy drugie uczestniczyły w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach tematycznych prowadzonych przez studentów i opiekunów studenckich kół naukowych z Wydziału Zarządzania.

6 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA 10 11

7 Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Z ŻYCIA UCZELNI WYDARZENIA Promocje doktorskie i habilitacyjne na UEP Akademia Zarządzania Raiffeisena na UEP dniu 10 października 2014 r. pod przewodnictwem JM rektora prof. dr. hab. W Mariana Goryni, prof. zw. UEP, odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2013/2014. Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 13 naukowców, dyplomy doktora nauk ekonomicznych wręczono 54 osobom. Ponadto w trakcie uroczystości rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uhonorował wyróżniających się nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, podpisał w październiku 2014 r. porozumienie z przedstawicielami Raiffeisen Bank Polska S.A., którego celem jest utworzenie Akademii Zarządzania Raiffeisena. W ramach Akademii Zarządzania pracownicy Raiffeisen POLBANK będą prowadzić dla studentów Wydziału Zarządzania zajęcia warsztatowe poświęcone problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w banku, wykorzystania myślenia modelowego w podejmowaniu decyzji, klientów i ich obsługi, a także kształtowania oferty produktowej. W dniu 29 października 2014 r. aplikujący studenci wzięli udział w zorganizowanym na Wydziale Zarządzania Assessment Center, w wyniku którego wybrano grupę 35 osób, które od listopada 2014 r. rozpoczną zajęcia w Akademii Zarządzania Raiffeisena. II edycja programu grantowego UEP Wracam Zakończył się nabór wniosków do drugiej edycji konkursu w ramach programu grantowego UEP Wracam, adresowanego do osób powracających po dłuższej przerwie (nieprzerwanie minimum sześć miesięcy) w karierze naukowej spowodowanej opieką nad dziećmi. Wnioskujący (naukowcy zatrudnieni na UEP) ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, następujących po roku powrotu do pracy naukowej (w trzech kolejnych edycjach programu). Wysokość dofinansowania projektu wynosi zł. Laureat programu otrzyma oficjalny status kierownika projektu oraz możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego, co zwiększy szanse w ubieganiu się o granty czy stypendia finansowane ze źródeł zewnętrznych. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 15 grudnia 2014 r.

8 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Wyprawa na szczyt pracowników UEP Nowa odsłona metodologicznych debat w ekonomii dniach 2 i 3 października 2014 r. odbyło W się szkolenie Wyprawa na szczyt, zorganizowane przez Dział Spraw Pracowniczych ze środków przeznaczonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego UEP. Celem szkolenia Wyprawa na szczyt było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez osiągnięcie tzw. rezultatów miękkich w obszarze HR. Myślą przewodnią spotkania była Dobra motywacja wyprawą na szczyt. Szkolenie odbyło się w trzech częściach. W pierwszej wyglosił prelekcję słynny polski himalaista Aleksander Lwow, który opowiedział uczestnikom szkolenia o tym, jak ważna jest motywacja w działaniu. Drugą część zdominowała gra terenowa. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć zespołów (w taki sposób, aby w zespole znalazły się osoby, które do tej pory w codziennej pracy bezpośrednio ze sobą nie współpracowały). Trzecią częścią było podsumowanie gry terenowej oraz tematu przewodniego szkolenia: Motywacji. W tej części każdy z uczestników m.in. wypełnił kwestionariusz dotyczący ról pełnionych w grupie oraz otrzymał klucz celem ich autozdiagnozowania. Trenerka przedstawiła ciekawą koncepcję motywacji według Tamary Lowe, współczesnego eksperta w dziedzinie motywacji i autorki światowego bestsellera Zmotywuj się. W szkoleniu Wyprawa na szczyt wzięło udział 45 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z różnych jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szkolenie miało formę dwudniowego wyjazdu ( r.) do Folwarku Konnego Hermanów w Nowym Mieście nad Wartą. Organizatorem zewnętrznym szkolenia była firma INTEGRA Biuro Obsługi Imprez. piątek 24 października 2014 r. odbyło W się seminarium pt. Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie? inaugurujące cykl spotkań Metodologiczne debaty w ekonomii. W pierwszej części seminarium Diagnoza podstaw metodologicznych kryzysu ekonomii wysłuchano wystąpienia rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, oraz prof. dr. hab. Marka Ratajczaka, prof. zw. UEP. W wypowiedziach prelegentów pojawiły się różnice zdań odnośnie do obecnego stanu metodologii ekonomii, co zachęciło innych uczestników seminarium do zabrania głosu. Po dyskusji rozpoczął się panel pt. Drogi wyjścia z kryzysu metodologicznego ekonomii, w którym wzięli udział zaproszeni goście: dr Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie), dr hab. Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Bartosz Scheuer (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Problematyka panelu (czy metodologiczne propozycje rozwiązania kryzysu w metodologii mają postać zmian ewolucyjnych czy rewolucyjnych oraz czy metodologia ekonomii może/powinna korzystać z propozycji teoretycznych innych nauk społecznych) i proponowane przez referentów rozwiązania wywołały interesującą dyskusję. W ponad dwugodzinnym seminarium uczestniczyło liczne grono wykładowców i doktorantów naszej Uczelni, goście z uczelni Poznania i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seminarium zostało zorganizowane i poprowadzone przez dr hab. Halinę Zboroń, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Barbarę Pogonowską, prof. nadzw. UEP, pod patronatem prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP.

9 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Salon Ekoinnowacji W dniach października 2014 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO odbył się Salon Ekoinnowacji. Dwadzieścia wybranych przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych zaprezentowało dobre praktyki związane z uwzględnianiem aspektów środowiskowych w kształtowaniu produktów i/lub usług, a stoiska wystawiennicze umożliwiły wytypowanym podmiotom pokazanie swojej działalności ekoinnowacyjnej i były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia cennych kontaktów biznesowych. Wszystkie stoiska należące do Salonu Ekoinnowacji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających tegoroczne Targi POLEKO. Istotnym wydarzeniem Salonu Ekoinnowacji była konferencja poświęcona problematyce ekoinnowacyjności. W ciągu dwóch ostatnich dni jego trwania piętnastu zaproszonych prelegentów zaprezentowało wykłady w ramach czterech sesji tematycznych. W pierwszym dniu konferencji podjęto problematykę myślenia dotyczącą cyklu życia będącego punktem wyjścia do wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach oraz omawiano kwestie dotyczące ekoinnowacyjności w gospodarce odpadami. W kolejnym dniu konferencji omówiono stan i perspektywy rozwoju ekoinnowacji w Unii Europejskiej i w Polsce oraz rolę i miejsce ekoinnowacji w działalności jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Podejmowane zagadnienia stały się podstawą do długiej i owocnej dyskusji, która wywiązała się pomiędzy prelegentami i zgromadzonymi uczestnikami dwudniowej konferencji. Salon Ekoinnowacji został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!. Jej koordynatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu bieżącego roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównymi wykonawcami i pomysłodawcami projektu Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem! są pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Wydziału Towaroznawstwa dr inż. Joanna Witczak (kierownik projektu) oraz dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. nadzw. UEP (asystent kierownika projektu).

10 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Naukowcy UEP o współczesnych metodach gromadzenia danych o mieszkańcach miasta Poznaniu w dniach 22 i 23 października 2014 r. odbyła się konferencja pt. W Mieszkaniec miasta kim jest? Współczesne metody gromadzenia danych o mieszkańcach miasta. W konferencji wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor Monika Matusiak z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej miała wykład o systemie zarządzania strategicznego w Poznaniu. Na temat nowych źródeł informacji o mieście geoankietach opowiedział Dariusz Walczak z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP wraz z Michałem Czepkiewiczem z Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM. Konferencja była drugim wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Cities of change cooperation of cities in the field of city development. Projekt został przygotowany z myślą o stworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządami miast europejskich i środowiskiem naukowym, celem wymiany spostrzeżeń z zakresu nowoczesnego zarządzania miastem zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki monitoringu strategicznego, metod konsultacji społecznych oraz badań jakości życia mieszkańców. Big Data Smarter na UEP W dniu 23 października 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja Big DataA Smarter, której współorganizatorami były Katedra Informatyki Ekonomicznej UEP oraz SAP Polska. Konferencja odbywała się w ramach programu SAP Big Data Tour 2014 realizowanego przez firmę SAP i obejmującego swoim zasięgiem całą Europę. Podczas konferencji zaprezentowano projekty realizowane w Katedrze Informatyki Ekonomicznej oraz wiele inspirujących scenariuszy w obszarze Big Data i in-memory computing, mających zastosowanie w różnych branżach. Z przedstawionymi na konferencji prezentacjami można zapoznać się na stronie ue.poznan.pl. Podczas konferencji w ciężarówce SAP można się było dowiedzieć m.in.: Jak SAP rozumie i interpretuje Big Data? Jak się ma Big Data do mistrzostw świata w piłce nożnej czy do wyścigów Formuły 1? Jak wykorzystać posiadane duże wolumeny danych w celu zwiększenia efektywności działania organizacji lub planowania oferty nowych produktów i usług? Jak analiza wydźwięku w mediach społecznościowych może uzupełnić tę wiedzę? Konferencja była równocześnie inauguracją wspólnego przedsięwzięcia SAP i UEP Smart Brain Smart and Big Data Science Research & Innovation Center, którego celem jest prowadzenie badań stosowanych i sprzyjanie innowacjom w zakresie Big Data. Smart Brain to kolejna forma współpracy Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP z SAP. Dotychczasowe wspólne działania są związane m.in. z projektami w ramach programu SAP HANA oraz z działalnością naukowo-dydaktyczną wynikającą z członkostwa w SAP University Alliance. CIMA DAY na UEP Od października 2014 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mogą się ubiegać o certyfikat jednej z największych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny zarządzania finansami CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Program CIMA umożliwia studentom zdobycie prestiżowych międzynarodowych kwalifikacji zawodowych. By zapoznać studentów ze specjalnością CIMA, 15 października 2014 r. zorganizowano CIMA DAY. Prezentację programu CIMA przeprowadził Jakub Bejnarowicz Country Manager CIMA Polska. Specjalność CIMA jest realizowana przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania.

11 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Ćwierćwiecze transformacji i co dalej? Polski Akademicki Zlot Użytkowników R Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych prof. Grzegorz W. Kołodko odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Profesor przeprowadził wykład pt. Ćwierćwiecze transformacji i co dalej?. Spotkanie odbyło się 21 października 2014 r. w Gmachu Głównym UEP. Profesor Grzegorz W. Kołodko w latach i był wicepremierem i ministrem finansów. Obecnie jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury oraz dyrektorem Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor jest autorem i redaktorem 48 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych opublikowanych w 26 językach. dniach października 2014 r. na W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja pt. Polski Akademicki Zlot Użytkowników R (w skrócie PAZUR). Organizatorami konferencji były Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe,,Estymator działające przy Katedrze Statystyki UEP. Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP, prof. dr hab. Wiesław Koziara, dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP, oraz dr Jacek Kowalewski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Patronat nad konferencją objęli również: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Polskie Towarzystwo Biometryczne. Konferencja była sponsorowana przez firmy Revolution Analytics i Analyx oraz fundację SmarterPoland.pl. Celem konferencji było przedstawienie możliwości wykorzystania pakietu statystycznego R w różnych dziedzinach nauki i biznesu, wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska użytkowników pakietu statystycznego R. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony warsztatom z zakresu analizy i eksploracji danych przestrzennych, przetwarzania dużych zbiorów danych z pakietem data.table, analizy danych sondażowych z pakietem survey, wizualizacji oraz wprowadzenia do analizy danych w pakiecie statystycznym R. W warsztatach wzięło udział niemal 130 osób. Drugiego oraz trzeciego dnia konferencji przedstawiono 29 referatów poświęconych różnym aspektom zastosowania pakietu statystycznego R w naukach przyrodniczych, ekonomicznych oraz informatycznych, jak również aplikacjom biznesowym. Udział w konferencji był bezpłatny, co sprzyjało wyjątkowej frekwencji. W warsztatach i konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, nauczycieli akademickich reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem pakietu R. Podczas konferencji PAZUR zostały wygłoszone dwa zaproszone referaty - dr hab. Katarzyny Kopczewskiej (Wydział Ekonomii UW) pt.,,przestrzenne modelowanie zjawisk ekonomicznych w R oraz dr. hab. Przemysława Biecka (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Informatycznego UW) pt.,,projekt Beta i Bit, diagramy ULAM, wizualizacja z R, czyli o moim analitycznym atelier. Wszystkie prezentacje przedstawione podczas konferencji są dostępne na stronie internetowej PAZUR.

12 Z ŻYCIA UCZELNI KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY, SPOTKANIA Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Wykład Algorithmic Trading na UEP dniu 28 października 2014 r. w Collegium Altum UEP odbyło się spotkanie ze W specjalistą z Financial Computing and Analytics, dr. Michałem Galasem z University College London. Gość wraz ze swoim zespołem, w skład którego wchodzą doktoranci UEP Robert Szóstakowski oraz Kacper Chwiałkowski, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z Algorithmic Trading. Organizatorem spotkania było SKN Inżynierii Finansowej. Statuetka Best Rector 15. edycji Poznań Maraton dla rektora UEP Seminaria naukowe WIGE dniu 9 października 2014 r. odbyły się W dwa seminaria naukowe zorganizowane przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej we współpracy z Radą Doktorantów UEP. W trakcie Międzywydziałowego Spotkania Tematycznego, miał wykład prof. Frédéric Docquier z Uniwersytetu Katolickiego Lowańskiego w Louvain-la-Neuve pt. Income disparities, population and migration flows over the 21st century, po którym odbyła się dyskusja. W ramach Otwartej Dyskusji Doktorskiej, odbyło się seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej, podczas którego mgr Michał Burzyński przedstawił wyniki aktualnych badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. Human capital, technological progress and migrations in a globalized economy, przygotowywanej na Uniwersytecie Katolickim Lowańskim w Louvain-la-Neuve i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w formule PhD thèse en co-tutelle, pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica Docquier oraz prof. UEP Krzysztofa Malagi. Tytuł wystąpienia brzmiał: Trading Goods or Human Capital: the Winners and Losers from Economic Integration. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otrzymał tytuł Best Rector w 15. edycji Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. Nagrodę rektorowi UEP przyznał Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przebiegł trasę poznańskiego maratonu w czasie 3:44:19, uzyskując o ponad 10 minut lepszy wynik niż w 2013 r. Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Poland dniach 2 4 października 2014 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego W w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. New Horizons in Social Policy. Konferencja, zorganizowana przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej i polski oddział sieci naukowej ESPAnet Poland, zgromadziła 90 uczestników, którzy wygłosili niemal 80 referatów w 17 polsko- i anglojęzycznych sesjach tematycznych. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce, a organizatorzy liczą na to, że wydarzenie na stałe zaistnieje w kalendarzach polskich naukowców. Tradycją konferencji ESPAnet jest szeroki zakres tematyczny, różnorodność stosowanych ujęć, interdyscyplinarność. Tak było również w tym roku. Wśród uczestników dominowali przedstawiciele polskich uczelni, ale byli też goście z Niemiec, Rumunii, Czech, Włoch, Finlandii, Belgii i z Wielkiej Brytanii.

13 Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Artykuły naukowców UEP nagrodzone na I Międzynarodowej Konferencji filii AIB-CEE W dniach 9 11 października 2014 r. na Corvinus University of Budapest (Węgry), odbyła się I Międzynarodowa Konferencja filii Academy of International Business na region Europy Środkowo-Wschodniej (AIB-CEE), pod hasłem Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy. Było to drugie wydarzenie naukowe filii AIB-CEE. Pierwsze seminarium międzynarodowe pt. Challenges for international business scholarship and teaching in the CEE region - towards an integrative perspective, odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 24 stycznia 2014 r. ludzkimi, a także nauczania biznesu międzynarodowego w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja Meet the Editors, podczas której redaktorzy czasopism naukowych Theory, Methodology, Practice; Journal of East-West Business; Journal of Eastern European Management Studies; Entrepreneurial Business and Economics Review; Management; Managing Global Transitions; Journal of Management and Financial Sciences oraz Society and Economy przekazali uczestnikom wskazówki, w jaki sposób należy pisać artykuły naukowe, przygotowywać recenzje artykułów oraz jakie tematy są obecnie interesujące dla poszczególnych czasopism. Podczas 4 sesji plenarnych i 7 sesji równoległych zaprezentowano 59 artykułów przygotowanych przez 105 autorów z 22 krajów. Oprócz przedstawicieli państw Europy Środkowo -Wschodniej, w obradach wzięli udział naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Danii, Niemiec, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a nawet Australii. W konferencji wzięło udział 6 naukowców z UEP dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP, dr Łukasz Puślecki oraz mgr Michał Staszków z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, dr Magdalena Śliwińska z Katedry Europeistyki, dr Marlena Dzikowska oraz dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej. Spośród 59 zaprezentowanych artykułów wybrano 6 wyróżniających się (Best Paper Award), w tym 2 autorstwa poznańskich naukowców. Nagrody otrzymali dr hab. Rafał Śliwiński, prof. nadzw. UEP, oraz dr Magdalena Śliwińska za artykuł pt. Growth and internationalization of fast growing firms, a także dr Łukasz Puślecki, dr Piotr Trąpczyński oraz mgr Michał Staszków za artykuł pt. Emerging advanced topics in an advanced emerging market? International Business Research in Poland in the period Organizatorem konferencji w Budapeszcie były filia Academy of International Business (AIB) oraz Corvinus University of Budapest. Prestiżowa, światowa organizacja AIB zrzesza 3300 naukowców i specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego z niemal 90 krajów. Filia AIB na region Europy Środkowo-Wschodniej (AIB-CEE) ma siedzibę przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jej prezesem jest dr Łukasz Puślecki z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEP, a funkcje wiceprezesów pełnią dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP oraz mgr Michał Staszków z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEP. Spotkanie było szansą na wymianę poglądów na temat szeroko pojętego biznesu międzynarodowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej sesje dotyczyły internacjonalizacji przedsiębiorstw, korporacji międzynarodowych oraz ich filii, konkurencyjności gospodarek i firm, zarządzania zasobami

14 Z ŻYCIA UCZELNI NASZE SUKCESY Z ŻYCIA UCZELNI SPORT Rektor UEP przewodniczącym Rady Nadzorczej PARP Stypendium ministra dla wybitnego naukowca z UEP Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, został przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki. W szczególności PARP prowadzi działania w zakresie wspierania: przedsiębiorców, eksportu, rozwoju regionalnego, działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło ponad 35 mln zł na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla uczonych wyłoniono 202 laureatów. Wśród nich znalazła się dr Milena Ratajczak-Mrozek z Katedry Marketingu Międzynarodowego UEP. Najlepsi badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia, będą dostawać od MNiSW maksymalnie około 5 tys. zł miesięcznie w latach Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. O przyznaniu stypendium decyduje m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych. Wybitni szachiści studiują na UEP październiku 2014 r. w Indiach odbyły W się mistrzostwa świata w szachach do lat 20. Student UEP Kamil Dragun jako jeden z trzyosobowej reprezentacji Polski wystąpił w mistrzostwach i zajął bardzo wysoką, szóstą lokatę. Kamil Dragun jest drugim z najmłodszych polskich arcymistrzów. Ma w swoim dorobku tytuł mistrza świata, Europy i Polski. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kształci się kilku naprawdę wybitnych szachistów. Jak zaznacza mgr Sławomir Szymanowski, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP, ten rok akademicki zdecydowanie jest dla uczelnianych szachów najlepszym w historii, głównie dzięki temu, że naszymi studentami są świetni szachiści, szczególnie arcymistrz Kamil Dragun, mistrz międzynarodowy Tomasz Warakomski i mistrz Piotr Brodowski. Każdy z nich należy do polskiej czołówki. Dzięki tak utytułowanym studentom, szachowa drużyna UEP masz szansę powalczyć o najwyższe trofea podczas Akademickich Mistrzostw Polski, które odbędą się w marcu 2015 r. Na Uniwersytecie Ekonomicznym zostaną rozegrane najbardziej prestiżowe turnieje szachowe w Polsce Indywidualne Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet, których dyrektorem będzie nasz student Maciej Cybulski dodaje kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP. Praca dyplomowa studentki UEP nagrodzona przez PSSB Praca pt. Marketing sieciowy a preferencje zakupowe konsumentów w Polsce autorstwa mgr Moniki Drab, seminarzystki dr hab. Ewy Jerzyk, prof. nadzw. UEP, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę na temat marketingu bezpośredniego. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 7000 zł. Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

15 Z ŻYCIA UCZELNI NASI ABSOLWENCI Z ŻYCIA UCZELNI NASI ABSOLWENCI Nagroda Prezesa NBP dla absolwenta UEP Maraton pytań do Ryszarda Grobelnego Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został jednym z laureatów Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych. Kapituła Konkursu, składająca się z siedmiu uznanych specjalistów w dziedzinie ekonomii, doceniła pracę magisterską Rafała Rybackiego pt. Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w kontekście racjonalności metodologicznej inwestorów. Promotorem pracy był dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP. Celem organizowanego od kilku lat konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. W tym roku do konkursu zgłoszono 63 prace magisterskie, 47 doktorskich i 15 habilitacyjnych. Książka o absolwencie UEP prezydencie Miasta Poznania Ryszardzie Grobelnym została napisana przez Michała Kopińskiego reportera politycznego i kryminalno-sądowego Gazety Wyborczej oraz redaktora i szefa działów w Głosie Wielkopolskim. Maraton to wywiad rzeka, gdzie czytelnik znajdzie odpowiedź na pytania: jak się robiło politykę na początku lat dziewięćdziesiątych? Co w Poznaniu jest ważniejsze: budowa tras tramwajowych i ścieżek rowerowych czy kolejnych dróg dla samochodów? Skąd wziął się w polityce? Spotkanie z bohaterem książki Maraton prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym odbyło się 6 października 2014 r., w Gmach Głównym UEP. Podczas spotkania studenci i pracownicy UEP mogli porozmawiać zarówno z bohaterem, jak i autorem publikacji. Absolwent UEP prezydentem SIPH Związany od 14 lat ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice Cezary Tkaczyk został powołany na stanowisko prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo -Handlowej w Kielcach. O jego wyborze zadecydowało nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIPH. Absolwent UEP pełnienie funkcji nieetatowego prezydenta SIPH będzie łączył z obowiązkami prezesa Zarządu SSE Starachowice.

16 Z ŻYCIA UCZELNI NASI ABSOLWENCI Z ŻYCIA UCZELNI WYWIAD Brązowy medal dla aplikacji autorstwa absolwentów UEP Dwaj tegoroczni absolwenci studiów dziennych I stopnia na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Kamil Kamiński i Michał Góral zajęli III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności. Konkurs został zorganizowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Celem konkursu było zachęcenie młodych twórców aplikacji mobilnych do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz do konstruowania aplikacji przyjaznych prywatności, promujących rozwiązania, które nie naruszają przepisów i umożliwiają przyjazne oraz bezpieczne korzystanie z nowych technologii. Wyróżniona przez kapitułę konkursu aplikacja Interaktywny UEP, jest jednym z głównych komponentów systemu informatycznego AR UEP, który został zaprojektowany i zaimplementowany przez studentów koła naukowego AKAI UEP. Głównym zadaniem aplikacji jest prezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sposób interaktywny, w którym zachodzi interakcja pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem. Interaktywny UEP wykorzystuje techniki wzbogaconej rzeczywistości (Augmented Reality) oraz podejście Privacy by Design. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Google Play. Laureaci konkursu to członkowie SKN Akademickie Koło Aplikacji Internetowych AKAI działającego przy Katedrze Technologii Informacyjnych pod opieką mgr. inż. Dariusza Rumińskiego. Na czele społeczności akademickiej rozmowa z Wojtkiem Stachowiakiem, przewodniczącym Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nowy rok akademicki, nowe władze w Parlamencie. Jak odnajdujesz się w roli przewodniczącego PS UEP? Funkcję przewodniczącego objąłem dopiero w połowie października. Miałem szczęście, że nowy Zarząd Samorządu Studenckiego tworzą ludzie, z którymi współpracuję od lat i doskonale nam się wspólnie działa. Pierwsze tygodnie to niestety żmudny etap pracy papierkowej i wdrażania się w nowe obowiązki. Skąd pomysł, by zaangażować się w działalność w Parlamencie? Na pierwszym roku studiów działałem w pionie organizacyjnym Zarządu AZS UEP, jednak to nie było dokładnie to, czym chciałem się zajmować. Miałem mnóstwo energii i chęci do działania oraz dużo wolnego czasu. Od tamtej pory zaangażowałem się w prace Parlamentu. Parlament Studencki UEP wydawał się idealnym miejscem nie tylko do działania na rzecz naszych studentów, lecz także do własnego rozwoju. Co należy do Twoich obowiązków? Obowiązków jest bardzo dużo. Przewodniczący Parlamentu pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Reprezentuję studentów w Senacie, radach wydziałów, senackich i wydziałowych komisjach, a także na arenie lokalnej (Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich) oraz ogólnokrajowej (Parlament Studentów RP oraz Forum Uczelni Ekonomicznych). Ponadto moim zadaniem jest m.in. koordynowanie prac wszystkich komisji problemowych PS UEP, dbanie o dobrą organizację wydarzeń, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, prowadzenie obrad posiedzeń Parlamentu. Parlament Studencki zajmuje się ogromem prac czysto statutowych, często niewidocznych dla studentów. Opiniujemy (i bardzo często współtworzymy) regulaminy, wnioski studentów, programy studiów, plany działania Uczelni itd. Czy trudno Ci połączyć pracę w Parlamencie z codziennymi obowiązkami studenta? Początkowo było trudno, trzeba bowiem wygospodarować więcej czasu, przestawić się na trochę inny tryb. Telefony często urywają się od godz. 8:00 do godz. 22:00. Jednak po ponad trzech latach działalności w organizacjach studenckich przyzwyczaiłem się do tego i bez problemu łączę studia, działalność studencką, pracę, hobby oraz życie towarzyskie. Nie brakuje chętnych wśród studentów do działania na rzecz studentów i Uczelni? Większość młodych ludzi łączy pracę ze studiami kiedy zatem znaleźć czas na działalność wolontariacką? Czynnik ludzki jest zawodny i zawsze brakuje rąk do pracy. Większość studentów ma doskonałe pomysły i chęć działania, lecz głównie z obawy przed brakiem czasu wycofują się. Część z nich myśli, że skoro wybory do Parla-

17 Z ŻYCIA UCZELNI WYWIAD KALENDARIUM mentu odbywają się raz do roku, to potem nic już nie można robić. My jednak wciąż poszukujemy wolontariuszy, z którymi moglibyśmy tworzyć więcej i lepiej. Również w Parlamencie Studenckim są osoby pracujące na pełen etat, jednak w dobie komputerów i smartfonów można z powodzeniem działać. Czego według Ciebie można się nauczyć, działając w organizacji studenckiej? Działalność studencka, i nie mam na myśli tylko Parlamentu, jest doskonałym dopełnieniem do teorii, którą studenci wynoszą z zajęć. To tutaj uczymy się zarządzania projektami, czasem oraz ryzykiem; to tutaj uczymy się wszelkich umiejętności miękkich i zdobywamy bardzo cenne doświadczenie. Zakres działalności organizacji studenckich obejmuje marketing, aspekty prawne oraz organizacje wydarzeń takich jak chociażby obóz integracyjny ADAPT czy Festiwal Muzyczny Juwenalia. Jakie inicjatywy ma zamiar podjąć Parlament Studencki UEP w tym roku akademickim? Planów mamy bardzo dużo i mamy głęboką nadzieję, że większość uda się nam zrealizować. Podstawowym założeniem jest otwarcie się na naszych studentów, wszak my istniejemy dla nich, a nie na odwrót. Wielu z nich potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu różnych uczelnianych spraw i problemów. Chcemy im to ułatwić, każdy może nas odwiedzić w biurze i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Z tym wiąże się również zwiększenie zaangażowania parlamentarzystów w prace na wydziałach (wspomnianych radach wydziałów oraz komisjach wydziałowych). Programy studiów oraz regulaminy stypendialne będą cały czas monitorowane przez naszych przedstawicieli. Na pewno pojawi się konkurs dla kreatywnych studentów chcących stworzyć jakiś projekt, ale niemających pojęcia jak się do tego zabrać. Zaangażujemy wolontariuszy w nasze większe projekty. Będziemy walczyć, by ruszyło Kino Nocne w auli, by pojawiło się więcej wyjazdów studenckich oraz warsztatów i szkoleń pozwalających rozwijać się naszym studentom. Trwają już prace nad rebrandingiem oraz ponownym uruchomieniem strony internetowej, będącej dla obecnych starszych roczników skarbnicą wiedzy o UEP (w tym roku strona została wyłączona). Rozpoczęta w poprzedniej kadencji współpraca z pozostałymi organizacjami i studenckimi kołami naukowymi będzie się rozwijać. W planach są również ciekawe projekty dla świeżo upieczonych studentów, którzy zostaną przyjęci na UEP na rok akademicki 2015/2016. Przed nami dużo pracy! Powodzenia i wytrwałości w realizacji założonych celów. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Sylwia Jurga Z prac rektora i prorektorów 1 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 3 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 7 października przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni; w tym samym dniu rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, i prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w posiedzeniu Rady Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni, 8 października wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Warszawie, 10 października przewodniczył uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych połączonej z wręczeniem nauczycielom akademickim dyplomów do nagród rektora, spotkanie odbyło się w auli UEP, 13 października wręczył dyplomy do nagród rektora za rok akademicki 2013/2014 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w dniu 27 października 2014 r. uczestniczył w sesji naukowej instytutów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pt. PANorama 2014 POZnań. Sesja, pod patronatem prezesa poznańskiego oddziału PAN, prezentowała działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Sesja była dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi B. Legockiemu w 75. rocznicę urodzin. uroczystość odbyła się w Czytelni Biblioteki Głównej na II piętrze w Collegium Altum; w tym samym dniu spotkał się z przedstawicielami firmy ENEA SA w sprawie współpracy, spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni, 14 i 15 października uczestniczył w World Investment Forum 2014, które odbyło się w Genewie, października uczestniczył w obradach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, które odbyły się w Gdańsku, 21 października przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni; w tym samym dniu spotkał się z Robertem Nowakiem, wiceprezesem ds. finansów w firmie Autostrada Wielkopolska SA w sprawie współpracy; następnie gościł w swoim gabinecie prof. Grzegorza Kołodkę, który na UEP prowadził wykład pt. Ćwierćwiecze transformacji i co dalej, 24 października przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni; następnie spotkał się z wojewodą wielkopolski Piotrem Florkiem, spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim; w tym samym dniu rektor przedstawił prezentację podczas debaty pt. Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?, debata odbyła się w sali 111A, 27 października wziął udział w kapitule 13. edycji konkursów dla najlepszych ekspor-

18 KALENDARIUM KALENDARIUM terów i najbardziej innowacyjnych firm: Marka Polskiej Gospodarki, Orły Eksportu i Dobra Firma 2014, posiedzenie kapituły odbyło się w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Sali pod Kopułą w Warszawie, 28 października wraz z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczył w prezentacji broszury informacyjnej HORYZONT 2020 na zaproszenie pani poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krystyny Łybackiej oraz rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, prezentacja odbyła się w Auli UAM, 29 października wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Kampusie WARTA przy ul. Piotrowo, 30 października wziął udział w koncercie zaduszkowym Pamiętamy... w hołdzie ofiarom II wojny światowej, koncert odbył się w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, 20 października 2014 r. uczestniczył w obronie pracy doktorskiej mgr Lobny Bousrih. Magister Lobna Bousrih z Tunezji obroniła stopień naukowy doktora w ramach programu Doctoral Seminars in English. Promotorem rozprawy pt. The Impact of Social Capital and Institutional Quality on Economic Growth był dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, a promotorem pomocniczym dr hab. Paweł Kliber. Recenzentami pracy doktorskiej byli: prof. Ghazi Boulila z Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis oraz prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger z Uniwersytetu Łódzkiego. Zatwierdzenie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Lobny Bousrih nastąpi podczas posiedzenia Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w dniu 7 listopada 2014 r. 2 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 2 4 października uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Espanet Polska, na której wygłosił referat pt. Social policy in new EU Member States , 4 października uczestniczył w inauguracji I roku studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, uroczystość odbyła się w sali 111A, 5 października uczestniczył w uroczystej mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki, mszę, która odbyła się w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej, odprawił ksiądz biskup Damian Bryl, 7 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 8 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej, 9 października uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 11 października uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii, uroczystość odbyła się w sali 111A, 16 I 17 października uczestniczył w 3rd International Conference Social Security Systems and Demographical Challenges, konferencja odbyła się na Politechnice Poznańskiej w sali L123, 18 października uczestniczył w uroczystej inauguracji I roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich prowadzonych w języku angielskim, inauguracja odbyła się w sali 416A. 22 października uczestniczył w Polskim Kongresie Gospodarczym Nauka dla biznesu, biznes dla nauki, który odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, kongres odbył się w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie, 23 października otworzył konferencję Big Data Smart zorganizowaną przez SAP Polska oraz Katedrę Informatyki Ekonomicz-

19 KALENDARIUM KALENDARIUM nej, konferencja odbyła się w auli UEP; tego samego dnia gośćmi prorektora Żukowskiego byli ambasador Republiki Albanii dr Shpresa Kureta i konsul honorowy Albanii Jarosław Rosochacki, spotkanie odbyło się w gabinecie prorektora, w tym dniu uczestniczył także w zebraniu Komitetu Wydawniczego PUE Review, 24 października otworzył seminarium inaugurujące cykl Metodoliczne debaty w ekonomii pt. Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?, debata odbyła się w sali 111A, 25 października powitał słuchaczy IV edycji Doctoral Seminars in English w roku akademickim 2014/2015, uroczystość odbyła się w sali 103A. Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, 24 października 2014 r. wziął udział w uroczystej gali podsumowującej projekt Mam dziecko pracuję. Podczas spotkania w Concordii Design w Poznaniu, w której uczestniczyli także marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz wicemarszałek Wojciech Jankowiak, zaprezentowano rozwiązania i przykłady dobrych praktyk w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Nagrodzone zostały także społeczności lokalne, które wypracowały i wdrożyły model współpracy międzysektorowej wspierający łączenie pracy zawodowej z czasem poświęconym rodzinie. Projekt Fundacji Aktywności Lokalnej Mam dziecko pracuję, którego partnerem z ramienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, to jeden z najważniejszych projektów innowacyjnych realizowanych w ostatnich latach w Wielkopolsce. Projekt polegał na wdrożeniu nowatorskich rozwiązań opartych na idei flexicurity, wspierających rodziców z małymi dziećmi na rynku pracy. 2 października uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 4 października wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, uroczystość odbyła się w auli UEP, 9 października wziął udział w uroczystej inauguracji VII edycji AME i VIII edycji EUD, która odbyła się w auli UEP, 11 października wziął udział w uroczystości absolutoryjnej studiów podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą; program ten jest prowadzony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 18 października wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Wielkopolskiej Szkoły Biznesu; w tym samym dniu uczestniczył w inauguracji i absolutorium studiów MBA Atlanta, uroczystości odbyły się w sali 111A, 22 października wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego, uroczystość odbyła się w siedzibie Seminarium przy ulicy Panny Marii 4 w Poznaniu, 28 października wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Edukacji i Nauki, które odbyło się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; w tym samym dniu spotkał się z kierownikami studiów podyplomowych w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu studiów podyplomowych oraz reguł finansowania studiów podyplomowych, spotkanie odbyło się w sali 236A, 30 października wziął udział w uroczystej inauguracji klas akademickich na Wydziale Zarządzania, uroczystość odbyła się w auli UEP.

20 KALENDARIUM KALENDARIUM października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 6 października wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, 8 października spotkał się z przedstawicielami firmy Rule Financial w związku z chęcią przystąpienia firmy do Klubu Partnera UEP, 13 października spotkał się z przedstawicielami firmy Jeronimo Martins Polska SA w sprawie omówienia współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a tą firmą, 15 października spotkał się z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Targów POLEKO 2014, Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, w dniach października 2014 r. brał udział w 7. Światowej Konwencji Eduniversal w Istambule. Organizacja Eduniversal od 2008 r. prowadzi ranking najlepszych szkół biznesu pod kątem ich umiędzynarodowienia. W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zdobył pierwsze miejsce w Polsce w kategorii trzech palm: EXCELLENT Business School. Nadto 9 specjalności zostało wyróżnionych w rankingu ogólnoświatowym, a 12 w rankingu regionalnym dla Europy Wschodniej. 17 października uczestniczył w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 28 października uczestniczył w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Zawodowej zatytułowanej 20 lat ustawy o rachunkowości kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową, konferencja odbyła się w WTC w Poznaniu. 29 października wziął udział w uroczystości otwarcia nowego centrum logistycznego Amazon mieszczącego się w Sadach k. Poznania, 30 października uczestniczył w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, posiedzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z posiedzenia Senatu UEP Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się 24 października 2014 r. W trakcie posiedzenia rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył: prof. dr. hab. Waldemarowi Czternastemu, prof. nadzw. UEP, i prof. dr. hab. Jerzemu Olszewskiemu, prof. nadzw. UEP, gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu naukowego profesora, dr. hab. Piotrowi Manikowskiemu umowę o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony, dyplomy nagród jubileuszowych profesorom: Zenonowi Foltynowiczowi, Małgorzacie Kokocińskiej, Iwonie Roeske-Słomce, Bogdanowi Sojkinowi oraz mgr. Jerzemu Ceitlowi. Podczas październikowego posiedzenia Senat UEP podjął uchwały w sprawie: zaakceptowania kandydatury prof. dr. hab. Henryka Sobolewskiego, prof. zw. UEP, na recenzenta w postępowaniu o nadanie prof. dr. hab. Ryszardowi Borowieckiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania, uzupełnienia postanowień uchwały nr 69 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015, dofinansowania realizacji inwestycji pn. Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UEP w innowacyjną infrastrukturę informatyczną, zmiany limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015, zmiany limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015, rozwiązania przez Senat studenckich kół naukowych: Rynek, Przedsiębiorczości RFM, wyboru firmy przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2014 r. Działając na podstawie art. 125 w związku z art. 123 ust. 2 Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i 32 ust. 1 pkt 23 oraz 64 ust. 2 Statutu UEP, Senat pozytywnie zaopiniował sprawę wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania na dzień 28 lutego 2015 r., stosunku pracy zatrudnionym na podstawie mianowania na czas określony 16 adiunktom. Powodem rozwiązania stosunku pracy z tymi osobami jest upłynięcie dziewięcioletniego okresu ich zatrudnienia na stanowisku adiunkta bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1 Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP 2.06.2016 r. 1 Cel prezentacji Wskazanie głównych kierunków działań w kierunku umiędzynarodowienia UEP

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013

Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 2013 Podsumowanie rekrutacji London Study Excursion 203 Rekrutacja do kolejnej edycji London Study Excursion została zakończona. Po trwającym blisko dwa miesiące procesie rekrutacji, który był także okresem

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w Biznesie. European Students Business Innovation Conference

Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w Biznesie. European Students Business Innovation Conference STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KONSULTINGU przy Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w Biznesie European Students Business

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 75 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich przyjętego uchwałą nr 68 (2014/2015) Senatu UEP z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 WYNIKI ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 28/29 Poznań, styczeń 21 SPIS TREŚCI Założenia... 3 Wyniki dla Uczelni... 5 Wyniki dla Wydziałów... 8 Budowa

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca.

w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla Młodego Naukowca. Zarządzenie Nr 24/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagrody Rektora za indywidualne osiągnięcia naukowe dla

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA

SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA SYTUACJA PRAWNO-SPOŁECZNA DOKTORANTA mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów Ekspert ds. doktoranckich Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM 1 CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM 1. Celem Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności MŁODZI W AKCJI, zwanego dalej Inspiratorium, jest inspirowanie młodych ludzi do realizowania projektów społecznych; tworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 20/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 20/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja

6 kwietnia, czwartek. Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom (Оrganizatorzy polska fundacja Projekt 29.09.16 6 czwartek Ukraińsko-Polskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, 6-7 kwietnia 2017 Ukraiński Dom 11.00 12.00 (Оrganizatorzy polska fundacja edukacyjna PERSPEKTYWY) 12.00 12.30 Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF II rzut

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF II rzut Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF II rzut Dnia kwietnia 2013 roku, w Poznaniu, odbył się V Akademickie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo